Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Arcturians - kanalizirane poruke

PreskoÄŤi sadrĹľaj

SadrĹľaj:

  1. Arcturians - kanalizirane poruke (trenutno prikazana)
  2. dio
  3. dio
  4. dio
  5. dio
  6. dio
  7. dio

Arcturians - kanalizirane poruke
ARCTURIUS
kanalizirane poruke


Dragi ?lanovi Planetarnog Uzašaš?a,

?estitamo! Vi ste preuzeli i integrirali višu frekvenciju svijetla u vaše zemaljsko vozilo i stopili vaše osobne ?akre sa planetarnim ?akrama Gaje. Zbog toga smo mi Arkturijanci došli da vas podsjetimo na sporazum koji ste napravili s nama prije vašeg dolaska u zemaljsko vozilo. Vi ste bili u više dimenzionalnom Sebstvu i pripremali se za vašu realnost tre?e dimenzije sadašnjeg zemaljskog života, kad ste pozvali nas, Arkturijansku kolektivnu svjesnost. Znali ste da ?e ova realnost biti jako važna, budu?i da ste pristali biti ?lanovi «zemaljske posade» tima Planetarnog Uzašaš?a.

Bili ste svjesni da ?e vam sadašnja realnost dati veliku mogu?nost rasta svjesnosti, ali ste isto tako znali da ?e biti lako izgubiti se u iluzijama tre?e dimenzije i zaboraviti sporazum Duše.

Zbog toga ste nas zamolili da se povežemo s vama ?im budete mogli primiti naš poziv da vas podsjetimo na vaš sporazum. Budu?i da ste uveliko proširili svoju svjesnost, mi smo sada u mogu?nosti da s vama stupimo u vezu. Kad smo se sreli prije vašeg sadašnjeg života, vi ste obe?ali da ?ete podijeliti našu komunikaciju sa što više ljudi. želimo da znate da smo vam zahvalni da kroz vas možemo komunicirati sa ostalima, mi smo potpuno iza vas i u vama.

Sjetite se da nas držite u svijesti u svakom trenutku svog života. Osjetite našu komunikaciju koja ide kroz vašu krunsku ?akru, da bi se pokazala na ekranu tre?eg oka. Provedite našu energiju kroz nožne prste, ruke i srce. Osjetite nas iz središta zemlje i sa ruba atmosfere. Budite Jedno sa Arkturijanskom kolektivnom svjesnoš?u u svakom pokretu, misli, akciji i emanciji. Vidite naše lice kad gledate u ogledalo. Osjetite naš korak kad hodate kroz život i naš dodir kad istražujete svijet. Mi smo uvijek sa vama.

Mi, Arkturijanci, vas želimo podsjetiti da smo mi izabrani od strane Galakti?ke federacije da nadgledamo tranziciju stanovnika Gaje kroz ?etvrtu u petu dimenziju i nadalje. Stanovnici Arkturusa su se izdigli iznad tre?e dimenzije pred mnogo eona, a naša zvijezda ?e uskoro slijediti. Budu?i da smo služili kao staratelji onima koji žele slijediti Put ?iste svjesnosti, u stvari, u sadašnje vrijeme, mnogi od nas su uzeli fizi?ka tijela da pomognu Gajino planetarno uzašaš?e. Budu?i da vibriramo na petoj dimenzije i više, ulazak u zemaljsko tijelo je velika žrtva, ali ju radosno prihva?amo.

NAŠ KORIDOR

Akturijanski koridor je tunel svijetla, koji služi kao me?udimenzionalni portal u petu dimenziju i dalje. To je zbog blizine koridora Arkturusu i našeg drevnog sporazuma da pomognemo onima koji su na putu Uzašaš?a, jer smo izabrani za staratelje. Bi?a koja žele sudjelovati u eksperimentu tre?e dimenzije zemlje, putuju kroz naš koridor. Zatim kad su upotpunili svoj boravak u nižim svjetovima, kroz isti koridor se vra?aju u više dimenzije.

Naš koridor je taj kroz koji osobe prolaze kad se ponovo vra?aju na Zemlju u slijede?e inkarnacije ili idu u druge solarne sustave i dimenzije. Stoga smo mi ?uvari koridora koji služi ne samo kao prolaz kroz koji ljudi idu za vrijeme smrti i ponovnog ro?enja nego i kao usputna stanica za nefizi?ku svjesnost kako bi se naviknula na fizi?ki svijet.
Kad želite boraviti izvan vašeg solarnog sustava i iskusiti druge sustave, vi ?ete to u?initi kroz naš koridor.


PODRŠKA GAJI

MI, Arkturijanci, kao i vi, ?lanovi Planetarnog tima uzašaš?a, smo se obavezali koristiti snagu Bezuvjetne ljubavi, da pomognemo Gaji da ispuni božanski plan i postane planeta pete dimenzije mira i ljubavi. Voljeni ?lanovi Plejada, Sirijusa, Arkturusa, Andromede i Antaresa, kao i Bratstvo i Sestrinstvo Svijetla, an?eosko kraljevstvo, Uzašli majstori, i probu?eni Zemljani, su ujedinjeni da pomognu Gaji u njezinoj transformaciji.

Sjetite se da je klju? vašeg osobnog uzašaš?a u unutarnjem miru i bezuvjetnoj ljubavi, posebno ljubavi vašeg fizi?kog tijela.

Vaše zemaljsko vozilo vam dozvoljava da svoju realnost kreirate svojim mislima i osjetite ?udesne emocije radosti i ljubavi. Sretni smo što vas sada možemo podsjetiti da u ovo vrijeme emocije ljubavi i radosti imaju sposobnost podignuti vašu svjesnost na najvišu mogu?u frekvenciju. Iskustvo nesre?e nije odgovor na vanjske ili unutarnje utjecaje, nego naprotiv, to je znak da je vaša svjesnost pala na nižu frekvenciju.

Kad se suo?ite sa iskustvom «nesre?e» dok vašu svjesnost držite podešenu na frekvenciju vaše Duše/Sebstva, vi to možete uvidjeti kao mogu?nost za rast i proširenje svijesti. To je zato jer iskustvo koje uništava vaš ego je pravi izazov za vašu Dušu. Sa stanovišta vašeg multidimenzionalnog Sebstva, svako iskustvo je nova mogu?nost da ?istite i volite sebe i svoju planetu. To je dnevna povezanost sa višim dimenzijama i s nama, Arkturijancima, koji ?emo vam omogu?iti da potpuno osvijestite Misiju koju ste odabrali u zemaljskoj ?eti Tima planetarnog uznesenja.

O ARKTURUSU

Prije putovanja kroz Koridor, dozvolite nam da vam damo neke informacije o našem svijetu. Arkturus je crvena super zvijezda 36,7 svjetlosnih godina udaljena od Zemlje, u konstelaciji ?izama. Vjeruje se da je to bila jedna od prvih zvijezda koju su uo?ili drevni promatra?i, jer je to ?etvrta najsjajnija zvijezda na nebu. Od nje su sjajnije sam zvijezde Sirijus, Kanopus i Alfa Centauri. Na vašem jeziku Arkturus bi se preveo kao «?uvar medvjeda» zbog blizine Velikog i Malog medvjeda. Ime Arkturus se je prije upotrebljavao za cijelu konstelaciju ?izama.

Mnoge vaše milenije Arkturus se smatrao svjetionikom. Stari Egip?ani su ?izme nazivali «Smat» što zna?i «onaj tko postavlja pravila, pokorava i upravlja», kao i «Bau» što zna?i «onaj koji dolazi»

Arkturs je bio obožavan u vremenima Nila, za vrijeme Venecije u Ankoni. U 13. st. u Indiji, Arkturus se zvao «Svati», «Dobar goer». Rano arapsko ime za Arkturus je bio «Al Haris al Slama», «?uvar raja».

U vašoj mitologiji ….

Crvene super zvijezde poput Arkturusa su prete?e super nove, neutronskih zvijezda i crnih rupa. Zbog toga je Artkturus u zadnjim stadijima svog vidljivog života iz tre?e dimenzije. Budu?i da je Arkturus najsjajnija zvijezda u konstelaciji ?izama, ?esto se zove i Alfa ?izme. Obrazac zvijezda u našoj konstelaciji ?ini oblik zmaja s tim da je Arkturus na dnu. Arkturus je div u dijametru 18 puta ve?i od zemaljskog Sunca, sa ?etiri puta ve?om sun?anom masom i površinskom temperaturom nižom za 1500 stupnjeva, ali mnogo ve?a površina ga ?ini 105 puta svjetlijim od zemaljskog Sunca. Arkturus je stvoren prije 10 milijardi godina u krugu svjetlosti Mlije?ne staze, u generaciji zvijezda prije zemaljskog Sunca. To ga ?ini dvostruko starijim od sun?evog sustava Zemlje i najstariji je objekt vidljiv golim okom.

NAŠI LJUDSKI KANALI

Bilo je mnogo ljudi koji su s nama komunicirali. Edgar Cayce, poznati zemaljski kanal, je saop?io da su Arkturijanci jedna od najrazvijenijih civilizacija naše galaksije. Mi ?edno dopuštamo da je to tako, budu?i da smo mi civilizacija pete i viših dimenzija.

Mi smo tako?er i prototip budu?nosti Zemlje i rado koristimo našu arkturijansku energiju da emocionalno, mentalno i duhovno pomognemo svakome tko nas pozove. Mi smo uvijek raspoloživi da pomognemo svakome tko želi biti planer i dizajner vaše nove nadolaze?e realnosti.

Knjiga «Kju?evi Enocha» opisuje nas kao « središnji programski centar koje fizi?ko bratstvo u ovom univerzumu koristi kako bi upravljalo fizi?kim». Knjiga nas naziva «?uvarima frekvencije svijetla» koji pripremaju ?ovje?anstvo za nadolaze?e «Bratstvo Svijetla», Arkturus je u stvari, žarište znanja, biblioteka koja u?i Zemljane i druga uzdižu?a bi?a kako da se pomaknu iz jedne realnosti u drugu.

Naš sustav ?izme simbolizira starješinu, mudraca, mudrog starog ?ovjeka koji je zainteresiran za skrivene principe uzroka, teorije, ideologije, kako prošlost utje?e na budu?nost. Zbog toga je konstelaciju ?izama simbolizira lik Pustinjaka u tarot kartama. Pustinjak nosi ogrta? sa kapulja?om koji ga prekriva cijelog osim lica i ruku. U desnoj ruci drži fenjer, u lijevoj štap, pored njega na zemlji je zmija.

Oswald Wirth u ?arobnjacima tarota objašnjava da Pustinjak koristi svog psa da tapka po podu i komunicira sa zemljom dok on lagano ide svojim Putem. Umjesto da ubije zmiju, on na nju baca ?ari tako da se ona omota oko njegovog štapa, što nam govori da se ?arobnjak ne boji nižih energija, nego naprotiv, upravlja njima. Svjetlo svjetiljke osvjetljava, otkriva i prodire u unutrašnjost stvari. Pustinjak je majstor koji radi na crta?oj plo?i, stvara to?an plan konstrukcije.

Prije nego što dobije oblik, sve postoji kao apstraktna ideja, namjera. Pustinjak predstavlja misterioznog zanatliju, «crta?a plana», podiza?a skele, koja je neophodna prije po?etka bilo kakve fizi?ke gradnje. Pustinjak je sposoban upravljati radom drugih i razabrati za?etak ljudskog razvoja. Na taj na?in, mi, Arkturijanci, vam pomažemo kreirati za?etak Nove zemlje.

Norma Milanovich je opisala komunikaciju s nama u svojoj knjizi. Mi, Arkturijanci, smo gospo?i Milanovich dali važnu poruku da je osnovni uvjet života u petoj dimenziji bezuvjetna ljubav. Negativnost, strah i krivnja moraju biti prevladane ljubavlju i svijetlom. Mi usko sura?ujemo sa Uzašlim Majstorima i Galakti?kom Federacijom. Mi univerzumom putujemo u našim svemirskim brodovima, koji su jedni od najrazvijenijih u univerzumu, kako bismo štitili i vodili ?ovje?anstvo pomo?u naših telepatskih transmisija, onima koji nas mogu perciprati.

OTVARANJE KORIDORA

9. septembra 2002. energija našeg Arkturijanskog koridora se poja?ala i pomakla tako jako da bi se to moglo opisati kao «kozmi?ki flip flop». Vaše podru?je univerzuma pove?ava svjesnost, rebalansira, ?isti i intenzivira. U ovoj tranziciji dopušteno je našem Arkturijanskom koridoru da se pripremi za svoju višu službu. Dvadeset i sedam dana nakon pomaka mi smo se pre-baždarili da bismo bili prihvatljiviji za svjesnost tre?e dimenzije. Za vrijeme tih dvadeset i sedam dana, re?eno je da ?e biti mo?no spajanje svih dimenzija u savršeno jedinstvo svih dimenzionalnih ulaza. Savršeno jedinstvo dozvoljava otvaranje ulaza u unutrašnjost koridora koji je tamo postojao eonima ali se otvara samo ujedinjenjem dimenzija.

Ovaj unutrašnji ulaz je još otvoren, i ostat ?e otvoren tako dugo dok postoji i jedna osoba, planeta ili realnost tre?e dimenzije spremna da se vrati u više svjetove. Naš koridor u sebi sadrži harmoni?ku rezonancu koja aktivira sje?anje na vašu sposobnost da putujete i komunicirate inter-dimenzionalno. Do septembra 2002, vršilo se uskla?ivanje u svakom od vas koje vam je omogu?avalo sposobnost da shvatite i prihvatite da je SADA vrijeme da se vratite KU?I, u petu dimenziju ili više. Najbolje od svega je da ne morate «napustiti»bilo koji dio vaše voljene realnosti, jer se i Gaja isto tako priprema za svoj povratak KU?I.

Ovaj kanal je bio telepatska komunikacija s nama, Arkturijancima, mnoge godine i ona je dragovoljno podijelila naše komunikacije putem interneta. 2002, kad je postala svjesna da je koridor aktiviran, ona je sebi dozvolila iskustvo da svakodnevno ulazi u koridor, zapisuje svoja iskustva i dijeli ih drugima putem svojih obavijesti. U po?etku procesa, prošla je teška iskušenja mentalnog, emocionalnog i fizi?kog ranjavanja.

Kroz svoja iskustva u Koridoru ona je prošla transformaciju. Me?utim trebali su pro?i mjeseci prije nego što je toga postala svjesna. Duhovno lije?enje je poput kuhanja u mikrovalnoj. Ono se odvija sa odre?enom frekvencijom, a «kuhanje» se odvija iznutra prema vani. Uvijek je u fizi?kom svijetu potrebno «vrijeme» dok u vašoj svjesnosti ne do?e do promjene. Možda su neki od vas bili s njom, ili s drugima, 2002 i imaju sli?no iskustvo. Bilo da ste toga svjsni ili ne, ako ste bili na ovom putovanju kroz Koridor, vi ste vjerojatno sudjelvali na ovom putovanju 2002.

?ak iako je ovo vaše prvo putovanje kroz Koridor, usporedite za trenutak vaš sadašnji život sa životom 2002. god. Frekvencija se je na vašem planetu od tada jako pove?ala. Ve?ina od vas je doživjela neku vrstu transformacije. Kad viša frekvencija svjetla ulazi u vaš oblik, vaša osobna frekvencija raste. Ova pove?ana vibracija uzrokuje ja?u vrtnju ?akri i stanica sve do vaše DNA. Ova pove?ana vrtnja izbacuje niže frekvencije tame, straha, nelagode i bolesti, kako bi vam omogu?ila da prihvatite više svijetla u svoju svjesnost, tijelo, realnost.

Proces izbacivanja tame vam omogu?uje da u vaš sustav prihvatite više svijetla. Ova viša frekvencija svijetla može stvoriti razne simptome transformacije u vašim emocijama, mislima, tijelu, akcijama i realnosti. Me?utim nagrada je da frekvencija vašeg zemaljskog vozila raste i da se vaša svjesnost širi. Zbog ovih promjena, koliko god da su one neugodne, vi ste spremni zapo?eti vaše putovanje kroz arkturijski koridor. U toku vašeg putovanja, vi možete poželjeti da izrazite koliko se je vaš život promijenio ili nije od otvaranja našeg koridora 2002. Mi predlažemo da na to obratite pažnju jer se prizemljeni ljudi ?esto mogu izgubiti u svakodnevnim obavezama i zaboraviti koliko su napredovali.

Dozvolite svojoj mašti da prevlada kako biste mogli ušutkati glasove sumnje, na putovanju vaše svjesnosti u petu dimenziju i više. Ovo je putovanje izvan vremena i prostora. Zbog toga nema napuštanja ili dolaska. Postojat ?e samo ovdje i sada rastu?e svjesnosti osje?aja SEBSTVA. Zato ?vrsto svežite pojas na vašem putovanju kroz arkturijanski koridor.

Mi smo uvijek s vama. ……Arkutijanci.PORUKA OD GAJE

Dragi Zemljani,

Želim vas podsjetiti da ja, Gaja, svjesnost Zemlje, sudjelujem u ovom multidimenzionalnom putovanju. Zahvaljujem vam na pove?anju vaše osobne vibracije tako da možete širiti više frekvencije multidimenzionalnog svijetla sa našom planetom. Zauzvrat, ja ?u vam pomo?i da uzemljite vaša multidimenzionalna iskustva u vaše fizi?ko i planetarno tijelo. Ja, tako?er moram pro?i kroz veliku promjenu i spremna sam za pomak izvan granica tre?e/?etvrte dimenzije.

Pripremaju?i se za putovanje, zamislite da idete u novi dom. Me?utim to nije dom za vaše tijelo nego za vašu svjesnost. Vaša svjesnost prelazi u Svjetlosno tijelo. U stvari vi širite svoju svjesnost u Svjetlosno tijelo jer ?ete vaše zemaljsko tijelo držati na istoj frekvenciji kao moja planeta. Na taj na?in mi ?emo se pomaknuti u petu dimenziju i više kao JEDNO bi?e što smo uvijek i bili.

Razmišljajte o svom Svjetlosnom tijelu kao prekrasnoj sobi na mansardi koju niste nikad koristili, ali je oduvijek bila tamo. Vaše Svjetlosno tijelo je uvijek bilo na «mansardi» vašeg multidimenzionalnog uma, kao što je Atma (Trostruki plamen) vašeg Višeg Srca. Vaše putovanje kroz koridor ?e toliko proširiti vašu svjesnost da ?ete se biti u stanju «prebaciti» u vaše Svjetlosno tijelo iako još djelujete u zemaljskom vozilu u svakodnevnoj, fizi?koj realnosti. Na taj na?in, vi ?ete žive?i svoj svakodnevni život biti oslobo?eni svih iluzija, polariteta i ograni?enja.

Vi ste se polako navikavali na vaše Svjetlosno tijelo prihva?aju?i svijetlo u zemaljsko vozilo i stapali to svijetlo sa mojom planetom. Zbog toga ste uklju?ili i potpuno uzemljili neograni?enu mo? izvora vaše istine, multidimenzionalno svijetlo/elektricitet. Sve što sada trebate je da ga uklju?ite. Zato, pitam vas, da li ste spremni da aktivirate vaše Svjetlosno tijelo?

Ljubav i svijetlo u vama kažu DA, dok vaš unutarnji strah i tama kažu NE. Vaše putovanje kroz koridor ?e vam pomo?i da o?istite ostatke straha koji vas odvajaju od toga da prihvatite svoje više SEBSTVO.

Dajte si vremena da se sjetite ljubavi i radosti mnogobrojnih zemaljskih avantura… Sada više ne trebate blokirati svoja sje?anja, jer ste to radili u ve?ini inkarnacija na mojoj planeti. Vi se ne morate sjetiti detalja drugih realnosti, samo prizovite ljubav svake realnosti koju ste ikada iskusili na mojoj Zemlji.

Osjetite svu ljubav vašeg dugotrajnog odnosa sa mnom, Gajom, kako ulazi u vaše srce i ispunjava vaš um sa prekrasnim sje?anjima….

Dozvolite ljubavi da ispuni vašu svjesnost tako da nema mjesta za strah. Izbacite potrebu da osje?ate strah i nadomjestite ju potrebom da se sjetite ljubavi…

Na taj na?in, vaše Svjetlosno tijelo ?e se tako proširiti da ?ete stalno biti njega svjesni, ono ?e vas voditi i štititi. To što je nekad bilo san sada postaje stvarnost. Neprestanim ?uvanjem i povezivanjem sa vašim Svjetlosnim tijelom i mojim planetom, vi se ne?ete uzdignuti od mene, nego sa mnom. Na taj na?in ?ete olakšati i svjesno iskusiti dugo o?ekivano planetarno uzašaš?e Zemlje. Ništa ne?e biti izgubljeno osim straha i žalosti, kad se Raj na Zemlji uspostavi.

Dok se pripremate da u?ete u Koridor, ponavljajte što ?eš?e: ja sam spreman/na aktivirati moje Svjetlosno tijelo!

Hvala što ste moj partner u stvaranju Nove Zemlje koja se bazira na miru i ljubavi. Zajedno, dragi Zemljani, mi sada putujemo kroz Arkturijski Koridor u nepoznato…. Gaja.

PUTOVANJE KROZ ARKTURIJSKI KORIDOR.

Voljeni, mnogi ?lanovi zemaljskog tima su došli iz razli?itih svjetova (zvijezda/planeta) da preuzmu zemaljsko vozilo kako bi sudjelovali u velikom kozmi?kom trenutku planetarnog uzašaš?a. Naš koridor omogu?ava dolaze?u zraku pomo?u koje se svaki ?lan može ponovo povezati sa svojim multidimenzionalnim SEBSTVOM. Arkturijanski Koridor služi kao ulaz, otpremna stanica, ili kontrolni toranj, poput onih na aerodromima. Mi smo središte, usputna stanica za sve me?u-dimenzionalne istraživa?e. Svi me?u-dimenzionalni putnici putuju kroz naš vrtlog/koridor. Oni ili ostaju ovdje ili idu dalje na druga zvjezdana odredišta.

Mi, Arkturijanci vas želimo podsjetiti da je ?iš?enje vaših svjesnih i nesvjesnih vjerovanja u ograni?enja i odvojenost to što vam omogu?uje da u?ete u Koridor i putovanje izvan tre?e dimenzije, kroz ?etvrtu i petu dimenziju u šestu i sedmu. Svaki put kad u?ete u Koridor, bilo svjesno bilo nesvjesno, nudi vam se ve?a spoznaja, razumijevanje i integracija vaše istine, multidimenzionalnog SEBSTVA. Mi, vaša Arkturijanska obitelj, rado prihva?amo vaš povratak KU?I u više svjetove, iako ih u stvarnosti nikad niste napustili, budu?i da je vaše zemaljsko vozilo samo mali dio vašeg multidimenzionalnog Bi?a.

Nakon otvaranja Koridora 2002, više frekvencije svjetla obasjavaju vašu planetu. Ovo više svjetlo je rasvijetlilo, i nastavit ?e rasvjetljavati skrivenu tamu u središtu vaše trodimenzionalne realnosti. Kad ne-polarizirano, svijetlo više frekvencije pete i viših dimenzija putuje kroz naš Koridor, ono poja?ava «me?uprostor» putovanja kroz naš Koridor i poja?ava prostor izme?u najsvjetlijeg svijetla i najtamnije tame. Jednom kad je to rasvijetljeno, staza izme?u svijetla i tame je otkrivena i veza izme?u dvije krajnosti je uspostavljena. Drugim rije?ima, svijetlo viših dimenzija ?e osvjetljavaju?i polaritete vaše tre?e dimenzije objelodaniti da izme?u njih NEMA odvojenosti. Ovo otkrivenje ?e izazvati kratki spoj matrixa tre?e dimenzije.

Ako vjerujete da živite samo u mraku, vi ste u iluziji da ste ograni?eni u vašoj sposobnosti da širite svijetlo. S druge strane ako vjerujete da živite u svijetlu, vi ste ograni?eni u vašoj sposobnosti da uzemljite svijetlo da biste rasvijetlili i iscijelili svoju unutrašnju tamu. Naša prepreka višim dimenzijama, nepolarizirano svijetlo ?e služiti da otkrije iluziju polarnosti i odvojenosti. Bez odvojenosti postoji SAMO Jedinstvo.

Svako polarizirano razmišljanje, kao što je dobro nasuprot lošem, pravo nasuprot krivom, bogato nasuprot siromašnom, nestaje kad je ovaj put ostvaren. Dobar ?e shvatiti da je on i loš, onaj tko je u pravu ?e shvatiti da je on i u krivu, a bogat ?e shvatiti da je on i siromašan poput ostalih. Okon?anjem polarizacije koncept odvojenosti se gasi. Sve suprotnosti, svi rubovi spektra iskustva ?e biti sjedinjeni tako da možete shvatiti da ste vi obje suprotnosti kao i cijeli spektar.

Uživajte u spoznaji da su vaša stara uvjerenja ograni?ena, jer ako ste imali iskustvo da ste siromašni, u krivu ili loši, lako možete izabrati iskustvo da ste bogati, u pravu ili dobri. Me?utim morate vjerovati da imate mo? spoznati svoje ograni?avaju?e uvjerenje, ili ga ne?ete imati. Vaše misli, bilo svjesne, bilo nesvjesne kreiraju vaša uvjerenja, a vaša uvjerenja kreiraju vašu realnost.

Sa okon?anjem iluzije odvojenosti, vaši osje?aji odvojenosti od vaše istine, više dimenzionalnog Svjetlosnog tijela ?e tako?er nestati, i vi ?ete shvatiti da je vaše Svjetlosno tijelo produžetak vašeg fizi?kog tijela, poput prstiju koji su produžetak vaše ruke. Koncepti odvojenosti i ograni?enja su samo trikovi, iluzije, koje ste vi stvorili kako biste mogli igrati «3D igru Odvojenosti i Iluzije».

Budu?i da ste se osje?ali odvojeni od vašeg višeg SEBSTVA, osje?ali ste se i odvojeni od mnoštva drugih trodimenzionalnih, alternativnih paralelnih realnosti koje su rapršene u prostor/vremenu vaše planete. Izgleda kao da je svaka od ovih realnosti sama i odvojena od drugih. Me?utim, svako prosvjetljenje dovodi do toga da svaki život doprinosi pro?iš?enju Duše.

Ove mnogobrojne realnosti su poput velikog klupka zamršene pre?e, a vaša Duša je nit koja sa?injava klupko. Svaki namotaj pre?e sadrži suštinsku istinu Duše koja je umotana u iluziju tre?e dimenzije. Svaka petlja je oznaka na plo?i 3D igre.

U po?etku ima puno petlji i vi se borite da do?ete do pre?e za duhovnu kreativnost, ali je previše zamršeno i zauzlano. Me?utim sa svakim otpetljanim ?vorom, rasvjetljava se druga jedna realnost odvojenosti i ograni?enja 3D igre i tok Duše je manje sputan.Nakon toga se više duhovno/kreativne snage može slobodno kretati prema preostalim 3D stvarnostima. Postepeno sve više i više igra?a u vašoj igri je oslobo?eno od trodimenzionalne iluzije.

Mi šaljemo ovu poruku vašoj Duši, tako da ona može raspršiti naše svijetlo u svaki dio vas na na?in da ga svako Sebstvo prihvati. Budu?i da vaša planeta raste sve više i više u ?etvrtu i petu dimenziju, vi ?ete postati svjesni vaših drugih realnosti. Tako možete iskoristiti prednosti poraza i pobjeda svakog od igra?a koji živi u vje?nom sada. Na ovaj na?in, mudrost mnogih života se može skupiti u jednoj Jezgri Života, u koju ?e se sliti sve alternativne paralelne realnosti na kraju igre osobnog i planetarnog uzašaš?a.

Kako bi stvari izgledale još konfuznije u vašem polariziranom-3D-mozgu, svaka od vaših mnogobrojnih inkarnacija je imala mnoštvo paralelnih realnosti. Paralelna realnost je paralelni život u malo razli?itoj frekvenciji od vaše inicijalne realnosti, kadgod se radi o trenutku velikih odluka. Na taj na?in vaša Duša može istražiti vašu odluku i akciju u okviru «igre» svakog trodimenzionalnog života. Da olakšamo ovo trodimenzionalnoj svjesnosti, vi obi?no birate da budete nesvjesni u vašim paralelnim realnostima. Me?utim ?esto ih možete sanjati ili maštati o njima. Zbog toga vas podsje?amo da su vaši snovi mašta ?esto sredstva pomo?u kojih komunicirate sa multidimenzionalnim Sebstvom/Dušom.

Vaše putovanje kroz naš Koridor ?e vam pomo?i u vašem procesu shva?anja iluzije polarnosti. Bitno je da shvatite vašu vezanost na polarnosti jer polarnosti stvaraju realnost iluzije odvojenosti i ograni?enja. Kao prvo, kad ulazite u ?etvrtu dimenziju, vaša skrivena unutrašnja tama ?e biti donesena na svijetlo svjesnosti. Kad ulazite u petu dimenziju, otkrit ?ete ravnotežu svijetla i tame. Zatim u šestoj dimenziji, sjedinit ?ete svjetlo i tamu prepravljanjem vašeg tro/?etvero dimenzionalnog holograma. U sedmoj dimenziji srest ?ete svoju Naddušu i ?lanove vaše velike obitelji duše. Putovanjem kroz naš Koridor, obnovit ?ete svjesnost o vašoj multidimenzionalnoj prirodi na putu do sedme dimenzije.

Sa spoznajom i prihva?anjem veli?ine vašeg istinskog Bi?a, vaša trodimenzionalna iluzija, i strahovi koji tu iluziju stvaraju, ?e biti sagledana sa multidimenzionalne perspektive. Sa ovog stanovišta, polariteti koji su nekad uzrokovali odvojenost od SEBSTVA i ograni?enja u vašem životu, postaju vidovi realnosti koji se mogu lako sagledati. Jednom kad su granice emocije/svjesnosti prepoznate, vi možete otkriti središte, gdje je milosr?e ro?eno i gdje po?iva istinska sloboda.

Da li ste sada spremni da u?ete u Arkturijanski Koridor? Zapamtite voljeni, svako putovanje zapo?inje sa jednim korakom, i nastavlja se sa jednim-po-jednim.

Mi smo Arkturijanci.

KORAK PRVI

Ulazak u Arkturijanski Koridor.

U VRTLOGU

Budu?i da ste integrirali svoje multidimenzionalno SEBSTVO u svoje zemaljsko vozilo, što je zna?ajno proširilo vašu svjesnost, sada ste sposobni proširiti svoju realnost izvan granica svog svakodnevnog života.. Nadalje osje?ate se u sebi dovoljno sigurni da možete izlije?iti i osloboditi povrije?enu djecu, tinej?ere, i mlade unutar svoje svjesne i nesvjesne psihe. Ustvari vaša sebstva unutar vas su se postavila ispred vrtloga našeg Koridora. Pogledajte ih sada. Oni su spremni da u?u u vrtlog; oni su spremni da idu KU?I, natrag k SEBI. Pogledajte vrtlog našeg Koridora ispred sebe. U po?etku, on je daleko. Zatim, postepeno, on dolazi sve bliže i bliže, dok kona?no, vrtlog nije to?no ispred vas i u liniji vaših bivših sebstva koja su spremna da se oslobode u u njegovoj transmutiraju?oj mo?i.

Vrtlog sada raste. Što je nekad bila mala vrtložna sila, sada se širi. Postaje ve?a i ja?a. Boje postaju sjajnije i mijenjaju nijanse.

Duboka crvena se mijenja u magenta…

Naran?asta i žuta prelaze u sjajnu mandarinu… Zelena se pretvara u tamno tirkiznu koja se zatim kovitla u akvamarin protkan sa srebrnom.

Ovaj akvamarin se pretvara u tamnoplavu, zatim u ljubi?astu koja treperi i vrti se brže i brže…. Zatim centar vrtloga izgori u bujici bijelog svijetla, koje se odmah ispunjava primjesama zlatnih i srebrnih zraka.

Istovremeno ?ujete da se zvukovi vrtloga poja?avaju i mijenjaju. Ono što je prije izgledalo kao zvuk p?ele, poprima oscilaciju, koja se spaja sa dubokim zujanjem… Ovo zujanje prelazi u ton, a ton postaje spektar harmonija… Ove harmonije rastu oktavu po oktavu sve više i više, kao što centar vrtloga izgara u zlatu i srebru, tako zvu?i i krešendo Muzike Sfera….

Muzika te poziva u vrtlog svijetla i zvuka… Oni su sada spremni da odu, oni dijelovi vas, koji nikada više ne?e trebati postojati, koje vi SEBI više nikada ne?ete DOZVOLITI! Stanite na ivicu vrtloga da biste ih zagrlili i poljubili za oproštaj. Vaši najmla?i su na ?elu, a ostali slijede prema starosti, osim onih koji nose najmla?e koji ne mogu hodati.

Vi želite držati svakoga i oprostiti se s njim, ali snaga vrtloga ih vu?e sve brže i brže dok ne postanu nejasna slika. Sve što možete u?initi je promatrati, kako sve više i više osoba koje ste poznavali nestaje u vrtlogu promjene. Gledate vašu djecu, vaše tinej?ere, mlade ljude, kako nestaju tako brzo da ih jedva možete raspoznati.

Osje?ate kao da ste u tornadu. Tražite okolo da se za nešto uhvatite, ali nema ni?ega – ni?ega osim želje da ostanete na Zemlji i ispunite svoj zadatak. Da, Zemlja je prouzro?ila toliki strah ali i toliku radost. ?esto ste željeli pobje?i od svojih odgovornosti, i nestati u divljini vaših vlastitih iluzija.

Samo želja da ostanete, da ispunite svoj viši zadatak, ?e vas zaštititi da vas ne uvu?e vrtlog pred vama. «Još nije vrijeme!» šap?e glas iz središta vašeg uma. Vi ste dobrovoljci koji su tu za vrijeme velikog putovanja. Oslobodite sada sve dijelove vaše prošlosti koji nisu u stanju sudjelovati u ispunjenju tog zadatka.

Osjetite kako su oslobo?eni unutar vaše svjesnosti. Oslobodite ih jer se bune zbog osude na unutrašnji zatvor straha i boli.

Dozvolite im da iza?u na površinu kako bi mogli biti slobodni, slobodni od stege i ograni?enja, slobodni od tame i straha, slobodni od vremena i ograni?enja koja je ono donijelo.

Postoji kona?na snaga sisaljke, koja je toliko jaka da odriješuje ?ak i vaše žilavo držanje za uvjerenja. Vrtlog vas vu?e sve bliže i bliže. Ispred sebe vidite uragan, u ?ijem je centru potpuna tišina, potpuni mir. Ova tišina vas poziva da u?ete. Da li se usu?ujete? Da li se usu?ujete u?i i ispuniti svoje obe?anje, svoj zadatak? Iskušenje prijeti da iskorijeni privrženost koja vas je uzemljila.

Središte je duboka tišina, kona?ni mir. Kovitlac boja i zvukova koji proizlazi iz njega vas okružuje. Da li se sada usu?ujete i?i? Možete li se samo predati beskona?nom miru i ljubavi koju osje?ate u vrtlogu i sjediniti druge dijelove sebe, koji ne bi mogli više ?ekati? Napokon, vi ste samo jedna osoba.

Malo po malo, vi osje?ate kako ulazite u vrtlog. Ono što je nekad bilo snažno sada je nježno poput ve?ernjeg povjetarca. Ono što je nekad bilo prigušeno, sada je tiho poput prve zrake zore. Unutar vrtloga našeg koridora bit ?e mir, ljubav, pravda i sloboda. Podižete stopalo da napravite prvi korak u središte vrtloga, ali dok to ?inite, osje?ate još jedan trzaj. To je trzaj vašeg obe?anja, vašeg zadatka.

«Ne!» pla?ete tišini koja ?eka. «Ja ne?u odustati. Ja ne?u oti?i dok nisam ispunio/la sve što sam obe?ao/la da u?inim i sve što sam obe?ao/la da BUDEM.»

Odjednom, orkan buke i bujica snage zamjenjuje trenutak tišine i mirno?e. Morate upotrijebiti svu svoju volju da se oduprete povratku – povratku vašoj želji da ispunite što ste obe?ali u?initi – da dovršite osobu kakvom ste obe?ali biti. Vi znate da vrtlogu morate okrenuti le?a, ili se nikada ne?ete mo?i oduprijeti njegovom zovu. U jednom sve?anom trenutku posve?enosti, posve?enosti Božanskom planu, vi se okre?ete prema izazovu kojem ste zaprijetili napuštanjem. Pored sebe osje?ate trenutni oproštaj sa vrtlogom.

U blijesku zlatnog svijetla - otišao je. Vi ste sami.

Ali ?ekajte, ispred vas se stvara vizija. Postepeno, vi shva?ate da je vizija jedna od zraka, zraka svijetla koje silazi iz beskona?nog nepoznatog. Vidite ?udesna bi?a ispunjena svijetlom, ljubavlju i mirom koja plove niz zrake. Tko su ta ?udesna bi?a, ?udite se?

«Mi smo vi» odgovaraju jednoglasno. «Sada kada ste odriješili dijelove sebe koji su patili u tre?oj dimenziji, mi ?emo vas ispuniti dijelovima vas koji su voljeli u višim planovima. Mi smo vi, vidite. Mi smo dijelovi vaše Duše koji su ?ekali ovaj trenutak da otpustite svoju bol i prihvatite svoju slavu – našu slavu.» Jedan po jedan, bi?a svijetla, spuštaju se po zlatnoj zraci i ulaze u vaše srce tako da ih Sada osje?ate u sebi. Mir, Slavu, Harmoniju i, DA, Ljubav sada osje?ate u sebi. Povjerenje i hrabrost, tako snažno, tako ispunjeno mirom.

ULAZAK U ARKTURIJANSKI KORIDOR…..

POZIV ARKTURIJANCIMA

Dragi Arkturijanci,

Unutar sam vašeg kridora ve? neko vrijeme promatraju?i ekstremne polarnosti svjetskih doga?anja. Zapravo polarnosti su o?itije prije pomaka koji sada proživljavamo. Nastojao sam se izdi?i iznad straha i živjeti u ljubavi i suosje?anju. Bilo je teško. Mogao sam osjetiti strah kolektivne svjesnosti, ali znam da želim pridonijeti samo ljubavlju i suosje?anjem.

Dok sam bio u vašem Koridoru, odbacio sam strah i tamu mojih mnogih života kako bih se izdignuo iznad polarnosti. Odvojio sam se tako?er i od osuda i iluzija fizi?kog svijeta. Ovaj zadatak nije bio jednostavan. Zahvaljujem vam što ste bili moje uporište na nebu za koje sam se ?vrsto držao. Sada molim za rije?i mudrosti koje bih mogao podijeliti sa mnogim ustrašenim stanovnicima Zemlje.

Predragi,

Osjetili smo tvoju energiju i prihvatili tvoje napore da pomogneš. Ovu su teška vremena za sve uzemljene. Zbog toga, želimo svima koji su utjelovljeni da ste dobrovoljno prihvatili da budete sada ovdje i mi vam zato zahvaljujemo. Vi ste o ovome bili obaviješteni, znaju?i da ova promjena ne?e uvijek biti lagana.

Mi vam možemo pomo?i, a to i ?inimo, i zapamtite da ništa od ovoga NIJE stvarno! Vi sada proživljavate kona?nu bitku izme?u svijetla i tame, ljubavi i straha, tako da zauvijek izaberete mir i znanje. Mi duboko suosje?amo sa svima utjelovljenima, divimo se vašoj hrabrosti da dobrovoljno prisustvujete ovom sve?anom trenutku preobrazbe u istinsko SEBSTVO.

Odvajanje od trodimenzionalne drame, i istovremeno suosje?anje i bezuvjetna ljubav za sve i svakoga, je inicijacija najvišeg ranga. Mi pohvaljujemo sve vas koji nastojite prihvatiti ovu promjenu jer ste pravi pioniri koji se probijaju kroz divljinu straha i konfuzije.

Mi želimo re?i osobno svakom od vas, mi, Arkturijanci, smo u vama sada i zauvijek. Mi vam šaljemo najvišu frekvenciju ljubavi i suosje?anja, tako da ju možete uzemljiti u vašu svjesnost, vaše tijelo i svakodnevni život. Mi želimo da prihvatite ovaj dar, ne zato jer se bojite, nego zato što zaslužujete to. Vi zaslužujete sre?u, ljubav, ljepotu i neograni?enu avanturu Nove Zemlje.

Zastanite sada na trenutak, sjetite se svog života i vremena kad ste se uspješno suo?ili sa strahom koji obuzima vašu zemlju i ve?inu planete Gaja. Da li sada osje?ate kako su su se osje?ale mnogobrojne životinje kad su gledale kako se njihov okoliš uništava zbog ljudske sebi?nosti? Da li sada osje?ate kako su se osje?ale veli?anstvene šume i doline koje su pretvorena u grubu pustopoljinu? Da li sada osje?ate mnogobrojna stvorenja u oceanima koja su na rubu istrebljenja?

Da, predragi, vi osje?ate planetarnu svjesnost, zato jer je vaša empatija porasla i nije više ograni?ena samo na ljudski rod. Od sad su vaša emocionalna tijela prepuna poruka, ne samo od ljudi nego i od životne sile Gaje, koja ovaj trenutak inicijacije dijeli s vama. Ako shvatite veli?inu ovog vremena bu?enja, možete svoje emocije staviti u perspektivu. Ovime mislimo na planetarnu perspektivu.

Osje?ajte sada sebe kao SVE u vašoj realnosti. Osjetite sve što ste ikad voljeli i željeli doživjeti. Pogledajte budu?nost koju stvarate sa velikom ljubavlju i suosje?anjem, i znajte da staro mora umrijeti a novo se treba roditi. Unutrašnji rad mnogih starih mehanizama koji se zasnivao na pohlepi i željom za mo?i nad drugima, se razotkriva za sve vidljivo. Na taj na?in ?e se pojaviti nova realnost zasnovana na ljubavi, miru, brizi i jedinstvu. U vašim srcima i umovima vi ?ujete lepet krila ptice Feniks, koja izaziva strah da sve mora biti uništeno prije ponovnog ro?enja.

Mi vam sada kažemo, dragi utjelovljeni, smrt prije ro?enja je stara paradigma! Nova paradigma je da nema smrti, postoji samo pretvorba. Vi i vaša cjelokupna realnost se pretvarate u kopiju na višoj dimenziji. Ono što je dobrovoljno ostvareno ne mora umrijeti. Vaša želja da odete od toga što vas plaši, i vaša posve?enost da se povežete samo s onim što vas ispunjava slavom i duhom bezuvjetne ljubavi i bezgrani?ne zahvalnosti, povu?i ?e vas kroz uzak prolaz ogromne promjene osobne i planetarne preobrazbe!

Mi vas stalno držimo u svojoj svjesnosti i pozivamo vas da i vi nas držite u svojoj. Usmjerite svoju pažnju na ljubav, nadu i ?udo novog života. Pogledajte ugradnju u vašem tre?em oku, poput ekrana na vašem ra?unalu, realnost koju želite stvoriti zauvijek. Ova vizija ?e u?vrstiti vašu nakanu da se usmjerite na to što volite i da sebi dozvolite da ne ostvarite ništa manje od toga. Realnost koju ste izabrali percipirati je realnost koju ste izabrali živjeti!

Ne gledajte mnogo problema, osim da na svaki na?in pomognete i date svoj doprinos. Ako pomažete drugima u krizi, bilo da su to ljudska bi?a, životinje, biljke ili minerali, u?inite to sa velikom ljubavlju i suosje?anjem koje mi vidimo u vašim srcima. Vi ste kreatori novog svijeta. Vi ste se inkarnirali na Gaji s vremena na vrijeme da biste vježbali ovaj doprinos. SADA je trenutak za koji ste bili pripremani. Mi smo ovdje da vam kažemo: SPREMNI STE! Mi smo neprestano s vama i pozdravljamo vas jedinstvenom Mantrom: U svakom trenutku svog života ja sam kreator suosje?anja i bezuvjetne ljubavi.

Molimo pozovite nas, Arkturijanci.

KORAK DRUGI

Otkrivanje prekrivene tame niže ?etvrte dimenzije

Predragi, mi koristimo Koridor kao most prema ku?i za naše utjelovljeno mnoštvo. Utjelovljeno mnoštvo je iz razli?itih svjetova (izvornih zvijezda/planeta), kao i iz paralelnih realnosti u kojima su imali oblik pete dimenzije ili više. Naš Koridor omogu?ava sredstva da se ponovo povežete sa drugim inkarnacijama vaše Duše. Arkturijanski Koridor je zvjezdani ulaz, ili kontrolni punkt, kao što su i vaši aerodromi. Mi smo ?vorište, stanica za unutar-dimenzionalne istraživa?e. Svi me?udimenzionalni putnici prvo ulaze u naš vrtlog/koridor. Oni ili ostaju tamo ili idu na druge zvjezdane destinacije.

Pove?ana frekvencija svijetla unutar Koridora odmah širi vašu svjesnost u ?etvrtu dimenziju. Dajte si vremena u sve-prisutnom SADA Koridora da osjetite višu frekvenciju svijetla oko sebe. Naš Koridor je napravljen da pove?a vašu frekvenciju polako i ravnomjerno. Zato, s vašim prvim korakom, frekvencija svijetla je samo pola oktave iznad vaše realnosti tre?e dimenzije, a s drugim korakom je u ?etvrtoj dimenziji. Osjetite lagane trnce u vašem tijelu, umu i emocijama jer vas svijetlo nježno miluje. Ako pažljivo pogledate oko sebe, izgleda kao da ste u oblaku, ali oblak je vrtložni ples boja koje ?ine plava i ljubi?asta. Pogledajte gdje ste i prihvatite kamo idete da biste se predali kada do?ete. Na taj na?in ?ete BITI to što jeste i potpuno prisutni u svom iskustvu.

Svijetlo koje vas okružuje i grli nježno obuzdava vašu skrivenu tamu da iza?e u vašu svjesnost kako bi mogla biti iscijeljena i otpuštena jednom zauvijek. Vaša tama nije dio vas koji je «loš». Naprotiv vaša tama je dio vas koji je ranjen. U ovom ranjavanju postoji strah, koji je vašu vibraciju snizio toliko da ste zaboravili svoje Svjetlosno tijelo.

Vi sada putujete kroz najniže frekvencije ?etvrte dimenzije, poznate kao Niži astralni plan. Budu?i da je to najniža frekvencija ?etvrte dimenzije, ona sadrži tamu svih vaših inkarnacija, kao i tamu/strah koju su iskusila sva stvorenja Gaje. Iz unutrašnjosti Koridora, vi možete sigurno kreirati tunel svijetla kroz Niži astralni plan, kako biste pomogli Gaji u otpuštanju akumuliranih nižih frekvencija straha i tame. Zatim možete lako aktivirati svoje Svjetlosno tijelo kao i Svjetlosno tijelo Gaje.

Vizualizirajte na trenutak Gajino plavo tijelo iznad vas. Možete li vidjeti tamu Nižeg astralnog plana? To je akumulirana tama stanovnika Gaje koji su zaboravili pravu prirodu svoje Duše/SEBSTVA. Promatrajte kako se planeta vrti dok ne stane, njezinu hemisferu, kontinent, zemlju, državu grad, susjedstvo, ku?u i vaše zemaljsko vozilo, tko sudjeluje u vašoj avanturi unutar Koridora.

Koriste?i veliku mo? vaše mašte, napravite tunel kroz ovu tamu tako da pošaljete snop svijetla iz Koridora dolje kroz Niži astralni plan u podru?je Gajinog tijela ?iji ste vi nadzornik.

Zaustavite se na trenutak i osjetite bezuvjetnu ljubav unutar Koridora. Udahnite tu ljubav i izdahnite je kroz tunel koji ste kreirali, u vašu fizi?ku realnost… Kad ponovo pogledate na Zemlju, vidite sve više i više zraka svijetla kroz Niži astral i kroz tamu Gajine aure, budu?i da osje?ate da bezuvjetna ljubav dolazi sa svakom zrakom svijetla….

