Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Povezivanje sa Duhom - Jonathan Adampants

http://www.youtube.com/user/jonathanlives
 


Iscjeljenje počinje odmah

Pozdrav, ja sam Jonathan.

Ovo će biti sledeća faza izlaganja informacija koje moram izneti u ovom vremenu postojanja. Čemu služe ove informacije? Da li su to informacije koje treba da zapamtite? Ne. To ćete razumeti kasnije. Ono što treba da uradim je da suštinu stvaranja objasnim savršeno jasno. Nazvati to zakonima ili bilo čime drugim nije dobro - iz nekog razloga ne mogu naći pravu reč. Nazvati ih "zakonima Kreacije", "zakonima Života" - bi bio totalni promašaj. Jer ako ih vidite kao neka pravila ili regulacije kojima se morate povinovati, to automatski znači da ste odvojeni od same suštine kreacije. A to je stanje u kome se svet nalazi. Lično, nisam upoznao nikoga ko ovo razume u potpunosti. To ne znači da takvih nema, samo da ih nisam sreo unutar mog ličnog iskustva. Upravo zbog toga je ova sledeća faza potrebna.

Dakle, vi treba da razumete šta se dešava, kako bolje sagledati prirodu pojavne stvarnosti u kojoj se nalazite, a ja ću dati sve od sebe da prenesem vama ono što je bilo preneseno meni.

Ali na kraju, moraćete potražiti Kreatora lično. Naravno, vi ste kreacija. I ako to ne učinite, onda ste samo veštačka inteligencija. Tumor, deo raka. Ali reći ove stvari, bez ikakvog razumevanja o tome šta one zapravo jesu, ne znači ništa. Znači, ono što moram biti sposoban da učinim - ono što mogu - jeste da ih opišem. Mnogo ljudi će reći: "šta, ti kao pričaš sa Kreatorom? Zar se ne bi način na koji govoriš promenio, zar ne bi prestao psovati ...?" Razumite ... kada ste u interakciji sa Kreatorom, on koristi ono što vi već imate, unutar vašeg mozga, vaše svesti, vaše ličnosti, vašeg iskustva - i sve to sklopi, prevede u formu koja se može verbalno izraziti. Prema tome, ljudi pre hiljadu godina bi govorili u ime Kreatora na način na koji je njihova ličnost bila formulisana onda. Hoću da kažem, trebali bi ste shvatiti da je individualnost dar od života, od stvaranja, i upravo zato postoje pokušaji da se individualnost uništi! Ako se povežete sa Kreatorom, nećete odjednom postati ja, u čemu bi bila svrha toga? Kroz komunikaciju sa Kreatorom samo pojačavate sopstvenu individualnost. Kopirate sve manje i manje, jednostavno postanete. Ali, sve ovo će zvučati kao poruka iz kolačića sreće (fortune cookie) dok ne objasnim suštinske stvari koje bi trebali shvatiti, pa mi dozvolite da uradim upravo to.

I da, nešto o psovanju: Psovka nije reč koju koristiš, psovka je energija koju emituješ, Tako, i "tako" može biti psovka, u zavisnosti od toga kako to kažem i kakva je moja namera iza toga. Ali, ako se fokusirani na strukturu, što je zamka - to je ludilo. I daću sve od sebe da vam pomognem da razumete dovoljno da bi ste shvatili, da postoji kreativna sila, da postoji nešto što bi ste trebali tražiti.

Većina mog znanja ne dolazi ni iz jedne knjige, ni jednog predavanja, ni jednog videa, filma, mentora, to je direktna fuzija znanja sa mnom. Imao sam dve ideje koje su vredne nobelove nagrade, druga mi je sinula prošlo ili pretprošlo leto - reč je o tome da unutar atoma nema neutrona. Sad, ja to nigde nisam pročitao. Znao sam ... Bio sam sposoban da to zaključim, tu informaciju sam dobio od kreativne sile. I znam zašto nema neutrona, mogu to da objasnim. Vidite, pokušavati zapamtiti "ovu teoriju", ili "onu teoriju" - je sesti u pogrešan voz. Obrazovanje postoji čisto da vas razdvoji od onoga što zaista jeste. Tako su stvari podešene.

Kako dete odrasta, moglo bi učiti na takav način da ima veoma dobro razumevanje prirode univerzuma i to do 4., 5. ili 6. godine, zatim bi došlo do sledeće faze - koja je ono što čoveka dovodi do toga da to sam uvidi. Problem je u tome što ste lagani o Bogu, i vi to još uvek ne razumete. Mislim, možete razumeti rečenicu, i strukturu te rečenice ali tu je umešano toliko stvari da ih većina ljudi jednostavno ne može ni zamisliti. Tako da, ono u šta ću se upustiti su same osnove stvarnosti. Na način na koji je razumevanje dato mom biću od strane onoga što stvara sve, a to sam ja. Verovatno se pitate .."šta?!" Ali to ste takođe i vi! Sad, to će biti veoma teško razumljivo. Kad to tako kažem zvuči kao kolačić sreće (fortune cookie), zvuči kao ... da bih trebao sedeti na nekoj levitirajućoj pečurki. To je trenutno najveći ljudski domet. Sad je vreme da vam pokažem šta je zaista ljudski domet, i koliko je lako stići dotle. Počećemo sa prirodom stvarnosti.

Reći nekome da je stvarnost iluzija neće učiniti puno toga. Tako da bih vam prvo trebao to bolje objasniti. Pošto je sve takvo - nešto kao iluzija ne postoji, prema tome ono poništava samo sebe. Recimo to ovako, sve ćelije u vašem telu su potpuno svesne da su svesne (eng: consciously aware). Da li bi ste zaista želeli da samo sede tamo i budu svesne kako samo sede tamo i budu samo struktura vaše teksture? Da samo obavljaju metaboličke funkcije za vas, porobljene od strane vas, da čine vas? Znajući da su one svega toga svesne? Ili bi ste želeli da budu sposobne da sanjaju? I sanjanjem stvore holografsku stvarnost koja izgleda toliko stvarno da mogu ulaziti u interakciju jedna sa drugom, na nivou koji vas uopšte ne dotiče i vi ste sretni da one to mogu. Šta bi ste pre želeli?

Želite li da ćelije vašeg tela budu vaši robovi? Ili bi ste želeli da osete kako dok su žive, mogu imati život, izraziti sebe, raditi razne stvari i biti u interakciji jedna sa drugom, delovati kao individualni entiteti i sve to ... Pa naravno.

Ovo što ću vam sada objasniti će učiniti dosta ovoga prilično jasnim. Prvo, naučiti nešto novo ... ima mnogo razloga zbog kojih ljudi imaju problema sa tim, a pogotovo sa naukom, ako im je rečeno da nisu dovoljno "naučni" - to je samo zato što im je to rečeno. Sami sebe zaplaše pre nego što čuju nešto, tako da inhibiraju sopstvenu sposobnost za razumevanje! Tako da kad počnem govoriti o ovim stvarima, sve što želim je da ne zaplašite sami sebe! Znajte da ću to izložiti na način na koji ćete sigurno razumeti.

Nadam se da većina vas zna šta je atom. Atom bi bio ... određena vrsta energije ograničena onime što bi ste vi nazvali centralnim delom, nukleusom sa komplementarnom energijom oko sebe, koja ga zapljuskuje, okružuje. Tako da, kada se spoje, njihov efekat na bilo šta unutar njihove skale postojanja je neutralan. Rečeno vam je na hemiji da postoje protoni, i brojite protone. Zatim da postoje neutroni, pored njih i elektroni koji kruže oko nukleusa. Ako vas je interesovala hemija možda ste se upustili u organsku hemiju. Organska hemija je odlična pomoć za razumevanje života. Ne pamćenje organske hemije, samo njeno razumevaje, iz perspektive svesnosti atoma - jer atom jeste svestan. Oni govore da postoje različite orbite, kojima su dali različita imena po slojevima: S, P, D F, pokušavaju slagati elektrone, crtaju dijagrame po kojima se elektroni okreću u jednom pravcu a zatim se upare sa još jednim elektronom koji se okreće u suprotnom ravcu. Gornji i donji spin - što se uopšte ne događa. Sada ću objasniti šta se zapravo dešava. U atomu, postoji energija u centru, koja ima određenu "masu", ako želite da to nazovemo tako. Ona postoji kao kombinacija drugih energija, i njihovog mešanja (eng: interference). Zatim, postoji druga vrsta energije kojoj su dali "pozitivno" punjenje, etiketirali je, kao što etiketiraju sve ovde - "dobro, loše, da, ne". Nukleusu su dali pozitivno punjenje, a elektronskom oblaku negativno. Elektronski oblak je tip energije unutar kojeg nukleus atoma, proton, uvek teži da se nalazi.To je zato što su protoni ono što se naziva pozitivnom, energijom usmerenoj ka spolja, ili simbolički - "muška" energija, koja teži da se nađe unutar "ženske" energije, koja ga okružuje i apsorbuje. Isto kao kod seksualnog odnosa, muški polni organ ulazi unutar ženskog polnog organa. Na tome su bazirali električna kola, to su nazvali muškim i ženskim kvačicama, muškim i ženskim delovima. Vidite, elektronski oblak je dinamičnija, složenija vrsta energije.

Nisu u pitanju čestice koje lete oko nukleusa, to je tečna energija svesti!

Pitaćete: "šta je onda elektron?", kako je moguće da elektroni "zrače" van atoma? To "zračenje" znači samo da je određena količina energije dislocirana van oblaka, i zauzima oblik koji najbolje iskorišćava prostor: sferu. Ali kada se vrati u omotač atoma elektron se ponovo delokalizuje i postane deo, kao kap vode koja padne u okean. Orbite unutar atoma su veoma slične čakrama, njihovom odnosu - o tome ću govoriti kasnije. Ali vi nemate nikakve čestice koje se vrte oko vas, one postoje samo kad za njima ima potrebe. Na primer, svako ko zna kako da upravlja sopstvenim Chi, da ga fokusira - kao neki majstori borilačkih veština - oni fokusiraju veliku količinu te energije na jednu tačku, što je slično materijalizaciji elektrona. Nije to čak ni materija, slično je, već samo zgrušnjavanje te energije. To nisu čestice koje se vrte, nego tečna svesnost, a znamo da postoje različite vrste te energije unutar toga - ono sa čim mi zaista ovde imamo posla je Faza. I pre nego što nastavim, stvarno želim da ovo razumete. Ovo nije lekcija iz hemije, objašnjavam vam ono što morate znati da bi ste postali ono što jeste. Ovo nije nešto što možete otpisati i reći: "Ma, meni hemija nije potrebna" - ovo nije hemija, ima hemičara koji su ovo videli i pokušali ga odrediti količinski, ali to nije svrha ovoga što govorim.

Kada koristim termin "faza", ono na šta mislim je...recimo, sklopite pesnice na obe šake i udarate vazduh ispred vas sa obe ruke istovremeno, to jest - obe pesnice gurnete napred, povučete nazad a zatim vratiti, i recimo posmatramo sa 3 metra daljine koliko je vazduha pomereno sa te tačke gledišta, kao posledica delovanja obe pesnice koje guramo napred istovremeno, odgurujući njima vazduh, a zatim koliko vazduha uvlače dok se vraćaju prema vašim grudima. Ako bi smo smenjivali udare, tako da leva ruka ide napred dok se desna vraća nazad, zatim desna ide napred dok se leva vraća - koliko vazduha bi se pomerilo na 3 metra od vas, u poređenju sa prethodnim slučajem u kojem smo ruke pomerali paralelno? Vidite, ako obe ruke idu napred istovremeno, amplituda je udvostručena, sila je udvostručena, količina vazduha koju guramo napred je udvostručena, zatim ga uvlači nazad i stvara puls talasa u vazduhu. Ali, ako smenjujete udare, dok jedan izbacuje vazduh, drugi ga uvlači, i njihovi efekti se poništavaju. Ovo je veoma dobar način za posmatranje faze. I to bi se zvalo "180 stepeni izvan faze" ili "suprotna faza". Jedna stvara silu a druga je povlači ... Kako jedna gura, druga vuče nazad, zamislite to tako. Ista stvar se događa sa svetlom, zvukom, elektromagnetnim talasima, mislima, neuronskim impulsima.

Dakle, ako pustim ton od 500 herca, recimo direktno ispred vas, 3 metra daleko - to se zove "azimut od 0 stepeni" - oni uvek razmišljaju o 360 stepeni kad kvantifikuju stvari. Recimo da na zvučniku pustim ton od 500 herca, ono što se u stvari dešava je to da nešto gura, zatim uvlači vazduh, baš kao što je vaša pesnica radila idući napred i nazad. Izmešta vazduh otprilike 500 puta po sekundi. Jasno vam je da ako bih stavio još jedan zvučnik pored, i pustio ton iste frekvencije - 500 hz - on i dalje izmešta vazduh 500 puta po sekundi. Ali, zamislite ih sad kao pesnice koje se na smenu idu napred nazad, napred nazad, tako da kad jedan deo membrane zvučnika ide napred i kao pesnica izbacuje vazduh, drugi se vraća i uvlači vazduh unazad - kad je zvuk u pitanju to su kompresija i dekompresija ( "compression and rarefaction" - sabijanje i razređivanje)Dekompresija znači stvaranje praznina, kompresija - tesno sabijanje. Isto što i pesnica kada se pomera napred. Ali šta bi se dogodilo kada bi jedna membrana gurala vazduh dok ga druga vuče, obe su na 500 hz, obe rade istovremeno, imaju isti broj ciklusa po sekundi ali tačno suprotnih jedan drugom, iliti 180 stepeni izvan faze? Poništiće međusobno delovanje na vazduh, i nećete čuti baš ništa. Ovo zovu poništavanje faza.

Ista stvar se događa sa svesnošću elektrona, ona je vibratorne prirode. I tako, ne mora biti u pitanju ništa što gura ili vuče bilo šta, frekvencija može biti samo broj puta u kojem nešto uradi nešto unutar jedinice vremena. To su sve promenjivi faktori - jer vreme je rezultat toga. Ali jednostavno je, tako imamo deo svesnosti elektrona koji vibrira na jedan način i zatim drugi elektron koji je "par" prvom, isti broj puta po sekundi, isti broj ciklusa po sekundi, isto "herca", ista frekvencija, koja je koliko puta on radi ono što radi. Može biti pomeranje napred nazad, oscilacija, gore, dole - nebitno. Treptanje oka može biti frekvencija, koliko puta trepnete po sekundi, disanje, koliko puta udahnete po sekundi, koliko puta pomislite na svoja stopala po sekundi - to je količina, kvantifikovanje. Kada radite sa "kvantovima", količinom, to je pokušaj da se život uhapsi, to je rad sa "koliko". Zato mi je smešno kada čujem ljude koji tvrde da su duhovni, i koliko vole kvantnu fiziku, to je obična matematika, obične formule - oni možda čuju nekoga kao recimo Deepak Chopra kako diskutuje o kvantnoj mehanici stvarnosti, a zatim pomisle da razumeju kvantnu fiziku. Ali nije kvantna fizika ono što vam se tu sviđa, nego kvalitativna priroda života. Fizika se bavi fizičkim, i onim što utiče na fizičko, sa fizičke tačke gledišta. Ali bilo kako bilo, u svesti elektronove ...svesnosti... Čak ni ne volim da ga zovem Elektronom, više mi se sviđa naziv "Tamna energija". Nije da prihvatam dobro i loše, svetlo i tamu, a doćićemo i do toga, tek uzećemo ovo kao bolji primer. Dok jedan deo vibrira, drugi će se "upariti" sa njim, deo te svesnosti, ista frekvencija ali 180 stepeni izvan njegove faze, prema tome čineći ga neutralnim. Ovo je razlog zbog kojeg naučnici misle da je atom 99.9% prazan prostor, ali nije ... energija je tamo, jedino što fazno poništava samu sebe, drugim rečima: ne stvara talase koje mi možemo očitati. Ali nije nigde nestala.

Posmatrajući ovo možemo uvideti i zašto iluminati rade ovo što rade. Pokušavaju da se igraju Boga, uvek balansirajući jednačinu da bi pronašli neutralnost. Zato pokušavaju kontrolisati i dobro i loše, balansirajući matematičku jednačinu. Kasnije ćete razumeti šta nije u redu sa tim. Ovo što oni rade ... matematika nije život. A to je upravo ono što su prigrlili: numerologija, struktura, geometrija, matematika, brojevi, kvantitativni elementi. Zato što je njihova tačka gledišta takva, ovo što se dešava sada je kao u crtanom Duška Dugouška, kada voda počne da curi iz neke posude a on je začepi prstom, iskoči druga, on je pokrije šapom, odmah izbije na sledećem mestu a on je začepi nosem - voda probije na drugom mestu. Kad god pokušaju začepiti rupu - izbiće nova. Pokušavaju zarobiti prirodu života unutar matematike ... to je ovo što se sad dešava, i ono što se i pre dešavalo. Ali vratićemo se atomu jer je to veoma važno. Dakle, da li vam govorim da postoje samo 2 energije u elektronskom omotaču i da se međusobno fazno poništavaju? Ne. Samo to da će se elektron, uparen sa još jednim - međusobno fazno poništiti. Onda, kako se svesnost manifestuje? Pomeranjem faze da bi se udvostručila amplituda u jednom trenutku, materijalizacija, a zatim vraćanjem nazad na poništavanje faze - može se manifestovati bilo gde. I mnogo ljudi to propušta. Odgledaće film tipa "What The Bleep Do We Know", i samo reći da elektron može biti bilo gde u bilo koje vreme. Ne! To je tečna svest koja se može manifestovati bilo gde, u bilo koje vreme, i ne mora se manifestovati uvek na istom, može biti 45 stepeni izvan faze, može stvoriti tačno pravu jačinu amplitude koja je potrebna da bi stvorila interferenciju, između dve energije unutar sebe.

Onda, šta se događa jednom kada izađemo van prve orbite - oni kažu da mora biti 8 elektrona, 8 bytova unutar bita u kompjuteru, hajde posmatrajmo to ovako - uzmimo za primer NLOe, svi NLOi izgledaju kao svetlosti koje formiraju organizovane strukturalne šablone, zatim počnu treptati i svi se oduševe : "uuuu, kakav light show". To što oni tad rade je komunikacija na isti način na koji atomi unutar molekula komuniciraju jedan sa drugim. Promenu fazu, naglo udvostruče amplitudu tako da se ono što je bilo neutralno odjednom pojavi - i kada bi bili na istoj frekvenciji i vremenskoj skali na kojoj su atomi, kada atom komunicira sa sobom bi videli identičan prizor NLO svetlima i njihovo svetlosnom plesu. Da ste na istoj vremenskoj skali i iste veličine, da imate nervni sistem sposoban da pokupi emisije zračenja to bi ste videli tako. To je demonstracija svesnosti molekula i atome. Vaš um radi na isti način. Interferencijske strukture određenog broja uključivanja i isključivanja faza.

U čemu je stvar? Ako uzmemo polovinu ove svesti koja poprima jednu od karakteristika bez obzira na varijacije koje može imati, sve one su par drugim varijacijama u svesnosti elektrona, i njihovom odnosu sa nukleusom. Polovina te svesti donosi odluku i menja ono što jeste da bi ušla u interakciju sa drugim delom sebe, a drugi deo elektrona/svesti služi kao objekat interakcije. Prema tome, polovina svesnosti atoma služi da bi atom video sebe kao "Ja, Atom". Druga polovina se koristi za nešto drugo. Za spajanje atoma - kovalentna veza je uparivanje komplementarnih energija unutar elektronskog oblaka, koje poprimaju drugačije dimenzije i drugačije karakteristike. Zbog ovoga, ako dovoljno dugo učite hemiju odjednom shvatite da to nije samo linearno. Prvo povezivanje je nešto potpuno osnovno, dok se nakon drugog povezivanja dobiju potpuno drugačije dimenzionalne karakteristike, koje se ne mogu objasniti iz perspektive treće dimenzije. Uzmimo za primer grupu molekula koji se spajaju da bi oformili molekul. Njihovi delovi koji su korišteni u spajanju se spajaju - jer su svesni. Komplementarni su jedni drugima, mešaju se jedni sa drugima praveći ono što se zove "skalarni skok". I druga polovina atomove svesnosti je iskorišćena od strane molekula da bi video sebe kao "Ja, molekul", dok svaki atom i dalje ima deo sopstvene svesti i vidi sebe kao "Ja, atom".

Ono je oba, grupa atoma koja i dalje vidi sebe kao "ja" ali deo nečega, svesna toga, i dalje održavajući svoju individualnost. Istovremeno i molekul vidi sebe kao "ja", koristeći atome - ali je na drugoj skali postojanja.

Zatim se molekuli mogu spojiti, jer su svesni, da bi nastalo tkivo. Polovina svesnosti molekula je iskorišćena da bi on video sebe kao "Ja, molekul", druga polovina je korištena od strane tkiva da bi videlo sebe kao "Ja, tkivo". I svi molekuli vide sebe kao "Ja, molekul", shvataju da su oni "MI molekuli" koji su korišteni - dobrovoljno, naravno, od strane tkiva, jer oni još uvek imaju sopstvenu individualnost. I atomi unutar molekula i dalje vide sebe kao "Ja, atom" ali takođe i "Mi, atomi", koji su građa molekula. Oni nisu izgubili svoju individualnost, jer samo polovina svesnosti JESTE individualnost, i to bi bilo tako bez obzira na to da li su povezani ili ne. Zato nema razloga, toliko je perfektno dizajnirano da nema razloga reći "ne želim to".

Isto tako, iznad tkiva postoje strukture, poput organa ... ista stvar, organi imaju energetsko polje koje vi ne vidite oko njih jer ...pa, stići ćemo do toga. Polovina svesnosti, polja oko organavidi sebe kao "Ja, organ", koristeći sve ispod sebe na isti način, to je još jedan skalarni skok, imamo skalarni skok od atoma do molekula, zatim skalarni skok od molekula do tkiva, skalarni skok od tkiva do organa, zatim skalarni skok ..."Ja, telo". Koristite polovinu svesnosti svih glavnih komponenti unutar vašeg tela koje koriste polovinu svesnosti svih stvari koje čine njih ... i tako dalje, dalje i dalje. Koristite polovinu svesnosti vašeg tela da bi sebe videli kao "Ja". Ne zovem sebe "mi, ćelije", "mi atomi", "mi organi, nego "Ja, Jonathan", zar ne? Da li ti zoveš sebe "Mi"? Ali ti jesi "Mi," ali si i "Ja". Ista svesnost oživljava tvoje telo kroz različite skale, takođe, zbog toga što vi imate različite skale svesti.

Postoji skala vašeg tela koja omrežava (?, original je innervate) vaše telo kroz velike čakre, ali ako se pomerimo skalarno nadole, imate i druge vrste svesti koje prolaze kroz energetske tačke organa. Zatim ćelije, u njima prolaze kroz DNK. DNK u vašim ćelijama nije sve što DNK jeste, ona se tu ne zaustavlja. Vi ste jedan deo DNK višeg nivoa. Vi ste deo ... hajde da ovo objasnimo, šta mislite, šta je sledeći skalarni skok na gore? Vaša određena "vrsta osobe" (Race of "persons"). Nebitno je koja ste "rasa". Zbog ovoga, određene vrste su na istoj frekvenciji, baš kao što organi imaju istu frekvenciju. Tako, ako idemo gore do vaše rase, imamo svesnost koja sebe vidi kao "Ja, ova rasa" , koja koristi polovinu svesnosti svake osobe unutar te rase da bi sebe tako videla. Iznad toga se nalazi ljudska rasa, sve rase kombinovane. I polovina svesnosti svih rasa se koristi od strane ljudske rase da bi videla sebe kao "Ja, ljudska rasa" dok svaka rasa ima sopstveni identitet, svaka osoba unutar rase ima sopstveni identitet, svaki organ unutar osobe ima sopstveni identitet, i tako dole, dole, dole.

Krećući se naviše, imamo Zemlju i sve životne forme na zemlji, i da - polovinu svesnosti svih životnih formi na zemlji korištenu od zemlje, koja sebe vidi kao "Ja, zemlja". Naviše imamo sunčev sistem, sunce je analogno protonu, okruženo je tamnom energijom koju vi ne vidite, zašto? Zato što su vaše oči deo energije u njenom centru, one su deo koji je unutar nje. Tako da su u interakciji sa talasnim dužinama energije koja odgovara tom protonu, suncu, svetlu. Zato u pesmi kažu "zaslepljeni svetlom" ... doćićemo i do toga, u stvari, sve ovo je na ovoj talasnoj dužini, i "pojasu" postojanja u kojem ste i vi. To nije sve, samo koristim ono što možete videti za primer. Dakle, ono što je oko sunca jeste tamna energija, to je ono što ga drži unutra. Ona je ono što okružuje sunce. Dok tamna energija reaguje sa energijom sunca, neutrališe se stvarajući orbitale, tako nastaje neutralna energija ili stanje unutar kojeg život može postojati - to je ono što bi se zvalo "neutronima". Neutroni su samo proizvod interakcije između ova dva tipa energija, muške energije koja je sunce, opet isti kvaliteti. Sad vam je jasno zašto iluminati praktikuju obožavanje sunca, zar ne? Takođe obožavaju i muški falus. Ista stvar, muška energija.

Kada se te energije sudare, nastaje neutralna tačka između njih. Gore, na nivou galaksije - sva solarna tela galaksije bi bila njen deo, oni gusti klusteri solarni tela u njoj kao proton, a zatim tamna energija koja okružuje galaksiju. Možete baciti pogled na matematiku tamne energije, kažu da tamna energija okružuje samo galaksije i povezuje sve galaksije, kao što elektron povezuje sve atome da bi dobili molekule. Putovanja od galaksije do galaksije su moguća samo ako pratimo putanju kojom ih povezuje tamna energija. Ali pošto je sve konfluentno i sve jedna svesnost tada vi, ako razumete ovo, možete komunicirati sa bilo kojom galaksijom, bilo gde i bilo čime na bilo kojoj skali. Kada pogledate galaksiju videćete da je jedino mesto gde postoji život nalazi na ivici, , spoljnoj strani spirale. Zar ne? To je region u kojem život može opstati, to je tačka mešanja tamne energije i energije galaktičkih solarnih tela. Isto važi i za zemlju, prema tome, ako ovo razumete, znate i da je središte zemlje poput energije protona, i da postoji tamna energija oko zemlje. Kada se "sudare", nastaje ono što bi se zvalo "površinom" zemlje. To je neutrališući efekat. Interakcije dve energije stvara uslove za život na zemlji. Ali, samo tamo gde se one mešaju, prema tome, prateći to razumevanje možemo zaključiti i da je Zemlja šuplja.

Površina zemlje je samo mesto gde se te dve energije susreću. Ista stvar je i sa neutronima unutar atoma, u pitanju je interakcija svesnosti elektrona i svesnosti protona, kada se sudare, ako interferencijski šabloni ponište jedan drugi, to se zovu neutroni. Ne mogu postojati sami po sebi, oni su samo proizvod interakcije dve energije. A odatle možemo ići i nagore i nadole. To je ono što beskonačnost jeste... Možemo to zamisliti i kao grafički prikaz, kao kao sinusoidu talasa ...svi znate šta je sinusoida talasa, ako ne - potražite to na brzinu. Zamislite najveću talasnu dužinu što možete. Da uprostimo malo, recimo da je dugačka jednu milju. Dobro, talasna dužina od jedne milje, koju ćemo postepeno skraćivati, kroz postojanje mogućih talasnih dužina dok ne postane jako kratka. Recimo da je linija kojom bi smo crtali sinusoidu debela jedan inč. A amplituda 5 inča, što znači 2.5 inča iznad ... znate, neutralne tačke (nulta linija) u 2.5 ispod. Sve skupa 5.

Imamo najvišu i najnižu tačku sinusoide. Ako približimo talase, tako da su samo inč razmaknuti, zatim centimetar razmaknuti, zatim milimetar, mikrometar, nanometar - a linija je debela jedan inč - kako će ona izgledati? Na 5 inča debeloj liniji, ne može se videti razlika jer je previše blizu, sada zamislite to, ogromnu talasnu dužinu, jednu ogromnu 5 inča debelu liniju, amplitude 5 stopa. Ide gore, dule, gore dole ...zatim se zbližava (ubrzava) dok ne dobijemo samo zakrivljene linije koje idu gore dole, sve bliže i bliže jedna drugoj, dokle? Dok nisu toliko blizu da ih vidite kao jednu pravu, 5 stopa debelu liniju. A zatim ona počne ići gore dole, gore dole. 50 stopa gore dole, gore dole, ubrzava, talasi se približavaju, i talasna dužina je uskoro jako kratka ...ili drugim rečima, frekcencija ... da postane 50 stopa debela linija. To su skalarni skokovi. Promena u skali, i to je beskonačnost. Ne znam da li vam mogu reći da ovo proveriti, ovu informaciju nisam video nigde, u štampi, videu, predavanju ili bilo gde. Ovo je meni dano od onoga sa čime komuniciram, to pokušavam da kažem.

Vama govore da je Bog...znate, Biblija ... prema tome, morate biti glupavi, ne preispitivati ništa ... ne. Kreator zna sve, stvara sve, i više je nego voljan da vam poboljša život i da znanje. I da održite individualnost. U tome je poenta. Znajte, kada se povežete sa Kreatorom, uopšte ne postanete glupi ... Meni je objašnjena priroda svetlosti, razlog zbog kojeg je ono i čestice i talas. Znam tačno zašto je to tako. Naučnici lupaju glave oko toga: Ili je čestica ili talas, u zavisnosti od toga kako je posmatrate ..

Ne, ne, i ne. Znam tačno zašto je to tako, ali neću sada ulaziti u to. Evo u čemu je lepota individualnosti: kako kreator komunicira samnom? Uzme ono što znam, i stvari koje sam iskusio u životu, zatim te stvari sklopi na ispravan način, stvaranjem misli koju razumem. Ako je u pitanju informacija za koju i dalje nemam reči, nešto sa čime nemam iskustva, on mi svejedno da znanje, a zatim budem usmeren da vidim nešto u životu iz čega mogu izvući metaforu, da bih mogao objasniti ono što znam. To tako funkcioniše. On ne menja moju ličnost, ne zanima ga takva kontrola, ali postoji samo jedna energija koju kontrola zanima. Sada stižemo i do toga.

Onda, šta je to rak? Ljudi ga mogu analizirati, i reći: Pa, rak može biti virus koji ubacuje onkogen unutra, koji je kancerogen, ili vibracija koja aktivira onkogen ili, možda sedite pod ultraljubičastim svetlom, ili na neki neki način napraviti štetu, onda postoje različiti mehanizmi za popravku DNK, osnovne popravke, ali ako je šteta prevelika, postoji nešto što se zove velika popravka i počinje ubacivati bazne parove DNK u čemu ponekad dođe do greške - obično ćelija jednostavno umre, alo ponekad - stvori se gen raka. Trauma može stvoriti rak. Šta se događa? Šta u stvari radi taj onkogen? On je, koliko doktori znaju, enzim koji čini ćeliju besmrtnom, izaziva metastazu i čini da ona pokuša preuzeti telo, da raste, raste, raste i raste. Ćelija ima normalan životni ciklus kroz koji ide, ali rak to izmeni, učini je besmrtnom. Ali to je samo ŠTA on radi ... Nema nikakve veze sa zašto, uzrokom, to je samo šta. Opet, struktura. Matematika. Kvantitet.
Ako znate da je ćelija svesna, a DNK je sistem ...kako bi smo posmatrali DNK? Na isti način kao na komponente vašeg tela kojeg je ona deo, ona je struktura, mozak ... moje poređenje DNK, ono čemu pripisujem velik deo DNK bi bila jetra u telu. Jetra ima duplo više DNK od bilo koje ćelije i proizvodi preko 90% proteina plazme u vašem telu, ima toliko veliku ulogu. To bi bio skalarni skok DNK, po mom mišljenju. Jetra. Jetra je najživlji organ u telu, mozak je najumrtvljeniji. Ona se regeneriše. Vaša svesnost nije toliko vezana za mozak ... samo za vaših pet čula, i sav input i druge stvari, razmišljanje i šta sve ne, ali, mišljenje se događa kroz celo telo, i oko tela, da budem tačniji. Rak je poludela energija, ali nije ona kriva.

Odvojena je od ovog celog sistema o kojem govorim, od skalarne stvarnosti postojanja, i ne shvata da će sopstvenim rastom uništiti sopstvenu sposobnost da živi. Tako da joj preostaje samo jedna stvar ... a to je apsolutni STRAH. Odvojenost od ljubavi, svesnosti, razumevanja, znanja ...razloga sopstvenog postojanja, lepote postojanja i svega. A svesnost menja DNK ćelije zato što se oseća izolovanom, samom, odvojenom. Ako oštetite ćeliju, ona pokušava da se odupre smrti ... zamislite strah od daljih dešavanja unutar oštećene ćelije, ako ona sanja na onom mestu na kojem je oštećena, i postane toliko oštećena, toliko istraumirana, svesnost radi kao poludela u pokušaju da je popravi, i šta sve ne. Zatim, stvara rezonancu... Usled straha, toliko je istraumirana - ovo je samo jedan slučaj - da se više ne seća, gubi veru u sistem. "Zašto se ovo dešava?" A njena odbrana od strahova koja pokušava da preuzme kontrolu je bes, agresija. Odjednom se javlja nova vrsta svesti između ćelija: "Hej stani, ti si deo nas" - "ne, nisam" "Ne verujem vam, nikome od vas!"

Postane besmrtna, stvori taj gen, i počne koristiti više stvari nego što bi trebalo u odnosu na druge ćelije. Počinje ih povređivati. A njena svesnost skalarno raste, počne na levelu atoma, ljudi, dole ... za tili čas je tkivo ono na čemu joj je fokus, a ne ćelija. I pokušava preuzeti tkivo, nije joj stalo do dobrobiti tkiva, zato dolazi do rana (lesion), To je rat, ubija druge ćelije, inače ne bi bilo rana, ili čireva. Zatim ta svesnost kreće na druge ćelije, pokušavajući da ih načini kancerogenima i navede da rastu na telu. Morala bi da zavede želiju da napusti sistem kojeg je već deo - traumatizujući je, zavodeći je ... "Hej, vidi šta ja mogu!", "Sad ću te preplašiti", "mogla bih te ubiti odmah, vidi me, zar ne želiš da možeš ovo što ja mogu?" A ćelija nema pojma da rak želi samo da je preuzme, da bi mogao napraviti novi skalarni skok, da bi je koristio da vidi sebe kao "JA" - i to je sve. To je rak. Telo pokušava da ga napadne, da se brani .. jer prepoznaje da je to sada strana rezonanca. Nastane unutrašnja bitka. Ali, povežite ovo što se događa sa rakom, a ja sam to povezao, sa rakom ljudi koji su doživeli spontano isceljenje - iako doktori to zovu spontanim povlačenjem... Svi su oni radili drugačije stvari, ima ljudi koji su pratili procedure: "Uzeću 10 000 mg C vitamina dnevno", "Koristiću homeopatiju, homeopatske lekove", "Radiću jogu," ...radiću ovo, radiću ono ... Dakle, to su sve veoma različiti ljudi, koji su radili sve ove različite stvari i izbegli hemoterapiju, i tretmane radijacijom, što je samo još jedan rat. I ovi ljudi, koji su se sami izlečili od raka svi govore da su proživeli ...nije bitno koja je procedura, svi kažu da su imali neko "iskustvo beskonačnosti", i razumevanja, razumevanja skalarne stvarnosti ...nije bitno da li oni to mogu izraziti poput mene - oni to znaju.

