Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish
Koji su neprijatelji mladala?kog izgleda i razlozi starenja kože lica?  Promjenom životnih navika i odustajanjem od štetnih postupaka možete sprije?iti bore!

Mnogo je uzroka starenja kože, na neke možemo utjecati a na neka ne. Koža je najve?i ljudski organ. Sastoji se od tri sloja: epidermis, dermis i hipodermis. Za zdravlje kože su posebno važni neki sastojci dermisa:
  • Kolagen-vlakna smještena izme?u epidermisa i dermisa; ima funkciju me?u?elijskog veziva.
  • Elastin: pomaže koži da se vrati u prvobitno stanje kada se, primjerice, uštine.
  • Hijaluronska kiselina: najednostavnije rje?eno, glavni podmaziva? kože.

Jedini uzrok na koji se ne može utjecati je prirodni proces starenja. Mada se kontrolom drugih uzro?nika prirodno starenje može znatno usporiti i u?initi da osoba stari lijepo i polako. Prirodno je da lice sa godinama gubi mladala?ku puno?u. Vremenom se na licu pojavljuju fine linije i bore. Koža postaje tanja i suvlja. Genetska struktura svakog pojedinca kontroliše kada i u kojoj mjeri ?e do?i do ovih promjena. Medicina ovaj proces zove “unutrašnje starenje”.
 

Na druge faktore starenja kože mogu?e je utjecati. Okruženje i životni stil mogu dovesti do preranog starenja kože lica. Ovaj proces zovemo “spoljašnje starenje”. Preduzimanjem preventivnih mjera može se usporiti starenje izazvano utjecajem spoljnih faktora na našu kožu.

Zbir faktora koji nepovoljno utje?u na stanje kože ?ini za?arani krug time što su svi ti faktori uzro?no-posljedi?no povezani. Jedan pogrešan postupak pokre?e ?itav niz nepoželjnih efekata. Neprijatelji lijepe, zdrave, njegovane kože koja dugo ostaje mlada su brojni. Upoznati neprijatelja zna?i otkriti na?ine kako usporiti starenje kože lica.

Koji su uzroci preranog starenja kože

1. Slobodni radikali

Kvaliteta i koli?ina vlakana kolagena i elastina u dermisu po?inju prirodno slabiti poslije 25. godine . Uz to, slobodni radikali ubrzavaju ovaj prirodni proces napadaju?i i ošte?uju?i ove komponente kože. Tako da se može rje?i da su slobodni radikali jedan od najve?ih uzro?nika preranog starenja kože.

Slobodni radikali  su štetne molekule kisika koje tijelo proizvodi u izvjesnim okolnostima kao što je pušenje, aerozaga?enje, nepravilna prehrana, nedovoljno sna i izlaganje suncu. Oni nastoje da se vežu za zdrave stanice izazivaju?i oksidaciju. Ošte?enja kože nastala djelovanjem slobodnih radikala se javljaju u nekoliko oblika kao što je promjena boje (pege i fleke), pucanje kapilara, istanjena slab koža koja visi uslijed ošte?enja na vlaknima elastina. Slobodni radikali tako?er kidaju kolagenske niti i na taj na?in izazivaju pojavu bora.

Protivu slobodnih radikala se borimo antioksidansima - jedinjenjima koja daju jedan elektron slobodnim radikalima tako da ga ovi ne?e oduzimati iz atoma kože.U antioksidanse spadaju vitamini A, C i E koje je najbolje unositi u organizam prehranom, ali se mogu primjenjivati i spolja na kožu u vidu krema, seruma i losiona koji sadrže antioksidante i ?uvaju kožu od ošte?enja.

2. Sun?anje bez zaštite

Izlaganje suncu igra glavnu ulogu u prevremenom starenju kože. Još neki naši postupci tako?er ?ine da koža stari brže nego što je prirodno.
 

Dermatolozi predlažu  pridržavanje sljede?ih savjeta kako bi se sprije?ilo prevremeno starenje kože:

Svakodnevno štitite kožu od sunca. Bilo da dan provodite na sun?anoj plaži ili jurite za poslom, zaštita od sunca je obavezna. Koža se štiti sjedenjem u hladu, pokrivanjem odje?om i upotrebom vodootpornih preparata sa SPF 30 (ili višim).  Pored pra?enja progoze vremena, svakoga dana bi trebalo nanijeti preparat za zaštitu na sve otkrivene dijelove tijela.

