Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

U?enje Vatre - Put ka zdravom duhu i tijelu - stranicaVJEŽBA DELFINA

Zauzmite po?etnu poziciju, naglo ispustite zrak i po?nite polagano udisati onako kako je to opisano na str. 25.(prethodnom postu) Zaustavite dah i krenite nalijevo. Noge se blago sagibaju u koljenima, ruke se pomi?u, glava i cijelo tijelo se tako?er okre?u ulijevo. Lijeva ruka se pruža u visini ramena, lijevi palac je okrenut nadolje. Desna ruka se primi?e tijelu, savija u laktu pod kutom od 120 stupnjeva, podlaktica desne ruke paralelna je lijevoj ruci, palac je okrenut uvis. Iako su o?i zatvorene, pogled kao da ste usmjerili prema lijevoj ruci. ?im se dosegne krajnji domet ovog pokreta, lagano ispuštaju?i zrak, vra?ate se u po?etni položaj. U sve tri faze ponavljate mantru DOOŽOD (?ita se DODŽOD) po šest puta (ukupno 18 puta).

Terapijsko djelovanje vježbe Delfina

Ovo je izvanredna vježba protiv impotencije, spolnih i kožnih bolesti, bolesti bubrega, mokra?nog mjehura, cjelokupnog donjeg trbuha; pomaže kod miši?nih oboljenja, bolesti kralježnice, visokog tlaka; pove?ava kondiciju, daje osje?aj sigurnosti, stabilizira živ?ani sustav.


VJEŽBA PTICE

Iz po?etnog stava noge savijate u koljenima prema naprijed. Istovremeno se uspravljate na nožne prste, širite ruke u visini ramena; desna šaka je okrenuta palcem uvis, lijevi palac je usmjeren nadolje, a dlan lijeve šake je okrenut prema nazad. ?im sasvim raširite ruke, polako se, ispuštaju?i zrak, vra?ate u po?etni položaj. Pri tome ponavljate mantru ROLOR, da ponovimo; šest puta dok mirujete, šest puta dok pravite pokret i šest puta pri povratku u po?etni stav.

Terapijsko djelovanje vježbe Ptice

Koristi protiv svih vrsta kompleksa, bitno stabilizira živ?ani sustav, protiv svih vrsta epilepsije, tjelesnih anomalija u razvoju (krive kralježnice, na primjer), nedostatka koncentracije, protiv še?erne bolesti, bolesti guštera?e, crijevnih tegoba, kroni?ne premorenosti. Djeluje okrepljuju?e na cijeli organizam pa se preporu?uje nakon dulje bolesti ili dulje prikovanosti za postelju.


VJEŽBA FENIKSA

Ponovo ste u po?etnoj poziciji. Polako udišete zrak. Dok ne dišete, sagibate desno koljeno naprijed prenose?i težinu tijela na prste desne noge, peta je odvojena od zemlje, savijate cijelo tijelo udesno naprijed. Desnu ruku ispružite koso nadolje, desni palac nadolje, lijevu ruku zabacite iza sebe, lijevi palac uvis, lijeva šaka je okrenuta nadlanicom prema tijelu. Potom, kao i kod ostalih jedanaest pokreta, ispuštate zrak vra?aju?i se u po?etni položaj. Mantra je XOROX (HOROH). Ponavljate je, kao i dosad, šest puta dok udišete, šest puta dok zaustavljate dah i šest puta dok ispuštate zrak.

Terapijsko djelovanje vježbe Feniksa

Djeluje izvanredno na sniženi krvni tlak, stabilizira živ?ani sustav. Ovo je najbolja vježba protiv svih vrsta duševnih smetnji (shizofrenije, paranoje, mani?nih pometnji, depresija, neuroza i tome sli?no). Isto tako, to je odli?na vježba za žu? i probavne organe (umanjuje psihosomatske smetnje).


VJEŽBA ?OVJEKA


Mantra ?ovjeka je ?OIO?. Šest puta je ponavljate dok udišete zrak, šest puta dok iz po?etnog položaja obje ruke pomi?ete do trbuha tako da desna šaka u odnosu na trbuh stoji vodoravno, palac je prema gore. Lijeva šaka je u odnosu na trbuh okrenuta okomito, s prstima nadolje, a palac lijeve šake paralelan je prstima desne šake, odnosno stoji pod kutom od otprilike 90 stupnjeva. ?OIO? ponavljate šest puta i pri povratku u po?etnu poziciju kada lagano ispuštate zrak.

