Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Earth Awakens - Prophecy 2012 - 2030 "Utemeljitelji"Obzirom da još nije dostupna navedena prevedena knjiga u pdf ili sl. odlu?ih iz dijelova iste na engleskom izdvojiti dijelove koje sam nestru?no preveo radi otvaranja dijaloga i kvalitetne rasprave i izmjene mišljenja u cilju pove?anja svjesnosti svih nas. Nisam stru?njak za prevo?enje i nemam nikakvih referenci na tom polju, povodio sam se prijevodom i terminologijom korištenoj iz knjige EARTH CHANGES and 2012: Messages from the Founders koja je dostupna na forumu. ( i ovdje na Znanju - Poruke od Utemeljitelja )

Trudit ?u se dan za danom postat nešto od materijala ukoliko bude zainteresiranih i to odobrava. Neke re?enice nisu doslovno prevo?ene, ve? sam se služio razumijevanjem konteksta iste.

Thanx to: Saboter, Galaksija forumPredgovor:

Zemlja je planeta slobodne volje. Zbog politike neuplitanja bi?ima iz viših dimenzija nije dozvoljeno silom intervenirati u zemaljske poslove (izuzev u nekoliko izvanrednih situacija,kao preveniranje nuklearnih holokausta i sl kataklizmi). Naravno postoje i ona manje dobronamjerna bi?a koja namjerno krše tu zabranu,kao i oni koji u potpunosti to ignoriraju i predstavljaju i ve? jesu u prošlosti imali veliki utjecaj na razvoj ?ovje?anstva.Najviše prosvijetljena bi?a vide nas kao sebi jednakimai mnogi se dive na hrabrosti da se inkarniramo u tako zahtijevnom i kompliciranom okruženju. U mnogim slu?ajevima oni u?e više od nas nego što mi u?imo od njih.Potpuno je pogrešno pretpostavljati da su informacije dobivene od duhovnih vodi?a to?ne samo zato to ta bi?a dolaze iz viših sfera.Uvijek si postavite pitanja o pririodi i kvaliteti informacija dobivenih kanaliziranjem.

Nela ta pitanja uklju?uju:

Da li nas duhovni entitet poti?e da razmišljamo za sebe i istražujemo prirodu stvarnosti i istine ili zahtijeva da se oslanjate na nju/njega,kanal ili odre?eno u?enje.Odnosi li se prema vama s poštovanjem ili nastupa patroniziraju?e. Da li informacije dobivene od "Bi?a" promoviraju samo-osnaženje i dobrobit sviju ili traže osobnu požrtvovnosti apsolutnu poslušnost. Kakav osje?aj proizvosi poruka u vama.

Koncentrirajte se na sadržaji vrijednost poruke, a ne na formu u kojoj je dana.

Upitajte sebe:

Da li je informacija korisna za moj svakodnevni život, kako je mogu prakti?no upotrijebit? Mogu li te ideje biti od koristi i druguma? Pomaže li to u?enje rastu duševnog puta? Osje?am li se osnaženim prakticiraju?i alate i tehnike danih mi ovdje? Poti?e li materijal osobnu kreativnost?

The New Dawn

"Zlatno doba" - (znam da nije doslovan prijevod no Zlatno doba je klju?na rije? ovog dijela)

Pristiže Zlatno doba na Zemlju no put to cilja biti ?e rekli bismo "grbav". Zemljine promjene ?e se ubrzavati i intenzivirati. Sve duše ne?e pro?i kroz razdoblje "Promjene" neteknute. Veliki dio njih napustiti ?e Zemlju u slijede?ih 20 -30 godina. "Mlade" duše imaju potrebu iskusiti rat siromaštvo glad, bol i patnju te ?e odlu?iti kroz jedno od tih iskustava i napustiti Zemlju.

Zemlja se mijenja iz 3-D u 4-D planetu. Sva živa bi?a moraju se prilagoditi promjeni kako bi ostala ovdje. Ako vaša duša želi i?i naprijed i razvijati se ,biti dio "Zlatnog doba", a ne nemate sluha za njena htijenja jer ste okupirani dr. stvarima koje vam skre?u pozornost, a nude vam se na svakom koraku. Tada ?e vas duša pomalo pritisnuti - prisiliti na iskustva koja ?e vam pobuditi pažnju na nju. Ako i dalje izbjegavate signale koje vam šalje "pokucat" ?e malo ja?e npr. stvaraju?i bolest, gubitak radnog mjesta, razmirice unutar zajednice, braka, ili stvoriti krizu srednjih godina, što ne?ete mo?i ignorirati. Mnogi to iskustvo ve? doživljavaju.

Analogija kojom se koriste je:
:

Ne možeš pomo?i utopljeniku u živom pijesku tako što ?eš i sam sko?iti u nj, ve? mu dodati uže u uputiti ga kako da se sam izvu?e. Neophodne korake mora u?init sam.

Mnogi koji ovo ?itaju u nekom trenutku biti ?e pozvani tijekom "Promjena" pružiti pomo?,spas ili lije?enje onima manje prilago?enim.U neke živote ?e te morati intervenirati , dok druge morat ?e te pustiti (iako im želite pomo?i) znaju?i da je svaki njihov izbor,ma kakav on bio,izbor Slobodne volje i nije na vama da im to ukidate. Slušajte svoj unutarnju glas za upute.

Utemeljitelji se nadaju da ?e mo?i dokazati vam da je mogu?e biti u ovom "Svijetu" ali ne i od njega.Ne traže da se odreknete svih užitaka,komfora i sl. ili da žrtvujete što vam drago.Potpuno je ispravno u?initi korisnim stvari ovog svijeta kao Novac i materijalna dobra,posebice kada služe za poticanje još ve?e efikasnosti u bu?enju ?ovje?anstva.Ipak to su samo sredstva - alati,osim ako im sami ne pripisujete neku ve?u vrijednost - važnost u životu.

Predvi?anje dana u ovoj knizi su otprilike 80 -90 % to?najet Zemlja je planet Slobodne volje.Napredne duše na Zemlji iš?ekuju mir,prosperitet,potpunu manifestaciju Zlatnog doba kako je to davno predvi?eno.

Temeljni princip života na zemlji može se izre?i :

The quality of your conciousness determines your expirience of reality... ( kvaliteta vaše svijesti odre?uje vaš doživljaj stvarnosti )


Prolaz kroz Portal 2012.


Naš pogled na precesijsko poravnanje 21.12.2012 ne?emo ponovno izlagati jer je dan u našoj ranijoj knjizi. Oni koji su na putu uzdizanja proazkom kroz portalosje?at ?e se kao dasu položili ispit,završili školovanje. Drugi ,tako?er na putu uzdizanja ali još nespremni ,prolaskom kroz portal biti ?e sigurni bez ikakve sumnje da ništa više nije kao prije. Vaš težak rad kona?no se isplatio.Izgradit ?e te Novu Zemlju.Dana vam je odgovornost za stvaranje novog društva koje ?e se temeljiti na principima više istine.Stvaraju?i Prosvijetljene Zajednice,koriste?i alternativne izvore energije za opskrbu domova i ostalih objekata.


