Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Poruke s one strane o manipulaciji ?ovje?anstva i bliskoj nam budu?nosti 2 - Montague Keen - dio


18. sije?anj 2015.

PODIJELI & VLADAJ uspješno se koristi danas u vašem svijetu. To je uvijek djelovalo u prošlosti. Ho?ete li dopustiti da to djeluje i danas? I nikada nije propustilo da pomuti i poremeti tok ISTINE koja izranja na površinu da probudi ?ovje?anstvo. Mnogi ljudi su ravnodušni na ?injenicu da se oni koriste za ubacivanje lažnih informacija. To je pažljivo umetnuto u istinu koju oni iznose, kako bi se zapitali o iskrenosti onih koje Kabala želi ušutkati. Molim vas, pažljivo to razmotrite i budite oprezni. S pažnjom istražite istinite ?injenice prije nego ishitreno donesete svoj sud. Ovu igru Kabala je uspješno igrala tijekom stolje?a. Nemojte podle?i tome opet.

Kabala nema ništa drugo za izgubiti, jer su izgubili bitku. Oni samo žele stvoriti kaos me?u vama. Ne žurite s prosudbom, jer ?e se odluka koju donesete odraziti na budu?nost koju stvarate. Pogledajte u povijest: ovaj scenario se ponavljao iznova i iznova, a neki su podlegli tome svaki put. Otvorite o?i, pogledajte u svoje srce i odlu?ite za sebe, nakon što ste pažljivo razmotrili sve ?injenice. Onda odlu?ite, što vjerujete i prihva?ate da je istina.

Vaši tla?itelji ovise o vama da li ?e vas lako udaljiti od istine. U posljednjih nekoliko tjedana bila je no?na mora za one koji traže istinu. Zapamtite, vi ne vidite uvijek ono što gledate. Vi prihva?ate ONO ŠTO VAM JE RE?ENO DA GLEDATE. To je nešto sasvim drugo. To je trik koji se koristi iznova i iznova. Žao mi je re?i, ali poput ovaca vas se lako zavede. Vi možete toliko toga izgubiti vjeruju?i u ono što nije istina. Otkad sam prešao u duh, ja sam vas vrlo ?esto podsje?ao, da NIŠTA NIJE ONAKO KAKO SE ?INI.

Vi dugujete sebi da potpuno istražite ISTINU. Zapitajte se, kome to najviše koristi. To je uvijek dobar po?etak. Tko ?e i?i tako daleko da dobije ono što želi. Tko je vo?en pohlepom i ne poštuje ljudski život?

Bitka je gotova, ali mnogi od njih nisu još uvijek prihvatili tu ?injenicu. Ne smijete raspravljati me?u sobom. Vi ste JEDAN, oni vas žele podijeliti stvaraju?i lažne razlike i sumnju u vašim umovima. Nemojte pasti na ovaj trik. Vi ste u MI i ONI situaciji. MI je bilo jako, zato ga je trebalo uništiti; a vi ste nasjeli na to!

Istina je ono zašto se zauzimate. Nemojte dopustiti njihovim pažljivo sro?enim magi?nim lažima da vas odvrate od vašeg puta. Oni ?e iskoristiti bilo koje sredstvo potrebno za preuzimanje planeta Zemlje. Oni ne žele ljude: oni vas preziru. Mnogi od vas ne žele vidjeti tu ?injenicu; ali pretvaraju?i se da to nije tako, slabite svoju poziciju. Volja Izvora je da vam pomogne da uklonite sve što je mra?no i negativno, tako da opet možete po?eti s ?istim listom. Pomo? za to je ve? organizirana, ?eka svoj red da vi otvorite o?i. Udružite se da stvorite budu?nost bez stresa i teško?a koje su vam oni stvorili s ciljem da vas drže u zato?eništvu. Otvorite vrata svog zatvora i iskusite slobodu u vašem svijetu.

Pogledajte na napredak koji ste napravili otkada smo vam otvorili o?i za važnost osloba?anja energije ley linija. Taj proces je otvorio vrata informacijama koje su skrivali od vas. Nastavite s ovim vrlo važnim i potrebnim radom. Energija se može koristiti za dobro ili zlo. Sveta mjesta moraju se uvijek držati u svjetlu, posebno u Irskoj, jer toliko se toga kontrolira od tamo. Vi ?ete s vremenom saznati jedinstvenu važnost Irske. Ponizno molim Irce da sa?uvaju svoj sveti otok. Cijenite sve što je sveto i u vašoj skrbi.

Veronika je nau?ila teži na?in kada je snažna energija svetog mjesta u Irskoj bila korištena da je se povrijedi, od strane ljudi kojima nije trebala vjerovati. Zli ljudi dolaze s mnogim krinkama, pa budite na oprezu u svakom trenutku. Oni dolaze pomo?i… ali pomo?i u?initi što? Onaj kome sada vjeruješ je od najve?e važnosti. Uvijek budi na oprezu.

Oni planiraju mnogo više lažnih doga?aja. O?ekujte ih, jer oni pokazuju njihovu ruku svaki put. Oni se tako studiozno provode, da nikad ne bi o?ekivali da povjerujete da su ih proveli novaci? Oni mogu zavarati neke ljude za neko vrijeme, ali ne sve ljude cijelo vrijeme. Upoznajte svog neprijatelja, na kojega ?ete prvo uperiti prst svaki put. Kako je zanimljivo to da oni tvrde da znaju, gotovo odmah, tko to provodi. Oni imaju svoje “pljeska?e” sve na mjestu i ranjive, s tim skriptama svaki put.

To što radite u ovim nesigurnim vremenima je najvažnije. Vi trebate biti na putu do boljeg svijeta za cijelo ?ovje?anstvo. Vi ste izabrani da budete na Zemlji u ovo vrijeme, da bi do toga doveli. To je velika odgovornost. Jeste li za to?

Zajedno, vi to možete. Nemojte biti uvu?eni u mržnju prema bilo kojim ljudima, jer to je pažljivo organizirano da stvori podjele me?u vama. Sve religije je osmislio i stvorio Vatikan da bi se stvorile podjele, rat, i razdor me?u ljudima. Moram priznati, to je djelovalo. Svatko je bio uvu?en u to. Ali, vrijeme je da se sada vidi svjetlo, i oslobodi sebe od svih tih zamki. Idite ravno do izvora za vodstvo, i ODSTRANITE POSREDNIKA. On nikada nije potreban, ali njemu je bilo prikladno da se pretvara da jeste. On je dobio; vi ste, nažalost, izgubili pogrešno primijenivši svoje povjerenje. Kad se vratite u duh, sve to postaje sasvim jasno, jer vidite iz prve ruke, kako su se religije koristile za manipulaciju ljudske rase. Oslobodite se, moji prijatelji. Uklonite sve lažne barijere i ujedinite se u ljubavi i prijateljstvu.

Draga moja Veronika, vodi brigu i budi oprezna cijelo vrijeme. Ne rasteži se previše. Pomo? ?e se pojaviti kada je najmanje o?ekuješ. Mi smo sada pri kraju utrke. Oni ne mogu još dugo izdržati tempo.

Moja ljubav je tvoja. Tvoj obožavatelj, Monty.25. sije?anj 2015.

Danas pozivam sve svoje prijatelje na Zemlji da se ujedine kao jedan, kako bi se uklonile blokade na ley linijama u Kaliforniji i okolici. To je vrlo važno, jer tamo postoji velika potreba za osloba?anjem ove energije za ?ovje?anstvo. Ova energija ley linija u Kaliforniji se koristi da vas se drži u ropstvu. Pogledajte koliko daleko ste došli otkada vas je Veronika na po?etku zamolila da oslobodite energiju ley linija.

Sve je po?elo 22. velja?e 2014, kada su se Veronika, D i M, popeli na Tor u Glastonburyju, da oslobode energiju ?ovje?anstvu. Mnogi od vas su nastavili taj rad u svojim zemljama. Pogledajte koliko ste daleko došli od tada. Osvrnite se na 2014. i možete vidjeti koliko je onoga što je bilo skrivano od vas generacijama, sada na otvorenom. To ste postigli jednostavno uzimaju?i natrag energiju koja je s pravom vaša. Sada, molim sve vas, u svim zemljama koji ?itaju moju poruku, da stavite svoja srca i duše u osloba?anje energije posebno u Kaliforniji i okolici. Da vidimo koje rezultate možete posti?i.

Ima i onih na Zemlji ?iji planovi ne uklju?uju vas. Svojim nedjelovanjem, suglasni ste da ste dio uništenja ljudske rase. Jeste li se ikada zapitali zašto se povijest ponavlja? ?ini se da se isti ljudi pojavljuju iznova i iznova. Oni imaju razli?ita imena i tijela, ali oni ne umiru u pravom smislu rije?i: oni se recikliraju. Postoje mjesta na kojima su im dostupna tijela u koja mogu u?i, tako da mogu nastaviti svoje preuzimanje Zemlje i uklanjanje svih ljudskih bi?a. Oni rade sve što je mogu?e kako bi sprije?ili da ove informacije iza?u u javnost. Prema tome, Veronika je pretrpjela teški napad u ?etvrtak. Teško joj je da se brzo oporavi, jer ona nije u ranoj mladosti.

Oni žele ono što vi imate. A vi imate mo? da kažete NE. Vas je 99%. Kada se otvorite na tu mo?, biti ?ete nezaustavljivi.

Iza?ite iz zamke kontrole uma u svojoj dnevnoj sobi: televizije. Oslobodite svoj um, istražite istinu, i recite NE.

Lažni doga?aji redovito se organiziraju da vas drže u strahu. Pantomima tzv. lidera, koji svi marširaju zajedno, je lažna. To je bilo namješteno i super-nametnuto u sliku stvarnog marša. Ne uzimajte ništa zdravo za gotovo. Oni su o?ajni kako bi ostali na vlasti i oni ?e u?initi što god je potrebno da to postignu. Vjerujte u sebe, jer vi ste na Zemlji s razlogom – da bi osigurali da ?ovje?anstvo i planet Zemlja prežive. Primarni Stvoritelj ?e intervenirati kada od ?ovje?anstva do?e poziv za pomo?. To tako?er vrijedi i za bi?a s drugih planeta koja su strateški smještena oko vašeg svijeta, ?ekaju?i vaš poziv za pomo?. Ništa ne raditi nije opcija, jer postoje planovi za uklanjanje ?ovje?anstva. Oni kojima je dopušteno da ostanu pro?i ?e transhumanizaciju.

Oni koji žele preuzeti Zemlju nisu ljudska bi?a kao što ste vi. Oni su odgovorni za smrt milijuna ljudi. Njihova že? za vlasti je nezaustavljiva. Neki mogu re?i da ja stvaram u vama strah govore?i o onome što se doga?a u vašem svijetu. Ja vam govorim o potrebi da znate osnove, vjerujte mi, vi to trebate znati, ina?e ?ovje?anstvo ?e biti istrijebljeno, i Zemlja ?e biti izgubljena za ?ovje?anstvo zauvijek. Moja jedina želja je preživljavanje ?ovje?anstva i planeta. Mreža i ja, pokušavamo osigurati da budete informirani i svjesni svoje situacije, tako da možete napraviti informirane odluke o svojoj budu?nosti. Vi ste arhitekti Novog doba. Na vama je da odlu?ite koji su vaši prioriteti. Morate osigurati da ratu, gladi i beku?ništvu nema mjesta u budu?nosti koju stvarate na Zemlji. To je vaš projekt.

