Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Svemir i Val
"Život je religija. Životna iskustva čovjeka odražavaju u kakvoj vrsti interakcije se on nalazi s Bogom. Oni koji spavaju su oni koji nemaju nimalo vjere, u smislu svoje interakcije sa Svim Što Jest. Neki ljudi misle da ovaj svijet postoji kako bi ga oni sputavali, ignorirali ili uništavali. Za takve pojedince svi svijetovi će prestati postojati. Oni će postati upravo ono što su i dali životu. Oni će postati jedan obični san iz ‘prošlosti’. Ljudi koji obraćaju striktnu pažnju na objektivnu realnost sa svoje lijeve i desne strane, postat će realnost ‘Budućnosti.’”

- Kasiopejci, 09-28-2002 -


Danas se već u mnogim metafizičkim krugovima a isto tako i u okviru tzv. «new-age» zajednice uveliko priča o nekoj vrsti "galaksijkog supervala" koji periodično "zapljuskuje" neke oblasti vremena-prostora, uključujući i ovu našu.

Prema nekim izvorima (knjiga Bringers of the Dawn, Barbara Marciniak), tu se radi o periodu od oko 25000 godina u kojem sunčev sistem zajedno s našom planetom prolazi kroz neku vrstu "fotonskog pojasa". Barbara je ta koja po prvi put pominje taj koncept radikalnih periodičnih promjena na našoj planeti, u materijalu dobijenom uz pomoć channeling seansi. Izvor njenih informacija bila su stvorenja koja su za sebe rekla kako potiču iz sazviježđa Plejade.

Međutim, prema nekim drugim izvorima, ovdje radi o jednom prirodnom valu koji se kreće iz centra kreacije i zapljuskuje sve njene dijelove svakih 309000 godina, prema našem načinu mjerenja vremena.

Odakle bi takav jedan val mogao poticati, kakvi su efekti njegove interakcije sa materijom i živim bićima, o kojem se periodu njegovog nailaska točno radi, za sada je veoma teško utvrditi.

Mislim da postojanje jednog takvog vala ne bi trebalo automatski smještati u tzv. "sci-fi zonu", jer čini se da ima nekih indikacija da bi taj val mogao biti dio naše objektivne realnosti.

Naravno, na svakome ostaje odgovornost da li će posvetiti ikakvu pažnju jednoj takvoj mogućnosti i koliko će se potruditi da to sam istraži, ukoliko smatra da bi ta stvar mogla biti po njega ili nju - bitna.

Na osnovu svog proučavanja ove teme mislim da jedan takav val postoji, da nam se trenutno približava i da će uz pomoć njega doći do neke vrste "rascjepa" realiteta, odnosno, ove naše oblasti postojanja. To bi značilo da će nakon njegovog nailaska neki od ljudskih bića ostati na planeti zemlji u njenom 3D obliku, dok će drugi nestati iz njihovog vidokruga, odnosno, polja percepcije, - i naći se u 4-tom denzitetu, vjerovatno na istoj planeti???...ali u jednoj njenoj višoj formi koja će biti u drugoj oblasti postojanja. Tko će se gdje naći, zavisit će od njegove "frekvencije" odnosno razvojnog stadija njegove ili njene svijesti u toj točki vremena-prostora, kao i stanja "fragmenta" njegove individualne duše ( ukoliko je ima ).

Tu će doći i do neke integracije (fuzije) sa nekim aspektima nas samih koji trenutno borave u drugim oblastima postojanja. Naš 3D um trenutno teško može zamisliti tako nešto.

U tom momentu i "vrijeme" će za nas također dobiti drugu konotaciju, odnosno, parametre.

Taj sam val bi možda trebalo shvatiti kao jednu "granicu realiteta".

Ne volim citirati materijal iz Biblije, jer je i ona pretrpjela kozmetičke zahvate od strane kontrolnog sistema, kako bi poslužila kao jedan od glavnih stupova mentalne kontrole većeg dijela čovječanstva u posljednjih 1000 godina, međutim, mogao bih se složiti sa tim da u njoj ima nekih 30% istine, ukoliko se to može izraziti u postocima. Prije toga, moram reći da sam već u jednom od mojih tekstova naveo neke fragmente iz jednog učenja koje su neki ruski metafizičari nazivali Tradicija, koje je Boris Mouravieff pokušao kasnije i objediniti u knjizi Gnosis – Study and Commentaries on the Esoteric Tradition of Eastern Orthodoxy. Radi se o učenju koje je prenošeno kroz neke grčke i ruske manastire a vjerovatno potiče još od vremena Atlantide. Mislim da su takođe Katari i Bogumili raspolagali nekim njegovim fragmentima.

Iz tog učenja možemo saznati da postoje dvije vrste ljudi, "sin čovječji" ili adamični čovjek i "sin božji" ili preadamični čovjek. Razlika izmedu prvog i drugog je u tome što ovaj prvi ima individualnu dušu dok ovaj drugi nema. Drugi predstavlja prelazni razvojni oblik svijesti iz drugog denziteta. Čini se da se jedan veliki dio nas obreo na ovoj ravnini postojanja na jedan način koji bi se možda mogao nazvati “neprirodnim”, tj. ne tranzicijom iz 2-gog denziteta u 3-ći nego “padom” (simbolično – “Adamovim”) iz jednog višeg realiteta (koji se možda u odnosu na ovaj može smatrati rajem).

Što se dogodilo? Jedan dio nas (“adamični ljudi”), koji je “pao” sa 4-tog kata na treći, tj. “izgnan” kao Adam iz raja, našao se na istom terenu zajedno sa preadamičnim ljudima koji su se tu zadesili, na svom prirodnom razvojnom putu.

Čini se da se to dogodilo upravo uz “pomoć” tog vala, prije nekih 309000 godina.

Znači, “sin čovječji” se našao na istom terenu sa “sinom božjim”. Prvi s dušom, drugi bez nje (ovdje moram naglasiti da u dugogodišnjoj intereakciji jednih s drugima, ovi prvi skoro da su ostali bez svoje duše, tako da se jedni od drugih, na žalost, trenutno ne mogu razlikovati ni po izgledu, niti po ponašanju).

“Sin čovječji” trenutno ima samo potencijal da se uz pomoć svoje duše poveže sa višim aspektima svog bića, i taj potencijal je jedino ono što ga razlikuje od “sina božjeg” ili antropoida.

Sada ću izvaditi par navoda iz Biblije (Jevanđelje po Mateju), odnosno iz onoga što je čovjek, kojeg su kasnije nazvali Isus (lijep primjer entiteta iz jednog višeg denziteta koji se inkarnirao u ljudskom tijelu, u 3D i čije su učenje kasnije iskrivili do mjere u kojoj su ga skoro pretvorili u svoju suprotnost,) rekao na ovu temu:

(“Sin čovječij” u ovom slučaju simbolizira - val)

24. 15. Kada ugledate mrzost opušćenja, o kojoj govori prorok Danijel, gdje stoji na mjestu svetome (koji čita da razumije):*Dan. 9,27;12,11

16. Tada oni koji budu u Judeji, neka bježe u gore;

17. I koji bude na krovu da ne silazi uzeti šta mu je u kući;

18. I koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje;

(ovdje moram naglasiti da, kako se čini, taj val između ostalog dođe i nešto kao “kompjuterski reset,” odnosno, on vraća sve u prvobitno prirodno stanje u smislu da sve umjetne materije “nestaju,” ostaju samo prirodne, kao npr. kamen i drvo. Čini se radi o uspostavljanju prvobitne prirodne ravnoteže u određenoj točki vremena-prostora. Još uvijek postoje neka plemena u Južnoj Americi gdje je njihovim pripadnicima dozvoljeno graditi nastambe isključivo od kamena i drveta tj. bez ikakvih umjetnih materijala.)

22. I da se oni dani ne skrate, nitko ne bi ostao; ali izabranijeh radi skratiće se dani oni;

( mnogi već sada kažu: “vrijeme kao da leti” )

23. Tako ako vam neko reče: Evo ovdje je Križ ili ondje, ne vjerujte.

24. Jer će izaći lažni Križevi i lažni proroci, i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće i izabrane.

27. Jer kako što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki će biti dolazak sina čovječjega.

29. I odmah će se po nevolji dana tijeh sunce pomračiti, i mjesec svoju svjetlost izgubiti, i zvijezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se.

30. I tada će se pokazati znak sina čovječjeg na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće sina čovječijega gdje ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.

32. Od smokve naučite se priči: kad se već njezine grane podmlade i ulistaju, znate da je blizu ljeto.

33. Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata.

36. A o danu tome i času niko ne zna, ni anđeo nebeski, do otac moj sam.

37. Jer kao što je bilo u vrijeme Noevo tako će biti i dolazak sina čovječjega.

38. Jer kako što pred potop jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onog dana kad Noe uđe u barku,

39. I ne osjetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak sina čovječjega.

(ovdje bih želio naglasiti da uvijek prije određene “kataklizme” postoje i određeni znakovi upozorenja, koji se mogu primjetiti ako se to hoće. Neke od tih znakova, neki od nas mogu već sada primjetiti, mada su oni za veliku većinu “nevidljivi.”

Naravno, ona priča o Noe-i simbolizira upravo to. Poanta je da nije dovoljno te znakove samo primjetiti, nego treba na njih - i adekvatno reagirati)

40. Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.

41. Dvije će mljeti na žrvnjevima; jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti.

(“rascjep” ili grananje realiteta tj. nivoa postojanja!)

42. Stražarite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospodin vaš.

(ovdje, naravno, Gospodin = val)

43. Ali ovo znajte, kad bi znao domaćin u koje će vrijeme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje.

44. Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite, doći će sin čovječji.

 

Znači, mada bi taj val trebao doći iznenada, postoje određeni znakovi koji mu prethode. Oni koji primjećuju te znakove, trebali bi reagirati, odnosno, adekvatno se pripremiti. O tome da se čovjek mora adekvatno pripremiti za taj događaj, Isus nam simbolično govori i uz pomoć sljedeće parabole:

 

25.1. Tada će biti carstvo nebesko kao deset djevojaka koje uzeše žiške svoje i izađoše na susret *ženiku.

2. Pet od njih bijahu mudre a pet glupe.

3. I glupe uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja.

4. A mudre uzeše ulje u posudama sa žišcima svojima.

5. A budući da ženik okasni, zadrijemaše sve, i pospaše.

6. A u ponoć stade vika: eto ženika gdje ide, izlazite mu na susret

7. Tada ustaše sve djevojke i ukrasiše žiške svoje.

8. A glupe rekoše mudrima: dajte nam ulja svojega, jer naši žišci hoće da se ugase.

9. A mudre odgovoriše govoreći: da ne bi nedostajalo i nama i vama, bolje je idite k trgovcima i kupite sebi.

10. A kad one otiđoše da kupe, dode ženik, i gotove odoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.

11. A poslije dođoše i one druge djevojke govoreći: gospodaru! gospodaru!

Otvori nam.