Poglavlje 1


A Future Timeline Overview "Pogled u budu?nost"?
( tekst je pisan i uknjizi na na?in da se ovdje napisano ve? dogodilo )

Hrana je organska,voda je ?ista zdrava i slatka.Medicina je kombinacija najbolje tehnologije,zdravog razuma i prirodnih biljnih lijekova.Vrijeme Imanja - neimanja je završilo. OVOG PUTA Mir je stvarnost.Stari svijet propada vam pred o?ima ali ovo je zadnji put da ?ete biti dio uspona i pada civilizacije. Sada ste na drugoj strani 2012 portala i osje?ate Energiju Galakti?kog poravnanja kako se pove?ava.Svjesni ste promjene,kako sloj po sloj besmislenih ulaganja,lobiranja,vlastodržaca što sami sebi služe ,propalih medicinskih modela,starih ekonomskih paradigmi (Paradigma je skup osnovnih pretpostavki ili pravila koje uzimamo zdravo za gotovo (eng. default) u cilju poimanja stvarnosti i njenih fenomema.),zastarjelih pravnih sistema ruše oko vas ostavljaju?i samo hrpu sme?a gdje nekada velika institucija se nalazila.Osiguranja iz prošlosti poput dionica i mirovina su sve samo ne osiguranje.

Realne i stvarne vrijednosti uzgajaju se na poljoprivrednim dobrima ili se proizvode od 120W solarnih panela na krovu vašeg doma.Jednog dana mladi inovatordolazi u vašu zajednicui demonstrira Ure?aj Nulte-To?ke. Do portala 2012 imao je poteško?a pokušavaju?i natjerati ure?aj da funkcionira konzistentno.A sada na drugoj strani portala izgleda da funkcionira savim ispravno kao da je tako oduvijek i bilo.Negativnost koja se suprotstavljala kvantnoj sili više nije prisutna.

Iskustvo prolaska kroz Portal 2012

Pripreme za prolazak kroz portal 21.12.2012 su bile u okupljanju Svjetlosnih radnika na sveta mjesta na svakom kontinentu.Tijekom 20-22.12.2012. ceremonijalna mjesta opskrbljena su hranom ,vodomgeneratorima,pokretnim WC-ima.Duše se jednostavno druže znaju?i da ne?e mo?i koristiti el.ure?aje (misli se na mobitele i sl.),ponekad u tišini,meditacijia nekada u smijehu i suzama.Samo nekolicina je znala što može o?ekivati,drugi su tvrdili da se ništa promijeniti ne?e.Kako su dani prolazili vratili su se svojim obvezama,obiteljima,poslovima, ipak i najtvrdokorniji postadoše svjesni da se svijet nepovratno mijenja.

Tijekom 3 dana vrijeme kao da sprije te?e ispo?etka, a onda je stalo. Na neutvr?eno vrijeme duše koje su povezale se osjetiše dubok osje?aj ne?ega što nemogu definirati. Nakon završetka 3 dana i povratka u živote, vrata se otvoriše ,oni koji su prisustvovalii prošli kroz njih su jednostavno bili druga?iji. Životi koje su vodili do tada postadoše besmisleni, stare navike ostadoše bez energije za vladanjem i dominiranjem. Najteža lekcija za novo -prosvijetljene duše jest kako se odnositi prema prijateljima i ?lanovima obitelji koji nisu prošli kroz "vrata".Komunikacija je postajala sve teža jer su pogledi na stvarnost i vrijednosti u životu radikalno promijenili u njima.Dio obitelji ,draga osoba prigovar nam što za 3 dana "Godišnjeg odmora" nismo vrijeme posvetili njima i svakodnevnim dužnostima.Za prosvijetljene duše optužbe su bile besmislenei nebitne.Prosvijetljeni bili u Svijetu ali ne i od njega.Postadoše svjesni da ?lanovi obitelji i prijatelji nisu krenuli na put uzdizanja i Proces otpuštanja i oslobo?enja od voljenih je zapo?eo.Prosvijetljeni su svjesni da obitelj i prijatelji su izabrali drugi put i da taj pravac moraju poštivatii cijeniti.Sve što su mogli jest postati primjer drugima za novi put u životu.Na svakom pojedincu izbor je ho?e li biti ili ne?e na tom putu.

Fizi?ke promjene u 4-D duša

Kao da postoje 2 razli?ita Svijeta sada.Jedan sa suverenim ,živim i vitalnim dušama i drugi sa praznim ljuskama što kre?u se kroz život bez da stvarno i žive. 3-D ljudi ostadoše zarobljeni u svakodnevnoj drami životai sve manje su mogli raditi s prosvijetljenima.Ustvari sada su postojala 3 rali?ita svijeta.Oni na putu uzdizanja u 5-D po?eli su primje?ivati što nikada prije nisu vidjeli.Šume su oživjele sa bi?ima svih oblika i boja.Mogli su doslovno ?uti svjesnost vjetra kako im šapu?e kroz stabla.Sve vibrira i sjaji, ne samo svjetloš?u ve? i svesnoš?u.Do tada nisu imali pristup tim iskustvima.

Puša?i odbaciše cigarete,alkohol je izgubio svoju draž a lijekovi ostadoše netaknuti u bi?icama,tvorni?ki obra?ena hrana nije pružala utjehu.Novo probu?eni privu?eni su bili hrani i aktivnostima koje su bile žive i vitalne ,promoviraju?i rast i dobronamjernost.

Duše na 4-D putu više nemaju ništa zajedni?ko sa 3-D dušama.3-D kao da postoje u crno bijelom filmu a ne u boji.Te dvije grupr žive odvojeno sada.,5-D duše su u interakciji sa 4-D i postadoše njihovi u?itelji na Novoj Zemlji. 5-D tijela bijahu sjajna,neosjetljiva na promjene vremena -temperature ,neimaju?i više potrebu ta hranjenjem i skloništem..Iz perspektive 3-D a prosvijetljeni su izgubili razum te su se kao pridružili nekom ludom kultu ili pokretu "zelenih"i sl. Institucije polako propadaju a sve strože zahtijevaju mjere koje se uvode na trošenje resursa smatraju?i ih opravdanim 3 -d duše prihvatiše ih sa sloganom "biti ?e nam bolje svima tako nego nikako".Slobode se sve više narušavaju .Ljudska tijela polako obolijevaju a lije?nici ne nelaze uzroka im ili pak uvidješa da je sve toliko bolesno da je to i na neki na?in normalno obzirom na okolnosti.Hrana i voda se acionaliziraju -tjedno se protestira ali se na kraju odustaje smatraju?i "bolje išta nego ništa".

4-D duše napuštaju 3-D duše i obitelji iza sebe. oni smatraju da ih 4 -d nizbjegavaju ,bježei od "stvarnih " problema žive?i u utopijskoj bajci o boljem životu. Uz pomo? tehnologije polako se stvara Nova Zemlja.


Period 2012 - 2013


4-D i 5-D žive zajedno odvojeni od 3-D .Nekolicini viših duša dani su zadaci prema 3-D svijetui njihov trud biti ?e nagra?en jer manji broj 3-D duša prihvatit ?e naknadno višu istinu i pristupiti novo nastalim Prosvijetljenim Zajednicama. Zajednice u $d nisu izolirane ,nemaju ograde ili barikade protiv 3 -D duša .Lutaju?e bande plja?kaju i uništavaju sve pred sobom zbog potrage za hranom i svježom vodom.Zbog vibracija 4-D duša nasilna banda može prolaziti odmah pored Prosvijetljene zajednice a ih i ne vidi.Psihološka nevidljivostje na snazi.Zakon privla?nosti vrijedi u formi nevidljivosti jer 4-D duše nemaju negativnu karmu koja bi privukla bandu k njima i zato bijaše zašti?eni.4-D su razvili nove tehnologije otporne na EM-oscilacije na zemlji.Služe?i se mrežama komunikacije straoga svijeta povezani su sa ostalim grupama po svijetu.i polako zamijenjuju te sustave -mreže novim tehnologijama.
Stari sateliti bijahu onesposobljeni od solarnih baklji i EM -anomalija.Prosvijetljeni su instalirali u atmosferu ure?aje koji su imali zaštitu od tih anomalija.Zajednice su dijelile izme?u sebe dobra i tehnologiju te usavršiše Ure?ajue Nulte -to?ke te stvoriše uvjete za brza putovanja oko svijeta ne troše?i zemljine resurse.Nove metode poljoprivrede su otkrivene.