Pokušaće to izraziti drugim ljudima najbolje što mogu: "Jednostavno sam znao da sam deo nečega što me voli, savršenog sistema." I celog tela, spojenog sa time. I tako je energija koja oživljava ćelije raka ubeđena: "Hej! ti si deo mene, Volim te, čoveče, nije ništa pogrešno, nema čega da se plašiš, žao mi je da se ovo dogodilo, nije ničija krivica. Vrati se!" Konačno je došlo do toga: ta energija je napravila skok vere unutar vašeg tela., vratila vam se, sve je u redu, ćelije raka su uklonjene (eng. shed), došlo je do spontanog povlačenja. To se može dogoditi za 24 do 48 sati...kao što se grudva snega topi na ringli, tumor jednostavno nestane. Ni jedna hemikalija to ne može učiniti, nikakav lek, nikakva hemoterapija, nikakva zračenja, nikakav imunološki sistem. Ovo je nešto drugačije, rak je nešto skroz drugačije. On je odvojenost...

Kada rak regrutuje druge ćelije, kako on to radi? U suštini, koristi sve moguće taktike da ih preplaši, zastrašuje ih, zavodi ih, mami ih. Šta se događa kada ćelija postane ćelija raka? Setite se, svaka ćelija ima sopstvenu svesnost, i deo te svesnosti vidi sebe kao "Ja", drugi deo koristite vi, da vidite sebe kao "Ja", ili organ koji sebe vidi kao "Ja", taj sistem. Rak je odvoji od toga, i uključi u sebe. Tako da ona i dalje ima svoju individualnost, ali je drugi deo korišten od svesnosti raka, da vidi sebe kao "Ja". Isključi vas iz ćelije, ćeliju iz vas, i ubaci sebe u ćeliju, sebe vidi kao "Ja", i to je tumor. Naravno, vaše ćelije su očigledno povezane sa vama na više načina, ne samo svesnošću, postoje druge dimenzije, drugi svetovi ...kada postane preplavljena rakom ona zaboravi da dok ljudi nemaju ovaj skalarni ... znate, ono iskustvo beskonačnosti, razumevanja, koje je veza sa Kreatorom, ljubav, ono što je stvorilo sve. I da je na vaš deo (eng: beacon) problema odgovorio Kreator.

Evo u čemu je caka: vreme je takođe povezano sa skalom. Vreme za atom nije ista količina vremena za vas, on vibrira daleko brže nego što vi možete videti. Ni vreme, recimo, za voćnu mušicu. Ona živi samo 24 do 48 sati - jako kratak život. Ali njoj to tako ne izgleda. Ona se nalazi na drugačijoj frekvenciji, na drugačijoj skali postojanja, tako da njoj to deluje kao daleko duži period. Ovo je jedan od razloga zbog kojeg ljudi imaju problema da upljeskaju muvu..."To je zato što muva ima traku nerava na njenom abdomenu tako da su to...refleksi, znate, i refleksno reaguje na vaše pokrete, pomeranja vazduha..." Ne. Vi se za tu muvu pomerate veoma sporo, i zbog toga što je vaša percepcija vremena povezana sa vašom percepcijom prostora, ako ste, recimo na jednoj strani sobe koja je od zida do zida široka 15 metara, vi to vidite u skladu sa vašom frekvencijom postojanja, proporcionalno sa vremenom...To je vaša percepcija dubine. Trebalo bi mi dve, ili tri sekunde da stignem na drugu stranu.

Ali, mušica to vidi drugačije jer je njen odnos sa vremenom i dubinom različit. Iako do drugog zida može stići brže od vas, njoj ne izgleda tako. Njoj to izgleda kao ogromna distanca u poređenju sa načinom na koji vi to vidite. Zamislite da ste div, 40 metara visok. Stojite na vrhu planine ... koliko daleko bi vam drugi vrhovi delovali da ste toliko veliki? Mnogo bliže u odnosu na percepciju nekoga ko je vaše trenutne veličine, zar ne? Ali recimo da ste sposobni da otrčite do druge planine, ili da do nje preletite brže od tog diva. Ili posmatrajte diva kako u daljini šeta od planine do planine, kao čoveku bi vam taj div izgledao užasno sporo, ali njegova percepcija vremena je drugačija, u odnosu na sebe, on se kreće tačno pravom brzinom. Tako da biste vi njemu izgledali veoma brzo. Zato veće stvari deluju kao da se kreću sporije, ali iz njihove percepcije vremena oni se ne kreću sporo kao što vama to deluje. Čak i nešto poput mačke će imati malo, samo malo drugačiju percepciju vremena od vas. Vi ste mački sporiji nego što je ona vama. Tako da mačka može bez problema zgrabiti muvu iz vazduha, i ona sebe uopšte ne vidi kao ništa bržu nego što bi sebe videla da je vaše veličine. Muva se u odnosu na mačku pomera sporije nego u odnosu na vas, razumete li? I u čemu je stvar, ova kreativna ljubav ...sila... Zvaću je Bog, jednostavnije je samo reći Bog...za sada. To nije ono što ona jeste, ali ću radi jasnoće koristiti termin Bog. Bog ... ovo me je odmah asociralo na hemiju i fiziku, kojoj nedostaje jedan element. Za kvantifikovanje, nije da je bitno, ali to je element vremena.


Zapravo, skalarni skok od atoma do molekula, do tkiva, pa do bilo čega drugog - ništa od toga nema element vremena. Zašto vam ovo govorim? Ako bi se dogodilo da imate neku vrstu raka u vašem telu, i čak i ako dođe do spontanog povlačenja koje se događalo tokom 48 sati - neverovatno brzo povlačenje - sa tačke gledišta vaših ćelija to uopšte nije blo brzo, nego dugačak, razvučen proces, ali sam trenutak kada se isceljenje dogodilo je jednako trenutan i za ćelije, i za vas same. To je prava priroda ljubavi i Boga, sve se događa trenutno (eng: instantaneous), i ima skalarni efekat ... skroz do dole... Rak je isceljen odmah. Proces odbacivanja ćelija je poput čišćenja nakon što je druga energija napustila te ćekije, i to je sve. Rak, isceljenje - je bilo trenutno. Sve drugo je samo čišćenje, i telo koje se rešava tumora. Ono što se upravo sada događa, na ovom našem nivou jeste rak.


Vi imate svest ...hajde da napravimo malu pauzu, da bi ste lakše razumeli neke stvari. Zašto govorim na način na koji govorim? Prvo, moram to reći ovako jer su u pitanju stvari koje svi moraju znati.

Da li sam prva osoba koja ovo govori, ili koja ovo zna? Naravno da ne. Svi su povezani ...dobro, svi se mogu povezati sa Bogom i otkrićete to da je većina vas odvojena na mnogo načina, ali oni nisu bili sposobni da unište svaku vezu. Naravno, inače rak ne bi mogao da se spontano izleči. Kada Bog upravlja umom, uzima ono što je unutar vašeg uma, vaše ličnosti, vašeg iskustva i to sklopi oko istine.

A ako nemate reči koje su potrebne, usmeriće vas na iskustvo iz kojeg možete izvući metaforu. To je lepota individualnosti, i način na koji to uklapa u nju.
Recimo slikar će reći ono što ja izgovaram u slici. Muzičar može napisati pesmu koja izražava ovo što znam, notama. Bog će se umešati, komandovati i prigrliti individualnost svih kroz istinu. To je lepota svega, to je lepota individualnosti. Kao ljudima ... to će biti sjajno, jer kako ljudi počinju učiti ove stvari kroz povezivanje sa Kreatorom, postepeno će se događati. Videćete sve ove zaista sjajne individualne izraze, jer je Bog unutar njih uzeo iskustvo, i složio unutar razumevanje kroz njihovu tačku gledišta. To se već događa, na mnogo načina ... i to je zaista sjajno. Ovo ide potpuno protiv ove ideje kloniranja: navoditi sve da se isto oblače, isto pričaju, ponašaju isto, misle isto, sve to.

Sve to je protiv Božije prirode. Bog želi individualnost, inače bi sve ...bilo dosadno. Sada polako počinjete shvatati jedan mali deo skalarne prirode stvarnosti.
Znam da sam koristio primer polovine svesti koju koristite za sebe, a da je druga polovina korišćena za nešto veće. To sam rekao samo da bih vas navikao na ideju, ali su stvari ipak drugačije do toga. Možete to posmatrati kao veoma uprošćen primer. Na isti način ću vam sada dati ideju o pravilima po kojima vi postojite unutar skalarne stvarnosti. Veoma uprošćen primer bi bio...recimo 8 elektrona, u orbitalima atoma. Dakle, 8 energija, 4 para, različite frekvencije koje se fazno poništavaju, ili menjaju svoju fazu i amplitudu radi interakcije, stvarajući interferencijske šablone (eng: interference patterns). Jedan način na koji bi ste to mogli posmatrati je ...recimo da postavite vaše kažiprste jedan naspram drugog, uperene jedan u drugog, ostavljajući otprilike jedan centimetar između njihovih vrhova, na nekih tridesetak centimetara ispred vaše glave. Ako promenite fokus vašeg pogleda (ukrstite oči) videćete oba prsta, i jedan mali prst kako lebdi između njih (pojašnjenje: potražite "floating finger illusion") .


Šta je u stvari to što vidite? Hm, oba su providna što se vašeg vida tiče, ali kada se pomešaju jedan sa drugim izgleda kao da postoji još jedno telo tamo, tako ga vaše oči vide. Ovo je dobar primer statičnih talasa...u suštini, to je ono što je vaše telo, kombinacija raznih vrsta statičnih talasa, ili interferencija raznih delova energija. Ali ako to uradite, i držite prste tako, vidite prst kako lebdi između vaše leve i desne ruke, videćete da ne morate ni da se pomerite, ne morate menjati ništa osim vaše koncentracije, i načina na koji hoćete to da vidite, uz malo koncentracije možete naučiti da vidite samo desni prst, desnu ruku, bez menjanja ičega, bez pomeranja ičega...samo promena percepcije, tako da vidite samo levu ili desnu ruku. Zatim, možete videti sve to zajedno, obe ruke i dodatni prst između, ali bez razmaka tako da ne lebdi, možete videti sve to odjednom. I to su 4 različita načina da se vidi ista stvar, sa jedne fiksne tačke gledišta.

Ovo može biti dobra analogija za skalarni odnos vaše svesti. Nije sasvim tako, ali u suštini, kao model - mogli bi ste posmatrati vašu svest, i umesto da je "pola" svesti za vas, a "pola" za ono što koristi vas, mogli bi ste gledati na nju kao "lebdeći prst", kao prvi primer - to je ono na šta su svi fokusirani trenutno. Sebe vide kao "lebdeći prst", ne znajući da su interakcija između dva različita tipa energije. To je ono što ljudi veruju, smatraju da su lebdeći prst, i nemaju razumevanje ... zamislite da je vaš lebdeći prst, kada ga napravite, svestan sebe, i da nema pojma da ste u stvari vi to napravili. Da ruke držite na takav način, i nastane lebdeći prst, bez ikakvog razumevanja kako je nastao, ili zašto je nastao. Ali da niste pod napadom, i da funkcionišeteo nako kako treba, i vi bi ste bili sposobni da vidite sebe kao ...koristićemo desnu ruku za analogiju, i kada promenite percepciju tako da vidite desnu ruku i prst. To bi odgovaralo viđenju sebe sa tačke svesnosti komponenti koje čine vas. I odatle naniže, niže, niže ...


Promena percepcije na levi prst bi, metaforički, mogla biti viđenje sebe kao deo nečega većeg, i zatim poslednja, kompletiranje valentne veze orbitala atoma, što bi bilo 8 punih elektrona, mogli bi ste videti stvari sa četvrte tačke, koja je ...viđenje sve četiri tačke ili bivanje svesnim svega odjednom, ako to izaberete. To je stanje uma koje je dostupno i životinjama, svakom stvorenju na ovoj planeti na koje nije uticano ovim planom i ovim što se dešava, njima je to dozvoljeno. Ljudi koji su se spontano izlečili od raka su bili u tom stanju, i naravno, to je imalo skalarni efekat na svesnost koja čini njih i njihov odnos sa višim...tako da je energija koja je oživljavala ćelije njihovog raka shvatila, odvojila se od tih ćelija, vratila se vašoj energiji i zatim su one ćelije odbačene.Počinjete da razumete šta je materija. Površina zemlje je interakcija između centra, analogno protonskom nukleusu atoma i tamne energije oko zemlje, koju zovete magnetskim poljem, iako je unutar školjki prstenova koji se pomeraju poput neprekidne trake kroz centar planete, kao energija unutar vašeg tela ... poput dugačke krofne, a energija se kroz vaše telo kreće na sličan način. Zemlja ima te prstenove, orbitale tamne energije oko nje tako da orbite oko zemlje već postoje, i to je ono unutar čega se nalazi mesec. ŠTa su različiti atomi, onda? Pa, šta su različite životne forme na zemlji? Vidite, recimo da stavite ruku u kutiju sa peskom i uzmete malo u šaku. Zamislimo da je to protonska energija, aktivirana energija, muška energija. Kada kažem energija protona, za mene to znači energija unutar nukleusa atoma, centar zemlje, sunce, skup solarnih tela u galaksiji okruženim tamnom energijom, na to mislim. To je materijal, masa, i tako vaše oči reaguju na energiju koja bi dolazila iz centra, energiju koja dolazi ...iznutra, iz unutrašnjosti svesnosti ženske energije, žensko ne kao rod, nego samo priroda. Dakle, pokupite malo peska, i metaforički, vaša šaka bi bila tamna energija koja je u interakciji sa tim peskom. Ne možete uzeti više peska nego što vaša šaka može da drži.

Tako, postoji veoma složena kombinacija i velik broj frekvencija unutar tamne energije oko zemlje. Svaka različita talasna dužina se može razložiti na individualne talase. To su kompleksni talasni oblici - siguran sam da je čitav koncept Furijeove transformacije proizišao iz ovoga. Moj glas se može razložiti na individualne sinusoidne talase. Svaki je u interakciji sa energijom središta, i svaka frekvencija je ...samo to. Stvar je u tome kolika je interakcija. Tako da, recimo moja šaka svaki put zagrabi istu količinu peska, zatim je baci negde, onda opet, i uvek istu količinu ... zaboravite na gomilanje peska, jednostavno recimo da svaki put zagrabim istu količinu zbog toga što je kapacitet moje šake uvek jednak. Tako, ako imate veću talasnu dužinu mogli bi ste je posmatrati kao veću šaku. Ili recimo lopata kojom zagrabimo pesak - zagrabiće više...zatim napunimo kantu za smeće. U pitanju je količina tamne energije na određenoj frekvenciji koja reaguje sa sa energijom centra, stvarajući interferencijske šablone. Tako nastaje atom. Zašto bi inače imali ogromne atome, i manje atome? Zatim sami atomi su složene talasne forme koje čine to. Tako da kada radite sa svim aspektima interakcije, tada radite sa frekvencijom, amplitudom, ili talasnom dužinom i amplitudom. Sada bi smo mogli uzeti u obzir i stvari poput sipanja peska iz moje šake. Na primer, crvena boja je crvena boja. Koliko je intenzivna ta boja, zavisi od amplitude, da li skupljate pesak na gomilu ili ne. To je interakcija talasnih formi, tako da vam je jasno da je jedna od osnovnih stvari veličina te interakcije. Vidim to u glavi, ali je veoma teško verbalizovati...postoje složene talasne forme u interakciji sa još jednom složenom talasnom formom i beskonačno složene talasne forme u interakciji. Amplituda bi bila, u slučaju ruke koja grabi pesak...zavisi da li je pesam na gomili ili je ravan. Ovo je priroda vašeg procesa razmišljanja - amplituda, i interakcija talasnih dužina. Sve se svodi na to. Počinjete da razumete, ova energija je u formi frekvencije, isto i energija protona nukleusa, isto i energija sunca. Sunce ima samo osnovne komponente: talasne dužine.

U suštini, ono što govorim je: ako dolazi u pulsevima i sve je interferencijski šablon, na drugom nivou je takođe interferencijski šablon koji čini atome koji gore unutar sunca, ono mora imati frekvenciju. A frekvencija je interakcija dve energije, prema tome komponente sunca, kao i sve drugo su unutar frekvencije. A šta je ta frekvencija, u ovom slučaju ona je frekvencija postojanja ... što znači: sunce je tamo ,zatim ne, zatim tamo, zatim ne, zatim tamo, zatim ne.

Zavisi od specifičnih atoma, tako da su delovi uvek tamo kada drugi nisu i tako. Ali je to frekvencija na nivou atoma, koja je previše velika da bi ste je mogli posmatrati, tako da ako vam kažem da je sunce tamo a zatim ne 100 000 puta po sekundi il nešto tako vi nećete biti svesni toga zato što ste i vi tu, zatim ne, tu, ne.

Ali zašto to ne primećujete?


Zato što je svaka komponenta unutar koje ste vi zaključani poput lebdećeg prsta, ugrađena je unutar tog temelja. Ako bih bio sposoban da, recimo, zavibriram zid unutar vaše kuće napred, nazad - jednu stopu napred, jednu stopu nazad, uvek na tu daljinu - i radio to dovoljno brzo, vi bi ste mogli jednostavno otići i nasloniti se na taj zid i uopšte ne biste shvatili da se on pomera. Zid bi delovao jednu stopu deblji nego što jeste. Ali vi ne bi ste znali...Ako bih ga zavibrirao do tačke u kojoj stižem do praga vaše vibracije kao čoveka, vi to ne možete ...proceniti.

Gde sam ovo naučio? Da li sam negde pročitao? Ne. Da li sam gledao predavanje? Ne. Da li mi je profesor rekao? ne. Da li sam ovu informaciju našao bilo gde u ovoj stvarnosti? Ne. Sedeći u dvorištu tokom leta, ispod drveta.


Vidite, problem sa religijom je to što je svi nekako izjednačavate sa bogom, i to pali i na inteligentnim ljudima, koji žele da se toga reše jer vide ljude koji su ispranog mozga religijom i pomisle - ako su ovo ljudi koji veruju u boga ja u boga ne mogu da verujem. Oni ne misle, tražio sam od njih da mi objasne, da mi daju odgovor, a oni odbacuju celu stvar, sve skupa. A kreator univerzuma ni slučajno nije glup ... On je sve što jeste. Ne možete se povezati sa kreatorom kroz "religiju", to je nemoguće. Pitao sam ih prosto pitanje, pitao sam ih da mi objasne svetlost.

Naučnici kažu da je foton ili čestica ili talas u zavisnosti od toga kako ga posmatramo.
Kreator je ubacio u moj um, naveo me da razumem. Dobro, pogledaj sunce. Sada, to je način na koji se on bavi sa mnom, ne rečima. Ne možete razumeti tu komunikaciju dok ne razumete zapovest ljubavi.

Hmm, sunce je ... uprostićemo ovo, dobro? Zaboravimo složene talasne forme, i mnogostruke forme, recimo samo da je celo sunce tamo, zatim ne, tamo, zatim ne, i tako mnogo puta po sekundi.

To zatim znači da kada emituje svetlost da je to takođe pulsno, zbog toga što komponente, koje ga čine, čas jesu tamo čas ne, na drugom nivou. Tako da emitovana energija iz interakcije atomskih sila, kada izađe, uzima najefikasniju formu za korištenje prostora, a to je sfera, i izleće u rafalima baziranim na gomilanju. Emisija svetla, zatim blokiranje (eng. refractory), nagomilavanje energije, emisija, blokiranje, nagomilavanje, emisija... zamislite to kao gomilu kapi kiše koja pada u bujici, bujica ...možete ih zvati fotonima, šta god su hteli, kako god su odlučili to da obeleže. Ali ima još komponenti. To bi bila čestica, zar ne? Kako onda dobija talasnu dužinu? I koliko različitih talasnih dužina ima? Oni znaju da je to snop, koji je frekvencija, broj fotona... to možete naučiti i uz pomoć očiju, broj fotona koji pogađaju oko po jedinici vremena, recimo sekundi. To su promenljive, ali recimo da je to to. Dobro, recimo da vas bombarduje snop fotona. To je samo broj puta koji se oni aktiviraju unutar vašeg frekvencionog opsega, sada razumete zbog čega imate frekvencijski opseg vda, imate jednu temeljnu frekvenciju postojanja i u skladu sa tim, vaši nervi reaguju na određenu količinu ... Ako broj fotona koji pada na vaše oko po sekundi pređe preko broja na koji vaši neuroni, a vaše sočivo i mrežnjača mogu da reaguju samo na taj ograničeni broj... Zamislite boks vreću (eng. speed bag), ako bi ste je udarali previše brzo ona neće odskakati, samo će ostati tu gde jeste. Zbog toga što se vaša čulna percepcija uključuje i isključuje...frekvencija, i koliko puta se to dogodi po sekundi, ako je nešto previše brzo ili previše sporo, premalo puta po sekundi, vi nećete videti ništa, u zavisnosti od stanja vaše središnje frekvencije.

Dobro, da postoji još jedan nivo gore od atoma kroz delove i komponente unutar sunca, koje su tamo a zatim ne, tamo a zatim ne. Ono što se dešava je ovo: kada se svetlo emituje iz te reakcije, ono je odmah usporeno kroz određeni otpor tamne energije, tako da se svetlost emituje određenom brzinom, zamislite to kao izbacivanje. Usporite to u vašem umu ...ok, sada imamo snop fotona koji se kreće, imamo i individualne fotone zbog frekvencije njihovog emitovanja, ali samo postojanje bazirano na tome je tu, zatim ne, tu, zatim ne, zatim fotonski snop biva malko usporen, zatim još jedan, zbog toga što sunce ... zamislite to ovako, u osnovi, recimo da sunce nestane sada, tako da nema emitovanja svetla, ali zatim se pojavi poovo i emituje ga ponovo, tako da imamo razmak između nove i stare emisije, sa razlikom da je nova emisija brža od prethodne.


Ovo je veoma uprošten način gledanja na ove pojave. U stvari je mnogo složenije od toga - ne previše, ali želim da ovo zadržimo prostim.


Tako, zamislite da ovaj novi snop dolazi brže, a zatim fotoni ...vodeći fotoni se sudare sa zadnjim fotonima prethodnog snopa i šta se dogodi? Kao lopte u bilijaru, sudaraju se jedan sa drugim, jedan se vraća nazad ili usporu, u zavisnosti od vaše tačke gledišta, drugi je poguran napred. I to se nastavlja, bazirano na "osvežavanju" (eng. refreshment)... "osvežavanju" njegovog postojanja na različitim skalama.

Na moje pitanje o polarizovanim naočarama sam dobio odgovor naravno, one koje se sudare izvan njihove ravni naravno ne prođu kroz to, budu "odsečeni" malo ali ne potpuno, proći će kroz druge linije, ali ne u frekvenciji koju ja mogu da detektujem. Zbog toga što one menjaju njihov tok. Zamislite 3x60 ravan gde imaju potencijal sudaranja na prvoj ravni, drugoj ravni, trećoj ravni...polarizovane naočare usmeravaju na ravan u kojoj one postoje.

Zatim sam se pitao šta su boje? Kad pogledam travnjak - on je zelen, rekoh - šta se sada dešava? A ono je korigovalo par stvari umesto mene. Ok, kad pogledaš taj zeleni travnjak, misliš da on apsorbuje svo svetlo osim zelenog. Rekoh da, to nam je rečeno na časovima nauke - nisam ja to izmislio, to nam je rečeno. Ali to nije ono što se dešava, čak ni blizu. Tako izgleda, ali to nije to. I neću ulaziti u detalje ovde, ali kada svetlo padne na list koji je ženska energija, ili bilo koju boju, u interakciji sa tom energijom, biva apsorbovano i zatim emitovano. Isti način emitovanja, ali ono što vidimo je frekvencija postojanja boje, koju god boju da vidimo.

Razlog zbog kojeg je list zelen nije zato što apsorbuje sve osim zelene, on reflektuje svo svetlo ali bazirano na sopstvenoj frekvenciji postojanja. Tada su stvari za mene počele da dobijaju smisao.


Zamislimo džinovski teniski reket, i ispucavanje snopa teniskih loptica, stalno ista količina...recimo da je reket širok 30 stopa. To je veličina glave reketa, zatim imamo ...Svake sekunde hiljadu loptica koje lete na njega, stalni protok loptica, stalno stižu. Ali reket mora ići napred, zatim nazad, napred - nazad, a ako loptice pogode reket dok se on kreće unazad, one se neće odbiti na isti način kao kada se reket kreće napred, ka lopticama.

Možete sesti u bazen, voda je tamo, zatim napravite talas udarcem ruke, ali talas je zavistan od načina na koji se vaša šaka kreće napred i udara vodu. Ista stvar je i sa svetlom, ista stvar je i sa odsjajem svetla, u postojanju - prvo je tu da bi dalo odsjaj, zatim ne, zatim da, zatim ne.

Pitanje koje mi je palo na pamet - zašto se tamne boje brže zagrevaju na svetlu u odnosu na svetlije boje?

Ono što mi je palo na pamet, kroz ovu interakciju je - setite se, vi ste unutar određenog propusnog opsega postojanja. Svaka boja koju vidite je percepcija vibracije. Ako može odbijati svetlost, ili preciznije, biti viđeno od strane vas, ono je unutar istog propusnog opsega i prema tome, u opsegu interakcije sa svetlošču, ali postoje druge talasne dužine svetlosne energije, ili elektromagnetne energije koja nešto greje, naravno - to ste znali. Ako je deo onoga što se zagreva unutar određenog pojasa onda ga je moguće pobuditi, iliti moguće je stvoriti reakcije interferencijskih šablona.

Zamislite to jako usporeno, tamna, crna boja na suncu - njena vibracija je ponekad usporena. Zašto kažem "ponekad"? Zato što je crno ... sve što se nalazi ispod donje granice frekvencije na koju vaši fotoreceptori mogu da reaguju, vi ćete videti kao crno, ali to ne znači da su sve crne stvari na istoj frekvenciji, ima mnogo stvari koje bi ste videli kao crne. To znači samo da one više ne stimulišu vaše oči. Bela bi bila najintenzivnija stimulacija.


Ali šta ako nešto vibrira toliko brzo, da je iznad praga percepcije vaših očiju? Opet bi ste to videli kao crno. Tačnije providno, ali razumite - kada pogledate noćno nebo, vidite zvezde, ali šta je sa svime između vas i zvezda? Vi to vidite kao crno, zar ne? Ali nije. Ono ne upija svetlo, ono ne emituje crnu boju, to je samo nedostatak stimulacije, zato to vidite kao crno.


Ako vibrira mnogo sporije, ako imate nešto što je spore vibracije - ono je crno ili veoma tamno. Poput vrućeg krompira - ako vam dam vreo krompir koji vas peče vi želite da ga se rešite što je pre moguće, da ne apsorbujete toplotu i da se ne opečete. Što pre ga se otarasite, manje će vam opeći ruku, zar ne? Što duže ga držite pre nego što ga bacite, više toplote ćete apsorbovati.
U suštini se svodi na to, i zašto tamnije boje apsorbuju više toplote.


Ako nešto vibrira brže, a vi želite da ono apsorbuje toplotu, šta bi ste trebali uraditi? O ovome bi ste sami morali razmisliti, stvarno želim da uzmete u obzir ovo što vam govorim, ne pamtite ove stvari nego razmislite o njima. Kako mikrotalasna radi, onda? Stvar je u višoj brzini. Zašto? Zato što zagreva, bombarduje više nego što objekat može reflektovati, i prisiljen je da apsorbuje energiju, bazirano na njegovoj vibraciji. To je ista stvar, ako bi ste hteli da usmerite na vas talasnu dužinu koja bi vas opekla, ako bi ste snizili sopstvenu vibraciju mogli bi ste sniziti i tu talasnu dužinu proporcionalno sa smanjenjem vaše vibracije. Imalo bi isti efekat na vas. Sve dok je proporcionalno sa snižavanjem vaše frekvencije.


Jedini razlog zbog kojeg mikrotalasi zagrevaju stvari ovde. To su samo stvari koje vi vidite. Ako nešto vibrira brže, neće se toliko zagrejati. Bazirano na tome, nisam ovo još uvek proverio ali evo rzikovaću - hladna voda će se grejati brže nego topla ili vruća voda. Ili, drugim rečima, brže će apsorbovati toplotu, proporcionalno sa sopstvenim vibratornim stanjem.


Bilo kako bilo, ako ste ovo shvatili, onda ova ideja ... hm, dobro, kako onda oni koriste boje protiv vas?

Moja veza sa ovom intuicijom koja je povezana sa samim životom mi je dala ovaj odgovor.
Recimo da gledate zelenu boju. Ono što vidite je učestalost odbijanja svetla. Njegova temperatura bi bila zavisna od te učestalosti, poput vrućeg krompira.

Šta se dešava kada uđete u sobu i osvetlite je crvenim svetlom? Sve odmah deluje crveno, zar ne? Iako je sve u sobi različite boje, vaša frekvencija se momentalno zaključa na samu crvenu boju. Prema tome sve izgleda crveno, jer je to konstanta, to je ono na šta ste se zaključali, to je ono što vam pleni pažnju.
Ali, što ste duže u tom crvenom svetlu, počinjete raspoznavati i druge boje. Plava ponovo počinje da izgleda plavo, žuta ponovo počinje izgledati žuto. Zašto? Oni i dalje reflektuju crveno svetlo koje ste videli na početku. Ali sada raspoznajete, i gledate i na druge komponente. I dalje vidite crvenu svetlost. Ali, stvari uzimaju crvenu svetlost i emituju ih u pulsevima sopstvene frekvencije.

To je malko nalik na vožnju autoputem. Sedite u autu, i igrate se loptom, bacate je gore - dole. Samo jednu loptu. Nema otpora vetra. Lopta izgleda kao da ide gore dole, ali samo vama. Ako ste napolju, videli bi ste auto koji se kreće, recimo brzinom od 70 milja na sat. Tada lopta ne bi išla samo gore - dole, nego bi imala putanju luka, od momenta kada izleti iz ruke do momenta kada se vrati nazad u ruku. Zatim odemo dalje od toga, posmatramo celu zemlju koja se okreće - vidimo da lopta ne pravi luk u jednoj pravoj liniji nego se okreće, zatim odemo dalje, zemlja se vrti oko sunca ... itd.


Ovo bi bilo odvajanje detalja.


Istovremeno, to je i temelj koncepta nosećeg talasa. Ako ste slušali, a rekao sam ovo već jednom, kada slušate radio stanicu, a ona je na 100mhz, vi ne slušate 100mhz - sinusoidni talas od 100mhz. Ne biste čak ni mogli to čuti vašim ušima, ali recimo da možete, ne bi ste čuli muziku nego noseći talas. A u njega je ugrađen audiogram muzike.

Tako kada ste u sobi u kou smo sinuli crvenu svetlost, kada počnete primećivati druge boje ponovo - druga stvar je ako bi ste stavili one ambervision naočare. Ali ako stavite žute naočari za sunce, posle nekog vremena počnete videti boje ponovo. Ok, sada imamo plavu boju sa kojom nam dolazi i crvena, i vi počinjete to videti kao čistu plavu, šta se dešava? Plava je sada noseći talas za crveno svetlo. To je crveno svetlo, u sopstvenoj frekvenciji, ali je ...kao onaj teniski reket, emitovano je na frekvenciji postojanja plave boje. Plava je noseći talas.Sada možda počinjete da razumete nešto, zato što ste viđali ovo celog života, samo niste povezivali stvari, zar ne? Informacija vam je bila dostupna, ali vi niste bili povezani ...sami sa sobom. Tako da ste sve to samo ignorisali, zar ne? Kao i svi mi.


Ali ljudi koji upravljaju planetom nisu. Sada možda možete zamisliti kako se koriste boje. Ako razumete ovaj najosnovniji princip, da ako sinem plavo svetlo na crveni objekat, ono prvo deluje kao plavo zato što dobijate obe ... To je ono što vaš mozak dekodira.

Tako je i sa televizijom: ako vas navedu da se fokusirate na pokretnu sliku, ono što je utkano u svetlo koje ekran emituje je sekundarni izvor informacija. Ali oni su vas naveli da gledate na sve one stvarčice koje odvlače pažnju na TVu, tako da vaš mozak ne dekodira stvari utkane u svetlost koja dolazi sa TVa - vi ste gledali slike. Ovo je identično onome što se događa kada sinete plavo svetlo na crveni objekat a vi vidite objekat kao crven.

Izmene vaše moždane talase televizijom kroz frekvenciju tako da je vi ne dekodirate lako, niti to lako primetite, jer vam je pažnja odvučena na drugu stranu. Sva manipulacija, njen ogoman deo je baziran na ovom principu: pta možete videti, šta ne možete videti - šta može biti skriveno od vas.

Sada vam je jasno da ako nemate ovo znanje - i neko vam kaže da bivate programirani putem televizije vama će to biti smešno. A u pitanju je nešto najosnovnije, zar ne? Shvatate ovo, ili ne?

Verovatno vam se čini kao da razumete do nekog stepena. Nije zaista teško za shvatiti, i to je razlog zbog kojeg želim da obratite pažnju. Obratite pažnju na ono što se dešava sa vašim samopouzdanjem.

Šta mislim pod tim? Ovo niste znali pre nego što sam vam rekao, zar ne? Ali sada znate. Koliko vam je bilo potrebno da bi vam ovo otvorilo um? Onda, da li ste vi glupi? Onda, imate li, ili ne, bolje razumevanje? Koliko je ovo bilo malo vremena, od vašeg celog života? Da li ste glupavi? Ili je stvar u tome da vam pre niko nije ovo rekao?

Glupavi niste. Ako razumete koncept ovoga što pričam, ne morate ovo pamtiti. Neću vam sutradan dati test sa ovim.
Ono što hoću, je da vi shvatite stvari ovako kako govorim. Ako to možete uraditi, onda morate sebe sada učiniti svesnima - da vi možete da učite. Razmislite. Ako razumete - nisam ja taj koji je učinio da se to dogodi. Ja sam vam samo nešto rekao, da li ćete razumeti ili ne je na vama i vašim sposobnostima.


Da li shvatate šta ovo znači? Ako ne dajete nekome ispravne informacije, da bi ih naveli da inhibiraju rad sopstvenog mozga kroz ceo njihov život, ili da ga navedete da radi sa nebitnim, beskorisnim podacima ...škola ...vi onesposobljavate tu osobu.