Kako mnoga istraživanja kažu, izlaganje kože suncu bez zaštite je vode?i razlog starena kože jer UV zraci razaraju vlakna kolagena dermisa. Pravilna hidratacija je neophodna nakon sun?anja ali nije dovoljna.

Nakon sun?anja bez zaštite koža proizvodi visoku koncentraciju slobodnih radikala.

Da bi se šteta koju slobodni radikali naprave popravila, moramo koristiti vrlo kvalitetne kreme koje sadrže dosta antioksidanasa. Sama hidratacija ne popravlja ošte?enja kože koja prouzrokuje sunce. Ošte?enja izazvana neopreznim izlaganjem suncu mogu se javiti godinama kasnije. Zato je pravilna zaštita od presudnog zna?aja još u najranijem uzrastu.
 

Svaki put kada se izlažete suncu ili odlazite u solarij koža je izložena prevremenom starenju jer je izlažete štetnim UV zracima koji ubrzavaju starenje. Zato, izbegavajte solarij i pratite kakvo ?e vrijeme biti. Vremensku prognozu po satima možete pratiti ovdje.

3. Pušenje

Pušenje je veoma štetno za kožu. Ono znatno ubrzava starenje kože. Prouzrokuje pojavu bora, koža je mrtva i bez sjaja. Puša?i nemaju lijepu ruži?astu boju ve? je koža blijeda i bez sjaja.

Pušenje izaziva preranu pojavu finih linija koje se tipi?no pojavljuju na mjestima gdje je koža veoma tanka a to su uglovi o?iju i dio llica iznad gornje usne. Tipi?ne puša?ke bore se mogu pojaviti 10-15 godina ranije nego kod nepuša?a.

Razlog ovome je smanjena koli?ina C vitamina u krvi puša?a koja je u prosjeku 60% manja nego kod nepuša?a. Vitamin C je klju?na komponenta za stvaranje kolagenskih vlakana koja su zadužena za elasti?nost i zdrav, mladala?ki izgled kože.

Ovome treba dodati i smanjenu koli?inu kiseonika kojom se stanice kože puša?a snabdevaju kao i prisustvo velikog broja toksi?nih tvari i uglji?nog monoksida u krvi puša?a. Sve ove nepoželjne i jako štetne tvari dospevaju do stanica kože, ošte?uju je i narušavaju njen izgled.

4. Genetika

Tijelo ima uro?enu sposobnost regeneracije tako što proizvodi enzime koji djeluju kao antioksidansi i na taj na?in popravlja ošte?enja na DNA koja predstavlja genetski kod prisutan u stanicama. Ovi enzimi su odgovorni za efikasno korigovanje ošte?enja genetskog koda do kog dolazi starenjem. Me?utim, sposobnost reparacije genetskih ošte?enja i koli?ina antioksidanasa koje tijelo proizvodi je naslije?ena. Dakle naslje?e je zaslužno za stepen ošte?enja kože tokom prirodnog procesa starenja.

5. Facijalna ekspresija

Izrazi lica koji se ponavljaju –  mimika nastaje zahvaljuju?i gr?enju miši?a ispod kože lica. Ukoliko se uporno ponavlja gr?enje istog miši?a jer postoji navika “slaganja face” tokom godina linije postaju permanentne. Primjerice, nošenje nao?ala za sunce može sprije?iti pojavu bora koje nastaju kao posljedica “?kiljenja” u pokušaju da se oko zaštiti od prevelike koli?ine svjetlosti.

6. Prehrana

Zdrava izbalansirana prehrana. Rezultati nekoliko znanstvenih studija pokazuju da ishrana bogata svežim vo?em i povr?em spre?ava ošte?enja koja dovode do preranog starenja kože. Vo?e i povr?e su glavni izvor antioksidanasa u našoj prehrani.

Likopen, lutein, beta-karoten i drugi antioksidansi koji se nalaze u vo?u i povr?u, oboga?uju dublje slojeve kože i djelomi?no neutrališu oksidativna ošte?enja izazvana produženim izlaganjem suncu. Vo?e i povr?e je bogato C vitaminom koji je važan za pravilnu proizvodnju kolagena. Bobi?asto vo?e i citrusi su posebno bogati ovim vitaminom.

