1. Neki pokušavaju da mi nabace zamku, gurajući mi pod nos sopstveni tobožnji paradoks: govorim o sintezi dualnosti, o nadilaženju dualnosti, a stalno ponavljam „Zli Bog Zemlje“, „Zemlja kao Karantin-Pakao-Zatvor“.

2. Jedan gospodin dodatno savetuje: u redu, Zemlja jeste teško područje. Možda i onaj ili oni koji vladaju Zemljom i nisu neki kosmički „dobri momci“. Ali – ne treba direktno da ih imenujem negativnim oznakama, jer ih time samo ojačavam i dajem im vlast nad sobom.

3. Da vidimo o čemu se radi.

4. Mi stvari, valjda, treba da nazovemo određenim imenom. I valjda je normalno da ih nazovemo pravim imenom ili onim što nama izgleda kao pravo ime.

5. Za negativnost nije kriv naziv, nego sama stvar (predmet, biće, pojava) koja je označena. Izmišljanjem nekog drugog naziva, ili izbegavanjem pravog naziva za negativnosti – ništa ne rešavamo, jer opet i novi naziv označava istu negativnu stvar.

6. Nazovimo stanje svesti sa postignutom sintezom ili sjedinjenošću dualnosti – uzvišenim stanjem. Neko je postigao to stanje i mi to stanje označavamo navedenim nazivom.

7. Emocije, stanja svesti, delovanja – koja uobičajeno označavamo kao pozitivne ili negativne, ostaju sa takvim jezičkim oznakama. Odnosno, ostaje im takva konotacija ili podrazumevani spektar značenja. Pa će bes imati negativnu konotaciju, radost pozitivnu.

8. Tačno je, kao što je sugerisano u prvom delu, da su pozitivnosti i negativnosti gusto isprepletene u ovoj našoj ravni postojanja. I ako samo malo dublje zađemo u bilo koju pojavu, dešavanje, delovanje – dolazimo do tih isprepletenosti. Ali, u svom govoru (i pisanju) mi se nećemo u vezi sa svakom upotrebom reči „bes“ ili „radost“ baviti nekim dubinskim analizama. Reći ćemo jednostavno da je neko besno ili radosno reagovao.

9. Ako naiđemo na nekoga sa uzvišenim stanjem svesti, reći ćemo da je to uzvišeno stanje. No, možda ćemo se načekati da na takvog naiđemo.

10. Dakle, da li bi moja ili naša percepcija Zlog Boga Zemlje bila pozitivnija da mu damo neko lepše ime?! I da kažemo: „Najbolji Bog u Galaksiji“. Opet će lepe reči označavati isto moćno, a po nas zlo kosmičko biće.

11. Tačno je da ne znamo ko se iza ovoga koga označavam(o) kao Zlog Boga Zemlje krije. Ali, jesmo li za to mi krivi, ili upravo onaj koga ovako označavamo? Da li to mi sami sebe hoćemo da držimo u podrumu tame i neznanja, ili upravo on sam? Ko bi, da može da bira, samog sebe mazohistički držao u podrumu tame i neznanja?! Možda je on Jahve, možda Lucifer, Satana, Demijurg… Možda neki Savle, Pavle… Otkud znamo?! I ako nam on sam nije dao da znamo, što bismo se zamarali i to odgonetali, najprostije je da ga nazovem(o) u skladu sa svojom percepcijom njega samog.

12. A otkuda znam(o) da je u pitanju baš Zli Bog?

13. Naravno da ne možemo precizno da znamo, niko od ljudi na Zemlji ne zna pouzdano o kome ili o čemu se radi! Onaj ko se potrudio da nam sve to svojski zamagli – sigurno nam to nije zamaglio u našem interesu, već pre i očiglednije radi svojih interesa.

14. Ništa mi tu ne znamo! Ni o kakvom se konkretnom moćnom biću radi, ni kako je uspeo ili uspelo da nas podjarmi, ni kojim mehanizmima i dalje vlada… O, da, imamo mi lepe gomile svakovrsnih duhovnih priča o tome, od „Veda“ do današnjih dana i do priča naših današnjih prosvetljenih ili poluprosvetljenih. Nepregledne gomile priča i teorija, ali, uz sve njih, uz sva znanja iz njih, kao što lepo reče Faust: samo smo još gluplji, ništa pouzdanije o onome ko vlada Zemljom ne znamo, potpuno isto kao da sve te gomile duhovnih priča i nemamo.

15. Ono što meritorno možemo je – da sudimo i zaključujemo po posledicama, po živim ovozemaljskim posledicama, na nama samima i na celokupnom zemaljskom životu.

16. Da na Zemlji imamo očiglednu ravnotežu Dobra i Zla, pozitivnog i negativnog, već bismo morali da budemo nesigurniji i da neutralnije označavamo onoga ili one koji stoje iza ove zemaljske scene.

17. Da je, na primer, posle Hitlerovih zla Zemlju ili neke njene šire delove snašao mali privremeni raj. Da se u istoriji svake zemlje smenjuju faze procvata i faze stagnacije i urušavanja. Da se u našim ličnim životima jasno smenjuju faze stabilnosti i energizovanosti, zdravlja i radosti, sa fazama nestabilnosti, bolesti i teških stanja. E, onda bismo mogli da govorimo o ravnoteži Dobra i Zla, o tome kako se oni na Zemlji fazno smenjuju i ravnopravno bore jedni protiv drugih.

