Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi kolumna - 2 - dio


SEKS

Kreacija svijeta je predodre?ena sex-izmima, kozmi?kim, tantri?kim, fizi?kim, životinjskim, jer se sve dešava temeljem sjemena, ra?anja i umiranja, kao vje?na mijena materije od krutog do apsolutnog stanja.

Razlika izme?u sexa životinja i ?ovjeka jest u uživanju. Životinje prirodno ne uživaju u sexu. Za njih to nije sex nego prirodna potreba za održanjem vrste. Životinje sve rade prirodno i ne skrivaju se kao ?ovjek. No, sve što je u blizini ?ovjeka, kao ku?ni ljubimci, nau?e uživati. Maštari kod pojedinih vrsta životinja vide uživanja u sex igrama, me?utim tu se radi o prirodnoj potrebi pripreme njihovih tijela za taj ?in, što možda li?i na uživanje (takvih primjera je puno).

Što re?i o sexu, je li to normalna stvar?

Seksualnost ?ovjeka spada u prirodni koncept, što za sex ne možeš re?i. Drugo je pitanje seksualnog ?ina zbog ra?anja djece. Me?utim, istine radi, svaki nenasilni sex je u funkciji bu?enja ljubavi. Ekstaza je tantri?ki sex na dubljoj razini, koji vodi u prosvjetljenje.

U svakom slu?aju sex je poželjan za ?ovjeka kada nije iz niskih pobuda nagona. U partnerstvu muškarca i žene, po pitanju sexa je sve jasno. Partneri se ponašaju u sexu sukladno osje?anjima, kemiji i alkemiji privla?enja ili iz nekih drugih pobuda.

Prava je stvar preto?iti sex u ljubav, iz obi?nih iluzornih površinskih uživanja, do najdubljih osje?anja u srcu i blaženstva koje ide snjim.

Znanja radi i istine, jedino prirodno uživanje jest blaženstvo ljubavi, sva druga uživanja spadaju u grijeh prema tijelu i duši.

Iz ?injenice gdje ima ljubavi, sex nije potreban, proizilazi odgovor.

Izme?u muškarca i žene sex i ljubav nikada nisu shva?eni na pravi na?in i temeljem želja, neznanja i strasti, ?este su rasprave, ljubomore, rastave i mržnje. Mnogi su zbog toga navukli na sebe mnoga nezadovoljstva i boli. Od njih se traži sex i ljubav, me?utim ta iskustva su osobne prirode i služe pojedincu za otklanjanje vlastitih ograni?enja, a ne kao sredstva zadovoljavanja drugih. Ako se sex i ljubav pokre?u u pojedincu, onda se ne mogu dati drugome, nego kao zra?enje i privla?nost, služe ure?enju skladnog odnosa.

Izmišljeni društveni brak izme?u muškarca i žene nema veze sa sexom i ljubavi me?u njima, zato se ubrzo pokaže kao nešto neprirodno.

Iluzorno je pokušavati nekome ograni?avati seksualnost i ljubav, jer gdje je ljubavi i sexa, biti ?e ih još.SVIJEST PRAKTI?NO UTJELOVLJENJE

Lako je re?i ali dobro trebaš znati što ona jest.

Stvoren si od živog sjemena, s dušom i apsolutnom inteligencijom, kao neizbježno manifestiranje duše u fizi?kom tijelu, zbog suštine svijeta i mijena koje se odvijaju u prostoru, ?ine?i tu kreaciju vje?nom.

Tvoja stvarnost je u nesvjesnom umu, koji funkcionira po principu obrazaca, preto?enih iz znanja u iskustvo. Obzirom da je tvoje znanje još uvijek ograni?eno na iluzornu stvarnost ega, trebaš novog znanja za izlazak iz kaveza iluzije, kako bi radosno osjetio stvarnost života.

Ego je površinski doživljaj, bez istine.

Najbolji prirodni na?in rušenja iluzije ega jest LJUBAV, koja se bezuvjetno manifestira u dubini srca, neovisno od bilo ?ega iz vana, neovisno od bilo kog obrasca, navike ili nesvjesnog uma. Tvoja karma i karakter mogu biti zaprljani i srušeni, ali uz ljubav biti ?e oprani kao novi i tvoje ?e se ponašanje vratiti u normalu prirodnog toka.

Ti si sada i uvijek SVE, svjesno i nesvjesno, me?utim trebaš biti u svakoj stanici tijela, kako bi uspostavio vezu sa stvarnim životom iznutra. Zato što nemaš najdublju vezu sa sobom iznutra, ?esto si u grijehu prema duši, jer je malo ili nikako ne doživljavaš. Temeljem grijeha osje?aš strah, pohlepu, neiskrenost, mržnju i ponos, koji ?ine ego u branjenju i sebe držiš u kavezu iluzije života.

LJUBAV, LJUBAV i LJUBAV, to je jedini prirodan na?in za uspostaviti vezu s dušom, bilo svojom ili tu?om, u kona?nici sve su one jedna velika duša.

Život kao stvarnost nema smisla ako nije jasan djeci. No ona još uživaju božansku vezu s dušom, nisu toliko zaprljana u karakteru, osje?aju srcem, nemaju društveno znanje ni iskustva, ali sve više postaju ovisnici obiteljskog odgoja u ?emu se sve svodi na moralne obrasce ponašanja, a ne na ljubav.

Za dijete iluzija stvarnosti postaje jedina njegova mo? prosu?ivanja života, kada kroz fizi?ko tijelo duboko vjeruje da je to stvaran život, potiskuju?i dublja osje?anja.

Spoznao si da u prostoru izuzev materije, s licem Boga i nali?jem svijesti, drugo ništa ne postoji. Iluzija o tvom životu ti nije potrebna, ve? pravo znanje s kojim ?eš kona?no osjetiti sebe u cjelom bi?u, kada ne?eš biti podvojen, ograni?en i ovisan o tijelu. Ne možeš biti kreativan bez slobode, a sloboda nije mogu?a bez duha.

Život je jednostavniji od zraka i vode, a ti se moraš pitati i nau?iti koje su njegove dimenzije. Dimenzija života je apsolutno ?ist prostor tvoga bi?a. Uvi?aš tu jednostavnost, moraš se pro?istiti, najprije tijelom, a onda duhom i svijesti ?e biti u izobilju, ljubavi tako?er, radosti, blaženstva, Božanstva i milosti. Biti ?eš jednostavan, bez obzira na sva ograni?enja i obrasce po kojima uvi?aš stvarnost života.

Tijelo je fizi?ko i ne možeš utjeloviti svijest umišljanjem, ve? prakti?ki fizi?kim uranjanjem u sebe, temeljem najdubljih osje?anja, koja se manifestiraju u srcu. Svaka tehnika bi bila napor, zato je ljubav najbolja, jer nije tehnika, ve? prirodna mo? zra?enja, a sve što zra?i živo je i stvarno.

Uroniti u sebe možeš gutanajem svijesti iz mozga u tijelo i dopremanjem do svih stanica. To se radi gutanjem knedle, bez zraka, vode i hrane. Tebi je taj obrazac poznat još kada si bio u majci, gutao si inteligenciju i tvoja duša je bila plemenita. To trebaš uraditi i sada.

Nekoliko puta prirodno udahni i izdahni. Nakon dubljeg izdaha nemoj udahnuti, nego progutaj knedlu. To ?e podi?i dijafragmu i zaljepiti za plu?a i grudni koš. Proradi?e vakuum, koji je mo?an povu?i inteligenciju iz mozga u tijelo. Tako ?eš umjesto udaha, napuniti rezervoar životne sile, pravom prirodnom inteligencijom. Upravo je to hrana za dušu, a kada je duša sabrana, biti ?eš mo?an.

Temeljem toga dobio si snagu i nagon. To imaju i životinje, zato se ne zadržavaš u nagonu, nego spiritualno ideš dalje u vo?enju inteligencije kroz tijelo. Sada je postupak obrnut, ne uranjaš više, nego se penješ prema mozgu, uz kralježnicu. Mnogima to ne ide, jer imaju jake obrasce i navike uživanja u nagonu, sexu i hrani. Zato te upu?ujem na znanje i fizi?ko pro?iš?enje tijela i ljubav. Kada urediš prehranu odabranom hranom koja zadovoljava prirodne potrebe tijela, lako ?eš nahraniti dušu, jer se ona hrani vitalnim tijelom i tvojom sviješ?u, što zna?i probu?enom inteligencijom.

Cilj gutanja „prazne“ knedle i vakuuma jest uspostavljanje kota?a života izvan glave i mozga. Na taj na?in ?e nesvjesno tijelo poprimiti sasvim novi obrazac koji je njemu ve? poznat iz perioda trudno?e. Kada tijelo mirno proradi bez disanja, ti ?eš se preporoditi, prvi put osjetiti stvaran život, toj radosti ne?e biti kraja, obuzet ?e te jeza, volja, jednostavno ?eš toliko zra?iti da ?e sve tvoje stanice biti kao svjetlucave zvjezdice na nebu. To se prosvjetljenjem zove, a potpuno je prakti?na stvar.

Primje?uješ koliko je sve jednostavno i nije bilo nikakvih duhovnih formi koje još nisi spoznao, jer je život po prirodi duhovan, spontan, apsolutan i neovisan.

Tibetanci odavno znaju za tehnike prepora?anja; Lame to koriste kada trebaju položiti ispit zrelosti u dugoj meditaciji, bez zraka, vode i hrane, i dobiti titule najviših duhovnih zvanja.

Dugo godina sam radio na toj spoznaji, me?utim iz knjiga ništa nisam nau?io, sve dok nisam prakti?no „umro“, gutaju?i praznu knedlu bez zraka.

Ljubav nije mogu?a dok ne izgubiš glavu i misli, skok u nepoznato nije mogu? bez odlu?nosti i svijest nije mogu?a u ne?istom tijelu, jer se mora osloboditi duh.

Jednostavno je, nije iluzija, samo moraš proširiti znanje i stvoriti iskustva, kao što djeca dobro znaju igrati se jer to rade svaki dan.PLEMENITA DUŠA

Sve što je stvoreno ima dušu, od najsuptilnije vibracije do univerzalne duše svijeta. Me?utim, nisu sve duše plemenite jer ne zra?e, ako su blokirane u objektu ili subjektu - ?ovjeku.

Kako oplemeniti dušu?

Princip oplemenjivanja duše ?ovjeka je jednostavan. Od male duše, blokirane u kavezu tijela, sa slabom aurom i ograni?enim zra?enjem, proširenim znanjem odabereš hranu za dušu, nahraniš je i ona postane velika, jasna, aura joj dobije svjetlije nijanse boja i po?inje zra?iti. Koliko vodiš ra?una o njoj, toliko ?e zra?iti skupa s tijelom.

Hrana za dušu je mir i ljubav, i duhovne vrijednosti istina, svijest i sloboda, koje izviru iz kreativnosti pojedinca.

Duša kao metafizi?ka stvarnost ne može zra?iti bez tijela, zato i tijelo moraš pro?istiti. kada ?e dobiti živost, kao da je balzamirano Božanstvom. Takvo tijelo se ne kvari i zra?i kao dijamant. Hrana za tijelo je opet jednostavna, a ti?e se znanja o prehrani. Tu najprije spada zrak, destilirana voda H2O, sokovi od svježeg vo?a i povr?a.

Zašto baš ta hrana?

Zato jer se pokazalo da je prirodna, organska, živa, u navedenim namirnicama se nalazi u koloidnom obliku i kao takva se najlakše asimiliraa u tijelo i pomaže metaboliziranju duše. Uz to, ta hrana sadrži sve potrebne hranljive tvari. Ova hrana je znanjem pro?iš?ena u samoj pripremi, prije konzumiranja i to je preduvjet da u tijelu ne?e biti taloga otpadnih tvari.

Naravno, metabolizam se može mu?iti sa svakom pojedenom hranom u kojoj uživaš, me?utim posljedica toga ?e biti ne?isto tijelo, zapušene arterije, slaba krv i limfa, slab imunitet i životna sila. Ne?isto tijelo ne zra?i.SVIJEST JE MATERIJALNA

Prou?avaju?i duhovnost Istoka, samospoznaje radi, ima?eš jedno veliko mu?enje jer ti ništa ne može biti jasno. Onostrano i nirvansko su dimenzije za iskusne u?itelje života, a ti si samo po?etnik.

Tom mu?enju moraš biti zahvalan, jer ?e te kad-tad dovesti u pro?iš?enje i preporod, kada ti život kona?no postaje jasan.

Snebivanjem po kozmosu gubiš tlo pod nogama i shvati?eš da život ipak po?inje i završava u tebi. Kada ostaviš Nebo i Zemlju po strani i u?eš u sebe, osjeti?eš stvarnost.

Ne bih ništa komplicirao rije?ima, jer sve mora biti jednostavno. Da li je nešto crno ili bijelo, svijetlo ili mra?no, svjesno ili nesvjesno, jedino možeš prosuditi kroz istinu i stvarnost.

Dilema je, što je u svijetu stvarnost, a što iluzija. Obzirom da je sve BOG kao JEDNO, dileme ne smije biti. Sve je stvarnost materije i tijela, kroz više stanja pro?iš?enja, od onog ovisnog i fizi?kog, preko metafizi?kog, do apsolutnog i slobodnog. Jednom rije?i od nesvjesnog do svjesnog.

Po?etnik se prepadne kada mu svi ukazuju da je tijelo iluzija, a on ni?eg drugog u sebi ne vidi izuzev tijela. U samospoznaji se ništa ne dešava, sve je onako kao i na po?etku, jedino što iluzija prelazi u stvarnost, na na?in direktnog najdubljeg osje?anja, bez posredovanja osjetila, misli i uma.

Najlakše ?eš spoznati život kroz jednostavnost postojanja, a to je apsolutna inteligencija. Takvo apstraktno stanje nije ništa drugo doli VAKUUM. Ako je vakuum univerzalna inteligencija, onda ?eš jednostavno spoznati sebe, jer je vakuum u svakoj stanici tijela i temeljem njega, fizi?ko, ograni?eno i relativno tijelo, može prirodno pratiti metafizi?ku dušu i apsolutnu svijest.

Jednostavnost se postiže u par prakti?nih koraka. Duhovna slu?ivanja ti jedino ukazuju na ?injenicu da se ništa ne završava onim što vidiš, onim što promi?e pored tebe, nego je sve mnogo suptilnije i odvija se na planu vibracija. Ali ti ne radiš sa vibracijama, ograni?en si na ove obi?ne krupne stvari. Važno je da jednovremeno imaš svijest o apsolutnom stanju, vibracijama i krupnom planu materije. Svijest ?ovjeka je davno potvr?ena evolutivno i prosvjetljenjem, ali se ovdje radi o pojedincu koji mora imati prošireno znanje da bi uronio u stvarnost života. S time ne trebaš žuriti, jer je mir u svemu jako potreban.

Pre?i na stvar....

Sebe ?eš bolje uo?iti ako skineš odje?u i potpuno ostaneš nag. Na golom tijelu bolje uvi?aš stvarnu prirodu i ujedno otklanjaš komplekse ovisnosti o modi i iluzijama koje ih prate. Bez odje?e na sebi imaš povoljan feng shui života. Legni na le?a, opusti se, udahni i izdahni par puta, bez napora, kod dubljeg izdisaja prestani disanje i progutaj knedlu. Time se dijafragma podiže prema grudnom košu i plu?ima, stvaraju?i jak vakuum unutar tijela. Drži vakuum koliko ti godi. Time su sve stanice tijela fokusirane prema vakuumu koji direktno vu?e prema prirodnoj inteligenciji, prema svijesti. Obzirom da svjesnost osje?aš u glavi, sada je trebaš pogurati prema vakuumu, prema stanicama, da se stanice i svijest spoje jednovremeno. To se dešava u grudnom košu, na liniji srca, tamo gdje je duša, srce, imunitet, ljubav i kreativnost.

