Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Pomislila sam da napišem nove informacije umjesto da odgovorim na komentar u ?lanku o kometu Elenin. Komentar je bio: „Kako se osje?ate sada kad se zemaljska os promijenila za 25 centimetara? Bili ste odlu?ni u tvrdnji da se to ne?e dogoditi… pa ipak dogodilo se.“

Nevjerojatno kako neki ljudi uspijevaju izokrenuti stvari da bi o?uvali njihovu „pravdu.“ Doga?alo se dosta šušura o „PROMJENI POLOVA“ to jest da se polovi planeta potpuno promijene, i to je bilo predvi?eno za 12 do 15 Ožujka, u zavisnosti od izvora i trebalo je biti popra?eno globalnom kataklizmom.

Postoje razlike izme?u promjene polova to jest njihovog „obrata“ što je važan doga?aj i par centimetara primijene polova uzrokovanih potresom.

S obzirom da su ovi „Chicken Little“ bili tako zapaljeni za promjene polova i sada tvrde da su njihove predikcije bile istinite sa 4 in?a promjene, dozvolite mi da tim povodom rekapituliram stvari iz nedavne povijesti. Vidite, polovi su se tako?er pomaknuli i sa potresom u ?ileu, ali tada nitko nije grakao „Nebo pada, nebo pada“ (kao iz crti?a Chicken Little)

Ono što mi ovdje vidimo je fenomen koji je eruptirao prilazom kometa Hale-Bop i histerijom me?u nekim ljudima koji su možda pod psihozom koju potpiruje patološki COINTELPRO i njegovi rukovoditelji. Da li ?e se dogoditi još jedna „Zvjezdana Vrata“ koja ?e rezultirati samoubojstvima? Nadamo se da ne?e; i zato je potrebno ostati hladne glave za vrijeme promjena na zemlji, to jest onako kako ja to radim ostajem uravnotežena s temom, prezentiram podatke i ohrabrujem ljude da urade svoja vlastita istraživanja i da se ne daju smesti.

Kako bilo… prvi koji su krenuli sa pri?om o promjeni polova koji su trebali biti uzrokovani Japanskim potresom su bili ljudi sa Talijanskog Instituta za Geofiziku i Vulkanologiju. Naravno, oni imaju snažan institut sa puno fondacija pošto žive od vulkanologije i potresa koji su vru?e teme. Oni su nam rekli da ?e: „potres magnitude 8,9 koji je zatresao Japan u Petak promijeniti zemljinu rotacijsku os za otprilike 25 centimetara. INGV izvješ?e, koje je uslijedilo nekoliko sati nakon devastiraju?eg incidenta izjavio je da je to ekvivalent „vrlo, vrlo malih“ promjena koje se nisu imale prilike vidjeti kroz stolje?a…“

Da li ste primijetili ovaj zadnji dio? To je nešto što se ne može ni primijetiti. Da niste imali tako ljubazne eksperte da vam to izjave ne bi te ni znali da se to dogodilo.

Hmm … ljudi koji su konspiracijski orijentirani kao što sam i ja sam, sa mnogo iskustva vezanih za COINTELPRO i znaju?i da su gotovo svi instrumenti na pozicijama vlasti na ovoj planeti kontrolirani od strane psihopata na mjestima u kojima je koncentrirana vlast, tjera me da promisli o svemu ovome… ali nema veze.

Vratimo se na potres: informirali su na:

Prošle godine NASA je izvijestila da je potres u ?ileu pomaknuo globalnu os rotacije za 10 centimetara, to je izvijestio National Geografic u to vrijeme.

INGV, koji je Europski najve?i istraživa?ki institut koji se bavi geofizikom, izvjestio je da je doga?aj u Japanu bio „mnogo ja?i“ nego onaj ozloglašeni iz 2004 koji se dogodio sa potresom na Sumatri, koji je bio magnitude 9,1.