Pomo? je dostupna: trebate je samo zatražiti. Oni sa zlim namjerama napustiti ?e planet na isti na?in na koji su silom došli. Njima je nemogu?e živjeti u miru s vama, jer njihova POHLEPA i nagon ih preuzimaju, i oni ih ne mogu kontrolirati. Oni su bili odba?eni s mnogih planeta tijekom stolje?a, pa ipak nisu ništa nau?ili.

?ovje?anstvo ?e se ujediniti i ukloniti sve blokade. Tada ?e razmijeniti tehnologiju i stru?no znanje, i natjecanje ?e biti uklonjeno u interesu svih. Biti ?e pružena pomo? za uklanjanje svih chemtrailsa iz zraka, hrane, tla, itd. Nadajmo se da ?e naši centri biti tu da pruže potrebno stru?no znanje. Trebamo vašu pomo? u ovom pothvatu, pa molim vas da budete velikodušni. Vaša budu?nost je ona za koju radimo. ?ovje?anstvo se mora ujediniti u LJUBAVI: bez straha i podjele. To je naš cilj. Jeste li s nama?

Budi jaka, draga moja. Oni te ne?e slomiti. Tvoj Irski duh te održava!

Moja ljubav te okružuje. Tvoj obožavatelj, Monty.1. velja?a 2015.

Sada vidite rezultate projekta ley linija koji je moja supruga zapo?ela 2. velja?e 2014. godine. Gledate kako padaju maske i Kabala je izložena. Njihovim lažnim operacijama više se ne vjeruje, jer one više ne mogu stvoriti strah i uzbunu u probu?enima.

Me?utim, još uvijek postoje neka podru?ja koja zahtijevaju poseban napor da bi se oslobodile zarobljene energije. Molim vas da usredoto?ite svoju pažnju na osloba?anje energije ley linija u Španjolskoj, obra?aju?i posebnu pozornost na Gibraltar i ley linije s kojima je povezan preko mora s Rimom. Molim vas da uložite poseban napor u osloba?anje ove energije za svjetlo, tako da ?ovje?anstvo probudi svoj puni potencijal. To ?e vas ukloniti iz programa kontrole u kome ste ro?eni. Vi ste tek sada po?eli to uvi?ati.

Sve to je dio procesa bu?enja. Vi ste bili gušeni stolje?ima i prihvatili ste ovu situaciju bez pitanja. Koliko puta ste ?uli da “to je kako je”. Pa, ne više. Vi se prisje?ate da ste mo?na bi?a svjetla i da imate glas.

Sudbina planeta Zemlje je u vašim rukama. Otvorite se svjetlu i uklonite sve što je korumpirano i zlo. Otpustite prošlost i prigrlite budu?nost: budu?nost koju ?ete vi stvoriti. Budu?nost u kojoj svatko živi u miru i diše ?isti zrak; gdje svatko može jesti hranu koja je prikladna za ljudsku prehranu i piti vodu koja je ?ista i bez kemikalija.

Kada žele vršiti kontrolu nad vama, oni samo dodaju fluor. To se radilo ljudima Irske, jer se boje bu?enja Iraca. Tako je Europska Unija naredila da se dodatni fluor doda irskoj vodi.

Na prvom mjestu, Vatikan je bio taj koji je pokušao da ih uništi. PAPA HADRIJAN DAO JE IRSKU I NJEZIN NAROD KAO ROBOVE BRITANSKOJ KRUNI POD UVJETOM DA IRCI NIKAD NE SAZNAJU TKO SU ONI. Vatikan je poslao tzv. St. Patricka da uništi sve dokaze o irskoj povijesti i da “preobrati” Irce. Njihova povijest i jezik bili su ukradeni i to još uvijek uzurpatori koriste. Vatikan je organizirao i kontrolirao ono što se govorilo da je bila nestašica. To je bio holokaust, organiziran i kontroliran od strane isusovaca. Banke su krenule u uništavanje i vršenje kontrole nad ljudima i zemljom.

Postavite sebi samo jedno pitanje… ZAŠTO? Bit ?ete vrlo iznena?eni zbog odgovora koje ?ete na?i. To ?e objasniti toliko toga što danas nema smisla. Vama se lagalo, i vaša povijest nije uop?e ono što su vam rekli. To se odnosi na sve zemlje.

Oni koji su na Zemlji, ali koji nisu sa Zemlje, koristili su svaki oblik kontrole kako bi vas držali u mraku. Koristio se svaki trik koji su mogli upotrijebiti. Sada oni ?ine sve što je u njihovoj mo?i da vas drže u mraku što je duže mogu?e. Oni imaju tehnologiju o kojoj ne biste mogli ?ak ni sanjati. Ali, sve to im je bezvrijedno kada se dovoljan broj vas probudi i kaže NE njihovoj brutalnoj kontroli.

Vi ste napravili veliki napredak, ali još uvijek trebate pre?i izvjestan put. Vi ste dovoljno napravili da vas se Kabala boji. Oni ne misle da ste dovoljno inteligentni da vidite kroz njihove planove. Šteta koju su nanijeli planetu morat ?e se ispraviti, a vi ?ete morati pomo?i da se on obnovi.

Shvatite da je sve na Zemlji kontaminirano, tako da ljudi budu pod kontrolom i da služe kontrolorima. Sada, po prvi put, preuzimate natrag tu kontrolu. Vi odbijate više biti kao ovce, zahvalni za nekoliko mrvica koje padaju sa stola gospodara.

Vi ste prešli dug put otkada sam bio na Zemlji. Ja sam proživio užasnu propagandu nakon Drugog svjetskog rata. Sada, vi znate istinu o ratu, i zašto se rat stalno vodi po cijelom svijetu. On smanjuje populaciju i drži vas u strahu, kao i što donosi mnogo novca bankarima. Rat je biznis; to je uvijek bio i uvijek ?e biti. Vi se ne borite za Boga i zemlju; vi se borite za pohlepne bankare. Oni vas ne poštuju. Vi ste samo topovsko meso, zaslijepljeni propagandom.

Molim vas, još jednom, da uložite svoju energiju u poziv za osloba?anje onoga koga drže u Sjedinjenim Ameri?kim Državama. Detalji vam se ne mogu dati, ali vjerujte da vas ne bih molio za pomo? da to nije od najve?e važnosti. Cijelo ?ovje?anstvo ?e imati koristi kada do?e do njegovog osloba?anja. Grozna tehnologija se koristi na ovom nevinom ?ovjeku. Kabala ne pokazuje nikakvu milost, zato vas molim, pomozite. Zajedno, mi ga možemo osloboditi. On treba ispuniti važnu misiju. To je razlog zašto su ga zatvorili.

Oni koji razotkrivaju istinu prolaze kroz teška vremena. Teško se nositi sa stalnim napadima. Vaše frekvencije se napadaju i kradu kad god je to mogu?e. Vaše duše se dijele i kradu tako?er. Vi tek po?injete u?iti ono protiv ?ega ste. To oružje nije vidljivo; ono je tiho, ali u?inkovito. Zaštitite se u svakom trenutku. Nemojte riskirati. Vaši neprijatelji su posvuda i imali su puno godina prakse.

Vi pobje?ujete u bitci, vjerujte mi. Oni ne?e priznati poraz do posljednjeg mogu?eg trenutka. Neki od njih su ve? napustili Zemlju. Oni su prihvatili da ne mogu pobijediti vas 99%. Sada, tu je blokada Zemlje, tako da oni ne mogu pobje?i: Oni se boje ishoda, i mnogi ?e moliti za milost. Drugi ?e se raspršiti ili zapaliti, ovisno o njihovom porijeklu.

Vjerujte u sebe, jer vi ste puno postigli. Vi pronalazite svoju snagu i koristite je za dobrobit ?ovje?anstva. Dijelite svoja istraživanja i pomognite drugima da se probude kad god je to mogu?e. Vidite sebe kao Armiju svjetla koja vra?a mir i harmoniju za sve.

Moja draga, znam da trpiš. Mnogo se od tebe traži. Ali mi ?emo uspjeti. Naši centri ?e se dogoditi kada dovoljno ljudi shvati njihovu važnost i podrži ih. Imaj strpljenja, draga moja. Sve ?e se dogoditi u pravo vrijeme. S obzirom na ono što imaš protiv sebe, ti si postigla puno.

Zauvijek, tvoj obožavatelj, Monty.8. velja?a 2015.

Kriza koja se namjerno stvara u vašem svijetu tako?er izlaže one koji nemaju najbolje interese ?ovje?anstva u svom srcu. Sada nema zabune, tko je na pla?i mra?ne Kabale. Oni zahtijevaju rat. Ja sam u prošlosti govorio da Kabala ne može postojati bez rata. Sada možete jasno vidjeti koliko su o?ajni, jer hrle iz jedne zemlje u drugu, mole?i za rat.

Sada kada ste budni, možete to?no vidjeti što se doga?a. To ih plaši, jer prije se nisu morali baviti s takvim neslaganjem. Oni ne samo da žele rat, oni trebaju rat. Danas Ukrajina: sutra bi mogli biti vi!

Kabala želi pobiti stanovništvo. Oni ne pokazuju nikakvu milost. Oni žele dovesti do kraja svoje planove sa svojim Novim Svjetskim Poretkom, po svaku cijenu. Vi, obi?ni ljudi ste im na putu. Zato vas se oni žele riješiti. Ja vas molim, ne ubijajte svoju vlastitu vrstu kako bi se omogu?ilo Kabali da preuzme planet Zemlju. Kao što sam istaknuo mnogo puta prije, oni to ne mogu u?initi bez vaše pomo?i. Ovo je kriti?no vrijeme za vas. Odluke se moraju donijeti: ne raditi ništa i ?ekati da budete odvojeni za klanje, ili zauzeti stav i podržati vaše bližnje. Nema ograde na kojoj možete sjedati. Došlo je vrijeme za akciju. Bili ste upozoreni, iznova i iznova, da to vrijeme dolazi. Sada ovisi o vama, tako da se ozbiljne odluke moraju donijeti. ?uli ste LAŽI Kabale kroz povijest. “Oružje za masovno uništenje” koje NIKADA NIJE POSTOJALO: ali vi ste pali na to.

Oni koji se zalažu za ISTINU u ovoj situaciji, zaslužuju vaše poštovanje. Ne gledajte Kabaline LAŽI na televiziji ili u novinama. Vi ZNATE istinu koja ?ini njihove laži tako pateti?nim. Planet i ?ovje?anstvo trebaju vašu podršku. Vas je mnogo, njih je malo. Pogledajte dublje u njihova lica dok govore pred kamerom; tako je o?igledno da LAŽU. Takve laži se ne mogu sakriti u svjetlu. Njihovi gospodari koji ih pla?aju ne vole odga?anje, jer oni ne podnose neuspjeh. Zato su pateti?ne marionete vrlo zabrinute… a trebaju i biti!