Sa druge strane, ishrana koja obiluje še?erom i drugim prera?enim ugljikohidratima ubrzava starenje. Obilje še?era i slatkiša u prehrani uzrokuju smanjenu elasti?nost kožnog tkiva.

Za zdravu kožu koja odoleva vanjskim utjecajima i na kojoj se ?ak i znaci unutrašnjeg starenja sporije pojavljuju neophodne su aktivne tvari u vidu minerala, vitamina i aminokiselina. Proteini su neophodni za izgradnju proteinskih struktura kao što su kolagen, elastin i hijaluronska kiselina a koje su vitalne za svjež, mladala?ki izgled kože.

Aktivne tvari se unose prehranom i organizam ih ne može sam stvoriti. Pored vo?a i povr?a trebalo bi što ?eš?e jesti ribu, koštunjave plodove, žitarice, a zaboraviti na grickalice, prera?evine i brzu hranu koji obiluju štetnim masno?ama i  aditivima i prouzrokuju ?itav niz problema pa i prevremeno starenje kože. 

7. Alkohol nije prijatelj kože

On je veoma grub prema njoj, dehidrira je i vremenom ošte?uje. Ovo ?ini da uživaoci alkohola izgledaju starije. Napici koji su poželjni su svježe ce?eni sokovi, po mogu?stvu od organskog vo?a i biljni ?ajevi. Gazirana pi?a tako?er nisu dobra za kožu. Istraživanja su pokazala da osobe koje ?esto piju gazirana pi?a u koži imaju manje stanica koje regenerišu kožu od osoba koje ne piju gazirane napitke. Ukoliko se konzumira jedna ?aša gaziranog pi?a dnevno, za tri godine strarenje kože se ubrza za  ?ak 2 godine.

8. Nedostatak fizi?ke aktivnosti

Vježbanjem do mladolike kože. Umjereno vježbanje poboljšava cirkulaciju i ja?a imunitet. Koža se na ovaj na?in snabdeva ve?om koli?inom kisika što dalje vodi do bržeg i obimnijeg dospevanja hranljivih aktivnih tvari do svake stanice kože. Na ovaj na?in struktura kože postake ja?a, kolagenske niti se brže obnavljaju, koža je mladolika. Kaže se da se svaka stanica u organizmu obnovi za 11 mjeseci. Regeneracija je mogu?a ukoliko postoje uslovi u vidu dovoljne koli?ine kisika i aktivnih hranljivih materija.

Fizi?ka aktivnost nije zadata u vidu svakodnevnog preznojavanja u teretani. To može biti aktivnost izabrana u skladu sa afinitetima, mogu?nostima i godišnjim dobom. Oni koji nisu ljubitelji sporta mogu izabrati šetnju ili brzo hodanje. Akcenat se stavlja na sportske aktivnosti na otvorenom, po mogu?stvu u prirodi.

9. Stres

Produženi emocionalni stres izaziva poja?ano lu?enje hormona stresa kortizola i adrenalina. Oni poti?u razli?ite procese koji ubrzavaju starenje kao što je sprje?avanje normalne sinteze vezivnih tkiva,odnosno karakteristi?na nadutost lica osteoporoze koja smanjuje gustinu kostiju i prouzrokuje promene u njihovoj strukturi.

10. Nedostatak sna

Tokom dubokog sna u mozgu se lu?i hormon rasta. No?ni san je neophodan uslov lu?enja dovoljne koli?ine ovog hormona. Zahvaljuju?i ovom hormonu razli?ita tkiva ljudskog tijela se regenerišu, me?u njima i koža. Nedostatak sna u dužem vremenskom periodu je jasno vidljiv na licu. Besane no?i ubrzavaju starenje i prouzrokuju niz drugih patoloških promjena na koži.

11.Grubo postupanje i agresivna higijenska sredstva

Grubo postupanje tokom održavanja higijene u vidu energi?nog trljanja, previše topla voda i prejaki hemijski preparati u vidu sapuna, kupki i losiona, iritiraju i isušuju kožu, što ubrzava starenje. Nježno ?iš?enje i pranje lica uz upotrebu prirodnih preparata koji ne sadrže štetne kemikalije ve? su napravljeni na bazi ljekovitog bilja i prilago?eni tipu kože, je pravi izbor. Njime se sa kože odstranjuju ne?isto?e, šminka, masno?a i sli?no, bez bojazni od iritacije.