Dakle, ovo nije niti nov niti dramati?an doga?aj. Doga?a se. Doga?ao se i prije, vjerojatno više puta nego li smo mi to u stanju shvatiti, i bez sumnje dogodit ?e se ponovo.

Ljudi, ovo nije „Promjena polova“ u terminima kako je predstavljena javnosti – ili Chicken Littleu – koristi se termin „promjene polova“ za ono što se zasigurno dogodilo a to je podešavanje zemljine osi da bi se prilagodila pomaku Japana od nekih 8 fita (oko 2,4 metra)!

E na TU bismo brojku trebali malo stati.

Nedavni masovni potres u Japanu, jedan od najve?ih ikada zabilježenih, ?ini se da je pomaknuo otok za 2,4 metra, kako je izvijestio SAD Geološko geodetski ured. … Potres i tektonski pomak rezultirao je „potiskom duž rasjeda“ na rubu Pacifi?ke i Sjeverno Ameri?ke plo?e, kako je izvijestio SAD Geološko geodetski ured.

Pacifi?ka plo?a se gura pos zapadni dio Sjeverno Ameri?ke plo?e i to brzinom od 83 milimetra na godinu, ali kolosalan potres može uzrokovati dovoljno trešnje da bi dramati?no pomaknula tektonske plo?e i to sa katastrofalnim posljedicama.

Sude?i po ping pong efektu doga?aja po obodu Pacifika, to tako?er može zna?iti da je slijede?a na udaru Zapadna Obala SADa. Ako vam to išta zna?i eco što su Kasiopejci rekli o Kaliforniji:

San Diego, San Bernardino, North Bakersfield, Barstow: su sve to?ke rasjeda (loma). Hollister, Palo Alto, Imperial, Ukiah, Eureka, Point Mendocino, Monterrey, more izvan San Luis Obispo, Capistrano, Carmel: ovo su sve to?ke po stresom ili to?ke loma koje slijede. „Vrijeme“ nije odre?eno, o?ekuje se postepeno uništenje Kalifornijske ekonomije i ljudi koji ?e zapo?eti masovan egzodus. Tako?er ?e Shasta eruptirati, aktivnost na Lassenu. Oceansko dno po?inje sa subdukcijom (podilaženjem pod druge plo?e) (3.12.1994)


A ovo je iz 04.07.1998:

A:… Možda potres drobljenja i subdukcije na Pacifilkom Sjeverozapadu SAD? Procjenjujemo 10,4 Rihterove ljestvice. Upozorili smo za Ranier. Zamislite 150 metara visoki tsunami u Puget Soundu…

P: (L) E sad, spomenuli ste ovaj potres. Znam da obi?no ne predvi?ate, zašto ste to sada uradili?

O: Nismo odredili vrijeme.

P: (L) Još nešto osim tsunamija u Puget Soundu i tog velikog subdukcijskog potresa… 10,4 na Rihterovoj ljestvici, to je gotovo nezamišljivo.

O: Ranier… kaldera(vulkan).

P: (L) Što o kalderi?

O: O?ekujte jednog.

P: (L) Još nešto osim poplava, bilo što drugo što nadolazi za Floridu?

O: Svi dijelovi ?e okusiti „lude vremenske uzorke.“

P: (L) Dobro, svi ti uzorci ludih vremenskih neprilika i bizarnih stvari na planetu, u kakvom je to odnosu sa kometarnim jatom i sme?om zvijezdom? Je li to povezano?

O: Ljudski iskustveni ciklus na raskrižju.

P: (L) Bilo kakve specifi?ne fizi?ke manifestacije sme?e zvijezde ili tog kometarnog jata ili granice realiteta, koje je u odnosu sa ovim doga?ajima na planeti?

O: Prilazak vala stimulira aktivnosti prethodnice koje za uzvrat uzrokuju efekt koji stimulira dodatno „zagrijavanje“ aktivnosti…P: (L) Dobro, ima li na?ina da mi to uobli?imo, i ako možemo, koje vrste doga?aja možemo ubaciti da bi kreirali sastavnu datoteku?