-Iza 2013-

Kako duše nastavljaju svoja putovanja ,razlike izme?u sada 3 svijeta sve je jasnija i snažnija.4-D posve?uju se u potpunosti novom životu,mnogi prodaše svoje stanove u gradovima i preseliše se na selo.Kupiše farme životine i sl.Drugi se udružiše svoje znanje ,novac i kupiše ve?a podru?ja za stvaranje manjih zajednica.Još uvijek postoje pravni ugovori ,financije ,dogovori is ostale tekovine starog svijeta, još uvijek služe svrsi.

Izazovi unutar prosvijetljenih zajednica

Prije portala 2012 bilo je teško zamisliti i sudjeloavti u nekoj od takvih zajednica,egoizam bi se suprotstavljao i pred namanjim problemima.Zajednicu u nastanku pogha?ale bi povremene muke oko financiranja ,pravnih pitanja ili intimnih veza.Bez viših motiva koji su nekima nedostajali , ,duše bi nekih imale su razli?ite raloge zbog kojih pristupili zajednici.Neki su željeli da drugi brinu o njima,drugi su željeli zapovijedati i vladati.Neravnoteža se pojavila kada bi pojedinac se obvezao na financijsku odgovornost prema odre?enom dijelu unutar zajednice,ali nije bilo jednostavno ni oti?i. Npr.rastu?a zajednica imala je poterbe za za ravnotežom u djelatnostima,vještinama i stru?nosti. Ne bi bilo dobro da ima 100 vodoinstalatera, a niti jednog elektri?ara ili 10 ra?unovo?a, a novac nigdje na vidiku. Klju?na rije? je Samodostatnost (opaska - podje?a me na zajednicu eko selo Blatuša - guglajte) omogu?iti si život be ovisnosti prema globalnim monetama, distribucijskom sustavu resursa - misli se na struju vodu i sl. U 3-D svijetu taj sustav sve više propada i ne mogu se svi njime više koristiti. Molitvama i meditacijom s istinskom namjerom u njima u zajednice su privu?eni upravo oni ljudi sa vještinama i znanjem koje je zajednici nedostajalo. Svaki ?lan zajednice nije naravno bio podjednako osviješten o ulozi u zajednici,neki nisu znali što im je ?initi i na koji na?in mogu pridonijeti dobrobiti iste.Lekcije su još morale biti nau?ene za mnoge , pa su jednostavno se prepustili osje?aju ( go with the flow) i pomagali onima prosvijetljenim u ?emu je bilo potrbito. Prosvijetljeni su došli do zaklju?ka da je nužno održavati zajedni?ke susrete svih ?lanov i meditirato povremeno ,naravno vode?i ra?una o da se izvrše osnovni zadaci u zajednici,npr. održavanje komposta,zaustaviti curenje vode i sl. Vrlo brzo uvidješe da kolektivna svjesnost zajednice može se nositi s problemima kao što su financije,društveni problemi,prostorni i sl.


-Godina 2014-

Zbog rapidno rastu?ih vibracija na zemlji Nove tehnologije su mogle biti korištene u punom smislu.distribucija i proizvodnja ure?aja nulte -to?ke bila je sada omogu?ena .Dan ne bi prošao a vojna mašinerija ,kompjuterski sustavi i vladina struktura sve bi više propadali i imali problema s funkcioniranjem.Sve što je moglo po?o po zlu i bilo je.Polje sile koju su stvarali okupljene duše u zajednici onemogu?avale su "Negativnim" dušama da u?u u posjede zajednice i,a kada bi takva duša kojim slu?ajem i ušla u zajednicu ,tu dušu nešto bi obuzelo ,onemogu?avaju?i da stvori ikakvu štetu.Nekima bi se pomoglo ,izle?ilo i vratilo u prirodnu ravnotežu,naravno one koji su su bili spremni na tako nešto.Druge koji se ne bi mogli izlje?iti jer su previše ogrezli u "tamu" pobjegli od straha iz zajednice ili bi ih napala teška bolest prisilivši ih na bijeg iz zajednice

Mnoge svijetovne religije ovo bi nazvale "odvajanje žita od kukolja".Napomena ( Mi u višim sferama ne koristimo taj termin "odvajanje žita od kukolja" jer bi to impliciralo osude prema odre?enim dušama da su one manje vrijedne uzdizanja od drugih,a to jednostavno nije istina.Pririodni zakon je na snazi.Duše sa ekstremnim oscilacijama u vibraciji ne mogu raditi sa drugima osim ako imaju snažnu karmi?ku vezu.Obzirom da karmi?ke lekcije završavaju na zemlji u slijede?ij nekoliko godina,sve je manje takvih veza na zemlji.

3 na?ina na koji se duše povezuju
  • zajedni?ki interes u stvaranju
  • duše s potrebom za u?enjem - odnos u?itelj - student
  • možete privu?i višeg u?itelja kako bi se nau?ili dosti?i višu vibraciju


Kako su probu?eni dnevno razriješavali svoje preostale strahove i egoizam polje sile oko zajednice je naraslo u tolikoj mjeri da nikakva negativnost više nije mogla naštetiti im.

Svijetlosna Vije?a

Formiraju se Svjetlosna Vije?a unutar zajednica ,na dobrovoljnoj bazi ispo?etka,zajedno s onima koji su izglasani od ve?ine.Slušali bi ljude i donoslili mudre odluke zanovane na volji svih u zajednici.Vije?a nemaju sli?nosti sa 3-d organizacijama . Ispo?etka su se koristili konsenzusom a neki odlukama ve?ine. ali ubrzo su pronašli druga?iji pristup riješabanju problema.Kroz meditaciju biju?i "Jedno sa Svime" znali su što im je ?initi.

Opaska ( Mi Utemeljitelji primje?ujemo da skoro pa svi viši svjetovi imaju formu Svjetlosnih vije?a za donošenje odluka. Oni ne prisiljavaju inzistiraju ili diktiraju.U poglavlju 12 posvetili smo vrijeme i opisali razli?ite politi?ke i sociajalne sisteme na drugim svjetovima koji su napredniji trenutno od Zemlje.

2014 - 2016

Kako Zemlja nastavlja putovanje kroz galakti?ku promjenu,Zajednice Svjetla ovise jedna o drugoj o opskrbi robom i tehnologijama.Duše putuju po svijetu koriste?i sva raspoloživa sredstva,još uvijek su dostupna konvencionalna (auti,brodovi avioni i sl.) ali se je sve teže oslanjati na njih zbog nestabilnosti moneta,nov?arskih sistema koji dominiraju svijetom kroz najve?e dr?ave.Fosilna goriva poprimaju astronosmke cijene i vrlo mali broj ljudi si može ih priuštiti.Vrijednosti roba i usluga otišle su u nebo,te nestašica osnovnih potrepština bijaše svakodnevna,?ak i u najnaprednijim tehnološkim zajednicama 3D struktura.

