Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Rusija - tajanstveno bi?e ili izvanzemaljska letjelica?

Na nebu iznad Astrakhana u Rusiji, u no?nim satima, zabilježena je za sada još nepoznata pojava . Jedna od teorija jest da se radi o bi?u iz druge dimenzije.

Ve?ina gledatelja zanimljive snimke na prvi je pogled zaklju?ila da je NLO izvanzemaljska letjelica jer nalikuje nekim do sada ve? vi?enim objektima za koje se smatra da su tako?er neke vrste letjelica.

No, druga struja mišljenja tvrdi da je takav zaklju?ak donesen prenaglo i da se u obzir mora uzeti pomnija analiza koja ukazuje na to da se ne radi o letjelici ve? o živom bi?u.

Prema toj teoriji, rije? je o bioluminiscentnom bi?u iz druge dimenzije. Iako je narav i namjera navodnih bi?a još uvijek poputno neistražena, smatra se da se koriste prirodnim crvoto?inama i procjepima u dimenzijama kako bi putovale.

Mogu?e je da se bi?a hrane nekim oblikom zra?enja kojim je bogata zemljina atmosfera, a mogu?e je da su i me?udimenzionalni ekvivalent mušica koje privla?i svjetlost. Jedina je razlika što se ne radi o mušicama i što ne znamo što ih to?no privla?i.

Dok se ovaj fenomen istražuje, pogledati ga možete ovdje:Preneseno sa: http://www.net.hr/planet-x/page/2011/09/15/0152006.html