Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Robert Marinkovi? - Kolumna o duhovnosti - stranica


Razum je gluhonijem...

Još ranije sam se uvjerio (sada sa još ve?om dubinom i neminovnoš?u) kako ni jedna koli?ina vjerskih,  religioznih ili u vjerskom zanosu pisanih tekstova nema mo? od nevjernika u?initi vjernika. Tekst sam po sebi nema mo? preobrazbe.  On ne budi presudnu iskru pora?anja više istine. 


Ono što rije?i govore i što formiraju ne utjelovljuje se u osobi koja  to isto ve? nije u sebi otkrila, zaživjela ili nije u tome trenu spremna otjeloviti. Vjerski tekstovi služe vjernicima - šire?i im i kovitlaju?i ?akre te sponu sa onostranim  - dok nevjernicima iste rije?i mogu djelovati i djeluju katkada naivno i djetinje ili pak sentimentalno i zalu?eno. 

Shva?am to potpuno jer sam kao mla?i skeptik dvije godine studija filozofije studirao i polagao pregršt teoloških i skolasti?kih spisa, od Tome Akvinskoga, Avicene, Majmonidesa, Averoesa, Bonaventure i dr. .. neumorno se tematizirao samo i jedino Bog - na tisu?u i jedan na?in. Istinu na sunce; više me umorilo i odbilo svo to naklapanje o prvom i jedinom principu nego pridobilo ili uvjerilo, iako sebe nikada i nisam deklarirao za ateista, niti se osje?ao takvim. ?ak i neki od najglasovitijih i inspirativnijih teoloških spisa nisu mi mogli nositi neku težinu, jer su ?itani sa malo srca, a puno akademskog racia, pa i prinude. 

Sli?no tome, ne postoji argument koji bi vjernika mogao uvjeriti da je vjera suvišna, ili da su duša, Bog i metafizika praznovjerja, kao što ne postoji  argument koji bi jednom zakletom ateisti na razumskoj osnovi dokazao postojanje Boga. Povijest teologije je pokušavala, a vjernici i u?enjaci neumorno formulirali ono što se danas nazivaju ''dokazima božjeg opstojanja''. Vidio sam ve?i broj takvih dokaza i u?io ih. Prili?no je o?ito: ne postoji takav argument koji igdje na poligonu razuma može izvojevati tu bitku za ?itav ljudski rod. Da postoji-  ve? bi svi pismeni ljudi bili preobra?eni.  Argumenti za, gotovo u svakoj bitci argumentima, nisu uvjerljivo ja?i od argumenata protiv – posebice kada je vjera u pitanju.

Znanost koja se u svoje vrijeme (od 18. Stolje?a naovamo) morala opravdano ograni?iti od pitanja vjere i Boga, ?ak ona se trvi oko sebe i svojih temelja,  iako to u mnogim oblasima teže priznaje. Kako tek ne bi vjera, kada ju pokušamo transliteracijom pretvoriti u sustav hijeroglifa nazvanih - jezik.
Neobi?na je ?injenica, razmislite malo o njoj, ta da razumski (racionalno i argumentirano) ne možete uvjeriti ili razuvjeriti ?ak bilo koji sustav podložan analizi. Pobjeda argumentima uvijek je više ovisila o vještini onoga koji ih iznosi, nego o kvaliteti argumenta samih.  Sjetimo se o?eva sofista.  I sinova im - današnjih politi?ara.

Meni ili bilo tkome - postojanje bogova, duhovnih vodi?a, Boga, Krista, Babajia, transcendenta, duša, reinkarnacije, astrala, paralelnih svemira, drugih frekvencija, aura, ?akri, može se ?initi posve logi?nim na osnuvu iskustva, dokaza, o?itovanja - kao što se može ?initi i posve nelogi?nim ili neutemeljnenim. Temelj ''prosudbe'' ipak nije razum, iako se takvim može ?initi.

Ovime mi nije namjera zastupati posvemašnji relativizam, ve? istaknuti kako relativizam možda upravo po?iva tamo gdje mu se ne bismo nadali -  u domeni racionalnoga. Razum je jedan od najve?ih kapitalista na zemlji. Sve bi podredio sebi, i ne žaca se ni?ega. I dobro mu ide.
U?itelj nam kaže, i ovo je bitno:  razum je onaj majmun koji svake sekunde pokušava kontrolirati i domisliti sve oko sebe, svaki milimetar života, a sve samo kako bi opravdao svoj strah. U?iti utrnuti taj ''razum'', koji ionako u nas postoji implicitno kao i autonomni živ?ani sustav te kojime se služimo i bez u?eš?a svijesti -  jedna je od lekcija duhovnosti te  velikog broja metoda duhovne prakse. Bilo da govorimo o TM-u, reikiu, yogi, mantrama i drugim ''spiritualnim tehnologijama''. Kada utihne kukavni razum, i ako zanemarimo slijepe mahnite strasti, tada ostaje samo  ''govor tišine''...

Bog.

Spoznaja. Služenje. Manifestacija. Srce. Puno?a. Simfonija. Mir. Povratak.

Bog. 


 

Stranica 4 od 13 Sve stranice