Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Mogu?a nuklearna katastrofa u Japanu


?lanak prenesen sa: http://www.jutarnji.hr

Akademik Paar: Ne ohlade li Japanci reaktore, katastrofa ?e pogoditi cijeli svijet!

Pogrešno se smatra kako su najve?i problemi kod nuklearnih elektrana radioaktivni otpad i zra?enje u blizini elektrane. Otpad se, naime, lako tehni?ki riješi, a dodatno zra?enje za osobe koje žive uz elektranu manje je od zra?enja koje osoba dobije leže?i u krevetu do svog bra?nog partnera (s obzirom na to da svaka osoba u sebi nosi odre?enu dozu zra?enja). Najve?a opasnost leži upravo u poreme?aju cirkulacije rashladne vode, što se dogodilo u Japanu.Isti?e to akademik Vladimir Paar u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, navode?i kako su vijesti iz Japana šture, ali kako je iz raspoloživih informacija o?ito da je stanje vrlo ozbiljno. - Svaka elektrana ima nekoliko krugova hla?enja, a izgleda je u Japanu, prema onome što su kazali, potres izazvao teško ošte?enje rezervnog sistema i sada pokušavaju reaktori ohladiti morskom vodom.

Reaktori su zastavljeni i više nema fisije urana, me?utim unutar jezgre postoji ogromna koli?ina visokoradioaktivnih produkata fisije koji griju jezgru. Ako se jezgra ne uspije ohladiti, prijeti opasnost ispuštanja tog radioaktivnog materijala u okoliš - upozorava akademik Paar. Naime, kako objašnjava, ako temperatura u reaktorima nastavi rasti, dolazi do taljenja njegove unutrašnjosti - prvo ?e se istaliti metalne šipke i omota?, a zatim bi, što bi bilo i najopasnije, ta smjesa mogla rastaliti i reaktorsku posudu, potom i betonsku zgradu.

U tom bi slu?aju, navodi akademik, ta strahovito radioaktivna smjesa iscurila u okoliš i to bi bila katastrofa velikih razmjera. Akademik Paar dobro je upoznat s problematikom sigurnosti nuklearnih elektrana, posebice s kvarom Elektrana Otok tri milje u Harrisburgu u SAD-u, koja je relevantan za generaciju modernih elektrana. U Harrisburgu je 1979. godine došlo do ošte?enja jezgre i taljenja otprilike jedne njezine tre?ine. Dostupne informacije govore kako je i elektrani u Fukushimi ve? po?elo taljenje jezgre, no Paar vjeruje da do najcrnjeg scenarija koji bi ugrozio svijet, koji je poznat i po nazivu “kineski sindrom”, ne?e do?i, nego da ?e se taljenje zaustaviti prije nego što se probije reaktorska posuda.

Osim te opasnosti, akademik Paar navodi još jednu, a to je da se zbog zagrijavanja unutar jezgre iz vode, koja se ne hladi, izdvoji vodik i, s obzirom na to da je najlakši plin, po?ne se dizati u gornji dio reaktora. Taj mjehur vodika, navodi Paar, prijeti eksplozijom, što je, objašnjava, bio i glavni problem u Harrisburgu, piše Slobodna Dalmacija.
Još o tome skinuto sa: http://www.index.hr
 

"OD ZAKAZIVANJA rezervnog sustava za hla?enje reaktora, jedini gori scenarij bi bio da su nuklearku zauzeli teroristi i isklju?ili sve sustave hla?enja", izjavio je Indexu dr. Vladimir Paar, fizi?ar i jedan od najboljih doma?ih poznavatelja rada nuklearnih elektrana. O japanskom pokušaju da hla?enjem spasi elektranu od taljenja jezgre, Paar tvrdi da je pisao još u svojoj knjizi "Energetska kriza" iz 1984.

"Što god se dogodilo, voda za hla?enje mora prolaziti kroz reaktor. Ako to zataji postoje rezervni sustavi za hla?enje, koji su po nekim informacijama iz Japana tako?er ošte?eni, što je zaista neugodna stvar. To ne govorim kao katastrofi?ar, nego kao fizi?ar", tuma?i dr. Paar.

U reaktoru, nastavlja, dolazi do cijepanja atomskih jezgri urana i nastaju lakše, ali ekstremno radioaktivne jezgre. Intenzivno radioaktivni materijal se stalno zagrijava i nema na?ina da se isklju?ivanjem reaktora zaustavi njegovo nekontrolirano grijanje. Najgori je scenarij ako se morskom vodom ne uspije ohladiti unutrašnost jezgre, koja bi se mogla rastaliti i probiti sve zaštitne barijere.

"To je no?na mora nuklearne tehnologije", zaklju?uje Paar.

Ovo je prvi put u povijesti da je potres uzrokovao mogu?nost taljenja jezgre. Sve dosadašnje nuklearne nesre?e, uklju?uju?i ?ernobil, bile su usklju?ivo posljedica ljudske pogreške.