Lijek za rak - DCA

LIJEK ZA RAK - DCA - dikloracetat. Reportaža o pronalasku jednog od lijekova za rak. Problem je u tome što nitko i nije zainteresiran za proizvodnju takvog jeftinog lijeka jer ne donosi - novac.