Zbog ovog osobnog i globalnog ?iš?enja tame, možete doživjeti neke neugodne snove, dok nastavljate s ovom službom u vašem astralnom, no?nom tijelu. Možete tako?er doživjeti spontana sje?anja na neriješena pitanja vašeg djetinjstva i mladosti, odnose u mladosti i u drugim razdobljima života. Ovi ostaci starih zaboravljenih strahova, ljutnji, razo?aranja i boli, izlaze na površinu vaše svjesnosti da biste se s njima suo?ili iz unutrašnje sigurnosti našeg Koridora.
Viša frekvencija svijetla Koridora trenutno pretvara svaku tamu koju otpustite u ?isto svijetlo. Zbog toga, sa svakim iscjeljenjem tame, vi ste sposobni prihvatiti sve više i više frekvencije svijetla kako biste olakšali aktiviranje Svjetlosnog tijela. Budu?i da ste vi ljubljeni ?lanovi Planetarnog tima uzašaš?a, mo?i ?ete ugraditi više frekvencije u vaše fizi?ko tijelo, vašu realnost i vašu planetu kad se vratite svakodnevnom životu. Gaja ?e tako?er pripomo?i vašem procesu, pridonose?i svoje veliko iskustvo, znanje, strpljenje i bezuvjetnu ljubav.

Predragi, svi vi reprogramirate svoje unutarnje senzore tako da možete biti u stalnom kontaktu sa realnostima viših dimenzija. Zbog toga vaša stara prekrivena tama mora iza?i na površinu da bi bila otpuštena. Ova stara tama stvara «statiku». A ova statika otežava da jasno primite poruke sa viših nivoa vašeg SEBSTVA. Dozvoljavanje prekrivenoj drevnoj tami da izroni u vašu svjesnost može stvoriti osje?aj straha. Da biste se tome oduprijeli, nau?ite jednostavno izdahnuti svoj strah.

IZDISANJE STRAHA

Napravite tri duga, polagana, duboka udaha. Sa svakim izdahom, zamislite da se vaša svjesnost širi sve više i više dok ne ispuni sobu.

Napravite tri duga, polagana, duboka udaha. Sa svakim izdahom zamislite da možete vidjeti prostore izme?u ?estica materije vašeg proširenog tijela. Sada, pogledajte pare straha koje vam se približavaju, Mirno ih promatrajte kako prolaze pored vas kroz prostore vaše proširene forme. Ne hvatajte se za strah. Samo mu dozvolite da pro?e kroz vas.

USMJERITE SE NA ONO ŠTO ŽELITE A NE NA ONO ?EGA SE BOJITE

Kada strah više nije vaš neprijatelj, vi lako možete prihvatiti ljubav koja se stalni emitira iz mjesta izme?u straha i ljubavi. Na ovaj na?in po?et ?ete shva?ati da je SVAKA odvojenost iluzija.

Arkturijanci

(Uzmite si jedan ili više zemaljskih dana da integrirate ovaj proces u osobno i planetarno tijelo. Doživljavanje straha SAMO kao energetskog polja, smanjuje njegovu mo? i omogu?ava vam da osjetite svoju unutarnju mo?. Na taj na?in, vi dijelite svoje iskustvo sa mnom, Gajom, kako biste pomogli u našem planetarnom uzašaš?u i dozvolili mi da poja?am proces svojom bezuvjetnom ljubavlju i suosje?anjem.Gaja)


KORAK TRE?I

Osje?anje toka

SREDNJA ?ETVRTA DIMENZIJA

Predragi uzemljeni, želimo vas podsjetiti, da mi dragovoljno i s ljubavlju širimo našu bit CIJELO vrijeme u svjetove tre?e dimenzije. Mi kažemo tro/?etvero dimenzionalna jer je vaša planeta jednom bila ?etverodimenzionalna ali je neravnoteža svijetla i tame Zemlju povukla u tre?u dimenziju. Sada uz pomo? njezinih ljudi, Gaja je pove?ala svoju frekvenciju kako bi ponovo obuhvatila ?etvrtu dimenziju.

Mi smo tu da vas vodimo kroz Arkturijanski koridor tako da možete i dalje pove?avati svoju osobnu i planetarnu frekvenciju do pete dimenzije i dalje. Vi i Gaja ste partneri koji jedan drugoga podupiru i poti?u na putu planetarnog uzašaš?a. Ne bojte se napustiti svoju realnost, jer su samo ograni?enja i strahovi ti koje napuštate. Osjetite sada svoju povezanost sa fizi?kim, kao i sa duhovnim svijetom. Ne možete više ograni?avati svoj osje?aj sebstva u mali fizi?ki oblik i istovremeno se rasprsnuti u slobodi koja vas potpuno ispunjava.

Budu?i da ste preuzeli i integrirali svoje multidimenzionalno sebstvo u vaše zemaljsko vozilo, ne možete više vaše zemaljsko vozilo percipirati samo kao tijelo. Kroz vašu proširenu svjesnost i osje?aj sebstva, vi sada percipirate vaše fizi?ko tijelo kao uzemljuju?u to?ku vaše ogromne multidimenzionalne forme. Vaš humani oblik je položaj vaše budnosti na fizi?kom planu, najguš?i oblik vašeg pravog Bi?a koje se širi izvan prostora i vremena. Zamislite na trenutak vaše SEBSTVO koje je SVAGDJE i UVIJEK….

Ostanite centrirani i mirni u svojoj svjesnosti, u ljubavi i ?isti u svom srcu. Osjetite tako?er i ?isto?u ljubavi i mirno?u Koridora. Vi ste sada u njemu jedan korak dublje, i to što su prije izgledali kao oblaci sada izgleda više kao vrtlog plavo/ljubi?aste boje. Dozvolite vašoj svjesnosti da se spoji sa ovom mješavinom, tako da možete osjetiti tra?ak zvjezdanog svijetla, ?ak i prije nego ga možete vidjeti…

Na po?etku tra?ak je slu?ajan, ali ako polako udišete i izdišete bezuvjetnu ljubav unutar Koridora, zvijezde se po?inju vrtiti u krug koji vas okružuje i grli… Jedna oposebna zvijezda rezonira sa vašim srcem. Ova zvijezda je vaš Dom, realnost koju vaša Duša osje?a ve?u vezanost i žudi da je ponovo posjeti. Osjetite radost sje?anja na vaš pravi Dom….

S druge strane, možete ?uti i glas stare tame koja se još drži ?ak i nakon šro ste poduzeli Prvi korak. Tama vam govori da ne možete biti u Koridoru zvijezda. «Vi trebate zaustaviti ovu glupost i vratiti se na posao, « vrišti strah. Pošaljite ljubav ovim rije?ima, jer znate da je to samo strah… Sa vaše pozicije u zvjezdanom Koridoru, vi možete vidjeti nepremostive «probleme» vašeg svakodnevnog života kao sredstva koja vam pomažu da se probudite. Pozovite bezuvjetnu ljubav koja ispunjava Koridor i pošaljite ju natrag u probleme svakodnevnog života.

Budu?i da ste proširili svoju svjesnost, vi ste svjesni da ste istovremeno i u Koridoru i u fizi?koj realnosti.. Pogledajte na trenutak SEBE u Koridoru, sada pogledajte svoje fizi?ko tijelo iz Koridora… Pogledajte Tok koji VAS povezuje. Osjetite tu Povezanost…Osje?ajte ju cijeli dan.

Osje?ajte tu vezu našeg zajedništva – CIJELI DAN. Arkturijanci

PORUKA GAJE

Dragi Zemljani, dok ste povezani u svom svakodnevnom životu, možete osjetiti simptome transformacije u Tre?em oku i u Krunskoj ?akri. Zato jer se Krunska ?akra širi i prima sve više i više frekvencije, dok se Tre?e oko otvara da percipira više i više realnosti.

Budu?i da punite ove ?akre svijetlom više frekvencije, vrtlog svake ?akre ?e se ubrzavati. Budu?i da svaka ?akra ubrzava vrtnju, ona stvara centrifugalnu silu koja ?e izbaciti niže frekvencije da bi prihvatila više, i vi ?ete po?eti osloba?ati koncepte tre?e dimenzije odvojenosti i ograni?enja i nadomještati ih konceptima pete dimenzije jedinstva i neograni?ene mo?i.

Kroz proces preobrazbe iz starog u novo, možete imati simptome promjene. To može biti osje?aj na vrhu glave poput žmaraca ili laganog svrbeža. Možete otkriti da se teško koncentrirate na zemaljske zadatke, da su vam dosadni ili da vas zamaraju. Ova reakcija na zemaljske zadatke je zbog toga što se vaša svjesnost širi izvan svakodnevne Beta moždane svjesnosti, u Alfa i Teta svjesnost. Zbog toga svoje vrijeme na Zemlji želite provesti ?ine?i samo ono što vas veseli i stimulira vašu kreativnost.

Sa otvaranjem vaše Krunske ?akre, mogu se promijeniti i vaši ciklusi spavanja, može vam trebati više sna ili manje. Vaši ciklusi budnosti i spavanja se mijenjaju zavisno od stimulacije vaše pinealne žlijezde. Možete tako?er otkriti da su vaši snovi i meditacije životniji i prosvjetljeniji nego prije.

Vaši tjelesni simptomi transformacije zbog otvaranja Tre?eg oka mogu biti sinusne glavobolje, vrtoglavice, prehlade, curenje nosa, problemi sa vidom i poteško?e u koncentraciji. Zbog vašeg putovanja kroz Arkturijanski koridor, vi zapo?injete život paralelno u dva svijeta odjednom. Daljnje otvaranje vašeg Tre?eg oka omogu?ava rast percepcije u obliku telepatije, empatije, intuicije, vidovitosti.. što ?e vam dati sposobnost jasne percepcije multidimenzionalne realnosti koja se neprestano širi.

Važno je da se oslanjate na percepciju i slijedite intuiciju. Vi me uvijek možete pozvati, vašu Zemaljsku majku, da uzemljite vaš novi život u moje tijelo, dok se kre?emo zajedno prema zvijezdama.

Gaja

( PS. Molim uzmite si jedan ili više dana da integrirate ovaj proces u svoja osobna i planetarna tijela. Na taj na?in ?ete dijeliti svoje iskustvo sa mnom, tako da vam mogu pomo?i u planetarnom uzašaš?u i poja?ati vaš proces sa ljubavlju i suosje?anjem.)

KORAK ?ETVRTI

Šuplji brod

GORNJA ?ETVRTA DIMENZIJA

Voljeni,

Možda postoji podru?je u vašem životu, koje je bilo stari problem koji se ponavlja. Ovaj «problem» može se predstavljati na na?in koji ne možete ignorirati. Možda ste to stavili na stranu jer ste bili zavarani iluzijom da je to za vas preteško. Me?utim, sada kada ste sagledali svoj fizi?ki život sa multidimenzionalne perspektive Arkturijanskog koridora vi možte vidjeti iznad iluzije i mogu?e rješenje.

U stvari rješenje može biti da dozvolite da vaš stari, probušeni brod potone. Zapravo, kako vaše putovanje koridorom napreduje, mnogi «šuplji brodovi» mogu potonuti. Kako vaše višedimenzionalno svijetlo sve više ulazi u zemaljski život, sve nestabilno ?e se dematerijalizirati (nestati iz vašeg života). Vi ste sebe silili «pokušavaju?i» razriješiti stvari koje su vas zamarale.

Ovaj zamor je zbog toga što niste uravnotežili svoj «izlazni tok» sa «ulaznim tokom». Kad ste zaboravili da «obnovite svoju energiju» prihva?aju?i «ulazni dotok» svijetla viših dimenzija u svoj život, možete postati neuravnoteženi i izgubljeni u svakodnevnim bitkama. Što se doga?a kad ne jedete ili pijete? Što se doga?a kad ne stavite gorivo u vaše vozilo? Dok ste izgubljeni u iluzijama tre?e dimenzije, možete zaboraviti da se vaš duh hrani ljubavlju i svijetlom, isto kao što se vaše tijelo hrani i vozilo troši gorivo.

To je svijetlo viših dimenzija koje ?e rasvijetliti rješenje vaših svakodnevnih problema, kao i dozvoliti vam da otpustite one dijelove vašeg života od kojih više ne morate u?iti. Zbog toga, uzmite si vremena da udišete svijetlo viših frekvencija kojeg u Koridoru ima u izobilju. Osjetite svoju suštinu i u SEBI i u Koridoru. Isto tako SEBE u zemaljskom vozilu… Udahnite Tok multidimenzionalne energije i bezuvjetne ljubavi unutar Koridorove plavo/ljubi?aste mješavine…. Izdahnite ovaj Tok kako biste ga dijelili da uzemljenim dijelom sebe…

Zamislite uzemljeni dio sebe kako udiše ovaj Tok… PONOVO. Sa perspektive Koridora, udahnite Tok multidimenzionalne energije….

Sada, istovremeno: OSJETITE kako Izdišete Tok unutar Koridora… i Udišete Tok poslat iz Koridora…..

Sada sa perspektive uzemljenog sebe, Izdahnite ovaj Tok u svakodnevni život…. Jednom, kad ste ispunjeni priljevom multidimenzionalnog svijetla i bezuvjetne ljubavi, vaš svakodnevni život ?e biti prožet perspektivom multidimenzionalnog SEBSTVA. Ova perspektiva je oslobo?ena ograni?enja iluzije tre?e dimenzije i ispunjena istinom koja treba slobodno te?i iz JEDNOG.

Jednom kad shvatite mo? uravnoteženja dotoka i odljeva, ponovo ?ete posti?i ritam u svom životu. Kad osje?ate ispunjenje svijetlom i kreativnoš?u, lako se možete prebaciti u izljev tako da podijelite svoje svijetlo i izrazite svoju kreativnost. Kad se osje?ate umorno, znajte da je vrijeme da prihvatite više svijetla da biste nastavili sa izljevom. Zapamtite da je dotok iz JEDNOG i nije ograni?en prostorom ni vremenom. Zbog toga nije potrebno vrijeme za dotok. Potrebna je samo vaša namjera da ga prihvatite. Pokušajte provesti dan sa stalnom spoznajom o vašem unutarnjem svijetlu. Kad ste puni svijetla, izljevajte. Kad je svijetlo na niskoj razini uzmite trenutak da stvorite namjeru: «Ja SADA prihva?am dotok mojeg višeg svijetla.» Brzinom misli, više svijetla ?e u?i u vaš sustav i voditi vas kroz dnevno davanje.

Postoje i viši ciklusi dotoka i odljeva. Ponekad je vaš život poput odljeva i imate izobilje energije da kreirate svoju realnost. Drugi put, vaš unutarnji život vas zove i vi trebate u?i u dotok da primite prosvjetljenje i mudrost, za što treba vrijeme i namjera da svoj život živite u dotoku toliko dugo koliko je potrebno.

Budite svjesni TOKA, tako da mu se možete predati u svakom trenutku svog života. Kad osje?ate potrebu da budete aktivni i kreativni, vi ste u odljevu. Kad osje?ate potrebu da budete tihi i zamišljeni, vi ste u dotoku. Ne sudite gdje ste, samo to poštujte, poštujte sebe svugdje i svagda.

Tok vas je sada odveo na po?etak pete dimenzije. Uzmite sada vremena da otpustite SVE šuplje brodove. Ulaskom u petu dimenziju, imat ?ete potrebu otpustiti sav strah i tamu fizi?ke realnosti. Shvatite da vas polaritet straha i tame u vašoj tre?oj dimenziji tjera da svoju svjesnost prebacite na suprotni polaritet ljubavi i svijetla. Ulaskom u više svjetove, imat ?ete potrebu da otpustite potrebu za polarnoš?u i shvatit ?ete da je realnost «izme?u».

Da biste napravili ovaj pomak u svjesnosti, trebat ?ete otpustiti sve osude i vezanosti za probleme materijalnog svijeta. Osu?ivanje vas vezuje za to što sudite i gura vas u konflikt kreiranja «najboljeg» izlaza. Kad ste bili djeca trebale su vam polarnosti života da u?ite kroz rješavanje konflikata. Sada ste odrasli i možete u?iti pomo?u sje?anja na vaše istinsko SEBSTVO. Vi tako?er shva?ate da ste VI kreatori vaše realnosti, tako da možete kreirati realnost slobodnu od iluzija i ograni?enja polariziranog svijeta. Pogledajte unatrag više puta život koji poznate. Pogledajte sebe u vrtlogu našeg Koridora… Osjetite izmaglicu koja se pretvorila u milijun trep?u?ih zvijezda koje vas okružuju i vode. Kako idete naprijed u novi život, svi obrasci vaše prošlosti se osloba?aju. Oslobodite strah blagoslivljaju?i ga s ljubavlju… Osjetite neutralnost me?uprostora koja se nastanila na vašem putu kroz centar Koridora….

Da li ste spremni aktivirati svoje Svjetlosno tijelo, jer vrijeme je SADA? Arkturijanci

( PS. Molim uzmite si jedan ili više dana da integrirate ovaj proces u svoja osobna i planetarna tijela. Na taj na?in ?ete dijeliti svoje iskustvo sa mnom, tako da vam mogu pomo?i u planetarnom uzašaš?u i poja?ati vaš proces sa ljubavlju i suosje?anjem.)

KORAK PETI

Praznina u Petoj dimenziji

VELIKA PRAZNINA PRIJE SVIJETLA

Najdraži,

Mi smo radosni jer ste nam se pridružili i mi nastavljamo naše putovanje kroz Koridor. Sada napredujemo prema petoj dimenziji, ali prvo moramo pro?i Veliku Prazninu. Naš Koridor je poput Praznine, jer je on izme?u svih mogu?ih realnosti, i istovremeno ulaz u svaku od realnosti. Izme?u tre?e i ?etvrte dimenzije i viših svjetova je Velika Praznina, koja je u stvari crna rupa, prolaz u više dimenzije. U ovom slu?aju, to je izraz više dimenzije vaše sadašnje realnosti.

Dimenzije od jedan do ?etiri su fizi?ka/astralna strana Velike Praznine, dok su dimenzije od pete do osme duhovna strana Velike Praznine. Postoji i drugi prolaz prije sedme i osme do dvanaeste. Ovaj viši prolaz nije ništavilo Velike Praznine. Naprotiv To je SVE što jest. Vaše realnosti od pete do sedme vas pripremaju za iskustvo beskona?nih doživljaja, svih u okviru istog SADA, od osme do dvanaeste dimenzije.

Kad djelujete samo sa stanovišta ego/sebstva vaše trodimenzionalne realnosti, vi možete iskusiti samo jednu realnost u vremenu. Me?utim kad proširite svoju svjesnost i obuhvatite ?etvrtu dimenziju, po?inju sje?anja, snovi i iskustva vaših paralelnih realnosti na drugim mjestima i vremenima tre?e i ?etvrte dimenzije. Me?utim vi ?ete se op?enito trebati maknuti u više stanje svijesti i isklju?iti svoj svakodnevni život da biste iskusili druge realnosti.

Drugim rije?ima, kad proširite svoju svjesnost i prihvatite petu dimenziju, mo?i ?ete istovremeno percipirati nekoliko vaših realnosti pete dimenzije. Bez ograni?enja i iluzije nižih svjetova, vaša multidimenzionalna percepcija može biti svjesna nekoliko paraelnih realnosti u istom trenutku. Više dimenzije mogu tako?er lako vidjeti niže, ali treba proširiti svjesnost i vježbati da bi niže dimenzije vidjele više. Vaša povezanost sa vašim multidimenzionalnim SEBSTVOM dozvolit ?e vam uvid i iskustvo mnogih verzija aspekata SEBE.

Me?utim prije nego u?ete u petu dimenziju, morate putovati kroz ništavilo Velike Praznine. Proživljavanje potpunog mraka i ništavila Praznine je potrebno da potpuno otpustite iluzije, ograni?enja i odvojenost polarnosti tre?e i ?etvrte dimenzije. Važno je shvatiti da je to veliki pomak paradigme koju Zemlja sada zapo?inje. Polarnosti poput ljubav/svijetlo i mrak/tama, postaju sve više i više vidljive. Intenzitet ovih poja?anih polarnosti tako frustrira i zbunjuje mase, da skoro nesvjesno, njihova svjesnost se gura u nultu zonu izme?u ekstrema suprotnih polarnosti.

Mnogi duhovni tragatelji na Zemlji su proveli duge periode u potpunoj tami da bi pronašli prosvjetljenje. U Evropi, mistici su gladovali i meditirali u podzemnim tunelima. Egip?ani su ulazili u piramide, Rimljani su boravili u katakombama u dugim periodima gladovanja i meditiranja. Esseni i Taoisti su koristili spilje, dok su Tibetanci ulazili u spilje ogra?ene zidovima u tu svrhu. Razlog za meditiranje i gladovanje u potpunoj tami je bio nau?iti «sebe hraniti» unutarnjim svijetlom. Tako?er bez stimulansa, um po?inje lutati iskonskim i visokim duhovnim stanjima svjesnosti koji su slobodni od vremena i prostora.

Budu?i da ste preuzeli više frekvencije energije/svijetla koje oplakuju Zemlju, i budu?i da planeta sada vibrira višom frekvencijom, to što sada trebate u?initi je vizualizirati duboku tamu Praznine. Sa mo?i imaginacije, možete aktivirati najdublje centre u mozgu da biste svoju pinealnu žlijezdu (krunsku ?akru) povezali sa Univerzalnom energijom, tako da vaša hipofiza (tre?e oko) može primiti ovu kozmi?ku silu i upotrijebiti ju za interdimenzionalno putovanje vaše svjesnosti. Ulaze?i u ?ahuru tame, koja je prirodni poro?ajni kanal, vi sebe pripremate da izronite u novi život.

Da biste ušli u Veliku Prazninu prije pete dimenzije, pogledajte zvjezdani Koridor ispred vas.

Milijuni zvijezda blistaju i vrte se da bi stvorilo zvjezdani put. Da li vidite središte? Ono je potpuno tamno i naizgled bez života. Možete li odbaciti vaše staro razmišljanje da je «svijetlo» bolje od «tame»? Možete li shvatiti da je ova tamna Praznina podru?je gdje možete sebe iskusiti kao bi?e svijetla? Prvo, me?utim morate sebi dozvoliti da budete praznina, ništavilo koje prethodi vašem ponovnom ro?enju.

Poslušajte naše rije?i i osjetite podršku mnogobrojnih zvijezda oko vas dok se pripremate da iskora?ite iz iluzije tko ste bili u istinu tko vi oduvijek jeste. Da li vidite pravo središte Koridora? Ono je potpuno tamno i naizgled bez života. Da biste ušli u mra?nu Prazninu, okrenite svoj um da biste znali svoje istinsko SEBSTVO. Ne mislite! Ne koristite logiku, analizu, ?ak ni percepciju.

Naprotiv, samo IDITE…

Otpustite polarnosti… Otpustite sve iluzije materijalnog svijeta, kao i potrebu da ih «popravite»…

IDITE
IDITE SADA!

Odjednom ste se našli u Velikoj Praznini. Tama je potpuna i praznina apsolutna. Nema ni?ega i nikoga tko bi mogao reagirati. Potpuna je tišina i vi ste sami – sami sa sobom. Zauvijek, vi plutate u ništavilu. Postepeno, bez iluzije osobe ili stvari za koju biste zaka?ili svoj strah, vi shva?ate da je strah iluzija, proizvod vaše fizi?ke realnosti. U Praznini nema ni?ega ?ega se treba bojati osim straha samog.

Lice straha je vaše vlastito, glas straha je vaš vlastiti. «Sje?aš li se ljubavi?»vrišti unutarnji glas vašeg SEBSTVA. Vaš unutarnji glas govori tako tiho da morate potpuno umiriti svoju svjesnost da biste ga ?uli. Sa dubokim udahom vi ste potpuno okruženi ništavilom Praznine i prihva?ate njezinu tamu.

Jednom kad se sjetite da prihvatite prazninu, po?injete sebe duboko doživljavati kao ?istu svjesnost, slobodnu od svih oblika, slobodnu od svih ograni?enja, slobodnu od svih ciljeva. I što je naj?udnovatije, slobodnu od straha. «Da» vi ?ujete sebe kako govorite ništavilu, «Ja se mogu sjetiti ljubavi». Budu?i da se sje?ate ljubavi, vi polako po?injete vidjeti vaše unutrašnje svijetlo, jedinu zraku svijetla koja obasjava tamno nebo.

Budu?i da vaše unutrašnje svijetlo postaje jasnije, tama se postepeno rasvjetljava da bi se otkrilo da niste sami. Oko vas trepere bezbrojne zrake svjesnosti i postepeno postaju sve sjajnije. Sa snagom unutarnje namjere vi se pridružujete ovim svjetlima, i otkrivate da vaše putovanje nije bez odredišta. Vaša rastu?a grupa svjesnih svjetala je na putovanju iz fizi?kog u više i više izraze njihovog Duhovnog SEBSTVA. Svaka prosvijetljena svjesnost je jedan od ?lanova zemaljskog tima. Zajedno, vi svi imate probu za veliku igru planetarnog uzašaš?a.

Budu?i da svijetlo traži svijetlo, vaša grupa je polako vo?ena prema ve?em svijetlu, U po?etku možete osje?ati samo toplinu, prvi osje?aj otkad ste ušli u Prazninu. Budu?i da unutar Koridora nema prostora ni vremena, nemate pojma koliko ste dugo bili na vašem putovanju. Nije važno, u SADAŠNJOSTI vašeg bezvremenskog iskustva, vi osje?ate veliku energiju koja vas poziva da joj se pridružite.

Kad se prilagodite grupi me?udimenzionalnih putnika, vaše ujedinjeno polje vas lako vodi na prag pete dimenzije. Ispred vas je veliki kristal koji izgleda kao grad Kad mu pri?ete otvaraju se širom velika kristalna vrata kako bi vas prihvatila. Svuda, zrake svijetla koje su nekad bili ljudi, gore u prekrasnim Svjetlosnim tijelima.

Ispitajte svoj oblik na trenutak. Pustite svojoj mašti da bude neograni?ena i otpustite guste granice vaše ljudske forme i proširite svoje tijelo na njegovu pravu veli?inu. Vaše Svjetlosno tijelo je Merkaba, Chariot do Boga. U ovom obliku vi lako možete u?i u svaki oblik koji poželite.

Zrake svijetla koje postaju Svjetlosna tijela koja sada uti?u kroz vrata pete dimenzije u Kristalni dvorac. Unutar Kristalnog dvorca svatko od vas ?e biti usmjeren u novo iskustvo. Držite sve što ste upravo iskusili u svom svjesnom umu. Koji oblik želite nastaniti, kamo želite putovati? Cjelokupna realnost je vama na izbor. Arkturijanci

( PS. Molim uzmite si jedan ili više dana da integrirate ovaj proces u svoja osobna i planetarna tijela. Na taj na?in ?ete dijeliti svoje iskustvo sa mnom, tako da vam mogu pomo?i u planetarnom uzašaš?u i poja?ati vaš proces sa ljubavlju i suosje?anjem.)


dio


KORAK ŠESTI
KRISTALNI GRAD

ULAZAK U PETU DIMENZIJU

Dragi ?lanovi Gajinog Planetarnog tima uzašaš?a, mi, Arkturijanci, ponosno izjavljujemo da je svatko od vas SADA pozvan da potpuno probudi svoju svjesnost, mo?, mudrost i bezuvjetnu ljubav vašeg Svjetlosnog tijela. Ovdje u Kristalnom dvorcu, vi ?ete jasno vidjeti da je vaš pravi oblik ?arobno tijelo od svijetla, dok ste još svjesni vaše fizi?ke forme u tre?oj dimenziji. Me?utim, vi u nižim svjetovima još možete biti u iluziji da je vaše istinsko SEBSTVO ograni?eno na vaš fizi?ki oblik.

Raduje nas što vam možemo re?i da je došlo za vas vrijeme da probijete svoju trodimenzionalnu ?ahuru i iza?ete kao multidimenzionalni «leptir» što ste oduvijek i bili. Kako bismo olakšali ovu transformaciju, mi u Kristalnom dvorcu tražimo od svakog od vas da postane svjestan sebe kao Svjetlosnog tijela.

Uzmite si vremena da osjetite svjetlo koje isijava iz vašeg središta da stvori svemirsko vozilo za vaše prostrano multidimenzionalno SEBSTVO. To je svjetlosno vozilo koje ?e vas voziti na vašim mnogobrojnim me?udimenzionalnim putovanjima. Sada tražimo da uzmete isto toliko vremena da budete potpuno svjesni svoje realnosti na Zemlji. Poduzimanjem putovanja kroz naš Koridor, vi ste stvorili paralelne realnosti vašeg fizi?kog života i vašeg života u Koridoru. Obje ove realnosti su stvarne i odvijaju se istovremeno. U jednoj realnosti vi ste ovdje u Kristalnom dvorcu u obliku Svjetlosnog tijela, a u isto vrijeme, vi ste trodimenzionalni oblik ljudkog tijela koji živi na Zemlji.

Ovdje, na ulazu u petu dimenziju, vi ste slobodni od polarnosti odvojenosti kao i od ograni?enja fizi?ke realnosti. Zbog toga se vaša percepcija proširila na iskustvo više od jedne realnosti u isto vrijeme. Sa perspektive Kristalnog dvorca, uzmite vremena da ponovo promotrite vaše ?udesno Svjetlosno tijelo… sada pogledajte dolje na zemlju i promotrite svoje fizi?ko tijelo….

Doživljavajte svoje Svjetlosno tijelo, dok istovremeno doživljavate vaše fizi?ko tijelo… Više dimenzije mogu lako percipirati niže, ali niske dimenzije obi?no ne mogu percipirati više. Me?utim, ako uspostavite stalnu vezu izme?u vaše realnosti ovdje u petoj dimenziji Kristalnog dvorca i vaše paralelne realnosti u tre?oj dimenziji Zemlje, vi možete probuditi vašu ljudsku sposobnost da percipirate više dimenzije.

Nadalje, jednom kad je veza uspostavljena, peta dimenzija VAS može neprestano prenositi svjesnost Svjetlosnog tijela vama koji ste uzemljeni na Gaji. Da biste zapo?eli ovaj proces, pošaljite svoju kreativnu mo? iz pete dimenzije u svoje snove fizi?kog sebstva, udišite bezuvjetnu ljubav u fizi?ko srce, i prožmite vaš ljudski um mudroš?u i znanjem multidimenzionalnog Svjetlosnog tijela.

SADA je vrijeme da se vaše ljudsko sebstvo PROBUDI.

Vaša fizi?ka planeta, zemlja, obitelj, i u stvari cjelokupna vaša fizi?ka realnost treba VAS u vašoj 3D realnosti da aktivirate sjeme vašeg Svjetlosnog tijela i postanete najviši izraz SEBSTVA u svakodnevnom životu. Budu?i da Gaja putuje kroz uzak prolaz u više frekvencije Njezinog SEBSTVA, ona poziva nadglednike zemlje i mora da joj pomognu u bu?enju Njezinog višeg SEBSTVA.

Dragi Svjetlonoše, recite svojim paralelnim, uzemljenim sebstvima, da NEMA više skrivanja vaše mudrosti, mo?i, ljubavi i ogromne kreativnosti. Za vrijeme vaših inkarnacija u dugoj no?i Kali Yuge, vaše svjetlo je moralo biti skriveno, iz ?ega se može zaklju?iti da se vaše istinsko sebstvo poigravalo sa vašim zdravljem. Budu?i da se Gaja, Njezin Solarni sustav i Njezina galaksija vra?aju u Galakti?ki centar, ova era straha i dominacije se okon?ava.

Vaše uzemljeno sebstvo koje živi samo nekoliko godina prije velikog Kozmi?kog Udaha Galakti?kog centra 2012, je blago koje je vaša Duša akumulirala kroz lekcije svih realnosti koje je proživjela na trodimenzionalnoj Zemlji. Ako Vi u vašoj paralelnoj zemaljskoj realnosti pretvorite strah iz ovih mnogobrojnih realnosti u ljubav na suprotnoj polarnosti, mnogo Gajinog drevnog straha ?e se tako?er pretvoriti u bezuvjetnu ljubav. Na ovaj na?in, i osoba i planeta mogu zajedno probuditi Svjetlosno tijelo!

Kroz mnoga stolje?a vašeg svijeta, koncept Svjetlosnog tijela se javljao u mnogim kulturama i nazivao mnogim imenima. Taoizam ga je nazivao «Dijamantno tijelo» ili «Tijelo od žada». Kabala ga naziva «Merkaba», a Tantra «Nerazorivo tijelo», Krš?anstvo ga zove «Slavljeno tijelo», Katolici koriste termin «Duhovno tijelo». Vedanta vaše svjetlosno tijelo zove «Supervodljivo tijelo», a termin «Supernebesko tijelo» se koristi u Sufizmu. Neo-platonizam koristi termin «Sjajno tijelo», dok Hermetizam koristi naziv «Besmrtno tijelo». Krija joga koristi izraz «Tijelo ushi?enja», a Emerald Tablets koristi ime «Zlatno tijelo». Izraz «Svjetlosno tijelo» dolazi od Tibetantskih Budista.

Kao što vidite, koncept svjesnosti u obliku tijela od svijetla je tisu?ama godina živio u sje?anjima duhovnih tragatelja i vo?a. Zbog potencijala ovog tijela u dubini vaše genetske memorije, vi možete lakše prihvatiti oblik Svjetlosnog tijela kao sjedišta za vašu svjesnost.

Najvažnije je da je ovaj potencijal ozna?en kao vaš «junk DNA». «Junk DNA» koja ?ini 97% vaše ljudske DNA, je teško aktivirati dok ste u svom trodimenzionalnom vozilu. Ako nastavite vaše putovanje kroz Koridor, nau?it ?ete kako ?e Galakti?ki udah 2012 mo?i aktivirati ovu junk DNA. Za sada mi ?emo vas pripremiti da svjesno prihvatite i sudjelujete u ovom velikom kozmi?kom trenutku.

BU?ENJE SVJETLOSNOG TIJELA U FIZI?KOM SEBSTVU

Sa stanovišta VAS u Kristalnom dvorcu, pogledajte Vas na Zemlji… Pogledajte duboko, duboko u vaše fizi?ko srce da vidite svoju ATMU, vaš Trostruki plamen Mudrosti, Mo?i i Ljubavi…

Da biste vidjeli ATMU u srcu vašeg fizi?kog vozila, uzmite multidimenzionalni udah vašeg SEBSTVA Svjetlosnog tijela. Udahnite u svoje zemaljsko vozilo Trostruki plamen… Sa prvim udahom budite uro?enu Mudrost vašeg ljudskog sebstva, sa drugim uro?enu Mo? vašeg ljudskog sebstva, sa tre?im uro?enu Ljubav vašeg ljudskog sebstva. Duboko skrivena u Plamenu vašeg zemaljskog tijela, ATMA je za?etak vašeg Svjetlosnog tijela. Ovaj zametak se može vizualizirati kao Unutrašnja Merkaba.

Sa gledišta Kristalnog Dvorca, pogledajte Merkabu u ATMI vašeg fizi?kog srca…

SVJETLOSNO TIJELO IZ PETE DIMENZIJE AKTIVIRA MERKABU FIZI?KOG SEBSTVA

Da biste zapo?eli aktivaciju svog Svjetlosnog tijela u svom trodimenzionalnom životu, koristite multidimenzionalni udah VAS kao Svjetlosnog tijela kako biste probudili unutarnju Merkabu paralelnog, uzemljenog VAS. Iz VAŠEG Svjetlosnog tijela, sa prvim udahom širite svoju ljudsku Mudrost da biste prihvatili Bezgrani?nu Mudrost svog Svjetlosnog tijela… Sa drugim udahom širite svoju ljudsku Mo? da prihvatite Kreativnu Mo? vašeg multidimenzionalnog Svjetlosnog tijela….. Sa tre?im udahom širite svoju ljudsku Ljubav da biste prihvatili Bezuvjetnu ljubav vašeg multidimenzionalnog Svjetlosnog tijela.

SVJETLOSNO TIJELO ŠIRI MERKABU FIZI?KOG SEBSTVA

Da biste proširili svoju untarnju Merkabu, ponovo udahnite iz svog Svjetlosnog tijela u vašu ljudsku ATMU… Sa prvimudahom iz vašeg Svjetlosnog tijela proširite uzemljenu Merkabu izvan vašeg fizi?kog srca i oko vašeg fizi?kog tijela… Sa drugim udahom iz vašeg Svjetlosnog tijela proširite svoju uzemljenu Merkabu iznad vaše fizi?ke glave…. Sa tre?im udahom iz vašeg Svjetlosnog tijela proširite svoju Merkabu ispod vaših fizi?kih stopala….

Sada, umjesto da je Merkaba unutar vašeg uzemljenog sebstva, vaše uzemljeno sebstvo je unutar Merkabe. Iako ?e Merkaba biti nevidljiva mnogima na zemaljskom planu proširena percepcija vašeg uzemljenog dijela može lako osjetiti tijelo od svijetla kako ga vodi i štiti u svakodnevnom životu.

Voljeni u Kristalnom dvorcu, sjetite se da budete strpljivi sa svojim ljudskim sebstvom koje se suo?ava sa velikim promjenama. Nježno recite svom uzemljenom sebstvu da zaboravi što mu drugi govore o tome što da ?ini ili tko da bude. Nježno podsjetite svoje ljudsko sebstvo da se potpuno preda VAMA u petoj dimenziji.

Za kraj, mi Arkturijanci bismo željeli govoriti vama direktno u zemaljska vozila. Dragi uzemljeni, mi preporu?ujemo da koristite svoju uro?enu hrabrost u ovim vremenima velike osobne i planetarne transformacije. Molimo, da sada aktivirate svoje Svjetlosno tijelo sa perspektive fizi?kog sebstva.

FIZI?KO SEBSTVO AKTIVIRA SVJETLOSNO TIJELO SA PERSPEKTIVE TRE?E DIMENZIJE

Uzmite duga?ki, polagani, duboki udah da biste istražili otpor u svojoj svjesnosti prema bilo kojoj osobi, mjestu ili situaciji… Dišite u otpor da ga pretvorite u suosje?anje i zahvalnost za nau?ene lekcije… Sa starim otporom pretvorenim u suosje?anje i zahvalnost dišite u vašu untrašnju ATMU, koja je sada postala multidimenzionalna… UPOZNAJTE svoju neograni?enu MUDROST i izdišite ju u svakodnevnu realnost… BUDITE kreativna MO? i izdišite ju u svakodnevnu realnost… OSJETITE svoju bezuvjetnu LjUBAV i izdišite ju usvakodnevnu realnost….

FIZI?KO SEBSTVO ŠIRI MERKABU IZ PERSPEKTIVE TRE?E DIMENZIJE

Unutar vaše sjajne ATME, pogledajte svoju unutarnju Merkabu, zametak vašeg Svjetlosnog tijela. Pomo?u namjere, proširite svoju Merkabu iznad glave… Proširite svoju Merkabu ispod nogu… Proširite svoju Merkabu ispred, iza i oko vas… OSJETITE svoju Merkabu, vaše Svjetlosno tijelo koje se budi iznad, ispod i oko vas dok kro?ite kroz svakodnevni život…

Sa aktivacijom vaše Merkabe, za?etka vašeg Svjetlosnog tijela, vi ?ete vjerojatno imati neke simptome transformacije poput osje?aja topline unutar tijela. Ovo se doga?a zbog pove?anja frekvencije vaše fizi?ke vibracije. Isto tako možete imati jako živopisne snove o raznim realnostima kojih se ne možete sjetiti. Možete biti umorni od svakodnevnih aktivnosti, i radije gledati u nebo ili lijepi cvijet, biti u prirodi, pjevati, plesati ili izražavati svoju rastu?u kreativnost.
Najbolji lijek za ove simptome je potpuno prihvatiti multidimenzionalno svjetlo poslano iz vašeg Svjetlosnog tijela koje sija u svaku vašu emociju, misao i akciju. Nosite svoju unutarnju Mudrost, Mo? i Ljubav kao novu odje?u i ponosno isijavajte slavu vašeg Svjetlosnog tijela koje se širi. Budite ustrajni u znanju vašeg istinskog SEBSTVA. Stavite sve «neriješene probleme» u Koridor i oslobodite ih straha.Oni ?e vam nakon toga biti vra?eni kao kao predmeti za koje VJERUJETE da možete riješiti.

Mi vam želimo zahvaliti što ste nam se pridružili u našoj «vježbi za 2012» i podsje?amo vas da ste SAVRŠENI, upravo SADA, takvi kakvi ste. Svaki strah, bol, ljutnja i radost koju ste osjetili, u?inili su vas takvim, kakvi danas jeste. Bezuvjetna ljubav za to što ste vi sada i što ste bili. To je mo? bezuvjetnog prihva?anja toga tko ste vi SADA, koja ?e omogu?iti promjenu.

Mi vas ?ekamo u Koridoru, Arkturijanci.

( PS. Molim uzmite si jedan ili više dana da integrirate ovaj proces u svoja osobna i planetarna tijela. Na taj na?in ?ete dijeliti svoje iskustvo sa mnom, tako da vam mogu pomo?i u planetarnom uzašaš?u i poja?ati vaš proces sa ljubavlju i suosje?anjem.)

KORAK SEDMI
UNUTAR KRISTALNOG DVORCA

GALAKTI?KI CENTAR

Voljeni,

Dobrodošli natrag u naš Arkturijanski Koridor. Da ,li uživate u vašem Svjetlosnom tijelu? Vaše Svjetlosno tijelo u Koridoru je ve? pove?alo veli?inu i svjetlost, i mi možemo vidjeti i sjaj vašeg Svjetlosnog tijela koji emitira vaše uzemljeno sebstvo. Mi, Arkturijanci, želimo pomo?i u o?uvanju vaše svjesnosti podešene na bezuvjetnu ljubav, tako da možete ubrzati vašu pretvorbu u Svjetlosno tijelo.

Pred mnogo vremena smo mi prošli tranziciju s kojom se vi sada suo?avate na Zemlji. Zbog toga suosje?amo s vama koji ste svjesni važnosti ovog vremena tranzicije i znamo kako vam je teško dijeliti svoje znanje sa drugima. S druge strane ovo znanje se umnožava ako ga držite u sebi.

Vaša svjesnost osobnog i planetarnog uzašaš?a želi letjeti u nebo kad ju ispalite iz svojih korjena. Me?utim dan potpunog otkrivenja još nije svanuo u vašoj realnosti. Nesumnjivo, jednog dana ?e svatko tražiti svoje znanje, tako da ?e i oni mo?i prona?i svoj put kroz kaos velike transformacije. Promjena može biti zbunjuju?a, ali jednom kad zauzmete pravac, možete ga lako slijediti pomo?u unutrašnjeg kompasa vašeg srca.

Uzmite si vremena da prilagodite svoj unutrašnji kompas bezuvjetnoj ljubavi. Da biste to u?inili, osjetite bezuvjetnu ljubav našeg Arkturijanskog bi?a kako zra?i u vaše Svjetlosno tijelo u petoj dimenziji, kao i u vaše zemaljsko vozilo. Molimo prihvatite ovu ljubav, i dozvolite vašem ljudskom srcu da ju apsorbira i ugradi. Osjetite frekvenciju bezuvjetne ljubavikao polako i sigurno ulazi u svaku vašu stanicu, atom i DNA vašeg zemaljskog vozila.

Opustite se u ovom OSJE?AJU i ZNAJTE da je ljubav bez uvjeta univerzalna vibracija koja lije?i i ujedinjuje cjelokupni život! Voljeni, osje?aj bezuvjetne ljubavi je taj koji ?e usmjeriti vašu svjesnost, pažnju i namjeru kroz konfuziju i kaos koji se javljaju prije velike tranzicije. Održavanje frekvencije svjesnosti ?e vam pomo?i da se osje?ate udobno kad ste iscrpljeni od borbe sa strahom koji prožima vaše prostor/vrijeme. Zato kad strah prijeti da snizi vašu svjesnost, sjetite se okružiti bezuvjetnom ljubavlju.

OKRUŽIVANJE SA BEZUVJETNOM LJUBAVLJU

Osjetite bezuvjetnu ljubav koju mi, Arkturijanci, šaljemo u vaše srce. Uzmite dovoljno vremena da se opustite u ovom osje?aju. Kad ste spremni, izdahnite tu ljubav u svoju atmosferu… Pogledajte ljepotu bezuvjetne ljubavi kako putuje vašim dahom da strah i konflikt pretvori u ljubav i mir…. Promatrajte kako mir pleše sa ljubavlju… Poslušajte zvukove melodije kako plešu kroz atmosferu… Slušajte taj ton sa srcem i dajte mu svoj glas sa slijede?im izdahom… OSJETITE kako tonovi mira i ljubavi rezoniraju u vašem srcu kad ih izrazite sa snagom vašeg glasa… Otvarajte i dalje vašu grlenu ?akru kako biste svojim tonalnim darom obogatili bezuvjetnu ljubav i planetarni mir… A sada imamo poruku od drage Gaje, tako da možete bolje razumjeti ?udesni dar koji ?e uskoro biti vaš nakon dugo o?ekivanog ujedinjenja sa Galakti?kim centrom.

GOVORI GAJA

Dragi Zemljani, tako je veli?anstveno putovati kroz Arkturijanski Koridor. Ja vas vidim u vašim Svjetlosnim tijelima i poduprem vas u slanju ove slike vama koji ste uzemljeni. Da li vidite kako i ja mijenjam svoj oblik i šaljem iz ovog oblika svjesnost u moju fizi?ku planetu? Isto kao što se vi vra?ate svom Svjetlosnom tijelu, tako se i ja vra?am svom Zvjezdanom tijelu.

Ja kažem «vra?anje», za sva bi?a, elemente i Elementale ?etvrte dimenzije moje planete koji su jednom poslani kao kopije njihovog velikog Multidimenzionalnog SEBSTVA u veliku avanturu «Života u nižim dimenzijama». Sada vam kažem da je naša velika avantura na pragu prijelaza u novi, ?ak veli?anstveniji doga?aj. Sigurna sam da ste mnogi od vas upoznati sa Mayanskim kalendarom, koji govori o kraju vremena. Me?utim, ne?e biti kraja.

U stvari, mi ?emo se vratiti. Mi se vra?amo Ku?i u svoj Galakti?ki centar, to?ku iz koje smo krenuli na naše dugo putovanje u niže realnosti vremena i prostora. Jedino što ?e završiti je ciklus. ?injenica je da ?e više od jednog ciklusa sazrijeti za novu fazu.

Mayanski kalendar ozna?ava 2012 godinu kao ispunjenje ciklusa od 26 000 godina, koliko je potrebno da naš Solarni sistem napravi krug oko Mlije?ne staze. Drugi ciklus koji se završava je ciklus od 225 milijuna zemaljskih koji je potreban da se Galaksija Mlije?ne staze okrene oko Centralnog sunca našeg univerzuma. Završava se i 75 000 godišnji galakti?ki ciklus, i 26-milijuna godišnji Zemaljski ciklus.

Svi ovi ciklusi ?e kulminirati prije našeg povratka u Galakti?ki centar. Nadalje, svi planeti našeg Solarnog sutava ?e se ujediniti budu?i da se naš Solarni sustav i cijela Galaksija vra?a na «po?etnu to?ku», to?ku naše predodžbe, kad smo prvi put udahnuti u život od strane Velikog kozmi?kog Daha multidimenzionalnog, živu?eg, inteligentnog i kreativnog vrtložnog vala.

VRTLOŽNI VALOVI

Vrtložni valovi su energija univerzalne kreativne svjesnosti, koji se mogu predvidjeti kao svjetlosna rešetka koja povezuje Zemlju sa Suncem i Galakti?kim centrom. Kad se fokusiramo na svjesno ili nesvjesno «promatranje» naših misli, emocija ili namjere na ove kvantne valove vrtložne energije, oni postaju ?estice koje se zajedno okupljaju da stvore oblik koji odražava svaku našu misao, emociju i/ili namjeru.

Vrtložni valovi svijetla/svjesnosti služe kao komunikacijska mreža koja usmjerava i vodi ljude, planete, sunca, galaksiju i univerzalnu evoluciju. Multidimenzionalni vrtložni valovi koji se baziraju na veli?ini phi (1,6180339) zra?e formu Galakti?kog Centra i spirale kroz «prazan» prostor u cikluse koji se eksponencijalno pove?avaju nalik tome što su pokazali ruski istraživa?i, da harmoni?na vibracija phi, koja se naziva i Zlatni rez i Fibona?ijev niz, utje?e na gra?u prostora i vremena. Vrijeme koje mi doživljavamo, slijedi eksponencijalno manje cikluse, poput otiska prsta unutrašnjih spirala ljušture školjke do njezinog centra. To je centralna to?ka u kojoj «izgleda» da vrijeme nestaje. Na taj na?in Maye govore o «kraju vremena». Me?utim ovaj kraj je tek po?etak, a naš novi po?etak je blizu. U stvari, to je SADA. Naš Sun?ev sistem se vra?a u Galakti?ki centar naše Mlije?ne staze. 2012. god naše Sunce, Sun?ev sistem i Zemlja ?e biti u Crnoj rupi, poznatoj kao Kozmi?ki poro?ajni kanal. Maye su Crnu rupu nazivali «Crna cesta» za «Drvo života».

