Home - Dom

Živimo u posebnom vremenu. Naučnici kažu da imamo deset godina da promjenimo naš način života, spriječimo preiscrpljenje prirodnih resursa i katastrofalnu evoluciju Zemljine klime. Ulozi su veliki za nas, a pogovtovo za našu djecu. Svako treba da učini napor, a "Dom" je osmišljen tako da pošalje poruku svakom ljudskom biću. U skladu s tim, "Dom" treba da bude besplatan. Producent, PPR grupa je to omogućila. Distributer, EuropaCorp, takođe se odrekla prihoda da bi "Dom" bio neprofitni film.

"Dom" je napravljen svima nama i za dobro svih nas!