Louise Hay - Ti možeš izliječiti svoj život

Inspirativan dokumentarac o snazi čovjekove volje i koliki potencijal posjeduje kada ukloni programe i oblikovanja stečena u životu... prijevodi uključeni u filmu!