Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Poruke s one strane o manipulaciji ?ovje?anstva i bliskoj nam budu?nosti 2 - Montague Keen - dio


19. travanj 2015.

Još od moje smrti 2004. godine, nježno sam vas vodio da gledate Irsku. Dok to radite, Kabala ?e nastaviti bezobzirno uništavati sav ljudski život na Zemlji. Dok se iskreno ne suo?ite s istinom, ne možete se nadati da ?ete spasiti ?ovje?anstvo.

Vi ne vidite nikoga tko postavlja prava pitanja o vašim politi?arima ili Vatikanu. Tko je dovodio u pitanje chemtrailse, fluoridiziranu vodu, GMO hranu, ili cijepljenja koja se koriste da se izbriše ljudska rasa? Ne rade?i ništa, dajete Kabali dozvolu za to, bez obzira na posljedice.

Veronika ?e biti sa svojom obitelji ovog vikenda, da proslavi svoj ro?endan 21. travnja; zbog toga, biti ?u kratak.

Veronika je dobila slijede?i e-mail:

Koja je uloga Irske u globalnoj shemi stvari?

U 1 sat i 20 minuta iz linka ispod:

?etiri (4) rase ljudi koje Kabala želi sprije?iti da napreduju:

Irce

Škote

Ameri?ke Indijance

Južnoafrikance

Irska se ?ini da je važna u shemi stvari.

..

Michael Tsarion kaže:

Irska je bila meta broj jedan (1) “zavjere starog monolitnog svijeta”.

Vrsta sve?eništva koje je Irska iznjedrila…

Istinski “?ista” (arijska) civilizacija bila je osnovana ovdje na Zapadu.

Svaki motiv, svaka tradicija kulture zavrje?uje njezinu oštroumnost, nastalu na Zapadu.

Možete na?i njezine derivate na Istoku.Znanje iz “Sluge istine” (Druidi)

poznavanje biljaka

poznavanje iscjeljivanja

poznavanje životinjskog simbolizma

poznavanje glazbe

poznavanje poezije

Mjerenja drevnih megalitskih mjesta su mnogo preciznija što se više kre?ete prema zapadu, dok kona?no ne do?ete do Irske i megaliti su najprecizniji.

DNK minojske civilizacije (kretska civilizacija) je zapadni. Oni (glavni mediji) mrze to.

Zapadno porijeklo (irska) civilizacije je otkriveno.

Ova kultura (irska) prvo je morala biti uništena zbog maligne zavjere koju danas poznajemo i bili smo pod njom tisu?lje?ima.

Jedna tradicija (irska) morala je biti uništena.

Cijeli jedan na?in života (irski) morao je biti posve uništen.

Jedan cijeli pogled na svijet (irski) morao je biti posve uništen.

Mi to znamo kao Prvo potiskivanje Irske.

Mi to znamo kao uništavanje Druida.

Mi to znamo kao uništavanje irske kulture.

Ova (irska) tradicija morala je biti zabranjena.

Ova (Irska) morala je biti uništena; na na?in da bilo koja patološka stvar bude izgra?ena.

S druidskim gnosticizmom (znanjem)…

Dok su Druidi tamo živjeli nije bilo šanse da bilo koja maligna stvar traje više od 5 krvavih minuta.

Irska je bila broj jedan (1).

Irska je bila prva zona napada.

Ono što postoji duboko u irskim genima ne postoji nigdje drugdje.

Irska igra duboku ulogu u provaljivanju vrata zatvora za sve ostale.

1:26:50

To objašnjava zašto je Irska visoko fluorirana. 98 posto Europe nije fluorirano. Irska je fluorirana

Michael Tsarion u Otvorite svoj um: “Zavjera umiranja” (intervju 23-11-2014)

Objavljeno 30. studenog 2014.

Predlažem da to pro?itate i poslušate poglede drugih osoba u Irskoj.Veronika i ja imamo vrlo visoko mišljenje o Michaelu Tsarionu. Velika želja Veronike je da ?e jednog dana Michael Tsarion pristati na snimanje rasprave o Irskoj s njom. Sve dok ne shvatite što je u?injeno Irskoj i irskom narodu, ne možete se nadati da ?ete izbje?i uvjete koji su vam nametnuti od strane Kabale, gdje ve?ina ljudi jedva egzistira u svijetu obilja.

Veronika zaslužuje da provede vrijeme sa svojom obitelji ovog vikenda. Ja ?u biti tamo, uživaju?i u humoru i dobroj hrani, jer smijeh uvijek podiže moj duh. Biti s obitelji ne?ije duše je privilegij; nikada ne smatrajte to za odobreno. Moja draga supruga i njezina obitelj ?ine me sretnijim nego što sam ikada znao da je mogu?e.

Mi smo uz tebe, Veronika, vode?i te na svakom koraku puta. Tvoje povjerenje u mene nikada se nije pokolebalo, ni za trenutak. Mi smo i dalje izvanredan tim.

Moja ljubav te okružuje, uvijek. Tvoj obožavatelj, Monty.
26. travanj 2015.

IRSKA/ENGLESKA

Vi živite u onome što ?e postati zanimljiva i uzbudljiva vremena. Vi osloba?ate energiju/istinu kroz ley linije. Sve to dolazi do izražaja. Vi ste živjeli svoje živote zatvoreni u sustavu kontrole koji je bio tako dobro skriven da je sebe prikazivao kao da je sve LJUBAV i SVJETLO. Ništa ne može biti dalje od istine. Veronika i ja smo istraživali s vama, kako je Irska bila središte vaše civilizacije prije nego što je nasilno preuzeta od strane Rima. Svi dokazi su tamo.

KAKO JE BIBLIJA KOJA JE IRSKA KNJIGA IZMIJENJENA I PRILAGO?ENA OD STRANE BRITANSKIH I RIMSKIH PREVODITELJA

Knjiga je koju je napisao CONOR MAC DARI

“Biblija je irska knjiga predrimskog doba i jedna prava pravcata kra?a bez potvrde od Irske crkve IESA:”

“Obmana se i dalje nastavlja i veliku tajnu su ljubomorno ?uvali Rimska Crkva i Britanci od svijeta u cjelini, ali posebno od Iraca koji su toliko patili od tih dviju negativnih sila.”

“Zapanjuju?e je da je ono što se sada pojavljuje kao tako jasna prijevara moglo izbje?i otkrivanje toliko dugo vremena.”

“To zahtijeva pravi uvid u irsku prošlost i podle intrige rimskog i britanskog sve?eništva i ulogu u oblikovanju doga?aja zna?ajnih posljedica u svjetskim poslovima. Da bi prikrili ove ?injenice od potomstva, oni su pribjegli shemi FALSIFICIRANJA SVJETSKE POVIJESTI i zamjenom tkiva LAŽIMA i IZMIŠLJOTINAMA.”

Unutarnji krugovi britanskog državništva i Visoke crkve, kao i oni iz Rimske crkve u Velikoj Britaniji i Irskoj, jako su svjesni ove istine i pažljivo ?uvaju tajnu njihove PRIJEVARE.”

Povijest Irske” od Thomasa Moore-a, poznatog pjesnika i autora, u kojoj je otkrio ?injenicu da na svakom koraku u njegovoj potrazi za znanjem i ?injenicama je nailazio na zavjeru šutnje i suzbijanja. On je stvorio svoje djelo pod jednim tako obeshrabruju?im uvjetima.”

“Iako je zlouporaba Spasitelja Isusa, i zamjena njega umjesto IESA, donijelo veliko bogatstvo Rimskoj crkvi, to je zahtijevalo veliki i ogroman trud da bi uspjeli u tome da izgleda svijetu da je on imao stvarno povijesno postojanje.”

“Procijenjeno je da je bilo 2 milijuna izgubljenih života u provo?enju te sheme u borbi da se protjeraju muslimani iz Sirije u desetom i jedanaestom stolje?u. To je bilo za vrijeme zauzimanja TAKO ZVANE SVETE ZEMLJE od strane križara u razdoblju od 87 godina, kada je Rim dao imena lokalitetima i mjestima koja su navedena u spisima i ?iji nazivi nisu bili prije poistovje?eni s takvim mjestima.”

“U to vrijeme oni su u?inili sve što su mislili da je potrebno ili da ?e okolnosti dopustiti u pripremi terena za stavljanje identifikacijskih obilježja o svakom mjestu koje je bilo izabrano da bude RODNO MJESTO ILI SCENA AKTIVNOSTI SVAKOG OD MITSKIH LIKOVA ?IJEM FIKTIVNOM POSTOJANJU JE TREBALO DATI ZNA?ENJE ILI VAŽNOST.

ENGLESKA

Kako je istražio PETER of England.

Engleska je u vlasništvu Rimske crkve od 15. svibnja 1213, to?nije i Engleska crkva je katoli?ka franšiza.

Ovaj video je poklon SVIM Englezima na 800-tu obljetnicu vaše zemlje nakon što vam je ukradena.

Ovaj video govori da je Kralj John, pod utjecajem templara Baransa, predao suverenitet Engleske i Irske papinom izaslaniku Pandolphu, putem izdavanja “povelje o predaji papi Innocentu III u VJE?NOST” u hramu nedaleko Doverskog dvorca na dan 15. svibnja 1213. godine. To je dokazano u svitku 66 iz MAGNA KARTA.

Tako?er pogledajte da je on predao i morao platiti najamninu od 1000 srebrnih maraka godišnje, odnosno 7000 za Englesku i 3000 za Irsku kako bi ostao kao vladar! Ima li ikakve sumnje da je Eire katoli?ka? Nema sumnje da je Engleska još uvijek u vlasništvu Rimske crkve pod “omekšanom franšiznom ugovoru”. Kanonske tvrdnje Engleske crkve su VRLO KONKRETNE da je to dio “Jedne, svete, Katoli?ke i Apostolske crkve” a to su 4 znaka crkve… ne bilo koje crkve nego Crkve. Nošenje malteškog križa je franšizni znak. Nitko nije ve?i za Crkvu. To je autorsko pravo i morate platiti da bi to pokazali.

Peter tako?er objašnjava zašto nikada ne biste trebali staviti X na glasa?ki listi?. To pravno zna?i da ste lu?ak, delikvent, maloljetnik, tu?inac, prosjak ili šti?enik župe ili pod skrbništvom kao psihi?ki poreme?eni, umobolni i nesposobni da upravljate svojim poslovima. Izborne jedinice imaju bolesnike u njima – mentalne bolesnike.

Pogledajte video.

Never place a Cross – X – on a Ballot Paper

www.youtube.com/watch?v=nnQyTgIBhFY

Ljudi se bude. Ovu informaciju je Alison poslala Veroniki. To dokazuje da ljudi sami istražuju, a kao što sam vas uvijek podsje?ao, ništa nije kao što se ?ini. Vrijeme je da saznate vašu pravu povijest. Sve u vašim životima je pod kontrolom ove strukture mo?i. Svaka zemlja treba tražiti svoju istinu, svoju pravu povijest. Prona?i ?ete veze, bez obzira kada je to dogovoreno. Svi putevi vode u Rim.

Veliki pritisak se vrši na Veroniku da bi se sprije?io njezin rad sa mnom. Molim vas, nastavite raditi na ley linijama, osloba?aju?i svu njihovu energiju. Tako?er šaljite ljubav i svjetlo u tri centra mo?i: London, Rim, i Washington. Vaša sloboda je u vašim rukama.

Želio bih se zahvaliti vrlo posebnoj dami, mediju u Belgiji, koja mi je omogu?ila da pošaljem veliki buket ruža Veroniki na njezin ro?endan.

Mra?ne sile gube svoju mo?. Oni se okomljuju na sve one koji traže istinu i pravdu. Bez obzira na rasu ili vjeru, vi trebate i zaslužujete istinu i pravdu. ISTINA je svuda oko vas. Ona nije skrivena, jer oni nisu nikada o?ekivali da ?ete se probuditi. Vrijeme je da se izloži sve što je skriveno, tako da ?ovje?anstvo može nastaviti u istini i ljubavi.

Moja draga, tvoj trud ?e uroditi plodom. Ne sumnjaj u to ni trenutak. Bu?enje svijesti za istinu nikada nije lak zadatak. Mnogi još uvijek strahuju od istine. Ovo je vrijeme velikih promjena. Budite spremni.

Uvijek, tvoj obožavatelj, Monty.
3. svibanj 2015.

Svi smo mi razli?iti, ali kada molimo za Gospodnje blagoslove, ne smijemo zaboraviti da nas je Bog stvorio jednake.

Vladimir Putin


Svjetlo istine se širi, otvaraju?i srca i umove istini. Mnogi od vas izlazite iz hipnoti?kog transa. Po prvi puta vidite ono što se koristilo za kontrolu ?ovje?anstva. Religija je bila naju?inkovitije oružje koje se koristilo za kontrolu i uništenje ?ovje?anstva. Sve to je u?inio vrlo jasnim jedan od velikih povjesni?ara koji potvr?uje sve što sam vam ja govorio.

www.youtube.com/watch?v=UM1Z5kEhdgs&feature=youtu.be

Oni koji vas kontroliraju, ne žele da znate da je sve po?elo na ZAPADU. Za to ne treba nikakav dokaz: to je ?INJENICA. Anti?ki naziv za Irsku je HIBERNIA. ORIGINALNI “HEBREJI” su bili IRCI.

Još jedna važna to?ka bila je dana u tom e-mailu. Michael Tsarion kaže…

“Želja Vatikanskih PRODAVA?A MITOVA i MITOGRAFA bila je lažno smjestiti sjeme kulture na Bliski istok, što dalje mogu?e od Atlantskog podru?ja. Ti mitografi dobro su znali da je IRSKA bila ostatak ATLANTIDE i da su njezini iskonski stanovnici došli tamo najranijim putovanjima zapadnih naroda.

To zna?i da ne isklju?ujemo da je bilo seoba od istoka na zapad. To nam povjesni?ari vole re?i. Naravno da je bilo seoba od istoka na zapad. Bilo je seoba iz isto?nih zemalja i južnih zemalja na zapad.

Mi smo naglasili naduga?ko i naširoko da su te seobe od istoka na zapad bile POVRATAK.

Potomci (potomci Zapada, potomci Iraca) su se VRA?ALI u domovinu svojih predaka nakon što se vratila prividna normalnost.

Ali ti povjesni?ari koji se nikada ne bave dobom kataklizme to vam ne?e re?i. U njihovim djelima Irska je gola zemlja koja se posje?uje po prvi put.”

DRUIDSKI SIMBOLIZAM i JUDEO-KRŠ?ANSTVO

www.irishoriginsofcivilization.com/druidic-symbolism-i.html

Kako smo pokazali u Irskim po?ecima civilizacije, simbole i tradicije mi povezujemo sa: ŽIDOVSTVOM, KRŠ?ANSTVOM, TEMPLARSTVOM, MASONSTVOM, KOJI SU NASTALI U IRSKOJ.

DESET ZAPOVIJEDI DRUIDA BILE SU GOTOVO IDENTI?NE ONIMA KOJE JE BOG DAO MOJSIJU.

Radost je znati da i drugi provode svoja vlastita istraživanja i dolaze do istog zaklju?ka: da je postojala ogromna zavjera za preuzimanje i uništenje ?ovje?anstva uskra?uju?i ljudima istinu o tome tko su oni i što su sposobni. Vama se lagalo od strane religije, vlada, putem obrazovanja: sve to je urota laži. Vi se koprcate usred toga, pokušavaju?i preživjeti. Posvuda oko vas, vidite chemtrailse, kemikalije u vašoj vodi, cijepljenja, GMO usjeve i tretmane koji su dizajnirani da vas polako ubiju, a vi ste došli do toga da to prihvatite kao NORMALNO!

Morate se probuditi, vrijeme istje?e. Tu su izbori u Velikoj Britaniji. Imajte na umu da sve stranke financira jedna osoba. Pa je li važno koga ?ete izabrati? Ista osoba ?e vladati. Sve to je tako o?ito, kada otvorite o?i. Oni samo igraju s vama igru da vas nasamare u uvjerenju da imate svoju rije? u vašoj budu?nosti i budu?nosti ?ovje?anstva, kada sve vrijeme, njihov veliki plan je uništiti ?ovje?anstvo i otvoreno preuzeti vaš svijet. Oni mogu biti sli?ni vama ali oni nisu kao vi.

Mi u duhu želimo se zahvaliti onima koji su posvetili vremena i truda da oslobode energiju iz ley linija. Želim da svi mogu shvatiti veliku važnost ovog rada. To ?e vam pomo?i da se oslobodite lanaca koji vas vežu. Molim vas, ne zaboravite slati ljubav i svjetlo u London, Rim i Washington. To ?e pomo?i u razotkrivanju korupcije. Sjedište sve korupcije je Rim: nemojte da budete zavarani rije?ima koje dolaze od tamo. Rije?i su jeftine. Akcija je ono što je potrebno.

Kome vjerujete usred sve ove konfuzije. Budite odgovorni, sami istražujte. Znajte tko ste i vaše povjerenje ?e rasti. Vas je mnogo, njih je malo. Kada povratite svoju mo?, vi ?ete odbiti pomagati im i gledati kroz prste na svu tu korupciju. Tada ?e se oni koprcati i shvatiti da je jedini njihov odgovor da napuste Zemlju. Njima nije mjesto na Zemlji. ?ovje?anstvo bi se trebalo dogovoriti: ne?u da ubijam za njih, ne?u da im služim, ne?u im pomagati u prikrivanju njihovih djela, ja ?u podržati svoje bližnje. Nau?ite dijeliti svoja istraživanja i progovoriti kada je to potrebno.

Michael Tsarionov briljantan um i intelekt nema nitko drugi. Njega je lako slušati, a on objašnjava sve. Njegove rije?i, izgovorene ili pisane, otvorit ?e vaša srca i umove istini. Nakon što saznate i shvatite istinu, vaš slijede?i smjer akcije ?e postati o?it. Vi ?ete otklju?ati vrata svog zatvora.

Moja draga, bio je to još jedan težak tjedan za tebe. Mi nastojimo da sve ujedinimo, ali se suo?avamo s velikom opozicijom. Ovo je najve?a bitka koja se ikada vodila za kontrolu Zemlje. Ona se vodi izvan Zemlje i na Zemlji. Oni koji im se suprotstavljaju trpe mnoge napade. Bez ikakve milosti.

Mi smo ovdje za tebe. Uvijek uz tebe, tvoj obožavatelj, Monty.


