Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi kolumna - 2 - dioSVJETLOST SU ZRA?ENJA

U najširem smislu rije?i pod pojmom svjetlosti podrazumijevamo sva zra?enja neba i zemlje, uklju?uju?i svjetlost sunca.

Svjetlost predstavlja sve kvalitete vibracija i zra?enja na svijetu, kao metafizi?ki oblik materije.

Izme?u apsolutnog stanja materije kroz formu vakuuma i fizi?kog stanja materije kroz formu prirode (tijela), svjetlost je tranzicija ili prevo?enje materije iz fizi?kog u apsolutno stanje i obrnuto, što sve skupa li?i na život materije.

Svjetlost

Tako svjetlost ima sve mogu?nosti, sve promjene i sve odnose materije kroz idividualizirane oblike i živote u prostoru i vremenu.

Jednom rije?i, prostor, vrijeme zra?enja, vakuum i materijalna priroda, ?ine cjelinu svijeta, kao jedna materija i jedan život.

Unutar te materije sve je u pokretu, fizi?ki živo, metafizi?ki živo ili apsolutno vje?no.

Tvoje tijelo je najviši kvalitet što se mogao oblikovati od svih zra?enja, ne zbog tijela nego zbog mo?i misli i spiritualnih mo?i. Unato? tome što je tijelo fizi?ko, vremenski ograni?eno, u istom tom vremenu (a vrijeme je svjetlost), tijelo može ostati vje?no, ako se potrudiš da ga održiš na razini najviših kvaliteta zra?enja, zna?i u formi svjetlosti. To se postiže ako kroz život tijela u njemu stvoriš kvalitet balzama, tvari od kojih se tijelo ne?e pokvariti, nego ?e poslije smrti pre?i u tranziciju stvaranja dijamanta i vje?nosti. Jedino tako možeš biti siguran da ?eš ostati vje?an. U svakoj drugoj misli imaš strah od smrti, manje ili više. Balzam tijela se stvara od encima (to je nešto od zra?enja, kao klorofil biljke), a put do njega vodi preko destilirane vode i sokova od svježeg vo?a i povr?a. Ti možeš imati druge navike u prehrani, ali ti iznosim ono što je najbolje.

Zra?enja neba i zemlje predstavljaju konstantu, s tom razlikom što je nebo dominantnije u smislu postojanja, a zemlja je dominantnija za formu tijela. Tijelo je ograni?eno zbog samog zra?enja zemlje, jer i ona stari u vremenu. U jednom trenutku ne?e biti ni zemlje ni tijela, a ipak ?e ostati nebo.

Život materije (tijela) je krajnje jednostavan princip mogu?nosti, spajanja i dijeljenja, privla?enja i odbijanja, i uskla?ivanja sa redom u kozmosu. Tebi se samo ?ini da se nešto dešava, a u suštini to je samo tvoj budni san, kada nisi u stanju jasno pratiti zra?enja i život. Kada si budan ili kada spavaš, zra?enja oko tvog tijela su jednako aktivna, ali ti ta zra?enja jednako ne provodiš kroz tijelo. Tvoje tijelo je ?esto inertno od zra?enja, jer si ti u reakciji na prostor oko sebe.

Tvoje tijelo je samo ograni?eni prostor, kao komadi? ukupnog prostora svijeta materije.

Ti znaš da u komadu ?elika postoje atomi koji brzinom svjetlosti kruže, ali je komad ?elika miran i stati?an, i postojan je onoliko koliko se može odruprijeti zubu vremena i starenju, zubu oksidacije i razgradnje svoje strukture.

Jednako tako i tvoje tijelo ima kvalitete postojanja, ali i slabosti vezane za njegovu razgradnju.

Zbog toga tijelo ne smije biti izvan zra?enja, a o tome odlu?uješ ti kroz mo? misli. Mislima moraš biti odgovoran i budan nad tijelom, jer je ono slijepo i ograni?eno samo na ego.

Malo je jasan pojam bezuvjetne ljubavi i mogu re?i da je to prirodan kvalitet ?ovjeka, vidljiv kroz odnos majke prema bebi. Sama ljubav je rezultat odnosa misli i ega, odnosa zra?enja neba i zemlje u tijelu i od nje imaš mo? blaženstva. Ljubav je samo tvoja, ne možeš je nikome dati niti dobiti, ali možeš drugome pokazati da i on ima blaženstvo. Naravno, ne možeš sa svima to ostvariti, ali sa nekima možeš bolje. U svakom slu?aju moraš znati da je ljubav tvoja unutarnja kemija, kao odgovor na ?ist karakter. Ljubav je slika karaktera, pa ti razmisli što to zna?i. Kad nemaš ljubav po?ni ?istiti karakter i nemoj bez veze biti tužan, jer ti ljubav ne može do?i iz vana. Temeljem ljubavi nemaš pravo nekome nametati svoju volju, jer nismo svi jednaki u karakteru i nemamo svi jednaku mo? blaženstva od ljubavi. Tamo gdje ima posebne privla?nosti, ve?e su šanse za ljubav. Najve?a šansa za ljubav si ti sam sa sobom i tu možeš ostvariti bezuvjetnu ljubav prema životu tijela. Kada to ostvariš ima?eš smisla za svaki odnos sa ljudima i ne?eš imati potrebu reagirati emotivno.

Kada je stvarano fizi?ko tijelo u mikrokozmosu majke, nije bilo zra?enja neba ili ga majka nije morala prenositi mislima na tebe, ili nije mogla. Zbog toga je tvoje tijelo oblikovano od jednog kvaliteta zra?enja zemlje, materijalizirano je sa kvalitetom EGA. Ego jedino ima mo? upravljati osjetilima tijela, samo unutar tijela. Tako ego budno prati kada si bez zraka, kada si gladan ili žedan, kada se trebaš znojiti, mokriti, osloboditi izmeta, utopliti se ili rashladiti, ali ego ima sve instikte kao što ima životinja, jer si ti kroz evoluciju upravo prošao fazu životinje i ostale su navike.

U zaborav odlazi samo ono što ima dva kvaliteta ispred. To zna?i ?ovjek ?e mo?i zaboraviti isntikt i intuiciju kada bude na razini ve?e evolutivne ?isto?e, sa više spirala u genetskom kodu. Dok se to ne dogodi, moraš se ponašati u skladu sa svojim mo?ima i kvalitetima. Me?utim, zbog svih mo?i zra?enja neba i svjetlosti, tebi je otvoren put za najviša ostvarenja, ne moraš ?ekati zub vremena i evolucije. Genetski kod možeš mijenjati sada.

Kad si se rodio, tvoje tijelo je bilo samo EGO. Me?utim odmah te do?ekalo zra?enje neba i kvalitet tvog tijela se po?eo mijenjati.

Pod utjecajima neba dobio si novi kvalitet u mo?i misli. Misli su podržale ego i ti imaš jasniji uvid onoga što opažaš. Osjetila su i dalje ista, ego je isti, samo im pomažeš mislima, jer misli to mogu, jer imaju mo? brzine svjetlosti i sveprisutnosti uvida.

Tijelo postane živo od sjemena vrste, u uvjetima zra?enja zemlje i vode, a postane misle?e i svjesno pod utjecajima zra?enja neba, uklju?uju?i zrak koga nije koristilo u trudno?i. Zrak je tako?er utjecaj zemlje, jer je iz njene atmosfere.

Sada znaš zašto ?ovjek mora disati, zato jer živi na zemlji, prakti?ki lebdi u atmosferi i ako mu išta treba za život, to je najprije zrak, a onda voda, u sadašnjem trenutku evolucije tijela.

Kada se tijelo usavrši i dobije više spirala u DNK, mo?i ?e živjeti i bez zraka.

Važno je napomenuti da ti i sada imaš mo? promjene genetskog koda, na na?in zra?enja neba, svjetlosti i tvojih misli. Kroz duhovnost Istoka ljudi su pokazali mo? promjene genetskog koda, jer su mogli meditirati veoma dugo, možda tri godine, bez zraka, bez vode, bez odje?e i bez materijalnih uvjeta za život, samo na zra?enja neba i zemlje, kako se to kaže na pranu.

Od neba i zemlje ti primaš zra?enja u obliku piramide, tako što se piramida zra?enja neba završava u pinealnoj žlijezdi, hipofize mozga, pretvaraju?i se u alkemiju misli a zra?enje zemlje u testisima muškarca i jajnicima žene, pretvaraju?i se u kemiju ega tijela. Eto zašto su piramide najbolja forma prijema zra?enja. Kada se piramida postavi na mjestu najviših zra?enja, sa suhom klimom, onda ona može pružiti najviši kvalitet zra?enja na tijelo. To su koristili faraoni i dane provodili u takozvanoj kraljevskoj pala?i piramide, s ciljem da tamo umru sa kvalitetom balzama u tijelu, kako bi ostali vje?ni. Me?utim, sada znamo d mislima možeš ostvariti efekat piramida u svakom prostoru i vremenu. Pro?iš?enjem tijela, znanjem, destiliranom vodom i primjerenom prehranom se to može.

Kada se misli kao alkemija i ego kao kemija tijela, spoje u središnjoj to?ki tijela, poznatoj HARI, tvoje tijelo dobije ?ist karakter, što se odražava na najbolju religiju srca, najve?i mir tijela i jasan uvid stvari.

U prostoru i vremenu ništa nije slu?ajno, jer je cjelina materije u pitanju, ali se tebi ?ini da se nešto dešava. Uvid ili privid u sva dešavanja ti ostvaruješ preko svjetlosti i zra?enja, zna?i opet preko iste materije i istog tijela, preko misli, ega i karaktera koji ozna?ava njihov sklad.

Kada je dan ti vidiš kretanja ostalih entiteta žive i mrtve prirode. Kada je tamna no?, skoro ništa ne vidiš. Tvoje misli direktno ovise od svjetlosti neba i možeš ih zamisliti kroz formu sivog spektra svjetlosti. Kada sunce izlazi (ono ne izlazi, nego se zemlja rotira), tebi su misli jasnije i imaš bolju životnu silu, samim tim i volju. Zato se predlaže da ?ekaš izlazak sunca, da dobiješ volju za život.

Kako dan promi?e, približavaš se ve?eri i no?i, sunce zalazi, a tvoje misli ostaju bez svjetlosti i ti nemaš mo? jasnog uvida. To?no znamo da u toku no?i samo je dva sata potpuna tama, zbog zakrivljenja površine zemlje i položaja prema suncu i zra?enjima. Jedino kroz ta dva sata duboko spavaš i ništa ne misliš. U drugim fazama no?i ti obavezno sanjaš, ali ?esto ne upamtiš san. San se pamti kada si miran. Ako si nakon bu?enja okupiran problemom, trenuta?no si zaboravio san.

Temeljem svjetlosti, zra?enja, misli, ega i karaktera formira se UVID, kao odgovor na mo?i zra?enja. Tako uvid možeš podizati do razine univerzalnog. Uvid nije sadržaj tijela, nego razina propusne mo?i tijela prema zra?enjima.

Samim tim što si živ, imaš neki uvid i neku razinu svijesti. Ti si uvijek svjestan, ali ?esto puta veoma ograni?enog uvida. Zbog zakrivljenja površine zemlje ?ovjek ima prirodnu mo? uvida do horizonta, a ono dalje pripada jasnijim mislima i višoj svijesti. To opet ovisi od koncentracije misli, ?ime one poprimaju viši kvalitet kroz višu frekfenciju svjetlosti i zra?enja.

Imaju?i u vidu sve re?eno, tvoje tijelo prima sva zra?enja svijeta u svakoj to?ki prostora i vremena, koja transformira u tijelo preko misli i ega. U obi?noj pri?i nikada ne ra?unamo na ego, jer ono predstavlja cjelinu tijela. Obi?no govorimo samo o mislima.

Tvoj život je onoliko jednostavan, koliko si budan i mislima povezan sa egom kroz vertikalu tijela, kroz organe i njihove funkcije, na kraju krajeva kroz dah.

Jednostavan si onoliko koliko držiš misli na vertikalu stvaranja i života tijela.

