Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

"Tajna“, Tajna i tajne


Rezime

– I znatno pre filma (sa više publiciteta od E. Kuea i P. K. Žagoa, preko N. Godarda i drugih) „Tajna“ mnogi pojedinci su presrećni uspevali da nagvirnu u predvorje velikih čovekovih potencijala, velikih moći. Bili su na dobrom putu i dobrom tragu otkrivanja principa za aktiviranje naših moći.

– Međutim, Zli Bog Zemlje ne spava, već milenijumima. Omasovljenje koncepta o aktiviranju i o upotrebi velikih ljudskih moći, moći na sopstvenom redizajniranju, na reprogramiranju sopstvene sudbine, on je preokrenuo u moćne mehanizme za još dublje i sve masovnije, opasnije potapanje svesti ljudi u Materiju i Iluziju. Opet po nezaobilaznom principu: „Sve je suprotno od onoga kako izgleda“. Ljudi tobože aktiviraju svoje moći na sopstvenom preobražavanju i preobražavanju svoje sudbine, a u stvari – sve više i zlokobnije sebe zarobljavaju i sebe same guraju u živo blato Materije i Iluzije.

– Preko omogućavanja ljudima da ispunjavaju svoje želje, naravno, vezane za iluzorne vrednosti (novac, materijalno blagostanje, karijera, zadovoljstva, itd.) – Vladar Zemlje je podmetnuo onima koji krenu ovim putem iluziju zemaljskog raja. Ko se opredeli za ovaj put – opredelio se za put ulaska u zemaljski raj, koji, po toj „filozofiji“ ispada, već postoji na Zemlji, samo se treba na njega fokusirati.

– Prava Tajna se, u stvari, otkriva svakome kome se desi pravo, neiluzorno duhovno buđenje. Kome se desi Buđenje na Zemlji kao Karantinu-Paklu-Zatvoru, podrazumeva se, sa adekvatnim Vladarem iznad tog Karantina-Pakla-Zatvora. Odatle kreće duhovni put ka Mudrosti i Moći, Mudrosti i Moći koje se u datim okvirima mogu postići i demonstrirati.

 

1. Kao i u svakom drevnom ili novom duhovnom učenju, i Isus-Imanuel ima u svom Učenju, u svojoj „Knjizi“ dosta distorzija i krivih usmerenja, ali i dosta preporuka i ideja kojima vredi dati poverenje.

2. Reče on u svojoj „Knjizi“ (talmudu): ko traži, uporno traži, naći će, i biće zbunjen otkrićem, što je početak dugog i teškog puta, u toku kojeg, pre ili kasnije, vladaće nad svime, nad stvarima i dešavanjima oko sebe. (Biće zbunjen… da aktualizujemo ovaj deo: kada mu se smakne koprena sa očiju, bez koje vidi da je usred Karantina-Pakla-Zatvora, bez koje vidi da živi sa brojnim leševima koji simuliraju žive…)

3. I reče: ko pomiri dvoje u sebi, da budu jedno, ko pomiri suprotnosti u sebi i da im novi, viši kvalitet, i kaže planini da se pomeri – pomeriće se.

4. I reče: mudar je pomiren sa neumitnim, ali i menja njemu dato promenljivo, „budala koja se odmara i čeka na sudbinu pretvara se u ruinu poput probušene posude za vodu, oni koji čuvaju krave, uvek imaju mleko, takođe, oni koji neguju mudrost i primenjuju je kroz snagu duha požnjeće bogate plodove“.

5. I reče na još mnogo drugih mesta: “ Budite svesni istine i mudrosti, i vaš će duh i svest postati moćni.“

6. „13. I kada ste svesni i živite u istini i mudrosti, vaš duh i vaša svest će biti ispunjeni neograničenom moći. 14. I tada sve što zapovedite i tražite u molitvi, dobićete, ukoliko verujete u to. 15. Ne pretpostavljajte, kako bilo, da je molitva neophodna, jer ćete dobijati i bez molitve, ukoliko je vaš duh i vaša svest naučena kroz istinu i mudrost. 16. Ne zavaravajte se prateći lažna učenja, jer su ona pogrešna. 17. Znajte ovo: što god osoba želi da završi, prvo mora stvoriti volju za to, jer je to zakon prirode. 18. Zato svaka osoba određuje kretanje svog života, poznatog kao sudbina.“