12. A on odgovarajući reče im: zaista vam kažem, ne poznajem vas.

13. Stražarite dakle, jer ne znate ni dana ni časa u koji će sin čovječji doći.

 

Mislim da bi ovo trebalo biti dovoljno. U slučaju ove parabole, ženik-gospodin predstavlja val a onaj “žižak” sa “uljem” predstavlja našu dušu, kojoj treba jedna hitna “kultivacija”, dok se ima vremena i dok se ima s čim. Ta naša duša je, po svemu sudeći, “ulaznica” za “lift” prema gore.

 

Sve su prilike da će nakon prolaska vala, naša planeta ostati “čista” kao “od majke rođena” tj. u kamenom dobu i oni koji ostanu u 3D, morat će “ići u školu” iz početka. Oni će se vjerovatno tu naći, u istom razredu, sa novopristiglim “učenicima” iz “donjih razreda”!?

(Usput rečeno, čini se da 3-ći razred traje nešto više od 309000 godina, po našem “vremenu”)

Da stvar bude interesantnija, postoje neke indicije da će u ovo vrijeme takođe doći do destabilizacije zemljine osi i zamjene polova na planeti, u smislu njihovog polariteta, te će se ona, nakon određenog zastoja, početi okretati u suprotnom pravcu.

Sada slijedi prevod izvoda iz jedne seanse regresivne hipnoterapije koju je izvela Laura Knight-Jadzyk nad jednom pacijenticom koja je bila žtrva klasične otmice od strane greys-a (preneseno sa www.cassiopaea.org):

(01.09.1994.g.)

Q (Question = Pitanje): Dobro, sada se opusti. (brojanje) želim da se vratiš nazad na onu točku vremena/prostora u prosincu 1993.g.; nalaziš se negdje u Sjevernoj Kaliforniji, provodiš noć tamo negdje; sanjala si nešto; čini se kao da se u tom snu radilo o nekom sastanku kojeg si imala. Kojeg dana je to točno bilo, u prosincu?

A (Answer = Odgovor): Rekla bih 28-osmog.

Q: Gdje se nalaziš?

A: U Sjevernoj Kaliforniji, točno pored jedne šume.

Q: Da li si u hotelu ili motelu?

A: U motelu.

Q: Da li se sjećaš imena tog motela?

A: Umm... Mislim da se zvao Motel 8.

Q: Dobro, pripremaš se da ideš na spavanje, opiši mi šta radiš.

A: Djevojčice se svađaju a mi pokušavamo da ih smirimo. Na kraju smo legli u krevet. Umm... ležim na krevetu. Djevojčice se još uvijek namještaju u drugom krevetu. Imaju dva kreveta u sobi. E__ i ja smo u jednom a one su u drugom.

Q: Jeste li već ugasili svjetlo u sobi?

A: Um hmm.

Q: Da li ćete uskoro spavati?

A: Um hmm (zijeva). Stvarno sam umorna.

Q: Što se sada događa?

A: Spavam.

Q: Pomakni se sada malo unaprijed do onog momenta kada počinješ sanjati.

A: Stvarno je smiješno. Upravo malo prije nego što si mi to rekla čula sam kao da neko pokušava obiti vrata sobe, sada vidim neke valove ispred sebe, nešto kao svjetlosne valove.

Q: Dobro. Stani sada i vrati se u onaj momenat kada netko pokušava otvoriti vrata vaše sobe. Opiši sve šta se događa od tog momenta pa na dalje. Da li čuješ nekog kod vrata?

A: Da. Čini mi se da neki ljudi stoje pred vratima. Imam neki ružan osjećaj u vezi svega toga (znakovi nelagodnosti).

Q: Nastavi. Ti si sada ovdje i na sigurnom si. Šta se događa?

A: (uzdiše) Ne mogu vidjeti.

Q: Zašto ne možeš vidjeti?

A: Ne znam. Kao da se neko lice promolilo i onda je nastao mrak..

Q: Dobro, stani sada, udahni duboko a onda zaroni malo dublje. Vidjela si kako se promolilo neko lice. Vrati se do onog momenta kada si čula nekog ispred vrata. Ja ću sada brojati do tri i sve ono što se dogodilo od tog momenta nadalje bit će kristalno jasno, kao da je projicirano na filmskom platnu. Gledaj filmsko platno. Ono što ćeš tamo vidjeti, bit će projekcija direktno iz podsvjesnog i nesvjesnog dijela tvog uma. Tu se zapisuje sve ono što ti se dogodi bilo kad spavaš ili kad si budna. (brojanje) Čuješ nekog ispred vrata. Što se događa nakon toga?

A: Vidim kako se vrata otvaraju. Vidim neku svjetlost.

Q: Kakvu svjetlost?

A: To je stvarno veoma jarka svjetlost. Vrata su škripnula…otvaraju se…ja ležim na krevetu...

Q: Šta E__ radi u tom momentu?

A: On spava. Oni dolaze... (uzdiše).... prilaze strani kreveta na kojoj ja spavam; ja ustajem i jednostavno odlazim s njima.

Q: Kako “oni” izgledaju?

A: Bijele su boje.

Q: Koliko su visoki?

A: Izgledaju kao mala djeca.

Q: Opiši njihova lica.

A: Imaju velike oči... Velike, smeđe oči.

Q: Velike ili male uši?

A: Ne vidim da imaju ikakve uši.

Q: Nemaju uši?

A: Unh uh.

Q: Velik ili mali nos?

A: Um, samo mali nos i mala tanka usta.

Q: Da li ti kažu nešto?

A: Ne, ja već znam tko su oni.

Q: Oni su ti prišli i dodirnuli ti glavu. Koliko ih je?

A: Mislim da ih je troje.

Q: I samo su ti dodirnuli glavu.

A: Um hmm. Oni su me probudili i ja sam ustala i idem s njima.

Q: A gdje idete?

A: Oni me drže za ruku i ja idem s njima.

Q: Da li ste prošli kroz vrata sobe?

A: Um hmm.

Q: Šta se dogodilo nakon što ste izašli van? Da li ste došli do parkirališta?

A: Ne.

Q: Šta se događa?

A: Vidim tu letjelicu, ona ima neka svjetla oko svog gornjeg dijela i nekako je mala. I (uzdiše) ja sam jednostavno ušla unutra zajedno s njima.

Q: Da li ste hodali do tog broda? Da li je on bio na parkiralištu?

A: Ne, to je stvarno smiješno; isto kao da hodamo po nekim zracima ili nečemu sličnom. To je nekako je čudno. Oni me drže za ruke i čini se kao da … hodamo po zraku...

Q: Dobro. Možeš li pogledati unazad i vidjeti da li je tvoje tijelo još uvijek u krevetu ili si ti sada u svom fizičkom tijelu?

A: Ne, ja nisam u krevetu. Ovo je moje fizičko tijelo. Mi idemo sada u brod.

Q: Dobro, idete u brod. Kako ulazite u njega? Da li idete kroz vrata? Da li se penjete nekim stepenicama do njega?

A: Ne znam, kao da se vozimo na nečemu do tamo. Oh, sad znam. To je jedan plavi snop svjetlosti.

Q: Vi se krećete uz pomoć nekog svjetlosnog snopa?

A: Um hmm. Da, to ti je nešto kao da ušetaš u neki tunel i on kao da te onda nosi.

Q: Šta se onda događa? Gledaj filmsko platno i opiši sve što tamo vidiš. Vidjela si sebe kako si ušla u svemirski brod. Šta se događa nakon toga?

A: Sjela sam a onda kao da je bio neki bljesak. Nešto kao zvjezda padalica.

Q: Gdje je ta zvjezda padalica.

A: Mi smo... mi se krećemo tako brzo... to je kao…pa to je stvarno velika brzina!

Q: I kako se ti pri tome osjećaš?

A: Oh, ja ništa ne osjećam, to je stvarno velika brzina!

Q: Opiši mi unutrašnjost broda.

A: Umm... ne mogu vidjeti, iz nekog razloga.

Q: Ne možeš da vidiš unutrašnjost broda?

A: Mračno je.

Q: Da li vidiš još neka bića u svojoj blizini?

A: Aha, kao da svi skupa sjedimo u nekom krugu, njihove oči su zatvorene, kao da meditiraju.

Q: Ko upravlja tim brodom?

A: Umm... sve što mogu vidjeti to je kao da oni upravljaju tim brodom uz pomoć svojih misli. Oni kao da sva trojica zajedno koncentriraju svoje misli a brod se kreće.

Q: Aha hmm. Šta se događa nakon toga?

A: Stvarno mi je teško vidjeti.

Q: Udahni duboko. Opusti se. Doći će polako.

A: Umm... Sada idemo u jedan izdužen svemirski brod koji liči na jedan dugački cilindar… ( Reptilski ??? ) ...na njegovoj donjoj strani vidim mnogo svjetala … kako … znaš? Mi prilazimo podnožju tog broda. Unutra ih ima mnogo.

Q: Šta se onda događa. Jeste li još u onoj letjelici?

A: Umm...

Q: Kada ste uletjeli u donji dio onog izduženog svemirskog broda, što ste onda uradili i što si tamo vidjela? Da li si mogla vidjeti nešto kroz neki prozor?

A: Unh uh.

Q: Kako si to vidjela?

A: To je stvarno čudno... kao da je jedan dio broda nešto kao zastor, slično dvostrukom ogledalu, kao zatamnjeno staklo kroz koje možeš vidjeti.

Q: Okay. Znači vaša letjelice je uletjela u jedan veći svemirski brod i šta se onda tamo dogodilo?

A: Oh, naša letjelica je pristala na svoje mjesto.

Q: Na svoje mjesto?

A: Um hmm.

Q: I šta se onda događa?

A: Vidim ljude.

Q: Odakle ti ljudi dolaze? Da li ste vi izašli iz svoje letjelice?

A: Um hmm.

Q: Kako ste izašli van?

A: Kroz jedan otvor.

Q: Na što ste stali kad ste izašli?

A: Nešto kao staza ili hodnik.

Q: I šta vidiš u tom hodniku?

A: Ja moram samo pratiti.

Q: Da li si sama?

A: Ne, oni su sa mnom. Oni me vode.

Q: Što se događa nakon toga?

A: Stižemo u neku prostoriju.

Q: Okay, dok ideš prema toj prostoriji, da li vidiš nešto oko sebe?

A: Ne, mi smo u nekom hodniku, …kao u tunelu… jedino što možeš to je da ideš tamo gdje te on vodi.

Q: Da li je još neko tu?

A: Umm... Ne znam. Ima nekoliko različitih tunela koji vode do ove prostorije.

Q: Da li je to velika ili mala prostorija?

A: Prilično je velika.