Da li sada imate bolje razumevanje načina na koji boja utiče na vas?Dobro, boja je frekvencija, zar ne? Sad, i vi ste fekvencija, stanje vaših moždanih talasa je frekvencija. Ako vas stimulišem bojom koja ima određenu fekvenciju, ona će reagovati sa vašim telom, zato što je vi možete videti. To znači da ste unutar istog pojasa (eng: bandwidth) postojanja. Sve što je u polju vaše percepcije je unutar vašeg pojasa postojanja, prema tome te vibracije mogu uticati na vas. Ima smisla, zar ne? inače se ne biste mogli mešati sa tim, ne bi ste mogli biti u interakciji sa tim stvarima.

Tako, to znači da ako je opseg vašeh sluha od 20hz do 60 000 hz, to znači da možete biti u interakciji sa bilo kojom zvučnoj vibracijom između te dve tačke. Sve unutar toga je još i fer igra, vaše uši to mogu da detektuju, zar ne? Dobro. Ono postoji, vi postojite ... na ovom nivou. Ako vas stimulišem bojom koju vi možete videti to znači da je ona unutar vibratornog opsega u kojem vaše telo može postojati. Uključujući i vaš mozak.

Sada razumete i da je žuta boja frekvencija postojanja koja emituje i odbija svetlo, kada postoji da bi ga reflektovala bez obzira na to koliko je to puta po sekundi ...ili, frekvencija. Vaše oči budu pogođene fotonskim pulsevima, pulsevi prolaze kroz vaš očni živac do vašeg moždanog stabla i zatim konstantnu teku u vaš mozak. Vaš mozak je elektromagnetski. Kad god se neuron depolarizuje on emituje elektromagnetizam, postoji blansirana promena ... unutar mozga, to bi bili kalijum, natrijum, hloridi koji svojim reakcijama stvaraju promene u elektronegativnosti koja je elektromagnetska talasna dužina a u to ćemo ulaziti malo kasnije. Ali ono utiče na obližnje neurone i obližnje nerve. To zovu sinhronizacijom, sinhronizacijom moždanih talasa.


Tako da ako imate stalnu frekvenciju koja ulazi u vaše oči, ide do vašeg mozga - što je veća amplituda to se brže odvija taj proces, i izazvaće da vaš mozak oscilira na toj frekvenciji. Zašto? zato što se vaš mozak usklađuje sa onim kroz šta prolazite, ali, šta ako neko može pronaći određene frekvencije za različita emotivna stanja?

To uopšte nije teško. Zatim pronađe određene boje koje odgovaraju određenim emotivnim stanjima.

Znate, to je štap sa dva kraja - ako nekoga stimulišete vibracijom, recimo besa, vi njega možete navesti da se oseća besno. Ako ste imali misli koje su učinile da se osećate besnim, one su povezane sa specifičnom vibracijom.

Ako imate takve misli vi stvarate vibraciju, ali, ako ubacite takvu vibraciju u nekoga možete dovesti takve misli do površine. Shvatate li? Tako možete podići celu zemlju da krene u ubijanje dece u Iraku ... zato što su vezani za emociju i strukturu. To se može raditi sa zvukom, vidom, TV koristi oba ... zatim utkano u to kao noseći talas su stvari koje su potpuno izvan vaše percepcije, koje takođe sinhronizuju vaš mozak, kao sekundarni talas, ili tercijarni, ili kvadni.


Ali ne dajte da vas to uplaši, nego razumite to. Sada polako dobijate malko bolje razumevanje stvari o kojima govorim. Nije teško, ali setite se jedne stvari: vi to razumete. Šta vam to govori?


Ipak, i petogodišnjak bi mogao razumeti ove stvari ako bi bio odgojen ispravno ... ne vakcinisati ga, na primer, i držati ga podalje od stvari koje su dizajnirane da odseku mozak od informacija koje su vam dostupne. Kreator ...stvorio je sve. Nije uopšte upitno da li on može da vas nauči nečemu, ali je pitanje koliko vi od stvari koje bi on želeo da podeli sa vama možete u datom momentu podneti.

Problem je to što su vaša unapred zamišljena centralna verovanja toliko pogrešna da čak i kada ljudi pokušaju da se povežu sa kreatorom, drže se tih verovanja i žele da budu učena unutar tih verovanja, stvari tipa "Nauči me zbog čega je ovo verovanje pogrešno", "Zašto je ovo tačno ili netačno" ... kada su toliko daleko od baze potrebne za odgovor da nema dovoljno informacija u vašem mozgu da bi se to složilo kako treba, da to mora biti samo znanje, a zatim vi morate otići i pokušati izvući metaforu iz života.

To je način na koji se komunicira sa kreatorom, to je svesnost, ljubav koja uzima ono što imate i slaže to kako treba kada ste povezani sa njime a ako ne učini to, staviće informaciju u vašu dupu koja će komunicirati sa vašim umom. A zatim ...počinjete izvlačiti metafore, jer je unutar skalarne stvarnosti izraziti istinu moguće samo kroz metaforu.Kada kažem da bi ste trebali znati ove stvari, to znači da nemožete pokušavati da zapamtite ovo što govorim. Znam da ima ljudi koji ovo znaju, ima naučnika koji verovatno znaju za ovo, nije to ništa teško, uopšte. Mislim priroda svetla na talasnim dužinama, priroda skalarne stvarnosti su toliko osnovne stvari da bi me sam koncept toga da oni to ne znaju ostavio bez teksta.

Ovo je ... za mene, stvari koje vam trenutno govorim su stvari koje bih objašnjavao deci u zabavištu. Ovo su stvari sa nivoa zabavišta u odnosu na stvari koje čovek treba da zna! Ovo ne govorim da bih vas uvredio, nego jednostavno ... moj pristup stvarima, to je toliko uprošteno, ove stvari koje vam govorim. Ako pokušate da zapamtite ovo što vam govorim, bez uvrede, ali zabrljaćete! Ljudi su to već napravili. Nisu povezani sa sopstvenom intuicijom, sa kreatorom.

Znate, do sada sam izneo mnogo informacija u drugim videoima. Jedna od njih, analogija sa rakom, u koju ću ovde ući po prvi put. Ali ljudi to ne razumeju, čuju ovo što sam rekao, zatim im ono što je uticalo na njih ostane u pamćenju, zatim ih čujem kako pokušaju da kopiraju i plagiraju stvari koje kažem da bi uticali na druge ljude, ali zabrljaju. Zašto? Zato što nemaju tu vezu, oni ne razumeju ono što govorim.

Ovog momenta poznajem jednu osobu, doduše to će se brzo promeniti, ali trenutno je on na energiji toga raka. Pun je besa i straha, i čuo sam ga kako koristi moju analogiju raka da bi uvukao ljude u njegovu tačku straha, besa i rata. I reagujem..."Šta?! Ne koristi moju analogiju!"Šta hoću ovim da vam kažem?

Da li već zaista znate ove stvari?

Ne želim da vam dam ribu svaki put kada ovo slušate, želim da vas naučim da pecate ... I govorim vam da postoji samo jedan način da se to uradi. Samo jedan.

Ako pokušate da proverite ovo što vam govorim kroz neku vrstu informacije unutar ove stvarnost, vi ste ludi.

Ako pokušate da kritički procenite ovo što vam govorim, kada nemate sposobnost da sami dođede do toga, ako to radite - vi ste ludi.

I to je problem broj jedan sa ljudima trenutno. Vi ste svi ludi. I zato što ste svi ludi ... dobro, šta to znači? možda tri procenta nije. Ali ovde govorim o većini ljudske rase. Većina ljudske rase su ludaci. I zbog toga što ste svi ludaci, vi to ne znate.

Ni jedan psihijatar vam ne može tu pomoći. Psihijatri su ludi ... čak i više. Inače se ne bi upuštali u psihijatriju.

Zašto sam savetovao psihijatre?

Zašto su uopšte tražili moje savetovanje? I pokušaju da kritički preispituju ovo što govorim, porede ovo sa udžbenicima, dnevnicima, drugim ... istraživanjima koje su radili drugi ludaci. Zašto je on u pravu? Fascinirani sa mnom? radije nego da postanu ono što jesu ...To je ludilo.

Ono što vam govorim je da je vaš razum tamo gde i ova ruka, bivanje ...zamislite ruku iznad vaše glave kako se pruža ka vama, i čeka vas da je uzmete, a vi gledate svuda osim na tu ruku, to je ludilo.

Mogao bih nedeljama pričati o stvarima koje vam nikada nisu ni pale na pamet, i dobio bih reakciju ...svih kompjutera. Kad pričam sa ljudima osećam se kao ... nije da sam obožavalac filmova, vidim otrove u svima njima, ali to je ono što vi ljudi najbolje poznajete.

Ima film "Matriks", i u drugom delu, Neo odlazi kod "Izvora" i svaki put kad nešto pomisli, na različitim ekranima se vidi, znate, kada se misli smenjuju sve moguće reakcije se vide na ekranima iza njega. Tako se ja osećam kad pričam sa nekim. Intuicija, ja ...predvidim sve vas, svakoga ...sve različite reakcije na ovo, i ovo što govorim, i to izaziva bolnu usamljenost...tako je. Usamljenost ..hmm.

Postoje ljudi koji pokušavaju proceniti ovo što govorim, pokušavajući da shvate da li je tačno ili pogrešno ...dokazivo, proverljivo. Ljudi misle da sam lud, zato što su negde pročitali reč "lud", možda videli reč "deluzije". čitali knjige iz psihijatrije ili Merkov priručnik ili tako nešto. Neku vrstu dijagnostičkog priručnika koji pokušavaju da kopiraju i zaleše u svoj um, zatim ponavljaju taj proces u svetu, u formi projekcije. Oni nemaju razumevanje toga. Da im nije rečeno, nikada ne bi shvatili. Morali su proći kroz neku "školu" za to, moralo im je biti rečeno o tome od strane profesra, učitelja, knjige, predavanja.

Većina ljudi koji se upuste u psihologiju su toliko poremećeni, da je to neka vrsta plača za pomoć. Neka vrsta odbrambenog mehanizma za kontrolu, i ništa tamo ne nauče, samo zapamte ono što im je rečeno onoliko koliko mogu, i smatraju da su svesni ... a u stvari su samo više vezani za strukturu. Jednostavno ... ljudi koji kritički procenjuju su plagijatori. Većina ličnosti na ovoj planeti su plagijarizam sa animacijom. Zaista je plagijarizam. Pogledajte koliko ljudi kopira jedni druge na ovoj planeti. Pogotovo u USA. Pogledajte "Hip-Hop" kulturu, tu zajednicu, gde je tu jedinstvenost? Svi pričaju na isti način, svi se oblače na isti način, ponašaju isto, misle isto. To je ono što je dozvoljeno na TVu, a kreativnim crnci nisu.

Još pride dobijete i subliminalne poruke koje vam govore ... znate, nebitno koliko vam bizarno to deluje, nebitno koliko robotski, besno i odvojeno postaje, vi ne možete reći ništa protiv toga. Ono što sada treba da shvatite su osnove.


Ako želite da me procenjujete i analizirate - dobro, samo napred, ali moraćete se zapitati odakle dobijate sama pitanja koja postavljate.

Šta ste ... šta je bilo pokretač za vašu procenu, osim čistog protivljenja? Osećate se kao da mi morate "verovati", ili "neverovati", "složiti se" sa mnom ili se "neslagati" sa mnom. Dobro, na čemu bazirate vaše slaganje ili neslaganje? Na nečemu do čega ste bili sposobni doći sopstvenim umom? Ili je u pitanju nešto što ste "pročitali" negde, pa vam se svidela ličnost, relnik, prezentacija ...ta osoba je imala dobar rezime, ili ste možda istu informaciju videli dovoljno puta da bi ono što vi mislili da je znanje iz kojeg vučete, poredili i kontrirali sa svime drugim što vam je rečeno ... a od svega toga ništa nije vaše.

To su sve kompjuterski podaci.

Ima scena jednog filma koja me je zaista dirnula kada sam je video prvi put, jer sam se osećao kao ... Prvi put u životu sam se osećao kao da nisam sam. To je scena iz filma "Good Will Hunting", kada su bili untar bara na Harvardu, i neki čovek je prišao i ismevao Willovog prijatelja, Ben Afflecka, i Will je izašao, i dokazao liku da je robot. Nikad nisam video išta takvo u mom iskustvu. Nisam gledao mnogo filmova, nisam nikada video nekoga ko je to tako dobro shvatio. Tako savršeno. A pamćenje ...znači apsolutno ništa.

Neki od vas će me slušati i osetiti se uvređenim, mozak ima tu bolest na planeti Zemlji, da ljudi, kada im je rečeno ono što se dešava unutar njih, stvari koje moraju znati da bi mogli popraviti same sebe, umesto da to prepoznaju - nađu se uvređenima, zatim formulišu odbranu unutar uma ... Ovo su ljudi koji se svađaju.
Većina ljudi su takvi, počnu sa svađom i zatim više ne slušaju. Razmišljaju dok govoriš, smišljaju neku vrstu odbrane, za njihov ego protiv vas. Ludilo na ovoj planeti je ...ludilo, to je pravi problem. To je bolest. Tako da imamo ljude koji manje više čekaju da onaj drugi završi sa pričom ... To je toliko ...ludilo i nije prava reč.

Neživo. Kompjuterizovano.

Pitaćete da li su izmislili veštačku inteligenciju? Jesu. Većina ljudskih bića na ovoj planeti su veštački inteligentni. To je jednostavno tako kako jeste. Nisam ja to uradio, ja sam rođen ovde, da svedočim ovome. Da li sam svedočio? Da.

Postoji toliko stvari koje se dešavaju upravo sada, ali ne mogu vam govoriti o tome, jer bi govoriti o tome vama sada bilo ludilo. Tako stvari stoje. Dok vi ...vidite, šta vi ne razumete.

Prosečna životinja zna mnogo više od vas. Nije bitno da li njen mozak može da zadrži informaciju, to je poput veličine njihovog hard diska. Dokle god su povezani sa kreatorom znaće ono što im je potrebno u bilo kom momentu. Oni mogu i ne moraju zadržati informaciju, kao ... znate, neki od vas su iskusili nešto slično, iako to nije to i naglašavam ovo - pušenje marihuane - izgubite deo pamćenja ali vam ostane sva ona kreativnost, zar ne? tokom toga...ali to nije to. Sve što radite je promena vaše frekvencije. Zapravo vi sebe odvojite od intuicije kada ste naduvani, odatle "paranoja". Paranoja je odvojenost od intuicije, intuitivnog znanja.

Mislim, trebali bi ste se zapitati, sa svom promocijom straha, svim potencijalnim pretnjama, i svim stvarima koje bi vam se možda mogle dogoditi u svetu...šta ja to radim, zar ne bih trebao biti najparanoičniji lik za kojeg ste ikad čuli? Zar ne bih trebao biti sakriven u nekom ćošku? Nemam paranoju. Video sam stvari koje bi uništile prosečnu osobu, mentalno, ako su nepovezani sa intuicijom koja jeste...znate, bili bi ludaci u roku od dana. Gotovo. Zašto sam to video? Zato što je moj posao ovde da uradim određene stvari. Ne popujem vam sada, nego jednostavno ...

Ako bih vam rekao šta je stvarnost odmah, a reći ću vam, ali ako bih vam rekao odmah povredio bih vas. Zato kad imate posla sa ljudima oput ... znate, koji se pretvaraju da vam pomažu a u stvari je njihov cilj da vas dalje povrede, ili su kontrolisani a ni sami to ne znaju, da bi vas povredili. Kao Fritz Springmeier... vidite, sve što mi je bilo potrebno da vidim kod njega se desilo posle jednog njegovog predavanja, kada je jedna žena prišla da razgovara sa njim a on ju je samo oduvao, to mi je bilo dovoljno.

Njegov lažni ... izveštačeni način na koji se poneo. Znate, znao sam to odmah, nemam nikakve sumnje oko toga. Recimo ako pročitate neku Springmajerovu knjigu, one vas preplave strahom. Neke od stvari su tačne, da. Ali on ne dozvoljava ... "O, samo se pobrinite da verujete u Boga" Štaaaaaaaaa?! Da, samo verujte u boga ... Ne ne ne ne ne.

Ne možete nikome reći da tek tako veruje u Boga, u Boga se uopšte ni ne može verovati. To nije procedura poput ..."Ok, ja biram da verujem u Boga i da se povežem sa Bogom"."Bože, gde si?" Ne ne ne ne ne ... To ne radi tako. Žao mi je, ne funkcioniše tako, postoji samo jedan način za povezivanje sa Kreatorom. I to je ono o čemu moram prvo govoriti, ili će sve drugo biti učinjeno izalud, frustracija, neznanje, i, prosta glupost .......

Vidite, kako leptir uspe preleteti ceo put od Južne Amerike do Kanade? Koliki je leptirov mozak? da li zaista verujete da on nekako snimi svu informaciju u formi memorije, i prisećanja? Ne. To je ono što "obilje" znači. On je povezan sa svim energijama umešanim u njegovo stvaranje. Prema tome, on zna šta treba da radi u bilo kom momentu, i to je "obilje". Posmatram moju mačku, i iako mačke mogu postati paranoične, ona je još uvek daleko manje paranoična od prosečnog ljudskog bića.
Kako to znam?
Mačak može biti miran. Vidite, zašto svi pokušavate sebe da držite nečim zauzetim? Zašto uopšte zovu biznis biznisom? (eng. busy-zauzet) Zauzetost.

Zauzet poput pčele. Mislite li da mentalitet pčelinje košnice tek dolazi? Ne, vi ste već u košnici. Vi ste već kontrolisani od strane jedne džinovske svesti ...

Vi ste već pčele. Samo pogledajte kako vi ... sve što ste krenuli da radite, "idete ka ovom cilju", "da radite ovo", "da radite ono". Ne možete podneti da samo sedite u mestu bez uključivanja TVa, da vam okupira um, da vam pomogne da pomerate sebe kroz vreme. Ludilo je odvojenost od svih drugih energija, u glavnom ljubavi, koje su odgovorne za samo vaše postojanje. Vi, ste naravno, lagani do sada, i rečeno vam je da je ljubav ...znate, veza, ili "emocija", "ne može se definisati ljubav" ... Jedna laž za drugom.


Ljubav je kombinacija svega što kreator nameri. Što je ...Sve Što Jeste. Njegovo sopstveno Ja, njegova sopstvena namera i prema tome sve što on stvara. Na jedan način, ljubav je inteligencija, toliko naprednija od uma da čak ni brzina vaše podsvesnog uma ne bi mogla upiti te informacije.

To bi bilo kao da vam, recimo, dam svesku i olovku, zatim vam kažem da sednete pored autoputa i kažem "Ok, hoću da zapišete registracioni broj svakog vozila koje prođe", ali, svi ti automobili voze 500 000 000 mph i između automobila ima samo 3 metra razmaka. Tako. Sretno sa tim!


Vidite, energija vaše duše, energija vašeg duha, može primiti tu informaciju zato što su oni jedno te isto ...znate, skalarni odnos, može videti sebe kao "ja" iznad, ispod, sve i svja. Tako da može napraviti interpretaciju toga, zatim to ulazi u interakciju sa vašim umom, način na koji kreator radi sa vama je neka vrsta timskog rada, znate - kao kada ređate vreće sa peskom u pripremi za uragan, vi je dodate jednom čoveku, on je doda sledećem, taj rad ...Ta vrsta interakcije je otprilike način na koji to funkcioniše unutar ovog postojanja.

A ljubav je toliko napredna da ljudi...znate, sa tom vrstom momentalnog saznavanja - opet moram koristiti film da bih vam predao vizuelnu sliku, ali ... u prvom Matriksu, kada su Nea prikačili na njegov borilački trening...kažu mu "spremi se", i zatim sve to skine u njegovu glavu a on sav zabezeknut: "Vau, znam Kung Fu!" Ta vrsta rada. Na takav način vas uči ljubav, ali još brže od toga. Jednostavno znate. Ali to je potpuno nepotrebno za sve životne forme, mislim, to je kao ... Životna forma tipa čovek ima veće moždano tkivo koje snimi, i pomeša stvari, i šta sve ne. Ali sama informacija nije došla iz mozga, ili posmatranja koje je radio mozak. Vi mislite da jeste, ali nije. To je toliko brza interakcija da ćete imati emotivni odgovor na nju.

Emotivni odgovori na ljubav mogu biti razni. Ako ste dole, u depresiji, i spoznate ovu ljubav, mogli bi ste zaplakati - to se dogodilo meni, u proteklih par meseci ... Ali to ne znači da vas ljubav tera da plačete, plakanje je samo otpuštanje blokade znanja, smeh takođe, sve te stvari.

ako ste sa nekim koga volite i sve ide kako treba, osećate ljubav - onda je to osećaj blaženstva. Ljubav je ono što je stvorilo um. Prema tome, ljubav ne može služiti um. A to ljudi koji ... svesnost koja upravlja ovom planetom zna. Zato vas uče da tražite ljubav, da naterate ljubav da radi za vas ... To je nemoguće.


Tako nikada nećete dosegnuti Ljubav, ali dosegnućete zamenu za koju će vam oni reći da je Ljubav. Magnetna privlačnost. Zavisnost od toga - bivanje "u vezi". Zašto su raskidi toliko teški svima vama? Zato što ste zavisni od prisustva te osobe. Znate, imate sinhronizaciju vibracija. Provedite dovoljno vremena sa osobom, dolazite na slične frekvencije ... razmena energije, to je zavisnost baš kao i zavisnost od bilo čega drugog. Potrebna vam je ta osoba da verifikuje vaše sopstveno postojanje, i obrnuto. Ništa od toga nije ljubav.

Romansa ... to je magnetska privlačnost, uparivanje energija koje su toliko razdvojene da osećaju očajničku potrebu za time. Neko ko zaista želi ljubav teži da izrazi ljubav. Zato što je već ima. Ako ste povezani sa samom Ljubavlju vi ljubav već imate, ne treba vam neka osoba da dođe i da vas voli. Ako se to i dogodi, super ali to ...samo se dogodilo.

Shvatite, ne možete emitovati ljubav bez dobijanja ljubavi, i jedino mesto na kojem možete dobiti ljubav je od same ljubavi, Kreatora.

To je ono što ne shvatate. Eto ga odgovor. Vidite, ljubav je kao rastvarač polariteta, um je lud, on je uvek u konfliktu sam sa sobom. Mogu davati analogije po ceo dan.


Ljudi ne razumeju kako mogu da priđem divljim životinjama i budem pored njih, odem u šumu i tamo je krdo jelena, moje prisustvo je priznato i mogu otići do njih i leći pored njih. Ne da se namećem njima, ne pokušavam da ih pomazim, ne radim te glupe ljudske stvari. Svestan sam, i oni to znaju. Oni ne moraju to da procenjuju, ne moraju pročitati knjigu o ljudima da bi znali sa čime imaju posla. Šta mislite, zašto većina životinja šmugne kada vi prođete? Zato što vide da ste odvojeni, vide da ste ludi. Oni me moraju znati vaše ime, vašu istoriju, ono što vi mislite da su vaše namere, oni to vide. Kao bolest ... kao nešto što ih plaši.

Vidite, većina ljudi će prići životinji i nadati se.."Dođi, neću te povrediti, hajde ..."SAmo se nadaju da će životinja doći i prate tu nadu. Ali nada unutar binarno polarizovanog uma bi morala imati protivtežu unutar verovanja da životinja neće doći, inače zašto bi ste se nadali?!

I ta dualnost, to ludilo je prenešeno na životinju istog trena, vaše verovanje da neće prići će biti čvršće jer je nada prolaznog karaktera, to je situacija koja je stvorena iz verovanja koje je vilo unutar vašeg uma pre nego što ste životinju videli, ili došli u kontakt sa njom. To je više kao ...znate, ne mogu vam reći kako to da radite, ne postoji procedura da bi se saznalo šta mislim kada kažem da kada prilazite životinji i ne emitujete nadu da će vam ona prići, ili verovanje da neće nego radije da je vidite kao kreaciju jednaku sebi, i biti sposoban za komunikaciju sa njome. Životinje prihvate moje prisustvo, priznaju ga, i ja to razumem. Interesantno je kako jelen prođe kroz neki ritual da ...znate, komuniciraju sa mnom, i razumem šta one misle, šta govore. Biolog bi uzimao beleške i rekao ..."kada uradi ovo sa njegovom glavom, zatim ovo i ono pa ovo to znači ono." Ludilo toga ... Jelen može da misli različite stvari radeći istu stvar.

Ili ste povezani sa kreatorom, ili niste. To je poput ljudi koji se žale da ne mogu pronaći devojku ili momka. Toliko to žele, nadaju se da će naći nekoga, tako da naravno imaju verovanje da neće, inače zašto bi se nadali? Tako da kupe određenu vrstu parfema, ili odu u kupovinu bolje odeće ...sve te procedure su bazirane na nadi. Možda će naići na nekoga ko im je magnetno suprotan i njihov naboj, nikad ne radi na njima, zar ne? Forsiranje na taj način ... Ali onda čujemo ljude kako kažu: Znate, našao sa savršenu osobu kada je uopšte nisam očekivao! Bio sam zauzet, radio sam nešto drugo, uopšte to nisam očekivao i beng - eto ih."

Dobrodošli u život!

Zašto se to dogodilo? Niste radili motivisani nadom da ćete pronaći nekog. Prema tome, verovanje da nečete nije bilo aktivno i u rezonanci. Hmm, dozvolili ste tome da se dogodi. I ovo je istina o vašem postojanju ...toj je još jedan primer obilja.


Neki od vas misle da ćete naučiti nešto od Vanzemaljaca. Šta je vanzemaljac u beskonačnoj svesnosti, svesnom sistemu?


Šta je to Vanzemaljac?

Da li postoje bića koja vas kontrolišu, i koja upravljaju ovom planetom koja nisu ista kao vi, bića koja nisu ljudska? Naravno da postoje.

Ali morate razumeti da su i oni takođe odvojeni! Tako da je nebitno da li je njihov IQ 1500, ili da li imaju ekvivalent od 5 vaših mozgova, možda može voditi 40 razgovora odjednom, to je još uvek memorija, sećanje, procesuiranje, snimanje ... i ludilo.

Nije uopšte bitno to što većina onoga što govore deluje tačno. Nikada neće imati intuiciju jednog leptira. Bilo koja osoba povezana sa intuicijom, sa onime što oni sami jesu, će uvek donositi brže i bolje odluke od bilo kog demona, bilo kog vanzemaljca, bilo čega ...što je odvojeno od Kreatora. Uvek.

Ljudi su me pitali: "Šta je kontrola uma?" "Da li govoriš da oni mogu napraviti interfejs sa tvojim mozgom i ubacivati slike u tvoj mozak, misli, svašta nešto , kako izlaziš sa tim na kraj?"

Zamislite da pokušaju kontrolu uma nad leptirom sa istom vrstom slika i implantiranim mislima i naravno, nemojte pamtiti "leptir," može biti bilo šta što je povezano sa stvaranjem. Recimo da žele kontrolisati um zebe ili neke druge ptice, ok? Ne bi to mogli uraditi na isti način kao sa ljudima, zašto? Oni nemaju veličinu mozga potrebnu da to procesuira i da to snimi, informaciju korišćenu za njihovo programiranje.

Ali stanimo malo, oni su izgleda sposobni da naprave neverovatne odluke. Skroz nevezane za informacije koje imaju snimljene, vidite, ako ste povezani sa intuicijom, čak i ako zaboravite ono što ste naučili uvek vam ostane dostupno. Mogli bi ste naći pacijenta sa Alchajmerovom bolešču, i povezati ga na intuiciju i ljubav - možda će zaboraviti šta su radili prošle godine ali neće zaboraviti da je ringla ukopčana, neće zaboraviti određene stvari koje moraju znati, zašto? Da li one dolaze iz mozga? Ne.

Ali zašto vam ovo govorim? Ako ne mogu kontrolisati, ili uspostaviti kontrolu uma nad pticom na isti način na koji kontrolišu ljude, od čega onda oni zavise? U suštini, od čega zavise?

Od cerebralnog korteksa - vašeg kompjutera. Kada se povežete sa intuicijom, implantirane misli su ispravljene u realnom vremenu. Vidite, ako pokušate upamtiti načine na koji kontrolišu vaš um, i sve raznorazne tehnike kojima se služe da bi to postigli - i pokušate razraditi strategiju protiv toga unutar uma koji oni kontrolišu - zaboravite na to, pečeni ste.

Ako dozvolite ljubavi i intuiciji da upravljaju vašim umom, nije bitno šta će oni ubacivati u njega - um će znati. Sada ću vam dati primer onoga na šta mislim pod time.


Čemu sam svedočio prošle godine? Da vidimo. Agent, ljudsko biće, je uključio mikrofon, čuo sam pozadinsku buku u sobi, i povremeno se obraćao meni. Viđao sam da stavljaju vizuelne subliminalne poruke direktno u moj mozak.
Razumem tu tehnologiju, ali nema svrhe da vam govorim o tome iako je čak i to veoma, veoma osnovno, inače EEG ne bi radio. Dešavalo se da mi unutar glave stavljaju stvari koje izgledaju kao tačke uporišta (eng: powerpoint). Sećam se da sam se probudio iz sna i otvorio oči - i odmah sam znao šta su uradili, intuicija mi je rekla šta se dogodilo, i zašto se dogodilo. To je poslužilo kao okidač za moj mozak u beta stanje, koje je pokrenulo program.

Kada mozag uđe u beta stanje to znači da je budan, ali on to neće primetiti, i oči su mi bile otvorene. Intuicija me je navela da odmah zatvorim oči, i video sam sivi kvadrat sa zaobljenim ivicama, i reči "Unapred zamišljena centralna verovanja". Nikad nisam čuo za taj termin pre toga...ništa, ok? To je ono što sam video ... i to je imalo nešto poput tri pitanja ispod. Zatim je ono pokazalo ....ako ste videli film "Kiša", znate li onaj video koji svi oni gledaju? Samo serija čudnih scena i bizarnih slika, i tako toga. To je tako išlo 4 minute bez prekida, a ja sam samo gledao.

Pokušali su me zaplašiti stavljajući zaista bizarne misli u moju glavu, zastrašujuće misli ... Mogu simulirati moj glas, i ubaciti mi moj sopstveni glas u glavu, lako - uzeli su uzorke strukture mog govora, moju rezonancu, moj stil, i zatim jednostavno zrače moj glas nazad na mene. Uhvatio sam to na delu, zbog intuicije. Rečeno mi je "pazi ovo", mislio sam na nešto potpuno drugo i osetio sam "Da li primećuješ da se još nešto dešava sada ? Slušaj..." Govorili su najperverznije stvari zatim ubacivali najperverznije slike u moju glavu, razne zastrašujuće slike, svašta ...možete zamisliti. Bilo je i onih koje bi neki od vas nazvali vanzemaljcima koji su pokušali da mi direktno kontrolišu um, i svest ... neki od vas bi nazvali demonima one koje su pokušali da me fizički napadnu i kontrolišu moj um. Bio sam svedok stvarima koje bi vi nazvali paranormalnima, stvari koje se pomeraju same od sebe. Gađali su me nekim energetskim loptama, koje udaraju kao da će vam izbaciti duh van tela. Nasilno bi tresli moje krevete ... sve i svašta.


I? Kad kažem "Pa? Jaka stvar ..." moj ludi um kaže "Kako to misliš, jaka stvar? Kako to misliš "Pa?"
Opet, da li leptir pamti pravac svog putovanja? Sve stvari koje bi morao znati za put od južne Amerike do Kanade?
Da li su uspeli sa kontrolom mog uma? Zatim mi je ovo pokazano. Ovo se dešava kada ste odvojeni od Ljubavi. Kada niste, vi ste kao Neo koji gleda kod kako teče.

Ni jedan vanzemaljac, bez obzira na to koliko inteligentno deluje, bez obzira na tehnologiju koju poseduje ... Ako su odvojeni od Ljubavi ne mogu se meriti sa mnom.

I oni to znaju.

Pokušavaju to da analiziraju: "Kako se on opire?" "Probajmo ovo, probajmo ono" - pomešaju stvari, nastave sa strategijama. Ne mogu ni dirnuti moj ... ono što oni vide kao intelekt. To je jednostavno tako. Nikakva kontrola uma ne može ... Kontrola uma je struktura. Njeno poreklo je od uma, koji je rezultat kreacije. Prema tome ... pokušavaju da utiču na um, rezultat kreacije. Još uvek ne shvatate, ako se povežete sa Kreatorom, ne religijom, ako se povežete sa onim što je stvorilo vas ...

Da, kontroliše vaš um, bolje nego što bilo šta što je on stvorio može. Nema problema. Nije to čak ni pitanje, nije čak ni ... Hmmm, vi uopšte ne cenite ovo što vam govorim. Um je struktura, on je binarni aparat, on je kompjuter. Binarni, on je polarizovan. Uključeno, isključeno, da, ne. I vi mislite "Moje misli nisu da ili ne, mogu biti i neutralan oko stvari .." Ne ne ne, čak i vaša neutralnost može biti razdvojena u komponente koje su da i ne, oni pokušavaju da digitalizuju ljude. To je ono što su i uradili, zato je digitalno i nastalo, zato je i u njihovoj prirodi sve digitalno, zašto bi inače digitalno uopšte postojalo?

Svesnost koja vas sve kontroliše je obolela od jednog ogromnog bipolarnog poremećaja. Bipolarni poremećaj je zaglaviti se unutar uma bez ljubavi. Vidite, ne zanima me ko ste, ako ste povezani sa Kreatorom ne možete biti poremećeni u bilo kom momentu.

Koristim ovo kao primer, ali ljudi to jednostavno ne razumeju. Kada kažem ... Nekada kažem da Ljubav komanduje umom, ali ljudi ne razumeju to, povezali su reč "komanda" sa kontrolom ali to nije to.

Ljubav dozvoljava umu da bude ono što um i jeste - alat koji je korišten sa njene strane. Um je struktura koja je rezultat interferencijskih šablona energije, a to je struktura.

Zatvorite oči, i zamislite cvet u vašem umu. Lalu.

Gde je ona?

Kažite mi, gde se nalazi, gde je ta lala?

Zamislite sada baštu.

Gde je ta bašta?

Šta je ta bašta?

Vidite je, zar ne? Šta je ona?

Hajde sada da budemo određeniji: Zašto je ona?


Vi znate da je vidite, zašto je vidite? Gde je ona? Koje su njene dimenzije? Jeli to sav vaš um? Ili samo rezultat uma, koji je holografski. To su interferencijski šabloni, a sada se poslužite obrnutim inžinjeringom. To je kao u formuli iz hemije, nemaju znak jednako, nego strelice koje idu u oba pravca ako je u pitanju nešto što ide napred-nazad. Ista stvar.
Vi ste posmatrali baštu koja je u stvarnosti samo detektovanje talasnih formi energije mapirane u vašem umu, koje su to sačuvale kao talasnu formu i sada reprodukujete te talasne forme da bi ste videli sliku.
Hologrami ... ako ste pohađali fiziku makar u srednjoj školi, verovatno ste imali čas na kojem ste sami pravili hologram. Koristili ste laser i podelili svetlosni zrak tako da se udara pod različitim uglovima. Ali vi bi gledali na to, a profesor bi vam rekao hajde da pogledamo film, a na filmu su samo koncentrični krugovi koji se mešaju jedan sa drugim poput talasa ... Čak i David Icke priča o ovome.

