Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Magnezijev klorid za zdravlje i pomla?ivanje

 
MAGNEZIJEV KLORID, MINERALNI SPOJ DOBIVEN ISPARAVANJEM IZ MORSKE VODE, DRAGOCJEN JE ZBOG SVOJE SPOSOBNOSTI DA POTI?E ZDRAVLJE I VITALNOST, LIJE?I BROJNE BOLESTI, USPORAVA PROCES STARENJA I SUZBIJA INFEKCIJE


Magnezij je upravo ?udotvoran mineral po svom iscjeljuju?em u?inku na širok raspon bolesti, kao i po svojoj sposobnosti da podmladi ostarjelo tijelo. Znamo da je neophodan za mnoge enzimske reakcije, posebno u vezi s proizvodnjom stani?ne energije, za zdravlje mozga i živ?anog sustava, a tako?er i za zdrave zube i kosti. Me?utim, iznena?uje da je u obliku magnezijevog klorida tako?er impresivan borac protiv infekcija.(1) Gornja izjava umirovljenog biokemi?ara i nutricionista Waltera Lasta u kojoj je sažeo klju?nu važnost magnezija za naše zdravlje nije pretjerana. Ona je dvostruko istinita zato što je unos magnezija putem hrane uvelike opao zbog upotrebe anorganskih gnojiva i prevelikog unosa kalcija, a tako?er i zato što medicinska struka pretjerano naglašava našu potrebu za visokim unosom kalcija i uzimanjem nadopuna prehrani s kalcijem na štetu magnezija.

Kalcij i magnezij zajedni?ki djeluju u tijelu, ali su i suprotni po svojim u?incima na naš metabolizam. To je najve?im dijelom rezultat aktivnosti doštitnih (paratiroidnih) žlijezda koje nastoje održati konstantan kombinirani umnožak kalcija i magnezija u našoj krvi te njihovu ravnotežu s fosforom. Ako je razina magnezija niska, razina kalcija mora porasti kako bi se povratila ravnoteža. Odakle dolazi taj dodatni kalcij? Iz kostiju i zuba, naravno!

To je još ve?i problem kada su doštitne žlijezde kroni?no prestimulirane, obi?no u kombinaciji s nedovoljno aktivnom štitnom žlijezdom. To je ?esta situacija kod prisutnosti kandidijaze, amalgamskih zubnih plombi i ispuna korijenskih kanala: ?ini se da sve to suzbija funkciju štitnja?e i pretjerano stimulira doštitne žlijezde.

Što tijelo radi sa suvišnim kalcijem u krvi? Odbacuje ga u tkivo svugdje gdje postoji neka kroni?na upala. To vodi, na primjer, do kalcifikacije zglobova, kao kod artritisa, te do kalcifikacije jajnika i drugih žlijezda, posljedica ?ega je smanjena proizvodnja hormona. Kalcificirani bubrezi s vremenom dovode do potrebe za dijalizom, a kalcifiltacija u tkivu dojki, posebno u mlije?nim kanalima, ?esto se rješava nepotrebnim mastektomijama i drugim invazivnim tretmanima.

MAGNEZIJ ZA ZDRAVE KOSTI I ZUBE

Medicinski autoriteti tvrde da je visoku u?estalost osteoporoze i karijesa u zemljama Zapada mogu?e prevenirati visokim unosom kalcija. Me?utim, objavljeni dokazi otkrivaju da je istina suprotna.(2) Stanovništvo Azije i Afrike s vrlo niskim unosom od oko 300 miligrama (mg) kalcija dnevno ima vrlo nisku u?estalost osteoporoze. U Africi, Bantu žene s unosom od 200 do 350 mg kalcija dnevno imaju najnižu u?estalost osteoporoze u svijetu. U zapadnim zemljama s visokim unosom mlije?nih proizvoda, prosje?an unos kalcija je oko 1000 mg. Što je unos kalcija ve?i, posebno u obliku proizvoda od kravljeg mlijeka (osim maslaca), ve?a je u?estalost osteoporoze.(3)

Hormoni doštitnih žlijezda održavaju razine kalcija, magnezija i fosfora u kolebljivoj ravnoteži. Ako kalcij poraste magnezij pada, i obrnuto. Uz nizak unos magnezija kalcij se crpi iz kostiju kako bi se pove?ale razine kalcija u tkivima, dok visok unos magnezija uzrokuje da kalcij izlazi iz tkiva i odlazi u kosti. Visok unos fosfora bez visokog unosa kalcija ili magnezija uzrokuje ispiranje kalcija iz kostiju i izbacivanje iz tijela mokra?om. Visok unos fosfora uz visok kalcij i magnezij vodi do mineralizacije kostiju.

Dr. Lewis B. Barnett, ortopedski kirurg, radio je u dva razli?ita okruga u SAD-u s bitno razli?itim razinama minerala u tlu i vodi. U okrugu Dallas u Teksasu visokom koncentracijom kalcija i niskom koncentracijom magnezija u vodi za pi?e, osteoporoza i prijelomi kuka bili su vrlo ?esti, dok ih u Herefordu u Teksasu s visokim razinama magnezija i niskim razinama kalcija, gotovo uop?e nije bilo. U okrugu Dallas sadržaj magnezija u kostima bio je 0,5 posto, dok je u Herefordu bio 1,76 posto. U drugoj usporedbi, sadržaj magnezija u kostima osoba s osteoporozom bio je 0,62 posto, dok je kod zdravih osoba bio 1,26 posto.(4)

Ono što vrijedi za zdrave zube vrijedi i za zdrave kosti. U jednoj novozelandskoj studiji utvr?eno je da su zubi otporni na karijes imali u prosjeku dvostruko višu koli?inu magnezija od zuba osjetljivih na karijes. Kao prosje?na koncentracija magnezijevog fosfata u kostima navodi se 1,0 posto, u zubima oko 1,5 posto, u kljovama slonova 2,0 posto, a u zubima životinja mesojeda koje drobe kosti koncentracija je 5,0 posto. Kad se radi o snazi kostiju i zuba, kalcij zamislite kao kredu, a magnezij kao superljepilo. Magnezijevo superljepilo veže i pretvara kredu u snažne kosti i zube.(5)