Ne dajte svoj pristanak za Tre?i svjetski rat. Niti za invaziju drugih zemalja, bez obzira što su vam rekli. Kabala to ne može u?initi bez vašeg pristanka. Ova ?INJENICA stavlja sve vas na poziciju mo?i. Ova informacija se skrivala od vas do sada. Kada glasujete, dajete svoju mo? nekoj drugoj osobi, da djeluje u vaše ime. Sada morate povu?i tu mo?. Vjerujte u sebe i uzmite natrag svoju mo? od marioneta Kabale. Što se prije udružite, i odbijete ubijati ili napadati druge zemlje, prije ?e mir i život na Zemlji postati radost, a ne ispit snage i borba za opstanak. Kada se SMIJETE LAŽIMA marioneta, oni ?e znati da je njihova igra gotova. Opstanak ?ovje?anstva i planeta Zemlje je u vašim rukama.

U prošlosti, vi ste uspjeli oglušiti se na toliko korupcije, pedofilije, nezakonitog ubijanja, itd. Zlostavljanje male djece se nastavlja, jer su dobri ljudi propustili da ih zaštite. Sada znate dovoljno, da biste omogu?ili da se izloži takvo ponašanje. Vrijeme je za promjenu. Vi ste ljudi odre?eni da donesete te promjene, a to ?e biti lakše nego što o?ekujete.

Moja draga supruga imala je još jedan ozbiljan napad na psihu kada se jutros ustala. To prazni njezinu energiju, a njezine o?i su vrlo bolne. Za nju uvijek postoji plan da ima “nesre?u”. Ako bi se takav incident dogodio, onda znate bez sumnje, da to nije bilo slu?ajno. Kabala stvarno ne želi da se probudite i vidite ono što oni jesu. Oni se ne?e zaustaviti ni pred ?im da bi zadržali vlast i nastavili uživati plodove vašeg rada. Oni su uklonili sve radosti života na Zemlji. Ali vi ?ete pro?i kroz ovo užasno vrijeme.

Sve to dolazi u glavu. Kabala želi rat u Ukrajini. ZATO ONI TREBAJU VAS DA IM GA DATE.

Pošaljite ljubav i svjetlo svim ljudima i zemljama koji pate u rukama Kabale. Njihovi chemtrailsi su postali još smrtonosniji, posebno u Americi. Oni vas ubijaju, svaki dan. Vi možete misliti da se razboljevate; a zapravo, vas se ubija. Toliko je to loše. Molim vas, probudite se!

Doprite jedni do drugih, i pomognite kada je to potrebno. Budite spremni ustati zajedno za svjetlo i istinu. Koristite mo? meditacije, ili koristite svoje misli, da dovedete do promjena potrebnih da ?ovje?anstvo zakora?i u svjetlo. Tražite pomo?. Mi, i vaši prijatelji s drugih planeta, ne možemo intervenirati dok nismo pozvani.

Ju?er je trebao biti moj ro?endan, da sam preživio. Veronika se osje?ala tužno bez mene tog dana. ?uvam sje?anja na prekrasne ro?endane koje mi je dala kada sam bio na Zemlji.

Vrijeme je velikih promjena. Svatko od vas, izabrao je da bude na Zemlji u ovom trenutku, da bi se donijele sve te promjene. Obje strane života ?e slaviti kada mir i harmonija budu vra?eni.

Moja ljubav uvijek je s tobom. Tvoj obožavatelj, Monty.22. velja?a 2015.

Naš plan za opstanak ?ovje?anstva

1. Energija ley linija. Vaša pomo? u osloba?anju ove energije je od najve?e važnosti za planet. To se mora nastaviti, ne možete si priuštiti da se opustite dok vaš posao ne bude završen.

2. Mi ?emo odabrati sjedišta mo?i. Koncentrirati ?emo se na slanje svjetla i ljubavi za uklanjanje svega što je mra?no.

LONDON je prvi grad na koji se treba koncentrirati. Ono što zamišljam su veliki krugovi ljudi koji šalju ljubav i svjetlo Londonu iz svake zemlje u svijetu. Zbog vremenskih razlika, trebao bi biti konstantan tok svjetla i ljubavi usmjeren u London. Jezik nije prepreka. Vi se ujedinjujete kao ?ovje?anstvo, osiguravaju?i svoj opstanak. Ovaj zadatak ?e pokazati koliko ste snažni. Vi ?ete prestati biti žrtve; Kabali je trebalo da vi to vjerujete. Pogledajte metode koje su koristili kako bi osigurali da se osje?ate bespomo?ni: chemtrails, fluorid, cijepljenje, lijekovi temeljeni na narkoticima, itd, sve dizajnirano kako bi vas se napravilo poslušnim i bespomo?nim.

To nije djelovalo na svakoga, jer su neki po?eli uvi?ati što se radilo, i to su izložili. Svaki dan, sve više vas se budi, i svjetlo u vašem svijetu se pove?ava.

[ Molim vas da odvojite malo vremena i pro?itate sažetak Bradley Loves’: Everything goes into the Grids. To objašnjava toliko toga i to vam pomaže da shvatite protiv ?ega ste.]

?ovje?anstvo je bilo uljuljkano u lažni osje?aj sigurnosti od strane Kabale. Ne možete ni zamisliti kakva je to bila kontrola. Vi sada pronalazite svoj put i tražite odgovore. Vi ?ete ih na?i. Mislite o sebi. Nemojte slijepo prihva?ati ono što vam kažu mediji, i vlada, itd. Sami istražite. Niste ovce. Vi tek po?injete jasnije vidjeti sustav kontrole i osje?ate potrebu da djelujete. Otpuštanje korupcije u Londonu je važan korak naprijed. Rezultati koje postignete u Londonu dati ?e vam poticaj da nastavite, sve dok sva korupcija u svijetu ne bude izložena i uklonjena.

Ne zaboravite da koristite krugove ljudi, kad god je mogu?e, iz svih centara svijeta. To ne može podbaciti. Mo? vaše svijesti ?e vas iznenaditi. Vi ?ete zakora?iti u ono što vi jeste: bi?a svjetlosti, na Zemlji u ovom trenutku, da spasite Zemlju od Kabale.

Znam da je teško živjeti s napadima Kabale. Mnoge od vas Kabala koristi da zlobno napadate one koji pokušavaju razotkriti korupciju. Vi to morate sprije?iti. Ne dozvolite sebi da vas Kabala koristi za njihov prljavi posao.

Ništa nije kao što se ?ini. Uvijek to imajte na umu. Pokušajte gledati jasnim o?ima, s poštenjem i suosje?anjem, na ono protiv ?ega ste. Što je to bilo da je namjerno uspostavilo kontrolu umova i duša ?ovje?anstva: RELIGIJA. Sve religije poti?u iz RIMA, koji je dominirao ?ovje?anstvom 2000 godina. On je odgovoran za smrt, uništavanje i kontrolu uma masa. On ?e pasti i nestati bez traga. On ?e pasti kao NAJVE?I PREVARANT U POVIJESTI. Pijenje krvi, jedenje mesa: to je SOTONSKI RITUAL. Probudite se!

Kako se svjetlo širi, ono ?e izložiti one koji ne pripadaju ovdje na Zemlju. Oni ne?e mo?i održati svoj ljudski izgled. Bez vaše pokornosti oni ne mogu opstati na Zemlji. Oni su sveli život na Zemlji na puku egzistenciju za ve?inu. Oni su osigurali da svatko tko ih izlaže postaje siromah (bez novca). To se radilo da bi vas se sprije?ilo da radite za svjetlo.

Pošaljite ljubav i svjetlo svim ljudima u Ukrajini. SAD, Velika Britanija, i Izrael, žele rat. Pogledajte sve one koji zagovaraju rat. KOJI JE ZAJEDNI?KI NAZIVNIK. Što ih sve blisko povezuje? Tko su oni?

Potrebna je hrabrost da se ustane za istinu, jer uvijek postoje posljedice. Irski narod nastavlja se zalagati za istinu i pravdu. Oni ?e ukloniti svu korupciju koja im je nametnuta. Zajedno, oni ?e uspjeti. Oni ?e pokazati put. Došlo je vrijeme da se ustane za istinu, ljubav i svjetlo. Donesite svjesnu odluku da istupite iz 3D razmišljanja i življenja. Uzdignite se iznad toga. Mislite o svemu što je 3D kao da je srednji vijek. Vrijeme je da se proširi, i istraži budu?nost koja se otvara pred vama. Budu?nost bez rata, gladi, besku?ništva, i svih drugih “prednosti” života pod dominacijom Kabale. To zna?i preispitivanje svega što ste, do sada, prihva?ali bez pitanja. Vaši nao?njaci ?e biti uklonjeni. Možete se šokirati onim što ?ete vidjeti pred sobom. Promjena je u vašim rukama. Tu je više nego dovoljno svega u svijetu za svakoga. Nema pomanjkanja zlata; ono je samo skriveno od vas. Nafte je u izobilju, ne postoji manjak.

Te nestašice su stvorene kako bi bili zabrinuti, a oni da imaju kontrolu. Hrana se uništava, dok drugi gladuju. To se radi kako bi se kontrolirale mase. Oni ne pokazuju nikakvo suosje?anje za ?ovje?anstvo. Oni nisu sposobni suosje?ati. Oni nisu kao vi. Ako je konj ro?en u svinjcu, to ne zna?i da je svinja. Vi ste pretrpjeli godine indoktrinacije, lažne povijesti, unošenje kemikalija u vaše tijelo koje nije dizajnirano da se nosi s njima, i preživjeli ste! Neki od vas ?e imati problem da prihvate da su to sve bile laži, i da Kabala koju ste služili želi pobiti stanovništvo. Vi ste to prihvatili bez pitanja, sme?e vam se ?inilo kao ?injenica, u stvari, to je bila kontrola uma.

Ja sam potaknuo Veroniku da osnuje Centre da bi se pomogla tranzicija i da bi vam se omogu?ilo da se podignete u višu dimenziju života. Vidjeli ste laži i znakove ubojstava, itd., a sve u režiji Kabale. Mi ?emo osnovati Centre širom svijeta. To je dio Velikog plana. To ?e se dogoditi. Veronika je posvetila 11 godina svog života u istraživanje i razotkrivanje korupcije. U tom procesu, ona je izgubila obitelj i prijatelje koji su joj bili dragi. To je težak put, ali ona je na Zemlji da napravi posao, i ona se ne?e pokolebati.

Nemate vremena za gubljenje. Kabala neumorno radi na njihovom preuzimanju planeta. Ho?ete li se pridružiti armiji svjetla i raditi na osloba?anju ljudske rase iz ropstva? Velika pitanja trebaju odgovore.Vrijeme za djelovanje je SADA.

Moja draga, molim te pokušaj odvojiti malo vremena za sebe. Budi na oprezu cijelo vrijeme. Oprez je potreban, jer ovo su teška vremena.