Dolar,Funta ili Euro i sl. ostadoše djelomi?no stabilni i moglo se osloniti na njih kao sredstva trgovine.Roba stvarne vrijednosti (hrana voda i sl) dosezala ja vrlo visoke vrijednosti na tržnicama.U velikim gradovima nastao je kaos, posebice onim smještenim na pozicijama koje uvelike ovise o globalnom transport roba, npr. metropole, podru?ja u pustinjama te uz morsku obalu. Obale mora bijahu opstošene od ribljeg fonda te su namirnice i ostalo morale dovoziti iz udaljenih mjesta - farmi koje su uzgajale usjeve i hranu sa uglavnom nedostatnom hranidbenom vrijednoš?u, uglavnom zbog osiromašenog tla. Onih nekoliko tvornica što su mogle proizvoditi neophodne namirnice za 3D život imale su poteško?a pri nabavci sirovine za proizvodnju.3D vladaju?e strukture bile su bolno svjesne teku?ih problema ,ali zbog njihove identifikacije sa egoizmon potrošiše mnoge sate na žu?ne rasprave ali rijetko na?oše rješenje za probleme.Valovi bijesa,ljutnje i straha rezlultirali su ponekad i atentatima,blokadama,embargom,regionalnim ratovimai štrajkovima.Mnoštvo ljudi borilo se za radno mjesto koje je bilo slobodno,ali tijela radnika u tvornicama slabiše iz dana u dan ,što zbog stresa i neprekidno boravka u njima,što zbog svijeta u kojem je sada previše ljudi s premalo resursa.
Zrak, voda i hrana bijaše iznimno zaga?eni i ta zaga?enost uzrokovala je pad imunološkog sustava 3D duša.

Iz više perspektive gledano,duše zarobljene u 3 D -u znali su da nemogu držati korak s sve snažnijim i bržim promjenama koje su se Svijetu doga?ale.Zemlja je sada 4D planeta i oni su se našli na njoj pout riba izvan vode. Nešto je moralo popustiti i ti bijaše njihov imunološki sustav.Bolesti se toliko proširiše da su bolnice i osoblje u njima bili preplavljeni pacijentima. Nedostatak medicinskih potrepština i nemogu?nost pla?anja troškova lije?enjazbog posrnule ekonomije rezultiralo je dugim listama ?ekanjana medicinsku pomo?.

U zemljama gdje Vlada financira Zdravstvo,visoki troškovi u?iniše sustav neodrživim i bankrotiraše. Uzdignute duše po povratku u svoje zajednice morale su pro?i detoksifikacijski periodod ?iš?enja od negativnosti negativnosti Osim ljubavi i suosje?anja za njihove probleme malo što se moglo u?initi za 3D duše osim toga.Odavna ve? shvatiše da pokušavaju?i pomo?i ?ovje?anstvu i spasiti ih od njih samih,sve bi bili bliže mesijanskom kompleksu.

Nadalje ?esto bi takva radnje utjecala na slobodnu volju umiru?ih duša koje moraju nau?iti o vezi izme?u svjesosti i njezinih posljedica.Prosvijetljenima su trebale godine ta to nau?e.Mnogo godina mnogi su mnogi od njih moliše ET-e da ih spase sa Zemlje u svojim sjajnim zvjezdanim brodovima te da ih odvedu na svijet bez rata,gladi i patnje.Tome nije bilo tako.4D nisu došle volontirati na Zemlju,ve? je napustiti prvom prilikom(misli se vjerojatno na uzdignu?e na viši nivo). Oni su ovdje bili da obave težak i mukotrpan rad iscjeljenja Zemlje i uskrsnu?a viših principa istine, korak po korak.

Usprkos lijepim slikama koje nacrtaše pojedine duše o Svjetlosnim zajednicama,život nije bio lagan za veliki broj prosvijetljenih duša.Stare navike bijaše duboko urasle u njih ,iako je njihova svjesnost iznimno porasla od 2012 portala,nije bilo ?arobne pilule za izlije?ejne staroga sebe.Moglo bi se uprizorit na kao npr. kada mlada ptica silom mora napustiti gnijezdo ili ?e poletjetei li pasti u smrt.Predomišljanje nije više bilo mogu?e kao ni povratak u stari život.Taj ugodni mali svijet više nije postojao.Urušavao se dan za danom.

Umiru?e prostranstvo 3 D svijeta

Godina 2015 do?e i pro?e a situacija u 3 D-u sve je turbulentnija.Nivo morta i dalje raste a vrijeme je sve nestabilnije,uzrokuju?i propadanje usjeva i uništenje na razini do tada nevi?enojna Zemlji.Oni što još uvijek misli da imaju stvari pod kontrolom uvodit ?e nove monete i pravila trgovanja,ali problemi ?e ostati prisutni.Vojnici se odbijaju boriti u beskrajnim borbama ,kojima ma manipuliraju grupe za dominaciju nad teritorijem.Nek države pokušale su uvesti prisilno nova?enje ali se narod snažno odupreo toj namjeri.Ljudi su bez posla ,doma te mnogi i nemaju što drugo raditi do li protestirati i kampirati ispred vladinih institucija.Nekolicina relativno prosvijetljenih vo?a predloži?e radikalna rješenja,a biti ?e doslovno ubijeni - smaknuti od strane onih koji žele o?ajni?kim pokušajima zadržati kontrolu i mo? koju nekad imaše.Svrgavanje postoje?ih struktura ponegdje je bilo uspješno ali oni Nove vo?e su bile jednako nemo?ne riješiti teku?e probleme.

Oskudni resursi primarni su razlog nastanka ratova.i tzv ljudsak i pravila rata bijaše napuštena.Doslovno svaki ?ovjek bori se za sebe ,svaka žena za sebe.Oko 2015 svjetska populacija dosegnula je vrhunac cca 8 milijardi (u vrijeme pisanja knjige ona je oko 7,3).Iscrpljeni resursi udruženi sa masovnim zaga?enjem i padom imunološkog sustava podigoše smrtnost u ve?ini zemalja i smanjiše drasti?no ro?enja.Mnoge substance konzumirane imale su genetski modificirana svojstva,zajedno sa otrovnim teškim metalima u vodi doprinjeli su sterilnosti kod "žena" još dje?joj dobi.Bioterorizam od strane ekstremnih grupa,uklju?uju?i propadanje lijekova i cijepiva i možete razumjeti zašto se odnos smrtnosti spram ro?enja pove?ao.

Uvidjevši da nema izlaza z ovog kaosa duše po?eše svoje poslove i obveze dovoditi u "red"? (malo mi je ova re?enica mutna) kako bi napustili Svijet i inkarnirali se drugdje.Misteriozne ,neobjašnjive bolesti su posve uobi?ajeneda nisu bile niti spominjane u vijestima.Mnogi ipak odbijaše prihvatitistanje ,ubjeravaju?i druge da ?e se sravari vratiti u normalu prije ili kasnije.Mla?a polulacija gubi strpljenje i u ve?im gradovima izbijaju neredi izme?u policije vojskei mladeži.Mnogi vojnici i policajci obeshrabljeni i bez nade pridruži še se prosvjednicima.Ne znaju?i što im je ?initi duše se barikadiraju u domove nakon što su pohranili ono malo hrane što se moglo na?ii vratiše se na primarne instinkte preživljavanja.
Iako se rat širio izme?u 2012 i 2015 Božanski odredi prvenirali su i prije?ili korištenje oružja masovnog uništenja tako da je vrlo mali broj ljudi poginuo zbog padaju?ih bombi.Vojnici tijekom toga perioda odbijaju se boriti dok drugi niti ne mogu zbog propadanja imunološkog sustava.Nekolicina ih je ipak podigla svije vibracije i pronašla put do Prosvijetljenih zajednica,ali to bijaše vrlo rijetko.