Jedna pacijentica ispri?ala je Walteru Lastu: "Moja lije?nica nazvala me u petak popodne u vezi s mojim pregledom gusto?e kostiju i htjela je znati što sam radila tijekom zadnje dvije godine. Pitala sam zašto, i odgovorila je da je uspore?uju?i preglede iz 2005. i 2006. vidjela da mi se na pregledu iz 2008. stanje popravilo. Nije mogla vjerovati, rekavši da obi?no kada u?ete u raspon osteoporoze više iz njega ne iza?ete."(6) Ta lije?nica zapravo je govorila kako zna da prihva?ena terapija visokim dozama dodataka s kalcijem ne djeluje, ali se ipak koristi. Ta pacijentica izmijenila je medicinski tretman, smanjivši kalcij i znatno pove?avši unos magnezija (uz unos bora).

APSORPCIJA I DOZIRANJE MAGNEZIJA

Rješenje za taj problem je snižavanje razina kalcija u krvi održavanjem visokog unosa magnezija. Me?utim, svaki višak magnezija brzo se izgubi s mokra?om. Zbog toga, kako bismo zadržali kalcij u kostima i zubima umjesto oko zglobova i u mekim tkivima, potreban nam je konstantan unos magnezija.

Magnezij u našoj prehrani tradicionalno dolazi u ionskom obliku i u želucu se pretvara u magnezijev klorid ili se veže za bjelan?evine - posebno klorofil - i zatim razgra?uje i apsorbira kao magnezijev klorid ili kelatirani magnezij.

Zato kod nadopune prehrane možemo izravno koristiti magnezijev klorid umjesto magnezijevog oksida ili hidroksida i drugih oblika koji zahtijevaju dodatnu klorovodi?nu kiselinu. Magnezijev klorid ima još jednu prednost: pruža ione magnezija i klora koji su potrebi za stimulaciju aktivnosti probavnih enzima i proizvodnju klorovodi?ne kiseline u želucu. Magnezijev sulfat, tako?er poznat kao epsomska sol, slabo se apsorbira i zato privla?i vodu u debelo crijevo i djeluje kao laksativ.

Ako se vo?e i povr?e uzgaja na mineralima bogatom tlu, tada te namirnice imaju visok sadržaj minerala, uklju?uju?i magnezij. Kako biljka raste, pretvara anorganske minerale u organske i veže ih za kiseline kao što je limunska kiselina. U tom se obliku lako apsorbiraju. Iako ve?ina oblika magnezija ima dobru biološku iskoristivost, kelati s aminokiselinama i magnezij vezan za vo?ne kiseline tako?er imaju blagotvoran alkaliziraju?i u?inak na tijelo.

Postotak apsorpcije magnezija varira i u obrnutom je odnosu s koli?inom unesenog magnezija. Magnezij se u tijelu apsorbira prvenstveno u tankom crijevu. Kad se konzumira preporu?ena dnevna doza (RDI) magnezija, što je u prosjeku izme?u 360 i 410 mg dnevno, apsorbiramo približno 50% magnezija, ali kad se unose koli?ine manje od optimalnih možemo apsorbirati ?ak 75 posto. Apsorpcija rapidno opada kad se odjednom unese više od 200 mg, pa je važno uzimati magnezij podijeljen u više doza tijekom dana.

Magnezijev klorid može se dodavati u hranu i pi?e, poput soka, uglavnom kako bi se prikrio gorko-slan okus. Ja ga osobno miješam sa sokom, ?etvrtinu ?ajne žli?ice odjednom, i prija mi. Ipak, to je pitanje osobnog ukusa. Možete po?eti s par kapi u vašem jelu ili pi?u i polako pove?avati dozu do pola ?ajne žli?ice dvaput dnevno - što predstavlja 600 mg magnezijevog klorida dnevno. Kad su prisutni faktori poput stresa, visoke životne dobi, kardiovaskularnih problema i znakova kalcifikacije, mnogi zdravstveni radnici savjetuju doze do 1000 mg dnevno. Apsorpcija magnezija u crijevu opada sa starenjem i prisutnoš?u gastrointestinalnih poreme?aja, a posebno kod disbioze uzrokovane antibioticima i drugim farmaceutskim lijekovima. Velik gubitak magnezija mokra?om tako?er može biti nuspojava nekih farmaceutskih sredstava.(7)

Jedna studija objavljena 2005. pokazala je da preko dvije tre?ine Amerikanaca ne konzumira ?ak ni najnižu preporu?enu razinu magnezija, a 19 posto unosi manje od polovice toga.(8) Da bi se popravio me?ustani?ni status magnezija može biti potrebno uzimati oralne dodatke s magnezijem do tri mjeseca ili duže, a prema dr. Normu Shealyu, može biti potrebna i jedna godina.(9)

"MAGNEZIJEVO ULJE" U TRANSDERMALNOJ TERAPIJI

Svi ti problemi ?ine privla?nijom transdermalnu (apsorbiranje kroz kožu) upotrebu magnezijevog klorida, kako bi se zaobišao probavni sustav i potreba za klorovodi?nom kiselinom i pravilnim radom probavnog trakta.

Magnezijev klorid sastoji se od 11,8 posto magnezija vezanog za 88,2 posto klorida. Dobiva se isparavanjem slanih voda, uglavnom morske vode (a tako?er i iz Mrtvog mora). Nakon odvajanja natrijevog klorida preostaje gorki talog koji se sastoji uglavnom od magnezijevog klorida i magnezijevog sulfata.(10) Magnezijev klorid mnogo je manje gorak od magnezijevog sulfata.

U suhom obliku magnezijev klorid obi?no se prodaje u obliku bijelih higroskopnih (privla?e vodu) ljuskica, hidriran sa šest molekula vode (heksahidrat) po svakoj jedinici magnezija zajedno s dva kloridna iona (MgCl2). Taj afinitet prema vodi zna?i da se magnezijev klorid može koristiti kao proizvod zvan "magnezijevo ulje", koje se može koristiti na koži za transdermalnu terapiju magnezijem. Ono nije ulje u pravom smislu rije?i, ali podsje?a na ulje kad se utrljava u kožu.

