Aditi Shankardass - Teškoće u učenju - drugo mišljenje


Dijagnoza razvojnih poremećaja djece najčešće se zasniva na promatranju ponašanja, no Aditi Shankardass je znala da je potrebno promatrati procese u samom mozgu. Objašnjava nam na koji način izuzetan EEG uređaj otkriva pogrešne dijagnoze mijenjajući tako život djece.