Bez obzira što si sada, koliko ti je znanje, obrazovanje, kakve su ti socijalne mogu?nosti i potrebe, kakvi su ti problemi koji te mu?e, kakva ti je obitelj, da li si zdrav ili sklon bolestima, da li si miran ili emotivan, da li si poljuljan u karakteru zbog gena, kakve su ti navike i dubina džepa, da li si u vjeri, kulturan ili drzak, možeš se promijeniti SADA, kroz jednostavnu formu pozitivnih misli. Koz ego upijaš konstantu zra?enja zemlje. Jedino ti nedostaje konstanta zra?enja neba kroz pozitivne misli. Pozitivna misao je samo ono što se ti?e vertikale stvaranja materije - tijela.

Ti si uvijek na potezu, tijelo ti je dato na poklon, zatekao si se u prostoru i vremenu, i odlu?i sada, da li dopustaš život ili ne, da li ti je život na prvom mjestu ili si ovisan o nebitnim stvarima. Ako si ovisan i to možeš mislima oprati.

Uvijek si ti na potezu i život tvog tijela jedino ovisi od tebe. Nitko ti ne može oduzeti slobodu stvaranja, ljubav i mo? misli. Ako ti netko oduzme tijelo i dalje si živ, jer je materija neuništiva, a ne zato što tako piše u spisima.ŽIVOT SVIJETA MATERIJE

Istraživa?i života se slažu da je svijet jedna materija, jednostavan kao to?ka prostora, razumljiv i djetetu od 10 godina.

Prema tome kada govorimo o životu op?enito, podrazumijevamo život svijeta materije.

Slažemo se da se materija sastoji od stvarnosti i iluzije, od tijela i duha, kojim upravlja vrhovno znanje života, misao i svijest, kroz ponašanje ovisno o karakteru.

Ako je sve tako jednostavno, onda mi dopusti da izvedem definiciju života svijeta materije.

Stvarnost materije je NIŠTA, sve dugo je ILUZIJA.

Stvarnost materije kao idealno stanje, nazivamo apsolutno stanje, sadržano kroz vakuum prostora to?ke. Vakuum prostora predstavlja život materije, jer ga održava svjetlost - vrijeme - zra?enja.

Idu?i iz centra ideala, iz izvora, prema vani, vakuum se dijeli i umnožava na individualne to?kice prostora, koje su u svemu kao ideal, ali su samo krupnije od njega. To su individualizirani životi (u duhovnosti nazvani duša i energija). Me?utim pojam duša samo komplicira spoznaju i uop?e nije potrebna, kada sve mora biti jednostavno. Religije svijeta su prihvatile dušu kao melodi?no ime za manipuliranje ljudima i odbacili energiju, a radi se o istoj stvari.

Manipulacija se odnosi na predstavu više stvarnosti od same materije, a to je nezrelo i jedino služi onima koji vjeruju u boga, kao zamišljeni ideal idealnog.

Život mora biti jednostavan, onoliko jednostavan kao u dubokom spavanju, kada ni?ega nema, ni boga ni iluzije, samo te održava izvor.

Na taj na?in se materija širi unutar sebe same, sa identi?nim kodom, ali sve to predstavlja iluziju na izvor.

Tako spoznajemo igru materije kroz prostor i vrijeme.

Prostor je apsolutno stanje materije u svakoj najsuptilnijoj to?ki prostornog holograma svijeta, a vrijeme je svjetlost, od idealno bijele do idealno crne boje spektra.

Svjetlost kao vrijeme predstavlja zra?enje, pozitivno i negativno, i u njemu se sve oblikuje i razgra?uje. Tako se kroz igru svjetlosti materija zabavlja unutar sebe. U suštini zabavljaju se individualne forme oblika i života.

Temeljem vakuuma i zra?enja stvorena je materijalna priroda, kao živa i mrtva.

Stvarnost i iluzija materije se dijele na granici ISTINE, a to je svjetlost u idealno bijeloj boji.

Svjetlost kao vrijeme i zra?enje, predstavlja metafizi?ko stanje materije.

Najbolji oblik za upijanje zra?enja neba i zemlje je piramida. Model genetskog koda predstavlja presjek piramide kroz lanac svjetlosti, pulziranja, spirale i održanja živog.

U jednom dijelu prostora, svjetlost zra?i vidljivi spektar boja, povoljan za oblikovanje materijalne prirode. Zato je nama važan spektar duginih boja svjetlosti, jer on direktno oblikuje živu prirodu zemlje.

Materijaliziranje svjetlosti predstavlja fizi?ko stanje materije.

Od zra?enja neba i zemlje, oblikuje se najprije atmosfera zemlje, a onda zrak i voda. Zato su zrak i voda suština žive prirode i vegetacije.

Savršenu pogodnost za razvoj života u prirodi daje kvalitet atmosfere u ionima, koji predstavljaju žive encime, zbog kojih neko tijelo može biti živo.

Tvoje tijelo je živo od zraka, ?iste vode (destilirana voda), hemoglobina (izvedenog od klorofila, kao hranljive tvari, esencijalne vrijednosti, kakvo?e koloidnog stanja iona). Tako tvoj metabolizam održava tijelo na razini zavidne fino?e zra?enja i vakuuma u stanicama tijela.

Naravno tijelo se održava raznim organima, njihovim funkcijama, preko krvi i limfe, preko srca i mozga.

Sve skupa tijelo odiše fizi?kom snagom, metafizi?kom živom silom i duhovnom mo?i. Radi se o fizi?koj kemiji krutih kristala i metafizi?koj alkemiji zra?enja, kroz spektar svih kvaliteta tijela i materije u cjelini

Vrhunac kvaliteta u ?ovjeku je mo? misli i mo? svijesti. Uz misli i uvid TI (kao gen izvora), upravljaš individualnim životom, koji je u svemu ovisan od izvora.

Svijet ima mo? vala oceana, a ti si samo komadi? papira na tim valovima. Ako se njima prepustiš, imaš snagu oceana, ako si u reakciji, valovi ?e te potopiti. To se u tebi manifestira kroz karakter tijela, kroz misli i ego, kroz balans koji nazivamo religija srca. U suštini radi se o karakteru tijela.

Zra?enje neba daje kvalitet misli, a zra?enje zemlje daje kvalitete ega.

Prvo je stvoreno tijelo (ego), kroz formu trudno?e, a po ro?enju, svjetlost, vrijeme i zra?enje neba su stvorili mo? misli u tijelu.

Temeljem mo?i tvojih misli, ti sam podižeš mo? uvida (svijesti), koja može i?i do razine apsolutnog.

Tijelo je funkcionalno temeljem genetskog koda sa dvije spirale, kod obi?nog ?ovjeka.

Me?utim, kroz pozitivne misli, uz pravo životno znanje i iskustvo, uz vertikalu stvaranja i održanja tijela kroz dah, ti mijenjaš svoj kod, tako da on nekada ima minimum dvije spirale jer si živ, a nekada više spirala, jer si uzdigao tijelo na višoj razini svjetlosti i stvarnosti.

?im više ?istiš tijelo da bolje propusta zra?enja, tvoj kod je savršeniji i ide ka idealnom kodu od 12 spirala. Sve su to mo?i svjetlosti i misli.

Uporedo sa metafizikom misli, odvija se alkemija duha. To je dokaz da je u optimalnom tijelu, zdravom tijelu i duh slobodan.

Uvijek je tu jedna materija u pitanju. Stvarnost i iluzija materije, kroz ponašanje tijela, samo su igra svjetlosti, boja, misli, osje?anja, sje?anja, intuicije, emocije, želja, jednom rije?i svega mogu?eg i nemogu?eg, živog i mrtvog, stvarnog i nestvarnog, zamislivog i nezamislivog, po principu toplog i hladnog, dana i no?i.

Jednom rije?i sve je to život materije kao vrhovna misao ?ovjeka, vrhovno znanje i uvid u stvarnost, jednostavno kroz protokol ljubavi, mir, radost i slobodu stvaranja, onog istog života tijela.

Suština je dopustiti tijelu da živi prirodno, bez uživanja griješnika u njemu. Grijeh je neizbježan zbog svih mogu?nosti ?arolije.

Kada nezrelo dijete nema mo? znanja, jasnih misli i uvida, mora griješiti i njemu je svaka pogreška u funkciji u?enja života. Razvojem mo?i misli nedopustivo je koristiti se grijehom.

Drugim rije?ima, onaj tko je sklon grijehu, zapravo ne misli pozitivno i tu je klju? za rješenje svih slabosti ?ovjeka.

Ako je tijelo jednovremeno stvarnost i iluzija, onda onaj tko negativno misli, sam sebi stvara još ve?e iluzije od samog tijela. Tako se izmišljaju sva osje?anja i sve bolesti, a ljubav, radost i sloboda, se ne mogu izmisliti jer su kvaliteti istine života, bliže stvarnosti.

Sukladno stvarnim mogu?nostima tijela i prirodnim potrebama, onaj tko ima znanje i pozitivno misli, mora znati urediti jedan dan života, mora znati gdje provoditi vrijeme, odabrati prostor, uživati u prirodi, jesti prirodnu hranu, piti ?istu vodu.

Za organiziranje prirodnog života potrebno je pravo znanje, ono što izvire iz pozitivnih misli koje prate vertikalu života kroz dah. Udah je svjetlost i misao u smislu mo?i tijela, a izdah je potvrda života, kroz svijest.

Tijelo je ograni?eno fizi?ki, savitljivo mentalno i intelektualno, i u jednom trenutku slobodno kao duh. Sve se to može posti?i kroz mir, kroz ljubav, kroz istinu, kroz slobodu stvaranja, kroz ?ist zrak, ?istu vodu, prirodnu hranu, kada u svemu nastojiš održati povoljan feng shui života, a to je jednostavno kroz zrak i vodu.

Vjera, sudbina, tehnike, strasti, želje, poreme?en karakter, bol, samo su stanja kada ne misliš pozitivno, iako ti se cjelo vrijeme ?ini da misliš. Pozitivna misao nije želja, niti vjera, još manje ovisnost u ne?emu.

Pozitivna misao je bezuvjetna budnost nad dahom, koji održava simfoniju karaktera, religiju srca i uvid. Slobodna misao je slobodna svjetlost, koju nemaš pravo blokirati. Negativnim mislima isklju?uješ slobodu održanja tijela.

Stvoren si od savršenstva mo?i svijeta materije, individualiziran si život te mo?i, a ti umišljaš nešto izvan toga, stvarno si ovisan od grijeha i ne mogu te sažaljevati ni u ?emu. Na prvi pogled tvoj život je tvoja stvar, ali to ostavlja trag u prostornom hologramu života svijeta materije.

Hologram je neki novi naziv za to?ku prostor-vrijeme-materiju.

Za život ti nije potrebna mudrost, jer najve?a mudrost je zrak i voda. Zrak imaš, još ti treba ?ista destilirana voda, jer je jedino ona podesna za metabolizam. Destilirana voda ima mo? da pokupi sve slobodne kristale u tijelu koji predstavljaju otpad.

Ni jedna druga voda nema tu mo?. Voda je živa, ne kvari se, u njoj si stvoren, ona ?ini 80 % tvog tijela. Najgore je što o toj vodi nemaš pojma, a život ti zna?i, jer ne misliš pozitivno.

Za pravilno organiziranje života koristi dan i no?. Ujutru si mo?an i potrudi se da ne prljaš tijelo, da ne misliš ništa negativno, da ne praviš društvo željama. Samo diši i pij destiliranu vodu, uskoro ?e to postati tvoja navika. Sam ?eš shvatiti da je život tvog tijela ovisan o savršenstvu materije, a ne od hrane. Ako imaš u vidu minimalne potrebe tijela za živom hranom, kroz hranljive tvari: aminokiseline, mlije?ne kiseline, vitamine i minerale, onda moraš znati da ta hrana mora biti najprije živa i približna kvaliteti destilirane vode, po koloidnom svojstvima, da bi mogla pro?i metabolizam.

Hrana je najbolja u obliku sokova od svježeg vo?a i povr?a, onako prijesna, bez soli, masti, termi?ke obrade, bez miješanja namirnica. To je umije?e življenja i radost, bez obzira na navike, znanje i tradiciju.