Uz šalicu ?aja od limunske trave s Walterom Lastom, prvi sam put ?ula da se magnezijev klorid koristi u obliku magnezijevog ulja i da je to detaljno opisano u knjizi "Transdermalna terapija magnezijem" Marka Sircusa. Kao ljekovito sredstvo siguran je za vanjsku i unutarnju upotrebu. Sircus piše: "Otopina magnezijevog klorida ne samo što je bezopasna za tkivo, nego je tako?er izvrsno djelovala na leukocitozu; zato je savršena za vanjsko tretiranje rana."(11)

Pomla?ivanje ve?im unosom magnezija spor je proces, posebno zato što je koli?ina magnezija koju možemo unijeti, ograni?ena laksativnim u?inkom i potrebom da ga se drži u razumnoj ravnoteži s unosom kalcija i fosfora. Drugi je problem to što zgr?eni miši?i imaju slabu cirkulaciju krvi i limfe, što unesenom magneziju otežava otapanje i ispiranje tkiva i kalcificiranih zglobova. Ti problemi mogu zahtijevati upotrebu magnezijevog ulja.

Proces pomla?ivanja možemo uvelike ubrzati ako pove?amo cirkulaciju kroz stalno zgr?ene miši?e korištenjem magnezijevog ulja uz dubinsku masažu tkiva ili jednostavno ?esto trljanje, ili korištenjem u vru?im oblozima. Me?utim, moramo biti oprezni s osjetljivom kožom, jer magnezijevo ulje može neko vrijeme izazivati osje?aj žarenja. U tom slu?aju najbolje je razrijediti ga do prihvatljive razine. Ako se utrljava u prili?no razrije?enom stanju, može se postupno upiti u kožu, ali u koncentriranom obliku jednostavno ostane ljepljiv i potrebno ga je isprati vodom nakon nekog vremena. Me?utim, kod mnogih stanja kao što je artritis i drugih oblika uko?enosti i bolova, dobro je primijeniti ga na zahva?eno podru?je i pokriti starim krpama preko no?i.

ANTIMIKROBNO DJELOVANJE MAGNEZIJA

Magnezijev klorid tako?er je izvrstan za borbu protiv infekcija, što se ne može re?i ni za jednu drugu kombinaciju magnezija.

Prvi istaknuti istraživa? koji je prou?io i promicao antibiotske u?inke magnezija bio je francuski kirurg, prof. Pierre Delbet, dr. med.(12) Godine 1915. tražio je rješenje za ?iš?enje rana kod vojnika jer je utvrdio da antiseptici koji se tradicionalno koriste zapravo ošte?uju tkiva i poti?u infekcije umjesto da ih spre?avaju. U svim njegovim ispitivanjima otopina magnezijevog klorida bila je daleko najbolja. Otkrio je da je ona ne samo neškodljiva za tkiva, nego da tako?er uvelike poja?ava aktivnost leukocita i fagocitozu, uništavanje patogenih mikroba.

Profesor Delbet kasnije je izveo eksperimente s unutarnjom primjenom magnezijevog klorida i utvrdio, da je on snažan stimulator imunološkog sustava. U njegovim eksperimentima fagocitoza se pove?ala do 333 posto. To zna?i da je nakon unosa magnezijevog klorida isti broj bijelih krvnih stanica uništavao do tri puta više mikroba nego ranije.

S vremenom je profesor Delbet otkrio da je magnezijev klorid blagotvoran kod širokog raspona bolesti. To uklju?uje bolesti probavnog trakta kao što su kolitis i problemi sa žu?nom vre?icom, Parkinsonovu bolest, drhtavicu i gr?eve u miši?ima, akne, ekceme, psorijazu, bradavice i svrbljivu kožu, impotenciju, hipertrofiju prostate, probleme s mozgom i cirkulacijom, astmu, peludnu groznicu, urtikariju i anafilakti?ke reakcije. Kosa i nokti postali su ja?i i zdraviji, a pacijenti su imali više energije.

Profesor Delbet tako?er je otkrio da magnezijev klorid ima vrlo dobar preventivan u?inak protiv raka i lije?i prekancerozna stanja kao što su leukoplakija, hiperkeratoza i kroni?ni mastitis. Epidemiološke studije potvrdile su da regije s tlom bogatim magnezijem imaju manju u?estalost raka od onih s niskim razinama magnezija.

Profesor Delbet rutinski je davao otopinu magnezijevog klorida svojim pacijentima s infekcijama i nekoliko dana prije bilo kojeg planiranog kirurškog zahvata, i ostao iznena?en time što su mnogi od tih pacijenata osje?ali euforiju i navale energije. Magnezijev klorid navodno ima specifi?no djelovanje na virus tetanusa i njegove u?inke na tijelo. ?ini se da ?ak štiti od ugriza zmija. Zamorci nisu umrli nakon ina?e smrtonosnih injekcija zmijskog otrova, a kuni? je preživio ugriz zmije otrovnice kad mu je dana otopina magnezijevog klorida.

Još jedan francuski lije?nik, dr. A. Neveu,(13) izlije?io je u dva dana nekoliko pacijenata oboljelih od difterije upravo magnezijevim kloridom. Tako?er je objavio 15 slu?ajeva poliomijelitisa koji su bili izlije?eni za nekoliko dana ako je tretman zapo?et odmah ili za nekoliko mjeseci ako je paraliza ve? bila uznapredovala. Dr. Neveu utvrdio je da je magnezijev klorid djelotvoran protiv astme, bronhitisa, upale plu?a, emfizema, upale grla, tonzilitisa, promuklosti, prehlade, gripe, hripavca, ospica, rubeole, zaušnjaka, šarlaha, trovanja, gastroenteritisa, gnojnih ?ireva, apscesa, zanoktica, inficiranih rana i osteomijelitisa.

