Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Strpljenje: snaga, a ne slabost


Ukoliko nau?imo prihva?ati neizbježnu patnju, nikada se ne?e javiti nesretne misli kako bi nas uznemirile. Postoji mnogo teških i neugodnih okolnosti koje ne možemo izbje?i, ali svakako možemo izbje?i nesretnost i ljutnju koju te okolnosti obi?no izazivaju u nama. Baš su te uvriježene reakcije na teško?e, a ne same teško?e ono što svakodnevno remeti mir našega uma, kao i našu duhovnu vježbu.

Kada nau?imo strpljivo prihva?ati teške okolnosti, pravi problem nestaje. Na primjer, pretpostavimo da nam je tijelo pogo?eno nekom bolnom boleš?u. Ukoliko imamo na?ina za prihva?anje boli – na primjer, smatraju?i je na?inom za iscrpljivanje negativne karme – naš ?e um ostati u miru ?ak i ako nam je tijelo u boli. Štoviše, kako je tjelesna bol blisko povezana s napetoš?u i stresom u našem umu, kada nam se um opusti, možda otkrijemo i da tjelesna bol zapravo popušta, a naše je tijelo kadro zacijeliti i samo. Me?utim, ako se odbijamo nositi s neugodom na realisti?an na?in, proklinju?i vlastitu bolest i dopuštaju?i sebi potištenost, tada ne samo da ?emo morati trpjeti još i dodatnu patnju mentalnog mu?enja, ve? ?e nam se, veoma vjerojatno, tako?er poja?ati i tjelesna bol.

Možemo, dakle, vidjeti da reagiranje na teško?e s neprihva?anjem i ljutnjom samo još pogoršava stvari. Ljutnja nam, uništavaju?i zasluge, ili pozitivni potencijal, veoma otežava ispunjenje želja; a uzrokuju?i  upuštanje u vršenje negativnih djela, ona sije sjeme za još ve?u patnju u budu?nosti. Ukratko, ljutnja razara naš sadašnji mir i sre?u, otima nam budu?u sre?u i osigurava da patimo, iz života u život.

Naš pravi problem nije tjelesna bolest, teška veza, ili nov?ane teško?e koje možda sada proživljavamo, nego naša zarobljenost u samsari. Ovo prepoznavanje je osnova za razvijanje odricanja, spontane želje za postizanjem potpune slobode od svakog traga nezadovoljstva, što je opet temelj svih viših duhovnih spoznaja koje vode do neograni?ene sre?e oslobo?enja i prosvjetljenja. No, to prepoznavanje može osvanuti jedino unutar jasnoga i otvorenog uma strpljivog prihva?anja. Dokle god smo u sukobu s teško?ama života, misle?i da stvari trebaju biti druga?ije nego što jesu i krivimo okolnosti ili druge ljude za svoju vlastitu nesretnost, ne?emo imati jasno?u ili prostranost uma da vidimo što je to što nas zbilja sputava. Strpljenje nam dopušta da jasno vidimo obrasce mentalnih navika koji nas drže zatvorenima u samsari, tako nam omogu?uju?i da ih po?nemo razrješavati. Strpljenje je, stoga, temelj trajne slobode i blaženstva oslobo?enja.

Obi?no je naša potreba da pobjegnemo od neugodnih osje?aja tako hitna da sebi ne damo dovoljno vremena za otkrivanje odakle ti osje?aji zapravo dolaze. Pretpostavimo da nam netko komu smo pomogli uzvrati nezahvalnoš?u, ili nam partner propusti uzvratiti naklonost, ili da nas kolega, ili šef, neprestano pokušavaju omalovažiti ili nam potkopati samopouzdanje. Te stvari bole, a naša je nagonska reakcija da odmah pokušamo pobje?i od bolnih osje?aja u svome umu,  postaju?i obrambeno nastrojeni, krive?i drugog, uzvra?aju?i, ili jednostavno otvrdnjuju?i svoje srce. Na žalost, reagiraju?i tako brzo ne dajemo sebi dovoljno vremena da vidimo ono što se zapravo zbiva u našemu umu. U stvarnosti, bolni osje?aji koji se javljaju u takvim prilikama i nisu nepodnošljivi. Oni su samo osje?aji, svega nekoliko trenutaka ružnog vremena u umu, bez mo?i da nam prouzro?e ikakvu trajnu štetu. Nema ih potrebe uzimati tako ozbiljno. Mi smo samo jedna osoba me?u bezbrojnim živim bi?ima, a nekoliko trenutaka neugodnog osje?aja koji se javljaju u umu samo jedne osobe nije neka velika katastrofa.

Baš kao što na nebu ima dovoljno prostora za oluju, tako i u velikome prostoru našega uma ima mjesta i za nekolicinu bolnih osje?aja; i baš kako oluja nema mo? da uništi nebo, tako ni neugodni osje?aji nemaju mo? da unište naš um. Kada se u našemu umu jave bolni osje?aji, nema potrebe pani?ariti; možemo ih strpljivo prihvatiti, iskusiti ih i istražiti njihovu prirodu i odakle dolaze. Kada to u?inimo, otkrit ?emo da bolni osje?aji ne dolaze k nama izvana, ve? se javljaju iz nutrine našega vlastitog uma. Okolnosti ili drugi ljudi nemaju tu mo? da nas nagnaju da se loše osje?amo; najviše što oni mogu u?initi jest potaknuti potencijale za bolne osje?aje koji ve? postoje unutar našega vlastitog uma. Ti su potencijali, ili karmi?ki otisci, talog negativnih djela koja smo stvorili u prošlosti jer nam je um bio pod kontrolom zabluda, koje se sve granaju iz samoprianjaju?eg neznanja. Strpljivim prihva?anjem bolnih osje?aja, bez da prianjamo na njih, negativni karmi?ki potencijali iz kojih su proizašli su pro?iš?eni, i mi više nikada ne?emo ponovo morati proživjeti tu karmu.

Iz knjige: Kako riješiti naše ljudske probleme Geshe Kelsang Gyatsa

http://www.bc-kailash.hr/single-post/2016/10/02/Strpljenje-snaga-a-ne-slabost