Piramide - spomenici ili tehnologija?


Ako ste ikada imali priliku stajati u blizini piramide, bez obzira da li su to piramide iz Gize, u Chicen Itzi, Iraku, Xianu u Kini ili Teotihuacanu, sigurno ste se osje?ali strahopoštovanje prema tim golemim gra?evinama. Ja sam imala priliku posjetiti piramide na podru?ju Afrike, Centralne i Južne Amerike i na Kanarima. Prije par mjeseci prolazila sam s mužem pokraj piramide u Visokom i ona je na mene ostavila jednak dojam kao i ostale piramide – strahopoštovanje.

Mnogo se pisalo, snimalo i govorilo o piramidama u zadnjih dvjestotinjak godina, oni koji su se malo više bavili ovom temom znaju da postoje zvani?ne teorija pokrepljene tradicionalnom kronologijom koja se konstantno ?uje u ve?ini medija i tiskovina, s druge strane ta ista zvani?na kronologija i arheologija sa zvani?nom poviješ?u baš i ne odgovaraju samim nalazima na terenu i u mnogome odaju mnoštvo nelogi?nosti. Zbog svega toga odlu?ila sam se malo pozabaviti tim velebnim znanjima i otkri?ima koji imaju veze s njima.

Christopher Dunn autor knjige pod nazivom "The Giza power plant – technologies of ancient Egypt", inženjer po struci, bavi se ovom tematikom preko 45 godina u zadnje 3 dekade objavio je zna?ajan broj radova i lako ?ete na?i njegova djela na internetu. Dunn trenuta?no radi kao upravitelj odjela za inženjerske projekte u vezi upravljanja laserima. Dunn je u svome bestseleru opisao piramide u Gizi kao ogromne mašine – elektrane. Nakon što sam pro?itala ovu knjigu shvatila sam da Dunn, bez obzira što o tome misli mainstream zajednica, ima pravo. Dunn je piramidama iz Gize prišao sa svoje inženjerske strane, koriste?i se vjerovali ili ne: reverzibilnim inženjeringom. Znam, mnogi od vas ?e re?i: ali reverzibilni inženjering se može koristiti samo na naprednijoj tehnologiji, tj. Na tehnologiji naprednijoj od one naše. Zvani?na znanost piramide iz Gize gleda kao velike objekte koji su se napravili uz pomo? stotina tisu?a robova i zanatlija sa najjednostavnijim alatima i bez poznavanja kota?a. Ja ?u spomenuti samo par stvari koji ne idu u prilog takvim tvrdnjama: Egipat u doba faraona jednostavno nije imao toliko ljudstva i sredstava da sve piramide napravi na tako plauzibilan na?in koji nam je opisan u povijesnim udžbenicima. Nadalje egipatske piramide kao i cijela egipatska kultura je retrogradna, to zna?i da su starije piramide monumentalnije i složenije u izvedbi dok su mla?e piramide (i hramovi i mumije) jednostavnije i manje. Zadnje ali ne manje važno: na?in gra?enja uz pomo? ogromnih nasipa su neutemeljeni jer ostatak od takvih kilometarskih nasipa – rampi ne postoji, dalje teorija o gradnji uz pomo? skela i kranova je tako?er neutemeljena, inženjeri su prije 15tak godina pokušali to isto uraditi na piramidi od nekoliko metara visine i to uz pomo? bagera, pa nisu uspjeli niti pogoditi pravilan nagib stranice piramide a kamo li što više. Vratimo se nazad na Dunna, ono što je on lijepo objasnio u svojoj knjizi je slijede?e:

Piramide u Gizi, naro?ito velika piramida u Gizi nisu grobnica za jednog ?ovjeka, nema slikarija, rezbarija i svega onoga što prati pogrebno mjesto za faraone. U velikoj piramidi u Gizi prona?ene su velike koli?ine soli, neprera?ene morske soli nastale postepenim povla?enjem mora, što može imati veze sa zadnjim plavljenjem platoa Gize od prije nekih 6000-4000 godina. Drugo je misterija obra?ivanja kamena granita korištenog u piramidama, granit je jedan od najtvr?ih oblika kamena, obra?en je gotovo do ugla?enosti sa potpuno ravnim kutovima, ako su egip?ani gradili piramide samo sa bakrenim oru?em, takav nivo obrade je NEMOGU?. Plato Gize je prekopan tunelima koji se križaju pod ravnim kutom (imala sam priliku skoro upasti u jednog od njih, ve?ina ih je zatvorena sa debelim cementnim plo?ama). Svi ti tuneli vode od prastarog toka Nila nekih 10tak kilometara prema zapadu od platoa Gize i svi vode do same velike piramide. Znakovito je sa su ti isti tuneli napravljeni na dva nivoa jedan dublji koji je nosio hladnu vodu i jedan pli?i koji je nosio toplu vodu u veliku piramidu. Velika piramida ima još jednu neobi?nost to je njezina audio rezonanca u tonu F#, ostale piramide imaju svoje vlastite tonske rezonance i svi su druga?iji. Dunn je na osnovu dokaza koje je pronašao u velikoj piramidi i oko piramide shvatio da mi danas nemamo znanja napraviti to jest duplicirati proizvodnju energije na na?in kako se to radilo prije 6000 i više godina. Dunn smatra da je proizvodna energije prestala nakon slijeda prirodnih katastrofa koje su tok Nila prebacili u današnje korito, pitanje je zašto ljudi koji su preživjeli te iste katastrofe nisu ponovo napravili tunele za vodu iz Nila i pokrenuli proizvodnju, odgovor bi mogao bit u samoj egipatskoj kulturi, on je polako ali sigurno tonula u simplifikaciju, napredne stvari su se zaboravljale kako su ljudi sa tim znanjem umirali u katastrofama, na kraju imamo samo spomenike nekadašnjem znanju i vještini koje je daleko iznad našeg sadašnjeg saznanja.

Profesor kemije Joseph Davidovits ro?en u Francuskoj 1935 godine, osniva? instituta za geopolimere iz Francuske, i nositelj najvišeg ordena Francuske: Ordre National du Mérite, dugi je niz godina ispitivao sastav stijenja velike piramide u Gizi dok nije dokazao da su blokovi iste piramide izlijevani i pravljeni in situ (na mjestu). Nemojte misliti da je Davidovits samo slu?ajni sretnik ako je otkrio nešto tako, on je znanstvenik sa bogatim radnim opusom od 130 znanstvenih uradaka i više od 50 patenata. Ono što je jako interesantno je isti sastav stijenja to jest kompozita kao i u piramidama u Visokom (ako ste ikada sumnjali u mogu?nost da su „brda“ u Visokom piramide, ovo bi vas trebalo razuvjeriti).

Nadam se da vam je ovo sasvim dovoljno podataka da piramide više nikad ne vidite istim o?ima kako ste ih vidjeli do sada.


Preneseno sa: http://www.matrixworld-loviste.com/piramidespomeniciili.htm