10. svibanj 2015.

?ovje?anstvo mora okon?ati rat prije nego što rat okon?a ?ovje?anstvo.

J.F. Kennedy


Moji prijatelji, pravi razlog za rat se uvijek ?uva skriven od vas. Kabala razumije u potpunosti strukturu Zemlje, podzemni sustav tunela koji povezuje i koji je od velike važnosti za njih. Za Kabalu, ono što je pod zemljom je važnije od onoga ?ega ste svjesni iznad zemlje. ?injenica da je to znanje skriveno od vas je ono što ih drži u snazi. Oni ne mogu zadržati ovu kontrolu bez vaše pomo?i. Pogledajte naglasak koji se stavlja na vojske. Zapravo, oni su zaposlili ubojice koji su spremni uništiti ?ovje?anstvo za novac.

Što mislite zašto Kabala drži od vas skrivene sve dokaze o prošlosti, svetim mjestima, drevnim svicima i plo?ama? Oni se boje da ?ovjek s ulice nikada ne prona?e istinu o svom porijeklu i svoju istinsku povijest. Vi ste hranjeni propagandom o slavama rata; kako su vojske hrabre, dok se sve to vrijeme vodi igra kako bi se osiguralo da ?ovjek uništava svoga bližnjeg.

Svi ratovi su poticani i financirani od istih ljudi. Nije važno tko pobje?uje, Kabala uvijek pobje?uje. Kabala postaje ja?a kroz strah, patnju i smrt ljudskih bi?a. Nedavno ste vidjeli kako je rat bio proslavljen polaganjem vijenaca crvenog maka na "spomen mrtvih" posljednjeg svjetskog rata. Sav ljudski život treba cijeniti i poštovati. Uništenje ?ovje?anstva mora se zaustaviti, tako da možete stvoriti bolji život za sve.

Idite duboko u vašu drevnu prošlost, tako da možete bolje razumjeti ono s ?ime se morate nositi danas. Istražite kada je preuzimanje ?ovje?anstva zapo?elo, tko je bio uklju?en i prona?i ?ete da su ti isti ljudi na vlasti i danas. Oni ne umiru kao vi ljudi. Jednom kada shvatite tu ?injenicu, sve postaje jasno. Vi nosite u vašim dušama sje?anja na sve živote koje ste živjeli. Svaki od vas je važno bi?e Svjetlosti, koji ste na Zemlji u ovom trenutku da dovedete do promjena nužnih da ?ovje?anstvo preživi.

Imamo planove za budu?nost, ali nam treba vaša pomo? da ih provedemo. Jednom kada se dogodi odre?eni slijed doga?aja onda ?emo opet biti otvoreno me?u vama, s informacijama i savjetima da vam pomognemo voditi vas naprijed u bolju budu?nost za sve. Postoje bi?a u svakom kutku Zemlje, koja su spremna da krenu kao jedan kada je pravo vrijeme. Rase ili jezik ne?e biti problem. Vi ?ete znati u vašim dušama, kada je pravo vrijeme da se krene naprijed.

Molimo vas da dalje šaljete ljubav i svjetlost u London, Rim i Washington. Vaš rad na Ley linijama je u?inio mnogo da sprije?i rat i uništenje. Jednoga dana, shvatit ?ete koliko je važan taj rad. Ley linije su stvorene za dobrobit ?ovje?anstva; sigurno ne zato da se zarobi ?ovje?anstvo i smanji kvaliteta života na Zemlji. Ley linije su vaše. Uzmite natrag kontrolu nad njima. Ovo je vaš svijet.

Bu?enje nikada nije lako. Morate prihvatiti da oni kojima ste vjerovali da imaju vaše najbolje interese u srcu, su vas u stvari uništavali. Oni to rade kroz zrak koji udišete, vodu koju pijete i hranu koju jedete. Ove ?injenice same za sebe bi trebale probuditi svakoga. Vi ih pla?ate da vas ubiju. Da li to smisla?

Nadali smo se da ?emo posti?i više do sada. Ogromne prepreke su stavljene na naš put. Mi smo bili usporeni, ali ne?emo biti zaustavljeni. Moja draga supruga je uvelike pretrpjela u posljednje vrijeme. Ona mora biti jaka da nastavi. Ona zna što se o?ekuje od nje, i ona ne?e podbaciti.

Vatikan ne želi da pogledate prema Irskoj. Oni imaju previše za skrivati. Tako oni ?ine život vrlo teškim onima koji izlažu ono za što su oni krivi. Oni kontroliraju kroz strah, ali strah koji oni stvaraju se temelji na laži.

Ne postoji pakao, nema ?istilišta, ili sli?no. Shvatite ovo i sva njihova kontrola ?e ispariti u zrak. Oni su varali ?ovje?anstvo predugo. Vrijeme je za Vatikan da preda natrag sve bogatstvo siromašnima od kojih su ga ukrali. "Možete zavaravati neke ljude neko vrijeme, ali ne može zavarati sve ljude svo vrijeme."

Draga moja, pokušaj se opustiti. Tvoje tijelo se treba oporaviti. Nastojimo staviti sve na svoje mjesto. Postoje mnogi koji nas žele zaustaviti, ali mi se ne?emo odvratiti.

Uvijek zajedno, tvoj obožavani, Monty.

17. svibanj 2015.

Propagandni rat koji sada doživljavate je zadnji otpor zlih sila koje su se trudile da uklone ?ovje?anstvo sa Zemlje. Oni vam pokazuju kako su to ?inili tijekom RATA; a vi ste ih dobro služili. Gledali ste kako ljudi ponosno pokazuju medalje koje pokazuju koliko su zaklali vaših bližnjih. Morate nau?iti i prihvatiti da ste vi JEDNA LJUDSKA OBITELJ, kontrolirana od strane takvog ZLA da vam ono ne može pokazati svoje lice. Ove sile vas kontroliraju kroz ljudske bolesti – RAK – vrlo uspješno oružje za njih. Oni koriste strah od raka, kao i samih bolesti, i bombardirani ste time svaki dan.

Sve što trebate u?initi je piti toplu vodu, sok od limuna i malo sode bikarbone, kao što ?ini Veronika svako jutro, kako bi se osigurala da ga nikad ne dobije. Nema jednostavnije od toga. Prirodni lijekovi su uspješni u uništavanju raka.

Rak uma, kao i rak u tijelu, vrlo je uspješno oružje protiv ?ovje?anstva. Vi ste postali svoj najgori neprijatelj. Vi tako brzo povjerujete svaku laž koju vam kažu o vašim bližnjima. Postoji JEDNA SILA iza svakog rata koja vu?e konce lutaka koje stavljaju na vlast u svakoj zemlji, tako da ljudi mogu biti uvu?eni u bijes mržnje i prezira, spremni i voljni da izvršavaju nare?enja svojih zlih vrhovnih gospodara. Oni šire bolesti, dok pri?aju svijetu da su oni tu da pomognu; a vi, nevini, pomažete im da to ?ine. Vi uništavate svoju vlastitu rasu. Iako su sve pokušali, oni ne mogu zaustaviti da se širi svjetlo, pri tome izlažu?i sebe i svoje postupke. Oni ne mogu postojati u SVJETLU.

Naša fondacija se nadala da ?e naš Centar u Irskoj biti do sada gotov, kako bi se omogu?ilo da se nosite sa svim traumama koje ?ete doživjeti tijekom tranzicije. TROLOVI koji su postavljeni da bi sprije?ili da se to ne dogodi jednog dana ?e se suo?iti s enormnosti cijene koju je ?ovje?anstvo platilo za njihov trenutak popularnosti. ?ovje?anstvo treba biti pripremljeno, jer ništa što danas prihva?ate kao normalno, ne?e ostati. Kabala ?e sve uništiti jer oni ne?e biti dobri gubitnici. Oni su pažljivo planirali svaku fazu njihovog preuzimanja bez da su ikada uzeli u obzir da bi se ?ovjek mogao probuditi i re?i: NE, ja to ne želim.

RIM je na ?elu ovog preuzimanja. On je igrao svoju ulogu dok nikada nije zaboravljao prikazivati ljubav i mir, dok se svi klanjaju pred njima. ZAŠTO? Uvijek sam vas podsje?ao da “ništa nije kao što se ?ini”. Vi ne možete uzeti ništa po nominalnoj vrijednosti. KABALA TREBA RAT i oni ?e koristiti sve što ?e biti izgovor za njihova o?ekivanja. Oni ?e u?initi sve što je u njihovoj mo?i da vas pokušaju sprije?iti da VIDITE TKO SU ONI i ŠTO ONI RADE.

Recite NE ratu. Nikada više ne dopustite da vas jedan od njihovih lažnih doga?aja uvu?e u rat. Vaše o?i su sada otvorene za njihove ratne igre. Odbijte ubijati svoje bližnje za njih. Veroniki je poslan film o Drugom svjetskom ratu koji ju je šokirao do srži. On pokazuje kako je bilo lako potaknuti rat, a elita da sjedi otraga i uživa u spektaklu dok ljudi ubijaju jedni druge bez savjesti.

Hellstorm – Pravi genocid nacisti?ke Njema?ke

www.youtube.com/watch?v=GMCOKNCwHmQ

(dokumentarac s titlovima)

Ne gledajte na jednu nacionalnost kao razli?itu od druge; samo vidite ?OVJEKOVU NEHUMANOST PREMA ?OVJEKU. Oni su u pozadini svake strane u svakom ratu, za njih, to je samo igra. Sjetite se oružja za masovno uništenje u Iraku; dok je cijelo vrijeme Irak bio dio Kabalinih planova dugi niz godina. Vama se lagalo cijelo to vrijeme. Vrijeme je da se probudite i suo?ite s istinom. Hipnotizer koji sve vas drži pod kontrolom je vaša televizija, zajedno s novinama. Svi su oni u vlasništvu Kabale. To je sve pomno planirano. Oni nisu ostavili ni kamen neprevrnut i oni su se svuda infiltrirali. Oni su iza svega lošeg što se ikada dogodilo u vašem svijetu.

Oni stalno napadaju moju dragu suprugu. Njezina plu?a joj stvaraju velike probleme. Oni su joj pokušali oštetiti plu?a prije nekoliko godina u pokušaju da ju se sprije?i da radi sa mnom. Njezin život je postao nešto poput bitke; ali ona je Irkinja, tako da se ona ne?e predati. Ona želi vidjeti obnovljeno ?ovje?anstvo i sposobno da živi u miru i harmoniji, prije nego što mi se pridruži na ovoj strani života. Ona se bori za opstanak. Ona treba oporaviti svoja plu?a tako da se može koncentrirati na uspostavljanje centara koji ?e obnoviti život na Zemlji onako kako bi trebalo živjeti, u miru i harmoniji za sve. Ne?e biti nikakvih prepreka nikada više. Molim vas, pomozite nam da to postignemo.

Opet, molim vas da radite na slanju svjetla i ljubavi Londonu, Rimu i Washingtonu, tako da ?ovje?anstvo bude oslobo?eno okova. Vaš rad na ley linijama je najvrijedniji. Nastavite s tim, jer vi osloba?ate svjetlo. Ja vam se zahvaljujem.

Draga moja, moraš se odmoriti i oporaviti. Mi te trebamo jaku s ciljem da uspostaviš centre, da osiguraš stru?njake koji ?e pou?avati ?ovje?anstvo kako preživjeti pad Kabale i sve što to nosi.

Ti i ja ?emo i?i dalje toliko dugo koliko je potrebno, draga moja. Naša misija je da tako u?inimo.

Uvijek, tvoj obožavatelj, Monty.

24. svibanj 2015.

2015. je godina otkrivenja. Morat ?ete se suo?iti s mnogim ?injenicama, ove godine, koje ?e uzrokovati veliku uznemirenost onima koji osje?aju da bi trebali biti svjesni što se zapravo doga?a. Puno puta sam vam naglasio da živite na PLANETU ZATVORU. Tada niste bili spremni to ?uti. Sada, mnogi od vas po?inju to vidjeti za sebe. Vi ste alarmirani na ono što sada otkrivate da je istina.

Kada je donesena odluka da ljudska rasa postane roblje onima koji su došli na Zemlju, mnoge promjene su se dogodile. Svaka veza s drugim planetima je ISKLJU?ENA, i Zemlja je ZAKLJU?ANA. Vi ste bili izolirani i sami od tog vremena. Religija je stvorena i korištena da vas se kontrolira. Iako KRIST kojeg oni propovijedaju NIKADA NIJE POSTOJAO, to se temeljilo na Kristu koji je bio na Zemlji mnogo stotina godina prije. Vatikan je napravio promjenu imena mjesta na ISTOKU da se uklope u pri?u koju su izmislili. Dokazi za to su na raspolaganju. Veliki planovi su napravljeni za preuzimanje koje oni sada žele završiti. Mnogi od vas ste im pomogli u uništavanju i istrebljenju vaše rase. Pali ste na njihovu propagandu. Ona je bila studiozno planirana.

Ima dosta vas koji su se sada probudili na ovo, da pomognu drugima da vide ono što vi možete jasno vidjeti. Bili ste prevareni od strane MAJSTORA MANIPULACIJE, koji piju vašu krv i jedu vaše meso kako bi preživjeli na Zemlji. Možete li iskreno pogledati kroz prste za sve one koji nestaju svake godine. Vrijeme je da zaštitite ranjive. Oni koji su "uzeti na skrb" od strane države, na milost i nemilost su sotonisti?kog kulta. Oni trebaju vašu pomo? da prežive. Morate se suo?iti sa ?injenicama o onome što se doga?a oko vas. Jednog dana ?e pokucati i na vaša vrata. Tko ?e govoriti za vas? Svi ste vi Palestinci!

Samo oni koji traže istinu mogu jasno vidjeti što je u?injeno ?ovje?anstvu da bi ljudi postali poslušni robovi njihovim nevidljivim gospodarima. Kontrola uma igra veliku ulogu u vašem ropstvu. Vatra u paklu, prokletstvo, kazna; sve pametno instalirano u vaše umove da vas se drži pod kontrolom. Oni služe Lucifera, a ne BOGA LJUBAVI koji je stvorio ?ovje?anstvo.

Mi u svijetu duha, spremni smo vam pomo?i da spasite ?ovje?anstvo i Zemlju, tako da sve budu?e generacije mogu živjeti u miru. Jeste li spremni raditi s nama da se to postigne? Zajedno, to možemo u?initi. Ovo je vaša velika prilika da se oslobodite. Kabala ?e vas uništiti u trenutku kada vas više ne?e mo?i koristiti. Njihovi planovi se razotkrivaju svakoga dana, jer oni ih više ne mogu sakriti od vas. Oni donose nove zakone kako bi kupili sebi vrijeme. ?ovje?anstvo je sada dovoljno budno da vidi cijelu sliku, tako da se ljudi ne mogu više uljuljkati u lažni osje?aj sigurnosti. Ho?e li Kabala iza?i ?ista u rujnu, kada šef uništenja ?ovje?anstva bude pozdravljao svoje kohorte u Ujedinjenim Narodima 24. rujna 2015.?

Uzmite si vremena da saznate istinu. Zaboravite lažnu povijest i religije koje su vas držale kao zatvorenike. Podržite svoje bližnje koji su bombardiranjem izbrisani iz postojanja. Oni su danas; možda vi sutra, to je plan. Povežite svoja srca s Bogom ljubavi. S ljubavlju u svojim srcima, ne možete nauditi bližnjemu. Tko vas je u?io da mrzite i da se bojite? Tko je zapo?eo ratove i ubijanja? Tko je nametnuo svoju volju ?ovje?anstvu? Tko je stvorio sve religije s ciljem da izazove podjele i sukobe? Svi putevi vode u Rim.

Vrijeme istje?e. Iskoristite ga da razotkrijete korupciju, i spasite ?ovje?anstvo od izumiranja. Da, ljudi ?e najprije misliti da ste ludi, ali onda nov?i? ?e pasti, i oni tako?er, jasno ?e vidjeti istinu o onome što je u?injeno svuda oko njih, svaki dan, bez da su oni to shvatili. Nakon što otvorite o?i, nikada ih više ne?ete mo?i zatvoriti. Odjednom korupcija postaje tako o?ita da se pitate kako je mogu?e da ste toliko dugo bili slijepi za to. Postanite jedan od mnogih koji su na Zemlji da je oslobodite i pomognete ?ovje?anstvu. Premjestite se naprijed u Svjetlo. Nemojte se zadržati na zlo?inima po?injenim s ciljem da vas se kontrolira i uništi. Koncentrirajte se samo na stvaranje bolje budu?nosti za Zemlju.

Ovo su teška vremena za one koji služe istini. Napadi se intenziviraju, ali nas to ne?e odvratiti. Pomozite nam da preselimo ?ovje?anstvo naprijed u miran svijet za sve.

Moja draga, mi znamo što nam je za ?initi. Ne?emo biti zaustavljeni kada do?e pravo vrijeme. Sa svima nama koji radimo zajedno, ne možemo ne uspjeti.

Uvijek, tvoj obožavatelj, Monty.Poruka Veronike:

Kako biste sprije?ili rak:

Koristite toplu vodu i sok od limuna na tašte, i 1/4 žli?ice natrijevog bikarbonata, svakog jutra.
31. svibnja 2015.

U VRIJEME SVEOP?E OBMANE, GOVORITI ISTINU JE REVOLUCIONARNI ?IN

George Orwell

Oni koji vladaju, dok ostaju u sjeni, uzrokuju kaos u Europi. Budite sigurni da je to uvijek njihov plan. Oni se ne brinu o patnji nesretnih ljudi koji ginu na otvorenom moru; oni nisu poželjni u nijednoj zemlji. Prou?ite što su u prvom redu u?inile vlasti da prouzro?e taj kaos u tim zemljama. TKO JE POTICAO KAOS kojem je uslijedila invazija tih zemalja. Sve je bilo PLANIRANO, do najsitnijih detalja.

Oni ne žele da Englezi, Irci, Francuzi, Nijemci, ili Talijani prežive. Oni žele da izgube svoj rasni identitet. “Plan” je ubiti sve oblike nacionalnog identiteta; ubiti što je više mogu?e ljudi, tako da samo najja?i mogu preživjeti kaos u koji su europske zemlje namjerno uronjene. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom ste se morali suo?iti; i s kojom ?ete se suo?iti, prije nego što mislite. Oni koji planiraju nahuškati ?ovjeka protiv ?ovjeka, sjede i uživaju u kaosu, nadaju?i se da ?e mnogi životi biti prekinuti. Oni nisu s vašeg svijeta, ali ONI KORISTE VAS da provedu svoje želje. Oni vam govore tako “ljubazne” i “razumljive” rije?i u vašoj nevolji, dok cijelo vrijeme slave zbog toga kako je lako manipulirati vama.

