Pomicanje tla u Japanu nakon potresa

Svjedoci smo užasnog potresa i tsunamija u Japanu... Vidjeli smo užasne prizore u vijestima, no ovaj snimak pokazuje micanje tla te cijela stvar sa potresima, vulkanima i svim ovakvim događajima nagovještava skorašnje velike Zemaljske promjene, opisane u mnogim materijalima ( npr. Kasiopejskom, Pledijskom, Ra... itd ).