Zauvijek, tvoj obožavatelj, Monty.1. ožujak 2015.

Napredak je postignut, dragi moji. Naša zahvalnost ide svim tim prosvijetljenim ljudima diljem svijeta koji su okružili London ljubavlju i svjetlom. Ova praksa ?e trebati vremena i truda. Znam da u vašim dušama shva?ate što se traži od vas. To je od velike važnosti. Rezultati vaših napora postati ?e o?itiji svima koji žive na Zemlji. Iako neki od vas možda nisu u potpunosti doku?ili važnost onoga što se traži od vas, molim vas da sudjelujete. Svaka duša ima važnu ulogu u spašavanju planeta Zemlje. Vi morate štititi i aktivirati REŠETKU da bi zaštitili Zemlju.

Ley linije moraju biti oslobo?ene kontrole mra?nih. Da bi sprije?ili da ENERGIJA te?e od ley linija do ?ovje?anstva, mra?na strana treba RATOVE, TRAUME, STRAH i ZLOSTAVLJANJE. Gdje god vidite sotonisti?ka zlostavljanja, znajte da su pažljivo planirana, posebno u podru?jima u kojima su važne ley linije. Oni koji žele preuzeti ovaj planet, trebaju piti krv, i jesti meso, osobito beba.

Komentar Veronike:

(Upoznala sam jednu obitelj od tri djevojke koje proizvode bebe za žrtvovanje. Te djevojke su korištene da budu primljene u domove nekih vrlo važnih ljudi, koji su potom ritualno žrtvovali bebe. To je bilo prije oko 30 godina.

Razgovarala sam s mnogim drugima, koji su tako?er govorili o istim iskustvima. Ali ja sam bila blokirana od onih na vlasti, od izlaganja ove prakse.)

Povezivanje to?kica – Gledaju?i ve?u sliku, od Bradley Loves:

https://bradleyloves.wordpress.com/2015/02/28/connecting-the-dots-seeing-the-larger-picture/

Oni koji trebaju izvršiti pripreme za napuštanje planeta Zemlje u žurbi, ako im preuzimanje ne uspije (a i ne?e), sretni su što uz vašu pomo? mogu uništiti Ukrajinu i Rusiju, kako bi osigurali svoju rutu bijega. Nije slu?ajno da su problemi nastali u tom podru?ju. Oni nisu u stanju pokazati milost; ?ak ni prema vlastitoj vrsti. Oni rado ubijaju svoje kada pre?u preko crte. Vaše u?eš?e u spašavanju vašeg planeta je potrebno i cijenjeno na obje strane života.

Sa zanimanjem sam gledao, draga moja, dok si istraživala planet Zemlju od samog za?e?a, i razne pokušaje za preuzimanje kontrole, itd. Vidio sam tvoje uzbu?enje kada si pro?itala o tome što se pripremilo 11.200 godina prije Krista kako bi se osiguralo da znanje bude dostupno u ovom trenutku na Zemlji. Ovu informaciju sam dao u seansi, prije ?etiri godine, tako da vam je to bilo uzbudljivo da sami kroz to pro?ete.

Da, moja draga, pripreme su se radile sve te godine, za ovo vrijeme. Stari ljudi su znali da ?e jednog dana, u dalekoj budu?nosti, ova informacija biti potrebna. Ništa se ne doga?a slu?ajno. Vi ste trebali to prona?i. Vrijeme je da saznate istinu o raznim vrstama koje su živjele na Zemlji, i onima koje su je pokušale preuzeti, da je imaju za sebe, baš kao i danas.

S pažnjom promatrajte one koji vape za RATOM. Svaki dan, oni vam daju više razloga zašto mora biti rat. Oni vam propuštaju re?i da njihova egzistencija ovisi o tome da do?e do još jednog rata. Oni su uništili mnoge zemlje i ubili tisu?e ljudi. Njih to nije briga. Samoodržanje je ono što ih tjera dalje. Što kažu za sebe da su oni, i to?no tko su uistinu oni, dobro je skriveno od vas. Isti ljudi se ponovno pojavljuju, koriste?i razli?ita tijela i identitet, ali to je isto ZLO, prepakirano.

Sve što su vas oni u?ili, temelji sa na LAŽIMA. Oni ne žele da vi ikada saznate istinu. Bu?enje na istinu nikada nije jednostavan proces, ali nema vremena za gubljenje.

Kako se ljudi bude, masovno, vlade poduzimaju mjere protiv njih. U SAD-u, vlada želi masovno cijepiti stanovništvo. Vi ste potpuno svjesni što se može dodati, kako bi otupili ljude. Zapitajte se tko stoji iza ovog plana. Potražite istinu.

Irska vlada, tako?er, pribjegla je drakonskim mjerama. Prosvjednici su stavljeni u zatvor. Od koga Enda Kenny, irski premijer, dobiva zapovijedi?

Ljudi Irske ?e voditi na putu do svjetla i istine. DAN PLEME ne?e biti ušutkano. Ovo je vrijeme da postanu oni koji doista jesu. To ?e biti prvi korak u otkrivanju istine koja je bila skrivena od vas. Ovo je važan trenutak za Irski narod. Njihova istina ?e otklju?ati sve što je bilo skriveno od ?ovje?anstva.

Cijeli svijet ?e napraviti veliki korak naprijed kad istina bude otkrivena. Više ne?e biti razloga za rat. ?ovje?anstvo ?e se ujediniti kao jedan. Ovo je vaša prilika da stvorite RAJ NA ZEMLJI. To je ono što bi trebalo biti.

Molim vas, pošaljite ljubav i svjetlo onoj prekrasnoj djeci u Hampsteadu, u Londonu, koja su odabrala da se vrate na Zemlju i razotkriju ono što se doga?a, kako bi zaštitili druge od iste sudbine.

Šaljite ljubav i svjetlo u London, i svima koji tamo žive, i ley linijama kako bi one mogle osloboditi svoju energiju da bi se sprije?ilo ugnjetavanje ?ovje?anstva.

Sjetite se tako?er svih onih koji pate u rukama vaših tla?itelja. Oni tako?er trebaju vašu pomo?. Projicirajte ljubav kad god je mogu?e. Znajte da NIKADA nema razloga za rat. Vi ste slušali iste laži koje se ponavljaju iznova i iznova. Samo ime glavnog lika, koji ?e biti uništen, se mijenja. To je uvijek ista formula. Nemojte opet pasti na to.

Vaše bu?enje uništava snagu vaših neprijatelja. Oni se nikada ne mogu podi?i iz 3D, tako da vas oni pokušavaju uloviti u zamku, u 3D. Obratite pažnju na njihove planove i izbjegavajte ih. Ništa ne prihva?ajte zdravo za gotovo. Napravite svoja vlastita istraživanja.

Veronika, napadi su se intenzivirali. Ti shva?aš zašto. Oni koji žele sprije?iti da istina bude objavljena, uvijek napadaju glasnike. Oni koji izlažu istinu su napadnuti. Svi oni imaju financijske teško?e i zdravstvene probleme, a njihovi prijatelji su zastrašivani. Ovi napadi dolaze u mnogim oblicima. Fizi?ki napadi koji uzrokuju bol i patnju su omiljena metoda. Oni ubijaju nekažnjeno.

?ovje?anstvo se kre?e prema naprijed u svjetlo. Rad na Londonu, uklanjaju?i sve što je mra?no i korumpirano, je od bitne važnosti.

Veronika, ti se pretjerano naprežeš. Odvoji vremena za istraživanje i umiri se. Ti znaš da nije mogu?e odgovoriti na sve te e-mailove; ljudi to razumiju.

Zajedno, moja draga, mi ?emo pomo?i pokazati put.

Uvijek uz tebe. Tvoj obožavatelj, Monty.
8. ožujak 2015.

Ljudi nalaze hrabrosti da kažu NE kontroli i korupciji, kojih su bili žrtve 2000 godina. Za provedbu svojih planova za Novi Svjetski Poredak, prvo su morali uništiti IRSKU. Dok to ne pogledate, ne možete se pomaknuti naprijed. Morate vidjeti TKO i ZAŠTO. Irci vide tu kontrolu po prvi put i ONI SU LJUTI. Oni marširaju da pokažu svoju snagu. Oni kažu NE. Sada, oni po?inju uvi?ati zašto su bili korišteni i zlostavljani od strane onih koji žele preuzeti ovaj svijet.

Da, teško je povjerovati da se moglo toliko u?initi da se otupi ljudska rasa bez da ste ikada posumnjali. To je bila pametna zavjera. To je trebalo biti skriveno od vas. Religija je odigrala veliku ulogu u tome. Preuzimanje je bilo planirano na Nicejskom saboru, prije skoro 2000 godina. Vatikan i njihovi izabrani “prin?evi” crkve; Malteški Vitezovi, itd, su iza svakog RATA, GLADI, i EPIDEMIJA BOLESTI, i sve što ste pretrpjeli sve do danas. To je najve?a PRIJEVARA otkada je ?ovjek po?eo hodati Zemljom. Nemojte biti zaslijepljeni svim pompama i ceremonijama; to je kamuflaža, osmišljena kako bi se prikrila njihova prava namjera.

Vi sada bacate svjetlo na London. Ljudi javno izlažu korupciju. To se ne bi dogodilo godinu dana prije. Vi po?injete uvi?ati koliko ste mo?ni. Samim korištenjem vaše energije da šaljete ljubav i svjetlo, možete napraviti ogromnu razliku. Možete donijeti potrebne promjene za prijelaz na mir i harmoniju. Vaše svjetlo razotkriva sve što je mra?no i korumpirano.

Nakon što Irci shvate tko su oni i što im je bilo uzeto – njihova prava povijest – onda ?e cijeli plan s njima biti otkriven, uklju?uju?i preuzimanje Zemlje i uvo?enje NOVOG SVJETSKOG PORETKA. Vjerujte mi, odgovor leži u Irskoj. To je razlog zašto je Rim nemilosrdno kontrolirao Irsku. On je stvorio ono što su vam rekli da je krumpirova glad: to je zasigurno bio HOLOKAUST. Na?i ?ete obilje dokaza za to. Isusovci, uz pomo? britanske krune, odgovorni su za smrt tisu?a Iraca. Oni su prodavali Irce kao robove u Africi. Htjeli su potpuno uništiti irsku rasu. Ali Irci su preživjeli. Oni su se podigli i po?eli iznova. Sada, sloboda svijeta je u njihovim rukama.

Irska vlada ne služi irskom narodu. ONA SLUŽI RIMU. Ona ne može donijeti niti jedan zakon bez odobrenja Rima. Irska vlada može ?initi samo ono što Vatikan dopušta da u?ini. Dakle, njene ruke su vezane. ?izma Vatikana je bila na vratu irskog naroda punih 2000 godina. Vrijeme je da shvatite tko ima kontrolu. Nisu lutke te koje odlu?uju: one samo igraju igru.