2012. je davno odre?ena da bude kulminacija stare vizije realnosti i po?etak nove. Me?utim, vrijeme je relativno, NE postoji vrijeme u petoj dimenziji. Osim toga VI ste kreatori svoje vlastite realnosti. Zbog toga svaki od mojih gra?ana, ljudi i ostalih ?e odlu?iti kad je spreman pove?ati svoju svjesnost za novu realnost. Ali ja, Gaja, svjesnost planete Zemlje, sam izabrala 2012 kao vrijeme kad ?u dozvoliti udah vrtložnih valova iz Galakti?kog centra da prenesu moju planetu u petu dimenziju. Moj Tim planetarnog uzašaš?a je strpljivo ?ekao trenutak da mi pomogne i sudjeluje sa mnom u novom po?etku. Mnoge moje ljubljene «izumrle» biljke i životinje su ve? otišle da nastane Novu Zemlju. Nova Zemlja je moje Multidimenzionalno SEBSTVO. Zbog toga je ona uvijek postojala. Nova Zemlja je zbroj svih multidimenzionalnih SEBSTVA osoba, životinja, biljaka i drugih sastojaka mog tijela koji su sudjelovali u našoj ?udotvornoj avanturi života u polariziranoj stvarnosti zasnovanoj na odvojenosti i ograni?enju. Veliko jedinstvo života je uvijek postojalo, jer mi smo od Duha a Duh je neograni?en. Bezgrani?nost nema kraja, kao ni po?etka, nema vremena u vje?itom SADA JEDNOGA.

Mnogi od onih koji odlu?e ostati i nastaviti igrati 3D igru su paralelni životi, otpadaju iz ?lanstva Tima uzašaš?a. Svi vi imate više od jednog fizi?kog izraza vašeg SEBSTVA koji su u ovo vrijeme inkarnirani na Zemlji da se pove?aju vaše šanse za bu?enje. Sa stanovišta pete dimenzije, vi ?ete mo?i biti «Više sebstvo» drugim elementima vašeg SEBSTVA, dok ne budu spremni da vam se pridruže u petoj dimenziji.

Postoje mnogi ?lanovi Tima planetarnog uzašaš?a, koji nisu svjesni svojih obe?anja, li svog Multidimenzionalnog SEBSTVA koje ih je u?inilo. Me?utim svi oni osje?aju porast svjesnosti na planeti Zemlji, kao i u njihovim osobnim životima. U stvari svi oni postepeno pove?avaju svoju svjesnost, iznad polarnosti, koncepta individualne svjesnosti tre?e dimenzije, u koncepte pete dimenzije Planetarne, Galakti?ke i Kozmi?ke svjesnosti.

Sve više i više mojih zemljana otkriva da su oni JEDNO jedan s drugim i sa planetom. U stvari, sadašnji doga?aji u svijetu pozivaju nacije da se ujedine u korist planete. Iako mnogi ljudi svjetske doga?aje vide kao probleme, ja, Gaja, ih vidim kao katalizatore za ispunjenje drevnog proro?anstva.

JEDINSTVO U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

Možete li zamisliti radost osje?aja tog jedinstva u svakodnevnom životu? U stvari, zamislite na trenutak život u jedinstvu sa cjelokupnim životom. , U vašim snovima i meditacijama, dok telefonirate, dok ste zarobljeni u prometu, dok perete su?e, pogledajte oko sebe i zamislite kako bi bilo – kako je SADA- stalno živjeti u radosti, jedinstvu i bezuvjetnoj ljubavi pete dimenzije.

Da li ste iznena?eni time što ste otkrili, usprkos svim promjenama, da to što vi volite je relativno? Da, moji zemljani, vi ne?ete izgubiti ništa i nikoga sa ?im ste povezani ljubavlju. Ljubav je ujedinjuju?a snaga Univerzuma, a VI ste kreator svoje realnosti. Prema tome, vi ?ete nastaviti stvarati i održavati to što volite.

Sre?om, petodimenzionalna Zemlja nema grube granice odvojenosti i rezultiraju?eg straha, prevladavaju?e komponente realnosti tre?e i ?etvrte dimenzije. Budu?i da ste VI kreatori svog života, ?ak i dok održavate formu tre?e dimenzije, vi možete otpustiti iluziju odvojenosti i straha, i izabrati da se fokusirate samo na jedinstvo i bezuvjetnu ljubav. Na taj na?in, vaša svjesnost ?e stalno podešavati vašu pažnju na petu dimenziju i više. Zapamtite, realnost koju ste izabrali percipirati je realnost koju ste izabrali živjeti.

Ve?ina vas je ve? doživjela kvalitetu jedinstva i bezuvjetne ljubavi pete dimenzije u nekim podru?jima života. Stalnim osje?ajem zahvalnosti za ove dijelove pete dimenzije vašeg života, ?e proširiti i održati jedinstvo i bezuvjetnu ljubav u vašem svakodnevnom životu. Ako ste probu?eni, vaša promjena ?e omogu?iti da budete u svjesnosti pete dimenzije iako ste još u trodimenzionalnom zemaljskom vozilu.

Istovremeno vas molim da otpustite svaku osudu onih koji se još bore sa ograni?enjima i uvjerenjima da su žrtve drugih koji nad njima imaju mo?. To što sudite ?ete iskusiti, jer osuda traži pažnju. Zapamtite kad ste u petoj dimenziji, sve ?emu date pažnju se odmah manifestira.

Mi, ljudi i planeta, imali smo dugu rundu «3D igre». U stvari postoje mnoge tro i ?etvero dimenzionalne realnosti kojih je vaša nauka nesvjesna. Me?utim, prošlost više nije vaša briga, a nije ni budu?nost.. naprotiv, u pripremi za vaše novo iskustvo života u petoj dimenziji, vježbajte biti u SADA. Da li ?e trodimenzionalni svijet još biti ovdje? Da li su stijene još tamo kad gledate u nebo? Naravno da jesu.

Proširenjem vaše svjesnosti na petu dimenziju ne zna?i da ?ete izgubiti bilo šta ili bilo koga drugog. Naprotiv, svjesnost pete dimenzije ?e vam dozvoliti da lakše percipirate, doživite i putujete u više dimenzije dok ste još u vezi sa fizi?kim planom. Ako proširite svoju svjesnost na petu dimenziju i više, mo?i ?ete percipirati sve više i više realnosti unutar SADA JEDNOGA. Zbog toga ?ete istovremeno mo?i percipirati realnost pete, ?etvrte i tre?e dimenzije. Svatko od vas ?e izabrati na?in na koji ?e manifestirati svoju petodimenzionalnu zemlju, jer Vi ste kreator svoje realnosti.

ULAZ U PORO?AJNI KANAL

Sada mi dozvolite da vam kažem kako ulazimo u poro?ajni kanal i što ?e se dogoditi kad se na?emo u Kozmi?kom poro?ajnom kanalu. Jedna stvar, bit ?emo okupani u bezgrani?noj mudrosti, kreativnoj, mo?noj i bezuvjetno ljube?oj energiji vrtložnih valova. Ovi valovi putuju po eksponencijalnoj spirali bezuvjetne ljubavi, da bi pove?ali frekvenciju vaše svjesnosti, i sukladno tome vaše kreativne sposobnosti. Zbog toga ?e se, ovi izljevi vrtložnih valova manifestirati u svakoj vašoj misli, osje?aju i namjeri u sve ve?em obimu dok ne postignete ostvarenje pete dimenzije.

Sa ovom velikom mo?i manifestacije dolazi i odgovornost. Pripremaju?i se za ovaj doga?aj, vježbajte se u preuzimanju odgovornosti za svaki dio realnosti koji ste kreirali. Preuzimanje i integriranje vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA, u vaše uzemljeno zemaljsko vozilo, omogu?it ?e vam da proširite svoju svjesnost do Kozmi?ke svjesnosti. Biti u mogu?nosti proširiti svoju budnost da bi prihvatili Kozmi?ku svjesnost, pružit ?e vam veliku mogu?nost da podnesete, integrirate i ujedinite se sa ogromnom mo?i visoko frekventnog svijetla Kozmi?kog daha.

Ja vam ne mogu re?i što ?ete osvariti jer ste vi kreator svoje realnosti. Ja vam samo mogu re?i da ?e vrtložni valovi nositi vaše Svjetlosno tijelo na me?udimenzionalno putovanje i omogu?iti širenje vaše svjesnosti do neslu?enih razmjera. Dok stanje vaše svjesnosti upravlja vašim o?ekivanjima, vaša o?ekivanja upravljaju percepcijom, a vaša percepcija kreira vašu realnost, vi ?ete mo?i doživljavati ili živjeti realnost po vašem izboru.

PROMJENE SOLARNOG SUSTAVA

Iako vam ne mogu re?i što ?ete vi stvoriti, mogu vam re?i što su planete našeg Solarnog sustava stvorile. Nakon Harmoni?nog približavanja 1987. naše Sunce apsorbira sve više i više vrtložnih valova iz Galakti?kog Centra. Zbog toga je sun?ana aktivnost višestruko pove?ana. NASA je provela nau?na istraživanja o tome koliko vremena je potrebno radioaktivnim ?esticama, poput protona, da bi stigle do Zemlje. Sada ovi protoni putuju ?etiri puta brže nego što su oni o?ekivali. Osim toga, Mjesec, Mars, Venera, Jupiter, Neptun i Uran pokazuju zna?ajne promjene u svojim energetskim poljima, zra?enju i atmosferi.

Moja planeta Zemlja, tako?er doživljava velike promjene i u vremenu i u Schumannovoj rezonanci. Scumannova rezonanca je osnovna frekvencija Zemlje ili otkucaj srca. Iako ona u raznim podru?jima varira, desetlje?ima iznosi 7,8 Hz. Zadnji izvještaji govore da je preko 11 Hz i da raste. Neki vjeruju da je promjena Schumannove rezonance uzrok jakih oluja i da je uzrokovana promjenama na Suncu.

Želim vam re?i da su ove oluje tako?er i rezultat našeg približavanja Galakti?kom Centru. Kad se ljudi i planeta približavaju Galakti?kom Centru, utjecaj kreativne energije vrtložnih valova utje?e na svaku ljudsku misao i emociju. Nažalost, zbog mnogih promjena u našoj realnosti, mnogi od mojih ljudi su zapali u strah. Ovaj strah kreira olujnu svjesnost, ?ije su posljedice oluje na planeti.

Sve živu?e stvari su povezane sa mojim elektromagnetskim poljem i životnom silom koju primamo od Sunca. Moje magnetsko polje se širi i omogu?uje život na Zemlji stvaraju?i atmosferu. Ljudi i životinje tako?er imaju magnetsku frekvenciju i bio-polja koja reagiraju na svaku promjenu u mom magnetskom polju. Vrijedi i obrnuto, moja Zemlja tako?er reagira na frekvencije i obrasce ljudi i životinja. U stvari cijeli život na Zemlji sudjeluje u kreiranju mog magnetskog polja. Istovremeno, moje magnetsko polje utje?e na cjelokupan život.

Vidite, cijeli put do DNA, individualne stanice svake osobe, mjesta i stvari je komponenta mog Bi?a, zvanog Zemlja., i moje svjesnosti zvane Gaja. Promjene energije Sunca utje?e na vaš mozak i bioritam, kao što utje?e na moje vrijeme. Postoji nekoliko na?ina na koje možete koristiti svoju namjeru da svjesno doprinosite svojim magnetskim poljem mojoj planeti.

SJEDINJENJE SA ZEMLJOM

Postoji mjesto na vašim tabanima, nedaleko sredine stopala koje je posebno receptivno moje zemaljsko polje. Zbog toga samo hodaju?i po zemlji, možete svjesno stopiti svoje magnetsko polje sa mojim. Ako legnete na zemlju, možete dozvoliti cijelom tijelu da se stopi sa mojim magnetskim poljem. Kroz svjesno spajanje sa planetom vi možete svoju pove?anu frekvenciju dijeliti sa mnom, a ja moju s vama.

Vi se možete sjediniti i sa planetom pomo?u dvije žlijezde u vašem mozgu. Hipofiza, poznata kao Glavna žlijezda, ili Kontrolni toranj za sve hormonalne aktivnosti je smještena izme?u o?iju u prednjem dijelu glave. Ova žlijezda sadrži vašu uro?enu sposobnost da znate istinu i ujedinite svoju viziju Nove Zemlje sa mojom. Druga žlijezda je pinealna žlijezda, koja je smještena više iza, u centru mozga. Vaša pinealna žlijezda je namijenjena da prima dnevne aktivnosti dan i no? i raste i pada ovisno o snazi geomagnetskog polja Zemlje. Ove dvije žlijezde rade u skladu, ne samo da bi otvorile vaše Tre?e oko, nego i da bi vašu osobnu svjesnost ujedinile sa mojom.

Moja Schumannova rezonaca raste do 13 Hz, a tako i vaša. Rezonanca od 13 Hz se naziva Nulta to?ka, frekvencija bezuvjetne ljubavi i vrtložnih valova. Na rezonanci Nulte to?ke, polarnosti tre?e dimenzije ?e se spojiti u centralnu to?ku ujedinjenja SADA JEDNOG.

Ako mi, ljudi i planeta, možemo rezonirati na istoj frekvenciji vrtložnih valova iz Galakti?kog centra, mi možemo maksimizirati našu mo? da stvorimo Novu Zemlju koja se zasniva na jedinstvu, miru i bezuvjetnoj ljubavi. Ho?ete li kreirati posjet petoj dimenziji ili bljesnuti u Svjetlosnom tijelu petodimenzionalne Zemlje? Izbor je vaš. Vi ste kreatori.

SOCIJALNE PROMJENE

Pored velikih planetarnih promjena, postoje velike socijalne promjene. Sve više i više ljudi može ?uti unutarnji glas protiv govora onih koji žive u staroj paradigmi odvojenosti i provo?enju mo?i nad drugima. Unutarnji glas je njihovo Multidimenzionalno SEBSTVO koje vrišti: «Vi zaslužujete živjeti sretan i ispunjen život. Vi zaslužujete BITI najviši izraz SEBSTVA i kreirati život ispunjen mirom i ljubavlju.» Zbog toga, oni koji su teško robijali i dugo patili pod starom paradigmom se ujedinjuju sa drugima da stvore realnost zasnovanu na paradigmi jedinstva i kreativnosti.

Vi, ?lanovi ?ovje?anstva, se po?injete buditi za istinu, koja se probija kroz zastor iluzije. Vi znate da ste vi bra?a i sestre. Vi ne želite voditi rat ili odbaciti život. Pomo?u Interneta vi komunicirate sa ljudima širom svijeta. Imate izvještaj o svemu što se doga?a bilo gdje na planeti. Obmana skrivena u «odre?enim ljudima» i «dalekim zemljama» se sada može lako vidjeti.

Nadalje, vaši problemi sada nisu jedini ili odvojeni, jer znate da svatko pati zbog globalnih obrazaca. Neprijatelj sada ima lice i izgleda poput vašeg. Zbog toga, po cijelom globusu, ljudi se javljaju i rade kao kolektivna svjesnost planete Zemlje da prona?u rješenja za nešto što je nekad bilo nerješivo. Postoji velika mo? u ovom jedinstvu. U stvari, što više ljudi ovlada svojom ?etverodimenzionalnom svjesnoš?u, ovo jedinstvo cijelog života se širi da obuhvati moje ?etverodimenzionalne Elementale zemlje(Gnome), zraka(Silfe), vatre(Salamandere) i vode(Undine).

STAVITE TO U KORIDOR

Dragi Zemljani, želim vam re?i da sam vrlo ponosna na vas. Ja, Gaja vam predlažem, da sve neriješene predmete, bilo individualne, bilo kolektivne, stavite u Koridor. Na taj na?in možete lakše prihvatiti i otpustiti to što ne možete riješiti. Važno je da nastavite sa svojom transformacijom okova prošlosti. Vi ne možete više nositi svoju svjesnost sa osobom, situacijom, mjestom ili stvari koje snižavaju rezonancu ispod one od bezuvjetne ljubavi.

Ja, Gaja, trebam ?lanove Tima planetarnog uzašaš?a da mi pomognu u o?uvanju planetarne rezonance usmjerene na Tok bezuvjetne ljubavi. U ovom Toku, mi možemo lako integrirati vrtložne valove iz Galakti?kog centra da poja?aju našu planetarnu kreativnu mo?. Mi tada tu beskrajnu kreativnu mo? možemo usmjeriti na zajednicu da doprinesemo kreaciji realnosti koja se zasniva na jedinstvu i ljubavi. Molim, otpustite svoje drame i terete trodimenzionalnog života bez ljutnje ili osude. Shvatite da ste jednom i vi bili dijete i ponašali se kao dijete. Sada, moji voljeni, ulazite u zrelost vaše istine, Multidimenzionalnog SEBSTVA koje istovremeno može percipirati tre?u, ?etvrtu i petu dimenziju. Sa bu?enjem ove neograni?ene sposobnosti, vi postajete vo?e koji ?e voditi sva stvorenja moje planete u svjesnost realnosti pete dimenzije Zemlje.

Marljivo nastavite sa svojim svakodnevnim životom znaju?i da ste na vrhu velike transformacije, nastavite uživati to što vam je poznato. Budite u centru SEBSTVA, u centru Koridora, u centru vaše svjesnosti koja se neprestano širi, u centru bezuvjetne ljubavi. To je mjesto unutar ovog centra gdje ?emo mi, ljudi, planeta, Sun?ev sustav i Galaksija zajahati vrtložnu struju iz Galakti?kog centra za povratak Ku?i u našu novu realnost. Mi, ljudi, planeta, sun?ev sustav i galaksija smo strpljivo ?ekali ovaj kozmi?ki trenutak.

Dobro, možda ne strpljivo, ponekad smo ?ekali sretno, ponekad agresivno, ponekad s poštovanjem, ali ?ekali smo jer nismo imali izbora.Ovaj trenutak, o kojem smo slušali milenijima, uvijek je bio u budu?nosti. Zapisan je u kamenu i u drevnim spisima. Taj «jednog dana» dolazi SADA, taj trenutak je OVDJE! U vrijeme Velikog kozmi?kog daha, mi ?emo ponovo stajati ispred vrtloga. Mnogi od nas su stajali ispred Arkturijskog koridora, me?utim vrtlog Galakti?kog centra je tako velik da smo mi poput patuljaka.

Prije mnogo eona, mi smo imali ideju da stvorimo planetu gdje možemo u?iti, voljeti i rasti, ali sada u ovom kozmi?kom trenutku, mi smo došli tu da se sjetimo straha i kaosa koji je prethodio ovom trenutku koji nam dozvoljava da otpustimo svoje vezanosti. Zbog mnogobrojnih iluzija života u tre?oj dimenziji, mnoge živote mi smo vjerovali da je samo fizi?ko stvarno, a da je sve drugo imaginacija, da je tamo negdje Raj ako smo dobri, a da je blizu pakao ako smo loši.

Ovi dobri i loši polariteti ?ine našu realnost fizi?kog plana. Dali su nam nešto na ?emu trebamo raditi i nešto što trebamo izbjegavati. Ali sada se sje?amo da je sve što smo znali u našim srcima i duši istina. U ovom trenutku se doga?a to da je istina ono što nam je re?eno da je iluzija, a ono što nam je re?eno da je realnost, u stvari je iluzija. Otkad je ova tajna skrivana, mnoga Kraljevstva su pala a paradigme se promijenile. ?ak i tada blijedi nagovještaji vizije ovog Kozmi?kog doga?aja su se ponavljali iz života u život, a taj trenutak je zapo?eo SADA.

Da li smo spremni? Što ?e se sada dogoditi? Dok stojimo na ulazu u Galakti?ki centar, što ?emo u?initi sa svom tom Mo?i? Voljeni Zemljani, ostanite u SADA ovog trenutka, jer je to pravi portal vje?nosti. Gaja.

( PS. Molim uzmite si jedan ili više dana da integrirate ovaj proces u svoja osobna i planetarna tijela. Na taj na?in ?ete dijeliti svoje iskustvo sa mnom, tako da vam mogu pomo?i u planetarnom uzašaš?u i poja?ati vaš proces sa ljubavlju i suosje?anjem.)


KORAK OSMI

SJE?ANJE NA VAŠ POVRATAK NOŠENO SNOVIMA

Voljeni, nakon što ste ušli u Koridor, iskustva koja ste imali tamo i koja su bila nedostižna vašem svjetovnom umu ?e vjerojatno prona?i svoj put do vaših snova. Zbog toga bismo vas htjeli pou?iti kako ?ete se nositi sa informacijama iz snova u svakodnevnom životu. Dok spavate vi zatvorite svoju fizi?ku svjesnost i otvarate vašu svjesnost za istinu, realnost viših dimenzija. Drugim rije?ima, kad «idete spavati» vi se odlogirate iz 3D holograma i vra?ate u realnost vašeg SEBSTVA da komunicirate sa višim bi?ima uklju?uju?i i više izraze vašeg SEBSTVA.

Trik je zapamtiti poruku koju ste no?u primili u vašem no?nom tijelu tako da ju možete prevesti svom uzemljenom sebstvu. Vaše no?no tijelo je nalik, a u nekim slu?ajevima i stvarno vaše Svjetlosno tijelo. Vaše no?no tijelo, poznato kao i astralno tijelo, je vaša svjesnost obu?ena u promjenjivu formu. Me?utim, budu?i da je vaše astralno tijelo ?etverodimenzionalno, ono vas vodi samo u ?etvrtu dimenziju. Drugim rije?ima, kad vas vaši novi vode u avanturu pete dimenzije i više, vaša svjesnost ?e biti obu?ena u Svjetlosno tijelo.

Vi se ne morate sjetiti osje?aja da ste bili Svjetlosno tijelo pete dimenzije i više, jer ?ete obi?no u vašim snovima «nositi» formu osobe. Ova osoba može biti ista kao svjetovna, ili osoba druge starosne dobi, dijete, ili možda ?ak i suprotnog spola. Kad je vaša svjesnost slobodna od iluzija i drama vašeg fizi?kog svijeta, može iskusiti realnost bez ograni?enja. Neki od snova su mali «filmovi» dijelova vašeg svakodnevnog života, koje trebate vidjeti druga?ije da biste ih bolje razumjeli. Ovi snovi nastaju obi?no kad ste u sredini ?etvrte dimenzije.

Ponekad ?ete u?initi tkzv. «spasila?ki rad» u nižoj ?etvrtoj dimenziji. Kad ?inite spasila?ki rad, vi u stvari pomažete osobi ili osobama ?ija je svjesnost zaglavljena na nižem astralnom planu. Ovi snovi su ?esto slikoviti poput špijunskih romana ili akcijskih filmova. Vi možete otpustiti ove snove dodirom le?a da biste bili na usluzi svojim zemaljskim drugovima.

S druge strane, posebno dok ste u Koridoru, imat ?ete mnoge snove od sredine do više ?etvrte dimenzije, isto kao i od pete dimenzije na više. Ovo su snovi koje želite unijeti u vašu svjetovnu svjesnost. Prvo ?e ih vaša desna polovica mozga prenijeti kao slike, zatim ?ete ih u podru?ju lijeve polovice mozga prevesti u jezik tako da ih možete zapamtiti. Vaš zemaljski obrazovni sustav vas je nau?io da se sje?ate samo jezi?nog sustava vaše lijeve polovice mozga, a slike vaše desne polovice mogu lako skliznuti u nesvjesno.

Da biste donijeli snove u svakodnevni život trebat ?ete se PROBUDITI za ?injenicu da sanjate, dok još spavate. Tada možete uzeti bilo koji dio sna sa jakom namjerom da ga se sjetite kad se probudite. Tada ga morate brzo zapisati ili ?ete ga izgubiti. Viša dimenzija je ta iz koje primate poruku, lakše je zaboraviti dok spavate. Ovaj zaborav je zbog toga jer postoje mnogi nivoi svjesnosti kroz koje morate donijeti vaš san u svjetovni život.

Otkad ste bili u Koridoru, vaši snovi mogu biti životniji i sa viših dimenzija. Budu?i da ste svjesni viših dimenzija dok ste budni, lakše možete otvoriti portale za više dimenzije dok spavate. Kad donesete poruku sa viših dimenzija u svakodnevni život, možete ju lako integrirati u fizi?ku realnost. Možete ju podijeliti i s drugima. Zapravo, naš kanal je ovu poruku primio u snu. To je kao da imate zip-fajlove, velike fajlove u malim paketima, jedan mali dio sna je kao zip-file koji se može otvoriti i otkriti poruku cijelog sna. Dio sna na koji ste obratili pažnju, ako je u ovom slu?aju ne?ije ime, je ime zip-file-a. Kad se probudite sa imenom zip-filea u svom umu, odmah ga zapišite. Zatim možete otvoriti file pišu?i u «slijedu svjesnosti», na na?in da pristupite informacijama koje sadrži file u tom malom djeli?u sna.

San koji želite donijeti možda ne izgleda važan. To što je važno je da postanete svjesni vašeg istinskog SEBSTVA dok interdimenzionalno putujete u vašem snu. Ova stalna svjesnost SEBSTVA je isti mehanizam koji ?ete upotrijebiti vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA dok ste zapleteni u iluziju tre?e dimenzije. Ako otkrijete svoje SEBSTVO u vašim snovima, vi možete ostati vaše SEBSTVO kroz mnoge iluzije i drame vašeg holografskog tro-dimenzionalnog života.

Jednom kad prepoznate da vi niste vaše istinsko SEBSTVO u dnevnom životu, možete se sukladno tome sjetiti da BUDETE ve?e SEBSTVO od onog koje je jednom zapo?elo 3D igru. Vaše više SEBSTVO ste VI koji ste kreatori vaše 3D igre. Nadalje, budu?i da ste VI kreatori svog života, vi ZNATE da ne trebate igrati sve dijelove, niti ulaziti u neželjene izazove. S druge strane, ako ste zapetljani u neugodnom izazovu, možete se u njemu opustiti i prona?i razlog zašto ste ga kreirali.

Mi razumijemo da ova spoznaja nije laka. Vi ste zaglavljeni u zemlji polarnosti i iluzije kroz mnogobrojne živote. Da, vi ste se vra?ali KU?I, u više dimenzije u vrijeme izme?u inkarnacija, ali ste svaki put zaboravili vaše SEBSTVO. Vrijeme zaborava je prošlo. Kad se možete PROBUDITI u svojim snovima, dok ste još u snu, vi vježbate BU?ENJE iz iluzije ograni?enja vaše svjesnosti na zemljano vozilo tre?e dimenzije.

Naša glavna namjera da vas dovedemo u Koridor je da vam pomognemo u sje?anju da je vaše SEBSTVO sastavljeno od mnogo malih osobnosti. Vi ste poput babuški, malih drvenih lutaka, koje u sebi sadrže sve manje i manje lutke, sve natrpane jedna u drugu. Sve te drvene lutke su zasebne, ali ipak dio velike lutke. Na isti na?in, sve dimenzionalne realnosti u kojima vaša svjesnost trenutno boravi, dio je ve?e cjeline vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA.

Sada na trenutak obratite pažnju kako biste obuhvatili mnogobrojne verzije vašeg bi?a koje proživljava mnogobrojne razli?ite realnosti – sve u istom trenutku SADA. Vaša tro i ?etvero dimenzionalna sebstva, svaki život je jedini život koji imate. S druge strane, vaše Multidimenzionalno SEBSTVO može lako iskusiti sve te realnosti bez da izgubi vezu sa suštinskim SOBOM.

Zbog toga, kad nau?ite donijeti svoje snove u fizi?ku realnost, vi vježbate BITI vaše Multidimenzionalno SEBSTVO. Kako širite svoju svjesnost da BUDETE vaše SEBSTVO, vi po?injete živjeti Kolektivnu Svjesnost i svoje SEBSTVO vidite u cijelom ?ovje?anstvu. To je lagan na?in prema Planetarnoj Svjesnosti na koji možete na?i svoju bit u svakom dijeli?u Zemlje, od kamena ili insekta do orla. Jednom kad otkrijete kako SEBSTVO obuhva?a planetu, možete poduzeti slijede?i korak, prona?i svoju bit u svakom dijelu Galaksije i prihvatiti svoju Galakti?ku Svjesnost. Zatim, ako možete SEBSTVO identificirati sa galaksijom, možete svoje SEBSTVO identificirati sa Kozmi?kom Svjesnoš?u, u kojoj mi Arkturijanci i mnogi drugi uživamo.

Mi, Arkturijanci, imamo duboke korjene u Gaji i otpo?etka smo bili nadglednici. U stvari mnogi od nas su se utjelovili na vašoj prekrasnoj planeti. Neki od nas su se vratili, a neki još ?ekaju da sudjeluju u velikom planetarnom uzašaš?u. Zbog toga je naša svjesnost radosno ušla u vaše snove kako bismo vam pomogli da se probudite za svoje SEBSTVO.

KAP VJE?NOSTI

Svjesnost, poput struje ?iste vode ulazi u vas, ispunjava vas i izlazi iz vas. Sve dok ulazi ?ista, vaše misli, emocije i namjere su ?iste, i to što izlazi iz vas ostaje ?isto. Me?utim, ako zaga?ena voda u?e u struju ili se skriva u vama, ona zaga?uje vodu koja izlazi iz vas i odre?uje vaše iskustvo. Vaša struja svjesnosti je vaše jedino vje?no bogatstvo. Zbog toga ju trebate posjedovati, štititi i ?istiti. Vaša svjesnost je imovina koja sigurno ide s vama dok putujete kroz mnogobrojne promjene i izraze vaše realnosti. U stvari, vaša svjesnost je ta koja kreira promjene i iskustva u realnostima vašeg života.

Samo vi možete sa?uvati svoju svjesnost. Samo ju vi možete zaštititi od napada neželjenog dok putujete kroz realnosti i dolazite u dodir sa bezbrojnim drugim utjecajima. Vi, poput mnogih drugih struja, izabrali ste slijediti Tok natrag u veliki Ocean jedinstva iz kojeg ste došli. Nakon vašeg povratka, ?ime želite doprinijeti ovom Oceanu? Kako ?e se Ocean jedinstva promijeniti kad vaše struja u?e? Da li je vaša struja ?ista ili uprljana vašim vanjskim i unutrašnjim okruženjem? Ako vaša struja kreira vašu realnost, kakvo može biti nešto izvan vas ako je blatnjav vaš unutarnji život? Vi ste ti koji birate to što ulazi u vašu svjesnost. VI ste ti koji moraju pro?i kroz odbijanja i biranja i percipiranja bezuvjetne ljubavi.

Jednom kad znate da ?ete nositi to što dozvoljavate u svojoj percepciji, postat ?ete budniji prema tome ?emu ?ete posvetiti svoju pažnju. Isto tako, jednom kad shvatite da struja koja te?e iz vas ide ispred da kreira realnost koju ste pustili u svoju svjesnost, vaša budnost percepcije ?e postati sve više i više odre?ena. Realnost koju ste izabrali percipirati je realnost koju ste izabrali živjeti. Izbor je vaš. Tako dugo dok je vaša unutrašnja struja jasna puput brušenog dijamanta, vi možete percipirati druge dijamante, kako unutar drugih struje idu prema svojim odredištima. Jednom kad ste dovoljno ?isti da vidite Tok koji vas ujedinjuje sa «drugim» dijamantima, vanjski dijamanti postaju unutarnji dijamanti.

Unutar Toka, unutarnje i vanjske realnosti postaju JEDNO: Sve struje svjesnosti postaju JEDNO. A prošlost i budu?nost su SADA. Svi ekstremi, mjerila i polarnosti se miješaju u JEDNO SADA u vje?nom OVDJE. OVDJE i SADA ste vi struja svjesnosti koja vas sjedinjuje sa Oceanom Duhovnog jedinstva. Vi ste stigli u ocean prema kojem ste tekli. Odavno, kad je vrijeme postojalo, vi ste bili mali individualni izvor. Sada, VI ste ocean. Me?utim, budu?i da ste izabrali dugo putovanje iz bezgrani?nosti do individualnosti i natrag, vi se vra?ate kao individualna Kap bezgrani?nosti u Kozmi?ki ocean jedinstva.

?IŠ?ENJE VAŠE SVJESNOSTI

Budu?i da vas Tok vodi do Galakti?kog centra, svaka misao, osje?aj i namjera ?e se odmah manifestirati. Zbog toga je važno biti Majstor misli i emocija. Biti Majstor ne zna?i ne biti podložan negativnosti. Naprotiv, Majstorstvo zna?i da kad negativnost prijeti da okupira vašu svjesnost, vi odmah možete osjetiti i najmanji znak otpora. Zatim, kao što uredna osoba uzme vrijeme da SADA opere su?e ili složi papire, kao Majstor vi ?ete odmah ?istiti negativnost koja udara na vašu svjesnost. Koji je alat za ?iš?enje vaše svjesnosti? To nije ni metla ni spužva. Ne, to je bezuvjetna ljubav. Kao Majstor, vi ste izabrali da duboko Udahnete bezuvjetnu ljubav i izbacite ju kroz vašu svjesnost u trenutku kad vaš otpor pada.

Mi Arkturijanci razumijemo da dok ste posve?eni svjetovnim odgovornostima, možete biti onemogu?eni da se odmah brinete o svojoj svjesnosti. U ovom slu?aju možete zapamtiti da Udahnete bezuvjetnu ljubav i Izdahnete mir i tišinu dok ulazite unutra za glavno pospremanje.

Za glavno pospremanje:
Pove?ajte vibraciju sobe svije?ama, muzikom i tamjanom..
Možete poželjeti ?itati nešto duhovno, zatvoriti o?i da biste primili poruku ljubavi..
Kad ste spremni pustite ?itanje..
Najbolji na?in za pove?ati vibraciju je u?i u meditativni trans disanjem… Zatvorite o?i i u?ite duboko u sebe… Izdahnite bezuvjetnu ljubav… Izdahnite mir i tišinu…

Jednom kad ste svoju svjesnost ujedinili sa višom vibracijom vašeg SEBSTVA:
Pro?ite kroz um, emocije i tijelo…

Identificirajte svaku negativnost strah ili ljutnju… Udahnite bezuvjetnu ljubav…Izdahnite tu ljubav u izvor negativnosti…

Znat ?ete da je vaša svjesnost ?ista kad potpuno osjetite bezuvjetnu ljubav i potpunu prisutnost u sveprisutnom sada. Tada ?e vaša pažnja biti odmaknuta sa zemaljskog vozila i usmjerena na vaše Svjetlosno tijelo. Zbog toga ?ete se osje?ati svjetliji i prožeti žmarcima. Osjetite svoje Svjetlosno tijelo iznad, ispod, oko i kroz vas… Zamislite sebe kao fizi?ku jezgru vašeg beskrajnog duhovnog Svjetlosnog tijela… Kao što vaše zemaljsko vozilo okružuje kosti, osjetite kako Svjetlosno tijelo okružuje vaše guš?e zemaljsko vozilo. Pustite svoje Svjetlosno tijelo u DNA i svaku stanicu svog zemaljskog vozila…. Osjetite kako se vaše Svjetlosno tijelo širi i postaje ve?e i ve?e sve dok…. Vi ste JEDNO sa svakom Svjetlosnim tijelom na Zemlji.. U Sun?evom sustavu… U Galaksiji… U univerzumu… SLUŠAJTE misli vašeg Svjetlosnog tijela… Osjetite emocije vašeg Svjetlosnog tijela… REZONIRAJTE sa namjerama vašeg Svjetlosnog tijela… MAKNITE svoju svjesnost sa vašeg fizi?kog vozila… PRENESITE svoju svjesnost na Svjetlosno tijelo…

PRENOŠENJE SVJESNOSTI

Kako u?ite sve više i više da svoju svjesnost održavate ?istom, tu radnju možete automatizirati. To zna?i da kao što je vaše disanje i krvotok automatsko, tako je i stalno ?iš?enje vaše svjesnosti. Stanje multidimenzionalne svjesnosti ?e vam dozvoliti da automatski ?istite otrove iz svoje svjesnosti dok se pripremate za svoje osobno i planetarno uzašaš?e. Vi ?ete znati kad je vaša svjesnost na nivou tre?e dimenzije odsustvom vašeg osje?aja bezuvjetne ljubavi, mira i tišine.
Tada ?ete, automatski preusmjeriti svoju svjesnost kako biste ponovo uspostavili vezu sa svojim SEBSTVOM. Toliko dugo koliko ste povezani sa svojim Multidimenzionalnim SEBSTVOM, vaš automatski filter za niže frekvencije ?e biti u funkciji. Pod filterom za niže frekvencije podrazumijevamo da kad percipirate niže frekvencije, ako želite na njih ne?ete reagirati niti odgovoriti. Drame i iluzije tre?e dimenzije ?e se tada pojavljivati pred vama kao pokretne slike. Na kraju, kad budete spremni, više ne?ete trebati percipirati niže frekvencije osim da ponudite pomo? i iscjeljenje, budu?i da ?e vaša primarna svjesnost biti preusmjerena sa vašeg zemaljskog vozila na Svjetlosno tijelo. Zapamtite, vaše Svjetlosno tijelo jest i oduvijek je bilo oko vas ali ste ga mogli perciprati samo kroz petodimenzinalnu svjesnost. Jednom kad ste proširili svoju svjesnost na petu dimenziju, možete lako perciprati svoje Svjetlosno tijelo, ali morate zatvoriti o?i da ne biste bili ometeni od percepcija tre?e dimenzije. Sa svjesnoš?u pete dimenzije osjetit ?ete da frekvencija vaše forme raste, jer se vaše Svjetlosno tijelo širi i integrira u fizi?ku realnost.

Budu?i da se vaše Svjetlosno tijelo širi sve više u vašu realnost, ono postaje vaša Merkaba, vaš prostorno/vremenski brod za me?udimenzionalno putovanje. Kao prvo, vi ?ete premjestiti vašu individualnu svjesnost na individualnu Merkabu. Zatim ?ete ujediniti svoju osobnu Merkabu sa Gajinom, planetarnom Merkabom kako biste proširili svoju Individualnu svjesnost i prigrlili Planetarnu svjesnost. Vi tada možete izabrati da sjedinite planetarnu Merkabu sa Merkabom Mlije?ne staze da biste svoju svjesnost proširili na Galakti?ku svjesnost. Jednom kad osjetite veliko JEDINSTVO Galakti?ke svjesnosti, možete izabrati ujedinjenje vaše galakti?ke Merkabe sa univezalnom kozmi?kom Merkabom kako biste iskusili Kozmi?ku svjesnost.

Na ovaj na?in, Gaja i njezini stanovnici, od kojih mnogi nisu ljudi, mo?i ?e poduzeti kona?nu avanturu kreativne mo?i vrtložnih valova koji dolaze iz Galakti?ke maternice.

REALNOST KOJU STE IZBRALI PERCIPIRATI JE REALNOST KOJU STE IZABRALI ŽIVJETI

Sa vaše perspektive ovdje u Kristalnom dvorcu na ulazu u petu dimenziju , vi možete vidjeti vašu zemaljsku ograni?enu realnost kroz multidimenzionalnu percepciju vašeg aktiviranog Svjetlosnog tijela. Ipak, dok gledate dolje na fizi?ku inkarnaciju u kojoj ste bili dovedeni u naš Koridor, možete vidjeti podru?ja svog života koja rezoniraju sa tre?om, ?etvrtom ili petom dimenzijom. Dok ste u našem multidimenzionalnom Koridoru uzmite si vremena da promotrite zemaljski život i prona?ete elemente vaše realnosti koji rezoniraju sa svakom od ovih dimenzija.. Odre?ena podru?ja vašeg života su još uvijek ispunjena sukobima, dramom ili ako ho?ete dosadnim obavezama. Ova podru?ja su još trodimenzionalna. Promotrite na trenutak ova podru?ja svog života… Kako se osje?ate kad ste u ovim podru?jima vašeg života? Druga podru?ja su ispunjena zabavom, kreativnoš?u i smijehom. Ova podru?ja su uglavnom ?etverodimenzionalna. Promotrite na trenutak ova podru?ja vašeg života. Kako se osje?ate kad ste u tim podru?jima vašeg života….

Kona?no odre?ene aktivnosti, osobe, mjesta ili ?ak stvari vam daju osje?aj kao kad ste u Koridoru ili njegovom Kristalnom dvorcu. Ova podru?ja vašeg života su ispunjena bezuvjetnom ljubavlju. Zbog toga ona imaju petodimenzionalnu rezonancu. Promotrite na trenutak ova podru?ja vašeg života… Kako se osje?ate kad ste u tim podru?jima vašeg života…Da, to daje osje?aj jedinstva, mira i bezuvjetne ljubavi. Ako izaberete percipiranje ovih dijelova vašeg života bez sumnje ?ete napraviti pomak u petu dimenziju. Ovo ?e se dogoditi zato jer realnost koju ste izabrali percipirati je realnost koju ste izabrali živjeti. Kad primarno izaberete biti u petoj dimenziji svog života, vi ?ete prirodno, bez napora, uskladiti svoju svjesnost na petu dimenziju. Zatim ?ete prirodno, bez napora, automatski izabrati život u realnosti pete dimenzije.

Ovo uskla?ivanje vaše percepcije na petu dimenziju ?e postati lakše i lakše ako se potpuno predate svom Multidimenzionalnom SEBSTVU i vašem priro?enom Svjetlosnom tijelu. Elementi, ideje, pri?e i misli koje uzrokuju vaše stare reakcije straha ?e sve brže biti otpuštane iz djelokruga vaše pažnje. Na ovaj na?in, vaša o?ekivanja, zapažanja i kreacija ?e biti usmjerena na petu dimenziju. Vidite, sve frekvencije vaše realnosti su unutar SADA. Vi možete posjetiti verziju tre?e, ?etvrte ili pete dimenzije vašeg života samo usmjeravaju?i svoju pažnju u tom pravcu. U stvari ovo je, kako VI u vašem Multidimenzionalnom SEBSTVU, An?eo, Elohim, Uzašli majstor i van-zemaljac sa više dimenzije biraju percipirati vaše trodimenzionalno uzemljeno sebstvo. Da, VI imate mnogo realnosti u kojima ste bi?e više dimenzije. Vi ?ete se po?eti ponovo povezivati sa ovim realnostima kako vaše uzaša?e napreduje.

Iz realnosti tre?e dimenzije u kojoj ste se probudili, vi možete pozvati ova bi?a, više dimenzionalne aspekte svog SEBSTVA, samo uskla?ivanjem svoje svjesnosti na tu dimenziju i usmjeravanjem svoje pažnje u tom pravcu. Vi se možete sresti i sura?ivati s bi?ima koja su vam nepoznata pozivaju?i ih i uskla?uju?i svoju svjesnost sa petom dimenzijom i više.

PRIJELAZ ISPUNJEN BEZUVJETNOM LJUBAVLJU

Kako nastavljate u petu dimenziju, vi ?ete održavati sve aspekte pete dimenzije vaše sadašnje realnosti. Zbog toga ne?e biti gubitka, jer ?ete uzeti sa sobom ono što bezuvjetno volite. Ne, ne?ete uzeti svoju trodimenzionalnu ku?u, jer je to stvar. Drugim rije?ima, ako je ova «stvar» ispunjena bezuvjetnom ljubavlju JEDNOG, ona je postala petodimenzionalna stvar. U stvari, trodimenzionalni hologram vaše ku?e ne?e do?i s vama. Me?utim, svaka holografska slika rezonance pete dimenzije i iznad ?e lako prije?i s vama. Na taj na?in vi ?ete uza?i okruženi svime što vi bezuvjetno volite. Ne brinite o tome što s vama ne može prije?i. Obi?no je to podru?je vašeg života ispunjeno iluzijama i skrivenim strahovima koje može služiti samo kao sidro, a ne izvor udobnosti. Samo ono što ste vi nadahnuli mirom, radoš?u i bezuvjetnom ljubavlju mo?i ?e biti replicirano u hologramu pete dimenzije.

Sve što nosi vibraciju nižu od pete dimenzije ?e postati zemaljska vezanost koja može umanjiti vašu sposobnost da se maknete u više svjetove. Zbog toga, po?nite sada, vježbajte otpuštanje onoga što ne volite bezuvjetno. Npr. ako vaš susjed izaziva vašu ljutnju ili misli niže vibracije, otpustite tog susjeda iz polja percepcije. Kona?no, otpustite sve emocionalne vezanosti koje možete imati prema toj osobi.

Ne, vi ne trebate voljeti cijeli život bezuvjetno, jer je ve?ina realnosti tre?e dimenzije polarizirana na dobro/loše, ljubav/strah. Ljubav kao suprotnost strahu ili zlu je uvjetovana ljubav tre?e dimenzije, dok u petoj dimenziji nema polariteta. Uvjetovana ljubav je jedna od mnogih fizi?kih zamki koje služe da vas zadrže u tre?oj ili ?etvrtoj dimenziji. Ove zamke su podru?ja niže vibracije vaše realnosti kad im posvetite pažnju.

Npr. obra?anje pažnje na ljude koji pate, životinje i biljke kojima ne možete pomo?i ?e zna?ajno sniziti vašu vibraciju. Ne brinite o biljkama i životinjama jer ?e one lako napraviti prijelaz. U stvari «izumrle vrste» ve? jesu. Ali što sa «masama koje pate»? Vi morate shvatiti da svatko bira svoju realnost, ?ak i onaj koji pati. Osim toga, ako ih vi percipirate kao patnike ne zna?i da oni to jesu. Možda su oni upravo u velikoj boli koja ?e im omogu?iti da otpuste svoju negativnost. To može biti «odsko?na daska» koja ?e ih potaknuti na veliki akt hrabrosti da prona?u i usmjere se na ono što im donosi smisao, radost i bezuvjetnu ljubav.

S druge strane, možda su oni velika bi?a koja dobrovoljno igraju najniže ekstreme polarizirane realnosti da bi ohrabrili druge da se pomaknu iznad svojih ograni?enja. Neki ljudi mogu nau?iti promatraju?i druge da je njihov život bolji nego što su mislili. Jedna stvar je sigurna, ako je na vašem životnom putu da budete od pomo?i nekoj od ovih osoba, vi ?ete to znati kako vaša vibracija raste i vi ?ete se potpuno sjediniti i spojiti sa Multidimenzionalnim SEBSTVOM: Kad vi postanete Multidimenzionalno SEBSTVO, vi ?ete biti Majstor energije. Tada ?ete znati da nije na vama da sudite druge ako pate jer oni igraju zadnje ?inove svoje trodimenzionalne realnosti, isto kao i vi. Samo nevezano suosje?anje vam može dati bezuvjetnu ljubav i prihva?anje potrebno da prona?ete Tok JEDNOG natrag ku?i u petu dimenziju.

PAKIRANJE VAŠE MERKABE

Ovo nevezano suosje?anje je prirodni element vašeg Svjetlosnog tijela. Zbog toga, ako sebe vidite u svjetlosnom tijelu, dozvolite vašoj 3D slici da bude bezna?ajna kako biste se predali Svjetlosnom tijelu. Vaše Svjetlosno tijelo se tada može transformirati u Merkabu, vaš prostorno/vremenski brod u koji možete smjestiti svu vašu bezuvjetnu ljubav. Sada na trenutak: Pregledajte vaš me?udimenzionalni brod Merkabu… Vidite sebe za kormilom i kako potpuno kontrolirate svoju sudbinu… Povežite se s ljudima koje bezuvjetno volite koji ?e s vama dijeliti putovanje… Opskrbite svoju Merkabu svim prekrasnim mjestima koje bezuvjetno volite, tako da ona mogu uza?i s vama… Uklju?ite sve voljene stvari koje je vaša svjesnost stvorila.. Sada je sve zapakirano i spremno za povratak u petu dimenziju s vama. Vi ?ekate na terminalu za daljnje upute. Baš kao da nosite obitelj, prijatelje i darove natrag Ku?i da podijelite radost velikog odmora, kad se vratite možete intimno podijeliti svoje zemaljske avanture sa mnogo višim dimenzionalnim verzijama SEBE. Zato pakirajte svoje torbe sa bezuvjetnom ljubavlju i pripremajte svoju Merkabu za odlazak. Putovanje Ku?i samo što nije zapo?elo!

