Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Budi pozitivan i raduj se!


1. Brojni su i sriveni putevi Gospodnji, putevi na kojima Gospod Zli Bog Zemlje podvaljuje preko kolektivnog nesvesnog ljudskim bićima i hrani se energijama njihovih iluzornih naprezanja!

2. Ko se opredeli da bude radnik ili ratnik Svetlosti, zazire i beži od Zla, Tame i negativnog, da ga ne bi zatrovali, da mu ne bi svest opsednuli, te hrli Svetlosti, pozitivnom, ljubavi, radosti, miru… Naširoko poznat, prisutan i primenjivan koncept brojnih savremenih duhovnih i pseudoduhovnih pravaca.

3. Radovati se, misliti pozitivno, dozvoljavati sebi samo pozitivne emocije – imperativ i raznih tajnaških pravaca, čiji je smisao u tzv. zakonu privlačenja: da bi dobio sve što želiš, najlepše i najbolje, moraš misliti i osećati sve najlepše i najbolje, jer ćeš time slično od spolja sebi privući.

4. Ljudski shvatljivi, naizgled sasvim normalni, prihvatljivi i logični ciljevi, namere, želje. Da se spovede planetarna anketa – ne bi bilo ljudskog bića koje se ne bi opredelilo za njih.

5. No, brojni su i sriveni putevi Gospodnji, kanali preko kojih Gospod Zli Bog Zemlje čovečanstvo navodi na Zlo u odori Dobra, po svom oprobanom principu i receptu: „Sve je suprotno od onoga kako izgleda“!

6. Da bismo klatno pomerili u jednu stranu – moramo da se naprežemo, da ulažemo Energiju; da bismo tas vage sa teretom porinuli na jednu stranu, ne činimo to u miru, već u nemiru naprezanja i ulaganja Energije.

7. I što klatno držimo u poziciji dalje od nulte, to nam više Energije i naprezanja treba, svejedno da li smo mi tog utroška i tog naprezanja svesni, ili su oni tako suptilni da ih svesno i ne registrujemo. To nam više Energije i naprezanja treba – da bismo se u toj poziciji održali.

8. Ali senka suprotne pozicije, u ovom akcija-reakcija poduhvatu, prati nas, iako je ne vidimo. Sila suprotnog će kad-tad proraditi, da nam se kao bumerang vrati, u ovom životu, ili malo kasnije.

9. Dok smo fokusirani na Svetlost i Dobro, Tama i Zlo nam se keze, znaju da će nas imati kad-tad.

10. Emocije su Energija, vid Energije, osećati nešto znači trošiti Energiju.

11. Dok nam osećanja isplivavaju i obuzimaju nas po nekim podsvesnim skrivenim tokovima i planovima – još je i opravdano naše nesnalaženje, da se tu razaberemo potrebni su nam malo deblja mudrost, veća veština i prolaznost u čišćenju svesti.

12. Ali dok se naprežemo da svojevoljno indukujemo određene (pozitivne) emocije – e, tu baš demonstriramo glupost!

13. Kao kada bismo se naprezali da dišemo ili imamo rad srca po svojim umišljajima.

14. Dodatno što i ovde važi pricip klatna: dok imamo, gajimo i indukujemo pozitivne emocije, imamo u prikrajku i negativne; kad nemamo jedne, nemamo ni druge; kad nemamo pozitivne, ne vrebaju nas ni negativne.

15. Što smo prilježnije i potpunije prolazili kroz proces čišćenja svesti – to smo maksimalno za nas moguće oduzeli snagu, intenzitet svojim emocijama, te im je ostala tako suptilna suština, da više radost i ne možemo nazvati radošću u uobičajenom i svima nam znanom smislu, tako isto i za tugu, i za strah, i za oduševljenje…

16. Tako smo sve bliži jezgru svog dubinskog unutrašnjeg mira, koje nije ni radost, ni tuga, a jeste i jedno i drugo. Viša ili dublja sinteza!

17. I ako već nečemu treba da težimo, da bi nam težnja bila mudra, onda treba tome da težimo – čišćenju i pospremanju (pod)svesti.

18. A ne da se naprežemo da imamo, indukujemo samo pozitivne emocije.

19. Isto je ili slično i sa našim fokusom samo na pozitivnom, na pozitivnim sadržajima.

20. Tačno je da nas niko ne vuče za rukav da guramo nos u sve same negativnosti, kao što to nećemo činiti ni sa sve samim pozitivnostima.

21. Ali mudro nećemo bežati ni od jednih, ni od drugih, kada nas put nanese na njih, kada nas životni tok bude prisiljavao da se sa njima suočimo, suočavamo, da neke od njih često kao teške i nimalo prijatne probleme rešavamo. Kako ćemo probleme negativnih i teških situacija rešavati ako pred njima zavlačimo glavu u pesak pozitivnosti?!