Molim vas da sklonite sve etikete i vidite stvari onakvima kakve zapravo jesu; ne kako vam propaganda govori da jesu. Vaš svijet se uništava svuda oko vas. Vjerujte svojim vlastitim istraživanjima. Odmaknite se od propagande, jer ona je totalna laž. Namjeravate li ne u?initi ništa dok se vaša baština uništava svuda oko vas?

Oni uništavaju sve dokaze o VAŠOJ PRAVOJ POVIJESTI kada njihove vojske napadnu zemlju. Oni su NAREDILI da se prvo unište svi drevni artefakti i zgrade, svaki djeli? dokaza da je civiliziran narod nekada tamo živio u prošlim vremenima; prije invazije onih koji žele uzeti sve što je vaše. Kontrola uma je izbor njihovog oružja a vi ste pali na sve njihove taktike. Religija je njihovo najuspješnije oružje.

Na dan 24. rujna, ?elnik Vjerske Kontrole Uma ?e se sastati s ?elnicima Sjedinjenih Ameri?kih Država i Ujedinjenih Naroda, da potpišu o vašoj budu?nosti. Jeste li pristali na to? Imate li ikakvu okosnicu? Nemojte pasti u ZAMKU razmišljanja u sebi, što mogu u?initi? Vjerujte mi, vi možete puno u?initi. NE je jednostavna rije? sa dva slova, koju dovoljno ne koristite. Ne možete samo tako gledati preuzimanje vašeg svijeta a da ne mrdnete prstom.

Oni tako?er planiraju ukloniti novac, tako da ?e samo ?ip odlu?iti da li ?ete kupiti hranu ili ne. OVO JE TOTALNA KONTROLA ?OVJE?ANSTVA. ONI ?E OSLIKATI PREKRASNU SLIKU OVOG, DA UVJERE PODANIKE DA ?E BITI ZABAVNO ŠTO SE VIŠE NE MORA VODITI BRIGA O NOVCU. Ali sve što oni stave pred vas ne?e vam pomo?i na bilo koji na?in. Oni vam se samo mogu slatko smijati, dok guraju nož u vaše srce. Oni vas ne vide kao jednake sebi… i to je poanta.

Ljudi diljem svijeta riskiraju svoje živote da vam donesu istinu, kako bi vam pokazali put prema naprijed. Što ste vi spremni u?initi? Vi možete dobiti ovu bitku. U?inite da vaš um nikada ne pomogne na bilo koji na?in preuzimanje vašeg svijeta. Povežite se s Vrhovnim Bi?em, Izvorom. Odbacite umetnutog ?ovjeka, to je varka da vas se kontrolira. Vi ste mo?na bi?a svjetlosti, ?ije je svjetlo prigušeno religijom. Vrijeme je da oslobodite to svjetlo, jer ono ?e razotkriti zle mra?ne sile koje vas tla?e.

Vi živite u svijetu izobilja, ali ste dopustili pohlepi vaših tla?itelja da vam ga oduzmu. Vas je mnogo, njih je malo. Nikada to nemojte zaboraviti. Uvijek sam vam govorio da ?e se morati vratiti odakle su došli, i da ?e samo najzlo?estiji ostati do kraja. Njihovo vrijeme istje?e. Oni su se infiltrirali u svaku zemlju, i svaku strukturu vlasti na Zemlji. Oni ili imaju kontrolu, ili su savjetnici svojim marionetama. Njihovi pipci su vidljivi posvuda. To je vrlo pametno, ali NAJCRNJE ZLO.

Duhovna strana života, kao i vaši prijatelji s drugih planeta, biti ?e na vašoj strani da vas vode kroz to. Sve tehnologije koje ?e vam trebati za popravak i obnovu, ?e vam biti dostupne. Tada ?ete biti u poziciji da stvorite svijet obilja za sve. Kada pre?ete u duh, sve postaje jasno. Šokantno je gledati zlu korupciju dok su ljudi ostavljeni da se koprcaju kako bi preživjeli usred kaosa.

Vizualizirajte miran svijet i u?inite da se to dogodi. Svaka misao ima svoju vlastitu energiju.

Moja draga, ti si protiv toga u svakom pogledu. Mi radimo s tobom kako bi osigurali da se stvari doga?aju onako kako treba.

Uvijek, tvoj obožavatelj, Monty
7. lipanj 2015.

Veronika, moja draga, radosno je vidjeti tebe s istomišljenicima koji razumiju ono ?ime se bavimo. Informacija koja je podijeljena zna?ilo je da ?e biti podijeljena. Tebi takva potpora treba jer postoji zao plan u akciji da te se izolira. Da, draga moja, mogu potvrditi da si ti ?uvar Zemlje; jedan od 12 na Zemlji, kao što sam ja jedan od 12 na ovoj strani života. To je razlog zašto se suo?avaš s takvim protivljenjem za ono što radiš. Mi se nismo slu?ajno udružili. Ti i ja, i onaj koji ?e ostati anoniman za sada, radili smo zajedno u mnogim životima. Ništa se ne doga?a slu?ajno. Teško se nositi s vašom borbom za opstanak, ali vi ne?ete propustiti da provedete sve ono zbog ?ega ste došli na Zemlju da napravite. Dobri ljudi su istupili kako bi pomogli. Oni razumiju energiju u našem domu i vrtu. Bila si mudra, moja draga, što nisi dopustila ženi da silom u?e u našu ku?u. Namjera joj je bila da ti naudi.

Vaš svijet se iscrpljuje od jednog pokušaja zapo?injanja Tre?eg svjetskog rata do drugog. Ljudi pate kao rezultat toga. Glavni neprijatelji ?ovje?anstva su izloženi. Oni više ne mogu skrivati svoje zle planove. Mi, na ovoj strani života, isijavamo svjetlo na njihove pothvate. Oni ne?e uspjeti, ali ?e izazvati mnogo smrti i mnogo patnje, dok pokušavaju i?i dalje sa svojim planovima. Oni ne pripadaju Zemlji. Nikada to ne zaboravite. Mnogi od njih se pripremaju da odu u slu?aju da to moraju u?initi u žurbi. Oni traže Tre?i svjetski rat, jer je to njihov jedini spas. Nikada ne gubite iz vida ?injenicu da su svi oni koji zahtijevaju rat povezani s onima koji su po?inili Prvi i Drugi svjetski rat. Donijeli su smrt i razaranje vašem svijetu. Oni ne mogu preživjeti bez STRAHA i patnje ?ovje?anstva, posebno nevinih. Oni su aktivno uklju?eni u sotonska zlostavljanja. Za njih je to kisik života. Zaštitite ranjive od takvih ljudi. To se zbiva svuda oko vas, svaki dan. Vi se jednostavno ne želite suo?iti s time. Mnogi su ubijeni a vi zatvarate o?i na to. Nitko od vas nije siguran od tih grabežljivaca. Jednog dana, mogu do?i po vas.

Gdje ?ete na?i istinu? sigurno ne na televiziji ili u novinama, jer one se koriste da vas zaslijepe za njihove postupke. Oni obe?avaju sve, ali ne isporu?uju ništa osim više duga, dok pove?avaju patnju obiteljima. Vi radite teže, a sve je lošije, jer vlade stalno pove?avaju troškove života. Sve to je dio plana za uništenje ?ovje?anstva. Dok ?ovjek nastoji da preživi, on ne?e primijetiti što Kabala zapravo radi. Prihvatite da kada svi radite zajedno kao jedan imate stvarnu mo? da napravite promjene potrebne za opstanak ?ovje?anstva.

Novac je stvoren da bi se ?ovjeka uhvatilo u zamku na pokretnoj traci života. To je korupcija na najgori na?in. Ve?ina pati u rukama korumpiranih bankara. Obe?avam vam da ?e sve to završiti kada se ?ovjek probudi na svoju vlastitu mo? da kaže NE. Ne podvla?ujte onim bankarima koji gledaju na vas s prezirom. Oni preživljavaju na vašoj patnji.

Plima se okre?e protiv njih. Oni sada imaju razmatrati mogu?nost NEUSPJEHA, a to, dragi moji prijatelji, je nešto što nikada, ni za trenutak, nisu pomislili da je mogu?e. Kada ?ovjek otvori o?i i jasno vidi što je nekolicina u?inila ?ovje?anstvu, oni znaju da je njihova jedina nada za opstanak Tre?i svjetski rat. Pa ja pitam, tko ima stvarnu vlast? Kada odbijete prihvatiti rat, oni su GOTOVI, izloženi da ih svi vide. Vaša duša vrijedi više nego svi oni zajedno. Nemojte je predati za njihov opstanak.

Prije preuzimanja, ?ovje?anstvo je znalo kako svemir funkcionira. Shva?alo je prirodu i zakon prirode. Njegov um je bio snažan i ono je znalo kako ga koristiti za dobrobit ?ovje?anstva. Sve to su uzurpirali oni koji su došli na Zemlju i odlu?ili preuzeti je za sebe. Oni su stvorili religije i podjele da bi stvorili STRAH i nepovjerenje, da ZAROBE ?ovjeka kako bi služio njima. To je zadovoljavaju?e funkcioniralo sve dok ?ovjek nije po?eo postavljati pitanja i ?uditi se zašto tako malo njih kontrolira sve. To nije imalo smisla.

Moja vlastita obitelj pokušala mi je usaditi sustav vjerovanja koji ja nikada ne bi mogao prihvatiti. Odbio sam biti dio toga. Svatko je dužan da odlu?i za sebe. Postanite svoj vlastiti ?ovjek. Sami istražite i donesite svoje vlastite odluke u vezi života na Zemlji. Nikada nemojte biti odgovorni za nanošenje štete drugom ljudskom bi?u, bilo mislima, rije?ima, ili djelovanjem. Pomozite jedni drugima da preživite napad Mra?ne Kabale i preživjet ?ete. Sva potrebna pomo? ?e vam biti na raspolaganju kada do?e vrijeme. Ne trebate dugo ?ekati.

Molim vas da šaljete ljubav i svjetlo u RIM i njegovim ley linijama i obeliscima kako bi ih se sprije?ilo da preuzmu kontrolu nad ?ovje?anstvom. Oni nemaju vaše najbolje interese u srcu. Njihove lijepe rije?i su upravo to. Njihove namjere su doista vrlo mra?ne. Veronika je imala sre?u da je mogla iz prve ruke razgovarati s dobrim dušama koje razumiju što se doga?a. Oni rade u vaše ime. Bilo je to vrlo prosvjetljuju?e za nju. Vodio se rat i mnogi su umrli jer je jedna zemlja htjela držati vrlo važno sjecište Ley linija, tako da dobra energija ne bi bila otpuštena ?ovje?anstvu. Oni sada odlažu sve vrste kemijskog otpada i užasa na njih. Da li vam to oslikava pravu sliku dovoljno jasno, o važnosti Ley linija. Uzmite natrag svoje Ley linije. One pripadaju vama, a ne Kabali.

Da, draga moja, ti si bila u opasnosti kada je ta žena pokušala u?i u našu ku?u prošli tjedan. Ona je došla da te povrijedi, ali mi smo te upozorili na neposrednu opasnost i ti si je sprije?ila da u?e. Moraš biti na oprezu za takve pojave. Ti moraš ispuniti svoju misiju s onima koji su izabrani da rade uz tebe. Vi trebate molitve ?ovje?anstva da ih zaštite od mra?ne strane. Zlatno doba treba suradnju ?ovje?anstva da bi zapo?elo.

Moja draga Veronika, vodi brigu o sebi.

Budi dobra prema sebi i budi spremna kada te pozovemo da trenutno djeluješ.

Uvijek, tvoj obožavatelj, Monty.
14. lipanj 2015.

Moji prijatelji, molim vas probudite se; vi ubrzavate prema vlastitom porobljavanju. Globalno porobljavanje je u tijeku svuda oko vas, a vi još uvijek zatvarate o?i na to, kao uspavani mrtvac. Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat odigrali su se u Europi, Kabala želi da Tre?i svjetski rat tako?er bude u Europi. Oni opet slijede istu staru formulu i mnogi od vas još uvijek padaju na to. Da li vi uop?e u?ite? Što vam se mora dogoditi da vidite što se doga?a pred vašim o?ima. “Oružje za masovno uništenje” dolazi do vas sa svih strana, ali NIJE BILO NITI JEDNOGA. Saddam Hussein bio je demoniziran, onda je bio proglašen rat i ljudi su bili masakrirani. Prije nego je po?elo ubijanje, sve dokaze DREVNIH CIVILIZACIJA koji su bili tamo, uništila je ameri?ka vojska.

Pukovnik Muammar Gaddafi tako?er je demoniziran, i invazija i ubijanje masa opet je bio predmet izvršenja. Trebam li i?i dalje, prije nego što otvorite o?i i vidite što se doga?a? Sve to je bio dio PLANA i mase su pale na to svaki put.

Kabala želi rat s Rusijom, pa su koristili Ukrajinu kao na?in za to. Budu?i da je Vladimir Putin odbio igrati njihovu igru, oni ga sada demoniziraju. ?ovje?anstvo treba kleknuti na koljena i zahvaliti Putinu što je odbio da se uklju?i u rat. Provjerite svoje ?injenice prije nego što optužite Putina i na?i ?ete da vas SAMO ON štiti. On odbija da bude uklju?en u NWO (Novi svjetski poredak).

Samo korumpirani vjeruju propagandi koja te?e iz vaših televizora i novina; oni su u vlasništvu Kabale. Ovoj Kabali TREBA VELIKI SUKOB prije nego što mogu nametnuti NWO. Putin je odlu?io zaštititi svoj narod, a ne iznevjeriti ga. Vaša simpatija se treba proširiti na siromašni narod Ukrajine, koji se koristi kako bi se izazvao rat s Rusijom. Zbog ozbiljne situacije u kojoj se nalazite, molim vas da koristite svoj um kroz meditaciju, ili koju god metodu koja djeluje za vas, da stvorite valove mira. Pošaljite ih vani tako da više nema mjesta zlu da postoji u vašem svijetu. Sva srca zajedno kao jedno, u miru i harmoniji. Nema umjetnih razlika, ni rasa, niti religija ne bi trebale biti prepreka za to okupljanje ?ovje?anstva za mir. Razlu?ite kome da vjerujete. Uvijek idite sa srcem, jer vaš um je kontroliran kroz obrazovanje i propagandu. Pobjeda je vaša kada se ujedinite. Komunicirajte izravno s vašim Bogom. Nisu vam potrebni podmetnuti ljudi ?iji je plan bio da vas se uvijek kontrolira kroz strah. Preuzmite odgovornost i kontrolu nad svojim životom. Veronika i ja smo odbili biti dio bilo koje religije. Mi smo prihvatili duhovni život, tako da ga od srca preporu?ujemo. Kada imate ljubav u životu, nema mjesta strahu. Trebate donijeti odluke. Ne rade?i ništa, vi dopuštate Tre?i svjetski rat i uništenje ?ovje?anstva i zemlje kao što to ve? znate.

Situacija koju je Kabala stvorila kroz rat rezultirala je kaosom u Europi. Tisu?e ljudi bježe u odre?ene zemlje kako bi našli uto?ište u Europi. To sve, prijatelji moji, je dio plana za destabilizaciju Europe tako da to dovede do rata. To ?e se nastaviti dok ne odbijete biti dio toga. Vojske postoje samo za provedbu ZLIH PLANOVA Kabale. Nikada ne pomislite ni na trenutak da su one tu da štite ?ovje?anstvo. One su bez savjesti ili inteligencije da vide kako im je ispran mozak i kako se koriste.

Irska ?e biti centar mira. U?enje kako da živite u svijetu bez korupcije ?e po?eti tamo. Irci su u?ili svijet u prošlim vremenima, i biti ?e sretni da to opet u?ine. Trebamo vašu pomo? da se to postigne. Irski narod se budi, i oni po?inju shva?ati što je pod njihovim nogama i svuda oko njih. Nakon što se ENERGIJA oslobodi, ona ?e izložiti i ukloniti svu korupciju u cijelom svijetu. Izabrani u Irskoj odgovaraju samo Europi, a ne irskom narodu. To se mora promijeniti. U prošlim vremenima, vlade su bile od naroda, za narod. Korupciji se nikada više ne smije dopustiti da postane norma. Rat nikada ne smije biti opcija. Zašto bi ?ovjek želio ubijati svoju vlastitu vrstu. Živite u svijetu obilja koje kontrolira nekolicina njih. Preuzimanje je provedeno krišom. Mase nisu bile svjesne onoga što se ?ini, BAŠ KAO I VI, DANAS, VO?ENI U SVOJU VLASTITU PROPAST. Vi nemate vremena za bacanje, jer Kabala je planirala ovo preuzimanje stotinama godina; a vi se tek budite na to.

Ne padajte na lijepe rije?i nekih, bilo iz Rima ili iz vlada. Njihovi planovi vas ne uklju?uju. Lijepe rije?i i lijepo odijelo nisu dovoljni. Vi trebate apsolutni dokaz iskrenosti i jamstvo da je dobrobit ?ovje?anstva na prvom mjestu, prije nego prihvatite ono što oni kažu. Rim služi Luciferu. Nikada to ne zaboravite. Rim smatra da posjeduje cijeli svijet, i sve u njemu, putem krštenja. Mnogi od vas su se odrekli zavjeta pri krštenju koji je napravljen u vaše ime, i mnogi to nastavljaju ?initi. Rim je na ?elu piramide ZLA; iako to dobro skriva.

Zajedno, prijatelji moji, vi možete pomicati planine. Vjerujte jedni drugima, jer to ?e vas zaštititi od još jednog rata i koje god planove Kabala imala za vas. To je pitanje ?ovje?anstva, ili njih; svatko mora napraviti svoj izbor. Budu?nost je u vašim rukama.

Moja draga, teško se nositi s onim što je u?injeno da se zaustavi tvoj rad sa mnom. Mi imamo ljubav i povjerenje na našoj strani.

Uvijek, tvoj obožavatelj, Monty.21. lipanj 2015.