U novije vrijeme dr. med. Raul Vergini i drugi potvrdili su te ranije rezultate i dodali druge bolesti i stanja popisu uspješnih primjena magnezijevog klorida: akutni napad astme, šok, tetanus, herpes zoster, akutni i kroni?ni konjunktivitis, opti?ki neuritis, reumatske bolesti, mnoge alergijske bolesti i sindrom kroni?nog umora. Tako?er su utvrdili da ima blagotvorno djelovanje u terapiji protiv raka. U svim tim slu?ajevima, magnezijev klorid dao je daleko bolje rezultate od drugih spojeva magnezija.(14)

MAGNEZIJ ZA ŽIVCE

Magnezij ima smiruju?i utjecaj na živ?ani sustav, pa se ?esto koristi za poticanje dobrog sna. Tako?er se može koristiti za smirivanje iritiranih i previše podraženih živaca. To je posebno korisno kod epilepti?kih napada, konvulzija kod trudnica i "drhtavice" kod alkoholi?ara. Razine magnezija op?enito su niske kod alkoholi?ara, što doprinosi ili izaziva mnoge od njihovih zdravstvenih problema. Ako su razine magnezija niske, živci gube kontrolu nad miši?nom aktivnosti, disanjem i mentalnim procesima. Živ?ani umor, tikovi i trzanje, tremor, razdražljivost, preosjetljivost, gr?evi u miši?ima, nemir, tjeskoba, konfuzija, dezorijentacija i nepravilan rad srca reagiraju na pove?an unos magnezija. ?esta pojava kod nedostatka magnezija je oštra reakcija miši?a na neo?ekivanu buku. Na tržištu postoje "pilule za pam?enje" koje se sastoje pretežno od magnezija.(15)

Kod nedostatka magnezija san je nemiran, napet i isprekidan ?estim bu?enjima. Me?utim, nisu svi oblici magnezija jednako djelotvorni. U studiji na preko 200 pacijenata, dr. W. Davis koristio je magnezijev klorid kao potencijalno sredstvo za borbu protiv nesanice. Istraživa? je izvijestio da se san javljao brzo i nije bio isprekidan, te da je umor nakon bu?enja nestao kod 99% pacijenata. Pored toga, smanjile su se tjeskoba i napetost tijekom dana.(16)

Mnogi simptomi Parkinsonove bolesti mogu se prevladati visokim dozama magnezija; drhtavica se može prevenirati, a uko?enost ublažiti. Kod preeklampsije, trudnice mogu dobiti konvulzije, mu?ninu, vrtoglavicu i glavobolje; u bolnicama ta se stanja tretiraju infuzijama magnezija. Zbog njegovog snažnog opuštaju?eg u?inka magnezij nije samo dobar za san, nego je od koristi i kod lije?enja glavobolja i migrena. ?ak je i broj samoubojstava povezan s nedostatkom magnezija: što je u odre?enom podru?ju manji sadržaj magnezija u tlu i vodi, ve?a je stopa samoubojstava.(17)

Za epilepsiju su tipi?ne abnormalno niske razine magnezija u krvi, spinalnoj teku?ini i mozgu, što uzrokuje preveliku podražljivost u nekim regijama mozga. Mnogo je izvještaja o slu?ajevima epilepsije kod kojih se ona znatno poboljšala ili potpuno povukla kod uzimanja dodatnog magnezija. U pokusu s 30 epilepti?ara, 450 mg dodatnog magnezija dnevno uspješno je kontroliralo njihove napadaje. U drugoj studiji je utvr?eno da što je razina magnezija u krvi bila niža, epilepsija je bila teža.

Magnezij najbolje djeluje u kombinaciji s vitaminom B6 i cinkom. U dovoljnim koncentracijama, magnezij inhibira konvulzije ograni?uju?i ili usporavaju?i širenje elektri?nih podražaja iz izolirane skupine moždanih stanica na ostatak mozga. ?ak se i po?etno pražnjenje živ?anih stanica koje pokre?e epilepti?ki napadaj magnezijem može suzbiti.(18)

MAGNEZIJ ZA POMLA?IVANJE

Kalcij i magnezij imaju suprotno djelovanje na strukturu našeg tijela. Op?enito uzevši, što je struktura našeg tijela mekša, to nam je potrebniji kalcij; što je krutija i nefleksibilnija, treba nam manje kalcija i više magnezija. Magnezij može lije?iti degenerativne kalcifikacije naše tjelesne strukture povezane sa starenjem i, uz to, pomo?i nam da se pomladimo. Walter Last magnezij zove "mineral za pomla?ivanje".

Mlade žene, djeca i, iznad svega, bebe imaju mekane tjelesne strukture i glatku kožu, s niskim razinama kalcija i visokim razinama magnezija u njihovim organima i mekim tkivima. Njima je op?enito potreban visok unos kalcija. To je biokemija mladosti. Kako starimo, postajemo sve manje i manje fleksibilni, što je najizraženije kod starih muškaraca i žena u postmenopauzi.

Arterije otvrdnjavaju i uzrokuju aterosklerozu; koštani sustav kalcificira i uzrokuje krutost, uz okoštavanje kralježnice i zglobova; bubrezi i drugi organi i žlijezde sve se više kalcificiraju i otvrdnjavaju, uz stvaranje kamenaca; kalcifikacija u o?ima uzrokuje katarakte; pa ?ak i koža postaje tvr?a, gruba naborana. Na taj na?in, kalcij je u istom timu s kisikom i slobodnim radikalima, dok magnezij radi zajedno s vodikom i antioksidantima na održanju tjelesne strukture mekanom.

Iako je pove?an unos magnezija koristan za ve?inu ljudi, osobe s niskim krvnim tlakom obi?no trebaju više kalcija. Normalan krvni tlak je oko 120/80; što je on niži, dnevni unos kalcija trebao bi biti viši. Dok oni s visokim krvnim tlakom mogu imati koristi od unosa do dvostruko ve?e koli?ine magnezija u odnosu na kalcij, oni s niskim krvnim tlakom mogu uzimati dvostruko više kalcija nego magnezija, ali oba minerala u relativno visokim koli?inama. Osobe s niskim krvnim tlakom i one sa sklonosti prema upalama tako?er mogu smanjiti svoj unos fosfora.

