Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Prva Inicijacija - Jeanne de Salzmann


 
 
Zahvaljuju?i Ptolomeusu sa Galaksija foruma, preveden je ovaj ?lanak.

Evo jedan tekst od Jeanne de Salzmann koji sam preveo i objavio na svom blogu http://logos.mojblog.hr/. Ina?e Madame de Salzmann je bila jedna od najbližih u?enika Gurdjieffa (za one koji ne znaju), a tekst govori o potrebi i zna?enju stalne prakse samopromatranja, a dosta se govorilo o tome na ovoj temi. Uglavnom, jedan od boljih koje sam imao prilike pro?itati o ovoj temi.

Uvidjet ?ete da od života dobivate upravo onoliko koliko mu dajete. Vaš život je ogledalo onoga što vi jeste. Život je vaša slika. Vi ste pasivni, slijepi, zahtjevni. Uzimate sve, prihva?ate sve, bez osje?aja bilo kakve obaveze. Vaš stav prema svijetu i prema životu je stav onoga koji ima pravo da zahtjeva, a da se to ne treba ni platiti ili zaraditi. Vjerujete da su sve stvari vaša zasluga, samo zato jer se radi o vama! U tome je sve vaše sljepilo! Ništa od ovoga ne privla?i vašu pažnju. Pa ipak, to je ono što drži razdvojenim jedan svijet od drugoga.

Nemate mjeru s kojom bi izmjerili sebe. Živite isklju?ivo prema onoj "ovo mi se svi?a" ili "ovo mi se ne svi?a," ne cijenite ništa, osim sebe. Ne priznajete ništa osim i iznad vas - teoretski, logi?no, možda da, ali zapravo ne. To je razlog zbog kojeg zahtjevate i zbog kojeg i dalje vjerujete da je za vas sve dovoljno jeftino i da uvijek imate u džepu dovoljno novca da kupite sve što želite. Ne prepoznajete ništa iznad vas, bilo to izvan vas ili unutar vas samih. Baš zbog toga, ponavljam, nemate mjeru i živite pasivno, živite prema onome što vas ili privla?i ili odbija.

Da, vaše vas "uvažavanje sebe" zasljepljuje. To je najve?a prepreka prema novom životu. Morate prije?i preko ove prepreke, ovog praga, prije nego krenete dalje. Ovo je ispit koji dijeli ljude na dvije vrste: na "žito" i "kukolj". Bez obzira koliko inteligentan, nadaren ili briljantan ?ovjek bio, ako ne promijeni ovo precjenjivanje samoga sebe, ne?e biti nade za unutarnji razvoj, za rad na sebi, za istinsku preobrazbu. On ?e ostati takav kakav je cijeli život. Prvi zahtjev, prvi uvjet, prvi ispit za onoga tko želi raditi na sebi je da promijeni uvažavanje samoga sebe. Ne smije zamišljati, ne smije vjerovati ili misliti, nego promatrati stvari u sebi koje nikada prije nije vidio, doista ih vidjeti . Njegovo uvažavanje se ne?e mo?i promijeniti sve dok on ne vidi ništa u sebi. Da bi vidio, ?ovjek mora nau?iti promatrati; ovo je njegova prva inicijacija na putu prema samospoznaji.

Prije svega, on mora znati što se mora promatrati. Kad to zna, mora se potruditi, zadržati svoju pažnju, promatrati stalno i s upornoš?u. Samo kroz održavanje pažnje, ne zaboravljaju?i promatrati, jednog ?e dana, možda, on biti u mogu?nosti vidjeti. Ako ?e vidjeti u jednom trenutku, mo?i ?e i u drugom, a ako se to i dalje nastavi onda on više ne?e mo?i, a da ne vidi. To je stanje koje treba tražiti, to je cilj našeg promatranja; ovako se ra?a prava želja, neodoljiva želja da se postane: od hladnih postat ?emo toplima, punim života, bit ?emo dodirnuti našom stvarnoš?u.