Nova Zemlja izranja The New Earth Begins to Emerge

4 D duše cvijetaju.Razvijaju nove modele transporta i poljoprivrede.Po?inju koristiti Em- motore (elektro-magnetske)što crpe gotovo ništa prirodnih resursa i ne koštaju ništa kokao bis enjima upravljalo. Vrli važan faktor je i povrataka Zvjezdanih bi?a.Iako su neki ?ekali moglo bi se re?i "cijelu vje?nost" da se ujedine sa svojom bra?omi sestrama sa neba,stvarni susret je bio sve samo ne što se o?ekivalo.

Prije svega,ET-i nisu došli spašavati ili oduzeti bol i izazove iskustava u cilju razvoja .Ispo?etka dolazili bi u posjet na "probu" i kratko vrijeme u prosvijetljene zajednice kako ne bi bii uhva?eni u zemljine vibracije. Svoje svjedoke birali su pomno,sa sigurnoš?a da su 4 D ljudi dovoljno emocionalno stabilni da izdže njihovu prisutnost.Nekim ljudima ostavili bi eksplicitne instrukcije kako usavršiti tehnološke ure?aje ,a drugima bi ponudili riješenja za konflikte izme?u prisnih - osobnih veza.Nisu prodavali karte za Arcturus.Novi ljudi nisau još spremni za takvo što.

Nekoliko pojedinaca iz svake zajednice bilo je na putu za 5-D Svjetlosna tijela.On mogu slobodnije komunicirati sa ET-ima.Najve?i dio posjetitelja bijaše iz Plejada,Arkturusa i nešto Sirijanaca.Ljudi ubrzo nau?iše stroge protokole neuplitanja u zemljine afere.Ako nije tvoj trenutak da djeluješ sa ET-ima ,možeš se truditi koliko ho?eš ali ne?eš ih vidjeti. Predivna bi?a ET duše posje?uju?i Zemlju u ranijim vremenima,nau?iše istinsku vrijednost poruke "Ne bacajte bisere pred svinje" . znali su da samo poneki ljudi ne?e zlorabiti sveto znanje sa zvijezda ve? koristiti ga mudroza dobrobit sviju.Slobodu ljudske volje nije ponekad lako razumjeti.

Kometa 2017 Drugi val uzdizanja

Energija je navisokoj razini rastu?i od 2012,neke stvari si ipak smiruju pomalo od tada.Zemljna os se malo pomakla od skalarne elekromagnetske frekvencije koja pristiže iz kvazara u blizini centralnog sunca galaksije.Jedan od neobi?nih nuspojava portala jest KOMPRESIJA VREMENA (evo link na net-u koji sam našao hm? http://www.scribd.com/doc/62756655/198/NADOLAZE%C4%86A-KOMPRESIJA-VREMENA.Mnogima se dan ?inio svega 8 ili 9 sati dug za vrijeme portala 2012.Sada kako Zemlja mijenja svoj položaj dan postaje naizgled dulji, ponovno na period od 12 sati,ali se još uvijek osje?a mnogo kra?im nego prije 2000.

Znanstvenici otkrivaju kometu koja ulazi u sun?ev sustavi procijenjuju da ?e pro?i blizu zemlje.Zvjezdano objekt ima ciklus od 10,500 godina cca,i zapisano je u povijesti da zadnji puta kad je prošao izazvao promjene - poreme?ej u geologiji i životu na planetu.Prosvijetljeni su znali da je to najava drugog vala uzdizanja za one koji su spremni te da ?e dobiti strašan poticaj od njega.

3 D svijet propada ubrzano ,smrtnost je uvelike nadja?ala ro?enja.Kombinacija radijacije iz nuklernih reaktora,udružene sa zaga?enjem od fosilnih goriva i egzoti?nih virusa te bakterija su bili previše za imunološki sustav da se nosi .Za te duše dolazak kometa ?e ubrzati neizbjeno,Nekolicina ?e ipak iskoristiti taj doga?aj i osvijestiti se iz 3 D na 4 D put.Biti ?e velikodušno primljeni u zajednice koje sada broje oko 10,000. (zajednica).U svjetlosnim zajednicama mali postotak duša sprema se za uzdizanje u 5 D kristalna tijela.Tim dušama dna je pozicija U VIJE?IMA ZAJEDNICA SVIJETLA.Neki od njih bijaše vrlo mobilni ,?ine?i se kao da ih nedodiruju teško?e transportacijskog sustava 3 d svijeta.Ubrzano razvijaju napredne psihi?ke i intuitivne mogu?nosti,poneki su stekli mogu?nost teleportacije sebe na udaljene lokacije,a ve?ina je ovisili o svakidašnjim mogu?nostima prijevoza.Koriste se nova EM vozila a neke taksiraju ET-i naokolo. Stvaraju se radionice i seminari za osobni razvoj te lije?enje i savjetovanje za 4 D duše koje trebaju ekstra pomo? za rješavanje emocionalnih i psiholoških problema.Još uvijek je prisutno žaljenje za ?lanovima obitelji i prijateljima koji su izgubljeni.Mali broj 3 D duša komunicirao je sa svojim "sinovima,o?evima ,ro?acima itd. sa 4 D dušama ali ve?ina ih je potpuno zaboravila i napustila u mislima.Ipak kako je komet sve bliže i bliže prilazio 4 D obitelji moliše se i nadaše se da ?e netko od voljenih iz 3D svijeta mo?i "zajahati val kometa" i sti?i u Novu Zemlju.

Kako se komet približio primje?uje se promjena u zraku.Stvari postaju (translucent ?) prozirne? i zvu?ni valovi druga?iji.Energija kao da pršti i pucketa,a atmosfera postade opipljiva.ako da se mogu vidjeti boje i i teksture plinova u zraku.Aurora borealis bijaše još svjetlija-sjajnija svake ve?eri,?ak i na malim visinama.Neki osje?aju da zvuci prolaze kroz vodu ,cijevi.Valovi elektriciteta im prolaze kroz tijela te san postadoše gotovo nemogu?.Kada je komet prošao,Zemlja se osje?ala druga?ijom.Svijet je ušao u novu dimenziju druga?iju od one 2012 portala. Elektromagnetski utjecaj komete uništio je telekomunikacijske ure?aje i satelite 3 D svijeta iakoje službeno promašio Zemlju za nekoliko milijuna kilometara.Komunikacija izme?u 2 svijeta više gotovo i ne postoji.Nova Zemlja energetski je potpuno odvojena od Stare Zemlje.Oboje postoje istovremeno u razli?itim dimenzijama ali bez ikakvog mosta - procijepa me?u njima više. Konvencionalna sredstva prijevoza postadoše nemogu?e koristiti i 4 D duše ih odbaciše zauvijek i okrenuše se svakodnevnim zadacima koji im se name?u - vtrlarenje ,gra?enje ,organiziranje te što je najbitnije komuniciranju od srca prema srcu jedni s drugima.