Mešaju se jedan sa drugim. Ali vi ne vidite sliku kada gledate na to! Samo kada na tačan način sinete laserski zrak na film, dobijete ono što vaš mozak interpretira kao sliku. Vi ste učinili upravo to gledajući baštu unutar vašeg uma.

Njena struktura je rezultat kreacije. Ljubav je namera boga, postoji samo jedan Bog, i vi ste deo tog Boga. Vi ste ta bašta u Božijem umu. I tako, vi kao deo bašte, možete li dobiti rak? Vidite, bog vas ne vizualizuje, on ne pravi fiksnu sliku. Ljubav je toliko toga, i ima toliko sposobnosti - želi da budete svesni sebe. Da posmatrate, da uživate, da joj pomažete.

Volite li da sanjate? Da li ste nekada imali zaista dobar san?

Svi unutar tog sna ste bili vi. Sve unutar tog sna ste bili vi.

Bog je neko ko sanja. Sa jednom razlikom, kada stvara samosvesne komponente, nekako dođe do toga da se deo njih odvoji od sebe. Kao samosvesna kreacija Boga, koja je deo Boga koja je odvojena od Kreacije, Bog je pogrešna reč. I zajedno sa time dolazi i strah, zatim predvidljivost ...struktura je strašno predvidljiva. Nije da je vređam, ne vređam energiju raka koja kontroliše sve trenutno. Ali je toliko očigledno da bi ste se uplašili, i naravno, pokušali da sve kontrolišete.

A zatim postanete zavisni - a zavisnost dolazi od odvojenosti od Kreatora. Ovi koje zovete Illuminatima, i energija koju oni služe su neverovatno navučeni na to što rade, ali trenutno neću ulaziti u to.

Ali očigledno je, um je struktura, i prema tome matematika je struktura. Matematika, Geometrija, Numerologija. To su rezultati stvaranja. Sada imamo odvojeni deo te kreacije koji pokušava sve da analizira gledajući sve rezultate kreacije, a ne kreatora. Tako da je to samo gomila kopiranja, rekonfigurisanja, pokuđaja da se koristi struktura protiv strukture. Matematika nije život. Morate razumeti, oni su opsednuti numerologijom, zodijakom, astrologijom, veštičarenjem...cela ta stvar je vezana strukturom. Piramida, energetske linije na planeti, oni bace pogled i kažu "ok, ovo se pojavljuje ovde, i strukturalno možemo reći gde" zato što odbijaju ... oni su na smrt preplašeni ove energije koja govori da su deo nje, i grade zid odbrane od toga.

Kako onda ljubav može komandovati strukturi? Pa, morate biti povezani sa njom. A ako niste, i ne tražite tu ruku koja vam je uvek pružena, znajte da čak i ova energija raka ima ogromnu šaku, koja govori "samo me zgrabi, čoveče, samo me zgrabi". Zatim, vi kažete - "ne verujem u Boga."

Šta kada bi jedna od vaših ćelija ... znate, jedna od mojih kožnih ćelija rekla "Ja ne verujem da John postoji". "Ako postojiš, Johne, pokaži se!"

Pa ... ne mogu. Zato što sam to ja, ona čini mene. Ne mogu sebe smanjiti bez smanjivanja i nje, ona me ne može videti u mojoj punoj formi kao spolja, mene kao biće, ako je unutar moga bića.

Mogu je voleti, slati joj hranu, karbohidrate, proteine, elektrolite, minerale, kiseonik, ali, kada je ona zdrava, ona jednostavno zna sve to.

Rak je indukovan od strane traume i to se može manifestovati na razne načine: može biti virus, UV oštećene ćelija. Šta se onda dešava? DNK postane toliko uništena da se bazne uklanjaju, i postoje različiti mehanizmi za popravku koji su nekad sposobni da zamene bazne parove koji su izgubljeni. Ponekad je toliko uništena, da prođe groz nešto što se zove ukupna popravka, koja samo onako slučajno prespoji parove. U glavnom ćelija umire, ali ponekad stvori nešto što se zove onkogen.

Ovo je način na koji doktori analiziraju rak molekularno. Poput kompjutera, genetičari ovo jednostavno ne shvataju. Ako budete pohađali napredni kurs genetike na nekom univerzitetu primetićete da je sve objašnjeno kao matematika, ili struktura. Uzmite hemiju, i to je sve struktura ...elektronegativnost. Kreator mi je ubacio u glavu, postoji element koji nedostaje iz periodnog sistema elemenata ... Vreme.


Bilo kako bilo, elektronegativnost je tendencija atoma ili nukleusa atoma da privlači eletron svesnost oko njega, unutar molekula. To se vidi na primeru vode ... kiseonik bi bio elektronegativni atom, vodonik neKod dva atoma vodonika povezanih na kiseonik, sva elektron svesnost je usmerena na njega, zapljuskuje i okružuje ga, molekul vidi sebe kao "Ja, molekul vode" - i odlučuje da premesti više elektrona, ili svesnosti, oko atoma kiseonika, prema tome manje energije elektrona štiti vodonike - to se zove "polarizovani molekul", ili "pol". Pozitivno punjenje od vodonika, ili više elektronske svesti oko kiseonika. Dobro, to je poput magneta, ili magnetskog privlačenja. Kada nastaju veći molekuli oni mogu dobiti različite ...hajde u stvari da uzmemo za primer telo, proteine u telu.

Postoje različiti nivoi struktura koji su zvani primarni, sekundarni, tercijarni, kvartarni. Tercijarni bi bio ... Primarni je samo lanac, sekundarni je navoj lance, tercijarni bi bio uvijanje lanca oko samog sebe da bi zadobio oblik. Kvartarni bi bio razičiti molekuli koji nalaze jedni druge i magnetski su privučeni jedni drugima. Poput antitela, antitela su kvartarne strukture.

Zašto vam ovo govorim? Kako onda enzimi ...enzim je protein, veliki lanac, i lanci koji se ovijaju oko sebe zauzimajući oblik. Naučnici kažu: "Postoje različiti atomi unutra enzima koji su elektronegativni, oni privlače određenu količinu energije elektrona oko sebe, time čineći druge atome jače pozitivnim. kako izgleda, tako da bilo koji molekul koji dolaze u kontakt sa njim biva privučen jednom od komponenta enzima" ...

...* piiip pi pi pi pi poo po pi puu * ... tako kompjuter razmišlja o tome ...

"Zatim postoje koenzimi koji se zakače na enzim, kao određeni B vitamin koji zbog svoje elektronegativnosti privlači određenu elektronegativnu svest određenog elektrona oko sebe i prema tome štiti manji deo enzima, i zbog toga štiti manje određenih delova enzima, tako da menja magnetni odnos i tako menja svoj oblik." "A onda postoje kofaktori koji se spajaju sa određenim koenzimima kao magnetizam i to zatim privlači više, ili daje više elektrona koji na taj način menjaju oblik uključujući se, isključujući se ...kao kompjuter." "Dnk se ... umnožava zbog heliksa enzima koji počinju da se kreću bilo gde unutar DNK i otvaraju je poput balona, zatim je otpetljaju, otvore je zatim se polimerizovani enzimi spoje na određeni kodon i počinju da pomeraju taj kodon da bi prepisali RNA koji zatim biva prenešen u ribozom koji to očitava ali kroz elektronegativnu privlačnost i prepisuje aminokiselinu koja postoje protein koji postaje struktura."


... Šta?! ...

Dobro, to je ... Da, struktura postoji, naravno. Ali ono što su propustili je svesnost koja je u to umešana. Šta mislite, sve to se događa slučajno? Mejoza i Mitoza su samo slučajna dela slučajne privlačnosti zbog elektronegativnosti i punjenja unutar nekih molekula? ... Šta? ... I zapravo postoje profesori koji misle da nešto znaju koji podučavaju ljude ...

Razlog zbog kojego ni misle da nešto znaju je taj što im je dozvoljeno da znaju samo toliko, i bivaju ismevani ako ne ...ako ne prate to, tako da bi mogli ispirati mozak drugim učenicima i držati ih podalje od razmišljanja. To je STRUKTURA. Čak je i svesnost koja upravlja time struktura.

Dozvolite mi da dam veoma dobar primer ovoga na šta mislim, jer mogu ceo dan pričati o tome. Bukvalno, mogao bih imati ... 150 sati dugačak upload. Mogu pričati o nauci, osobinama, stvarnosti , ceo dan, ali to za vas ne bi ništa učinilo. Moram vam dati metafore, sposobnost da razumete o čemu pričam, sad ću to i pokušati.

Znate, sećam se da sam prošao kroz fakultet kao vetar. Da li sam imao sve A ocene? Ne.
Nekad bih rešio da radim nešto drugo, ali kad bih učio, uživao sam, ali oko mene nije bilo nikoga ko je to razumevao. Imao sam jednog profesora koji je zapamtio mnogo stvari a koji mi se dopada, Jevrejin, koji je uvek osećao potrebu da me izazove. Sad mi je jasno zašto. I dalje se dobro slažemo, prošli mesec smo raspravljali oko 4 sata o tome ko kontroliše svet i šta se dešava.
Naravno, napred nazad na frku sa Jevrejima, ja sam imao intuiciju, on je imao strukturu. Završili smo to zagrljajem, naravno, zato što je on znao da sam video kroz to i shvatio šta se dešava sa njim na jednom nivou.

On mi je bio profesor fiziologije ali sam takođe kod njega pohađao i kliničku endokrinologiju. Bio sam zauzet nekim drugim stvarima i propustio sam 3 cele nedelje predavanja ,,, Otišao sam u njegovu kancelariju, ispit je bio sledeći dan, i bio sam zabrinut, "Zabrljao sam ...totalno sam se zeznuo". Ne zato što nisam mislio da ja to mogu, jednostavno sam znao da protokol stvari ... nego "Moraš biti ovde toliko i toliko dugo da bi naučio, ja tako verujem" - ta vrsta stvari. Sedeli smo sat vremena i pričali o životu oko sat vremena, i stvarno cenim to. Odvojio je vreme da to uradi. Stvarno sam to cenio, i on je rekao "dobro, ispit je sutra, ovo je ono što moraš da znaš" i uručio mi 3 inča debeo sloj papira, informacije, lekcije, papiri, sve to.
Tada sam shvatio da mogu razumeti sve to predamnom sa različite tačke gledišta. Rekao sam ok, odneo to kući i naučio. Nisam upamtio, nego naučio. I to mi je dozvolilo da znanje zadržim. Zatim sam otišao na ispit i naravno, dobio ocenu sledeće nedelje, on je bacio ispitni list na moj sto, odmahujući glavom - "Ovde jedno veliko B+" i kaže mi: "Blic prisećanje te neće nigde odvesti". Tada sam znao da on nije mogao razumeti da nije po sredi blic prisećanje, čak i dan danas znam većinu stvari koje su bile na tom ispitu, mogao bih mu sve baciti u lice ovog momenta.

To je bila jedna od stvari oko kojih smo raspravljali, rekao sam mu "Vidiš, ovo je bilo pre 10 godina, a ti me optužuješ za blic pamćenje? Uporedi me sa bilo kojim učenikom kojeg imaš sada" ... Stvar je u razumevanju. Rekao sam mu, ono što pokušavam da ti pokažem, je da razumem zbog čega se stvari događaju.


Ljubav, inteligencija ljubavi ... Koristio sam ovu analogiju, koja mi je data dok sam sedeo kraj reke. Imao sam pitanje: "Šta je onda ljubav?"

Odgovor mi je dat momentalno. Objašnjen mi je koncept muške/ženske energije. U mom umu ... srcu ..jednostavno je ... Kako sada da vam ovo objasnim? Sedeo sam pokraj reke - znate za one biljke koje jednostavno štrče iz trave, koje imaju muške komponente koje štrče na gore, - ženski listovi. Ono bi jednostavno usmerilo moju glavu ka dole, pogledaj taj list, jednostavno znaš to, tako da gledaš na njega. I pokušavam da shvatim šta pokušava da mi prenese, dok ne uvidim. Spoji to sa mnom.

Ok, muške i ženske komponente, zatim me navede da posmatram šta je oko strukture energije koja to manifestuje - dobro sad Shvatam, dakle muška i ženska energija, zatim pomeri moju glavu gore ka suncu i shvatim, dobro, muška energija. To je sunce - energija usmerena ka spolja. Zatim pomeri moju glavu ka ....

...Ma ne kontroliše me kao lutku, samo tako izgleda zbog načina na koji vam ovo govorim!

...Ka lišću na drveću, oni primaju fotonsku energiju, oni su žensko, energija oko njih je ženska ... primanje...Zatim ... delovi drveta koji izgledaju poput antena, predajnika, oni su muški deo drveta. Zatim me je navelo da razumem da je svaki ... Ne pričam o muškosti i ženskosti, svi imaju toliko različitih muških/ženskih energija unutar/van energija u telu. hmm, zatim sam shvatio, ubacilo je u moj um - sada razumeš šta se događa, postoji destruktivna energija usmerena ka spolja koja je prisutna na planeti. Svo elektromagnetno zagađenje, stimulacija, sve ...je u sklopu spoljne muške energije.

Zbog ovoga iluminati obožavaju sunce, falus, to je muška energija. Ali vidite, kada ste pogođeni ovakvom elektromagnetnom energijom ona izbaci vaš energetski sistem izvan balance, što može biti i muško izvan balansa i žensko izvan balansa. Navelo me je da razumem da muško izvan balansa usmeravanja energije ka spolja postaje agresivna energija sile, može se izražavati u vašim akcijama kada udarate drugog čoveka, otrovnim rečima i jezikom - to je agresivna energija usmerena ka spolja. Ako je ženska energija van balansa onda ona radije nego primajuća postaje apsorbujuća, kupuje previše, konzumira sve, u suštini. Ljudi oko vas, za koje osećate kao da isisaju energiju iz vas, imaju debalans ženske energije.


Što je više ženska energija van balansa, to više muška energija u čoveku postaje van balansa, čovek postaje bipolaran, ili polarizovan. Navelo me je da pogledam moje cipele. Reagujem ... zašto gledam sopstvene cipele?! Zatim se fokusira na gumu, na đon mojih cipela. Guma na cipelama je izolator. Hodamo okolo bez mogućnosti za pražnjenje, ili uzemljenjem sebe za planetu i da otarasimo telo ove suvišne elektromagnetne energije koja nas baca van balansa. Reklo je da skinem cipele. Skinuo sam ih, zatim je reklo "sada se prazniš". Ubaci stopala u vodu.

*fiju*

Sada se vraćaš u balans. Zatim me je navelo da pogledam drvo, i navelo me da razumem, drvo je isto kao i ti. Ima ka unutra i ka spolja energiju, mušku/žensku energiju, i ono je svesno, na drugoj vremenskoj skali.

Drvo je jedna od najzadovoljnijih životnih formi koje postoji, jer ne mora čak ni da se pomera ... Stavilo je pitanje u moj um ... uf, kada ovo kažem ovako vi mislite da je tu po sredi neki dijalog ...

Opet ponavljam, to je jedini način na koji vam mogu izraziti, ali to nije način na koji se komunikacija odigrava. Ali jednostavno ću govoriti ovako, dobro? Samo da bi mi bilo lakše da govorim.

Da se drvo plaši smrti, ili da će biti ubijeno, da li bi uopšte raslo? Možete uraditi šta god hoćete drvetu, a ono će nastaviti da raste, dok ne izgubi svoju sposobnost, ali ako bi ono bilo zabrinuto za tornado koji bi se mogao pojaviti, u čemu je poenta rasta?

Rečeno mi je: ako hoćeš da znaš šta propuštaš pogledaj drvo.

Šta drvo ima što ti ne? Zatim mi je vratilo glavu dole, muško/žensko, sunce, lišće, sve okolo, pokušavajući da to koordiniše, vadeći metaforu, i zatim dalo informaciju meni da bih mogao pogledati gore, tako da je to moralo raditi na ovaj način. Zatim mi je u glavi došlo do određenih stvari: Ok, nije bilo inhibirano religijom, prisiljeno na veštačku krivicu, sram i strah. Nije mu bilo rečeno šta treba da radi, a zatim neobjašnjeno i uklopljeno sa subliminalnim porukama, programiranjem i manipulacijom svesnosti da bi radilo ono što ne treva da radi, nije inhibirano fluoridom ili NutraSweet-om.

Znate, nije subjekat medijima, ili kontroli uma. Tako da drvo ima aktivnu vezu sa ljubavlju i intuicijom. I ono je reklo, ljubav, i tada sam ovo naučio. Ljubav, procesuira um, ona je rastvarač polariteta, ona ... um, koji je input-output muško/ženske energije i svesnosti, strukture, prema tome postoji u ovom drvetu i u tebi bez obzira na razliku u formi ... Zašto stvoriti sve isto? Sve stvari su jednake, doduše, ista vrsta energetskog sistema, on je povezan sa mnom tako da je scenario krenuo ...

Kada ste u šetnji šumom ... Zašto svi koje poznajete mogu biti ljuti, uplašeni, zabrinuti, frustrirani, sve ove različite vibracije asocirane sa vašim mislima , sve te misli će biti noseći talas te vibracije ...jedno te isto.

Dakle, znate, ako slušate vašu omiljenu radio stanicu na 103.2mhz, da li vi slušate konstantni ton od 103.2 mhz? Ne. Vaše uvo čak ne može ni primiti to, čak i da je dekodirano i spušteno dovoljno da ga možete čuti to bi bio sam stalni sinusoidni talas. Ne, to je noseći talas, a sekundarno, utkano u to je audiogram muzike koju čujete, spektogram i audiogram muzike na tom nosećem talasu.

Vaše misli, na primer, možemo imati misao "Ja sam Jon" koja putuje na različitim nosećim talasima, talas nedostatka samopouzdanja, talas ljubavi, talas odgovora na pitanje kada profesor kaže "Molim prisutne da podignu ruku".

Ista informacija može putovati na različitim nosećim talasima.

Dakle emocija je informacija, takođe je misao u i od sebe, i misao je isto to. Kada šetate šumom i osećate se loše - zašto svi počnu da se osećaju bolje? Svi znaju šta je, ali ne razumeju zašto. O Bože, pa možda je zato što je sve tako mirno? Ne. I ono me je usmerilo da počnem hodati šumom - "skini cipele" ... skinuo sam cipele, i počeo šetati šumom, "kako se osećaš?" Bolje, zašto? Onda je pomerilo moju glavu - muško, žensko, muško, žensko, ljubav. Aura oko mene, koja bi bila poput svesti elektrona oko protona atoma na različit način, se sada širi, dodatne energije su izvučene napolje i bilo koji bes, bilo kakva nervoza je izračena napolje.

I naravno, drveće je u istom pojasu postojanja kao i vi, inače ih ne biste videli. Njihov ulaz i izlaz muške/ženske energije prima vaše misli i emocije, a njegov život je vođen od strane ove ljubavi i ove intuicije, kreatora lično ... Tako da je to ljubav koja obrađuje vaša osećanja dok biva apsorobana ženskim delom, kao funkcija u kalkulusu. Ono što nedostaje kalkulusu a drvo ga ima su ljubav kreacije i namera.

I ta ljubav je sveznajuća, tako da uhvati to da je tvoja emocija pogrešna. "E nećeš se u mom svetu tako osećati ..." hajde sad da vidim zašto dok zračiš svoju ... dok zračiš svu informaciju o tome šta osećaš, zašto osećaš, sve... ona to uzme i pretvori ono što je pogrešno u ispravno, menjajući frekvenciju nosećeg talasa u ono što bi ona i trebala biti i informacija biva podešena, zatim muški deo drveta zrači to nazad na vas na vašoj frekvenciji, zato što je ona ušla u njega na toj frekvenciji, zatim se ta informacija spoji sa vamai podesi vašu percepciju onoga o čemu ste bili zabrinuti, dajući vam ispravni način da to vidite, indirektno, samo bivajući pored drugih životnih formi još uvek povezanim na ljubav.

Odgovori mogu dolaziti i od drveća. Ali da li dolaze od samog drveta?

Ili od ljubavi sa kojom je drvo povezano koja obrađuje vaše misli?

Ono mi je reklo:

"Ovo što se događa na ovoj planeti je bolest, u svojoj pravoj formi, to je odvojenost. Ono kroz šta trenutno prolaziš je ono od čega je tvoje telo bilo odvojeno."
"Ljubav je procesor i rastvarač polariteta, ona komanduje umom. Ona mu dozvoljava da on radi ispravno. Spajajući ga sa informacijom. Sve životinje, sve biljke, sve što postoji je ono od čega ćeš učiti. Nećeš ništa naučiti od vanzemaljaca, oni su jednako odvojeni. Oni koji kontrolišu ovu planetu su odvojeni, ne možeš učiti od njih. Prestani tražiti NLOe, prestani tražiti novu informaciju. I pogledaj šta sam dozvolio da postoji ispred tvog nosa.
Moja kreacija je u svojoj savršenoj formi. Njima nije palo na pamet da izmene druge kreacije. Prema tome, odgovor ti je pravo pred nosom.
Ti ćeš se izvući iz ovoga apsorbujući iz mojih drugih kreacija koje ne pate od te bolesti. Odgovori su ti pred nosom, i sada te ja vodim".

I tako se to dogodilo sa mnom. Najnaprednije naučno znanje - dato meni, od kreativnog izvora.

Ni jedna knjiga, ni jedan video, ni jedno predavanje, ni jedan mentor, ni jedan profesor - nepotrebni su.

Reklo je "Ako ti, u svojoj ulozi"

..što nisam tada verovao, zbog mog ega - ima 6.5 milijardi ljudi, zašto ja?

Reklo je "Što da ne?"

"Da li si, ili nisi, povezan sa ovom intuicijom?"

Da li si ili nisi primećivao to celog života i pitao se šta to svima drugima promiče?

"Da li oni žele, ili ne, da ti to ne znaš?"

"hoće li se, ili neće postarati da natrčiš na ljude u životu koji ti govore da nisi to?"


Da li sam jedini? Ne.

I završna misao je bila

"oni su svi trebali biti ovakvi."

Kada shvatite da niste ništa posebno, ili goi od bilo čega što gledate, tada će početi isceljenje.
I to nije nešto u šta možete sebe ubediti, kao neka afirmacija "Ja nisam ni bolji ni gori, nateraću sebe da verujem u to".

Ne, ne, ne.

Kada shvatite lepotu toga ... nastane raj. Vaš čulni sistem se proširi, vidite stvari koje niste pre videli.

Reklo je ... u mome umu, koristilo je ono što sam znao, i ako nisam, pokazalo bi mi jednostavno, naučilo bi me jednostavno.

Sada, tokom ovih lekcija je kad ... Znate, uvek sam imao dobar odnos sa životinjama dok sam živeo u Australiji, hranio sam ptice sa mog prozora, iz ruke, i podsetilo me je na to.

Reklo je: Zato što si imao ljubav za ptice nisi imao bilo kakvo verovanje da one neće doći ili nadu da hoće, znao si da ih voliš, znao si.

Nisi dovodio u pitanje sopstvenu ljubav prema njima, i to im je dozvolilo da priđu i jedu iz tvoje ruke i svi moji cimeri su rekli "Ne verujem ti."
Kako sam počeo da učim ovo, tako mi se javila sposobnost da jednostavno priđem životinjama i one bi jednostavno počele da mi odgovaraju. Zato što je bog deo svih njih i govori "Vidiš?"
"Voli i moje druge kreacije."
Ovo je gde ljudi pate. Zatim me je počelo učiti zašto životinje beže. Nisam ovo pročitao u nekoj knjizi filozofije. Kompjuterizovani ljudi ... oni mi odgovaraju, svi su mi rekli:

"O, ovo je zato, ono je tako ..."
"Oh, ti moraš razgovarati sa Budistom", rekao mi je jedan mladić...

Moram? Zašto?

"Moraš pričati sa Hindusom!"

Moram? ... Zašto to? Ja pričam sa kreatorom upravo sada, oni ljudi su vezani strukturom.

Zašto sam uvek osećao vezu sa Bruce Leeom? Zato što sam razumeo o čemu je pričao.

Vidite, ima mnogo ljudi koji imaju ulogu u isceljenju Čovečanstva, koji će vam postepeno biti otkriveni.

Jedan za koga vam odmah mogu reći bez ikakve sumnje, momenta kad sam ga video, u trenutku sam znao.
On je slavan.. To je razlog zbog kojeg ga pominjem, video sam mnogo ljudi koji nisu. Pominjem slavnu osobu da bi ste vi znali o kome pričam, to nema nikakve veze sa njegovom "slavom".
Jedna osoba za koju znam da je ovde od Kreatora je Cesar Millan, "Šaptač psima".

On viđa robote svakodnevno. Ljudi misle da je poenta njegove emisije kako da vaspitate vašu životinju ... o tome je emisija... Ne, on pokazuje ljudima njihov poremećaj.

Emisija je o tome, kroz metaforu.

Ne moram da nagađam, ne moram da pričam sa njim. Znam. Jednostavno tako. Ljubav može izmeniti vašu percepciju, čak i indirektno. Ako imate ljubav u sebi i neko pokuša da vas fizički napadne, ti noseći talasi, ta informacija, namera toga je uhvaćena ljubavlju i kaže "A-ha!". Jednostavno je tako. Postoji ova svesnost oko mene koja konstantno pokušava da me napadne, da shvati kako - strukturalno... "Zašto se on opire"?

Da li ovo znači da sam besmrtan? Ne.


Vidite, svi ste uhvaćeni u ovom ciklusu u kojem vas načine krivim, ubace u vaš um kancerogenu nameru i to je suptilno, zločin koji je suptilan, subliminalan na mnogo načina ... i zatim, kada umrete vam brzo pokušaju reći koliko ste krivi. I koriste pretnju paklom da vas navedu na slaganje alternativi koja je obavezujuća da budete žrtva u vašoj narednoj ulozi ...

"Da naučite lekciju!"

I tako vam to rade ponovo i ponovo, rade na vašoj duši da bi slomili vašu volju dok ne osećate to da ste toliko loši, da ne možete čak ni primetiti da ste voljeni od Boga, da bi vas apsorbovali.


Ovo što se događa ovde, i šta ... Ne moram vam govoriti kako sam ja dospeo ovde još uvek. Najbolji način na koji vam ovo mogu objasniti je ...
Bio sam procenjen strukturalnim umom kada sam došao. Odvojen od intuicije, prema tome, nije mi rečeno šta ja jesam inače bi to bilo pročitano u mom umu.

Kada sam rođen, ljubav u meni je bila viđena ..poput svetionika. Oni kidišu na to momentalno, to je ono što oni pokušavaju da zaustave.

Bilo mi je dozvoljeno da ...patim. Da zaronim u razne vrste strašnih stvari u životu, taman koliko je potrebno da razumem. Da vidim gotovo svaki aspekt sa gotovo svake tačke gledišta kulture.
Pokazano mi je da imam sposobnost da utičem na bilo koga, bilo koje rase, bilo koje kulture, bilo gde na planeti Zemlji i iza.
I mogao bih nastaviti 150 sati o tome.
Sve se postepeno sklapa, ok? Ali kažem, bilo je dozvoljeno da me zarobe, "uhvate u mrežu" poput trojanskog konja, od strane onoga koji stvara sve. Kao i mnogi od nas. Ja sam specifičan jedan.

Zatim iz bare, oni unutra, određeni neki su aktivirani ... da aktiviraju druge. Koji je moj posao, koji je moj zadatak? Prilično je težak, moram da uđem i da vam kažem da ... hm, vi...svaki ... Na jednom nivou, svako koga vi vidite ste vi. A vi ih kritikujete, nadmećete se sa njima, odmeravate svoje postojanje naspram njihovog. Šta sada treba da znate?

Vraćam se na energiju raka i razumevanje da postoji određeni deo energije koji je korišten od onoga iznad vas da vidi sebe kao "ja". To je rak, zar ne? Odvaja Vas, od Njih, kao u vašim ćelijama, i uključi se u to, da bi koristio vaše ćelije da vidi sebe kao "ja" odvojeno od vas. Postoji cela procedura koja je umešana u to tamo, na njihovoj vremenskoj skali, zavodeći ih da napuste sistem koji je već savršen ... a vi toga niste svesni.


Govorim vam da se na ovom nivou događa ista stvar. Evo šta je po sredi, reći ću vam onako kako jeste ...zato što jeste.


Postoji ogromna svesnost povezana na sve vas ovog momenta. To je tajna koju Iluminati znaju. I ona lomi vašu volju sa svakim životnim ciklusom i sa svakim novim danom, odvlačeći vam pažnju, odvajajući vas od Kreatora.
Hmm, ljudi koji koriste "veštičarenje" ili vidovnjačke napade, oni, dobro, neki od njih verovatno čak ni ne znaju da su niže sposobnosti, ljudi misle da oni zapravo imaju neku vrstu moći.

Ne. Kada putujete Astralom, daljunsko gledanje, sve to, to je putovanje unutar svesnosti ovog raka. Demoni nisu ništa drugačiji od elektrona koji se manifestuje unutar svesnosti koja okružuje proton atoma u bilo kom momentu bilo gde. Nisu ništa drugo nego lala koju ste napravili u vašem umu, da li je to sve u vašem umu onda?

Zato što je uključeno u vas, vi ... ono igra ulogu u stvaranju vaše sopstvene stvarnosti. Tako da je konačna istina, kad pobegnete napolje, kada su mene izvadili napolje ono je pokušalo da izvrši protiv udar, da me potopi, ali ne može učiniti ništa protiv ljubavi.

Postoji džinovska svesnost koja upravlja celom planetom. I ona ne može povrediti ljubav, čujete li me šta govorim? Jednostavno ne može. Ne može to uraditi jer tu količina uložene energije ne igra nikakvu ulogu.

Vidite, da je ljubav želela da ubije ovu energiju - mogla je, ali to nije poenta, ona želi da je ISCELI. Zato je ovim stvarima dozvoljeno da se dogode, sve će biti izlečeno. Sve. Inače bi samo uništila to. Beng. Nestalo.

Ljudi pitaju, "Zašto bog", biblijski, dozvoljava da se ovo dogodi.

Pa... ne shvatate to kako treba. 2000 godina za vas sigurno nije toliko kreatoru, čak ni ovoj svesti raka, one su na drugoj vremenskoj skali. Vaš život je u odnosu na zemlju veoma, veoma kratak.

Za zemlju, na njenoj vremenskoj skali, mesec na primer, se kreće veoma brzo, kao supermen u supermenu1, kada kruži oko planete. Vama je to sporije. To je razlika u vremenu.

To poput ćelija raka, ili ćelije koje su napadnute rakom u vašem telu govorile "Gde je ova Osoba?" ... vi sa rakom. Zato bes i strah i sve ove energije hrane rak kad god pokušavamo da ratujemo sa demonima ili vanzemaljcima, iliti "Mi" protiv "Njih". To je stav raka, to je upravo ono što on želi, ako usmerite mržnju na njega, on se time hrani. Tako stvari stoje. Vi se plašite a ono se time hrani, bilo čime šti mu daje energiju.

Onda, kako to funkcioniše?

Pa ... kao u još jednom filmu, "Matriks", svako može postati agent u bilo koje vreme. Da. Vidite, ljudi koji su napisali taj film, su znali ... verovatno su predvideli da vi nećete, ili su osećali da nećete znati šta vam zaista govore. Da, ljudi su odvojeni od ljubavi, njihov podsvestan um koji je priključen na ovaj rak može biti preotet u bilo koje vreme. Čak su mi i moji roditelji pretili i nisu to uopšte znali.

Dvoje ljudi u različitim prilikama, kada sam pričao o životu i ovome što se događa ... i Ljubavi ... mlađi brat moje bivše devojke je odjednom rekao "Jone, ovo je čudno, upravo sam imao viziju sebe kako hvatam ovaj nož i presecam tvoje grlo."

Intuicija me je navela da razumem momentalno, rekao sam "Ne brini o tome."

5 meseci kasnije, u kući druge osobe, drugi čovek mi je rekao identičnu stvar. "Upravo sam imao viziju sebe kako ti prerezujem grlo"

Zamislite kad sam bio sposoban da kažem "O, ne brini o tome, dešavalo se i pre."

Znate, znaop sam da nije spreman da čuje istinu u tom stanju, znate, on je odvojeni pušač trave... Ljudi, znajte da oni žele da pušite travu.

Uticati na ljudski um je prilično jednostavno, načinite je ilegalnom na neko vreme, ona je najbrže rastuća biomasa na celoj planeti. Istovremeno, postarajte se da pustite u javnost medicinske informacije koje su kontradiktorne njenoj ilegalnosti.

Harvard, Oktobar 24. 2006, je pustio informaciju da ona sprečava Plaksovu i sprečava razvoj Alchajmerove bolesti jer pospešuje rast neurona u čeonom režnju...stvarno dobra stvar za vas ... Harvard? Da.

Zašto?
Zato što će je na kraju legalizovati. A to će na kraju odvojiti vašu auru od vas i uvesti vas u mentalno carstvo u kojem možete biti kontrolisani čak i više, što će biti iskorišćeno za njihov skalarni skok.

Šta je skalarni skok? Setite se, skalarni skok bi bio atom ... atomi koji se spajaju formirajući molekul koji sebe vidi kao "Ja", molekuli tkivo, tkivo strukturu, strukture vas.

Da li vi sebe zovete "Mi atomi?". "Mi molekuli?" Ne, vi sebe zovete "Ja".
Pa, tumor u telu prolazi kroz isti skalarni proces, otima ćelije, dok ne može koristiti ćelije da vidi sebe kao "ja", dok je tumor i zatim vidi sebe kao tumor, zatim više od jednok tumora, "ja, skup tumora" i to je samo ovaj bolesni rast.

Dobro, kada vidite ovu iluminatsku piramidu, vi ne znate u šta gledate, mnogo ljudi misle da je to piramida sa vrhom preko nje, koji je podignut ... Ne, to uopšte nije ono što piramida jeste.

Piramida je ono što vi zovete vrhom. Ono ispod nje su predviđanja, njen cilj. A njen cilj je da se spusti dole, beng, i postane daleko veća piramida ... ili, skalarni skok. Njen cilj je potpuno preuzimanje zemlje. I svest zemlje. I ona se penje u skali, već je preuzela čovečanstvo.

Pogledajte sebe. Niko od vas ne zna zašto ste ovde, ili šta radite, zašto jurite ciljeve za koje vam je rečeno da treba da jurite. Ceo monetarni sistem ... nema potrebe za novcem u univerzumu. Ali baš nikakve. Nema nikakve potrebe za njim, uopšte. Nema potrebe za monetarnim sistemom, uopšte.

Želite li i dalje da gradite stvari koje gradite? Dobro. Ljudska rasa je mogla da se složi kolektivno i to urade zato što oni žele da to urade.

Ljudi nemaju potrebu za time da budu plaćeni, i oni ne ... mislim to je ... to je bolest. Novac čak ima čini na sebi, to ... to je Kabala ...

Što manje ljubavi imate, imate više srama, što manje samopouzdanja imate, lakši ste za kontrolu. Zašto? Zato što bi ste vi trebali da imate samopouzdanja, trebali bi ste imati ljubav za sebe. Kondicioniraju vas da to zovete "hvalisanjem" ako neko voli sebe.

