Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Narodno zdravlje - recepti narodnih lijekova - Lije?enje vodom, zrakom, suncem


Lije?enje vodom, zrakom i suncem

Voda je najzdravije i osvježavaju?e pi?e. Za vanjsku je uporabu hladna voda nezamjenjivo sredstvo koje osvježava ?itav organizam i nadokna?uje izgubljenu snagu. Ona povoljno djeluje na pravilno kolanje krvi, a ?itavu energiju našem tijelu donosi krv. Stoga nam i treba biti prva briga pravilno kolanje krvi. Krv se zbog nahlade, ozljeda, prekomjernim radom i športom te uživanjem alkohola i drugih odve? jakih i žestokih jela i pi?a, a i u kasnijim godinama po?inje grušati i ovapnjuje. Hladna voda ima mo? poticati tjelesno tkivo i kapilare na bolji rad, pri ?emu rastere?uje od rada srce, plu?a, bubrege, crijeva i žlijezde, a time se sprje?ava grušanje krvi i ovapnjenje žila. Hladna pranja i polijevanja ne smiju se nikada poduzimati kada je ?ovjeku hladno niti u hladnom prostoru, a trajati ne smiju iz po?etka dulje od 5-6 sekundi te se postupno smiju protegnuti najviše na 4-5 minuta. Polijevanje tijela i hladna pranja treba poduzimati odmah izjutra, iz toplog kreveta, kada je tijelo ugrijano i odmoreno. Uporaba hladne vode izvanredno povoljno djeluje i na unutarnje organe, na rastapanje i izlu?ivanje otrovnih plinova i loših sokova iz tijela koji izlaze kroz o?iš?ene pore.

Svakog se dana imaju ja?em djelovanju vode podvr?i drugi dijelovi tijela, jedan dan gornje, a drugi dan donje tijelo, ina?e se odviše krvi dovodi u isti dio tijela i to bi bilo štetno za zdravlje.

Nakon uporabe hladne vode mora se malo gimnasticirati ili se treba brzo obu?i i po svježem zraku brzo kretati. Slabi ljudi neka po?nu s temperiranom vodom dok se ne priviknu, a nakon pranja neka legnu natrag u krevet pola sata i neka se dobro pokriju.


Gaženje po hladnoj vodi

Ljudima koji umno i tjelesno mnogo rade slijeva se od prevelikog napora odviše krvi u mozak, zbog ?ega nastupa neurozna glavobolja, razne želu?ane bolesti i bolovi u nogama. Kada se dnevno, prije lijeganja u krevet, gazi po hladnoj vodi, otkloni se ta nevolja. Mozak se oslobodi pritiska krvi, glava postane lagana, tok misli slobodan i naskoro nastupa dobar san, pa se stoga preporu?uje i ljudima koji trpe od nesanice. Osim toga, gaženje po hladnoj vodi povoljno djeluje na ?itav živ?ani sustav jer otvrdnjava i ja?a živce, pospješuje izlu?ivanje otrovnih plinova i loših sokova, otklanja navalu krvi spram mozga i zbog toga rastere?uje srce, plu?a i bubrege od prekomjernog rada.


Hladna polubanja

Preporu?uje se ljudima koji su svojim zvanjem vezani na sjedenje, zbog ?ega je obnova i stvaranje krvi napušteno te onim ljudima koji trpe od navale krvi u glavu. Hladnim polubanjama mozak se osloba?a preobilne navale i grušanja krvi jer se krv odvodi u donje dijelove tijela i ovdje vrši pravilno kolanje.

Zbog hladno?e nadraže se probavne žlijezde crijeva, slezene, jetre i guštera?e na bolji rad, zbog ?ega nastupa bolja i kona?no uredna probava koja je prvi uvjet zdravlja. Hladne se polubanje gotovo svugdje s najboljim uspjehom upotrebljavaju za ja?anje trbušnih miši?a i živaca, kod raznih bolesti u trbuhu i u crijevima, protiv krvarenja, šuljeva krvavih i zatvorenih, ispadanja zadnjeg crijeva, oslabljenih miši?a mokra?nih organa i ?mara, bolesti maternice, bijelog cvijeta, protiv bljedobolje, velike temperature kod žena za vrijeme trudno?e i pri žestokom krvarenju za vrijeme mijene (menopauze) jer ja?aju i oživljuju ?itav tjelesni i živ?ani sustav. Hladne polubanje ne smiju se ?eš?e od dva puta tjedno uzeti, ne dulje od 5-10 sekundi uz pranje le?a i u dobro ugrijanom prostoru. Nakon banje treba odmah gimnasticirati, brzo se obu?i i po svježem se zraku brzo kretati. Slabe osobe neka legnu na sata u krevet, gdje ih treba dobro umotati i na noge staviti toplu ciglu ili vru?u bocu.