Rim je poslao varalicu, St. Patricka, da uništi sve dokaze o velikim umovima koji su nastanjivali Irsku. To je mjesto gdje je po?ela korupcija ?ovje?anstva. Vi ne možete lije?iti problem dok prvo ne shvatite što ga je izazvalo. Shvatite da su prvi koraci za stvaranje Novog Svjetskog Poretka provedeni u onome što danas zovete Irska.

Postoje strojevi s umjetnom inteligencijom, nešto poput ra?unala, po cijelom svijetu. Oni vas kontroliraju. Oni kontroliraju vaše umove i vaše misli, i drže vas poslušnim. Oni vas sprje?avaju da mislite za sebe i oni su vas zaklju?ali u matricu. Ovi A.I. strojevi koriste energiju ley linija. To je razlog zašto sam vas molio da radite na osloba?anju ove energije za ?ovje?anstvo. Kao rezultat vaših napora, informacije koje su ?uvane kao tajna sada teku, a to je razotkrivanje korupcije.

Molim vas, pošaljite svoju ljubav i svjetlo u London. Ljudi su dovoljno patili. Duhovni svijet pla?e za ?ovje?anstvom. On ?ini sve što je mogu?e da se oslobodite ropstva. Molite za pomo?, jer mi se ne možemo miješati, osim ako smo zamoljeni da to u?inimo. Postoje mnogi oko planeta koji ?ekaju vaš poziv. Ovo vrijeme je bilo planirano. Oni koji su sada na Zemlji, planirali su da budu ovdje kako bi vam pomogli da napravite skok vjere u ljubav i svjetlo. Jer svatko od vas, bez obzira gdje ste u svijetu, treba njihov uspjeh. Vaša budu?nost ovisi o tome. Oni ?e osloboditi ?ovje?anstvo. Vi svi ovisite o njihovom uspjehu.

Morate osloboditi svoj um od mreže kontrole i misliti za sebe. Ne padajte na laži koje vas porobljavaju. Vidite stvari onakvim kakve jesu, a ne kako su vam rekli da jesu. To je važno zapamtiti. Što se više vas probudi, manje mo?i ?e Novi Svjetski Poredak imati nad vama.

Podržite jedni druge, kad god je mogu?e, i ujedinite se kao jedan. Jer u tome leži vaša mo?. Vaše vrijeme je došlo. Olakšajte sebi rade?i zajedno. Promjene se moraju dogoditi sada, i što se prije dogode, manje ?e gubitaka biti.

Avantura je po?ela u Irskoj. Sve ostale zemlje ?e slijediti, ali to mora po?eti tamo. Pozovite Izvor da vam da snage da u?inite sve što je potrebno da se donese mir svijetu. Kada razmišljate o tome, kako je mogu?e da se 1% nada da ?e preuzeti ostalih 99%, bez poštivanja te ve?ine. Lopta je u vašem prostoru. Vi imate snage re?i, NE, ja ne?u podržati vaše pokvarene namjere!

Ljubav i svjetlo za London. Energija u Irsku, kako bi im se omogu?ilo da otvore svoje o?i i umove za istinu.

Draga moja, te stvari su u?injene za stvaranje straha. Vidi te napade onakvim kakvi oni jesu. To je zadnji kamen spoticanja na putu do slobode. ?ovje?anstvo se budi, a njegovo svjetlo prestiže tamu.

Uvijek s tobom. Tvoj obožavatelj, Monty.
15. ožujak 2015.


FALSIFICIRANJE POVIJESTI JE U?INILO VIŠE DA ZAVARA LJUDE NEGO BILO KOJA STVAR POZNATA ?OVJE?ANSTVU.

Rousseau


Više puta sam vas molio da istražite tu ?injenicu za sebe. Ta informacija ?e vas osloboditi stiska vaših tla?itelja. Ja sam potaknuo Veroniku da pro?ita, još jednom, knjige koje objašnjavaju istinu o tome kako su pojedine frakcije preuzele kontrolu ne samo nad planetom Zemljom, nego i ?ovje?anstvom.

KAKO JE BIBLIJA KAO IRSKA KNJIGA IZMIJENJENA I PRILAGO?ENA OD STRANE BRITANSKO-RIMSKIH PREVODITELJA

od Conor Mac Dari-ja

"Sigurno se može re?i da svjetlo napreduje i da istina napreduje bez obzira na ove reakcionarne sile, koje su sada izložene po prvi put na na?in koji otkriva zavjeru. To ne može pomo?i a da ne otvori o?i ljudima za veliku prijevaru, a posebno IRSKIH ljudi koji su bili tako sramotno izdani i prodani u ruke njihovih tla?itelja.

Da bi prikrili ove ?injenice potomstvu, MORALI SU PRIBJE?I SHEMI FALSIFICIRANJA SVJETSKE POVIJESTI I ZAMIJENITI JE UTKANIM LAŽIMA I IZMIŠLJOTINAMA.

To sve ide prema dokazima da ?ak i najpametniji krivotvoritelji i falsifikatori nisu sigurni od izlaganja i otkrivanja. Pa tako je to slu?aj s rimskim i britanskim krivotvoriteljima. Iako je nametanje Isusa Spasitelja i zamjena njega za IESA, donijela je veliko bogatstvo Rimskoj crkvi, to je zahtijevalo veliki i ogroman napor kako bi se uspjelo u tome da se predstavi svijetu da je stvarno povijesno postojao.

To su ljudi koji su ukrali drevnu Irsku Bibliju i podvalili je svijetu kao ŽIDOVSKU knjigu, koju su stvorili neki ljudi u Siriji. To je izmišljotina i podvala svijetu.

To gotovo prolazi kao uvjerenje da TAKO OGROMNA PRIJEVARA MOŽE TAKO DUGO IZBJE?I OTKRIVANJE. Ali kada uzmemo u obzir temeljitost i veli?inu zavjere koja je provedena, i veli?inu sila koje su bile uklju?ene u tom poslu, ne treba se tome toliko ?uditi, jer sile poput Rimskog carstva, sa svojom svjetskom vlaš?u, pa Rimska crkva i Britanska kruna, sa propagandom sistematski širenom u inozemstvu s ciljem stvaranja lažnog dojma o svemu što se odnosi na prošlost Irske i njezinih ljudi. Postoje sile koje su to sprovele i profitirale od ove velike prijevare. OBMANJIVANJE se i dalje nastavlja, a tajnu je ljubomorno ?uvala i Rimska crkva i Britanska kruna od svijeta u cjelini, a posebno od Iraca, koji su toliko patili od te dvije negativne sile."

Tako?er pogledajte:

IRSKA MUDROST SA?UVANA U BIBLIJI I PIRAMIDAMA

od Conor Mac Dari-ja

"Irci su donijeli religiju i civilizaciju u Egipat, a religija je bila obožavanje Sunca. Rije? "Jew" (Židov) izvedena je od irske rije?i Iudh (Youdh) što zna?i svjetlo. To upu?uje na Sve?enike Sunca, sljedbenike svjetla, one koji su imali mudrost. Rije? Iudh je zamaskirana kada se prevodi na engleski koriste?i slovo J umjesto I na po?etku rije?i, jer J ne postoji u irskoj abecedi. Tako, izostavljanjem slova iz izvornog irskog pravopisa, "doktori" su formulirali rije? "Jew" (Židov). Ova obmana kao nesumnjiva, služila je prepredenjacima sve do sada. Postoje i druga idiomska imena u irskom jeziku za "Jew" i "Hebrew" (hebrejski) koja daju nepogrešiv dokaz da su jedino i istinski irskog porijekla. Jedan od naziva za "Jew" (Židov) je Iuil (izgovara se jul). On odražava atribute Sunca kada je u njegovoj najvišoj snazi i dostojanstvu, a to je ime mjeseca Iuil (juli, srpanj). To proizlazi iz ideje koja je nastala i bila razvijena od strane irskih sve?enika iz IESA, koje su kasnije kopirali sve?enici Rimske crkve kada su pisali svoju LAŽNU POVIJEST Rima i dodjeljivali imena mjesecima u godini, kada je sunce najja?e, po njihovom "povijesnom" zna?aju, Julius i Augustus Caesar. Iuil ozna?ava, na irskom, u?enje, znanje. Irci su pripisali te osobine Suncu, pa, u skladu s tom idejom, rimski sve?enici, u njihovoj fiktivnoj povijesti, imaju da je Julije Cezar napisao knjigu. Tako imamo povijest o "Cezarovim kampanjama sve?eni?kog sustava. Ove atribute je pripisao Suncu IRSKI KULT IESA i oni koji su prihvatili redovni?ki život bili su Jews (Židovi), a ne naša "siromašna" bra?a koja posjeduju New York. Irci su bili HEBREWS (Jevreji). Našao sam da je tvrdnja bila prava istina što se ti?e drevnih Iraca. Dakle, to ide bez da se kaže da je hijerarhija u Rimu znala da je Irska crkva od IESA CHRIOST (Jesus Krist) uspostavila KRŠ?ANSTVO ili obožavanje Sunca, na zapadnom kontinentu. To znanje mora da su potvrdili irski sve?enici koji su dovedeni u organizaciju Rimske crkve u vrijeme potiskivanja Irske crkve."

Dok se irski narod i ?ovje?anstvo ne probude na ovu prijevaru i izlože je, planet se drži u ucjeni. Veronika i ja smo pokušali otvoriti vaše umove istini. Promjene se doga?aju tako brzo da je sada hitno da preuzmete odgovornost i oslobodite sebe. Vi imate izbor, imate slobodnu volju. Istina ?e vas osloboditi. U trenutku kada se ujedinite i kažete kao jedan, JA NE PRISTAJEM, vaši tla?itelji ?e izgubiti kontrolu nad ?ovje?anstvom.

(Dok ovo pišem, ja sam napadnuta. Moja glava, a posebno moje o?i, peku i cure, kao i moj nos. Bol je strašan. Vaše nedjelovanje daje dozvolu da ?ovje?anstvo bude napadnuto bilo kroz bankarstvo, ratove, itd. Razmislite o tome.)

Vi se samo budite na kontrolni sustav koji je uništio toliko vašeg svijeta. Oni žele uništiti život na Zemlji. Oni guraju u RAT. Oni ?e izmisliti bilo koju ispriku koja je potrebna da bi se uvjerile mase da su u opasnosti i da je rat potreban. Pogledajte sve zemlje koje su nedavno napadnute i uništene, jedna za drugom. Oni su vaši kolege ljudi. Oni trebaju vašu podršku.

Rad na ley linijama vas osloba?a. Molim vas, uložite više napora u to što je više mogu?e. Oslobodite svu zarobljenu energiju za ?ovje?anstvo. Obratite posebnu pozornost na London i svugdje drugdje gdje je kontrola koncentrirana. Postoje OTOCI za koje su vam rekli da su nenaseljeni. Oni su potpuno opremljeni HAARP tehnologijom koja može stvoriti što god vaši tla?itelji zatraže, uklju?uju?i kontrolu uma masa. Što vi radite dok se takva mjesta uspostavljaju da vas unište?