Od grla gdje se manifestira istina, do spolovila, niz sredinu tijela i ?akre, guraj na dolje svijest iz glave. Ponavljaj to i osjeti?eš ugodu u smislu prave radosti.

U tebi je sve materijalizirano, osjetila, misli, emocije, sje?anja, um, ego, duh, duša, tijelo, nesvjest, svijest, apslolutno, metafizi?ko, fizi?ko, osvjetljeno, mra?no, iluzija i stvarnost, to si TI jedno nepodvojeno, kao svjestan hodaju?i entitet i pravi Bog.

Pro?iš?enje je proces, koji na kraju završava preporodom, kada iz pretilog tijela imaš prirodnu vitalnost, kada je u tebi sve gola svijest, kada su iluzija i stvarnost jednovremene u jasno?i uvida. Tvoja životna sila, imunitet, ljubav i kreativnost, samo su rijeka toka svijesti, ovisne od tvoje budnosti i odlu?nosti da si stvaran. To je stanje kada ništa ne moraš umišljati, nego sve doživljavaš u dubini srca, baš kao mala beba. Na taj na?in tvoje tijelo zra?i, jer je pro?iš?eno, puno enzima koji su prirodni eliksir vitalnosti, dugovje?nosti, zra?enja, zbog ?ega se ne možeš pokvariti.

Shvati?eš da si pun stvarnosti i života, ništa ti iz vana nije potrebno, zbog ?ega bi bio ovisan i bez slobode.

I nemoj ništa logi?ki prosu?ivati i umišljati. Ono što neznaš u?i i pitaj iskusne, jer život nije samo logika beskrajnih iluzija (svatko nudi svoju logiku), ve? STVARNOST.

Nikada nemoj miješati babe i žabe, život i obi?ne ljudske potrebe. Nemoj mudrovati i uvjetovati, jer sve mora biti jednostavno, a uvjeravam te da je život jednostavniji i od samog daha.

Uz imunitet, ljubav, kreativnost i zra?enje prema svima, jednostavno ?eš imati svega u izobilju. Obi?an ?ovjek to odavno ima, ali je njemu stalo do uživanja i zbog neznanja živi u iluziji.

Na kraju samospoznaje uvi?aš da je život unutar tijela, da je glava, koliko prakti?na zbog osjetila u njoj, neprakti?na zbog misli i uma, ali se sve svodi na svijest kada lako gutaš knedlu za sve ono što budi reakciju u tebi. Temeljem te reakcije gubiš mo? prosu?ivanja stvarnosti, a onda sve ide negativnom stranom božanskog života.

Svijest nije ?udo ni apstrakcija, materijalna je u svemu i zato je moraš probuditi jednostavno.

Život nikada ne?e biti stvarnost dok ne materijaliziraš iluziju.

To je znanje i jednostavna alkemija vakuuma.

Kad god možeš budi jednostavan, jer je i život najjednostavnija forma.

Gutaj knedlu, drži vakuum i budi bez odje?e go po ku?i, jer je golo tijelo živo i bolje zra?i bez odje?e i tako ?eš više pažnje usmjeriti na sebe.

Netko je previše materijaliziran, ovisan i strastven, drugi lebdi u oblacima u strahu od iluzije, a najbolje je biti svoj u tijelu, miran i stvaran.

Biti dugovje?an je jednostavno i ovisi koliko si zainteresiran, budan i odlu?an živjeti, jer je to velika odgovornost. Životna sila je beskrajni tok, ako je znanjem održiš. Nije svatko u tom smjeru. Mnogi odustanu od života i nije to?no da su glupi, ve? vjeruju da ?e u novom životu biti uspješniji. Takvi su pesimisti, koji nemaju nikakvu odlu?nost, zato ne zra?e iznutra i napor su drugima.

Nije sporno, živje?e moralisti i duhovnjaci, ali je razlika u duši, ljubavi, svjetlosti iznutra i zra?enju. Iluzionisti imaju želju, pate, ponose se moralom, svi bježe od njih i ?esto su bolesni. Duhovni ljudi su radosni, ?isti, preporo?eni, kao an?eli.

dopuna

Da ne bi bilo zabune VAKUUM je DUH.

Jednostavnost života je u apsolutnoj inteligenciji, koja je vakuum ili duh u svakoj to?ki svijeta, u tvojim stanicama tijela. Obi?an ?ovjek nikada nije mogao shvatiti apsolutnu jednostavnost života u smislu bezvremenosti i vje?nosti i nije imao pogodniji naziv od apsolutne inteligencije. Prakti?no zna?enje jest u prepora?anju, u pro?iš?enju, u novom izdahu. Sve što radiš treba biti kao prvi put, kao klijanje sjemena, inteligentno, naivno, djetinjasto, bez umišljanja, bez reakcije. Apsolutna inteligencija - vakuum - duh jest beskrajna mo? i u to stanje možeš uroniti nakon svakog dubljeg izdaha, obi?nim gutanjem knedle i dizanjem dijafragme. Apsolutna inteligencija je i apsolutni uvid. Prema tome, sve što je apsolutno, predstavlja JEDNO, stvarno, istinito, bez ostatka i bez drugih mogu?nosti.

Budi jenostavan - budi duh.

Ne postoji slabost, crna rupa ili bol u tvom bi?u koju ne?eš otkloniti duhom - vakuumom. Postiže se u trenutku, zato je tako jednostavno.

Duša ti je sabrana kada je u stanju novog sjemena, na po?etku. Mo?na je, s najja?om aurom. Snjom zra?i i tijelo.

Rastrgana duša je kada si pun svega, hrane, problema, misli, reakcije uma (aktivnost tijela sabire dušu).

Imaš dušu an?ela ako se ?istiš, resetiraš, dovodiš u mir, predaješ životu i sve bezuvjetno prihva?aš kao beba.PRIRODNI IMUNITET

Novoro?ene bebe imaju prirodni imunitet, što zna?i da ih štiti aktivna velika žlijezda TIMUS u grudima (ispred duše i srca), sa zna?enjem da su božanska, kada je sastav njihovog nejakog tijela od balzama koji se ne kvari, a to su prirodni enzimi, eliksir života, alkemijske kakvo?e, kao živa voda (?ista H2O) ili dijamant.

Kada je tijelo optimalno, kada se hraniš u granicama stvarnih potreba, odabranom prehranom, od encima u sebi, tijelo postaje vitalno i dugovje?no, božanski zašti?eno kao kod bebe.

Odrastanjem imunitet slabi jer se duša rasipa na mnoge potroša?e, dijeli se i usitnjava zbog stresova, nepravilne prehrane i svega onog što ?ini ponašanje pojedinca (svjesnog entiteta i nositelja duše). ?esto puta, zbog pretilosti, u tijelu ima više mutiranih stanica tijela (bolest), u odnosu na prirodni broj stanica.

Kada si udahnuo novi zrak, za dušu to zna?i smrt, zato tijelo oživljava jer kisik dolazi do stanica. Kada izdahneš, duša je sabrana i prepora?a se u an?ela, u duh, ali tijelo umire. Zato je dah prirodna inteligencija, kao elementarna svijest, živ si i mrtav cikli?no i tako možeš ostati vje?no, ako znaš, ako ti je život zanimljiv, ako se ne predaš neznanju.

Do 25 godine starosti, timus potpuno oslabi, prave?i mjesto ljubavi, poznatom lotosovom cvijetu, na istom mjestu u grudima.

Što ako ne do?e do bu?enja ljubavi?

Naravno, tada se sve komplicira, imunitet jako slabi i mogu?e su pojave mnogih bolesti.

Mnoge su posljedice neznanja, duša nije sabrana i imunitet obavezno slabi, kada se životna sila gasi.

Bez obzira na sve u?injene pogreške u pogledu života i imuniteta, sve se može popraviti, na istom mjestu gdje su slabosti i boli, uz malo više pažnje prema sebi, uvažavaju?i životne principe koji su uvijek prirodni i jednostavni.

Pro?iš?enje i preporod su normalne stvari za svjesnog ?ovjeka, nisu napor, lako se u?e i jednostavno izvode, jedino je potrebno pravo znanje.

Prvi životni princip prirodnog samoiscjeljenja svih boli jest prirodna inteligencija, znanjem utjelovljena u tijelo i svijest.

Prirodna inteligencija nije ništa drugo doli VAKUUM (duh), jednostavno se pokre?e i ako se pravilno shvati i pravilno izvodi, ne postoji bol u tijelu koja ne?e s njim nestati.

Prirodna inteligencija je uvijek prisutna u tebi, jer si temeljem nje živ, no nije ti se dalo nau?iti, zbog zauzetosti na drugoj strani. Nikada nije kasno.SNAGA ŽIVOTNA SILA I MO?

To su tri ljudska kvaliteta, od nesvjesnog uma - nagona, preko ljubavi i dugovje?nosti, do mo?i zra?enja i milosti.

SNAGA

Dobiješ je kada u sebe uneseš previše hrane, koju ?e duša metabolizirati u miši?nu masu, masna tkiva, ali to nije prirodno stanje tijela. Prakti?ki je snaga upalni proces, kada se javlja povišena temperatura tijela. No ?ovjek je razumno bi?e, ne treba mu fizi?ka snaga iznad stvarnih potreba tijela, nego znanje i svijest.

ŽIVOTNA SILA

To je stvarna živa sila u vidu vibracije, pohranjena u Kundalini rezervoaru, u spolovilima. Manifestira se kao nagon, koji ?eka usmjerenje. Da li ?e životna sila biti kreativno usmjerena ili ?e hraniti ego, ovisi o znanju i razini svijesti.

MO?

Duhovne vrijednosti daju ?ovjeku jasno?u i mo?, po uzoru na Božanstvo. Mo? ?ovjeka zaista može biti bezna?ajna ili beskrajna kod prosvetljenih bi?a. Mo? ovisi od znanja, ?isto?i tijela, karme i karaktera, kroz duhovnu jednostavnost prirodne inteligencije. Mo?na bi?a mogu imati sitnu tjelesnu gra?u, ali je njihova duša toliko plemenita i zra?i beskrajnom toplinom božanske milosti.

Život duše i tijela, kroz metaboliziranje duše u tijelo, kroz dijeljenje duše u sitnije dušice -stanice tijela, najbolje i najbrže podržava viša SVIJEST, onda DAH i ?ista VODA - H2O, destilirana voda.

To je sasvim dovoljno da si živ u prirodnom tijelu.

Za svaku fizi?ku aktivnost trebaš i životnu silu, a to se postiže poja?avanjem metaboliziranja duše, unošenjem hranljivih tvari u esencijalnom i koloidnom obliku. Prema tome, hranljive tvari ne grade fizi?ko tijelo, ve? samo ubrzavaju metaboliziranje duše. One su samo skela za zidanje ku?e (tijela).

Uživanje u hrani je neznanje, strast, glupost i ovisnost, nezrelost i nedovoljna svijest o životu.

Za život duše i tijela potrebno je ?iste vode H2O, oko 75 % sokova od svježeg vo?a, oko 25 % povr?a, oko 5 % oraha ili drugih sjemenki.

Tijelo je sastavljeno od stanica tijela, a to nisu krute tvari, niti njima trebaju kruti kristali. Zrak voda i hranljive tvari u koloidnom obliku i organski žive, jedino dolaze u obzir, i jedino ?e obaviti funkciju u tijelu. Sve druge prehrambene navike su neznanje i iluzija. Minerali kao kristali nisu organske tvari i nemaju živost. Jedino u svježem vo?u i povr?u, nama potrebne hranljive tvari su žive, kroz glukozu-fruktozu (vo?ni še?er), aminokiseline od ugljikohidrata, masne kiseline od masno?a, vitamini i minerali u koloidnom obliku. Kada se takve hranljive tvari unesu u tijelo ono postaje životno, lako se probavljuju i prirodno ?iste iz tijela.

Uživanje u hrani je nešto potpuno nesvjesno, jer tijelu trebaju ograni?ene koli?ine stvarnih potreba, a ne što te baka nau?ila.

Ako si ve? napravio grijeh prema duši i tijelu, iz neznanja, pohlepe, strasti, emocija, želja, intelektualno ili ideološki, za kaznu si dobio pretilost i sada u sebi možda nosiš dva tijela, jedno stvarno, prirodno i božansko, a ono drugo, mutirano. Duša ga je stvorila jer si previše unosio hranu, a ona je to metabolizirala.

Što je tu je, sve možeš popraviti na istom mjestu, ovoga puta proširenim znanjem o prehrani.

Uzimaj odabranu hranu za tijelo, to je destilirana voda ?ista H2O, sokovi od svježeg vo?a i povr?a, kao najbolja hrana, koja se najlakše probavlja i sadrži organski i koloidno topive hranljive tvari, i duši daj njenu hranu, a to je MIR i LJUBAV.

Pretilost ?e tako nestati, Osta?e samo stvarno tijelo.

Shvati?eš da je svaka iluzija neznanje, kao grijeh koji završava boleš?u.

Prirodno jesi inteligentan, ali to pokaži znanjem ponašanjem i duhom.


HRANLJIVE TVARI

Pod pojmom HRANA obi?an ?ovjek umišlja da sve što pojede od hrane, biti ?e od koristi za tijelo. Me?utim to ni blizu nije istina, jer su HRANLJIVE TVARI, sasvim nešto drugo u odnosu na navike.

Hranljive tvari su prirodne, organske, žive, u koloidnom obliku, u smislu aminokiselina (ne kristali bjelan?evina), prirodni še?eri - glukoza i fruktoza (ne kristali ugljikohidrata), masne kiseline (ne ulja i masti), mineralne tvari (ne kristali elemenata) i vitamini. Pokazalo se da hranljivih tvari ima najviše u sokovima od svježeg vo?a i povr?a, orasima i još nekom zrnevlju, temeljem ?ega je sa?injen dnevni obrok hrane: 75 % sokovi od svježeg vo?a, 25 % sokovi od povr?a i 5 % orašasti plodovi. Naravno i voda ulazi u hranu, a to je ?ista H2O, destilirana voda, jer su sve vode u prirodi toliko one?iš?ene krupnim kristalima elemenata i nisu pogodne za upotrebu. Zrak koji dišeš tako?er je veoma ne?ist.

Duša u smislu nositelja božanskog života, sa tijelom ?ini cjelinu, koja je najbolja u granicama prirodnih kvaliteta. Život može podržati samo ono što je živo. Definitivno sve ima dušu, ali su mnoge stvari umjetne , kao neživa priroda. Sve ono iz ?ega se ne može roditi sjeme, nije živo.

Hrana koju jedeš potrebna ti je za dvije stvari; da se od hranljivih tvari podrži metaboliranje duše u stanice tijela i da dobiješ fizi?ku snagu.

Stanicama tijela trebaju samo navedene hranljive tvari, a za snagu tijela možeš pojesti svašta, jer sve što je ve?a fizi?ka snaga od životne sile, predstavlja povišenu toplinu tijela, kao upalni proces, kada zapo?inje dehidracija, koja je uzrok svim bolestima.

Naravno, ve?ina voli imati miši?avo tijelo i sirovu snagu, ali cijena toga mora biti pla?ena kroz taloženje viškova, otpada i otrova u tijelu. To dovodi do stvaranja krutih naslaga u arterijama i krvnim žilama, kao nedefinirano stanje pojave reumatskih problema, artroze, multiple i svih drugih bolesti krvi i limfe.