PORUKA ARKTURIJANACA

Dragi naši, mi Arkturijanci želimo podsjetiti vas Zemljane da je jedna od najve?ih promjena 2009. to da ?ete se sjetiti da ste VI kreatori svoje realnosti. Zbog toga, VI možete kreirati realnost gdje živite da biste preživjeli i «u?initi to bez»…. Drugim rije?ima, možete izabrati realnost jer je «svjesnost vaše jedino vje?no bogatstvo».

Vi i samo vi možete izabrati nivo svjesnosti prema kojoj ?ete uskladiti iskustvo vašeg svakodnevnog života. Ova iskustva ?e biti relativno ista u o?ima vanjskog promatra?a. Me?utim, u vašem iskustvu, ista realnost percipirana kroz razli?ita stanja svjesnosti ?e biti poput razli?itih svijetova.

Što kažete sebi kad se suo?ite s izazovom? Da li možete osjetiti strah, otpustiti ga i uzdignuti se iznad njega? Možete li se sjetiti da osjetite, prihvatite i integrirate obilnu rezonancu bezuvjetne ljubavi koja obilato uti?e u vaš život iznad ograni?enja tre?e dimenzije? Biraju?i vanjsko vodstvo od kojeg ste odvojeni i kojem uvijek morate biti pokorni, izabrat ?ete da ostanete u trodimenzionalnoj paradigmi Ere riba. S druge strane, ako umjesto toga izaberete duhovno ispunjenje i prosvjetljenje duboko unutar vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA, vi ?ete izabrati multidimenzionalnu paradigmu Ere vodenjaka.

Dragi Zemljani, mi znamo kako se vi budite. Sve više i više se sje?ate tko ste stvarno vi, i u fizi?koj realnosti, kao i na mnogim drugim planetima, galaksijama i dimenzijama vašeg proširenog SEBSTVA. Vi se sada vra?ate Ku?i u vaše pravo stanje svjesnosti. Prije nego što reagirate na strah i gubitak, pogledajte svaki izazov kao misterij koji treba riješiti, poruku koju treba prevesti.

Vjerujte svom unutrašnjem SEBSTVU. Štogod vas napusti u ovo vrijeme, to ?e biti tako jer ne može biti u rezonanci sa petom dimenzijom. Zbog toga ?e to služiti kao sidro dok ne budete spremni to otpustiti. Podignite ta sidra u vaša srca da budu bezuvjetno voljena kao nagovještaji promjene. Pogledajte kroz pokidani veo iluzije da biste prihvatili slatko?u, ugodu bezuvjetne ljubavi. Na ovaj na?in veo iluzije ?e postati prozirniji i prozirniji jer istina sja sve jasnije i jasnije. Blagoslovi, Arkturijanci.

Ciklus je kompletan. Era vodenjaka je SADA.

Era riba nas je u?ila – JA VJERUJEM, dok nas Era vodenjaka u?i – JA ZNAM! U stvari, ona ?e nas u?iti da MI ZNAMO. Era riba predstavlja 2000 godina kretanja u ekstremnu separaciju individualnosti, dok ?e nas Era vodenjaka podsjetiti da smo mi JEDNO. Naš izlet u totalnu individualnost nas je odvojio od obitelji, prijatelja, pa ?ak i od naše planete.

Mi smo kreatori naše realnosti. Kad MI donosimo odluke sa višeg stanja svjesnosti i širimo našu svjesnost da prigrlimo višu realnost, MI možemo kreirati novi Dom za našu Dušu koji se zasniva na jedinstvu, prosvjetljenju, ljepoti i ljubavi. Budu?i da idemo prema novom 2000 godišnjem periodu Ere vodenjaka, mi ?emo uzeti to što smo nau?ili u jedinstvu i bezuvjetnu ljubav pete dimenzije kako bismo iskusili naše sebstvo kao kap individualnosti u Moru jedinstva. Možemo li prona?i mir u svojim umovima i bezuvjetnu ljubav u našim srcima da prigrlimo ovu priliku?

Možemo li preuzeti punu odgovornost za realnost koju smo MI kreirali, tako da Mi kao grupa prosvijetljenih bi?a možemo kreirati život Duha potpuno integriranog u materiju. Možemo li MI biti naša istina, multidimenzionalno SEBSTVO u svakom aspektu našeg svakodnevnog života. Svatko od nas mora u sebi prona?i ove odgovore, tako da možemo priložiti oru?e koje smo primili i mudrost koju smo postigli Planetarnoj svjesnosti Gaje – planeti koja MI JESMO.

Predstavio sam ove informacije da olakšam neke špekulacije o 2009. Ipak, poti?em vas da se UVIJEK sjetite da ste vi kreativni Majstor vaše realnosti, a oru?a poput numerologije i astrologije su samo energetske mape koje vam mogu pomo?i na vašem putovanju. Vi možete koristiti i proširene percepcije koje ste probudili za vrijeme integracije vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA. Vjerujte svojim instinktima i inspiraciji. Poslušajte svoje osje?aje empatije i telepatske komunikacije. Gledajte svojim vidovitim o?ima, slušajte svojim ?ujnim ušima i skupljajte informacije svojim proro?anskim sposobnostima. Slušajte svoje unutarnje vodstvo i nastavite svoje duhovno istraživanje i meditiranje.Ve?ina vas u teškim vremenima sjeti se re?i «Ja SADA predajem kontrolu nad fizi?kim tijelom svojoj DUŠI.»

Mi smo se željeli inkarnirati u ovo vrijeme tako da možemo iskusiti ovu mogu?nost da kreiramo osobno i planetarno uzašaš?e u JEDNOTU pete dimenzije. Usprkos svemu, mi smo se morali suo?iti, imamo ?ast da da možemo sudjelovati u kreaciji NOVE realnosti.

Svijetlo dolazi. Era vodenjaka je SADA! Prihvatite to i integrirajte to u vaše zemaljsko vozilo, vašu planetu i svakodnevni život.

KORAK DEVETI

ULAZ U PETU DIMENZIJU

Voljeni, mi Arkturijanci smo uživali s vama u Kristalnom dvorcu koji je smješten na ulazu u petu dimenziju. Dijelili smo vaš mir i radost i slavili prihva?anje naše bezuvjetne ljubavi. . Da li ste spremni da zakora?ite kroz ulaz OVDJE i SADA pete dimenzije? Podsje?amo vas da prelaskom u petu dimenziju, ograni?enja vremena i prostora nestaju.

OTPUŠTANJE PROŠLOSTI

Kad ste u rezonanci sa petom dimenzijom, možete otkriti da se je sve teže držati za drame, ?ak i snove , vaše fizi?ke realnosti. Budu?i da vaša budnost ide iznad fizi?ke realnosti, vi maturirate na iluzijama ograni?enja i odvojenosti koje su vama vladale milenijima. Patnja, koja je bila otmjena u Eri riba, sada ?e se smatrati kao «otpad od Toka». Kad ste u «Toku» petodimenzionalne realnosti, podrazumijeva se da ?e vaš ego biti nadomješten ispunjenjem Duše, a ciljevi vašeg ega ?e se pretvoriti u doprinos vaše Duše Planetarnom uzašaš?u. Kako vaša svjesnost raste da prihvati multidimenzionalnu prirodu, vaš osje?aj-sebe ?e se mijenjati od individualnog prema grupnom. Ova Kolektivna svjesnost ?e lako prerasti u Planetarnu svjesnost, Galakti?ku svjesnost i ?ak Kozmi?ku svjesnost.

Vaša svjesnost, koja je u našem Koridoru bila do septembra 2008 (za mnoge je to bilo duže), služi kao vaš Izvi?a?, koji kr?i Put za vas u novu, uzbudljivu realnost. Vi više ne djelujete kao dijete koje slijepo mora slijediti vo?e, ?ak i ako ih ne poštujete i ne vjerujete im. U stvari, vi ste pronašli svoje unutrašnje vodstvo preuzimanjem i integriranjem svog Multidimenzionalnog SEBSTVA. Vi ste «patili» od mnogih simptoma transformacije, jer su se stare i nove realnosti utrkivale za premo? unutar vaše svjesnosti. Kroz ovu borbu, vaša duša je donijela zaklju?ke o vašem periodu života, kako biste jasno mogli percipirati podru?ja života, u kojima ste se žilavo držali za paradigmu tre?e dimenzije. Vi ste sada u procesu otpuštanja toga što vas ograni?ava i odvaja od BI?A vašeg istinskog SEBSTVA.

Otpuštanjem starog, vi se pripremate da pro?ete kroz izlaz Kristalnog dvorca i stupite u ulaz pete dimenzije SADA JEDNOGA. U OVDJE I SADA ujedinjene namjere ljudi i planete kreiraju realnost. Da biste zakora?ili u ovaj svijet, mi vas molimo da koristite vaš ?arobni dar mašte, vašu petodimenzionalnu misao, da percipirate ulaz u petu dimenziju pred kojom ?vrsto stojite.

PORTAL

POGLEDAJTE ulaz svojom probu?enom vidovitoš?u kako se ljulja kroz vaš svakodnevni život. SLUŠAJTE njegove slatke poruke i zvukove jedinstva i obe?anja vašom probu?enom ?ujnoš?u. Osjetite vašom uvijek prisutnom osje?ajnoš?u kako je svijet iznad ovog portala druk?iji, svjetliji i tiši. ISKUSITE bezuvjetnu ljubav, radost i mir koji teku prema vama. VI idete Ku?i, ku?i, vašoj istinskoj vibraciji! Da li ste spremni da sada pro?ete kroz portal?

Mnogi od vas su odavno prošli kroz ovaj portal (kao i kroz mnoge druge portale). Mi vas molimo da se vi, koji ste to proživjeli, vratite ovom prelasku u petu dimenziju kako bi vaša svjesnost doprinijela Kolektivu. Znajte, voljeni, vaša svjesnost, kao uvijek prethodi vama. Me?utim, mi vas molimo da ?vrsto uzemljite ovaj prijelaz u vaše fizi?ko zemaljsko vozilo vašeg svakodnevnog života, kao i u planetarno tijelo Gaje.

Okon?anjem Ere riba, vi ste vidjeli poja?anje lukavih i beskorisnih ratova, koje su intenzivirale emocije ?etvrte dimenzije. Nadalje, suo?ili ste se sa unutarnjim i vanjskim demonima, dok ste hrabro kro?ili kroz osobnu i planetarnu tamnu no? Duše. Zbog vaše hrabrosti da se suprotstavite strahovima, otkrili ste da vaša Duša nikad nije bila tamna. U stvari, ona je ispunjena bezuvjetnom ljubavlju i vje?nim svijetlom.

To je bio ulaz ljubavi i svijetla u vašu dnevnu svjesnost koja je izbacila naslage i naslage prekrivenog straha i tame. Hrabro ste se oslonili na vodstvo vašeg unutrašnjeg SEBSTVA, da vam pokaže put kroz tamu u Svijetlo. Sve više i više vas je pronašlo vlastito unutrašnje svijetlo i pokazalo ga u vašem svijetu, vi ste pove?ali kolektivnu i planetarnu svjesnost iznad iluzije tame u koju se tako zapetljala. Na taj na?in su, ljudi i planeta nadrasli Niži astralni plan i ušli u više frekvencije ?etvrte dimenzije. Unutar našeg Koridora, kao i u vašem svakodnevnom životu, vi tjelesno prolazite kroz mnoge nivoe ?etvrte dimenzije, kroz Veliku prazninu u Kristalni dvorac. Vi SADA stojite ujedinjeni na ulazu u petu dimenziju i spremni da nastavite putovanje. ?ak iakoste, povremeno skrenuli pažnju sa Koridora, vaša Duša je bila tako sretna vidjevši vas u pravom obliku, tako da je nastavila putovanje bez vaše svjesne budnosti. Sjetite se na trenutak. Možete odlu?iti da pošaljete svoje snove da pripomognu u ovom sje?anju. Za sada vi ste spremni da napustite Dvorac. Kristalni dvorac duboko prodire u temelj naše Arkturijanske realnosti. U stvari, Kristalni dvorac postoji na ulazu u svaku frekvenciju realnosti. Ovi Dvorci služe kao energetska ?vorišta koja olakšavaju me?udimenzionalne i unutardimenzionalne komunikacije i putovanja.

Svaki Kristalni dvorac je povezan sa dimenzijom na kojoj se bazira, kao i sa svim Kristalnim dvorcima u svim dimenzijama, solarnim sustavima i planetima ove Galaksije pomo?u prenošenja vrtložnih valova. Ovi vrtložni valovi idu iz Crne rupe u Središte Galaksije naše Mlije?ne staze, prenose?i neograni?enu kreativnost, božansku namjeru i bezuvjetnu ljubav, koja povezuje sva bi?a, mjesta, stvari, dimenzije i me?udimenzionane putnike. Kako biste bolje razumjeli o ?emu govorimo, otpustite vaše trodimenzionalno razmišljanje. Vrijeme i mjesto su iluzije tre?e i ?etvrte dimenzije. Zbog toga bi?a, stvari, dimenzije i putovanja mogu biti svuda u isto «vrijeme».

TRENUTAK SJE?ANJA

Prije nego prije?ete portal u JEDNO pete dimenzije i iznad, uzmite dovoljno vremena da sagledate svoje dugo putovanje. Od vaših mnogobrojnih trodimenzionalnih inkarnacija, ova jedna je jako posebna, jer imate mogu?nost da u?ete u novo doba, kreirate novu realnost i sudjelujete u planetarnom uzašaš?u. Mnogi od vas su prošli kroz ovaj portal prije s ljubavlju i svjesno. Vi možete poželjeti da iskoristite ovu mogu?nost da obnovite sje?anja na uzašaš?a koja ste imali za vrijeme neke od vaših inkarnacija na bilo kojoj planeti, galaksiji ili dimenziji. Na taj na?in možete sjediniti te lekcije sa sadašnjim iskustvom planetarnog uzašaš?a.

Vidite, voljeni svatko od vas je veli?anstveno bi?e svijetla, multidimenzionalni stanovnik mnogih simultanih realnosti. Kad vaša svjesnost potpuno prihvati petu dimenziju, ove druge/paralelne realnosti ?e se spojiti s vašom budnoš?u da postanete JEDNO sa vašom svjesnoš?u. «Vanzemaljci» ne?e više biti stranci, nego ?lanovi vaše galakti?ke obitelji.

Ali prvo da pregledamo vaša iskustva prosvjetljenja unutar ovog, vašeg Osobnog i Planetarnog uzašlog života. Budu?i da je vaša sadašnja inkarnacija u zadnjem stadiju Kali Yuge (prošlih najtamnijih 2000 godina Gajinog putovanja ekvinocijem po Mlije?noj stazi), imali ste mnogo osobnih i planetarnih izazova. Zbog toga, da prvo pregledamo bu?enje vaše trodimenzionalne svjesnosti.

dio


TRODIMENZIONALNO BU?ENJE

Da li se sje?ate kako ste se, iako ste mogli osjetiti više svjetove u svom srcu i na rubu svog uma, još lijepili za stara trodimenzionalna uvjerenja ograni?enja i odvojenosti? Živjeli ste u realnosti gdje je «druk?ije» smatrano «gore» ili «loše». Zbog toga ste vjerovali da trebate odbaciti svoja unutarnja iskustva jer su vas ?inila druga?ijim i udaljenijim od okoline. Me?utim, kona?no, vaši duhovni me?udimenzionalni doživljaji su postali tako jaki da ih više ne možete ignorirati.

Zatim jedan po jedan u malim grupama, vi ste tražili više informacija i razumijevanja o ovim unutrašnjim komunikacijama. Vaši žilavi napori, vaši unutrašnji instinkti, osje?aji, ideje i komunikacije postali su duhovno vodstvo koje vas je dovelo ovdje, u naš Koridor. Neki od vas su proveli godine zahva?eni u iluzije tre?e dimenzije, ali su se probudili polako – ili, tako brzo kao blijesak svijetla. Bilo da ste se oduvijek sje?ali ili patili godinama/desetlje?ima zbog otu?enja, ili ste se odjednom probudili, vi posjedujete davna sje?anja na vašu Duhovnu stazu.

Osvrnite se na trenutak na ova sje?anja. Bilo bi od pomo?i kad biste ih zabilježili ili podijelili sa drugim tragaocima. Ako pregledate ova sje?anja, gledajte na njih kao posebne pobjede Svijetla.

BU?ENJE ?ETVRTE DIMENZIJE

Sada se na trenutak sjetite svojih iskustava ?etvrte dimenzije. Iskustva ?etvrte dimenzije su se izrazila kroz vaše najintimnije emocije i strasti, vaša rana maštanja, vašu kreativnu snagu i duhovno putovanje prema bu?enju vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA. Mnoga od vaših ?etvero dimenzionalnih iskustava su bila jako kreativna, ispunjena ljubavlju i duhovnim bu?enjem. S druge strane ve?ina njih je bila još ograni?ena egom, još vezana ciljeve i želje ega.

Zahvalite svakom od ovih prosvijetljuju?ih iskustava, jer kad prije?ete ulaz u petu dimenziju, zauvijek ?ete ostaviti svoj ego iza vas. Vaš ego vam još služi, ali samo kao Kapetan zemaljskog vozila da vam bude na usluzi kad u?ete u tre?u i ?etvrtu dimenziju. Kao što ulazite ili izlazite iz svog automobila ili doma, jednom kad ste peto dimenzionalni, mo?i ?ete ulaziti i izlaziti iz vašeg zemaljskog ego vozila, kada se vratite u niže svjetove da biste služili drugima.

Voljeni, budite svjesni da postati Multidimenzionalno SEBSTVO NIJE ograni?enje vaše realnosti ni na koji na?in. Kad se integrirano SEBSTVO budi za petu dimenziju, vi ne pove?avate svoju svjesnost za druga?iju realnost. Naprotiv, vi širite svoju svjesnost da istovremeno proživljavate mnoge razli?ite realnosti u okviru SADA i JEDNOG. Nemojte biti ograni?eni trodimenzionalnim jezikom. Da biste ušli u nepoznato, trebat ?ete otpustiti svoje vezanosti na zastarjele operativne sustave, jezike i na?ine komunikacije.

U petoj dimenziji i iznad, vi živite pomo?u proširene percepcije telepatije, empatije, vidovitosti, ?ujnosti, psihokinetike i dr. Vi širite svoju percepciju da uklju?i vašu istinsku, multidimenzionalnu prirodu. Zbog toga, ?ete iskusiti tre?u i ?etvrtu dimenziju, kao i prvu i drugu i kvantne svjetove, kadgod zamolite. Kao što idete na izlet u planine ili na more, i?i ?ete na izlet u razli?ite realnosti. Me?utim bez ograni?enja vremena i prostora, ne?ete trebati «vrijeme» da idete «tamo». Naprotiv, vi ?ete samo proširiti svoju svjesnost da obuhvatite druge realnosti u okviru SADA i JEDNOGA.

Sada na trenutak pregledajte iskustva ?etvrte dimenzije. ?etverodimenzionalna iskustva vašeg svakodnevnog života su rastu?i osje?aj majstorstva nad vašim energetskim poljem. Drugim rije?ima, vaše putovanje kroz Niži astralni plan i svaki od viših planova da otpustite zaglavljene emocije i zastarjele navike je duhovna komponenta vašeg života u ?etvrtoj dimenziji.

Uzmite dovoljno vremena da se ovoga sjetite. Zabilježite to ili podijelite s prijateljima.

POSTATI MAJSTOR ENERGIJE

Vaše energetsko polje, aura, je stvoreno mislima koje držite u vašoj svjesnosti i emocijama koje vas drže u obliku. Majstorstvo nad odašiljanjem iz vašeg energetskog polja je vitalno jer se vaše energetsko polje širi na petu dimenziju, odmah odražavaju?i svaku vašu misao i osje?aj. Biti Majstor energije zna?i da vi samo-ispravljate svaku negativnu misao ili emociju straha prevladavaju?i ju bezuvjetnom ljubavlju.

Da li ste spremni u?i u realnost u kojoj se svaka misao i emocija odmah manifestira? Ostanimo trenutak na ulazu da vidimo ovu realnost. Tako dugo dok je vaša svjesnost ispunjena ljubavlju i radoš?u, vi ?ete odmah (SADA, izvan vremena i prostora), kreirati ljubav i radost. Kao što smo rekli kad u?ete u petu dimenziju, nema vremena ni prostora. Zbog toga, manifestacije vašeg energetskog polja su trenutno manifestirane u realnosti. U nižim dimenzijama, dok ste još u vremenu i prostoru, potrebno je vrijeme i rad da kreirate svoju realnost. Me?utim što je vaša svjesnost viša, vaše su misli osjetljivije i manifestacije brže.

Mnogi od vas su iskusili manifestacije misli i emocija za koje niste znali da se nalaze u vašem energetskom polju. Ovo su važne lekcije, jer vas tjeraju da svoje namjere usmjerite dalje od ega i straha nad kojima trebate zagospodariti u pripremi za petodimenzionalnu Zemlju.

Ne samo da ?e se vaše misli i osje?aji odmah manifestirati, svatko ?e znati sve što vi mislite i osje?ate. Kad živite u jedinstvu sa cjelokupnim životom, nema mjesta gdje možete sakriti svoje tajne – od drugih i od sebe samih.

Emocije skrivene u vašem tijelu ?e vam re?i sve tajne koje ste skrivali u svom Nesvjesnom. Vaše emocije ne govore verbalno. One govore «tjelesno». Sre?om, kad znate poruke tijela unutar svake ?akre, mo?i ?ete protuma?iti boli. bolove, bolesti, nesre?e na jezik koji razumijete.

U suštini postoji sam jedna poruka koju ?e vam tijelo dati. «Da biste održali visoku rezonancu, dovoljnu da biste ostali u petoj dimenziji, vi ?ete morati otpustiti emocije ________, jesti _________, i ?initi ________ za svoje tijelo.» U?enje da se uskladite sa svojim zemaljskim vozilom pomo?i ?e vam da uzemljite svoju sjajnu, multidimenzionalnu energiju. Vjerojatno ?ete trebati promijeniti svoju ishranu, više se odmarati, meditirati, vježbati, i poduzeti neke druge aktivnosti i ponašanje kako biste svom zemaljskom voziju pomogli da integrira više frekvencije.

Mi smo detaljno govorili o pra?enju vaše svjesnosti, ali željeli bismo vas podsjetiti da je najve?a snaga ozdravljenja u Univerzumu, bezuvjetna ljubav. Zbog toga, ako otkrijete da je vaše razmišljanje negativno, vaše emocije pune straha ili da ne slušate svoje tijelo, sjetite se da volite sebe bezuvjetno. Ako sebe korite zbog vaših «grešaka», vi ?ete na kraju prestati sebe promatrati. Zatim ?e transformacija u vaše SEBSTVO biti prekinuta. Da biste bili gra?anin pete dimenzije, trebat ?ete preuzeti punu odgovornost za svoju realnost – bez da okrivljujete druge ili sebe.

Ako sebe okrivljujete za greške, vi se možete osje?ati samo krivi, što je emocija vrlo niske frekvencije koja ?e vas izbaciti iz pete dimenzije. Drugim rije?ima, ako ljubazno prihvatite odgovornost za svoju realnost i zahvalno prihvatite lekcije iz svakog «problema», posti?i ?ete veliku mo?, koja ?e vašu rezonancu održavati visokom. Vježbajte djelovati poput vašeg istinskog, Multidimenzionalnog SEBSTVA u svakodnevnom životu podsje?aju?i se da ste Majstor svojih misli i emocija. Kada negativne misli i emocije straha zaprijete da zaprljaju vašu svjesnost, suštinu vašeg SEBSTVA, ho?ete li sebi dozvoliti da percipirate više svjetove. Potrebno je strpljenje i stalno samo-promatranje da biste održali stanje svjesnosti koje vam omogu?uje percepciju veli?anstvenosti pete dimenzije. Sre?om kad vaša svjesnost upadne u petu dimenziju, ne odlazi, zbog toga što je ona iznad vašeg polja percepcije.

Novi helijev balon ?e se lako poletjeti do vašeg stropa. Me?utim, s vremenom, balon postepeno pada na pod. Na isti na?in, vi se možete prilagoditi realnosti pete dimenzije, ali vaša svjesnost polako pada i uklju?uje se u dnevne obaveze i izazove. Sre?om, kad je svjesnost jednom usa?ena u petu dimenziju, ove obaveze i izazovi se zamijene sa bezuvjetnom ljubavlju i radoš?u kreacije.

Zbog toga, prelazak portala nije poseban doga?aj, to je svjesno i neprestano prilago?avanje vaše svjesnost da stalno živi u Toku vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA koje se lako pokorava petoj dimenziji. Vaše Multidimenzionalno SEBSTVO može lako posjetiti niže svjetove da bi pomoglo i služilo. Zbog toga, mnogi od vas koji sada posje?uju petu dimenziju a žive u tre?oj/?etvrtoj dimenziji, sve više i više vi ?e živjeti u petoj dimenziji a posje?ivati tre?u i ?etvrtu.

BIRANJE VAŠE REALNOSTI

Unutar SADA, sve je JEDNO tako da možete lako i prirodno postati JEDNO sa realnoš?u koju ste izabrali. Unutar SADA JEDNOG, postoji više percepcijskih mogu?nosti nego što vaš trodimenzionalni mozak može zamisliti. Sre?om vi ste preuzeli i integrirali vaše istinsko Multidimenzionalno SEBSTVO u vaše zemaljsko vozilo, koje je proširilo vašu svjesnost iznad ograni?enja tre?e dimenzije.

Iz SEBSTVA, vi shva?ate da sve dimenzije postoje u beskona?noj tapiseriji frekvencija realnosti. Da biste odabrali iskustvo odre?ene dimenzije, vi prilago?avate frekvenciju vaše svjesnosti kako bi se uskladila sa željenom realnoš?u. Ovaj proces je poput biranja kanala (frekvencije programa) na vašem televizoru. Jednom kad ste na željenom kanalu, vi ?ete percipirati sve na tom kanalu/frekvenciji realnosti. Me?utim ako vaš televizor ili vaša svjesnost ne može držati tu rezonancu, morat ?ete se vratiti na taj kanal/realnost da uskladite frekvenciju.

Ovaj pomak u realnosti može biti tako bezna?ajan, da u po?etku ne?ete shvatiti da ste pomakli realnosti. Me?utim kao marker možete koristiti ?injenicu da su realnosti više frekvencije ispunjene ljubavlju i radoš?u, dok realnosti niže frekvencije još djeluju na nivou polarnosti ljudske ljubavi naprama strahu, sre?i naprama nesre?i. Da biste svjesno putovali dimenzijama, vježbajte svoje majstorstvo da budete uskla?eni sa svojim mislima i emocijama, i rezultiraju?im stanjem svjesnosti. Ova stalna budnost može biti teška u toku svakodnevnog kaosa fizi?kog života. To je bio razlog što su duhovni tragaoci u prošlosti odlazili iz civilizacije i živjeli u ašramima ili dvorcima. Me?utim, na ovoj to?ki povijesti Zemlje, vi ste izabrali sudjelovati u planetarnom uzašaš?u. Zbog toga, mnogi od vas stanuju u najnaseljenijim podru?jima da bi pomogli Gaji u njezinoj transformaciji. Zbog toga, možete se jednostavno predati vašoj Duši/SEBSTVU da vas vodi u svakodnevnom životu.

POSTATI PETODIMENZIONALAN

Kristalni dvorac. Uzmite dovoljno vremena da osjetite druge koji su s vama u Arkturijanskom Koridoru… Povežite svoju Dušu sa njihovom Dušom i osjetite bezuvjetnu ljubav, vje?no svijetlo i tišinu mira koji te?e kroz svakog od vas. .. Dnevni život. Uzmite dovoljno vremena da svoje srce ispunite sa svim bi?ima (ljudskim i ne-ljudskim, trodimenzionalnim i višim) koji dijele vaše putovanje… Usmjerite osje?aje bezuvjetne ljubavi, vje?nog svijetla i tihog mira koji teku iz Kristalnog dvorca u vaše uzemljeno sebstvo a zatim prema van svima koji s vama dijele putovanje… Dijelite sa Gajom.

Uzmite vremena da se sjetite svih doživljaja Gajine prekrasne Prirode… Usmjerite svoju zahvalnost za te trenutke Gaji i njezinim stanovnicima… Da bismo nastavili naše putovanje, vizualizirajte sebe ispred dvostrukih velikih Zlatnih vrata koja se pred vama otvaraju. Vrata izgledaju zlatna jer je to boja ?iste radosti. U vašem svijetu, mnogi su skupili zlato u nadi da ?e prona?i blagostanje u materiji. Ali da li im to bogatstvo daje radost? Radost nije pla?a za skupljanje. Radost je stanje svijesti.

Kad je vaša svjesnost ispunjena radoš?u, vaša aura postaje zlatna, jer ste spoznali da je vaša svjesnost vaše vje?no bogatstvo. Da biste prošli kroz ova Zlatna vrata, vi ?ete trebati prihvatiti i predati se ?istoj radosti koja zra?i iz njih. Zatvorite svoje unutrašnje o?i i usmjerite svoju pažnju na otvaranje vašeg neograni?enog uma i srca ispunjenog bezuvjetnom ljubavlju. Da, samo otvorenog uma i srca ispunjenog ljubavlju možete prihvatiti ?istu RADOST.

Dozvolite RADOSTI da vas obuzme…Predajte se RADOSTI…. Sada ste spremni da pro?ete kroz ulaz, da otkrijete sebe u obliku ptice Feniks, prete?e nove ere, koja leti nebom vje?nosti. Kao što i morski galeb kruži nebom, široko otvorenih krila, strpljivo ?ekaju?i najvišu frekvenciju da vas povu?e u svoju struju. Vi osje?ate nježni povjetarac ljubavi radosti kao miluje vaša krila od svijetla.

Pogled odavde je veli?anstven. Dolje možete vidjeti sve što ste ikada bili i kako ste dugo putovali kroz trodimenzionalan iskustva. Možete vidjeti i mnoga ?etverodimenzionalna iskustva u kojima ste slijedili svoj Duhovni put Ku?i. Da vi ste bili vrijedni i uporni Duhovni ratnici kroz mnogobrojne inkarnacije.

Mnogo puta ste pali, ali nekako ste se digli, obrisali koljena i nastavili putovanje Ku?i, SEBSTVU. Vi znate da vaša iskustva u ovim svjetovima još nisu potpuna, jer iz ove perspektive možete lako vidjeti labave krajeve koje želite zavezati i odgovornosti koje želite upotpuniti. Me?utim, sa ovom spoznajom, nježni povjetarac šapu?e na vaše uho: «Voljeni, napravi ove zadnje dodire u rezonanci sa JEDNIM, da bi bili lakše ispunjeni.» Ovaj glas sadrži toliko ljubavi, radosti i mira da ga pokušavate prona?i, ali on je svuda. Kako ljubav, radost i mir mogu biti svuda kad ste ih uporno tražili cijeli život, a doživljavali kratkotrajno? U tom trenutku sumnje po?nete padati. Na sre?u, vi se sjetite da ste ptica i instinktivno zamahnete krilima. Duboko udahnite i opustite se u osje?aju ljubavi, radosti i mira i nastavite ?ekati na struju da vas gurne u Tok. Polako, brige i konflikti nižih svjetova ?e ponovo nestati iz vaše svjesnosti.

Nebo oko vas je slatko i jasno. Ispod vas je vaš omiljeni pejzaž. Da, Gaja je najljepša Majka koju bi netko mogao imati. Potvrdite svoje obe?anje da Ju uzmete sa sobom. Kad izvla?ite svoja sje?anja vaših mnogobrojnih iskustava u Njezinoj ?udotvornoj Prirodi u vaše srce, vaš um se smiruje. Osje?ate solidarnost stabla sekvoje u obitelji njezine drevne šume i snagu vrha planine u prostranom planinskom nizu. Vi ste jedini oblak na cijelom nebu, tišina mira, mali bazen, buka valovitog oceana.

Izme?u oceana i mora, vi ste privu?eni njihovoj to?ki spajanja. Nježno dozvolite nebu i moru da vas obuzmu dok slijedite njihovo mirno kretanje. Ako tako u?inite, osje?ate da postajete ocean i nebo. Vi se predajete toku strujanja zraka i valovima oceana. Ako se opustite RADOSTI toka sa strujom, vidite sunce kad zavirite iza horizonta. Da li izlazi ili zalazi? Možda je istovremeno i izlaz i zalaz, jer je za vas i otpuštanje starog i prihva?anje novog. Vi se približavate Suncu i osje?ate kako žar bezuvjetne ljubavi grije vaše srce i obe?anje promjene budi vaš um. Poput ptice uhva?ene u vrtlog, vaša svjesnost jedri iznad vremena i prostora u beskona?nost JEDNOGA pete dimenzije.

Sa radoš?u dugo o?ekivanog povratka ku?i, vi grlite one koje ste izgubili, sjetili se ili ?ak zaboravili. Oni su svi SADA ovdje i JEDNO. Mnogobrojni izrazi vašeg SEBSTVA iz vaših mnogobrojnih izleta u fizi?ke svjetove, predaju se vama poput zvijezda na no?nom nebu. Vi ih do?ekujete kao ?lanove voljene obitelji s kojima želite podijeliti sje?anja sa vašeg dugog putovanja u materiju. Vi ste veliki pripovjeda? koji se vratio sa dugog putovanja sa onim što je proživio. Vi doprinosite vašim bogatim sje?anjima JEDNOM i osje?ate sva sje?anja mnogih individualnih tijela svjetla kako vas toplo do?ekuju.

Ako pogledate oko sebe, otkrivate da je realnost za koju ste mislili da ste ju napustili, još oko vas, ali sada blista u svijetlu pete dimenzije. Vi se grijete na ovoj realnosti jer osje?ate samo ljubav, mir i radost. Vi ste maturirali od potrebe da u?ite kroz konflikt. SADA vi shva?ate da ste multidimenzionalno bi?e i ne trebate žrtvovati jednu realnost da biste iskusili drugu. Zbog toga, vi znate da kad se vratite u niže svjetove, osje?at ?ete petu dimenziju u sebi i oko sebe.

U stvari, multidimenzionalnost je ta koju želite podijeliti sa Gajom, kad uzemljite vaše svijetlo u Njezinu planetu i vašu fizi?ku realnost. Spremni ste za povratak, jer sada znate da nikada niste otišli – samo ste zaboravili. ?vrsto odlu?ujete da ?ete se zauvijek i uvijek, sjetiti vaše istine, multidimenzionalnog SEBSTVA, koje je Središte vašeg Bi?a. Vi znate da u izazovima svakodnevnog života možete zaboraviti, ali istovremeno znate da ?ETE se sjetiti. Da lakše zapamtite, doživite na trenutak sebe u obliku Merkabe. Od sredine na dolje je vaš ženski dio, zemaljska materija, a gornji dio je muški oblik Duha. U sredini gdje se muško i žensko sre?u je Više Srce, sjedište vaše ATME, vaš Trostruki plamen života, Nježno, ali snažno, spremite vaše multidimenzionalno sje?anje SEBSTVA u vašu ATMU.

Programirajte svoju svjesnost SADA da kadgod ste u opasnosti da zaboravite SEBSTVO, vi ?ete spontano dodirnuti Više Srce (iznad sr?ane ?akre) da aktivirate vaše sje?anje na Sve-prisutni život u petoj dimenziji. Voljeni, mi ?emo se vratiti jer nikad nismo ni otišli.
Arkturijanci.

KORAK DESETI

Biti na petodimenzionalnoj Veneri vas podsje?a kako ste vi i vaša Božanska nadopuna došli kao JEDNO Bi?e iz svjetova viših dimenzija da pripremite svoju inkarnaciju na trodimenzionalnoj planeti Zemlji. To je bilo za vrijeme pada Atlantide, i Gaja je poslala poziv Bi?ima sa viših dimenzija Svijetla da joj pomognu. Tama njezinih ljudi je prerasla svijetlo, i njezina planeta je bila u opasnosti od uništenja. Vi ste bili dobrovoljci koji ste odgovorili na poziv i na peterodimenzionalnoj Veneri ste u?ili o svojoj inkarnaciji na Zemlji. Bez obzira na dužinu vaše pripreme, ipak ste otkrili da niste spremni za ograni?enja realnosti tre?e dimenzije. Kasnije ste otkrili da se ova ograni?enja mogu usporediti sa bivanjem bez vašeg potpunog SEBSTVA. Sada, nakon mnogih trodimenzionalnih inkarnacija, ?ini se neobi?nim biti ponovo JEDNO sa vašom Nadopunom, ili drugim rije?ima Dvojnim plamenom. Trebalo je mnogo zemaljskih godina dok ste vi i vaša Nadopuna mogli shvatiti svoju duboku žalost žive?i sam kao dio vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA. Trenutak kad ste bili odvojeni od svoje Nadopune, je bio trenutak kad ste prvo iskusili realnost baziranu na polaritetima, sa svim iluzijama odvojenosti i ograni?enja trodimenzionalnog života. Gaja je ponovo na rubu tranzicije. Na sre?u, ovoga puta njezina vibracija raste do rezonance pete dimenzije, i mnogi ?lanovi Tima planetarnog uzašaš?a, poput vas su ovdje da se ponovo naviknu i drže frekvenciju pete dimenzije. U prošlim inkarnacijama vi ste uzašli u petu dimenziju nakon «smrti» ali ovo uzašaš?e je druk?ije.

S jedne strane vi ste posve?eni uzaša?u Gaje i svih njezinih stanovnika. S druge strane, vi planirate ovo uzašaš?e bez iskustva smrti. Drugim rije?ima, vi planirate vaše postepeno prilago?avanje vaše osobne i planetarne forme na rezonancu pete dimenzije. Vi ovo ?inite jer želite sudjelovati u Gajinoj tranziciji u petu dimenziju, i pomak u realnost više frekvencije.

Vi ste sada petodimenzionalni Venerijanci koji leže na plaži ruži?astog pijeska kao JEDNO Bi?e od Svijetla, ujedinjeni sa svojom Božanskom Nadopunom. Vode svijetla oplakuju vaša stopala, uzemljuju?i vas u matricu holograma petodimenzionalne Venere. Vi širite svoje Svjetlosno tijelo, i milijuni iskrica padaju na ruži?asti pijesak. Vi možete osjetiti svjesnost u svakom zrncu pijeska i oblutka, kao i životnost i inteligenciju sile života u zraku koji cirkulira kroz vaše Svjetlosno tijelo svakim udahom.

Vi ste potpuno svjesni da je cijela materija i supstanca iluzija stvorena za zajedništvo u komunikaciju sa Svim što Jest. Budu?i da je peta dimenzija «pola puta do ku?e» izme?u svijeta oblika i svijeta bez oblika, hologrami kreirani ovdje se ?esto zasnivaju na formama i strukturama nižih svijetova. Zbog toga je vaše Svjetlosno tijelo ?esto iste humanoidne forme kakvo je bilo i za života na Zemlji.

Me?utim, u petoj dimenziji vi niste ograni?eni tom formom, vi ste slobodni mijenjati svoje tijelo po želji. Ako želite iskusiti letenje vi možete postati orao ili p?ela. Vi možete ploviti prema odredištu jer u petoj dimenziji nema gravitacije. Kad izaberete me?udimenzionalno putovanje u svjetove viših dimenzija možete uzeti oblik ?estice svijetla ili oblik Zvijezde.

«Koža» vašeg Svjetlosnog tijela je prozirna i svjetluca, ali ako želite može izgledati guš?a. Vi ste obi?no visoki deset zemaljskih stopa, ali budu?i da ste od svijetla nemate težine. U realnostima pete dimenzije, vi živite u sve-prisutnom SADA, uvijek ste OVDJE i uvijek JESTE u beskona?nom trenutku. Kad se podijelite na muško – ženski rod da biste u?ili u Kristalnom dvorcu, vaše Svjetlosno tijelo još postoji, ali na višoj frekvenciji dok se vaši polariteti ne stope u JEDNO. Ali ono nikad ne prestaje BITI jer je neograni?eno i besmrtno.

Vi se dijelite na muško i žensko dok ste u Dvorcu, jer ste na taj na?in došli ovdje kroz Arkturijanski koridor. Osim toga, vi i vaša Božanska nadopuna imate razli?ite odgovornosti u Timu planetarnog uzašaš?a. Sre?om, dok ste u petoj dimenziji vi ste u stalnom kontaktu sa svojom nadopunom. Vi ne možete drugo nego misliti kako ?e vašim inkarnacijama na Zemlji biti puno lakše ako ste u kontaktu. Ako ste probu?eni u realnosti tre?e dimenzije, možete ponekad komunicirati sa svojom nadopunom putem Multidimenzionalnog SEBSTVA:

Vode Svijetla su se ohladile i Sunce grli horizont. To je «vrijeme» za vas da se ponovo podijelite «Na Dva» i rezimirate vaše individulane studije u Dvorcu. Kao JEDNO Bi?e, vi stojite i pružate svoje ruke prema vrhu Crvene planine. Vaša sjajna, zlatna forma, širi se polako, postaju?i sve šira i šira dok ne dobije oblik dviju piramida koje se dodiruju svojom bazom tako da je muški vrh okrenut prema nebu a ženski uzemljen prema srcu Venere.

Dok se gornji vrh otvara, dvostruka piramida se lagano odvaja u dvije spirale svjetla. Spirale izgledaju kao zlatni vrtlozi. Postepeno se odmotavaju u dvije zlatne zvijezde. Postepeno se iz zvijezda pojavljuju ruke, noge , glave i dva odvojena bi?a. Vi i vaš Blizanac, spojenih ruku u visini srca , spojenih prstiju. Vi nježno gledate jedan drugog u o?i, brzo se poljubite i osmjehnete, vra?ate se u Kristalni dvorac kao dva Bi?a, ujedinjena bezuvjetnom ljubavlju.

Arkturijanka pri?a o uzašaš?u

Kad se vratite u Kristalni dvorac, ?ujete glas Arkturijanaca koji govori iz vašeg srca… U po?etku su, Bi?a svijetla bez oblika i individualnosti stvorila jaje od materije i polariteta. Svatko od mnogih koji su u stvari JEDAN, su u jaje koje je poznato kao planeta, ugradili kopiju svog bi?a. Kroz mnoge eone, Bi?a svijetla su preuzimala mnogobrojne forme koje su postojale unutar njihovog jaja/planete. U po?etku njihovo svijetlo je bilo sve, ali se ugasilo velikom gusto?om jajeta. Zatim, polako, nakon mnogo milenija, iskra njihovog svijetla, po?ela je sijati u gustoj materiji njihovog oblika. Kroz mnoge milenije ovaj sjaj je bio tajna koja se ?uvala duboko u formi Bi?a, ?ak i za sama Bi?a. Kona?no ovaj sjaj je prešao nepoznati ulaz kad su ?ak i Bi?a po?ela osje?ati sjaj, iako ga obi?no nisu vidjela. U stvari, Bi?a su naj?eš?e smještala izvor svijetla izvan sebe, pa ?ak i izvan planete. Sa ovog stanovišta, bi?a su obožavala sjaj koji se polako pretvarao u svijetlo. Nakon milenija, neka Bi?a su se po?ela buditi jer su spoznala da je izvor svijetla u stvari unutar njih. Ova bi?a su bila prestrašena od tog unutarnjeg svijetla i obi?no su ga sakrivala zbog straha da drugi vide svijetlo i tako?er se prestraše. U stvari, novo probu?eni su bili u pravu sa ovom pretpostavkom, jer su mnogi bili povrije?eni hrabroš?u prepoznavanja da je svijetlo unutra.

Bilo je opasno držati ovo svijetlo za koje su «drugi» osobito vo?e vjerovali da ga ne posjeduju. Bilo je sramotno da vo?e osu?uju one sa unutrašnjim Svijetlom, ?ak i da su oni sami imali unutarnje svijetlo prekriveno strahom i slijepim obožavanjem «vanjskog» izvora Svijetla. Zbog ovog vanjskog svijetla vodili su se najžeš?i ratovi. Za vrijeme ovih ratova, mnoga Bi?a su umrla. Bilo je loše da oni koji su umrli ne znaju da posjeduju unutrašnje svijetlo. Da su to znali, mogli bi prije?i u Svjetlosno tijelo, ve?e od oružja kojim su ubijeni. Tada ih nitko i ništa iz jajeta ne bi moglo uništiti.

Da su mogli prije?i u Svjetlosno tijelo, oni bi vidjeli da je njihovo jaje u komori za inkubaciju. Oni bi tako?er znali da se mogu izle?i iz ovog jajeta, ?im dozvole da njihovo unutrašnje Svijetlo plane za Nesre?u, neki su bili tako prestrašeni svojim Svijetlom da su ga pokušali obuzdati, i ?esto su oštetili svoju formu.

Unutrašnje Svijetlo je mnogo više frekvencije od materije oblika Bi?a. Ako unutrašnje Svijetlo nije prepoznato i polako utjelovljeno u svaku stanicu i atom, njihova tijela su mogla biti ošte?ena. Ovo utjelovljenje zahtijeva da Bi?a održavaju svjesnost prepoznavanja svog unutrašnjeg Svijetla i stalnu budnost nad mislima i emocijama.

Strah je bio jedini neprijatelj jer je odvajao svjesnost Bi?a od njihovog unutrašnjeg Svijetla. Bez strpljenja i stalne integracije svijetla u formu, kao i otpuštanja starih obrazaca, sje?anja i misli o strahu, Svijetlo koje se pojavilo bi Bi?ima opet moglo postati nesvjesno. Kad se je ovo dogodilo, ponovna transformacija materije u svijetlo, prerasla je u kaos koji je uzrokovao ošte?enja, ?ak i smrt, oblicima Bi?a.

Naravno, povratak JEDNOME je vi?en samo kao «smrt» Bi?ima i drugima koji su još odbijali istinu da se vra?aju izvornoj formi Svijetla. Na nesre?u oni koji su opažali takozvanu smrt postali su više prestrašeni. Zauzvrat, njihov strah je uništio njihovu sposobnost da vide da su njihovi simptomi u stvari bu?enje. Zbog toga su se razboljeli ili ?ak umrli. Na sre?u, postoje portali bu?enja, u jedan od njih vaša planeta sada ulazi, gdje iluzija realnosti jaja/planete slabi. Ovi portali su poput poro?ajnih kanala u kojima Bi?a mogu polako i sigurno postati svjesna i integrirati svoje veli?anstveno unutrašnje Svijetlo. Unutar portala postoji i slabljenje iluzije, i Istina da je ovo jaje/planeta u stvari komora za inkubaciju za one koji su u stanju vidjeti.

Portali služe kao sigurno mjesto za bu?enje. Kako bi Bi?a vidjela veo iluzije, morali su biti relativno oslobo?eni straha. Što «relativno oslobo?en straha» zna?i je to da su Bi?a postigla relativno majstorstvo nad svojim mislima koje kreiraju strah i otpustila ve?inu taloga straha koji je ugra?en u njihov oblik. Oslobo?enjem od ve?ine njihovih strahova, i u sigurnosti portala, Bi?a su se mogla lakše sjetiti bezuvjetne ljubavi JEDNOGA.

Možda se ?udite zašto smo upotrijebili izraz «Bi?a» umjesto ljudi. Kako su se velovi iluzije polako ili brzo micali, postalo je o?ito da su Originalna Bi?a Svijetla kreirala sve. Ova Originalna Bi?a su poslala kopiju svoje suštine u materiju da kreiraju formu jaja/planete. Zbog toga, životinje, insekti, stijene, voda i ?etverodimenzionalni Elementali sadrže Suštinu Bi?a Svijetla.

Nadalje, vi možete misliti da mi, Arkturijanci, govorimo o Zemlji, umjesto da govorimo o svim planetama naše Zvijezde Arkturusa. Da, voljeni, kad se potpuno probudite, znat ?ete da svi planeti, ?ak i Sunca, dijele isti proces uzašaš?a/ra?anja iz jajeta. Me?utim, razli?iti svjetovi imaju razli?ite «drame» bu?enja.