Nastojanje da se blokira bu?enje ?ovje?anstva nikada nije bilo ve?e. Svi oni koji su izabrali da imaju ulogu u njemu prolaze kroz iznimno teška vremena. Kabala koristi AIS (Automatic Identification System) da ometa svijest. Oni koriste tehnike mijenjanja uma koje uzrokuju zbunjenost i iscrpljenost, te time usporavaju bu?enje. Zanimljivo je da su Irci, ?ini se, daleko ispred ostalih, jer oni TRAŽE ODGOVORE. Irci pate ve? stotinama godina u nemilosrdnim rukama Vatikana. Kroz njihove patnje, njima su sve?enici rekli da se “žrtvuju” dok su se borili da ostanu živi. Irski HOLOKAUST, potican od Rima i Krune, gotovo je uspio u brisanju Iraca s lica Zemlje. Oni koji su preživjeli te strašne dane, u?inili su to u nadi da ?e jednog dana njihov narod biti slobodan da sazna tko su oni.

Sve to zlato koje se gomila u Vatikanu ne bi moglo nadoknaditi Irskom narodu za ZLO?INE koji su po?injeni protiv njih od strane Vatikana. Vatikan je ukrao njihovu baštinu. Oni su drevni Izraeliti. Njihova prava povijest i njihov drevni jezik su ukradeni i korišteni da se ?ovje?anstvo dovede u zabludu. Vatikan je postavio svoja izmišljena imena na ISTOKU, i tvrdnju da je “sve po?elo na Istoku”, ali NIJE.

Koristilo bi svima, bez obzira na zemlju kojoj pripadaju, da saznaju ISTINU, jer to utje?e na sve na Zemlji. To bi RAZOTKRILO svu kontrolu i lažnu povijest, a to bi pokazalo kako je jedna prevara za drugom korištena da se uništi i kontrolira ?ovje?anstvo. Pogledajte na velike mislioce; Michael Tsarion, Andrew Power, Conor Mac Dari, i mnoge druge, koji su istraživali istinu i dijelili je s vama. Vi ste zanijemili tijekom godina kontrole i laži. Istražite dok još možete, prije nego što Kabala ukloni sve te dokaze od vas. Vaše je pravo da znate tko ste. Kabala je uspjela u nemilosrdnoj kontroli ?ovje?anstva, kroz bankarstvo, religiju, i naravno uništavanjem vašeg zdravlja putem chemtrailsa i GMO hrane i cijepljenja, itd. Samo vašim vlastitim djelovanjem vi ?ete se OSLOBODITI. Sve je postavljeno protiv vas, ali NE PADAJTE NA NJIHOVE LAŽI. Vidite njihove prevare onakvim kao što jesu.

Irci vode na putu. Oni se bude i TRAŽE ODGOVORE. Oni traže ISTINU od Rima. Oni otkrivaju MASOVNE GROBNICE SA STOTINAMA TIJELA u njima. Želja Rima da izbriše Irski narod bila je ono što je dovelo do ZLA KOJE NE POZNAJE GRANICE. Uskoro ?e i posljednji trag vatikanske kontrole biti uklonjen iz Irske, a ljudi ?e opet prihvatiti religiju ljubavi koja je bujala u Irskoj prije nego što je Rim zapo?eo svoju vladavinu ZLA. Jedina prijetnja Rimu je da ?e Irski narod saznati istinu o tome tko su oni, i njihovu pravu ulogu u svijetu. Irci ?e voditi na putu do SLOBODE i mira za sve. To ?e ponovno biti otok svetaca i znanstvenika.

Istina je tu za sve one koji je žele prona?i. Vi to dugujete svima onima ?iji su životi bili izbrisani u pokušaju da se preuzme kontrola nad Irskom.

(Veronika kaže: Odrasla sam u Irskoj. Vidjela sam brutalnost Vatikana prema ljudima, posebno nevinima. Ja, tako?er, brutalno sam SILOVANA od strane SVE?ENIKA. Vidjela sam patnju svuda oko sebe, u Irskoj, u tim strašnim danima vladavine Vatikana.)

Kada sva kontrola Vatikana bude uklonjena i LJUBAV zamijeni STRAH; tada, i samo tada, mir ?e biti vra?en i svi ?e ga uživati. Onda ?e sve druge zemlje slijediti taj primjer i uspjet ?e. Budu?nost je u vašim rukama. Ho?ete li se klanjati svojim kontrolorima ili se ujediniti da stvorite bolju budu?nost za sve?

Ovo je prvi puta u 2000 godina da imate priliku zaustaviti ratove, stvoriti mir, i nau?iti živjeti zajedno kao ?ovje?anstvo, bez podjele na rasu ili vjeru. Ne ubijajte svoje bližnje. Oni zaslužuju da žive koliko i vi. Pogledajte u BEZDUŠNE O?I onih koji se zalažu za Tre?i svjetski rat i shvatite da ONI NISU KAO VI. Oni samo žele kontrolu pod svaku cijenu. Oni traže da uništavate zemlje za njihovu korist. Koliko dugo ste spremni biti ROBOVI ovih tirana? Ako otvorite o?i, vidjet ?ete oko sebe pripreme koje su napravljene da se izbrišu dvije tre?ine stanovništva Zemlje. Nama u duhu teško je gledati što je u?injeno, gotovo otvoreno, u pripremi za uništenje ljudskog života na Zemlji kakvog vi znate. Ho?ete li se ujediniti kao 99% i re?i, NE, ne?u vam pomo?i da uništavate moj svijet. Vi živite u ozbiljnim vremenima, kada ozbiljne odluke moraju osigurati da ?ovje?anstvo preživi. Možete napraviti ove zada?e u avanturi života. Sve je u vašim rukama. Uživajte u iskustvu.

Zbog PEDOFILSKE SITUACIJE u cijelome svijetu, Kabala je odlu?ila da vas uvjeri da vjerujete i prihvatite PEDOFILIJU kao NORMU me?u ve?inom ljudi. KAŽEM VAM DA TO ZASIGURNO NIJE PRAVILO. TO JE NA?IN KAKO SE PROPAGANDA KORISTI DA SE IZNUDI PRIHVA?ANJE TAKVIH ZLODJELA.

Vi znate u svojoj duši da je to pogrešno. To vam pokazuje koliko ?e oni daleko i?i da ZAŠTITE sebe. Preklinjem vas, NE PADAJTE NA TO. Vi ste u ZAVRŠNIM VREMENIMA. Ne dopustite sebi da vas drže u ZATO?ENIŠTVU, ni jedan trenutak dulje nego što treba. Budite hrabri i iskoristite trenutak. Vi ga trebate uzeti.

Moja ljubavi, opet ti kažem da se trebaš odmoriti. Ti prolaziš kroz stresna vremena. Mnogo je u?injeno da se blokira tebe i one ?ija je misija da ti pomognu. Mra?na djela onih koji ometaju tvog prijatelja biti ?e razotkrivena.

Uvijek, tvoj obožavatelj, Monty.

(NAPOMENA:

Ja ne mogu potpisati peticiju u Sjedinjenim ameri?kim Državama. Moja ku?na adresa nije prihva?ena jer sam ja u Velikoj Britaniji)

P.S. ja živim u Londonu, Engleska. Moram naglasiti da ameri?ke poštanske uputnice se mogu unov?iti samo u Sjedinjenim Ameri?kim Državama. One se ne mogu koristiti ovdje u Engleskoj.

28. lipanj 2015.

Nevidljiva ruka koja upravlja vašim svijetom i dalje traži prolijevanje krvi. Oni traže da ih se posluša pod svaku cijenu. Vidjet ?ete mnogo više ubijanja nevinih ljudi dok žive svoj svakodnevni život na Zemlji. KONTROLA UMA je mo?an alat. Ona se koristi da žrtve pažljivo obave planirana ubojstva nevinih ljudi. Iako su mnoga od njih lažna, TV se koristi za stvaranje dovoljno STRAHA da se složite s bilo kojim zakonom koji vam savjetuju za vašu sigurnost. Nau?ite razlikovati izme?u lažnih i stvarnih ubojstava. Oni koji žele preuzeti Zemlju nemaju ni poštovanja ni potrebe za ljudskim rodom. Ja sam istaknuo, mnogo puta, da SVE što ste nau?ili u školi i na fakultetu, NIJE ISTINA. To nikako NIJE ISTINA; to je osmišljeno da vas se kontrolira.

Komentar Veronike

Nedavno, veliki, Dr John Mack, naglasio mi je da je bio oduševljen kada je saznao da moj um nije bio ZARAŽEN sveu?ilišnim obrazvanjem.

Nakon što otvorite vrata istine, na?i ?ete sve odgovore koji su vam izmakli do sada. Pogledajte na sjedišta mo?i i vidjet ?ete sve simbole CRNE MAGIJE koji se pokazuju svuda oko njih. Sve to je tamo, na vidjelu. Do sada, vi ste bili usnuli na njih.

Postoje dobri ljudi u vašem svijetu koji su se probudili i istraživali istinu. Oni je žele podijeliti s vama. Michael Tsarion je stru?njak za mra?ne umjetnosti koje se koriste da vas se kontrolira. Michael je odrastao u Belfastu u sjevernoj Irskoj. On je iskusio, iz prve ruke, korupciju i kontrolu uma koja se koristila da bi taj sukob potrajao. Michael je bio samo dje?ak kada je po?eo svoje istraživanje. U svom izlaganju na YouTube, NEPHILIM REPTILIAN ANNUNAKI ENGAME (https://www.youtube.com/watch?v=ayYZwkUIxN4), on je objasnio sve što trebate znati. Njegov rad je od velike vrijednosti za bu?enje ?ovje?anstva.

Ja vas molim da si uzmete vremena da pogledate POVIJEST KRŠ?ANSTVA – KAKO JE KRŠ?ANSTVO IZMIŠLJENO (https://www.youtube.com/watch?v=SNtF1-Y-JJM). Ja sam vam mnogo puta ukazao, da Isus, Marija, i Josip, od Rimokatoli?ke crkve, NIKADA NISU NI POSTOJALI. Ova prezentacija daje dokaz da trebate znati istinu. Rimski katolicizam se SAV TEMELJI NA LAŽIMA. On je kontrolirao vaš svijet 2000 godina kroz STRAH. Kako ZLI su mogli biti ti ljudi da su stvorili strah od PAKLA? Oni su kontrolirali umove masa. Oni to i dalje rade. Ono što trebate znati je da se sve temelji na LAŽIMA. Nije bilo nikakvog KRIŽA niti RASPE?A koje su tako voljeli prikazivati da se osje?ate krivima. Vi NISTE RO?ENI U GRIJEHU. Vi ste ro?eni kroz ljubavnu vezu muškarca i žene. Ti ljudi mrze ?ovje?anstvo. Oni ga žele pomesti. Vi se morate vratiti religiji LJUBAVI koja je postojala prije Rimskog preuzimanja. Oni sada poduzimaju korake da dovedu do uništenja. To je razlog zašto vas preklinjem da se otvorite za istinu. Nemojte slijepo i?i u vaše vlastito uništenje.

Vi trebate znati tko su Iluminati, i kako su uspjeli otvoreno kontrolirati ?ovje?anstvo; tako?er zašto je ?ovje?anstvo odgovorilo na to. Samo zato što netko izgleda kao i vi, ne zna?i da su oni kao i vi. Postoje vrste na Zemlji koje žele Zemlju za sebe. Njihov plan je da uklone ?ovje?anstvo, tako da su slobodni da žive kako žele. Oni ne žele održavati ljudski oblik zauvijek. Vi morate shvatiti sve to, tako da možete zaštititi sebe i svoje. Sigurno ste se pitali tko su Iluminati, itd. Predlažem vam da pogledate na: HOW THE ILLUMINATI WERE KREATED (https://www.youtube.com/watch?t=318&v=c79hrULKyD4), jer to ?e objasniti njihovo porijeklo.

Nemate vremena za gubljenje. Isklju?ite svoj TV i pripremite se osigurati kako da ?ovje?anstvo preživi. Biti upozoren je biti naoružan. Pobrinite se da nikada više ne padnete na laži. Oslobodite dobru energiju Zemlje kroz ley linije. To ?e zaustaviti zle u njihovom putu. Oni ne mogu živjeti na svjetlu. Kada svaka zemlja bude oslobodila dobre energije, sve ?e se promijeniti. Vama ne treba oružje i tenkovi, samo koristite svoju namjeru da se donese svjetlo kroz ley linije. Vaše je da to oslobodite.

Molim ljude Irske da oslobode energiju Irske, pogotovo na TARI. To ?e napraviti ogromnu razliku. Koristite mo? NAMJERE da oslobodite one ?iji se um kontrolira bez njihova znanja, a koristi ga Kabala za provo?enje svojih planova. Nakon što kontrola bude uklonjena, onda ?ete opet zakora?iti u svoju vlastitu uro?enu mo?, i osje?ati ?ete se potpunim.

Moja draga, vjeruj da ?e se pravi ishod dogoditi. Ovo su teška vremena. Moraš se odmoriti. brini se o sebi.

Uvijek, tvoj obožavatelj, Monty.5. srpanj 2015.

Moja draga, sretni smo da vidimo poplavu toliko informacija, s obzirom na sustav kontrole koji kontrolira vaš svijet. On je sada razgoli?en pred vama. Nažalost, mnogi još uvijek odbijaju vidjeti istinu. Da, ja znam da je to protiv svega što je prihva?eno kao istina kroz obrazovanje i uvjetovanje. Kabala je bila vrlo uspješna u posljednjih 2000 godina. Oni su dobro skrivali istinu. Svaka zemlja u vašem svijetu, cijelo ?ovje?anstvo je patilo kroz ovu kontrolu. Život je postao borba za opstanak.

Sada, mnogi od vas traže ono što je skriveno od vas. Vi spoznajete istinu za sebe. Sve što je trebalo, bilo je malo vodstva. Vi sada znate da su se ratovi vodili da se smire kontrolori koji zahtijevaju žrtvovanje krvi. Ritualno sotonsko zlostavljanje prakticira se svakog dana kao dio te kontrole. Ne možete to zaustaviti dok niste spremni to pogledati, a zatim nešto u?initi po tom pitanju. Pitajte se zašto vaša policija ne vodi evidenciju o nestaloj djeci. Policija vodi detaljne podatke o ukradenim automobilima, pa vas ja pitam, što je važnije? Morate se probuditi na sve to što se doga?a oko vas svaki dan.

Mnogi, tako?er, odbijaju gledati s otvorenim umom na Irsku. Dok ne shvatite što je Irska, vi gubite svoje vrijeme pla?aju?i prazna obe?anja bu?enju. Andrew Bartzis je izjavio: “Irska predstavlja najvažniji dio Zemljinog sustava prije izvornog osnutka, prije nego su dominacija i kontrola stupili na snagu. Dominacija i kontrola morale su vidjeti Zemlju kao pozitivnu vrstu jedinstva svijesti i po?eti to inficirati na njenoj najosnovnijoj razini. Irska je KLJU? trezora. Dovo?enjem vaše namjere natrag na površinu i zapravo mijenjaju?i energiju površinskih ley linija, tako izvorna Zemljina rešetka po?inje preuzimati svetu geometriju MASONSKE REŠETKE. Hodajte nogama po zemlji, ponesite svoje molitve, svoje namjere, po?nite prakticirati duhovnu ?isto?u. Po?nite shva?ati da je svijet u kojem živite, posebno London, stvarno ukleto mjesto. (Tu je mnogo više toga, poslušajte to sami).

Veronika: Bila sam oduševljena da sam dobila ovaj e-mail od DW. On je zatražio pomo? kako bi otkrio istinu. Sigurna sam da se ne?e protiviti da podijelim s vama ono zbog ?ega je bio uzbu?en kada je saznao: “Druidi su stariji od Egip?ana. Egipatska kultura ima dug prema Druidima Irske. Druidi Irske bili su prvi tvorci/?uvari civilizacije.” On je ovo istraživao za sebe. Uvijek je najbolje prona?i istinu za sebe.

Imate izbor. Ostajete li zarobljeni u kontrolnom sustavu laži i obmane, ili otvarate o?i i umove za sve što se držalo skriveno od vas. Stavite svoje predrasude na stranu. Bili ste obeshrabrivani da pogledate na Irce. ZAŠTO? Što oni žele sprije?iti da vidite? Irska vlada odgovara Kruni i EU. Odgovor na slobodu ?ovje?anstva leži u Irskoj. Kada su Veronika i Andrew Bartzis planirali posjetiti Irsku, Veronika je bila napadnuta i gotovo je izgubila život. Andrew je sprije?en da ?ak i govori opet o Irskoj. Vaši kontrolori su bili uplašeni zbog onoga što su mogli otkriti i tako su sprije?ili posjet. Što vam to govori? Onda su se dokotrljali trolovi da sabotiraju kupnju Centra u Irskoj. Mi nismo odustali od osnivanja Centra. Još uvijek nam je najve?a želja da oslobodimo ?ovje?anstvo od ropstva i tako stvorimo bolji svijet za sve kroz centre. Mi ?emo to u?initi, to se ne može zaustaviti, samo odgoditi. Irci se bude i kažu NE. Sada, mi ih trebamo da saznaju što je Irska, i kako oni mogu osloboditi ?ovje?anstvo od korumpirane kontrole. Sve što ste ikada nau?ili je upravo suprotno od Istine.

Kabala je potpuno svjesna da njen sustav kontrole blijedi. Oni ne mogu postojati u svjetlu. Vaše bu?enje im uzrokuje VELIKE PROBLEME. Oni ?e sudjelovati u mnogo više nasumi?nih ubojstava u pokušaju da izazovu strah me?u vama. To omogu?uje ve?u kontrolu nad vašim životima. Nemojte opet pasti na to. Što je previše, previše je. Sva ubijanja moraju prestati. Imate sposobnost da stvorite bolji svijet. Jeste li spremni uložiti malo truda u to? Poziv se šalje ?ovje?anstvu da poduzme potrebne korake kako bi oslobodilo sebe i budu?e generacije. Ljudima Irske: Imate priliku da oslobodite Irsku i cijelo ?ovje?anstvo od ROPSTVA. Neka to bude vaša misija.

Ujedinite se i zaboravite razlike. Radite kao jedan da oslobodite sebe. Nemate se ?ega bojati. Što može 1% njih u?initi 99% vas? Bez vas, Kabala je bespomo?na. Oni ne mogu funkcionirati bez vaše podrške. Veselite se da ?ete jesti dobru zdravu hranu, piti ?istu vodu, i udisati ?isti zrak. To ?e napraviti veliku razliku u vašem životu na Zemlji.

