NLO Njemačka 01.05.2012.

Interesantna snimka svjetlećeg NLO-a snimljena u Njemačkoj...