Tvoje tijelo nije ra?unalo da ?e živjeti u neprirodnim uvjetima, neznanju i maltretiranju zbog uživanja u mnogim stvarima, zato je ozbiljno ugroženo i jedino mu ti možeš pomo?i, ako osje?aš da je tvoje, skupa s dušom.

Optimalno tijelo, s encimima (katalizatorima) i hormonima (?ista?i, ima ih preko tisu?u), može prepoznati 81 hranljivu tvar. Sve drugo je otpad, bez obzira na tvoje razmišljanje.

Pravilno grupirani enzimi održavaju tijelo ?istim i vitalnim jer imaju božansku mo?. Voda, kisik i encimi ?ine strukturu oko stanica, kao skela za gradnju ku?e i kako se koja stanica obnovi, oni dalje prenose skelu, a hormoni ?iste izumrle stanice.

U slu?aju loše prehrane, pretilosti i dehidracije, encimi se ne snalaze i tijelo gubi imunitet, slabi životna sila i duša odlazi nedovršenog posla.

Znanje je laboratorij za pravilan izbor hrane. Što medicini vrijede sve suvremene kemijske pretrage tijela, ako na sve gledaju analiti?ki, ne vezano za dušu i život? Njima je važno da ?ovjek jede i uživa u hrani, bez obzira da li je ona organska i živa ili je potpuno mrtva zbog industrijske obrade. Zaboravljaju da nije stvar života u gutanju hrane i zraka, nego u detoksikaciji tijela, od viškova i otrova.

Što ?e uop?e strast i viškovi hrane u tijelu, ako ?e time biti život ugrožen? Valjda se te dileme danas mogu razriješiti znanjem.

No ništa nije slu?ajno, kome je do života stalo, poveš?e ra?una o njemu, oni drugi su odustali.

Ako se život svodi na strast, neznanje i bolest, to nije život.

?ovjek je prirodno predodre?en na dugovje?nost, jer ima svijest, koja je kod ve?ine u nesvjesnom umu.

Uživati mogu samo nezreli, jedino prirodno uživanje je ljubav.

I božanska djeca se zbog uživanja kvare.

Sve ono prirodno iznutra ti?e se blaženstva i možeš uživati, u ljubavi i radosti.

Svako drugo uživanje prema ne?emu iz vana (hrani, sexu, novcu), grijeh je za dušu, jer nije prirodno i nema svrhu.

Želja i ovisnost su dokaz da li je nešto prirodno ili nije. U ljubavi i radosti ne možeš pretjerati, imati želju, niti biti ovisan. Prema svemu iz vana, imaš želju, pretjeruješ i postaješ ovisan.

Za ?ovjeka je najteže kada na vrijeme ne proširi znanje, ostari i ne sazri.UMJETNA SVIJEST

Iz perspektive postojanja, u prostoru svijeta sve je apsolutno i apsolutno inteligentno, jer je pod utjecajem vakuuma, koji je za materiju potpuna suprotnost i reaktivnost.

Za ?ovjeka je najvažnija svjesnost i temeljem toga prosu?ujemo stvarnost. Prakti?ki je sve stvarno ali razli?ite kakvo?e, materija je fizi?ko i kruto stanje, zra?enja su metafizi?ka realnost, a vakuum je sam po sebi apsolutno stanje. U tom kontekstu, proilazi da je apsolutno stanje stvarnost, a na suprotnoj strani materija iluzija.

U prirodi je nešto živo, a nešto umjetno, ali su i jedno i drugo apsolutni i apsolutno inteligentni. Razlika je u aktivnosti stvaranja i reaktivnosti pro?iš?enja, što nazivamo evolucijom.

Nama je priroda zna?ajna po atmosferi i zraku, vegetaciji i hrani, vodi, jer smo za opstanak vezani za organsku živu prirodu,a ne za umjetnu i mrtvu. Naravno, podnosimo i mrtvu prirodu, umjetnine i industrijsku hranu, me?utim mnogo problema imamo od toga, jer prirodno nismo stvoreni za to.

Sve je izvjesnije da ljudska svijest ne vodi u prosvjetljenje pojedinca, ve? u promjeni same vrste, tako što ?e se genetika prilagoditi, agresivnim utjecajima novih tehnologija. Nove generacije djece, ve? su uveliko naviknute na industrijski prera?enu hranu, što za posljedicu ima ra?anje beba sa tri zavojnice DNK. Takvi ljudi ne?e mo?i jesti prirodnu hranu, nego preparate iz kapsula, možda specijalnih sprejeva, jer se tehnološko ?udo ne može smiriti, kada jedno otkri?e širi mogu?nost novom.

Na taj na?in ljudska svijest ?e ipak produžiti životni vijek ?ovjeka i to je svakako progres u evoluciji, ali se dovodi u pitanje što je organsko i živo. Valjda ?e sve biti neorganski živo.

Ne vidim druga?iju mogu?nost, jer iz okvira svijeta, apsolutnog, vakuuma i prirodne inteligencije, ne možemo i?i dalje.

Za prostor svijeta i Apsolut svejedno je da li je nešto prirodno ili nije. Prirodna i neka nova neprirodna svijest ovise o univerzalnoj svijesti i apsolutnoj inteligenciji.

U prostoru nije bitno da li je nešto kao cvijet ili srušeni most, ali za nas ljude - SADA, to je nezamislivo, ali potpuno izvjesno.

Navike se mijenjaju i ako se svjesno ne prilagodimo evolutivnim tokovima, taj tok ?e nas promijeniti, kroz nove generacije.

Sasvim je izvjesno da ?e nove tehnologije stvoriti umjetne stanice tijela, umjetne organe, a na kraju ?e biti i ?ovjek umjetno stvoren. To ?e biti pravi evolutivni pomak, a onda plavi planet Zemlja ne?e biti bitna, jer ?e postati iznurena starica koja mora umrijeti, jer su njeni potencijali iskoriš?eni i živa priroda ne?e biti održiva. Uop?e nije slu?ajno sve što nam se kroz povijest i evoluciju dešavalo. Uvijek se ?udimo zašto prekraja?i svijeta nemaju dušu, ali oni ipak imaju svoj cilj. Ne bez razloga troše milijarde dolara (koji poti?u iz resursa Zemlje), da bi pronašli put novoj civilizaciji na nekom drugom mjestu svemira.

Bio sam djetinjast zašto duhovnjaci nisu usmjerili ?ovje?anstvo prema Božanstvu, me?utim potpuno je jasno da to nije mogu?e, ne zato jer oni nemaju znanje, nego što njihovo znanje ne može do?i do izražaja kod obi?nog pojedinca.

Buddha i Isus su nam pokazali put, a sami znamo da je sve to osporavano, prikazivano bez istine i pojedinac u tom košmaru nije mogao prona?i slamku spasa, ve? je radije Božanstvu okrenuo le?a, jer su umjetnine postale cool, hit, moda, trend i iluzorna stvarnost.

Bez obzira što ?ovjek smjera i radi u kozmosu je uvijek red. Ja?a mo? od apsolutnog ne postoji, gdje pravda i grijeh idu ruku pod ruku, kao stvarnost i iluzija, kao živo i mrtvo, ovisi iz koje perspektive to promatraš.

Nove tehnologije i umjetnine su nama ušle pod kožu, prihvatili smo ih, što nesvjesno, što iz pohlepe i strasti, ali su nam one promjenile smjer životnog puta. Pojedinci su na mukama prona?i sebe na putu Božanstva, ali u tome vide veliki otpor sredine. Religije su odavno perfidno prekrojene u korist suvremenog. Obrazovanje i ideologije tako?er.

Navikli smo na živo, cvrkut ptica, cvijet, žubor vode, mrtvo nas užasava, ali u kozmosu su mrtvo i živo uvijek JEDNO.

Polako izvire na površinu davno osmišljen koncept psihe (umjesto duše) i lažnog morala. Ve?ina su danas psihi?ki poreme?eni i lažnog ponosa, me?utim psiha ?e biti preto?ena u novu umjetnu svijest, a moralna iluzija ?e postati jedina stvarnost. Ništa slu?ajno nije, samo se pojedinac, još uvijek s dušom koprca u sredini gdje živo izumire. Novim ljudima duša ne?e zna?iti ništa, jer ?e umjetno biti stvarani i programirani.

Moramo znati ?ovjeku je ipak trebalo vremena da devastira Zemlju, a možete još zamisliti što ?e sve izmisliti da uništi svemir. Priroda je stvarana suptilno, s dušom, milijardama godina, ?ovjek ?e to ubrzati na nevjerojatnu umjetnu progresiju. Jednostavno ne?e ?ekati ništa, imat ?e mo? leteti brzinom svjetlosti. Duhovnjaci su leteli sviješ?u, meditirali i astralno putovali, a novi ?ovjek ?e leteti cjelim bi?em, koje ?e mu biti umjetno tijelo i svemirska letilica u jednom. Mo?nici svijeta znaju da se i sunce hladi, zato ?e pokušati prona?i neko mlado sunce, ako ?e uop?e biti svjetlost potrebna.PRO?IŠ?ENJE I PREPOROD

Kada se rodiš u netaknutoj prirodi, odrastaš i sazrijevaš u njoj, jedeš prirodnu hranu i ponašaš se prirodno, uz ljubav koja te prati, jednostavno se pro?iš?uješ i prepora?aš.

Osje?aš se cjelovito, nepodvojeno i umjesto nevidljive duše, samo duboko osje?aš ljubav, kao odgovor na prirodan tok života, mir i radost u srcu.

No nije sve tako savršeno, duša je manifestirana u tijelu kroz um i sva ograni?enja koja idu snjim, preko površinskih osje?anja, sje?anja, umišljenu budu?nost, misli, emocije i ego. Caruje um, TI si odgovoran pokazati mu put života znanjem.

Sabrana duša na vrhuncu ljubavne ekstaze, prelazi u prosvjetljenu dušu, koja duhom skida ruho tijela, prelazi u svjetlost i uranja u Boga (apsolutno stanje). Bog je svemo? bez manifestacije i zra?enja, zato prosvjetljena duša više ne zra?i, ali je ostalo prosvjetljeno tijelo koje zra?i.

Pro?iš?enjem se duša umnožava i stvara novi kvalitet duše kroz duh.

Proizilazi da je u svemu bitno živjeti jednostavno i prirodno uz ljubav, naravno tko zna i može.

Razlika izme?u ljubavi i sexa nije za razmatranje jer su to dvije razli?ite stvari, me?utim obi?an ?ovjek to svodi na relativno isto.

Ljubav se inteligentno pokre?e u tijelu neovisno od bilo ?ega drugog i vodi prirodnom pro?iš?enju.

Sex je slabost ?ovjeka manifestirana u trenutku strasti, kroz nagon i nižu svijest.

Ako je u pitanju produžetak ljudske vrste, onda se dovodi u pitanje prosvjetljenje ?ovjeka, jer podržavaju?i sex od pro?iš?enja nema ništa. Kada si na strani ljubavi produžetak ljudske vrste nije u pitanju, jer si pro?iš?en do razine Boga kome ne treba nikakva vrsta.

Suvremeni tokovi života su suprotni smjer od prirodnih tokova i jedino ti preostaje prihva?anje svega kako jest, jer je to ipak evolucija. Bez obzira na zbrku oko tebe, ne moraš imati zbrku u glavi i tijelu. Neka bude kaos i rat, ti ostani miran, ?ist, svjestan i slobodan, jer to nema veze sa sredinom u kojoj živiš.PRIRODA SVIJESTI

Svijest, svijest, svijest, svjestan si samo ?ist, izvana i iznutra, jer je svijest fluidalno-vibracijsko stanje u tijelu, kakvo?e ?iste H2O.

Od viškova hrane i mentalnog sme?a, u tijelu se fluidi mute, a vibracija u tom mulju postaje spora, samim tim jasno?a se gubi. Svijest je obi?no zra?enje kristala vode.

Sve što je u tebi uko?eno predstavlja nesvijest, jer ti ništa ne možeš uraditi svojim tijelom bez svijesti, niti jedan pokret.

Svijest je biokemijski i alkemijski tok izmjena i vibracija u tijelu i poti?e iz stanica tijela. Kada se poremeti metaboliziranje duše u tijelo, lošom prehranom, stresom ili ne?im drugim, stanice ostaju bez vode i kisika ili bez hranljivih tvari. Tada se lanac svijesti prekida i na tom mjestu se pojavi blokada u vidu rupe u hologramu prostora tijela.

Svijest je prostorni hologram tijela, sa bezbroj neprekidnih lanaca u svim pravcima, tako da su sve stanice u tijelu uklju?ene u taj proces.

Nesvjesno je uko?enost pogleda, nemo? muskulature, reumatske slabosti, artitis i sli?ne bolesti, nesvjesno je i spolna prenadraženost, zbog erekcije muškarca i histerije žene, strasti, karakterne slabosti u strahu, pohlepi, neiskrenosti, mržnji i ponosu. Nesvjesno je u moralu, religijama, ideologijama i društvenom obrazovanju. Nesvjesno je sve u ?emu nema istine.

Mnogo toga je u tijelu i ponašanju ?ovjeka nesvjesno, me?utim onako u hodu , mnoge se blokade popravljaju, jer se ti?u mentalnog sadržaja, proširenog znanja i ponavljanja kroz aktivnosti.

Naravno, blokade svijesti mogu ostaviti na pojedinca dubokog traga, kada mu je život duše ugrožen.

U?enja Istoka govore kako smo ovdje u prolazu, u fizi?kom tijelu. U tome nema istine, jer ništa u prostoru svijeta nije u prolazu, sve je sa svrhom i sve je na pravom mjestu, zato jer su mogu?nosti vibracije, promjene i odnosi u prostoru i?inili da se nešto tako dogodi. U svakoj to?kici prostora je centar svijeta, tako da je sve u centru, ništa nije negdje na periferiji.

Zbog toga je Bog svemo? i sveprisutnost prostora, jer nije u jednoj to?ki, ve? u svakoj to?ki prostora, u smislu apsolutnog vakuuma. Otuda je i lakše shvatiti da se i u tvojim stanicama tijela nalazi Bog (vakuum). Put od tebe do Boga, da li si jedno snjim ili nisi, jedino ovisi od prostornog holograma svijesti tvog tijela, kako su ti stanice u tijelu povezane i ima li u tim vezama prekida toka.

Tebi sada kao po?etniku ne treba slu?ivanje s onostranim i duhovnim, jer je to još uvijek duboko u tebi i nije povezano kroz lanac svijesti, ali s proširenim znanjem i iskustvom, do?i ?e na red i to. Najbitnije je krenuti od vidljivih stvari, od daha, vode, hrane, ?iš?enja tijela, vanjski i iznutra. Kada je tijelo oprano izvana, onda je ?isto, ali kada je pro?iš?eno i iznutra, onda zra?i. To dolazi od same vode, koja, kada je višom temperaturom destilirana u ?istu, živu vodu H2O, podržava ti život i još ako je na minus temperaturi kristalizirala, njeno zra?enje ?e biti ja?e. Zato u?itelji života predlažu za pi?e destiliranu vodu, po mogu?nosti zale?enu, onda otopljenu na sobnoj temperaturi, sipanu u tamnoplavu staklenku, izloženu suncu najmanje na jedan sat i ?uvanu na sobnoj temperaturi, jer se više ne?e pokvariti ako je u zatvornoj posudi. To je živa voda koja, ako se pravilno i u potrebnim koli?inama pije, najbolje revitalizira stanice, otklanja dehidraciju tijela, a samim tim i sve bolesti koje snjom proizilaze.