Terapijsko djelovanje vježbe ?ovjeka

Umanjuje asocijalno ponašanje i povišeni tlak, djeluje povoljno na bronhitis, astmu i sve vrste bolesti dišnih putova, regulira rad srca, ja?a kralježnicu. Pomaže kod bolesti jajnika, maternice, prostate, neplodnosti, ja?a kosti i živ?ana vlakna u cijelom organizmu. Korisna je, tako?er, kod reume, išijalgije i sli?nih bolesti.

VJEŽBA NEVIDLJIVOSTI

Mantra Nevidljivosti je XIAIX (?ita se HIAIH) i ponavljate je po šest puta u svakoj fazi. Vježba se izvodi na sljede?i na?in: Najprije udišete, potom zaustavljate dah, iz po?etnog položaja ruke prinosite prsima, širite prste, sastavljate vrhove prstiju, pal?evima dodirnete solarni pleksus, zatim se, ispuštaju?i zrak, vra?ate u po?etni položaj.

Terapijsko djelovanje vježbe Nevidljivosti

Dobro je prakticirati je kod kompleksa niže vrijednosti, protiv bolesti organa za sluh, protiv depresije, osje?aja usamljenosti i “tereta”, naglih izljeva emocija (histerije, na primjer), problema sa tlakom. Ova vježba je posebno preporu?ljiva za sr?ane bolesnike, protiv bolesti krvi i krvnih žila, limfe i limfnih žlijezda, kao i bolesti jetara i bubrega.

VJEŽBA SUCA

Šesta vježba je vježba Suca. Mantra, koju ponavljate u svakoj fazi po šest puta, jest MOXOM (?ita se MOHOM). Najprije lagano udišete. Dok ne dišete, ruke širite u visini ramena, desni dlan je okrenut prema gore, palac unazad. Dlan lijeve ruke je okrenut prema dolje, palac prema naprijed. ?im ste došli do kraja pokreta, vra?ate se u po?etni stav ispuštaju?i zrak.

Terapijsko djelovanje vježbe Suca

Djeluje protiv bolesti vratne i le?ne kralježnice, protiv svih bolesti ruku i prsnog koša. Ova vježba je odli?na kada se ?ovjek želi osloboditi stresova ili pritisaka dnevnih problema, zbog toga što se praktikantima otkriva “gornja razina” njihove svijesti i tako se, za mnoge, primarni, zna?aj svijeta materijalnih dobara znatno umanjuje.

VJEŽBA STRIJELE

Naredna vježba je vježba Strijele. Njena mantra je OAMAO. Šest puta je ponavljate dok mirujete i udišete zrak, šest puta dok idete u pokret. Zaustavljate dah i prste desne ruke savijate u pesnicu, osim palca koji je i dalje uspravan. Desnu ruku tada obuhvatite lijevom rukom. Onda spuštate preko prstiju desne ruke lijevi palac, a preko njega prebacite desni palac (pal?evi su prekriženi). Potom obje šake, u ovom položaju, prinosite solarnom pleksusu. Ustvari, sve to ?inimo istovremeno (to je ujedno i stav zaštite). OAMAO ponavljate šest puta pri povratku u po?etni položaj.

Terapijsko djelovanje vježbe Strijele

Ovo je univerzalna vježba koja olakšava mnoge bolesti, i isto tako pomaže da se ne pojave oboljenja probavnih organa, žu?i, jetara, organa za disanje, srca i kralježnice. Kod duševnih smetnji, ovo je glavna vježba protiv svih vrsta strahova.

VJEŽBA MERKURA

Za vježbu Merkura koristimo mantru XOAOX (?ita se HOAOH). Najprije udišete, potom dok ne dišete, vježbu izvodite tako što se ruke, savijene u laktu, stavljaju ispred sebe (negdje na pola puta do sasvim ispruženih ruku), u visini grudi. Paralelno s grudima, šake se poklapaju, prsti desne šake usmjereni su prema korijenu lijeve i obrnuto, dlanovi se dodiruju tako da desna ruka stoji s vanjske, a lijeva s unutrašnje strane, pal?evi su ispruženi, desni uvis, lijevi nadolje. Kada ste to postigli, onda šake gurate ispred sebe dok sasvim ne ispružite ruke. Zatim, polako ispuštaju?i zrak, vra?ate ih do mjesta gdje ste ih preklopili, razdvajate ih i zauzimate po?etnu poziciju.

Terapijsko djelovanje vježbe Merkura

Ova vježba je korisna kod svih zastoja u razvoju, kada ?ovjeka naglo presje?e neka životna nevolja, kada ga uhvati nekakva manija, opsjednutost politikom ili sli?no, te kod osje?aja osamljenosti i svih bolesti koje se javljaju u predjelu sakralnog pleksusa, kao što su bolesti kralježnice, spolnih organa i mokra?nog mjehura.

