Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Nastanak i razvoj kosmosa - Ljubiša Stojanović - dio


Čovek i kosmos

Jedina stvar u kojoj je čovek u toku civilizacijskog razvoja neprekidno nazadovao jeste kontakt sa duhovnim energijama, odnosno kontakt sa prirodom. Od trenutka kontakta čoveka sa svetlećim telima (pre 144.000 godina), i dobijanjem slobodne volje, čovek je od stanja potpune otvorenosti prema prirodi, komunikacije sa svetlećim telom i dobijanja informacija od duhovnih energija, dospeo u stanje potpune odvojenosti od prirode, odnosno puta Stvaraoca. Osnovni razlog za to je što je čovek na pogrešan način iskoristio svoju slobodnu volju, razvojem negativnih misli i okretanjem ka materijalnom, što je tokom dugog vremena postepeno gasilo kontakt čoveka sa svetlećim telom i duhovnim energijama.

Današnje stanje čoveka je takvo da je on više nije u stanju da kontaktira sa duhovnim energijama (osim ako se ne bavi duhovnošću), odnosno da je potpuno okrenut materijalnom. Ovaj razvoj doveo je do toga da čovek nije ni svestan prave prirode i svojstva kosmosa, odnosno da daleko najveći deo sadržaja kosmosa čini energija, dok materija spada u sadržajno najmanje značajan, a prostorno najmanje zaprimljen deo kosmosa.

Istraživanje isključivo materijalne sfere, dovelo je čoveka do stanja u kojem se nalazi – stvaranja velikog broja negativnih misli samo u jednom danu, opasnost od ratova, svakodnevnog straha za egzistenciju, napetosti i sve većeg broja problema koji tište ljudsku civilizaciju i koji nikad neće biti rešeni isključivim istraživanjem materijalnog. Negativne misli izazivaju oštećenja ljudske aure, smanjuju duhovni razvoj, i u krajnjoj liniji dovode do hroničnih bolesti, čak i onih najtežih.

Jedini pravi put je vraćanje na Put Stvaraoca i duhovni razvoj, jer u kosmosu postoji ogroman broj duhovnih energija koje mogu pomoći razvoj ljudske civilizacije kako u materijalnom tako i u duhovnom smislu. Međutim, osnovni uslov za kontaktiranje duhovnih energija je vraćanje na put Stvaraoca i visok stepen duhovnog razvoja.


Pravilan način upoznavanja kosmosa

Ljudi su kosmos doživljavali na različite načine, pre svega u zavisnosti od nivoa razvoja i civilizacije. Današnje viđenje kosmosa od strane ljudi predstavlja, u odnosu na ljudske potrebe, izuzetno nizak nivo znanja uz obilje pogrešnih prilaza, mišljenja, pa čak i pogrešnih informacija koje ljudi smatraju za gotove činjenice. To je posledica pravca istraživanja kosmosa baziranog na današnjoj nauci, a koji je pogrešan i besperspektivan. Bez obzira na postojanje tradicije u istočnim zemljama, zapadna civilizacija, kao ekonomski jača i agresivnija, nametnula je svoj način mišljenja u razvoju ljudske civilizacije i u pogledima na sve oblasti ljudskog interesovanja koji preti da u potpunosti uguši interesovanje Istoka za spiritualni život.

Jedini pravi prilaz upoznavanju kosmosa, koji omogućava dobijanje svih znanja koja ljude interesuju o kosmosu, kao i onih koja ljudima nisu zanimljiva, ali su od izuzetnog značaja za razvoj ljudske civilizacije i zaštitu životne sredine, pa i same planete Zemlje, je putem svetih znanja.

Upoznavanje ljudi sa pravom istinom o kosmosu, omogućiće da ljudi saznaju istinu o Stvaraocu, o njegovom savršenstvu i njegovoj nesposobnosti da mrzi, kažnjava, preti. Saznaće o suštini njegovog bića koje predstavlja samo ljubav. Upoznavanje kosmosa omogućiće pomoć ljudima za razrešavanje nekih problema koji tište ljudsku zajednicu.

Velike globalne energije, duhovne, kao i mnoge druge manje, zatim specijalne i posebne energije, kriju u sebi neizmerna znanja i mogućnosti koje bi mogle da se iskoriste za dobrobit čovečanstva i napredak ljudske civilizacije. Do ovih znanja i ovih moći ne može se doći nikakvim istraživanjima u materijalnoj sferi, nego samo istraživanjima koja se bave duhovnom sferom. Međutim, za preuzimanje ovih znanja i moći potreban je visoki duhovni nivo, a do njega se, na žalost, dolazi sporo, najvećim delom istraživačkim radom. Upravo tu leži osnovni problem razvoja čovečanstva jer je ono krenulo u pravcu istraživanja materijalne sfere, gubeći se postepeno u ćorsokaku ovih istraživanja.

