Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Dje?ak magnet iz Koprivnice


Dje?ak magnet je najja?e dijete u Hrvatskoj. Lije?i dodirom i bez muke diže vre?e cementa!

Stavim ruke na bolno mjesto i one se užare. Maknem ih, a bol nestane - opisuje Ivan kako lije?i ljude.

KOPRIVNICA - Ivan Stoiljkovi? (6) iz Koprivnice na prvi se pogled ni po ?emu ne razlikuje od vršnjaka. Zaigrano je, veselo i znatiželjno dijete.

Brzo se umori

Ipak, kad skine majicu, Ivan se pretvori u magnet: na prsima i rukama bez muke može nositi i 25 kilograma metala, što nam je pokazao tijekom posjeta baki i djedu u selu kod Koprivnice. Kao od šale na sebe je stavio dva pladnja, a zatim i dva utega težine deset kilograma. Baka Dragica dodala je žlice, vilice i mobitel. - Nije mi problem na sebi držati metalne predmete, no nakon nekog vremena se umorim - rekao je Ivan.

Baka Dragica ispri?ala je kako je Ivan ponekad bio na ?uvanju kod susjeda Ivana Gašpari?a kojemu je prije nekoliko godina traktor prignje?io nogu. Osje?ao je jake bolove, a terapije mu nisu koristile.

Slu?ajno otkri?e

- Jednog je dana došao i rekao kako mu je ?udno što ga noga ne boli kad ?uva Ivana, ali kad on ode, bol se vrati. Na po?etku nismo vjerovali, ali poslije smo se u to i sami uvjerili. Kad nas nešto boli, zamolimo Ivana da nam stavi ruke na bolno mjesto i bol u trenu nestane - rekla je baka Dragica.
Nadljudska snaga

Misteriozne sposobnosti lije?enja potvrdio je i Ivanov djed Ivo koji je kazao da ga ?esto boli želudac, a u lije?enju mu ne pomažu tablete, nego unuk. - Kad nekog boli, stavim ruke na bolno mjesto. U jednom trenutku ruke me po?nu pe?i, kao da su se užarile, i tada ih maknem, a bol nestane - ispri?ao je mali junak. Djed Ivo dodao je da unuk bez problema nosi vre?e cementa od 50 kilograma. Nitko ne može vjerovati odakle mu tolika snaga, ?ak mu i ne dopuštaju da podiže teret, ali on ne odustaje.


Preneseno sa: http://www.jutarnji.hr

Nadodao bih samo da je ovo još jedan primjer genetskih promjena kod ve? dosta ljudi - samo pogledajte te brojne primjere iz serijala dokumentaraca Stanley Lee - "Superhumans". Mislim da Ivan ima jako sli?ne mo?i kao i Magola Miroslaw koji je originalno iz Poljske i može mislima tako?er privu?i metalne predmete na sebe.

Kako god, predstoje zanimljiva vremena u kojima ?e se sve više i više pojavljivati ljudi sa genetskim strukturama koje imaju više lanaca, te time imati ve?e "mo?i". Kako izgleda, približavanjem Vala - raste i utjecaj na DNA ljudi.

Nadopuna 25.05.2011.

Svim onim "pametnjakovi?ima" i "znanstvenicima" koji tvrde da se radi o prijanjanju predmeta na kožu - htio bih samo poru?iti da su vrlo ograni?eni svojim programiranim razmišljanjem, te vrlo smiješni u svojim izjavama - i ako su takvi zbilja "znanstvenici" - onda nam takvih i ne treba u ljudskom rodu - žalosno je da su onda oni "vrh nauke"!!! Žalostan nam ljudski rod sa takvim "znanstvenicima"!

Naravno da se gornja slika može namjestiti u nekom kompjuterskom programu tipa Photoshop, Gimp ili sli?no, ali ovdje se ne radi o namještenoj slici - ve? o tvrdnji da se predmeti "lijepe" za tijelo, odnosno kožu osobe - i da to skoro svatko može napraviti. Da, kažem ja, ali kako su onda u dodiru sa kožom ovi utezi u tavici ( na gornjoj slici dje?aka )??? Pa utezi uop?e nemaju doticaj sa kožom dje?aka, pošto su unutar tavice za pe?enje, pa i ne mogu onda biti "zaljepljeni" za kožu!!! Najve?a tavica na slici bi MOGLA, ali utezi NE, kao i ostale manje tavice koje dje?ak privla?i!

U me?uvremenu sam negdje u nekim dnevnim novinama pro?itao da su novinari pronašli još 5 osoba u Hrvatskoj koje to isto mogu...