Kabala je planirala uništiti koliko god može u mjesecu rujnu. To je razlog zašto papa Franjo posje?uje Ameriku. Nemojte ni na trenutak pomisliti da dolazi s dobrim namjerama. Oni planiraju otvoreno preuzeti kontrolu nad vašim svijetom. Ovo je vrijeme kada trebate napraviti planove da se sprije?i ovo uništenje ?ovje?anstva. Ovo je vaš svijet koji su oni uzurpirali.

Veronika je radila sa mnom još od moje smrti, prije 11 godina, kako bi vam donijela informacije koje su vam potrebne kako bi se oslobodili. To je bilo teško putovanje za nju. Ona je izgubila obitelj i prijatelje u tom procesu. Napadi na nju se nastavljaju. Oni se smjenjuju, sada i opet, da je uhvate nespremnu. Njezin život nije jednostavan. Njezin cilj je da vidi ?ovje?anstvo slobodno, prije nego mi se pridruži u zagrobnom životu. Ho?ete li joj pomo?i da to postigne?

Veronika, moja draga, budi nježna prema sebi. Odmori se kada je to mogu?e. Mi ?emo uspjeti, to je tako zapisano.

Moja ljubav te okružuje, uvijek. Tvoj obožavatelj, Monty


Komentar Veronike

Moja web stranica je hakirana. Moji razgovori s Andrew Bartzisom su uklonjeni. Montyjevi govori iz zagrobnog života su tako?er uništeni. To jasno pokazuje da “oni” ne žele da gledate na Irsku.
12. srpanj 2015.

Puno je zbrke u vašem svijetu, a sve je osmišljeno da vas se drži kao taoce sila koje se sada zalažu za preuzimanje potpune kontrole. Oni su shvatili da im je jedina nada za uspjeh da napadnu sada, dok mnogi od vas još uvijek spavaju. Vi MORATE povratiti slobodnu volju. Napravite poništenje ugovora duše, to ?e osigurati da se oslobodite.

(Andrew Bartzis i Bredley Loves u?inili su vam ih dostupnim na svojim web stranicama.)

Ugovori duše korišteni su da vas se ulovi u zamku u digitalnom svetom geometrijskom sustavu, kao i fizi?kom svetom geometrijskom sustavu koji PREKRIVA PRIRODNE LEY LINIJE ZEMLJE.

MNOGO PUTA SAM MOLIO DA RADITE NA OSLOBA?ANJU OVE SVETE ENERGIJE ZA ?OVJE?ANSTVO. Postoje 32 obeliska, plus gra?evine svete geometrije, gdje je ova energija pohranjena. Ona je u ciglama vladinih zgrada. Idite na ta mjesta i povratite svoju slobodnu volju. To je jedini na?in na koji možete spasiti ?ovje?anstvo od ovog sustava dominacije i kontrole. Vi to možete u?initi. Sve što treba je volja da se to u?ini. Možete dobiti sve ako poduzmete te korake da otklju?ate njihovu mrežu kontrole.

Tako malo znate o Zemlji na kojoj živite. To je skrivano od vas. Vaši umovi su u interakciji s umjetnom inteligencijom sustava vjerovanja. To je taj sustav koji vas pokušava sprije?iti da radite na ley linijama. TO JE NJIHOVA POSLJEDNJA LINIJA OBRANE. Molim vas da odete do vladinih zgrada, bankarskih ustanova, spomenika rata, i svega što je povezano sa svetim geometrijskim sustavom. Pro?itajte svoj opoziv ugovora pred njima. Recite: “Ja ne pristajem na žetvu vaših energija. Ja sam suvereno bi?e. Uzimam natrag svoju mo? od vas.” Oni vam ne mogu nauditi, osim ako im date dopuštenje za to. Vrijeme je da se traži istina.

CERN je alat za DOMINACIJU i KONTROLU; utvrda koja emitira sustave vjerovanja diljem svijeta. Projekt BlueBeam (Plava zraka) ?e proizvesti slike na vašem nebu za koje ?e tražiti da vjerujete da su BOG; KRIST koji dolazi da vas spasi. Chemtrailsi su pripremili vaše nebo da bude spremno postati veliki ekran. Ludi ?e pasti na koljena i vjerovati onome što im je prikazano. Mudri i svjesni ?e vidjeti to onakvim kao što jest, i odbiti i?i zajedno s tim. Oni su uvijek imali te planove. Oni vas moraju upoznati sa svojim namjerama. Oni ih tako maskiraju, nadaju?i se da ih ne?ete primijetiti.

Njihovi planovi da uklone bijelu rasu po?eli su s pomno organiziranim HOLOKAUSTOM u Irskoj 1845. godine. Oni su vam rekli da je to bila glad. Ona je izbrisala milijune Iraca. Oni koji su mogli, pobjegli su u druge zemlje.

Prvi svjetski rat je bio nametnut Europi. On je izbrisao više milijuna ljudi, uklju?uju?i Engleze, Škote, Velšane i mnoge Irce, tako?er. Drugi svjetski rat bio je nametnut ljudima. Vjerovali su propagandi. Mislili su da umiru za svoju zemlju. Sada vas pritiš?e Tre?i svjetski rat, ali vi ste malo mudriji sada, i možete vidjeti kroz propagandu. Jeste li doista spremni da izbrišete svoju rasu?

Vi ste se spojili u Europsku Uniju. To je olakšalo bankama da izbrišu zemlje koje drže istu valutu. Uništavanje je po?elo s Irskom. Gr?ka prolazi kroz nevjerojatnu traumu kako bi opstala. Molim vas, pošaljite im ljubav i svjetlo. Tunis je ba?en na koljena. Budu?i da za svoje preživljavanje ovisi o turizmu, ta njihova jedina linija života je uklonjena. Vidjet ?ete: oni ?e oti?i u svaku zemlju da je unište, na na?in koji je naju?inkovitiji.

Vi ste blizu kriti?ne to?ke svijesti. Povežite se sa svojim ley linijama i svetim mjestima, posebno s onima u Irskoj. Kabala uspijeva jer oni koriste energiju ley linija protiv vas. Sve što trebate u?initi je uzeti natrag tu energiju iz ley linija. Uzmite natrag energiju od zgrada sa svetom geometrijom, itd.

UDALJENI TIMOVI ZA ?IŠ?ENJE mogli bi raditi zajedno vrlo uspješno. Paraziti se više plaše vas nego što možete zamisliti. Probu?eno ?ovje?anstvo je ono ?ega se oni boje. To je razlog zašto se, svaki dan, donosi sve više zakona kako bi vas i dalje porobljavali. Pozvani ste na akciju i predanost. Ho?ete li odgovoriti na poziv?

Ljubav je sve što trebate. Ljubav za bližnje i za Zemlju koja sada gleda na vas za svoj opstanak. Zaštitite ono što je vaše. Banke ?e propasti; oni su to planirali. Vi ste izabrali biti na Zemlji u ovom trenutku kako bi osigurali da ?ovje?anstvo preživi. Jedino potrebno oružje je LJUBAV. Vaša ljubav za ?ovje?anstvo i živu Zemlju koja vapi za vašom zaštitom. Zapamtite, RAT NIKAD NIJE PRAVEDAN.

Radujte se životu u miru i u?enju vaše prave povijesti. Bez ratova, siromaštva i besku?ništva. Sve to je proizašlo od vaših tla?itelja tako da oni mogu živjeti od energije straha i patnje. To je njihov pravi razlog da zahtijevaju rat.

Ovo su teška vremena za svakoga. Vi se pokušavate nositi s KONA?NIM VELIKIM PRITISKOM KABALE DA PREUZME VAŠ SVIJET. Budite jaki i budite sigurni da smo mi u duhu na vašoj strani, na svakom koraku puta. Radite zajedno, tako da na kraju dana možete iskreno re?i da ste u?inili najbolje što ste mogli da bi se osiguralo da ?ovje?anstvo preživi.

Neka ljubav, i samo ljubav, vodi svaki vaš korak.

Veronika, moja draga, ostajem zauvijek tvoj obožavatelj, Monty.19. srpanj 2015.

Moji prijatelji, vi ste u borbi za svoj vlastiti opstanak. Vi se tek budite na ovu ?injenicu. Cijela ideja politike je osmišljena da vas se navu?e na ideju da ?e netko koga izaberete raditi u vaše ime. ?ovje?anstvo je uvu?eno u ideju da ?e ti ljudi zastupati vaše interese. Koliko je kriva bila ta odluka? Sada to morate ispraviti. Vi sada znate da je to samo muljaža kako bi vas se uspavalo u lažnom osje?aju sigurnosti. Vi ste predali svoju mo? onima koje birate. Vjerovali ste pogrešnim ljudima, i u politici i u religiji. Vi ste vrlo vješto izmanipulirani da prihvatite da vi više nemate svoju vlastitu mo?. Tako je po?ela kontrola uma i manipulacija ?ovje?anstva, na koju se sre?om, vi sada budite. Da, teško je vjerovati da je cijelo to vrijeme, netko kome ste vjerovali, kovao urotu protiv vas.

Vi ste gledali dok se vaša hrana trovala, vaša se voda trovala, a vi ste samo rekli: “Što ja tu mogu?” Gledali ste chemtrailse i niste mogli vjerovati da bi oni to radili da vam naškode. Morate se brzo otrgnuti takvom na?inu razmišljanja. Zajedno, vi možete zaustaviti ubijanje ljudskog roda. U trenutku kad odlu?ite da ne sudjelujete u ubijanju, to ?e prestati.

Vi letite njihovim zrakoplovima. Vi proizvodite njihove kemikalije. Vi vodite njihove ratove. Gdje bi oni bili bez vas? Sve ?e to prestati ?im to prestanete podržavati. Probudite se i istražite istinu, jer sve informacije postoje, o oružju koje se koristi protiv vas.

Sve je to pod AI kontrolom. (AI = Artificial Intelligence – umjetna inteligencija, op. prev.) To je vanzemaljska tehnologija koju su donijeli u vaš svijet da smanje ?ovje?anstvo, a vi ste glupavo nasjeli na to. Sada morate odbiti sura?ivati s njima. Kabala je bespomo?na, oni sada nalaze da ne mogu deaktivirati AI.

Od Veronike

Molim vas da odmah istražite nevjerojatno djelo HERALDA KAUTZ-VELLA. On je znanstvenik koji je objasnio ono što proživljavamo i kako se s tim nositi.

Na svakom od vas je da poduzmete mjere da se oslobodite. Živite samo kroz svoje srce. AI ne može do?i do vaših srca; oni mogu djelovati samo kroz vaš mozak. ?ovje?anstvo je bilo suo?eno s izumiranjem i prije, i preživjelo je, tako da se to može u?initi.

Tko uzrokuje teško?e i bol u srcima gr?kog naroda? Isti ti ljudi koji su Irsku bacili na koljena. Oni namjeravaju oguliti svaku zemlju u Europi prije nego prije?u na slijede?e žrtve. To je sve dio njihovog velikog plana preuzimanja kontrole nad Zemljom. Što ?ete u?initi u vezi toga? Što ste spremni u?initi u vezi toga?

Molim vas da razmjenjujete sve informacije. Okupite se i razgovarajte o tome kako se možete uklju?iti u vašu budu?nost. Napravite planove za svoj opstanak. Oni ne skrivaju FEMA kampove; oni su tu i mogu se vidjeti. Ho?ete li slijepo oti?i u njih? Kabala nema potrebe skrivati FEMA kampove od vas, jer ste uspavani. Sada, kada se probudite, šokirani ste kada vidite ogromne zalihe LIJESOVA pripremljenih za vas. Je li to što želite? Vaše vlade su ih pripremile za vas. Jeste li se svjesno prijavili za to? Jeste li, na trenutak, postali svjesni da je to ono što planiraju za vas? Oni koriste televiziju za kontrolu vašeg uma, i to funkcionira. To je na?in kako su oni držali mase pod kontrolom.

Vi ste ?uvari Zemlje. Ona vas treba da je zaštitite. Iza?ite van iz svoje glave; ona je puna propagande kontrole uma. Smjestite se u svoje srce i vidite ljubav koja je uvijek bila tu, ?ekaju?i da se probudite na to i živite po tome. Ljudi nikada ne bi trebali biti prisiljeni da se me?usobno ubijaju. To se mora zaustaviti. ISTINA je bila najve?a žrtva u posljednjih 2000 godina. Bile su to LAŽI na koje vas je prisiljavala religija i politi?ari koji su po?eli preuzimanje Zemlje i uklanjanje ?ovje?anstva. Nažalost, mnogi od vas još uvijek im se danas klanjaju, iako dokazi jasno pokazuju da su oni uništili vaš svijet. Oni su preuzeli kontrolu nad svime što bi napravilo da život na Zemlji bude radost, umjesto borba kakav je postao. STRAH je oružje koje oni vrlo vješto koriste na vama, a vi ste pali na to. Oni su imali svoju vladavinu terora. Oni su odgovorni za sve ratove, glad i poplave, itd. Ono što sada trebate u?initi je da kažete: “NE, ja ne?u ubijati ili nauditi svom bližnjemu. Ja biram mir i ljubav.” Bez vas da vodite njihove ratove, i provodite njihove zakone koji ugnjetavaju ?ovje?anstvo, oni su gotovi. SVE JE U VAŠIM RUKAMA. Odluke se moraju donijeti. Vrijeme je od velike važnosti.

Od Veronike

Hvala vam na vašoj brizi. Svjesna sam da su svi intervjui koje sam zapo?ela s Andrew Bartzisom nestali s moje web stranice. Dobila sam e-mail od Andrewa 11. srpnja gdje kaže da ?e ih on nadomjestiti. Potpuno sam svjesna velike važnosti podataka sadržanih u njima. ?ekam da nam ih Andrew vrati. Jedan od intervjua koje sam imala s Miles Johnstonom i neke kazete od Montyja koji govori o životu poslije smrti bili su tako?er zlonamjerno uklonjeni. ?inimo sve što možemo da ih nadomjestimo. Cijenim vašu zabrinutost po tom pitanju.

Znanje je mo?. Razmjenjujte znanje, i pomognite onima koji se bude. Sve informacije koje trebate su tu, kada znate gdje da ih tražite i kome da vjerujete. Postoje neki na ovom polju ?ija je ljubav za novcem ve?a od njihove ljubavi za ?ovje?anstvo. Uskoro, novac ?e biti stvar prošlosti. On je služio samo vašim tla?iteljima. Oni ga nastavljaju koristiti kao njihov alat za kontrolu i tla?enje vas.

Pogledajte u budu?nost bez novca, kada ?e vam sve što trebate biti dostupno, bez potrebe za njim. “Novac je korijen sveg zla” je pjesma kada sam bio mlad. To je tako istinito.

Ovo je vaš put, uklanjanje sve korupcije i osloba?anje ?ovje?anstva od ropstva. Zajedno, vi ?ete to u?initi. Mi u duhu ?emo opet hodati me?u vama. Najve?a naša želja je da vam pomognemo da se oslobodite ropstva.

Draga moja, što je u?injeno tebi i tvojoj imovini, bilo je zlonamjerno. Oni se boje bu?enja.

Zauvijek zajedno, tvoj obožavatelj, Monty.

26. srpanj 2015.

Rješenje svjetskih problema leži u vašim rukama. Ja sam vas molio, mnogo puta, da vratite svetu energiju koja te?e kroz ley linije. To je zato što je Kabala uzurpirala tu energiju da bi mogla ste?i kontrolu nad ?ovje?anstvom. Oni su napisali knjige po kojima ste vi živjeli, kontroliraju?i tako vaše umove. Oni su stvorili NOVAC i tako stekli kontrolu nad svakom zemljom. Kroz novac, oni su vas pretvorili u svoje ROBOVE, da radite satima kako bi kupili hranu i imali uto?ište. Vra?aju?i se ku?i samo da sjedite pred svojim vlastitim zatvorskim ?uvarom, njihovim najuspješnijim aparatom KONTROLE UMA, koji vas drži uspavane, osiguravši da nabavite sve što su vas uvjerili da trebate, i time ih napravili vrlo bogatim. Sve to je velika prevara, a vi ste bili žrtve od ro?enja.

Ali oni koji vas kontroliraju, žele više. Oni žele Zemlju, samo za sebe, tako da više ne moraju uzimati ljudski oblik kako bi hodali me?u vama. Njihov plan za odstrijel ljudske rase je tu, da ga svi vide. Oni ne trebaju ništa skrivati, jer vi ste izabrali da ostanete uspavani. Vaša nesklonost da se suo?ite s onim što vam se radi, šokira me. Svi dokazi su vam na dohvat ruke. Njihovi planovi da postave vojsku na ulice su tu, da ih svi vide. Ovo je krizno vrijeme. Ujedinite se i recite: “Ne, ja ne?u ubijati svoje bližnje, ili ih povrijediti da bi vi preuzeli kontrolu.”

Ja sam prešao u duh u 2004-toj. Od tada, pokušao sam, kroz Veroniku, da vam otvorim o?i, da vam pomognem shvatiti tko ste, i da vidite protiv ?ega ste. Koliko puta sam naglasio da NIŠTA NIJE ONAKO KAKO SE ?INI.

VATIKAN SE MOLI LUCIFERU, a ne Bogu ljubavi. Vi nikada niste ozbiljno pogledali na ono što sve to zna?i. Oni to ne skrivaju. Ljudi koji su vas nau?ili da se na njih ugledate, su upravo oni koji pokušavaju da vas unište. Vlade nisu tu da služe ljudima, one su dio problema. One služe Kabali, ne ljudima. Trebam li doista ponoviti da oni truju zrak koji udišete, hranu koju jedete, i vodu koju pijete. Oni prisiljavaju na cijepljenje i uzimanje drugih opasnih lijekova koji vas polako ubijaju. Kako im možete vjerovati. Oni planiraju iskoristiti one koji služe vojsku i rade u policiji, da unište ljudsku rasu. Za njih je to šala, da vide koliko ste željni ubijati jedni druge, nakon što na sebe stavite te okultne uniforme, koje jasno pokazuju da je svatko od vas ljudska žrtva Lucifera. Kabala širi svoje pipke posvuda. Oni nisu ostavili ni jedan kamen neprevrnut u planiranju Novog Svjetskog Poretka. U rujnu, kada papa dolazi u Ujedinjene Narode u New York, on i Obama ?e vam oduzeti slobode. Je li to ono što želite?