Q: Što se nalazi unutra, šta vidiš?

A: Um hmm. Veoma mi je teško da išta vidim. (Udiše duboko kako bi ušla u duboki trans)

Q: Šta se zbiva oko tebe.

A: Sada ću ti reći šta vidim…vidim ta mala bijela stvorenja…sve je to tako čudno…izgledaju kao djeca... ima ih mnogo... umm... vidim jednu ženu sa jednim grey-om umm... ne znam da li mogu da je vidim. Znaš, ja pokušavam da je vidim, ali ona kao da se izmiče iz mog vidnog polja. Znam da je tu ali ne mogu da je vidim.

Q: Udahni duboko. Sada ću brojati do tri, i kada kažem – tri, sve ono što te ometa vidjeti će se istopiti i nestati, tako da ćeš ti biti u stanju da vrlo jasno vidiš sve ono što se događa sa tobom i oko tebe u toj točki vremena prostora i u budućnosti (brojanje). Što vidiš? Pogledaj tu ženu i reci mi kako izgleda.

A: Umm... Ta prostorija je okrugla i izgleda kao da je prekrivena nekom staklenom kupolom.... ummm... ja sam, uh... kao da vidim jedan cijeli grad. To je čudno...

Q: Opiši mi to.

A: Vidim... unutra je toliko jako svjetlo... ohhh... kada gledam dolje kao da vidim staklene kupole ili mjehurove od stakla...to je... stvarno lijepo izgleda, kao grad od stakla. Ne znam, ali sve izgleda kao stvarno, umm... blještavo... kao da je sve napravljeno od stakla i stvarno lijepo izgleda...

Q: Stani sad malo... stani i duboko udahni. Vrati se nazad. Vrati se nazad sve do onog momenta kada si gledala u onu ženu i nisi je mogla vidjeti. Kada kažem – tri, ona će se pojaviti kao na filmskom platnu, i ti ćeš onda moći da mi je jasno opišeš. (Brojanje)

A: Umm... oooh... vidim tu ženu...ona ima dugu bjelu kosu... Sad ću ti reći šta vidim. Vidim. Kad je gledam u oči, njene oči su kao zeleni krugovi, …kao da kruže ili kao da se ta zelena boja spiralno okreće… u jednom momentu je vidim kao veoma ružnu osobu a u sljedećem momentu kao da na istom mjestu vidim lice jedne lijepe žene...prvo je vidim na jedan način a onda kao da se neka sjenka pojavi preko njenog lica...izgleda kao lijepa žena kada je jednom pogledam, a kad je pogledam drugi put, ona ružno izgleda....

Q: Kakav imaš osjećaj u vezi te žene?

A: Jedino što mogu reći, ona je puna mržnje.

Q: Da li ti je rekla nešto?

A: Ne. Ona me samo pažljivo promatra.

Q: Kako je obučena?

A: Unh uh.

Q: Da li je gola?

A: Um hmm.

Q: Kako izgleda njeno tijelo?

A: Umm.. tanka je i visoka... stvarno je tanka, tanka, tanke ruke i dugi prsti.

Q: Koliko ima prstiju?

A: Mislim četiri. Ona je veoma visoka. Mršava je a ima veliku glavu sa žičastom kosom.

Q: Opiši mi kako joj izgleda glava.

A: Kao trokut koji je zaobljen na kutevima i ivicama.

Q: Da li ima velike ili male uši?

A: Ne, vidim samo male vijuge sa strane njene glave.

Q: Kako joj usta izgledaju?

A: Redovi zuba.

Q: A nos?

A: Vidim dvije male vijuge, stvarno male…dvije rupice, samo rupice.

Q: Rekla si da je gola. Da li ima neke vidljive tipične ženske organe?

A: Ne. Ona izgleda sasvim obično, kao dijete.

Q: Da li ti je rekla nešto?

A: Ne. Ona me detaljno promatra. Promatra me dok prolazim pored nje s ovim, ovim… ona me ne voli iz nekog razloga.

Q: Okay, šta se onda događa?

A: Sjeli smo.

Q: Ko je sjeo?

A: (Uzdah) Ja sjedim na nekoj klupi... sada je to... [ustručava se da govori]

Q: Opiši mi sve. Samo mi reci šta vidiš.

A: Ja sjedim pored jedne male žene i jednog muškarca. A ona žena stoji točno iza mojih leđa.

Q: Koja žena stoji iza tebe?

A: Ona sa…uh… koja mi se nimalo ne sviđa. Ponaša se kao neki šef.

Q: Da li je ona tu glavna?

A: Unh uh. Ali ona ima, ne znam... čini mi se da ona tu ima neku određenu funkciju, ili nešto... ali, umm... ne znam, ona nije nimalo prijatna.

Q: Pored tebe na klupi sjedi i jedna žena.

A: Yeah. Ona je ljudsko biće.

Q: Da li je poznaš?

A: Unh uh.

Q: Da li poznaš čovjeka koji sjedi pored tebe?

A: Ne mogu ga jasno vidjeti.

Q: Šta se događa dok sjedite na klupi? Zašto sjedite na toj klupi?

A: Oni nam pokazuju nešto na jednom velikom ekranu.

Q: Šta vidiš na tom ekranu?

A: (Uzdah) Umm... Ono što vidimo je planeta zemlja i oni nam pokazuju razna mjesta na planeti.

Q: Kakva mjesta?

A: Mislim da se radi o njihovim bazama.

Q: Baze?

A: Um hmm.

Q: Da li prepoznaješ tamo nešto?

A: Unh uh. Samo neke točke, iz nekog razloga pokazuju nam neka područja.

Q: Šta je razlog za to?

A: (Uzdiše) Oni nas pripremaju.

Q: Pripremaju vas za šta?

A: Odlazak u te razne baze.

Q: Odlazak u te razne baze?

A: Ahaa

Q: Da li ti je itko rekao nešto u vezi toga? Neke detalje u vezi razloga za to?

A: Oni nam pokazuju.

Q: Šta još vidiš na tom ekranu?

A: Umm... Dobro, to je, to je... kao da nam pokazuju… oh, pa to je stvarno čudno... [duga pauza]

Q: Opiši to.

A: Oni nam pokazuju različita mjesta... oni nam to pokazuju a onda sve te informacije ulaze u naše glave …sve informacije u vezi toga o čemu se radi i ...

Q: Dobro, kakve informacije?

A: Umm... (uzdiše)

Q: Reci nam šta saznaješ dok gledaš te slike na platnu.

A: Oni nas obučavaju za neke poslove ili nešto. Oni žele da znamo kako da napravimo neke stvari.

Q: Kakve stvari?

A: Pa, kako da rukujemo nekim stvarima.

Q: Da rukujete s kakvim stvarima?

A: Stvarima koje, umm... da znamo kako te stvari rade.

Q: O kakvim se stvarima radi?

A: Kako sve te baze rade. Gdje su locirane. I oni nas obučavaju kako da živimo u njima.

Q: Da li su te baze na planeti zemlji?

A: Ahaa.

Q: Možeš li reći gdje se bar jedna od njih nalazi?

A: Umm... amazonska džungla, umm... sjeverni pol... svuda ih ima.

Q: To znanje, te informacije stižu direktno u tvoj um dok gledaš te vizuelne projekcije na platnu, možeš li odrediti kako se one mogu dosegnuti?

A: (uzdiše)...moglo bi se reći, umm... hipnozom i ljuštenjem slojeva...

Q: Ljuštenjem slojeva. Okay, drugim riječima, ti kažeš da su te informacije pohranjene na jednom dubokom nivou tvoje podsvijesti, nesvijesti...

A: Nesvijesti...

Q: Da li je ono što sada vidiš jedna implantirana “lažna memorija” ili nešto što se stvarno dogodilo?

A: Stvarno se dogodilo.

Q: Okay. Nastavi s opisom onoga što vidiš na platnu.

A: Umm... jedina stvar što vidim to je da sjedimo na toj klupi, i to je nešto kao, umm... prenos misli, znaš šta mislim? To je kao simboli i muzičke note...

Q: Ti vidiš te simbole?

A: Ahaa.

Q: I čuješ neku muziku? Ili zvukove?

A: Pa, ja vidim tu muziku. ( 4. Denzitet !!! )

Q: Ti vidiš tu muziku?

A: Ahaa.

Q: Možeš li sada zamrznuti jedan od tih simbola tako da ga možeš nacrtati kada se probudiš?

A: Ne znam. Oni prolaze veoma brzo.

Q: Da li te podsjećaju na ikakve simbole koje si prije viđala na bilo kom mjestu ili vremenu?

A: Ahaa

Q: Na šta te podsjećaju?

A: Pa, na one znakove u žitu.

Q: Znači, znakovi u žitu bi mogli sadržati te informacije?

A: Ahaa.

Q: Okay, šta se dešava nakon toga?

A: Mi samo učimo.

Q: Možeš li nam reći nešto više o tome što učite?

A: Sve o tim bazama. I šta mi treba da radimo.

Q: Da li imaš neku orjentaciju kada će te vi to morati da radite?

A: Umm... 1998 godina je bitna iz nekog razloga... tada počinje odbrojavanje...

Q: Okay, da li znaš zašto je bitno da ti znaš kako da obavljaš te stvari u tim bazama?

A: Oooh... mi smo u nevolji...

Q: Mi smo u nevolji?

A: Ahaa.

Q: Šta vidiš, šta čuješ, šta si saznala?

A: Ja ne to ne vidim, ja to osjećam…ja sam sada stvarno tužna.

Q: Zašto se osjećaš tužnom?

A: Ne znam zašto ali sam veoma tužna. [počinje plakati]

Q: Zašto si tužna? Reci mi nešto o tome što si saznala. Bit će ti lakše ako razgovaramo o tome.

A: Pa, tu je... ne znam... jedno veliko razaranje…uništenje...

Q: Kakvo uništenje, o kakvom se razaranju radi?

A: Ne znam, nešto nalik na ratove ili nešto slično.

Q: Da li se radi o ratovima?

A: (uzdiše, znakovi nemira) Kao da neko dolazi.

Q: Neko dolazi? Ko dolazi?

A: Ne znam. Kao da vidim cijelu jednu grupu brodova ili nečeg sličnog.

Q: Grupa brodova stiže?

A: Ahaa.

Q: O kakvim se brodovima radi?

A: Svemirski brodovi. Sve što vidim to su grupe letećih tanjura kako lete kao neke eskadrile ili nešto slično.

Q: Da li su oni...

A: To nije nimalo dobro.

Q: Nije nimalo dobro? Možeš li mi reći odakle to oni dolaze? Da li imaš informacije o tome na onom platnu ispred sebe?

A: Ahaa.

Q: Neko stiže, i ti vidiš da će doći do sukoba. Da li će doći do sukoba između onih koji dolaze i ljudi sa planete zemlje?