Jedan ginekolog izvijestio je da su jajnici me?u prvim organima koji po?nu kalcificirati, što vodi do predmenstrualne napetosti. Kad je svojim pacijenticama davao visoke doze magnezija, njihov PMS nestao je i one su se osje?ale i izgledale mnogo mla?e. Ve?ina tih žena rekla je da su izgubile na težini, imale više energije, osje?ale se manje depresivno i opet uživale u seksu mnogo više nego ranije. Kod muškaraca magnezij je jednako blagotvoran za probleme povezane s pove?anom prostatom. Simptomi se obi?no poprave nakon razdoblja uzimanja dodatnog magnezijevog klorida.(19)

DRUGE KORISTI PO ZDRAVLJE

Vidimo koliko je magnezij neophodan za normalan rad kardiovaskularnog i živ?anog sustava, kao i u preko 300 enzimskih reakcija i proizvodnji energije. Prema Marku Sircusu: "Magnezij je najvažniji mineral za održavanje pravilne elektri?ne ravnoteže i neometan metabolizam stanica. Magnezij je drugi najzastupljeniji kation (pozitivno nabijen ion) u tijelu. On je transmembranski i unutarstani?ni modulator stani?ne elektri?ne aktivnosti. Zbog toga njegov nedostatak u tijelu nije ništa manje nego katastrofalan po život stanice. Ipak, ta ?injenica nije op?e poznata."(20)

A ne po?inju li zdravlje i bolest na razini stanice?

Sircus tako?er kaže: "Bez magnezija nema energije, nema kretanja, nema života."(21)

U praksi ?esto koristim softverski priru?nik pod nazivom Hyperhealth (najbolja baza podataka za prirodnu medicinu na temelju objavljenih znanstvenih istraživanja; pogledati http://www.hyperhealth.com). U njemu se navode zdravstvene koristi od magnezija za razli?ite tjelesne sustave, uklju?uju?i kardiovaskularni i živ?ani sustav (kao što je ve? re?eno), te probavni, dišni, sustav za izlu?ivanje, limfni, imunološki, miši?no-koštani i reproduktivni sustav, kao i za proizvodnju energije. Spominje se pozitivan utjecaj magnezija na metabolizam, kao u kontroli težine, še?era i kolesterola u krvi i navodi da je magnezij potreban za metabolizam bjelan?evina, škroba i masti, kao i za funkciju jetre, štitne žlijezde
i doštitnih žlijezda. Navode se i koristi za sluh, vid i zdravlje usne šupljine.

Patologije povezene s nedostatkom magnezija su zapanjuju?e: hipertenzija i druge kardiovaskularne bolesti, ošte?enja bubrega i jetre, migrene, multipla skleroza, glaukom, Alzheimerova bolest, ?este bakterijske infekcije, gljivi?ne infekcije, predmenstrualni sindrom (PMS), nedostatak kalcija i kalija, dijabetes, gr?evi, slabost u miši?ima, impotencija, agresivnost, fibromi, gubitak sluha i akumulacija željeza.(22)

Pove?an unos magnezija pomaže u prevenciji ili otapanju bubrežnih i žu?nih kamenaca.(23) Aktivacija probavnih enzima stvaranja žu?i, kao i poboljšanje zdravlja crijevne flore faktori su koji magnezijev
klorid ?ine korisnim za normalizaciju probavnih procesa i smanjenje probavnih neugodnosti, nadimanja i smrada stolice. On zapravo smanjuje sve neugodne tjelesne mirise, uklju?uju?i smrad pazuha i nogu. To objašnjava zašto je klorofil op?enito vrlo djelotvoran za smanjenje tjelesnih mirisa, budu?i da sadrži mnogo magnezija.

Voljela bih podijeliti neka od vlastitih klini?kih iskustava s magnezijevim uljem. Tretirala sam pacijenticu dijetom i dodacima prehrani dok je ona smanjivala svoj unos lijekova protiv depresije. Stanje
joj se popravljalo, ali je i dalje imala velik problem s nesanicom. Rezultat vježbi opuštanja i pranja stopala u kupki s dodanim magnezijevim uljem bio je daje zaspala još s nogama u kupki!

Druga pacijentica, nakon što je po prvi put upotrijebila magnezijevo ulje, prespavala je cijelu no? i probudila se bez gr?eva u nogama. Tako?er je oralno uzimala magnezijev klorid (budu?i da je gorko-slanog okusa, najbolje ga je uzimati pomiješanog sa sokom).

Dvoje mojih prijatelja nakon što su nekoliko puta namakali stopala osjetilo je blagi metalni okus u grlu. To se može interpretirati kao znak apsorpcije magnezija u sustav. Jedna druga osoba rekla mi je da sanja mnogo više nego ina?e i da se budi osje?aju?i se osvježeno nakon upotrebe magnezijevog ulja. Jedan moj kolega primjenom magnezijevog ulja smanjio je ošte?enje kože nastalo izlaganjem suncu. Preporu?io ga je svojim klijentima i mnogi su imali sli?ne pri?e u vezi s pjegama od sunca.

I koja rije? upozorenja... Uzimanje dodatnog magnezija trebalo bi izbjegavati imate li ozbiljne probleme s bubrezima (npr. ako ste na dijalizi s ozbiljnom bubrežnom insuficijencijom), kao i kod mijastenije gravis. Provjerite svoje stanje kod lije?nika. Budite oprezni kod ozbiljne slabosti nadbubrežnih žlijezda ili niskog krvnog tlaka. Previše magnezija može uzrokovati slabost miši?a; ako se to dogodi, privremeno uzimajte više kalcija.

O AUTORICI:

Barbara Bourke radila je u industriji zdravlja i fitnessa preko 20 godina, od ?ega osam kao voditeljica i instruktorica fitnesa u vlastitom centru u Manlyu 11 Sydney-ju u Australiji. Kasnije je dobila naprednu diplomu nutricionizma i sada radi kao nutricionist u svojoj klinici u Mackayu u Queenslandu.