Kada piješ destiliranu vodu u njoj ne možeš pretjerati, jer se viškovi odmah izlu?uju mokra?om. Ako piješ obi?nu vodu, ona ostaje u tijelu kao sme?e, ali ne prolazi metabolizam i ne dolazi do stanica tijela. Tako izazivaš dehidraciju tijela, iako si pun vode. Dehidracija je po?etak svake bolesti.

Ako želiš život, onda on nudi prirodan protokol kroz dah, misao, ?ist karakter, ljubav, destiliranu vodu, slatke sokove, kreativan posao i mirno spavanje. Taj princip života je u svemu prirodan i jednostavan. Sve drugo je umišljanje, kao poreme?en karakter, ovisnost i bolest.

Podne i sredinu dana iskoristi za aktivnosti, pij vodu, misli i sjeti se daha, popij sokove od povr?a i uživaj.

Prije zalaska sunca obavi sve formalnosti oko pijenja vode, ve?ere, koja je najobilniji obrok i pripremi se za spavanje. Budnost ovisi od koncentracije misli, a ne zato jer sate provodiš duboko u no?i, kada su zra?enja slabija, kada nema svjetlosti. Preko no?i, ako ne spavaš, trošiš rezerve tijela koje si preko dana nakupio.

Kada se ujutru probudiš u ustima moraš imati slatku vodicu kao znak da ti je misao jasna i krv ?ista. Neprijatan zadah iz usta dokaz je kada ne misliš pozitivno i kada ti je sluzava krv.

Ujutru ideš mokriti i mokra?a ti treba u svemu li?iti na destiliranu vodu, mora biti potpuno neslana, bez mirisa i okusa. To je dokaz da destilirana voda u krvi i limfi savršeno ?isti tijelo.

Moraš znati da tvoje tijelo živi od onih živih encima, živih mjehuri?a u kojima je vakuum, ?ime se recikliraju stanice tijela. Hranljive tvari su samo ona zgusnuta svjetlost oko vakuuma i to?no se zna koliko tijelu treba hranljivih tvari na dan. Svaki višak je otrov za tijelo, a ti moraš znati kako izgleda pravilan obrok hrane, koji se sastoji od 75 % sokova od svježeg vo?a i 20 % sokova od povr?a. Ostatak od 5 % pripada orasima, sezamu, bademima, suncokretu i drugim zrnima. Primje?uješ da tu nema soli, ulja, brašna, žita, nema kuhanja, jer termi?kom obradom umiru oni ioni.

Kada se samo jedan dan hranih pravilno, samo tijelo ?e ti re?i da je to pravi princip. Ono što dišeš, piješ i jedeš, mora biti potvr?eno kroz ne?isto?e koje izbaciješ iz tijela. Bukvalno što si uneo u tijelo, sli?no trebaš izbaciti iz njega, jer tijelo živi od onih iona koji se ne vide u hrani.

Znanje je život, a ti se preslišaj koliko si spoznao život, koje su ti želje, prema ?emu si ovisan, zbog ?ega reagiraš, osje?aš bol i nisi zadovoljan? A sve je tako jednostavno, jer materija je idealno NIŠTA.

Najve?a je zbrka oko toga, što u tvom životu ništa nije idealno kao NIŠTA, ve?inski je u tebi SVAŠTA. I kada to shvatiš i postaviš gdje mu je mjesto po vertikali stvaranja, život ?e ti biti jasan. Ako ti još ništa nije jasno, zna?i nemaš pravo znanje, nemaš pozitivne misli, nemaš uvid, nisi slobodan, bez obzira šta ti o ovim stvarima misliš. Jer život je velika iluzija koju umišljaš da je stvarnost, a stvarnost je samo u stanicama tijela i ?istoj krvi, a ne u tvojim željama i umišljanju.

Ako shvatiš ove rije?i, shvati?eš da su želje iluzija, a ne tvoje tijelo. Tijelo je samo funkcionalna iluzija, kao mjesto odakle se vidi stvarnost. Ako ho?eš i svjetlost od koje si stvoren predstavlja najjednostavniju iluziju u odnosu na izvor. Zna?i nije problem u iluziji u kojoj si uronjen, nego u jednostavnosti nje same. Kada si u opsegu ?iste svjetlosti i istine, nemaš zbrku, a to je cilj života, jer si tad miran. Manje je važno što je stvarnost, a što iluzija na kozmi?koj ravni. Ti si bi?e koje misli i osje?a i moraš imati mir.

Preko prirodne mo?i tijela kroz pozitivne misli možeš sagledati sva stanja materije jednovremeno, tako što ?eš živjeti jednostavno i slobodno, bez ovisnosti od želja ili bilo ?ega drugog. Bitan je sadržaj misli, koji definira karakter tijela, tvoje ponašanje i potrebu za grijehom.

Nemoj vjerovati u ništa i ne preispituj se da li si živ ili nisi. Umjesto toga budi ljubav, jer je ona neovisna, nju ništa ne može prevariti, bez obzira da li nešto znaš ili ti nije jasno. Kroz formu ljubavi ima?eš imunitet tijela, ?ist karakter i pravi smjer ka istini života.

Uživaj u ljubavi jer u tom uživanju ne ?iniš grijeh i ne možeš postati ovisan. Samo pazi ljubav ne može biti umišljena, ni želja ni patnja. Ljubav je mir u srcu.

Nije ljubav ako ti netko fali. Nije ljubav ako nekoga silno želiš. To je umišljanje. Ljubav je ?ist protokol stvaranja života kroz dah i misao.

Bezuvjetna ljubav je ideal budnosti misli u pra?enju daha. Tu budnost ima majka kad rodi dijete. Ona prati svaki dah djeteta. Zna?i taj obrazac može imati svatko, ako želi.ZNANJE I DILEME

?udne se stvari dešavaju.

Stvoren si od savršene materije, od svih zra?enja, od svjetlosti, nastavljaš tijelom proživljavati savršenost svijeta, a svakog trenutka dovodiš sve u dilemu, ispada kao da si potpuno nestvaran u odnosu na ono što jesi.

Jedini razlog su misli, kojima lutaš svuda oko sebe i najmanje te ima na mjestu promicanja života kroz tijelo.

Zato nemaš pravo znanje, zato si ograni?en u mo?ima i zato se stalno praviš lud i moraš griješiti.

Krenimo od daha.

Dišeš plitko jer te strah da se ne?eš otrovati od zraka.

Ne vidiš istinu jer si stegnut u grlima.

Slab ti je imunitet jer ne dopustaš ljubav u srcu.

Odnosi su ti loši, jer nemaš mo? sagledavanja potreba ostalih ljudi.

Pun si želja i nisi odlu?an odabrati pravu.

U strahu si za život, a nisi u njemu.

Koji si ti lik, jesi li stvaran ili si samo sjena, ovisna od svjetlosti, pa kada je dan ti se pojaviš, a kada je no? nema te nigdje?

Svaki dan se uvjeravaš da si živ, a ipak sumnjaš u taj život. Moraš znanjem i mislima uroniti ili zagnjuriti u dubinu života, da ti jednom za sva vremena tjelesna stanica pokaže da je u njoj vje?ni život, u smislu vakuuma, koji mora biti ?uvan tako duboko. Kada se jedna stanica umori, smjenjuje je druga i to brzinom one iste svjetlosti i onih istih zra?enja kojima si stvoren.

Život tvojih stanica i tijela ovisi od tebe, tvog znanja i misli, da li si prisutan u dahu, da li piješ ?istu vodu, da li jedeš živu hranu.

Tu dileme nema.

To?no se zna što je živa a što mrtva priroda.

Ako nave?er potopiš u vodu komad mesa, a u drugoj posudi zrno žita, ujutru ?eš vidjeti da je meso mrtvo, a zrno žita je pustilo živu klicu. Da li ti to nešto govori?

Živa priroda ima najviše kvalitete postojanja, ali samo kada su svi prisutni u živom tijelu.

Sve što je živo savršeno je postavljeno, ne trebaš ga soliti, kuhati, miješati sa drugim. Živo sadrži u sebi sve što je potrebno za život.

Mrtvoj prirodi trebaju neke stvari da se malo dulje održi na zraku i odupre oksidaciji.

Kuhinjska sol služi kao konzervans za mrtve namirnice, a za tebe predstavlja otrov. Prirodnog natrija dovoljno ima u povr?u. Zato ne trebaš ništa soliti.

Klor služi za grubo pro?iš?avanje vode i dezinfekciju prostora, ali je on ujedno jak otrov, koji svakako ostaje u vodi koju piješ. Zato moraš piti destiliranu vodu koja je destilacijom savršeno pro?iš?ena i postala živa.

Kada ono živo zrno žita skuhaš na vatri i ono postaje mrtvo. To zna?i da ne trebaš ništa kuhati.

Postoje mnoge obi?ne stvari koje podržavaju slobodu stvaranja, za koje ti neznaš, praviš se lud ili reakcijom odbijaš.

Odbijaju?i nešto, zapravo negiraš slobodu prirodnog toka stvaranja. Tako ?iniš grijeh, ne misliš pozitivno, nisi budan i prisutan u dahu i lagano veneš, onoliko brzo koliko se slijepo tijelo može nositi sa vremenom.

Svome egu si nametnuo breme života, a ono je ograni?eno na tijelo, kome nedostaje zra?enje neba, a jedino ga može primiti kada pozitivno misliš.

Pri?a je toliko drska koliko se ti praviš lud i dokle ?e to trajati?

Da li postoji dan tvog otrežnjenja, napuštanja ovisnosti u grijehu i reakciji na život?KULTURA

Da li si razmišljao da je kultura jedino namjenjena neznanju, a upravo se to odnosi na društvo u cjelini.

Kada je znanje u pitanju, a znanje je život, svaka reakcija je opravdana, jer život moramo štititi na svaki mogu?i na?in. Kultura nema veze sa životom.

Ako netko uporno griješi i time dovodi u pitanje mir drugih, takvo ponašanje nije dopušteno.

Svaki grijeh ima svoju svrhu i rangran je prihvatljivim kodeksima ponašanja u grupi. Ako je netko u dubljem grijehu od dozvoljenog, zna?i da je nezreo, nedorastao životu i da treba tu?u pomo? i skrb.

Ukrasti znanje nije grijeh, a pokazati znanje je odgovornost za druge, jer se sve to odnosi na jedan život materije.
STVARNOST

Što je stvarnost?

Nije mogu?e dati odgovor na to pitanje, jer nisi direktno u njoj.

Umjesto toga odgovor jedino možeš potražiti u razmišljanju, ali ?e to biti samo iluzija na stvarnost.

Kako možeš materijalizirati iluziju i dobiti potvrdu stvarnosti kroz formu iluzije?

Moraš se koristiti onim što imaš, onim što znaš, onim što opažaš, onim što možeš zamisliti.

Imaš tijelo, znaš mnoge stvari, opažaš mnoge stvari, možeš zamisliti svašta.

Prema tome imaš sve alate i kompletan laboratorij za dokazivanje istine stvarnosti.

Obzirom da je sama iluzija beskrajna, a to?ka promatranja je u tebi, to zna?i da moraš uklju?iti misli, kemiju i alkemiju u spoznaji stvarnosti.

Misli su ono što misliš, kemija je ego i tijelo, a alkemija je spiritualna mo?.

I uranjanje u stvarnost po?inje spiralom spoznaje, vo?enom svjetloš?u, znanjem i iskustvom. U suštini, stvarnost te sama vodi svom izvoru.

Beskraj je u pitanju i putovanje može potrajati 13,5 milijardi godina, ali eksperiment možeš završiti tako što ?eš mislima i brzinom svjetlosti uroniti u stanicu tijela na jednostavan na?in, preko fizi?kog pro?iš?enja, preko ?iste krvi, preko religije srca i preko jasnog uvida.

Spoznajom stanice tijela, spozna?eš svijet i život materije.

Nije slu?ajno što je tvoje tijelo prili?no savršeno i što ima mo? misli, u odnosu na sve drugo u prirodi.

I što si spoznao?

Da je materija savršenstvo, sastavljena od stvarnosti i iluzije, od lica i nali?ja, od mogu?eg i nemogu?eg, od apsolutnog i fizi?kog, od zamislivog i nezamislivog, od živog i mrtvog.