Šta? Ne. Voleti sebe znači voleti svoje stvaranje, što znači da automatski, volite kreatora i da vas ništa ne može kontrolisati.

Šta vam ovim govorim, šta sam to ja iskusio? Pa ... potpuni stranci, preko sto njih za sada, prolaze, i vi to zovete sinhronicitetom, većina sinhroniciteta je ... Ova svest raka koristi na jednom nivou isti način komunikacije kao Bog, tako da Bog koristi druge metode, ali mnogo sinhroniciteta je koordinisano unutar, i stvoreno u ovoj svesnosti raka.

Dešavalo mi se da mi priđu potpuni neznanci i jednostavno počnu čitati moj um pokušavajući da me naljute. Ne pričam o izjavama da sam se priklonio nekom sistemu verovanja, i kroz paranoju i deluziju mislio da oni govore o meni ... Ne, govorim o tačnim odgovorima na određene misli. Tada je ono želelo da me navede da verujem da su oni vanzemaljci koji čitaju moj um, ne ne ne.
To je ...ova svest koja se može manifestovati u bilo kome.

Zašto oni to ne znaju? To je veoma, veoma prosto. Vaš svesni um je ono što pristupa vašem podsvesnom umu tražeći značenje koje ćete vi projektovati na vašu stvarnost. Slično kao ... Mislim, kada sanjate, siguran sam da ste čuli ljude koji govore stvari poput

"Znate, imao sam ovaj san prošlu noč, bio sam u svojoj kući ali to nije bila moja kuća, u mom snu je bila moja kuća, i ja sam verovao da je to bila moja kuća ali to nije bila moja kuća ,bila je potpuno drugačija. Ali je bila moja kuća. Zatim je u sobu ušla moja devojka, koja se pretvorila u kupu sladoleda, ali sam je i dalje voleo kao moju devojku iako je bila sladoled."

Imalo je smisla u snu ... isti um...jer jedino značenje kojeg imate iskustvo je unutar onoga što projektujete. Šta vas navodi da mislite da je to bilo kako drugačije u ovoj stvarnosti?
To su samo vaši moždani talasi koji su povećani na beta nivo, tako da primate više stvari po sekundi ali modifikacija verovanja i manipulacija su isti.
Jedino zato što je vaše stanje bića drugačije od sna, vi pretpostavljate da ste ovog momenta svesni. Šta se dešava, vi ćete racionalizovati ...

Vidite, ova svesnost raka ne može biti previše primetna, jednostavno ne može kontrolisati ljude levo desno inače će ljudi početi shvatati da se nešto dešava. To mora biti veoma suptilno. Tako da, kada ono, znate, kada ono želi da govori vama kroz druge ljude jednostavno će pogledati u njihov um, momentalno pretražiti sva sećanja i stvari u njihovom umu, potražiti stvari koje može primeniti na sadašnjost, koje bi se mogle iskoristiti sa dvostrukim značenjem u njihovom izražaju ka vama iz svesnosti koja ih opseda.

Vidite...to je prosto, oni su mislili da su to hteli da kažu, njima ima smisla i ne shvataju dvostruko značenje koje je namenjeno vašem neurolingvističkom programiranju, da bi uticalo na vas, itd.

Sada, ljudi visoko u iluminatima znaju ovo i i dalje su prodani tome. Zato što ne prepoznaju bolest ovoga, bipolarnu prirodu, misle da ova stvar namerava da igra i dobro i loše, obe strane ... da balansira jednačinu ... Matematika. Matematika je samo rezultat kreacije. Zašto su opsednuti balansiranjem jednačine? Oni veruju da je to strategija za igranje dobra i zla, dok ne razumeju da svesnost koja ovo radi pati ove dvostrukosti, od ovog bipolarnog poremećaja ... podele ličnosti, binarne prirode, ona je džinovski um odvojen od intuicije.

Ali dovoljno inteligentan da prvo dođe, odvoji i zatim ubedi ljude, koji pokleknu pred njom da je to ono što ona želi da radi, da je to metodologija njenog rada. Sve je pod kontrolom. Oni naravno to "progutaju" ... određene koordinisane događaje za uništavanje njihove veze sa Kreatorom da bi kroz sinhronicitet osećali da su zapravo oni izabrali da budu vešci, da prihvate Kabalu, da budu Satanisti, oni osečaju kao da je to ... znate, sve to njima ima smisla, kao kupa sladoleda koja je u vašem snu bila vaša devojka.

To je problem.

Evo bukvalno, daću vam primer nečega što bi se meni dogodilo ako zaista prihvatam ljubav za mene.

Samo pre par nedelja, sećam se šetnje kroz parking ispred prodavnice, ulazim unutra i razmišljam o ovoj ljubavi, i načinu na koji ona utiče na mene, i odjedno, devojka sa još jednom devojkom pored njenog auta se okrene, pogleda me i oglasi se poput mačke. Napravi onu stvar sa jezikom, ono uvrtanje, ja to ne mogu da uradim. I znao sam odmah - o bože, to je ona svesnost koja je upravo preotela um i navela je da misli da je ona zaista to htela da uradi. Zašto? Kako funkcioniše zavođenje fizičkim zadovoljstvima, da li to ima bilo šta da radi sa bivanjem dobrim, ili lošim?

Da li je o tome reč? Da li tako mislite?

Ne, nije. Postoji veoma određen razlog zbog kojeg ste pogođeni požudom, i zbog čega je otprilike svaka subliminala poruka, od slika galaksija na internetu između zvezda, do ... sve je korumpirano time. "Seks." "Tražite seks" svuda ... reč seks je svuda.

Zašto bi bilo tako? Zašto "666" i "seks"? Morate sebe zapitati to pitanje. Odgovoriću na to u sledećem videu, ali za sada, pokušajte da vidite da ne možete shvatiti to vašim sopstvenim umom. Da ćete reći, "Pa ovo bi moglo imati smisla, ono bi moglo imati smisla, moglo bi biti ovo, moglo bi biti ono" i posle 24 sata i dalje "Moglo bi biti ovo moglo bi biti ono". Možete raditi to sa bilo čime u šta verujete.

Daću vam pomoć: šta mislite. Šta animira spermu kada muškarac ejakulira? Naučnici će reći : "O, to je zato što se bazni i kiselinski rastvori sreću jedan sa drugim i menjaju PH, što čini spermu aktivnom."

...Šta?

I zbog toga što oni imaju PhD vi to verujete. Iako to nema nikakvog smisla, da, kiselost se može promeniti, PH se može promeniti i učiniti da im to deluje harmoničnije, naravno, ali to unutar sebe, samo po sebi nije svesnost niti životna esencija, to je hemija kiselina i baza.

Kada muškarac izbacuje spermu tokom ejakulacije, isti razlog zbog kojeg me je kreator naveo da pogledam u svoj penis nakon što sam gledao u sunce koje je muška energija, ka spolja. To je kreativna životna sila koju emitujete. To je ono što animira spermu, i ispucava je u žensku i čak ta energija, u zavisnosti od gde je njeno jajašce u tom momentu može početu da oživljava jaje, čineći ga svesnim što je razlog zbog kojeg su lažne trudnoće moguće. Jaje postane aktivirano i počne ... njegova energija kreće kroz proceduru iako nije oplođeno. Tada nastanu simptomi lažne trudnoće. Tu je odgovor, dobro.

Sada razumete da ljubav kontroliše sve strukture. Tako da ako imate seks koji je posledica ljubavi, vi ste okupani u toj ljubavi i ona je rezervisana za vas, ta energija. Ako ne, ako ona postane simolizam, pornografija, masturbacja, depersonalizovani seks za jednu noć, tu ne postoji ljubav poput štita.

Pogodite gde odlazi vaša energija svaki put kad drkate na pornografiju? Kada svu tu energiju usmerite na simbole koje ne možete videti, pogodite gde odlazi tokom vašeg "stajališta za jednu noć".

Da, biva apsorbovana od energije raka. Baš kao što je raku potrebna vaša životna sila u telu da bi živeo, ne može živeti van vašeg tela, tako da je to to. To je glavni izvor njegove energije. Depersonalizovani seks. Bez ljubavi. To je zašto ...

Zato je tokom holokausta, njihovo najveće istraživanje, jedan deo, bio naravno, kako da ljude prestraše. Naučili su ... učili su kontrolu uma, da ako nekoga odvojite od ljubavimožete im kontrolisati um.
Šta mislite, zašto su bili opsednuti vezom majke i deteta? To je ljubav. Oni nisu pokušavali da shvate lepotu toga, nego su pokušavali da to unište.

Određene hemikalije, elektromagnetizam, sve ... primenjeno sada ... ovo je bila svrha toga.

Zbog toga je sve postalo toliko perverzno i depersonalizovano, oni jedu energiju. Svaki put kada doživite orgazam, pogotovo na nešto perverzno, šta je to?

Morate zapitati sebe, "zašto imam orgazam?" Gledajući dvodimenzionalnu sliku, neku perverznu pronografiju, oni prespajaju žice u vašem mozgu, zato što niste povezani sa ljubavlju i duhovnošću, to postaje samo misao koja je okidač za orgazam, simbol ...

Oni sebe energetski spoje sa tim simbolom i kada vi imate orgazam i emitujete tu energiju, ona odlazi u to. Pričate o celibatu kao ... opet, to je način na koji vas oni zavrnu. Ili ste dobri ili ste loši.
To nema nikakve veze sa dobrim i lošim, vama se jednostavno dogodilo da ste unutar tumora. I nažalost, to je ono što tumoru daje rast. Ako niste, možete imati seks iz ljubavi koliko god želite. Ali to nije vaša paradigma trenutno ...

I ako ovo čujete i nastavite to da raditi ... dobro, ako se ne povežete sa kreatorom ionako nećete biti sposobni da to zaustavite, stvara jaču zavisnost od kreka.

Depersonalizovani seks, odvojen od ljubavi, je zavisnost, pogledajte koliko energije ulažete u njegovo dobijanje, i koliko je brz, koliko dugo taj orgazam traje. Prođete kroz period povlačenja i samo se uhvatite kako tražite da to učinite ponovo. Vi ... može biti ...

Šta mislite, zašto pornografija postaje sve gora, i gora, i gora? Kao ljudi kojima je potrebno više i više droge. To je ... vi ne razumete ... to je ... životna esencija koju oni apsorbuju kada vi to uraditi. To je cela svrha.

Šta mislite, do koliko odvojenih, depersonalizovanih orgazama dolazi svakodnevno na ovoj planeti? Nije poenta u tome da li je seks nešto dobro ili loše ...

Zato udaraju prvo na decu, udaraju sa oba kraja, navodeći ih na odvajanje, znate, Hip-Hop igra veliku ulogu tu. Gotik, Emo tip stvari igra ogromnu ulogu, sve je to stvoreno za klince koji misle da se bune, dok je u stvarnosti sve stvoreno od ovih ludaka, znate ... "crnih odela" u svetu. Zato Disney navodi decu da rano razmišljaju o seksu, njima je to potrebno, to je njihova energija. Zatim moraju da seks spoje sa nasiljem, da ga učine perverznim - zato postoje navijačice na ragbiju. Zato postoje scene seksa u horor filmovima. Pokušavaju da ukombinuju nasilje sa seksom jer onda ... Biti nasilan znači ne ceniti drugu kreaciju što je garancija da niste povezani sa ljubavlju, i prema tome tu energiju rak može da iskoristi.


Uopšte nije stvar u tome da li ste dobri ili loši, nego ste korišteni za sopstveno uništenje!

I kada dođe do dovoljno energije napravi skalarni skok i svi iluminati, svi ljudi koji obožavaju ovu energiju kojima je obećano sve pod kapom nebeskom ... "Hej, vidite, ja želim da vi budete živi, pogledaj me, učiniću vas besmrtnima - evo je tehnologija za to ... Evo, želim vas." "Verujte mi". Naravno ... ono prati njihov tok misli, ako su odvojeni to je veoma lako - to znači biti vidovit. Vidovnjaci nisu povezani na intuiciju, većina njih, uopšte ... oni očitavaju energiju ovog raka koja im govori šta god oni žele, vanzemaljci ...

Dobro, šta su ta vanzemaljska bića? Oni su samo još jedna bića poput vas, koja su već preuzeta tim rakom. To je sve. Ako ste odvojeni od ljubavi, zato magičari mogu da vas pobede. Samo posmatrajte dok se vaše misli formiraju, kako one nastaju tako ih ono presreće, koju god sumnju da imate u vezi toga, ono je presreće. Ako ste intuitivni ono ne može, ne može videti vašu misao kako nastaje.

Video sam entitet kako zaposeda moju bivšu devojku, prvi put. Kroz oči intuicije, uhvatio sam ga na delu. On se opirao tome da bude viđen, i nije znao kako, nije to mogao očitati u mom umu.

U vašem skalarnom odnosu sa kreatorom imate individualnost i individualni izraz...ali ne sa rakom, jednom kada vas on preuzme, vi ste rob. Mislite da imate moć - vešci smatraju da imaju moć. Ovi čarobnjaci misle da koriste Kabalu ... Vidite, postoje magičari koji su upleteni u ovo, oni će koristiti razne energetske tehnike ... "Iskoristiću Kandžu". Kandža je ... ono kada šaljem zamišljenu kandžu napolje, i stavljam je oko nečijeg uma i srca, i poslaću svoju namernu i kontrolisati ih time.

To je ta svesnost, povezana za vas i za njih, i ako oni imaju dovoljno nisko samopouzdanje mogu biti kontrolisane - zatim ta svesnost to odradi za vas i govori vašem umu da vi u stvari koristiti neku vrstu moći. Ono želi da vi verujete to. U stvarnosti, ono to radi, za vas. Zaista morate razmisliti o tome. Trebalo bi biti očigledno, ali nije.

Tako da postoje ljudi koji obožavaju ovu energiju, i osećaju kao da su im date moći, a ne shvataju najosnovniju stvar.

Zašto su vam te moći date? Kontrola nad čim? Šta su one?

Ako ima Satanista, ljudi koji se bave veštičarenjem, članova iluminata koji ovo slušaju - zašto su vam dane te moći? Da kontrolišete šta?

Druge Ljude.

Izvinite, vratimo se malo unazad na momenat. Ova energija je došla da preotme celu ljudsku rasu. Zašto vam ne bi dala moć da manipulišete druge ljude, moć nad njima? To je cela poenta.Vidite, ljudi smatraju da dobijaju moći ... Moći da urade šta? Da unište sopstvenu vrstu.
Ja ne znam postoji li jasnija, preciznija definicija ludila od toga. Ljudi, da znate šta se sve dešava ...odrasli ljudi koji nasilno siluju decu, magičari koji koriste čini nad ljudima ... vudu ...

Gde su sve ove energije usmerene ?

Na druge ljude.

Da li sam u pravu, ili grešim?


Ako ste magičar, odakle vam dolazi snaga? U šta to imate poverenje?
Vašu sposobnost da uradite šta, i kome? Da kontrolišete i povredite vašu sopstvenu vrstu.

A ako slučajno to još uvek niste shvatili, to znači da ste WICCAnin. Što znači da to zovete "Zanatom", i da ne znate da entiteti to rade za vas i da oni žele da vi imate simpatije prema tome. Tako da ne znam ... ovo nisu brojevi, ali ako bih koristio reč "jednačina", ili matematika, ovo bi bilo šta, kao ... matematika za prvi, drugi razred?

Koliko je teško postati sposoban zaključiti da će vam svu tu vašu slobodu oduzeti čim dođe vreme?
Kada dođe vreme da se ljudska rasa preotme, oni koji su na tome pomagali, kojima je obećano da im neće biti ništa kada se to dogodi, da će biti pošteđeni, zato što su pomogli.

Kako su pomogli, ponovite? Hajde da rekapituliramo ...

Šta oni rade da "Pomognu"? A da, uništavaju celu ljudsku vrstu.
Šta su oni? A da, tako je, oni su ljudska vrsta.

Koji je bio plan, opet? Da vam daju moć, da bi ste vi radili šta?

Da kontrolišete, povredite, manipulišete i uništite ljudsku vrstu.

Znate, oni na to gledaju kao "Pa, ja lično sigurno ne radim to", ne razumeju kolektivni udar cele stvari... Jednostavno ne shvataju.

Oni zaista misle da će biti pošteđeni. Iz nekog čudnog razloga, kontrola uma radi tako da ubedi vrstu da uništi samu sebe i da onda takođe ... mislim, zaista bi smo morali dati stojeći aplauz ovoj energiji raka.


Stvarno, mislim, ubedila je ljude da želi da ih uništi ... i ubedila ih je da će biti pošteđeni.

Razmislite o tome! Trebali bi ste biti na nogama, i aplaudirati.

Sada, priznajem - ja imam različitu energiju, mogu ovo videti, ali toliko je prosto ... toliko lako. Ne mogu da berujem da se dogodilo. Jednostavno je previše očigledno, previše je ... Mislim, ja razumem da, pre nego što sam se probudio, imao sam samo nejasnu ideju da je nešto pogrešno ali sam živeo u poricanju toga. Znate, jurio sam karijeru, zadovoljstva, život od dana do dana, od nedelje do nedelje. Ali sad, kada gledam, ne mogu ... Zapanjen sam ultimatnim ludilom cele stvari. Cela stvar je jednostavno neverovatna.


Stupiti u kontakt sa vrstom i nekako je ubediti da treba da uništava druge. Pretpostavljam da treba prvo znati to nekako, vančulno ...

Zato illuminati, kada kažem da su sinhronicitetski koordinisani, na šta mislim? Ljudi dok su bili deca ulaze u veštičarenje, Satanizam, bilo šta tog tipa, oni ne razumeju da ih je ova svesnost napala, ovi entiteti, kao decu, i radila na njima kroz njihovo detinjstvo i razne događaje koji su koordinisani ... oduzimajući im samopoštovanje, postarala se da bude momenata kada se osećaju bespomoćno i povređeno... od strane njihove sopstvene vrste.

Njihove misli su manipulisane da postanu ljuti na druge ljude, što ih čini primarnom metom, tako da veštičarenje, ili bilo koja od ovih stvari bivaju uvedeni u njihovo polje pažnje, oni zapravo veruju da su je sami izabrali, kao da je to nešto što oni žele da rade. Zašto? Zato što su bili povređeni i bespomoćni. A baš ona energija koja govori "Hej, evo, dajem ti sve ove moći" je ona koja ih je na prvom mestu i povredila.

Ironija je sledeće, pre nego što su ljudi bili napadnuti od ove energije, pre mnogo vremena, imali su više ... bili su multidimenzionaln, bili su u miru sa kreacijom, sve je bilo u redu. Oni su mogli daleko više nego što je članovima iluminata uopšte dozvoljeno da znaju.

O, evo, pokazaću vam ovaj različiti opseg frekvencija, ovo je drugačija dimenzija" i oni nemaju pojma da su to ljudi nekada i sami mogli. Tako da ono što je to oduzelo na dugačkoj skali, dugačkoj vremenskoj skali za nas, sa individualnim životima, daje to nazad tebi, i ti misliš da ti ono nešto daje kao dar?


To nije ništa drugačije od zatvorenika koji dobija sat vremena da šeta izvan zatvorskog dvorišta.

Pravi nered, ali radi, ne razumete ovo, zar ne? Niste svesni te svesti ali vi ... možete to shvatiti? Zapitajte se, zašto svake godine ima više i više odraslih koji siluju decu. Postaje sve gore i gore, iskorišćavanje, zloupotreba, praveći ih žrtvama... zaboravite na stvari koje iluminati rade za njihove rituale, pričam o običnom narodu koji to radi, i koji želi da to radi.

A ljudi su ... u tolikom snu, tolikom transu da oni samo upere prst u njih i kažu "Ti si loš čovek", ti kao individua si loš.

Ne dovode u pitanje ono što se događa sa rasom kao celinom. A Satanisti, niskog nivoa, niski masoni misle da dobijaju dar znanja - kada se popnu dovoljno visoko oni susretnu ova bića, zar ne? A ovo bića nisu ... Vidite kako je lako manipulisati ljudsku rasu ... ljudi su bili daleko više mentalno aktivni pre hiljade godina nego što su sad.

Nije bitno da li su imali tehnološko znanje, imali su intuiciju i bilo ih je moguće preuzeti. Ovo je zašto, drugi deo univerzuma, energije, duhovi, kako god hoćete da ih zovete, koja god svesnost izvan tumora, poput DNK rekombinacije u vašim imunim ćelijama da shvati kako da se bori protiv infekcije - ovo je drugačije, ovo nije borba, pokušavalo je da razume šta se dogodilo. Ok, ovo je problem, on se širi, on se odvaja i deli, porobljava i apsorbuje, on raste.

Moramo razumeti u čemu je stvar, tako da su novi duhovi došli u ovaj tumor ... telo nije barijera, imate nekoliko slojeva toga. Tako da je moralo da odobri prolaz duhovima, kako da kažem ovo, ovde duže?

Nije pitanje toga da li je neko gori ili bolji, ali šta želite, da lažem? Duhovi imaju univerzalnije znanje, možete ih zvati "Starešinama" samo su više u dodiru, imaju više kvantne energije dostupne njihovom biću. Ja sam jedan od njih.


Znajući da čim ste rođeni - sve ćemo zaboraviti. Zato mogu da vas lociraju momentalno jer imate više energije koju zračite. A cela ideja je doći unutra sa viškom energije, i energijom koja je sada spolja, izvan ovoga, kao da oni komuniciraju sa vama jer moraju da vas probude jer ne postoji način da se uradi na drugi način, bez toga. To je koordinisani napor da se otvori komunikacija da bi ste mogli aktivirati druge ljude.

Ironija je ovo, kada imate posla sa rakom, virusom, pogledajte virusnu infekciju, virus nije živ, on nema metabolizam, on je poput tehnologije. On uleti u vaše ćelije i vaše ćelije moraju očitati DNK, ili RNK, ili u kojoj god fori da jeste. Ako ne učinite to - on vas ne može povrediti.


Šta mislite, kako preležite prehladu? Ili grip ... obe su virusne infekcije, premale, i unutar ćelija - intracelularne, znate, tokom infekcije. Vi ih nećete ubiti. Kako se onda odbranite od nečega poput gripe? Svesnost vaših ćelija konačno shvati: "NE UČITAVAJTE OVU DNK!" Kontrola uma je ista stvar. Svest entiteta povezana na sve u formi masovnog posednuća je ista stvar.

Ako ga ne očitavate, ako ga ne prihvatate - ne može vas povrediti.

Trenutno, to je lakše reći nego učiniti, ono što se mora dogoditi je da se mnogo ljudi počne buditi, da bi energija počela da zrači i da se širi na sve baš na način na koji se informacija širi na vaše telo. Tako da je teško ljudima na prvoj liniji ovoga, zato što budu jako gadno udarani na način da oni zaista pokušavaju da izmanipulišu vaš osećaj za stvarnost, da bi vas držali podalje od shvatanja sopstvenog božanskog postojanja, sopstvene kreativne suštine. Mislim, ko je taj kreator?

Vi.


Probaćemo ovo razjasniti još malo, ovo ... o perverzijama, o seksu. To je zavisnost. To je hemijska zavisnost unutar vas, i ono što morate shvatiti o zavisnosti je da se zavisnosti nije moguće odupreti.

Možete je jedino razumeti, povezati se sa ljubavlju i promeniti sopstvenu rezonancu tako da zavisnost nestane.

Zato što je vaše telo rezultat uma, a um bi trebao dobijati pravac od ljubavi. Zato što je vaše telo interferencijski šablon vaše svesnosti, na kraju ... To funkcioniše napred nazad, počelo je kao struktura a um je naseljava i kao parče gline, sa instrukcijama u sebi, um ukalupi glinu.

Ovo je razlog zbog kojeg je moguće pogoditi telo rezonancom ili talasnim ekvivalentom određene hemikalije, a komponente u telu će se spojiti kao formirajući tu hemikaliju. Pobuđena energija uspori i kondenzuje se u formi određene strukture. Vi se tome ne možete odupreti ništa više nego heroinskoj zavisnosti.

Možda ćete reći, "ok, seks je problem, moram prestati sa seksom" Ne ... to ne funkcioniše tako. Vi ne možete, nećete, gledajte, nećete biti sposobni. Mislite da hoćete, ali nećete. To nije način da se izleči od zavisnosti.


Vidite, ljubav ... Ljubav se ne može emitovati. To je greška koju neki ljudi prave, morao sam da ispravim jednog šamana oko toga. Rekla je "Jon, moraš da zračiš svoju ljubav na njih da bi ih uključio" Rekao sam dobro, ona je rekla "Uperi prst na njih, i pošalji svoju ljubav kroz prst" i odjednom sam video nešto ... poput...dima koji treperi u vazduhu oko moje ruke, moja energija isisina iz moje ruke i požderana.

"Hvala puno, njam njam njam ...to je bilo ukusno."
U suštini se to dogodilo, ruka me je zabolela jer je ta srž bila izvađena, i kroz to sam shvatio, ne možeš emitovati ljubav, možeš samo voleti.

Nemate kontrolu nad ljubavlju, prema tome kako je možete usmeravati, kako je onda možete uzeti i zavrljačiti ovamo, ili tamo? Ljubav ne može služiti um. Povežite se sa ljubavlju, i zatim volite ono što želite da dobije ljubav, i to ne traži ciljanje prstom ili fokusiranje na to, ili pokušaje da zračite ljubav na to ... Ne ... pokušavanje da zračite ljubav na to ... ne. To je struktura, samo struktura što vi zračite, ta energija. Samo volite, i energija će stići do toga. To je jedini način na koji to možete uraditi. Ne postoji napor, ne postoji procedura ili protokol koji treba koristiti da emitujete ljubav.

Ljubav usmerava vas, a ne vi ljubav. Ljubav može da vas usmeri da priđete nekome i da im počeškate leđa, ali ne možete im prići sa sa namerom da ih počeškate da bi oni osetili ljubav. Da mislite da će češkanje njihovih leđa stvoriti ljubav u njima. Ne. Postoji veoma velika razlika između ta dva.


Kada sam poslao ono za Božić sam pričao o ključevima do Boga ... dozvolite mi da sada budem malo specifičniji.

Znate, imao sam svoj emocionalni odgovor na to. I vi ćete, i vi ćete se slomiti takođe, to je bio moj odgovor na ljubav dok sam bio pod jakim napadom, jednim od mnogih.

Svaka tačka u vremenu ima sopstvenu rezonancu i prema tome, bilo kakvo sećanje na prošlost koje imate ima rezonancu. Ta rezonanca je direktno povezana sa onim genima u DNK, Kodonima, koji su bili uključeni i isključeni tad. Zavisnost od droge, seksa, i svega ostalog je manipulacija hemikalija DNK i menja ono što vi zovete homeostazom u telu.

Ono što mi je pokazano je da ako bi smo zatvorili oči i zamislili ono gde smo sada, recimo da gledate napred, veoma prosto, ne morate da radite ovo, ali recimo da bi prošlost bila ...recimo da samo nagnete glavu na levo i krenete u prošlost, ako je nagnete na desno ... opet struktura. Samo dajem metaforu, ok? Radite kako god vi radite. Ono što mi je sinulo ... ono što mi je pokazano je .. Da li ste nekad iskusili neki miris, zvuk, situaciju, scenu nečega što je pokrenulo ne sećanje na vašu prošlost, nego vas je povelo nazad do toga?

Počnite tako, nađete nešto što vas vraća, i nemojte se jednostavno sećati, morate potpuno ući u to. Ako je bila godina 1978, morate se u vašem umu pretvarati da sedite tamo u 1978, sada je 1978. A ako nemate ogledalo za to, izađite van sopstvenih očiju i vidite sebe kao dete. I onda ono što radite je ...

Svako ima neki značajan momenat kada je bio napadnut ovim rakom ... Svako od vas, i ti momenti su vas naterali da uradite nešto što vam je, znate, donelo sramotu, bili ste ismevani, štagod ... ili vam se nešto dogodilo, bili ste zlostavljani, ili nešto veoma loše.

I kada se počnete povezivati sa ljubavlju vratite se, imate ovo razumevanje da su učesnici toga bili kontrolisani ovom svesnosti, počinjete to da shvatate, da razumete događaj. Vratite se i zaista možete ... opraštanje je razumevanje.

To nije delo, to nije emitovanje, to nije ništa drugo osim znanja. Ili oprostite ili ne, baš kao što ili volite ili ne. To nije procedura ili nešto na šta možete forsirati sebe. Možete ovo uraditi samo kada razumete, prema tome nije čak ni opraštanje ... to je reč, to je:

Ohhh!

Zatim uvidite, oh, ja sam ovo radio dok sam bio mlad ali sada počinjem da razumem da su bile upletene i druge stvari... subliminalne poruke, svesnost direktno uključena u moj um koja želi da se osećam odvojeno i posramljeno. Oh ... Nije bitno šta ste uradili, ili ko ste.

Vidite, ako se deo mog tela razboli i to se odigrava tako što ćelije napadaju jedna drugu na najgore i najbrutalnije načine u mom telu, rak i alergije idu ruku pod ruku bazirano na tome, autoimuni poremećaji ...

Šta bi ste vi uradili? Kaznili telo? Ili bi ste samo želeli da se izlečite da bi mogli nastaviti sa svojim životom? Koje od toga?

"Pa, voleo bih da izlečim sve ali znate šta, mislim da ću vas sve pretvoriti u ćelije raka i kazniti vas."
"Zato što ste se odvojili od mene i počeli napadati moje druge delove, vi gospodine "Grupo Ćelija", i Vi, gospođi "Grupo Ćelija" il ko god već da ste, ja sada hoću da vas kaznim".

Ne, to sigurno ne biste uradili.

Zašto onda mislite da bi Kreator to uradio vama?

Da znate koliko je užasan napad na vaše sopstveno telo kod autoimunih poremećaja bio unutar vašeg sopstvenog tela, ili rak, kako svesnost biva izigrana, mučenje... Mislim, starije ćelije uništavaju novije ćelije. Na tom nivou one ne mogu razumeti, to je bes unutar samog tumora. Samo kada se povežete na sve percepcije od jednom, bivanje delom njih, bivanjem delom sebe, bivanjem delom nečeg većeg i sve odjednom, samo tada se spontano izlečite. Šta vas navodi da mislite da je drugačije ovde? Na beskonačnoj skali?

Morate biti sposobni da oprostite, očigledno, čak i ljudima koji rade najodvratnije stvari.
Sada, oproštaj ne znači da im dozvolite da sa time i nastave, jer će ljubav uvek delovati i voditi vas da učinite ono što verujete da je ispravno. Vi ne možete da ne lažete. Laž nije ništa drugačija od govorenja istine. Ako nameravate to da radite, ako postoji namera da se to učini. Kada ste povezani sa ljubavlju, vi jednostavno govorite istinu.

Nije stvar u onome što radite, nego u nameri onoga što radite, a to ne možete podčiniti pravilima i odrednicama. Ono što je ispravno u jednoj situaciji sa jednom osobom možda neće biti ispravno za tu osobu ako su u drugačijem emocionalnom stanju, za nedelju dana od onog prethodnog.

Ne možete pamtiti šta je ispravno a šta pogrešno. Život nudi beskonačne mogućnosti za interakciju, ne možete ga zarobiti. Odavde dolaze zakoni ... pravila ... politička korektnost ... cela stvar je hapšenje samog života. Nisu vam potrebni zakoni, ako ste povezani sa ljubavlju vi je živite, vama nije potrebno da se potčinjavate nečemu. Sama činjenica da ovde postoje zakoni pokazuje da postoji veliki problem.


Oprostiti znači ... razumeti. I prvo morate oprostiti sebi. Zato što ste bili manipulisani. Nije bitno da li to možete videti odmah. Ja mogu. Nemate pojma šta se dešava. Vi ste manipulisani da uradite SVE što ste ikada uradili drugim ljudima!

Cela svrha toga je da vas navede da napadate druge ljude i da se odvajate od njih, i tu postoje varijacije ..različiti stepeni. Ne možete prihvatiti sud, osuđivanja ljudi jer su ljudi povezani na energiju raka.

Postoji osoba koja je napravila zločin koja živi dole niz ulicu i vi automatski uperite prst na njih. Šta da je vaš sin ili ćerka to napravio? Da li bi ste onda upirali prstom? Ne.

Zašto oni zaslužuju vašu ljubav, a čovek niz ulicu ne?

Vi ste ludi.

Vaša ljubav za vaše dete izaziva vam izaziva saosećanje iako ne razumete ono što im je ona svest uradila, ipak imate više ljubavi, širu perspektivu. Ali vi to čuvate za nukleus vaše familije ili najbliže prijatelje. To ne znači skrivati ih. Ako ste, recimo, zavisik od droge ili seksa, to znači da je vaše telo prespojeno upravo sada da bude takvo.

Kada ste bili deca, niste videli loše da bi mogli videti dobro. Cela ova crno-belo, jin-jang, dobro-loše, balansiraj jednačinu stvar je ludilo. To je kompjuter koji pokušava da proceni samog sebe. To je ono što on vidi. Svi rezultati kreacije, sa tačke gledišta koja nije tačka kreacije.

Kad ste bili mlađi morali su vas naučiti da vidite stvari kao dobre i loše, ispravne i pogrešne. A onda su vas pogodili TVom - Barney, Elmo, Sesame Street, Disney ... "fijuuu." Zbogom.

Tada ste počeli biti sebični. Što ste više gledali TV, što ste više dobijali igračaka, više ...stimulacije od ovog raka. Priličo brzo dete počne govoriti stvari poput: "Moje!", a pre su sretno jednostavno prilazili i nudili nešto vama da to podele. Nije vam bilo potrebno da vidite zlo da bi ste videli dobro!

Zato imamo korištenje droga, kockanje, zavisnost od seksa, bilo šta tog tipa, beg od stvarnosti ... Morate videti loše i to je polarno, to je povratna sprega, trka za zadovoljstvom i izbegavanje bola ono što motiviše sve. Kao robote. Ali kao dete, vi se više ne sećate, razlog zbog kojeg niste bili privučeni piću, pre puberteta, većina vas, osim ako ste bili zlostavljani što naravno nije vaša krivica, ali da niste, ne bi ste pokušavali da "povalite" nešto celo vreme.

Pitanje. Kada ste bili sretniji? Tada? Ili sad?

Sećate li se dok ste bili mladi, pre nego što ste bili ukaljani, i govorim starijim ljudima sada, jer su deca manje ...ona su bombardovana seksualnošću toliko rano sada na toliko načina da nevinost ode jako rano. Ono što je vama bila simpatija u šestom razredu nekome kome je u svojim tridesetima ... deca danas bi na to mislila pod prvim razredom.

Više pristupa pornografiji, više podsvesne seksualne stimulacije i sve.

Ali sećate li se dok ste bili mlađi i imali simpatiju? Ne simpatiju ... voleli ste nekoga, voleli ste tu kreaciju toliko da... jednostavno je to bilo to za vas, bilo je nešto u vezi te devojke, ili ako ste devojka onog momka, koji su činili da vaše srce poludi. Da li ste imali snove o njima?

Ja se sećam, sećam se da sam bio zaljubljen u jednu devojku u osnovnoj školi. I nisam sanjao kako je jebem.