A: To sve nema nikakvog smisla. To je skoro... to je... ovi vanzemaljci surađuju sa našom vladom kako bi se pripremili, prave planove kako da se suprostave tim drugim…koji dolaze…mada ne znam o kome se radi. Znam da u svemu ovome nema nikakve logike, ali to je ono što ja vidim, osjećam i čujem.

Q: Okay, ta stvorenja s kojima si ti trenutno, da li ih možeš okarakterizirati kao dobre ili loše naravi?

A: Umm... oni su dobri...

Q: Da li su stvorenja koja dolaze…..

A: Osim ove žene... Nimalo mi se ne sviđa ova žena...

Q: Da li su stvorenja koja dolaze, da li misliš da su oni dobronamjerni ili zlonamjerni u vezi odnosa prema ljudskim bićima? Ili, da li ti ovi s kojima si sada samo kažu da su oni ti koji su dobri?

A: To je ono što su mi oni rekli.

Q: Može li biti istina da su ti koji su sa tobom, zloćudne prirode, dok su oni koji dolaze dobronamjerni?

A: (uzdiše) Ja to stvarno ne znam. Ne osjećam se toliko loše s ovim malim bijelim stvorenjima… mada mi se ova žena nimalo ne sviđa.

Q: Želim izvesti jedan mali eksperiment. Ja ću brojati do tri, - i ti ćeš se onda spojiti s njenim umom i vidjeti o čemu ona razmišlja. (brojanje) Spoji se sada s njenim umom i opiši što osjećaš. Kakav je njen odnos prema onome što će se zbiti?

A: [jako uznemirena] Ono što sada osjećam to je jedna velika glad.

Q: Da li to znači da je ona veoma gladna?

A: Ahaa.

Q: Gladna čega. Čime se to ona hrani?

A: [oklijeva dugo] (uzdiše) Ona se hrani nama.

Q: Kako to misliš? Kako se to ona hrani uz pomoć nas? Kako se to ona hrani? Što je to što ona želi?

A: Ona se hrani iz nas... ne znam. Kako da isisava nešto iz nas, neku energiju, uz pomoć svojih usta.... a te njene oči, znaš na šta mislim? To je, znaš,… kao da ona iscrpljuje energiju iz tebe.

Q: I ona je dio iste grupe s kojom si ti?

A: Ona kao da promatra sve iz pozadine. Ona nije tu glavna, ali ona je tu negdje u pozadini. Ona me promatra.

Q: Hajde da se sada pomaknemo malo naprijed. Oni vam i dalje prikazuju taj video ili slike. Što se događa nakon prestanka te projekcije?

A: Osjećam bol u želucu.

Q: Zašto osjećaš taj bol u svom želucu?

A: Ne znam. Jednostavno se loše osjećam.

Q: Reci mi slobodno, zašto se loše osjećaš.

A: Rekli su nam neke stvari koje su nas povrijedile. Ne znam. To stvarno boli.

Q: Hajde da se sada vratimo malo nazad. Stani tu gdje si sada i vrati se nazad. Ja ću sada brojati do tri, i kada kažem tri, ti ćeš se vratiti na onu točku vremena prostora kada ti oni govore o onome što te je duboko povrijedilo. Ti ćeš tada biti u stanju da jasno razabereš te stvari i da mi kažeš o čemu se točno radi. (brojanje) Oni ti sada govore stvari koje su te povrijedile. Koje su to stvari?

A: Oni nam prikazuju jednu sveopću katastrofu. Gradovi gdje je samo ostalo izuvijeno željezo... stvari neće biti više sigurne...

Q: Šta neće biti sigurno?

A: Ova planeta neće više biti sigurna.

Q: Od čega?

A: Od tog rušenja.

Q: Šta je razlog za to uništavanje?

A: Ne znam. Ja samo vidim jedan da je neki val proizveden.

Q: Neki val je proizveden?

A: Ahaa.

Q: Šta je proizvelo taj val?

A: Ja to ne mogu vidjeti.

Q: Šta radi taj val nakon što je proizveden?

A: Izbacuje osovinu planete iz ravnoteže. Magnetnu osovinu. Ona je magnetne prirode, mi imamo jednu magnetnu osovinu. Ona je na neki način izbačena iz ravnoteže. Taj val joj čini nešto i tako narušava njenu prirodnu harmoniju.

Q: I što je rezultat tog izbacivanja magnetne osi planete iz njene ravnoteže?

A: Vidim kako se zemlja okreće, ali ne više normalno, nego nekako bez ravnoteže.

Q: Okay. I kave su posljedice tog njenog neprirodnog okretanja oko svoje ose?

A: Destrukcija/uništenje.

Q: Okay. Kažeš da ne možeš utvrditi odakle taj val potiče.

A: Ne mogu ništa vidjeti.

Q: Da li je to neki prirodni val? Ili je on neprirodan?

A: Ja ne znam što to sve znači. Netko prouzrokuje…oni remete nešto. Svi oni brodovi koje sam vidjela...

Q: Da li su ti brodovi izazvali ili prouzrokovali taj val?

A: Oni remete nešto. Tu postoji neki poremećaj.

Q: Da li te eskadrile svemirskih brodova koje si vidjela kako se primiču, da li one dolaze prije te katastrofe ili poslije nje?

A: Jedino što mogu reći, to je da se oni voze (plove, prim.prev.) na tom valu prema nama.

Q: Oni se uz pomoć njega prebacuju ovamo? A ne možeš vidjeti odakle on stiže?

A: Sve što znam, to je da se mi moramo dobro pripremiti.

Q: Kako se mi to možemo dobro pripremiti?

A: Oni nas pripremaju.

Q: Da li mi sami možemo nešto učiniti?

A: Mi smo programirani.

Q: Kako može netko znati da li je programiran?

A: Stvari će biti aktivirane. Ti si jednostavno programiran da učiniš neke stvari… neki filmovi, knjige i razne druge stvari će aktivirati neke stvari koje su u našoj podsvijesti... ja vidim jedan ključ toga, ili nešto kao kotač,... kako se jedan kotač uklapa u drugi kotač... ta dva kotača odgovaraju jedan drugome, jednostavno se skopčaju međusobno...

Q: Okay. Taj val kojeg si spomenula, da li misliš da se radi o nekom valu koji dolazi iz dubina svemira ili on nastaje negdje unutar našeg sunčevog sistema?

A: On je sada na putu ovamo! Mi ne znamo ništa o tome, ali ima i onih koji znaju!

Q: Ko zna, da li naša vlada (USA, prim.prev.) zna za to?

A: Da.

Q: Da li oni planiraju reći to nekome?

A: Oni polaku pokreću neke stvari. To je i razlog zašto se sve više i više informacija pušta u javnost.

Q: Dobro, oni su ti pokazali sve to. Ima li još nešto tu što bi moglo biti značajno?

A: Upravo gledam u jednu lijepu ženu.

Q: Kako ona izgleda?

A: Bijele je boje.

Q: Da li je i ona na tom brodu?

A: Ahaa.

Q: Da li je i ona jedna od njih?

A: Da, međutim ona je veoma prijatna, drugačija je od drugih. Ona me drži za ruke i zna da sam veoma uznemirena.

Q: Što ti ona kaže?

A: Ona kaže da se neće svatko uspjeti spasiti, ali, umm... oni će spašavati djecu, koliko god budu mogli da ih spase.

Q: Da li se unaprijed već zna tko će biti spašen a ko ne?

A: Oni sada programiraju mnoge ljude. (…)

 

Iz ove seanse dosta jasno mogu vidjeti neke indikacije o nailasku vala i pripremama određenih elemenata iz nekih vlada, kao i vanzemaljaca koji borave na našoj planeti, za njegov dolazak.

Subjekt hipnotičke seanse, koja je ovdje opisana, bila je jedna žena, stara oko 45 godina; inače nastavnik u jednoj od lokalnih srednjih škola. Njoj su se također počele događati neke čudne stvari nakon što se pridružila jednoj metafizičkoj crkvi u mjestu Tampa, koje se nalazi na nekih 40 milja od nas. Kao i kod mnogih drugih slučajeva ove vrste, događaji koji su mogli prouzrokovati ovakvo jedno psihičko stanje kod nje bili su zagubljeni u gomili kontradiktornih detalja, tako da je veoma teško opisati šta se točno događalo i po kom redoslijedu. Ta osoba je bila u takvom stanju post-traumatskog stresa da je bilo vrlo teško saznati šta se stvarno zbivalo s njom.

[Ovdje moram naglasiti da sam imala dosta posla s pacijentima koji su zapali u nevolje nakon što su se vezali sa raznim “metafizičkim grupama” koje su procvjetale posljednjih godina širom ove zemlje. U jednom od slučajeva, jedna osoba je bila zaposjednuta od strane jednog veoma zloćudnog entiteta koji mi je saopćio da su većina učenja tzv. “new-age” tipa dizajnirana tako da aktiviraju razne “programe kontrole uma,” što bi na kraju trebalo dovesti do porobljavanja ljudske rase od strane moćnih OPS snaga koje planiraju da kompletno “preuzmu” ili “izmijene” ljudsku rasu. U svim ovim slučajevima, znanje stvarno može zaštititi čovjeka.]

Ova žena mi se javila telefonom i ostavila jednu histeričnu poruku na mojoj telefonskoj sekretarici govoreći kako je neko prati i da je što prije nazovem jer ona mora saznati šta se to zbiva s njom!

Ona je bila udata za jednog profesora sa USF a onda se razvela od njega kada je postala uvjerena da on seksualno zlostavlja njihovu kćerku. Da li je to bilo istina ili ne, ne znam, ali vjerovatno sudsko vijeće nije bilo istog mišljenja, s obzirom da su njenom mužu dozvolili da povremeno posjećuje kćerku.

Nakon nekoliko razgovora s njom zakazali smo jednu seansu. Moram priznati da nisam bila pripremljena za ono što sam tada čula od nje!

Nakon uvoda u hipnotički san učinila sam ono što normalno činim u takvim situacijama tj. uputila sam je da si mentalno stvori neko utočište, nešto kao “svetilište,” gdje možemo na miru raditi. Tu se radi o upotrebi navođene imaginacije uz pomoć čega se vrlo često može dosta saznati o nekoj osobi, pogotovo iz načina na koji ona opisuje to svoje “privatno odmaralište”. Generalno, sam taj postupak podrazumjeva nalaženje nekog sigurnog utočišta koje onda služi kao neka vrsta “mosta” za regresivni dio seanse. Npr. ako u toj prostoriji postoji neko ogledalo, onda se ono može koristiti i kao neka vrsta ekrana na kome se mogu sagledati neka zbivanja na drugim točkama vremena-prostora. Ako ne postoji ogledalo, onda se za istu svrhu može koristiti i neki prozor koji “gleda van”. Postojeći namještaj koristi se za relaksaciju subjekta, s obzirom da mu se sugerira da sjedne na neku fotelju ili krevet, koju je sam tamo opisao, i odatle se onda vrši produbljivanje njegovog transa. To je dosta korisna tehnika i tu se radi o nekoj vrsti hipnoze unutar hipnoze – zato što omogućuje jedan dublji pristup podsvjesnom umu dok se sve to istovremeno odvija na “sigurnom mjestu”, gdje se subjekt osjeća vrlo udobno.