Kako vaša osobna, planetarna i solarna jaja po?inju pucati, mnogobrojna Bi?a Svijetla koja su dobrovoljno uzela oblik ?e iza?i iz svog jaja u veli?anstvenoj erupciji Svijetla. Kad smo mi, Arkturijanci, po?eli izlaziti, samo je nekolicina bila dovoljno sigurna da napusti udobnost realnosti našeg jajeta/planete. Ali, kad smo to u?inili, prvi put otkad smo uzeli formu, pokazano nam je pravo zna?enje bezuvjetne ljubavi, božanskog mira i Jedinstva JEDNOGA. Ispunjeni slavom ljubavi, mira i jedinstva, naša jedina misao je bila da se vratimo u naše jaje da pomognemo bra?i i sestrama u njihovom bu?enju. Ve?ina nas se vratila u materijalnom obliku. Na primjer oni od nas koji su bili u obliku koji vi zovete ljudski, vratili su se da probude ljude. Zatim postoje oni koji su živjeli u obliku životinja koji su se vratili da probude životinjsko carstvo. Oni koji su bili biljke, vratili su se da probude biljke, a oni koji su stvorili zemlju, zrak, vatru i vodu, vratili su se u svoje elemente da probude planetu. Oni koji su ostali u ?etverodimenzionalnoj auri planete, vratili su se da pomognu u toj realnosti.

Najveli?anstveniji trenutak je bio kad smo se svi mi, ljudi, životinje, biljke, planeta i drugo, vratili JEDNOM Velikom Bi?u Svijetla. Nakon milenija i milenija, mi smo izronili iz našeg Kozmi?kog jajeta kao Bi?a Svijetla što smo oduvijek bili. ?ak i bolje od toga, zbog naše avanture u formu mi smo postali mudriji, mo?niji i više ispunjeni bezuvjetnom ljubavlju i suosje?anjem nego prije našeg iskustva u materiji i formi.

Zajedno, kao grupni um, mi smo pogledali dolje na naše jaje/planetu/solarni sistem/zvijezdu sa zahvalnoš?u i ljubavlju. Me?utim, mi se nismo trebali vratiti u naše jaje, jer smo kao JEDNO Bi?e našeg kolektivnog svijetla Arkturusa, znali da je naše opredjeljenje prona?i druge planete, solarne sustave i zvijezde koji su tako?er na pragu bu?enja. Mi smo odlu?ili nositi oblik Svjetlosnog tijela ako smo izabrali da objavimo sebe. Bivaju?i u našem obliku, mi smo znali da druga Bi?a forme mogu lakše prihvatiti našu pomo? ako se predstavimo u obliku tijela. Osim toga mi smo u obliku bili milenijima. Zbog toga smo milenijima održavali oblik, kao što vi obla?ite odje?u i ulazite u vaš dom, ured ili automobil. Oblik olakšava bu?enje jedinke, da nas primijeti i obrati pažnju na našu poruku.

Me?utim, usprkos našoj iluziji forme, mnogi nas ne mogu primijetiti. Zbog toga, ve?ina hrabrih i odvažnih od nas je u?inila krajnju žrtvu inkarnacije u fizi?ko tijelo da pomogne planetu na ivici portala uzašaš?a. Budu?i da se draga Gaja, kolektivno Bi?e jajeta/planete Zemlje, želi vratiti Svjetlosnom tijelu, ali ve?ina Njezinih Bi?a još duboko spava, poslali smo mnoga naša Arkturijanska Bi?a u ljudski oblik.

Izabrali smo ljudsku formu jer su mnoge životinje, biljke, zemlja, more, vatra i zrak spremni za izlazak. Nažalost, bi?a u ljudskom obliku su ispunjena strahom realnosti baziranom na osvajanju, posjedovanju, mo?i nad drugima, osu?ivanju i zasljepljenoš?u vjerom u iluziju da je njihovo Svijetlo iz vanjskog izvora.

Mnogi od nas su ušli u ljudski oblik , kad se otvorio zadnji portal realnosti Atlantide. Nažalost, zakasnili smo da probudimo ljude, ali smo mogli pomo?i Zemlji da sa?uvamo uništenje njezinog oblika. Naši vrijedni dobrovoljci su ušli u kota? života i smrti koji okružuje svako jaje/planetu prije proboja.

Mnogi od njih – što zna?i, mnogi od VAS – su bili izgubljeni mnoge živote. Me?utim zbog vaše uro?ene Arkturijanske suštine, vi ste bili me?u prvima koji su ?uli poziv za bu?enje. Vi ste zatim me?u prvima zapo?eli proces vra?anja u svjetlosno tijelo. Jedan po jedan vi ste pronašli svoje osobne na?ine da probudite druge koji spavaju. Neki od vas su se usmjerili na iscjeljenje velike štete koju su ljudi u?inili planeti. Drugi su se usmjerili na ispravljanje štete u?injene biljnom i životinjskom carstvu, a ostali na bu?enje ljudi.

Da bismo olakšali bu?enje planete, formirali smo Arkturijanski Koridor, tako da bi portal bio o?itiji onima koji se bude. Budite svjesni toga da sva Bi?a nisu u ljudskom obliku. Me?utim, prethodnica planetarnog uzašaš?a je to da planetarni nadglednici – bez obzira na njihov oblik – usmjeravaju svoju pažnju zvijezdi-zaštitnici, tako da se njihova svjesnost može proširiti iznad osobne, kolektivne, planetarne, galakti?ke, na kozmi?ku svjesnost.

Kozmi?ka svjesnost je ta koja ozna?ava spremnost izlaska iz jajeta/planete i povratak Svijetlu. Neki signali su se dogodili rano da postanu Avatari i probude ostale. Nažalost, mnogi od njih su postali «bogovi», vanjski oblici Svijetla za uspavane koji nisu mogli povjerovati u vlastito unutrašnje Svijetlo. Ipak, poruka tih Avatara je prikazana kao Svijetlo u tami realnosti ispunjenoj strahom. Najgore od svega je da oni koji spavaju vjeruju da je njihov «bog» bolji od drugih bogova koriste svoje uvjerenje kao ispriku da pokoravanje, posjedovanje, provo?enje mo?i nad drugima, osudu i rat. Ovaj krug se ponavlja na planeti za planetom.

Zajedni?ko je to da se direktno doga?anje planetarnog bu?enja uzrokuje da se neizlije?ene rane, stvorene milenijima straha, zagnoje u ratovima i destrukciji. Mi to sada upravo proživljavamo. U stvari vaše prošlo stolje?e je ispunjeno ratovima. Ipak, neki od vas su u prvom naletu bu?enja otpustili stare rane straha. Zato ste vi sposobni osjetiti Božansko Suosje?anje i bezuvjetnu ljubav za one koji još pate od iluzije odvojenosti. To je zbog ove iluzije odvojenosti jedan od drugog i od JEDNOG koju oni kreiraju, ili su žrtve nasilja i rata.

U stvari, neki od vas stvarno služe svim srcem da stvore svjesnost jedinstva i mira. Mi priznajemo svakodnevne žrtve ratnika koji se stalno bore sa svojim strahom kako bi održali unutrašnju suštinu bezuvjetne ljubavi. Svim ovim duhovnim ratnicima, mi nudimo naše Svijetlo, ujedinjeno Svijetlo SVIH Arkturijanaca, da vam pomognemo u veli?anstvenom trenutku povratka u vaše Svjetlosno tijelo SEBSTVA.

U sije?nju 2009, mi smo došli u ovaj kanal nose?i «formu» Arkturijusa koja JEST. Zatim smo joj pokazali kako iluzija forme može prije?i u Svjetlosno tijelo. Svatko od vas tako?er može prona?i svoje Arkturijansko SEBSTVO, ili vaše SEBSTVO sa Siriusa, Plejada, Andromede, Oriona, Antarea ili bilo gdje. U stvari svi vi imate višedimenzionalne izraze vašeg SEBSTVA u mnogim Galaksijama i dimenzijama.

U stvari, Galakti?ka federacija, koja uklju?uje sve gore navedena Zvjezdane sustave, i više je ovdje da se sretne s vama.

PORUKA GALAKTI?KE FEDERACIJE

Dragi ljudi koji uzlazite,

Mi se radujemo što vas vidimo u Kristalnom dvorcu petodimenzionalne Venere pod mudrom upravom Arkturijanaca. Mi, viši izrazi vašeg SEBSTVA, smo tako?er nadgledali vaše putovanje da postanete JEDNO SEBSTVO. Svaki put kad integrirate novi vid vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA u vašu percepciju SEBSTVA, vi zna?ajno proširujete svoju svjesnost. Mnogi od vas su proširili svoju svjesnost i pove?ali rezonancu dovoljno da da se sjete nekih od života u petoj dimenziji, kao i nekih iskustava uzašaš?a. Zahvaljuju?i pove?anju ove rezonance, mi, Galakti?ka federacija, sada otvoreno možemo s vama komunicirati.

Jednom kad vi, uzemljeno Bi?e, rezonirate sa frekvencijom jedinstva, možete primiti prijenos iz pete dimenzije i više. Mi tada postajemo jako zainteresirani za vaš napredak u Svijetlo i kontaktiramo sve vaše više izraze SEBSTVA tako da vam oni osobno mogu pomagati.Za vaše prve me?u-dimenzionalne komunikacije, lakše je povezati se sa višim izrazima vašeg SEBSTVA, jer ste na istoj frekvenciji Duše.

Ako ste sposobni održati svjesnu povezanost sa petodimenzionalnim izrazom vašeg SEBSTVA, mi znamo da ste spremni pridružiti se našoj Federaciji. Zbog toga, iako ste još u vozilu trodimenzionalne Zemlje, mi smo danas došli k vama da vam zaželimo dobrodošlicu u Galakti?ku federaciju. Nije važno što vi sebe vidite «samo» kao ljudsko bi?e, jer mi vas vidimo kao Multidimenzionalno Bi?e koje je vaš istinski izraz SEBSTVA.

Mi smo sebe predstavili vama da olakšamo vašu vezu s našom frekvencijom. Na ovaj na?in, možete jasnije primiti naše poruke i prevesti ih na vaš ljudski jezik. Dok ste još bili pod kontrolom vašeg ega/sebstva, bili ste ograni?eni trodimenzionalnim pravilima polarnosti, vremena i prostora. S druge strane, sada kada vaša Duša/SEBSTVO upravlja vašim zemaljskim brodom, vaša realnost se u rezonanci diže i pada dok se prilago?ava – i pre-prilago?ava – izuzetno visokim frekvencijama vrtložnih valova koji su sada prisutni u vašoj realnosti.

Sa naše rezonance pete dimenzije i više, mi možemo jasno vidjeti milijune vas koji se bude za avanturu planetarnog uzašaš?a. Budu?i da je sve više i više vas u stanju primiti naše komunikacije, mi smo više u mogu?nosti slati poruke i upute zemljanima. Prema stupnju do kojeg možete primiti i integrirati našu višu vibraciju u zemaljsko vozilo, vaš život ?e utoliko rezonirati sa petom dimenzijom i iznad.

Postoje oni me?u vama koji se ne žele vratiti u petodimenzionalni dom u zemlji jedinstva, mira i bezuvjetne ljubavi. Za one koji nisu spremni napustiti svoje domove, voljene, karijere, ku?ne ljubimce itd.. ne brinite. Nema gubitka jer nema napuštanja. Umjesto toga, vi svoju realnost pretvarate iz dualizma tre?e/?etvrte dimenzije u jedinstvo pete dimenzije i iznad.

Vi možete «zamijeniti svoju realnost» tako brzo ili tako neo?ekivano koliko želite. Ovo je vaše uzašaš?e. Vi ste se vježbali za ovaj trenutak bezbroj života i/ili ?ekali izvan vremena da sudjelujete u ovom veli?anstvenom doga?aju. Ne gledajte što se doga?a izvan vas. Naprotiv, koncentrirajte se na to što se doga?a u vama. Promjena po?inje na nivou osobne i planetarne DNA., zatim se nastavlja u vašem fizi?kom tijelu i trodimenzionalnoj realnosti.

Jedna napomena, vjerovali ili ne, VI kreirate vašu realnost. Nema bježanja od ove ?injenice, nije važno koliko u sebe sumnjate. Sumnja i otpor mogu samo vaš proces više zakomplicirati. Najbolje je da posjedujete vlastitu mo? u sebi i zapamtite da s ovom mo?i ide i odgovaraju?a odgovornost. Najbolji na?in da to pro?ete je da se u prvom redu usmjerite na svoju svjesnost. Slušajte glas vaše Duše/SEBSTVA koja vas vodi u svakom trenutku. Istovremeno prepoznajte iluziju straha i odvojenosti, ako ste izabrali pristupiti Istini ljubavi i jedinstva.

Spavajte i meditirajte što je više mogu?e da možete otpustiti stara ograni?avaju?a uvjerenja i dopustiti da se sjeme vašeg Svjetlosnog tijela sigurno razvija u vama. Kad je vaše Svjetlosno tijelo bilo isklju?eno, mogli ste vidjeti realnost samo kroz pet osjetila, ali se sada vaša percepcija nepokolebljivo širi. Kako vaše Svjetlosno tijelo ja?a unutar vašeg fizi?kog oblika, ono ?e izbaciti iluzije tre?e/?etvrte dimenzije i unijeti Istinu kvantnog svijeta pete dimenzije i iznad. Vaš kvantni svijet ?e biti percipiran od strane vaše DNA, posebno neiskorištene DNA. 97% DNA koja je ozna?ena kao «junk», jer je njezina uloga tada bila nepoznata, nosi bezbrojne crvoto?ine. Koje primaju poruke iz kvantnog svijeta. Istovremeno, mnogi skalarni/vrtložni sustavi valova unutar vašeg zemaljskog vozila ?e primati više frekvencije pete dimenzije i iznad.

Vaše otvoreno Tre?e oko ?e zatim prevesti ove transmisije na vaš ljudski jezik tako da ovu poruku možete prenijeti drugima. Vaše uzemljeno zemaljsko vozilo u stvari služi kao antena, koja može primiti samo one frekvencije s kojima rezonira. Zbog toga, kako se vaša osobna rezonanca širi, možete primati transmisije dublje unutar kvantnog svijeta i dalje iz viših dimenzija. Kona?no, vi dolazite nešto kao most gdje se najdublja kvantna realnost miješa sa najvišim frekvencijama realnosti da otpusti svaku potrebu za prostorom, vremenom ili oblikom.

Ipak, uživajte u svakom koraku uzbudljivog povratka SEBSTVU. Vi ste izabrali, u stvari, vi ste «stajali u redu» za dobiti tijelo u ovo vrijeme. Na isti na?in mi smo izabrali «biti na vjetrometini» da vam pomognemo u sje?anju da glumite u velikoj igri, kao i da slavimo vašu veli?anstvenu pobjedu. Sada kada smo napravili «prvi kontakt», želimo vas podsjetiti da smo mi na raspolaganju sa mišlju ili namjerom. Isto tako vas želimo podsjetiti da je najbolji nose?i val za svaku transmisiju bezuvjetna ljubav.

Zbog toga završavamo ovu poruku šalju?i vam bezuvjetnu ljubav i gromoglasni pljesak za fantasti?nu predstavu.!
Dobrodošli Ku?i – SADA!

Otpuštanje Ranjenog borca za preživljavanje

Voljeni, Galakti?ka federacija, a posebno VI unutar Federacije, ovdje ste da pomognete u otpuštanju najniže rezonance vašeg SEBSTVA, vašeg «ranjenog borca za preživljavanje». Mi Arkturijaci smo ovdje da vas vodimo kroz ovu vježbu. Vaš ranjeni borac za preživljavanje je dio vašeg uzemljenog Multidimenzionalnog SEBSTVA koji sadrži sva sje?anja, misli i emocije svih godina koje ste proveli da preživite u neprijateljskoj okolini trodimenzionalne Zemlje. Vaš Ranjeni borac za preživljavanje sadrži iskustva zasnovana na strahu teškog preživljavanja mnogih izazova s kojima ste se suo?ili kroz vaše živote. Zbog toga, vaš ranjeni borac za preživljavanje može biti preumoran za zadnju rundu vašeg procesa.

Ovaj umor može u?initi teškim pove?anje rezonance preko mnogih iskušenja i uzrokovati da se priklonite stimulansima straha.

Ova ranjena komponenta vašeg SEBSTVA je bila marljivi ratnik i borila se žilavo za vaš ispravan i sretan život. Me?utim, sje?anje na ove bitke može vašu rezonacu držati nisko. Želimo vam re?i da možete otpustiti vašeg Ranjenog borca za preživljavanje u svijetlo ovog Koridora i dozvoliti mu da sada odraste.

Mi ponosno promatramo kako mnogi od vas zadržavaju vaše osobno uzaša?e tako da možete doprinjeti proširenju svjesnosti i bezuvjetne ljubavi planetarnog uzašaš?a. Na ovaj na?in vi uveliko doprinosite velikom kozmi?kom trenutku u kojem ?e Zemlja, vaš Solarni sustav i Galaksija Mlije?ne staze «napredovati» u viši izraz SEBSTVA. «Individua» sada postaje Planeta, dok vaša planeta Zemlja postaje Zvijezda, vaše Sunce postaje Centralno sunce, a vaše Centralno sunce postaje Ve?e centralno sunce. Da, uskoro ?e biti napredovanje kozmi?kih razmjera.

Me?utim, možete se osje?ati kao da vas netko vu?e natrag. Neki dio vas je preumoran da poduzme zadnji korak. Ovaj VI je vaš Ranjeni borac za preživljavanje. Ovaj VI zaslužuje da prije?e ovu prepreku sada, danas, u ovom trenutku, i mi smo tu da vam pokažemo kako se to može.

Molimo da na trenutak pogledate u o?i vašeg Me?ugalakti?kog SEBSTVA, višeg izraza VAS, koje je unutar Galakti?ke federacije. Dopustite ovom VAMA da iskora?i iz reda da bi se mogao ujediniti sa Multidimenzionalnim bi?em kojem se vra?ate. Mi kažemo vra?ate jer nikad niste izgubili SEBSTVO. Ovo veli?anstveno Bi?e je u stvari vaše Originalno SEBSTVO koje poslalo kopiju svoje Suštine u trodimenzionalni hologram. Ova «kopija» ste vi.

Vaše Me?ugalakti?ko SEBSTVO ste VI koji ste oduvijek bili i vratili ste se u vrijeme da pomognete vama u vašem SADA. Mi shva?amo da ova re?enica može biti pomalo zbunjuju?a za vaš trodimenzionalni jezi?ni sustav. U stvarnosti, ova budu?a komponenta vašeg SEBSTVA je izvan vremena i prostora jer je ono/on/ona vi koji živi u sveprisutnom SADA JEDNOG u petoj dimenziji i iznad. Rezonanca ovog Budu?eg SEBSTVA ?e se proširiti ?ak i više kad se potpuno spojite u vrijeme planetarnog uzaša?a. Kad se ponovo ujedinite sa svojim SEBSTVOM, vi doprinosite mnogim lekcijama koje ste nau?ili u polariziranoj realnosti kao «individua».

Opustite se na trenutak kako biste potpuno doživjeli viziju višeg izraza SEBSTVA koje je istupilo naprijed da se s vama sretne… Prije nego pokušate vidjeti vaše SEBSTVO, osjetite rezonancu koja mu prethodi, dok ide prema vama… (Mi koristimo zamjenicu «ono» jer je vaše SEBSTVO iznad polariteta. Zbog toga, VI ste androgin, iako ono sebe prezentira u muškom ili ženskom obliku.)

Da li postoji odre?ena Zvijezda koja je vaš Dom? Ako je tako, dopustite da ova informacija u?e u vašu svjesnost SADA. Dopustite obliku vašeg SEBSTVA da bude veliko blještavilo svijetla sa providnoš?u u o?ima. Na taj na?in se vežete za svoju Suštinu a ne za formu… Dok gledate u ove o?i, vaše o?i, osjetite duboku, bezuvjetnu ljubav kako vas sjedinjuje u JEDNO Bi?e koje ste oduvijek bili… Podignite svoje ruke u visinu srca i otvorite ih prema licu SEBSTVA, dok prilazite sve bliže i bliže.. Vi ste sada prst-do-prsta, ruka –do ruke, srce –do srca, i o?i u o?i dok svojim rukama dozvoljavate da dodirnu… Dok su vaše ruke spojene, osjetite razmjenu suštine koja se miješa iz vašeg sebstva prema vašem SEBSTVU i obrnuto… Sada, kad ste otpustili ranjenog u Vrtlog kad ste prvi puta ušli u Koridor, otpustite Ranjenog borca za preživljavanje u vaše SEBSTVO… Pogledajte marljivog ratnika koji je vaš Ranjeni borac za preživljavanje, dok on/ona ulazi u vaše SEBSTVO da zauvijek bude SLOBODAN… Kad ste stupili u vaše SEBSTVO okrenite se da vidite svoje ljudsko sebstvo kroz o?i višeg SEBSTVA….

OSJETITE kako VI, vaše SEBSTVO, grli vašeg Ranjenog borca za preživljavanje koji se SADA otpušta da se vrati Ku?i SADA… Otpustite SVU borbu i patnju vašeg Ranjenog Sebstva sa mo?i vaše bezuvjetne ljubavi… Bezuvjetno oprostite sebi i svim osobama, mjestima i stvarima koje su uzrokovale patnju… Bezuvjetno prihvatite sve uloge koje ste igrali kako biste preživjeli bezbrojne strahove i iluzije vaših trodimenzionalnih realnosti… Gledaju?i u o?i svom SEBSTVU, osjetite kako se je vaša rezonanca pove?ala shva?aju?i da ste VI ti koji ste još ograni?eni Svjesnoš?u preživljavanja… ZNAJTE da ?ete VI uvijek preživjeti, jer ste VI Bezgrani?ni duh.. Preuzmite ovu potpunu Slobodu od straha dok govorite: «Sa ljubavlju i slatkim praštanjem, ja otpuštam mog Ranjenog borca za preživljavanje u sigurnost mojeg višeg SEBSTVA.»

Sunce je visoko na Venerinom nebu dok napuštate Kristalni dvorac. Osje?ate se ushi?eni od iskustva otpuštanja vašeg Ranjenog ratnika i žurite prema ruži?astoj plaži da se ponovo sjedinite sa vašom Božanskom nadopunom.

Dok plutate prema grebenima Vodama svijetla, osje?ate da vas vaša Nadopuna ?eka. Vaš boravak u odvojenosti trodimenzionalne Zemlje je okon?an i vi ste ponovo JEDNO.

Osje?ate spokojno pulsiranje Voda svijetla dok se približavate grebenima pored vaše posebne uvale. U vašem Venerinom svjetlosnom tijelu vi imate viziju od 360 stupnjeva, tako da na trenutak upijete panoramski pogled. Pored vas je Kristalni dvorac visoko na vrhu Crvene planine. Vi vidite mnogo vaših dragih prijatelja koji ulaze i prolaze kroz Dijamantna vrata dvorca.

Prekrasno cvije?e koje prekriva veli?anstveni vrt okružuje Dvorac. Ovo cvije?e emitira petodimenzionalne boje koje nisu poznate u nižim svjetovima. Cvije?e, kao i biljke ima inteligenciju, kao što ima i cjelokupan život u petoj dimenziji. Vile i druga mala stvorenja žive u vrtu, i cijeli ovaj život telepatski komunicira me?usobno i s vama.

Niže desno je sjajni raznobojni Kristalni grad, a lijevo vje?no zelena šuma i mali gradovi gdje žive Venerijanci kad ne posje?uju Kristalni grad. Duboka ljubav i zadovoljstvo vas ispunjava dok gledate Venerijanski pejzaž. Za vrijeme vaših mnogih života na Zemlji, stvorena je velika rana u vašem srcu i vašoj svjesnosti. Vi otpuštate ovu ranu u Dvorcu, ali osje?ate da ?ete trebati nastaviti voljeti ju slobodni. Možda, kad se spojite ponovo u JEDNO, ?ete tek mo?i potpuno otpustiti ovu ranu. Kako stižete do grebena, zavirite preko ruba i vidite da vaš Božanski nadomjestak ?eka na vas na toplom pijesku niže dolje. Još jednom upijete ljepotu oko vas prije nego se spojite sa vašim Nadomjeskom. Proveli ste toliko mnogo «vremena na Zemlji da se morate podsjetiti da u petoj dimenziji možete plutati nježno poput pera. Ako želite možete preletjeti velike udaljenosti.

Možete zaželjeti biti na odre?enoj lokaciji i odmah biti tamo, samo usmjeravaju?i se na svoju namjeru tog iskustva i pustiti da vas nosi. Vi se smijete tome kad se sjetite koliko ste teško radili za sve što ste željeli u životima tre?e dimenzije. Drugim rije?ima, u petoj dimenzije vi odmah možete kreirati svako iskustvo, predmet ili mjesto koje želite. Dok udišete toplinu Voda svijetla, vi ne želite ništa nego biti JEDNO sa svojim Nadomjeskom.

Naginjete se preko grebena i dopuštate da vas ova emanacija ponese na kopno. Vaš Nadomjestak stoji, otvorenih ruku tako da kao JEDNO možete iscijeliti stare rane koje su otvorene vašim individualnim posjetima tre?oj dimenziji. «Spojimo se u JEDNO,» vi kažete, Ja želim da sje?anje na naše spajanje bude snažno u mojem srcu kad se vratim u tre?u dimenziju.» Vi se suo?avate jedan s drugim, o?i-u o?i, srce-do-srca. Podižu?i ruke, vi spajate prste i stvarate krug povezanosti srca srcu. Jedan drugome gledate duboko u o?i i osje?ate da vam raste frekvencija dok aure spajate u jednu. Možete osjetiti žmarce koji po?inju na vrhovima nožnih palaca i postepeno se penju kroz tijela, sjedinjuju?i dvije polovice jedne cjeline. S vremenom žmarci obuzimaju vaša sjedinjena srca i penju se više i više u Venerijansku atmosferu.

Zatim, odjednom, blijesak svijetla i vi ste u vanjskom svemiru. Venera je svjetle?a kugla daleko ispod vas, a vi ste JEDNA zraka svijetla okružena mnogim zvijezdama. Postepeno jedna zvijezda dolazi sve bliže i bliže. Vi isto tako plutate prema njoj. Zvijezda postaje vrtlog to?no ispred vas i vi ste uvu?eni u njega. Vi osje?ate senzaciju vrtnje dok vas vrtlog okružuje i prenosi. U eksploziji svijetla, vi ste u šestodimenzionalnom solarnom sustavu Arkturusa.

Jednom kad ste u solarnom sustavu, odre?ena planeta vas vu?e prema sebi, i zatim u bljesku, vi ste tamo. Stanovnici ove planete žive u skupinama od tridesetdva do ?etrdeset, poznatim kao ?ahure. ?lanovi ove ?ahure su individualne svjesnosti sjedinjene u JEDNU jedinicu. ?ahura koja vas je privukla je stvorila hologram dotoka/no?i i odljeva/dana kako bi pripremila misiju za dolazak na Veneru, i kona?no na Zemlju. Rana je zora, sunce upravo izlazi, ozna?avaju?i po?etak ciklusa odljeva.

Gaja je ponovo pozvala za pomo?. Ona je spremna pove?ati svoju rezonancu na petu dimenziju, ali previše njezinih ljudi još spava. Ova ?ahura ?e prvo putovati na petodimenzionalnu Veneru da se prilagodi nižoj vibraciji. Neki ?e zatim prije?i na trodimenzionalnu Zemlju kad su nau?ili preživjeti u nižoj gusto?i, a neki ?e ostati u ?etvero i petero dimenzionalnoj Veneri da budu vodi?i onima na Zemlji.

Svi ?lanovi ?ahure su poput prstiju na jednoj ruci. Svaki je individualni u zajedni?koj svjesnosti, ali ujedinjen u budnosti i svrsi. Svi su androgini, iznad su spola koji je poznat u nižim dimenzijama. Avantura odgovora pozivu Gaje po?inje. Njihov odlazak ne sadrži strah ni tugu, jer ove emocije nisu dio njihove svjesnosti dok ne u?u u tre?u dimenziju.

Vi osje?ate harmoni?nu rezonancu sa ovom ?ahurom, posebno s jednim dijelom ove ujedinjene ?ahure. Da li bi ovaj dio JEDNE ?ahure biti viši izraz vašeg SEBSTVA?

Kao odgovor na ovo pitanje, ovaj dio iza?e iz JEDNOG i stvori oblik. Oblik je napravljen od svijetla koje izgleda poput zvijezde koju bi dijete moglo nacrtati. Postoje dva kraka koja izlaze iz sredine poput nogu i dva kraka koja izlaze iz sredine poput ruku. Oblik ima veli?anstvenu sjajnu krunu koja podsje?a na glavu, a tamo gdje bi trebalo biti srce je vrtlog, sli?an Arkturijanskom koridoru.

Ovaj oblik je fluidan i promjenjiv, ?ini se da postoji samo da vam saop?i poruku. Da, vi odmah ZNATE, ovo Bi?e je vaš viši izraz, koji obi?no postoji kao ?ista svjesnost bez oblika. JEDINSTVO vas i vašeg Nadomjeska ide prema «Zvjezdanom Bi?u» u prihva?anju njegove komunikacije. Kad se sjedinite s njegovom suštinom, izgorite u bezbrojnim izrazima Svijetla.

Odjednom, Zvjezdano Bi?e je otišlo, Arkturus je otišao, svi oblici, sve misli, sve emocije – su OTIŠLE. Povratak na Veneru, vi i vaš nadomjestak ste ponovo dvoje, spustite ruke , pogledate se u o?i, vaše vlastite o?i, i smijete.

KORAK DVANAESTI

Voljeni, Mi, Arkturijanci, želimo vam dobrodošlicu zbog vašeg povratka u Arkturijanski koridor. Mnogo toga se dogodilo u vašem životu i u vašem svijetu otkad smo otvorili ovaj koridor 11 rujna 2008. Promjene su svuda i u svakome. Svatko od vas je sada profinjeni instrument Gajinog orkestra koji svira simfoniju «Planetarnog uzašaš?a». Da li ste spremni nastaviti ovo putovanje? Postoji sve više vas koji u?ite/sje?ate se ovdje u Koridor Kristalnog dvorca. Da biste rezimirali svoje putovanje, osjetite Kozmi?ku radost koja je IZNAD- ISPOD-OKO-U VAMA! Osjetite ovu radost kao magnetsku privla?nost koja vašu svjesnost usmjerava ponovo u SADA peto dimenzionalnog Kristalnog dvorca.

Iskusite na trenutak ovaj peterodimenzionalni Dvorac, kao i svjetlucavo prisustvo vašeg Svjetlosnog SEBSTVA. Kad pogledate okolo ispred vas vidite okrugli stol za kojim sjede veli?anstvena Bi?a. Ova Bi?a su ?lanovi Galakti?ke federacije. Federacija se sastoji od peterodimenzionalnih i iznad Ambasadora vaših lokalnih Zvjezdanih sustava.

Neki od ovih Ambasadora su viši izrazi vašeg SEBSTVA, koji su uzeli oblik u drugim realnostima i s kojima vi svjesno ili nesvjesno komunicirate. Vi možete vidjeti i Ambasadore iz sistema koje još niste iskusili. Zvjezdani sustavi koji su SADA prisutni su Plejade, Sirijus A i B, Andromeda, Orion, Antare i dr. Naravno, Arkturus je tako?er prisutan, i to je njegov ?lan koji stoji i iznosi Poruku Galakti?ke federacije uzemljenim ?lanovima naše prekrasne Galaksije.

Mi smo tu jer vam želimo pomo?i u sje?anju i integriranju vaših života na drugim planetama, galaksijama i dimenzijama. Svaki put kad integrirate drugi aspekt svog Multidimenzionalnog SEBSTVA u vašu svjesnu perspektivu vašeg SEBSTVA, vi širite svoju svjesnost. Mi vam sada možemo pomo?i jer je vaša uzemljena svjesnost dostigla frekvenciju jedinstva koja vam dozvoljava da primite transmisije iz pete dimenzije i iznad. Nadalje, budu?i da ste integrirali Multidimenzionalno SEBSTVO u vašu svjesnost i zemaljsko vozilo, mi, Galakti?ka federacija, možemo podi?i vašu frekvenciju ?ak i kad ste zaokupljeni svojom svakodnevnom fizi?kom realnoš?u.

Jednom kad nam vaša frekvencija kaže da ste spremni sresti više izraze svojeg SEBSTVA na drugim planetama. Zvjezdani sustavi i dimenzije, komunikacijski portal se otvara izme?u vašeg višeg izraza i zemaljskog vozila. Na ovaj na?in mi možemo stalno prenositi poruke, podršku, i što je najvažnije bezuvjetnu ljubav vama iz pete dimenzije i iznad. Mi vam želimo re?i da ovaj portal sada povezuje Galakti?ku federaciju sa vašim zemaljskim vozilom. Zbog ove povezanosti, mi vam službeno možemo poželjeti dobrodošlicu u Federaciju. Nama nije važno da li vi vidite sebe kao individuu, jer mi vidimo samo ako vi sebe vidite kao Multidimenzionalno Bi?e koje je vaš pravi izraz. Do stupnja do kojeg možete prihvatiti i integrirati ovu višu vibraciju u vaše zemaljsko vozilo, vaš život ?e po?eti rezonirati sa petom dimenzijom.

Postoje neki uzemljeni koji se ne žele vratiti u peterodimenzionalni dom u zemlji jedinstva, mira i bezuvjetne ljubavi. Oni osje?aju da još nisu spremni da napuste svoje domove, voljene osobe, karijere, ku?ne ljubimce itd… Ako ste vi jedan od ovih ljudi, nemojte biti zabrinuti, jer nema gubitka, nema napuštanja. Naprotiv, vi mijenjate strukturu vaše realnosti iz dualizma tre?e/?etvrte dimenzije u jedinstvo pete dimenzije i iznad.

Vi možete «promijeniti svoju realnost» toliko brzo ili polako koliko želite. Ovo je vaše uzašaš?e. Vi ste se vježbali za ovaj trenutak kroz mnogobrojne živote, i/ili ?ekali izvan vremena da sudjelujete u ovom veli?anstvenom trenutku Planetarnog uzašaš?a. Ne gledajte što se doga?a izvan vas. Umjesto toga, koncentrirajte se na to što se doga?a u vama. Promjena po?inje na nivou svjesnosti zatim se nastavlja na fizi?ko tijelo, vaše stanice, vaš DNA i u vašu vanjsku realnost. Jedna napomena: vjerovali vi to ili ne VI kreirate svoju realnost, Nikad ne zaboravite da veliku kreativnu mo? prati još ve?a odgovornost. Zbog pove?anja vaše kreativne mo?i manifestacije, važno je da stalno promatrate vaše misli i emocije i svoju namjeru usmjeravate na proces Planetarnog uzašaš?a, jer kako sve više postajete petodimenzionalni, štogod ispunjava vašu svjesnost, ispunjava vaš život. Zbog toga, usmjerite vašu svjesnost i pažnju u prvom redu na glasove viših dimenzija koji vam daju upute i vode vas. Istovremeno, prepoznajte sve iluzije straha i odvojenosti tak da ih odmah možete izuzeti iz svoje pažnje i usmjeriti se na ljubav.

Spavajte i meditirajte što ?eš?e možete tako da možete otpustiti stara ograni?avaju?a uvjerenja i dozvoliti sjemenu vašeg Svjetlosnog tijela da sigurno raste u vama. Kako vaše Svjetlosno tijelo postaje sve ve?e i ve?e, ono ?e služiti da izbaci iluzije i ograni?enja tre?e i ?etvrte dimenzije.

Vaš kvantni svijet ?e biti percipiran od strane vaše DNA, posebno tkz «junk» DNA. 97% DNA koje je ozna?eno kao «junk» zbog nedostatka bolje definicije, nosi bezbrojne me?udimenzionalne crvoto?ine, koje ?e primati poruke iz kvantnog svijeta. U isto vrijeme, sve ve?i skalarno/torzioni sustavi valova unutar vašeg zemaljskog vozila ?e primati više frekvencije iz šeste dimenzije i iznad. Vaše otvoreno Tre?e oko ?e zatim prevesti ove tjelesne promjene na vaš ljudski jezik tako da ih možete podijeliti s drugima.

Vaše uzemljeno, zemaljsko vozilo u stvari služi kao antena, koja može primati samo frekvencije s kojima rezonira. Zbog toga, kako se vaša osobna rezonanca širi, vi možete primati poruke iz pod-svemira dublje iz kvantnog svijeta i dalje iz viših dimenzija. Kona?no, vaš uzemljeni oblik ?e postati most koji povezuje najdublje kvantne realnosti sa svjetovima najviše frekvencije. Na ovoj to?ki, krug ?e biti zatvoren i vi ?ete otpustiti potrebu za prostorom, vremenom ili oblikom.

Uživajte u svakom koraku uzbudljivog povratka SEBSTVU. Vi ste izabrali «biti u redu» da biste u ovo vrijeme dobili tijelo. S druge strane vi ste izabrali «vjetrometinu» da vam pomogne sjetiti se da vi igrate zadnji ?in velike drame. Mi, vaši vodi?i, promatra?i i viši izrazi vašeg SEBSTVA, vam želimo pljeskati na izvanrednoj predstavi!

Sada kad smo u?inili «prvi kontakt», mi vas ohrabrujemo da se sjetite da smo vam na raspolaganju mišlju ili namjerom. Tako?er vas podsje?amo da je najbolji nositelj vala svake promjene bezuvjetna ljubav. Jasno nam je da vašoj uzemljenoj jedinki može biti teško sebe bezuvjetno voljeti. Zato, završavamo ovu poruku upoznavaju?i vas sa jednim od ?lanova naše Federacije koji jedan od mnogih komponenti vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA. Budu?i da je ovo Bi?e viši izraz vašeg SEBSTVA, mi znamo da ?e vam biti lakše prihvatiti njegovu bezuvjetnu ljubav.

Mi znamo da bezuvjetna ljubav nije uobi?ajena u vašoj polariziranoj trodimenzionalnoj realnosti. Zbog ovoga, mnogi od vas nisu nikad iskusili ljubav koja je oslobo?ena svih uvjeta. Kako možete izraziti to što nikad niste iskusili ili dati to što nikad niste primili? Me?utim, jednom kad doživite, steknete povjerenje i prihvatite bezuvjetnu ljubav koja te?e iz ovog višeg izraza vašeg SEBSTVA, za vas ?e biti prirodno da emitirate bezuvjetnu ljubav iz vašeg uzemljenog sebstva.

Ambasadori naše Federacije rezoniraju sa JEDNIM pete dimenzije i iznad. Zbog toga oni ne putuju prostorom i ne treba im vrijeme da do?u za ovaj stol. Svaki dimenzionalni svijet na kojem ste živjeli, posjetili ga ili primili komunikaciju je poslao jednog Ambasadora. Budu?i da ovdje nema prostora, nije pretrpano, a budu?i da nema ni vremena, oni svi mogu ovdje biti odjednom.

Svi Galakti?ki, Solarni i Planetarni Ambasadori, koji su ovdje s nama su neprestano svjesni svojih uzemljenih u svakoj galaksiji, planeti ili dimenziji. Ovaj zadatak nije za Ambasadore težak, budu?i da su u petoj dimenziji i iznad. Zbog toga oni mogu lako podijeliti svoje energetske kopije na toliko realnosti koliko je potrebno. U stvari, svi vi koji stojite pred nama možete to isto u?initi. Samo ste zaboravili. ?lanovi naše družine koji se vra?aju SEBSTVU obi?no trebaju pomo? u ponovnom povezivanju sa ovim priro?enim sposobnostima.

Sada, dok stojite pred Ambasadorima, dopustite jednom od njih da iskora?i pred vas. Sjetite se da ste u petoj dimenziji, koja je oslobo?ena vremena i prostora. Zatim otpustite sva trodimenzionalna ograni?enja koja bi ovaj sastanak onemogu?ila. U okviru OVDJE i SADA JEDNOGA, «nemogu?e» ne postoji. Ovdje postoji samo istina i bezuvjetna ljubav. To je bezuvjetna ljubav koja te?e prema vama sa vašeg višeg izraza i koja vam omogu?ava da znate istinu vašeg Bi?a. Molimo da iskusite, imajte povjerenja i prihvatite ovu ljubav.

Zvjezdano Bi?e koje stoji pred vama je sada jedno od mnogih viših izraza vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA. Slušajte srcem da primite poruku višeg SEBSTVA:

«Najdraže uzemljeno sebstvo, ja vidim da si ti na prekretnici. Ti u sebi osje?aš velike promjene koje ne možeš potpuno razumjeti. Ti znaš da su simptomi koji se doga?aju u tvom tijelu, simptomi transformacije. Npr. tvoje Tre?e oko se otvara, što može uzrokovati cije?enje u tvojim fizi?kim o?ima. ?esto osje?aš da ne možeš zadržati svjesnost u tre?oj dimenziji, ali ne možeš biti potpuno svjestan ni u petoj ili ?etvrtoj dimenziji.

Tvoj ?etverodimenzionalan san je ?esto aktivniji od tvog fizi?kog života. Za vrijeme tvog «sna», ti posje?uješ mnoge paralelne realnosti i budiš se s porukamakojih se ne možeš posve sjetiti ali ih osje?aš u sebi. Ti osje?aš duboki mir i neograni?enu zahvalnost, ali si i jako umoran od svog budnog života. Ovaj umor je zbog toga jer tvoj trodimenzionalni život postaje tako težak, tako spor, i tako nerealan.

Ti nisi uzašao, ali nisi više samo ljudsko bi?e. Po?inješ razmišljati petodimenzionalno, što zna?i da su tvoje trodimenzionalne misli teške i spore u tvom umu. Sada kad stojiš na pragu nove realnosti, doživljavaš više ljubavi u fizi?kom životu nego što si to osje?ao prije.

Ti primaš odgovore i rasvjetljenje za pitanja koja su odavno odgovorena. Ipak, u isto vrijeme ti si potpuno zbunjen. Iluzije tre?e dimenzije otpadaju, ali se fizi?ki svijet još nastavlja. Razlika je u tome što je sada više razotkriven tvojoj percepciji. Ipak, ovu istinu je ?esto teško nositi, jer si još okružen svijetom ispunjenim iluzijom i strahom.

Ti se, moje uzemljeno sebstvo, vra?aš tvojoj priro?enoj multidimenzionalnosti. Ti si uvelike otpustio svoje strahove i obi?no živiš u ljubavi i zahvalnosti jer se vra?aš svom Multidimenzionalnom SEBSTVU. Me?utim, osu?ivanje i nestrpljenje ostaju tvoja dva najgora neprijatelja. Osu?ivanje je tvoj neprijatelj jer kad osudiš drugu osobu, stvar ili mjesto, to te izbaci iz Jedinstva s JEDNIM. Nestrpljenje je tvoj neprijatelj jer te izbaci iz SADA JEDNOG.

Ti si ?ekao, živio, umirao, patio i volio kroz mnogobrojne živote da bi iskusio ovaj trenutak. Zbog toga, ja ti ljubazno preporu?am , i molim te da uživaš u svakoj sekundi svog života dok još živiš u tre?oj dimenziji. Usmjeravanje na namjeru uživanja u trenutku ?e te uputiti na SADA. Dok u?iš/sje?aš se živjeti u Jedinstvu sa cijelim životom, i uživaš SADA, tvoja svjesnost ?e postati sve više i više ugra?ena u bez-vremenu petu dimenziju.

Zatim, umjesto da živiš u tre?oj dimenziji i posje?uješ petu, ti ?eš živjeti u petoj dimenziji i posje?ivati tre?u. Iznena?uju?e, tvoj život se ne?e tako mnogo promijeniti. To što ?e se promijeniti su tvoje reakcije na život. Drugim rije?ima, jednom kad ZNAŠ da ti kreiraš svoju realnost, ti ne?eš više mo?i biti žrtva. Bit ?eš potpuno svjestan da je na?in na koji koristiš svoju namjeru i pažnju primarni uzrok u realnosti koju kreiraš. U stvari, ti sada imaš iskustvo da kako o ne?emu misliš tako to i snosiš.

Kao što postoje oktave ?etvrte dimenzije, postoji i dno u bazenu pete dimenzije. Na nižem nivou pete dimenzije, ti još imaš oblik i nastavljaš život koji si vodio u tre?oj dimenziji. Me?utim, ti si oslobo?en od svih opasnosti koje su te odvajale od tvog SEBSTVA, a tvoje SEBSTVO od JEDNOG. Na po?etku ove realnosti ti ?eš postepeno mo?i posti?i peterodimenzionalnu ravnotežu.

Kako se budeš postepeno prilago?avao novoj realnosti, bit ?eš sve manje i manje vezan na stjecanje posjeda i drugih aspekata života koji su ti davali udobnost života u inkarnacijama tre?e dimenzije. Postepeno, osje?at ?eš se više kod KU?E i mo?i ?eš otpustiti ?ak i iluziju tre?e dimenzije. Me?utim prvo možeš težiti tome da pomogneš svojoj ljudskoj bra?i koji su još zahva?eni mitom fizi?kog plana. Ti ?eš se sjetiti posebnih darova koje si njegovao kroz mnoge fizi?ke inkarnacije i koristiti ove darove da pomogneš potrebitima.

Jedan zadataka/službi koje ?eš izvršavati je disanje Kristalne energije u fizi?ki svijet da bi pomogao u transmutaciji materije Gaje i svih njezinih stanovnika u njihov priro?en izraz Duha. Dragi uzemljeni, ja se sada vra?am Federaciji, a ti ?eš se vratiti Gaji, našoj voljenoj Sestri Svijetla. Ali prvo ?e te Arkturijanci uputiti kako transmutirati fizi?ko u kristalno, materiju u duh.

Prije nego se vratim, želim spojiti svoj izraz s tvojim. Osjeti, moje drago uzemljeno sebstvo, kad se moje srce ujedini s tvojim, naši umovi postaju JEDNO i naša emanacija se pomiješa – zauvijek oslobo?ena svih ograni?enja prostora i vremena. Kroz svu vje?nost, mi smo JEDNO.»

Govor Arkturijanaca

Voljeni, ne ispitujte svoju povezanost sa Galakti?kom federacijom i svojim me?ugalakti?kim SEBSTVOM, ako vas izbaci iz Kozmi?kog toka Kristalne energije petodimenzionalnog JEDNOG. Ova vrsta ispitivanja djeluje na sli?an na?in kao i želja. Kad nešto želite, to je zato jer vjerujete da to nemate. Na sli?an na?in, kad postavljate pitanje, to je zato jer ne vjerujete da ZNATE odgovor.

Kad ispitujete svoja petodimenzionalna iskustva, postoji podsvjesno energetsko polje koje ukazuje na to da ne vjerujete u svoje SEBSTVO. U petoj dimenziji, vaše misli, uvjerenja i emocije se odmah manifestiraju. Zbog toga, ako vjerujete da ne znate svoje SEBSTVO, onda ga ne znate. Na isti na?in, ako postavite pitanje, vi ukazujete na to da ne ZNATE odgovor.

Da biste se mogli predati Kristalnom toku Univerzalnog uma, trebat ?ete otpustiti potrebu da postavljate pitanja, jer vas to odvaja od JEDNOG. U okviru SADAŠNJOSTI Univerzalnog uma sve je POZNATO.Jednom kad u?ete u Kristalni tok vaša svjesnost slavi Univerzalni um i ulazi u SVE-ZNANJE. Dok ste povezani sa ovim Tokom, ovo ZNANJE se odmah pretvara u iskustvo. Ovaj na?in dobivanja informacija je potpuno druga?iji od onog kad svom mozgu postavljate pitanje.

Da biste bolje razumjeli ovaj koncept, iskusite na trenutak razliku izme?u «postavljanja pitanja» i «ulaska u SVE-ZNANJE».

Prvo svome ljudskom mozgu postavite pitanje… Kao što možete vidjeti, kad postavite vašem mozgu pitanje, ono razdvaja vašu svjesnost na pitanje i odgovor. Nadalje, dobivanje odgovora zahtijeva «vrijeme» koje treba vašem mozgu da istraži, izra?una i/ili sjeti se odgovora.

S druge strane, kad se spojite s Univerzalnim umom, vi ste JEDNO sa Kristalnim tokom SVEZNAJU?EG JEDNOG. Unutar ovog znanja nema pitanja ni odgovora. Postoji samo prosvjetljenje.

