Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Znakovi duhovnog bu?enja?esto ?ujemo o duhovnom bu?enju, no znamo li što se pod tim misli? Što je to „probu?eno stanje svijesti“ ili kakve su mu karakteristike?

U današnje vrijeme sve više ljudi se duhovno „budi“. Bu?enje se može dogoditi naglo, a može se i ušuljati postepeno. ?ini se da je jedan od glavnih okida?a prestanak truda i borbe, takozvano prepuštanje, predaja. Na primjer, odustajanje od pokušavanja da budemo bolji, pokušaja kontroliranja sebe, drugih ili doga?aja, pokušaja da se riješimo ega, traženja prosvjetljenja, traženja odgovora, traženja nekog uspjeha ili ispunjenja.

Na neki na?in, radi se o pomirenju sa životom i sobom, prihva?anju, prestanku željenja ne?ega što nije sada i ovdje. To je jedan od životnih paradoksa. Upravo nas odustajanje od potrebe za promjenom – mijenja.

„Prvi mir, koji je najvažniji, je onaj koji dolazi u dušu ?ovjeka kad shvati svoju vezu, svoje jedinstvo s univerzumom i svim njegovim mo?ima, i kad shvati da se u središtu univerzuma nalazi Veliki Duh i da je to središte svugdje, da se nalazi u svakom od nas.“ ~Crni Los, Oglala Sioux

Kada do?emo u probu?eno stanje, pravi život tek po?inje. Zato se ono i zove „bu?enje“. Vidimo život s jedne potpuno druga?ije razine, mogli bismo re?i stvarnije i ljepše. To vi?enje nam pomaže pro?i sve što prolazimo u životu, a kroz što upoznajemo svijet, prirodu života i sami sebe. Sve više otkrivamo sebe kao vje?no bi?e s neograni?enim potencijalima, a život kao nevjerojatno uzbudljivu i zanimljivu avanturu. Samim tim postajemo hrabriji i imamo više inspiracije i resursa za pomaganje drugima i stvaranje ljepšeg svijeta.

Slijede neki od glavnih znakova bu?enja:

Prestaje potraga. Osje?ate da ste pronašli ono što ste, svjesno ili nesvjesno, cijeli život tražili ili osje?ali da vam nedostaje. Pronašli ste da je to ve? sada u vama.

To vam daje osje?aj mira i zadovoljstva. Živite u sada i ovdje, jer više nigdje ne trebate sti?i, ništa dose?i, ništa posti?i, jer – ve? ste stigli, ve? jeste tu gdje trebate biti, ve? imate sve što ?e vam ikada trebati.

Potrebe se smanjuju, strahovi se smanjuju. Osje?ate se slobodno jer vidite da vaša sre?a ne ovisi o ni?em vanjskom... ne o novcu, poslu, obitelji, prijateljima, zdravlju, okolnostima... pronašli ste sre?u, mir i ljubav unutar sebe i uvidjeli da su uvijek tu, bez obzira što se doga?alo.

Prepoznajete kako funkcionira ljudski um, na?in na koji se „veže“ i projicira unutarnja stanja i vjerovanja na vanjske situacije, osobe, stvari... kako stvara iluziju stvarnosti koju onda živite kao svoju stvarnost. Prepoznajete njegovu igru i niste više identificirani s njom, možete vidjeti „iza“ te prividne stvarnosti.

Vidite da je izvor svega što osje?ate i doživljavate unutar vas, prestajete okrivljavati bilo što i bilo koga drugoga za to što osje?ate i doživljavate.

Vidite da je sve upravo onako kako treba biti. Nema grešaka u svemiru.

Živite više u sadašnjem trenutku. Ne žalite za prošloš?u i ne bojite se budu?nosti. Ne ?ekate da pro?e ovo ili ono kako biste napokon mogli živjeti ili ?initi nešto što vam je važno.

Ne osu?ujete ni sebe ni druge, ni ljude ni djela. Prihva?ate život onakav kakav jest, stvari onako kako dolaze.

