Nanotehnologija u službi zdravljaNano čestice su umanjene čestice nekog elementa koje su zadržale sva svojstva tog elementa ali i poprimile neka posebna svojstva koja su postala u zadnje vrijeme predmet intenzivnog znanstvenog proučavanja. Jedno od tih posebnih svojstava je i selektivno uništavanje određenih vrsta bakterija, virusa i gljivica na način blokiranja staničnog disanja. Učinak nano čestica zlata na karcinomske stanice otvara novo poglavlje pristupu liječenja malignih bolesti. Nano čestice pojedinih elemenata, prvenstveno bakra, srebra i zlata, počele su se primjenjivati gotovo u svim aspektima proizvodnje, tako da je nanotehnologija trenutno vodeća primjenjena znanost u svijetu. Nove tehnologije iznalaze način ugradnje nano čestica u pojedine materijala čime se poboljšavaju njihova svojstva i kvaliteta. Nama su zanimljivi tekstilni nano materijali jer imaju svojstvo antibiotika bez loših postraničnih učinaka, a k tomu, nano čestice zrače far-infrared zrake cijeljenja i povećavaju količinu aniona u tijelu što pogoduje zdravlju.

Od takovih materijala se može raditi odjeća s terapijskim svojstvima, ortoze s terapijskim učinkom....

Premda nanotehnologiju smatramo modernom znanošću, ona ima svoju dugu povijest: glazura kojom se presvlačilo keramičko posuđe za kuhanje u biti je nanobakar i nanosrebro, a u tim posudama je hrana ostajala duže svježa. Brodsko drvo se štitilo od gljivica i brzog propadanja premazivanjem posebnom bakrenom emulzijom. Još bi se moglo puno toga nabrojiti. Nanotehnologija je osuvremenjen pristup nekim drevnim metodama obrade pojedinih materijala.

Stara i zaboravljena priča na novi i drugačiji način. Kakogod, nanotehnologijom se definitivno otvara ubrzano silan znanstveni prostor, posebice u medicini. Apollonia prati sve što se događa na ovom polju a tiče se ljudskog zdravlja. Nano Bakar terapijske čarape za neugodan zadah i gljivična oboljenja nogu, imali smo prvi u Europi. Jedini nudimo ortoze od nanomaterijala. Možete očekivati još niz nano proizvoda. Naravno, ne zaboravljamo na oprez i kritičan stav.

Svijetlost koju vidimo ljudskim okom  je samo mali dio onog što se zove ELEKTROMAGNETNI SPEKTAR- EMS. Zračenja EMS se kategoriziraju prema valnim duljinama zraka. EMS uključuje sve tipove zraka, počev od kratkovalnih kakve su gama i X-zrake  do dugovalnih kakvi su radiovalovi ili zrake iz mikrovalne pećnice. Kratkovalne zrake su jačeg energijskog naboja i štetne po ljudsko zdravlje. Dugovalno zračenje nije štetno po ljudsko zdravlje a unutar njega su i FIR zrake koje imaju blagotvoran učinak na zdravlje i to na više načina. FIR zrake nisu vidljive ali ih možemo osjetiti kao toplinu na koži ako se okrenemo u hladnom dnu ka Suncu. FIR zrake emitiraju mnogi prirodni materijali poput kristala, bambusovog ugljena, nekih keramičkih tvari pomješanih sa silicijum dioksidom i , posebno vrijedno spomena - nano partikle srebra i zlata. Nano čestice srebra i zlata emitiraju FIR zrake koje imaju svojstvo baktericida i fungicida  u mnogo širem spektru nego penicillin. To svojstvo je iskorišteno u razvoju novih tehnologija koje se grupnim imenom zovu NANO TEHNOLOGIJE. APOLLONIA s ponosom ističe svoje članstvo u Nano Alliance kao i nano proizvode koji bitno doprinose poboljšanju ili zaštiti zdravlja.

Tekst prenesen sa: http://www.apollonia.hr