7. To su zakoni naših moći, zakoni naših potencijalnih ispunjenja, naših prikrivenih nadležnosti za menjanje nas samih, uslova u kojima živimo, cele planete…

8. Međutim, Zli Bog Zemlje ne spava, već milenijumima. Kako želi da do u večnost održava pakleno stanje u svom Carstvu, a u našem Karantinu-Paklu-Zatvoru, to on, i njegovi sinovi i sluge, budno prate svaku opasnost koja je potencijalno usmerena na podrivanje njegovog Carstva. Mehanizme gušenja svakog potencijalnog zametka menjanja postojećih zemaljskih uslova – vešto je on ugradio u zakone po kojima funkcioniše život na Zemlji, po kojima se čovečanstvo vlada kao stado.

9. I svakako dodatno on koristi i svaki proboj potencijalno šire korisne ideje ili koncepta – za sopstvenu korist. Da li je još neko kao on uigran u tome da ideju ili koncept koji su u začetku opasnost po njega – preokrene, po svom dokazanom principu „sve je suprotno od onoga kako izgleda“, u sopstvenu korist, da svaku takvu vodu, makar i najsitniji potočić, usmeri na svoju vodenicu?

10. I znatno pre filma (sa nešto više publiciteta još od E. Kuea i P. K. Žagoa, preko N. Godarda i drugih) „Tajna“ mnogi pojedinci su presrećni uspevali da nagvirnu u predvorje velikih čovekovih potencijala, velikih moći. Bili su na dobrom putu i dobrom tragu otkrivanja principa za aktiviranje naših moći.

11. Međutim, Zli Bog Zemlje ne spava, već milenijumima. Omasovljenje koncepta o aktiviranju i o upotrebi velikih ljudskih moći, moći na sopstvenom redizajniranju, na reprogramiranju sopstvene sudbine, on je preokrenuo u moćne mehanizme za još dublje i sve masovnije, opasnije potapanje svesti ljudi u Materiju i Iluziju. Opet po nezaobilaznom principu: „Sve je suprotno od onoga kako izgleda“. Ljudi tobože aktiviraju svoje moći na sopstvenom preobražavanju i preobražavanju svoje sudbine, a u stvari – sve više i zlokobnije sebe zarobljavaju i sebe same guraju u živo blato Materije i Iluzije.

12. Isus-Imanuel lepo reče gore (između ostalog): „Budite svesni istine i mudrosti, i vaš će duh i svest postati moćni.“ Obratimo pažnju: svesnost, istina i mudrost dolaze ispred moći! Ne daju se tajne moći („Tajna“) onima koji nisu dovoljno duhovno zreli za njih, koji nisu uzrasli u svesnosti, istini i mudrosti. Jer će takvi te tajne, „Tajnu“, upotrebiti u korist sopstvene štete, u korist štete po sopstvenu dušu i duh, po evoluciju svog bića, ŠTO SE DANAS U BROJNIM TAJNAŠKIM PRAVCIMA I STRUJAMA MASOVNO ČINI.

13. Metodologija menjanja sebe, okolnosti u kojima se živi i sopstvene tzv. sudbine, u tajnaškim školama, pokretima, pravcima i teorijama – ne koristi se u skladu sa sopstvenim evolucionizmom, već u skladu sa sopstvenom degradacijom, a sa iluzijama moći, sa iluzijama povezivanja sa duhom, duhovnošću, kao što se često kod njih kaže – sa Univerzumom (Univerzum hoće da mi budemo srećni, da živimo u obilju, itd.). Novac, bogatstvo, karijera, ugled, sva zemaljska zadovoljstva, itd. – bez izuzetka su na listi prioriteta u tajnaškim krugovima, duh i duhovnost su negde na marginama, kao nešto što se usput, uz težnje onim materijalno-iluzornim prioritetima, postiže.

14. Odgonetanje metodologije i principa pomoću kojih ćemo aktivirati svoje prikrivene moći stara je. Možda nešto više publiteta dobija sa E. Kueom, principi sautosugestije, te drugih sličnih poslenika, N. Godard, posle Drugog svetskog rata, itd.

15. Što se u poslednje dve-tri decenije počelo širiti izuzetno intenzivno, a osobito masovno i omasovljavajuće postalo nakon filma „Tajna“, odnosno, pre nje sa možda kultnim savremenim tajnaškim delom Dž. Marfija – „Moć podsvesti“.