Godine 2018-2020

Zajednica Svjetlosti napredovala i cvala. Poljoprivredne metode su usavršene, i iako je klima Zemlje je bila u velikoj stanju promjene, položaji zajednica svjetla su odli?ni za dobre prinose raznih usjeva . Energetski u?inkovite zgrade što koriste elektromagnetske generatore bili su norma. Holisti?ki modaliteti ozdravljenja su na?in života. Nova djeca su visoko napredna kao i njihova evolucija duša.

Škole su izgra?ene za smještaj djece, ali one su bile potpuno razli?ite od škola tre?e gusto?e koje su propale. Prosvijetljene škole prepoznale su jedinstvene potrebe nove djece. Naglasak je stavljen na samoispitivanje i samosvijest, kao i iskorištavanju kreativnosti. Ova djeca rastu znaju?i da su žive u prijateljskom svemiru ispunjen bi?ima svih oblika i veli?ina. Oni su svjedoci bezuvjetno ljubavi odraslih i uživaju obilje svega.

Do sada su se stvari toliko pogoršale u svijetu tre?e gusto?e da su podru?ja energetski - karantenom odvojena iz zajednice Svjetlosti. Mlade duše ?etvrte gusto?e znale su da ne mogu ostati dugo na nižim razinama bez da budu zaga?eni stalnom baražom negativnih misaonih formi i one?iš?enja. Samo oni koji su uzašli na petu gusto?u mogli su hodati me?u gradovima 3D-a i nemati utjecaja, iako se rijetko ?inilo, jer je do sada i nema duše u gradovima koji bi bili otvoreni i osjetljiv na prosvijetljena u?enja.

Dominantna svijest tre?eg denziteta je opstanak, nešto što je sve teže svaki dan.

4 D odrasli u?e novu djecu o svijetu koji je nekad bio, a mnogi od njih su teško mogli vjerovati, da takav svijet može postojati. Neki od njih se nikada nisu utjelovili na svijetu gdje se rat odvijao, a ljudska bi?a me?usobno ubijala,taj koncept im je bio potpuno stran.

Djeca putuju s roditeljima da posjete druge Zajednice Svjetlosti, ali u gotovo svakom slu?aju ne smiju izlaziti u blizini grada propadaju?e tre?e gusto?e. Mladim dušama je potrebno da ostanu ?iste i izgrade snažne tijela slobodna od nesukladnih misaonih formi. Naravno neki su donijeli pitanja - probleme iz prošlosti da se izlije?e,ali zato što su podignute od strane prosvije?ene skupine duša , ovaj proces ozdravljenja se dogodilo vrlo brzo. Ta djeca nisu zaboravili svoje prošle živote, niti psihi?ke i intuitivne sposobnosti ,te ih nisu gubili jer su odrastali. Oni su prva generacija koja ?e odrasti u novom Zlatnom dobu.

A godine 2020 – 2030

Tijekom sljede?ih deset godina, civilizacija tre?eg denziteta propadala je i dalje dok samo nekolika duša je ostalo u toj razini vibracija. Masovna kuga i zaga?enje proširilo se po mnogim velikim i naseljenim podru?jima, zbog smanjene funkcije imunološkog sustava ljudi, ve?ina nisu bili u stanju oduprijeti se napadu virusa, bakterija, gljivica, kontaminacije teških metala, ugljikovodika i zra?enja. Broj stanovnika pao s skoro osam milijardi na jedva više od dvije milijarde. Oko polovice od smrti su rezultat imunog sustava te rezultiraju?ih mikroorganizma i kemikalija. Ostatak smrti je razli?itih ?imbenika, uklju?uju?i glad, dehidracije s ekstremnom toplinom i hladno?om, rat, poplave, potresi, vulkani i ekstremne vremenske prilike.

Nakon što je 2020, rat je postao gotovo nepostoje? na Zemlji. Samo nasilje - tu?njava izme?u pojedinaca ili lutaju?ih bandi, gdje je bio fizi?ki opstanak u igri. Ekonomski neuspjesi i politi?ki nemiri u?inili su gotovo nemogu?e za duše tre?e gusto?e putovati korištenjem zrakoplova i suvremenih transportnih sustava. Države više nisu imale novca ili prirodnih resursa za proizvodnju naoružanja. U mnogim gradovima, prijevoz je bio mogu? jedino pješice ili biciklom zbog ekstremnih nestašice goriva.

U prosvjetljenih zajednica ?etvrte gusto?e Zemlje, sasvim druga?ija sliku se odvija. Velik je sklad šir sei dalje sve više i više. Prosvijetljeni riješavaju svoje negativne emocije i psihološke blokade. Nove metode za uzgoj usjeva i alternativni izvori energije su sada ?vrsto na mjestu, stvaraju?i razinu prosperiteta koji jedva da su sanjali ?ak i zagovornici utopija.

Sve, u?enja dana su na uspon prema petoj gusto?i

- Što je to, kako se to radi, kada se može o?ekivati da ?e duša u?i u besmrtno, kristalno tijelo. Duše ?vrsto na putu uspona imaju iskustva u eteri?noj Zemlji, uklju?uju?i i prekrasna podru?ja prirode duhova, vila i Devama, , patuljaka, i svakojakih životinjskih i biljnih duhova.

Za uspinju?e duše, svijet je bio mjesto neopisive ljepote. Sve sijevahu i zasja sa sjajem koje prije si mogao vidjeti samo u snu ili viziji. O?i, uši i osjetila njihovih tijela mijenjaju. Oni su sada mogli vidjeti i ?uti šire frekvencije. Vidljivi i auditivnih spektri su širi.

Fizi?ka snaga je tako?er u porastu. Otkrili su mogli tolerirati velika ekstremne vru?ine ili hladno?e. Njihova tijela su rijetko, ako ikada, iskusile ozljedu ili neugodnost. Životna sila energije te?e kroz vene. San je postao sve manje i manje potreban. Potreba da se jede polako je pala da mnogi od njih su postali (breatharians), žive isklju?ivo od kisika i prane (?isto eteri?no životna sila energije).

Uzdignuti su bili u?itelji na Novoj Zemlji. Okupili su se zajedno s ?etvrtim denzitetom te razvijali duše vode?i seminare, radionice i lije?enja na redovnoj osnovi. Oni su bili mudri savjetnici i holisti?ki prakti?ari koji drže zajednice ?etvrte gusto?e zdravim i vitalnim.


2030 Prolazak Nibirua

Kako se desetlje?e 2020-te privuklo kraju, uzbu?enje raste, amaterski astronomi me?u njima je otkrivaju zna?ajno nebesko tijelo na putu k Sun?evu sustavu. Bio je oko jedne tre?ine veli?ine Zemlje i ?inio se beživotan za one s fizi?kim o?ima, ali za vidovite i uzdizaju?e duše, planetoid je sve samo ne beživotan.

Povratak Nibiru-a zna?ilo je ponovno pojavljivanje Annunakija, mudrih drevne civilizacije koje su donijeli kako prosvjetljenje tako i propast, ovisnost o prigodi.

Mudar Annunaki je ve? znao o stanju na Zemlji. Oni na najvišim razina u?itelji na Nibiru-u mogli su putovati do Zemlje ?istom svijesti, iako je planetoid bio izvan orbite Plutona.