O: „El Nino“, „El Nina“ itd…

P: (L) Da li je taj El Nino povezan sa ciklusima sun?evih pjega?

O: Ne.

P: (L) Ima svoj vlastiti ciklus. Mislim da nije dovoljno dugo pra?en da bi dobili…

O: Globalno zatopljenje, dio ljudskog iskustvenog ciklusa.


Pa ipak majka priroda najvjerojatnije nije završila sa ?aš?enjem Japana- Kasiopejci su rekli da nakon doga?aja od 8,9 jakosti, bit ?e jedan i još ja?i koji ?e se manifestirat u japanu i Japan ?e se „saviti“ (buckle).

Stvar koju želim iznijeti je da su Kasiopejci predvidjeli masu stvari još u devedesetima i to vezane za budu?nost nakon neke vrste „preuzimanjav vlasti“. Pa, preuzimanje vlasti se dogodilo na 11.09. i ljudski rod je dozvolio da se to dogodi. Po tome pretpostavljam da to zna?i da ?e uslijediti i sve ostalo.

Ali Kasiopejci su rekli i da je budu?nost otvorena, da takvi doga?aji nisu sigurni sve dok se gotovo ne dogode, da ljudska bi?a mogu uvijek – ako se probude masovno – izbje?i katastrofu. Kasiopejci su rekli: „Nije važno gdje si ve? tko si i što vidiš“ to se uzima u obzir za vrijeme Zemaljskih Promjena. O?igledno, ako ste „vi“ osoba koja može vidjeti, uradit ?ete stvari dosta druga?ije nego netko „koji“ nije i koji može „vidjeti“. I to je razlika koja pravi razliku. (Što to zna?i u prakti?nom smislu diskutirano je na Kasiopejskom Forumu.)

U svakom slu?aju zaklju?ak je slijede?i: da os se pomjerila za malo – kako se doga?alo i prije – i to je rezultat Japanskog potresa, i takve stvari ?e se ponovno doga?ati, ali NIJE bilo „Promjene polova“ (u polarnim kapama) kroz globalnu katastrofi?nu reorijentaciju polova. Ali da, mi smo još u stisci jer je samo par ljudi budno i svjesno. Bit ?e još potresa, još ozbiljnijih potresa, vulkanskih erupcija i to u mjeri koju ovaj planet nije okusio u jako dugom vremenu (to se ve? doga?a i uzrok je takozvanog globalnog zatopljenja).

Tamo vani je vjerojatno "tamna zvijezda" kako nam Kasiopejci tvrde ve? mnoge godine i dolazi sve bliže, uzemljava elektri?nu energiju našeg Sunca i pokre?e mašinu promjena. Ove promjene se mogu vidjeti u „globalnom zatopljenju“ koja se ?ini se doga?a na SVIM planetima solarnog sustava (što otklanja ljude kao uzrok).

Gdje ?e ovo završiti, mi to ne znamo, iako se sigurno bližimo Ledenom Dobu koji nam dolazi. Ono što je najvažnije u ovakvom vremenu da ostanemo mirne glave (bez namjerne dosjetke)! Pro?i ?emo ovu godinu kad nam se približava komet Elenin, sa nekoliko planetarnih – kometarnih poravnanja koje slijede, dakle samo držite vaše o?i otvorenima i skupljajte pouzdane informacije.

Ako želite vidjeti, pogledajte slijede?e:

NLO-i, vanzemaljci i pitanje kontakta


1.dio


2.dio


3.dio


4.dio


5.dio


6.dio


7.dio


8.dioE sad idem dolje na doru?ak.

Napisala Laura Knight Jadczyk, 13.03.2011., u 9:25 h


?lanak prenesen sa: http://www.matrixworld-loviste.com/promjenazemaljskeosi.htm

Originalni ?lanak možete pogledati ovdje.