16. Tajnaški koncepti delovanja na svoje telo i na svoju tzv. sudbinu toliko su naširoko i raznoliko razrađeni, da bi već bilo teško da se kraće prikažu. U svemu je ključna moć našeg uma, ili moć koja se preko našeg uma izliva u fizičku realnost. U okviru tih koncepata toliko je domišljatosti i u vezi sa metodama i metodologijom. Otprilike klasični su vezani za vizualizaciju i afrimacije. Redukovanje percepcije realnosti i mišljenja u vezi sa tim, na pozitivnu stranu i pozitivne aspekte – prosto je podrazumevana osnova. A ima i koncepata koji se povezuju sa savremenom naukom, npr. V. Zeland, sa tajnaškim konceptom koji se temelji na idejama kvantne fizike. Danas je možda trenutno najpopularniji tzv. koučing. Itd.

17. Mnogi uspešno demonstriraju te tajnaške koncepte i metodologiju, mnogima oni i ne polaze za rukom, a svakako su masovniji ovi kojima „Tajna“ ne ide od ruke. Oni koji su uspešni – dokazuju kakve realne moći ima naš um na izvođenju promena. Što oni to čine u pogrešnom smeru – drugo je pitanje. Ovi kojima „Tajna“ ne polazi za rukom – pokazuju da su u ovom domenu ipak mnogi, brojniji od onih za koje znamo, faktori u igri, te da „Tajna“ nikako nije zaista otkrivena Tajna, kao što se tajnašima čini.

18. Verovatno se već sluti o kakvoj podvali Zlog Boga Zemlje u ovom slučaju se radi. Jasno je, čim je tajnaštvo počelo da se omasovljuje – odmah imamo na delu princip „Ja sam u masi“. Ono što je moglo da bude na korist ljudima, u pravcu njihovog samooslobađanja – pretvoreno je u suprotno, u mehanizam još dubljeg porobljavanja, još dubljeg uranjanja svesti ljudi u Materiju i u Iluziju. A sve sa iluzijom postizanja, dosezanja velikih moći.

19. Preko omogućavanja ljudima da ispunjavaju svoje želje, naravno, vezane za iluzorne vrednosti (novac, materijalno blagostanje, karijera, zadovoljstva, itd.) – Vladar Zemlje je podmetnuo onima koji krenu ovim putem iluziju zemaljskog raja. Ko se opredeli za ovaj put – opredelio se za put ulaska u zemaljski raj, koji, po toj „filozofiji“ ispada, već postoji na Zemlji, samo se treba na njega fokusirati.

20. Živite u Karantinu-Paklu-Zatvoru, a radi svojih iluzornih želja i zadovoljstava zamišljate da živite u Raju! Zar to nije fascinantna podvala?! I jasno je da podleganje toj podvali ne može ljudima doneti ništa dobro, ništa dobro po njihovo pravo biće.

21. Drugi krunski princip Vladara Zemlje: „Sve je suprotno od onoga kako izgleda“.

22. Prava Tajna se, u stvari, otkriva svakome kome se desi pravo, neiluzorno duhovno buđenje. Kome se desi Buđenje na Zemlji kao Karantinu-Paklu-Zatvoru, podrazumeva se, sa adekvatnim Vladarem iznad tog Karantina-Pakla-Zatvora, a to je moćno biće koje nas energetski iscrpljuje i koje marljivo radi na tome da nas onemogući u pravom rastu, koji znači i pravo aktiviranje moći i samo-oslobađanje. Koncept prave Tajne i pravog Buđenja koji su strani i neprihvatljivi i za tolika duhovna učenja, a kamoli za tajnaške „fanove“.

23. Odatle kreće duhovni put ka Mudrosti i Moći, Mudrosti i Moći koje se u datim okvirima mogu postići i demonstrirati.

24. Moć našeg uma jeste jedna od tajni. Ali u svim složenostima koje znači naš život u Karantinu-Paklu-Zatvoru – naivno je misliti kako ta tajna nije u prepletu sa drugim, isto tako važnim tajnama, naivno je misliti kako je ona jedina ili presudna. U prepletu sa drugim tajnama, na primer, sa tajnom Ravnoteže.

25. Ta prava Tajna i te pomoćne tajne – upravo su teme koje se na ovim stranicama pokušavaju odgonetati…


Preneseno sa: https://kuthumimanu.wordpress.com/2016/05/27/tajna-tajna-i-tajne/