Duhovni život je primaran - duhovno biće Platon

Ljudi treba da se oslobode vezanosti za materijalna dobra, za materiju. Da se oslobode više hiljada godina težnje za zaradom, za imovinom, za materijalnom korišću i dobiti. Taj zadatak je izuzetno težak, izuzetno spor, mada na prvi pogled izgleda vrlo jasan, gotovo da se može objasniti u dve rečenice. Pa, ipak, trajaće jako dugo, dok ljudi u većini ne prihvate:

»Duhovni život je ono što je primarno a materijalna dobra su samo pomagala koja nam omogućavaju komforan život da bismo mogli što više, što mirnije, što sadržanije da se bavimo duhovnošću«!

- To treba da bude jedna od teza, jedna od parola koja će se pojavljivati, ne samo u borbi za Idealni poredak nego i za širenje svetih znanja. Naime, treba poći od toga što ljudi već odavno znaju i često spominju ali više kao uzrečicu nego kao neki način mišljenja: Posle smrti ne nosimo ništa sa sobom! Trebalo bi tome dodati i nešto što drastično menja, čak i pojačava ovu izreku:

»Posle smrti nosimo ono što smo u sebi duhovno razvili«!

- Znači, time se podvlači kratkotrajnost korišćenja i primene materijalnih dobara a izuzetno dugotrajna dobrobit, dobit, korist, pomoć u dugom životu posle smrti naših duhovnih dostignuća, saznanja - duhovnog razvoja, jednom rečju. To, naravno, ne znači da ljudi treba da podele svoju imovinu i da se pridruže sirotinji kao beskućnici i klošari. Naprotiv, sveta znanja teže da svi dostignu takav materijalni nivo da mogu da žive u blagostanju, komforu, bezbrižno, bez ikakvih materijalnih i finansijskih problema, da su potpuno opskrbljeni i sređeni ali da ne vide svrhu u gomilanju novca na bankovnom računu, da ne vide svrhu u velikim bogatstvima koja nisu u funkciji komfornog života nego predstavljaju daleko veće vrednosti od neophodnih za jedan prijatan, ležeran, komforan život. Znači da, ne samo kada dođemo u Idealni poredak, nego i pre njega, pre nego što je i započela borba za Idealni poredak, ljudi treba da se trude da obezbede sebi komforan, prijatan i bezbrižan, ležeran život, kako bi naš rad na duhovnom razvoju bio što opušteniji, što ležerniji, što spontaniji, prirodniji, bez grča, bez negativnih misli, blokada, strahova itd. To znači da materijalna dobra do nivoa komfornog života, bez finansijskih problema, ne samo da nisu mana, ne samo da ne rade protiv duhovnog nego, naprotiv, poboljšavaju mogućnost duhovnog razvoja, omogućavaju mu da se on sigurnije realizuje.

- U Idealnom poretku to će biti zadatak Idealnog poretka da omogući svim ljudima komforan, finansijski i materijalno bezbrižan život pun zadovoljstava i sreće kada će ljudi sa radošću ulaziti u duhovni rad, duhovno se razvijati, bez opterećenja, bez blokada, bez ikakvih prepreka osim njihove želje i volje.

- Znači da posle smrti materijalna dobra ostaju na Zemlji dok duša odlazi u Utočišta. U zavisnosti od duhovnog života osobe, od duhovnog razvoja, u momentu smrti koja bi trebala da bude od starosti kao najbolja, prirodna varijanta aura te osobe treba da bude u kvalitetnom stanju, bez mnogo bolesti, bez mnogo oštećenja, jer bi, kada se bela bioenergija grupiše u jedan oblačić a siva se rasprši, tada bi ta aura koja je dotle funkcionisala dobro nastaviti da funkcioniše kroz kanale bele bioenergije, kroz meridijane, nastaviće da razmišlja, da donosi zaključke, odluke itd. Takva aura sastavljena od bele bioenergije imaće neuporedivo veću šansu da stigne do Utočišta, biće kompaktna, funkcionalna, moći će da razmišlja, moći će da odlučuje, moći će da izbegava opasnosti na tom putu do Utočišta.

- U samom Utočištu, intenzitet doživljaja, prijatnih, čulnih, muzike, slika, ukusa, mirisa, dodira biće potpuniji, intenzivniji, raznovrsniji kod osoba čija je aura očuvana do poslednjeg dana i koja mnogo bolje funkcioniše u Utočištu nego aure koje su jedva stigle tamo koje su znatno oštećene bolestima i drugim problemima i čiji doživljaji nisu u potunosti toliko jasni, čisti, prijatni kao kod zdravih i dobro funkcionišućih aura.