NE DAJTE SVOJ PRISTANAK ZA TO. Budu?i da su to TAJNA MJESTA, ona su daleko. HAARP SIGNALI odaju ta mjesta, kao što je to Antarktik. Vi želite da sav ljudski i životinjski život procvate. Bez ratova i veli?anja rata. Ova kontrola uma kojoj ste podložni, mora prestati. Kada postanete svjesni toga, i odbijete pristati na to, to ?e morati prestati.

Usredoto?ite se na rešetku. Oslobodite energije svih ley linija za ?ovje?anstvo. Pokrivaju cijeli svijet, posebno udaljena mjesta koja su izvan vidokruga i koriste ih za kriminalne aktivnosti koje tla?e i uklanjaju ?ovje?anstvo. Vi ste protiv zla toliko velikog, to ?e uklju?iti sve vas da se to ukloni. Recite NE, NE PRISTAJEM.

Moja draga, tvoj put se pokazuje sve težim svakog dana. Napadi su prili?no opaki. Rastužuje te to što se dosta ljudi ne trudi da se probudi. Ho?e, s vremenom. Do?i ?e im trenutak kada im se upali lampica i sve ?e postati o?ito. Mi znamo da je to zapisano. ?ovje?anstvo ?e preživjeti. Zemlja ?e biti vra?ena.

Uvijek uz tebe, moja draga. Tvoj obožavatelj, Monty.22. ožujak 2015.

Ovo je najvažnija informacija koju ?ete ikada pro?itati. Ona objašnjava zašto je toliko nemira u vašem svijetu i zašto ništa nema smisla za vas. Molim vas da ovo pro?itate iznova i iznova, dok vam se o?i potpuno ne otvore i jasno vidite ono što je bilo u?injeno ljudskom rodu.

TAJNI SVE?ANI UGOVOR

Iluzija ?e biti tako velika, tako golema, da ?e izbje?i njihovom poimanju.

Oni koji to budu vidjeli, smatrat ?e se duševno bolesnim.

Mi ?emo stvoriti razli?ite organizacije, kako bi ih sprije?ili da vide vezu izme?u nas.

Mi ?emo se ponašati kao da nismo (me?usobno) povezani da iluziju održimo živom.

Naš cilj ?e biti ostvaren kap po kap, tako da nikada ne bacimo sumnju na sebe.To ?e ih tako?er sprije?iti od vi?enja promjena kada se pojave.

Mi ?emo uvijek stajati iznad relativnog podru?ja njihovog iskustva, jer znamo tajne apsolutnog.

Mi ?emo uvijek raditi zajedno i ostati vezani krvlju i tajnoš?u.

Smrt ?e sti?i onoga tko progovori.

Mi ?emo njihov životni vijek držati kratkim i njihove umove slabima, dok se pretvaramo da ?inimo suprotno.

Mi ?emo koristiti naše znanje znanosti i tehnologije na suptilne na?ine, tako da nikada ne?e vidjeti što se doga?a.

Mi ?emo koristiti lake metale, ubrziva?e starenja i umiruju?a sredstva u hrani i vodi, i tako?er u zraku.

Oni ?e uvijek biti prekriveni otrovima gdje god se okrenu.

Laki metali ?e prouzro?iti da izgube svoj razum. Mi ?emo obe?ati da ?emo prona?i lijek na svim mogu?im podru?jima, ali ?emo ih hraniti s još više otrova.

Otrovi ?e biti upijeni kroz kožu i usta. Oni ?e uništiti njihove umove i rasplodni sustav.

Od svega toga, njihova djeca ?e se ra?ati mrtva, a mi ?emo prikriti tu informaciju.

Otrovi ?e biti skriveni u svemu što ih okružuje, u onome što piju, dišu i nose.

Moramo biti genijalni u doziranju otrova jer oni se dugo mogu vidjeti.

Mi ?emo ih u?iti da su otrovi dobri, uz zabavne slike i glazbene tonove.

Onima koji se budu ugledali na nas, pomo?i ?e se. Mi ?emo ih pridobiti da proguraju naše otrove.

Oni ?e vidjeti kako se naši proizvodi koriste u filmu i to ?e kod njih stvoriti naviku i nikada ne?e znati njihov pravi u?inak.

Nakon poroda ?emo ubrizgati otrov u krv njihove djece i uvjeriti ih da je to za njihovu pomo?.

Mi ?emo po?eti rano, kada su njihovi umovi mladi. Mi ?emo ciljati na njihovu djecu s onim što djeca najviše vole, slatke stvari.

Kada im zubi propadnu, mi ?emo ih ispuniti metalima koji ?e ubiti njihov um i ukrasti njihovu budu?nost.

Kada njihova sposobnost da u?e bude pogo?ena, mi ?emo stvoriti lijek koji ?e ih u?initi bolesnijima i uzrokovati druge bolesti za koje ?emo stvoriti još više lijekova.

Pred nama ?emo ih koriste?i našu snagu napraviti pokornima i slabima.

Oni ?e rasti depresivni, spori i gojazni, a kada do?u k nama za pomo?, mi ?emo im dati još otrova.

Mi ?emo usmjeriti njihovu pozornost prema novcu i materijalnim dobrima, tako da se nikada ne povežu sa svojim unutarnjim sebstvom.

Mi ?emo im skrenuti pažnju na blud, vanjske užitke, i igre, tako da oni nikada ne mogu biti jedno s jedinstvom svega.

Njihovi umovi ?e pripadati nama i oni ?e raditi kako mi kažemo. Ako odbiju, na?i ?emo na?ina za primjenu tehnologija za promjenu mišljenja u njihove živote. Mi ?emo koristiti STRAH kao naše oružje.

Mi ?emo uspostaviti njihove vlade i uspostaviti opoziciju unutar njih. Mi ?emo posjedovati obje strane.

Mi ?emo uvijek skrivati naš cilj, ali i provoditi naš plan.

Oni ?e obavljati rad za nas a mi ?emo prosperirati na ra?un njihovog truda.

Naše obitelji se nikad ne?e miješati s njihovima. Naša krv uvijek mora biti ?ista, jer to je na?in.

Mi ?emo ih navesti da ubijaju jedni druge kada nam to odgovara.

Mi ?emo ih držati odvojene od jedinstva dogmama i religijom.

Mi ?emo kontrolirati sve aspekte njihovog života i re?i im što da misle i kako.

Mi ?emo ih ljubazno voditi i pustiti ih da misle da se sami vode.

Mi ?emo me?u njima poticati neprijateljstvo kroz naše stranke.

Kada me?u njima bude blistalo svjetlo, mi ?emo ga ugasiti ismijavanjem ili smr?u, ovisno o tome što nam najbolje odgovara.

No, budu li ikada saznali da su nama jednaki, onda ?emo izginuti. OVO NE SMIJU NIKADA SAZNATI.

Ali ako ikada saznaju, da nas zajedno mogu nadvladati, oni ?e stupiti u akciju.

Oni ne smiju nikada, ikada saznati što smo u?inili, jer ako se to dogodi, ne?emo imati mjesto kamo možemo pobje?i, jer ?e se lako vidjeti tko smo, kada veo bude pao. Naše djelovanje ?e otkriti tko smo i oni ?e nas pohvatati i nijedna osoba nam ne?e dati uto?ište.

To je Tajni Savez po kojem ?emo živjeti ostatak naših sadašnjih i budu?ih života, jer ova stvarnost ?e nadmašiti mnoge generacije i životne vjekove.

Ovaj Savez je zape?a?en krvlju, našom krvlju. Mi, oni koji jednom do?osmo iz Raja na Zemlju.

NIKADA, IKADA se ne smije saznati da ovaj Savez postoji. On ne smije NIKADA, IKADA biti napisan ili da se o njemu govori, jer ako se to dogodi, to ?e izazvati svijest i otpustiti gnjev PRA-STVORITELJA na nas i mi ?emo biti ba?eni u dubine odakle smo došli i tamo ostati do kraja same beskona?nosti.

Autor nepoznat.

Potrebno je vrijeme da se uroni u ove rije?i. Ujedinite se, razgovarajte o ovom savezu. To je ono što vas je zato?ilo i kontroliralo. Što u?initi s tim, vi trebate odlu?iti.

Veronika prolazi kroz vrlo teška vremena. Ona je potpuno posve?ena pomaganju ?ovje?anstvu da se probudi, da se ujedini i radi zajedno. Svakojake prepreke stavljaju se na njezin put dok se ona bori da preživi. Molim za pomo?.

Ovaj tjedan je bio traumati?an za nju. Odluke su se morale donijeti i to ju je iscrpilo.

Moja draga, da, mi tražimo mnogo od tebe. Cesta je stjenovita, ali u svom srcu znaš ishod.

Mi ?emo uspjeti.

Uvijek, tvoj obožavatelj, Monty.
29. ožujak 2015.

Nikada mi nije bila namjera kada sam prešao u svijet duha da postanem onaj koji otvara vaše umove za vašu pravu povijest. Rade?i to zajedno, mi možemo spasiti vaš planet od onih me?u vama koji su odlu?ni da unište ?ovje?anstvo i preuzmu vaš planet za sebe. Oni su pokazali svoju ruku mnogo puta, ali vi niste uspjeli shvatiti što se doga?a. Dosta je da pro?itate prikaz ALEKSANDRA SOLŽENJICINA iz prve ruke o zlo?inima (www.montaguekeen.com/WALENDYsolje.pdf) koji se otvoreno pojavio 1900-tih, tijekom života mnogih od vas. To je uvijek skriveno u sjeni. To pokazuje da se doga?a svaki dan, a vi ste slijepi na to, vi postajete suu?esnik. To je ozbiljna stvar.

Veronika i ja nismo jedini koji pokušavaju otvoriti vam o?i. Postoje mnogi koji su istraživali i otkrili istinu. Oni je dijele s vama. Da bi se nosili s OVOM VELIKOM PREVAROM, morate oti?i natrag do drevne Irske, kada su je Rim i ostali po?eli preuzimati.

Iz spisa CONOR MAC DARI-a:

“Hijerarhija u Rimu je znala da je Irska crkva IESA CHRIOST (Isus Krist) uspostavila krš?anstvo ili štovanje Sunca na zapadnom kontinentu.

Sustavno potiskivanje ?injenica, što je gotovo nevjerojatno, povijesti irskih postignu?a, gotovo je sramotno i drsko, što su izvršile ve? spomenute agencije. Najžalosnija ?injenica je da su povijest Irske napisali njezini neprijatelji.

Politika uništavanja, supresije, i preinaka koja se provodila u Irskoj od strane Rima, po?ela se izvršavati na ovom zapadnom kontinentu. U Meksiku, kao i drugdje, sve što je sli?ilo krš?anstvu bilo je uništeno, ako je to bilo mogu?e u?initi. Rimski sve?enici su uništili sve knjige koje su mogli prona?i, a one koje su sa?uvane, oni su ih promijenili. Izbrisali su ?itava poglavlja iz spisa doma?ih povjesni?ara koji su napisali povijest Meksika.

