Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Disanje - Kvantna Pauza- Nastavak prevoda intervjua sa Jamesom od Wingmakersa u kojem govori o modusu disanja kojeg naziva "Kvantna Pauza" -


Disanje je način {put} kojim se ljudsko vozilo {tijelo} spaja sa svojom izvorišnom točkom bilo gdje u prostorvremenu. Disanje predstavlja portal između fizičke dimenzije i quantuma ili međudimenzionalnih oblasti, ali ne radi se o normalnom autonomnom disanju, nego o vrlo specifičnoj šabloni disanja koju zovemo Kvantna Pauza.

Kvantna Pauza je jednostavan, četiri fazni proces koji započima jednim udisajem bilo gdje, {u trajanju} između 3 i 6 {sekundi}, ovisno o vašem kapacitetu pluća, držanju {stavu} i stupnju privatnosti. Nakon udisaja kroz nos, zadržite dah (pauza) za jednako vremensko razdoblje (jednak broj sekundi koliko je trajao i udah), zatim izdahnite kroz usta (izdisaj traje vremenski jednako) i zatim opet pauza (u jednakom trajanju)

Šablona disanja opisana je ispod korištenjem primjera na četiri brojanja (faze). Ključ je da se održi simetrija između svakog od četiri segmenta procesa. Ako brojite do 3, onda trajanje svakog segmenta treba biti 3 {sekunde koje brojite}. Nije bitno da li to nadzirete vrlo precizno, nego povremeno obratite pažnju na vrijeme svakog segmenta i zadržite konzistentnost protoka. ( klikni na sliku za povećanje )


Imamo jedan ciklus koji je opisan iznad {na slici}, a preporučivo je napraviti 3 ili 4 ciklusa zaredom i onda se vratiti normalnom disanju. Ovaj period “normalnog” disanja naziva se Konsolidacijski period. Držite oči zatvorene tijekom procesa, I sjedite sa izravnatom kičmom u udobnom položaju sa oba stopala na zemlji {podu}. Kada započnete konsolidacijski period, vrijeme je da usmjerite fokus i svu svoju pažnju na ono što iskrsne na površinu vaše svijesti, znajući da se to pojavljuje s razlogom. To je izvrsno vrijeme za primjenu Šestero Vrlina (zahvalnost, suosjećanje, oproštaj, poniznost, hrabrost I razumijevanje) prema ijednoj misli koja se manifestira.

Ovaj konsolidacijski period obično traje 3 do 5 minuta, iako zapravo nema nekih vremenskih ograničenja. Pustite vašu intuiciju da vam navodi vrijeme. Općenito, svako daljnje ponavljanje konsolidacije, obično ih je 4 ili 5, postaje manje zakrcano mislima ili osjećajima, i vremenom ulazite u konačni konsolidacijski period u kojem ste se ispraznili od misli I osjećaja I ušli u kvantnu domenu.

Dijagram ispod pokazuje tipičnu sesiju Kvantne Pauze. Primijetite da postoje po tri cilkusa disanja I onda konsolidacijski period, u ovom primjeru. To se ponavlja 4 puta. Možete imati do 5 ciklusa disanja praćena konsolidacijskim periodima, ponavljam, simetrija je bitna. ( klikni na sliku za povećanje )


Primjena Kvantne Pauze možda ne izgleda kao način da se deaktivira Supresijski Okvir nad Suverenoim Jedinstvom ili da se učinkovitije nosimo sa tranzicijskom fazom u kojoj se nalazimo, ali htio bih vas potaknuti da to probate kroz 3 tjedna I vidite do kakvih ćete rezultata doći. Samo kroz vaša vlastita iskustva možete procijeniti Kvantnu Pauzu. Ako, nakon 3 tjedna dnevnog prakticiranja iskusite novu jasnoću i vezu sa izvorišnom točkom, tada ćete biti motivirani da nastavite, i u toj ste odluci uspostavili vašu novu Prvu Točku na kojoj se mogu temeljiti bezuvjetno jedinstvo, jednakost i istinitost.

Postoje mnoge nijanse tehnike Kvantne Pauze, no, htio bih vas potaći da ih otkrijete na vlastiti način, sami. Ova (tehnika) koju sam vam predočio predstavlja samo osnovu, no postoje suptilnosti koje daju značajna poboljšanja / pojačanja ovoj tehnici, a one će vam se same otkriti tijekom procesa primjene tehnike, tako da ostanete otvoreni za te mogućnosti dok prakticirate.

Nekoliko brzih prijedloga za početak. Kvantna pauza odmah nakon izdaha može proizvesti blaži osjećaj panike kod nekih ljudi. Ako se to dogodi, smanjite trajanje (dužinu) vašeg brojanja tako da vam ostaje manje vremena za svaki segmenat, a samim time će i period bez disanja (pauza) kraće trajati. Npr., ako ste koristili ciklus u kojem ste brojali do četiri (za svaki segment), sada brojite do tri (svaki segment). Kako budete prakticirali tako će taj osjećaj panike nestati. Ti zastoji ili kvantne pauze imaju svrhu koju ćete početi razumijevati.

Također bih predložio da fokusirate svoju pažnju na disanje / dah – njegov zvuk, njegovu texturu, kakav je usjećaj u plućima, kako stoje usne prilikom izdisaja, kako protiče vašim sistemom, itd. Ta vas fokusiranost poravnava sa {tzv.} Prvom Točkom, ili izvorišnom točkom vašeg Suverenog Jedinstva, jer dah / disanje je Portal beskrajnog i vječnog bića koje uistinu jeste, i kroz taj portal ono se fizički manifestira.