Ovaj njen ?lanak prerada je ?lanka Waltera Lasta "Magnesium Chloride for Health & Rejuvenation", dostupnog na http://www.health-sciencespirit.com/magnesiumchloride.html.

Barbaru Bourke može se kontaktirati poštom na PO Box 104, Kuttabul, Old 4741, Australija i e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript . Više informacija može se na?i na http://www.strideintohealth.com.

O KOAUTORU:

Walter Last umirovljeni je biokemi?ar, istraživa?ki kemi?ar, nutricionist i naturoterapeut koji je radio u Njema?koj, SAD-u, Novom Zelandu i Australiji, gdje danas živi. Napisao je velik broj ?lanaka o zdravlju, kao i nekoliko knjiga, uklju?uju?i The Natural Way to Heal (Hampton Roads, 2004.) i seriju knjiga Heal Yourself (pogledati http://www.the-heal-yourself-series.com). U Nexusu je objavio nekoliko ?lanaka, od kojih je posljednji "Je li medicinski sustav uzrok ve?ine bolesti?" (pogledati Nexus br. 23).

Informacije o zdravstvenim pitanjima mogu se prona?i na web-stranici Waltera Lasta, http://www.health-science-spirit.com.

BILJEŠKE:

1 Last, W., "Magnesium Chloride for Health & Rejuvenation", http.7/www.health-sciencespirit.com/magnesiumchloride.html
2 Cargue, Otto, Vital Facts about Foods, 1933, citirano u J.I. Rodale, Magnesium, the Nutrient that could Change your Life, Pyramid Books, New York, 1968; tako?er pogledati "Excessive Calcium causes Osteoporosis", at http://www.enerex.ca/articles/excessive_calcium_causes_osteoporosis.htm; Sircus, Marlc, "Magnesium and Calcium", at http://www.life-enthusiast.com/index/Articles/Sircus/Magnesium_ and_Calcium
3 Karpf, Anne, "Dairy Monsters", The Guardian, UK, 13. prosinca 2003, http://www.guardian.co.ulc/lifeandslyle/2003/dec/13/foodanddrink.weekend
4 Rodale, op. cit., 15. poglavlje, na http://www.mgwater.com/rodl5.shtml
5 ibid.
6 Osobna komunikacija s Walterom Lastom, travanj 2008.
7 Ured za dodatke prehrani, «Magnezij», http://ods.od.nih.gov/factsheets/magnesium.asp
8 King, D. et al., "Dietary Magnesium and Creactive Protein Levels", /. Am. Coll. Nutr. lipanj 2005; 24(3): 166-71
9 Sircus, Mark, AC, OCD, Transdermal Magnesium Therapy, Phaelos Books, Chandler, Arizona, 2006, str.199; pogledati http://www.magnesiumforlife.com/ ili http.//www.magnesiumforlife.com/thebook.shtml
10 CSIRO Minerals Report DMR-2378, rujan 2004, na http://enrims.dwlbc.sa.gov.au/cnrm/files/cnrm_mdbcapp2.pdf
11 Sircus, op. cit., str. 186
12 Vergini, R., dr. med, "Magnesium Chloride in Acute and Chronic Diseases" na http://www.mgwater.com/vergini.shtml ili http://www.industryinet.com/~ruby/magnesium_chloride.html
13 ibid. 14 ibid.
15 Rodale, op. cit., 6. poglavlje, na http://www.mgwater.com/rod6.shtml
16 Davis, W. i Ziady, F., "The Role of Magnesium in Sleep", Simpozij u Montrealu 1976, citirano u http://www.nutritionbreakthroughs.com/html/insomnia_natural_minerals_for.html; tako?er pogledati http://www.medicalnewstoday.com/articles/70832.php
17 Rodale, op. cit., 19. poglavlje, na http://www.mgwater.com/rod19.shtml
18 Rodale, op. cit., 7. poglavlje, na http://www.mgwater.com/rod7.shtml
19 Biser, Sam (ur.), Specijalan ?lanak o starenju, Health Discoveries Newsletter, The Lafayette Institute for Basic Research, 1988.
20 Sircus, op. cit., str. 1
21 Sircus, op. cit., str. 4
22 ibid.
23 Piesse, J.W., "Nutritional Factors ir Calcium Containing Kidney Stones witf Particular Emphasis on Vitamin C" (recenzija), Int. Clin. Nutr. Review 1985 5(3):110-129

SAŽETAK:

- Ono što vrijedi za zdrave zube vrijedi i za zdrave kosti. U jednoj novozelandskoj studiji utvr?eno je da su zubi otporni na karijes imali u prosjeku dvostruko višu koli?inu magnezija od zuba osjetljivih na karijes
- Ako se vo?e i povr?e uzgaja na mineralima bogatom tlu, tada te namirnice imaju visok sadržaj minerala, uklju?i i magnezij
- Proces pomla?ivanja možemo uvelike ubrzati ako pove?amo cirkulaciju kroz stalno zgr?ene miši?e korištenjem magnezijevog ulja uz dubinsku masažu tkiva ili jednostavno ?esto trljanje, ili korištenjem u vru?im oblozima
- Magnezij ima smiruju?i utjecaj na živ?ani sustav, pa se ?esto koristi za poticanje dobrog sna. Tako?er se može koristiti za smirivanje iritiranih i previše podraženih živaca. To je posebno korisno kod epilepti?kih napada, konvulzija kod trudnica i "drhtavice" kod alkoholi?ara
- Spominje se pozitivan utjecaj magnezija na metabolizam, kao u kontroli težine, še?era i kolesterola u krvi i navodi da je magnezij potreban za metabolizam bjelan?evina, škroba i masti, kao i za funkciju jetre, štitne žlijezde i doštitnih žlijezda. Navode se i koristi za sluh, vid i zdravlje usne šupljine


Barbara Bourke i Walter Last © 2008 E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
http://www.stricieintohealth.com

?lanak prenesen iz Nexus-a


DODATAK:

Izvor: http://junkpublished.blogspot.com/2011/08/lijecenje-pomocu-magnezij-klorida.html

Danica, Kolovoz 2011.

