Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Duhovni orijentiri1. U naše vreme ima ih mnogo, premnogo, i ima ih svuda, posvuda, i dostupni su svima, nametljivi čak.

2. A sve zato da bi bili što dalje od ljudi, od onih koji traže, od onih koji nastoje da se duhovno nađu i snađu.

3. Jer šta lakše može sluditi um i duh do džungla dostupnih znanja, natrpanih sve na istu planetarnu gomilu, i potrebnih i nepotrebnih, i korisnih i beskorisnih, i ispravnih i pogrešnih, ali uvek predominantnih ovih drugih?

4. Zli Bog Zemlje, po Stvoriteljevom Zakonu, i po Planu, nije mogao sprečiti priliv i dostupnost obilja duhovnih znanja i orijetira, ali je, po svom oprobanom principu karikiranja i parodiranja: priliv i dostupnost prenaglasio i pretvorio u zatrpanost prilivom i dostupnošću.

5. Nije nemoguće u takvoj džungli snaći se, ali su veći izgledi da se tragalac, iz straha i sigurnosti zalepi za jedno mesto, ili da se izgubi u lutanjima i potragama za pravim.

6. Svako veliko i svako veće duhovno učenje, duhovno tumačenje i tekstualna duhovna ispomoć – imaju zdrave osnove i puno zdravog zrnevlja u sebi, ali je iluzorno videti u bilo kojem od njih konceptualnu dovršenost i savršenost.

7. Nemoguće je na Zemlji, u zoni Pakla i Konfuzije, uz izloženost principima distorzije, mahinacije i manipulacije – doneti ili iznedriti potpuno konzistentno učenje i duhovno tumačenje, sa svim detaljima koji su međusobno skladno povezani u harmoničnu konceptualnu celinu.

8. Ma koliko učitelj donosilac duhovnih istina veliki i snažnog duha bio, nekada davno ili u skorijim vremenima, jačini svih zemaljskih uticaja u carstvu Zlog Boga odoleti nije mogao, nije mu bilo moguće da jači bude.

9. Stoga se ne treba lepiti za detalje i tražiti i očekivati savršenu konzistentnost duhovnih učenja i tumačenja, starih ili novih tekstova.

10. Ubirati zdravo zrnevlje, ili bisere, u svakome od njih, pakovati ih u sopstvene okvire, slagati pomoću njih sopstvenu duhovnu slagalicu, pre nego se držati jednoga od njih ili nekih od njih, kao pijan plota.

11. Ubirati zdravo zrnevlje, ili bisere, u svakome od njih, ili izvlačiti sve same suštine, koje mogu biti iskazane u nekim konkretnim rečenicama, ali i ne moraju, mogu tek kao duh učenja, ili teksta, ili tumačenja lebdeti nad njima, zračiti iz njih.

12. Već sam taj napor je jedan od spasonosnih postupaka u ovim vremenima, jer se preko njega naš fokus usmerava ka Višem.

13. Na šta treba nadovezati ostale postupke, koje upravo u samim učenjima, tekstovima, tumačenjima pronalazimo.

14. Da tako što lakše i na nogama podnesemo fazu Hibernacije, do abdiciranja Zlog Boga Zemlje, ili do njegove odluke da promeni svoju orijentaciju, ili da bar ljude oslobodi svoje torture.

15. A onda će nam drugačije i bistrije biti, no… dotle, možda na ovaj način već formiramo jedno sveobuhvatno planetarno duhovno učenje, za nas buduće i za one koji dolaze, da u sluđujućem poduhvatu ne preturaju po celoj ovoj džungli duhovnih knjiga, koncepata i ideja, na šta smo mi sada osuđeni, prebirajući i vadeći bisere po mulju, zdravo zrnevlje po visoko izraslom korovu, mirisne cvetiće ispod mračnih gorostasa i isprepletenih lijana.


Preneseno sa: https://kuthumimanu.wordpress.com/2016/05/03/duhovni-orijentiri/