Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Robert Marinkovi? - Kolumna o duhovnosti - stranica


Karma i Logos kao terapija


Po obi?aju, duhovnost nas naj?eš?e podsje?a na ono što ve? dobro znamo. Terapija na koju podsje?am nešto je posve o?ito, ali nije u svakoga isprobano na ovaj na?in. Ona ide ovako:

Svakoga dana imate mogu?nost u?initi nešto lijepo za drugoga. Ovo nije banalni iskaz. To je ?injenica zapostavljene vrijednosti koja vodi spasenju. Imati živu?i i dišu?i osje?aj smisla - zna?i biti spašen u ovome svijetu.

Krajnji smisao uvijek je Bog.

Za razliku od prve re?enice, ova kao da jeste banalni iskaz, jer gotovo da nema prakti?nu referencu. Nema odnos sa našim prosje?nim svakodnevnim iskustvom.

Bog je samo rije?, a rije?i se prljaju i kidaju kao dje?je majice u ljetnih mjeseci.

Ono što je Bog u nama, u svakodnevnom iskustvu, u svakodnevici života i u svakom našem pojedinom bezbrojnom sprovedenom djelu - TO predstavlja pravi smisao za ?ovjeka.

Naime, Boga se ne smije tražiti negdje izvan svakodnevnoga iskustva.

Boga se treba tražiti (i prona?i!) u prometnoj gužvi za sparnoga dana. Boga se nalazi u ?ekaonici doktora gdje ?ekate dugo, a stariji od vas ulaze preko reda. Bog se nalazi onda kada razbijete novi kalj, prolijete nešto na novi sag, izgubite mobitel. Bog se traži i nalazi u svinjcu. Na samome dnu ba?ve katrana! Jer lako ga je vidjeti u o?ima djece. U govoru tijela razigranog psa. Lako ga je na?i kada ste na izletu za proljetnoga dana. Kada ležite na pokošenoj tratini. Kada se osje?ate voljenim ili uranjate u meditaciju.

Na?ite Boga kada vam je toliko teško da jedva dišete. Ne ?ini se lakim. Pomo?i ?u prijedlogom onako kako je i meni pomognuto.

Ako želite vidjeti Boga kada vam je uvelike teško tada ?ete uzeti ''pauzu od Sebe'' i u?initi ?udo. Što je ?udo? Uzet ?ete božansku kreativnu snagu, logos, kako bi pobudili sre?u u nekome drugome. Iz ''ni?ega'' stvorit ?ete sre?u za nekog drugoga. To je Vaš božanski princip. To je vaša privilegija. Zvu?i banalno? Nije.

Kada vam je teško sjetite se, Vi možete oživjeti smisao vlastitog postojanja svake sekunde svakoga dana, a ako zapnete na putu kao što svi zapinjemo; Boga možete vidjeti u zrcalu! Odmah nakon što napravite jednu malu sitnicu, bilo koju za bilo kome na svijetu, sa namjerom da usre?ite. Uspjet ?ete. To može biti samo jedna poruka, može biti ?okoladica, može biti crtež, puding, ?estitka ili knjiga, lijepa rije?, posveta, pažnja, bilo što za što znate da ?e nekome izvu?i smiješak na lice.

Budite sigurni da ako se ne možete odmah sjetiti što i kome u?initi, srce ?e ve? nešto predložiti. Ovo nije ezoterija. Ovo je najobi?nije spuštanje transcendenta u ''svinjac''.

Napravite nešto lijepo za bilo koga samo iz jednog jedinog razloga. Da bi osjetili Boga u Sebi. Tada ?e vas i sami Bog osjetiti u Sebi. Kada to u?inite sjetit ?ete se možda; ''pa zamisli, mogao bih svakih sat vremena, svaki dan pružiti nekome sre?u.''

Ljudska sre?a nije trivijalna stvar.

Znam da nije lako kada vas paraliziraju vlastite neda?e, posebice duhovna malaksalost ili još gori aveti bijesa ili straha, ali pokušajte. Siguran sam da to može svatko. I djeluje. I nagra?uje. Dugoro?no je. Nuspojave su divne. Ako ne djeluje onako kako ste o?ekivali tada nešto krivo radite. Ili poja?ajte dozu ili se odreknite o?ekivanja zahvalnosti. Ako ?ekate zahvalnost tada u zrcalnome odrazu ne?ete vidjeti Boga ve? samo vlastiti Ego. Onaj isti zbog kojega ste krenuli u ovu ''terapiju''. Nau?io sam od u?itelja da duša nikada ne boli, duša nema emocija, jer emocije nisu božanske- samo bezuvjetna ljubav je božanska istina, a bezuvjetna ljubav nije emocija. Kada god ?ovjek osje?a nelagodu ili bilo koju bol - one uvijek dolaze od ega. Iz mra?nog skladišta straha. Naravno, to ih ne ?ini ništa manjima ili lakšima. Iako nije vje?an, ego je stvaran, i nije lak podstanar.

Ovim ''banalnim'' na?inom kada oživljavate božanski princip nesebi?no davaju?i drugima sre?u, Vi služite Bogu u sebi. Onome koji vas iz vas samih može uzdi?i, prosvijetliti i dati vam vaš mir. Spokoj. Smisao. Svrhu. U suradnji s vama. Koja druga stvrha može postojati, a da nije prolazna, osim sre?e davanja? Ve? smo definirali da je ljubav davanje i sre?a davanja. Stotine drugih svrha koje pokre?u praksu života ?inimo upravo da na?emo sre?u. Iskušajte sre?u davanja. To?nije, svi ste ju iskusili. Ona je u?estala ali pokušajte jednom, dva puta, tri puta, u?initi je izvan konteksta podrazumijevanog davanja. Pokušajte to u?initi ''samo jer možete'', i možete kada god želite.

Samo malo pripazite zbog ?ega to ?inite. ?inite li to radi Boga u sebi i sre?e koje ono pruža ili radite jer ?ekate vidjeti zasluženu reakciju od ''primatelja''. ?ekate nagradu zahvalnosti. Nema ništa lošega ako želite vidjeti ne?ije zadovoljstvo i sre?u, ali nemojmo se vezati za njenu vanjsku formu kao za ishod. Nemojmo se vezati da tu?u zahvalnost. Budimo ''proto?ni''. Kako Isus kaže; ?inimo tako da nam desna ruka ne zna što lijeva ?ini.

Praksa toga da kada se doista ?ovjek poveden lošim osje?anjem upusti u neplanirao davanje te ugodno iznenadi nekoga koga možda ve? dugo nije – ima mo? pomaknuti ga bliže natrag k Sebi. I odraz u ogledalu, i topao smiješak koji tamo možete na?i... to je logo terapija, to je karma terapija. To zapravo nema imena, to puko davanja i sre?a davanja. Kao što Sai Baba kaže: svi problemi nastaju samo iz jednoga razloga: premalo ljubavi, i svi se u kona?nici mogu riješiti tom istom silom. Ona dolazi u bezbroj oblika. Ona je pi?e koje ide u svaki koktel. Napravite nekome drugome vaš koktel ljubavi sljede?i puta kada se osje?ate ''loše''. Nato?ite još jedan, pa još jedan. Djeluju bolje nego oni u no?nim klubovima, ali nuspojave su divne. Probudite se lagane glave. I uvijek, uvijek možete nato?iti još jedan.  

 

Stranica 8 od 13 Sve stranice