Svaki tip kože ima neke svoje posebne zahtjeve. Kako bi ostala što duže mlada i svježa, koža se mora njegovati u skladu sa tim. Suha koža zahtjeva blage preparate za njegu i masnije hidriraju?e kreme. Masna koža pak zahtjeva sredstva koja regulišu proizvodnju sebuma i odstranjuju njegov višak, ali ipak ne isušuju kožu. Postoji mnoštvo kozmeti?kih preparata.Pažljivim odabirom koža dobiva baš ono što joj je neophodno, samim tim je zdravija i manje podložna vanjskim utjecajima koji izazivaju starenje.

12.Znojenje i zdravlje kože

Najvažnija uloga znojenja je termoregulacija. Me?utim, znojenjem se iz organizma izbacuju brojni toksini. Zato se naporno fizi?ko vježbanje ili odlazak u saunu preporu?uju kao odli?an vid detoksikacije organizma.

Ali, ukoliko se koža temeljno ne opere nakon znojenja, na njoj se zadržavaju toksini, sol i drugi štetni produkti znojenja koji ne prouzrokuju samo neprijatan miris ve? i ošte?enje kožnih stanica. Koža se stoga mora temeljo oprati odmah nakon znojenja.

13. Depresija

Produžen osje?aj tuge i bezna?a uzrokuju skra?enje telomjera – struktura koje se nalaze u svim stanicama ljudskog tijela a koje pored ostalog utje?u na životni vijek stanica.

Skra?ivanje telomjera utje?e na DNA u svim stanicama. Ono zaustavlja deobu stanica i prouzrokuje njihovo prevremeno odumiranje. Efekti ovog procesa su najvidljiviji na tkivima ?ije se stanice brzo dijele, kao što su koža i kosa.

Depresija tako?er prouzrokuje pove?an nivo hormona stresa. Nju prati li?no zanemarivanje, neredovan san i loša prehrana, a to su sve faktori rizika za prerano starenje kože.

14.Voda

Voda ?ini oko 60% organizma odrasle osobe. Kod djece je taj postotak znatno ve?i dok se sa starenjem smanjuje.

Svakom organu u tijelu je neophodna voda radi temoregulacije, ispiranja toksina i transporta nutritijenata do svake stanice. Koža tako?er zavisi od vode da bi mogla da funkcioniše i regeneriše se. Preporuka je da se pije 1,5-2 litra vode kako bi se održalo optimalno zdravlje cijelog organizma pa i kože.

Postoje opre?ni stavovi u pogledu zna?aja vode za kožu. Jedni izvori tvrde da voda blagotvorno utje?e na njenu meko?u i blistav izgled. Drugi pak smatraju da voda ne može sprije?iti pojavu bora i starenje kože prouzrokovano izlaganjem suncu, unutrašnjim starenjem ili genetikom. Možda je istina, ali svakako poboljšava razmenu materija u stanicama kože. Dehidrirana koža visi beživotno, nema lijepu boju lako se peruta i sklona je mehani?kim ošte?enjima. Ponaša se kao suhi list koji se stroši ukoliko se stisne u šaci.

Ispijanje dovoljne koli?ine vode treba da bude dobra navika i dio dobrog životnog stila. Ukoliko se ne osje?a že? to ne zna?i da organizmu nije potrebna voda. Ona je esencijalna za pravilno funkcionisanje svih organa pa i kože. Na vodu se ne smije zaboravljati.
Voda se u koži može zadržati i pomo?u preparata koji vlaže kožu.

Preparati za njegu lica koji djeluju kao ovlaživa? se nanose na lice svakodnevno jer oni zaklju?avaju molekule vode u stanicama kože spre?avaju?i dehidrataciju. Dobro hidrirana koža izgleda mla?e i jest mla?a jer se bolje regenerira. Zapravo, mladost kože ne zavisi od broja godina ve? od mogu?nosti stanica kože da se regenerišu. Što je regeneracija brža, to je koža mla?a.

 
VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!