Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Poziv za buđenje - Wake Up Call

Informacije sadržane u ovom filmu potencijalno mogu promijeniti Vaš život, stoga moraju biti promatrane otvorenog uma. Ako niste spremni staviti po strani sve što mislite da znate i ostaviti mogućnost da ste možda čitav život bili sustavno zavaravani i lagani, onda ovaj film nije za Vas. Ne očekujemo da pasivno prihvatite sve što vidite u ovom filmu, ali Vas potičemo da obratite pažnju na ove informacije radi Vas samih. Tek kada počnete istraživati otvorenog uma – ne dozvoljavajući da Vaše mišljenje bude kreirano od strane autoriteta, društvenih ”normi” i vodećih medija, vidjet ćete koliko je ovaj svijet drugačiji od onog u što su nas uvjeravali, vidjet ćete kako svijet u kojem vjerujete da živite, ne postoji.

Izvor