Da biste sjedinili svoju svjesnost sa Univerzalnim umom…
Usmjerite svoje misli i osje?aje na me?udimenzionalne portale Tre?eg oka i vašeg Visokog Srca..
Spojite dva portala u JEDAN me?udimenzionalni portal na nivou Grlene ?akre…
Kroz Tre?e oko usmjerite svoju namjeru na viziju ovog portala…
Sa Visokim Srcem, osjetite bezuvjetnu ljubav koja te?e kroz ovaj portal…
Zamislite da se vaš portal otvara…
Kad se portal otvori, iskusite kako navala Kristalne energije te?e prema vama….
Udišite polako i duboko da biste usmjerili svoju svjesnost na portal…
Zamislite da ulazite u portal…
Osjetite bezuvjetnu ljubav koja prire?uje dobrodošlicu povodom vašeg dolaska….
Dozvolite ovoj bezuvjetnoj ljubavi da ispuni otvoreni portal i cirkulira kroz vaše cijelo zemaljsko vozilo…
Da biste se priklju?ili na Univerzalni um, dozvolite Kristalnoj energiji da slobodno te?e u i kroz vašu svjesnost…
Uzmite si vremena da podesite vašu svjesnost potpuno se predaju?i Toku Kristalne energije…

Jednom kad ste se uklju?ili u Kristalni tok vi otkrivate da se bez napora kre?ete strujom Univerzalne, Kristalne Svjesnosti…

Vi plutate kroz nešto što izgleda kao tunel od svijetla i otkrivate da ste vi tako?er od svijetla…
Gledate oko sebe i vidite nešto što izgleda kao plo?a sklopa od zvijezda. To je bezuvjetna ljubav koja povezuje sve zvijezde me?usobno, sa Tokom i sa vama.

Vi ste to?ka svijetla u mreži ovog Univerzalnog uma. Vaš mozak, koji je neuron u Univerzalnom umu, sadrži pitanje, «Možeš li mi pokazati peterodimenzionalnu Zemlju?»

Vi ste se probudili da otkrijete da ste budni. Veliki umor trodimenzionalnih života je odjednom nestao. Gledate po svojoj spava?oj sobi i vidite da se nekoliko stvari promijenilo. ?ini se da blistaju na na?in kako nikad prije nisu. Pogledate svoje tijelo i iznena?eni ste kad otkrijete da ono tako?er blista na nježnom jutarnjem svijetlu. Mora da još spavate, mislite. Ovo iskustvo može biti samo san. Ponovo se pokrijete ali otkrijete da ne?ete zaspati. Potpuno ste budni i ne možete se više skrivati od te ?injenice. Ali gdje je propast, strah, metež? Kako uzašaš?e dolazi tako brzo, u no?i? Kako ste se mogli probuditi u novoj realnosti, tako jednostavno, otvorivši svoje pospane o?i?

«Ona je oduvijek bila tu» ?ujete kako unutrašnji glas šap?e u vašem srcu. «Vi ju niste morali stvoriti, raditi za nju, niti ju zaslužiti. Vi ste samo morali pove?ati svoju rezonancu do frekvencije da biste ju mogli zamijetiti. SEBSTVO koje ste sada je JEDNO koje ste oduvijek bili». Jasno?a istine raste u vašem umu kad po?injete vjerovati unutrašnjem glasu. Bez obzira da li je ovo iskustvo realno, vi odlu?ite da ga njegujete, prihvatite, vjerujete mu i uživate u njemu. Dižete se iz kreveta, idete do prozora da razgrnete zavjese.

Kad pogledate van, vidite da je svijet uglavnom kakav je bio, samo gdje god pogledate postoji taj isti sjaj. Vi pomislite, «Idem van da bolje vidim ovaj svijet» i trenutno vi ste vani. «Što se dogodilo?» pomislite «Baš sam bio u sobi.» U isti mah vratite se u sobu. Sve izgleda isto, ?ini vam se da je isto, samo kad pomislite «Trebam se obu?i» odmah ste obu?eni.

«Woa» pomislite, «Ovo je prebrzo, trebam ovo usporiti, ne znam da li sam spreman za ovo.» Odjednom, sjaj nestane iz vaše sobe i vašeg tijela. Pogledate ponovo van i vanjski sjaj je tako?er nestao. Zatim ponovo ?ujete, «da li bi htio malo vježbe?» Vi ne znate tko govori ali kažete «DA!» U istom trenu se vratite u petodimenzionalni Dvorac Arkturijanskog koridora, stoje?i ponovo ispred Ambasadora svog SEBSTVA.

«Ti si programer svoje realnosti, ali još nisi potpuno pripremljen za ovu radost i odgovornost.» Kad budete spremni , mi ?emo putovati Koridorom u šestu dimenziju, isklju?iti iluzije 3D Matrice i ponovo podesiti vaš um na novi operativni sustav Življenja u Predanosti.

« Mi ?emo vas povesti do vaše Nadduše u sedmoj dimenziji tako da možete posjetiti Obitelj svoje Duše. Tako ?ete biti bolje pripremljeni za novu realnost koju ?ete živjeti. Da li ste Spremni?»

«DA!»

Kao odgovor, sjaj svijeta se vra?a da upali vašu Dušu, koja diše u vašem srcu. «Ja sam Svijetlo. Ja stanujem unutar JA JESAM forme koju Svijetlo stvara. Ja sam život kojim Svijetlo upravlja. JA JESAM Svijetlo. Svijet je odraz mojeg Svijetla. Svijet unutar mene sa?injava taj odraz.

Ja stojim u Svijetlu Svijeta koji JA JESAM. Ja projiciram moje svijetlo u moj svijet da postane stablo, koje je pticama i vjevericama dom. Ja postajem livada koja prekriva tijelo Gaje. Ja jesam svaki busen trave. JA JESAM korijenje koje povezuje svaki busen. JA JESAM tlo na kojem život raste. JA JESAM Nebo, Sunce, Mjesec. JA JESAM forma koja vidi da nebo skuplja Sun?evo svjetlo i Apsorbira Mjese?ev sjaj. JA JESAM prijatelji i obitelj koja posje?uje moj svijet. Oni su moje svijetlo i ja sam njihovo. Kao JEDNO mi stojimo iznad našeg stabla. Mi smo hladovina, deblo, korjenje. Mi smo livada pred našim stopalima, Korjenje, Duša, Lice Gaje.

Mi smo ku?a pored stabla, stijena na kojoj ku?a po?iva, Grad, Država, Zemlja, Kontinent. Planeta. Mi smo planeta, MI SMO GAJA. Mi smo Sunce koje širi naše Svijetlo. Mi smo Mjesec koji sjaji iznutra. Unutar našeg oblika je sve što je unutar JEDNOG ?iji smo oblik Tranzicija se je dogodila ju?er i daleko prije sveg vremena. Mi stojimo kao JEDNO u okviru SADA kao SVE što je ikad bilo. Putovanje je završeno, ali upravo je po?elo. Bol, gubitak i strah su nestali iako nikad nismo otišli. Vizija vje?ne istine je zauvijek u našoj Duši. Sada i zauvijek mi živimo unutar Cjeline.»

dio


KRISTALNA REŠETKA

Vaše iskustvo Jedinstva širi vašu svjesnost iznad planete i vi pogledate dolje da vidite cijeli Solarni sustav. On se polako javlja u vašoj viziji, svaka planeta se mi?e u prostoru. Postepeno, sjaj kristala se vra?a. Ovaj sjaj ispunjava vašu formu i povezuje vas sa Solarnim sustavom, Galaksijom i dimenzijom. Dok promatrate, oštri bridovi fizi?kog svijeta su omekšani kristalnom energijom. Ona mekša i vaše srce i um. Više nemate potrebe za strahom ili ?u?enjem. Vi JESTE, vi VOLITE, vi ZNATE.

Širenjem vaše svjesnosti o SEBI, vaša forma se širi, kao i vaša vizija Solarnog sustava. Vi se opuštate u ovom širenju i shva?ate da prostor «u-izme?u» svake stanice i planete nije prazan. Naprotiv, on je ispunjen sa uvijek-ekspandiraju?om i prekrasno ukrašenom Kristalnom Rešetkom. Sa vaše perspektive, vi možete vidjeti kristalne niti koje sa?injavaju sve što je jednom bilo poznato kao materija, kao što ispunjava i prostor u-izme?u. Ova materija koja je jednom bila odvojena od cjeline JEDNOGA i kondenzirana u «individualnu» fizi?ku formu, transmutira se u svoj izvorni materijal Kristalnog Duha.

Vi se ?udite što bi bio izvor ove transmutacije. Odgovor dolazi iz vašeg ZNANJA poput nježnog šire?eg iskustva ?iste, bezuvjetne ljubavi. Ova ljubav šap?e vašoj Duši, «Ljubav je Izvor. Bezuvjetna ljubav je multidimenzionalna rezonanca, koja je mo?ni izvor cjelokupne kreacije. Kad bezuvjetna ljubav ispuni vašu svjesnost, Vi postajete pokretna snaga kreacije. Vi, Božanska zraka JEDNOG, ste maturant Škole Zemlje.

Vaša kulminacija ?e po?eti kad potpuno obuhvatite svjesnost Bi?a Gaje. Ve? možete vidjeti kako se tkivo Kristalne rešetke proširilo i ispunjava sve više i više Gajine forme. Vi osje?ate otpor nekih ljudi, i potpuno prihva?anje svih ne-ljudskih stvorenja i elemenata. Eksperiment individualnosti ima visoku cijenu, jer ga neki nisu u stanju otpustiti, ?ak i da postanu svoje SEBSTVO.

Vi usmjeravate svoju bezuvjetnu ljubav prema onim ljudima koji su izgubljeni u odvojenosti i tami što više ne odgovara jedinstvu i svijetlu. Strpljenje i sloboda od osu?ivanja vam omogu?ava da ih blagoslovite kao što ste vi blagoslovljeni. To što dajete, primate. Zato, ako blagoslivljate druge, vi sami primate blagoslov. Ova energija ljubavi širi vaše vizije tako da možete vidjeti preklapanje svih multidimenzionalnih realnosti koje postoje, ne samo na Gaji, nego i na drugim planetama, kao i na Suncu.

Vi obe?ajete da kad se vratite u svakodnevni život na Zemlju, vi ?ete se sjetiti udahnuti ovo Kristalno svijetlo i bezuvjetnu ljubav u svaki aspekt vaše realnosti. U stvari vi osje?ate kako se sada vra?ate. Zato da ne biste zaboravili ovo putovanje vi utisnete u vašu svjesnost: «Kad se ponovo vratim u moj fizi?ki svijet ja OBE?AJEM da ?u udahnuti ovo Kristalno Svjetlo u svoj svakodnevni život. Ja OBE?AJEM da ?u se sjetiti da sam ja Multidimenzionalno Zvjezdano Bi?e. Ja OBE?AJEM da ?u BITI moje Multidimenzionalno SEBSTVO u svakodnevnom životu i gledati kroz O?i moje Duše.»

U bljesku, vi ste kod ku?e na planeti Zemlji.

Draga Kristalna Bi?a,

Mi, Arkturijanci, pozdravljamo vas sa bezuvjetnom ljubavlju i poštovanjem. Mi vidimo vaš sjaj pred nama u vašoj novoj formi od kristalnog svijetla. U stvari to nije nova forma, nego ste vratili formu vašeg istinskog SEBSTVA. Kad ste prvi put napustili JEDNO da sudjelujete u Velikom eksperimentu pretvaranja Svjetla u Materiju, vaša forma je bila ?isto svjetlo, potpuno oslobo?ena materije i prožeta duhom. Moramo re?i, voljeni, da se je svjetlo koje sada nosite zna?ajno proširilo iznad veli?ine svjetla kad ste prvi put ušli u tamu materije.

Mnogi od vaših zemaljskih mitova govore o velikom bi?u koje se žrtvovalo za dobro ve?ine. Nakon smrti mu?enik u?e u tamu da se bori sa svojim demonima. Tre?i dan, mu?enik se vra?a Svjetlu kao Majstor Energije. Mi na trenutak želimo objasniti neka važna svojstva energije broja 3. Kad se je JEDNO iz pete dimenzije i iznad polariziralo u realnosti tre?e dimenzije, ono je postalo broj 1 (muško/svjetlo) i 2 (žensko/materija). 3 je broj koji predstavlja kreaciju koja nastaje spajanjem polariteta 1 i 2.

Pri?a o kreaciji broja 3 da sjedinjenje 1 i 2, kao Svjetlo/Duh /1 i Tama/Materija/2 stvaraju svoje dijete ljubavi, ?ovje?anstvo/3. Budu?i da je 3 uzeo oblik u nižim svjetovima, broj 4 (baza za oblik), 5 ( noge uzemljene, srce otvoreno, glava u zvijezdama), 6 (kreativno izražavanje) i 7 (ponovna transmutacija u svjetlo) su se razvili. Vi ste sada došli u «vrijeme» broja 7 koji vašu formu ponovo pretvara u JEDNO iz kojeg ste iznikli. Kao što je mu?enik iz vaše pri?e o stvaranju postao Majstor Energije, vi ste postigli svoje Majstorstvo kao ?uveni Duhovni Ratnik. Eonima ste se borili sa vašim jedinim neprijateljem, strahom, sa Ma?em Namjere i Štitom od Bezuvjetne ljubavi.

Molimo pogledajte pred sobom svoju bra?u u Kristu me?u Galakti?kom Federacijom koji vas ponosno proglašavaju Uzašlim Majstorom, kako vam prire?uju dobrodošlicu KU?I u vaše istinsko SEBSTVO. Da, vi ?ete se vratiti u svoj zemaljski život. Da, on ?e izgledati isti u vašim fizi?kim o?ima, ali kroz vaše probu?eno Tre?e oko i otvoreno Više Srce, vi ?ete vidjeti i osjetiti obale od kristalnog svjetla koje žude da prihvate inteligentno svjetlo, bezuvjetnu ljubav i neograni?enu kreativnost vrtložnih valova koji Teku iz Galakti?kog Centra.

KREIRANJE REALNOSTI

Matrica je kreirana za novu realnost, ona koju ste VI kreirali otkad ste po?eli vaše Bu?enje. Sada, dragi ?lanovi naše Galaksije Mlije?ne staze, vi sjedinjujete svoju svjesnost sa višim dimenzijama izraza vašeg SEBSTVA. Kao što vam sada govorimo, želimo vas podsjetiti da ste vi stvarno JEDNO s nama, Arkturijancima, koji smo JEDNO sa cjelokupnom svjesnoš?u. Svjesnost je kreator cjelokupne forme, nema drugog na?ina. Svjesnost je živu?i duh, koji može i ne mora kreirati formu. U stvari, na Izvoru mi smo svi ?ista svjesnost, ?ista energija.

Kad svjesnost teži da kreira formu kao umjetni?ki izraz njezinog Bi?a, ona šalje namjeru forme niz ljestve frekvencije u niže svjetove forme. Ova namjera se zatim replicira pojedina?no i u svakoj dimenziji. Me?utim, u svakoj dimenziji forma izgleda druga?ije jer rezonanca svake frekvencije stvara neznatno druk?iju verziju iste namjere/obrasca/matrice koja je poslana dolje od strane kreatora. U slu?aju vašeg zemaljskog vozila, kreator ste VI, Vi ste ti unutar JEDNOG koji je želio iskusiti individualnost u realnosti baziranoj na formi.

Vaše tijelo u svakoj dimenziji je napravljeno od elemenata te dimenzije. Zbog toga je vaša trodimenzionalna forma napravljena od materije, koja je kombinacija elemenata zemlje, zraka, vode i vatre. Ova materija je polarizirana. Da bi se stvorila polarnost, muška i ženska energija se moraju odvojiti. Sada, da bi se vaše zemaljsko vozilo pripremilo za inicijaciju u Bu?enje i preuzimanje vaši viših izraza SEBSTVA, vi morate sjediniti vaše muške (1) i ženske (2) energije i stvoriti novu formu (3), Svjetlosno tijelo. Forma Svjetlosnog tijela ?e biti vozilo u kojem ?ete se vratiti Ku?i, svojoj pravoj vibraciji.

Vaše ?etverodimenzionlno tijelo je sastavljeno od Elementala, koji su više vibracije od trodimenzionalnih elemenata. U nižim pod-planovima ?etvrte dimenzije, vaše tijelo je još polarizirano na muško ili žensko. Me?utim budu?i da forma u ?etvrtoj dimenziji postaje promjenjiva, vi možete prelaziti iz jednog spola u drugi. Kako se penjete sve više i više u pod-planovima ?etvrte dimenzije, vaša tijela postaju manje polarizirana. Zatim, u petoj dimenziji vi postajete androgin (dvospolac).

Kad se prvi put vratite na ulaz u petu dimenziju, vi možete izabrati da izrazite svoje SEBSTVO bilo u muškom, bilo u ženskom rodu. Me?utim kad se vra?ate svojim formama u višim i višim frekvencijama svojeg Multidimenzionalnog SEBSTVA, vi sebe manje izražavate u individualnoj formi. To je zbog toga jer iznad osme dimenzije ne postoji osje?aj individualnosti osim grupnog izraza «individualne» planete, solarnog sustava ili galaksije – poput Arkturijanskih Svjetova.

Kad se vratite u formu šeste dimenzije, vi ?ete sebe percipirati kao nacrt, matricu – ?istu Kristalnu matricu. Sa ove perspektive, možete percipirati obrasce vašeg ponašanja i kreacije u nižim realnostima tre?e i ?etvrte dimenzije. Vi tada možete u?i direktno u hard disk Kristalne matrice i napraviti preinake ovih obrazaca – to što ?ete iskusiti dok ne možete promijeniti svoja uvjerenja. Ova ?injenica je zbog toga jer: Uvjerenja kreiraju O?ekivanja. O?ekivanja usmjeravaju pažnju, Filtere pažnje u o?ekivanoj percepciji. Percepcija JE realnost jer: Realnost koju percipirate je realnost koju živite.

INICIJACIJE U MAJSTORSTVO

Prije nego zapo?nete svoje putovanje u šestu i sedmu dimenziju, mi vas želimo podsjetiti na prethodne inicijacije u Majstorstvo u vašim prošlim/paralelnim realnostima. Vaše šestodimenzionalno SEBSTVO sadrži matricu, koju petodimenzionalno SEBSTVO projicira u svjetove tre?e i ?etvrte dimenzije oblika. Budu?i da ne postoji vrijeme u petoj dimenziji i iznad, sve vaše realnosti tre?e i ?etvrte dimenzije se percipiraju kao da se doga?aju SADA. Zbog toga, ono što izgleda kao «prošli životi» sa gledišta tre?e dimenzije, vidi se kao «paralelni» životi iz pete dimenzije i iznad.

Sli?an izazov vam se može predstaviti sa elementima zemlje, zraka, vatre i vode. Ako ste se mogli sjetiti vašeg SEBSTVA i pro?i sve ?etiri inicijacije, vi ste prijavljeni u posebnu sobu da se odmorite i ?ekate priznanje vaše pobjede. Me?utim, još jedna inicijacija se održava, posve?ena samo Najviši Majstorima, koja vas ?eka – inicijacija Ljudske Ljubavi. U ovom slu?aju, mogu?e netko voljeni bi mogao u?i u vašu sobu sa «okrepom». Sljede?i niz doga?aja ima zna?enje da se predstavi vama, Inicijantima, sa opcijom biranja ljudske ljubavi (koja ?e stvoriti vezanost na 3D Matricu i iluzije) ili bezuvjetne ljubavi (koja ?e vam dozvoliti slobodu od svih trodimenzionalnih iluzija i ograni?enja.) Ako je izabrana bezuvjetna ljubav, vi ?ete biti Majstor nad najmo?nijim energijama – vašim vlastitim emocijama.

BEZUVJETNA LJUBAV

Ljudska ljubav koja se bazira na polarnostima, je jako privla?na jer nosi veliku želju, sjedinjenje u zemlji odvojenosti i strast. Me?utim, ljudska ljubav je tako?er i ispunjena strahom, posesivnoš?u, ljubomorom i boli. S druge strane, bezuvjetna ljubav je slobodna od polarnosti koje stvaraju iluziju odvojenosti i ograni?enja. Nadalje, bezuvjetna ljubav ne sadrži strah od gubitka ili boli da bi vas vaš voljeni mogao povrijediti, jer ste vi i vaš voljeni JEDNO. Povreda, posesivnost ili ljubomora, kao i svaki trenutak je unutar JEDNOG.

Jednom kad prihvatite bezuvjetnu ljubav, ona automatski širi vaše sebstvo iznad vaše individualnosti, iznad vašeg voljenog, iznad doma, grada, države, zemlje u pravu zemlju, nebo, vodu i duh Gaje. Tijelo Gaje je voljeno i bit ?e prošireni, transmutirano, uzašlo u petu dimenziju. Zemlja koja je bezuvjetno voljena, šti?ena i poštovana ?e se širiti. S druge strane, zemlja koja je ispunjena ljudskim strahom, mržnjom i pohlepom ?e nestati, jer su i životinje, biljke i minerali tako?er uništeni i oskvrnuti od ?ovje?anstva da bi podigli frekvenciju svoje zemlje.

Sre?om, inicijalizirani i probu?eni ljudi mogu preuzeti svoju dužnost ?uvara Zemlje i transmutiraju podru?ja Gaje koja su uništena ili ošte?ena ljudskim strahom. Naravno, kitovi i delfini su napravili veli?anstven posao kao ?uvari Voda, ali iako su oni stalno ispunjavali oceane bezuvjetnom ljubavlju, ljudi nastavljaju ?initi sve ve?u štetu. ?ovje?anstvo treba slijediti vodstvo ovih veli?anstvenih, drevnih Bi?a i ispuniti našu realnost bezuvjetnom ljubavlju.

Sre?om, svjetlo Probu?enih je deset puta ja?e od onih izgubljenih u tami. Stoga, ako ste Probu?eni. Sjetite se bezuvjetno voljeti sve Gajine elemente i Elementale i uveliko ?ete doprinijeti Planetarnom Uzašaš?u. Ako se sjetite bezuvjetno voljeti posjed vašeg doma, susjedstvo, put do posla, mjesto zaposlenja, zemlju ispod škole vaše djece i svako mjesto koje posjetite, vi ?ete stvoriti zrake Kristalnog Svijetla preko, okolo i unutar tijela Gaje.

Dragi Probu?eni, ne zaboravite mo? koju sada posjedujete. Dijelite ovu mo? putem bezuvjetne ljubavi koja rezonira unutar vaše aure. Uzmite vremena u vašem užurbanom životu i proširite svoju auru preko zemlje koja vas okružuje, dolje u središte Gajinog tijela, gore u Njezino nebo i dolje u Njezine vode. Posve?ivanjem vremena da pošaljete svoju namjeru kako biste Gaji pomogli sa vašom bezuvjetnom ljubavlju, vi ?ete neizmjerno pomo?i u Njezinom procesu Planetarnog Uzašaš?a.

Za još bolju pomo?, šaljite Gaji najdublju zahvalnost što drži oblik planete na kojoj ste vi imali mnoga utjelovljenja. Kroz sva ova utjelovljenja, vaš osje?aj sebstva se proširio i obuhvatio vaše Planetarno SEBSTVO. Napravite duboki, polagani udah dok shva?ate da vaše SEBSTVO nije samo jedan mali ?ovjek. Vaše SEBSTVO su svi elementi i Elementali koji ?ine vašu planetu.

Zapo?nite svoj dan kao PLANETA. Pogledajte u VAŠE nebo. Osjetite VAŠE stope u vašoj zemlji. Pogledajte u VAŠ horizont. Slijedite stazu VAŠEG izlaze?eg i zalaze?eg sunca. Osjetite VAŠE Mjese?evo svjetlo i njegove cikluse rasta i nestajanja. Njegujte i volite biljke, životinje i ljude koji žive na VAŠOJ zemlji. Iskusite tok VAŠIH oceana i voda. Osjetite kišu kako hrani VAŠU zemlju i ?isti VAŠE nebo.

Znajte da ste VI Planeta. Solarni sustav je VAŠA obitelj. Galaksija je VAŠ rod. U JEDNOME unutar Kozmi?ke Cjeline Usamljen pored Ferojskog brežuljka Izme?u stabala Ispod neba Vaše srce raste, Vaš um pita zašto, Zašto odlu?iti pustiti Primiti dar Vi želite znati? Kako možete Zasebno, ipak JEDNO, Apsorbirajte Mjesesc. Postanite Sunce?

Odgovor leži unutra, «Oni kažu, Ublažiti no?, Postati dan» Držite Svjetlo i pustite da sjaji da BUDE Istina koju ste otkrili!»

Budite uravnoteženi na Centralnom Putu i slijedite Tok JEDNOG u Srce Gaje. Osjetite kako Tok oplakuje zemlju, ispunjava nebo, ulazi u zemlju i smiruje vode. Nema potrebe «zabijati sjekiru» jer ?e svo liš?e ionako otpasti.
Morate dati Obe?anje praznih ruku i otvorena srca. Ogromna snaga vaše ljubavi ?e privu?i sve što je vrijedno za dugo putovanje vaše Duše u materiju. Vjerujte da ste vi Kometa, sjajna kugla svjetla sa dugim repom. U vašem repu je sve što ste dodirnuli s ljubavlju, kao i sva ljubav koja vas je poticala do ovog dana.

Ispunite svoju svjesnost ljubavlju koju ste uvijek osje?ali za Gaju – planetu koja ste VI – u ovoj i svakoj od vaših inkarnacija. Osjetite kako vas ona zauzvrat grli. Nemojte obra?ati pažnju na nikakav strah. To je samo iluzija. Dozvolite Ljubavi, Svjetlu, Miru i Jedinstvu da ispuni vaše ZNANJE kao Istina o Svemu što jest. Na kraju, mi Arkturijanci vas podsje?amo da prona?ete svoje odgovore u sebi i ZNAJTE da je preostao samo jedan test koji ste sami stvorili.

PROCES UZAŠAŠ?A JE PO?EO

Oprostite sve što je prošlo. Prihvatite sve što ste doživjeli. Vjerujte u to što ZNATE. I predajte se Toku!

Arkturijanci


Draga Kristalna Bi?a,

Ako niste pro?itali Prvi dio Arkturijanskog koridora, koji je u procesu ispunjenja, mi preporu?amo da to u?inite, jer prvih 13 koraka prethodi koracima ovog dijela.

U svitanju Ere Vodenjaka mnogi bude svoju Planetarnu svjesnost i iskazuju dobrodošlicu avanturama života petodimenzionalne Zemlje. U stvari postoji zna?ajno spajanje Svjetlonoša u grupe širom planete. Možda možete na?i vremena u svo užurbanom rasporedu i vizualizirati ove grupe kao krugove svjetla koje se širi u preostalu tamu.

Vidite kako svako svjetlo postaje ve?e i sjajnije, kako opkoljena tama blijedi u mutno sivu. Promatrajte kako siva postaje srebrna, dok se integrira u Multidimenzionalno Svjetlo mnogih grupa. Osjetite kako Svjetlo i srebro plešu u jedinstvu, dok prožimaju jedno drugo.
A zatim, NEMA tame. Jer smo pronašli naše svjetlo u nama, mi više ne trebamo projicirati svoju tamu u našu realnost da bi bila iscijeljena. SADA projiciramo naše Svjetlo u našu realnost da bismo iscijelili druge i našu planetu. Hvala, hvala, hvala, kona?no, mi smo BUDNI.

PORUKA ARKTURIJANACA

Voljeni, mi želimo izraziti našu zahvalnost svima vama što isijavate vaše veliko Svjetlo u našem pravcu. Kad biste mogli vidjeti vaše SEBSTVO iz naše perspektive, odmah biste briznuli u Svjetlosno tijelo. Mi SADA šaljemo svima vama Bezuvjetnu ljubav. Osjetite kako ova ljubav dira vašu Dušu. VIDITE ovu ljubav u vašem ogledalu. POSLUŠAJTE ovu ljubav u vašem smijehu. OKUSITE ovu ljubav kad poljubite voljenu osobu. MIRIŠITE ovu ljubav kad se probudite i kad idete spavati. ZNAJTE da ova ljubav ste vi, za VAS je Bezuvjetna ljubav! Naša Ljubav i Svjetlo obuhva?aju vas, kao što vaša Ljubav i Svjetlo obuhva?aju Gaju. Zajedno, mi dajemo ro?enje Novoj Zemlji.
Arkturijanci

KORAK ?ETRNAESTI
LJETO 2009

Dobrodošli natrag u naš Koridor. Mi želimo po?eti pri?u o tome kako je ljeto 2009 bilo vrlo specifi?no jer su postojali brojni valovi energije koji su putovali prema Zemlji. Zahvaljuju?i aktivnosti vašeg Sunca, magnetno polje Gaje je opskrbljeno mnogobrojnim erupcijama vrtložnih valova. Prvo je vaše Sunce primilo energiju iz Galakti?kog centra, zatim ju je prosljedilo na Zemlju i druge planete Sun?evog sustava.

Ovi vrtložni valovi, ispunjeni božanskom inteligencijom, bezuvjetnom ljubavlju i božanskom kreativnoš?u, su bili raspoloživi za preuzimanje od strane onih ?ija su zemaljska vozila bila pripremljena za prihva?anje viših frekvencija svjetla. Oni koji nisu pripremili svoje fizi?ke forme integriraju?i svoje Multidimenzionalno SEBSTVO u svoja tijela nisu mogli potpuno prihvatiti ove energije, ali postojao je još neograni?eni potencijal za širenje njihove svjesnosti.

?ak i oni koji su bili pripremljeni za ovaj trenutak, obi?no su doživjeli i još doživljavaju, neke simptome transformacije. Ovi simptomi su u prvom redu u vašim mislima i percepciji realnosti. Ako nastavite predavati se ovim valovima, razmišljati i uzemljiti u vaše vozilo, postojat ?e neki simptomi i vi ?ete sve više doživljavati trenutke prosvjetljenja.

Solarna ekliptika u Julu zna?ajno utje?e na vašu žensku mo? da vam dozvoli prihva?anje pove?anog dotoka višeg svjetla. Nadalje, kombinirane energije Kirona, ranjenog ratnika, Jupiter, velikog poja?ava?a, i Neptuna, donosioca iluzije ili prosvjetljenja, izlje?ile su rane vašeg Duhovnog ratnika da poja?a izlaz vaše muške mo?i. Ova pove?ana snaga vam daje više hrabrosti da budete istinsko SEBSTVO u svakodnevnom životu.

Kroz primanje i uzemljenje ovih viših energija prona?i ?ete vaše istinsko prosvjetljenje, a isto tako ?ete pomo?i Gaji da se vrati svojem SEBSTVU. Budu?i da su energije bile toliko jake, ?ak i oni koji su bili pripremljeni su obi?no doživljavali simptome poput glavobolje Tre?eg oka i žmaraca na kruni i vrtoglavica bez mu?nine. Vi još možete doživljavati ove simptome ili se mogu vra?ati kad god integrirate višu frekvenciju svjetla.

TRANSFORMACIJA

Vi ste bili prekriveni ve?inu svojih inkarnacija od pada Atlantide. Me?utim, SADA imate mogu?nost da transformirate svoj život tako da probudite i budete svoje Multidimenzionalno SEBSTVO u svakodnevnom životu. Na ovaj na?in ?ete uzemljiti vaše multidimenzionalne energije u Gaju, kao i odigrati ulogu primjera za druge. Sve što trebate ?INITI je IMATI povjerenje u svoje Znanje.

Sve što želite ?e do?i da pro?e. Vrijeme je za život unutar Središta vašeg SEBSTVA, bez smušenosti i zamki složene realnosti. Postoji više toga što želimo podijeliti s vama i potrebno je da budete mirni da biste to prihvatili. Što manje toga trebate iz vanjske realnosti, to ?ete imati više unutrašnje slobode. Zbog toga se nemojte vezivati ni za jednu osobu, mjesto, situaciju ili stvar. Vaš Dom, bez obzira na to koje mjesto na velikom tijelu Gaje percipirate kao «svoj dom» ?e rast s vama, jer ste ga transmutirali uzemljuju?i svoje stalno šire?e multidimenzionalno SEBSTVO.

Transformacija vaše školjke, zemaljskog vozila, ?e aktivirati daljnje bu?enje vaše Srži. Zbog toga odmaknite se od svega što stvara stres ili strah i zadržite svoje srce na tome što vašu svjesnost ispunjava Ljubavlju. Ljubav je glavni put koji ?e vas odvesti u vašu pravu vibraciju.

Jednom kad ste kompletirali svoj povratak SEBSTVU, vi ?ete lako ponoviti sve što ste voljeli u trodimenzionalnim realnostima. U stvari, kroz ove replike vi ?ete podijeliti s JEDNIM sve što ste nau?ili na velikom putovanju iz Svjetla u Materiju.

PROMJENA VAŠEG MOZGA

Kako prolazite kroz proces življenja u višim izrazima SEBSTVA postojat ?e mnogi simtomi transformacije, posebno u vašem Tre?em oku i kapacitetu mozga. Vi se sada re-programirate tako da možete imati svjesni pristup ve?em postotku vašeg mozga. Nadalje, vaš korpus kalosum, izme?u lijeve i desne polovice vašeg mozga ?e poja?ati svoju funkciju.

Padom Atlantide, vaš mozak je odvojen na dvije polovice. Desna hemisfera, lijeva strana tijela je ženski, kreativni, složen i nesvjesni mehanizam tijela. S druge strane, lijeva hemisfera, desna strana tijela je muški, logi?ki, detaljan i svjestan mehanizam tijela. Budu?i da je Zemlja kliznula u nižu, više polariziranu rezonancu, mozak je isto postao više polariziran tvore?i ve?u odvojenost izme?u muške i ženske hemisfere. Korpus kalosum, neuronska veza koja povezuje dvije hemisfere, dozvoljavala je minimalnu komunikaciju izme?u zaklju?ivanja lijeve polovice mozga i intuicije desne polovice.

Sada kada rezonanca vaše realnosti raste, korpus kalosum se reprogramira tako da funkcionira kao most. Ovaj most polovice mozga povezuje na takav na?in da ?ete u stvari kreirati novi mozakbaziran na razmišljanju cijelog mozga. Dok je stari mozak funkcionirao na principu odvojenosti «i- ili», novi mozak ?e funkcionirati na principu «oba-uvijek», U stvari, ne samo da se ujedinjuju muška i ženska hemisfera, one se šire jer se neuroni vra?aju i idu kroz korpus kalosum brzinom misli.

Muško/žensko, misli/emocije, logi?no/misti?no, individualno/cjelovito sada funkcionira iz centralne to?ke. Sa ove to?ke percepcije sve polarnosti postaju rubovi spektra. Na primjer, muško i žensko postaju ekstremi androgina. Misli i emocije postaju granice svjesnosti a logi?no i misti?no postaju rubovi percepcije.

TOK

Bez napora da se uspore?uje i suprotstavlja «odvojene» polarnosti, sasvim je jednostavno prona?i mjesto TOKA. TOK je mjesto najmanjeg otpora, rezonance gdje elektroni i protoni mogu najlakše putovati zacrtanom stazom vrtložnih valova. Ovi vrtložni valovi dolaze iz Crne rupe u Galakti?kom centru i putuju do naše Galaksije u ciklusima koji se eksponencijalno poja?avaju.

Poput velike rijeke koja po?inje malim izvorom, Tok vrtložnih valova zapo?inje kao ?estica u Izvoru i pronalazi svoj put kroz Crnu rupu u našu Galaksiju, gdje se širi u vašu realnost u eksponencijalno pove?anim ciklusima. Zatim, ?estica ovih ciklusa ulazi u vašu krunsku ?akru, ženski/dotok i integrira se u vaše osobno/planetarno tijelo sa magnetskim poljem vaše zahvalnosti. Ovaj tok se ponovo eksponencijalno širi, jer ga vi uzemljujete u planetu, i zatim ga vra?ate u svoje srce.

Zatim, koriste?i mo? vaše muške/izlazne energije, vi možete projicirati ovu uzemljenu mješavinu osobnih/planetarnih energija transformiraju?eg svjetla iz vašeg srca u sve širim ciklusima u vaše fizi?ko okruženje. Na ovaj na?in vi služite kao spušteni transformeri, kao ?uvari zemlje, ?ovje?anstva u zajednici sa ?uvarima vode, Cetaceanima. Cetaceani tako?er skupljaju Tok vrtložnih valova u svoju krunsku ?akru, integriraju ga u svoja osobna i planetarna tijela sa zahvalnoš?u, a zatim ga projiciraju van muškim/izljevom. Ženski/uljev energije skuplja Tok, zatim koriti energiju muškog/odljeva da bi projicirao valove u trodimenzionalnu matricu da potpomogne proces transmutacije materije nazad u viši izraz SEBSTVA/Svjetla DRVA ŽIVOTA.

Pupoljak koji sadrži sjeme života umire kad cvijet procvjeta. Cvijet koji sadrži sjeme umire kad sjeme postane plod. Me?utim, stablo ostaje, samo njegovi plodovi padnu na zemlju i umru – puštaju?i sjeme iz plodova. Sjeme ulazi u zemlju i postaje novo stablo.

«Smrt» je samo druga rije? za promjenu. Zbog toga, fizi?ko, zemaljsko vozilo koje ste nosili mora biti zamijenjeno kristalnim, svemirskim vozilom. Vaše drvo života predstavlja vašu svjesnost, koja uvijek sebe replicira na raznim planetima, vremenima, prostorima, realnostima, Solarnim sustavima, Galaksijama i dimenzijama. Stablo nikad ne umire, ono je stvorilo toliko mnogo verzija svog SEBSTVA, da je najmanje jedna verzija u formi, negdje, u neko vrijeme, u nekom obliku manifestacije. Me?utim «stablo» može odlu?iti da želi povratak višim dimenzijama tako da može razmotriti svoje kreacije iz perspektive JEDNOG. Sa ovim povratkom, sve što je nau?eno u nižim svjetovima se dijeli i integrira u ve?e SEBSTVO.

POVRATAK SEBSTVU

Vi ste jedna od mnogih kreacija vašeg SEBSTVA koja se priprema da napusti dualnost i postoji u realnosti Jedinstva. Da biste to u?inili, Misti?ni brak vašeg muškog i ženskog bi?a mora biti zape?a?en u Svjetlu, tako da vaše dijete Ljubavi – Svjetlosno tijelo- može zapo?eti širenje izvan svoje ?ahure fizi?kog zemaljskog vozila. Ovo sjedinjenje spolova po?inje sjedinjenjem s JEDNIM vašeg ženskog/uljeva, pinealne žlijezde i muškog /izljeva hipofize. Ovo sjedinjenje inicira vaš povratak razmišljanju mozga kao cjeline u kojoj dvije hemisfere vašeg mozga djeluju kao jedno.

Vaša «junk» DNA je na on/off sustavu jedinice i nule kao kompjuter, koji ima potencijal inicirati rast «sjemena» vašeg Multidimenzionalnog Svjetlosnog tijela /Merkabe SEBSTVA. Kako vrtložni valovi ulaze u vašu krunsku ?akru, što se može lako dogoditi ako je vaše vozilo otvorilo taj portal, junk DNA po?inje biti na ON. Vaše zemaljsko vozilo je trodimenzionalna uzemljena verzija vašeg SEBSTVA. Vaše Svjetlosno tijelo je «forma» vašeg SEBSTVA u petoj dimenziji i iznad, a vaša Merkaba je svemirsko vozilo za me?u i multidimenzionalna putovanja Multidimenzionalnog SEBSTVA.

Kao što vaš fizi?ki oblik rezonira sa tre?om dimenzijom, vaš eteri?ni oblik rezonira sa ?etvrtom dimenzijom, a vaše Svjetlosno tijelo rezonira sa petom dimenzijom i iznad. Vaše Svjetlosno tijelo se ?esto smatra vašim «tijelom» dok se vaša Merkaba podrazumijeva kao vaša me?u-dimenzionalna ko?ija. Me?utim, oni su u stvari razli?iti aspekti vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA.

Vaše Svjetlosno tijelo se može povezivati sa vašim zemaljskim vozilom pomo?u svjesnosti dok još obitavate u fizi?koj formi. Me?utim, vaše zemaljsko vozilo ne može rezonirati sa ?etvrtom i petom dimenzijom, a vaše Svjetlosno tijelo ne rezonira sa tre?om i ?etvrtom dimenzijom, osim unutar vaše svjesnosti.

Bi?e (ljudsko ili ne-ljudsko) može sebe pripremiti za prihva?anje, uzemljenje i integraciju ove multidimenzionalne energije vrtložnih valova integriranjem njihovog multidimenzionalnog SEBSTVA u njihovo zemaljsko vozilo. Sa ovom integracijom SEBSTVA, krunska ?akra može polako, sigurno prihvatiti, uzemljiti i integrirati vrtložne valove u trodimenzionalnu realnost i projicirati ih u tre?u i ?etvrtu dimenziju. Kao što smo rekli ?uvari zemlje i ?uvari vode ujedinjuju snage da zapo?eli transmutaciju uzašaš?a Gaje u ?etvrtu i petu dimenziju prihva??anjem, uzemljenjem i projiciranjem energije viših dimenzija u svakodnevnu fizi?ku realnost.

U VAŠIM SNOVIMA

U vašim snovima je druga realnost, jedna koja je to?no ista kao ona koju živite u dnevnom životu. Me?utim ova realnost je više frekvencije, što ju ?ini lakše promjenjivom i popravljivom. Unutar ove realnosti ?e po?eti vaše uzašaš?e, jer je ovo realnost Istine. Vi ste cijeli svoj život živjeli u realnosti laži, laži o tome što je stvarno i tko vi jeste. Vi ste vjerovali u ove laži jer niste uskladili svoju svjesnost sa unutarnjim glasom. U drugoj realnosti, onoj u vašim snovima, promjena je mnogo lakša jer sve što trebate ?initi je vjerovati da možete BITI. ?INITI i Prihvatiti svaku vašu želju. Zatim možete usmjeriti svoju namjeru da kreirate da to što vjerujete je realnost koju želite kreirati.

Uvjerenja su predlošci na kojima vi organizirate ?estice forme vaše holografske slike «života na Zemlji». U vašem svakodnevnom životu, mnogi od vaših uvjerenja su vam nametnuta ili su ?ak naslje?ena. Me?utim, u vašim snovima, vaša uvjerenja dolaze iz vašeg SEBSTVA – ne vašeg ego-sebstva, nego vaše Duše/SEBSTVA. Ova realnost je poput fizi?kog života ali više dimenzije. To je Predložak za život koji ?ete projicirati u holografsku matricu tre?e dimenzije tako da vaše Multidimenzionalno SEBSTVO može u?i u «3D Igru Odvojenosti i Ograni?enja.»

Razmišljanje cijelim mozgom omogu?uje trenutno prihva?anje i razumijevanje svih informacija. Pomo?u razmišljanja cijelim mozgom vi ?ete mo?i sagledati holografsku sliku vašeg zemaljskog vozila, koje je kreirano u šestoj dimenziji a projicirano iz pete dimenzije. Vaš originalni božanski otisak leži unutar šestodimenzionalnog izraza vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA. Svjesnim povezivanjem sa vašom šestodimenzionalnom matricom vi se možete brzo uskladiti sa vašim božanskim Otiskom, koji ima odgovore na sva pitanja. VI ste odgovor na vaša pitanja i VI ste kreirali 3D Igru iz koje sada po?injete.

Ovaj šesterodimenzionalni predložak je taj s kojim ?ete kreirati nadolaze?u promjenu. Dok postajete promjena, vi se mijenjate, Promjena, koncept kojeg ste se toliko bojali u svom svakodnevnom životu, ?e biti pe?at za život koji kreirate. Zato, sprijateljite se s promjenom, prihvatite ju, volite ju, i imajte vjere – u vaše SEBSTVO – koje je usprkos tami SVJETLO. Unutar Svjetla je jedinstvo bezuvjetne ljubavi koja ?e PROMIJENITI vašu cjelokupnu percepciju «života na planeti Zemlji».

Mi, Arkturijanci smo spremni proširiti svoj Koridor na šestu dimenziju tako da možete napraviti potrebna uskla?enja na vašu Božansku Matricu. Me?utim, prvo vam želimo re?i o drugom važnom doga?aju na vašoj planeti.

Otpuštanje iluzije VREMENA

Mi želimo s vama podijeliti da da je trodimenzionalno vrijeme došlo do svog kraja i postoji samo u sustavu uvjerenja ?ovje?anstva. Sustavi uvjerenja se ne mijenjaju lako, posebno trodimenzionalno uvjerenje o iluziji vremena. Sre?om , kako se vaša svjesnost širi daleko iznad vaše fizi?ke realnosti, vi ?ete sve više otpuštati strukturu i sigurnost vaših starih uvjerenja da biste prihvatili slobodu i mo? poznavanja ISTINE.

Vi, dragi uzemljeni, postojite samo u SADA. Kako je to mogu?e pitate? To je mogu?e jer se vaša svjesnost, kao i Gajina svjesnost, vratila na rezonancu pete dimenzije. Da li se sje?ate 1980 kad je Harmoni?no približavanje uzemljilo po?etak otpuštanja iluzije vremena? Ustanovljeno je da je ovo otpuštanje po?elo jer je cijeli svijet mogao imati isto iskustvo u isto vrijeme. Ovaj proces je poja?an upotrebom kompjutera, Interneta i mobilnih telefona. Kad se mnogo ljudi fokusira na istu stvar u isto vrijeme, svuda na planeti oni služe otpuštanju iluzije vremena.

Od po?etka novog milenija, postojale su mnoge prilike koje su ujedinile svjetsku svjesnost da se simultano fokusira na jedan doga?aj, ujedinjuju?i Gaju u SADA. Neke od tih prilika su bile 9/11, Olimpijada u Kini, mnogobrojni ratovi i ustanci, predsjedni?ki izbori 2008 u Americi, svjetska financijska kriza. Pom?ina sunca u julu kad su ljudi prilagodili svoje satove da dožive pom?inu u «realno vrijeme». Ali što je realno vrijeme? Odgovor je jednostavan. Postoji samo jedno realno vrijeme – SADA!

KREATIVNO SADA

Sva naša kreativnost se doga?a SADA. Mnogi od vas još zadržavaju iskustvo o SADA u tre?oj dimenziji, na?in slijeda, tako da izgleda da se proteže iza vas u prošlost. Zatim, uvjerenje u koncept prošlosti navodi vaš um da vjeruje da postoji i budu?nost u kojoj ?e se nešto nepoznato dogoditi. Kad Maye govore o «kraju vremena» oni misle na kraj iluzije o vremenu.

Budu?i da se kolektivna i planetarna svjesnost Gajinih ljudi vra?a u SADA, u kojem njezine biljke, životinje i mineralno carstvo ve? žive, sve više i više ljudi osje?a unutrašnji naputak da probude svoje istinsko SEBSTVO-SADA! U stvari, mnogi ljudi su svjesno ili nesvjesno dovršili proces integriranja Multidimenzionalnog SEBSTVA, i teže da BUDU svoje SEBSTVO u svom svakodnevnom životu. Oni u Koridoru su pro?itali naše rije?i u mnogim razli?itim «vremenima», ali one su poslane unutar SADA. Zbog toga, ?itanje naših priop?enja sjedinjuje vašu svjesnost sa SADA u kojoj mi postojimo. Kraj vremena zna?i «živjeti u SADA». Nadalje, otpuštanje iluzije vremena povla?i za sobom i otpuštanje iluzije prostora. Budu?i da je vaša svjesnost re-setirana sa redosljednog vremena na SADA, vaša propricepcija (razumjevanje vaše forme u prostoru) je re-setirana na OVDJE. Naravno, tako dugo dok nosite trodimenzionalno zemaljsko vozilo, ono ?e vas nositi kroz mnoge na vrijeme osjetljive odgovornosti da morate putovati kroz prostor da biste ih ispunili. To što ?e se promijeniti otpuštanjem iluzije vremena biti ?e to što ?ete biti slobodni od vezanosti na drame iz vaše prošlosti i briga o vašoj budu?nosti.