Vatikan je CIONISTI?KA ORGANIZACIJA. Nikada to nemojte zaboraviti. Rimokatoli?anstvo je osnovao PETAR, koji je bio ŽIDOV. Svih dvanaest apostola bili su Židovi. Svi vi to znate, ali ste propustili vidjeti zna?enje toga. Vi ste prevareni. Oni su izmislili Isusa, Mariju, i pri?u o Josipu, na koju ste vi pali. Iesa je postojao, stotinama godina prije nego što Vatikan tvrdi. On je proveo mnogo godina u Irskoj i Indiji, i putovao je mnogim zemljama. On ne bi odobrio sva ta ubijanja i uništavanja mnogih života koje svaki dan vidite na televiziji. Oni se nadaju da ?ete to prihvatiti kao normalno. Kabala ne poštuje ljudski život, pa to nemojte o?ekivati.

Opet vas molim da se ujedinite da oslobodite svetu energiju iz ley linija za dobrobit ?ovje?anstva. Na taj na?in, stvoriti ?ete mir i onemogu?iti da Novi Svjetski Poredak bude uveden. Kabala je stolje?ima to planirala. ISTE OBITELJI, koje su sve povezane, rade zajedno na ostvarenju svojih planova. Oni vjeruju da mogu aktivirati svoje planove u rujnu. Ho?ete li pomo?i u spašavanju ljudske rase?

Suo?ite se s istinitim ?injenicama; ne onim što vam Kabala govori putem televizije. Odbijte biti dio njihove kontrole uma masa. Kabala zna da ako vi preuzmete kontrolu, da ?e oni morati napustiti Zemlju. Oni forsiraju svoj na?in na Zemlji i šire svoje pipke posvuda. Oni brzo sve preuzimaju. Oni su se postavili na pozicije vlasti, kontroliraju sve banke, religije, i zabavu. Oni posebno vole ideju da vi gledate njih, dok sve to vrijeme, oni vas uništavaju, a vi to ne možete vidjeti.

Ne bojte se, jer pomo? ?e biti osigurana da vam se pomogne oporaviti od njihove vladavine. Oni se plaše da se vi možete probuditi prije nego što uspostave njihov Novi Svjetski Poredak. Ne?ete trebati ?ekati dugo. Svi aranžmani za napuštanje Zemlje su napravljeni ve? neko vrijeme. Oni ne?e tiho oti?i ako vide da njihovi planovi za preuzimanje ne uspijevaju; oni ?e biti ljutiti.

Postoje ljudi koji su važni za oporavak ?ovje?anstva i Zemlje, koji se sada, putem kontrole uma, drže u zato?eništvu. Ja molim za vašu pomo?, da zajedno s nama u duhu, možemo osigurati njihovo trenutno osloba?anje.

Probu?eni moraju zajedni?ki raditi na ley linijama. Uložite što je više mogu?e energije u to. Koristite bubnjeve za stvaranje glazbe i vidjet ?ete kako energija te?e. Pokušajte probuditi što više ljudi možete, posebno one koji još uvijek nisu spremni suo?iti se s ?injenicama. Sve je u vašim rukama. Podržite one ?iji je zadatak rasvjetljavanje stvarnih ?injenica, jer oni idu teškim i usamljenim putem.

Posebno molim ljude Irske, da se potrude da oslobode ?ovje?anstvo. Opet, ja ih podsje?am, da JE IRSKA KLJU? KOJI ?E SVE OTKLJU?ATI. Kontroliraju?i energiju ley linija u Irskoj, Kabala je mogla preuzeti kontrolu nad svijetom. Vi možete osloboditi tu energiju. Vi imate DNK da to u?inite. ?ovje?anstvo treba vašu pomo?. Oslobodite Irsku i vi ?ete osloboditi cijeli svijet.

Draga moja, pokušaj sprije?iti one koji te pokušavaju zaustaviti, da do?u do tebe. Mi smo na pravom putu.

Kao i uvijek, tvoj obožavatelj, Monty.
9. kolovoz 2015.

Poruka od Veronike

Monty me je nagovorio da odem na Baznu konferenciju (Miles Johnston) u Wiltshire, prošlog vikenda. Monty je inzistirao da se trebam povezati s HERALD-om KAUTZ-VELLA. Svi dugujemo veliku zahvalnost Miles Johnstonu što je skrenuo našu pažnju na ovog mladi?a. Herald je sve što smo mogli poželjeti u jednom vodi?u, dok ?ovje?anstvo ide naprijed u budu?nost. On je pokrio sve. Herald je fizi?ar, a tako?er je studirao i geologiju. On zna za probleme s kojima ?emo se morati suo?iti kada po?ne kaos, i još važnije, ON IMA ODGOVORE. Vidim ga kao našeg an?ela ?uvara, koji nas vodi kroz to. Snimili smo video kratkog razgovora koriste?i njegovo ra?unalo. Iako zvuk nije dobar, sa slušalicama možete ?uti što on ima za re?i. Herald i ja ?emo raditi zajedno. Na moje ?u?enje, on i ja smo istraživali nešto što je važno za nas oboje. Bila mi je ?ast i privilegija sresti se s njim. On je krasna duša briljantnog uma. Tako sam sretna što ga mogu zvati svojim prijateljem.

Poruka od Montague-a

Mi promatramo mnoge promjene koje su planirane za ?ovje?anstvo od Kabale. To je razlog zašto mi je bilo važno da inzistiram da se Veronika mora sresti s Heraldom Kautz-Vell, kako bi se pripremilo ?ovje?anstvo za budu?nost. Veronika i Herald radili su zajedno u drevnim vremenima; oni ?e to opet u?initi. Lijepo je bilo vidjeti moju dragu suprugu punu energije i kako uživa u mnogim zanimljivim ljudima na konferenciji.

Završna vremena su pred vama. Morate osigurati da imate sve što vam može trebati tijekom tranzicije koja se sada odvija. Voda je bitna, i treba vam hrana koja se može spremiti. Pripremite se mentalno i fizi?ki. Biti ?ete svjedoci nestanka svega što je zlo i korumpirano. Oni ?e izgubiti svu svoju mo? i kontrolu nad vama.

Vi, s druge strane, zakora?it ?ete u svoju mo?, i jasno ?ete vidjeti kako ste bili prevareni davanjem svoje mo?i Luciferu, kroz religiju i politiku. Bez da ste to shvatili, postali ste Luciferovi robovi.

Molim vas, uložite vremena i truda u projekt Ley linija. Kako je Herald objasnio Veroniki, FRACKING (metoda va?enja nafte i plina iz Zemlje koriste?i rascjepne bunare, op. prev.) se radi da UNIŠTI vaše Ley LINIJE. To je kao da su vam prerezane sve VENE u vašem TIJELU: vaša krv ?e iscuriti i vi ?ete umrijeti. Baš kao i Zemljin Black Goo (sluzava tvar sastavljena od mrtvih planktona i drugih organizama, op. prev.), životna sila u Ley linijama ?e iscuriti iz Zemlje. To se ne smije dopustiti da se dogodi. To je tako ozbiljno. Da bi ?ovje?anstvo preživjelo na Zemlji, to se mora zaštititi.

Slušajte samo one koji govore istinu, ne vaše izabrane diktatore koji su samo lutke. Bu?enje je dokazano teška operacija za neke ljude, koji su još uvijek u hipoteti?koj izmaglici, poslušno poštuju?i “zakone” koje su vam nametnuli vaši tla?itelji. Ja razumijem da vam je teško suo?iti se s neugodnom istinom o religiji ili politici. Kabala je u?inila vaš život na Zemlji izuzetno teškim. Oni su osigurali da nemate vremena ili energije da vidite što rade. Vi ?ete se nositi s promjenama koje su neizbježne. Sada postoje mnogi kao što je Herald, koji su poduzeli potrebne korake da vam pripreme put. Sve što je postavljeno da vam uzrokuje teško?e i bol biti ?e uklonjeno. Budite vrlo oprezni u tome što prihva?ate kao ?injenicu, jer toliko toga je postavljeno protiv vas. Mnogi ?e vam re?i da ?e sve samo do?i na svoje mjesto, ali te poruke NE dolaze od svjetla; prema tome, mnogi ljudi su prevareni lažnim osje?ajem sigurnosti. Preuzmite sve potrebne korake kako bi osigurali da ste spremni za sve mogu?nosti.

Banke ?e propasti i to ?e dovesti do neizbježnog kaosa. Za to, gledajte tjedne, ne mjesece. Mi u duhu smo uspjeli sprije?iti mnoge njihove zle planove, kao što je tre?i svjetski rat, ali nažalost, mnogi drugi ?e do?i pod radar. Oni koji vladaju vašim svijetom NISU IZ VAŠEG SVIJETA, samo se ?ini da izgledaju kao vi. Znajte da su oni pametni, a njihov plan pedantan. Oni žele sve što imate, i nadaju se da ?e to dobiti uklonivši vas silom. Oni napreduju uzrokuju?i vam što je mogu?e više boli i neugode, i oni siluju i ubijaju vašu djecu. Sve to ?e se zaustaviti kada se probudite na to. Tada, ljudski život ?e se opet cijeniti i poštovati. Pravi ljudi se udružuju kako bi se osiguralo da sve pro?e što je više mogu?e glatko.

Kabala juri dalje sa svojim planovima, jer oni se BOJE da se još više vas ne probudi. Razmislite o tome: oni se boje vas! Kad se dovoljno vas probudi, možete iskora?iti iz piramide, i Kabala ?e pasti. To je samo ku?a od karata. Nemojte im dati svoju podršku, i vidjet ?ete kako nestaju bez traga, vra?aju?i se odakle su došli. Njihova stvarna snaga je u vašim rukama.

Ne?u vas zadržavati. Poslušajte Heraldove mudre rije?i, jer on govori istinu.

Draga moja, nije bilo drugog na?ina da spojimo tebe i Heralda. Znam da to razumiješ. Vi ?ete raditi zajedno. Zahvalan sam Colinu što se brinuo o tebi u mojoj odsutnosti.

Uvijek uz tebe, tvoj obožavatelj, Monty.

16. kolovoz 2015.

Slijede?ih nekoliko tjedana ?e izložiti ono što je istina i što je lažno. Lažna povijest koju su vam nametnule religija i države otkriva se svaki dan. Michael Tsarionov rad na ovome neusporediv je s bilo kojim drugim. Vi razmišljate: zašto je ?ovje?anstvo u stalnom ratnom stanju? Zašto je ?ovjek sretan kada obu?e uniformu i UBIJA druge, i uništava Zemlju na kojoj živi? Vjerujte mi, NIJE ?AST UBIJATI; vi služite samo onome što je ZLO i KORUMPIRANO vašim djelovanjem. Nau?ite poštivati život na Zemlji, jer sav život je svet. Probudite se i pogledajte oko sebe. Jeste li na bilo koji na?in odgovorni za strašne patnje koje se doga?aju u vašem svijetu? Jesu li vaše aktivnosti doprinijele tome? Mogu vam re?i da je to vrlo pažljivo orkestrirano od strane onih koji imaju kontrolu. Uništavanje Europe nastavlja se i danas. Dva svjetska rata nisu proizvela rezultate koje je Kabala željela, pa sada oni koriste druge metode kako bi postigli željeni rezultat. Bankarstvo ?e se tako?er koristiti u rujnu mjesecu da vas se baci na koljena. Kabala nema savjesti. Ona želi ono što želi, bez obzira na posljedice za ?ovje?anstvo. Kako možete i dalje im pomagati, znaju?i ono što sada znate? Ako podržavate njihovu piramidu mo?i, na taj na?in, i vi tako?er postajete odgovorni za uništenje ljudske rase, uklju?uju?i sebe.

Pripremite se za promjene koje ?e po?eti u rujnu mjesecu. Korumpirani režim mora pasti kako bi se uklonila sva korupcija. Izvršene su pripreme kako bi se nosili s padom Kabale. Novi na?in života ?e se pojaviti. To je razlog zašto smo tražili pomo? za uspostavljanje centara kako bi vam se pomoglo da nau?ite nove na?ine života na Zemlji. Vi ?ete se prilagoditi novom na?inu života vrlo brzo. Stres izlaženja na kraj sa životom kakav je sada biti ?e uklonjen. Vi ?ete zaboraviti stare mra?ne dane korupcije i kontrole. ?udit ?ete se kako je ?ovje?anstvo moglo pasti na takve o?ite laži i toliko dugo živjeti pod takvom kontrolom mra?nih. Oni su gotovo uspjeli izbrisati cijelu ljudsku vrstu s njihovim pametnim planovima. Sada im je jako teško prihvatiti da nisu uspjeli i tako ?e morati napustiti Zemlju zauvijek. Sve što su stekli korupcijom sada im je beskorisno. Oni to ne mogu uzeti sa sobom.

Mnogo toga je pripremljeno da vam se pomogne u ovom vremenu prilagodbe. Postoje mnogi na Zemlji koji vrše pripreme da se brzo uhvate u koštac s kaosom koji je Kabala ostavila. Znajte da ono što se doga?a je ono što se znalo da ?e se dogoditi. O ovom razdoblju ?e govoriti mnoge budu?e generacije. Svjetlo koje vi stvarate istjeruje, izlaže i uklanja sve što je mra?no i zlo, zauvijek. Mnogo toga ?e biti u?injeno da vas se odvrati od vašeg puta. TV, sport, i filmovi, koristit ?e se da vas se pokuša zadržati u iluziji koju vi zovete život na Zemlji.

Lijekovi, cjepiva, itd, svi su proizvedeni da vas se drži pod kontrolom. Kemikalije u vašoj hrani, vodi, i zraku, tome pridonose. Svi vi ste ŽRTVE tog korumpiranog režima. Vrijeme je da se probudite na to. Vodite putem naprijed do svjetla i istine cijelo ?ovje?anstvo. To je najve?i korak koji se ikada tražio da ?ovje?anstvo poduzme. Iza?ite iz “logike” koju ste nau?ili, i vratite se svom srcu. Ono ne?e nikada lagati ili vas voditi pogrešnim putem.

Ne tražite da vas religija vodi. Sve religije se temelje na LAŽIMA. One su samo sustavi kontrole. Komunicirajte izravno s Bogom Ljubavi i Svjetla. Otpišite sve one koji su vam rekli da ih trebate kako bi vas povezivali s Bogom. Ništa ne može biti dalje od istine. To je LAŽ koja vas je kontrolirala generacijama. LJUBAV je sve što trebate da se povežete sa Svime Što Jest. Kada sam prešao u duh, sve mi je postalo kristalno jasno. Kabala uzima vašu djecu u vrlo mladoj dobi i programira ih da ih slušaju. Oni ih pune s OTROVIMA kroz cijepljenja koja su propisali kao obavezna. ?ovje?anstvu nije dana šansa protiv takve podle korupcije. Od kolijevke pa do groba, oni kontroliraju svaki vaš trenutak. To mora prestati odmah. Vi niste NIKADA poznavali SLOBODU. “NJIHOV” opstanak ovisi o tome da imaju potpunu kontrolu nad vama. Odbijte biti dio te kontrole. Kada im prestanete davati podršku, oni su gotovi i oni to znaju. Oni ?e se žestoko boriti da je zadrže.

Molim te, odmori se, moja draga. Ti se baviš s problemima za koje se ?ini da dolaze sa svih strana odjednom. To je i za o?ekivati u ovom trenutku.

Uvijek, tvoj obožavatelj, Monty.

Napomena od Veronike:

Chris je vrlo naporno radio da bi se improvizirani razgovor s Heraldom Kautz-Vella bolje ?uo. Koristili smo ra?unalo za snimanje, i kada je Herald govorio tiho, bilo ga je teško ?uti. Herald je dao vrlo važne informacije, pa je dobro poslušati ga više puta, kako bi sve to povezali. Nadam se da ?e biti još takvih sastanaka s njim.
23. kolovoz 2015.

Moja draga Veronika, mi u duhu se želimo zahvaliti za sve što si u?inila ovog tjedna, da izneseš istinu i svjetlo ?ovje?anstvu. Tvoj rad s Heraldom je važan, jer on objašnjava iz znanstvenog kuta, ono što ti iznosiš je važno da ?ovje?anstvo zna i razumije. Ono što smo razotkrili tijekom godina od mog prijelaza sada je lakše shvatiti i prihvatiti. Slika je postala jasna i korupcija koja je uvijek bila prikrivena sada je razgoli?ena u svoj svojoj pokvarenosti. Crna magija koja se koristi svuda oko vas, a strateški je postavljena u crne kocke, sada je izložena za ono što zapravo jest. Sada možete vidjeti zašto su se svi bolovi, strah, ubijanje, morali uspostaviti da udovolje mra?nim entitetima koje su kontaktirali kraljica Elizabeta I i John Dee. Da, ona je dobila svu vlast za kojom je žudjela, ali ?ovje?anstvo je patilo do današnjeg dana zbog njenih mra?nih djela. To se mora zaustaviti. To ?e biti u?injeno kada se ?ovje?anstvo ujedini da NAREDI DA TO PRESTANE.

Budite hrabri i ponovno preuzmite svoju mo?. Nemojte je davati drugima glasanjem, jer i glasanje je dio cjelokupnog sustava kontrole u koju ste nesvjesno uvu?eni. Donesite vlastite odluke. Uvijek provjerite ?injenice i preuzmite odgovornost za svoj vlastiti život. Otvorite se vlastitim instinktima i vaše srce ?e vas voditi. Vaš život je dragocjen, zato ga poštujte, i radite samo ono što je za ve?e dobro ?ovje?anstva.