Kada su Annunaki došli u energetsko polje Zemlje (iako još uvijek milijuna milja daleko fizi?ki), vidjeli su smrt i razaranje tre?eg denziteta na svijetu. Naravno, mudri njihove rase ve? su podijelili svoje znanje i mudrost o promjenama na Zemlji, s narodom Nibirua, ali je još uvijek bio šok za prosje?nog Nibiruanca gledati scene uništenja. Za svoje olakšanje što su vidjeli, kroz svoje vidovite le?e i sofisticiranu tehnološku opremu, procvale zajednice ?etvrtog denziteta Svjetlosti i uzdizaju?e duše što sjaje. Annunaki organizirali najsjajnije i najbolje od njihove rase, te ih oprezno pripremili za interakciju sa ?lanovima Nove Zemlje.

Tijekom prolaza Nibirua, koji je stupio unutar 25 milijuna milja od Zemlje u jednom trenutku, mnoge posjete su dogodile se izme?u 5 i 9 gusto?e ?lanova planetoida i prosvije?ene ljudske rase. The Annunaki si podijelili svoju mudrost i tehnologiju s Novom Zemljom mnogo slobodnije nego u prošlosti s Sumeranima i Egip?anima. Ovaj put Nibiruanci su znali da ljudi ne?e zlouporabiti više tehnologije.

Osim toga, ljudi Nibirua su znatno evoluirali od njihovog posljednjeg posjeta Zemlji. Manjinski dio Annunakija koji su prouzro?ili nevolje prije na zemlji sada su izlije?eni i voljni pomo?i na suosje?ajni na?in u obnovi Zemlje.

Elektromagnetska oscilacije koje su se dogodile na Zemlji u bliskom prolasku Nibirua ponovno je ubrzalo evoluciju prosvijetljenja ?ovje?anstva, što je rezultiralo tre?em valu uzašaš?a. Sada, milijuni preživjelih duše na planeti Zemlji je ?vrsto na putu uzašaš?a u peti denzitet.

Tre?a gusto?a stanovnika Zemlje je u osnovi nepostoje?e sada. ?etvrte gusto?e populacija broji negdje izme?u jedne i dvije milijarde ljudi. Oni su rašireni diljem tisu?a namjernih zajednica, nastambama u gospodarstvu sa samo nekoliko ljudi, dobro organiziranih novih gradova s ?ak 100.000 duša što borave u njima.

U 2030, posljednji ljudi tre?e gusto?e koji su se razvili dovoljno za ulazak u novu Zlatno doba , došli su u rastu?e zajednice ?etvrtog denziteta. Oni su bili do?ekani s raširenim rukama.Galakti?ka promjena: 2030 – 2100


Galakti?ka promjena, koja je zapo?ela oko 1950, dosegla je svoj vrhunac oko 2025. Ova promjena utje?e na cijeli Sun?ev sustav i mnogim dijelovima galaksije Mlije?nog puta kao i Sun?evom sustavu. (Mehanika Galakti?ke promjene detaljno je opisana u knjizi, "zemaljske promjene i 2012.")

Zemlja je nastavila kretanje kroz elektromagnetsku nultu zonu, veo oko Zemlje je po?eo da se podiže. Uz sada kada su gotovo sve tamnije duše napustile Zemlju i negativne ET rase uklonile iz astralne sfere Zemlje, dobronamjerna bi?a iz cijele galaksije su bili u mogu?nosti do?i u interakciju s više prosvijetljenih ?lanova ljudske rase.

Ukupna vibracije Zemlje je sada dovoljno visoka, oni više ne moraju poduzeti izvanredne mjere opreza koje su bile potrebne prije toga.

2030 do 2100, uzlazne duše dosegle su razinu vibracija takvu da više nisu vidljivi bi?ima tre?eg denziteta. Ve? psihi?ki nevidljivi, postali su nemjerljivi po instrumente znanstvenika tre?e gusto?e. Naravno, bilo je vrlo malo duša tre?e gusto?e duša okolo. Možda mali broj živi u špiljama i podzemnim bunkerima, iako su pobjegli u podzemna skrovišta nisu umaknuli od zaga?enja i bolesti te su doživijeli iste imunološke probleme kao što su njihova bra?a na površini planeta. Stoga je njihov broj bio iznimno malen i nedostatak sun?eve svjetlosti i svježeg zraka je mutirao njihova tijela, ?esto ?udnim na?inima, uzrokuju?i neke od njih da podsje?aju na prijašnje humanoidne oblike.

Kako su najnovije duše završavale proces uzašaš?a, zra?e prekrasnim zlatni aurama svjetlosti koji je jasno vidljiv dušama ?etvrte gusto?e. Njihove telepatske sposobnosti i psihokineti?ke su dalje u porastu i sada su potpuno otporni na uvjete u okolišu Zemlje. Hodali su u dva svijeta, ?etvrte gusto?e jedan od prosvjetljenih duhovnih zajednica gdje su u?ili više istine i bili instrumenti ozdravljenja, a peta gusto?a svijet je duhova prirode, gdje su komunicirali s raznim bi?ima iz svih krajeva galaksije.

Kako se stolje?e bližilo kraju, Zemlja se po?ela smirivati, s nekoliko manjih klimatskih poreme?aja i stabilnijom atmosferom. Do sada, zajednice Svjetla su stabilizirane, kao i ve?ina otkrio se najve?i i najbolji mogu?i oblik vlasti. Obi?no to uklju?uje prosvijetljena vije?a sa svakim ?lanom odgovornim za odre?eni aspekt novog društva. Njime upravljaju ?lanovi koji su bili osjetljivi na potrebe zajednice, te su poduzimali velike korake kako bi smanjili egoisti?no ponašanje. Obrazovanje i postizanje mudrosti glavnim su prioriteti za ?lanove. Djeca to traže, jer ne žele gubiti svoje vrijeme na (ah ovo mi ne ide pa vi sami prevedite: The young children demanded this, for they not about to rest on their laurels or involve themselves in petty distractions) žele istražiti svemir i pitaju sva teška pitanja na koja se može odgovoriti kroz duboka unutarnja propitivanja i meditaciju.

Poljoprivredni sustavi su stabilni i evoluirani duše imaju dosta za jesti. Njihov sustav trgovine i podjele sada je vrlo rafiniran i nitko nije bio bez osnovnih namirnica.

Duše na Novoj Zemlji razvijaju se, živi se vrlo visokim standardom ve?im od onoga što su ?ak i najbogatiji pripadnici tre?e gusto?e društva ostvarili. Najviše od svega su bili istinski sretni. Ljubav je središte svog života. Uslužnost je integrirana u svakom aspektu njihovog društva.

Postupno, uz pomo? napredne tehnologije i grupa ET, oni su u mogu?nosti proširiti svoje zajednice i obuhvatiti prazne kosture 3 gusto?e . Oni su uskrsnuli ku?e i zgrade (gdje je uskrsnu?e bilo mogu?e). Oni o?istili plovne putove,crpilišta i obnovili tvornice. Gdje infrastruktura tre?eg denziteta više nije bila potrebna, onisu pretvorili Zemlju natrag u netaknut raj kakav je bila prije nego su tamne sile poremetile ravnotežu.

Zemlja je još jednom dragulj na nebu i mjesto koje nebeske putnike do?ekuje raširenih ruku.POGLAVLJE 2

Priroda Vremena

Pri?a koju ste upravo pro?itali je dana sa stajališta ?etvrte gusto?e prosvijetljenih ljudi i njihova iskustva duhovne zajednice. Pri?a bi imala vrlo druga?iji okus da je ispri?ana iz perspektive tre?eg ili petog denziteta ljudi.
Za svaku od tri glavne skupine ?ovje?anstva, njihovo iskustvo osje?a se kao jedino valjano, stvarnost koja zamjenjuje sve druge verzije ili percepcije vremena i prostora.