Kad sve zbrojiš i oduzmeš pojavila ti se istina o svemu što si istraživao, a ona je na sredini prostora i vremena, na sredini izme?u stvarnosti i iluzije. Istina je križ života materije, kao svršen ?in stvari, bez ostatka, sa beskrajnim mogu?nostima u svim smjerovima, kroz simbol križa i ?etiri strane svijeta.

Što re?i djeci o stvarnosti i iluziji, o životu materije?

Život je stvaran i nestvaran onoliko koliko znaš o njemu, ni manje ni više.

Obzirom da je materija savršena, onda savršenstvo jedino može biti NIŠTA.

Temeljem savršenstva NIŠTA, sve drugo je iluzija i stvarno nalazi se sa ove strane istine.

Kako NIŠTA može biti nešto?

NIŠTA je stvarnost koju ti nisi u stanju prepoznati sa svojom pretpostavkom fizi?kog tijela, mislima i spiritualnom mo?i. Jedino kada uroniš u NIŠTA, spoznaja je mogu?a, ali u tome nema tebe, niti sve druge iluzije s kojima si došao do stvarnosti - NIŠTA.

Ne moraš sebe mu?iti u razmišljanju, ali obrati pažnju na dimenzije NIŠTA, a ona je ipak dimenzionirana kroz BESKRAJ. U samom beskraju je sadržana suština. Beskraj se vidi kada na njega padne prašina, a ti skupljaš tu prašinu ve? 13,5 milijardi godina i nakupilo se dovoljno iluzije od prašine, da bi kona?no mogao krenuti na put spoznaje stvarnosti beskraja.

Ako ti još nije jasno, razmišljaj ili pitaj.Ž E LJ A

Sve se svodi na prvu želju bebe da udahne zrak i kasnije cjeli život tijela ovisi o toj želji, samo što je proširuješ novim željama i zaboraviš na onu pravu želju: Z R A K.

Sve što želiš kroz istinu, mora postati stvarno.

Ako želiš kona?nu stvarnost, to možeš posti?i kroz pro?iš?enje tijela, znanjem, mislima i sviješ?u.

Ako želiš samo iluziju, onda se ona ti?e materijalnog ostvarenja, ima?eš to kroz jaku koncentraciju misli na tu želju.

Želja je u suštini ponavljanje jedne misli.

Ti si sada možda u ne?emu ograni?en i imaš potrebu biti ovisan o želji.

Neki drugi su ovisni o mnogo ve?oj želji - VJERI.

Oni što im je sve jasno, nemaju nikakvu želju jer su svjesni života. Pozitivno misle.

Svaka slabost je samo nedostatak istine.

Svaka istina je jedino mogu?a kroz svjetlost i jasnu misao.

Prema tome kreni jasno misliti i jasno ponavljati želju, neka želja postane zrak sa kojim dišeš. Neka želja postane tvoj život. Zato želju izgovaraj na glas, ili u sebi, uz svaki udah zraka i ispuni je kroz duboki izdah.

Ona ?e se ostvariti samo ako je propustiš mislima kroz ISTINU u grlu.

Primjer:

Kada ti utrne noga, to je neprijatno i ti imaš jaku želju da trnci prestanu i to se stvarno dogodi.

Recimo da stvarno ne možeš hodati, ne moraš biti o?ajan zbog toga. Ako si prije mogao hodati, to ?eš mo?i ponovo, samo ako slabost pretvoriš u jaku želju, ako je mislima proguraš kroz istinu.

Na kraju krajeva ti si živ zato što misliš. Kako misliš tako se i osje?aš.

Ponavljaj želju:

ŽELIM HODATI
ŽELIM HODATI
ŽELIM HODATI
ŽELIM HODATI
ŽELIM HODATI

?im više ponavljaš želju, to su misli jasnije u njoj i ona je sve bliža istini. Kada dovoljno poguraš misli kroz istinu, onda se dogodi sljede?e:I S T I N A

Ona je jedna na granici, ne ponavlja se. Ili si prošao kroz nju ili nisi

Ako nisi, vrati se na po?etak.

Evo prošao si mislima i željom kroz istinu. Želja je potvr?ena, sad imaš nastavak ispunjene želje:

HODAM
HODAM
HODAM
HODAM
HODAM
HODAM.

Ako mislima podržiš hodanje, ti stvarno hodaš. Naravno primjer je banalan, ali prirodan i istinit.

Obzirom da si uronjen u starim navikama, obzirom da koristiš stare obrasce pokreta, misli i ponašanja, treba ti malo vremena za promjenu navike, za promjenu šifre u mislima, kodovima i transferzalama ostvarenja želje.

Budi uporan jer život je ekspirement i cirkuska predstava za koju moraš imati znanje, iskustvo, mir i upornost da uspiješ u njoj.

S r e t n o, vidim ve? uspio si, nije bilo strašno.PROKLETSTVO

U suštini prokletstvo predstavlja kršenje pravila igre i poštivanje reda slobode stvaranja.

Kada imaš želju koja nije u skladu sa stvarnim potrebama tijela i njenim mogu?nostima, zasigurno ?iniš grijeh.

Ve?ini ljudi se dešava da umišljaju život, zna?i ne misle o njemu.

Na drugoj strani imaju jaku želju ostvarenja ne?ega što predstavlja iluziju. Tako ?ine grijeh.

Kroz misli ?ovjek može izmisliti sve, život kao savršenu iluziju ili bilo koju drugu iluziju.

Razlika je u tome što koz životnu iluziju ne ?ini grijeh.GRIJEH

Mnogi ga opravdavaju zbog spoznaje. To nije slu?ajno i vu?e korijene iz djetinjstva, kada si svašta radio zbog spoznaje.

Me?utim, sada imaš misli i ne moraš ?initi grijeh da bi nešto spoznao.

Ako smatraš da bez grijeha ne možeš, ili neznaš prirodnu granicu grijeha, onda se posluži društvenom praksom, gdje se grijeh kažnjava kroz nov?anu kaznu ili zatvor.


ŽELJA

Materijalna želja se javlja kada ti nije ?ista krv i kada nemaš mo? pozitivnih misli, kada si ograni?en u znanju i kada si ovisan.

Materijalna želja ima veze sa karakterom.


ZNANJE ILI INTUICIJA

Na život se utjecati može znanjem ili intuicijom, ovisno od mo?i misli, percepciji i želji.


PISANJE

U suštini nemam ništa novo za dodati, sve postoji ili je iluzija, ali dajem odgovor na pitanja onih koji ne misle i ne vide istinu. Osjetim u prostoru da postoji ne?ije pitanje i upetljam se oko njega.

Nema veze, nešto usput nau?im.ZNANJE ILI GRIJEH

Pazi ovako.

Život je zatvoreni krug tranzicije materije i na tom pute je sve, stvarnost i iluzija, svjetlost i istina, znanje i grijeh.

Ako nisi sklon pozitivnim mislima, kojima možeš preskakati etape životnog puta, onda moraš prihvatiti težu formu preko grijeha.

Svi oni koji pozitivno misle i drže se vertikale života i svog daha, bliži su istini i dalje od grijeha.

Ako ti spadaš u grupu onih kojima je strast, uživanje i grijeh ja?a strana od pozitivnih misli, onda budi spreman na izazov koji te ?eka na putu života.

U?i u malo ja?i grijeh, neka te oprži u mozgu, da te ta rana natjera na pozitivnu misao. Nikada se nezna, možda ti treba izolacija u samici zatvora da kreneš pozitivno misliti. I to je bolje od bolesti.

Sam si se uvjerio da ne voliš u?iti niti misliti pozitivno, onda se nemoj mu?iti dalje, kreni negativnom stranom, svejedno ?eš nai?i na istinu.MATERIJA SVE I NIŠTA


Materija je vje?no postojanje:
savršenstvo,
ideal,
život,
tijelo,
jedinstvo,
jednostavnost,
sveprisutnost,
svemo?,
prostor,
vrijeme,
svjetlost,
istina,
stvarnost,
iluzija,
križ,
znanje,
snaga,
životna sila,
mo?
milost,
manifestirana,
nemanifestirana,
slika,
oblik,
predmet,
živo,
mrtvo,
muško,
žensko,
organizam,
biljka,
životinja,
?ovjek,
svjesno,
nesvjesno,
toplo,
hladno,
gore,
dolje,
sve strane svijeta,
svaka to?kica svijeta,
misao,
svijest,
ego,
karakter,
budnost,
san,
ljubav,
bog,
duša,
duh,
um,
mir,
stvaranje,
reakcija,
bolest,
radost,
uživanje,
vjera,
sudbina,
proro?anstvo,
iscjeljenje.MATERIJA JE SVE I NIŠTA, jednovremeno kao SVJETLOST i ISTINA.

Središte materije je u sredini vrtnje, ne u krajnostima SVE i NIŠTA.

Središte vrtnje materije je svjetlost u idealno bijeloj boji, koja se postiže u svakoj to?ki prostora svijeta, bez vremena. Upravo je bijela boja savršen mir i napetost materije, sa svim mogu?nostima vibracije u njoj. Svi putevi izviru iz svjetlosti. Tako je svijet samo jedan prostorni hologram u kome se materija igra, svjetli i gasi se, pravi vatromet ili spava.

U igri materija mijenja sve oblike, može biti fizi?ko, metafizi?ko ili apsolutno stanje.

U trenutku može biti sve ili ništa.

Materija je svemogu?a ali ne može sebe uništiti, jer je zauzela cjeli prostor i vrijeme svijeta. Kada bi se uništila, ne bi se mogla nigdje sahraniti. Zbog toga je savršena, jer nikada ne umre za stalno. Sve što je stvoreno jedino materiju koristi za svoj oblik, život i trajanje.

Ti si zabrinut za svoje tijelo, koje u sebi ima više organa, više funkcija, sistema, osjetila, reakcija. Napor je to uskladiti.

Jednostavnost ?eš posti?i ako ostaviš tijelo na miru, ako ostaviš sebe na miru i posvetiš se analizi materije. Izme?u stvarnosti i iluzije, izme?u sve ili ništa, uvijek imaš najmo?nije sredstvo svjetlost, kao istina koja te vodi ka materiji u svim smjerovima. Gdje god si krenuo, šta god si pomislio, ne možeš i?i dalje bez svjetlosti i istine.

To je trenutak kada vrijeme stane, a život promi?e neometano.

U tvom tijelu su sva tri stanja materije i zato imaš svu mo? prosvijetliti tijelom i ostati vje?an. To se postiže tako što ?eš spoznati život materije i tijela do kraja, usput uživati u svemu, slobodno stvarati i kada si sve probao, kada si se zadovoljio svega, ne moraš više to ponavljati i odlu?iš se preseliti u vje?nost, na prirodan na?in balzamiranja tijela, opet preko svjetlosti.

Cjeli život radiš na tome, jer nije jednostavno prevesti živo i relativno tijelo u savršenstvo vje?nosti budu?eg dijamanta.

Od ideje do ra?anja vodi te apsolutna inteligencija, a od tijela do vje?nosti, vodi te tvoja misao i svijest. To su dvije radnje tijela na jednom putu postojanja materije.

Život nije nikakva mudrost, niti može biti, jer je jednostavan u svemu. Najprostije re?eno život je svjetlost, zrak i voda, tako si i stvoren.

Name?e se pitanje zašto bi morao biti nešto izvan svog postojanja, izvan svog života, kada tako nešto nije mogu?e?

Ako imaš želju, možeš je odmah ostvariti u mislima, preko znanja o savršenstvu materije. Znanje je zlatna ribica tvog života koja ti ispunjava sve želje.

Smjer tvojih misli mora biti os vrtnje života tijela, po vertikali, onako kako se dah odvija, onako kako slobodno pada voda, jer su i zra?enja po vertikali, od neba do zemlje i obrnuto.

U praznom prostoru ni?ega nema, zato ne postoji svjetlost. Ovdje na zemlji gdje je sve puno, postoji svjetlost, istina, stvaranje, zra?enja, živa i mrtva priroda. Postoji gore i dolje, lijevo i desno, teško i lako, dan i no?, budnost i san. Možda je to samo iluzija, ali temeljem materije i ona postoji.

Bitno je da si miran i da ne osje?aš bol i patnju.

Bitno je da si ?ist u karakteru, kako ne bi remetio mir prostora oko sebe.