Ono što imamo danas nije ništa drugo nego iluzija onoga što mi jesmo. Imamo previsoko mišljenje o sebi. Ne poštujemo sebe. Da steknem poštovanje sebe, moram priznati dio u sebi koji je iznad ostalih dijelova, a moj odnos prema tom dijelu sebe trebao bi biti pokazatelj poštovanja prema njemu. Na taj na?in po?injem poštivati samog sebe. Tako i moji odnosi prema drugima po?inju biti vo?enim istim tim poštovanjem.

Morate razumjeti da su sve druge mjere - talent, obrazovanje, kultura, genij - promjenjive mjere, mjere detalja. Jedina to?na mjera, jedina nepromjenljiva, objektivna i stvarna mjera je mjera unutarnjeg vi?enja. Ja opažam-ja opažam sebe – ovako mjerite sebe. S jednim višim, stvarnim djelom, izmjerili ste drugi, niži dio, isto tako stvaran. Tako vas ova mjera, definiraju?i sama po sebi ulogu svakog dijela, vodi prema poštivanju samoga sebe.

Ali, kao što ?ete vidjeti, to nije lako. I nije jeftino. Morat ?ete skupo platiti. Za one koji su loši platiše, lijen?ine, paraziti, nema nade. Morate platiti, platiti puno, i platiti odmah, platiti unaprijed. Platiti sa samim sobom. Sa iskrenim, savjesnim, indiferentnim naporima. Što više ste spremni platiti, ne štede?i, ne varaju?i, bez 'krivotvorenog novca', više ?ete dobiti. I tek tada ?ete biti upoznati sa svojim prirodom. I vidjet ?ete sve trikove, sve nepodopštine kojima vaša priroda pribjegava kako bi se izbjeglo pla?anje ra?una. Jer morat ?ete platiti svojim unaprijed stvorenim teorijama, sa svojim ukorijenjenim uvjerenjima, sa svojim predrasudama, svojim pogodbama, svojim "ovo mi se svi?a" i "ovo mi se ne svi?a". Bez pregovaranja, iskreno, bez pretvaranja. Pokušavaju?i "iskreno" vidjeti kako nudite vaš krivotvoreni novac.

Pokušajte na trenutak prihvatiti ideju da niste ono što sebi vjerujete da jeste, da precjenjujete sebe; u stvari, da lažete sebe. Da uvijek lažete sebe, svakog trenutka, tokom cijelog dana, cijelog vašeg života. Da vas vaše laganje obuzima u tolikoj mjeri, da ga više ne možete kontrolirati. Vi ste plijen laži. Vi lažete, svugdje. Vaši odnosi s drugima su - laži. Vaš odgoj, vaši dogovori - laži. Vaše u?enje - laži. Vaše teorije, vaša umjetnost - laži. Vaš društveni život, vaš obiteljski život - laži. Ono što mislite o sebi - tako?er laži.

Ali nikad se ne zaustavljate u tome što radite ili što govorite, jer vjerujete u sebe. Morate se zaustaviti iznutra i promatrati. Promatrajte bez predrasuda, prihvatite za neko vrijeme ovu ideju laganja. Ako promatrate na taj na?in, pla?aju?i sa samim sobom, bez samosažaljenja, daju?i sva svoja tobožnja bogatstva za trenutak stvarnosti, možda ?ete iznenada vidjeti nešto što nikad prije niste vidjeli u sebi sve do tog trenutka. Vidjet ?ete da ste druga?iji od onoga što mislite da jeste. Vidjet ?ete da ste dvoje: jedan koji nije, ali zauzima mjesto i igra ulogu drugog; i jedan koji je, ali tako slab, tako nestvaran, da jedva što se pojavi, skoro odmah i nestane. Drugi ne može izdržati laži. I najmanja laž ga natjera da nestane. On se ne bori, ne opire se, on je unaprijed poražen. Nau?ite promatrati sve dok ne vidite razliku izme?u dvije prirode, sve dok ne vidite laži, obmane u sebi. Kad vidite svoje dvije prirode, taj dan, u vama samima, istina ?e se roditi.Copyright © 2003 Gurdjieff Electronic Publishing

Prevedeno sa: http://www.gurdjieff.org/salzmann3.htm