18. Ovako, na Zemlji više nego ubedljivo dominiraju negativnosti i zla. To, valjda, ne vide jedino njuejdžeri i duhovnjaci profila „pozitiva-ljubav-radost“ (oderi se od fokusa na „pozitivi-ljubavi-radosti“, satri se o d njih!). Izrazita dominacija negativnosti i zla. Ne mora to da znači da na Zemlji dominiraju ljudi koji čine zla, mada baš i to u značajnom smislu može da se kaže. Već da dominiraju: patnje, trepljenja, nesreće, bolesti, stresogena reagovanja, međusobna energetska iscrpljivanja, itd.

19. I da li neko iole mudar može da kaže i da zaključi kako takvom Zemljom vlada neki Dobri Bog, Bog kod kojeg je predominantno Dobro? Nemoguće!

20. A možda nam je sve to Zlo, to dominantno Zlo – na duhovnu korist? Što bi značilo da je taj Bog kojeg ovde označam(o) kao Zlog Boga – u pozadini Dobar Bog. Samo što nas on malo prekomerno maltretira. Valjda negativnosti i zla jesu u funkciji duhovnog kaljenja i duhovnog rasta.

21.  Svakako jesu u granicama podnošljivosti ili malo iznad nje. T. Mikušina je, kao, primala onostrane poruke, u jednoj od njih se kaže nešto što je lepo, nešto što bi trebalo da je tako, ali što očigledno na Zemlji u postojećim uslovima nije: „Vi (onostrana bića se obraćaju nama) dobijate muke i iskušenja koji su po meri vaše izdržljivosti“.

22. Ko malo pažljivije proanalizira dešavanja u sebi i u svom životu, može da uoči jednu zakonomernost. Delovanje muka i iskušenja na nas do određene tačke ili granice zaista jeste duhovno funkcionalno. Navodi nas, bar one nas koji smo usmereni na rast i razvoj, na zapitanosti, na promene, kali nas, ojačava…

23. Ali, ako se loša i teška dešavanja nastavljaju nesmanjenim tempom i nakon obavljene funkcije – onda zalazimo u zonu u koju smo već duboko zašli kao čovečanstvo: u zonu duhovnog mrcvarenja, duhovno nefunkcionalnog mučenja.

24. Komšija koji nas saleće i dosađuje svojim nametljivim pitanjima i pričama. Dok nam izmamljuje besno ili iznervirano reagovanje, svejedno da li to reagovanje krijemo u sebi ili ne, on nam je duhovni učitelj. Uči nas smirenosti. Uči nas Distanci, unutrašnjoj distanci. Mi savladamo uspešno tu lekciju, a on i dalje danima i godinama navaljajuje sa svojim istim ponašanjem. Ne nervira nas on više i ne razbešnjuje. Ali se on već sav pretvara u jedno davljenje koje niti njemu nešto pomaže, niti nama nešto duhovno koristi.

25. Banalni primer koji kao matricu možemo pratiti na svakom koraku u našim životima, u životu ljudi na Zemlji.

26. Preko T. Mikušine nam je u vezi sa ovim pitanjem poturena još jedna laž. „Kako se budete duhovno čistili i napredovali, tako će od vas odlaziti loši ljudi i loša dešavanja, a počećete da privlačite samo dobre ljude i dobra dešavanja.“ To možda jeste istina na planeti na kojoj su Dobro i Zlo u Ravnoteži. Mi nismo na takvoj planeti. Jer i nakon što zlo i negativnosti odigraju svoju funkciju u našem duhovnom rastu – isti mehanizmi ostaju da nas dave i mrcvare. Te mi i nakon značajnijeg podizanja nivoa svesti moramo da uložimo poseban i značajan napor, po tajnaškoj recepturi, da se izbavimo iz ličnih duhovno mrcvarećih okolnosti. Kao što bi nas lako, primereno unutrašnjim postignućima, ti uslovi spontano snašli na planeti na kojoj su Dobro i Zlo u Ravnoteži.

27. Cilj ovog duhovog mrcvarenja od strane Zlog Boga Zemlje je da nas sasvim slomi. Cilj mu je da nas onemogućuje u svakom pomaku na duhovnom putu. Da nas onemogućuje mnogo više nego što bi nam to bilo duhovno funkcionalno. Šta on time dobija – mi ne vidimo, tek smer mu nam je jasan.

28. Takođe i manuplacije i držanje u mraku neznanja – do određene tačke ili granice jesu duhovno funkcionalni, jer nas navode na korisna naprezanja. Ako postanu viševekovno i višemilenijumski hronični – prerastaju u degradaciju ljudskih bića, što uveliko imamo na delu.

29. Ako možemo da nagađamo nekakav Stvoriteljev Plan: Zlom Bogu Zemlje je dopustio da okupira Zemlju – da bi duhovno kalio ljude. I dok je taj Bog bio u Ravnoteži u sebi, dok su Dobro i Zlo bili u Ravnoteži na Zemlji, u dešavanjima na Zemlji, tu funkciju je svakako ispunjavao. Međutim, on je svakako potpao pod silu Inercije. Komponenta Zla je prevladala u njemu, to znači da je komponenta Zla prevladala u ljudima, uopšte – na Zemlji.

30. Pouka koju će svakako Stvoritelj sa iskustvom sa Zemljom i sada Zlim Bogom Zemlje izvući je – da se u Plan ubaci mehanizam koji će ubuduće ograničavati bogove da zapadnu pod ovoliku silu Inercije, da zapadnu u ovakve ekstreme.


Preneseno sa: https://kuthumimanu.wordpress.com/2016/05/21/20-kada-dva-postanu-jedno-2/