Ta osoba, koju ćemo ovdje nazvati "Ruth," (mada to nije njeno pravo ime), stvorila si je jednu malu kolibu koju je napunila svim onim stvarima koje su joj bile drage u životu. Prva stvar koju je opisala, bio je jedan stol od tamnog ispoliranog drveta. Tu su bile i police sa staklenom čašama, bakrenim posudama a iz kuhinje je dolazio miris toplog cimeta. Njena osjećanja u vezi te kolibe bila su veoma nostalgične prirode tako da su joj suze tekle niz lice kad god ju je opisivala. Ovdje ćemo sada vidjeti sve što se događalo za vrijeme te seanse. Moja pitanja (Laura) su označena sa "Q" a Ruth-ini odgovori sa "A":

12-06-94

Q: Da li vidiš neke knjige na polici?

A: Vidim ih na stolu. Ima ih nekoliko.

Q: Da li možeš vidjeti naslove na tim knjigama?

A: Ne. To u stvari nisu knjige nego neki papiri... nešto kao mapa.

Q: Da li znaš što ta mapa pokazuje?

A: Izgleda kao neka vrsta mape koja pokazuje gdje se nalazi sakriveno blago...

Q: Zašto joj ne priđeš i malo je bolje pogledaš? Reci mi nešto više o njoj.

A: To jest mapa koja pokazuje gdje se nalazi sakriveno blago. Vidim... vidim jednu liniju koja pokazuje put iz lijevog kuta prema gore.

Q: Što ona znači?

A: Nebesko putovanje. U njoj se neke stvari miču!

Q: Što se miče unutra?

A: Svjetlost koja dolazi iz malih krugova…ili svemirskih brodova. Ta njihova svjetla se stalno okreću. Sada su dolje na zemlji…i rotiraju se…tu su tri letjelice…svjetla su im dolje na zemlji. Stalno se okreću. Kao da se okreću po redu. Crveno i zeleno. A ja sam dole, šećem dolje na dnu.

Q: Ti se krećeš po nekom mjestu u mapi?

A: Ovo je smiješno, pa ja se nalazim u mapi. Šećem se unutra, po njoj.

Q: Nastavi i opiši mi šta vidiš.

A: Sada se nalazim u nekoj šumi. I…ja sam…uh…vidim jednu letjelicu, ona blješti…pulsira…Ima svjetla! Divno izgleda! Okrugla je…na rubu je šume…upravo idem prema tamo..Vidim je! Vidim je!

Q: Tko se nalazi unutar te letjelice?

A: Oni su izašli van.

Q: Opiši mi ih.

A: Još uvijek su daleko... liče mi na neku vrstu insekata...

Q: Što hoćeš reći, o kavoj se vrsti insekata radi?"

A: Sada ću im prići bliže, znaš…

Q: Na koju te vrstu insekata oni podsjećaju?

A: Uh! Skakavci! Ovo je kao... kao... kao da sam se našla u nekom svom prošlom životu... I ja sam bila taj skakavac! I jela sam... ja sam jela... nešto. Oh! Sjećam se. Jela sam ljude. I krv je bila svuda po meni. Mislim da sam i ja jedna od njih... mada još uvijek nisam skroz sigurna.

Q: Znači, oni jedu ljude?

A: Tu je i jedna mala djevojčica sa smeđom…kosom…ima lokne. Obučena je u svjetlo plavu haljinu. I to insektoidno stvorenje … ju jede.

Q: Da li ti to vidiš dok se šetaš kroz šumu? Ili se to sve dešava u nekom drugom vremenu?

A: Uhh... to je u šumi.

Q: I vidiš neka insektoidna stvorenja kako jedu dijete?

A: Da.

Q: Kako se osjećaš dok to gledaš?

A: Oh...ja nemam nikakva osjećanja. Ja samo promatram. Nekako kao da sam odvojena od svega toga.

Q: Šta ta djevojčica kaže?

A: Čini se kao da joj to ne smeta.

Q: Okay. Zaustavi radnju na momenat. Sada će cijela scena koju promatraš biti projicirana na neku vrstu filmskog platna, međutim, to filmsko platno je specijalno i liči na jednu zavjesu. Ti sada imaš u svojoj ruci nešto kao daljinski upravljač, na kome se nalazi jedan gumb koji kad pritisneš prouzrokoje da se ona zavjesa otvori i tako ti omogući da vidiš što se stvarno nalazi iza scene koju ti sada promatraš. Sve maske i smetnje će u tom momentu biti odstranjene...

A: Izvini ali... Ja jedem tu djevojčicu!

Q: Okay. Kako se pri tome osjećaš?

A: To je hrana. Njenu kosu sam sklonila u stranu jer kosa uopće nije ukusna.

Q: Da li si je prvo pogledala prije nego što si je počela jesti?

A: Yeah.

Q: Kako ona izgleda?

A: Slično kao Shirly Temple...

Q: Kako se osjećaš kad gledaš sebe kao neko drugo biće, taj insekt, tj. kad jedeš tu malu djevojčicu?

A: Takav je život. To je samo ono što se događa.

Q: Okay. Sada želim da pritisneš gumb na onom daljinskom upravljaču tj. da otvoriš zavjesu. Što vidiš iza te zavjese?

A: [Subjekat počinje ubrzano da diše kao da se bori za zrak.] Pa to je izdaja...

Q: Što je izdaja?

A: [Uzdiše] To je slično... pa to NIJE skakavac...

Q: Šta je to?

A: To je nešto kao mrav... to je jedan MRAV... I taj mrav PROŽDIRE.... oni se HRANE... uh... uh... uh... oni se HRANE... ONI SE HRANE... [jeca i guši se] tom djecom.... DJECU su sabili u gomilu i JEDU ih!

Q: Kako se osjećaš?

A: Užasno!

Q: Što hoće da kažeš?

A: Uh.... UH... HUH...... [jeca, uzdiše, guši se] Oni su OGROMNI! Ja ne mogu…ne postoji ništa što ja mogu tu učiniti! Oni nemaju razumjevanja. Oni su STVORENJA! Oni su STVORENJA! Njihove OČI! VELIKE! Izgledaju kao bogomoljke... upravo tako... Oni im trgaju ruke upravo kao što bi mi to radili sa pilećim krilcima... gledaj samo svu tu krv! Krv teče dolje! To je i razlog zašto oni uzgajaju tu djecu! To se događa ŠIROM NAŠE PLANETE!

Q: Jesi li dobro?

A: Ja sam znala da je planeta Zemlja jedno užasno mjesto... ali nisam znala da je to jedna menza! [kašlje] Mi smo u opasnosti. UPRAVO U OVOM MOMENTU! Ti i ja smo u opasnosti. Zato što mi to znamo. To je razlog zašto imamo posla s toliko laži i prevara. Sve te tzv. “otmice” su jedna laž... sve je to jedna “dimna zavjesa”. Isuse Kriste! Manipulacija... [smije se] MI smo mana (hrana)! Ja sam to VIDJELA kad sam radila reviziju svojih prošlih života, u sajentologiji, …ali nismo išli do kraja jer se moj tada auditor uplašio. To je ono što bi čovjek zvao - jedna "vruća tema." Ja bih željela da vidim kazaljku na onom E-metru. Sada mi je jasno zašto sam ovdje. Ja sada treba ispaštam zbog svega onoga što sam radila u svojim prošlim životima.

Q: Kao jedno od tih stvorenja?

A: Da, to je točno. Ali ja neću sada samo leći dolje i jednostavno ih pustiti da me pojedu!

Q: Hajde da se vratimo nazad na onu mapu. Želim da se vratiš nazad u onu svoju kolibu, da odeš do stola uzmeš onu mapu, ponovo je pogledaš i da mi kažeš što vidiš tamo.

A: Vidim nešto veliko... kao... to nisu zmije... nešto slično korjenju nekog stabla. Ali ono gmiže... zeleno smeđe je boje. A ja sam JEDNA od njih!

Q: Ti si jedna od tih zmija?

A: Ne vidim nikakve glave... Vidim samo tijela.

Q: Šta se zbiva s njima?

A: Oni se miču amo-tamo , nešto kao veliki svežanj glista.

Q: Da li imaš ikakav osjećaj gdje se i kada to zbiva? Da li je to na našoj planeti?

A: To je negdje u blizini njene srži... ohhh... sad vidim! Ti brodovi ulijeću u zemlju i hrane te velike crve.

Q: Čime ih hrane?

A: Ljudima. To su letjelice o kojima su pričali u onoj državi Peru. U Arkturijskoj knjizi se takođe pominju te pećine u koje ulijeću ti brodovi... i kako oni postoje duboko u unutrašnjosti zemlje.

Q: Da li si i ti jedan od tih crva ili ih samo promatraš?

A: Pa....ja promatram te crve iz jednog svemirskog broda... on ima ... prozor, koji liči na neki poklopac, točno na sredini. To su naši RODITELJI! Pa zar TO nije divno! Svi mi moramo odnekud doći! Mi smo... DNA od tih crva je samo dio svega toga...

Q: Za što oni koriste DNA od tih crva?

A: Nisam sigurna. Sačekaj da vidim. Izgleda da postoji nešto kao bazna DNA... i to je neka kombinacija između tih crva i onih mrava ... uh... i oni mogu stvoriti bića kakva god hoće, sve zavisi od toga koliko će odakle uzeti. To je nešto kao kemijski laboratorij.... a cijela stvar je nešto kao neki naučni projekat.

Q: Želim da se prebaciš na neki događaj koji je kod tebe stvorio utisak da si ti nečija “žrtva”, to je ono o čemu si htjela nešto više da saznaš...

A: Oh! Pa oni hoće da me izbace van! Hoće samnom nahraniti te crve! Ja sam mislila da sam dio neke ekspedicije... međutim, oni su se stremili na mene i... sad me hoće izbaciti van iz broda, …da me bace onim crvima.

Q: Da li su to učinili?

A: Sada kao da visim na vratima... i pala sam.... dolje...i oni me JEDU!

Q: Kako se osjećaš pri tome?

A: Hrskavo.

Q: Okay. Vrati se nazad. Kako izgleda posada u brodu? Da li si ti jedna od njih? Da li oni izgledaju kao i ti?

