Telekineza

Telekineza - moći uma su velike, iako to mnogi ne koriste. Na ovom primjeru se pokazuje jedan primjer kako se telekineza može manifestirati na zatvoreni sistem, tako da moć uma može manipulirati predmetom koji je i "ispod zvona", zatvoren...