- To znači da iz svega ovog proizilazi da nas sveta znanja upućuju da je do početka stvaranja Idealnog poretka potrebno da težimo jednom dobrom materijalnom stanju jer će to omogućiti naš bolji duhovni razvoj, bolje prihvatanje svetih znanja nego ako smo u stalnim nestašicama, stalnim neprijatnostima bilo zbog bolesti, bilo zbog nemaštine, bilo zbog nerešenih raznoraznih problema. Jedan dobar, komforan život pre Idealnog poretka omogućiće nam maksimalni duhovni razvoj koji će zavisiti samo od naše želje i volje da se u tom pravcu razvijamo.

- Kada se jednom dostigne Idealni poredak tada će svi komforno živeti u uslovima koji maksimalno pomažu duhovni razvoj. To će omogućiti zdravlje, dobro funkcionisanje aure što će posle smrti obezbediti siguran dolazak do Utočišta i u njemu optimalno korišćenje mogućnosti koje su predviđene za auru koja je zdrava, funkcionalna i koja će imati najduži vek i najprijatnije doživljaje u Utočištu.


Male kosmičke meditacije

MALE KOSMIČKE MEDITACIJE - poklon duhovnih energija svim ljudima

Ljudi poznaju i koriste veliki broj meditacija. Svaka od njih ima svoje dobre i loše strane, kao i granice svoga dometa. To je zbog toga što su ih izmislili ljudi, a oni greše i stvaraju granicu svemu. Da bi se slabosti postojećih meditacija otklonile, dr Stojanović je 1994. godine, u dubokoj meditaciji dobio informaciju od spiritualnih bića o novoj meditaciji koja do tada nije bila poznata ljudima, a koju su nazvali Put ka prosvetljenju. Za nju su mu rekli da predstavlja najefikasniju meditaciju koja najbrže i sigurno vodi ka prosvetljenju. Njegov zadatak je bio da je širi po celom svetu. Danas postoje mnogo meditanata i više meditativnih grupa kako kod nas tako i u svetu: Novi Sad, Beograd, Subotica, Vršac, Novi Bečej, Sombor, Niš, Čačak, Užice, Republika Srpska (Banja Luka), Slovenija (Kranj), Makedonija (Skoplje), USA (Sarasota na Floridi, Kanzas Siti, Olkahoma Siti). Meditaciju, Put ka prosvetljenju, može svako primenjivati, ali ne odmah, nego tek posle pripreme u trajanju od nekoliko meseci.
Duhovne energije su ukazale na potrebu da se, pored meditacije Put ka prosvetljenju (čije se uputstvo dobija na seminaru „Put ka prosvetljenju“ koji vodi dr sci. Ljubiša Stojanović u Beogradu, Novom Sadu i Subotici, kao i u Banja Luci čiji seminar vodi učenik i saradnik Luka Božunović), ljudima da i nekoliko „malih“ meditacija koje bi bile blage i koje bi svako bez ikakve pripreme mogao odmah da koristi. Cilj malih meditacija bio je da se, kod što većeg broja ljudi aktivira duhovnost, poboljša funkcionisanje nervnog sistema, pomogne u isceljenju bolesti i izvrši priprema za meditaciju Put ka prosvetljenju. U tu svrhu odabrano je pet složenih i efikasnih meditacija koje su nekada bile u stanju da primenjuju samo, u paranormalnom smislu visoko razvijene osobe. Spiritualna bića su izvršila inicijaciju svih ljudi sveta i time omogućila da pet malih meditacija može svako primenjivati, bez ikakve pripreme.

Svrha malih meditacija je dvojaka:

1. Da se budućim meditantima Put ka prosvetljenju popravi psihofizičko stanje i omogući brže poboljšanje funkcije nervnog sistema i što ranije uključenje u meditativnu fazu.

2. Svim ostalim osobama, koje ne planiraju da rade meditaciju Put ka prosvetljenju, male meditacije će biti izuzetno korisne u cilju poboljšanja sopstvenog psihofizičkog stanja i održavanja energetske ravnoteže.ŠIVINA MEDITACIJA

Pre nekoliko godina se u dubokoj meditaciji dr Stojanoviću pojavio Šiva i dao mu jednu isceljujuću metodu, ili malu meditaciju zahtevajući da je, kao njegov poklon, prenese svim ljudima, što znači da je mogu koristiti svi ljudi bez ikakve pripreme.


POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Ležeći ili sedeći zatvoriti oči i opuštati se nekoliko sekundi.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

Zatvorenih očiju u sebi ili naglas izgivoriti sledeći tekst:

tamnoplava energija ulazi kroz moje palčeve na nogama u moja stopala,
tamnoplava energija prolazi kroz moje potkolenice,
tamnoplava energija prolazi kroz moja kolena,
tamnoplava energija prolazi kroz moje butine,
tamnoplava energija prolazi kroz moje polne organe,
tamnoplava energija prolazi kroz moju karlicu,
tamnoplava energija prolazi kroz moje bubrege,
tamnoplava energija prolazi kroz moj pankreas,
tamnoplava energija prolazi kroz moju slezinu,
tamnoplava energija prolazi kroz moju jetru,
tamnoplava energija prolazi kroz moju žuč
tamnoplava energija prolazi kroz moje debelo crevo,
tamnoplava energija prolazi kroz tanko crevo,
tamnoplava energija prolazi kroz moj želudac,
tamnoplava energija prolazi kroz moja pluća,
tamnoplava energija prolazi kroz moje srce,
tamnoplava energija prolazi kroz moju kičmu,
tamnoplava energija prolazi kroz moj vrat,
tamnoplava energija prolazi kroz moju glavu,
tamnoplava energija izlazi kroz moje teme i zaustavlja se na 20 cm iznad moje glave.

Žuta energija ulazi na moje teme, prolazi kroz celo moje telo, izlazi kroz palčeve mojih nogu i odlazi u zemlju.

NAPOMENA

Neophodno je, pre spominjanja imena organa, svaki put obavezno igovoriti tamnoplava energija prolazi kroz...
Nasuprot tome, kada se izgovara tekst o žutoj energiji organi se ne spominju, jer ona u trenu samo projuri kroz celo telo.
Poželjno je zamisliti tamnoplavu energiju kako ide iz organa u organ kao magla.

TRAJANJE MEDITACIJE

Ukupno trajanje ove meditacije je oko tri minuta


KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Ova meditacija se radi svakodnevno, jednom do dva puta.

EFEKTI ŠIVINE MEDITACIJE

Šivina meditacija ima vrlo snažnu isceljujuću i opuštajuću moć. U slučaju da u nekom organu, ili delu tela postoje bokovi, preporučljivo je tekst koji se odnosi na njega ponavljati sve dok bol ne prođe, na primer: tamnoplava energija prolazi kroz moj želudac, tamnoplava energija prolazi kroz moj želudac...MEDITACIJA PUTOVANJE ENERGIJAMA

Kosmos bez kraja, kosmos prepun sadržaja i funkcija, pa ipak tako nepoznat, tako nepristupačan i nedodirljiv za obično oko i obični ljudski um. Ipak, kosmos se može doživeti bez obzira na to da li se radi o čoveku visokih paranormalnih moći, ili nekome koji je prvi put čuo da postoji nešto što se zove kosmos. To je, name, mogućnost da svaki čovek, zahvajujući postojanju svetlećeg tela koje je neprekidno vezano za njega, uspostavi takav kontakt sa kosmičkim energijama i kosmosom u celini i da doživi jedno tiho, prijatno putovanje na tim i u tim energijama, kao što se plovi na blego zatalasanom moru na gumenom dušeku, ili u čamcu posmatrajući plavetnilo neba i sjaj sunčevih zraka. To divno putovanje kroz kosmos uz pomoć energija kojima je on ispunjen, moguće je ostvariti meditacijom koja se zove Putovanje energijama.
Nekada su moć za ovu šetnju kosmosom imale samo visokorazvijene osobe u paranormalnom smislu, ali je, ovom objavom sada omogućeno svim ljudima da uživaju u ovoj prijatnoj relaksaciji i u upoznavanju sa energijama kojima je kosmos ispunjen i koje nas u potpunosti okružuju. Može je, dakle obavljati svaki čovek, s tim da svako mora pronaći način na koji će se osećati najprijatnije u toku te vožnje.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Leći ili sesti, zatvoriti oči i opustiti se nekoliko sekundi.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

Zamislite zatvorenih očiju, da pored vas polako promiče beličasta magla, stalno u jednom pravcu. Potrebno je, zatim da zamislite da ste ušli u tu maglu i da vas ona polako, kao na krilima, nosi sa sobom. Pri tome ćete doživeti prijatnost, opuštanje, zadovoljstvo. Noseći vas tako, ona će možda menjati svoju boju i gustinu, izgledaće drugačije, ali ćete vi i dalje uživajući boraviti u njoj, i posmatrati sve pored čega prolazite, biće vam prijatno, osećaćete radost i zadovoljstvo. Na kraju ove prijatne vožnje, zahvalite se energijama koje su vas nosile kosmosom, otvorite oči i protegnite se.


TRAJANJE MEDITACIJE

Meditacija traje obično tri minuta.

KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Ova vožnja kosmičkim energijama može se raditi jednom do dva puta dnevno.

EFEKTI MEDITACIJE PUTOVANJE ENERGIJAMA

Rezultati ove vežbe su postepeno poboljšanje funkcionisanja nervnog sistema, stabilizacija nerava, opuštanje, smanjenje psihijatrijskih i organskih tegoba i preventiva od nastanka novih bolesti. Ipak, ovo blago isceljujuće i relaksaciono sredstvo ne može razrešiti ozbiljne zdravstvene probleme, ali će mnogima pokazati način na koji je moguće uz pomoć energija kosmosa postići izuzetne rezultate u isceljenju bolesti i tegoba savremenog čovečanstva.


MEDITACIJA ZALAZAK SUNCA

Evo još jedne „male“ meditacije koju je Miroslav mlađi sin dr Stojanovića dobio u dubokoj meditaciji 2002. godine. Rečeno mu je da je mogu primenjivati svi, ali da će pozitivne efekte imati samo duhovno visoko razvijene osobe. Oni su je primenjivali kada su bili iscrpljeni, prenapeti, posle nekih stresnih situacija. Davala je, skoro trenutno, pozitivne efekte. Međutim, pre izvesnog vremena je dr Stojanović dobio informaciju da ovu meditaciju sada mogu primenjivati svi ljudi, jer su ih spiritualne energije u tom smislu inicirale, u cilju pomoći razvoju ljudske civilizacije. Njegov zadatak je bio da tu informaciju prenese, kako bi pomogla što većem broju ljudi.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Najbolji položaj i za ovu meditaciju je ležeći ili sedeći, zatvorenih očiju.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

Zamislite da se nalazite na morskoj obali, na nekoliko metara od vode. Tamo postoji jedan kamen na koji ćete sesti, u turskom sedu, okrenuvši se prema moru. Sunce je, pred zalazak, dotaklo površinu mora na horizontu, a treperavi odsjaj njegovih zraka prostire se po vodi sve do obale na kojoj vi sedite. Sunčevi zraci i njihov odsjaj na površini vode su blagi i prijatni za posmatranje.
Pošto ste seli na kamen posmatrajte zalazak sunca – njegovu loptu i odsjaj zraka na vodi koji se prostire sve do vas. Ukoliko ne uspete da istovremeno gledate u sunce i njegov odsjaj na vodi, probajte barem jedno od ta dva. Ponekad ćete izgubiti kontakt sa suncem i njegovim zracima na vodi, ali znajte da vas oni tamo čekaju i vratite se ponovona njih.

NAPOMENA

Potrebno je pri ovoj meditaciji da sunce bude blago, zalazeće i da njegovi zraci ne smetaju vašim očima. Pored toga, onaj kamen treba da bude uvek isti, jer od momenta kada sednete na njega, počinje meditacija.

TRAJANJE MEDITACIJE

Meditacija Zalazak sunca traje oko tri minuta.

KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Meditacija se radi jednom dnevno, a u slučaju da se ne osećate dobro, moguće je primenjivati i više puta na dan.

EFEKTI MEDITACIJE ZALAZAK SUNCA

Često se, već posle nekoliko sekundi pošto se seli na kamen, oseti usporenije i duboko disanje, smirenje i popuštanje napetosti. To je zbog toga što za spiritualne energije, vaše sedanje na kamen i posmatranje zalaska sunca, znače molbu da vam čiste auru od posledica stresova i negativnih misli, da uklanjaju uzroke nervne napetosti i raznih oboljenja i poboljšavaju funkcionisanje vešeg nervnog sistema.


TESLINA MEDITACIJA

Spiritualno biće Nikola Tesla je, prilikom redovnih kontakata dr Stojanovića s njim u dubokoj meditaciji, rekao da je njegova ideja da objavi male meditacije odlična, ali je potrebno da im dodam još jednu malu meditaciju za koju mu je dao potrebne podatke.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Meditaciju je najbolje izvoditi u sedećem ili ležećem položaju. U izuzetnim slučajevima, moguće je meditaciju realizovati i u stojećem položaju, ali je tada neophodno držati se ili biti naslonjen na neki čvrst predmet.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

Potrebno je zažmuriti i zamisliti da se nalazite u jednom stubu energije, visine oko 2 metra i prečnika jednog metra, koja izgleda kao sivkasta magla. Meditacija se radi tako što se gleda u sivkastu energiju unutar stuba, ne napuštajući čak ni pogledom stub energije. Meditacija se završava jednostavnim otvaranjem očiju.

TRAJANJE MEDITACIJE

Meditacija traje približno dva minuta.

KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Meditacija se može raditi jednom do dva puta dnevno, kao redovan trening ili po potrebi.

EFEKTI TESLINE MEDITACIJE

Teslina meditacija će tokom trajanja od oko dva minuta omogućiti potpuno smirenje nervnog sistema, pročišćavanje dela aure, poboljšanje cirkulacije krvi u celom organizmu, fizički odmor i poboljšanje funkcionisanja nervnog sistema.


MEDITACIJA MALA PLANETA

Ovu malu meditaciju je dobio moj sin Miroslav od spiritualnih energija.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Za ovu meditaciju je najbolji sedeći položaj.

IZVOĐENJE MEDITACIJE

Zatvorite oči i otputujte u mislima na jednu malu planetu. Ona je tako mala da vidite kako se savija na horizontu, kao da ste na nekoj velikoj lopti. Iznad Male planete se vidi noćno nebo sa zvezdama. Planetu obasjava malo Sunce blagom crvenkastom svetlošću, pa je cela planeta crvenkaste boje. Planeta je potpuno beživotna i osim crvenog peska, šljunka i po koje stene, nema ničeg drugog. Čim započnete putovanje, već ćete biti na Maloj planeti. Uđite u telo koje tamo budete videli i boravite u njemu.
Kada želite da završite meditaciju, jednostavno otvorite oči.

TRAJANJE MEDITACIJE

Meditacija traje od dva do pet minuta.

KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Meditaciju možete raditi jednom do tri puta na dan, kao redovnu vežbu ili po potrebi.


EFEKTI MEDITACIJE MALA PLANETA

Za vreme vašeg boravka na Maloj planeti, duhovne enerije čiste vašu auru od posledica stresova i time uklanjaju uzroke bolesti, smiruju nervni sistem, popravljaju raspoloženje i duhovno vas razvijaju.Mjesta moći i zrela svjetleća tijela

SADRŽAJ RADA I ZNANJA ZRELIH SVETLEĆIH TELA

Mada su nivoi, struktura i sadržaj znanja svetlećih tela slični, ipak postoji velika razlika u oblastima na koje se njihova znanja odnose. Sva zrela svetleća tela imaju donju granicu opštih znanja i u tome se ne razlikuju. Svetleća tela koja su sazrela u jednom životu razlikuju se u specifičnim znanjima koja zavise od epohe u kojoj su sazrela, od vrste civilizacije u kojoj su se razvijala i od afiniteta tih osoba. Opšti, minimalni nivo znanja svih zrelih svetećih tela ima izuzetno visok domet koji je apsolutno nedostižan za bilo kog čoveka. Međutim, specifična znanja, koja se kod svakog svetlećeg tela razlikuju, daleko prevazilaze nivo opštih znanja i predstavljaju znanje univerzuma.

Šta je sadržaj opštih znanja zrelih svetlećih tela?

Tu su, pre svega, znanja o ljudskoj auri, njenoj strukturi i funkcionisanju, znanja o nastanku i isceljenju bolesti, znanja vezana za sav biljni i životinjski svet na planeti Zemlji, detaljno kao za ljudski organizam. Znanja o Zemlji, kao kosmičkom telu, svim planetama Sunčevog sistema i Suncu. Relativno visok nivo znanja o svim nebeskim telima, kosmičkim zakonima i energijama koje postoje u kosmosu. Znanja o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

U specifična spadaju gotovo apsolutna znanja o pojedinim oblastima, kao što su: isceljenje, zakoni kosmosa, energetski procesi u kosmosu, prošlost, sadašnjost i budućnost kosmosa i njegovih delova.

Sva ova znanja su Sveta znanja, jer se ni do jednih od njih ne može stići ljudskim načinom istraživanja, osim u tragovima u delu opšteg minimuma znanja koje imaju sva svetleća tela. Zahvaljujući tim razlikama u nivou i sadržaju znanja upravo se sastoji mogućnost izuzetnih kreacija velikih grupa zrelih svetlećih tela.

Koristeći svoju superinteligenciju, zrela svetleća tela koja žive u grupi uspevaju da umnože svoja znanja, izvlačeći iz jednog znanja veliki broj novih. To im omogućava da na mestima moći realizuju izuzetna energetska ostvarenja u obliku polja koja se, pored svoje velike snage, odlikuju i izuzetnim sadržajem čija je korisnost za ljude koji posete mesta moći tako velika da se ne može ničim zameniti. Upravo su zbog toga osobe, koje nisu imale ukrštanja sa zrelim svetlećim telima, doživele preuzimanje određenih znanja od njihovih svetlećih tela iz polja znanja na mestima moći. Stoga je i njihova poseta uvek izuzetno plodonosna i često se može meriti sa nivoom koji dostižu svetleća tela koja su imala samo jedno ukrštanje.