22. Niti bežati od negativnog, kada nas snađe, niti hriliti pozitivnom, već razvijati mudru i spasonosnu veštinu – Distance. A uz paralelno dodeljivan fokus i Energiju Višem, promišljanju ideja i mudrosti koje su iznad puke antinomije pozitivno-negativno, iznad prizemnog bavljenja temama Materije i Iluzije.

23. Veštinu Distance, sa kojom možemo opušteno i bez bojazni da promišljamo i dobro i zlo, i pozitivno i negativno, a da se ne plašimo da će nas bilo jedno, bilo drugo usisati u sebe.

24. Tek tu mi pokazujemo premoć nad zlim i negativnim, a ne bežanjem od njih.

25. Ono od čega bežimo juriće nas stalno, i stići će nas kad-tad, prestaće sa proganjanjem tek kad postanemo rezistentni na njega.

26. A kako da steknemo veštinu Distance (koja ne znači bezosećajnost!) – to je pitanje kojim treba da se u svom duhovnom bavljenju bavimo, na mesto izlizane papagajske devize-zamke: „Budi pozitivan! Misli pozitivno! Osećaj ljubav i radost! Širi ljubav i radost!“.

__________________________

Dodatno objašnjenjenje

Mala ilustracija koja pokazuje kako nas zemaljski Gospod zamajava i preko opozicije Dobro-Zlo udaljava od onoga što treba da nam je suština: Evolucionizam, podvaljujući nam vešto – poistovećujući nam Dobro sa Evolucionizmom.

Neko se angažuje u nekoj dobrotvornoj organizaciji u svom mestu, pomaže siromašnima i starima. On deluje na strani Dobra, čini dobro, naizgled – njegova svest se razvija, on je u evolucionističkom zamahu, jer su mu fokus i praktična angažovanja na dobrobit drugih, itd.

I to je nesporno, glupo je tvrditi suprotno. Ali – samo spolja posmatrano je isključivo tako. Na dubljem planu možda baš deluje suprotno, po principu „sve je drugačije od onoga kako izgleda“.

1. Ako on tu vrstu bavljenja uklapa u svoje dnevne aktivnosti, tako da su mu one u sklopu životne ravnoteže, u redu je, i treba sa time da nastavi, ali ne treba praviti od te delatnosti nekakvu patetičnu specijalnu predstavu…

2. Ako se, međutim, takav neko svojim humanitarnim radom bavi povrh svojih profesionalnih i porodičnih obaveza, onda je jasno da on time arči svoju Energiju, jasno je da on u takvom sklopu dnevnih obaveza i aktivnosti nikako ne može biti u Ravnoteži, što povlači drugi niz negativnih posledica, te time – on čini sebi Zlo.

3. Siromašnih i starih u jednom mestu može biti mnogo, možda ih je još više u susednom mestu, pa u mestu do njega… Da li suštinski rešavamo problem ako se na buretu sa mnogo rupa bavimo krpljenjem jedne ili dve-tri rupe?

4. Ako bismo zaista želeli da suštinski ovaj problem rešavamo – pronalazićemo kanale i delovaćemo da se problem siromašnih i starih rešava sistemski, na regionalnom ili državnom nivou. Time imamo širi zamah od pomaganja nekolicini ugroženih.

5. Još jednom – sve ovo ne znači da ne treba u uslovima sopstvene Ravnoteže i mogućnosti pomagati drugima i na ovaj način. Ali… još jedno „ali“: mi ovde pružamo pomoć ljudima u spoljašnjem. U redu je, to je po meri onoga što oni mogu da očekuju od nas, i što mogu da shvate kao pomoć koju im pružamo, ali-ali, ne zamišljajmo da time činimo nekakvo extra-Dobro, jer time ni najmanje ne doprinosimo onom suštinskom, problemima, čišćenju i rastu njihove svesti.

6. Konačno, možda je njima suđeno da baš preko takvih teških dešavanja stiču neka iskustva i izvlače pouke koje eventalno mogu biti od koristi za njihovu svest. Ne očekujemo mi tu spektakularne pomake u svesti, ali bar slutnju nekog dubljeg poučavanja Učitelja Života možda ima. Naravno, nije naše da se time bavimo za svakoga od njih, pomažemo ako je to u okviru našeg evolucionizma, ali je tek korisno da imamo u vidu sav taj šir spektar aspekata, te da sam rad na strani Dobra nije sam po sebi – Evolucionizam, ni naš, ni onih kojima u opisanom smislu pomažemo.


Preneseno sa: https://kuthumimanu.wordpress.com/2016/05/07/budi-pozitivan-i-raduj-se/