Bitno je da koristiš sve potencijale materije i prirode, ne na štetu drugih.

Bitno je da znaš svrhu života i da su ti svi bra?a i sestre, po materiji, životu i postojanju.

Bitno je da si jednostavan i u ljubavi sa cjelim svijetom.

Bitno je da uživaš u životu uz samo jednu želju, jednu istinu i jednu svjetlost.

To uživanje i svjetlost su život i ne mogu biti pretjerivaanje, ovisnost i grijeh.

Najprije moraš dobro poznavati život, a onda se igrati u njemu do mile volje, jer te znanje uvijek vra?a na pravi put.

Nije problem maštati, imati želju, po?initi grijeh. Problem je osloboditi se te ovisnosti.

Kona?ni cilj je sloboda stvaranja, a ona se postiže kada slijediš vertikalu života, dah i istinu, kada proširiš znanje i stekneš pravo životno iskustvo.

Ako u odrastanju nisi imao ljubav, to ne zna?i da je sada ne možeš probuditi. Ono što nisu znali roditelji, ono što su te varali u školi i društvu, sam možeš popraviti ako pozitivno misliš, ako znaš što je život.

Nemaš potrebu biti zabrinut, pod vjerom i ovisan od sudbine, kada imaš mo? svjetlosti u mislima, imaš mo? stvaranja i oblikovanja života, imaš mo? uživanja.

To zna?i da moraš postati zreo, a onda uživati. Ako to shvatiš obrnuto, onda si u grijehu, jer postaješ ovisan bez potrebe, kada sve imaš u sebi. Ovisnost je zbrka u grijehu koga se ne možeš osloboditi. Jedini na?in za izlazak iz ovsnosti je napuštanje samog grijeha.

Ako nisi shvatio, odbaci sve prema ?emu si ovisan i grijeh ?e iza?i iz tvojih misli.

Život je samo prosto znanje o materiji koja je sve i ništa.

Obrazovanje, crkva i duhovnost imaju cilj, kao što sve drugo ima cilj, ali to nema veze sa tvojim životom. Ne moraš bježati ni od ?ega, ne moraš biti u nikakvoj reakciji, jer uvijek imaš svjetlost u mislima, imaš istinu i slobodu, imaš svu mo? svijeta. Nitko ti ništa ne može ako to ne?eš, ako si miran i ako ti je sve jasno. Zra?enja te uvijek podržavaju, bez obzira na prilike.

I kada si u zatvoru, onom društvenom ili kavezu misli, problema, želja i boli, zra?enja su u tvojim pozitivnim mislima i uvijek si slobodan. Naravno ako to znaš.

Zato se nikada ne pravi lud, nemoj praviti scenu od života, jer život promi?e i bez tebe, bez tvojih misli i bilo koje scene. Pozitivne misli ti služe da si slobodan i da uživaš u ljubavi do koje ti je stalo.

Ako nešto neznaš, to nije problem, uvijek postoji netko tko to zna, ili negdje piše. Pitaj, širi prijateljstvo. Budi naivan i nevin, budi bez znanja, jer to nije grijeh. Ne stidi se svoje naivnosti. Znaš da su djeca mila, jer su nevina i naivna. Kada znaš „sve“ nitko te ne voli, jer u tvom znanju nitko ne vidi istinu. Bolje je da neznaš ništa, ali da si istinit u smislu normalnog ponašanja.

Ništa do sada nisi propustio, jer ti se sve dešavalo zbog uzroka i posljedica, zbog svih problema, ali mogu?nosti su beskrajne za mir i ljubav, za slobodu stvaranja.

Ajme ti si materija, svjetlost, sve i ništa, po principu dana i no?i, budnosti i sna. Tako je i u tvom životu, za tvoju majku si princ, a za tvog šefa neradnik. To su dvije krajnosti, a ti si samo život tijela materije i misao koja te drži u svjetlosti.

Za svaki slu?aj uzmi si život u svoje ruke i uživaj, on ?e ti sve re?i dok si u zagrljaju s njim.

Ako možeš uzmi u?itelja, ako ne možeš po?ni prou?avati materiju, kroz svoj dah, kroz pro?iš?enje tijela. Idi redom, ništa ne preska?i, jer život su karike DNK kodova. Ništa ne privla?i i ne odbijaj, samo propuštaj kroz sebe, jer je svjetlost beskona?na kao izvor stvaranja, a nju prati tvoja misao. I kad spavaš ego je budan za tebe, zato budi dobar sa egom, nemoj ga tjerati da se brani od tebe, jer ?ete oboje narušiti odnos i karakter tijela, a tijelo nije krivo za vaš dogovor.

Jednostavan si ako sebe možeš zamisliti da si bijela boja, ako se pred ogledalom vidiš kao mir i slika u bijeloj boji. Naravno vidiš ti mnogo boja na slici u ogledalu, zato moraš mnogo raditi na svom pro?iš?enju. Od svog tijela trebaš napraviti sjeme u vidu kristala leda, to je simbol svjetlosti i dugovje?nosti. To ?eš posti?i ako piješ destiliranu vodu, jer ona je živa i ima mo? da iz tvog tijela izbaci sve što je višak.

Obrazovanje i vjera ti nude mnogo zabluda, a destilirana voda ti stvarno ispire tijelo i ?ini ga prozra?nim i svjetlim, jednostavno i prirodno, onako kako si u njoj stvoren od svjetlosti. Sada imaš tu istu svjetlost, dišeš i samo pij destiliranu vodu i vrati?eš se u savršenstvo kakav si bio u truno?i.

Znanost tuma?i da voda mora sadržati minerale, ali ne kaže da oni moraju biti u obliku koloidnih iona, a ne u obliku kristala koji ne mogu pro?i kroz metabolizam tijela. Život je stvoren prirodno, bez vode iz gradskog vodovoda koja je puna otrovnog klora i drugih smrtonosnih tvari. Nikada se nezna koju ?e koli?inu klora sipati onaj radnik u no?noj smjeni vodovoda, koji je u sva?i sa ženom, koji nije primio pla?u i koji sprema širu osvjetu. To su velike razlike i tema za tvoje razmišljanje. Sve se to odnosi i na hranu koju jedeš. Ti uživaš, nije sporno, ali od tvog uživanja tijelo pati i stvaraju se crne rupe u njemu i boli. Ne može industrijska hrana biti kvalitet tvog života, jer je termi?ki obra?ena i mrtva, jer ne sadrži kakvo?u prirodnih hranljivih tvari, jer je soljena otrovnim natrijum kloridom i mnogim otrovima koji je održavaju da se ne kvari na zraku. Ti uživaš u tim otrovima i svakim danom postaješ iluminat koji ?e uništiti sebe i ovaj planet.

Ti uživaš u namirnicama od životinja jer su te tako navikli, ali duboko u sebi osje?aš grijeh, samo si ovisan pa ne vidiš na?in za promjenu prehrane.

Obrazac tvog života je svjetlost, zrak, destilirana voda i živa hrana. Tako si stvoren i tvoji enzimi i hormoni samo to prepoznaju, a ti samo uživaj. Nisi više dijete koje jede samo zato jer je gladno, nego moraš znati koje su stvarne potrebe tijela, nevezano za tvoje navike i uživanja, zalaziš u godine kada ti slabi imunitet zbog nemarnosti prema životu tijela.

Uvijek si ti na potezu. Što ?eš raditi osjeti?eš sam i oni oko tebe, a za postojanje materije to nije bitno.

Ništa nije bitno jer je sve stvarnost i iluzija jednovremeno, ovisi gdje si sada.

Misli pozitivno, ne budi ovisan ni od ?ega, ne reagiraj na ništa, budi ideal sam sebi, jer je to prirodno i možeš napraviti ve? sada.

Možeš li posti?i mir da u tvom životu ništa i nitko ne bude umiješan?DEHIDRACIJA TIJELA

Na život si oka?en izravno i ništa nisi propustio, možda ti se samo tako ?ini.

Sada ti je važno usmjeriti misli, kao svjetlost koja pomaže, prema crnim rupama u tijelu, koje ne vidiš, zato moraš misliti na cjelo tijelo.

Destilirana voda je zakon prirode tijela za rješenje dehidracije, tog uzroka pojavi crnih rupa, sluzave krvi i svake boli. Ona je živa i mo?na, po mo?i druga razina do istine, iza zraka, ali su naslage u arterijama i cirkulatornom sustavu ve? otvrdle u kamence i treba vodi vremena da ih polako otapa i izbacuje iz tijela. Zato moraš biti uporan, strpljiv i da pravilno izvodiš ?iš?enje tijela.

Nekoliko dana samo trebaš piti destiliranu vodu, da tijelo dovedeš na po?etak samorealiziranja. Ne brini zbog hrane, tijelu ona ne treba odmah sada. Ako osje?aš glad, to je samo posljedica žednih stanica. Za nekoliko dana ?eš se dovoljno pro?istiti da jasno vidiš razliku što je uzrok bolima u tijelu.

Sa destiliranom vodom nikako ne možeš pretjerati, jer se ona brzo propušta kroz metabolizam. Kada osjetiš ugodnu vlažnost kože tijela, slatko?u u ustima, to je znak da si se pro?istio i da možeš razmisliti o hrani, koja je svakako tvoj problem. Suha koža, perut, naslage mrtve kože na laktovima, koljenima, tabanima ili drugim mjestima na koži, samo su znak „neizle?ive“ psorijaze, a u suštini se radi o dehidraciji tijela, ve? duže vremena.

Najteži oblik psorijaze se može sanirati destiliranom vodom za desetak dana pro?iš?enja tijela. Mnoge se boli i bolesti mogu sanirati u desetak dana uzdržavanja od hrane, zato jer se krv pro?isti i dobije potrebnu brzinu svjetlosti, koja kao laser razbija kamence po stijenkama arterija. A to je mo? vode, naravno svjetlosti i zra?enja, jer voda je od njih stvorena.

Živa priroda postoji zbog destilirane vode u prirodi, koju biljke savršeno oživljavaju preko fotosinteze, jer direktno koriste svjetlost. Biljke jednostavno odstranjuju minerale iz ne?iste vode koju piju iz zemlje i atmosfere. Zato nam vegetacija najviše treba u prehrani, zbog destilirane vode i klorofila, koji je esencija zra?enja i hrana za tvoju krv, preko hemoglobina.

Tvoje tijelo je stvoreno u vodi, ima oko 80 % vode u sebi i svakako je najviše ovisno o vodi, zato o vodi moraš znati mnogo više, na pravi na?in i ne biti podložan navikama. Zato se destilirana voda koristi kod reanimacije povre?enih tijela, infuzijom, naravno najprije se daje zrak. Tijelo je kao barka na vodi, na pu?ini oceana (života). Tu jedino pomaže mir i znanje, ina?e ?e barka potonuti od valova koji je zapljuskuju. Tvoje znanje je ?ist zrak, destilirana voda i jasna misao.

Ništa bolje nego kada sam sebe navikneš na prirodnu infuziju tijela, na pijenje destilirane vode.

Medicina zna sve, ali je to društvena djelatnost upošljenika kojima treba pla?a i oni moraju raditi tako da bolesnih bude što više. Znaju oni kako treba lije?iti bolesti, ali se prave gluhi, jer podržavaju industriju lijekova i umjetne hrane. Sve to ima cijenu, na jednoj strani zbog interesa, a na drugoj strani je neizbježna posljedica u dehidraciji tijela i svim bolestima.

To je zbrka, a samo je istina u tebi, koju moraš otkriti kroz jasne misli, a one nisu mogu?e bez ?iste krvi. Krv samo može biti ?ista pijenjem destilirane vode.

Medicina kaže da su sve bolesti na psihi?koj bazi. Kao prvo psiha je izmišljena i izvedena od pojma duša. Kao takva je iluzija i neistina na prave uzroke u dehidraciji tijela.

Ne postoji bolest, izuzev degenerativnih, koja se ne može sanirati destiliranom vodom, na na?in pravilnog pro?iš?enja i dovo?enja tijela u najbolju provodljivost svjetlosti i zra?enja.

Mnogi muškarci pate od impotencije koja nije poreme?aj tijela, nego posljedica duge dehidracije, ?ime pojedinac gubi seksualnu želju, zbog pada imuniteta i životne sile.