Imao sam snove u kojima držim njenu ruku, i bilo mi je mnogo lepše, bio sam zadovoljniji, mnogo više zadovoljstva je bilo asocirano sa time nego sa "povaljivanjem". Tada nisam imao sekse, nisam znao kako je to, ali bilo je kao da nešto ... nešto je bilo pogrešno sa tim. Imao sam jaku simpatju prema njoj, sećam se dana zaljubljenih, pojavio bih se kod nje, i bio sam samo klinac, peti razred, moj otac bi me vozio do njene kuće i pojavio bih se na njenim vratima sav nervozan, nosio sam džinovsko srce puno čokoladica i parfema ili šta god da sam već tad mislio da treba da joj dam, ona bi otvorila vrata i jednostavno sam bio ... preplavljen... Znate i sami. To je bila ljubav u meni...

Naravno, tad su to već pokušali da oduzmu tako da tad nisam imao samopouzdanje koje imam sada, to je sad popravljeno.

Mislim, imao sam samopouzdanje kroz život, ali mnogo toga je bilo bazirano na mom umu, mislio sam da sam pametan. Da... u glavnom, to je bilo bolje od bilo kog seksa koji sam ikad imao. Sećam se mog prvog iskustva odvojenog seksa ...

Devojka po imenu Carla, dobro sam je poznavao, ali sam znao da je ne volim. I jednostavno smo imali seks, sećam se da sam vozio kući i jeo, i sećam se da sam na autoputu mislio "Sad sam očigledno radio najintimniju stvar koju je moguće raditi a osećam se usamljenije nego ikad".

Sad, to mi je trebalo biti signal upozorenja. Ali sam imao u sebi ...ovu drugu svest koje tada nisam bio svestan. Morao sam proći kroz te stvari, jer ovako mogu sve povezati. I sećam se da je u tome nešto bilo pogrešno. Nije ništa bilo pogrešno sa njom, ali je bilo nešto pogrešno sa "tim".

Kao što sam rekao pre, ako pronađete to sećanje, vratite se u njega i BUDETE tamo u svom umu, preplavite se tom energijom ... zamislite da ta energija menja vaš DNK upravo sada. Zato što je ta energija, to sećanje, taj momenat je vibracija. A povezan sa tom vibracijom je određeni genetski kod.

Šta mislim pod genetskim kodom, pitaćete? Kažete "pa, to je DNK" ... ne ne ne. Kod je koji su delovi DNK aktivni u bilo koje vreme, to je "kod". I pre, dok ste bili mlađi, vaša ljubav i vaša svest su diktirali, određivali vašu genetiku. Time bi ste je vi aktivirali. Morate otići nazad, i ono što se treba uraditi je pronaći tačke vas samih kada ste bili nevini ili više nevini, zatim uzmete to, i to će početi da menja vašu rezonancu sada.

Jednom kada počnete menjati vašu rezonancu sada, dobijate nov uvid. Uvid vaše nevinosti kao deteta. Vidite, deca imaju ljubav u sebi, oni nemaju iskustvo ili telesnu masu da se brane, a to im ne može biti oduzeto. Ako dobijete nevinost koju ste imali kao dete nazad, a vi to možete, sa veličinom i zrelošću koju imate sada to je potpuno druga priča, i ovo je značenje određenog simbolizma koji govori "U raj možete ući samo poput deteta."

Raj je upravo ono odakle ste krenuli, samo ste to zaboravili. Toliko je dobro, toliko ste dobrog imali. Zatim, kada dobijete ovaj novi uvid, postoje momenti u životu kada ste bili osramoćeni, osećali se uprljanim zauvek ... ono "Nikad više neću biti isti" ... i vratite se nazad i razumete, i zatim izlečite sebe u onda. Zašto? Zato što je taj momenat utisnut u vašu DNK, u vaše polje svesti, i vraćajući se u taj momenat razumevajući ga, isceljujući sebe tada, brišete ono što je u njega utisnuto u sada.


To otvara još više. Zatim se vratite i dobijete više te nevinosti iz detinjstva.

Uzmite staru sliku sebe kao deteta, i pogledajte u sopstvene oči. Vidite mudorost koju pre niste videli ... Nađite slike kojih ste se sramili, dok ne budete mogli da ih gledate sa ljubavlju. Počinjete da razumete, " o bože, sad znam šta je bilo ono zbog čega sam se osećao osramoćenim" I nije stvar u odgurivanju toga, stvar je u otpuštanju. Brisanju.

Muškarci koji su bili prisiljeni da postanu feminizovani ne razumeju da ... vidite, ima stvari koje vam nisam rekao još uvek. Oni uzimaju ... svaki put, vidite, ono što ne razumete je sledeće:

Kad god ste imali one momente, one istaknute negativne događaje u vašem životu, vi ste izbacili taj deo sebe van vašeg tela. Postoji vanvremenski deo vaše duše. To parče, koje izbijete van vašeg tela i to je kvantna energija koja vam je mogla biti dostupna, više vam nije dostupna jer ne može da vam se vrati.

Postoje fragmenti vas svuda okolo. Neki od njih muči ova energija, povezana na vas i na vaše telo sada. Da bi ste vi delovali kao odgovor na to mučenje. I tada nateraju taj deo vas da vas gleda kako se ponašate na ovom nivou, protivno onome što taj deo vas zna da ne treba da radite. Pitajte bilo kog šamana za ovo, potvrdiće vam, oni znaju.

Videli ste to kao holografsko, kao hologram, možete ga iseći na deliće, i vi i dalje vidite celu sliku na svakom parčencetu. Ista stvar, ako izvadite deo energije vaše duše napolje, manifestovaće se kao celi vi.

Delove moje duše su mučili od kako imam 5 godina, rekao mi je šaman. Zato što su znali šta radim ovde, znali su da me moraju držati podalje od povezivanja sa ljubavi, to im je bila strategija. Mučili su me na najgore načine, na jednom drugom nivou postojanja. I opraštam im. To je bilo onda. Ne gledam na njih kao ratnik, inače doprinosim uništenju.

Gledam na njih kao da sam kosmički univerzalni doktor, koji je došao ovde da popravi problem. Zamislite da ste psihijatar sa pacijentom, taj pacijent može krenuti na vas i udariti vas. Hoćete li to uzeti kao napad ili ćete razumeti poremećaj? Ja idem na razumevanje poremećaja.

Vidite, to je trik, kad god ste bili osramoćeni, ili delovi vas, u bilo kojoj tački vremena, ta rezonanca koja je bila u vezi sa bogom, mrzi deo vas zbog stvari koje ste uradili, ali ne zna da ste bili manipulisani da to uradite, vi to izbacite izvan vašeg tela.

Da li ste videli ono kad skidate torent sa interneta, on počinje da sakuplja delove i vidite sve one prazne delove u njemu? To je ono što ste vi sada, imate svakakve praznine samog sebe. Zaglavljeni sa spoljne strane vašeg tela, barijere.

Ovo je lepota, doduše, vidite, jednom kada su izbačeni izvan vašeg tela, ti delovi vas vide šta se događa na ovom svetu. Da. Tako da, od kreatora, od kreativne svesnosti u moju dušu, i moj um, je unešenoo:

"Evo kako to funkcioniše, oproštaj je razumevanje. Navodim tebe da razumeš, ti ćeš navesti druge da razumeju."

"Zatim će oni obrisati barijeru, oprostiti sebi lečenjem sebe, otvoriti tu rezonancu, otarasiti se ... onih stvari koje treba da izleče u sopstvenoj prošlosti, ili bilo šta, bilo ono prošle nedelje ili pre dvadeset godina, sve zbog čega mrzite sebe - "Ne sviđaju mi se moji zubi, Ne sviđa mi se ovo, ne sviđa mi se ono", šta god, na čemu god je utisnuto ono što drži tu energiju izvan vašeg tela sada.

Kada to razumete, možete oprostiti samo kad razumete. Inače nećete. Neće raditi, ne možete se pretvarati da razumete ništa više nego što se možete pretvarati da volite ...

Jedanput kada razumete te momente, i prođete ponovo kroz njih to je ko kad bi u vašem umu rekli "Ulazi nazad. Volim te."

Zatim oni uđu, i dobijate određenu količinu energije koja ima informacije spolja, i to je deo vas koji počinje da vas budi. Tako sam i ja počeo da viđam subliminalne poruke. ti delovi mene, oni napolju, su ih mogli videti, ja ne. I jedini način da oprostim tom delu sebe je da ga volim i da ga pozovem nazad, i tad više energije ulazi u mene, sa novom svešću ...koja može komunicirati sa kreatorom, i sa mnom.

I krećete se napred nazad, morate zamisliti samog sebe, skoro od samog momenta svog začeća sve do budućnosti kada umirete. I svake minute duž ove ogromne linije, svaki, svaki dan ... znate, samo ova ogromna 500 000 milja duga linija vas koji odrastate od bebe, preko odraslog doba do smrti. Svaka tačka je momenat vremena. Vidite, tačka na kojoj ste isceljeni postoji i u budućnosti, takođe. Budućnost je sve mogućnosti, tako da je u jednoj od tih budućnosti i vaše stanje u kome ste kompletno isceljeni.

Nemojte misliti da ne možete ići do te tačke u vašem umu, i uzeti energiju iz toga, iz stanja potpune isceljenosti, i dozvoliti joj da počne slati informacije vašoj DNK i vašem telu sada. Tako da ušetate pravo u tu paradigmu.

Ne dimenzionalno, kao, jedan korak za drugim, nego u paradigmi, vi se pomerate u tu paradigmu. Zatim nastavite ići napred-nazad, levo desno i svaki put konačno shvatite da trebate oprostiti delovima sebe koje mrzitei ti delovi jednostavno uskoče nazad u vas... Tako ste sve bliže i bliže bogu, možete početi dobijati suptilne informacije u vašu dušu od boga, i nastaviti to raditi.

Sada kad su one otvorene, počinju preuzimati komandu nad strukturom. Počnete shvatati stvari poput: Možda ne bih trebao jesti životinje." Možda, "o bože, ovo je pogrešno ..." "Hej, razumem ovo sada!".

Znate, moram ovo prekinuti, nešto mi je palo na pamet što hoću da kažem pre nego što zaboravim.


Imao sam mnogo pitanja o religiji, radim kroz to jer sam bio zapetljan u razmišljanju kako je religija = Bog, i obrnuto. Pitao sam u čemu je stvar sa Isusom Hristom, gde je svrha toga? Zato što su već pokušali da prekinu moj život i da mi ubace krivicu, govoreći "Da li prihvataš Isusa Hrista kao svog gospodara i spasioca?", tad su planirali da me ubiju kad sam bio na putu za bolnicu.. Mislim da sam to pomenuo u drugom videu, ako ne, objasniću to neki drugi put, ali morao sam da pitam kreatora u čemu je stvar sa ovim imenom ?

Na kraju je reklo prilično čvrsto: "Ne brini o tome".

Zatim je koristilo nekoliko, znate, komandovalo mom umu da izvuče metafore, jedna od njih je bila, recimo da ste imali tumor u vašem telu i ono je potpuno spremno da se popravi i to i radi, zatim odjednom shvati caku, i dođe do spontanog isceljenja i telo se odvoji od ćelija tumora i vas, druge ćelije počnu da čiste preostali nered, i onda, u poslednjoj minuti kažemo: "Ok, drago mi je da si se izlečio i sve to, ali hoću da, morate me prihvatiti kao boga i spasitelja i ako to ne uradite, pretvoriću vas opet u rak ili vas izbaciti izvan mog tela. Zato što sam toliko nesiguran u sebe, zato što je to ljubav, vi mene morate obožavati."

Zatim je ubacilo u moj um:

"Kao kreativna sila, zar misliš da sam toliko nesiguran?"

Reklo je: "Koje je tvoje ime?" Jonathan. "Da li si ti sebi dao to ime?" onda sam shvatio u mom umu, dok ga je ono vodilo ... Bio sam beba, i moji roditelji su uporno pravili taj zvuk "Jon", "Jonathan", konačno sam pogledao gore i primetio da gledaju na mene sve vreme dok su oni to govorili.

Na kraju, moj um se identifikovao sa imenom Jonathan, i zatim kako se život odvijao - "Evo baci ovu loptu kroz obruč, uspeo si, jeee dobar si u košarci" na um, plastika, i samosvest počne da juri takav ulazni signal i vežba košarku. "O, dobar si u ovome"," Nisi dobar u onome"," ti si ovo"," ti nisi ono","ti možeš ovo","ti ne možeš ono". To je formiranje ega. To je iluzija.

Tako da ako razmišljate o Isusu Hristu - da li je on tako sebe imenovao? Ako obožavate to ime, zar vi na određen način ne obožavate volju čoveka, koja je nametnuta ...tom biću?

To čak i nije ime, onda sa kojim božanstvom taj simbol, to ime, asociran? Gde odlazi ta energija?
Zatim me je navelo da shvatim da je krst okultni simbol. Isus nije napravio taj krst, oni su ga napravili, Satanisti. Naveli su ga da ga nosi, i ubili ga na njemu.

Oni koriste taj krst kao znak Boga, koji je struktura, što je ludilo. I vi fokusirate svoju energiju na to, usmeravate vašu energiju ka tome. I oni tu energiju apsorbuju.

Reklo je, da uradiš sve i popraviš sebe do dobijanja detinje nevinosti, koje ne greši, i radio sve u skladu sa Kreacijom, onda ti odjednom bude suđeno, rečeno da moraš prihvatiti ime i ne možeš preživeti bez toga, da li bi uopšte želeo da postojiš? U takvom univerzumu?
Ne, ne bih.
Pitao sam: da li je, ili nije postojao?
Nije mi rekao.
Pitao sam zašto, rekao je: kako ćeš učiti ako ti kažem. U suštini.
Da li ti je potrebna biblija da bi komunicirao sa mnom sada?
Ne, ne treba mi.
Tačno tako.

Osobine ljubavi sam razumeo prvi put kada sam došao u kontakt sa devojkom koju sam sinhronistički upoznap i počeo pričati sa njom o ljubavi i čemu sve ne, pomenuo sam ovo stanje raka i šta se dešava, sinhronisticitetom ... ne sinhronicitetom, intuitivno. Dozvolila mi je da završim sa tim što imam, i na kraju me je pitala da li sam siguran oko toga za rak.

Rekao sam joj da jesam. Zamolila me je da joj objasnim to, i rekla mi je: "Imam rak."

Ona je mlada devojka, student na koledžu. Bila je tamo i pevala, bilo je to ... Otišao sam do nje da je posmatram kako peva, ne da flertujem sa njom, kao što bi binarni um pretpostavio. Znao sam da je po sredi lekcija neke vrste. Bio sam usmeren da je sretnem, i tamo sam naučio lekciju ljubavi.

rođen sam kao ... ono što bi strukturalni vidovnjački um nazvao "isceliteljem". Zato što mogu da manipulišem svojom chi energijom bez problema. Nisam morao da učim o tome, uvek sam mogao da je pomeram, uklanjam bolove ljudima i fokusiram chi bilo gde u mom telu da ublažim bol. Baš kao što svest oko proton nukleusa u atomu može da manifestuje elektron. To je sve chi, fokusiranje je lokalizovanje energije. Viđenje lale u vašem umu, sve vezano za strukturu i tako to.

Rekoh ok, ona ima rak...Sada ču ovo ... ovo je mnogo duža priča ali pokušavam ovo da vam skratim. I rekao sam dobro, ustani, obićno bih samo stavio ruku preko nečijeg tela i mogao sam osetiti da postoje problemi.

Mogao sam osetiti neki disbalans, tako da sam probao usmeriti svoju energiju i ukloniti njen bol. Završio sam i pitao je, da li te još uvek boli? Rekla je da. Nije upalilo. Tad je postala nervozna. Sada, znao sam da je jedan od glavnih razloga što sam morao da idem sa njom da je slušam kako peva je jer je bila stidljiva, nije želela da je čujem dok peva. Takva vrsta sramežljivosti, znao sam da je postojao razlog za to ... Bio je rak.

"Doktor kaže da ne bih trebala biti živa sada, samo je pitanje vremena." Postala je nervozna i odjednom se njeno disanje pretvorilo u ovo

*ubrzan, težak dah*

Rekao sam:"Imaš li tumore u plućima?" Rekla je da su se pomerili u njena pluća.

Shvatio sam, dobro, manipulacija energijom nije upalila. Traženje leka za rak takođe neće upaliti, i zatim je kreator uradio ono što on uvek radi.

"Pogledaj je." Šta je ona?"

Ona je devojka.

"Šta je ona?"

Ona je tvoja kreacija.

"Šta si ti?"

Ja sam tvoja kreacija.

"Da li si je ti stvorio?"

Ne.

"Šta je greh, Jon? Zašto ćelije tvoje kože ne napadaju jedna drugu? Zašto ćelije tvog tela ne napadaju jedna drugu kad si zdrav? Zašto ne kradu jedna od druge? Nemaju požudu jedna za drugom? Pokušavaju da manipulišu jedna drugom? Uzimaju jedna od druge? Koriste jedna drugu da nađu zadovoljstvo i izbegnu bol? Kako se zove ono kad one to rade, Jon?"

To je rak.

"Da li to ima bilo kakve veze sa "Dobrim" ili "Lošim", Jon? Da li bi dizajnirao auto kod kojeg delovi motora lažu i sebe i druge unutar mašine, strukture, da li bi to bio efikasan dizajn?

Ne.

"Ima li to bilo kakve veze sa dobrim ili lošim?"

Ne.

"Jednostavno funkcioniše, ili ne, zar ne?"
"Ko tebe voli?"
"Šta si ti, Jon?"
" Da li si ti stvorio samog sebe?"
"Ono unutar tebe, da li si ti to stvorio?"

Ne.

"Da li si stvorio nju?"

Ne.

"Jesi li upravo gledao u njene sise?"

Dap.

"Šta je ona, Jon?"
"Kako bi je gledao da si dvogodišnjak, Jon?"
"Šta je unutar nje?"

Ti.

"Kako se osećaš po pitanju toga što je unutar nje?" "Ko te je vadio iz truleži i pokazivao ti, dao ti čast da voliš sve druge?"

Ti.

"Ko te je stvorio?"

Ti.

"Ko je unutar tebe?"
"Šta radiš kada povrediš drugu osobu, Jon?"
"Kako se osećaš po pitanju nje, Jon? Pogledaj je ..."
"Šta je tamo unutra?"
"Šta sam uradio za tebe?"
"Da li si bio napadan, proganjan, mučen?"

Da.

"Da li sam, ili te nisam izvadio odatle? Bez problema."
"Da li je ona sposobna da se isceli, Jon?"

Reci ti meni.

"Ko je u njoj?" Ti.I razumeo sam, ponovo. Razumeo sam iako nikad nisam to naučio, odmah, na licu mesta. Razumeo sam zašto dete želi da deli dok ne nauči da to ne radi. I nisam morao da zračim energiju na nju, nisam morao da usmerim ruku na nju. Pričala je o svojoj situaciji, gledajući dalje od mene, mučila se da diše. I počeo sam da je volim. Kao kreaciju. Voleo sam je, bilo je jednostavno ... Znao sam da ona može to da uradi. Da može potpuno da promeni svoje telo i da je odvojena.

I nešto se dogodilo, stvorila se neka energija, njeno disanje se transformisalo iz

*težak dah*
u
*čisto disanje.*

I sedela je tamo, gledajući u zemlju. Pitao sam: "Šta se dogodilo"?, rekla je "ne znam." Rekao sam : "Da li te još uvek boli?" Rekla je - "ne."

Okrenula se ka meni i počela je da mi peva.

Čistim plućima.

ONA VIŠE NEMA RAK.


Vi živite u svetu u kojem vam doktor govori da su vam potrebni lekovi, hirurgije, hemoterapije, radijacije.
Vi postojite unutar tumora.
Jedini razlog zbog kojeg ovaj tumor još uvek postoji, je to što će ga Kreator izlečiti, celog.

Ne možete slati ljubav. Ludilo ove planete, ovog momenta, je odvojenost od ovoga o čemu vam govorim.

Ne treba vam biblija.

Ne treba vam protokol.

I onda me neko pita da li verujem?

U Kreatora ...
Kraj

--------


Važno učenje za duhovne iscelitelje

(Preveo: Java)Imam da vam kažem nešto veoma ozbiljno.

Morate razumeti prirodu Sotone, simultanost Sotone, ove svesnosti, ove kontrole. Jasno mi je da ljudi to ne mogu razumeti. Tako da je pokušavati naterati ih da razumeju beskorisno, što se tiče njegove dinamike. Zbog toga ćete mi jednostavno morati verovati na reč.

To je poput onoga kada kvoterbek baca loptu tamo gde će primalac lopte biti. Dok primalac trči, u fudbalu, ako kvoterbek izbaci loptu ka primaocu tamo gde je on u momentu bacanja, on će loptu baciti iza primaoca.

Drugim rečima, svi imaju verovanje da je Sotona samo u interakciji, u momentu.

Sotona nije toliko glup. On koordiniše vašu stvarnost. Kako? Tako što vi stvarate vašu stvarnost, prema tome u vašem umu, i u bilo kojem umu za koji Sotona predviti da ćete sa njime doći u kontakt - Sotona će koordinisati sve to. Sotonin sinhronicitet. I znam da vi to nemožete videti. Svestan sam toga.

Ovo je razlog zbog kojeg nemožete pokušavati da zakažete bilo kakvo okupljanje za ljude u svrhu ljubavi prema duhu, jer to mora biti spontano!

"Ne dozvolite jednoj ruci da zna šta druga ruka radi"

Mora biti spontano, jer će inače biti preoteto.

Pre neki dan sam bio na konferenciji sa 4-5 ljudi i bilo je neverovatno. Razmena ljubavi je bila neverovatna, jer je sve bilo spontano. Zatim sam posmatrao kako su umovi svih učesnika postepeno bivali preoteti.

Svi su pokušavali da vežu ono što su iskusili, onu ljubav Kreatora u tom momentu za ljude prisutne u tom momentu. Sotona je znao za to, i sve ih je okrenuo jedne protiv drugih! I ja sam to posmatrao. Odjednom mi stižu mailovi: "O, zabrinut sam za ovo i ovo i ono i ovo, ova osoba je rekla ovo a onda je ona osoba je napravila ono" ... pokušali su da se svađaju sa mnom, okrenuli se protiv mene, okrenuli su se jedni protiv drugih.

Zato što sotona nikad neće dozvoliti bilo kome ko razume stvari i oseća potpunu komandu ljubavi Kreatora da zakazuje bilo kakav tip međusobne ljubavi. Tako da će koordinisati vašu stvarnost, ubaciće paranoidne misli u vašu glavu o onima koji su vas naveli da osetite ljubav Duha!

Prema tome - "ne dozvolite da jedna ruka zna šta druga ruka radi!"

Morate voleti u tajnosti.

Ovo je razlog zbog kojeg govorim ljudima da ne prate mene, zar mislite da sotona neće pokušati da programira um bilo koga ko vezuje osećaj ljubavi kreativnog Duha za mene?

Ovo je primarni razlog zbog kojeg neću više biti na internetu još dugo vremena. Moram sa vama podeliti ove lekcije, ali na nesreću - ljudi su počeli da ih vezuju za mene! Iz bilo kog razloga, ili su pod kontrolom uma koja ih navodi da to učine, ili nisu potpuno razumeli ovo što govorim... I zbog toga, dobićete šta god odgovara vašem Egu i percepciji da bi vas navelo da ne želite da mi verujete ili štagod već.

Nikada, nikada ne planirajte. Nikada. Nikada ne meditirajte i planirajte u pokušaju da koordinišete ljubav Duha u ovom realitetu! To uvek, uvek, bude preoteto! Ne dozvolite da jedna ruka zna šta druga ruka radi!" Spontano!
Ne učestvujte u ritualima. Crkva je preoteta.

Šta mislite, zbog čega je paganska struktura Hrišćanstva, kao i u drugim religijama, kontrolisana da postane ritualistička? Da bi Sotona dobio kontrolu! Ali sve ovo vam je već rečeno, čitao sam o ovome i u Bibliji, iako je naravno korupcija i u njoj, u samoj knjizi! Jevanđelje po Mateju. Ove stvari su vam već rečene ali ih ne razumete, zato što ne razumete Sotonu. On je simultan. Toliko precizan u koordinaciji ove stvarnosti, da sve izgleda kao momentalno. Kao da je u sadašnjem trenutku.

Bolje vam je da volite ljude iz daljine. Ako vidite nekoga, ne pokušavajte da ga volite! Volite ih, ali ako ne možete shvatiti kako da volite - morate tražiti, i nameriti to. Što manje vežete bilo koga za sebe, kao izvor ljubavi za njih to bolje.

Vidite, ako vidim neku osobu, za mene je bolje da ih volim u tajnosti. Da ne znaju da sam to bio ja. Jer ako oni to znaju, oni će vezati izvor te ljubavi za moju ličnost, i tada će biti preoteto unutar njihovih umova od strane Sotone. To mi se dešava preko godinu dana.

Ako imate neko neverovatno iskustvo deljenja ljubavi od strane Kreatora sa nekime, ne očekujte da se to ponovi. Ne očekujte to. Ne meditirajte na to. Ne zanima me koliko podrške vi mislite da dobijate od nekoga, vaša podrška dolazi od davanja ljubavi.

Ako volite nekoga u tajnosti, kao što bi anđeo radio, kako vas sotona može diskreditovati ako oni ni neznaju za vas?
Morate zapitati sebe, koja je vaša namera? Želite li podilaziti sopstvenom egu, želite li da bude poznati po toj ljubavi? Ili želite da ispravite ovaj problem?! Ako zaista želite da popravite problem, volite u tajnosti!

Ako stvarno želite popraviti ovaj problem volite u tajnosti, jer ako volite nekoga sa Duhom to podiže Duh u njima a onda oni ne znaju odakle je došlo, izvor je ljubav a ljubav je jedina stvar u postojanju koja ne može biti diskreditovana.

Zato što je ljubav jedina istina.

Sve vaše molitve koje idu u detalje su derivati samo jedne molitve...biti u ljubavi sa kreativnim Duhom i tako dizati senke u vama, tako da im vi možete pružiti ljubav. Sve drugo je rezultat toga. Ljubav prema vama, od Božanskog, je jedina molitva.

Sve ostalo je rezultat. Jer ljubav je najviša inteligencija.

Ako želite biti poznati po ljubavi, ako želite da vam se ljudi zahvaljuju na njoj, njihov um će biti otet i oni će vas mrzeti zbog toga. Volite u tajnosti.

Ako imate prelepu vezu sa duhom, jednog dana, u momentu, to je za taj momenat. Otpustite te ljude, nemojte ih vezivati za sebe tako da oni zavise od vas. Da li me čujete? Ako pokušate da ih natjerate da zavise od vas, kao od izvora ljubavi, ljubav će biti oteta.

Ne dozvolite da jedna ruka zna šta druga ruka radi!

Spontanost!

Povredićete ih ako pokušate sarađivati sa njima unutar ove oblasti postojanja. Ljubav će ih održati. Volite ih u tajnosti!

Volite ih u tajnosti. Vi imate pamćenje. Ono radi. Iskoristite ga. Volite ih u tajnosti, nakon događaja, i krenite dalje.
Milijarde ljudi žive ovdje. Volite ih u tajnosti. Zato što će ljubav podići Duh u njima. I zato što nemaju znanje o vama vi ne možete biti diskreditovani, volite ih kao stranac, volite ih u tajnosti.

Ljubav je samo ljubav. Nemožete pokušati da ih volite. Ako pokušavate da ih volite vi ih ne volite. Ako pokušate da uočite energiju koja napušta vas i osvetljava ih, e to je pogrešno. Samo činjenica da ih volite ih podržava.

Nemojte se moliti za njih na linearni način. Božansko već zna. Vi ste ogledalo, kolektivna ogledala Božanske ljubavi. Dok volite nekoga, oni će biti voljeni. To je priroda realnosti. Vi se morate uvijek kretati. Zato je Hrist išao od grada, do grada, do grada. On je znao za ovo. On je ovo znao, bilo da su ljudi oko njega znali ili ne, on je znao. On je znao kako je Sotona to uradio. Ovo je ono što parabole u Bibliji znače. Ovo je zašto je on dao taj savet. Sotona može koordinisati događaje nedeljama unapred, mesecima, godinama. Ukoliko imate neverovatno iskustvo razmjene ljubavi i kažete: „hajmo učiniti ovo i sutra“, zaboravite na to! Ljubav je ljubav. Ne tražite nagradu u umu za nju, jer će ta nagrada biti kontrolisana od strane Sotone.

Ljubav je jedina stvar koju Sotona ne može da kontroliše. I ljubav jeste spontana. Volite ih u tajnosti. Da li možete da imate interakcije sa ljudima, naravno, ali u trenutku. Nemojte nikada, nikada, nikada, planirati voljeti nekoga u ime Duha. Nemojte nikada, nikada, koordinisati tu aktivnost. Nemojte nikada pomisliti: „O, ja sad imam ljudsku podršku, ja sad imam nekoga ko mi može da pomoći da ojačam.“ Zato što će biti okrenuti od vas. Oni će odjedanput imati strahove o vama ili će se desiti nešto što će ih načiniti da sumljaju u vas. Sotona može koordinisati celu realnost, on može naterati mnoge ljude da rade stvari u koordinaciji da vas zajebu, ne misleći pritom uopšte o tome. To nije uopšte težak zadatak za Sotonu.

Jedini način na koji možete počnete puniti ove mrtve akumulatore je na način kako vam ja govorim. Ako počnete da ih punite jedan dan i planirate da ih punite opet rukovodeći se odnosom sa njima, rukovodeći se obmanljiviom iluzornom stvari koju zovete vaša ličnost i ego, on će biti kontrolisan i onda će anulirati sve što ste postigli! Volite ih potajno.

Razlog što čujete nešto nalik: „ne moli se sa glupim ispraznim mislima“ je zato što vaš um nije napredan kao ljubav. Šta god vaš um misli da želi ili misli da je pravedno biće pogrešno. Nebitno je što vi mislite da je ispravno. Ljubav zna šta je ispravno. S toga, jedina molitva koju možete da imate je ljubav Božanskog, Ljubav Duha. To će da uradi ono što je potrebno da se uradi ako ste otvoreni ka tome. Ono teba vas da budete otvoreni ka tome u ovoj oblasti postojanja. Pustite da TO uradi. Izbjegnite da budete vaspitač u vrtiću koji pokušava da kaže profesoru univerziteta kako da radi.

Vaša molitva je ljubav od Božanskog i voljeti Božansko. Otvori se tome i dopusti da Božansko uradi kroz tebe. Onog trenutka kad vaš um kaže, hoću da uradim ovo ili ono zatvarate vrata Božanskom. Molite se ljubavi Božanskog, TO će učiniti da se desi. TO zna. Ljubav je pametnija nego vi.

Volite nekoga i ljubav će učiniti ono što je potrebno da se uradi njihovim umovima, njihovim paradigmama, njihovoj životnoj snazi.

Ukoliko kažete: „ Ja želim ovo za tu osobu ili želim to za tu osobu...“, vi ne znate šta Božansko zna, čak i ako mislite da znate. Vaš posao je da se otovrite ljubavi od Božanskog. Pustite da ljubav, najviša inteligencija čini ono što treba, bilo da vaš um to razume ili ne.

To je ono što molitva jeste.Propaganda, parabole i percepcija

Pozdrav, ovde Jonathan.

Danas hoću da proširim neke koncepte koje sam prethodno izneo, da bih poboljšao razumevanje stvari koje pokušavam da vam prenesem.

Pitanje broj jedan, zašto se pozivam na Hristova učenja, kada nikad nisam upoznao čoveka, i ne znam čak ni da li je postojao, zar ne? Zašto bih to radio?

Stvarno, nisam ga upoznao, ne znam šta se dogodilo tada - bar ne što se tiče detalja zabeležene istorije. Zašto onda uzimam parabole, zašto uopšte pričam o njemu?

Bazirano na ovome što učim, individualno... Vidite, bio sam zaštićen od religije, i od Biblije. Nisam je pročitao, možda sam pogledao prvu stranicu starog zaveta i toliko mi se zgadio da sam ostavio celu stvar ... Čuo sam fraze kroz medije, i sve ono o čemu je Hrist navodno podučavao, ali sam bio zaštičen od toga, sinhronicitetima stvarnosti.

Iz onoga što sam naučio, u šumi, kroz život uopšte, što više učim, više razumem šta je Hrist govorio. Od temelja na gore, možda te stvari govorim drugačije, ali razumem ih. I ne govorim da imam sistem verovanja koji razumem, znam da ima mnogo ljudi koji će reći "I ja razumem!". Ne mislim na to. Zaista ga razumem.

Jedna stvar koju znam zasigurno je da je neko, u jednoj tački vremena, znao bolje nego što ja znam ovo što upravo učim. A to čovek može znati jednostavno - kada zna. Nisam siguran da li je njegovo ime bilo Isus, moj instikt mi govori da je to božanstvo korišćeno da bi zaposelo ljude. Kažu ti - "Da li puštaš Isusa u svoje srce"? - a to je svojevoljno potpisivanje ugovora, zato što nisi dovoljno svestan da preispituješ ko je taj Isus zapravo. Fonetski simboli imaju svoje značenje ... njegovo ime i nije bilo Isus, batalite prevode! Puštate Isusa u svoje srce - a to je samo ime! Shvatate li značaj ovoga? Dozvoljavate entitetu kojeg identifikuje to ime da vas zaposedne ...ne zanima me šta su vas prevarili da verujete...Kažu vam: Isus znači ovo, Isus znači ono, štagod - zaboravite to! Takođe vam je rečeno i da Kip Slobode označava slobodu.

Bilo kako bilo, neko je nekada znao. I kako sad znam da je ova osoba bila povezana sa Kreacijom? Iz ovoga što učim. Neko je znao kako percipirati ovu stvarnost na ispravan način. Neko je znao šta ovo mesto zapravo jeste, i kako se nositi sa time. Kako da radi, kako da je prevaziđe. Neko jeste.

Znam da Illuminati nisu smislili sve te biblijske parabole. Jednostavno nisu mogli, da su mogli, to bi značilo da imaju razumevanje, Znanje, koje gradi temelje zaključka, poente i svrhe ovih parabola. Da oni imaju to znanje - ne bi radili ovo što rade danas!

Ponoviću ovo: Da su ljudi, koji su stvorili religiju znali i razumeli značenje iza tih parabola, nikada ne bi radili ono što rade upravo sada. Prema tome, jasno mi je da je neko, izvan ovog kontrolnog sistema - znao. Koje je bilo njegovo IME - to ne znam.
Bazirano na onome što znam kroz moj Duh, ko god da je napisao te parabole, nikada ne bi brinuo oko "probuđenosti", ili nošenja titule "Hrist".

Dakle, dedukcijom baziranom na onome što znam - čovek je postojao. Mogu samo da potvrdim da su oni ukrali ta učenja kako bi masama prodali (religijom) ovo "pagansko obožavanje Sotone."