Topla voda

Topla voda umara i slabi. Tople se banje uzimaju ?isto?e radi, a uvijek treba nakon vru?e banje tijelo hladnom vodom oprati da se osvježi. Vru?a voda naglo odvodi krv te se rabi kada navali krv u glavu, nakon velikog uzrujavanja, zaduhe (astme) ili udara kapi, kao vru?e banje za noge do koljena, ili za vru?e obloge na stopala, listove, želudac i trbuh. Uporaba tople vode oslabit ?e znatno prvih 5-6 dana ?ovjeka, a nakon toga ?e oja?ati. Poja?a li se izlu?ivanje sluzi, mokra?e, ili ako se po tijelu izaspe kakav osip ili ako nastupi proljev bez bola, ne treba se prepasti, to su prirodni znaci kojima se priroda služi da iz tijela odvoji loše sokove.
U slu?aju da proljev nastupi s bolom, uzrok je nahlada, a u takvom slu?aju treba na trbuh stavljati tople obloge, a na noge vru?e cigle ili boce.


Topla polubanja

Topla polubanja ja?e djeluje na izlu?ivanje loših sokova iz tijela, a povoljno djeluje kod živ?ano rastrojenih osoba, kod gr?eva u želucu i crijevima zbog nahlade ili pokvarenog želuca, gr?eva zbog bubrežnog, žu?nog ili mokra?nog kamenja ili pijeska, kod upale slijepog crijeva, nahlade donjeg tijela, reume ili gihta. Osobito povoljno djeluje ako se uzimaju s odvarom od trina, slame od zobi, omorike, preslice, ljup?aca i drugih trava (vidi odjel bilje).

Kod škrofula se osobito preporu?uju tople polubanje s 1/2-1 kg soli. Nakon tople polubanje treba odmah u krevet le?i i dobro se umotati. Nakon jednog sata preporu?uje se tijelo za najdulje 10-12 sekundi octenom vodom oprati i ponovno, barem pola sata, u krevet le?i i dobro se pokriti.


Gimnastika

Najbolje se može preporu?iti gimnastika (tjelovježba), koja nas uz vodu i bilje osnažuje i ?uva od mnogih bolesti jer otklanja skupljanje mokra?ne kiseline u zglobovima. Kod gimnastike dolaze u pokret svi zglobovi i miši?i. Tijelo se dovodi do ja?eg ishlapljivanja, zbog ?ega se odvoje otrovni plinovi, ja?aju miši?i, krv se dovodi u pravilno kolanje, što povoljno djeluje na probavne organe, na rad mozga i kralježnice odakle izlaze svi živci, koji se raširuju po našem trupu. Neka se gimnasticira izjutra, nakon hladnog pranja, i to ne odviše, da se ne bi tijelo umrtvilo, ve? samo toliko dok se krv dovede u pravilno kolanje, a živci podraže. Gimnastikom se ne pospješuje samo osnaživanje tijela, ve? i lako?a i ljepota kretanja. Koristi osobito ljudima koji su svojim zvanjem vezani na sjedenje i zatvorene prostorije, uz duševno i tjelesno naporan rad, bez dovoljnog pokretanja zglobova i miši?a, pogotovo u loše zra?enim i duhanom okuženim prostorijama. Ovakvi se ljudi osjete nakon rada slomljeni, utu?eni i umorni, s nekim teškim osje?ajem u glavi sli?nim mamurluku. Takvima se ne može dosta preporu?iti gimnastika i hladna voda. To vrijedi isto i za žene koje kod svog ku?nog posla i sjedenja ne dovode miši?e dovoljno u pokretanje, zbog ?ega i jesu ve?inom slabokrvne. Ljudi na srcu bolesni i oni koji imaju bilo kakve gnojne rane, ?ireve ili gute, ?ireve u želucu ili crijevima, groznicu i trudne žene, neka ne ?ine gimnastiku jer bi im naškodila.