Moraš praviti razliku izme?u snage tijela, žive sile i mo?i. To su tri klju?na kvaliteta tijela. Ti možeš imati veliku sirovu snagu, jer jedeš nabildanu hranu, koja ti mutira miši?e, ali to ne zna?i da si oja?ao imunitet. Svi oni koji su crveni u licu, nabreknute kože, za koje kažu da „pucaju od zdravlja“, zapravo su duboko nesretni ljudi, reaktivni, nemaju mir, samo gutaju hranu i piju svašta, mineralnu, pivo, vino i druge alkohole. Svi oni imaju poreme?en karakter i tlak krvi.

Destilirana voda otklanja impotenciju za desetak dana. Muškarac ponovo bude ono što je mogao kao mladi?, jer je to prirodna stvar. ?ovjek ne gubi seksualnu mo? do posljednjeg dana života, jer je ona potencijal života tijela. Dokazano je da „ona stvar“ kod muškarca raste do posljednjeg dana, ako se ne razbacuje sjemenom i ako održava tijelo vitkim, ako ima znanje i jasno misli.

Sli?an slu?aj je i kod žena, gdje je najve?i procenat bolesti na spolovilima, u prvom redu jajnicima, histeriji, raznim miomima, upalama, neurednoj mjese?nici.

Kada žena pije destiliranu vodu i vodi ra?una o tijelu i prhrani, njena spolovila postaju prirodna. Vra?a im se sva mo? koju su imale kao djevojke. Uz to mjes?nica postane prirodna, tek toliko da znaju da je imaju, jer je krv ?ista i nema što izbacivati.

Zdravo tijelo žene je uvijek spremno za oplodnju bez ikakve pripreme, bez stresa, koji mnoge žene imaju tijekom mjese?nice. Ispada da žena cjeli mjesec živi u tom stresu, jer ne vodi ra?una o vodi i hrani. Ona je puna vode i hrane, ali su joj stanice tijela žedne i gladne. Zato je razdražljiva, kao da joj sve smeta i nitko je ne razumije, a sama je kriva.

Pravilno disanje nije mogu?e zbog dehidracije tijela. Mnogi ljudi plitko dišu i zadržavaju otrove, jer je dišni sustav ovisan od krvi. Elasti?nost plu?a i bronhija su ovisni od ?iste krvi. Sve je u tijelu ovisno od krvi i limfe. Ti ne možeš jasno misliti bez ?iste krvi, kada je ona sluzava i ne prolazi kroz sitne krvne žilice u mozgu i endokrinim žlijezdama koje fino reguliraju funkcije organa tijela.

Mnogi imaju naviku ne žvakati hranu i gutati je na brzinu. Tako pojedu mnogo više od stvarnih potreba tijela. Prepune želudac, zaustave njegovu peristaltiku, i dalje osje?aju glad, jer su im stanice stvarno gladne. Hrana koju su pojeli nema kvalitet da može pro?i metabolizam do stanica. Tako nastaje kaos i pobuna u tijelu, koji rezultira mnogim bolestima.

Bez dubokog daha, želudac, trbuh, ošit (dijafragma), plu?a, omlitave, ti osje?aš umor od hrane, spava ti se, a u tijelu se samo stvaraju mutirane naslage sala. Muti ti se pred o?ima. Stanice tijela su i dalje gladne i žedne, ti bi i daje nešto jeo i pio, i tako se cjeli život vrtiš u krugu navika, strasti i želja koje nemaju veze sa životom stanica tijela.

Bez pravilnog daha, oko srca se ne stvara vakuum i ono nema snagu prenijeti taj impuls na stanice tijela, a njima je vakuum bitan kao obrazac života. Vakuum je u suštini apsolutna inteligencija materije, prevedena na nižu razinu prirodne inteligencije tijela. Bez vakuuma stanice su mrtve, a sluzava krv nije u stanju dopremiti ?ist kisik i tako nastaje autotoksija organizma, obi?no trovanje i šok, nekada manji, nekada opasan po život tijela.

Tako ti i dalje uživaš u jelu i pi?u svega onoga što nije destilirana voda i organska živa hrana koji trebaju stanicama i tijelu. Zbog uživanja u mrtvoj industrijskoj i termi?ki uništenoj hrani i ne?istoj vodi, mineralnoj ili iz gradskog vodovoda, ti pristaješ na bolest.

No ton nije slu?ajno, tako se ponašaju svi oni koji imaju strah od smrti, jer ih sam strah tjera da prekrate muke, da što prije umru.

Dokazano je tko se plaši visine, kada je na višem katu, ima želju sko?iti kroz prozor, zato brzo bježi u prizemlje, dok nije prekasno, a drugi se smiju zbog toga, jer nemaju pojma što zna?i strah i poreme?aj karaktera tijela i obrana ega.

Sa destiliranom vodom imaš šansu povratiti vitalnost tijelu, tim prije imaju?i u vidu prirodni proces obnavljanja stanica tijela. Zna?i, sve što si propustio uraditi, nikada nije kasno, uvijek imaš šansu, jer si oka?en na savršeni život. Tvoje uživanje te košta.

Moraš nau?iti da si samo materija u fizi?kom tijelu koje jednovremeno oživljava sva tri stanja materije, da se to odvija inteligentno preko svjetlosti i tvojih misli, zato nemaš pravo igrati se životom tijela, jer i ono ima svoj cilj evolucije materije.

Tvoje ponašanje nije slu?ajno i to razumijem do detalja, ali ti nemaš pojma kako dalje.

Vratimo se ponovo na materiju, koja je u osnovi NIŠTA, stvarnost i iluzija jednovremeno, temeljem svjetlosti izme?u njih u smislu istine života.

Da bi tvoje tijelo bilo cjelina materije, mora imati suprotnost u njemu. To zna?i da je ro?eno a još nije umrlo i kao takvo predstavlja problem svjetlosti i zra?enjima. Kada je stvoreno tijelo od svjetlosti, priroda je obe?ala da ?e ga nakon oblikovanja prepustiti zubu vremena i raspada, ali ti to ignoriraš, jer sve radiš po svome. Napustio si prirodu i odao se grijehu.

Iskupiti se možeš za grijeh jedino ako umreš, jer te on stalno proganja na to. U suštini ne?eš umrijeti tvoj život, jer je on vje?an, nego ?e umrijeti iluzija u tebi.

U drugom tekstu ?u objasniti moje iskustvo bijele smrti (istine), koju koristim pred spavanje. Umrem, oslobodim se svake napetosti i mirno spavam. Ujutru se budim kao nov, preporo?en, sve sam zaboravio od ju?er i to je najbolje, da ne pamtiš ništa, jer život je samo SADA.

Ako ti baš treba neko sje?anje, lako ga možeš prona?i u arhivi sje?anja, ali ona ne mora biti stalno prisutna u tvojim mislima, kao napor.

Kada si se rodio, imao si traumu i strah od novog prostora, a svi oko tebe su se radovali.

Kod umiranja svi oni pla?u za tobom, a ti se raduješ, jer samo ti vidiš bijelu boju svjetlosti i istinu života.

Za smrt iluzije tijela ne moraš ?ekati sudnji dan, prou?i princip umiranja na nogama i to uradi ?im prije, ne košta i ne boli, a trajno te osloba?a svih ovisnosti i straha od smrti. Izgleda kao prava smrt, a ti si i dalje živ, jer tijelo ne može umrijeti bez želje da to u?ini. Ništa nije mogu?e bez želje, pa ni jedan pokret prsta.

Da li primje?uješ kako se pojam i rije? NIŠTA, uvijek name?e ispred života. NIŠTA je savršenstvo materije, kao nula, „0“, ništica, kao desetina, stotina, tisu?a, kao najve?e bogatstvo koje svi grabe na glup na?in preko materijalnog i novca, stavljaju?i na bijeli papir, na istinu, nepotrebne nule u milijardama dolara i drugih valuta, stavljaju?i potpis kao prijenos vlasništva. To je samo farsa, svi imamo život i NIŠTA se ne može spoznati materijalnim.

Eto to je NIŠTA u tvom životu, jer ga nisi shvatio kroz istinu.

Udah jest život tijela, ali je izdah život materije koja je stvorila tijelo.

Ne možeš biti sebi?an, jer nisi takav zamišljen.

Znaš li što te sve ?eka kada ujutru ustaneš?

Ego traži da spava, jer je cjele no?i bio budan.

Misao traži svjetlost, jer je po?eo dan.

Plu?a traže zrak.

Tijelo traži protezanje.

Spolovila traže orgazam.

Želudac traži hranu.

Slezina traži še?er.

Žu?na vre?ica traži emociju.

Srce traži ljubav.

Jetra traži vodu.

Bešika traži da mokriš.

Debelo crijevo traži da ga isprazniš od izmeta.

Grlo traži istinu.

Mozak traži jasnu misao kao ekstazu.

Sloboda traži uvid iznad glave u slobodnom prostoru izvan tijela.

Bolje da si ostao spavati, jer vidiš da te ?eka zbrka u tijelu.

Ovo ti pišem da shvatiš važnost smrti, kao iluzije koja te spašava od svega, koja te osloba?a svake ovisnosti. Ti ionako živiš u iluziji želja, zato ti je najbolje skupi sve želje u smrt, umjesto da nervozno ?ekaš njihovo ispunjenje. Sigurno ?eš patiti zbog neke želje, jer vidiš da su sve važne. Svaka se bori za sebe, ni jedna želja te ne ostavlja na miru.

Kada umreš, nitko od tebe ne može tražiti ništa i zato si nakon smrti kona?no slobodan.

Imaju?i iskustvo smrti, tvoja misao ?e uvijek potražiti spas u njoj. Smrt ?e postati obrazac i imperativ tvog života, a ne strah. Ti ionako ništa ne možeš raditi bez obrasca i želje, bez misli, znanja i iskustva. U?ini sve da smrt postane tvoja navika, kao reset na protekli dan i kaos u tijelu. Prepora?aj se kroz smrt.

Drevni narodi nisu bili optere?eni suvremenoš?u koju ti imaš, nego su na život gledali kao životinje, direktno, uz prirodu i svjetlost. Za njih je život bio istina. To za tebe ve? nije, jer ga u svemu doživljavaš kroz interes, uživanje, cijenu i bogatstvo.

Oni su lije?ili svaku bolest životom, inteligentno, tako što su bolesnog gurali da ?im prije umre. Plesali su oko njega, molili se da umre, jer je njega bilo strah to uraditi. Od svih napora oko njega, on je stvarno umro, preznojio se u mukama i ponovo se rodio. Zapravo teško je bilo sahraniti iluziju, jer je ona okupirala tvoje tijelo.

Kada ti smrt postane prijatelj, kroz bijelu svjetlost i istinu, sve drugo oko tebe, šareno, manje je zna?ajno od smrti.

Kod ro?enja ti nemaš nikoga, niti znaš za radost i bol, ali te tjera inteligencija, kroz želju, korak po korak, onako kako priroda to može. Mnogi vjeruju u an?ele koji te ?uvaju, me?utim to je glupost, jer tek vidiš život i muku kada se rodiš, kada nestanu svi an?eli, a ostaneš sam sa sobom kao goli pištolj.

Misao je nastavak zra?enja svjetlosti i ona te direktno vodi u smrt, ?ime se proces evolucije materije neometano odvija. Bez obzira da li pristaješ na smrt sada ili ne, materija strpljivo ?eka priliku kada nemaš budnost nad tijelom i svejedno ?eš morati umrijeti. Zato sahrani iluziju smrti koliko danas, time ?eš zadovoljiti materiju i ostavit ?e te na miru. Njoj je jedino bitno da ti znaš da je život samo materija. Kad to potvrdiš kroz smrt, slobodan si za sva vremena. Više ti život ne?e braniti ništa, jer si ga uvjerio da je u pravim rukama i da se ne?eš opirati evoluciji.

Zna?i ra?anje nije bilo po?etak života nego kraj. Pravi život po?inje poslije smrti, naravno u iluziji tijela, jer je ono samo iluzija materije, stvoreno od najja?e iluzije svjetlosti. Malo njih shva?a da je udah zraka smrt tijela, a izdah preporod i život, jer tijelo bez zraka može, ali u otrovima ne može. Otrovi su plinovita stanja materije, koji razgra?uju tijelo velikom brzinom i ono umire bez pitanja. Zato je destilirana voda suština života tijela, milostiva, strpljiva, izdašna, skoro najživlja u prirodi.