Kada uzmemo u obzir da su Irci bili “FENI?ANI”, A ISTO KAKO SMO BILI POKAZALI, DA SU “HEBREWS” (Hebreji) bili sve?eni?ki kult irske rase, to ?ini vrlo jasan identitet “tih Ljudi” koji su JEDNO te ISTO. Istražitelji su primijetili vezu izme?u “Židova” i “Feni?ana”, pripisuju?i to širenju hebrejske kulture i utjecaja me?u potonjima. ?ini se da je to toliko daleko od toga, da su bili sposobni i?i prema prosvjetljavanju svih nas. Oni su nas ostavili da zaklju?imo da je ova veza zbog DVA NARODA koja zauzimaju dva susjedna dijela Zemlje. Hebreji koji zauzimaju unutarnju pastoralnu zemlju, a Feni?ani morsku obalu. ?ini se da su ti istražitelji prema tome izvukli svoje zaklju?ke. “Feni?ani” i “Hebreji” (Židovi) bili su jedna te ista rasa, isto kao dva brata koja žive u istom ku?anstvu ili otac i sin u istoj obitelji.

To su samo imena za ZAVARAVANJE irske rase; Irska je bila njihovo sjedište, glavno sjedište, i domovina, a ne isto?na obala Mediterana ili Sirije.

OVO RAZOTKRIVA VELIKU PREVARU U POVIJESTI, I SIGURNO ?E VAM POMO?I DA DOBIJETE ŠIRU PERSPEKTIVU PROŠLOSTI I UBRZATE SHVA?ANJE PREVARE KOJA NAM JE NAMETNUTA.

OVA VARKA JE PROUZRO?ILA ZBUNJENOST ME?U ZNANSTVENICIMA I ISTRAŽITELJIMA. ALI IDENTITET OVE “TRI RASE” KAO JEDNE JE ?INJENICA DANA NAM NA OVIM STRANICAMA PO PRVI PUT, S POZITIVNIM POUZDANJEM U ISTINU.

Otkri?a napravljena ovdje ?e biti od pomo?i budu?im istražiteljima i filozofima u pra?enju i procjenjivanju promjena koje su napravljene u tri pisma, kažu da su pripadala IRCIMA; HEBREJIMA i Feni?anima. Oni su bili samo varijacija JEDNOG.

Irci su bili nadahnuti autori krš?anstva koje je jasno vidljivo iz onoga što se odvijalo ovdje, a njihovi obredi se još uvijek vide u prerušenom krš?anskom štovanju Sunca iz današnjih dana. Sve to pokazuje da je došlo do prevare koja se prakticirala na krš?anima svijeta, strašna i okrutna prevara. Razlog za to više nije tajna.

I NJEMU u ?ast, za njegovu slavu i štovanje, oni su izgradili ove velike i veli?anstvene piramide, kule, obeliske, sfinge, i hramove. Ukratko, njihova djela i ideali mogu se prepoznati posvuda, od kamenih zidova ruševina hrama u Angkor Wat-u u dalekoj Kambodži do Siama, od Ellore i špiljskog hrama iz Elephanta u Indiji do otoka Pacifika, od Irske do Egipta, od Sirije do Perua, Yucatana i Meksika. Karakter njihovih djela ne može se pogrešno shvatiti.

?injenice su tako jasne da se ne može pogriješiti ili izdvojiti; one su uvjerljivi i pozitivni dokazi; one naviještaju svijetu da su vjerske institucije i civilizaciju koja je postojala na ovom Zapadnom kontinentu tisu?ama godina ovdje donijeli sve?enici drevnog irskog kulta Sunca i religija IESA CHRIOST, THE SUN GOD” (Isus Krist, Bog Sunca).

Nikada nije bilo važnije znati i razumjeti istinu. Velike promjene se doga?aju i vi trebate zaštititi sebe i vaš planet. To je jasna pobijediti ili izgubiti situacija. Zajedno, vi možete pobijediti vrlo lako. Nemojte otežavati sebi. Mi u duhu smo planirali vaše bu?enje za neko vrijeme. Trebali smo klju?ne ljude poput Veronike da budu tu da posluže kao posrednici. Kada u potpunosti shvatite što je u?injeno da vas se zavede kako bi preuzeli kontrolu, cijela slika ?e postati potpuno jasna i vi ?ete sretno poduzeti potrebne korake da ponovno preuzmete kontrolu nad onim što je s pravom vaše. Vi ?ete sa?uvati planet Zemlju za budu?e generacije da uživaju u miru i ljubavi.

Molim vas da šaljete ljubav i svjetlo Londonu i svim ley linijama, kako bi im se omogu?ilo da oslobode svoju prekrasnu energiju za dobrobit ?ovje?anstva. Moja ljubav i zahvalnost ide svima koji pomažu u ovom radu. To je vrijednije nego što shva?ate. Molim vas da šaljete ljubav i svjetlo onima koji trebaju provesti misije za spas ?ovje?anstva od uništenja. Zajedno, vas je 99%. Vi to možete napraviti. Oni ne mogu uspjeti bez vaše pomo?i. Vrijeme je da se kaže NE.

Pokušaj odvojiti malo vremena za odmor. Ti se moraš odmarati. Napravi mali predah: tebi to treba. Napadi su iscrpljuju?i. Uskoro, moja draga, oni ?e biti stvar prošlosti.

Moja ljubav je uvijek tvoja.

Tvoj obožavatelj, Monty.
5. travnja 2015.

?estitke svima za Uskrs. Uobi?ajeno je imati ?okoladu na Uskrs. Veronika je uvijek osigurala da budem stalno opskrbljen mojim omiljenim ?okoladama. Želim vam svima ugodan dan.

Kako se dan produljuje, svjetlo ?ovje?anstva sja sve ja?e. Ono izlaže sve što je mra?no i korumpirano. Vaši probu?eni umovi više ne mogu prihvatiti laži koje vam javno govore, posebno na TV i u novinama, kao ?injenicu. Istina se više ne može sakriti. Vi ste po?eli sumnjati i istraživati istinu za sebe. Vi ste šokirani pukom arogancijom laži koje vrije?aju vašu inteligenciju. Kabala je došla do zaklju?ka da oni više ne mogu iza?i na kraj sa svojim “izmišljenim pri?ama” koje zamjenjuju istinu. One su prohujale.

Danas vam želim pokazati ono što su drugi otkrili da je istina. Ja nisam jedini koji vas usmjerava u pravom smjeru. Budu?nost ?ovje?anstva ovisi o vama koji prihva?ate apsolutnu istinu i odbacujete lažnu povijest koja vam je namjerno nametnuta. Uništavanje ?ovje?anstva provodi se oko vas ve? godinama a vi niste bili svjesni toga. To je bilo planirano i provo?eno od strane Kabale uz vašu pomo?. Vrijeme je da se to zaustavi. Svi zajedno recite NE, više ne?u doprinositi ovom pokolju ljudske rase. Vi ste u MI ili ONI situaciji. Ono što su vas u?ili da je po?elo na Istoku, nije. Po?elo je na Zapadu.

Danas, citiram iz Andrew-ove Knjige mo?i, IRSKA - ZEMLJA FARAONA.

str. 69. “”Srebrni slatkorje?ivi” kvislinzi kao što su Clinton, Blair i drugi visoko-pozicionirani globalni politi?ari (u stvari marionete sustava) su strateški postavljeni da kontroliraju aspekte obmane i da nas drže “beskona?no u stadu” i u nedoumici. Oni znaju vrijednost držanja “beskorisnih žderonja” (kako je jedan od elite jezovito opisao tako zvane mase) u sukobu jednih s drugima. Podijeli i vladaj je aktivni aksiom. Irska je dobar primjer, iako je isti predložak korišten tijekom povijesti u ve?ini zemalja. Korištenje povijesnih i mitoloških doga?aja, poput “Bitke kod Boyne-a”, koristi se za daljnje planove koje smo, do sada, ignorirali.

Usput, takozvani Irski mirovni proces “ne?e” raditi, to nikada nije zna?ilo, i nikada ne?e u svom sadašnjem obliku (2003); to je još samo jedan oblik plana koji se koristi da bi se stvorila zabuna. To ?e postati jasno kako se naša pri?a odvija.”

str. 91. Bilo bi nemarno s moje strane da napustim ovo poglavlje bez da spomenem krajnju “zavjeru”. Jeste li ikada ?uli za Protokole u?enih sionskih mudraca? Ovaj zloglasni dokument došao je na vidjelo u Rusiji tijekom 1905. godine, a preveo ga je neki Victor Marsden u Londonu 1910.: “Marsden je izjavio da nije mogao raditi na protokolima više od 30 minuta neprekidno, jer je njihov sadržaj bio toliko zao. To je bio navodno zapisnik sa sastanka koji je održala Kabala židovskih bankara ?ija je namjera bila da preuzmu svijet manipuliranjem gojima (židovska uvredljiva rije? za nežidove). Otkad su ti zapisi privukli pozornost javnosti, bilo je žestokih rasprava o tome da li su pravi ili ne. Bern, Švicarska, bio je poprište u sudskom procesu da se odlu?i o njihovoj vjerodostojnosti u godinama 1934-1935. Sud je zaklju?io da su Protokoli bili falsifikat, ?udna presuda koja je pokušavala re?i da oni nisu nikada ni postojali. Ako su falsifikat, onda mora postojati original. To je složeno i zbunjuju?e istraživanje i dostojno knjige samo o tome.”

Jedini komentar koji je ovdje dodan je da se istaknu neke od ideja koje se nalaze u Protokolima koje je izvorno zapisao Maurice Joly, rosenkreutzerski i eminentni francuski odvjetnik, u svom pamfletu Razgovori o paklu izme?u Machiavellija i Montesquiea, 1864. godine. Na to se gledalo u to vrijeme kao na politi?ke ambicije Napoleona, ali to tako?er pokazuje skrivenu ruku tajnih društava u raspravi. To je proizašlo iz tvrdnji da su Protokoli bili djelo Iluminata 18.tog stolje?a koji nisu bili isklju?ivo Židovi, iako su neki njihovi ?lanovi bili. Koristit ?emo nekoliko uzoraka uzetih iz “Protokoli Iluminata”, kako bi istaknuli tvrdnje u ovom poglavlju da postoji nešto vrlo mo?no, što nije povezano s religijom ili nacionalnom pripadnoš?u, što radi iza zavjese u sobi gdje je prijestolje. Za dobro ili zlo, tko zna…?

Mi smo prejaki – ne može se umaknuti od naše mo?i… narodi ne mogu do?i do ?ak bezna?ajnog privatnog ugovora bez da mi potajno nemamo ruku u tome… Nemojte ni za trenutak pretpostaviti da su ove tvrdnje prazne rije?i: sjetite se samo uspjeha koji smo poželi s darvinizmom, marksizmom, nietzscheizmom… naša snaga u sadašnjem teturaju?em stanju svih oblika mo?i biti ?e još više nepobjediva od bilo koje druge.”

str. 104. “Ovi koncepti izgledaju, na prvi pogled, vrlo pesimisti?ni, ali samo kroz shva?anje parazitskih sustava nemamo bilo kakve nade da to prevladamo, a prevladati to moramo, da oslobodimo naše umove. U kona?noj analizi elitne ku?e su te koje su izgradile parazitski sustav, globalni zatvor, zatvor bez rešetaka. Nitko logi?no ne može objasniti obmanu. Kako netko može objasniti obmanu koja je tako mo?na i sveprisutna da je nemogu?e da bi ve?ina ljudi to doku?ila? Jedna od zatvoreni?kih majmunarija: “Samo male tajne trebaju zaštitu, velike su zašti?ene javnom nevjericom.”