Svaka grupa koristi Zemlju kao odsko?nu dasku za sljede?i korak u duhovnoj evoluciji. Za tre?u gusto?u duša, život na Zemlji postaje teži i teži dok kona?no ne napuste svoja tijela i zauzmu prebivalište na drugim svjetovima koji više odgovaraju njihovom stupnju vibracije. Za one koji su još uvijek u stanju percipirati tre?u gusto?u Zemlja ?e izgledati nešto poput ogoljenoj pustopoljini s vrlo malo života.

Ipak, ?etvrtoj gusto?i , svijet ?e se vratiti k zelenom raju kakav je bio prije industrijske revolucije, a novi, odgovorni upravlja?ki pristup ?e prevladati u pogledu zraka, vode, tla, itd. Za neko vrijeme, bit ?e preklapanje stvarnosti. ?etvrta gusto?a ljudi može privremeno biti u mogu?nosti putovati kroz ono što je ostalo od tre?e gusto?e gradova, iako ve?ina od njih ?e vjerojatno ležati u ruševinama.

Duše Pete Gusto?a ?e imati "pogled Pti?je perspektive", da tako kažemo, biti ?e u mogu?nosti da hodaju u svijetu prosvije?enog ?ovje?anstva, kao i svijeta duhova prirode. Oni ?e imati mogu?nost da vidim ruševine tre?e gusto?e Zemlje, ali je njihova vibracija ?e biti toliko razli?ita da im ?e se to ?initi kao da gledaju film „B“ produkcije u crno-bijeloj tehnici.

Knjiga i film izašli su prije mnogo godina, jedan od holivudskih proizvoda, bez sumnje. Kanala nas obavještava da se nazvao "Langoliers"(http://www.imdb.com/title/tt0112040/) a napisao je jedan od vaših sci-fi pisaca, Stephen King. U ovom filmu, otkrio je "pod-svijet" koji je malo izvan faze svog "normalnog" svijeta. U ovom pod-svijetu, zvuk, pokret i boje bile su niže, sporije i izblijedjele. Da bi dodao element Hollywoodskog horora, pisac je izumio neka ?udovišta koja bi doslovno proždirala sve na dijelu ove pseudo-stvarnosti.

Još jedan sci-fi show koji emitira ve? neko vrijeme na televiziji je stvorio emisiju "Sliders http://www.imdb.com/title/tt0112167/ Ona prikazuje paralelne dimenzije Zemlje (iako dimenzije u Sliders su odvojene fizi?kim portalom generirani od strane elektroni?kih ure?aja).

U oba ova sci-fi filma, postoje sli?nosti s tri paralelne Zemlje.

Paralelne stvarnosti o kojima mi govorimo ovdje su generirane od strane stanja svijesti, koje imaju mo? promijeniti fizi?ku stvarnost. Ne samo da vidiš ono što želiš vidjeti,ve? svijet se prilago?ava tome stajalištu. Ako je kolektivni stav dovoljno jak, dominantna stvarnost se formira. Stvarnost koju tvori veliki broj duša, svi imaju sli?na uvjerenja se naziva "dominantni vremenski pravci 'ili' vjerojatna realnost."

Nelinearna Zemlja i njezina razina bivstva

Iz nelinearne to?ke gledišta, Zemlja ve? ima sedam dimenzija stvarnosti postoje istodobno ovdje i sada. Vaš prolaz kroz vrata tih dimenzija po?iva u vašoj svijesti. Na primjer, ako ste na sedmom denzitetu, imate pristup ka sedmoj gusto?e Zemlje i njezinim bi?ima Svjetlosti. Ova verzija Zemlje ima neopisivu ljepotu i osobe s prakti?ki neograni?enom mo?i koja su u stanju do?i i oti?i iz nje po volji.

Svaki od vibracijskih razina Zemlji ima jedinstvene karakteristike. Zemlja sedme razini, obi?no se naziva Gaia, domena je vrhovne svijesti, ljubavi i suosje?anja. Ta zemlja je ?lan donjih nebeskih sfera. Dok su najniže sfere Zemlje su u karanteni tisu?lje?ima, razina duše (sedmi gusto?e), poznat kao Gaia, nikada nije napustila obitelj kozmi?kih lijepih planetarnih bi?a.

Šesta razina Zemlja je tako?er lijepo mjesto, i odgovara uzor?noj stvarnosti. Mi ?emo nju jednostavno zvati Gornja Terra za sada. Gornja Terra je kristalni svijet sli?an onome koji je prikazan u sci-fi filmu "Superman". Zanimljivo je napomenuti da su niže sfere su ?esto ogledalo višim podru?jima. U ovom slu?aju, tre?a i ?etvrta gusto?e Zemljine kora sastoji se primarno od silicijskog minerala, uklju?uju?i kvarc, naj?eš?i oblik kristala.

Vaš peti denzitet, ili manja Terra je eteri?no carstvo ekvivalent kristalne strukture, a to je razina gdje je uzašlo kristalno svjetlosno tijelo, oblik ?ovje?anstva koji ?e se pojavit u godinama koje dolaze. Vi ste ve? upoznati s donje ?etiri razine (minerali, biljke, životinja i prosvijetljeni ljudi).

Kao što je Geja ima sedam razina svoje planetarne duše,i vi imate Sedam razina individualne duše - esencije . Vaš dom je razina sedme gusto?e. To je razina gdje ste po?eli kao pojedina?ne duše, u nastajanju iz „Božjeglave“ (piše Godhead pa nisam smislio bolji prijevod) prije mnogo milijuna godina.

Iako nismo u potpunosti zadovoljni s pojmom "Starije" i "Mla?e" duše, ?esto ?e se odnositi na one duše koje su iskusile stotine milijuna godina istraživanja nižih svjetova, kao "stara" duša, i one koji su samo istraživali niže svjetove nekoliko milijuna godina ili manje, kao što su "mlade" duše.

Zemlja je mjesto gdje su duše sa svih razina iskustva i vibracija došle kako bi nau?ile razne lekcije. U linearnom vremena, to ?e se promijeniti. The Divine Dispensation (božja milost ili tako nešto hm?) je odobrena od strane Boga ( koja je detaljno opisano u "Zemljinim promjenama i 2012") uklju?uje priliku za duše da prije?u na sljede?u razinu evolucije vrlo brzo.

Drugim rije?ima, Zemlja je lonac za sve vrste duša, ali stvari izmi?u malo izvan kontrole, tamne sile dovele su Zemlju na poziciju gdje joj je sam život, ugrožen. Iako to u kona?nici nije istina, The Divine Dispensation je dodijeljen kako bi se ispravila ova neravnoteža. Zemlja i ostali planeti se formiraju (novi planeti)( kako bi sve duše mogle na?i svoje pravo mjesto gdje ?e se u?enje maksimalizirati.

U ranijim radovima, to se može usporediti s školom s jednom u?ionicom (Zemlja) s razredima iz osnovne kroz srednje i visoke škole, te kona?no izgradnjom dvije nove zgrade, jednu za u?enike osnovnih razreda (nove 3 gusto?e- planete) i jedna za srednju školu ( 5. gusto?a i iznad uklju?uje Uzašle Zemlje i druge planete) i ostavljaju?i srednju školu (4. gusto?a predstavlja Novu Zemlju) da preuzme izvornu školu s jednom u?ionicom.(staru Zemlju)
... nastavlja se ...