Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Bruce Lipton: Nije vam u cilju da razbacujete svoj novacKao što znate, u posljednje vrijeme, pričam o evoluciji, a ona je neizbježna. To se sada može osjetiti u svijetu kada smo se suočili s raznim krizama, a posebno s dužničkom krizom koja se odigrava širom svijeta baš sad. Ovo je bitno jer dolazimo do biološke svjesnosti, i bitnog samorazumijevanja i učenja koje proizilazi iz svjetske financijske krize.

A to je u kratkim crtama ovo: novac=energija, što znači da možete kupiti energiju svojom gotovinom. Ono što je bitno da znate u vezi s tim je da, ako ste štedljivi, brinete o svom novcu, držite balans, tada uvijek imate ovu energiju na svom bankovnom računu, energiju od koje možete živjeti. Nasuprot tome, ako traćite ovu energiju, tada ometate vlastiti opstanak. Nije vam u cilju da razbacujete svoj novac.

U suštini, želim vam pokazati da je ovo bitan uvid u prirodu našeg zdravlja, biologije i svijeta koji stvaramo, što treba cijeniti. Naš biološki sistem, stanice se uzdaju u energiju. Bez energije nema života. U suštini imate energetski budžet koji vam daje život. U stvari, energija u tijelu se nalazi u “kovanicama” koje nazivamo ATP (adenozin trifosfat)- molekulama koje predstavljaju “energergetsku valutu”. Biolozi ATP nazivaju “molekulska valuta” za unutarstanicni transfer energije. Značaj ATP-a je sljedeći, kao što se kod automobila za njihovo pokretanje koristi gorivo, tako se ljudsko tijelo pokreće uz pomoć ATP-a. Tako da bi ostali život, moramo imati zalihe ATP-a. Tako reći, vi imate “bankvoni račun” ATP-a u svom tijelu.

Pitanje je kako koristiti taj ATP, i evo bitne činjenice: 25% energije vašeg tijela se koristi samo za rad mozga. Tako možemo usporediti rad mozga s radom mišića maratonskog trkača. To znači da su rad mozga i rad mišiće otprilike isti. Ovo je bitno jer treba da znate da dok koristite mozak, tj. dok mislite vi koristite energiju. Odgovor zašto je ovo bitno je jednostavan. Način na koji koristimo misli nije nužno produktivan. U stvari, naše “investicije” misli su ponekad kontraproduktivne jer takve misli kreiraju realnost koju mi tada moramo da prevazidjemo. U suštini govorim da trebamo postati svjesni naših misli. Misli predstavljaju energetsku valutu. Svaki put kad imate misao vi koristite energiju. Ako bih vam dao čekove koji upućuju na vaš bankovni račun, naravno da nećete taj novac dijeliti svakome tko vam je simpatičan.

To ne radite, jer je traćenje novca u suštini traćenje vašeg života. Postajete štedljivi kada dobijete čekovnu knjižicu. Pokušavam da vam kažem da imate energiju u svom tijelu, energiju koja vas drži živima. Kada počnete koristiti energiju kao kada pišete čekove od kojih znate da nemaju korist, to je isto kao da razbacujete svoj novac.

Moja knjiga “Biologija vjerovanja” otkriva kako naše misli kreiraju našu realnost. I ako počnete da investirate u misli koje su kontraproduktivne i izazivaju strah, brigu i sve ostale misli koje su negativne, shvatite ovo: ne samo da trošite energiju na ovakve misli, već će takve misli i postati vaša realnost. Ono na šta ste fokusirani mislima, mozak će manifestirati kao realnost.

Citirat ću Bhagavan Dasa koji je rekao: “Briga je molitva za ono što ne želite. Prestanite brinuti!” Razmislite o tome. Kada brinete u svojim mislima zadržavate objekte koji vas i dalje zabrinjavaju, a što više su vam u umu, to ih on više pretvara u stvarnost.

Poruka za ovaj mjesec bi bila da postanete energetski štedljivi sa svojim novcem i tijelom. Vaše misli koriste energiju, vaša interakcija sa životom koristi energiju. Ako želite da preživite morate shvatiti jednu jednostavnu činjenicu: za sve što u životu radite ulažete energiju. Stoga, osvrnite se na to što radite u životu. Jer ako ulažete energiju u stvari koje u ovom svijetu ne možete promijeniti, to je isto kao da razbacujete svoj novac koji više nikad nećete vidjeti. Razmislite o ovoj veoma interesantnoj realnosti. Zamislite da imate ovu energetsku čekovnu knjižicu i da svaki put kada hoćete da upotrebite energiju upitate sebe hoće vam korištenje te energije unaprijediti život ili ćete samo protraćiti energiju. Kada bih ulazio u političke rasprave s ljudima u kojima bih iskoristio svu svoju energiju, bih li promijenio sijvet? Ne.

Hoću li iskoristiti svu svoju energiju pokušavajući da uvjerim druge ljude da promijene način života da bi oni bili zdraviji, a oni nisu spremni na to? Time bih samo traćio energiju. Zato se svaki put zapitajte kada imate neku misao, hoće li vam taj trošak energije unaprijediti ili unazaditi život. Počet ćete shvacati na koji način da usmjeravate svoje akcije, misli, usmjeravat ćete energiju u stvari koje unapredjuju vaš život, stvari koje vam omogućuju opstanak, i iznad njega – napredak.

Činjenica je da se suočavamo s teškim vremenom. Što više misli posvetite negativnim aspektima, strahu, ne samo da traćite energiju, već kao što sam napisao u “Biologiji vjerovanja”, ove negativne misli, stresovi, u stvari, ugrožavaju vaš imuni sistem i dovode do same bolesti.

Živite od budžeta od kojeg u stvari ovisi vaš život, i ako hoćete da koristite svoj budžet mudro, svojim mislima, energijom i novcem podržite one stvari koje će unaprijediti vaš život i društvo u kojem živite, i evoluciju u koju ulazimo, umjesto da podržite borbu protiv starog sistema koji se raspada. Ovo je vaša šansa da izadjete iz tog sistema i izgradite nešto što je više održivo, nešto s čim svi možemo da živimo, što će nam svima pružiti napredak.

Preuzeto sa: http://zakonprivlacnosti.com/bruce-lipton-o-novcu-i-energiji/


 
VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogući načini liječenja namijenjeni su isključivo informiranju i zdravstvenom prosvjećivanju opće populacije, te nipošto ne zamjenjuju liječničku dijagnozu ili liječenje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem liječniku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stručnih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave liječenjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg liječenja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!