Ova polja su stvarana, ponekad, i hiljadama godina, dopunjavajući se i usavršavajući, usklađujući sa zahtevima novog vremena sadržaj i pravac svog delovanja. Na svakom mestu moći postoji bar jedno energetsko polje stvoreno da pomaže ljudima koji dođu u posetu, ali je njihov broj obično 3 do 5, a na velikim mestima moći i preko 10 polja.

Naravno, postojala su i polja koja nisu predstavljala sredstvo za razvoj posetilaca, već su bila zamišljena za delovanje protiv neprijatelja, u smislu odbrane mesta moći od napadača.

Postojala su i polja koja su mogla da uspavaju neprijatelja, i ona, ali vrlo retko, koja su u stanju da ubiju svakog ko kroči u njihov delokrug dejstva. Na sreću, sva uspavljaujuća i polja ubice bila su uključivana samo po potrebi i danas ne postoji nijedno polje na mestu moći je stalno aktivno, a koje bi moglo da na većem prostoru dovede do ovih štetnih dejstava. Izuzetak čine samo mesta žrtvenika kod većeg broja mesta moći koja neprekidno emituju zrak koji uspavljuje ili vrši anesteziju, čije delovanje postoji i danas.

Sveštenici su na mestima moći, u momentu napada osvajačkih hordi, uspevali molbom zrelim svetlećim telima, iako u najvećem broju slučajeva nisu bili svesni o kakvim se energijama tu radi, da aktiviraju ova polja kako bi zaštitila hram od napadača. Po prestanku opasnosti polja su se automatski gasila. Ova zaštitna polja, dakle, nisu bila pod komandom sveštenika već zrelih svetlećih tela, koja su ih samo na opravdanu molbu privremeno uključivala.


Normalna i paranormalna molba

Svaka naša misao, pa i molba prostire se od mozga u vidu energetskog talasa oblika lopte, koji se neverovatnom brzinom širi, stižući za tren oka do kraja kosmosa. Na površini te energetske lopte nalazi se naša misao, kao i molba koju pri njenom širenju kroz kosmos može dešifrovati svaka inteligentna energija. Znači, svaka od inteligentnih energija svesna je postojanja naših misli, odnosno molbe, kao i njenog sadržaja. Ljudi su uvereni da neko u kosmosu prima te naše molbe i uslišava ih u većoj ili manjoj meri. Nažalost, to nije tačno. Inteligentne i superinteligentne energije, među kojima su najvažnije globalne, ne reaguju na ove naše molbe, što znači da one ostaju neuslišene.

Zašto je to tako? Čovek je razvojem civilizacije postepeno gubio prirodni kontakt koji je nekada imao sa energijama. Danas, zbog svoje potpune usmerenosti na materijalno, tog prirodnog kontakta s energijama više nema. Energetski talas molbe naših dalekih predaka nije imao oblik lopte, nego je iz njihovog leđno-potiljnog dela glave polazio jedan zrak, pun ili isprekidan kao rakete koje idu jedna za drugom. Taj zrak ili rakete stizali su do energije kojoj je molba upućena i ona ju je realizovala u manjoj ili većoj meri. U slučaju da molba nije bila upućena određenoj energiji, nju je prihvatala energija koja je bila najpodesnija za njenu realizaciju.


Da li je i danas moguće emitovati tu vrstu molbe? Svakako! Takav oblik molbe imaju sve osobe koje su dostigle određeni nivo duhovnog razvoja. On se postiže na različite načine: načinom mišljenja koji je usklađen sa voljom Stvaraoca, humanošću i tolerancijom, meditacijom, korišćenjem proizvoda energetske medicine, pripremom za meditaciju Put ka prosvetljenju.

Najjednostavniji način dostizanja potrebnog nivoa duhovnog razvoja koji automatski omogućava molbe u obliku zraka jeste ispunjavanje dva uslova za polaganje testa za dobijanje meditacije Put ka prosvetljenju. One se sastoje u obuci u isceljenju rukama i čakrama (sivom bioenergijom). Pri polaganju testa za ovu meditaciju od kandidata se zahteva da svom svetlećem telu da molbu za isceljenje. Tom prilikom iz njegovog leđno-potiljnog dela kreće zrak iil rakete do njegovog svetlećeg tela, koje istog trenutka odgovara na molbu tako što u auru i telo molioca emituje isceljujuću energiju koja izgleda kao zlatna kiša. Istog momenta kandidat doživljava isceljujuću seansu.

U slučaju da kandidat nije osposobljen za ovaj test, njegova molba svetlećem telu imala bi oblik lopte i ono ne bi na nju odgovorilo.