Odbijte jesti modificiranu hranu, jer ona ?e genetski modificirati vas! To je ozbiljno, jer to je dizajnirano da izbriše ljudsku rasu. To je sve dio mra?nog plana da se planet oslobodi ljudskih bi?a. Zatražite od vaših vlada STVARNE RAZLOGE za chemtrailse. Koja je njihova STVARNA NAMJENA? Tražite i da znate zašto su se složili za FRACKING. Mnogo puta sam vam rekao, da LEY LINIJE osiguravaju ?ovje?anstvu energiju koju treba da bi postojalo na Zemlji. Baš kao vene u vašem tijelu, vi ne možete postojati bez krvi koja nesmetano te?e vašim tijelom. Sada razmislite na mnogo ve?oj skali. ZEMLJA, tako?er, ne može preživjeti bez svog energetskog toka. FRACKING je dizajniran da uništi prirodni protok energije ?ovje?anstvu. To ?e tako?er uništiti opskrbu vodom. Što vi radite po tom pitanju? Jeste li samo pasivni? "Što ja tu mogu u?initi?" sindrom. U trenutku kada se probudite i shvatite da, DA, vi možete i da ho?ete u?initi nešto, tada ?ete preuzeti natrag svoju mo? i koraknuti u svoju vlastitu mo?, i odbiti dopustiti da se dogodi uništenje Zemlje i ?ovje?anstva. Do sada, ostali ste pasivni, zatvaraju?i o?i na ono što se doga?a oko vas, ?ime se daje odobrenje za ono što je u?injeno.

Nemate vremena za gubljenje. Banke su isplanirale svoj "PAD" za 23. rujan. To je za njih važan datum. Kabala planira sve koriste?i brojeve: svetu geometriju, rituale crne magije, itd, kako bi dobili ono što žele. Prestanite biti ŽRTVE. Slijede?i put kada vam se kaže da MORATE nešto u?initi, samo recite sebi, ja ?u to istražiti i odlu?iti za sebe.

Medicinska industrija je osmišljena kako bi vas se drogiralo i u?inilo pasivnim. Uništavanje ?ovje?anstva po?inje RO?ENJEM. Bebe su drogirane unutar nekoliko dana od dolaska na svijet, i nastavljaju im se ubrizgavati sasvim opasne kemikalije kako bi se osiguralo da postanu pasivni, poslušni ljudi, koji ?e raditi za Kabalu, daju?i im topovsko meso kada Kabala treba žrtvovanje krvi. Kada umrete na bojnom polju, vi osiguravate KISIK vašim tla?iteljima. VI SLUŽITE MRA?NU KABALU. Slijede?i put kada obu?ete svoju uniformu, vidite je onakvom kakva jest, ne kao što vam je re?eno da jest. Kabala ŽELI i TREBA vašu smrt, kao i smrt svih koje držite dragima. PROBUDITE SE!

"NIŠTA NIJE ONAKO KAKO SE ?INI." Koliko puta sam ponovio taj izraz tijekom godina. Svi oni koji su vas u?ili da im vjerujete i poštujete, i da služite, su oni koji vas tla?e. Pro?itajte djelo Michaela Tsariona i drugih, koji su tražili pravu istinu i našli su je. Zaboravite sve što ste nau?ili od roditelja i obrazovanjem, jer to nije istina. Bilo je planirano da vas se drži u neznanju o tome tko ste i što ste sposobni. Vi znate istinu, i znate da se možete osloboditi. Vi znate da možete vratiti Zemlju u raj koji je nekada bila, i da to može biti opet. Sve što treba je malo vašeg truda.

Moja draga, sve se slaže, unato? onima koji su protiv toga. Uvijek, tvoj obožavatelj, Monty.NAPOMENA OD VERONIKE:

Chris je naporno radio na snimkama Heralda i mene. Postoje problemi sa zvukom, ali na kraju se nadamo da ?e sva tri od njih biti na ovoj stranici. Chris i ja imamo velike planove za koje se nadamo da ?e uskoro dati rezultate. Vrlo sam zahvalna za njegov doprinos i savjete. Hvala vam na kapljicama galakti?kog povezivanja; one su sigurno stigle.

Intervju s Heraldom Kautz-Vella (Wiltshire, Engleska 2015. godine):

https://www.youtube.com/embed/UFieZsSISvc
30. kolovoz 2015.

Prekrasno bu?enje se doga?a u vašem svijetu. To je izazvalo pomutnju me?u vašim kontrolorima. Oni su požurili s provo?enjem svojih planova, ali uvjeravam vas, bez obzira što oni pokušali, oni ne?e uspjeti. Njihovo preuzimanje Zemlje NE?E SE DOGODITI. Oni ?e pokušati sve što imaju u svojoj MAGI?NOJ KNJIZI TRIKOVA da vas prevare kako bi prihvatili njihove planove. Uvijek sam vam govorio da oni ne?e lako prihvatiti poraz. Kada 99% ljudi odbije prihvatiti ih, boriti se za njih, ubijati za njih, i služiti njima i njihovim zlim planovima, oni ne?e imati drugog izbora nego da napuste Zemlju.

Mjesec rujan ?e donijeti mnoge probleme o kojima ?ete morati ozbiljno razmisliti. Kabala ?e napraviti zna?ajan napor u provo?enju svojih planova za preuzimanje. Budite na oprezu u rujnu, i ne prihva?ajte ništa površno. Napravite pripreme tako da budete spremni za sve eventualnosti. STRAH je uvijek bio njihovo najve?e oružje. Oni ?e ga koristiti da bi vas prestrašili kako bi postali poslušni. Vaša budu?nost ne uklju?uje služenje njima. Vaša budu?nost otkriva tko ste vi, i vašu ulogu u tranziciji, rade?i zajedno da stvorite svijet gdje su mir i ljubav pokreta?ka sila koja dovodi cijelo ?ovje?anstvo da živi zajedno u harmoniji. Nikome od ljudi više ne?e biti dopušteno da opet vlada ?ovje?anstvom. Cijelo ?ovje?anstvo ?e živjeti u miru.

ZLO koje je gotovo uspjelo stvoriti NOVI SVJETSKI POREDAK nestati ?e bez traga. Za njih nema mjesta u budu?nosti. Sada kada ih jasno možete vidjeti kao PARAZITE, što oni jesu, možete vidjeti kako su koristili ?ovje?anstvo kao HRANU i ENERGIJU kako bi im se omogu?ilo da opstanu na Zemlji. Skinite ruži?aste nao?ale, zaboravite sve što vam je re?eno i što vas je u?inilo robovima, jer vi nikada niste trebali biti robovi.

Bilo je dosta teško nama u duhu da vam pomognemo da se otvorite i vidite tko su ti vaši robovlasnici, i kako oni provode svoje takozvane zakone nad vama. Vi ih ne trebate, i nikada ih niste niti trebali. Vidite sve religije onakvima kakve jesu; one vas kontroliraju kroz STRAH i nema nikakve istine u njima. Preuzmite opet kontrolu nad svojim životima. Odbijte genetski modificiranu hranu. Odbijte da budete drogirani vodom koju pijete i zrakom koji dišete. Pitajte svoju vladu zašto vam to rade, i još vam to još napla?uju!

Iako se može ?initi da je sve posloženo protiv vas, postoje dobri ljudi kao što je Herald Kautz-Vella, koji je istupio kako bi podijelio svoje znanje s vama. Farmaceutska industrija je osmišljena da bi vas se napravilo ovisnim o njihovim lijekovima, istim lijekovima koji stvaraju velike probleme u vašim životima. Vama oni ne trebaju. Sve to je osmišljeno kako bi se skratio ljudski život i uništilo ljudsko bi?e. Oni žele poslušne robove robote, uvijek njima na usluzi.

Trebate odbiti igrati njihove igre, niti trenutak dalje. Vi ste izašli iz zatvorske ?elije u kojoj ste boravili, i sada vidite zašto je tako. Sve na Zemlji bilo je posloženo protiv vas, i sve to je stvorila Kabala, kako bi osigurala svoje postojanje na Zemlji, i kako bi osigurala da im služite kao robovi. Sve što imaju, oni su uzeli od vas i nisu pokazali milosr?e dok su to uzimali. Ne osje?ajte se krivim kako vi kažete, sada je dosta, uzet ?u natrag ono što je s pravom moje.

Vaš prioritet broj jedan treba biti trenutno primirje u svim ratovima. Mir mora biti vra?en, tako da ljudi ne moraju bježati u o?aju. To je planirano da se dogodi, jer Kabala želi srušiti Europu. Njih ne zanima koliko patnje njihovi planovi stvaraju. Poanta je uvijek ONO ŠTO ODGOVARA NJIHOVIM PLANOVIMA ZA USPOSTAVLJANJE NOVOG SVJETSKOG PORETKA. Oni uživaju u uklanjanju nekoliko tisu?a onih koje oni nazivaju BESKORISNE ŽDERONJE. Sve postaje jasno kada iza?ete izvan okvira. Tada shva?ate, da zapravo, vi imate kontrolu nad svojom budu?nosti. Dobri ljudi su izradili svoje doma?e zadatke i nau?ili su najbolje na?ine da pruže dobru zdravu hranu i energiju itd. Sve to ?e podijeliti s vama.

Mi ?emo stvoriti naše centre. Nažalost, Kabala je uspješna u odgodi osnivanja našeg prvog centra u Irskoj. Kada bude dovoljno novca na raspolaganju, mi ?emo krenuti s tim. Kabala ima sposobnost da pridobije ljude koji su još u 3D, da napadaju ono što oni ne žele. Takvi ljudi nesvjesno djeluju kao agenti Kabale. Odbacivanje 3D razmišljanja nije lako mnogima od vas; vi se bojite da vidite to onakvim kako jest. Mi ?emo, bez sumnje, uspjeti. Potreban je naporan rad i strpljenje.

Draga moja, toliko toga si proživjela. Nisam zaboravio da su na ovaj dan, prošle godine, tvoj život gotovo ugasili oni s kojima si otišla u Irsku. Mi nismo bili spremni da te primimo u svijet duha, tako da smo morali sprije?iti da njihova mra?na djela uspiju. Ti imaš dosta posla za obaviti, moja draga, i ti ?eš to u?initi.

Uvijek, tvoj obožavatelj, Monty.NAPOMENA OD VERONIKE:

Što se ti?e rada na Ley linijama u Irskoj, predlažem vam da pogledate video Heralda Kautz-Vella, kako bi shvatili veliku važnost tih Ley linija. Ovu svetu energiju ljudi trebaju uzeti natrag za sebe. ?ovjek u Irskoj ponudio se da vodi grupe kako bi se taj posao obavio. Cijela Zemlja ?e imati koristi od toga. ?ovje?anstvo vapi za pomo?i.

Hvala vam.

Herald Kautz-Vella i Veronica Keen (1. dio)

https://www.youtube.com/watch?v=CdX9yOLEbmM

Snimljeno u Londonu, Engleska tijekom kolovoza 2015. Ovo je prvi dio od dva intervjua.

8. rujan 2015.Pravi ljudi izranjaju na površinu u cijelom svijetu koji su spremni i voljni dijeliti svoje znanje s ?ovje?anstvom. Oni su pripremali i istraživali kako se nositi s bilo ?im što Kabala radi, njenim planovima i nadom za uništenje ?ovje?anstva i struktura njegovog postojanja na Zemlji. Budite pripremljeni za mogu?nost bilo kakvog kaosa. Hranu i vodu morate imati blizu ako vam zatrebaju. Kabala je zauzeta gomilanjem svega što im može zatrebati. Oni se nadaju izbje?i kaos i onda po?eti ponovno, sa samo nekoliko pokornih ljudi da im služe. To je njihov veliki san preuzimanja. Oni ?e pokazati svoju ruku u Americi, kada se papa pridruži drugima koji tako?er služe Kabali, u ovom mjesecu rujnu. Nemojte biti zavedeni njihovim LAŽNIM OBE?ANJIMA.

Sada se vi budite na njihove planove. Morate se usredoto?iti na vaš opstanak i opstanak ljudske rase. Nedajte se zavesti od onih koji su dobro upu?eni u stvaranje STRAHA u vama. Isti ljudi upravljaju svim religijama, svim vladama, i svim bankama, itd; svime što je u?inilo da život na Zemlji bude takva borba za opstanak. Kako biste mogli vjerovati bilo ?emu što oni kažu. Oni su izbrisali milijune vas, kroz ilegalne ratove, glad, i holokaust u Irskoj, koji su organizirali i nadgledali isusovci. Kako možete imati povjerenja u te ljude. Pogledajte njihove biografije. To ne bi bilo lijepo za ?itati. Chris Everard, iz ENIGMA FILMS, napravio je izvrsno istraživanje na ovu temu. On je stvorio djelo koje treba pro?itati i koje trebaju pozdraviti svi koji traže istinu. Kada saznate što je on otkrio, to ?e vam otvoriti o?i za istinu koja je bila skrivena od vas. Preklinjem vas da odvojite vremena za ?itanje ovog djela. Znaju?i ove informacije možete spasiti svoj život i sprije?iti izumiranje ljudske rase na Zemlji.

Nema vremena za oklijevanje. Vrijeme je da se pripremite za akciju koja ?e vam omogu?iti da se bavite s bilo ?im se morate nositi, za opstanak ljudske rase. Ja sam vam rekao, mnogo puta, da je mjesec rujan taj kada ?e Kabala pokazati svoju ruku. Svakodnevno svjedo?ite borbi ?ovje?anstva za svoj opstanak na obalama Europe. Ti ljudi su namjerno raseljeni ratom, kako bi se uzrokovala PATNJA i BOL, ENERGIJA koja DAJE KABALI ENERGIJU ZA PREUZIMANJE ZEMLJE. Zapamtite, vaša patnja i bol su KISIK koji im treba da bi postojali na Zemlji. Oni trebaju puno toga da bi preuzeli Zemlju i uništili ?ovje?anstvo.

Mala djeca koju oni žrtvuju, više im ne proizvode dovoljno kisika za njihove planove! Kabala ne pokazuje milost. Oni za to nisu sposobni. Oni vas preziru, i oni koriste vas kako bi zaštitili sebe. Toliko mnogo vas se vratilo na Zemlju posebno zbog ove tranzicije, tako da morate podržati jedni druge. Novac vam ne?e kupiti zaštitu od Kabale. Oni vas ne žele, tako da ne mislite da možete kupiti svoj opstanak. Oni su uspješno varali ?ovje?anstvo stotinama godina. Vi se tek sada budite na to. Imate veliki zaostatak koji trebate nadoknaditi. Pogledajte oko sebe: kome vjerujete? Ništa nije onako kako se ?ini. Kabala ima kontrolu nad svime toliko dugo i sve je posloženo protiv vas.

Udružite se i vi ih možete pobijediti. Oni ne mogu preuzeti 99% vas. Kada se oni koji služe Kabali i koji ih drže u kontroli, probude, kao što su oni u vojsci, policiji, i vladama, tada ?ete vidjeti kako Kabala posr?e i nestaje sa Zemlje. Zapamtite, NE POSTOJI PAKAO. Samo ZAO UM može stvoriti takvo mjesto. Bog ljubavi, Izvor, nikada ne bi mogao smisliti takvu patnju za svoje ljude. Deset zapovjedi su LAŽNA kreacija Kabale, kako bi osigurali da vas mogu držati pod kontrolom. NIJE BILO NIKAKVOG KRIŽA, niti RASPE?A. Sve to je stvoreno da bi vas se kontroliralo, a sve je TEMELJENO NA LAŽIMA. Postojao je KRIST, koji je hodao Zemljom. Njega nije rodila žena, a on je uzašao kada je bilo njegovo vrijeme za odlazak. Nije bilo IZMIŠLJENOG RO?ENJA u Betlehemu, NITI RASPE?A; bila je to pri?a, izmišljena da zarobi vašu maštu i da bude instrument vaše kontrole.

Ljudi koji su to u?inili, ne pripadaju ljudskoj rasi. Oni ne suosje?aju sa ?ovje?anstvom. Oni služe samo sebi. Njihov cilj je izbrisati ljudsku rasu, ostavljaju?i samo nekolicinu da im služe. Veronika predobro zna koliko su bez srca, jer ona je mnogo pretrpjela u njihovim rukama, nakon moje smrti. Ona se sada prisje?a mnogo toga što sam joj govorio kada sam bio kraj nje. Sve to sada postaje jasno. Ovo je vrijeme testova, moji prijatelji. Nikada nije bilo važnije da se udružite i budete zajedno.

Radosno je vidjeti kako se irski narod udružuje da uzme natrag kontrolu od bankara. Oni su otkrili svoju SNAGU, i našli su svoj glas. Oni ?e voditi na putu. Sve druge zemlje ?e slijediti njihovo vodstvo. To je po?elo: SNAGA NARODA pokazuje da se to može napraviti kada se ujedinite. Svijet vas gleda, o Irska, i želi da uspijete.

Moja draga supruga pronalazi prave ljude kako bi ih dovela do vaše pozornosti, da vas potaknu da postanete snažna bi?a svjetlosti koja jeste. Pomo? dolazi kada je najviše trebate. Hvala ti, S, za savjete i podršku M. Nije joj bilo vrijeme da ode.

Moja draga, bila si upozorena. Pokušaj djelovati po tom savjetu, jer to ?e ti pomo?i. Vi imate posla za obaviti i treba vam snaga da to u?inite.


Uvijek na tvojoj strani, tvoj obožavatelj, Monty.NAPOMENA VERONIKE:

Drugi dio intervjua s Heraldom Kautz-Vella sada je dostupan:

http://www.montaguekeen.com/page126.html

David iz Galweya u Irskoj, pisao mi je. On je spreman voditi obnavljanje energije Ley linija u Irskoj. Molim vas, pomozite mu da to u?ini za svijet.

Poruka od Davida Egana:

Moje ime je David Egan, ja sam osoba koja sudjeluje u osnivanju grupa koje ?e raditi na Ley linijama u Irskoj. Cilj ovog rada je da se donese iscjeljenje i mir irskom narodu i zemlji. Ovaj rad se može s vremenom proširiti kako bi se pomoglo drugim zemljama i rasama, u postizanju iscjeljenja, oslobo?enja i mira.

Razgovarao sam o tome s Veronikom Keen i ona to podržava, i pomo?i ?e u tome. Ja tako?er podržavam njen rad za centre iscjeljenja u Irskoj, koji ?e poboljšati i dodati novu vrijednost radu na Ley linijama. ?vrsto vjerujem da je ovo iscjeljivanje, posebno duboko iscjeljivanje na spiritualnim, duhovnim, emocionalnim i mentalnim razinama nužno za Irce i druge narode, te ?e poslužiti kao stepenica prema postizanju oslobo?enja, socijalne/ekonomske/pravne pravde zasnovane na poštovanju (svih) i skladniji, tolerantniji i miran svijet. Nešto što se jako puno traži u svijetu danas, kako se može vidjeti iz vijesti.