Beba po ro?enju nema ništa razvijeno, pa ni svijest, zato samo spava, sa minimumom onih uro?enih pokreta iz trudno?e. Me?utim, malo po malo, lanci svijesti u tijelu se povezuju, stanice se povezuju i tijekom odrastanja tijela i sazrijevanja li?nosti, ipak do?e do jedne fine svijesti, naravno ako se stvari odvijaju prirodno.

Uz ?esta ponavljanja pokreta i radnji, samo tijelo se navikne oponašati znanje i na kraju zaživi svijest.

Kreativno je sve ono što te smiruje, što ti je jasno, što te ne blokira, što ti daje mir i radost.

Na žalost, biznis ne spada u kreativnost, ve? u neku ludu društvenu mašineriju koja ti blokira svijest i sve po?neš odra?ivati mehani?ki. Takve navike prave od ?ovjeka zombi i onda se pitamo što ?emo svi jednog dana postati hodaju?i automati, s veoma sofisticiranim softferom, u zamjenu za prirodnu svijest tijela.

Ni u kom slu?aju odnos s Bogom i apsolutnom inteligencijom se ne mijenja, jer to ne ovisi od njih, oni su uvijek prisutni u prostoru, a na svjesnom entitetu je da li ?e za njih znati ili ne?e.

Tko može biti u?itelj života?

Onaj tko ima toliko prošireno znanje i iskustva da s lako?om uroni u tvoju dušu, preuzme odgovornost za sve tvoje slabosti i božanskom milosti povu?e tvoje misli i um u njegovu dubinu da se sam uvjeriš u njegovo znanje. Tu se uspostavlja direktna veza u?enika i u?itelja, kao u slu?aju bebe i majke

Kako pomaže u?itelj života?

Kao prvo on je za tebe pojam proširenog znanja i iskusta. Ti si njegovim znanjem o?aran, kao da je bacio magiju mudrosti na tebe. Dojam ti je da u?itelj zra?i kao dijmant i to ti veoma godi. Sva tvoja nemo? nadopunjuje nadopunjuje se njegovom mo?i. Ti nisi mogao uroniti u sebe, u dublja osje?anja i proširiti svijest, a sve ?iniš da uroniš duboko u u?itelja. On je za tebe posrednik znanja i svijesti. Naravno, ista je inteligencija u u?itelju i tebi, ali to nisi osje?ao.

I što se dogodilo?

Nije ti u?itelj prelio svijest, nego si ti svoju iluziju preto?io u svijest, zato jer si dopustio da stanu misli i um, i da koncentraciju usmjeriš na svijest u?itelja.

U svakom slu?aju iscjeljenja su stvar onoga tko osje?a bol ili pati. Naravno, autoritet kao u?itelj života, slako?om otklanja sve napetosti, strah i boli.

Ništa posebno, ti ?eš postati u?itelj života i svojoj ?eš djeci uvijek govoriti kako si ti pravi u?itelj a oni u?enici. Da li si u pravu?MATERIJA I NEMATERIJA

Materija i nematerija su potpuno ista stvar, s licem i nali?jem. Kada shvatiš nemateriju kroz vakuum prostora, onda taj vakuum nikako ne mijenja kakvo?u materije. Snaga vakuuma u materiji pokre?e najsitnije ?estice i od toga se stvaraju suptilne vibracije. Kada se cjeli lanac tih ?estic pokrene, prostor je pun zra?enja.

Teško možeš shvatiti suštinu toga iz jednostavnog razloga što materija nije samo jedan komad, a nematerija jest, u obliku beskrajnog vakuma.

Materiju sa?injavaju bezbroj komada, slobonih u prostoru nematerije. Svi ti komadi nisu iste kakvo?e i sastava, ve? su kroz razli?ita agregatna stanja slobodni u prostoru. Tu su i najsitnije ?estice materije, vibracije ?ija se veli?ina mjeri metafizi?kom realnoš?u.

Sve je jasno, sve je u prostoru, sve je JEDNO, a ipak se dešavaju stalne mijene, vrtnje, privla?enja, odbijanja, sudaranja, spajanja, cijepanja, tako da na kraju prostor svijeta obiluje od beskrajnih mogu?nosti svega, naravno, temeljem same materije, vibracije i apsolutnog stanja.

Ništa u prostoru nije važnije jedno od drugog. Nema tu ni koke ni jajeta, jer je cjelina u pitanju.DUHOVNA SUŠTINA LJUDSKOG BI?A

Svijet u kome živimo, kao duhovna suština, ima veze samo sa sviješ?u ?ovjeka i temeljem toga su sva istraživanja i spoznaje.

Cjeli svijet je preslikan u ljudskom bi?u i umjesto beskrajnih mapa univerzuma, svemira, galaksija, kozmosa, nezamislivih dimenzija i brzine svjetlosti, jednostavno možeš spoznati sebe i biti ?e ti cjeli svijet jasan.

Na po?etku samospoznaje duhovnost nije bitna, jer si živ i duhovan. Samospoznaja ne smije biti napor, jer ni život prirodno nije napor, ve? jednostavan princip praznoga i punoga. Prazno je sve apsolutno ?isto, a puno kona?no tijelo. Puno i prazno su skupa u tijelu, nisu svjesni jedno drugog, izuzev u onom dijelu apsolutne inteligencije samog sjemena.

Tijelo ?ovjeka je taj svemogu?i, sveprisutni Bog, sadržan u samoj svijesti. Tijelo je svakako apsolutno intelignetno jer je živo, kada si budan i kada spavaš. Simbolizam tijela je krv i limfa, duša je srce, a svijest dah.

Tijelo je cjela duhovnost i preko njega i duše - srca, imaš sve što ti treba za samospoznaju.

Još si na po?etku, tijelo je živo, božansko i ne moraš se odmah uplitati u njegove slabosti - mentalni sadržaj. Promatraj ga kao novoro?enu bebu koja spava.

Zastani na trenutak i uvi?aš tu ništa nije sporno, sve je jednostavno, prirodno postavljeno, apsolutno inteligentno i vidje?eš kasnije tko ?e tu jednostavnost upropastiti. Inteligentna klica sjemena se mogla sama razviti, a tebi je teško spoznati sebe, iako si sposoban svojim sjemenom izroditi još milijarde tijela.

U cjeloj pri?i tijelo nezna za sebe, kao što nezna Bog. Život se svodi samo na dušu, koja se isklju?ivo hrani vibracijama. Skup svih vibracija potrebnih duši, manifestira se u krupnom planu kroz ljubav i najdublja osje?anja vezana za srce. Duša i srce su jedno, nema veze koji ?eš izraz koristiti.

Zbrka nastaje kada dijete poraste, progovori, prohoda, po?ne misliti, jer gubi božanski duh i prelazi u gra?ansku osobnost, kada se budi karakter, površinska osje?anja, emocije, sje?anja i sve te reakcije nazivamo um. Srce ti više nije bitno jer njime ne ideš me?u ljudima, nego tijelom. Tako potiskuješ dublja osje?anja, dušu, ljubav i svu pažnju poklanjaš onome što primaš iz vana. Za taj vanjski dio sebe, vremenom postaješ majstor, ali i ovisnik, zaboravljaju?i na pravi život iznutra. Tu po?inje još ve?a zbrka, jer ?iniš pogreške (u hrani, aktivnostima, sexu), što za posljedicu ima zapostavljanje stanica tijela, zbog nesvjesnog unosa viškova od hrane i misli, što ?e ubrzo postati pravi otpad i mentalno sme?e koje nesvjesno tijelo nije u stanju izbaciti.

Svijest je samo najobi?nija koncentracija. Ako te netko zatvori u ?etiri zida, veoma brzo bi došao svijesti, jer ti pažnju ne odvla?e sve one stvari na koje reagiraš. A svijest je prosta ili složena hologramska veza izme?u svih stanica, kisika, ?iste vode H2O i hranljivih tvari koje ih održavaju živim. Sve je tu jednostavno i jasno, nema nikakve potrebe slu?ivati se galaksijama.

Svijest se budi u tebi, u tijelu, kada sva površinska osje?anja, kao neuhvatljiva, nestalna, kao iluzije, preseliš u ona prava duboka osje?anja u srcu. Život je pro?iš?eno stanje, bez utjecaja i iluzija, zato je tako duboko zašti?en u tebi, u srcu.

Kada je pro?iš?enje tijela u pitanju i to famozno apsolutno stanje, moram ti re?i da ništa jednostavnije od toga nije. Kada materiju sagoriš, onaj pro?iš?eni dio je nematerija (naravno, pod vatrom se podrazumijeva svjetlost, a ne ostaci sagorjevanja), tako je materija i nematerija ili apsolutno stanje, u suštini JEDNO. Izme?u ta dva stanja, unutar te cjeline, zbrku ?ini prostor ispunjen suptilnom vibracijom, tako da je u jednom prostoru tijela, jednovremeno kruta fizi?ka materija, njeni dijelovi u vibracijama kao metafizi?ko stanje i onaj pro?iš?eni prostor sa vakuumom, kao apsolutnim stanjem ili apsolutnom inteligencijom.

Sve mogu?nosti u tijelu, svi odnosi me?u stanicama, organima i njihovim funkcijama i sve mogu?e promjene, dolaze zbog vibracija, zbog duše - ritma srca, koje bezuvjetno nadgleda cjelu stvar života. Tijelo kao materija je stati?no, relativno, ograni?eno, apsolutni vakuum je indiferentan, jedino duša u svim svojim oblicima (njeni oblici su sitne duše u svim stanicama, u fizi?kom, mentalnom i intelektualnom aspektu i duhu do istine i svjetlosti), opstaje izme?u vode, vatre i zraka u tijelu. Principijelno to i ti radiš u obi?nom životu, izme?u vode, vatre i zraka.

Sa pravim znanjem ?ovjeku je svijet doku?iv kao na dlanu. Tu tajni nema, niti je potrebno Božanstvo. Prejaka izjava ali je istina. Božanstvo ima smisla kada znanje ne postoji, kao kod novoro?ene bebe, kada je svo znanje sabrano u najdublje osje?anje - bezuvjetnu ljubav u srcu. Taj obrazac jednostavnosti života potreban je uvijek, kao jedini prirodni princip uživanja, jer su sva druga uživanja grijeh, sa manjim i ve?im posljedicama, po stanice tijela i život duše. Kažem život duše, jer tijelo baš briga za život, ako nekome treba, neka misli o njemu.

Obzirom da je srce u materijalnom tijelu i ono je materijalno, Božanstvo je jedino mogu?e kroz ljubav i blaženstvo.

Sad možeš shvatiti zašto vladari svijeta nemaju dušu i srce, ne osje?aju ljubav, jer imaju cilj spoznati svijet, ali ne u smislu potrebe pojedinca, nego na globalnom planu materije, gdje Božanstvo jednostavno nije potrebno. Traži se najšire znanje, kako bi se tehnološkim procesima moglo upravljati najsuptilnijim ?esticama, skoro otkrivenim Higssovim bosonima.

Znanost se bavi vibracijama i zra?enjima, a srce su prepustili pjesni?kim dušama i medicini (koja nije zaiteresirana za dušu zbog mogu?nosti novih tehnologija). Kako je ?ovjek otkrio vatru, po?ele su nove tehnologije, korak po korak, do ovoga što danas imamo.

U podsvijesti, ?ovjeku je prirodan život sve manje bitan, jer mu duboko u mozgu odzvanja informacija da ne brine ni o ?emu jer su na pomolu nevjerojatne mogu?nosti u lije?enju bolesti, recikliranju organa, a nije isklju?eno stvaranje umjetnog ?ovjeka, koji ?e vjerodostojno imitirati živog. Oni razmišljaju, ako ukrote najsuptilniju ?esticu i vibraciju, postigli su cilj, sve drugo je rutina.

Svi suvremeni trendovi umjetnina upravo su s jednim ciljem, da se kona?no postigne neovisnost civilizacije od ovisnosti od resursa Zemlje kojih sve manje ima.

Kao što si se sam uvjerio, nije ti trebala posebna duhovnost, ve? pravo znanje, kojim možeš shvatiti suštinu. Jednostavno je ako se zaista koncentriraš na dah, srce, na ljubav, a onda ?e proraditi sva biokemija, alkemija, fizika i metafizika, uklju?uju?i apsolutno stanje - vakuum, na najjednostavniji na?in kakav on jest.

Što se ti?e dublje spoznaje, to prepuštam tebi, istražuj jogu, Tantru, Meditaciju, ?akre, a sve je to ve? sadržano u opisanom jednostavnom poimanju duhovne suštine.

Na kraju svih spoznaja shvati?eš da je svijest samo jasan uvid, bez ostatka, kroz duh (vakuum), u kome bljesne svjetlost istine, nestane, a ostane samo apsolutna inteligencija.

O Bogu ti prosudi, svakako je stvaran, jer to si TI. Drugi Bog ne postoji. U spoznaji ?eš do?i do kraja, kada sve nestaje, samo ostaje gola svijest, ako te bude ta razina onostranog interesirala.

Da bi bolje shvatio ovu jednostavnu pri?u, sjeti se u?itelja života, koji su ve? ljudi u zrelijim godinama, ne rade nikakve duhovne tehnike, a bili su kao ti bez znanja, pro?istili se, povezali stanice tijela kroz ljubav i svijest i sada im je sve jasno. Oni su Bogovi, oslobo?eni svega, ne vole, ne misle, ne reagiraju, ali potpuno budni i prisutni u svemu i u tebi, zato zra?e milostivo iz duše - srca, zato tebi njihovo zra?enje veoma prija, siguran si od toga, kao da sve znaš kao oni, ve? si zaboravio na sve one nepotrebne stvari koje ti ruše koncentraciju, bez koje svijest nije mogu?a.

U?itelji života su samo jedno prošireno znanje i iskustvo. To možeš i ti postati.

Otkrio si da je prirodna inteligencija samo vakuum, svuda u tebi i savršeno služi kada duboko spavaš ili si u meditaciji. U svakom drugom slu?aju bilo kakve reakcije uma, duša - srce mijenja ritam i to brzo i prirodno možeš popraviti fokusiranjem vakuuma na srce, upravo je to podignut ošit (dijafragma) za plu?a i srce, kada ?e dah, to?nije izdah pro?istiti tijelo od otrova i tebi vratiti nastavak života.

Obi?an ?ovjek nema pojma da je njegov život limitiran na jedan udah i izdah, a nastavak je temeljem inteligencije i probu?ene svijesti.

Tehnika vakuuma se lako u?i, tim prije što se prakticira Kriya jogom, koja je u svemu ?ista fizi?ka aktivnost tijela. U njoj nema nikakvih elemenata koncentracije, kao u drugim duhovnim tehnikama.

Isti si kao na po?etku samospoznaje, suštinski se ništa nije promijenilo, jedino si proširio znanje, koje ?eš lagano pretakati u iskustvo. Temeljem tog znanja ne moraš više reagirati kao struna, jer te sada štiti znanje, kao uvid na sva dešavanja oko tebe.

Ve? primje?uješ nikome ti nisi potreban. Svi misle da si odrastao, pitanje je da li je sazrelo tvoje sjeme svijesti? Ovisan si o društvu, religiji, zra?enjima, kao malo dijete, no ono se igralo i osje?alo zašti?enim i slobodnim, a ti se osje?aš u strahu.

Slobodu ti nitko povratiti ne može, ona se budi kroz svijest. I sve je samo svijest.


ZAŠTO PITI DESTILIRANU VODU

Objašnjenje mora svima biti jasno bez ostatka.

Klica sjemena je živa iz nje se ra?a živo tijelo.

Kako tijelo održati živim?

