Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Vremenski putnik snimljen na Charlie Chaplinovom filmu

Ovaj kratki film predstavlja odlično zapažanje George Clarke-a ( filmskog ljubitelja i producenta ) u vezi Charlie Chaplinovog filma "Circus" iz 1928.g. ( Cirkus, prim. prev. ). Ovaj dio filma pregledavao je stotinama puta, usporio snimke, prikazivao frame po frame ( sliku po sliku filma ) mnogim ljudima po raznim filmskim festivalima  - i nitko nije imao objašnjenje kako je to moguće.

Scena prikazuje stariju gospođu koja razgovara na mobitel ( 1928.g !!! ), i mirno prolazi ulicom. Kad se malo bolje pogleda snimka, vidi se na licu da bi to čak mogao biti muškarac preobučen u ženu, jer se vidi i lice i kako govori, te ljudska figura ima dosta "čvrst i težak" hod ( no, ne mora tako i biti ). Obratite pažnju na savinutost prstiju ruke koja drži ( predmet pomoću kojeg se komunicira ), te mimiku lica, držanje, itd.

Kako bilo, prosudite sami.