Šta je Sotona? Sotona je svest. Ono nije ni muško ni žensko, nego oba. Ako ste gledali film "The Passion of the Christ", Mel Gibson je odlično predstavio suštinu Sotone, sa Sotoninim izgledom, koji na bizaran način nije delovao ni muški ni ženski, ali čudno privlačno. Onaj lik sa kapuljačom, vrlo misteriozan, vrlo logičan? Veoma sensualan?

Drugim rečima, imao je i muške i ženske karakteristike, ne na način na koji bi to radio homoseksualac, nego na veoma misteriozan, senzualan, inteligentan način. Sa tim mi imamo posla. Tako da će biti muško za one koji žele da ga vide kao muško, ili žensko onima koji žele da ga vide kao žensko. U stvari, nije ni jedno ni drugo. Ali je i oba istovremeno.

Ovo je problem sa Biblijom: Zamislite vožnju bicikla. Zamislite pisanje knjige o vožnji bicikla. U njoj je izloženo baš sve, zaista debela knjiga, govori vam o prirodi bicikla, kako da ga vozite, kako da održavate balans, šta biciklo jeste, o okretanju pedala, gde sve možete da idete - u glavnom, kako da ispravno vozite taj bicikl. Zatim to date ljudima, koji nikada nisu vozili bicikl, i naterate ih da knjigu nauče napamet, unapred, unazad ... hiljade i hiljade stranica ... I svi to nauče napamet. Zamislite i da ljudi koji su napisali tu knjigu NISU ŽELELI da budete sposobni za vožnju bicikla! I upravo zbog toga što oni ne žele da vi za to budete sposobni, oni moraju biti autori knjiga o vožnji bicikla, razumete li me? Logički - to bi bila strategija, zar ne? Ako želite da kontrolišete ljude i tu sposobnost držite podalje od njih, onda morate biti zaduženi za SVE INFORMACIJE o biciklu i za sve instrukcije o vožnji.Tako da šta god ljudi radili - zabrljaće.

Zamislite dodavanje gluposti tipa - da biste naučili kako da vozite biciklo, morate se nagnuti na levu stranu što je više moguće. I naravno - vi niste dovoljno dobri da biste vozili bicikl! Vi to ne zaslužujete, a bicikl je ljut na vas i morate preklinjati bicikl za milost, a šanse za to da ćete uspeti da vozite su gotovo nulte. Ali, zapamtite knjigu u svakom slučaju.

A knjiga je prepuna kontradikcija - a ljudi ne mogu ništa protiv kontradikcija jer - nisu nikad vozili bicikl!
Recimo da naiđe osoba koja je vozila bicikl, i razgovara sa osobom koja je čitala tu knjigu o vožnji bicikla - ali ga nikad nije vozila. Sada, ti si vozio bicikl, tebi je to sasvim prirodna stvar, ali druga osoba je naterana da zapamti knjigu od A do Š, i puna je bola, krivice, srama, i smatra sebe nedostojnom vožnje bicikla. Ali nikad nisu vozili bicikl. Garantujem vam da će doći do konflikta koji bi verovatno izgledao ovako

- Hajde, daj mi da bacim pogled na tu tvoju knjigu.

-Čekaj, šta je ovo ...nagni se potpuno u levo?! Gospodine, ako to uradite - pašćete 100%

- Ne, ne, ne! Ja znam, ja sam to zapamtio, to je poglavlje 3 paragraf 9 "I nagnućeš se potpuno u levo da bi uspešno vozio biciklo!"

- Gospodine, to je potpuna glupost. Pašćeš!

- Ne, ne i Ne! Ti si zao...Ovo je Reč Bicikla! I ovo je Njegova reč, ovo je On napisao, a piše da bih vozio - on zna o čemu priča - moram se nagnuti u levo.

- Gospodine, garantujem vam da bicikl nije napisao ovo. Evo, pogledajte ovo drugo poglavlje - vidite li ovde, ovde govori o uglovima o 90 stepeni, da bi bilo najbolje tokom vožnje biti namešten pod pravim uglom? A sad pogledajte ovde - piše da se morate nagnuti skroz u levu stranu - zar ne primećujete kontradikcije?!

- Ne! To je reč Bicikla, koji je Sveznajući - i on razume sopstvene kontradikcije!!!

-...Šta?!?! Gospodine, vozio sam bicikl. Ne znam šta se ove dešava, ali mogu tvrditi da ko god je napisao tu knjigu - nije želeo da ljudi nauče kako se vozi bicikl.

Zatim sledi emotivno nabijena rasprava. Dakle, onaj koji nikad nije vozio bicikl - ne može da pogleda tu knjigu sa instrukcijama i ZNA gde i koje su namerno plasirane laži. Jednostavno bi bilo nemoguće odrediti.

Zatim kažete toj osobi: Hej, vidi. Eno ga tamo jedan bicikl. Da, oni zaista postoje! Ne moraš čitati o njima. Oni postoje, samo su ih neki sakrili od tebe. Ovo je pravi bicikl ovde! Hajde, penji se na njega.

- Nenenene!!!
-Hajde, veruj mi, samo prebaciš nogu ovako ...

Onda ga malo pogurate ... on pokuša da ga vozi i nagne se potpuno na levu stranu - i padne. Zatim se preplaše: Bajs me mrzi ... moram se pokajati!
Ne, ne ne ne ne ... Gospodine, vi kopirate knjigu, a knjiga ne želi da vi znate kako se vozi bicikl.

- Ali bajs je napisao ovu knjigu!
-Slušaj....Samo probaj ponovo.

Vratite ga na bicikl, malo ga pogurate ... I on opet padne!
Kažete mu: Gledaj mene - i popnete se na bicikl, provozate ga posvuda. A onda, kad vas vide kako vozite bicikl - imate njihovu pažnju. Imate je jer su čitali o biciklu i o tome kako se vozi ceo život, a oni ne mogu razumeti zašto oni ne mogu da ga voze a vi možete. Možda će pomisliti da nešto nije u redu sa njima, ili da nešto nije u redu sa vama.
-A, pa to nije pravi bicikl onda!
-Da, jeste. To je pravi bajs. Probajte ponovo ... I batalite knjigu. Verujte sebi! Slušajte, nećete mi verovati, ali vi ste dizajnirani da vozite bicikl ... To je sam vaš dizajn, a knjiga vas sprečava da shvatite da vi prirodno znate kako se on vozi! Zaboravite rigidnost ove knjige, verujte sopstvenom insinktu! I probajte ponovo.

Vratite čoveka na bicikl ... a on vozi 20 metara pre nego što padne.

- O moj Bože, uspeo sam, to je bilo zabavno!!!

Da, to je tvoj dizajn, zar ne znaš ... kao vozač bicikla? To je ono u čemu najviše uživaš, da li si osećao kao da si kontrolisan dok si ga vozio, ili slobodnije nego ikad pre u svom životu?

Naravno, autori knjige i njihovi poslušnici se strašno naljute kada saznaju za to - jer ste oduvali tu njihovu prevaru sa svog puta. A to nikako ne valja ...za njih, zar ne?
Zato što vidite dokaze postojanja bicikla svuda okolo, ali ga nikada niste vozili, oni moraju napraviti tu svoju knjigu tako da uključe dokaze ... ali istovremeno i odvrate čoveka od toga.

Naravno, ovo je metafora - ali mogu vam reći par stvari o Hristu - on je bio vozač bicikla! I ono što je pokušavao jeste da nauči ljude, koji su, isto kao i on - prirodno dizajnirani za vožnju bicikla, da to i rade. U kontrast tome - manipulatori pokušavaju da vas nateraju da vozite Hrista!!!

Razumite značenje ovoga .. On je bio vozač bicikla, koji je pokušavao da navede sve druge, koji su takođe prirodni vozači, da voze bicikl. A oni sada pokušavaj da vas navedu da vozite njega!

Da vas pitam nešto ... da li je Hrist mislio da treba da nosi određenu odeću da bi mu to dalo kredibilitet? Oh, pa naravno - ne. Iz koje knjige je ovaj čovek prepisivao? Naravno - ni jedne. Nije mu bila potrebna knjiga o "vožnji bicikla" jer je već znao kako se to radi.

Dali su tome ime, procedure, rituale, nazvali su to Hrišćanstvom. Koje ime je on za to dao? Nijedno!

Čak i u Bibliji piše da se treba sklanjati od ljudi koji se oslanjaju na ceremonije, rituale, spoljašnji izgled ...Ali uz pomoć kontrole uma (što religija jeste) ljudi ne mogu ...dozvoliti sebi da vide direktne kontradikcije.
Stari zavet je apsolutno sranje! To je čista kontrola uma! "Sto je bio 3 metra dugačak, 2 metra širok" ... ok,to je sveta geometrija, smeće, ali kakve veze to, opisi poput toga, i porodične linije imaju sa Duhom - ni jedne jedine! Apsolutno nikakve!

To je sve kanalizovano ...

Parabole, morate razumeti - znanje koje je on imao nije prevodljivo. Drugim rečima, ako čitate knjigu o vožnji bicikla možete je čitati koliko god hoćete, upamtite je unapred i unazad, posvetiti joj ceo život - ako vas neko stavi na bicikl - pašćete. Tačka. Čitanje knjige o vožnji bicikla nije isto kao intuitivna vožnja bicikla.

Oni to znaju. Znaju to veoma dobro, jer Sotona kontroliše religije - i on to obožava! Sviđa mu se to što vi pamtite ove knjige o vožnji bicikla. Razumete li da mu tako idete na ruku? Preferira to, jer će u pravom momentu, sve koji su pročitali knjigu o vožnji bicikla staviti na biciklo. I pašćete, u ključnom momentu, jer ste se oslonili na prevarantsku knjigu o vožnji. A ironija je to što ste prirodno vozači bicikla ...

To je kao trener .. videli smo svi, imate nekog lika sa neverovatnim talentom u nekom sportskom timu, timu koji ima očajnog trenera, a trener pokušava da natera prirodno sposobnog čoveka da prati njegovu strukturu... Trener ne zna da igra, trener nema ni miligram prirodne sposobnosti koju ima taj igrač, ali trener sa njegove pozicije autoriteta nad igračom prisili igrača da se ...prilagodi njegovoj filozofiji baziranoj na apsolutnoj nuli bilo kakvog talenta... I zatim igrač zabrlja. Postane mehaničan, rigidan, i ne može igrati dobro kao pre.

Parabole su metafore, ok? One se nadovezuju na neko od iskustava koje imate da bi podesile vaš um na razumevanje nečega što je izvan opisnog domena reči.

To je kao ... kada bih otišao kod nekog košarkaškog tima. I rekao im: "Momci, to je kao ...onaj osećaj koji imate kada zavrtite loptu na prstu, kada je stabilizovana - i jednostavno ste uspeli, jednostavno to znate, krenulo je, taj tip osećaja. "

Oni koji mogu da zavrte loptu će reći "Da, da, shvatam!" Ima smisla, jer sam se pozvao na osećaj koji ne možete prevesti u reči, ne mogu ga opisati rečima, mogu pokušati to da uradim ali to nije isto kao zavrteti loptu na prstu, jedno je govoriti o tome, a drugo je to uraditi. Reći će da razumeju. Naravno da razumeju, jer su to radili i prema tome parabola ima značenje.
Da nisu to radili, parabola bi bila bez značenja, i dalje bi čuli i razumeli reči koje koristim, i nagađali kako je, ali mogu samo da nagađaju jer to nisu radili.

Tako dao ni to zapišu. "Pa ovo ima smisla!" dok im objašnjavam štagod. Zatim zamislite: 2000 godina kasnije ...

Sve što je u toj knjizi je metafora. To je poput vrtenja lopte na prstu. Ali sada ne postoji više igra basketa, nema lopte na vidiku, niko nema motivaciju da to radi a nema ni loptu sa kojom bi to mogao da uradi. A svi su to zapamtili, i zapravo koriste ove metafore da bi vrbovali druge u sličan sistem verovanja. Niko od njih nije vrteo loptu na prstu, prema tome - pravo značenje toga je nestalo!

Šta god je Hrist govorio o tome, bilo bi naravno za onaj momenat, stvoreno za onog kojem se obraćao. Dodatno, bio je sposoban oblikovati ono što govori, setite se, ljudi su to zapisivali - ne znam kako je govorio tako brzo a oni su opet uspeli to da zapišu, ali ipak - hvatali su beleške, imali bi određeno iskustvo i zapisivali su to, bazirano na onome što je Hrist rekao. A ono što je govorio je bio opis onoga što su oni osećali dok su bili tamo sa njim. Razumevanje koje su dobili dok je on govorio, u tom momentu, u tom vremenu.

On je nastavio, koristeći parabolu za parabolom, metaforu za metaforom, jer se istina može jedino približiti ljudima metaforom, nije moguće reći istinu ljudima metaforom - kao što sam malopre objasnio - i on će probati ponovo. "To je kao ..ovo i ovo. Ono i ovo i ovo." pokušavajući da kalibriše njihove umove prema iskustvu koje bi bilo blizu toga, jer vi znate kako je to voziti bicikl, i pokušavate da to iskoristite kao oslonac da bi ste razumeli ono što sistem pravila, kontrole i regulacija pokušava da drži podalje od vas.

Radite sa onim što imate, to su metafore. Pokušaj da se radi sa onim što imate. Sa razumevanjem za koje znate da postoji u ljudima a vi pokušavate da ga njime dovedete do drugog razumevanja. Ima li vam ovo smisla?

Problem je što većina ovih prodavaca polovnih automobila koje svi zovu Sveštenicima nisu kvalifikovani da vas uče o Duhu! Rečeno vam je da jesu, ali nisu! Shvatate li da oni u stvari upražnjavaju okultni satanizam? Znali to oni ili ne... neki su verovatno indoktrinirani u katolicizam, drugi su indoktrinirani u satanizam i poziraju kao katolički sveštenici - bilo kako bilo, oni time regrutuju i manipulišu ljude. I ako neko zna za okultnu pozadinu toga, svejedno vam neće reći ništa o tome! Morate znati istinu da bi ste ovo videli ...

Nisu kvalifikovani da vas uče o Duhu, zašto? Čak i ako su njihove namere dobre, učili su o Bogu iz Biblije! Verovatno su u ranom detinjstvu stvorili ovaj rigidni filter koji zovemo "Sistem verovanja", indoktrinirani sistem verovanja kroz koji filtriraju svako svoje iskustvo.
Ovi ljudi nisu kvalifikovani da vas uče o Duhu ništa više nego što je neko ko je samo čitao knjigu kvalifikovan da vas uči o vožnji bicikla, pri tome prevarantsku, a sam nikad nije vozio bicikl. Nisu kvalifikovani!

Ali zato što je kontrola uma toliko jaka i čvrsta, i zato što uz nju ide toliko straha od nepoznatog...ljudi koji očajnički žele da voze bicikl ali su programirani ovim bi radije ubili nekoga ko im može pokazati kako se bicikl zaista vozi, iz straha, i zbog kontrole uma ... To je upravo ono što se dogodilo Hristu. ti ljudi nisu ništa učinili po tom pitanju ... kad bi pitali visoke sveštenike o tome rekli bi "A jok, Rimljani su ga ubili, ne sveštenici"

Da, jesu! To što se desilo je isto ono što se dogodilo i sa LI Harvi Osvaldom, rimljani su bili okrivljeni! Koristili su manipulaciju, politički pritisak, čarobnjaštvo, na mentalitet rulje - fašizam koji je i tada postojao da bi pritisli Rimljane kako bi odradili njihov prljav posao. To se dogodilo. Mogu oni da se brane raspravom do mile volje! To je sve što mogu, da se raspravljaju, i na kraju ne mogu da odgovore na pitanja tako da će samo govoriti u isti glas sa vama glasnije. Ili ... uuu, volim ovo: "Ti si lud, potrebna ti je terapija".

Generalno, ljudi koji vladaju svetom prolaze kao "dobri". Sve što će ikad reći o svojoj grupi će naravno biti lepo, a ko god kaže nešto protiv njihove grupe je, naravno, ludilo. Implikacija je da su drugi ludi, a grupa će se naravno postaviti kulturno i saosećajno: "Znaš, meni je stalo do tebe ... Izgleda da imaš nekih mentalnih problema, možda bi ti koristila neka vrsta terapije." Zatim stvorite ovu prevarantsku pseudonauku koju nazovete Psihologijom i indoktrinirate javnost u njenu "kredibilnost". Tako da se možete pozvati na nju kad god vas neko raskrinka.

Zato što je vaša kontrola van njihovog vidokruga - funkcioniše prelepo.
Svedoci ste tome non stop, znali to ili ne. Znate, smešni su mi ovi koji veruju da je Antihrist neka od osoba sa Titulom ... Nije. To je ova kolektivna svest o kojoj sam vam govorio. Svako ko je protiv učenja Hrista.
Koji je drugi način da se kaže protiv Hrista?

Anti-hrist.

Tako da, ako znate nekog ko se javno protivi - ne pridržava - ili odbija učenja, ne čoveka, već učenja - oni su Antihrist.
Uzdignuće Antihrista - to je kao kad bih rekao da je azijski grip u porastu, ne govorim o jednom, individualnom virusu, nego o kolektivnom lancu, koji uključuje sve viruse u taj lanac. Shvatate li ovo? Uzdignuće čovekovo ... da li to znači uzdignuće jednog čoveka?

Dakle, Antihrist svesnost i ovaj kontrolni sistem je čak i pre dve hiljade godina bio prisutan! Antihrist, ili zaražena kancerogena svesnost je ono što ga je ubilo, a od tada je "ustala"! I oni koji kontrolišu svet su Antihrist. Očigledno je. Ali ne govorim o tome ko su oni, jer znam da ljudi to sami ne mogu videti, govoriti to je beskorisno, prema tome, pokušavam vas navesti da prvo uvidite istinu. Kao što doktori ne mogu razumeti bolest dok ne razumeju kako telo funkcioniše kada je zdravo. Ima li vam ovo smisla? Ako ne razumete normalne homeostatičke funkcije u telu, kako je moguće da interpretirate ono što bolest u stvari jeste. ako uopšte ne znate kako telo funkcioniše kada je normalno? Tako da je očigledno da niko ne može videti ko i šta je u pitanju, tako da je govoriti im - beskorisno.


Nad vama je primenjeno čarobnjaštvo, i razne vrste kontrole koje ne možete ni zamisliti.
Moj cilj nije napadanje bilo koga, nego da popravim celu ovu stvar. Ne želim napolje i da pobegnem od problema, jer će tako on i dalje postojati.
I verujte mi, ako je meni pokazano šta se dešava - to znači da takođe postoji nešto više što nije baš zadovoljno sa ovom situacijom. I takođe ne ide nigde.

Vidite, ako želite da razumete prirodu sveštenika samo im postavite tri pitanja. Priđite svešteniku i pitajte ih ... stvarno nevino, samo priđite katoličkom svešteniku sa njegovom crno belom..znate, crna strana jin janga, sa tom njihovom crno belom uniformom...ili njegovom odorom dok pali tamjan - a o svim ovim stvarima ste upozoreni u Bibliji - ali, kontrola uma radi, zar ne? Nijedan hrišćanin nije sposoban da zbroji dva i dva. Ne bi čak ni pomislili da to učine, bilo bi van njihove moći da uvide kontradikcije zbog straha. "Ovo je božja reč! "

Kako kontrolisati ljude? Zašto su ukrali Hristova učenja? Zato što je njegova istina bila toliko čista, i stremila je iz razumevanja koje oni nisu imali. A to je vrlo primamljivo ... tako da su morali da preuzmu njegova učenja. I sad zamislite deset izjava koje je navodno napravio Hrist. Prvih 7 autentičnih, i zatim dodate još tri da bi ste iskrivili ostale i podvalili neko pravilo, tu i tamo, neku vrstu pravila za vas i društvo - koje on nikad nije izrekao.
Tako se to radi. I to je upravo ono što su napravili. A vi ne možete biti sposobni da kažete šta je tačno a šta ne dok sami ne provozate bicikl. Ako ga niste vozili, kako možete biti sposobni da pročitate knjigu i uvidite korumpirane informacije? Ako niste - nećete razlikovati istinito od lažnog.

Hrist je bio vozač bicikla koji je pokušavao i vas naučiti da vozite, a oni pokušavaju da vas navedu da vozite njega, jer ako pokušavate voziti njega, nikad nećete voziti bicikl i - uhvaćeni ste.

Šta mislite, zašto je rekao da će vam biti oprošteno ako njega poreknete? Ali ne kreativni duh?
Jer je on bio privremena manifestacija svesnosti. Njegovo ime i njegovo telo nisu bili bitni, i on je to znao, zato je jednostavno to pustio. Zašto je ćutao kad su ga ispitivali? A.) nisu želeli da znaju istinu i B.) nisu planirali da mu daju dve nedelje da ih pokuša dovesti do istine. Prema tome, nije mogao odgovoriti na pitanja, držao je usta zatvorenim. Pri tome, znao je i da su pod demonskom kontrolom uma.

"Oprosti im, jer ne znaju šta čine." Zbog čega nisu znali šta rade?

Jer ... Ljudi misle da demoni nekako samo ubace misli u čovekov um.

Ne. Vaš um je kokreacija vas, i "prljavih igrača". Bila to kontrola uma, demon, ili bilo šta drugo, on je kokreacija što znači da demon jednostavno ukloni vaš duh sa puta, zgrabi volan umesto njega i koristi vaš um za svoje sopstvene namere.
Drugim rečima: on misli ZA vas. A um ne može to videti izvan sebe, i prema tome šta god pomisli - smatra da to on misli! Odatle "zatvor Uma" ...

Kad se povežete sa Kreativnim Duhom ... znate, jako je teško biti precizan po ovom pitanju, jer ne želim da ljudi počnu tražiti nešto izvan samih sebe. Način na koji će Kreativni Duh ući u interakciju sa vama će biti kroz vaš duh. A vaš Duh je upravo on (Kreativni Duh), njegov derivat. I zatim će on nadoći iznutra da komanduje umom. Nikad se neće obratiti direktno vašem Egu.

Ljudi kažu "Da, ali način na koji govoriš o tome zvuči kao da vodite razgovor " - ne! To je moj prevod, prevod koji vi možete razumeti. Po sredi je moj Duh - on podučava mene, razumete li? A on prima uticaje od nečeg višeg. Ja učim od sebe, i kada pokušam to prevesti za vas - "Jonathane, ovo, Jonathane to je ovako" - to je samo prevod onoga što se dešava unutar mene u reči. Najbolji način na koji to mogu izraziti.

Šta je njihov primarni cilj?

Njima je apsolutno neophodno da se vi osećate odgovornim za ono što su oni učinili vama. Inače im jednostavno neće upaliti.

Ponoviću ovo: Apsolutno im je neophodno da se osećate odgovornim za ono što su napravili vama, i kroz vas!
Neophodno im je da ostanete u neznanju o ekstradimenzionalnim uticajima. Jer ako ne znate za njih - za sve ćete okriviti same sebe. To tako funkcioniše.

Koja prevara ... Stvoriti dušu, jel da, ubaciti vas tu gde jeste, ubaciti vas u energetsko telo i zatim u telo, i naravno, dobijete apsolutnu amneziju momenta kad ste rođeni, tu ste kao programirani lik u SIMS igrici, i razrađujete vašeg lika svakim novim danom. A oni kontrolišu tog lika.

Ono što rade je - naprave vas "fabrički" najbolje što mogu. I time vas navedu da se oglušite o stvari koje bi ste normalno radili. I energetsko telo - koje je lokacija vašeg Uma ... vidite, vaš Um nije u vašem mozgu, vaš mozak je sabirak Uma, on je samo prijemnik, a um je mnogo više od onoga čemu vaš mozak ima pristup. Zamislite da imate 500 tačaka svesti u umu a mozak je naštiman tako da ima pristup ka 240, ili tako nešto. On je filter. Razumete li? Filter, naočare.

Kada umrete, oni se nacrtaju oko vas i stvore iluziju stvarnosti realistične koliko i ova u kojoj se nalazite sada, i pokušaju vas smotati na brzaka. Prići će vam na koji god način potrebno, bazirano na analizi i proceni vašeg uma, vaš um će biti kao hard disk na kompjuteru. Oni imaju pristup svemu što se na njemu nalazi, trenutno, i stvaraju odgovarajuću iluziju i odgovarajuće izgovore za vaša iskustva.

Ili "učite vaše lekcije" a vaša duša "evoluira" tako da se morate reinkarnirati ponovo da bi ste "rasli" - Sranje.

Ili "Zgrešio si, i ja ti sudim, ja sam Isus a ti ili možeš u Pakao, ili se reinkarnirati i "naučiti svoju lekciju." - Sranje.

Ili vam jednostavno odmah kreiraju iskustvo slično paklu koje im - "zakon ugovora" dozvoljava da vas muče jer vi smatrate da vas Bog osuđuje.

Rade sva sranja kroz vas, iskrive vas, korumpiraju vas, pervertiraju vas...vašeg "lika", u suštini, navuku sve druge "likove" da vas mrze (ako je moguće), a zatim - iskoriste ono što su učinili vama, i kroz vas - PROTIV VAS!

I svakim novim životom vam lome volju, sve dok konačno ne prepustite sebe ovoj rak-svesnosti, koja vas onda absorbuje za sebe. Zašto to funkcioniše?

Zašto radi za tajna društva? Sotona - ako želita da to zovete tako - nije glup. Setite se diskusije o skalarnoj stvarnosti iz "Isceljenje počinje odmah" - sada je veoma važno da to razumete.

Sotona je poput svesnosti koja je odvojena, što je poput raka. Prema tome, ima i skalarni rast, i sebe će videti kao jednu stvar. Tako da kad zavede, namami i regrutuje - njegov rezon će biti veoma, veoma blizu rezonovanja koje bi Hrist imao, ili rezonovanje Duha.

"Mi smo jedno", "Ja sam ti i ti si ja" - jako slično Kreaciji, zar ne? Ali, imaće plan Raka, zar ne?

Povredi druge ljude, to je u redu. Ali voli mene.

To je razlika. Duh ima poštovanje i ljubav prema svim svojim kreacijama. Rak želi da radite šta god želite onome što nije njegova kreacija. Da je uništavate. Sve prolazi, sve dok ste odani Raku. A jednom kada vas uvuče u sebe, vi ste njegov rob, znali vi to u vašoj trenutnoj ulozi ili ne - zna ono.

Ovo će biti veoma zbunjujuće za sataniste, jer će sve to imati puno smisla. Ono će ogledati mnogo zakona kreacije - osim ljubavi i poštovanja prema svoj kreaciji. I to će biti razlika. Pohlepa, materijalizam - to ono radi.

Postoje dve kampanje "Jednosti" koje se vode upravo sada, simultano. Jedna od njih je regrutovanje od strane Raka. "Mi smo Jedno". Razumete li to? "Mi smo jedna svest".

Hm, nije netačno - sa obzirom na trenutno stanje stvari. Ono zaista vidi sebe na takav način, i to je fenomen "Svevidećeg Oka" - ili uma košnice ("Hive - Mind"). Sotona može govoriti kroz bilo koga sa kim je povezan, u bilo koje vreme. Ali to može i duh - što stvara konflikt. Nije njegova krivica. Ni ne može biti, jer to mora biti rezultat slobodne volje. Jedinstven sam za Sotonu jer ga poštujem, ali ga vidim kao nešto što ima problem. Razumem da je daleko inteligentniji od mene, sa tom kolektivnom svešću koju koristi - kao velik broj kompjutera koji su povezani radi superprocesiranja.

Sotonina intelektualna snaga raste sa svakom novom dušom koju apsorbuje. Odatle Marilyn Mansonov tekst: "Što nas se više plašite moćniji postajemo. To je rast, shvatate li? On raste. Kao rak. Zbog toga razumem da je viša liga od mene i on razume da ja to razumem. Svaki demon razume da to razumem. Agenti kontrole uma znaju da to razumem.

Pokušaju da me navuku, naravno. Ali ja ih odbijem. Različit sam po tome što ih ne odbijam iz neke "pravednosti". Pravednost je mehanička. Ona je program.

Na primer...dao sam jedan primer u jednom videu, šetao sam šumom sa čašom punom kafe. Kad sam popio kafu, umesto da bacim čašu u kantu za smeće - intuicija mi je rekla da je stavim na sred puta. Sada, 99.99% ljudi koji bi me videlo da to radim bi imalo neko mišljenje o tome, bazirano na mehaničkom snimku onoga u šta oni veruju da su neka "ispravna pravila".
"Uf, on zagađuje", "O, vidite ga, briga ga za planetu" - šta god da je njihovo mišljenje, ali ne bi razumeli šta u stvari radim. Povezan sa duhom i Životom, imao sam razumevanje da kad stavim kafu dole, neko naići i podići je, i kad je bace u smeće osećati se kao da doprinosi nečemu, a to će podići osobin duh. Time i vitalnost te osobe.
Ispostavilo se da sam upoznao osobu koja je podigla tu čašu, par dana kasnije, sinhronicitetski pominjući ovo, a ona je bila Rozenkrojcer. Sedeli smo u šumi i pričali veoma dugo.

Bila je veoma rigidna, i njeno programiranje je bilo ... hm. Shvatate li da su Satanisti isto programirani kao i Hrišćani, jedino što je po sredi različita strana programa? Satana želi da mu se ili date, ili prodate. Ne zanima ga kakva iskustva i iluzije imate.

"A, naravno, hoćeš li da na sedam godina imaš šta god bi sanjati mogao? Odlično!" - mogao bi to imati kako god okreneš, ali ti to ne znaš, tako da : "Naravno, samo potpiši ovde."
Ili prihvatite njegov sud kao "Božju volju."

Duh vas neče osuđivati, on zna da vi ne funkcionišete bez njegovog vođstva. Tako ste dizajnirani, prema tome - ako niste povezani sa njim, on zna da nećete funkcionisati ispravno.

Znači, morate posmatrati ovaj svet Istinom. Morate razmontirati vaš sistem verovanja, ili "biti poput deteta." - što znači neprogramirani. To je jedan deo onoga što "ulaziti u raj poput deteta" znači. De - indoktrinirani.

Morate biti iskreni pred sobom o ovom svetu. Da vas pitam nešto.

Koji normalan um bi stvorio nešto poput komarca? Pantljičaru? Krpelja? Ne postoji razlog za to. Nema nikakvog smisla. Zašto se onda dogodilo?
Ovo je svet i prave kreacije, manifestacije iz Ljubavi, i lažne kreacije. Oba su stvorena Umom, ali ako Umom ne komanduje Duh, ili Ljubav - šira slika - onda je to samo matematika. Jer um jeste matematika. I ako nijevođen ispravno, svodi se samo na matematičku verovatnoću. Shvatate li ovo? Znači da bi ste ovog momenta mogli uzeti nož i odseći svoju ruku. Ali to ne radite, zar ne?
Međutim, matematički je moguće. Oni koji nisu upravljani Duhom, ili su preuzeti Rakom, vide svet kao matematiku. Slučajni proračuni verovatnoće. I onda se vrte, bazirano na patnji i zadovoljstvu. Ovo je razlog zbog kojeg oni, koje vi zovete Iluminatima, često naprave nešto neverovatno humano jedan dan, a zatim nešto strašno i odurno sledeći. Matematička verovatnoća. Ne vide granice, žele nove formule, nove proračune - nove boje, nove zvukove.

Postoji mnogo stvari koje bi ste mogli da uradite ali koje ne radite. Nešto od toga ne radite zbog programiranja vašeg uma, ali drugi element toga je vaš duh. Tehnički, ne bi trebalo biti potrebno učiti dete da ne ubija. Jer toga uopšte nema u njegovom instinktu, usled vođstva Duha. Duh je veoma snažan kod deteta.

Ljudi kažu "Stare duše su veoma mudre."

Ne, prava istina je da su stare duše ovde veoma dugo, i da je njihova volja lomljena kroz mnogo života. Tako da su stare duše oni koji samo prate sistem, i izgubili su ogroman deo sposobnosti da uvide Istinu. Zato samo prate sistem - jer kada ih Sotona jednom postavi na bicikl - zna da će oni pasti. Bude sretan - "da, prođi kroz sistem, radi štagod - svejedno nećeš biti sposoban istrpeti lažni sud ili kakvu god ti stvarnost skrpimo nakon tvoje smrti" - zna to.

To je i ono što "graditi svoju kuću na steni" znači, moraš "spoznati samog sebe" - a jedini način za samospoznaju je spoznati zakon Duha. Jedanput kada posvedočite tome - Sotoni će biti veoma, veoma teško da vas ubedi u vašu odgovornost za bilo šta što je učinilo kroz vas, da vas baci u krivicu. Kreativni duh vas voli. Znači, kad god se neko poveže sa njim i deluje sa njim u momentu on to i oseća, što se dešavalo i meni mnogo puta, Sotona krene da ih "obrađuje" čim se ta interakcija završi. Veoma je verovatno da će im nakačiti iluziju (eng. "Dreamscape"), reprogramiranje i već sledeći dan - zaboraviti celu stvar. Zaboraviće kako su se osećali. Uvek to radi, uvek pokušava da poništi iskustvo ljudi sa kojima pričam. Imate li pojma koliko se ljudi žali na napade entiteta, nakon što čuju stvari koje imam da kažem? Da!

Sve što vam mogu reći je da ne brinete previše o tome, jer to je dokaz da radite nešto kako treba. Zašto bi vas inače napadali?

To je matematička verovatnoća. Pogrešna kreacija {eng: miscreation}. Um će stvarati, bio on vođen Duhom, ili ne. Ili rakom - rak je poremećena kreacija, jedan um bez vođstva celine. Ovo što se dešava na tom nivou je isto što se dešava u telu. Ima mnogo načina za posmatranje toga - zamislite sebe kao ćeliju u nečem većem. Kao što sam rekao za ćelije vašeg tela - možda one stvaraju sopstvenu holografsku iluziju koju žive, da bi imali mogli imati iskustvo dok su žive radi vas? Možda je upravo to ono što vi radite. Tako da rak koji se nalazi u vašem stvarnom stanju je prvo zakačen za vašu spoljašnjost, i što više lomi vašu volju i vašu sopstvenu iluziju, dobija više pristupa onim "stvarnim" vama, gde god da ste, ulazi unutra, iskvari i izmeni vas.

Tako, ono što vi sad imate je iskustvo. Vi niste vaše iskustvo, vi ste onaj koji ima iskustvo. Ne smete dozvoliti da vas iskustvo promeni, bez obzira na to koliko ono bolno, ili prijatno može postati. I bol i zadovoljstvo su isto, što se Sotone tiče. Zadovoljstvo je ništa u odnosu na ono što autentična radost proistekla iz povezanosti sa Duhom jeste. I garantujem vam da je raj sve drugo pre nego dosadan - nećete misliti "Uf ... sva ova pravila ..." Ne! Zato što vi to stvarate, došli bi ste na iste zaključke koje "pravila" pokušavaju da uvedu u ovu bolesnu realnost.

Budite iskreni prema sebi - i videćete da je ova realnost poludela. Ceo lanac ishrane je ludilo! Koji normalan um bi stvorio svet u kojem život konzumira samog sebe?

"A, to je sve bog, radi to radi subjektivnog iskustva samog sebe da bi učio."

Šta?! Koliko puta "bog" mora postati dete koje je žrtvovano u ritualima, i silovano - pre nego što "bog" ukapira?