Ve? formirano tijelo sadrži prirodne stanice koje se obnavljaju, ali je u njima stalno prisutna prirodna inteligencija, u smislu održanja života. No prirodna inteligencija je samo vakuum, koji jednostavnim principom pro?iš?enja mrtvog, stvara prazan prostor za oživljavanje. Dah je taj princip, kroz udah (smrt) i izdah (oživljavanje). Ništa tako jednostavno, vje?no budno i sveprisutno ne može biti kao vakuum prostora, no to je previše tehni?ki izraz i dobio je naziv apsolutna inteligencija.

Život tijela je održiv zbog vakuuma, zraka, destilirane vode - ?iste H2O i hranljivih tvari, u organskom koloidnom obliku.

Vakuum je u stanicama prisutan, zrak udišeš onakav kakav jest, jedino možeš utjecati na vodu, odabiraju?i destiliranu vodu za pi?e i primjerenu organsku hranu.

U tijelu postoji struktura encima i hormona. Encimi su prirodna inteligencija u smislu kodova života, kao eliksir, balzam, zbog kojih se tijelo ne kvari. U suštini to su kristali žive vode.

Zato je najbolje piti destiliranu vodu, da se kroz probavu najviše encima iskoristi za oživljavanje stanica i zra?enje tijela.

Kristali vode zra?e kao dijamant, ali samo onda kada je tijelo ?isto i prozra?no, kada u njemu nema taloga, otpadnih tvari i sme?a zbog kojih se ne bi zra?enje osjetilo, jer je suptilno.

Jedini na?in da u tijelo uneseš hranljive tvari bez otpada, jest pijenje destilirane vode - ?iste H2O i sokova od svježeg vo?a i povr?a, jer se time o?uva njihova živost i ne oksidiraju na zraku. Njih je u izobilju u svježem vo?u i povr?u, oni su najbliži ?isto?i vode, imaju jednostavnu konzistenciju za probavu i kroz njih, oplemenjeni kristali vode zra?e. Znaš i sam što destilirana voda zna?i kod infuzije i ljekovitih pripravaka.

Znanjem ?eš osmisliti prehranu i aktivno se uklju?iti u sam proces probave, na na?in pripreme sokova.

Izgleda da je destilirana voda ve?e otkri?e za ?ovjeka nego vatra.

Ni jedna voda u prirodi nije ?ista H2O. Otkri?em vatre ?ovjek je imao priliku pro?istiti vodu, me?utim ?ini se da je voda mnogo misterioznija od onoga što možeš misliti o njoj, jer je živa.

U životnom smislu ni ?ista izvorska, planinska voda nije ?ista zbog krupnih kristala u njoj, minerala i svega drugog, što nije probavljivo kroz metabolizam tijela. Hranljive tvari moraju isklju?ivo biti organske, žive i u koloidnom obliku, zna?i najfinije kakvo?e. Zato piješ sokove sa izobiljem hranljivih tvari, a pijenjem destilirane vode, zadovoljavaš potrebe tijela za živom vodom H2O. Na 8 kg mase tijela dnevno trebaš popiti ?ašu vode (2 dl), najbolje kada ti je želudac prazan, ujutru i izme?u obroka, najmanje na jedan sat poslije jela.

Na taj na?in u tijelu je sve ?isto, od krvi, limfe, preko mokra?e, znoja, sjemena muškarca, izlu?evina žena i fekalija, s minimalnim koli?inama otpadnih plinova i otpadnih tvari od izumrlih stanica.

Zdravlje nikada ne?e biti dovedeno u pitanje ako se prehrani pri?e znanjem. Ne samo prehrani nego životu u cjelini.

?ista voda, krv, limfa, znoj i mokra?a moraju imati jednak okus, neutralno kao voda, ne slano i ne kiselo, kemijski alkalizirano i alkemijski s ?istom vibracijom i živim zra?enjem.

Jednostavnost i prirodna inteligencija klice iz sjemena, mora biti potvr?ena kroz prakti?an život, istinu i svijest o njemu.

Prvih dana života bebe, koja diše zrak i sisa maj?ino mlijeko, iz njenog tijela se izbaci samo ono prirodno inteligentno i ništa više. Zato mame uvijek ljube dje?iju guzu, jer duboko znaju da je božanski ?ista. No i ta se guza prlja, zbog neznanja roditelja, kako bi na kraju ljudski izmet smrdio kao da je od tvora.

Mnogo godina prou?avam duhovnost Istoka, samospoznaje radi, me?utim destilirana voda je ravna bezuvjetnoj ljubavi i ?istoj svijesti. Živa je i prirodna, u svemu inteligentna i piju?i nju, zra?iš i bez znanja.

Nitko i ništa na svijetu ne može biti tvoja ljubav, nego tvoja slabost. Zato je želja najve?a nevolja. Prirodna inteligencija i Božanstvo su stvar apsolutne ?isto?e, bez ostatka. Život si samo TI, s uvažavanjem svega stvorenog.

Budisti su prilazili životu i apsolutnoj inteligenciji na veoma kompliciran na?in, neshvatljivim tehnikama i najsloženijom meditativnom i jogisti?kom praksom.

Koliko mi je poznato Šamani su imali znanje o živoj vodi (danas je to destilirana voda), kojom su lije?ili sve mogu?e bolesti.

Budi i ti jednostavan, pij destiliranu vodu, oživi i zra?i.

Nedostatak ljubavi postaje kroni?na bolest ve?ine, zbog ?ega su mnogi danas duševni bolesnici, ?ekaju?i kroz želju da im netko udjeli ljubav, me?utim ona nije mogu?a izvan srca. Uvijek se pokazuje da su najjednostavnije stvari što život zna?e, najmanje istražene.

Društvo, kroz znanost, religiju, obrazovanje, medicinu, demokraciju, i da ho?e ne može podržati jednostavnost života, jer bi ve?ina umišljenih moralista ostali bez posla. Sve bi stalo, imaju?i u vidu ?injenicu ovisnost ?ovje?anstva o industrijski prera?enoj hrani, koja je u svemu mrtva priroda. Naravno, sve smo nekada imali kroz ?istu prirodu, ali je cilj potpuno na drugoj strani, ka umjetninama, velikoj mogu?nosti za uživanjima u iluziji života.

Moraš shvatiti da iluzija ne postoji, jer svi umišljaju da su u pravu, da su kona?no svjesni. Svaka iluzija kao karakterna obrana ega, upravo izvire iz stvarnosti, kakvu pojedinac još ne prepoznaje. Me?utim, pravo mjerilo je istina i kada ne živi u tebi, tek ?eš vidjeti svoga Boga kroz razna nezadovoljstva, strah, nejasno?u i boli. Jedino ti neko novo prošireno znanje može pokazati da li si u iluziji, jer ionako vjeruješ nebitnim stvarima.

Za društvo i velike umove, jednostavnost i priroda ne dolaze u obzir, zbog gubitka posla. U njihovim rukama je sve, mogu zaista raditi što ho?e, jedino je život još uvijek u tvom srcu.SVIJEST JE HOLOGRAMSKA MREŽA

O svijesti vjerojatno imaš svoje mišljenje, me?utim ona je zaista krajnje jednostavna, temeljem prirodne inteligencije tijela.

Radi se o hologramskoj mreži praznog i punog u tijelu, vezano za samu materiju. Sa aspekta materije u kozmosu je sve živo, aktivno, vrti se, vibrira u sebi, me?utim u prirodi se stvari odvijaju principom sjemena, tako imamo živu i mrtvu prirodu.

Uporedi tijelo sa jednom sobom. Ako je u sobi mnogo stvari, u jednom kaosu, onda u toj sobi ništa nije jasno. Kada sve stvari izbaciš iz sobe, osta?e prazan prostor, sa finim ehom koji odzvanja od zidova i to ?e biti jasan uvid, ?ista svijest.

Sve to vrijedi za tijelo. Kad kažem tijelo, mislim na prirodno tijelo sa optimalnim brojem tjelesnih stanica. Pretilo tijelo, mentalna reakcija ili bilo koja bolest, ve? nije ?isto prirodno tijelo i predstavlja umanjenu jasno?u, kao nižu razinu svijesti.

Beba se rodi ali njeno tijelo još nije formirano do kraja. Zato beba nema svijest, ne hoda, ne misli, ne govori. Njeno tijelo funkcionira samo po pitanju elementarnog održanja života kroz dah, sisanje mlijeka, metabolizam i probavu. Sve drugo je u izgradnji stanica.

Od najfinijeg materijala u smislu postojanosti, tijelo ?e izgraditi mozak, kao naj?istiji prostor za pohranu pro?iš?enih vibracija, u vidu elektromagnetskog zapisa. Me?utim, ako se svijest ne utjelovi u cjelom tijelu, u svakoj stanici, uvijek ?e biti problem crnih rupa, nejasno?e i boli.

P?elinje društvo najprije odnjeguje maticu, kao mozak koji ?e voditi društvo. Mozak je upravo ta matica, zašti?ena u lubanji glave da joj se nikad ništa loše ne dogodi, daleko od svih mogu?nosti prljanja, zbog unete hrane i drugih one?iš?enja. Mozak je kao sterilna soba sa arhivom informacija, koje nisu ništa drugo nego iskustvo uma. Tu je svo znanje, iskustva i navike kroz koje je prošao um.

Život ?ovjeka nije mogu? bez svijesti u smislu ljudskih kvaliteta. Zato služi formiranje tijela, odrastanje pojedinca i uporedo sazrijevanje svijesti, na na?in fizi?kog pro?iš?enja, kada ?e u tijelu biti podjednako praznog prostora u smislu prirodne inteligencije i vakuuma i punog prostora u smislu same fizi?ke strukture kojom tijelo ima pojavu.

Utjelovljenje (implementacija) svijesti iz mozga u tijelo ide vertikalnom linijom života, u smislu zatvorenog kruga. Svijest se pogura do spolovila i pohrani u poznatom kazanu Kundalini (kod muškaraca su to testisi, kod žena jajnici, kao umanjeni mozak). Kvaliteta te svijesti je sirova, kao nagon, imenom ŽIVOTNA SILA. Ona se mora raspršiti u tijelu do svake stanice, ?ime ?e tijelo dobiti višu svjesnost.

Nova svijest doti?e opet iz glave, iz mozga, koji se napaja od osjetila koja su tik pored njega u glavi (osjetilo vida, sluha, mirisa i okusa je u glavi, jedino je osjetilo dodira svuda u koži). Sad ve? uvi?aš kako se formira svijest, od opažanja, od osje?anja, emocija, od same reakcije uma.

Da li ?eš u svakoj reakciji uma imati uvid istine i stvarnosti ovisi od mnogo ?imbenika, najprije od znanja, koja si tijekom odrastanja poprimio od sredine.

Dijete je nezrelo u svijesti do puberteta.

Poslije toga nastupa faza daljnjeg sazrijevanja svijesti koja završava oko 25-te godine.

Dalje kroz život dolazi faza kreativnosti i starenja.

Sve ono što si mogao glavom kroz zid, do 25-te godine, ?inio si zbog prirodnog imuniteta, zbog TIMUSA koji tebi služio umjesto mozga. Me?utim, sada si odrastao, timus je pubertetom usahnuo i preselio se u srce. Dalji tok stvari i imuniteta ide preko srca, preko tvog umije?a življenja, preko mo?i prosu?ivanja, preko znanja.

Dijetetu je koncentracija svijesti manifestirana kroz bezuvjetnu ljubav, zbog timusa. Zato se dijete bezbrižno igralo i upijalo sve promjene izvana. Zato djeca lako u?e po nekoliko jezika jednovremeno. Dijete je ?isto, još božansko, nepodjeljeno u svijesti. Odrastao ?ovjek to nije, jer je ve? navukao na sebe more problema kao prepreku svijesti.

Kada timusa nema više, bezuvjetna ljubav je preseljena u srce, ali ne tako prirodna i nadalje ?e biti samo ljubav. Tvoja ljubav ?e ubudu?e ovisiti od mira u srcu, od najdubljih osje?anja u srcu, od ?isto?e tijela, znanja i od percipiranja stvarnosti života. Po pitanju ljubavi nemoj ni od koga ništa o?ekivati izvana, ona je tvoja prirodna potreba i samo se u tebi budi.

Valjda ?eš iz ovih redaka bliže shvatiti prirodu svijesti, da ne misliš kako ona dolazi s neba.

U slu?aju ?ovjeka prirodna inteligencija može biti potpuno preto?ena u svijest, na na?in fizi?kog pro?iš?enja tijela. Ne smiješ gubiti iz vida da je i svijest materijalna i u svemu ima odlike materije. Može biti u vidu podsvjesnog uma, ograni?ena, viša ili apsolutna.

Biti ?eš jasnijeg uvida ako si uvijek spreman na igru, ako ne reagiraš emotivno, jer to je dokaz da si fleksibilan u mozgu i vitalan u tijelu. Odrasliji ljudi drže do nekog lažnog morala, ponosa i krutosti koja ide s tim. Za njih je dje?ija igra prošlost. Time pokazuju svu svoju nemo?, okre?u se nebitnim stvarima, bježe od božanskog života i nesvjesno se pripremaju za zastrašuju?u smrt. Ne moraš nikada umrijeti, u stvari ne moraš cjeloga života razmišljati o smrti. Takva razmišljanja bude strah, umanjuju kreativnost, ljudske kvalitete, ?ime se ponašanje ?ovjeka mora mijenjati.

Pij destiliranu vodu, pro?isti tijelo i raduj se kroz ljubav, u punoj svijesti.ŽELJA

Želja je najve?a nemo? ?ovjeka, manifestirana kroz ponašanje, kreativnost, mo? prosu?ivanja stvarnosti i svijest.

U želji su sadržana sva ograni?enja ?ovjeka, u smislu strasti. Zato neispunjena želja protivtežu nalazi u patnji.

Kod bebe koja još ne misli, postoji prirodna želja da sisa mlijeko i igra se. Beba još nema ni želju da piški i kaki, jer toga još nije svjesna.

Ako je ljubav jedina prirodna stvar u kojoj možeš uživati (sva druga uživanja su grijeh), onda su dje?ija želja za igrom i hranom za opstanak, jedine prirodne želje koje ne bude patnju.

Svaka druga želja se neizbježno pohranjuje u podsvjesni um i blokira bu?enje svijesti. Podsvijest jest ravna prirodnoj inteligenciji, ali šta to vrijedi ako nije utjelovljena u svijest.

Upravo je glavni problem ?ovjeka što ne prepoznaje stvarnost života i što u tome ne vidi ispunjenje svih želja.

Temeljem želje ti nemaš mir u mislima jer o?ekuješ njeno ispunjenje. Ona je tebi bitnija od mira i života. Netko ?e re?i pa nije to sve tako strašno. Me?utim ti imaš bezbroj željica i želja, kada se sve one koncentriraju na tvoje sje?anje o njima, ode ti sva životna sila.

Ti zato ideš spavati da zaustaviš tok misli, da osvježiš životnu silu tijela, ina?e si gotov od umora. Fizi?ka aktivnost tijela nije poseban napor, ako možeš raditi ?ini?eš to, ako ti se ne radi nikom ništa, ali sa mislima nema šale, one same izviru, jer nisi pronašao rješenje.

No spavanje ništa nije riješilo, oživljavanjem sje?anja, iznova rušiš životnu silu. Pa tko je tu lud?

Zato je prošireno znanje jednostavan princip, ne samo za želje, nego za život u cjelini.

Zamisli tugu djeteta kada mu roditelj ne kupi igra?ku?

Zamisli ?ovjeka koji se milijun puta u životu razo?arao zbog neispunjene želje?

Onda se nemoj ?uditi ako je netko narušio ponašanje zbog neuroloških ili duševnih boli.

Svaka želja je potencijalna opasnost za bol.