Kada se koristi Kvantna Pauza, postoji prirodna težnja da se traži iskustvo Svjetlosti ili da se vide nove dimenzije, priča sa Bićima ili čak Bogom, ili da se ima “wow” iskustvo koje stvarno potvrđuje da se nalazite na pravom putu. Vježbanje Kvantne Pauze će vam donijeti nova iskustva i svjesnost, ali ostavite vaša očekivanja iza sebe. Naglašavam da ljudska bića vole vizualne stimulanse. Vole vidjeti više dimenzije kao da viđenje predstavlja osvjedočenje. No, sve ono što je u kvantnom prostorvremenu ne povinuje se HMS-u {Sistemu Ljudskog Uma}. Kvantum predstavlja porijeklo, postanak. On je meta-fizikalan, on prethodi vizualnim, slušnim i senzoričkim podatcima. Prethodi osjećajima i mislima. On je postojao prije ovih stimulansa, i zapravo je u izvjesnoj mjeri sakriven iza njih.

“Wow” iskustvo može se manifestirati u obliku koji vaš HMS ne može interpretirati ili prevesti u slike, riječi, osjećaje ili misli.

{Podsjeća me na opis Nagual-a iz Castanedinih knjiga - p.p. : }

 

»Ako je tonal sve ono što mi znamo o sebi i svome svetu, šta bi onda bio nagual?«
»Nagual je deo nas s kojim mi nemamo ama baš nikakve veze, deo nas koji se ne može opisati – nema takvih reči, ni imena, ni osećanja, niti znanja.«
»E, to je protivrečno, don Huane. Ako se ne može osetiti, opisati ili imenovati, onda on, po mom mišljenju, ne može ni postojati.«
»To je protivrečnost samo po tvom mišljenju. Koliko maločas sam te upozorio da se ne "lomiš" oko toga da to shvatiš.«
»Da li bi rekao da je nagual duh?«
»Ne bih. Duh je jedan elemenat na stolu. Duh je deo tonala. Recimo, neka duh bude ovaj čili-sos.« Uzeo je bočicu sa sosom i stavio je ispred mene na stol.
»Da li je nagual duša?«
»Nije. Duša je takođe na stolu. Recimo da je duša ova pepeljara.«
»Da li su to ljudske misli?«
»Nisu. Misli su, takođe, na stolu. Misli su poput pribora za jelo.«
Uzeo je viljušku i položio je pored čili-sosa i pepeljare.
»Je li to stanje blaženstva? Raj?«
»Ni to. Ma šta to bilo — to je, takođe, deo tonala. Neka raj bude, recimo, salveta.«
Nastavio sam da iznalazim moguće načine kako bi se moglo predstaviti ono što je imao na umu: čist intelekt, psiha, energija, sila života, besmrtnost, životni princip . . . Za svaku stvar koju sam naveo, on je našao neki odgovarajući predmet na stolu, i to bi gurao pred mene, dok sve predmete na stolu nije skupio na jednu gomilu.
»Da li je nagual Svevišnji, Svemoćni... Bog?« pitao sam.
»Ne. Bog je isto tako na stolu. Neka Bog, recimo, bude stolnjak.«
»Da li ti to hoćeš da kažeš da Bog ne postoji?«
»Ne. To ja nisam rekao. Rekao sam samo da nagual nije Bog, jer je Bog jedan od elemenata našeg ličnog tonala i tonala vremena. Tonal je, kao što ti rekoh, sve ono iz čega se, kako mi smatramo, sastoji svet, uključujući, naravno, i Boga. Veće važnosti Bog nema, sem što je deo tonala našeg vremena.«
»Po mom poimanju, don Huane, Bog je sve. Ne govorimo li mi o istoj stvari?«
»Nikako. Bog je samo sve ono što ti možeš da zamisliš i zato je on, istini za volju, samo još jedan elemenat na tom ostrvu. Boga ne možemo videti kad se nama prohte, o njemu možemo jedino pričati. S druge strane, nagual ratniku stoji na usluzi. U njegovo postojanje se možemo uveriti, ali o njemu ne možemo govoriti. «
»Pošto nagual nije nijedna od stvari koje sam pomenuo, verovatno možeš da mi kažeš gde se on nalazi. Gde je on?«
Pokretom ruke kao da čisti po vazduhu, don Huan mi prstom pokaza prostor van ivice stola. Mahao je rukom kao da nadlanicom čisti neku zamišljenu površinu u tom prostoru.
»Nagual je tamo, oko ostrva. Nagual je tamo gde moć lebdi.«
(Carlos Castaneda, Priče o Moći)

[...]

Obzirom da se “Wow” iskustvo može manifestirati u obliku koji vaš HMS ne može interpretirati ili prevesti u slike, riječi, osjećaje ili misli, dajte sve od sebe kako bi eliminirali očekivanja iskustvene prirode i jednostavno slijedili svoj dah / disanje. Trenutak kada Suvereno Jedinstvo dosegne u vaš HMS i obznani svoje prisustvo nećete nikada zaboraviti, niti ćete taj trenutak zamijeniti omaškom za išta drugo. A kada on dođe, možda će vas zateći kako perete svoje zube, pišete neki e-mail ili se odmarate na kauču. On dolazi u svoje vrijeme.