Kontakt ljudi sa energijama kosmosa

U kosmosu postoji određena hijerarhija koja ne predstavlja nikakve međusobne odnose ili komandovanja, već nivoe inteligencije, energetske snage i rasprostranjenosti određene energije, kao i broj i sadržaj međusobne saradnje sa ostalim energijama. To znači hijerarhiju po značaju i važnosti ovih energija za funkcionisanje celog kosmosa.

Mogućnost ljudskih kontakta sa energijama kosmosa može se podeliti u tri grupe:

Na prvom mestu nalazi se energija sa kojom je najjednostavnije komunicirati, i sa kojom ljudi imaju neprekidnu komunikaciju – energija svetlećeg tela. Ova komunikacija se odvija na paranormalnom nivou, ali uz relativno malo napora i uloženog vremena, moguće je uspostaviti kontakt, svojom voljom i svojom željom sa energijom svetlećeg tela. Taj kontakt se može školski uspostaviti na testu za meditaciju Put ka prosvetljenju, na seminarima Put ka prosvetljenju koje vodi dr Ljubiša Stojanović. Taj kontakt još ne predstavlja komunikaciju, ali znači prvi korak, pri čemu svetleće telo reaguje na molbu sa isceljenje njegovog čoveka. Kontakt sa svetlećim telom moguć je pri dostizanju frekvencije moždanih talasa od 12,2 Hz.

Drugi stepen predstavlja kontaktiranje sa energijama koje se nalaze svuda oko nas i koje predstavljaju globalne energije: energijom Duha svetog, energijom Hrista i energijom Prostora. Pomoću različitih molbi na različitim nivoima paranormalnog razvoja, moguće je sa ovim energijama uspostaviti kontakte, posebno za isceljujuće delovanje. Kontakti drugog stepena mogući su u oblasti između 4,5 i 6 Hz.

Treći stepen predstavlja kontakt sa Energetskim oblakom. Posle toga, mogući su kontakti sa različitim energijama, bilo povremenim kontaktima u meditaciji, bilo kanalima kojima se mogu voditi kontinualni razgovori sa onim energijama koje su za taj razgovor i sadržaj razgovora najpodesnije. Ova treća faza sadrži bezbroj varijateta i kontinuiranu skalu od prvih kontakata koji se prenose crtežima, slikama, pa preko spoznaje, zvučnog prijema informacije, i na kraju zvučno – zvučnog prijema, kao najsavršenijim vidom komunikacije. Kontakt trećeg stepena sa Energetskim oblakom moguć je počev od 0,15 Hz. Pri tome je za uspostavljanje normalnog dijaloga neophodno dostići nivo od 0,0000009 Hz (9 x 10-7 Hz).

Sama čistoća kontakta ne zavisi toliko od frekvencije moždanih talasa koja se dostiže, već od trenutnog psihofizičkog stanja osobe i potrebnih uslova za meditiranje, kao i uvežbanosti osobe i uspostavljenih dobrih odnosa u prethodnim kontaktima. Ovi kontakti sa energijama kosmosa izuzetno su važni za razvoj ljudske civilizacije, jer omogućavaju neuporedivo veća saznanja i dublje i pravilnije sagledavanje svetih znanja.


Energije kosmosa

Ima li u kosmosu destruktivnih energija

Kosmos nikada nije predstavljao poprište nikakvih sukoba energija, sukoba različitih sila, nikada nije predstavljao prostor u kome su nastale, u kome borave i u kome deluju destruktivne sile. Kao i u slučaju đavola, sve predstave koje ljudi imaju o takvim destruktivnim silama plod su isključivo njihove mašte, kao refleksija njihovih negativnih misli i osećanja. Kako je Stvaralac stvorio sve energije kosmosa u koje su ugrađeni njegovi programi njihovog sadržaja, njihovog razvoja i njihovog delovanja, ne može se ni zamisliti da neka od njih bude destruktivna. Naravno, kao i u drugim slučajevima, moguće je da dođe do kontakta dveju energija čiji rezultat predstavlja stvaranje treće energije, ili da dođe do kontakta energija čiji rezultat predstavlja stvaranje zgusnute energije, odnosno materije. Taj proces je prirodan proces koji je čoveku poznat iz hemije i ne sadrži u sebi nikakve zle namere, nikakve destruktivne ideje i zamisli. Neophodno je da ovo ljudi shvate kako bi se balast straha i zebnje od negativnih, razornih, destruktivnih, štetnih energija ili bića u kosmosu jednom zauvek uklonio, jer kosmos predstavlja delo Stvaraoca sa čijim bićem je nezamislivo bilo šta štetno ili destruktivno.


Kraj 

Stranica 7 od 7 Sve stranice

»