Želja ti nikada nije potrebna, umjesto nje (jer želja pripada nezreloj djeci), budi svjestan, budi jednostavan u okvirima svojih kreativnih mogu?nosti i stvarnih potreba tijela. A ono što je tvoja prirodna mo?, nikada ne spada u želju. Ti uvijek želiš ono u ?emu nemaš mo?. I zato ?e svaka želja ostati tvoja slabost.

Pa ti razmisli koliko su strastvene želje opravdane, bilo za hranom, novcem, seksom, svejedno.

Ljubavna želja ne postoji, jer se ljubav individualno budi u srcu, neovisno od bilo ?ega ili bilo koga.SUŠTINA ŽIVOTA

Život je toliko jednostavan da ga možeš u par rije?i shvatiti, ako iza toga ne po?neš mudrovati u prazno.

Jednostavnost života je temeljem apsolutne ?isto?e, o?itovan kroz VAKUUM, iz milosti - APSOLUTNA INTELIGENCIJA.

Tu je po?etak i kraj postojanja kao VJE?NOST.

Gdje si ti u toj apsolutnosti, u toj vje?nosti i vakuumu?

Kako si uop?e živ u vakuumu, kako se ne ugušiš?

Ako ho?eš spoznati život, njegovu prirodu i kako je vje?an, moraš probuditi svijest do najšireg znanja, da taj vje?ni život preslikaš, utjeloviš ili implementiraš u svoju svijest, koja ne?e biti ništa drugo, ve? isti taj VAKUUM, ovoga puta u smislu PRIRODNE INTELIGENCIJE, koja se odnosi na živu prirodu, a apsolutna inteligencija se odnosi na cjeli svijet i sve u njemu stvoreno.

Sad uvi?aš da Bog uop?e nije mogu? bez TEBE, a TI nisi mogu? bez svijesti. Nije suština života da imaš tijelo nego da si svjestan tog tijela i života u njemu.

Neoptere?eni um i promu?uran ?ovjek ?e ovo shvatiti bez dodatnih pitanja, jer je zaista jednostavno. No pri?a ima za cilj pojasniti suštinu života svima, svjesnima i manje svijesnim, probu?enima i onima koji spavaju, ona ih ?eka kada se probude.

Vratimo se na suštinu na vakuum. Kao prvo vakuum nije mogu? bez onoga tko ga stvara.

Tko stvara vakuum?

Idemo školski.... Vakuum stvara vibracija, kao metafizi?ka realnost materije i kada zbog ubrzanja svjetlosti nestane u prostoru, iza sebe ne ostavlja ništa drugo izuzev vakuuma. Tako se, temeljem vibracija vakuum stvorio u prostoru svijeta i samim tim je kreacija svijeta cjelina i vje?nost.

Dolazimo do to?ke same MATERIJE, kada moramo utvrditi da u prostoru svijeta, u tom vakuumu, ne postoji ništa drugo izuzev materiije, u fizi?kom ili metafizi?kom obliku, u vidu krutih tijela, žive i nežive prirode i slobodnih vibracija. Apsolutno stanje nadopunjuje materiju, pro?iš?uje i daje joj živost. Na taj na?in sve je samo MATERIJA, kao oblik, kao živa i neživa priroda, kao zra?enje i kao apsolutno stanje (nematerija).

Ovo je ve? mnogo jasnije.

Ti si stvoren tako što se milijardama godina ta živa vibracija, ve? kao najsitnija dušica, spajala i dijelila, mijenjala oblike, postala krupnije živo tijelo, onda je to tijelo prohodalo, progovorilo, poprimilo svijest, jer je otjelovilo svoj po?etak postojanja iz apsolutne inteligencije. Tako si TI i prirodna inteligencija JEDNO i uvijek moraš znati TKO SI, kako se kroz obi?an život ne bi samo identificirao imenom i prezimenom, možda diplomom, položajem, imetkom. Sve što je svjetlost i zra?enje u TEBI, ti?e se samo ŽIVOTA, koga predstavlja tvoje srce (u njemu je utjelovljena duša, ona prva vibracija).

Moraš znati, kada iz sjemena krene zametak, prvo što se stvori jest TIMUS, a u regiji njega prva krvna žilica, kao budu?e srce. Zna?i srce sa svojim kuckanjem je sve što imaš od života, jer nisi uvijek njega svjestan. Zato moraš održavati pravilan ritam srca kroz dah, da se ne prejedaš, u stvari ne moram ti ništa govoriti, srce ti uvijek sve kaže, jer je bezuvjetno budno i prisutno u tvom životu, bez obzira koliko si ti zainteresiran za njega, koliko si zahvalan postojanju, koliko si ljubazan i odgovoran.

Do 25-te godine na život možeš gledati iz kuta sentimentalnosti, preko božanske duše, preko blaženstva, milosti, preko Boga i bezuvjetne ljubavi, me?utim poslije 25-te godine po?inje doba starosti gdje sentimentalnosti nema mjesta, potrebno je prošireno znanje za svjesno upravljanje životom. Ostaješ TI, tvoja svijest, srce i tijelo. Važno je održati prisebnost, mir, kreativnost. Ako u svemu tome bude ljubavi i mjesta za igru, pa to je jako dobro, me?utim, suvremeni život oduzima ?ovjeku slobodu, mir, žurba je na sve strane i zbrka u glavama ljudi.

Samo oni koji mogu u svakom trenutku progutati knedlu, radosno idu dalje kao da se oko njih ništa ne dešava.

Nitko se nije rodio da bi cjeloga života razmišljao i plašio se smrti.

Opet se život svodi na znanje, jer bez toga sve postaje sumnja.KNEDLA

Simbolizam knedle u grlu je jednostavan i predstavlja suštinsko pitanje života.

Od knedle u grlu zastaje dah, gušiš se.

Zašto se stvori knedla?

Kada ne dišeš duboko, pogotovu kada ne izdišeš otrovne plinove iz tijela, bude ugrožena istina života koja se upravo manifestira u grlu, tiroidnim žlijezdama, a odnosi se na plu?a, disanje, probavu, debelo crijevo i detoksikaciju tijela.

Svaka tvoja reakcija koja za posljedicu ima zastoj ili ubrzan rad srca, automatski uti?e na dah i knedlu u grlu. Sva tvoja neslaganja s okolišem dovode u pitam mir tvog srca i eto knedle u tvom grlu koju moraš progutati, ako ti je do mira i života stalo.

Jednostavno, zar ne?

Kod beba je to izraženo, kod zaljubljenih pojedinaca, kod milostivih osoba.

Svaka svjesno progutana knedla je direktna svijest o životu.

Knedla je uro?eni mehanizam prirodne inteligencije, kao dah, kada u podsvjesnom umu održavaš život tijela.

Promatrao sam kada ?ovjek umire, koliko se mu?i progutati knedlu i na kraju u tome ne uspije, uguši se i umre.VITALNOST I DUGOVJE?NOST

Malo je nezrelo re?i podmladiti se, jer je životni put zatvoreni krug, sastavljen samo od prirodnih faza, tako da je svaka od njih zna?ajna.

Izreka kaže : „Sve u svoje vrijeme“. To zna?i ako si svaku fazu života proživio prirodno, nemaš se što podmla?ivati, pa ti si uvijek mlad, samo prolazi vrijeme.

Stanice tijela se ionako vrlo ?esto obnavljaju i u tebi je uvijek tijelo novo. Prirodno nije mogu?e vratiti se na neko tijelo iz prošlosti, jer se stanice tijela obnavljaju onakve kave one jesu. Obnavljaju se i one neprirodne stanice u tijelu, kao mutirane, kao pretilost ili kakva bolest. Neke bolesti traju veoma dugo, godinama, tako da se stanice svejedno obnavljaju, bez obzira na njihovo zate?eno stanje.

Mladala?ki izgled ne možeš povratiti u zrelijim godinama, i ako si godine potrošio u nebitnim stvarima, strastvima, u stresu i mnogim drugim negativnostima života.

Možeš sadašnje stanje popraviti do razine prirodne vitalnosti tijela, bez obzira koliko godina imaš. S takvim novim vitalnim tijelom i izgledom, možeš nastaviti život koliko ti ho?eš, jer on isklju?ivo ovisi o tebi, tvom znanju i svemu onome što poduzimaš.

"Ako slu?ajno oboliš i ne mogneš ustati iz kreveta, ne uzimaj nipošto lijekove - lijekovi su otrov. Radije nemoj tri dana
ništa jesti. Bolest je posljedica otpadnih tvari koje se nagomilavaju u tvom tijelu. U ta tri dana popij svakih pola sata ?ašu ?iste vode i ti ?eš opet biti zdrav".


JEDNOSTAVNOST SVIJESTI

O svijesti možeš razmišljati na više na?ina. me?utim samo kada je možeš zamisliti kao nešto najjednostavnije, može ti biti jasno.

Svijest je prirodno inteligentna spiritualna mo? dopuštenja svega, u trenutku prije reakcije uma. Zna?ajna je za ?ovjeka u smislu sveprisutnosti i neograni?enog trajanja. Neovisna je od bilo koje reakcije osje?anja, misli, uma, emocija, sje?anja. Može stvoriti najširi uvid i jasno?u u smislu prirodne intuicije, kada te dovodi u potpun mir, sa uskla?enim ponašanjem, jer sve doživljavaš stvarno.

Strukturu svijesti ?ini cjelo bi?e, jer je cilj u?initi ga potpuno svjesnim, bez ostatka. To se postiže utjelovljenjem (implementacijom) svijesti iz onog najjasnijeg dijela u pinealnoj žlijezdi, hipofizi, mozgu, u svakoj stanici tijela. U pinealnoj žlijezdi je spiritualne ?isto?e, a idu?i prema tijelu, spiritualnost svijesti se gubi u reakciji uma, misli i vanjskim osjetilima.

Za potpunu svijest je potrebno unutarnje osjetilo - SRCE, jer je nepristrasno od vanjskih utjecaja i jedino reagira na istinu života.

Struktura svijesti je u skladu s prirodom tijela, jednostavna je i ti?e se znanja, koje mora prethoditi vanjskim osjetilima. Temeljem znanja, u mozgu se formira svijest, kao pravi put kružnog toka.

Zbog relativnosti života, nisu svi u prilici proširivati znanje, zato se moraju prepustiti prirodnom znanju, koje izvire iz prirodne inteligencije samog tijela. To znanje izvire direktno iz srca i nazivamo ga LJUBAV. Ljubav nije ovisna od mozga i vanjskih osjetila, zato se njome prirodno utjelovljuje svijest.

Kako je sve po?elo?

U samospoznaji ?e se pokazati da je srce po?etak i kraj svijesti i života.

Ovo je trenutak suo?enja s istinom.

Svijesti se moraš predati srcem i tijelom, jer TI nisi pametniji od same prirodne inteligencije tijela. U mozgu je pro?iš?ena svijest, ali sam mozak nije ništa bez tijela, plu?a, srca, krvi.

Tijelo i glava su prili?no podvojeni, spaja ih sve ono suštinsko što prolazi kroz grlo (najprije istina, o?itovana kroz reakciju tiroidnih žlijezdi, probavu, debelo crijevo, plu?a, metabolizam). Najbolje je kada ništa ne misliš i dopustiš da se glava i tijelo, mozak i srce, povežu onako kako prirodno znaju. Tim dopuštenjem, trenuta?no ?eš osjetiti mir.

Definitivno, u tebi je neko znanje i iskustvo, ali to nije ništa u odnosu na prirodnu inteligenciju tijela. TI stalno misliš da si pametniji od „slijepog“ tijela, me?utim ono ti uvijek šalje vidljive signale za sve grijehove koje ?iniš i za ukupno tvoje ponašanje, a TI uop?e na to ne reagiraš, ali zato reagiraš na nebitne stvari izvana. Pitaj se tko je u toj situaciji pametniji, TI ili tijelo?

Jedno je sigurno, dok još nisi imao glavu, na samom po?etku klice tvog sjemena i zametka, imao si srce. Poznato je da se u zametku najprije formira TIMUS kao prirodni imunitet za budu?e oblikovanje tijela, a u njemu se odmah formira prva krvna žilica koja ?e biti srce.

Zato srce uvijek moraš slušati i vjerovati mu više nego samom sebi, jer ono nije griješnik kao ti, ni u ?emu ne uživa, bezuvjetno je prisutno u tvom životu, neovisno je i prava je žrtva za tvoj život.

Što misliš izme?u svijesti i srca tko je kokoš a tko jaje?

Kada TI nisi postojao, SRCE je bilo.

Predaju?i se prirodnoj jednostavnosti života, osjeti?eš veliku radost, uhvati?e te jeza kao znak da svijest te?e kroz tijelo i moraš pitati sebe zašto uvijek reagiraš, nešto misliš i time blokiraš mir i svijest? Shvati?eš da život nisu misli, ve? mir i srce.

Naravno, površinska osje?anja ?e i dalje imati svoju ulogu i pratiti opažanja osjetila još jasnije, kada ih podržiš iznutra srcem. Tako se stvara prirodna intuicija, kada i slijepim površinskim osje?anjima, možeš bez razmišljanja i bez reakcije uma, prepoznati istinu. To ?e biti prava integracija znanja, iskustva i svijesti u tebi, kao znak zrelosti. Sve ono što znaju u?itelji života, upravo se ti?e znanja i iskustva. Oni u trenutku imaju potpunu jasno?u uvida, zaista ne moraju ništa misliti. Oni nisu ništa posebno u odnosu na tebe, samo su dopustili da im se svijest i život dogode.

Cilj je da si potpuno slobodan izvana i iznutra. Tu slobodu zaista sam ure?uješ i nitko ti je ne može oduzeti. Tu slobodu je imao Isus, ali ga rijetko tko razumije. Isusa mnogi doživljavaju lažno religiozno, sentimentalno i na svaki drugi na?in, a ne svjesno.

Ako tražiš recept za mir, ljubav, radost, jasno?u, vitalnost i dugovje?nost, potraži je najprije u proširenom znanju, a onda u cjelosti dopusti to znanje i iskustva da se utjelove u srce i tijelo.

Obzirom da gra?u tijela najviše ?ini živa voda - 70 %, najbistriji si umom pored ?iste vode, bila to samo kapljica rose, potok, rijeka, jezero, more ili ocean. No, tih 70 % vode je sastavni dio tijela iznutra. To zna?i da ti uvijek treba živa voda u tijelu. Nemoj mudrovati, jedina živa voda koju ?eš na?i oko sebe jest destilirana voda. Malo neshvatljivo, nisi navikao na nju, ali je ona ipak jedino dobra za pi?e, gra?u tijela, stvaranje kristala koji ne dozvoljavaju starenje i na kraju zra?e. Njihovim zra?enjem iznutra, zra?iš i ti prema van, prema ljudima i svemu. Kažu da biljka osje?a zra?enje srca, da to?no vidiš kako se list pomjera ako si u ljubavi s njim. Tu je samo u pitanju zra?enje aura, tijela i lista.

Pravo je znanje i svijest o životu piti destiliranu vodu, uz odabranu hranu najbližu njoj, organsku i živu, od vegetacije, sokova svježeg vo?a i povr?a, koloidne kakvo?e hranljivih tvari, od kojih tijelo ima najviše koristi, ne prlja se, uvijek je ?isto, vitalno, ne mora biti ovapnjenih arterija i žila, i dugovje?nost je tu.

Srce si morao upamtiti (i kada nisi bio svjestan) kao prvi obrazac bezuvjetne ljubavi, prema budu?em božanskom bi?u.