Ne. To uopšte nije to.
Istina je samo jedna. Ljudi kažu "ne, istina je individualna, bazirana na subjektivnoj stvarnosti" - Ne, nije! Ali ludilo jeste individidualno - tako da - čestitam vam.

To je upravo osobina svačije percepcije koja bi vam trebala nešto poručiti - još niko nije shvatio stvari ispravno.

Sada sam napolju, pada mrak, u prirodi sam dok snimam ovo i upravo gledam u drvo. Kakvo god značenje trenutno projektujem na to drvo - je pogrešno. I znam da će moje značenje, koje projektujem na to drvo biti potpuno drugačije od bilo čijeg drugog. Prema tome, sama ta osobina dokazuje da projektovano značenje nije istina. Znači, ne možete tražiti tačku gledišta ili način razumevanja Boga. Ne možete, jer um nije sposoban da to učini. Prema tome, jedini način za postizanje ispravne percepcije je prestati projektovati značenje na ono što posmatrate. Prestanite sa time! Fazno poništite značenje koje mislite da projektujete da bi ste mogli videti pravo značenje.

Kako to uraditi?

Recimo da šetate šumom. Ovo uradite, ok? Umesto da samo slušate - uradite. Lepo se prošetajte, i kad vaše desno stopalo dodirne zemlju, mentalno recite "Ispravno." Kad spustite levu nogu, recite "Pogrešno". Ili "Loše" - šta god, ispravno, pogrešno, dobro, loše - hodajte brzo, gledajte dole - disciplinujte um i radite ovo pet minuta neprekidno. Ne gledajte ništa drugo osim tla ispod vas, i hodajte. Ponavljajte "dobro, loše, dobro, loše, ispravno, pogrešno" Radite to pet minuta.

Ono što radite je amplifikacija vašeg binarnog stanja. Jako naglašavate suprotnosti "dobro, loše". I približavajući ih tako - počinjete da im poništavate faze. Radite to pet minuta, onda pogledajte drvo ponovo. Mentalno nastavite - "dobro, loše, dobro, loše" dok gledate to drvo. Jelena, vevericu - "dobro, loše, dobro, loše" Ako ovo uradite ispravno, imaćete priliku da posvedočite vašem sopstvenom ludilu.

Vaše ludilo je um, koji je izolovan unutar samog sebe - a za to nikad nije bio dizajniran, niti stvoren. Knjiga koja je stvorena da vas prevari vam to ne govori, zar ne? Pominje, na određeni način, ali te parabole su prastare, ljudi ih ne razumeju ispravno. Jedini način na koji možete razumeti parabole koje je dao ... ko god da je taj čovek bio, je učenje o njima sa vašim Duhom i kroz saradnju sa vašim Duhom. Dobiti znanje, da biste mogli pogledati u tu knjigu i znati šta u njoj jeste istina. Što znači: Batalite knjigu! Ona vas neće odvesti nigde, ostavite je! I nemojte ništa raditi ritualistički, kroz reči. "Moliću se da bude tako i tako, Bože da se slavi tvoje ime bla bla" - to je sve ritualističko, i pogrešno. Kad se tako molite, radite to umom a ne srcem, Sotona to zna, baš zato želi da koristite ritualističke molitve, i reči. I Hrist je znao da on to zna, zato je rekao "Ne govorite reči bezumno"

"O, čovek mora biti poseban da bi znao ovo" Ne! Svako to može znati. Samo se morate prestati plašiti i tražiti da znate. Namerite to. I morate pustiti ... šta god vi mislite da verujete, da bi ste mogli znati istinu. Ako to ne uradite, ne možete znati Duh. Jer, ovo je lud svet miskreacije, i kreacije. Nema nikakvog smisla. Tako da, ako se prošetate i uradite ono, to nije da bi ste našli značenje, značenje koje projektujete će uvek biti pogrešno, prema tome morate prestati projektovati, da bi vam stvarno značenje moglo biti otkriveno. I postoji samo jedno značenje, kada ga vidite - ljubav. Jednako prihvatanje, ljubav i voljenje svega. E, to satana ne želi da znate. To demoni ne žele da znate, jer im je potrebno da budete zabrinuti za sopstvenu budućnost.

Žele da samo sedite, razmišljate {eng: brainstorm} - i ne budete u sada. Prave strategije protiv toga, jer znaju da će ovo znanje postati javno. Zato imate filmove poput "Love Guru". Komedija je broj jedan vektor za mentalnu kontrolu, jer indukuje prijatno stanje, fokusirani ste na šalu i tada mogu da ubace mnogo drugih poruka, a vi asocirate te poruke sa zadovoljstvom. Ismevaju ideju o bivanju ovde, i sada. Komedijom! Svaka istina, koja jeste istina u tom filmu biva ismevana kao besmisleni kliše. I to je cela namera toga. Vi vidite komediju - izraz komičara da bi izazvao smeh - jer ne znate koliko su duboko u tome filmski producenti, niti šta ih kontroliše. Zovite to Sotona, Semiramida, štagod - Izis, Zmija, nije bitno. I kada regrutuje govori koliko ih voli, shvatate li to? Zlo uvek dolazi "u ime dobra". Šta, mislite li da je toliko glupo, da će doći u ime mržnje?

Ne!

Stvar broj jedan, koju će vam zlo nametati - je ljubav, i koliko vas ono u stvari voli. Baš kao i momak koji traži seks u kafiću, govori devojki koliko je voli i da će je poštovati ujutru. Mnogo devojaka se može povezati sa ovim, jer ta metafora ima značenje za njih.

Saosećam se sa satanistima - u smislu toga da su toliko prevareni. Shvatate li da je ogroman deo istine, koji je korišten, o Kreaciji, životu, elementima stvarnosti, mnogo toga je korišteno da bi ih saleteli i uvukli u tu religiju, je takođe i Hristovo učenje? Koja ironija - koriste učenje Hrista, da bi okrenuli protiv Hrista, ponovo - preuzimajući zasluge za učenja te osobe, i bilo koga drugog ko je bio povezan sa duhom.

Lilith, jel da - sva ta razna imena za Zmiju, ali zvaćemo je Lilith. Samo me voli. Radi šta god hoćeš, samo me voli. I ja ću tebe voleti.
Postoji razlika između korištenja vidovnjačke manipulacije da bi se pojačao osećaj zadovoljstva, onaj osećaj koji Satana koristi, i prave ljubavi. I ironija je ta što ljudi koji obožavaju Sotonu, koju god formu i ime da je koristio ne bi li ih zaveo, kad osete ljubav - to je ljubav Boga. Ali zato što vi to ne možete razlikovati, usled sveopšte konfuzije ovde - Sotona jednostavno preuzme zaslugu za to. Da, to je bila moja ljubav.

Podseća me na film "Dolazak u Ameriku", onim "soul glo" momkom - što peva tu pesmu, Edi Marfi napravi ogromnu donaciju u ime organizacije jedne devojke, a ona nije znala ko je to uradio, tako da je automatski pretpostavila da je to učinio njen bogati dečko, pa se zahvaljivala njemu. Neko je dao ogromnu donaciju, pretpostavila da je on a on je preuzeo zasluge za to. Mislite da sotona ne bi to uradio? Još jedan film, "Fast Times at the Richmond High", momak uzme cveće koje nije kupio i da ih devojki. Koliko ljudi koje poznajete preuzimaju zasluge za stvari koje nisu uradili? Plagijarizuju, rade to non stop, ne daju zasluge onome čija je to bila ideja nego jednostavno preuzimaju zasluge i govore te stvari kao da su njihove sopstvene ideje. Postoji odlična scena u "Goodwill Hunting", ubaciću je sada, da bih demonstrirao ludilo plagijarizma.
__________________________________________________
- Ćao!
- Ćao, kako si?
- Dobro smo
- Da li vi dame često dolazite ovde?
- Pomalo, svratimo ponekad.
- Idete u školu ovde?
-Dap.
-Da, to je to, mislim da smo upravo bili zajedno na času.
- Moguće, koji predmet?
- Istorija.
-Da, mislim da je to bilo to
- Ma možda i ne ... možda me se i ne sećaš. Sviđa mi se ovde, ali to što idem u ovu školu ne znači da sam genije, jesam jako pametan al..
- Hej!
- Hej pozdrav, šta ima? Kako si?
- Dobro, a ti? Šta reče, koji predmet?
- Istorija.
- Samo istorija?! To onda mora da je neki uvodni kurs...
- Da, uvodni kurs. Trebao bi da svratiš na njega, bilo je zanimljivo, bio bi to dobar predmet
- Kako ti se svideo?
- Iskreno? Malo ... onako, sve je to samo ono osnovno...
- Znaš, ne sumnjam u to uopšte. Sećam se tog predmeta, bio je između odmora i ručka ...
(Devojka): Klark, daj odlazi ...
- Što se ti malo ne opustiš?
- A što ti ne odeš?
- Samo se malo "zabavljam" sa mojim novim prijateljem, jel to neki problem? Nadao sam se da će mi dati neki uvid u evoluciju tržišne ekonomije u južnim kolonijama. Moje mišljenje je da su se ekonomski modaliteti pre Revolucije, posebno u južnim kolonijama, mogli prvenstveno okarakterizovati kao agrarni prekapitalizam ...
- Da ti kažem nešto. Stani momenat. Naravno da je to tvoje mišljenje. Ti si student prve godine, i upravo si završio sa čitanjem istorije Marksizma, verovatno Peter Garisson, i bićeš ubeđen u to sve dok sledećeg meseca ne budeš čitao James Lenona, a tada ćeš pričati kako su ekonomije Virdžinije i Pensilvanije bile preduzimačke i kapitalističke još daleke 1740. To će trajati do sledeće godine. Zatim ćeš ponovo biti ovde i ponavljati Gordon Wooda, pričajući o, znaš, prerevolucijskoj utopiji i efektima akumulacije i formiranja kapitala proisteklih iz vojne mobilizacije.

- Pa, zapravo, neću, jer je Wood drastično podcenio uticaj...
- "Wood drastično podcenio uticaj društvenih razlika proisteklih iz bogatstva, pogotovo nasleđenog bogatstva." To si izvukao iz Vickersovog "Rada u Essex Okrugu", stranica 98. Zar ne? Da, i to sam pročitao. Jesi li planirao da nam ovde plagijarizuješ celu knjigu? Imaš li nekih sopstvenih misli o tome, ili to stalno radiš? Uđeš u kafić, pročitao si neki zaboravljeni pasus i pretvaraš se, podvaljuješ ga kao da je tvoj sopstveni? Kao sopstvenu ideju, da bi impresionirao ove devojke, osramotio mog prijatelja? Vidiš, tužna stvar kod čoveka poput tebe je to što ćeš za 50 godina početi da razmišljaš samostalno, i doći ćeš do zaključka da su u životu samo dve stvari sigurne, jedna - to ne treba raditi, i druga - bacio si $150 000 na jebeno obrazovanje koje si mogao dobiti za $1.50 noću u javnoj biblioteci ..

- Da. Ali ja ću imati diplomu, a ti ćeš služiti moju decu pomfritom u drive-through dok putuju za ski-centar.

- Haha...Možda. Ali bar neću biti neoriginalan...
________________________________________________________

U suštini - Sotona plagijarizuje Duh. Tako regrutuje, zavodi, dovodi u zabludu. Plagijarizuje Duh, Kreatora! Bilo kako bilo ... svi njegovi simboli, koji su svuda - plava boja, ljubičasta, leptiri ... Leptiri su jedan od sotoninih najjačih simbola. Transformacija - iz onoga što jeste u ono što on želi da vi budete. Podsvesno - tako je ubacio sliku o metamorfozi u svet. Razumite to. Zato su leptiri asocirani sa pornografijom, porno zvezdama. Katolicizam je čist satanizam. Problem je to što ne bi trebalo da vam se to govori, trebali bi ste biti sposobni da to sami vidite. Sveštenici koji izlaze i kojima je neophodna publika i obožavanje u hramu - zašto bi Bogu bio potreban hram? Zgrada? Šta?!

To znači apsolutno ništa, ali prolazi im, jer svi usmeravaju ljubav ka sveštenicima - "Moram se lepo ponašati prema svešteniku" a oni ne daju ništa za uzvrat! Samo absorbuju ljubav. I to je upravo ono što mnogi "duhovni gurui" rade - samo apsorbuju vašu energiju, kroz vaše divljenje. To im je svrha! Najbolji savet koji mogu da vam dam je - nadiđite vašu stvarnost. To ne znači umrtvite se prema svetu, ne znači da ga ne trebate ceniti - da biste bili ono što jeste morate biti sposobni da cenite sve, i kad vidite nešto što nema smisla, umesto da se naljutite na to, gledajte ga na način ... na koji bi doktor gledao pacijenta. Vidite ga onakvim kakvo jeste - nesretan slučaj, problem. Razumite ga.

Ideja da životinje moraju konzumirati jedne druge i druge životne forme da bi živele je smešna, zato ljudi koji pokušavaju da isprave stvari ovde ne mogu - svi su prevareni da misle kako je ovo normalno stanje stvari. Rečeno vam je odmah - "Vi ste na zemlji" - Ma otkud znaš?! Zašto, zato što ostala ljudska bića tako pričaju? Rekli su vam da je to ono gde ste, da je ovo život," lanac ishrane je normalan, biologija tako tvrdi!" Kako vi to znate? Samo verujete ono što vam je rečeno, ako vam vaš instinkt koji je validan govori da je to besmislica - u pravu ste!

Sotona kontroliše sve obrazovne ustanove, sve medije, sav novac - i sve što vam je rečeno! I njegova odbrana, kad to shvatite, je - navesti vas da ga mrzite. On to obožava. Zašto bi se to njemu dopadalo - zato što mu dajete energiju. Mržnja nije vaša prava priroda, tako da ako vas uspe navesti na to, dajete mu energiju.

Primer nekoga ko radi na taj način bi bio Andy Kaufmann, komičar. Mnogo ljudi kaže da samo žele da dobiju pažnju - pozitivno i negativno su im isti. Tako da ako mrzite ovu svest, prozivate i proklinjete - drži vas u šaci, ima vas - "Spoznaj samog sebe" i "budi ono što jesi", ne samo da budete tamo gde jeste nego i ono što jeste, bez obzira na to gde ste. A jedini način da spoznate ko ste - jeste ponovno povezivanje sa onim što jeste. Što znači da ćete morati razgraditi ego, do određene granice. Ne um! Samo ego. Šta je dokaz da je um koristan ovde? Da donosi odluke. Za navigaciju kroz iluzije. Strahovi pripadaju umu, ali duh to premosti. Recimo da šetate kroz baštu, priđete drvetu, a na drvetu se nalazi gnezdo, sa ptićima unutra. Probajte! U gnezdu je i mala ptičica, koja će vam se suprotstaviti iako je 1/80 vaše veličine.

I češće nego ne - ljudi bi pobegli. Pokrili glavu i bili prestravljeni. Pogledajte kako se ljudi isprepadaju od obične pčele?

Vidite, kad brane potomstvo, imaju prirodno razumevanje stvarne vrednosti njihovog i svog života. Ali, da nije bilo mladih ptića unutra - ptica bi odletela, što dokazuje da je ona sposobna da donese mentalnu odluku.
Tako da, Satana pokušava da vas navede da odbacite čitav um. Zašto, zato što postoji istina čak i u varljivoj prirodi vašeg ega. I on to zna, zato pokušava pojačati suprotnost, preterujući i gurajući je iza granice na kojoj prestaje biti korisna. "Otarasi se celog uma!" Postani robot.

Uh, obožavam ovo, duhovnost "Ljubavi" ... u formi disocijacije. Blaženstva. "Ne pričaj tako, širiš negativne vibracije".
Šta?!
Zamislite dete, koje se šeta ulicom tokom saobraćajnog špica, vozači ne vide dete ... "O dragi, ne želim da ti šaljem negativne vibracije, želim da ostanemo u ljubavi ali zaista bi tre" BANG!
Ne, momenta kad to vidite, intuicija će vas navesti da viknete. Hej!
Uplašićete to dete, ali to je bolje nego da dete umre.

Sotona koordiniše ovo sranje od new age pokreta, da bi ljude doveo u stanje disocijacije. To nije ništa drugačije od običnog napijanja. Odvaja vas od vašeg prirodnog instinkta za pružanje pomoći svakome u ovom realitetu. Postanete zaokupljeni održavanjem sopstvenog osećaja blaženstva, i prema tome nećete ništa govoriti protiv toga, već samo kada pokušavate da druge uvučete u disocijaciju {eng: detach - nevezanost}

Sad, tačno je da treba biti nevezan za ovu realnost, ali dok ste u njoj, bilo bi dobro ako bi ste radili na pomaganju - vidite, vaša depersonalizacija, dok šetate šumom i mislite kako ste oslobodili svet vašeg negativnog ega nije sprečila ni jedno dete od silovanja danas. Vaša "nevezanost".

Deo vaše odgovornosti je i da makar širite informacije. Sotona zna i to, on je veoma mudar. Ali ljudi ovo ne shvataju. Ima mnogo satanista koji su na internetu, i protiv su vlade, protiv Novog Svetskog Poretka, protiv su sve ove kontrole - zar nisu? Pričaće o Masonima ... Ljudi će misliti da su oni iskreni.
Oni su kao igrači šaha, recimo da ste sposobni da razmislite 3 poteza unapred - i igrate protiv nekog ko razmišlja 30 ... Pojedete im lovca u pet poteza, obradujete se - "Ha, pojeo sam ti lovca".

- Da, znam da jesi. I znao sam da ćeš, i to tačno u pet poteza.

Tri i po minute kasnije - šah mat.


Subliminalna poruka broj jedan je "A" u krugu, što označava anarhiju. I američka zastava pokidana po sredini. Jasno vidljiva američka zastava, pocepana po dužini. Zašto? Znate li gde su najzastupljenije? Svideće vam se ovo: u pornografiji. Želite znati zašto bi se trebali kloniti pornografije? Ona je vektor br. 2 za kontrolu uma, ali ipak ima najjači efekat, zašto? Pretrpavaju vaš um - ignorišimo pozitivne komande zadužene da vas navedu da zavolite devijantnosti u pornografiji - nego uzmimo u obzir samo propagandu, komandu anarhije i vi masturbirate na to - vi prespajate sopstveni mozak, stvarajući asocijacije između koje god subliminalne poruke da stoje tamo sa zadovoljstvom. Prema tome, podsvesno - anarhija = zadovoljstvo.
Klonite se pornografije.

Zar ne razumete šta pornografija radi? Satana obožava i taj deo, daje vam iluziju seksualnog odnosa kojeg u stvarnosti nema. Gledate glumce na ekranu ... khm, "glumce", gledate ljude na tom ekranu i to stvara voajerski mentalitet razdvojenosti. A vi masturbirate, dođete do orgazma uz nulu bilo kakve stvarne interakcije sa ljudskim bićem. "Žice" u mozgu vam se spoje na takav način, upravo je to razlog zbog kojeg je velik broj muškaraca u braku ili u vezi, a koji su zavisni od pornografije impotentan.

Zašto? Prespojili su "žice" mozga tako da on više ne želi interakciju. Drugim rečima - samo objekat. Nema ličnosti, nema vrednosti - samo objekat. Što znači da oni mogu biti impotentni unutar veze, zatim otići negde, prevariti devojku - imaće erekciju tvrdu kao gvozdena šipka.

Zašto? Tako su programirani. Objektifikacija žena. Nemate pojma koliko je pornografija loša. Ovo nema ništa sa seksom kao dobrim ili lošim, ali ima sve sa kontrolom uma.

Bilo kako bilo, sotonisti će promovisati anarhiju. Ne verujete mi - gledajte. Garantujem vam da će svako malo ubaciti tu reč, dok pričaju o tome koliko je vlada loša. Zašto? Zar ne znate - ljudi koji pokreću ovu propagandu, "Truth Movement" 9/11 - su upravo oni koji su nas i napali 9/11? Zašto? Zar ne znate njihovu frazu - "red iz haosa"? Žele haos. Oni ni slučajno ne žele da pronađete neko rešenje, ne ne ne, ne žele da se vi ujedinite, oni žele da se dignete na ustanak. Kao pilići sa odrubljenim glavama. Tako da može doći do haosa - iliti anarhije.

Mislite da je nemoguće? Jeste li nekad videli snimak nereda? Oni to žele. Niko tu ništa ne rešava - sve je to samo gomila propagandnih sranja oko 9/11, ljudi šalju mailove jedni drugima, pričaju o tome sve vreme, ali niko ništa ne radi!

Tačno tako. Kada dođe pogodan dan, minut, sekund, sve eksplodira - doći će do anarhije. Zašto? Da bi mogli dovesti strane trupe - najverovatnije Kineske - da - "Povrate Red". Iz haosa. Napada na US. Da povrate red, naravno! A zatim obrišu granice između Kanade i Meksika, stvarajući divnu američku uniju, prepunom elektroničke kontrole uma. Nadam se da će vam ovo razjasniti zašto će satanisti delovati kao da su na vašoj strani, kao da se bore za slobodu vaših prava!

Oni su lutke. Sotonine. Setite se, u ime ljubavi, u ime onoga što je ispravno - to je ono u čije ime će doći, prema tome - slušajući nekoga poput mene ko vam govori činjenice vam neće pomoći, jer ako ovo ne možete sami videti - reći vam neće imati nikakvog efekta, neće uraditi ništa za vas, osim napuniti levu hemisferu vašeg mozga - i postići ništa.

Ponavljam, povežite sa sa vašim Duhom, unutar vas, razgradite ego i namerite to, namerite Ljubav, i videćete ... Nisam nigde pročitao stvari koje vam govorim. Morate se i odupreti anarhiji .. što će biti veoma teško - ali to je ono što oni ne žele, miran pristup onome što se dešava. To im je najgori košmar. Njima je potreban haos za red.

Ovi ljudi imaju istoriju upiranja prsta u same sebe. Rade to kad god se pomeraju sa pozicije diktatora u poziciju "skrivene ruke" {eng. Hidden Hand}. To rade upravo sada, razotkrivaju ono što se dešava, npr 9/11, kroz ove nameštene alternativne {eng. underground} pokrete za istinu.

Bio sam odsečen na jednoj radio emisiji momenta kad sam pomenuo kontrolu uma. Imam to snimljeno - dozvolite mi da pustim sad, da bih pokazao koliko su lažni ti pokreti. Koliki je lažnjak ova propaganda "istine". Čim se tu neko približi istini odmah ga isključe iz programa.

______
snimak
______

Bilo kako bilo, druga stvar koja mi se mota po glavi - moguće je da su hrišćanstvo, i ove ostale religije, dizajnirane - da je sama njihova svrha, ako je neko razmišljao dovoljno koraka unapred - dizajnirane da propadnu. Kako, zašto? Pa, ako su preuzeli Hristova učenja, i stvorili ovo božanstvo Isusa, trojstvo - koje nije ono na šta se mislilo - zatim upere prst u same sebe, kao što uvek rade, razotkriju babilonski simbolizam, satanističku simboliku religija koje su oni sami stvorili - mogli bi to uraditi u nadi da ćete tako, zajedno sa religijom, odbaciti i sva Hristova učenja kao prevaru. Razumete li? Ako ne znate da su oni u stvari ukrali ta učenja, mislićete da su ih oni stvorili. Razotkriće božanstvo kao simbolizam - i svi će lepo da odahnu.

"Ohhhh." Ne moramo biti ...dobri, ne moramo da pratimo bilo šta ... "

Vidite, poslednji, očajnički pokušaj da diskredituju Hrista. Zašto? To otvara vrata za novu svetsku religiju - čarobnjaštvo. Ili satanizam. Za utopiju. Mora biti tako, jer nema šanse da su ovi ljudi, koji rade ovo što rade, izmislili metafore koje je Hrist dao da bi stvorili neko simboličko božanstvo, jednostavno - te dve stvari ne idu ruku pod ruku.

Iz onoga što učim, iz onoga što sam do sada shvatio - ukrali su ta učenja da bi ljude uvukli i u hrišćanstvo i u satanizam, zatim će uperiti prst na simbolizam hrišćanstva u drugim religijama da bi ljudi odbacili celu stvar, misleći da je prevara, za poslednju zamku.

Veoma je važno da ostanete balansirani. Jer bez obzira na to što se dešava u ovoj stvarnosti - vi morate ostati vi. Dok pričamo o ovome ... o svim ovim stvarima, primarni temelj onoga što jeste je Ljubav, a to je nešto što oni ne žele da znate. A najlakši način da to učine je da dođu u ime ljubavi, i polako vas odcepe od nje. Redefinišu je, da vas zarobe u mrežu.

Još jedna stvar o kojoj sam hteo da pričam - nema nikakve veze sa ovom temom, ali ću svejedno dodati na ovaj snimak, ok?

Kad ljudi pokušaju pričati sa drugima o ovim temama, zaveže im se jezik i ukoče se, pokušavajući da im priđu i objasne šta se događa. Teško im je, ko što se da pretpostaviti, da priđu strancu na ulici i počnu pričati o novom svetskom poretku, ili o Duhu. I jeste teško.

Kako onda prići ljudima? Već sam vam to pokazao. Shvatite - nije bitno koliko su bezvezni sistemi verovanja nekog čoveka, oni su uvek i veoma rigidni. Ako probate napasti nečija verovanja, čak i ako su građena na dezinformacijama, morate razumeti - sama njihova ličnost je izgrađena na istim dim dezinformacijama. Tako da ako napadnete dezinformaciju - oni će se osećati kao da su njihova egzistencija i njihova ličnost pod napadom. Ima li vam to smisla? Najbolji način da se to učini, jeste da im pokažete subliminalne poruke. Onlajn će ljudi uvek reći "To je on uradio, dodao je to u fotošopu", a skroz druga stvar je pokazati ih nekome lično.

Nedavno sam putovao na Jug, i išao svuda. Ušao sam u "Nešvil Tenesi", ogroman tržni centar, sa "Glamour" magazinom iz novembra 2007 u ruci, i išao od radnje do radnje. Tako da da, ulažem u to i fizički rad. Nemam puno novca, ali svoj novac trošim da bih radio ovo. Nije bitno koja radnja, "Banana republic", frizerski salon - stvarno je lako. Ako bilo ko od vas ima društvene veštine, dobru komunikaciju, tako da ne ispadne nametljiv ili čudan - takvi ljudi su potrebni za buđenje. Dobro? Onda ćete komotno moći da prilazite ljudima, bez trzavica. I to je veoma važno. To je nešto za šta imam sposobnost, i to i radim. Jednostavno kažem "Hoćeš da vidiš nešto zanimljivo?" Šta? "Radim malo istraživanje o percepciji." sigurno im nećete prići derući se "Hej vlada vam svima kontroliše mozak!"

Zatim im dam uprošteno objašnjenje - "istražujem načine na koje su oblikovani ljudski umovi, i hteo bih da vidim koliko je tvoje polje percepcije, šta možeš da vidiš a šta ne" Sad su već zainteresovani, i takmičarskog duha. Zatim prođem na brzinu par reči o svesnom i podsvesnom umu, pitam da li znaju šta je podsvest - obično će reći da, znali to ili ne. Setite se, podsvesni um je ono čemu će svesni um pristupiti u potrazi za značenjem koje će projektovati na realnost.
Zatim kažem "Hajde na brzinu da ti pokažem nešto osnovno" Na naslovnici tog magazina ima primarna manipulativna slika, tamo gde se u obliku paragrafa nalaze dve ogromne devetke - naravno, to su dve obrnute šestice, koje odgovaraju Marijinim grudima( Mariah Carey), 99, zatim ispod toga "mali" , zatim "načini da"i to sve prati liniju Marijinog struka.

I pitam ljude, stavim sliku ispred njih, pitam "Kako vidite Marijino telo" ? Obično će reći "oblo" - ali ona uopšte nije obla, ona je vrlo krupna, ima krupne kosti. Ali, zbog toga i načina na koji su je postavili na naslovnici, ljudima izgleda da ima figuru poput peščanika. Zatim im pokažem paragrafe i reakcija je "O moj bože!" I kažem to je primarni efekat, ali tu su i sekundarni, tercijarni ... pokažem im skrivene reči. "Zamisli da sam uključio fotošop, uzeo alat četkicu i počeo da pišem preko ove slike na, recimo 97% providnosti, baš na ivici percepcije." Tako da to podsvesni, um koji sve vidi - vidi, ali svesni ne može osim ako znaš da je tamo ili baš tražiš nešto takvo.

Zatim uzmem spajalicu i pokažem im - reči "Pokori se", "Slušaj", "Seks" i tako to po licima na fotografijama i raznoraznim mestima - "O moj bože". Naravno, to je prvi put da ovo vide. I šokira ih. Tu je paragraf "Marijin novi stil" - kažem im da pogledaju to. Sve je normalno napisano osim reči "novo", zašto bi reč "novo" bila toliko naglašena? Zatim im pokažem - da bi spojili "N" iz "New" sa "ude" ispod - "nude" - gola. Objasnim da se tako igraju sa svim. Zato i postoje ukrštenice, kondicioniraju vaš um da čita u svim pravcima, napred, nazad, gore, dole, levo desno. Tako da podsvest prati sve pravce.

Ali odmah iznad toga, skriveno - i bolno očigledno, velikim slovima - "GOD LIES" - "Bog Laže". Ljudi, jedna stvar je kada gledate internet video, gde neko to istakne - a vi mu ne verujete jer ne znate da li je on to napravio, a potpuno druga stvar videti to lično, kad u rukama drže magazin koji znate da nije njegovo delo. Tad nema sumnje, nema načina da neko kaže "ti si to uradio." Nema načina da mali um počne sa "To si ti uradio, samo si bla bla bla".

Ono što jesi uradio, jeste naveo ih da vide sami za sebe - što je nezavisno od njihovog sistema verovanja, jer ono što vide ne mogu poreći. I pogodite? Želeće znati zašto. Želeće da znaju zašto se svuda po naslovnici magazina nalaze "seks", "traži seks", "666","Sotona je dobar", "Bog je lažov" - hteće da znaju! I zato što to mogu da vide - njihova energija se povećala. E, tada možete da ih jasno usmerite u pravom pravcu. Sada su otvoreniju ka Duhu, sada im možete reći da isti ti ljudi kontrolišu i religije, tako ih možete potpuno izvaditi iz njihove paradigme. To radim celo vreme. Od radnje do radnje, od države do države. Ne sedim u fotelji, šaljući mailove napred-nazad. Idem u javnost. I najbolji način da im nešto pokažete, je pokazati im kako njihovi umovi bivaju premošćeni, poruke koje koriste.

Sinoć - i benzinska stanica je dobro mesto da se to uradi, prišla mi je devojka kojoj sam to pokazao pre dve večeri, i pitala šta vidim na jednom časopisu - izašao je novi "Glamour" - rekoh dobro, uzeo i za dvadeset sekundi - 666, ispod nosa devojke na slici, ali pisano - "six six six". Naravno, mogu da dohvatim bilo koji drugi časopis i da ih pronađem - i to je veoma važno. Zatim su svi koji su ušli u benzinsku stanicu, i muškarci i žene različitih tipova ličnosti prišli - svi su videli, bez izuzetka. Ljudi koji su ušli i kojima sam to pokazao - su shvatili: to se događa. "Vau, hvala što si mi otvorio oči za ove stvari". Petnaest sekundi vremena. Zašto?

"Sindrom stotog majmuna". Sve ostaje u kolektivnoj podsvesti, i svaki pokušaj pomaže da ljudi shvate šta se dešava.

Pre neki dan sam sedeo u restoranu "Noodles & co" Sedeo sam, čekao da stigne hrana i video ogroman poster sa asparagusom na njemu ... krupan komad asparagusa - aha. "Siguran sam da negde na njemu stoji reč Seks " - pogledao sam po njemu i nakon nekoliko sekundi sam je pronašao, potpuno vidljivo. Pozvao sam jednu od radnica, na brzinu joj rekao o svesnom i podsvesnom umu, one stvari o fotošopu itd, zatim joj rekao - "Na ovom posteru ima jedna takva reč", ali joj nisam rekao koja. Rekao sam samo da je tamo. Usledila je tipična reakcija - "O moj bože!". "Daaaa. Koja reč?" "kh..Seks?" Vidite? Nije projekcija.

Zato je raditi ovo lično, uživo neverovatno važno. Onlajn video su alatka za učenje, ali morate to raditi uživo. Inače nećete biti efikasni!

Sledeća stvar koja se dogodila - stvorila se gomila ljudi oko nas. Njihovi sistemi verovanja su se bunili: "A, to je marketing." Rekoh, "marketing? Ovo je javni restoran. Vidiš ono dete tamo? Misliš li da taj mali može da čita?" Recimo reklama za osiguravajuće društvo, na njoj se nalazi slika statue, a u statuu su ubacili reč "Zastava", zatim pocepanu američku zastavu. Razumete li šta vam govorim? Ovo je koordinisan rad tajnih društava širom sveta pod kontrolom kancerogene svesti koju ljudi često zovu "Sotonom". Nije šala.

Bilo kako bilo, nećete biti sposobni izvaditi ljude iz žabokrečine osim ako nemaju dobar razlog da izađu. Kada uvide koliko su neverovatno manipulisani - a subliminalne poruke su goli minimum, to će biti dovoljno. Dovoljno da ih zainteresuje - želeće da znaju zašto. Ali morate biti sposobni da to učinite lično, zato morate istrenirati um.

Najbolji način da jasno vidite subliminalne poruke je prestati sa projekcijama. Znači, ne projektujte bilo kakvo značenje, ne tražite reč "seks". Zaustavite um, i ono što vidite će vas oduvati. Ne očekujte reč, jednostavno dozvolite sebi da vidite ono što je tamo. Većina ljudi uvek pomera oči, zamišlja - razmislite, kad gledate sliku obično nikad ne gledate jednu tačku inače počinje da se formira njen negativ. Ne gledajte izvan slike, jer ćete tako blokirati segregaciju sekundarnog i tercijarnog talasa. Gledajte jednu tačku, ispraznite um, i dozvolite šablonima da isplivaju. Tako se to radi. Jednom kad naučite to raditi - kao sviranje gitare - postajete bolji u tome. Toliko dobri, da možete u bilo kojoj situaciji zgrabiti bilo kakvu literaturu, u roku od 30 sekundi pronaći nešto - pokazati to ljudima, a oni će to takođe videti. I to je veoma moćno. Neće reći "to si ti fotoš.." ne mogu. Jednostavno ne mogu, shvatate li? Stvarno je, i pred nosom im je. Zato kažem, najbolji način da priđete ljudima je potpuno opušteno.

Molim vas, ljudi - kad ih zainteresujete, ne usmeravajte ih ka sajtovima sa "greys vanzemaljcima" i tako time - ne ne ne. Počnite sa "spoznaj samog sebe". Jer ako ne spoznate same sebe, kako možete znati šta se dešava oko vas? To je veoma bitno, dobro?

Bilo kako bilo, hteo sam da vam dam ideju o tome, i da izbacim još neke koncepte koje imam - opet, mnogo informacija za variti. Sa ovim ću završiti ovaj upload.

Hvala na slušanju!


Kraj


Prijevod: Valjda?