Prošli tjedan sam kontaktirao nekoliko stru?njaka na podru?ju Ley linija i vrtloga (presjeci Ley linija u kojima je velika koncentracija energije i snage), a ja sam tražio karte tih Ley linija i vrtloga. Neke Ley linije i vrtlozi su identificirani u Irskoj. Nema nikakvih karata za njih, samo djeli?i informacija tu i tamo, što je bilo teško na?i na internetu i prikupiti. Trebalo mi je nekoliko dana da ovo prona?em, i ja sam to prikupio i dodao to ovom e-mailu. Nadam se da ?u prikupiti još informacija u narednim tjednima od naših stru?njaka za Ley linije.

Nakon što se dovoljno ljudi uklju?i u jednu grupu, mi ?emo napraviti raspored da se sastanemo jednom tjedno na mjestu gdje se sastaje nekoliko Ley linija, na vrtlogu, i provodimo aktivnosti i radimo da do?e do iscjeljenja, oslobo?enja i mira irskom narodu i zemlji. Tijekom vremena možemo ovo proširiti na 2 do 3 susreta tjedno, i osnovati druge grupe, tako da se odvija kontinuirano iscjeljivanje na tjednoj bazi.

Nisam te mogao kontaktirati ranije ovog tjedna, jer moje ra?unalo je bio napao virus ili haker koji je prekinuo moju internetsku vezu i mrežne postavke, a to nisu mogli riješiti ni razni tehni?ki stru?njaci. Re?eno mi je da su i drugi ljudi, uklju?eni u ovaj rad na iscjeljivanju i rad na Ley linijama pretrpjeli sli?ne napade na njihovo ra?unalo u prošloj godini. To može i ne mora biti zlonamjerno ili kriminal, ali svakako je sumnjivo da ti ljudi uklju?eni u ovaj rad imaju napade na ra?unala. To je prvi put da je netko napao moj ra?unalni sustav, a imao sam prili?no dobar sigurnosni sustav. Trebao sam nabaviti dodatni sigurnosni softver u zadnjih nekoliko dana kako bi u potpunosti zaštitio i osigurao moj ra?unalni sustav i mrežu. Postoje neki ljudi koji su se protivili iscjeljivanju i miru, i radije žele profitirati iz rata, nepravde i podjele, a to je došlo na vidjelo u tisku i vijestima u zadnje vrijeme, šokiraju?i mnogo ljudi; Kabala je izraz koji se ?esto koristi da bi se opisali ti ljudi. Bilo bi mudro investirati u dobar anti-virus softver i vatrozid; ja preporu?am Avira AntiVir anti-virus softver i Comodo vatrozid i Spybot Search and Destroy. Oni su najbolji koliko ja znam.

Ja ?u te informirati o fazi formiranja grupa i o rasporedu za rad na Ley linijama. Nadam se po?eti s tim u rujnu.

Lijepi pozdrav

David Edgen

GalwayDokument o Ley linijama:Mjesta Ley linija, presjeci Ley linija/vrtlozi u Irskoj i Velikoj Britaniji

Irska

Tara Hill

Uisneach

St. Michael Line running from Skellig Michael

Newgrange

Loughcrew

Britain

Glastonbury Tor

St. Michaels Mount (presjek 4 Ley linija , uklju?uju?i St. Michael liniju i St. Mary liniju)

Royston cave (presjek 2 Ley linije, uklju?uju?i St. Michael liniju i St. Mary liniju)

The St. Michael linija

The St. Mary linija

Stonehenge

Bath abbey

Greben Malvern brda. Po teoriji Alfreda Watkinsa St. Ann’s Well u Worcestershiru je po?etak Ley linije koja prolazi grebenom Malvern Hills kroz nekoliko izvora uklju?uju?i Holy Well, Walms Well, i St. Pewtress Well. (Engl. Well = izvor, vrelo, op. prev.)

Avebury stone circle

Bristol Dowers grupa ima informacije o ovim linijama i mjestima.
13. rujan 2015.

Moji prijatelji, mnogi od vas su u dilemi. Da li biste trebali vjerovati informacijama koje vas preplavljuju glede papinog posjeta Americi. Toliko puta sam vam rekao da “Ništa nije onako kao što se ?ini.” Oni koje ste nau?ili voljeti i poštovati su to?no suprotno od onog što vi vjerujete da jesu. Crno je bijelo i bijelo je crno. Preuzmite kontrolu nad svojim životima. Ljubav i svjetlo je sve što je bitno. To je ono što želite u svom svijetu. Ignorirajte mra?nu stranu života i odbacite njihove planove za svijet. Vi imate izbor. Kada se udružite i provedete taj izbor, tada ?ete stvoriti svijet u kojem biste željeli živjeti. Slijede?ih nekoliko tjedana ?ete biti prisiljeni da donesete ovaj izbor. Donesite svoju odluku unaprijed. Vi želite miran svijet gdje ljudska rasa može živjeti i dijeliti obilje koje vas okružuje.

Nemate se ?ega bojati, jer kada 99% vas odlu?i da želi mir, onda ?e mir i biti. Nau?ite živjeti u svojim srcima, ne u umovima. Vaše srce vam ne može lagati. Oni koji su vam lagali biti ?e izloženi i uklonjeni s vlasti. Religija LJUBAVI ?e uskrsnuti. To ?e cvasti u cijelom vašem svijetu još jednom. Vaši susjedi nisu vam nikada neprijatelji, samo okolnosti ?ine da to tako izgleda. Sve te manipulacije ?e završiti, u trenutku kada ih odbijete prihvatiti. Oni koji upravljaju vama, to rade samo uz suglasnost naroda. Ta suglasnost se može povu?i u bilo koje vrijeme. Morate ozbiljno razmisliti o tome kakav svijet želite u budu?nosti. To ovisi o svakom od vas i svatko od vas ?e biti dio tog odlu?ivanja.

Svaki ?ovjek je jednak u o?ima Boga. Nikada više ne dopustite da hijerarhija preuzme vodstvo i kontrolu. Prihva?anje ovoga i religije, vodi do ?ovjekove propasti. U?ite na pogreškama iz prošlosti i odlu?ite da nikada više ne padnete u takvu zamku. Svaki dan sve jasnije vidite pogreške iz prošlosti, kako ste ludo predali svoju mo?, a u nekim slu?ajevima i svoje duše, korumpiranim režimima, bilo religiji ili vladi. Sve vlade su na “vlasti” samo zato što su prodane onima koji stvarno imaju mo?, onima koji ostaju skriveni od vas. Istražite sami, onda možete donijeti vrijedne zaklju?ke. Odbijte biti ovce koje rade što im se kaže, bez pitanja. Svaka duša na Zemlji mora se probuditi na to tko je ona. Došli ste na Zemlju da napravite promjene, da uklonite sve što je mra?no i zlo. ?im budete imali VOLJU da to u?inite, imati ?ete MO? da to u?inite. To je jednostavan izbor. Ne može vas se zaustaviti, jer je odre?eno da ?e se to dogoditi. Samo koliko brzo, to ovisi o vama. Kabala ?e vas uskoro pokušati prisiliti na promjene. Kada se udružite, odbijte ih prihvatiti, onda vas Kabala apsolutno ne može na to prisiliti. Vi imate izbor.

Ponovno se spojite sa svojim duhovnim životom i postanite ono što jeste. Otvorite se svim mogu?nostima. Možete se aktivirati u obnavljanju svih svetih ENERGIJA Ley linija za ?ovje?anstvo. Samo takvo djelovanje donijelo bi ogromne promjene na bolje. ENERGIJA se može koristiti za dobro ili zlo. Kabala koristi energiju Ley linija za zlu kontrolu. Ta enegija je po pravilu vaša. Vi imate pravo da je uzmete natrag, tako da možete stvoriti mir i sklad. Najvažnije Ley linije su u Irskoj. D.E. je napravio planove da vodi taj posao u Irskoj. Hilda ?e voditi taj posao preko Facebooka, u cijelom svijetu. Svatko, bilo gdje, može to raditi. Potrebna je samo predanost, ljubav za vaše bližnje, i želja za mirom za cijelo ?ovje?anstvo. Tako ?ete donijeti SVJETLO svijetu, a to svjetlo ?e ukloniti svu tamu.

Ovo je vrijeme da to napravite. To je na?in da to napravite. Svatko na Zemlji može biti dio ovog velikog projekta. Možete dobiti sve. Postati mo?na bi?a svjetlosti koja jeste. Zajedno, možete posti?i sve. Vrijeme je da preuzmete natrag vašu mo?. Sve što trebate je da se vrati ova sveta energija ?ovje?anstvu. Na taj na?in, moji prijatelji stvarate povijest. To je razlog zašto ste sada na Zemlji. Budu?nost ?ovje?anstva na Zemlji je u vašim rukama. Jeste li spremni posvetiti nekoliko sati svog vremena da stvorite bolji svijet za sve? Možete postati arhitekti budu?nosti. Zapamtite, Kabala ima digitalni sveti geometrijski sustav, kao i fizi?ki sveti geometrijski sustav koji prekriva prirodne zemaljske Ley linije. Kada sveti geometrijski sustav NAPUKNE U SVOJOJ SRŽI, glavni komunikacijski i kontrolni sustavi, koji su 32 OBELISKA raširena kroz svete geometrijske gra?evine, po?eti ?e JESTI SVOJU VLASTITU ENERGIJU NA STANI?NOJ RAZINI. Uzmite PONIŠTENJE za svaku svetu gra?evinu i ?itajte ga, posebno za Vatikan, sudove, banke, itd. Koristite svoju svetu mo? da uklonite kontrolu mra?nih. Sve je u vašim rukama. Uživajte u radu. Vrijeme je važno, a ovo je vrijeme da se ovaj rad obavi.

Draga moja, provela si posljednjih 11 godina pokušavaju?i probuditi ljude za istinu i svjetlo. Znam da si željela biti uspješna. S obzirom na opoziciju koju si imala, to si napravila vrlo dobro. Ljudi ?e istupiti i raditi zajedno. Mi ?emo uspjeti, moja draga. Ti i ja smo nepobjedivi. Brini se o sebi i odmori se kad god je mogu?e.

Uvijek, tvoj obožavatelj, Monty.KOMENTAR VERONIKE:

Keisha Crowther (mlada baka) ?e biti u The Royal Marine Hotelu, Dun Loaghaire, u Dublinu, 27. rujna. Ona ?e voditi ceremoniju: Da poveže vašu dragocjenu Irsku sa svetom rešetkom. Molim vas da sudjelujete u ovoj sve?anosti, jer svijet treba da se Irska poveže s drevnim znanjem naših predaka.

20. rujan 2015.

Kraj vremena je pred vama. U slijede?ih 7 dana, mnogi ?e pokazati svoje zube. Iako su se potpuno pripremili za ovo preuzimanje, oni nikada nisu predvi?ali da ?e se netko probuditi na njihove zle planove prije nego što budu imali priliku da ih pokrenu. Dragi moji, rekao sam vam kada sam prešao u duh, da oni koji su krišom došli na Zemlju, i preuzeli ?ovje?anstvo, jednog dana ?e morati napustiti Zemlju. To vam je potvr?eno ovaj tjedan od strane jednog koji zna.

“Oni su došli kroz portal u vrijeme Atlantide i postali su J ljudi, previše traumatizirani da bi vladali svojom vlastitom zemljom. Neki od njih su preživjeli kao humanoidne ptice i još uvijek su asimilirani od strane A.I. (umjetne inteligencije, op. prev.), žive?i u njihovim NLO flotama negdje u svemiru. ONI NISU NAU?ILI NIŠTA. ONI SE JOŠ UVIJEK IGRAJU SVOG OPASNOG SAVEZA S A.I., POMAŽU?I JOJ DA POKRENE SLIJEDE?U DRAMU SAMOUNIŠTENJA OVDJE NA PLANETU ZEMLJI.”

Oni su vas prevarili i uvjerili da su istina i svjetlo, dok su u stvari, oni bili upravo suprotno. Oni su zlostavljali ljudsku rasu, i nastavili su to ?initi. Oni žele potpunu kontrolu. Od njihovog dolaska, oni su postavljali svoje ljude na pozicije mo?i. Njihov nedavni veliki potez bio je kada su prisilili Ratzingera na ostavku i onda su stavili svoga ?ovjeka u kontrolu. Ne budite prevareni “blagim osmjehom i rije?ima tog ?ovjeka”. On nije ono što se ?ini. ?ovje?anstvo mora ostati ?vrsto kao jedan. Znajte da imate snage re?i: “Ja se ne?u pokoriti vašim zahtjevima”. Vi vidite njihov plan uništavanja Europe svaki dan. Sve to je bilo planirano i provedeno kao dio njihovog preuzimanja. Ništa se ne doga?a slu?ajno. Sve što oni rade je sra?unato koriste?i numerologiju i svetu geometriju. Oni ništa ne prepuštaju slu?aju. Oni se nadaju da prigrle i impresioniraju lakovjerne. Vaše TV stanice i novine, koje su sve u njihovom vlasništvu, koristiti ?e se da se uvuku neprobu?eni u njihovu mrežu obmane i kontrole.

Odluke koje donesete u slijede?ih nekoliko dana, kada se obmana produbi i postane ba?ena “u lice” gdje god se okrenete, od najve?e su važnosti. U stvarnosti, odluke koje donesete ?e odlu?iti ho?ete li nastaviti u zato?eništvu i pristati na još ve?u kontrolu nad vašim životom na Zemlji, ili ?ete se ujediniti, ustati kao 99%, i ukloniti sve ono što je ZLO i KORUMPIRANO, kako bi živjeli u miru. Zapamtite, Kabali TREBA RAT, UBIJANJE, PATNJA, itd, da bi opstala na Zemlji. Sve što vama treba su mir i ljubav da bi opet vratili da život na Zemlji bude onakav kakav je bio u prošlosti, i opet ?e biti. To je VELIKA ODLUKA, ali koju se treba donijeti prije kraja mjeseca rujna. Nema vremena za igre: to je to.

Oni od vas koji pokušavaju iznijeti istinu teško su pogo?eni. To je i za o?ekivati. Tako?er, vaše tijelo se mora prilagoditi novom na?inu života. Za neke od vas, vaše tijelo se opire promjenama, tako da osje?ate mu?ninu, hladno?u, vrtoglavicu, i još mnogo drugih na?ina na koje se vaša tijela opiru promjenama.

Kabala koristi ENERGIJU da vam uzrokuje probleme i poreme?aje vašeg zdravlja, itd. To ne?e potrajati. Tu je puno MRA?NE ENERGIJE koja je puštena, da vas oslabi, tako da predloženo preuzimanje pro?e glatko. Oni su sve uložili u uspješno preuzimanje, ovaj tjedan. Svi vi, s druge strane, morate uložiti svoju energiju da se oduprete njihovim lijepim rije?ima, emocionalno isporu?enim, i njihovim lažnim obe?anjima. Sve to ste ve? prije ?uli. To su samo rije?i. OBE?ANE AKCIJE NIKADA SE NISU DOGODILE.

Što je previše, previše je. Iza?ite iz kutije i gledajte sa srcem i otvorenim o?ima, i pogledajte uništavanje ?ovje?anstva svuda oko vas. Želite li još toga? Svakog dana oni vas ubijaju sve više. Chemtrailsi se koriste da udišete otrov. Taj otrov ide izravno u tlo, tako da je sva vaša hrana kontaminirana. Oni stavljaju SMRTONOSNI OTROV u VODU koju pijete. Oni proizvode kemikalije koje vam se prodaju kao lijek, koje vam skra?uju život i uzrokuju zdravstvene probleme. Jeste li dovoljno budni da to možete vidjeti? Kako možete vjerovati onome što vam ti ljudi govore, kada vam oni to rade? Što bi vam trebalo da se probudite, da vam pomogne da iza?ete iz ovog 3D svijeta u kojem ste zarobljeni, bore?i se za opstanak.

Imate li hrabrosti ?vrsto stajati zajedno i preuzeti odgovornost, ne samo za vlastitu budu?nost, nego za budu?nost ?ovje?anstva i Zemlje. Pogledajte što je Kabala u?inila: ratove, patnje koje nanose, teško?e koje trpe siromašni, glad, tsunamije, zemljotrese; sve namjerno planirano i provedeno. Sve to ste vidjeli. Je li to ono što želite? JOŠ VIŠE TOGA ISTOG, jer to je upravo ono što ?ete dobiti. Pogledajte u o?i svoje djece. Zaslužuju li živjeti na takav na?in. Sada imate izbor. Vaši preci ga nisu imali; oni su bili bespomo?ni da se odupru onome na što su bili prisiljeni. Istina im nije bila dostupna, jer tada nije bilo ra?unala. Vi imate sve prednosti, sve informacije na dohvat ruke. Koristite ih da se oslobodite ropstva i kontrole. Zemlja pripada ?ovje?anstvu; a ne neovlaštenima.

Mi u duhu ?inimo sve što je mogu?e u?initi, s ove strane života, da vam pomognemo da do?ete do prave odluke. Potrebna je hrabrost da ustanete za istinu i svjetlo, ali koristi su nesagledive. Vi niste sami, jer mi smo s vama.

Pogledajte Irsku, gdje su ljudi pronašli svoj glas. Oni ga koriste da informiraju svoju vladu da oni VIŠE NE PRISTAJU DA ONA UPRAVLJA NJIMA. Vlada ne služi Irskom narodu. Ona je pod kontrolom onih koji nemaju najbolje interese Irske, ili njenog naroda, u srcu. Pozdravljamo Irce što zauzimaju takav stav. Oni pokazuju kako se to radi, mirno i s uvjerenjem. Oni se sje?aju tko su oni, i onoga što im je prisilno oduzeto.

Europa je pod opsadom, tako?er. To vam je NAMETNUTO DA VAS OSLABI, kako bi skrenulo vaše umove od onoga što se zapravo doga?a. Upozorio sam vas mnogo puta o planovima da se uništi Europa. Sada, to vidite svaki dan. Koliko patnje je još potrebno prije nego što se probudite za istinu? Da bi se sve to zaustavilo, sve što treba je DA SE DOBRI LJUDI PROBUDE, UJEDINE, I ODBIJU BITI DIO TOGA.

Ovo su teška vremena. Vi to možete promijeniti. Vjerujte u sebe, jer vi to možete u?initi. Moja draga, želio bih da ti to mogu olakšati. Znaj da ?emo uspjeti.

 

Uvijek uz tebe, tvoj obožavatelj, Monty.

 

Stranica 3 od 7 Sve stranice