Treba li još što pojasniti u vezi svijesti, srca, tijela, mira, ljubavi, radosti, vitalnosti, dugovje?nosti, ili je uvijek u pitanju strast i koncentracija na nebitne stvari, kao neznanje, nemo? karaktera, neodgovornost i nezrelost.MIR

Ako za trenutak mira trebaš neko posebno mjesto, vrijeme, prijatelja, posao, novac, hranu, pi?e, sex, putovanje ili šta drugo, tvoja je mo? prili?no slaba.

Zbog malo mira u srcu ne moraš ništa misliti ni raditi, jednostavno ga imaš SADA, pod uvjetom da ga zaista želiš.

Me?utim, tvoje su želje sve drugo samo ne mir.

Poznat možeš biti samo po srcu, nikako po materijalnom bogatstvu, položaju i statusnom simbolu.

Kada ti srce zra?i, od tebe se osje?a ljubav.

Svojom reakcijom i mislima, prekrivaš suptilnu svjetlucavost zra?enja kristala žive vode iz srca. Na takvo tvoje ponašanje srce se ne?e ljutiti, jer je prirodno inteligentno i zrelo, ono ti uvijek daje priliku da sazriš.

Svi ?e na tebe gledati kao na podvojenu li?nost, imaju?i u vidu ?injenicu da tvoje srce nije nizašta krivo, nego je ta podvojenost isklju?ivo tvoje neznanje. Jednostavno si dužan pokazati drugima da si TI sa svojim srcem JEDNO.

Moraš shvatiti da za tvoje srce u sva?ijem srcu mjesta ima i svatko ?e ti dati srce ako se normalno ponašaš.

Jadno se osje?a onaj tko o svemu mora misliti, jer mu zaista ništa nije jasno. Takvog ubrzo zaboli glava, nekada se uplaši, nikada ne vidi istinu, životari, a tijelo mu obiluje od prirodne inteligencije. Nitko nije pošte?en od jada, ako se prepusti umišljanju, ako se nezna koncentrirati, ako ga svojom reakcijom uvijek komplicira i nikad nije jednostavan.


TIJELO DUH SVIJEST

Kada kreneš promatrati prostor i vrijeme, u njima ?eš otkriti postojanje svijeta.

Promatraju?i cjelinu svijeta kao hologram, shvati?eš da se radi o jednoj, jedinoj i istoj materiji, u nekakvoj transformaciji, tranziciji, mijeni, vrtnji, u pokretu, usitnjavanju, ukrupnjavanju, prelaskom iz jednog u drugo stanje jednovremeno.

Temeljem aktivnosti u prostoru, dešavaju se mnoge druge vidljive i nevidljive stvari, u smislu uzroka i posljedica, beskrajnih mogu?nosti za svim promjenama i odnosima, što u suštini predstavlja ŽIVOT MATERIJE.

Ako napraviš razliku izme?u transmutacije materije i transcendiranja svijesti, ŽIVOT ?e biti jasniji.

To se može i prakti?no objasniti.

Zamisli svoje tijelo kao da je od leda, negdje u prostoru taj led lebdi nevjerojatno dugo i uplovilo je u atmosferu Zemlje, gdje je povišena temperatura, postoji zrak i voda. Komad leda se utopljava i kao da je po?eo disati iznutra. Temperatura se podigla, jasno vidiš isparavanje vodene pare i otopljenu vodu.

Od onog komada leda, pod posebnim uvjetima imaš njegovu transformaciju, u vodenu paru i vodu, jednovremeno.

Na ovom primjeru leda, materija pokazuje svoju prirodu kao ŽIVOT. Uz toplinu, zrak i vodu, svaka materija ?e oživiti, kad - tad.

Tako je stvoren ?ovjek. Skoro milijardu godina je bilo potrebno evoluirati do ovog stupnja razvoja.

ŽIVOT nije ništa drugo doli jednovremenost materije u svim mogu?im oblicima, kao bez vremena i bez prostora. Taj dio bez vremena i prostora je SVIJEST, kao najviša mo? MATERIJE, u smislu APSOLUTNE INTELIGENCIJE, koja je beskrajno mo?na kroz sveprisutnost, bezvremenost, manifestirano u svjesnom entitetu.

Ako imaš dovoljno prošireno znanje i ako to znanje možeš sagledati ili utjeloviti kroz SEBE, onda ?eš posti?i jasno?u uvida u život.

Tijelo, duh i svijest su samo stanja materije jednovremeno i nepodvojeno, zbog stvrorenih preduvjeta. Taj zatvoreni sustav je prakti?ki uvijek živ, u razli?itim oblicima, nekada u nesvijesti, nekada u svijesti. Nesvjesno i svjesno imaju rastegljivost, mogu biti duboke i jasne ili površne i plitke.

Unutar same svijesti, jasne i zamagljene, ?ovjek ima osje?anja o samom životu, na koja sam uti?e kroz skidanje magle ispred svijesti. Tako postaješ dežurni svetionik nad svojim putem života, jer bez svjetlosti, opet ?eš biti onaj komad leda.

Radi pokretanja svjesnosti, pokazalo se prakti?nim prikazati je kroz iluziju tijela (koje spava nesvjesno) i svemo? Boga, kroz aktivnu formu vje?ne budnosti. To svakako pije vodu dok ne zatvoriš krug samospoznaje, kada na kraju puta jasno vidiš suštinu života, jednovremeno u svim fazama transformacije tijela.

Ako je život tijela ovisan o jednom udahu zraka, onda je osloba?anje duha sadržano u jednom izdahu. Dah se odvija prirodno, sinkronizirano, inteligentno, a tebi ostaje razmatranje onoga izme?u udaha i izdaha, u ?emu su sve tvoje aktivnosti. Onda ?eš shvatiti da moraš biti miran i dobro koncentriran izme?u udaha i izdaha, da bi uop?e ulovio što se sve dešava.

Spiritualnost ti daje mogu?nost jednostavnosti svijesti, gdje ništa ne smije biti napor. Jednostavno si u svijesti slobodan šetati u sebi i van sebe jednovremeno i to te ?ini radosnim, kao da se igraš letenja, a tijelo miruje ili je u nekoj aktivnosti.

To što može ?ovjek posti?i kroz svijest, ne može ništa drugo u prirodi, ni biljka ni životinja, bez obzira što u svemu postoji apsolutna inteligencija. Zna?i svijest je evolutivna stvar materije ljudskog bi?a. Zato ?e netko biti zreliji i svjesniji od drugog, pažljviji i odgovorniji, a opet se to svodi na znanje implementirano u sam život.

Netko mora voditi tijelo kroz prostor i vrijeme, ono to ne može samo, iako u sebi sadrži apsolutan život. Ali život nije ništa ako nije osvjetljen, ako ga ne vidiš i ne osje?aš. Ono što po danu vidiš od svjetlosti, to po mraku moraš vidjeti zbog svijesti, koja je samo jedno prošireno znanje i iskustvo.

Došli smo do to?ke jasno?e života, kada sve to mora biti prakti?ki postavljeno, recimo u jednom danu, kroz sistem svijetla i tame. U tom sklopu moraš održati tijelo vitalnim, moraš osloboditi duh i moraš biti miran, kako bi stvorio sklad.

Zrak ve? imaš, trebaa ti ?ista voda H2O, to je za naše prilike destilirana voda i ono malo esencijalnih hranljivih tvari. Nitko ne mora biti zbunjen oko vode i prehrane, jer ona mora biti osmišljena i jednostavna, primjerena samom životu. Strasti zaista ovdje nemaju mjesto, navike i svaka druga slabost ili ovisnost. Radi se o uspostavi mirnog života.

Ovdje nedostaje osloba?anje duha, jer svaka napetost u tijelu, razdražljivost, nejasno?a, reakcija, u suštini je nemiran duh, kome se mora dati prilika da napusti tijelo.

I to su mudraci istražili, tehnika za osloba?anje duha je jednostavna koliko i udah zraka, a sadržana je u samoj svijesti o duhu. U?i se lako, primjenjuje jednostavno, samo ako to želiš.

U hodu osloba?aš duh, gutaš knedle i otklanjaš svaku reakciju.

Stani uspravno ili legni. Opusti se kao krpa, neka sve klone, pogled, ruke, noge, neka na trenutak sve omlitavi u tebi. Osjeti?eš da dublje dišeš. Ako se još samo dublje omlitaviš presta?eš disati, a ošit (dijafragma) ?e sam krenuti prema grudnom košu, plu?ima i srcu. Dogodit ?e se vakuum, kao prirodna defibrilacija srca. Elektrošok za stimulaciju srca nije ništa u odnosu na vakuum. Tebi ?e to biti veoma ugodno i ne?eš disati, da ne bi poremetio cjelu stvar. Eto u toj koncentraciji znanja i svijesti oslobodio si duh i nisi više napet.

To ponavljaj kad se sjetiš. Dovoljno je da od svake minute života odvojiš par sekundi za osloba?anje duha. Biti ?eš resetiran i nov, kao preporo?en.

Svoje ponašanje prepusti samom životu, jednostavno, samo slijedi principe, kroz zrak, vodu i mir. Ako ti je i to previše, onda pre?i na jednostavniju varijantu - LJUBAV. Ona ?e sve riješiti za tebe, samo uživaj, jer jedino ljubav nije strast.

Život iznutra je sasvim nešto drugo na osje?anja izvana. To moraš uskladiti i osje?ati se jednovremeno svjesno iznutra i izvana.

Ako dopustiš život, tijelo, duh, ljubav i svijest, ima?eš i radost i mir.


EVOLUTIVNA ZRELOST

Materija u prostoru i vremenu stari, transformira se i evolutivno sazrijeva, od apsolutnog stanja, preko metafizi?kog stanja, do fizi?kog stanja i tako u krug.

Naša priroda je organska i neorganska, živa i mrtva. Upravo se to odnosi na evolutivnu zrelost same materije.

Sva živa priroda ima tu zrelost, na svoj na?in, preko razli?itih vrsta živih sistema.

Mrtva priroda pripada mineralnom svijetu, kristalnog, nerazgra?enog oblika.

Mi smo zainteresirani jednako za živu i mrtvu prirodu. Od žive imamo vegetaciju i hranljive tvari, od nežive prirode koristimo energetske resurse.

Iz pohlepe i neznanja ?ovjek se sve više okre?e neživoj prirodi, to?nije maksimalnom iskoriš?avanju prirodnih resursa. Time se narušava prirodna ravnoteža. Kao što je nama vegetacija potrebna za život, tako je biljkama potrebni neživi minerali, koje ?e biljka u?initi živim, preko destilirane vode, zraka i svjetlosti. Takve koloidne otopine minerala u biljkama nama pogoduju u prehrani, jer dobivamo sve potrebne koli?ine hranljivih tvari, u aminokiselinama, glukozi (vo?nim še?erima), masnim kiselinama, mineralima i vitaminima.

Posebno je bitno napomenuti strukturu encima i hormona u tijelu, zbog kojih se tijelo ne kvari i prirodno se pro?iš?ava, a sve temeljem zra?enja neba i zemlje, svjetlosti i prirodne inteligencije (vakuuma).

Kada smo kod zra?enja, moramo znati da se time pokazuje evolutivna zrelost materije. Ono što ne zra?i, nezrelo je.

Sve što je živo, intenzivno zra?i. To se odnosi i na novoro?enu bebu. Kroz odrastanje i socijalno vo?enje života (neprirodnim putem) i ta se beba po?inje kvariti u krvi i tijelu, ?ime je njeno zra?enje dovedeno u pitanje. Za živu prirodu vrijedi pravilo, ako iscrpi potencijale zra?enja, mora umrijeti i pre?i u neživu prirodu.

?ovjeku je su?eno da zra?i, a to je jedino mogu?e kroz formu ljubavi (bukvalno je to životna sila, kroz kreativnost), od nagona do ekstaze, istine, svjetlosti i slobode. Kona?na sloboda se odnosi na kozmi?ku simfoniju svijesti, kada pro?iš?eno tijelo rezonira skupa s prostorom.

Bez mnogo pri?e, pro?iš?enje je prirodna stvar ?ovjeka, ljubav je prirodna stvar, ?ista krv je prirodna stvar, sve je to temeljem živog života, ni manje ni više, potrebno tijelu, prirodne mogu?nosti to dopuštaju i evolutivna zrelost nalaže.

Ljubav

To je nešto prirodno u životu ?ovjeka, a ti?e se onog nesvjesnog tijela (u smislu materije) i pro?iš?enog tijela u smislu svijesti. To unutarnje osje?anje sklada života, manifestira se kroz blaženstvo razli?itog intenziteta. To mogu biti žmarci, možda jeza, lotosov cvijet u grudima, najve?a knedla od istine, najmirnija glava i najja?i osje?aj slobode.

Ljubav je stvar života samog i ti?e se životne sile. Sve što je živo, ima u sebi sokove blaženstva, u smislu encima koji apsolutnom ?isto?om štite tijelo daju?i mu prirodni imunitet.

Nagon ?ovjeka je izvor rijeke ljubavi i života. Ali šta to vrijedi ako ne znamo gdje se taj izvor nalazi, ako ne idemo k njemu, ako nismo prisutni kraj njega, ako ne pijemo tu živu vodu ljubavi?

Kada do?eš na izvor ljubavi i blaženstva, svakako ?eš doživjeti nekakav maksimum zadovoljstva. To je nama poznato kroz orgazam. Me?utim, on toliko kratko traje da je bitan samo kao iskustvo. Ako sa sobom ne poneseš ljubav sa izvora, onda ta živa voda tebi ništa ne zna?i. Traže?i je u ne?emu drugom izvan tijela, besmisleno je, kada je ona jedino u tvom izvoru životne sile.

I sve je to prirodno, inteligentno, ljudski i normalno, iznad svega jednostavno, samo traži budnost i prisutnost. Najprije znanje ili ne?ije iskustvo da ti pokaže kako se to radi.

Ekstaza

Predstavlja živu vodu iz rijeke ljubavi (iz životne sile i nagona), svuda u tijelu. U ekstazi ne postoji koncentracija na jedan užitak kao kod orgazma, ve? se trudiš i opustaš tijelo da orgazam uhvati svaku stanicu. Takva rezonantnost tijela daje ti najjasniji uvid života i to je najviša svijest.

Svijest

Samo ?ini sveukupnu budnost. Kada spavaš od svijesti nema ništa. Da, postoji ona, ali ti spavaš, nisi aktivan, a život nije u spavanju. Kod pro?iš?enog tijela uz optimalnu krv, budnost je potpuna. Takvi ljudi ne moraju spavati, nemaju što odmarati u tijelu. Spavanje je predah jer tijelo ne stigne preko dana po?istiti umrle stanice, zato jer si stalno aktivan (hranom, mislima, sexom ili ne?im drugim što troši životnu silu).

Svijest je slobodna simfonija, neovisna, ne možeš re?i da je tvoja, kada je to samo eho stanja tijela.

Ako imaš buku u glavi od misli ili kakvu slabost, bol, svakako da ?e simfonija tijela biti narušena. Za svijest je potreban mir, ?ista krv i ?isto tijelo. Naravno ljubav se podrazumijeva.

Ponašanje

Tko bi mogao odrediti kako treba izgledati ponašanje normalnog ?ovjeka? Naravno samo priroda života. Prema tome ponašanje ?e biti prirodno, ako je unutarnji sadržaj tijela prirodan, ako je krv optimalna, a tijelo nema taloga i zapušenih arterija.

Karma

Karma predstavlja najve?i problem za prirodan tok života, jer upravo bilježi sve ono neprirodno što je ura?eno u nizu preko predaka. Ne?ete povjerovati, ali karma nije ništa drugo doli same stanice krvi. Karma je bolest krvi. Pro?iš?enjem krvi karma se briše, bez obzira što je u njoj bilo zabilježeno, jer je to prirodna stvar, jer je ?ista krv prirodna inteligencija.