Još je ?ak i važnije, kad boravite u SADA, vi možete istinski živjeti svaki trenutak OVDJE. Više ne?ete brinuti da morate i?i tamo u odre?eno vrijeme. Naprotiv, vaš osje?aj SADA ?e vam dopustiti da sebe na?ete OVDJE u savršenoj podudarnosti sa SADA. Budu?i da naše poruke ulaze u vašu pinealnu žlijezdu u JEDNOM bljesku SADA, mi shva?amo da ljudski jezik koji se zasniva na slijedu rije?i treba vrijeme za izražavanje, nije dobar prenosioc naših komunikacija. Mi tako?er shva?amo da je veliki izazov živjeti sa spoznajom da je vaša svjesnost slobodna od vremena, prostora i ograni?enja dok je vaše zemaljsko vozilo loš ograni?eno vremenom, prostorom i granicama.

To je vaša sposobnost da bezuvjetno volite svoje vozilo kao što majka voli bebu koja se gega, stalno zaostaje za njom ili odluta u drugom pravcu. Zapravo, vaša svjesnost sve više luta u druge frekvencije i dimenzije što stvara probleme vašem zemaljskom vozilu. Zbog neuskla?enosti izme?u vaše istraživa?ke svjesnosti i vašeg fizi?kog tijela, vi se možete osje?ati izba?eni iz prostora, dezorjentirani, s glavom u oblacima, umorni, tjeskobni i depresivni. Zbog toga, VI, vaša svjesnost ?e trebati odbaciti vašeg gegavca, zemaljsko vozilo, i donijeti ga u SADA JEDNOG.

DNEVNI ŽIVOT

Ali kako to ide u svakodnevnom životu? Odgovor je da u svakodnevnom životu, VI, vaša svjesnost ?e trebati stalno podsje?ati VAS, zemaljsko vozilo, da prelazite u višu frekvenciju bivanja. Uvjeravati vašu uzemljenu formu da mora biti OVDJE u SADA, sa Gajom, da uzemlji sve veli?anstvene informacije i iskusi da VI, svjesnost, živite u JEDNOM dok vaše zemaljsko vozilo ide raditi, presvla?i bebu, vozi kamion, drži predavanje, ide u školu itd. Prije nego se Gaja i svi njezini stanovnici vrate u JEDNO pete dimenzije, mnogi njezini ljudi ?e trebati pro?i kroz fazu u kojoj ?e izgledati da su dvoje – svjesnost i zemaljsko vozilo.

Budu?i da je potrebno da vaša svjesnost služi kao vaš Izvi?a? u više frekvencije da bi pripremila put za vaš kona?ni povratak, ova tobožnja polarnost svjesnosti i forme ?e biti jedna od zadnjih polarnosti prije pada u jedinstvo. Ovo je istina jer se mnogo puta vaše zemaljsko vozilo mora potpuno fokusirati na realnost tre?e dimenzije, koja je ve? u stvarnosti postala ?etvrta dimenzija.

U stvari, to je Gajin postepeni povratak u rezonancu ?etvrte dimenzije koji je uzrokovauo mnoge planetarne promjene koje su percipirane kao katastrofe. Sa Gajino promjenom u izraz ?etvrte dimenzije, mnogi trodimenzionalni koncepti, posjedi i ideje se moraju otpustiti. Ovaj proces otpuštanja ?e se eksponencijalno pove?ati jer se Gaja i njezini stanovnici šire na rezonancu pete dimenzije. Kad držite vašu svjesnost iznad frekvencije straha, vi ?ete shvatiti da štogod otpustite se nadomješta sa njegovim izrazom na višoj frekvenciji.

Pridruživši nam se u Koridoru imali ste šansu prakticirati me?u-dimenzionalno putovanje putem vaše svjesnosti. SADA ste pozvani da svjesno i stalno integrirate ova iskustva i druge multidimenzionalne avanture u svoje zemaljsko vozilo. Na ovaj na?in, Izvi?a?, svjesnost, se može vratiti u vaše zemaljsko vozilo, da vam pomogne u BIVANJU vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA u vašem svakodnevnom životu.

Sa miješanjem vaše multidimenzionalne svjesnosti sa vašim zemaljskim vozilom, vi ?ete polako napredovati iz procesa BIVANJA u tre?oj dimenziji, do BIVANJA u ?etvrtoj dimenziji, u BIVANJE u petoj dimenziji, Ako nastavite otpuštati uvjerenja i iluzije tre?e, zatim ?etvrte dimenzije, za vas postaje sve lakše TE?I u zagrljaj ISTINE vaše multidimenzionalne realnosti.

SJEDINJENJE VAŠA SVJESNOSTI I ZEMALJSKOG VOZILA

Uzmite trenutak OVDJE i SADA da sjedinite VAS, svjesnost, s VAMA, zemaljskim vozilom, da pripremite vašu Merkabu za me?u-dimenzionalno putovanje u šestu dimenziju. Kad ste jednom tamo, mi, Arkturijanci, ?emo vam pomo?i u odgovaraju?im preinakama u vašem Božanskom Otisku tako da vaša transmutacija u Svjetlosno tijelo može biti laka poput svitanja nove zore. Usmjerite svoju pažnju na prednji dio glave, ?eonu ?akru, hipofizu i osjetite pritisak kao da nešto utje?e u vaš um. To «nešto» je vaša multidimenzionalna svjesnost. U isto vrijeme, fokusirajte se na žmarce na vrhu glave, koji izgleda kao da putuju niz vašu le?nu moždinu u korijen. Ove energije vam pomažu da otvorite ili više otvorite, vaše Tre?e oko. Budite sigurni da uzemljite energiju, koja stvara ove senzacije.

Kad koristite vaš izljev da uzemljite ovu energiju duboko u Srce Gaje, koristite vaš uljev da prihvatite tu integraciju osobne i planetarne energije natrag u vašu formu. Dok energija te?e natrag uz vašu le?nu moždinu, osjetite kako se pali Trostruki plamen u ATMI vašeg srca. Zatim iskusite navalu oduševljenja dok do?ekujete energetski tok u tre?oj ventrikulari mozga gdje se miješaju izlu?evine pinealne žlijezde i hipofize.

Opustite se u ovim senzacijama i slušajte ili osje?ajte škljocanje u našoj Atmi dok dozvoljavate otvorenom Tre?em oku da percipira vašu Merkabu, koju smo mi prethodno aktivirali (Šesti korak, November 2008) VAŠA ŠESTODIMENZIONALNA MERKABA)

Vi SADA aktivirate vašu šestodimenzionalnu Merkabu. U stvari klju?evi aktivacije su uvijek bili skriveni u vašoj Junk DNA.

Ova Merkaba je mnogo složenija od one koju ste ve? aktivirali, jer je to široka mreža mnogih Merkaba, kombiniranih u jednu. Opustite se sada dok zamišljate geometrijske obrasce vaše vlastite kristalne Merkabe. Ovo je VAŠA Merkaba, zato dozvolite SEBSTVU da ju dizajnira za vas.

Pogledajte mrežu koja sadrži mnoge oktave realnosti koje vire iz svakog od «prozora» vaše Merkabe. Slušajte suptilne tonove dok se svaka mreža u vašoj Merkabi aktivira. Ovi tonovi su nepoznati vašem trodimenzionalnom uhu i može ih primati samo Duša/SEBSTVO.

Sa svojim otvorenim srcem pogledajte bezbrojne boje koje sjaje u vašim Merkaba mrežama jer su one nevidljive vašim o?ima. Zatvorite vaše o?i da bolje vidite ove boje i zanemarite vanjske zvukove. Zamislite sebe u centru ove Merkabe i pogledajte van kroz mnogobrojne multidimenzionalne prozore. Pogledajte valove enegije blješte?eg svjetla koji okružuju vašu Merkabu usmjeravaju?i vas prema šestoj dimenziji.

Budu?i da ova svjetla ulaze u vašu Merkabu, osjetite kako ih integrira u vaš mozak, reprogramira ga da aktivira proširenu percepciju i još više otvori Tre?e oko. Vaše Tre?e oko je Most, kontrolni centar vaše Merkabe, a vaše Više srce je kvart u kojem živite. Sjetite kako Svjetlo putuje dolje od vašeg Tre?eg oka u vaše Više Srce. Pogledajte kako energija Tre?eg oka kruži prema dolje u vašu Sr?anu ?akru u beskona?nim obrascima. Budu?i da Svjetlo ulazi u vaše Više Srce, vi osje?ate daljnju ekspanziju vaše Merkabe.

Zamislite da ležite na mekanom krevetu ili nježno plutate na mirnoj površini vode. Šaljete linije energije iz vašeg Tre?eg oka u vaše Više Srce da biste ih uhvatili u luk. Na vrhu ovog luka je portal. Pogledajte drugu liniju energije koja povezuje vašu Grlenu ?akru, ?ujnost/glas, sa ovim portalom na vrhu luka.

Usmjerite Namjeru vaših misli, Tre?eg oka, Namjere vaših emocija, Višeg Srca, da se sretnu u vašoj grlenoj ?akri. Duboko i glasno udahnite, da utjelovite mo? zvuka i svjetla sa mo?i vaših namjera.

Koristite vaš udah da skupite misao, emocije, svjetlo i zvuk u vašu namjeru. Sa izdahom usmjerite namjeru prema portali na vrhu luka. Dok izdišete, slušajte tonove i gledajte svjetlo. Vi ?ete upravljati svojom Merkabom pomo?u tona. Uzmite si vremena da ovo vježbate.

Kamo vas ovo putovanje vodi?

Vi ?ete prona?i odgovor samo žive?i u SADA.

Mi smo OVDJE s vama SADA, Samo slijedite Velikog medvjeda

Arkturijanci nam se vra?aju zbog putovanja u šestu dimenziju.

ARKTURIJANSKI KORIDOR


KORAK PETNAESTI

PREUZIMANJE JEZIKA SVJETLA

Dobrodošli natrag u naš Koridor,

Mi Arkturijanci smo radosni što možemo svjesno komunicirati Sa sve više i više uzemljenih nas. Me?utim, da bismo diskutirali o petoj i višim dimenzijama, morat ?emo proširiti naša sredstva komunikacije. Govorili smo o poteško?ama komunikacije o multidimenzionalnoj realnosti trodimenzionalnim jezi?nim sustavom. Stoga, prije nego nastavimo naše putovanje kroz Koridor, molimo vas da držite vašu šestodimenzionalnu Merkabu u svom Višem Srcu, dok vam pomažemo da preuzmete multidimenzionalni, Svjetlosni jezik.

Svjetlosni jezik je komponenta multidimenzionalnog svjetla koje te?e iz JEDNOG o na?in je komunikacije za sva Multidimenzionalna bi?a. Multidimenzionalni jezik je živ i nosi bezuvjetnu ljubav, božansku kreaciju i neograni?eno znanje. Svjetlosni jezik je na raspolaganju svakome tko je ponovo zadobio multidimenzionalnu svjesnost i sjetio se svoje istine, Multidimenzionalnog SEBSTVA. Pored toga, Svjetlosni jezik rezonira iznad vremena i prostora i dolazi u vašu svjesnost u JEDNOM trenutku SADA. Vi ga ne možete posti?i, Svjetlosni jezik je poput cvijeta koji procvate kad je spreman.

Multidimenzionalna Bi?a više ne koriste rije?i koje su me?usobno odvojene i u nizu se slažu u re?enice. Mi živimo OVDJE i SADA u JEDNOME. Zbog toga je naša komunikacija beskona?no unutar naše svjesnosti u uvijek prisutnom obliku multidimenzionalnog svjetla. Kad komuniciramo mi naprosto dijelimo naše Svjetlo. Vi ne morate razumjeti našu poruku, niti znati da smo ju poslali, ali ?ete odmah osjetiti ZNANJE. Vaš Svjetlosni jezik koji ste preuzeli ?e automatski uskladiti vašu svjesnost na frekvenciju naše informacije. Nakon što ste uskladili svoju svjesnost na tu frekvenciju i otvorili nama svoje srce, postoji neprestana razmjena informacija. Informacija ulazi u vašu svjesnost odjednom, poput bljeska svjetla.

RAZUMIJEVANJE SVJETLOSNOG JEZIKA

Da biste razumjeli naše komunikacije pomo?u vašeg trodimenzionalnog mozga, morate provu?i svjetlo/informaciju kroz vaš 3D filter, tako da ju pretvorite u rije?i i re?enice. Mi kažemo «pretvoriti», jer je Svjetlosni jezik dijeljenje naše prave suštine, spajanje našeg SEBSTVA sa vašim SEBSTVOM. Zbog toga Svjetlosni jezik nosi dio našeg SEBSTVA i živu?a je inteligencija. Zato, ?ak iako ne možete prevesti našu poruku na vaš jezik, ipak možete imati velike koristi od unutrašnjeg znanja.

Budu?i da je Svjetlosni jezik jezik našeg Multidimenzionalnog SEBSTVA, preuzimanje ovog jezika i njegova integracija u vaše zemaljsko vozilo uveliko širi vašu svjesnost i osloba?a vas od ograni?enja linearnog, logi?kog razmišljanja. Kako se vaša svjesnost širi u multidimenzionalno razmišljanje, vi možete primati i razumjeti poruke sa viših i viših frekvencija svjetla, kao i poruke iz kvantnih realnosti i «tamne materije». To je Svjetlo ovih multidimenzionalnih poruka koje «uklju?uje» vašu «Junk DNA» i zapo?inje proces povratka SEBSTVU, ?ak iako još živite u fizi?kom obliku.

Budu?i da je Svjetlosni jezik multidimenzionalan, vi ?ete ga percipirati u slojevima informacija i razumijevanja. Kao što i ljudski mozak funkcionira na holografski na?in. Tako i Svjetlosni jezik, tako da i jedan mali dio svjetlosnog jezika prenosi zna?enje cijele transmisije. Vi ?ete percipirati ove razli?ite slojeve/frekvencije poruke kroz proširenu svjesnost prilago?avanjem svake poruke njezinoj rezonanatnoj frekvenciji vaše multidimenzionalne svjesnosti. Zapamtite, vi ne pove?avate svoju svjesnost – vi proširujete svoju svjesnost.

PREDAVANJE SEBSTVU

Da biste potpuno preuzeli multidimenzionalni Svjetlosni jezik, trebat ?ete se predati svom Multidimenzionalnom SEBSTVU. Održavanje rezonance vašeg SEBSTVA ?e olakšati integraciju Svjetlosnog jezika u vašu svjesnost i jezi?ne centre u mozgu. Na ovaj na?in, možete svjesno percipirati multidimenzionalne poruke Svjetlosnog jezika. Vi zatim ove poruke možete prevesti na trodimenzionalni jezik kako biste ih podijelili sa drugima.

Zapamtite da otpustite sve osude vezano za poruke od «nižih» naprema «višim» dimenzijama, jer vas to ograni?ava na polarizirano razmišljanje. U stvarnosti, sve dimenzije su JEDNO, a samo su tre?a i ?etvrta dimenzija te u kojima postoji iluzija odvojenosti. Bi?a prve i druge dimenzije nemaju osje?aj odvojenosti i žive u jedinstvu sa cjelokupnim životom. Zato, oni ve? proživljavaju Jedinstvenu svjesnost koju vi morate i nastavit ?ete proživljavati kroz petu dimenziju.

Razlika je u tome što su trodimenzionalna bi?a zaboravila svoju Ujedinjenu svjesnost a bi?a prve i druge dimenzije su zaboravila njihovu Osobnu svjesnost. Na peterodimenzionalnoj Zemlji koju vi kreirate, istovremeno prihva?ate i ulazite u nju, imat ?ete Osobnu svjesnost i istovremeno proživljavati jedinstvo sa cjelokupnim životom.

U vašim inkarnacijama na Gaji, vi ste proživjeli sli?an oblik uzašaš?a u kojem ste pove?ali svoju rezonancu iznad tre?e dimenzije. U tom slu?aju, vaše fizi?ko tijelo je «umrlo» i vi ste svjesno prešli u petu dimenziju da sretnete vaše «Više SEBSTVO». Vaše uzašaš?e ?e ovoga puta biti potpuno druga?ije, jer ste pristali biti ?lan Planetarnog tima uzašaš?a. Zbog toga, vi ste izabrali, sje?ali se toga ili ne, da odgodite vaše osobno uzašaš?e tako da možete prisustvovati zajedni?kom uzašaš?u SVIH stanovnika Zemlje kad cijela planeta uza?e u petu dimenziju.

Ova mogu?nost je postojala pred 13000 godina, za vrijeme doba Lemurije i Atlantide, kad je vaša realnost ušla u energetsko polje sli?nom sadašnjem. Me?utim, osnovna polarnost, muško – žensko, nije mogla biti spojena u JEDNO. Zato je realnost ostala dualisti?na, a borba izme?u polariteta svjetla i tame su ostala konstanta. Na nesre?u, tamna polarnost destrukcije, koja je vitalna za polariziranu realnost je bila ja?a od svijetle polarnosti konstrukcije, koja je tako?er bitna za polariziranu realnost. To je bilo za vrijeme središnje bitke izme?u svjetla i tame kad su mnogi od vas ušli u evoluciju Zemlje da pomognete u uravnoteženju tame sa vašim velikim svjetlom kako biste otklonili uništenje Zemlje.

Vi sada ispunjavate ciklus od 26000 godina Progresije Ekvinocija i povratak Galakti?kom centru. Ovaj ciklus je poznat kao i Annus Magnus ili «Velika Godina». Velika Godina odr?uje vaše putovanje kroz dvanaest konstelacija zodijaka, i mnogi vjeruju da je ovo putovanje trudno?a ili razdoblje ro?enja. Postoji još nekoliko drugih ciklusa koji završavaju oko 2012.

Još jedan ciklus koji kulminira oko 2012 je završetak Galakti?ke Godine. Potrebno je 225 milijuna Zemaljskih godina da Mlije?na staza napravi kompletan okret na nebu. Pred 225 milijuna godina Zemaljsko kopno pod nazivom Pangea, zapo?ela je svoju podjelu na sedam kontinenata. Tada je jedna kopnena masa podijeljena na mnogo dijelova. Na isti na?in, ljudska jedinstvena svjesnost je podijeljena na Osobnu svjesnost.

ŠIRENJE VAŠEG OSJE?AJA SEBSTVA

Budu?i da ste izabrali sudjelovati u planetarnom uzašaš?u, važno je da proširite vaš osje?aj sebstva da uklju?ite vašu planetu. Kako se vaša svjesnost širi, to se doga?a i sa osje?ajem sebstva. Budu?i da se vra?ate svom SEBSTVU, vaša Osobna svjesnost se širi od zavisne do nezavisne. Jednom kad ste postigli vrh ljudske svjesnosti, vaš osje?aj SEBSTVA se širi da zagrli cijelo ?ovje?anstvo i vi se povezujete sa Kolektivnom svjesnoš?u. Iz Kolektivne svjesnosti, vaš osje?aj SEBSTVA se širi kako bi uklju?io planetu, i vi postižete vašu Planetarnu svjesnost.

Jednom kad vaš osje?aj SEBSTVA uklju?i planetu, prirodno je da sebe percipirate kao ?lana Galakti?ke svjesnosti. Sa vašim potpunim povratkom Multidimenzionalnom SEBSTVU, vi idete iznad granica tro/?etvero dimenzionalnog vremena i prostora da biste prihvatili i bili Kozmi?ka svjesnost. Da biste zapo?eli i/ili poja?ali ovaj proces, mi ?emo voditi sjedinjenje vašeg tro i ?etverodimenzionalnog tijela sa Gajinim planetarnim i eteri?nim tijelom.

Gajino planetarno tijelo predstavlja vašu trodimenzionalnu formu.

Litosfera Zemlje sastoji se od ?vrstog kopna i planetarne kore, polu-?vrstog kopna ispod kore i teku?eg kopna blizu središta planete. Ova sfera odgovara kostima i gustoj materiji vaše fizi?ke forme.

Napravite duboki, polagani i duboki udah da sjedinite kosti i materiju vašeg tijela sa Gajinom litosferom. Osjetite kako ste JEDNO sa kopnom i kopno je JEDNO s vama….

Hidrosfera sadrži sve krute, teku?e i plinovite vode planete i uspore?uje se sa svim teku?inama u vašem fizi?kom tijelu.

Ponovo napravite dugi, polagani i duboki udah da sjedinite sve teku?ine vašeg tijela sa Gajinom hidrosferom… Osjetite kako ste JEDNO sa vodom a voda je JEDNO s vama…
Biosfera sadrži sve živu?e stvari na planeti, uklju?uju?i mikroorganizme, biljke, životinje i ljude i uspore?uje se sa florom i faunom koja prebiva unutar vašeg tijela.
Ponovo napravite dugi, polagani i duboki udah i sjedinite sve živu?e organizme unutar vašeg tijela sa Gajinom biosferom… Osjetite kako ste JEDNO sa cjelokupnim životom, a cjelokupan život je JEDNO s vama…

ATMOSFERA

Gajina atmosfera predstavlja vaše eteri?no tijelo. Donji dio atmosfere, troposfera zapo?inje na Zemljinoj površini i širi se 8 do 14,5 km u visinu. Ovaj dio atmosfere je najguš?i. Skoro sva klima je u ovom podru?ju. Napravite dugi, polagani i duboki udah da se sjedinite sa Gajinom troposferom… Osjetite kako vaše misli i emocije stvaraju «klimu» u vašoj auri… Udahnite u vašu auru bezuvjetnu ljubav da biste ju podijelili sa Gajinom troposferom…

Srednja atmosfera, stratosfera po?inje iznad troposfere i širi se 50 km u visinu. Ozonski sloj koji apsorbira i raspršuje ultravioletno zra?enje, je u ovom sloju. Napravite dugi, polagani i duboki udah da se sjedinite sa Gajinom stratosferom… Osjetite zaštitu svoje Duše…Udahnite u auru bezuvjetnu ljubav iz svoje Duše/SEBSTVA i podijelite ju sa Gajom…

Mezosfera zapo?inje iznad stratosfere i širi se 85 km u visinu. U ovom podru?ju, ?estice mezosfere su u pobu?enom stanju jer one apsorbiraju energiju sunca. Napravite dugi, polagani i duboki udah da se sjedinite sa Gajinom mezosferom… OSJETITE kako apsorbirate energiju svog Multidimenzionalnog SEBSTVA… Udahnite u vašu aurumultidimenzionalno svjetlo iz vašeg SEBSTVA i podijelite ga sa Gajom…

Gornja atmosfera, termosfera, poznata i kao ionosfera, zapo?inje iznad mezosfere i širi se 600 km u visinu. Ionosfera je odgovorna za apsorpciju ve?ine fotona sa sunca. Napravite dugi, polagani, duboki udah da se sjedinite sa zemljinom termosferom… OSJETITE kako integrirate bezuvjetnu ljubav i svjetlo svog SEBSTVA.. Udahnite u vašu auru sva vaša petodimenzionalna iskustva i podijelite ih sa Gajom…

Jednom kad vaše SEBSTVO uklju?i Zemlju i njezinu atmosferu, Gaja ?e uza?i s vama jer VI ste Planeta.

VAŠE ME?U-DIMENZIONALNO PUTOVANJE

Zapamtite voljeni, dok nastavljate vaše me?u-dimenzionalno putovanje u svjesnosti, vi širite svjesnost, a ne samo podižete. Zbog toga, kako napredujete u više dimenzije vi isto tako idete dublje u niže dimenzije. Prije nego po?nemo preuzimati, mi želimo objasniti pobliže širenje svjesnosti. Dok ste ograni?eni na trodimenzionalnu svjesnost, osje?ate se odvojeni od sveg života koji rezonira iznad i ispod te frekvencije.

Vi ne podižete svoju svjesnost; vi širite svoju svjesnost. Kad širite svoju svjesnost u više frekvencije ?etvrte dimenzije, ona se širi i u niže frekvencije druge dimenzije. Nadalje, vi ne gubite svjesnost o dimenzijama koje ste poznavali u vašim trodimenzionalnim životima. Naro?ito, vi ?ete održavati vašu trodimenzionalnu svjesnost ljudskog sebstva dok širite svoju svjesnost na ?etverodimenzionalno Eteri?no i supersvjesno sebstvo i na vaše drugo dimenzionalno, životinjsko i podsvjesno sebstvo.

Zatim, dok širite svoju svjesnost u vaš novi život, Svjetlosno tijelo, pete dimenzije, vi održavate vašu svjesnost o realnostima ?etvrte dimenzije vašeg eteri?nog sebstva, trodimenzionalnog ljudskog sebstva, dvodimenzionalnog životinjskog sebstva i prvodimenzionalnog stani?nog sebstva. Kako širite svoju svjesnost da uklju?ite svoje Multidimenzionalno SEBSTVO u petoj dimenziji i iznad, vi postižete mo?nu vezu sa jedno dimenzionalnim stani?nim sebstvom, jer se obje zasnivaju na jedinstvu.

Kad širite svoju svjesnost da prihvatite šestodimenzionalnu matricu svih oblika koje ste izabrali nastaniti u nižim dimenzijama, vi tako?er postajete svjesni kvantne realnosti u kojoj se forma stvara usmjeravanjem pažnje i namjerom. Zbog toga, vaša šestodimenzionalna svjesnost stvara matricu forme, a vaša kvantna svjesnost vam omogu?ava da nastanite svaku formu u bilo kojoj realnosti pristupaju?i šesterodimenzionalnom svjetlu te realnosti. Kvantno svjetlo ne putuje poput trodimenzionalnog svjetla, jer ono postoji izvan vremena i prostora. Vi ?ete percipirati to svjetlo, ili realnost, pristupaju?i mu sa vašom svjesnom namjerom.

Šesta dimenzija je «hardver» za «božanski otisak» za svaki oblik koji nastanjujete u bilo kojoj realnosti. Vaša realnost ulazi u vrijeme pomaka paradigme kad svjesnost prethodi formi, umjesto da forma prethodi svjesnosti. Zbog ovoga, vaša forma ne bira da bude svjesna. Naprotiv, vaša svjesnost bira da drži formu. Sa perspektive šeste dimenzije, forma je holografska svjetlosna matrica projicirana od strane vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA da stvori vozilo koje vaša svjesnost može nastaniti na odabranoj planeti, galaksiji i/ili dimenziji.

Mi kažemo da ste VI vaša svjesnost. Nije vaša svjesnost unutar vašeg tijela, naprotiv, vaše tijelo je unutar vaše svjesnosti. Jednom kad ste proširili svoju svjesnost da uklju?ite Kolektivnu svjesnost, cijelo ?ovje?anstvo je unutar vaše svjesnosti. Kad povratite svoju Planetarnu svjesnost, cijela planeta je u vašoj svjesnosti. Sa Galakti?kom svjesnosti, cijela galaksije je unutar vaše svjesnosti, a sa kozmi?kom svjesnosti, Univerzum je unutar vaše svjesnosti. Ove ?injenice su oduvijek bile istina, ali pored sveg spiritualnog znanja, vi ovo morate iskusiti da biste razumjeli.

Širenjem vaše svjesnosti, vi napredujete od Osobne svjesnosti do Kolektivne svjesnosti do Planetarne svjesnosti do Galakti?ke svjesnosti do Kozmi?ke svjesnosti. Kad se po?injete buditi, vaša trodimenzionalna Osobna svjesnost se širi da uklju?i Kolektivnu svjesnost cijelog ?ovje?anstva. Zatim kako se vaša svjesnost širi na ?etvrtu i drugu dimenziju, vi se možete ujediniti sa Planetarnom svjesnoš?u Gaje i SVIH Njezinih stanovnika.

Kad se vaša svjesnost širi na petu i prvu dimenziju, obje se baziraju na jedinstvu, jedna planeta postaje premala da sadrži vašu svjesnost, i cijela galaksija postaje vaš dom. To je to?ka na kojoj ste povratili svoju Galakti?ku svjesnost. Kako se vaša svjesnost širi da prihvati šestu dimenziju i kvantne realnosti, obje su oslobo?ene vremena i prostora, vi kroz sve realnosti možete putovati pomo?u misli i Kozmi?ka svjesnost postaje «normalna».

Svjesnim prepoznavanjem i upotrebom Kozmi?ke svjesnosti, ljudski jezik postaje potpuno neadekvatan jer se u vašoj percepciji doga?a potpuni pomak paradigme i samo Svjetlosni jezik može izraziti koncepte koji prolaze vašim umom i srcem. Preuzimanje Svjetlosnog jezika ?e vam pomo?i u pomaku paradigme od trodimenzionalne odvojenosti i ograni?enja do multidimenzionalnog jedinstva sa JEDNIM. Vi ?ete se povezati i preuzeti Svjetlosni jezik na isti na?in na koji ste se povezali i integrirali sa cjelokupnim životom – pomo?u mo?i vaše bezuvjetne ljubavi.

PREUZIMANJE

Sada se možete ?uditi kako se možete povezati i preuzeti Svjetlosni jezik. Odgovor je jednostavan. Bezuvjetna ljubav je magnet Univerzuma, i ona vas vodi svemu što bezuvjetno volite. Da bismo vam pomogli u širenju vaše svjesnosti i doživljavanja bezuvjetne ljubavi, mi nudimo spajanje naše Arkturijanske svjesnosti sa vašom. Kao što ste ušli u naš Koridor, mi želimo da u?e vaša svjesnost. Vidite, vi ste bez oblika i potpuna ste, ?ista svjesnost. Ho?ete li dozvoliti da spojimo našu svjesnost s vašom?

«To bi mogao biti preveliki šok za moj sustav,» možda kažete. Ali vi ste kreator svog života. Vi spajate svoju svjesnost sa mnogim ljudima, mjestima i stvarima svaki dan. Me?utim, možete biti nesvjesni ovih iskustava Jedinstva. Mi vam nudimo spajanje sa bezuvjetnom ljubavi naše svjesnosti, budu?i da je to frekvencija s kojom mi rezoniramo.

Druga ?injenica koje ste možda nesvjesni je da i vi, tako?er, rezonirate sa frekvencijom bezuvjetne ljubavi. Kao što se vaš ego/sebstvo spaja sa automobilom kad vozite, a vaš Duh/Sebstvo se spaja sa onim koga volite, ku?nim ljubimcem ili prirodom kad ste s njima, mi vam možemo pokazati kako se spojiti sa uzašlim Multidimenzionalnim Bi?ima poput nas i vašeg SEBSTVA.

Mi želimo podijeliti našu svjesnost o bezuvjetnoj ljubavi s vama tako da se možete sjetiti bezuvjetne ljubavi koja je izraz više frekvencije vašeg SEBSTVA. Mi molimo da se spojite sa bezuvjetnom ljubavi Gaje i Njezine planete. Vi, kao ?lan tima planetarnog uzašaš?a, pristali ste pripomo?i u planetarnom uzašaš?u. Kao što znate, ?lanovi ovog Tima su bili me?u prvim holografskim projekcijama koji su uzeli formu na ovoj planeti. Sada ste se svi vratili Ku?i na Zemlju da Joj pomognete u Njezinom povratku Njezinom Multidimenzionalnom SEBSTVU Zvijezde.

Dozvolite nam da udahnemo našu ljubav u vaše Bi?e. Sa vašim multidimenzionalnim percepcijama vizualizirajte naš mogu?i koridor. U istom trenutku SADA vizualizirajte mali cvijet u vašem vrtu ili u loncu na vašem stolu. Bezuvjetna ljubav ne favorizira ni jednostavno ni veliko. Ona jednostavno JEST. Baš kao i kvantno svjetlo, kojega se može opaziti samo ako gledate u njega, bezuvjetna ljubav se može opaziti kad ju prihvatite.

Sada, sada isto tako lako kao što se nagnete da pomirišete taj cvijet, udahnite dar bezuvjetne ljubavi koji mi nudimo. Dok udišete našu bezuvjetnu ljubav ona puni vaše srce, otvara ga za izgaranje. Zatim, tako nježno kao što jutarnje Sunce njeguje vrh vaše glave, dozvolite našem Multidimenzionalnom Svjetlu da u?e u vašu Krunu. Dok udišete mješavinu Ljubavi i Svjetla, ona stvara koncert sje?anja i doživljaja mnogih života, planeta, dimenzija i realnosti koje su ispunile vaše multidimenzionalno postojanje.

Dozvolite ovim sje?anjima da ispune vaše srce bezuvjetnom ljubavlju i vaš um beskona?nim znanjem, koje pleše u jedinstvu božanske mudrosti i bezgrani?ne kreativnosti. Sjetite se sada, eona bezuvjetne ljubavi koja vas je dovela do ovog trenutka. Promatrajte kako ova ljubav uti?e u Sve što Jest da stvori put za ulazak bezbrojnih sjajnih simbola Svjetlosnog jezika. Jedan-po-jedan, ili svi odjednom, ovi svjetlosni simboli ulaze kroz portale vaše Krune i Višeg Srca.

Vi ne morate znati njihovo zna?enje, da biste ih razumjeli. Ovi simboli su inteligentna Bi?a Svjetla koja su uvijek rezonirali u vašoj svjesnosti, bilo da ste ih bili svjesni ili ne. Zbog toga, u realnosti, vi ih ne «preuzimate», nego «podižete» svoju svjesnost na VAS koji ste oduvijek bili njih svjesni. Vizija simbola koji ulaze su u stvari slika koju mi dostavljamo vašem uzemljenom sebstvu tako da «vi» možete lakše povjerovati u ovaj proces.

Me?utim, izraz vašeg SEBSTVA koje je u Koridoru zna da ste VI kreator svega što je stvoreno od VAŠE svjesnosti. Kako biste napravili pomak paradigme od odvojenosti do jedinstva, morate se probuditi iz sna dualnosti. Kad se sanja? probudi iz sna polarizirane realnosti, ostvaruje puni potencijal centralizacije, a iluzije ograni?enja i odvojenosti se transcendiraju u Istinu o vašem Multidimenzionalnom SEBSTVU.

AKTIVACIJA

Kad ste spremni, zamislite veliki svitak rastvoren ispred vas a Jezik svjetla bliješti ispred, simbol po simbol. Svaki simbol sadrži informacije o životima. Ne pokušavajte ih razumjeti. Bit ?e dovoljno da ih prihvatite u vašu svjesnost. Predajte se ponovo svojoj Duši/SEBSTVU i zapamtite da je SVE JEDNO. Ubog toga, svitak pred vama je samo projekcija vaše svjesnosti.

Uzmite dovoljno vremena da zamislite da svaki simbol sa stranice ulazi u vašu svjesnost. OSJETITE kako vaša Duša rezonira sa svakim Svjetlosnim simbolom. Udahnite svaki simbol u zemaljsko vozilo i integrirajte ga u dnevnu svjesnost. Ipak, vaše uzemljeno sebstvo ne treba razumjeti ove simbole jer su oni «kodni prekida?i» koji ?e vam omogu?iti da multidimenzionalne poruke prevedete u trodimenzionalni jezi?ni sustav.

Kasnije, kad ste spremni, možete ih vidjeti, nacrtati i ?uti njihov zvuk. Postepeno, kako spoznajete njihovo zna?enje, vi ?ete ih koristiti za prikazivanje i iskustvo. Ovi simboli su vaše karte za multiverzum. Duboko udahnite svaki simbol i prihvatite ga u vaše SEBSTVO. U stvari svi simboli moraju u?i u vas u JEDNOM bljesku SADA. Udisanje «svakog simbola» je baždarenje vašeg trodimenzionalnog mozga na sve simbole odvajaju?i ih na «svaki simbol». Koncept «svaki simbol» više nije potreban sa naše perspektive, jer svaki i svi je isti izraz u rezonanci bez odvajanja.

Predajte se sada vašem Multidimenzionalnom SEBSTVU i dopustite da ostatak procesa bude nesvjestan vašem dnevnom sebstvu, jer biste lako mogli postati preoptere?eni. Nosite ovu svetu informaciju u vama dok ne do?e vrijeme da ju upotrijebite. Sjetite se da ?e poruke od Bi?a poput nas u?i u vašu svjesnost poput bljeska svjetla. Nema vremena ni prostora u našoj realnosti i mi živimo u Toku JEDNOG.

Kad mi zovemo vas ili vi zovete nas, osjetite poziv u vašem Tre?em oku ili Višem Srcu. Zatim se opustite u poznatom «osje?aju» bezuvjetne ljubavi i dozvolite da poruka u?e u vaše zemaljsko vozilo. Zatim ju možete prevesti na trodimenzionalni jezik kroz mo? vaše kreativne snage. Neki od vas ?e pisati, drugi ?e crtati, neki mogu plesati, pjevati, svirati i/ili tr?ati poput vjetra. U svim slu?ajevima, vaša predaja toku vaše božanske kreativnosti ?e prevesti našu poruku u vaš svakodnevni jezik.

dio


?AHURA

Vi se možete osje?ati kao da ste u ?ahuri. Vaše sebstvo je gusjenica u ?ahuri a vaše SEBSTVO je pred osloba?anjem. Vratite se sada vašoj viziji bivanja u peterodimenzionalnom Kristalnom dvorcu i stajanja pred Ambasadorima Svjetla Galakti?ke federacije. Me?u ?lanovima, vi možete vidjeti ambasadore sa Plejada, Antarea, Oriona, Siriusa, Andromeda i Arkturusa. Postoje i drugi. Me?utim, na ovoj to?ki zemaljskog «vremena», ovi Ambasadori su na prednjoj liniji fronte pomaganja Zemlji i Njezinim ljudima da uza?e natrag u petu dimenziju.»osjetite» kako vam mi svi šaljemo zra?e?u ljubav-snagu. Mi smo svi SADA ovdje spremni da vam pomognemo u otpuštanju svih uvjerenja u poteško?i, SVIH vaših uvjerenja u strahu. Zamislite sebe okružene bezuvjetnom ljubavlju. Dopustite našoj ljubavi da bude topao oblog za izvla?enje vaših uvjerenja u poteško?i i sveg straha koji ta uvjerenja stvaraju.

Dok apsorbirate našu poruku ljubavi, osjetite kako se širite. Proširite sebe iznad vaših uvjerenja, iznad vaših strahova i iznad kruga ambasadora. Ispod vas vidite polu-okrugli stol i lica Ambasadora. Njihova tijela su sjajne kugle svjetla sa licima usmjerenim direktno u vaše srce.

Projekcija njihove multidimenzionalne suštine i bezuvjetne ljubavi zapali sje?anja spremljena duboko u vašem srcu. Dopustite ovom sje?anju da vas vodi. Vaše srce je tako svjetlo i lagano da plutate kroz Kristalni dvorac. Vi se penjete gore, gore, gore. Pred sobom vidite duga?ke stepenice koje izgleda da vode do tornja. Vi dopuštate da vas vu?e toranj dok se bez napora penjete, u stvari lebdite iznad mnogih stepenica.

Najdraži, mora da se osje?ate umorni jer vjerujete da je vaša ljudska forma pregusta da prihvati vaše SEBSTVO. Sada, sa najviše stepenice, na vrhu najve?eg tornja Kristalnog dvorca, usmjerite pažnju na Bi?e dolje, dolje, dolje u zemljanu formu vašeg fizi?kog sebstva.

Zamislite ovu projekciju kao svjetionik vašeg SEBSTVA u vaš Zemaljski život. «Vi» koji stojite na vrhu stepeništa ste VI, a «vi» koji gledate ove rije?i ste hologram. Sa vašeg mjesta na tornju, da li biste htjeli napraviti neke promjene na hologramu? Sve je mogu?e. Vi ste kreator. Vaše ljudsko sebstvo ne mora biti sposobno prestati stvarati iluzije, ali VI na vrhu stepeništa, možete lako revidirati svoj hologram.

Možete li osjetiti vaše uzemljeno sebstvo daleko ispod poput dugog repa? Možete li se identificirati sa vašim SEBSTVOM koje stoji na vrhu stepenice tornja dok se istovremeno identificirate sa vašim sebstvom u fizi?kom svijetu? Sa ove perspektive možete li se identificirati sa nekim tko je u ?ahuri?

Osjetite ovu ?ahuru oko vas, dok istovremeno sebe osje?ate kako stojite na najvišoj stepenici Kristalnog tornja. Ako to možete zamisliti, možete kreirati svako realnost koju poželite. Upravo pored vas, ?ujete da se vrata po?inju otvarati, prplavljuju?i vašu ?ahuru šesterodimenzionalnim Svjetlom.

BITI BUDAN

Zbog preuzimanja Svjetlosnog jezika, mogli biste osje?ati veliki umor. Tako?er i susret sa Svjetlosnim koncilom može iznijeti na vidjelo skriveni strah i tamu mnogih zemaljskih boravaka koje ste sada spremni otpustiti. Mi ?emo rado prihvatiti osje?aje vaših poteško?a ako ih želite prepustiti nama. Mi ne osje?amo njihovu težinu, ipak osje?amo vaš osje?aj optere?enja. Odgovornost «biti budan» ne nosi takav teret. Naprotiv, to sadrži samo svjetlo. Jednom kad ste potpuno probu?eni, shvatit ?ete da ste izabrali stvoriti ove poteško?e da vas potaknu u vašem procesu povratka SEBSTVU:

Da, mi ?ujemo vašu zbunjenost. Zašto biste izabrali stvoriti poteško?e? Odgovor je da ste vjerovali da ?e vam omogu?iti rast. I budu?i da ste vjerovali da poteško?e omogu?uju vaš rast, one to ?ine. Jednom kad ste potpuno probu?eni, ne?ete više imati to uvjerenje. Naprotiv, vi ?ete shvatiti da vas poteško?e vuku natrag. Zbog toga su nepotrebne.

Sje?anje na vaše izazove može biti potrebno tako da možete ohrabriti druge u njihovim poteško?ama, ali nema više potrebe sudjelovati u poteško?ama. Mi kažemo «Nema više potrebe sudjelovati», jer ?e poteško?a biti u izobilju oko vas. Me?utim, vi ih ne?ete preuzeti jer ne vjerujete u njih. One ne?e biti dio vaše realnosti.

Budu?i da je ovo vaše uzašaš?e, vi možete dozvoliti svom sebstvu da osje?a teret vaših starih poteško?a jer ste ih spremni otpustiti. Poput vašeg ruksaka koji postaje izuzetno težak nakon dugog pješa?enja, vi znate da ?ete ga uskoro spustiti, teret vaših poteško?a je postao jako težak jer ste vi sada spremni «spustiti» ga.

Jednom kad ste vi onaj koji promatra spava?a, vi ste taj tko je potpuno budan. Ako ne spavate ovu no?,promatrajte sebe u krevetu. Pogledajte poteško?e koje plutaju unutar vaše aure, i šapnite nježno u vaše uho, «Ja više ne vjerujem u poteško?e.»

ZAVRŠNA PORUKA

Mi vas napuštamo s porukom ljubavi i ugode. Mi shva?amo da je vaša svjesnost proširena daleko iznad toga da bi se osje?ala ugodno. Vaše preuzimanje ve?eg svjetla je izbacilo duboke podsvjesne obrasce u koje ste vjerovali i koji su isplivali. Nemojte biti obeshrabreni, za veliko finale JAKO duge igre, moraju se izbaciti svi nezavršeni poslovi da bi bili o?iš?eni.

U budu?nost trodimenzionalnog života ne?e se mo?i unijeti ovi tereti, a stari strahovi u vašoj rezonanci spre?avaju vaše putovanje u Svjetlo. Ulaz u šestu dimenziju je poseban izazov jer vas uvodi u stani?nu memoriju, a isto tako vas stavlja u direktan kontakt sa VAMA koji jeste ali niste još bi?e.

Živite sada u strpljenju jer ništa nije preostalo za nau?iti. Gusjenica je u ?ahuri, sjeme je u cvijetu, a novi život je u maternici. Kao što misli prethode akcijama i emocijama, svjesnost prethodi mislima. Fokusirajte se na vašu svjesnost. To je vaše jedino vje?no bogatstvo i ne može biti izgubljeno niti ukradeno. Ono, me?utim, može biti zaboravljeno i nošeno valovima svjetla gore, dolje unutar multidimenzionalnog spektra. Zbog toga sjednite i uživajte u jahanju. Izdahnite naš dar bezuvjetne ljubavi, koja je sada vje?no u vašoj auri. Vi ste marljivi ratnik i istraživa? koji kr?i put prema nepoznatim teritorijama.

Za trodimenzionalnu realnost, uzašaš?e cijelog planeta je zaista roman. Ostaci vaše tame moraju iza?i da bi bili otpušteni, a mnoge skrivene tajne koje su stvorile realnost baziranu na lažima dolaze na površinu.

Zapamtite da svoju svjesnost držite iznad oluje i zaštitite svoje srce bezuvjetnom ljubavlju. Ne vjerujte više u poteško?e! Naprotiv, izaberite ŽIVJETI u TOKU SADA!

Mi smo s vama.
Arkturijanci

Voljeni,
Mi Arkturijanci vam ponovo želimo dobrodošlicu u našem Koridoru. Prije nego otputujemo u šestu dimenziju, mi želimo u?vrstiti vašu svjesnost u petoj dimenziji Zemlje u koju ulazite i istovremeno ju kreirate. Zbog toga, za ovaj «korak» našeg putovanja, naš kanal ?e govoriti direktno vama… Kad smo probudili naš puni potencijal, mi smo shvatili da smo MI kreatori naše realnosti. Budu?i da sve mogu?e realnosti postoje unutar SADA JEDNOGA pete dimenzije i iznad, mi možemo iskusiti svaku frekvenciju realnosti (dimenziju) jednostavnim uskla?ivanjem naše svjesnosti na frekvenciju te realnosti. Drugim rije?ima, realnost koju izaberemo percipirati je realnost koju mi živimo.

Ali kao biramo percipirati realnost? Odgovor je da vaša Svjesnost prethodi misli, Misao prethodi o?ekivanju, O?ekivanje prethodi percepciji, a naša percepcija JE realnost koju mi živimo.

Zbog toga svaka realnost je percepcija cijelo vrijeme. Mi smo multidimenzionalna bi?a koja imaju bezbrojne realnosti u isto vrijeme na razli?itim frekvencijama. Ove mnoge realnosti nisu mjesto, one su frekvencija i one sve postoje upravo OVDJE SADA. Me?utim, mi njih ne možemo percipirati kad je naša svjesnost uhva?ena u ograni?enja i odvojenost vremena/prostora tre?e dimenzije. Da bismo pristupili ovim realnostima, moramo se vratiti našoj uro?enoj MULTIDIMENZIONALNOJ SVJESNOSTI.

Kad smo se odlu?ili za putovanje iz JEDNOG pete dimenzije i iznad u polarnost tre?e dimenzije, mi smo uzeli «kopiju» našeg Multidimenzionalnog SEBSTVA i «kopirali» ju na svaku pod-razinu ?etvrte dimenzije. Zbog toga kad se vra?amo natrag kroz ?etvrtu dimenziju u petu, posje?ujemo ove aspekte našeg SEBSTVA. Svaki od ovih izraza našeg cjelokupnog Bi?a, napreduje na druga?iji na?in jer žive na razli?itim frekvencijama.

Nadalje, dok naše uzemljeno sebstvo ponovo postiže jedinstvo sa Multidimenzionalnim SEBSTVOM, naši posjeti drugim izrazima u ?etvrtoj dimenziji unapre?uju svjesnost našeg uzemljenog dijela, kao i svi naši izrazi u ?etvrtoj dimenziji. Da bismo «posjetili» naše više izraze SEBSTVA, sve što trebamo je uskladiti našu svjesnost sa rezonancom našeg bi?a. Zatim ?emo mo?i razmišljati u toj rezonanci, o?ekivati komunikaciju s tom rezonancom i percipirati tu realnost dok smo u stanju stalne svjesnosti sa našim uzemljenim, trodimenzionalnim izrazom SEBSTVA.

Drugim rije?ima, naša svjesnost je poput lifta. Mi moramo u?i u lift (u našu untrašnju realnost ?iste svjesnosti), pritisnuti dugme za svaku rezonancu sebstva ( namjestiti našu svjesnost na tu frekvenciju), koji ?e otvoriti vrata (dozvoliti nam da u?emo u tu realnost), i iza?i kroz otvorena vrata lifta (percipirati tu rezonancu) da bismo iskusili ono što je svojstveno toj rezonanci našeg Multidimenzionalnog SEBSTVA.

Naša multidimenzionalna svjesnost, koja je «lift» za sve aspekte našeg SEBSTVA je slobodna od svih ograni?enja vremena i prostora. Naša multidimenzionalna svjesnost nije «samo» naša viša svjesnost. Ona je SVA naša mogu?a stanja svjesnosti. Zbog toga, mi koristimo našu multidimenzionalnu svjesnost da misli, o?ekuje, percipira i živi u realnosti tre?e dimenzije, kao i u dimenzijama realnosti koje su daleko iznad svjesnosti, razmišljanja, o?ekivanja i života tre?e dimenzije. Sve ove realnosti/percepcije se doga?aju u isto vrijeme, u istom prostoru, jer one postoje i pristupa?ne su SADA u JEDNOM.

