Laura Knight-Jadczyk Conference Barcelona - October 15th, 2011

Najava za konferenciju u Barceloni, 15.10.2011. - sama Laura kaže da će to biti jedina konferencija jer ne voli javne nastupe i preferira osobna istraživanja u mirnijim okruženjima.