A: Yeah. Dobro... oni su odjeveni. Imaju na sebi neke uniforme. Najčudnije je to što... oni imaju na sebi uniforme... ali oni su insekti. Ljudi koji liče na insekte! Insekti sa inteligencijom. Nešto kao mravi koji stoje na dvije noge i imaju neke ljudske crte. Sada! Stani malo! Njihove glave! Vidim njihove glave. I njihove oči... ti momci nemaju toliko velike oči. Jedan je okrenuo glavu i... oni su samo... ne znam... neka vrsta bogomoljki... ali im ruke nisu kao kod bogomoljki... oni su samo neka vrsta insekta... više su slični mravima.

Q: Da li imaju prste?

A: Nešto slično kao muha. Nemaju ruke. Nešto kao muha bez krila. A svi imaju uniforme na sebi. Huh!

Q: Ti si bila jedna od njih?

A: Yeah. Vjerovatno jesam. [Duboki uzdah]

U tom momentu, vratila sam je nazad u njeno utočište i onda joj dala sugestije kako da se oporavi i integrira sve ono što je ovom prilikom saznala. Nakon toga sam je probudila. Ne moram ni pominjati koliko je ovo bila jedna veoma bizarna priča. U svakom slučaju htjela sam prvom prilikom upitati Kasiopejce u vezi ovoga.

(Slijedi channeling seansa. Kontakt: Kasiopejci, stvorenja iz 6-tog denziteta; prim.prev.)

12-09-94

Q: (L) Sada, željela bih znati tko su ona stvorenja koja je Ruth opisala u onoj seansi regresivne hipnoze, kao nešto slično mravima, muhama ili bogomoljkama?

A: Njena esencija (bit, suština - essence, prim. prev.)

Q: (L) Dobro, rekli ste mi da su one bogomoljke koje je V… sreo, bili Minturijanci (Minturians, prim. prev.) da li se tu radi o istim stvorenjima?

A: Ne.

Q: (L) Da li postoji neka razlika između bića-esencije i inkarnativnih bića?

A: Da.

Q: (L) A tko su ona zmijolika stvorenja, koja su ličila na puževe golaće, koje je ona takođe vidjela?

A: Isto.

Q: (L) Da li hoćete reći da su sve te stvari ono tko je ona? Sva ta stvorenja i ti...

A: U nekim alternativnim oblastima postojanja.

Q: (L) Da li sva ljudska bića imaju takva stvorenja koja su njihova esencija?

A: Da.

Q: (L) Znači, i moja esencija je nešto tako užasno? Strašno.

A: Subjektivno.

Q: (L) Dobro, pa zar ta bića koja jedu malu djecu nisu strašna? Zar to nisu bila stvarno prava djeca?

A: Da. Što misliš kako npr. jeleni gledaju na vas?

Q: (L) Pa dobro, jasno mi je šta hoćete reći. To sam već shvatila. Hoću reći, goveda i pilići bi vjerovatno na isti način gledali nas.

A: I žohari, također.

Q: (L) Da li je to bio razlog zašto sam noć prije seanse sa Ruth sanjala mrave koje sam mogla zgaziti, ali iz nekog razloga nisam htjela da oduzmem život, čak ni jednom jedinom mravu?

A: Da.

Q: (L) Da li me je taj san pripremao na ono što ću iskusiti u onoj seansi?

A: Da.

Q: (L) Dobro, što mi možemo učiniti u vezi tih dijelova naše esencije? Hoću reći, ne sviđa mi se sama pomisao da tamo negdje duboko u meni postoji neki predator. Ja bih željela da se oslobodim toga ili bar da transformiram tog predatora u sebi.

A: Sačekaj, pa ćeš vidjeti.

Q: (L) pa dobro, da li ću ja morati da se sjetim sebe, kako sam činila sve te stvari, kako bih mogla razumjeti suštinu svega toga?

A: Da.

Q: (L) Da li će mi se sve to dogoditi, da li će se neka sjećanja u vezi s tim početi da pojavljuju?

A: Da.

Q: (L) Pa dobro, jedva sam uspjela da podnesem onu situaciju kada sam se suočila s tim stvarima kod nekog drugog, kako ću uspjeti da podnesem kada se bude radilo o mom slučaju?

A: Ti ćeš to podnjeti.

Q: (L) Da li je to nešto s čim ćemo se svi mi morati susresti?

A: Svi koji su podobni. Kandidati za 4-ti denzitet.

Sljedeće veče ponovo sam se vratila na istu temu:

12-10-94

Q: (L) Da li su to ikada bila i na ikakav način fizička bića na ovoj planeti koju mi naseljavamo u ovoj točki vremena-prostora, u ovom momentu?

A: Ne.

Q: (L) Znači, sve to se događalo u jednom takozvanom alternativnom realitetu?

A: I još uvijek se događa.

Q: (L) Znači, u jednoj alternativnoj oblasti postojanja, Ruth je bogomoljaka koja jede malu djecu?

A: Isti slučaj je i sa tobom. I sa svim ostalima.

Q: (L) Da li ti drugi aspekti naših bića dolaze na zemlju kao dio križanja granice oblasti postojanja? (val, prim prev.)

A: Da.

Q: (L) Da li ćemo svi mi morati da se suočimo s tim aspektima nas samih, kao nekih drugih bića?

A: Da.

Q: (L) Da li postoje neki dijelovi nas samih u drugim oblastima postojanja koji rade neke druge stvari u ovom momentu?

A: Da.

Q: (L) I kako će se odraziti to križanje oblasti postojanja (nailaskom vala, prim.prev.) na sve to?

A: Stopiće se (oni s nama, prim. prev.)

Q: (L) Da li bi mi trebali da radimo nešto na samim sebi, nešto uz pomoć hipnoze, kako bi primakli ta bića bliže sebi i po malo se privikavali na tako nešto?

A: To će se dogoditi nehotice. Bit će slično termonuklearnoj eksploziji. Pogledajte shemu. Orion, Pleiades, Arcturas, Cassiopaea; provjerite udaljenost od planete Zemlje; provjerite lokaciju vala uz pomoć referenci sa zemlje vremena prostora. To ćete sami morati otkriti. Uporedite reference kanaliziranih poruka, datume kada su pisane i lokacije. Mi smo tamo gdje jesmo. Uporedite reference, vrijeme i udaljenost.

Q: (L) Koje knjige treba provjeriti?

A: Bilo koju zvjezdanu mapu i Marciniak (radi se o knjizi Barbare Marciniak, Bringers of the Dawn, prim.prev.) Arcturas Channel, Orion literaturu i Nas. Mi vam se javljamo sa “vrha” vala. I gdje smo mi sada?

Q: (L) Vi se javljate sa vrha tog vala?

A: Da.

Q: (L) U jednoj drugoj seansi rekli ste nam da ste 6000 milja...

A: Otvor za transmisiju. Koliko daleko je Cassiopaea?

Q: (L) Da li moramo znati točnu udaljenost?

A: Otprilike će biti dovoljno.

Q: (L) Znači, kada nađemo te udaljenosti, generalno, …I da li svaka od tih grupa zvijezda predstavlja jedno generalno područje tog vala?

A: Svaka predstavlja jedan lokator u vremenu prostoru. Vi bi mogli prosuditi brzinu i ETA uz pomoć uspoređivanja datuma i onih naših poruka.

Q: (L) Razumjela sam! Hoćete reći da ste VI bili oni Arkturijanci, Plejadanci, a sada ste “Kasiopejci”, jer vi ste ono “gdje se nalazite! Vi putujete uz pomoć tog vala. Da li je taj val jedna ravna linija koja povezuje sva ta sazviježđa?

A: Ciklička ruta.

Q: (L) Tako, liči na spiralu?

A: Da.

Q: (L) Znači mi možemo napraviti jednu mapu i na njoj to sve ucrtati?

A: Da.

Q: (L) Kada se javljamo sa Oriona mi smo “Orionci.” Kada se javljamo sa Plejada, mi smo “Plejadanci,” itd.

Q: (L) Znači, sve ove kanalizirane knjige koje ste vi pomenuli, u suštini dolaze iz istog izvora, samo kroz različite kanale, s kojima su se oni uspjeli povezati zbog njihovih različitih pozicija u vremenu prostoru i nivoa pripreme tih kanala, da li je to točno?

A: Otprilike. Mi smo vam dali lokaciju vrha vala. Mi smo od tamo gdje se nalazimo i odakle se javljamo. Razumijete li? Mi smo tamo gdje jesmo.

Q: (T) Znači, vi u stvari, niste pravi Kasiopejci sa sazviježđa Kasiopeja?

A: Mi smo Privremeni (transient, prim.prev.) Putnici. Kada ovaj val stigne na zemlju, mi ćemo se stopiti s vama.

Q: (L) Kada ste stigli do Oriona, da li ste se spojili s Orioncima?

A: Nije ista frekvencija za križanje ove granice oblasti postojanja.

Q: (L) Kakav je efekat imao taj val na područje Oriona?

A: Nikakav. Već je na nivou 4-tog denziteta.

Q: (L) Odakle je taj val proističe?

A: Ne proističe.

Q: (L) Da li on to neprestano kruži ovim univerzumom?

A: Otprilike.

Q: (T) Okay, vi se vozite na vrhu tog vala u 6-tom denzitetu, da li je to točno?

A: Da. Mi smo vi u 6-tom denzitetu.

Q: (L) Da li ste vi altrnativni aspekti nas samih, koji se produžuju u više denzitete?

A: S vaše referentne točke vremena-prostora, mi smo vi u budućnosti.

Q: (L) Vi onda niste ni u kom slučaju one bogomoljke ili ona čudna mravlja stvorenja, ili možda jeste?

A: Da i ne.

Q: (T) Vi ste samo jedan drugi dio nas? Vi, mi, lizardi, grays-i, drveće…

A: Mi smo vaše cjelokupno biće, kada ste vi/mi u 6-tom denzitetu.

Q: (T) Znači, mi radimo na tome da postanemo Vi? Vi ste mi?

A: Da.

Q: (T) Znači, kada mi pređemo u 4-ti denzitet i kada postanemo cjelokupni, sa samim sobom, mi ćemo upoznati i vas, bar za neko kratko vrijeme?

A: Nećete postati cjelokupni u 4D. U 4D bit ćete samo bliže toj svojoj cjelokupnosti.

Q: (L) Kada je Maryann bila pod hipnozom, rekla je kako vidi jednu cijelu flotu svemirskih brodova kako “surfaju” na tom valu i to joj je dosta iznerviralo. Ona je imala osjećaj da je taj val nešto strašno, i da će se dogoditi neka vrsta invazije zajedno s njim. Da li ste to bili vi i taj vaš val o kome je ona pričala?

A: Val je transportno sredstvo.

Q: (L) Da li on služi kao transportno sredstvo i za mnoga druga bića?

A: Da.

Q: (L) Da li vi dolazite da izvršite invaziju na nas?

A: Ne, nego da se spojimo s vama.