Zra?ne banje

Djelovanje svježeg zraka na naše golo tijelo ?ini da na površinu u kožne žilice pritje?e više krvi, zbog ?ega je ?ovjek primoran duboko disati, a time dovodi u plu?a više zraka i kisika, a kroz pore se ja?e odvaja otrovna uglji?na kiselina. Nadalje, utvr?uje se organizam i ja?a izlu?ivanje i ishlapljivanje loših plinova i sokova iz tijela, koje ?ovjek osobito kroz kožu izlu?uje, što ne može posti?i izlu?ivanje kroz plu?a, bubrege ili crijeva. Koža kroz pore na svojoj površini izlu?uje uglji?nu kiselinu, a znojenjem vodenu paru. To djelovanje zovemo disanjem kože jer ima sli?nu zada?u kao i plu?a. Kod sun?ane i zra?ne banje oporavlja se i razvija koža, a s time u vezi i ?itav organizam jer je pritok krvi u sve žilice ja?i i življi, zbog ?ega se oporavlja, ?isti i množi krv, a time se opet otklanjaju bolesti srca i bubrega. Zra?ne banje ja?aju i cjelokupan živ?ani ustroj, koji milijune svojih živ?anih vlakanaca dovodi do u gornje slojeve kože. Stoga se zra?ne banje osobito preporu?uju živ?ano rastrojenim ljudima, na koje odviše razdražljivo djeluje uporaba hladne vode, nadalje slabokrvnim i na plu?ima bolesnima jer srce i plu?a živahnije rade, a time se poja?ava izmjena tvari i obnova krvi.
Zra?ne se banje ?ine postupno, najprije u sobi kod otvorenog prozora, a kasnije u prirodi, najbolje u šumi na svježem zraku uz gimnastiku, isprva 2-6 minuta, postupno do najdulje pola sata, ali tijelo ne treba umarati.


Sun?ane banje

Izložimo li svoje tijelo sun?anim zrakama, krvotok postaje življi i u kožne žilice pritje?e mnogo više krvi, ?ime se pospješuje ja?e isparavanje otrovnih plinova kroz pore. Zbog dubokog disanja, na koje smo primorani, dovodi se kisik i svjež zrak u plu?a. Sun?ane banje ne samo da nas griju i kroz znojenje spašavaju od teških bolesti, uzbu?uju nas, podražuju i povoljno djeluju na duševno raspoloženje i uništavaju kožne gljivice i štetne bakterije te pomažu ?ovjeku da suzbije zarazne bolesti. Suncem se uspješno lije?e bolesti dišnih organa i plu?a, loša probava te se osobito preporu?uje ljudima odviše pretilima, na jetra i od še?erne bolesti oboljelima i onima koji boluju od gihta, reume, neuralgije i raznih bolesti žlijezda i škrofula. Sun?ane banje neka ne uzimaju ljudi rastrojenih živaca, odviše slabi, rekonvalescenti ili odviše slabokrvni, a niti oni koji pate od navale krvi u glavu i od nesanice. Dok se kod zra?nih banja mora gimnasticirati, dotle se na suncu mora ležati, a glavu i vrat od sun?anih zraka zakloniti da se ne dobije sun?anica. Tijelo se pusti da blagotvorne sun?ane zrake na njega djeluju. Svakih 5 minuta mora se drugi dio tijela suncu izložiti, nakon 20-30 minuta nastupa znoj. Jaki ljudi i bez ikakve sr?ane mane neka se onda umotaju u plahtu i još jedan pokriva? i neka se još i dalje znoje 15-30 minuta. Zatim se treba oprati mlakom, na suncu ugrijanom vodom, ali samo tijelo, glavu ne, a nakon toga hladnom vodom. Iza toga treba u hladu još malo gimnasticirati da se tijelo postupno ohladi. Ovakvo znojenje radikalno lije?i, ali se može samo jakim ljudima preporu?iti. Slabi ljudi neka se nakon znojenja najprije mlakom, a onda hladnom vodom operu i u hladu još gimnasticiraju. U slu?aju da se dobije lupanje srca ili ako je kome vru?ina nesnosna, treba staviti na srce i glavu hladan oblog. Sun?ati se mora postupno od 5 minuta najdulje do 20-30 minuta i uvijek se mora biti na oprezu jer što god se ?ini previše, može naškoditi. Ako je koga sunce jako opeklo, pa je dobio plikove, neka stavlja obloge od razmu?ene ilova?e, bol ?e naskoro uminuti, a svaka upala se time otkloni.


