Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Nanotehnologija u službi zdravljaNano čestice su umanjene čestice nekog elementa koje su zadržale sva svojstva tog elementa ali i poprimile neka posebna svojstva koja su postala u zadnje vrijeme predmet intenzivnog znanstvenog proučavanja. Jedno od tih posebnih svojstava je i selektivno uništavanje određenih vrsta bakterija, virusa i gljivica na način blokiranja staničnog disanja. Učinak nano čestica zlata na karcinomske stanice otvara novo poglavlje pristupu liječenja malignih bolesti. Nano čestice pojedinih elemenata, prvenstveno bakra, srebra i zlata, počele su se primjenjivati gotovo u svim aspektima proizvodnje, tako da je nanotehnologija trenutno vodeća primjenjena znanost u svijetu. Nove tehnologije iznalaze način ugradnje nano čestica u pojedine materijala čime se poboljšavaju njihova svojstva i kvaliteta. Nama su zanimljivi tekstilni nano materijali jer imaju svojstvo antibiotika bez loših postraničnih učinaka, a k tomu, nano čestice zrače far-infrared zrake cijeljenja i povećavaju količinu aniona u tijelu što pogoduje zdravlju.

Od takovih materijala se može raditi odjeća s terapijskim svojstvima, ortoze s terapijskim učinkom....

Premda nanotehnologiju smatramo modernom znanošću, ona ima svoju dugu povijest: glazura kojom se presvlačilo keramičko posuđe za kuhanje u biti je nanobakar i nanosrebro, a u tim posudama je hrana ostajala duže svježa. Brodsko drvo se štitilo od gljivica i brzog propadanja premazivanjem posebnom bakrenom emulzijom. Još bi se moglo puno toga nabrojiti. Nanotehnologija je osuvremenjen pristup nekim drevnim metodama obrade pojedinih materijala.

Stara i zaboravljena priča na novi i drugačiji način. Kakogod, nanotehnologijom se definitivno otvara ubrzano silan znanstveni prostor, posebice u medicini. Apollonia prati sve što se događa na ovom polju a tiče se ljudskog zdravlja. Nano Bakar terapijske čarape za neugodan zadah i gljivična oboljenja nogu, imali smo prvi u Europi. Jedini nudimo ortoze od nanomaterijala. Možete očekivati još niz nano proizvoda. Naravno, ne zaboravljamo na oprez i kritičan stav.

Svijetlost koju vidimo ljudskim okom  je samo mali dio onog što se zove ELEKTROMAGNETNI SPEKTAR- EMS. Zračenja EMS se kategoriziraju prema valnim duljinama zraka. EMS uključuje sve tipove zraka, počev od kratkovalnih kakve su gama i X-zrake  do dugovalnih kakvi su radiovalovi ili zrake iz mikrovalne pećnice. Kratkovalne zrake su jačeg energijskog naboja i štetne po ljudsko zdravlje. Dugovalno zračenje nije štetno po ljudsko zdravlje a unutar njega su i FIR zrake koje imaju blagotvoran učinak na zdravlje i to na više načina. FIR zrake nisu vidljive ali ih možemo osjetiti kao toplinu na koži ako se okrenemo u hladnom dnu ka Suncu. FIR zrake emitiraju mnogi prirodni materijali poput kristala, bambusovog ugljena, nekih keramičkih tvari pomješanih sa silicijum dioksidom i , posebno vrijedno spomena - nano partikle srebra i zlata. Nano čestice srebra i zlata emitiraju FIR zrake koje imaju svojstvo baktericida i fungicida  u mnogo širem spektru nego penicillin. To svojstvo je iskorišteno u razvoju novih tehnologija koje se grupnim imenom zovu NANO TEHNOLOGIJE. APOLLONIA s ponosom ističe svoje članstvo u Nano Alliance kao i nano proizvode koji bitno doprinose poboljšanju ili zaštiti zdravlja.

Tekst prenesen sa: http://www.apollonia.hr


 
VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogući načini liječenja namijenjeni su isključivo informiranju i zdravstvenom prosvjećivanju opće populacije, te nipošto ne zamjenjuju liječničku dijagnozu ili liječenje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem liječniku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stručnih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave liječenjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg liječenja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!