Q: (L) Da li neki drugi dolaze da bi izvršili invanziju na nas?

A: Da. Na valu je velika “gužva."

Q: (T) Znači, svi oni tamo, iz cijelog ovog univerzuma, koji žele da uzmu učešća u toj avanturi na našoj planeti, nalaze se sada tamo na tom valu.

A: Na granici oblasti postojanja.

Ovo nas je nagnalo na pomisao da bi ovaj slučaj u vezi tog “Vala” moglo biti nešto fantastičnije od svega, što bi uopće mogli zamisliti.

Nakon sedam dana dobili smo poruku sa još jednim komentarom u vezi tog vala:

12-17-94

A: Uvijek "Suradnja." (“Networking”, prim.prev.) Suradnja-"umreženje"(kao kod kompjuterskog povezivanja) je 4D OPD koncept koji utiče u 3-ći denzitet s predstojećim križanjem oblasti postojanja. Dolazi sa 4-tog nivoa denziteta zbog uticaja tog vala. (izmjena informacija uz pomoć interneta? – prim. prev.)

Uputili smo i jedno pitanje u vezi određivanja lokacije vala i ETA:

12-31-94

Q: (T) Zadnji put ste nam dali neke informacije kako bi mogli izračunati vrijeme kada će val stići do naše planete. Ja sam uspio da iskalkuliram četiri udaljenosti, ali se kod dvije radilo o galaksijama. Te udaljenosti nisam mogao da kalkuliram.

A: Provjeri treću i najudaljeniju zvijezdu u sazviježđu Kasiopeja i srednju zvijezdu u “pojasu” Oriona, najbližu zvijezdu iz sazviježđa Lav.

Sedam dana kasnije dogodio se i jedan čudan događaj. Prvi nagovještaj tome bilo je kada sam se probudila usred noći ubjeđena da sam čula neku jaku buku, mada nisam mogla ništa čuti. Vratila sam se nazad na spavanje a sutradan ujutro kćerka mi je rekla kako je primjetila da se nešto čudno događalo prethodne noći, upravo u isto vrijeme kada sam se ja probudila. Pitanje koje mi je postavila bilo je: "Mama, da li si ikada bila u stanju vidjeti zatvorenih očiju?" U stvari, meni se to redovno događalo prije nego što bih imala jedno vantjelesno opažanje, međutim, nisam htjela da je uznemiravam takvim stvarima, međutim, bila sam pomalo uznemirena što se slične stvari događaju mom petnaestogodišnjem djetetu. Ona je bila svjesna prisustva neke vrste "bića" u svojoj sobi koje je prema njenom opisu bilo “malo i sa piskavim glasom..."

Nešto kasnije, nazvao me je jedan prijatelj i počeo pričati o zvuku kojeg je čuo prethodne noći, kao i čudnim efektima koji su uslijedili nakon toga. To veče, kada su T & J došli da održimo seansu, bili su puni utisaka o glasnoj buci koja je prethodne noći probudila J kao i oca od T. Stvar je bila veoma neobična tako da se dugo vremena provelo razgovarajući na tu temu. Tako se desilo da smo upitali Kasiopejce o tome, i tom prilikom smo dobili još neke informacije na temu Vala.

01-07-95

Q: (L) Večeras imamo par interesantnih pitanja. Prva stvar koja nam je na pameti su ona čudna dešavanja prošle noći. Nešto veoma glasno se čulo. O čemu se u stvari radilo?

A: Grom.

Q: (L) To mora onda da je bio neki nenormalno jak udar i kako se čini, mogao se čuti sa velike udaljenosti. Gdje je u stvari udarila munja?

A: Ćelija je bila uniformno raspoređena kroz cijelu regiju.

Q: (T) Znači, svi mi smo čuli taj udar samo zbog toga?

A: Ne. Svaka oblast je primila sličan EM profil, odatle pojava jednog posebno jakog naboja u svakoj zoni.

Q: (L) Šta je to EM profil?

A: Elektromagnetni.

Q: (L) Da li ima nešto posebno u vezi tog udara, s obzirom da se radilo o nečemu što do sada niko od nas doživio. Da li taj udar ima ikakve veze sa određenim aktivnostima u 4-tom denzitetu?

A: Da, kao i uvijek.

Q: (L) S obzirom da je to bio tako jak prasak, što se to moralo dogoditi u 4D, da bi prouzrokovalo jednu takvu eksploziju?

A: Preklapanje denziteta, koje je trajalo otprilike 1,3 sekunde, po vašem načinu mjerenja vremena; tako ste i vi kompletno živjeli u četvrtom denzitetu oko 1,3 sekunde.

Q: (T) Znači to je bio taj značajan događaj koji smo mi trebali primjetiti?

A: Primjećivanje toga bilo je značajnije od samog događaja.

Q: (T) A što bi se desilo da mi to nismo primjetili? Ja, u stvari, nisam to ni čuo, ali je J… čula. Znači, ipak je važno što smo svjesni da se nešto dogodilo...

A: Ti si to primjetio na jednom drugom nivou tvoje svijesti.

Q: (L) Da li je taj događaj imao išta zajedničko sa onim što je A… primjetila jutros, kada ju je probudilo neko šuškanje u njenoj sobi i neki piskav glas kojeg je čula kako je naziva njenim imenom?

A: Da. “Rezident” iz 4-tog denziteta.

Q: (L) O kavoj se vrsti “rezidenta” iz 4-tog denziteta tu radilo?

A: Tip Om.

Q: (L) Šta je to tip Om?

A: Bolje da ne znaš!

Q: (L) Ne, ja ipak hoću znati. Ako nešto posjećuje moju kćerku u njenoj sobi, onda ja sigurno moram znati tko ili što je to.

A: Tko kaže da se to stalno događa?

Q: (T) Znači, to se desilo samo jednom?

A: Da.

Q: (V) Da li je razlog to što je A__ bila svjesna toga taj što je ona bila psihički otvorena za vrijeme svog sna?

A: Da.

Q: (V) Da li postoji nešto što joj može pomoći kako bi kontrolirala tu svoju psihičku otvorenost kako bi se mogla zaštititi?

A: Zašto kontrolirati nešto što može biti od koristi? [...]

Q: (L) Da se vratimo nazad na one događaje jutros, kada mi je JW pričao o svom doživljaju ovog jutra, rekao mi je da kada je otvorio oči svjetlost mu se učinila žute boje... (V) I ja sam takođe primjetila tu promjenu boje... (J) Da li je to bilo u vezi s tim događajem?

A: Da.

Q: (J) Što je dovelo do toga da svjetlost promjeni boju?

A: Ostaci efekata 4-tog denziteta.

Q: (L) Da li je to nešto što će se događati sve češće kako se krećemo prema 4-tom denzitetu?

A: Da.

Q: (L) Da li je to u vezi sa povećavanjem elektromagnetnog naboja u atmosferi? Ja pretpostavljam da je sve to dio tih promjena denziteta ...

A: Da.

Q: (L) Ako se radi o povećavanju elektro-magnetnog naboja u atmosferi, da li do toga dolazi usljed djelovanja tog vala. Mi te efekte počinjemo osjećati sve više i više, da li je to usljed prisustva tog vala ili njegovog približavanja?

A: To je nakupljanje, slično ranim efektima koji prethode nailasku morskog vala.

Q: (T) Da li su ovi jaki vjetrovi, klimatske promjene i zemljotresi takođe u vezi s tim? ( Tsunami 2005. ??? )

A: Da.

Q: (T) Da. 140 milja na sat je bila brzina vjetra u Sjevernoj Karolini a u Kaliforniji je brzina vjetra dostizala i 160 milja na sat. (L) Da, rekli su nam kako ćemo imati veoma čudno vrijeme. (T) Danas je u Japanu bio još jedan zemljotres. (V) Sylvia Brown je bila gost jednog show programa i tamo je rekla kako će uskoro biti i jedan jači zemljotres na Aljasci…jedan veliki…što nam možete reći u vezi toga?

A: Jedno od mnogih dešavanja u toku koncentriranja vala koje će trajati godinama, po vašem načinu mjerenja vremena.

Mi smo već svjesni činjenice da bi mnoge neprirodne stvari koje se događaju mogle biti posljedica “probijanja” 4-tog denziteta što je opet rezultat nailaska onog vala. Htjeli smo da saznamo nešto više o tom događaju:

01-07-95

Q: (L) Rekli ste nam da će uskoro doći i do pojačanja aktivnosti NLO-a, da li je to točno?

A: Pogodak!

Q: (L) Ja mislim da je to već počelo. Jedan momak je u Michigan-u snimio UFO usred dana i to su prikazali na televiziji nekoliko puta. Čini mi se da ovaj put nisu bili podrugljivi sa svojim komentarima u vezi toga... (F) Jesu, bili su. Ja sam to gledao na channel-u 13 i mislim da su bili dosta podrugljivi. (L) Taj momak iz države Michigan, da li nam možete reći o čijoj se letjelici radilo?

A: To su bili Grays-i.

Q: (L) Da li će nam Grays-i dozvoliti da ih češće viđamo u 3-ćem denzitetu narednih godina?

A: Da. Sva ta dešavanja su u vezi onoga što vam je već poznato. Sve je to u vezi sa približavanjem nailazećeg vala. Što će biti druge pojedinosti svega toga, to još ostaje za vidjeti.

Nedugo nakon toga, Susy i Barry Konicov, izdavači magazina Connecting Link, posjetili su me sa željom da i oni postave par pitanja Kasiopejcima. Barry je postavio par interesantnih pitanja u vezi s nekim od aspekata Vala:

01-11-95

Q: (Susy) Zašto ste izabrali Lauru i Freda za predaju ove informacije?

A: Zato što imaju ispravna balansna polja.

Q: (Barry) Maitreya... Kakva je uloga te osobe danas u životu?

A: Igra značajnu ulogu u dezinformativnom procesu.

Q: (Barry) Da li je Benjamin Creme svjestan toga?

A: Ne.

Q: (Barry) Da li vanzemaljci usađuju misli u njegovu glavu?

A: Da.

Q: (Barry) Što je cilj svega toga?

A: Izazivanje opće konfuzije, odvraćanje pažnje, i obmana, tako da se zataška istinska realnost. Podrazumjeva se samo po sebi.

Q: (Barry) Da li to znači da ono što mi mislimo da je istinito, u suštini nije?

A: Otprilike tako.

Q: (Barry) To znači da vanzemaljci istaknu neku spektakularnu osobu koja treba privući našu pažnju, tako da mi ne možemo vidjeti istinu.

A: Sjećate li se onih upozorenja o lažnim prorocima u "pustinji" ?

Q: (Barry) Da li to znači da je Benjamin Creme jedna OPS osoba?

A: Da, indirektno.

Q: (Barry) Da li je on antikrist?

A: Ne. “Antikrist” nije jedna individua, nego konzorcijum.

