Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Milutin Miletić - 230 V kroz jednu žicu bez izolacije i opasnosti

Milutin Miletić - izumio sistem pomoću kojeg se npr. 230 V provodi do trošila samo kroz jednu žicu, koja može biti i neizolirana jer nema iskrenja, niti opasnosti po ljudski organizam od visokog napona. Presjek žice u odnosu na trošila može biti itekako manji od onih standardnih kod uobičajenih sistema koje danas koristimo.