Intuicija

Opet sve vezano za ?istu krv i tijelo, jer kada krv neometano struji kroz naša osjetila, žlijezde i organe, intuicija je neizbježna. S intuicijom ?ovjek ništa ne misli, ve? osje?a, u tome je i suština svijesti. Kada se intuicija proširi iz glave na cjelo tijelo, eto svijesti u cjelini, bez misli i maske ega.

Zdravlje

Uz optimalnu krv i pro?iš?eno tijelo, bolesti nemaju podložno tlo za razvoj u tijelu. To je sve.

Kreativnost

Kreativnost strogo podrazumijeva životnu silu, izraženu kroz mo? ?ovjeka. Naravno, ona je najbolja samo života radi. Ako se mo? rasipa radi strasti, onda ne možemo govoriti o kreativnosti. Sva materijalna ostvarenja nisu kreativnost.

Aktivnosti

Svaka aktivnost ?ovjeka koja izvire iz kreativnosti života, a služi njemu i obitelji, spada u ljudski kvalitet.

Prehrana

Ništa posebno. Ako znaš sastav ?iste krvi, nemam ti što re?i u vezi prehrane. Ako neznaš, to se lako u?i. Jednostavno je i prirodno. Važno je da ?ista krv i tijelo nisu mogu?i bez organske hrane. To zna?i da umjetnine od industrijski prera?ene hrane ne dolaze u obzir, jer nisu žive. Ne dolazi u obzir ni termi?ka obrada namirnica hrane, jer time postaju neživa priroda - mrtve.

Znanje

Beskrajna enciklopedija znanja svakako je svijest, kao neovisno stanje tijela, koje u sebi sadrži najpovoljniji feng shui života, temeljem prirodno inteligentne živosti. Optimalna krv i prirodno tijelo, bez taloga i mutiranih stanica, daju najbolju rezonantnost svih stanica tijela, u smislu njihove slobode kretanja kroz krvotok, limfotok i organe, što sve skupa rezultira optimalnim otkucajima srca, a nama daje osje?aj mira, ugodnog blaženstva, volje u le?ima i ukupne radosti. Nekako se osje?amo slobodni. To je samo prirodna stvar dovo?enja tijela u rezonantnost s prostorom kozmosa.

Iskustvo

Enciklopedija znanja je zaista velika, me?utim ima li to ikakvog smisla ako pojedinac nije ?uo za to. Što vrijedi malom djetetu da ?e jednog dana biti zreo ?ovjek, ako ?e ono iz neznanja napraviti neku štetu?

Sirovo znanje bez pretakanja u iskustvo, nije ništa, kao što ni život nije ništa ako se njime ne koristiš.

Prakti?ki nemamo izbora, jer koriste?i se umjetninama, kroz hranu i energiju, u stvari napuštamo život i onda se pitamo od kuda bolesti, starost i op?a nemo?.

Vitalnost i dugovje?nost ?ovjeka predstavljaju znanje, iskustva, svijest i mo?, a sve u ?istoj krvi i mirnom srcu.

Strasti

Jedino je uživanje u ljubavi i životu prirodna strast, pro?iš?ena, nije materijalna.

Što se ti?e hrane, nije strast uživanje u potrebnim koli?inama hranljivih tvari.

Sva druga uživanja nisu prirodna i ?ine osje?anje grijeha, a to svi znamo da obavezno izaziva strah, pohlepu, neiskrenost, mržnju i ponos, u smislu rušenja karaktera i ja?anje ega.

Seksualnost

Svakako je seksualnost prva karika u životu ?ovjeka, na samom izvoru rijeke života i ljubavi.

Da nije seksualnih mo?i, ne bi bilo ni ljudske vrste.

No, da nije neznanja i strasti, ne bi bilo ni grijehova prema tijelu u smislu nesvjesnog sexa.

Bilo kako bilo seksualnost ?ovjeka uproš?ena smo na sex je poreme?aj karaktera.

Istine radi ono što je uzrok, najbolji je lijek, tako sa pravilnim vo?enjem svoje seksualnosti, prirodno revitaliziraš tijelo, jer je seksualnost ponajprije jaka hormonska struktura tijela, a to su prirodni ?ista?i.

Znanje je u pitanju, jer sex bez znanja samo je suludo nipodaštavanje žive sile i gubljenje mo?i, a to svi znamo kako smo jadni nakon kratkotrajnog užitka orgazma. Kao da nam je netko oduzeo život. Pa ako je ve? tako, onda se orgazam mora provoditi svuda u tijelu, a ne kao eksplozija u jednoj to?ki.

To se lako u?i, samo moraš odbaciti predrasude i ponašati se prema seksualnosti kao prema životu.

Prosvjetljenje

Nije ništa drugo doli naj?istija krv kao u trenutku za?e?a. Tada tijelo prirodno zra?i.

Jednostavnost

Život je temeljem prirodne inteligencije - vakuuma. Ako to uvažavaš, onda dopusti i slijedi tu inteligenciju. Ne moraš sumnjati jer si dio nje, živ si.

Život nije misao, niti strast, niti bilo što drugo što misliš, ve? prirodna svrha kreacije svijeta, koju nikad ne možeš narušiti jer je apsolutna mo?, kroz beskrajni vakuum, jedino možeš srušiti sebe, time što ?eš od otpada u tijelu izgubiti vakuum u stanicama tijela i time dovodiš sebe do ruba.

Iscjeljenje

Mnogi vjeruju u nadprirodne mo?i, me?utim ništa nadprirodno ne postoji, izvan apsolutne inteligencije. Ako je tako, onda u sebi sadržimo sva mogu?a iscjeljenja.

O ?emu se radi?

Sve što ?ini reakciju tijela kroz poreme?aj otkucaja srca, sve što one?iš?uje krv i zatvara arterije i prirodne kanale u tijelu, stvara neki vid crne rupe. Onog trenutka kada se to mjesto pro?isti, sve se vra?a u normalu.

Mo? iscjeljenja je u formi fascinacije, kada u ne?ijem znanju i iskustvu osjetiš duboku inspiraciju. Bukvalno dolazi do izjedna?avanja tvog neznanja, tvoje bolesti, sa znanjem i ?isto?om iscjelitelja. Od mo?i zra?enja iscjelitelja, od njegovog stupnja ?iste krvi i tijela, od njegove ljubavi ovisi razina tvoje inspiracije.

Me?utim, životna inspiracija može biti samo od onoga što prirodno zra?i. Zato nikakva umjetnina, nikakva sintetika (niti jedan umjetni lijek), ne mogu izlije?iti crnu rupu (bolest).

Svaki umjetni lijek je najprije sumnja onoga tko ga pije. Onaj tko povjeruje u lijek, bukvalno je izlije?en. Ne lije?e tablete, nego tvoja vjera. Mnogo puta je to potvr?eno placebo efektima.

Prema tome, ne treba ti ni vjera ni sudbina, tvoja krv i ?isto tijelo su prirodni u?itelj i iscjelitelj, bolji ne postoji. Sve što je drugo, izvan tebe, nije prvo, uvijek ?e biti drugo, slabije od tebe.

Ni jedan priznati hipnotizer nema mo? hipnotisati potpuno svjesnog ?ovjeka, prije ?e ovaj njega hipnotisati.DUH

U svijetu samo jedno može biti stvarno, to je MATERIJA.

Njena priroda je da se stalno mijenja i tako stvara sve promjene, sve mogu?nosti i ure?uje sve odnose svijeta. Ona ima fizi?ka, metafizi?ka i duhovna svojstva.

Obzirom da si stvoren od te jedinstvene materije svijeta, u tebi postoje sva tri glavna vida materije i uvijek ?eš biti jedinstven, po kodovima DNK stvaranja.

Temeljem znanja i iskustva, materija nije tajna, niti njena stanja, koja su jedno prema drugom, po stvarnosti iluzorna.

Za tebe je zanimljiv onaj dio prostora svijeta gdje živiš, koji ti je blizak u smislu žive prirode.

Ne?e biti višak ako znaš da u tvojim stanicama tijela postoji vakuum, kao duh koji ti prakti?ki podržava život. To je prirodno i jednostavno. Ali nije prirodno i postaje bolesno kada se trudiš da od sebe stvoriš samo duh tijela, bez krute materije, bez mentalnog sadržaja, intelekta, bez mo?i misli. U tom slu?aju naginješ prema duševnom prostoru i tako uranjaš u kompletnu iluziju, što za posljedicu ima poreme?aj prirodnog karaktera i posebno ponašanje, neprimjereno ?ovjeku.

U samospoznaji si okupiran mantrama: duša, duh, energija i uvjerenjem da je tijelo iluzija, da si TI iluzija, tvoja obitelj, posao, djeca, cvijet, potok, obla?i?, sve je predstavljeno kao iluzija, s ciljem da kona?no uroniš u stanje duha. Ali ne možeš ostati u tom prostoru, ipak si ti hodaju?e bi?e u prirodi, sre?eš ljude, pri?aš sa njima, vrijeme se mijenja, ne možeš biti skamenjen i zale?en u duhu.

Mantre su mo?na tehnika za koncentraciju i pažnju misli. Ono što matraš, pretvaraš se u nju. Sebe materijaliziraš u predmet mantre. Od duhovnih mantri, moraš postati duševan pacijent i pitanje je da li ?eš uspijeti izvu?i se iz tog stanja. Upamti da je stanje duha negativno zra?enje ?ovjeka, ako se poistovjetiš s njim, zar ti to treba?

Dovoljno je da se u jednoj minuti podsjetiš na vakuum u tvojim stanicama, recimo pet sekundi. Neka to bude sva tvoja veza s duhom. Drugo vrijeme posveti mislima, jer njihovim utjelovljenjem poprimaš beskrajnu mo? svjetlosti i istine.

Preko svjetlih misli vidiš istinu u svemu, život ti je jasan, jednostavan si, zra?iš pozitivno.

Uz svjetlu misao ima?eš jasno?u uvida što je duh i kada znaš da je to iluzija, on nestaje iz tvog tijela.

Ne smiješ dopustiti da misliš o duhu kao da je on jedina stvarnost, a da si ti iluzija, ako tako misliš, eto razloga za želju, za vjeru, sudbinu, za boga, božanstvo, gubitak kreativnosti, povla?enj od ljudi, mijenjanje karaktera i ponašanja.

Izme?u vakuuma u stanicama (duh) i stvarnog tijela, postoji nešto što te ?ini najrazumnijim bi?em u prirodi. Upravo govorimo o mo?i MISLI, tom biseru, što nitko drugi nema izuzev ?ovjeka.

Zato moraš znati da je misao sve što imaš od života. Preko svjetle misli, evo sada možeš prosvjetliti, biti raspoložan, probuditi ljubav, ponašati se bez ograni?enja karaktera, bez ikakve emotivne reakcije.

Nudim ti da probaš i uvjeriš se SADA.

Svjetla misao nije naporna duhovna tehnika, nego stvarnost svjetle istine, koja ti osvjetljava život, sada, vodite, bez ikakve vjere, bez duše, bez energije, bez boga.

Crkva je zloupotrebila religiju srca ?ovjeka, ljubav i svjetlu misao, pripisuju?i te najviše ljudske kvalitete iluzornom duhu, bogu, nekakvom gospodinu iz tame. Nije bog svemo?, nego ?ovjek koga možeš dodirnuti, zagrliti, nasmijati, rasplakati, rastužiti, uveseliti, u?initi ništavnim i izuzetnim.

Uz svjetlu misao, istina te štiti trenuta?no, iscjeljuješ crne rupe trenuta?no, nestaju boli, vra?a se osmjeh na licu, religija srca se popravlja, osje?aš ljubav iz dubine srca, jednostavno si radostan.

Jedino svjetlim mislima dobijaš potvrdu jednostavnosti života. Sve drugo je napor.

Hajde probaj i uvjeri se, misli u kontinuitetu o istini i svjetlosti: kada udišeš zrak misli o istini, kada izdišeš otrove misli na svjetlost. Tako ?eš shvatiti jednostavno da si ti samo beskrajna misao, beskrajna budnost, a kada ti malo ponestane koncentracije na svjetlost i istinu, ti slobodno zaspi, štitit ?e te budni ego, onaj isti ego negiran u duhu.

Kad shvatiš da si kao ?ovjek negiran u duhu, biti ?e ti jasno s kim imaš posla. Stavi?eš prst na ?elu, to mjesto tre?eg oka odakle si uronio u iluziju duha, osjeti?eš prirodno prizemljenje i nastaviti život u radosti, dovoljno mo?an da se odupreš svim negativnostima.

Uz svjetlu misao ne možeš imati ne?istu karmu, niti poreme?en karakter, niti ego u obrani.

Zar ti to nije dovoljno da praviš jasnu razliku što je iluzija, a što stvarnost tijela (materije op?enito). Sve je stvarnost i kroz jasnu misao, možeš stvoriti naviku da si sveprisutan u tim stvarnostima, da se ne smrzavaš u duhu i da se ne braniš u egu.

Ispada da ?ovje?anstvo tone, da nema ljubavi, da ljudi postaju zombi. To je zato jer su se svi okrenuli nekakvim duhovnim tehnikama, ?ime pojedinac prestaje misliti. Kada ne misliš nema ni života, ni ljubavi, ni radosti. Probaj to i uvjeri se, sve je krivo predstavljeno. Život ti je jasan samo kada si budan, kada misliš. Djeca su više materijalizirana i ne misle. Da je misao loša, zašto bi dijete u?ilo misliti svojom glavom?

To?no je da modelari svijeta smišljaju virtualne zabave djeci da ona ne bi mislila i tako ih sigurno pretvaraju u zombi. Tako su nastala indigo djeca, kristalna djeca, a ve? se ra?aju složenije mutacije neprirodne djece.

I na kraju shvati da preko svjetlih misli štitiš život, najprije srce. Kada jasno misliš, religija srca je prirodna. Kreneš li nešto glupo misliti, eto nemira u otkucajima srca. Zato dobro promisli zbog ?ega imaš poreme?en tlak, zbog ?ega si nekada u strahu, pohlepi, neiskrenosti, mržnji i ponosu. Pitaj se zbog ?ega vjeruješ, a stvaran si. Zbog ?ega si ovisan od sudbine, samo zato što ne misliš konstantno, nego se prepustaš sudbini.

Budnost ?ovjeka je prirodna mo? kao bezuvjetna ljubav koju majka ima prema nejakoj bebi. Što majka radi, jednostavno svjetlo misli o životu bebe i to joj daje mo? da ne mora spavati.

I kada bebi nije dobro, majka misli najbolje i to bebi pomogne. Mo? istine i svjetlosti je najviša na svijetu.

Nemoj bježati od duha, u tebi je, ne?e te pojesti, podržava ti život, ali misli o njemu samo ono što on u stvarnosti jest.

Ako u stanicama tijela trebaš imati vakuum, zbog života, to ne zna?i da trebaš imati vakuum u mislima. Jer što bi ti radio da si u balonu s vakuumom? Umro bi trenuta?no.

Zato se navikavaj jasno i svjetlo misliti, to nije napor, samo se navikni. Odbaci sve tehnike, u?ini život jednostavnim. Pij destiliranu ( ?istu i živu) vodu i hrani se prirodno, onako kako si se hranio u trudno?i - esencijalnim hranljivim tvarima u koloidnom obliku.

Moraš to znati, nemoj nasjedati vjeri i sudbini, ponajmanje iluziji.

Misli jasno i svjetlo, da možeš u svakom trenutku istinito prosu?ivati o svemu. Tako ?eš zra?iti i biti zanimljiv ?ovjek, a ne duševni pacijent zbog duhovnih tehnika.

 

Stranica 2 od 8 Sve stranice