Samim tim, nemate potrebu mijenjati svijet, mijenjati sebe ili druge. Možete biti aktivni u mijenjanju svijeta, ali vaša akcija dolazi od inspiracije i ljubavi, a ne iz straha i potrebe.

Ne odlu?ujete iz uma, nego slušate osje?aj. Iz trenutka u trenutak osje?aj vas vodi u akcije koje su vaš posao. To je put srca, put vaše duše. Ne živite po šabloni koja vam je nametana kroz društvene norme, ve? živite svoj vlastiti život.

Vaše djelovanje je lako i bez napora, jer radite samo ono za što imate inspiraciju. Više se ne prisiljavate na ništa, jer znate da je upravo vaša inspiracija poruka vašeg unutarnjeg vodstva. Tako ostajete na svom najuzvišenijem putu i tako ste „uskla?eni sa životom“.

Ne osu?ujete svoj ego, svoje mane, ne borite se protiv njega, ve? ga prihva?ate kao normalan dio života u fizi?kom tijelu.
Nemate potrebu da postanete savršeni i riješite se ega jer znate da ste ve? sada savršeni u svom nesavršenstvu, jer ste, jednostavno, ljudsko bi?e – ništa bolji niti lošiji od bilo koga drugoga.

Kako svoj ego i sve dijelove sebe sve dublje prihva?ate, tako se unutarnja transformacija doga?a sama od sebe i ego obrasci, psihi?ki obrasci, se vremenom ?iste bez puno truda s vaše strane. Život vam donosi situacije, prilike, u?itelje koji vam u tome savršeno asistiraju.

Sve što vam se doga?a pratite više kao promatra?, bez potrebe za kontrolom. Doživljavate stvari svjesno i nepristrano, bez „uzimanja strane“ ili ozna?avanja ne?ega kao „dobrog“ ili „lošeg“. To ne zna?i da ste distancirani i da vas nije briga, upravo suprotno, tada djelujete iz mjesta bezuvjetne ljubavi i suosje?anja, jer niste izgubljeni u emocijama i osobnoj nesigurnosti i osu?ivanju.

Ne „tr?ite“ za lijepim osje?ajima i lagodnim stanjima. Život vam, kao i svima drugima, donosi i lakše i teže trenutke, a vi ih prihva?ate i znate da svaka situacija i svako stanje kroz koje prolazite nose u sebi dar.

Potreba za kontrolom sve više nestaje, a zamjenjuje ju povjerenje u životnu inteligenciju... u savršenstvo i sklad sveukupnog postojanja. Vidite sklad i smisao u svemu, a kad ne vidite imate povjerenja da ?ete uvidjeti to što trebate uvidjeti upravo kada do?e vrijeme za to.

Osje?ate se ispunjeno i povezano sa sobom, s drugima i s cijelim svemirom. Osje?ate da pripadate, da ste „ku?i“.

S obzirom da ste u sebi pronašli sigurnost i ljubav, puno više i lakše dajete od sebe drugima, bez ikakvih povratnih o?ekivanja od njih. Dajete im slobodu da budu to što jesu.

Ne vežete se za nikakve koncepte, ideje i vjerovanja. Prepoznajete da vas svako vjerovanje u stvari ograni?ava. U?ite živjeti u sferi nepoznatog. Osje?ate skromnost prema misteriji života i znate da, na neki na?in, ništa ne znate.
Kreativnost se poja?ava, kao i motivacija, inspiracija, intuicija i povezanost s unutarnjom mudroš?u.

U ovakva stanja možemo ulaziti i izlaziti, a kada jednom dovoljno duboko „u?emo“ i probudimo se, više ništa nije isto. Ili, da ponovim rije?i mnogih, „Sve je isto, a sve je druga?ije“.


Romana ?eki?, konzultantica svjesnog življenja, mentorica Tri principa

Seminari i konzultacije svjesnog življenja na bazi Tri principa http://www.romanadekic.com/seminari.php