PRI?A

Još ?emo se dugo mu?iti pri?om o životu, tijelu, svjetlosti, istini, mislima, zraku, vodi, hrani, jer još uvijek nismo na razini istine. Uvijek nam izmakne zbog nepažnje, zbog slabe koncentracije misli na nju.

Ništa ne može biti jednostavno, ako nije potvr?eno istinom.

Nju jedino možeš potvrditi kada si u njoj, a preslika istine je tvoj mir, jasno?a u sebi i pristojno ponašanje prema drugima, kada ne reagiraš upadljivo.SUŠTINA ŽIVOTADa.

Najprije moraš cijeniti subjektivnost stvari, jer da nije tako neki bi izgubili volju.

Nitko ne može biti bolji od drugoga, jer je u pitanju savršeni život.

Ako taj život bolje razumiješ, on ti pruža sve radosti.

Na drugoj strani, ako se glupo igraš sa životom, odmah dobiješ po le?ima.

Naprosto je to kozmi?ka pravda.

Kao ljudi ure?ujemo odnose, družimo se, sklapamo prijateljstva i širimo ljubav.

U tim odnosima nerijetko netko drugoga skrbi i to je problem odnosa me?u ljudima, jer se stvaraju mnoge ovisnosti, a znamo kada je netko ovisan on nema pravu želju, ne može misliti izvan ovisnosti, a samim tim ne dopušta protokol ljubavi u tijelu.

Na skali živog i mrtvog, crnog i bijelog prepoznajemo sve kvalitete života svijeta materije i ?ovjek ima mo? da jednovremeno proživljava sva stanja materije. To je mogu?e sa optimalnim tijelom, kad si slobodan i kada se ponašaš u granicama svojih mogu?nosti i stvarnih potreba tijela.

Svaki ?ovjek ima svoj životni put, u slobodnom stvaranju i svim smjerovima, dopuštaju?i u sebi razvoj svih mo?i, koje se ti?u propuštanja zra?enja, kroz istinu i svjetlost, kroz jaku želju i misli, kroz uvid.

Znanje je zajedni?ki imenitelj svima nama u poznavanju života. Zato dijete ne može bez roditelja, a traga? života bez u?itelja. U suštini sve može, ali u slu?aju ?ovjeka to može biti mnogo brže.

Dovoljno je da jedan ?ovjek u svijetu spozna dublju suštinu, da nam svima olakša muke. To su mnogi uradili: Pitagora, Hipokrat, Ajnštajn, Tesla. Njihove spoznaje i materijalizirana otkri?a, još nitko nije pobio.

Na drugoj strani imamo duhovna otkri?a Buddhe i Isusa, ali su te spoznaje preto?ene u manipulaciju naivnim ljudima. Od prirodne duhovnosti, nastale su sve religije svijeta, izmišljanjem boga, duše, uma, energije, kada je ?ovjek postao ovisan o vjeri i izgubio mo? želje za životom i jasnim mislima. Vjernicima je imperativ života raj poslije. Izgubio je prirodnu mo? bu?enja ljubavi i svijesti.

Vjera u boga je put u osje?anja i isklju?ivost, kada ti svi smetaju ako nisu na strani tvog boga. Zar to nije glavni problem odnosa, zbog same reakcije, koju ne smiješ ispoljavati. U vjeri se zavaravaš iluzijom boga, mrze?i druge što ga ne ljube. Zbog toga nastaju sva neslaganja, pa i ratovi.

Na sadašnjem stupnju naše evolucije, ve? je nedopustivo da dva prijatelja druga?ije percipiraju život zbog vjere, demokracije i društvenih simbola.

aboravljamo da smo najprije od istog života materije, da smo od jedne vrste, da smo uvijek bra?a i sestre u ljubavi, bez obzira kako tko razumije suštinu stvari.

Ako se dijete rodi na pustom otoku, ne?e biti ovisno od vjere, demokracije, društva, nego ?e razviti najviše mo?i za opstanak u prirodi i sredini gdje se zateklo. ?emu onda nesporazumi i podvajanja?

Netko to vješto koristi, ali ne moramo biti žrtve te igre, ne moramo zbog toga sporiti vrijednosti života.

Umjesto toga ?ovjek u vjeri upražnjava tehnike, kojima nema kraja.

Podložan je osje?anjima koja nikuda ne vode, nego vjernika drže u iluziji života. Iz osje?anja nije mogu?a istina, jasna želja i pozitivna misao. Osje?anje samo ra?a ovisnost. Osje?anje ne dopušta mo? analize stvari i tu nema istine.

Samo miran i hladan u rekaciji, ?ovjek percipira suštinu života, neovisno od bilo ?ega drugog. Zato imamo divnih obi?nih ljudi sa skromnim znanjima, ali svejedno jasno cijene život.

A u suštini život nije tehnika, nudi savršeni protokol jednostavnosti življenja, po uzoru na najbolji feng shui života, zrak i vodu, dan i no?, želju i ljubav, misao i uvid.

Ne smiješ dopustiti da ti savršen život postane ovisnost i patnja, kada isklju?uješ želju, ljubav, misao i uvid, dovode?i u pitanje život ili smrt.

Ako se u spoznaji isklju?uje NEŠTO, onda to nije spoznaja. Suština svijeta je jedna materija, kao ideal NIŠTA, nule, ništice, sa suprotnostima u apsolutnom i fizi?kom stanju i poveznicom u metafizi?kom stanju svjetlosti, koje nazivamo istinom stvari.

Život su sve forme, stvarnost, iluzije, simboli i za jasan uvid moraš imati iskustvo svega. Ono što u?itelj zna, to nije tvoja spoznaja, on je bio kao ti bez znanja, zato moraš postati sam svoj u?itelj, neovisan od drugih.

Tako se postiže zrelost.

Znanje u?itelja ili zanimljiv tekst u knjizi, samo je lakši put do implementiranja znanja u iskustvo, nikako kao tehnologija i tehnika za ovisnost.

Život mora biti u svemu jednostavan, najprije razumljiv, onda logi?an, mogu? kao želja i misao, jasan kao uvid. Ako želiš dublju analizu života, onda uranjaš u dublju stvarnost, u duh. Kroz protokol ljubavi prisutan si u svim stanjima, onoliko koliko ti je potrebno za radost i slobodu stvaranja, za mir i dobar imunitet, za prirodnu percepciju stvarnosti.

Zato svatko piše svoju životnu knjigu, ona se sama piše iz znanja i iskustva.

Isklju?ivosti u duhu ili egu, ne daju dobre odnose me?u ljudima.

Neka srednja linija je LJUBAV, kao libela, sklad i klackalica izme?u krajnosti duha i tijela, jer se ne može ni bez jednog ni bez drugog.

Upravo je to karakter tijela ?ovjeka i što je ?istiji, to je ?ovjek mirniji, jasniji i kreativniji. Svatko može imati ?ist karakter ako to istinski želi, bez obzira na genetiku i naslije?e, jer život je svemogu?, jednostavan i djeluje SADA.

Ti možeš biti NIŠTA po roditeljima, prostoru i vremenu kada si ro?en, astrološkim prilikama, ali temljem znanja možeš i imaš obvezu popraviti pogreške u lancu stvaranja, pogreške roditelja i društva.

Temeljem tvoje zrelosti, ti postaješ NETKO i imaš sve mogu?nosti pozitivnog zra?enja.

Uvijek kažem, svi ljudi znaju sve, jer imaju život. Prave se gluhi jer im godi strast i ovisnost. Nisu odlu?ni zbog osje?anja i misli.

Zbog sitnih zadovoljstava žrtvuju tijelo, izlažu ga stresu i bolima, dovode?i u pitanje svoje ponašanje u društvu.

Vara se onaj tko misli da više zna od drugih, jer to nije mogu?e.

Svi smo od života materije, gdje ne postoji bolji.

Najbolji je onaj tko ne reagira i tko rezonira život, tko je optimalan, prirodan i ?ist, jasan sebi i drugima, tko ima prirodnu snagu tijela, životnu silu u volji, kreativnosti i sve mo?i u slobodi stvaranja.

Uostalom sve je relativno i podložno zubu vremena, samo je pitanje koliko si imun na bol i patnju.

Uživaj, u?i život kroz simbole, ali se ne kiti njima, umjesto toga samo budi jednostavan.

Jednostavnost života je direktna radnja sada, na svjetlost i istinu, dana i no?i, bez ovisnosti, na zrak i vodu sa malo hrane, uz osje?aj volje, mo?i tijela, slobodne misli i jasno?e uvida u sam život.

Život je jednostavan kada sebe oka?iš na njega, kada nisi podvojen od njega, kada si ti njemu igra?, jer on ima mo? promatranja, a ne ti. Ti jedino možeš pokazati životu koliko ga poznaješ, kroz pravila životne igre, kroz ?isto tijelo, kroz karakter, kroz mir u srcu, ljubav, radost, istinu i slobodu.

Kada si radostan i mo?an ni zbog ?ega, to je život.

Kad god se ti pojaviš ispred života, on gubi sjaj, a ti bez njega nisi NIŠTA.

Nije pametno pokazivati svoje relativno tijelo, pred savršenim životom.

Glupo je isticati materijalno bogatstvo ispred života.

Moraš biti najprije pristojan, zahvalan, pažljiv, ljubazan i odgovoran za život, ?ime ?e on u tebi prepoznati tvoju zrelost i da?e ti mir.

Ti si za život samo dijete, on te promatra, podu?ava, ali ti dopušta sve, kroz ljubav, radost i bol. Ako znaš više od života, zašto si nekad tužan i pla?eš. To život nikada ne radi, niti ga primje?uješ. Toliko je mo?an da nema ni sjenu. Život je mo?niji od tvog tijela, duha, istine i svjetlosti.

Tvoj domet života je svjetlost, jer samo toliko vidiš. Ako želiš vidjeti život u nali?ju, moraš uroniti u dubinu jasnijeg uvida, tamo gdje se ništa ne vidi jer nema svjetlosti.

Za po?etak budi samo miran, jasan, normalan i ?ist, a onda nastavi istraživanje života, ako želiš, ako dopustiš da u tvom tijelu pokaže sve mo?i.

Život nije samo tijelo, misao, duh i uvid, nego je sve to u jednom + onoliko nula, ništica, koliko možeš sagledati materiju kroz NIŠTA.

Materija je postojana u fizi?kom, metafizi?kom i duhovnom obliku, ali je ona savršenija i od tih stanja.

Materija je ideal kao savršenstvo NIŠTA, sa onoliko NULA: 000000000000, koliko ti možeš prepoznati.

Ako ti prepoznaješ samo tijelo, a ne vidiš život i materiju, onda si ovisan od tijela, ograni?en u egu i karakteru, tvoje su mo?i ograni?ene, imunitet slab, razdražljiv si i ne percipiraš stvarnost.

Glupo je biti samo u duhu, umu ili intelektu.

Sloboda života se postiže kada si u svemu jednovrmeno, a to ti dopušta savršena materija.

Proizilazi da ti je najjednostavnije spoznati život kroz materiju, jer je ona jednostavna za analizu, a tvoje tijlo nije.


PREHRANA ?OVJEKA

Ro?en si sa optimalnim tijelom, koje u sebi ima optimalan broj stanica, ni manje ni više.

Sada si sasvim druga?iji od optimalnog tijela. Ili si debeo ili mršav. Možda imaš i vitku liniju?

U kona?nici izgled tvog tijela ovisi koliko je ono sposobno propuštati vodu. To dalje ovisi o tvom odnosu prema tijelu, o tvom znanju, prehrani, navikama i ovisnosti.

Tijelo je skoro 80 % vode, one žive vode, koja informati?ki ima mo? upijanja zra?enja svjetlosti i stvaranja žive prirode.