LIJE?ENJE POMO?U MAGNEZIJ KLORIDA
---------------------------------------------
Nedjelja, 10. Travanj 2011 @ 5:02 EDT
Pomogni si sam pa ?e ti i Bog pomo?i!

Ovaj ?lanak napisao je sve?enik, otac Jahn Schorr, profesor fizike i biologije.

On nam govori što je osobno doživio.

Kada sam imao 61 godinu, skoro sam ostao paraliziran. . (a to je bilo prije 12 godina) Prije nego što sam zapo?eo lije?enje magnezij kloridom, jaka bol me probadala u le?ima, što je bilo neizlje?ivo, prema rije?ima lije?nika. Kad sam ujutro ustao, osjetio sam jake bolove u kralježnici i bol me pratila tijekom cijelog dana.

Živac (ishijas) je prouzro?io bolove, pogotovo ako sam bio budan. Takva bol me prisilila da radim sve sjede?i.

To je trajalo godinu dana. Bol je postala toliko ozbiljna da sam morao otkazati sva putovanja. Mnogo toga morao sam tada obavljati sjede?i. Poslije toga sam se vratio u grad Floreanapolis (Brazil) i potražio novog specijalistu koji ?e mi pomo?i. Oni (specialisti)su mi napravili opet novu radiografiju i rekli da su moji kralješci u teškom stanju jake dekalcifikacije. Nije mi bilo pomo?i.Na kraju sam imao velike muke sa bolovima bilo da sam sjedio,ležao,ili u bilo kojoj drugoj poziciji.

Nakon svega toga, zapitao sam se: Što je TO što mogu u?initi? Za tradicionalnu medicinu, bio sam izgubljen slu?aj, tako da mi je preostala samo Božja pomo?. Pitao sam i molio BOGA za neko rješenje. Zatim se desilo da su me za par dana kasnije nosili u Porto Alegro( Brazil),na jedan kongres Isusovaca. Tamo sam se upoznao s ocem Juarezom, (sve?enik-isusovac), koji me uvjerio da je lije?enje mog problema vrlo jednostavno. Rekao mi je da za TO (moj problem) moram uzeti magnezij klorid. On mi je pokazao medicinsku knjigu Oca Poig , španjolskog isusovca i slavnog biologa koji je otkrio ljekovitu mo? magnezij klorida ,stekavši iskustvo unutar svoje duhovne zajednice(subra?a).. U to vrijeme je njegova majka imala tešku artrozu-zadnji stadij. Jezuiti su poznati po svom velikom znanju i vještini lije?enja bolesti putem prirodne medicine, kao i bilja.Otac Juarez mi je rekao: ako uzmeš tu sol, ne?eš umrijeti ,osim ako si sam prostrijeliš metak kroz glavu,ili ako ?eš možda doživjeti neku nesre?u.

Po?eo sam uzimati jednu dozu mag.kl. svako jutro. Tri dana kasnije zapo?eo sam uzimati jednu dozu ujutro i jednu nave?er. Tako sam i nastavio. Dvadesetog dana nakon što sam ustao, bio sam sam sebi ?udan, a rekao sam si: MOŽDA SANJAM? Nisam više osje?ao bolove,i s lako?om sam išao u šetnju gradom, prepun sje?anja na desetgodišnje teško?e svoje bolesti.
Nakon ?etrdeset dana mogao sam hodati s vrlo malo boli,koju sam osje?ao kroz cjeli dan u mojoj lijevoj nozi.

Nakon šezdeset dana, bolesna noga je skoro ozdravila i bila bolja nego desna.

Nakon tri mjeseca po?eo sam osje?ati da su moji zglobovi više pokretljiviji. Novi val
pozitivnog života osje?ao sam po cjelom tijelu.

Prošlo je deset mjeseci i ja sam postao gibljiv kao zmija, a osje?ao sam se preporo?eno.

Magnezij klorid oduzima kalcij, koji nije na pravome mjestu, jer se taložio u zglobovima, te stvara normalan protok krvi, a krvni tlak se stabilizira. Živci postaju smireniji, a vi se osje?ate bolje tako da mislite jasnije, pam?enje i koncentracija je poboljšana, krv postaje bolja teku?ina i sve više se ?isti.

Jako probadanje u jetri i prostati koja je trebala biti operirana prije nekoliko godina, je nestalo, skoro se više nisam sjetio da postoji..

Ljudi su me pitali što mi se dogodilo?. POMLADIO SI SE!. A u stvari sam se tako i osje?ao. Opet sam imao radost života. Zato se osje?am dužnim objaviti ovaj ?lanak, kao zahvalu Bogu da me uslišao!

Ovaj ?lanak je posve?en svima onima koji trpe bol i osje?aju se bolesno.

PRIPREMA MAGNEZIJ KLORIDA:

Zakuhaš jednu litru vode i ostaviš da se ohladi. U bocu ili drugu staklenu posudu staviš 33 grama magnezij klorida ( kupi u ljekarni) i zatim uliješ prokuhanu ali ohla?enu (1l) vodu. Dobro zatvori i potresi bocu. Na taj na?in, uvijek održavaj. Nema potrebe da ju se stavi u frižider.

Dnevna doza: veli?ina male šalice za kavu, a sve ovisno o problemu bolesti i starosti osobe.