Q: (Barry) Tko je taj Konzorcijum?

A: Taj pojam označava jedno veliku grupu individua.

Q: (Barry) Ljudska bića?

A: Da, ali i drugi.

Q: (Barry) Da li su to ljudi koji se neprestano inkarniraju iz jednog života u drugi i pri tome zadržavaju pamćenje kako da sprovedu u djelo jedan određeni plan?

A: Samo nekoliko njih koji su odabrani.

Q: (Barry) Da li će ovaj channeling zauvijek ostati ovako primitivan, tj. jedno po jedno slovo, ili će se malo razviti u smislu neke brže metode pisanja ili tipkanja, ili u neki direktni svjesni ili nesvjesni channeling?

A: Moguće je, međutim, ovakva metoda ima manje šanse za kontaminaciju materijala.

Q: (Barry) kakva je svrha tog kontakta?

A: Da vam pomognemo da nešto naučite, tako stičete znanje, tako stičete zaštitu, tako i napredujete.

Q: (Barry) Kakve Koristi imaju Kasiopejci od ovog kontakta?

A: Pomažući vama, mi se krećemo prema ispunjenju našeg sudbinskog zadatka, mi se tako krećemo u pravcu ispunjenja naše sudbinske unije s vama i svim ostalim, tako kompletiramo Veliki Ciklus.

Q: (Barry) Da li je to jedina mogućnost koja vam se prezentira ili je to najbolja mogućnost koju imate na raspolaganju?

A: Oboje.

Q: (Barry) Da li ste vi trenutno daleko od nas u smislu svjetlosnih godina?

A: Udaljenost je pojam 3-ćeg denziteta.

Q: (Barry) Svjetlosna godina je pojam koji vrijedi samo u 3-ćem denzitetu?

A: Da.

Q: (Barry) Što mislite pod tim kad kažete da putujete na tom valu?

A: Putovanje na mislima.

Q: (Fred) Našim mislima ili vašim mislima?

A: Neispravan koncept.

Q: (L) Što je ispravan koncept?

A: Sve što postoji, to su lekcije. Misli ujedinjavaju cijelu realnost koja postoji i sve one su podijeljene.

Q: (Susy) Vi putujete na valu energije koja je stvorena od svih misaonih formi?

A: Misaone forme su sve što postoji!

Q: (Barry) Da li oni koji su OPS polariteta prihvaćaju mogućnost da bi OPD snage mogle pobijediti u ovoj trci ili konfliktu?

A: Ne, apsultno ne! U stvari, OPS ne mogu zamisliti “poraz”, međutim, oni instiktivno osjećaju sve veći i veći pritisak, a to je i razlog za metež do koga će uskoro doći.

Q: (Barry) Što se događa s njima kada izgube, da li to znači da se oni moraju ponovo vratiti nazad i ponovo proći cijeli evolutivni proces ispočetka, na drugom polaritetu?

A: Da.

Q: (Barry) Znači, primiče nam se nexus-na točka?

A: Blizu. Kad kažemo "blizu" to znači da mislimo da je sam taj koncept “blizu” realnosti. Ne blizu u smislu vremena ili udaljenosti.

Q: (Barry) Da li oni tada i sami dožive sav onaj bol kojeg su izazvali?

A: Ne, to je ono što se događa samo na 5-tom nivou denziteta.

Kada smo pitali Kasiopejce u vezi onih "Esentivnih Bića," Kasiopejci su nam tada dali jednu zagonetku u vezi onoga “Mi smo tamo gdje jesmo." Tada su nam takođe rekli "Mi smo vi iz budućnosti." Mi smo bili veoma radoznali u vezi toga, tako da smo pitali za pojašnjenje:

01-14-95

Q: (L) U jednoj od prošlih seansi rekli ste nam da ste vi mi iz budućnosti i da se sada krećete u našem pravcu kako bi se sjedinili s nama.

A: Da.

Q: (L) Prema našem načinu mjerenja vremena, koliko daleko u budućnosti se vi nalazite?

A: Neodređeno, prema vašem načinu mjerenja vremena.

Q: (L) Da li to znači da u momentu kada taj val stigne na zemlju, vi ćete se sjediniti s nama i tada postati mi iz budućnosti?

A: Ne, to nije ispravan koncept.

Q: (L) Rekli ste da ćete se sjediniti s nama kada taj val stigne na zemlju. Da li je to takođe u vezi s onim kad kažete da ste vi mi iz budućnosti?

A: Ne.

Q: (L) Znači, mi ovdje razgovaramo o dva različita događaja ili dvije različite točke u vremenu prostoru, da li je to točno?

A: Ne. Opet padate u iskušenje da aplicirate logiku 3-ćeg denziteta na realnost viših niva denziteta. Mi pokušavamo pomoći svima da napreduju.

Q: (L) Znači, tu ne razgovaramo o jednom te istom događaju...

A: Dobro, a što je to “budućnost”?

Q: (L) Budućnost su događaji koji se simultano odvijaju, samo na različitim lokalitetima vremena/prostora, radi se samo o različitom fokusiranju svijesti, da li je to točno?

A: Da, i onda ako je to istina, zašto onda pokušavate ovdje da primjenjujete linearno razmišljanje, vidite, mi se sjedinjujemo s vama sada!

Q: (L) Dobro. (T) Znači, ono što hoćete reći je to da kada stigne taj val, mi ćemo, ukoliko budemo za to spremni, preći u 4-ti denzitet ali se nećemo spojiti s vama u 6-tom denzitetu, nego ćemo doživjeti neku vrstu stapanja s vama u tom momentu zato što se sve točke fokusa stapaju u momentu tranzicije iz jednog denziteta u drugi?

A: Djelomično točno, a djelomično i nije.

Q: (J) Koji dio ovoga je točan a koji nije? (T) Taj val će prebaciti u 4-ti denzitet one od nas koji u tom momentu budu spremni za to, da li je taj dio točan?

A: Otvoreno.

Q: (T) Koji dio je otvoren?

A: Ti si samo jedan kandidat za 4-ti denzitet.

Q: (T) Znači, iako smo mi kandidati za 4-ti denzitet, to ne mora značiti da ćemo uspjeti i da pređemo tamo, da li je to točno?

A: Djelomično.

Q: (T) Kao kandidati za 4-ti denzitet, tj. svi oni koji jesu, kada taj val dođe, ukoliko su dostigli vibracije određenih frekvencija, odnosno, ukoliko su se uzdigli do odgovarajućeg nivoa kako bi ih taj val prihvatio, preći će u 4-ti denzitet, da li je ovo točno?

A: Prilično blizu.

Q: (T) Dobro, kada oni koji budu prešli u 4-ti denzitet, u samom momentu tog prelaska, da li će oni doživjeti ono osjećanje sjedinjenosti sa Svim Što Jeste ili stopiti se sa svim denzitetima svog bića, u tom momentu, iako možda na kratko?

A: Za samo jedan skoro nemjerljiv trenutak, to je ono što neki nazivaju “prosvjetljenje”!

Q: (T) Ali, taj trenutak, zato što vrijeme ne postoji, može biti stvarno samo jedan trenutak ali i eon, zavisno od toga kako to neka individua mjeri, mi možemo osjetiti to jedinstvo sa svim aspektima našeg bića?

A: To se može činiti i kao da traje “zauvijek."

Q: (L) Da li je to ono što neki nazivaju “ushićenje” ("rapture" – prim.prev.)?

A: Neki su pokušavali na takav način opisati instiktivne misaone matrice.

Nekako baš u to vrijeme gledala sam jednu televizijsku emisiju koja se zvala "Brujanje u Taosu," a radilo se o onom zvuku koji liči na neko zujanje ili brujanje, kojeg stalno čuju u mjestu Taos, New Mexico, međutim, taj zvuk se može čuti i na drugim mjestima, ali ga samo neki ljudi mogu čuti, tj. ne svi, i on ih izluđuje. Mnogo različitih teorija kruži u vezi toga ali ni jedna ne objašnjava precizno o čemu se radi.

01-21-95

Q: (L) Željela bih znati što je uzrok onog brujanja kojeg ljudi čuju širom ove države? Mnogi ljudi pričaju kako ih to zujanje dovodi do ludila. Odakle to potiče?

A: Pojačani EM valovi kao priprema za nailazeći val.

Q: (L) Što je izvor toga zvuka, odakle on točno dolazi?

A: Svemirski.

Sljedeći izvod iz transkripta seansi sa Kasiopejcima donosi jednu interesantnu temu. Kasiopejci su sugerirali da postoji nešto kao “evolucija duše” i da se to odvija uz pomoć viših denziteta. Navodno, i duše mogu “rasti”. Nakon eona provedenih kao stijenje i kamenje, one evoluiraju kako bi postale niže životne forme. Kasnije nakon određenog vremena kao ova ili ona vrsta životinje, one mogu “diplomirati” i tako postati neka inteligentnija životinja koja je u nekoj vrsti interakcije sa ljudskim bićima. Nakon mnogobrojnih inkarnacija, kao i interakcija ovog tipa, one dalje napreduju i postaju “duše nižeg nivoa” ljudske vrste. Od te točke, one nastavljaju sa svojim inkarnacijama kao ljudska bića, u 3-ćem denzitetu, sve dok ne dođu do one točke kada bi trebali “diplomirati” i pređući u 4-ti denzitet.

03-04-95

Q: (J) Da li ima nekog značaja u tome što se jedna od naših mačaka često ponaša tako, kao da želi nešto reći?

A: Ne samo jedna od vaših mačaka, nego dvije, nalaze se veoma blizu tranziciji u 3-ći nivo denziteta.

Q: (T) Sabrina će, znači uskoro doživjeti promociju! (J) Što će se dogoditi s njom kad upadne u 3-ći? Da li će i ona postati ljudsko biće?

A: Da.

Q: (J) Ohoo. (T) Kada se ona pojavi u 3D kao čovjek, da li će njeno mačje tijelo umrijeti?

A: Da. Hoćemo reći, kod njene iduće inkarnacije, bez obzira gdje će se ona desiti.

Q: (T) Dvije od naših mački su “kandidati” za 3-ći denzitet? One su “kandidati” za 3-ći denzitet, isto kao što smo i mi kandidati za 4-ti denzitet?

A: Upravo tako.

Q: (L) Da li to znači da i ljudi koji su kandidati za 4-ti denzitet, moraju napustiti svoje tijelo, da bi prešli u 4-ti denzitet?

A: Da, osim u slučaju ako se već nalaze u svom tijelu kada stigne val.

Sav ovaj gore navedeni materijal govori o određenim aspektima Vala. Mi počinjemo shvaćati kako se tu radi o nekoj vrsti čudesnog Svemirskog događaja koji će imati uticaja na naše živote dosta dugo vremena. Međutim, ima toga i mnogo više…

Tekst prenesen sa: www.galaksija.com