Ti piješ svašta i jedeš svašta, ali tijelo samo propušta ono kako je prirodno stvoreno. Metabolizam tijela to?no prepoznaje ?istu vodu i živu hranu i to propušta do stanica. Ono što je višak i otpad, ono što tijelo ne prepoznaje, a ti si i dalje uporan u pi?u i jelu, dovodi do stanja dehidracije tijela. To je stanje kad su stanice žedne, a tijelo puno ne?iste vode.

Može se dogoditi da imaš finu liniju tijela, ali si ipak dehidrirao. Sve je mogu?e.

Kada o?istiš tijelo od viškova hrane, otrova i mentalnog otpada, tijelo ?e imati onakvu liniju kakve su ti životne predispozicije, onako kako si sam sebe u ideji zamislio.

U prirodi je samo ?ista živa voda H2O. U našim uvjetima to je destilirana voda. Sve druge vode su ne?iste, bez obzira na predrasude i tvoje mišljenje. Destiliranu vodu moraš piti radi metabolizma, stanica i života, a minerale uzimaš na drugi na?in. Minerali, vitamini, aminokiseline, masne kiseline, spadaju u hranljive tvari i to nema veze sa destiliranom vodom.

Drugo je pitanje što metabolizmu tijela najviše gode hranljive tvari u koloidnom obliku, zna?i u obliku iona, a ne kristala od minerala.

Destiliranu vodu piješ zbog potrebe tijela za vodom, a sokove od svježeg vo?a i povr?a piješ zbog potrebe tijela za hranljivim tvarima od živih i organskih namirnica.

Destiliranu vodu moraš piti na 8 kg mase tijela po jednu ?ašu ili 2 dl, to je zbog održavanja životnosti tijela.

Hranljive tvari unosiš sokovima koji tako?er sadrže destiliranu vodu, ?ime podržavaš konstrukciju tijela u miši?ima i kostima. Sve u svemu, zbog visokog procenta vode, tijelo je živo, vitalno, mekano, prilagodljivo. Me?utim, bez zra?enja, tijelo je kao ba?ena krpa. Život tijela održavaš željom i mislima, jer misli imaju mo? prenošenja zra?enja svjetlosti. Destilirana voda je u tom slu?aju savršen medij za propuštanje zra?enja, za stalni priliv novih valova svjetlosti, jer su metabolizam, krv i limfa prirodno stvoreni da rade brzinom svjetlosti.

Tijelo uspravno stoji samo zbog svjetlosti, koja dolazi od misli.

Životinje su prostije gra?e i nakon ro?enja mladunci instiktivno stanu na noge. Dijete to ne može, jer ima kompliciranu i neizgra?enu strukturu mozga.

Zato tvoja krv treba biti kao destilirana voda, da nije sluzava.

Sa destiliranom vodom ti ne možeš pretjerati, piješ i mokriš, ona ne zapušuje arterije, nego ima mo? upijanja otrova i viškova. Ima mo? razlaganja naslaga i kamenaca. Sa sokovima, salatama i drugom biljnom hranom, uvijek imaš pravu mjeru. Sokovi od svježeg vo?a i povr?a su, iza destilirane vode, savršeni nastavak pri?e o životu, živoj hrani i zdravlju.

Prema vodi ne možeš stvoriti ovisnost, niti prema živoj hrani. Piješ i jedeš samo onoliko koliko ti paše. Djeca su ovisna o industrijskom še?eru, zato ne mogu pojesti ni jednu doma?u jabuku. Ali zato jedu ?okoladu non - stop, jer su ve? ovisna o njoj.

Sa prera?enom hranom je druga?ije, stalno osje?aš glad, jer je tijelo ne prepoznaje. Ti piješ i jedeš, a stanice i dalje gladne. Umjesto toga razvijaju se neke nove stanice tijela, kao uljezi, kao crne rupe i budu?e bolesti.

Industrijska hrana je mrtva za metabolizam tijela, jer je termi?ki uništena, soljena otrovnim natrij kloridom, mnogim konzervansima, poboljšiva?ima okusa, ?esto miješana sa drugim namirnica, samo okusa radi. U mrtvoj hrani nema živih vitamina encima, kojih obilato ima u živoj, organskoj hrani. Bez njih, encimi koje imaš u tijelu su nedovoljni za održavanje stanica živim. Encimi u tijelu su samo vodi?i neprobavljene hrane da se pretvori u glukozu. Ako znanjem pomogneš svoj metabolizam, tijelo se ne?e mu?iti. Zato je pravilna prehrana imperativ života, kada još u pripremi vidiš posljedice hrane, kada nemaš potrebu jesti zato što si gladan, nego jedeš zbog održanja vitalnosti tijela i dugovje?nosti, zbog ljubavi i radosti.

Tvoje su misli najviši kvalitet tijela. Upravo ti tijelo daje mo? misli. Zato moraš koristiti misli i znanje u prehrani tijela. Nije prirodno igrati se tijelom zbog strasti, jer njemu ne treba tvoje uživanje. Ako možeš uživaj bez tijela i ne mu?i ga, jer ?e u njemu nastati mutirane stanice, crne rupe i boli. Zbog tvog uživanja boli ?eš opet rješavati lijekovima, koji su samo kemijski otrovi. Zna?i ti se iživljavaš nad nedužnim tijelom, jer ono nema mo? da ti se odupre.

To nije prirodno niti pravedno, još manje iz ljubavi prema tijelu.E G O

Zbog ograni?enog znanja, nezrelosti, ovisnosti ili ?ega drugog, ?esto puta spavaš, lutaš mislima i nisi budan prema tijelu. Ono se brani preko prirodnog ega.

Ego je primoran braniti život emocijama i osje?anjima. To su jaka upozorenja na promjene izvan tijela.

Zato postoji želja, misao, istina i uvid, ?ime ?eš sagledati osje?anje i emociju.

Mislima i uvidom uvijek imaš vremena na vrijeme ublažiti emociju i zaštiti tijelo.

U tijelu je sve prirodno postavljeno, sve ima svoju svrhu, samo ti nisi budan niti dovoljno zreo i odgovoran.

Kao li?nost, ?ovjek ima prirodnu mo? integracije svih kvaliteta i svih mo?i u sebi.

Zbog nepažnje, ovisnosti i nejasne misli, integracija li?nosti popušta, najprije kroz karakter, kada se ego stalno brani, jer je umoran od obrana, napada osje?anja i emocija. Postaje opasno kada tijelo izgubi mo? obrane i tada imaš stanje boli.

Druga nepromišljenost ili dezintegracija ?ovjeka je dehidracija tijela.

Opet se radi o nedovoljnom znanju, zrelosti, iskustvu i ovisnosti, kada u mnogo ?emu pretjeruješ. Tijelo tada ostane bez destilirane vode i sve kre?e nizbrdo, sa nesagledivim posljedicama. Javljaju se mutirane stanice, crne rupe i najrazli?itije boli.

Prevencija je u ?istom zraku, destiliranoj vodi i pozitivnim zra?enjima, najprije zagrejavanjem tijela. ?esto puta tijelo se mora rashladiti, ali se to opet postiže destiliranom vodom, uz post.

Zbog bilo koje vjere i sudbine, pored osjetila, ti budiš nepotrebna osje?anja, ?ime tjeraš ego da se brani. Kroz vjeru pokazuješ da ne misliš, jer tko misli, nema potrebu za vjerom. Nije ova pri?a komplicirana, nego moraš jasnije misliti i i?i do kraja u analizi stvari.

Naravno da je najgora vjera u boga, zbog ?ega dobijam po nosu od mnogih, ali je to istina.

U tijelu nemaš rezervni ego za vjeru. Ego je jedan i on mora odgovoriti na tvoja izmišljena osje?anja. Kroz vjeru rušiš sam sebe, zato obavezno patiš. Ne možeš iz vjere i suosje?anja probuditi milost, jer se to tako ne radi. Dijete nije ?ulo za vjeru u boga, ali je milo, ne zbog duše i božanstva kako ti vjeruješ, nego zbog mirnog ega i ?istog karaktera, a to je kvalitet koji svi prepoznajemo kroz milost djeteta, bez obzira na boju kože, rasu, njegov izgled ili simbol roditelja.NIŠTA

Za igru je najmanje potrebno dvoje.

Život kao igra ima dvoje u licu i nali?ju.

Lice života je dobitak i to je pola od cjelog.

Nali?je života je gubitak, kao žrtva, ali opet polovica cjelog.

Sve što je stvoreno mora biti žrtva evolucije bezuvjetno.

Zbog toga je MATERIJA ideal i NIŠTA.

Materija nikada nema igru i nema dva lica. Ona samo dopušta igru svemu što se želi igrati. Svaku igru podržava pravom svjetlosti. Iz svjetlosti možeš i?i prema materijalizaciji ili prema duhu. Prema stvarnosti ili prema iluziji. Igra je mogu?a u svim smjerovima i svim to?kama, ali je samo vidljiva po vertikali svjetlosti, istine i zra?enja.

Zbog materije život je krajnje jednostavan i organiziran. Njemu uvijek nedostaje nali?je u destrukciji života, kada sam korisnik mora srušiti život zbog evolucije materije. To zna?i, najprije moraš sam pristati na igru, ina?e te materija nikada ne primorava na to.

Sve što je stvoreno, samo je želja budu?eg entiteta i individualiziranog života ili oblika.

NIŠTA je savršenstvo.

S V E postoji.

NEŠTO je živo.

Tko prou?ava simbole, može znati da NIŠTA i NEŠTO, imaju još pomo?ni glagol „je“, kao stvarnost, kao „da“, kao „yes“.

?ovjek je sve i svašta, zato mu ne možeš NIŠTA.

On je komplicirano bi?e, sve radi po svojoj zamisli i nikada ne pristaje na žrtvu.

Za razliku od ?ovjeka, ostala priroda, živa i mrtva, spremna je na žrtvu.

?ovjek umišlja da je mo?niji od materije, zato se tako ponaša. Na kraju postane ovisan i materija mu pokaže kako je ipak samo nezreo za igru, daju?i mu šansu da se pro?isti ako se želi vratiti na put života.

Život je stvoren iz materije i to najbolje znamo preko evolucije Zemlje, kada je na po?etku bila samo užarena kugla.

Po?ela se hladiti na površini, a temeljem svjetlosti i zra?enja neba, u atmosferi Zemlje su stvoreni uvjeti za razvoj žive prirode.

To zna?i da je Zemlja postojala kao materija i prije prirode na njoj. Time dokazujemo zna?aj svjetlosti i zra?enja, kao istine postojanja materije, jer u Zemlji i daje postoji užarena kugla koja joj daje život i sva zra?enja iznutra, od kojih je priroda na Zemlji podržana.

Živa priroda i tvoje tijelo su evolutivni pomak u pro?iš?enju materije. Preko mo?i misli, ti si najviši kvalitet što je priroda oblikovala. Jedini si u prirodi koji imaš mo? svjetlosti.

Kada se istope resursi Zemlje, kada se ona ohladi, kada u atmosferi nestane vode i zraka, živa priroda ?e biti dovedena do ruba egzistencije. To nije prijatno zamisliti, ali je evolutivno opravdano.

Temeljem života i igre sa materijom, u sebi imaš sve potencijale za vrhunska ostvarenja, ali to ni?emu ne služi, ako ih ne probudiš kroz mo?i tijela. ?ovjeku treba mnogo, mnogo mira i boravka u prirodi, da mu tijelo proradi prirodno.

U gradu tijelo koristi gradske navike i buku, ovisno je o mnogim stvarima i ne vidi sebe.

Živa priroda iskazuje mo?i živog sa vrhuncem u posebnom vitaminu encimu, od ?ega se tijelo ne kvari.

Mrtva priroda ima druge kvalitete u kakvo?i strukture materijala.

Materija kao savršenstvo i NIŠTA je tu, ti si kao sve i svašta tu, pa neka igra po?ne.

Odlu?i gdje ?eš biti poslije umiranja prirode na Zemlji?

Materija ?e te u tome podržati, ali ti moraš stvoriti nove navike, nove kodove DNK, nove spirale, novu hranu, možda bez zraka i vode.

Biti ?e potrebno da se seliš na neki novi planet koji je još mlad.

Nikad se nezna, imaš mo? svjetlosti u mislima i istraži vodu i zrak na drugim planetima, ako ne želiš mijenjati ovisnost o njima.


 

Stranica 4 od 8 Sve stranice