1. Magnezij klorid ponovo uspostavi mineralnu ravnotežu kod artroze, poti?u?i funkcije organa, kao što su bubrezi da lu?e "acidum uricum" - (mokra?na kiselina).
2. Regulira rad živaca-miši?a i sudjeluje u prijenosu impulsa u živcima.
3. Mag.Kl. je glavni ?imbenik psihofizi?ke energije i drži ravnotežu u mehanizmu djelovanja i opuštanja miši?a, spre?ava zamor miši?a i njihovo gr?enje, ja?a miši?e, te je preporu?ljivo za svakog sportaša.
4. Magnezij klorid je potreban za pravilan rad i funkcioniranje srca, ima važnu ulogu u mnogim biološkim procesima.
5. Poboljšava probavu i daje enrgiju, dobar je antidepresiv, i odli?no sredstvo protiv stresa.
6. Igra najvažniju ulogu u reguliranju tjelesne temperature.
7. Koristan je za prevenciju visokog kolesterola.
8. Regulira funkciju crijeva.
9. IMA zna?ajnu ulogu u formiranju kostiju,te
10. ?ak i u metabolizmu ugljikohidrata i proteina .
11. To je korisno za probleme iritiranih živaca-miši?a kao npr.kod tetanusa , epilepsije,itd..
12. Smanjuje koli?inu masti u krvi, djeluje protiv arterioskleroze, ?isti krv, oživljuje
moždane stanice, daje i održava vitalnost-mladost do duboke starosti.
13. Nakon ?etrdeset godina organizam ?ovjeka dobiva sve manje i manje magnezija u hrani što je uzrok starosti i bolesti. Stoga, magnezij treba uzimati u skladu s dobi.
14. Pozdravi se s problemima prostate i hemoroidima.
15. Sprije?ava gripu.
16. Produžuje mladost-vitalnost.
17. Sprije?ava pretilost.
18. Sprije?ava rak.
19. Sprije?ava arteriosklerozu.
20. To je izvrstan laksativ.
21. Regulira probavu.
22. Smanjuje probleme bronhitisa.
23. Sprje?ava ozebline.
24. Djeluje protiv zadaha.

STAROSNA DOB-UZIMATI:

Od 10 do 50 godina: pola male kavene šalice
Od 51 do 70 godina: Jednu kavenu šalicu ujutro
Od 71 i dalje: Jednu kavenu šalicu ujutro i jednu nave?er.

Ljudi koji žive u gradu i hrane se siromašno zbog rafiniranog jela trebaju uzeti malo više magnezija. Za ljude koji žive na zemlji, doza može biti manja. Zasigurno je da osoba koja uzima magnezij, ne?e riješiti sve probleme svoje bolesti, ali ?e bolest biti u lakšem obliku, i vitalnost obnovljena.

Uzimanje magnezija ne izaziva ovisnost, to nije kemijski proizvod,ve? je prirodna tvar- bezopasnosti i može se uzimati istodobno s drugim lijekovima.

KADA SE UZIMA MAGNEZIJ KLORID:

-Kralješnica: ishijas ili križa s dekalcifikacijom. Uzmi jednu dozu u jutro,drugu popodne i tre?u nave?er. Kad je problem jednom rješen, uzimaj dalje da se bolest ne vrati, ali je potrebno uzimati u manjoj mjeri, jedna doza ili dvije na dan, ovisno o starosnoj dobi.
-Artroza: Mokra?na kiselina se taloži u zglobovima, posebno u prstima koji oti?u. To se doga?a zato jer bubrezima nedostaje magnezija. Budite oprezni, jer možete oštetiti bubrege.pa uzmite jednu dozu ujutro i ako u roku od 20 dana nema poboljšanja, nastavlja se s jednom dozom ujutro i drugom nave?er.

KAD OZDRAVIŠ samo nastavi sa preventivnom mjerom ali prema starosnoj dobi.

-Prostata: prema usmenoj predaji: jedan stariji ?ovjek više nije mogao i?i mokriti, savjetovali su mu prije operacije da uzme tri doze magnezija i stanje se poboljšalo.Nakon tjedan dana i bio je izlije?en, bez operacije. U slu?aju, kada prostata postane ponovo normalna,treba uzimati jednu dozu ujutro i dvije poslijepodne i dvije nave?eri. Kada je situacija poboljša, nastaviti s minimalnom dozom za propisanu dob.
-Problemi starosti: nesavitljivost tjela, uko?enost, tremor, krute arterije s naslagom kolesterola na unutarnjoj stjenki, nedostatak aktivnosti mozga. Uzeti jednu dozu ujutro, popodne i tre?u u ve?ernjim satima. Nakon poboljšanja, uzeti minimalnu dozu za prevenciju, prema dobi.
-Rak: Svatko ga može dobiti i razboljeti se. Rak je rezultat poslijedice ošte?enih stanica koje su ošte?ene zbog prisutnosti štetnih tvari. Te bolesne stanice se ne miješaju-povezuju s zdravim stanicama i nisu štetne, sve dok se njihov broj znatno ne pove?a. To se lako može sprije?iti putem magnezij klorida i s pomo?u zdravih stanica.

Kod sporog širenja raka nije prisutna bol,sve dok ne nastupe progresivni oblici. U tom slu?aju, pojavljuju se razni virusi koji napadaju zdrave stanice i uzrokuju širenje bolesti. U slu?aju da se bolest ve? raširila, magnezij klorid može sprije?iti širenje , ali ne i izlije?iti, i ako su poznati i takvi slu?ajevi.

Postoje znakovi,koji pokazuju, da je sklonost oboljenju od raka nasljedna. Megnezijev klorid je preventivno sredstvo za rak dojke i da u tom primjeru oboljenja ne degenerira i prouzro?i zrakaste forme(oblike)(?).

Trebamo paziti da ne jedemo hranu koja prouzrokuje rak. Magnezij klorid kao lijek, je dovoljan da tijelo(organizam) ima uravnotežene mineralne soli, pa je tako zašti?eno od bilo kakve bolesti.

U svakom slu?aju, preporu?a se kad se situacija poboljša, smanjenje doze magnezij klorida na najmanju mogu?u mjeru i to preventivno prema starosnoj dobi. Tako?er je poželjno prestati uzimati mg.kl.od 2 do 4 mjeseca, a zatim nastaviti ponovno 4 do 6 mjeseci s minimalnom dozom, pa prestati, itd..

Nedostatak magnezija u ljudskom tijelu, prouzrokuje izme?u ostalog: op?u slabost, degenerativne bolesti poput raka, tuberkuloze, diabetesa, poreme?aj živaca a i koštane probleme.

Važno je ono što sam VAM poslao.

Pomognite ljudima kojima je potrebna pomo? - omogu?ite TO svojim ro?acima, prijateljima i susjedima.

  
VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!