Lije?enje vo?em

Lije?enje vo?em od velike je važnosti jer izravno djeluje na cjelokupan organizam ?iš?enjem i ja?anjem krvi. Zbog hranjenja mesom i drugom hranom koja sadržava mnogo bjelan?evine kao: le?a, masni sir i jaja te jelima s jakim mirodijama i uživanjem alkohola, uz nedovoljno kretanje po svježem zraku, osobito kod ljudi koji su svojim zvanjem vezani za sjedenje, zgusne se krv i postane odve? ljepljiva. Zbog toga se srce odve? optere?uje jer je kroz kapilare onemogu?eno pravilno kolanje krvi, pa nastupa grušanje krvi, neprirodna debljina, neuredna probava, nadutost, zatvor i mnogo drugih vrlo teških bolesti. Ako ho?emo krv o?istiti od loših tvari i da opet postane normalna suspenzija te da otklonimo pogibelj od raznih bolesti, treba se služiti blagodatima vo?a. U zimu i prolje?e treba jesti dosta ukuhanog i južnog vo?a, datulja i smokava. Lije?enje vo?em, ljeti i u jesen, suzbija razne kataralne pojave plu?a i probavnih sluznica, ?iste se bubrezi i mokra?ni mjehur, osvježavaju se živci, ?isti se i ja?a krv i povoljno se djeluje na srce. Lije?enje vo?em spaja se s blagom uporabom hladne vode, zra?nim i sun?anim banjama. Vo?e je najbolje jesti s ljuskom, ali mora biti vrlo dobro oprano i treba paziti da je zdravo i zrelo. Za lije?enje vo?em upotrebljavaju se: naran?e, datule, jabuke, grož?e, ribiz, trešnje, višnje, jagode, bobe od bazge, kupine i limun. Prvih dana po?inje se s ?etvrt kilograma vo?a, dok se postupno ne do?e na dva do dva i pol kilograma. Kiselo vo?e, ribiz i višnje po?nu se uzimati na manje obroke postupno do pola kilograma, isto i kupine i jagode od pola do jednog kilograma, bobe od bazge do ?etvrt litre. Uz vo?e se uzima malo raženog ili kruha od prekrupe. Kod lije?enja vo?em ne smije se piti nikakvo pi?e, niti vode, da se ne prouzrokuje nepravilno kuhanje u želucu i crijevima. Za vrijeme lije?enja vo?em mora se uzimati suha hrana, kao: kuhana tjestenina, kuhana pšenica, riža, kaša od kukuruzne ili pšeni?ne krupice (griz), grahamov kruh. Od mesa: tele?e, pile?e, janje?e. Treba odbaciti kavu, juhu, ?aj, kakao, le?u, zelen koja napuhuje te sva mesna i kisela jela, a i alkohol. Naprotiv, kada se jedu jagode, trešnje, bobe od bazge i kupine, samo onda treba dnevno popiti 1-1.5 litre mlijeka, najbolje kozjeg. Vo?e se jede izjutra natašte te uve?er za ve?eru samo vo?e s nešto kruha. U podne neka se ne jede vo?a. Tko ne može toliku koli?inu vo?a u dva obroka pojesti, neka razdijeli u više obroka. Lije?enje grož?em preporu?uje se slabokrvnim, nervoznim i slabim osobama i rekonvalescentima. Grož?e se može jesti i uz drugo jelo. Tko može i koga ne umara neka dobro prožva?e i pojede i ljuske i koštice, jer u njima ima najviše ljekovitosti. Tko ne može dobro izgristi ljuske i koštice, neka samo sok isiše i jede kruh uz to. Tko boluje od grušanja krvi, hemoroida, zatvora, gihta, neuralgije, bolesti mokra?nog mjehura, kamenca u mjehuru, ženske bolesti, katara u crijevima i želucu, navale krvi u glavu, bolesti slezene, jetra, ?amotinje, histerije, šuljeva i škrofula, neka produlji jedenje grož?a na 2.5-3 mjeseca. Grož?e mora biti svježe, vrlo dobro oprano, zdravo i probrano. Kod uloga, gihta i bolesti živaca uzima se sok od limuna, po?inje se s jednim limunom, svaki dan limun više do devet, zatim svaki dan limun manje do jednoga. To se ima obnoviti 2-3 puta. Slabokrvni ljudi i oni koji pate na želucu ne smiju lije?enje limunom poduzimati. Trešnje i višnje moraju se jesti s više kruha nego drugo vo?e, a izvrsno su sredstvo protiv uloga i gihta.

 

Stranica 9 od 10 Sve stranice

VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!