VJEŽBA PLANINE

Naziv Planine na jeziku Vatre, i njezina mantra istodobno, jest AIMIA. Ova vježba je kombinacija vježbe Feniksa i vježbe Strijele. Savijate dakle desnu nogu u koljenu (petu odvajamo od poda), saginjete se naprijed ka desnoj nozi. Obuhvatite najprije prstima desne ruke desno koljeno, zatim prste lijeve ruke stavljate preko prstiju desne. Potom spuštate lijevi palac, preko njega prebacujete desni (sve to zapravo ?inite istovremeno). Pogled kao da je uperen nadolje. Ne zaboravite da dok mirujete udišete zrak, dok ste u pokretu zaustavljate dah, a kada se vra?ate u po?etni stav polako ispuštate zrak. Naravno, pritom ponavljate, po šest puta u svakoj fazi, mantru AIMIA.

Terapijsko djelovanje vježbe Planine

Ovo je idealna vježba za one koji pate od sniženog krvnog tlaka. Dobra je, tako?er, protiv svih bolesti glave, malog, velikog i srednjeg mozga, bolesti o?iju i vratne kralježnice: naro?ito se preporu?uje kod migrena, depresivnih i neurotskih smetnji i kod bolesti organa za sluh.

VJEŽBA JEZERA

Sljede?a vježba je vježba Jezera. Mantra, koju ponavljate po šest puta u svakoj fazi, jest DIMID. Najprije udišete zrak. Potom zadržavate zrak, lijeva ruka, savijena u laktu, podiže se dlanom okrenutim uvis do visine pupka, palac je ispružen naprijed; desna ruka se spušta, tako?er, s dlanom okrenutim nagore, tako da dodirne, odozgo, jagodice prstiju lijeve ruke, zatim desna ruka lagano klizi nadlanicom po dlanu lijeve ruke dok se pal?evi ne zakva?e. Kada do?ete do kraja pokreta, po?injete ispuštati zrak i vra?ate se u po?etni položaj.

Terapijsko djelovanje vježbe Jezera

Kada nastaju zastoji u u?enju ili u sli?nim mentalnim aktivnostima, ova vježba daje odli?ne rezultate. Ona se, tako?er, preporu?uje kod svih bolesti kostiju (nepravilan razvoj, lomovi, reuma i sli?no), isto tako kod svih poreme?aja lijeve hemisfere mozga. Ova vježba razbija bojažljivost, crne slutnje i sli?ne vrste uznemiravanja.

VJEŽBA VJETRA

Mantra Vjetra je OAOAO i ponavljate je po šest puta u svakoj fazi. U po?etnom položaju udišete, zatim zadržavate dah i izvodite vježbu tako što se desna ruka, s palcem okrenutim uvis, ispruži ispred nas u visini ramena. Istovremeno pružate lijevu ruku s dlanom okrenutim nadolje dok se pal?evi ne prekriže. Desni palac je s unutrašnje, lijevi sa vanjske strane. ?im dosegnete krajnji domet pokreta, po?injete polako ispuštati zrak vra?aju?i se u po?etni položaj.

Terapijsko djelovanje vježbe Vjetra

Ova vježba povoljno djeluje na ?ir na želucu, ?ir na dvanaesniku, gastritis, katar, neurozu trbuha, tumore i malignitete na probavnim organima. Prakticiranje ove vježbe blagotvorno djeluje na psihu, osloba?a ?ovjeka od stresa, smiruje ga, uklju?uje u svijet u kojem živi, vra?a normalnom životu.

VJEŽBA ŠTAPA

U po?etnom položaju, kao i u svim ostalim vježbama, udišete zrak. Vježba Štapa izvodi se tako što se ruke dovode do prsa; prsti se blago savijaju u zglobovima i isprepli?u, bez napora i stezanja, samo vrhovima prstiju, šake se primi?u dlanovima, lijevi palac primi?ete šaci, a preko njega prebacite desni palac. Zatim dižete tako savijene šake iznad glave, pružaju?i laktove. Odmah potom po?injete ispuštati zrak. Mantra je AEMEA. Ponavljajte je, kako smo ve? rekli, šest puta dok mirujete, šest puta dok idete u pokret i šest puta dok se vra?ate u po?etni stav.

Terapijsko djelovanje vježbe Štapa

Vježba Štapa je izvanredna za istezanje kralježnice, utje?e povoljno i na povišeni i na sniženi tlak. Ovo je najbolja vježba za sve bolesti bubrega (upale, ciste, kamenje, pijesak, mulj i sl.). Ona, tako?er, regulira funkcioniranje hipofize, epifize i štitnja?e i daje izvanrednu psihi?ku stabilnost (ima sposobnost uravnoteženja duše).
 

Stranica 2 od 7 Sve stranice