Na primjer, Iluminati su shvatili da ?e njihovi tajni protokoli na kraju biti javno izloženi. Stoga su oni svoje protokole skicirali tako da izgledaju kao židovska ili cionisti?ka zavjera da bi strpali sve ljude pod jedno-svjetsku tiransku vladavinu. Oni su ?ak nazvali svoj dokument Protokoli u?enih sionskih mudraca. U tom dokumentu, oni su tako?er lukavo usadili židovsku pogrdnu rije? za pogane da opišu svoje ciljeve – goyim (hebrejski: goj, gojim, /mn./ narodi koji nisu Židovi; pogani za Židove).

To je dovoljno za danas. Imajte na umu da je ova informacija bitna, ako želite preživjeti ono što ?e se dogoditi u vašem svijetu. Piramida mo?i ?e se uskoro srušiti. Oni ne mogu preživjeti svjetlo. Slanje svjetla ley linijama i Londonu djeluje. ?ovje?anstvo mora preživjeti. Svatko od vas može igrati ulogu u vašem preživljavanju, ?ak i iz udobnosti svoje fotelje.

Ovo je bio posebno težak vikend za Veroniku. Napadi su se intenzivirali: Svi koji vas pokušavaju odvesti u svjetlo snažno se napadaju. Mi ?emo stvoriti centre. Mi ?emo pomo?i ?ovje?anstvu da se nosi s tranzicijom od kontrole do slobode. Morate u potpunosti shvatiti kako ste bili kontrolirani; tko vas je kontrolirao i promijenio vašu povijest, i stvorio lažne religije kako bi osigurao da cijelo vrijeme bude sukoba. Njima je potrebno krvoproli?e i strah za opstanak… a vi ih time opskrbljujete.

Sve to se bliži kraju, moja draga. Napadi ?e prestati i ti ?eš živjeti u miru. Tada ?e naš rad poletjeti.

Uvijek uz tebe, tvoj obožavatelj, Monty.
12. travanj 2015.

Moji prijatelji, došlo je vrijeme kada je potrebna akcija s vaše strane. Ja sam vas vodio naprijed. Ja sam vam pokazao što se traži od vas. Mi ?emo u?initi sve što možemo s ove strane života. Sada morate djelovati zajedno s vaše strane života. Mi vam pokazujemo put i otvaramo o?i za ono što vam je u?injeno, kako bi onemogu?ili da Kabala pretvori planet u zatvor u kojemu ste se navikli živjeti.

Sloboda je u vašem dosegu. Otvorite svoja srca i umove i prigrlite svjetlo koje postaje sve o?itije svakog dana. Mnogi od vas su svjesni energetskih promjena. Vi imate osje?aj uzbu?enja, a tako bi i trebali; sustavi kontrole se raspadaju. Došlo im je vrijeme da se odreknu kontrole. Svjetlo izlaže sve što je zlo i sada možete vidjeti izložene strukture mo?i. Svi zli planovi su razgoli?eni pred vama. Kada kontrole budu uklonjene (a to ?e biti), do?i ?e pomo? ?ovje?anstvu. Više ne?e postojati nikakve razlike, nikakav tre?i svijet; biti ?e jednakost. Kabala je u?inila sve što je u njezinoj mo?i da uništi i ukloni ?ovje?anstvo, tako da samo oni mogu svojatati planet Zemlju za sebe. To se ne?e dopustiti. Da bi razumjeli kako možete povratiti pravo na Zemlju za ?ovje?anstvo, morate znati kako je ona kontrolirana i kako ste držani u neznanju i u mraku.

IRSKA JE KLJU? KOJI ?E SVE OTKLJU?ATI.

To je ?injenica. Area 51 je pokušala iskoristiti ENERGIJU Irske. CERN je izgra?en da se pokuša uhvatiti i koristiti energije Irske. Kada se Irci probude za ono što je u?injeno njima i njihovoj zemlji, oni ?e ukloniti sve ono što se odnosi na Vatikan iz njihove zemlje zauvijek.

Molim vas da pogledate intervjue koje je Veronika imala s galakti?kim povjesni?arom ANDREW BARTZIS-om. Pogotovo odite na intervju br. 3, gdje ?ete saznati istinu. Veronika je upitala Andrewa: “Što je Irska?” Andrew je odgovorio: “Irska predstavlja najvažniji dio Zemljinog sustava izvornog utemeljenja prije nego su dominacija i kontrola stupile na snagu.”

“Tehnologija ispod Irske je poput mravinjaka. Mravinjak s tunelima koji vode u druge skupove tunela, koji vas vode u 12 dimenzionalne fortifikacijske sustave. To je prvi KLJU? za razumijevanje onoga što je Irska. Irska je KLJU? trezora.”

“Svi energetski tuneli koji se vežu na Zemljin sustav ra?anja, vode u Irsku. Postoje glavne kontrolne komore pod Irskim kontinentima koji su unutra, duboko pod zemljom.”

“DOVO?ENJEM NAŠIH NAMJERA NATRAG NA POVRŠINU I ZAPRAVO MIJENJAJU?I ENERGIJU POVRŠINSKIH LINIJA TAKO DA IZVORNE REŠETKE ZEMLJE PO?NU HVATATI SVETU GEOMETRIJU MASONSKE REŠETKE. Mi smo fizi?ka antitijela ovom umjetnom sustavu koji se pokušava projicirati nad nama.”

Veronika: “Što mogu obi?ni ljudi u?initi sada?”

Andrew je odgovorio: “Hodajte nogama po zemlji. Donesite vaše molitve, vaše namjere, donesite vaše koncepte onoga što ovaj obred jest. Po?nite prakticirati duhovnu ?isto?u. Po?nite shva?ati da svijet u kojem živite, posebno London, je doista ukleto mjesto. Da su potrebni ljudi i njihove namjere i njihov prostor srca da se po?ne osloba?ati ta tamo zarobljena energija, koju su tamo zarobili preci koji su stvorili sustav svete geometrije, dobro znaju?i da ?e budu?i preci naslijediti otrovno duhovno okruženje.”

“Irsku predstavlja grupa neovisnih putnika kroz vrijeme koji mogu zabiti trn u bok Crkve na mnogim razli?itim vremenskim trakama i sva ?etiri paradoksa. Da Rim ne radi sve što može napraviti kako bi osigurao da prave Irske duhovne obitelji ne žive na sve ?etiri vremenske trake, nego da su razdvojene na sve ?etiri vremenske trake, i izbjeglice su po cijelom svijetu, i smatraju se hromim patkama društva, onda oni rade svoj posao da bi bili sigurni da se ti drevni putnici kroz vrijeme ne mogu opet manifestirati u našem svijetu, osim ako se ne manifestiraju kroz Katoli?ku crkvu koja je postojala tamo u Irskoj.”

“Povijest Irske povezana je s poviješ?u Egipta, faraonima, Egipatskim mumijama koje su prona?ene po svim irskim otocima.”

“Zašto?”

“Egip?ani su vjerovali da idete do raznih faza njihovog podzemnog svijeta, brodom u Irsku.”

“Što bi se moglo dogoditi ako bi vrlo mo?an metafizi?ki u?itelj Egipatske duhovnosti odlu?io da su oni željeli I?I DO NAJVE?IH SJECIŠTA PORTALA KROZ SVOJU SMRT?”

Veronica Keen: “Jeste li znali da je Tutankamonov DNK 98% Irski?”

Andrew: “Da, jesam.”

“Irska je bila pod tolikim ogromnim napadima vremenskih traka da su gotovo uzrokovale dodatne paradokse. To je bila ogromna, ogromna, bojišnica rovovske borbe u Prvom svjetskom ratu, ali na stupnju vremenskih traka.”

“Najve?a stvar koju ?e biti teško fizi?ki objasniti, bila je izgradnja Titanica, koja je bila od 1913. do 1917. godine. Oni su izgradili puno brodova, jer u tom trenutku svi veliki vremenski putnici bi se manifestirali u Dublinu, manifestirali bi se svuda na Irskim otocima, tako da su kvalificirani metalni radnici bili tamo, jer Titanic je bio velika, velika, velika potreba u vremenskim trakama. Metal koji je došao u Irsku bio je o?aran ENERGIJOM irskih otoka, i kada je plovio oceanom, to je bio vrlo pozitivan doga?aj. I to je razlog zašto je potonuo sa svim onim bankarima koji su bili na njemu. To je bilo masivno uspostavljanje vremenskih traka koje bi ?ak slomile otpor irskih energija koje su se pokušavale ponovno povezati sa svetom geometrijom rešetki s velikim plovilom koje je bilo izgra?eno irskim rukama.”

“Ti brodovi su prenosili energiju Irske preko oceana i povezivale je s raznim svetim geometrijskim sustavima i oni su zapravo pokušavali suprotstaviti se prisilnom zaustavljanju sustava svete geometrije s ogromnim metalnim rezoniraju?im brodom. Znam da je to ogromno. Ti de?ki iz projekta vremenskih traka ?e biti bijesni na mene, ali je vrijeme da se kaže istinu.”

“Irska je bila mjesto na kojem je MI6 radio sve svoje okultne stvari. Tamo je bilo toliko tajnih rituala obavljenih na irskim obrednim mjestima, po svim irskim otocima tijekom Drugog svjetskog rata, da ?e to u?initi da nacizam koji smo poznavali po okultizmu, izgleda kao dje?ja igra.”

Tu je toliko mnogo informacija koje su Veronika i Andrew Bartzis doveli do vaše pozornosti da bi to trebali istražiti. Snimljeni intervjui su na našoj web stranici i na YouTube.

Sada, možda ?ete shvatiti zašto je potrebno da dobijemo naš prvi centar u Irskoj. Nažalost, mnogi od vas su ?uli o zlobnicima koji su prošle godine uba?eni da sprije?e da se to dogodi. Mnoge donacije su vra?ene na zahtjev. Zbog ?ovje?anstva to se mora napraviti, i ja vas molim da još jednom razmotrite donaciju, tako da se naši planovi za centre mogu pokrenuti što je prije mogu?e, tako da svi budemo spremni kada Kabala prestane kontrolirati ?ovje?anstvo.

Moja ljubavi, jednog dana tvoj težak rad ?e biti shva?en. Sada nemamo vremena za ?ekanje.

Ja ?u biti uz tebe. Tvoj obožavatelj, Monty.

Poruka od Veronike:

Knjigovo?a ?e me posjetiti u utorak, nakon ?ega ?e dopunjeno financijsko izvješ?e za centar biti prikazano na po?etnoj stranici.

Ja trpim teške napade. To su veliki pokušaji da se zaustavi moj rad. Molim vas, pošaljite mi iscjeljenje. Ja sam sada pod napadom. To mora prestati.

 

Stranica 2 od 7 Sve stranice