Dok smo ograni?eni na tro i ?etvero dimenzionalnu svjesnost, mi ne možemo pristupiti niti povjerovati u ove bezbrojne realnosti. Sre?om, naša multidimenzionalna svjesnost se širi daleko iznad svakog koncepta ograni?enja. Me?utim poput svih duhovnih, neograni?enih spoznaja, mi ju moramo iskusiti da bismo ju razumjeli. Ove razli?ite frekvencije/rezonance realnosti su su razli?ite frekvencije, dimenzije i nivou svjesnosti.

Zbog toga naše uzemljeno sebstvo izgleda odvojeno. S druge strane, prema percepciji našeg Multidimenzionalnog SEBSTVA, sve ove bezbrojne realnosti su izrazi JEDNOG SEBSTVA. Zato, sve su one jedna realnost koja postoji unutar SADA JEDNOGA. Mi smo samo jedna od mnogih verzija našeg Multidimenzionalnog SEBSTVA, ali smo zaboravili tu ?injenicu kad smo snizili našu svjesnost na tre?u dimenziju i uzeli fizi?ko tijelo. Istovremeno, u našem djetinjstvu, ili ?ak na ro?enju, mi smo zaboravili naše istinsko SEBSTVO, kao i priro?eno stanje multidimenzionalne svjesnosti. Sre?om to što smo zaboravili postoji u nama i ?eka da se sjetimo.

MAJSTORI ENERGIJE

Budu?i da naša svjesnost odre?uje naše razmišljanje, o?ekivanje i percepciju odre?ene frekvencije/dimenzije realnosti, mi možemo mijenjati našu realnost jednostavnom promjenom naše svjesnosti. Izazov u svakodnevnom životu je postati Majstor Energije tako da imamo potpunu kontrolu nad stanjem naše svjesnosti. Kao Majstori Energije mi svjesno biramo misli kojima dopuštamo da borave u našem umu i stalno nadziremo svoje emocije. Na ovaj na?in, možemo primiti zna?ajne informacije od svake strašljive misli ili emocije, zahvaliti im na njihovim upozorenjima i zamijeniti ih ljubavlju. Mi možemo izabrati bilo koji oblik ljubavi kao nadomjestak za strah, bilo od osobe, ljubimca, mjesta ili ?ak stvari. Zatim zape?atimo svoju auru dubokom zahvalnoš?u za ljubav koju smo doživjeli u životu.

Ako smo zaglibili u emocijama straha ili dozvolili da opsesivno razmišljanje zamagli naše misli, naša svjesnost ?e pasti na preživljavanje. Tada živimo svoj život kroz tamni filter straha, mu?eništva i žrtvovanja. Me?utim ako povratimo svoj centar, možemo povratiti majstorstvo nad našim mislima i emocijama. U stvari emocije su sirovina za našu svjesnost, koja odre?uje naša razmišljanja, o?ekivanja percepciju i realnost. Bezuvjetna ljubav je tajna za pove?anje naše svjesnosti. Ona je i oru?e kojim biramo naša iskustva pete dimenzije i iznad.

Ljudska ljubav, koja je samo tro i ?etvero dimenzionalna, je ?esto optere?ena strahom, ljutnjom, tugom i negativnim razmišljanjem. S druge strane, bezuvjetna ljubav, koja rezonira sa Izvorom iz našeg SEBSTVA, je slobodna od svih emocija ili razmišljanja baziranih na strahu. U stvari bezuvjetna ljubav je kreativna i iscjeljuju?a snaga za sve dimenzije i realnosti.

PRIHVA?ANJE BEZUVJETNE LJUBAVI

Kad se možemo sjetiti prihvatiti frekvenciju bezuvjetne ljubavi koja neprestano te?e iz Izvora i našeg Multidimenzionalnog SEBSTVA:

Naša svjsnost klizne iznad straha 3D života,
kroz ?etverodimenzionalne planove Nižeg Astrala da o?isti našu tamu,
kroz zemlju Straha da povrati naše ?arobnjaštvo,
kroz Emocionalni plan da povrati naše majstorstvo nad emocijama,
kroz Mentalni plan da se sjetimo našeg majstorstva nad mislima,
kroz Gornji mentalni plan da se ponovo ujedinimo sa Božanskim djetetom,
kroz Uzro?ni plan da iskusimo kako energija izlazi i vra?a se,
kroz Duhovni plan da se ponovo povežemo sa našim Duhovnim vodi?ima,
u našu JA JESAM prisutnost koja nas ?eka na Duginom mostu u petu dimenziju,
preko Duginog mosta koji se širi u Veliku prazninu u svjesnost našeg Multidimenzionalnog SEBSTVA ?ekaju?i nas na ulazu u petu dimenziju.

Naravno, naše Multidimenzionalno SEBSTVO je uvijek s nama, dok obuhva?a sve naše realnosti. Od velike je pomo?i sjetiti se da smo ro?eni kao trodimenzionalni izraz našeg cjelokupnog Multidimenzionalnog SEBSTVA. Ipak dok još funkcioniramo unutar svjesnosti tre?e dimenzije, po našem mišljenju ?emo o?ekivati da nam «treba vrijeme» da «odemo na drugo mjesto» da prona?emo Multidimenzionalno SEBSTVO.

S druge strane, naša peto dimenzionalni izraz našeg SEBSTVA ?e rado igrati ulogu ?uvara Ulaza u frekvenciju pete dimenzije. Naš Multidimenzionalni izraz SEBSTVA , budu?i da mi zavaravamo naše umove vjeruju?i da stoji daleko od ulaza u druk?iju realnost, može nam pomo?i u podizanju svjesnosti iznad oluje u tišinu.

Sa stanovišta svjesnosti, misli i našeg Multidimenzionalnog SEBSTVA, mi možemo opaziti izazove trodimenzionalnog života bez da nas dodirnu strašljive misli i emocije. Sa jasno?om i bezuvjetnom ljubavlju, mi se možemo odvojiti od iluzija i prona?i Istinu u svakoj situaciji. Unutar ove Istine mi ?emo prona?i rješenja i/ili strpljenje da pro?emo kroz oluju.

POVRATAK SEBSTVU

Povratkom svjesnosti našeg Multidimenzionalnog SEBSTVA, dok smo još u trodimenzionalnoj formi, da bezuvjetna ljubav može vje?no živjeti u našem bi?u. Ova bezuvjetna ljubav je kreativna i iscjeljuju?a snaga cjelokupnog života. Kad smo ispunjeni bezuvjetnom ljubavlju, mi možemo percipirati naše strahove i povrede kao iluzije koje se javljaju da nas sprije?e na našem Putu. Kad bezuvjetna ljubav ispunjava našu svjesnost, mi lako možemo otpustiti ove iluzije odvojenosti od SEBSTVA da se izdignemo iznad straha, povrede i ograni?enja u našu uro?enu svjesnost o ljubavi, svjetlu, istini i midrosti.

Naša uro?ena multidimenzionalna svjesnost prirodno rezonira sa petom dimenzijom i iznad, omogu?avaju?i nam da se povežemo, prihvatimo, percipiramo i živimo petu dimenziju i iznad. Sa našim petodimenzionalnim razmišljanjima, o?ekivanjima i percepcijom, mi možemo slijediti TOK JEDNOGA KU?I koji izvana tražimo. Jednom kad proširimo našu zemaljsko-ograni?enu svjesnost u petu dimenziju i iznad, mi uspostavimo vezu sa našom uro?enom bezuvjetnom ljubavlju.

Naše uzemljeno sebstvo može zatim projicirati ovu bezuvjetnu ljubav u naže fizi?ke izazove, probleme, bolesti ili povrede. Bezuvjetna ljubav je iscjeljuju?a snaga Univerzuma, poput «ljepila» koje svu kreaciju drži na okupu. Budu?i da je bezuvjetna ljubav iznad vremena i prostora, jednom ispuštena u tre?u dimenziju, ona ?e putovati kroz tre?u dimenziju vje?ito iscjeljuju?i našu planetu i stvaraju?i nove forme. Budu?i da naša svjsnost postaje sve više i više naviknuta na petu dimenziju, naša mašta, koja je petodimenzionalna misao, nas vodi da o?ekujemo percepciju jedinstva cjelokupnog života u-izme?u polarnosti trodimenzionalne realnosti. Kad o?ekujemo vidjeti jedinstvo, možemo ga lako prona?i u svakodnevnom životu. Zatim možemo izabrati da slijedimo tok jedinstva i bezuvjetne ljubavi da da našu svakodnevnu svjesnost podesimo na petu dimenziju. Zatim malo-po-malo, mi primamo bljeskove petodimenzionalne Zemlje koja je upravo OVDJE, SADA – samo na višoj frekvenciji.

Ako svojoj svjesnosti dopustimo da kro?i u ovaj Tok, naši životi postaju sve više petodimenzionalni. Postepeno, sa praksom, mi se sjetimo kako držati našu svjsnost u rezonanci pete dimenzije. Sa petodimenzionalnom svjesnosti, mi mislimo petodimenzionalno, o?ekujemo petodimenzionalnu realnost baziranu na ljubavi, biramo percipirati tu realnost i živjeti ju u našem svakodnevnom životu. Poteško?e, iluzije i strahovi trodimenzionalne realnosti po?inju se gubiti u dalekom sje?anju, uglavnom kad pogledamo unatrag na teška vremena koja smo prerasli ali smo zahvalni za mnoge lekcije kojima su nas podu?ila.

POSTATI PETODIMENZIONALNI

U po?etku, naši životi ?e izgledati kako su oduvijek izgledali. Me?utim, kako se sve više osloba?amo iluzija tre?e dimenzije, rezonanca našeg tijela se po?inje prilago?avati rezonaci petodimenzionalne svjesnosti i po?inje naša transmutacija u Svjetlosno tijelo. Miješanjem naših vanjskih polarnosti u petodimenzionalno JEDNO, naša proširena svjesnost aktivira razmišljanje cijelog mozga.

Razmišljanje cijelim mozgom nam dopušta istovremenu upotrebu lijeve i desne hemisfere. Sa našom muškim, izlaznim, lijevim logi?kim, slijednim pozivom na akciju, i našim ženskim, ulaznim, desnim kreativnim pozivom na refleksiju, kapacitet našeg mozga se zna?ajno širi od 10% koji smo obi?no upotrebljavali prema sve ve?em i ve?em gospodarenju našim biološkim kompjuterom/mozgom.

Razmišljanje cijelim mozgom nas osloba?a ograni?enja dualnosti, otvara naše Tre?e oko, donosi nam proširene percepcije i zapo?inje aktivaciju naše «Junk DNA» (97% naše DNA nau?nici još nisu dekodirali). Naša Junk DNA je hard disk za Svjetlosno tijelo koje je bilo na ?ekanju dok je naša svjesnost bila zaglavljena u tre?oj dimenziji. Svakodnevna upotreba proširene percepcije nastavlja aktivirati našu maštu i u?vrš?ivati nas u realnosti pete dimenzije, u koju ulazimo i istovremeno ju kreiramo.

Pomo?u naše sve više proširene percepcije, Kozmi?ka Istina koja je dugo bila skrivena sada skida veo iluzije i dolazi u svjesnost. Naša prosvijetljena informiranost dalje širi našu svjesnost, razmišljanje i o?ekivanje tako da možemo percipirati sve više i više od bezbrojnih realnosti koje rezoniraju sa bezbrojnim frekvencijama/dimenzijama. Kad potpuno prihvatimo Multidimenzionalno SEBSTVO i integriramo ga u svakodnevni život, mi ponovo zadobijamo našu uro?enu, bezuvjetnu ljubav od našeg sebstva, drugih i planete.

Sre?om, kroz mnogobrojne promjene u našoj realnosti i kao što su drevni proroci predvidjeli, mi smo svjesni da je naša tranzicija u petu dimenziju neizbježna. Na nesre?u, najtamnija no? je baš prije svitanja, i mi smo pozvani da budemo više od toga što naša trodimenzionalna sebstva mogu izdržati. Sre?om, ?ovje?anstvo je vitalno i predodre?eno da preživi. Na nesre?u, naše «vrijeme» isti?e i moramo napraviti skok SADA! Sre?om, mi ?inimo skok SADA! «Mi moramo željeti pustiti život koji smo planirali tako da imamo život koji na nas ?eka.» Joseph Campbell 1904-1987.

SKIDANJE MEDITACIJE

http://www.multidimensions.com/players/Multidimensional_Journey.mp3

Mapa našeg putovanja

Gledanje našeg sebstva sa perspektive našeg SEBSTVA nam dopušta da naša proširena svjesnost može lako kliznuti iznad straha dnevnog 3D života kroz ?etvrodimenzionalne planove Nižeg Astrala da o?isti našu tamu, kroz zemlju Faeriu da povrati naše ?arobnjaštvo, kroz Emocionalni plan da povrati naše majstorstvo nad emocijama, kroz Mentalni plan da se sjetimo majstorstva nad mislima, kroz Gornji mentalni plan da se ponovo ujedinimo sa našim Božanskim djetetom, kroz Kauzalni plan da ponovo iskusimo kako energija izlazi i vra?a se, kroz Spritualni plan da se ponovo povežemo sa našim Duhovnim vodi?ima, u «JA JESAM prisutnost» koja na nas ?eka na Duginom mostu preko Velike praznine u petu dimenziju.
Preko Duginog mosta i kroz Veliku prazninu u svjsnost našeg Multidimenzionalnog SEBSTVA.

KORAK ŠESNAESTI

BU?ENJE NAŠEG PUNOG POTENCIJALA

AKTIVIRANJE NAŠE PROŠIRENE PERCEPCIJE

Kako širimo našu svjesnost, naša percepcija se isto tako širi. Sa bu?enjem naše proširene percepcije, brojne informacije koje su bile skrivene iza ograni?enja naših pet osjetila dolaze na površinu svjesnosti i stvaraju transparentnost naše realnosti. Ovo «sve znanje» u našem svakodnevnom životu služi da sruši preostale iluzije ograni?enja i odvojenosti.

Budu?i da imamo specijalne talente u svakodnevnom životu, proširena percepcija ?e biti ja?a i do?i ?e na površinu naše svjetovne svjesnosti. Mi svi imamo ovu proširenu percepciju kao uro?enu komponentu naše prave multidimenzionalne prirode. Ve?ina nas bi otvoreno koristila našu proširenu percepciju kad ne bi bili osu?ivani od onih za kojih se boje da ne bi mogli razumjeti. Sre?om, kako se sve više i više nas budi, osude je sve manje. Zato, sve više i više nas «izlazi» sa novo aktiviranim, dugo skrivanim, perceptivnim mogu?nostima.

Poput svih duhovnih/ prosvjetljenih tragalaca, mi ne možemo pokušati probuditi ili forsirati našu proširenu percepciju. Put bu?enja je poput rijeke gdje mi moramo stajati u središtu struje da dopustimo sebi da nas lako nosi tok. Ako se mi borimo ili radimo, mi samo sebe izbacujemo iz središta u vrtloge i virove trodimenzionalnog života. Jedan od glavnih klju?eva za povratak naše uro?ene «psihi?ke» percepcije je slušanje tihog, malog glasa, koji šap?e u naše uho, srce i tijelo. Poput našeg fizi?kog tijela koristi naših pet osjetila da nas informira o tome što ?ujemo, vidimo, osje?amo, mirišemo i dodirujemo, a upozorava nas i na informacije koje rezoniraju sa frekvencijama naše više svjesnosti.

Kroz spajanje, preuzimanje i integriranje našeg Multidimenzionalnog SEBSTVA u trodimenzionalno zemaljsko vozilo, mi uklju?ujemo i naš novi multidimenzionalni operativni sustav da nam iznese na vidjelo ovu proširenu percepciju. Zatim naš mozak, naš biološki kompjuter, može signalizirati našem tijelu da odgovori na frekvencije informacija koje su iznad praga našeg starog trodimenzionalnog operativnog sustava.

Sjetite se, mi ne pove?avamo našu svjesnost, mi ju širimo. Kako mi širimo našu svjesnost, mišljenje, o?ekivanja i percepciju, mi primamo informacije ne samo iz ?etvrte, pete, šeste i iznad dimenzije, nego i iz prve i druge dimenzije i kvantnih realnosti. Kad smo krenuli u istraživanje ekstrema individualnosti, postali smo odvojeni od našeg tijela, naših životinjskih instikata, našeg SEBSTVA, drugih, Duha, «Raja», planete i sve Prirode. Jedna od uro?enih, životinjskih percepcija koju smo izgubili je naš instinkt.

INSTINKTI

Instinkt koji je naše uro?eno «znanje», je sposobnost druge dimenzije bazirane na «primitivnom sebstvu» koje ima sposobnost da zna gdje je voda, koja hrana je lijek ili otrov, ili gdje je naše «pleme». Ako «damo konju njegovu glavu», on ?e prona?i vodu. Životinje u divljini znaju koju hranu trebaju jesti a koja ?e im naškoditi. Životinje znaju kad se neprijatelj šulja da ih uhvati ili s njima samo dijeli pojilo. U našem traganju za evolucijom, mi smo izgubili neke vještine za preživljavanje.

Naši instinkti su obi?no fizi?ke senzacije, koje je naš lijevi mozak, logi?no sebstvo, vježbao da zanemari. Me?utim, kad ponovo vra?amo Razmišljanje cijelim mozgom, postajemo prijatelji sa našim zemaljskim vozilom. Kako se budimo, po?injemo shva?ati da MI nismo naše tijelo. MI smo U našem tijelu. Naša fizi?ka forma je jedna od mnogih koje okružuju našu svjesnost. Me?utim, bez fizi?kog tijela mi ne možemo nastaviti 3D igru.

U drugim realnostima u kojima smo imali plemensku svjesnost, ili u kojima smo morali preživjeti na zemlji, naš instinkt je bio naša najvažnija percepcija. Naši instinkti su sposobni skupiti informacije od naših pet fizi?kih osjetila koja su ispod našeg praga percepcije. Ipak, kad udaljena vizija, tihi zvuk, slaba naredba, blizina nekoga ili ne?ega što ne možemo uhvatiti, zajedno do?u u naš desni mozak, naši instinkti nam daju zna?enje sublimirane informacije. Na nesre?u ako zanemarujemo percepcije našeg desnog mozga jer smo uhva?eni u zamku naše logike, mi ne?emo primiti njihove poruke. Kad kažemo «Baš imam osje?aj.» ili «Imam osje?aj da me se promatra.», ove izjave dolaze iz instinkata. Kad posvetimo pažnju ovim porukama, mi poja?amo naše instinkte i pozovemo ih da budu aktivni u našem životu. Sve naše proširene percepcije su poput miši?a. Ako ih koristimo, one ja?aju, ako ih ne koristimo, gubimo ih.

EMPATIJA – SUOSJE?ANJE

Empatija je sposobnost osje?anja emocija druge osobe. To je sposobnost druge dimenzije koju su imala «primitivna» plemenska društva, stada životinja i jata ptica. Primjer za ovo je kad naš ku?ni ljubimac do?e i gurka nas kao bi ublažio našu tugu. Drugi primjeri su kad majka razumije potrebe svog djeteta koje ne govori ili kad iscjelitelj zna kako se pacijent osje?a.

Empatija je druga od naših «životinjskih percepcija» u kojoj moramo obratiti pažnju na naše tijelo da bismo primili poruke i razumjeli ih. Darvin je pisao o ?etiri osnovne životinjske emocije kao sredstvima za preživljavanje. Svrha preživljavanja straha je da stvori stanje borba ili bijeg; tuga stvara uzemljenje unutar ?opora/gomile/jata; sre?a omogu?uje održanje vrste; svrha ljutnje je da ruši barijere. Naše trodimenzionalno životinjsko sebstvo koristi ove emocije na isti na?in.

Mi smo više suosje?ajni prema ljudima o kojima vodimo brigu, ?ak ih volimo. Me?utim jaka ljutnja ili strah mogu nas osuditi na to da osje?amo emocije osobe koja je razli?ita od nas. Komplicirani dio empatije je da osje?amo emocije drugoga u našem tijelu, kao da su to naše emocije. Zbog toga, da bismo izbjegli konfuziju, moramo razumjeti naše vlastite emocije. Na primjer, ako smo dobro raspoloženi i ulazimo u sobu gdje je netko ljut, ne?e izgledati da je ta osoba ljuta, nego ?e izgledati da smo mi ljuti.

Kako bismo razlikovali svoje osje?aje od osje?aja nekog drugog, moramo svjesno prepoznavati svoje emocije. Zatim, kad u?emo u sobu i kažemo, «Odjednom se osje?am jako ljut.», možemo tako?er re?i, «Me?utim, to ne izgleda kao moja ljutnja.» u tom slu?aju možemo pogledati okolo po sobi i odrediti izvor ljutnje koji smo osjetili u svom tijelu. Empatija nije ograni?ena vremenom i prostorom. Mi možemo odjednom osjetiti emociju nekog tko je daleko. Me?utim, ovo je obi?no samo onda kad imamo jaku psihi?ku vezanost na tu osobu.

Strah i ljutnja su vrlo glasne emocije jer su važne za aktiviranje stanja Borba/Borba našeg tijela. Ove emocije su glasne u našoj psihi jer su direktno povezane sa mehanizmom preživljavanja. Tuga nije glasna ali je vrlo zarazna. Mi svi imamo iskustvo plakanja na ne?ijem sprovodu koga nismo dobro poznavali, ali suosje?ajno osje?amo sva?iju tugu. Ljubav i sre?a koja proizlazi iz ljubavi, dolaze iz dvije kategorije: 1. uvjetovana ljubav (od ljudi) i 2. bezuvjetna ljubav (od Duha). Ako nemamo sposobnost osjetiti i prepoznati odre?ene emocije u našem tijelu, bit ?e teško za nas suosje?ajno osjetiti tu emociju u drugome. Zato, ako nikad nismo iskusili da nas netko voli, ili nikad nismo voljeli sebe, mi možemo biti pored nekog tko nas jako voli a da to ne znamo. Tužno je re?i da se ljubav mora nau?iti, ali ovdje, u tre?oj dimenziji, to može biti istina.

Na sre?u, postoje oni koji nikad nisu izgubili vezu sa spiritualnom ljubavi. Ovi ljudi imaju «sre?u jedanaestog sata», jer uvijek na?u nekoga tko ih voli kada to trebaju, ?ak i kad nemaju trenuta?nu ljubavnu podršku. U stvari, mnogi od onih koji su se obe?ali probuditi u ovom životu ro?eni su u djetinjstvu bez ljubavi, kako bi bili prisiljeni da pogledaju unutra i na?u ljubav koju trebaju. Dar koji dobiju kad pogledaju unutra, nije samo to što prona?u ljubav, nego prona?u bezuvjetnu ljubav duha.

INTUICIJA

Intuicija, još jedan oblik tjelesnog znanja, daje nam odgovore, «dobar osje?aj», bez potrebe za misli. Intuicija je sposobnost kombiniranja percepcije ?etvrte dimenzije i iznad, poput vizija, glasova, mirisa. Sve ove sposobnosti proizlaze iz funkcioniranja našeg mozga iznad 10-15% što se smatra «normalnim». Mnogi ljudi koriste svoju intuiciju svakodnevno ali ju nazivaju «sre?a».

Intuicija je sli?na instinktu, osim što dobiva poruke, odgovore i zaštitu od naših Duhovnih vodi?a. Instinkt i empatija nam dolaze u svakodnevnoj svjesnosti beta aktivnosti mozga. S druge strane za primanje intuicije, potrebna je alfa aktivnost valova svjesnosti. Mi dobivamo intuiciju kad «mislimo izvan kutije», iznad ograni?enja dnevnog, trodimenzionalnog razmišljanja.

Intuicija nam može do?i kao upozorenje ili poruka «odozgo». Naravno, ako smo probu?eni, mi shva?amo da poruka ne dolazi odozgo, nego, naprotiv, iznutra. Stoga, da bismo primili našu najdublju intuiciju, trebamo se usuditi u?i u skrivena mjesta našeg podsvjesnog uma i ranjenog srca. Ako ne možemo jasno prepoznati naše vlastite emocije, mi ?emo projicirati zaraženo o?itanje na našu intuiciju o drugima i dobiti pogrešnu informaciju.

Drgim rije?ima, ako gledamo na svijet sa tamnim nao?alama, ili sa nejasnom aurom, izgledat ?e kao da je vanjski svijet prljav i nejasan. Budu?i da smo nesvjesni naših «tamnih nao?ala», mi ne?emo shvatiti da je tama i nedostatak jasno?e unutar naše vlastite svjesnosti.

Neriješeni strah, ljutnja i tuga zamagljuju našu viziju realnosti i daju nam osje?aj da je nesigurno predati se Duhu da primimo iscjeljenje. Kao djeca, mnogi od nas su imali percepciju strahova, duhova ili lica na stablu, koja je izgubljena u našoj odrasloj dobi u borbi za preživljavanje. Da bismo se vratili našoj uro?enoj intuiciji, trebamo iscijeliti naš ranjeni ego i ponovo zadobiti nevinost i ?u?enje djeteta. Kad dobijemo hrabrost za ovo putovanje, srest ?emo više i mudrije izraze našeg SEBSTVA koji ?e nam pomo?i u našem bu?enju.

TELEPATIJA

Telepatija je sposobnost ?itanja ili imanja «znanja» misli druge osobe. Primjer je kad odgovorimo na pitanje koje druga osoba nije ni postavila. To je sposobnost ?etvrte i pete dimenzije koja je prirodna posljedica pomicanja iznad granica trodimenzionalnog vremena u fluidnije ?etverodimenzionalno vrijeme, i/ili pomicanje u petodimenzionalnu svjesnost gdje je sav život pomiješan u jedinstvu sa JEDNIM.

Mnogi od nas su imali telepatska iskustva kad su znali da ?e ih netko nazvati ili nešto re?i i on je to u?inio. Mi to možemo pripisati kao slu?ajnost, spoznati da se budi naša proširena percepcija, ili kona?no priznamo što se doga?a odavno. Bu?enje našeg punog potencijala je proces prepoznavanja da smo mi vi više od onog što smo nekad vjerovali i prihva?anja našeg novog SEBSTVA koje je otkriveno u našem svakodnevnom životu.

Važno je da uzmemo vrijeme za zajedništvo sa našim Multidimenzionalnim SEBSTVOM kroz meditaciju, razmišljnje, boravak u Prirodi, uživanje u kreativnom istraživanju, ili štogod izaberemo. Ako uzmemo samo pet minuta prije po?etka našeg ubrzanog dana da uskladimo svoju svjesnost na rezonancu našeg SEBSTVA, možemo bolje održavati multidimenzionalno razmišljanje, o?ekivati da se budimo za naše istinsko SEBSTVO, priznati našu proširenu percepciju i dopustiti joj da nas vodi da BUDEMO naše SEBSTVO u dnevnom životu.

Zato, kad imamo trenutak telepatije, duboko udahnimo i budimo zahvalni za našu transformaciju natrag u SEBSTVO. Zahvaljivanje za trenutak pri ruci ?e poja?ati taj trenutak neograni?eno. Nadalje, ako redovno komuniciramo sa našim unutarnjim Sebstvom, telepatske poruke više nisu iznimne. Zato, one ne izazivaju strah. U stvari, kako mi sve više i više aktiviramo naše proširene sposobnosti, naša uro?ena ljubav raste, naš strah nestaje a naša svjesnost eksponencijalno raste.

Kad naša svjesnost raste iznad tre?e dimenzije u ?etvrtu i drugu dimenziju, mi možemo lakše telepatski komunicirati sa s?etverodimenzionalnim Elementalima i Duhovnim vodi?ima, kao i sa dvodimenzionalnim biljkama i životinjskim carstvom. Kad naša svjesnost obuhvati petu i pvu dimenziju, mi imamo sve više telepatskih iskustava sa našom Dušom/SEBSTVOM, petodimebzionalnim paralelnim realnostima, sa genima, stanicama i DNA podlogom našeg osobnog i planetarnog tijela.

Kad se naša svjesnost proširi na petu/prvu dimenziju i na šestu dimenziju/ kvantnu realnost, mi dobivamo slobodu od vremena/prostora, od linearnosti trodimenzionalnog razmišljanja. Na ovoj to?ki mi ponovo zadobivamo naše multidimenzionalno/kvantno razmišljanje za primanje, prihva?anje i razumijevanje poruka oslobo?enih bilo kakvog robovanja trodimenzionalnim ograni?enjima, odvojenosti ili prostor/vremena. Tada naše poruke mogu postati proro?ke.

PRORO?ANSTVO

Proro?anstvo, gledanje u «budu?nost» je sposobnost ?etvrte i pete dimenzije da se ide iznad ograni?enja 3D vremena u promjenjivo vrijeme ?etvrte dimenzije ili SADA pete dimenzije. Proro?anstvo je od pomo?i da nas potakne u u kreiranju naše cestovne mape kroz život.

Ako mi dalje širimo svoju svjesnost, mi po?injemo sagledavati našu fizi?ku realnost sa razli?itih stajališta. Dok smo ograni?eni na naših pet fizi?kih osjetila, mi našu realnost percipiramo kao da smo u velikoj šumi me?u mnogim stablima koja nam zakr?uju pogled. Suprotno tome, korištenje naše proširene percepcije je poput bivanja u kontrolnom tornju na vrhu najviše planine. Sa ovog «tornja», koji je iznad vremena i prostora, možemo vidjeti kamo svaki trag naših misli, emocija i akcija vodi.

Sa ovim informacijama, možemo mijenjati naš pravac u svako vrijeme pove?anjem naše svjesnosti, promjenom našeg razmišljanja, o?ekivanjem drugog puta i opažanjem rješenja koja prije nismo mogli na?i. Zbog ovog razloga, budu?nost je vrlo promjenjiva. Jednom kad smo ovladali svojim proro?anstvom, mi možemo lako razlikovati «mogu?u realnost» i «vjerojatnu realnost». Mogu?a realnost je izbor ega i može se i ne mora dogoditi. S drge strane, vjerojatna realnost je ona koja ve? postoji u SADA pete dimenzije i iznad. Zato, ako smo u zajedništvu s našom Dušom, mi ?emo izabrati manifestaciju te realnosti.

Izazov je u tome da, bez obzira koliko smo ovladali našim proro?anskim sposobnostima koje smo postigli, postoji obi?no «slijepa pjega» u odnosu na nas. Zbog toga, naš najbolji izbor je uskladiti se i slijediti direktive naše Duše/SEBSTVA. Predaju?i kontrolu nad fizi?kom realnosti našem Multidimenzionalnom SEBSTVU, mi imamo pomo? u održavanju proširene svjesnosti. Na ovaj na?in, naša svakodnevna svjesnost, misli, o?ekivanja i percepcija ?e biti u ravnoteži i ljubavi.

CLAIRAUDIENCE – ASTRALNI SLUH

To je sposobnost da ?ujemo zvukove i komunikacije iz ?etvrte dimenzije i iznad. Ako vježbamo mi svi možemo komunicirati sa realnostima koje rezoniraju sa frekvencijama iznad tre?e dimenzije. Astralni sluh se razlikuje od telepatije po tome što se astralni sluh obi?no odnosi na komunikaciju sa bi?ima viših dimenzija koje ne možemo opaziti našim fizi?kim osjetilima, dok se pod telepatijom podrazumijeva komunikacija bez rije?i sa bi?ima iste dimenzije. Kanaliziranje je oblik astralnog sluha. Postoje dvije vrste kanaliziranja: svjesno i nesvjesno. Nesvjesnim kanaliziranjem, poznatim kao «medij u transu», primatelj, poznat kao «kanal» napušta svoju trodimenzionalnu formu i dozvoljava pošiljatelju poruke da koristi njegovo tijelo kao vezu sa tre?om dimenzijom. Kod ovog na?ina kanaliziranja, kanal ne može ?uti poruku, iako se koriste njegove glasnice. Netko drugi mora zapisati poruku koja je re?ena kroz kanal. Edgar Casey je primjer medija u transu.

S druge strane, za vrijeme svjesnog kanaliziranja mi smo potpuno svjesni našeg fizi?kog tijela i našeg svakodnevnog života.. Ipak mi smo u proširenom stanju svjesnosti. Budu?i da koristimo našu multidimenzionalnu svjesnost, trodimenzionalnu svjesnost kao i ?etverodimenzionalnu i iznad, teško je zapamtiti poruku ako ju odmah ne materijaliziramo tako da ju zapišemo kao tekst, pjesmu ili melodiju. Umjetni?ke forme poput crtanja, slikanja, plesa arhitekture, atletike itd se ?esto percipiraju astralnim sluhom.

Mi možemo aktivirati astralni sluh slušanjem tihog, malog glasa u nama. Ako slušamo naše SEBSTVO, mi prilagodimo našu svjesnost toj rezonanci. Važno je za zapamtiti da postoje mnoge dimenzije iznad tre?e, uklju?uju?i Niži astralni plan ?etvrte dimenzije koji je carstvo straha i tame. Isto tako ,ako je osoba «mrtva» i govori iz ?etvrte dimenzije, ne zna?i da ona zna više nego što je znala dok je «živjela» u tre?oj dimenziji. Zbog toga, važno je da obra?amo pažnju SAMO na poruke koje nam dolaze iz frekvencije bezuvjetne ljubavi.

Nadalje, poruke iz ?etvrte dimenzije imaju druk?iji vremenski slijed od tre?e dimenzije, a one iz pete dimenzije i iznad dolaze nam u blijesku svjetla SADA iz JEDNOGA. Mi tada trebamo prevesti ove poruke u naš trodimenzionalni jezik kako bismo ih inkorporirali u svakodnevni život i podijelili s drugima. Naš mozak koji prevodi ove poruke je poput kompjutera. On sadrži samo informacije koje smo povukli u njega. Zato ?e biti teško prevesti svjetlosnu poruku ako su koncepti izuzeti iz našeg trodimenzionalnog razmišljanja. Kad kanal/medij napusti svoju fizi?ku formu da dozvoli višem bi?u da koristi njegov glas, kanal ne treba prevesti poruku. U ovom slu?aju, kanal ju ne treba ni razumjeti.

Me?utim, bez obzira kako dobrohotno bi?e koje kanaliziramo može biti, opasno je napustiti naše tijelo. Mnogi kanali koji su to u?inili , uvjerili su se u ovo. Kad mi napustimo našu formu, mi zna?ajno oslabimo naš imunološki sustav i preuzmemo energije koje nisu iz naše životne struje. ?esto možemo preuzeti energetske obrasce, ?ak i mogu?u tamu od bi?a kojeg kanaliziramo. Bi?e s one strane možda se može nositi sa svojom tamom, ali ona može jako oštetiti trodimenzionalni kanal.

Kako se budimo, preuzimamo i integriramo naše Multidimenzionalno SEBSTVO, sve više i više našeg kanaliziranja dolazi iz viših dimenzija našeg SEBSTVA. Važno je zapamtiti da imamo rezonacu našeg SEBSTVA na mnogim planetama, galaksijama i dimenzijama. Sa aktiviranjem naše proširene percepcije, možemo nau?iti s njima komunicirati dok još zadržavamo fizi?ko, zemaljsko vozilo.

VIDOVITOST

Vidovitost je sposobnost da vidimo objekte koji rezoniraju sa ?etvrtom dimenzijom i iznad. Kako širimo našu svjesnost, naša percepcija raste izvan granica fizi?kog spektra svjetla. Zato možemo «vidjeti» objekte i bi?a iz ?etvrte dimenzije i iznad.

Dok je astralni sluh naš multidimenzionalni sluh, vidovitost je naš multidimenzionalni vid. Mi razli?ite dimenzije opažamo razli?ito, jer one rezoniraju sa razli?itim frekvencijama svjetla. Jedno od naj?eš?ih vidovitih iskustava je opažanje duhova. Unutar našeg trodimenzionalnog razmišljanja i sustava uvjerenja, mi mislimo o duhu kao da je mrtav. Me?utim, smrt je iluzija, to zna?i samo da je osoba vratila svoju frekvenciju na višu frekvenciju. Izuzetak je kad netko ode na nižu frekvenciju, Niži astralni plan, ?esto nazvan Pakao.

Pakao nije mjesto, to je rezonanca najniže frekvencije ?etverodimenzionalnog Astralnog plana. ?etvrta dimenzija je aura planete Zemlje, kao i aura svake osobe.Mi opažamo razli?ite frekvencije pridaju?i našu pažnju pripadaju?oj rezonanci unutar naše aure. Kao što mi imamo tamne i svijetle mrlje u našoj auri, tako ima i Gaja.Postoje mnoga mo?na mjesta na Zemlji gdje su ljudi proširili svoju frekvenciju, uzemljili to proširenje u planetu i otišli dalje, vratili se Ku?i, u blaženstvu i bezuvjetnoj ljubavi. S druge strane, postoje druga mjesta na Zemlji gdje su velika nepravda, okrutnost, strah i ljutnja ranili lice Gaje i napravili mrlju u njezinoj auri. Jednom kad smo aktivirali našu sposobnost vidovitosti, možemo lako uo?iti razliku izme?u ova dva mjesta. Kad probudimo našu vidovitost, kao i astralni sluh, mi smo pozvani da zapo?nemo sa stvaranjem tunela svjetla kroz naš Niži astralni plan i uzemljimo tunel u tijelo Gaje. Ako ne možemo o?istiti put kroz tamu naše vlastite aure, naša proširena percepcija ?e biti svjetionik kolektivnoj tami koju je ?ovje?anstvo ostavilo u auri naše planete.

Po?etak ?iš?enja našeg «tunela Svjetla» nas u?i da razlikujemo glasove i prikaze koji rezoniraju ili sa svjetlom ili sa tamom. Postojale su mnoge akcije straha, mržnje i tame koje su ostavile svoj pe?at u Nižem astralnom planu. Mi smo propatili mnogo strašljivih, ljutitih ili tužnih iskustava u našem životu koja su ostavila tamu u našoj auri. Prvo, moramo iscjeliti naše sebstvo, koje ?e izlije?iti našu auru, ili ?e tama iz naše aure pokvariti našu sposobnost da razlikujemo poruke iz Nižeg astralnog plana od onih iz viših planova. Naša aura je filter za našu percepciju. Ako je naš filter zatamnjen strahom, isto ?e biti i sa našom proširenom percepcijom.

Strah je naš psihi?ki sustav ko?enja. Ako imamo iskustvo straha, tada ?e nas strah izbaciti iz proširene percepcije i vratiti natrag u svjetovnu realnost. Sre?om, kad jednom postanemo Majstor nad našim strahom tako da mu se suprotstavimo, iscijelimo ga i otpustimo sa svjetlom, mi postajemo Majstor nad strahom Nižeg astralnog plana. Jedan od na?ina kako se možemo suprotstaviti i posti?i Majstorstvo nad negativnim entitetima je da razapnemo svoje ruke i stanemo nepokolebljivo i s ljubavlju, «U ime JEDNOGA, odlazi!» To je kozmi?ki zakon da niže frekvencije ne mogu ostati kad im bi?e više frekvencije naredi da odu.

Mi možemo tako?er poslati i bezuvjetnu ljubav tim ranjenim prikazama iz nižih dimenzija. U ovom slu?aju, oni ?e ili pokazati zahvalnost za našu brigu, zatim odjahati na valu bezuvjetne ljubavi u višu rezonancu, ili ?e oti?i od nas optere?eni svojim vlastitim strahom. Prava inicijacija je kad se moramo suo?iti sa vlastitim strahom kako bismo imali hrabrosti biti u našem izmijenjenom stanju i suprotstaviti se prikazama koje se mogu percipirati samo kroz naš vlastiti strah. Jednom kad postanemo Majstori nad vlastitim strahom, mi možemo osjetiti tamu, postaviti svjetlo oko nas i nastaviti kroz tamu kreirati tunel svjetla kao što ?inimo.

Entitet niže frekvencije ne može povrijediti bi?e više frekvencije više nego što ?udovište na dnu oceana može povrijediti mornara na površini. Ovo astralno «?udovište» ne može pove?ati rezonancu na višu frekvenciju dok strah koji ograni?ava tu rezonancu ne bude iscijeljen i otpušten. Duhovnjaci su grupa ljudi ?ija je duhovna zada?a da pomažu onima koji su zaglavljeni u Nižem astralnom planu ?etvrte dimenzije.

Kad naša svjesnost te?e kroz naš tunel svjetla u Zemlju Straha i Emocionalni plan ?etvrte dimenzije, boje su vrlo jasne a bi?a lijepa iako se njihovi oblici mogu lako mijenjati. Na mentalnom planu, boje su umjerenije a oblici ?ak promjenjiviji. Na Uzro?nim i Duhovnim planovima bi?a su svjetle?a. Ona rijetko imaju noge, a njihove ruke i lice su tako puni svjetla da ih teško možete razaznati. ?esto možemo vidjeti samo o?i na njihovom licu, a njihove ruke su baklje svjetla.

U praznini izme?u ?etvrte i pete dimenzije, mi doživljavamo potpuno ništavilo. ?ini nam se da smo sami iako osje?amo život oko nas. Prije nego možemo otpustiti naš ego da zadobijemo ulaz u petu dimenziju, to je naša inicijacija da otpustimo vezanost na forme tre?e i ?etvrte dimenzije i percipiramo sebe kao zraku svjetla. Jednom kad smo u tome naše «vi?enje» je više nalik «mislim-vidim» (gledanje kroz Tre?e oko) ili «osje?am-vidim» (gledanje kroz naše Više Srce). Drugim rije?ima, mi moramo vjerovati našem SEBSTVU bezuvjetno da bismo ZNALI da ako to mislimo ili osje?amo, naša percepcija je realna. Sa praksom, mi možemo u?iti percipirati na mišljenje/osje?anje na?in.

Jednom kad ovladamo našom petodimenzionalnom percepcijom, mi po?injemo «vidjeti» i «?uti» bi?a koja postoje samo kao grupna svjesnost. Mi doživljavamo poziv od ovih bi?a unutar našeg fizi?kog tijela, obi?no u našem Tre?em oku ili Višem Srcu. Mi trebamo proširiti našu svjesnost u petoj dimenziji kako bismo mogli komunicirati sa ovim bi?ima. Naši unutrašnji planovi su puni ?udovišnih bi?a, koja nestrpljivo ?ekaju našu sposobnost da se sjetimo kako da ih opazimo. Oni imaju prosvijetljene informacije za podijeliti s nama i mudro vodstvo da nam daju.

CLAIRSENTIENCE – ASTRALNA OSJETLJIVOST

Astralna osjetljivost je zajedni?ki izraz za sve psihi?ke osje?aje zajedno. Kad imamo astralnu osjetljivost, mi možemo raspolagati našim osjetilima da mirišemo, vidimo i dodirujemo auru druge osobe i ?ujemo misli druge osobe, osje?amo njihove emocije i/ili komuniciramo sa bi?ima iz viših dimenzija. Astralna osjetljivost se doživljava kao osje?aj, obi?no popra?en fizi?kim senzacijama. Mi možemo namirisati da nešto «nije kako treba», dobiti brzi uvid u nešto kraji?kom našeg oka, doznati nešto što trenutak prije nismo znali, zaviriti na sekundu u drugu realnost i/ili odjednom postati konfuzni i dezorjentirani. Vrlo ?esto mi doživljavamo naše alternativne realnosti kroz našu astralnu osjetljivost.

Postoje razli?ite vrste «alternativnih realnosti». Jedna je poznata kao naši «prošli životi». Me?utim, vrijeme i prostor su iluzije, posebno za tre?u dimenziju. Zato, jednom kad pove?amo našu svjesnost, ?ak i na ?etvrtu dimenziju, mi ?esto po?injemo doživljavati sebe u vremenu koje nije konzistentno sa trodimenzionalnim životom koje smo koristili. Jednom kad pogledamo «dolje» u frekvenciju kroz našu ?etverodimenzionalnu svjesnost u tre?u dimenziju, mi možemo percipirati bilo koji vremenski okvir koji želimo. Našim mnogobrojnim inkarnacijama na trodimenzionalnoj Zemlji možemo svjedo?iti kao da su sjedinjene na kota?u vremena. Sa našeg stanovišta na ?etvrtoj dimenziji ovaj kota? nije ograni?en vremenom. Zato možemo posjetiti svaki život bez ograni?enja slijedom vremena. Drugim rije?ima, mi možemo posjetiti život 223 god PNE, zatim posjetiti život 2034 god. NE, zatim posjetiti jedan 1895 PNE. Ipak, jednom kad u?emo u ova vremena, mi smo ograni?eni kronološkim doga?ajima trodimenzionalnog vremena.

Astralna osjetljivost se može doživljavati kao «Znanje» koje dolazi u našu svjesnost. Ako vjerujemo tom znanju, ono nas može voditi kroz mnoge prepreke u životu. Ovo unutrašnje vodstvo nas usmjerava prema ve?em Znanju našeg sebstva. Što više poznajemo naše sebstvo, više možemo razlikovati unutrašnje senzacije koje smo pokupili od drugih od unutrašnjih senzacija koje proizlaze iz naše proširene percepcije. Kao i u svim odnosima, bezuvjetna ljubav i povjerenje su ti koji razvijaju intimnost. Biti intiman sa svojim sebstvom je strani koncept za mnoge, ali jednom kad se sjetimo i prihvatimo naše istinsko Multidimenzionalno SEBSTVO/Dušu, ova intimnost eksponencijalno raste.

TELEKINEZA

Telekineza je sposobnost ?etvrte i pete dimenzije, koja nam omogu?uje da mi?emo objekte kroz prostor bez rada fizi?kog tijela. U našem ?etvero i petero dimenzionalnom sebstvu, naš um, emocije i namjere su snažnije nego naši miši?i. Telekineza se ?esto naziva i «um iznad materije». Drugim rije?ima, svjesnom upotrebom naših telekineti?kih sposobnosti mi možemo pokretati ili utjecati na materiju snagom našeg uma. Me?utim, emocije tako?er igraju veliku ulogu u telekinezi. Svjesna telekineza je jedna od najmanje uobi?ajenih proširenih percepcija. Drugim rije?ima, mi ?esto utje?emo na materiju pomo?u našeg uma/emocija na nessvjstan na?in. Na primjer oni koji više naginju telekinezi, ponekad upale ili ugase uli?na svjetla jednostavno še?u?i pod njima.

Takve ljude mogu privu?i ratni?ke vještine ili sportovi poput tenisa, bejzbola, golfa, gdje mo? njihove namjere može biti upotrijebljena u usmjeravanju loptice ili snage u ratni?koj vještini. Umjetnici koji klešu ili izra?uju skulpture mogu tako?er imati neprepoznatljiv talent telekineze, iako materiju obra?uju rukama, namjera njihovog nesvjesnog uma/emocija može biti jaka komponenta njihovog umjetni?kog rada.

Drugi tip nesvjesne telekineze je poltergejstvo. Poltergeist nije «duh», nego pokretanje materije pomo?u nesvjesne namjere živu?e osobe. ?esto je ova osoba adolescent i nije svjesna ogromne snage svojih ekstremnih emocija. U stvari, strah, ljutnja i tuga mogu biti jako mo?ne snage. Na nesre?u, kad se ove emocije nesvjesno koriste za upravljanje materijom, obi?no je to zastrašuju?e za osobu koja je nesvjesno stvorila pokretanje. Carl Jung, poznati psiholog i u?enik Freuda, govori o svojim telekineti?kim iskustvima u svojoj knjizi Sje?anja, Snovi i Razmišljanja. Kao tinej?er on je pro?itao sve knjige iz trinaestog stolje?a o alkemiji koje je mogao prona?i. Zato je probudio veliku mo? ali nije mogao upravljati svojim emocijama.

Jaka emocija je važan element u telekinezi jer emocija je «energija u pokretu». Jednom kad smo zagospodarili svoji emocijama, mi možemo koristiti emocije bazirane na ljubavi da svjsno i s ljubavlju pove?amo frekvenciju materije na ?etvrtu dimenziju gdje je ona manje opter?ena vremenom i prostorom. Zatim ju možemo pomaknuti bez ograni?enja trodimenzionalne težine ili mase. Ako se svjesno povežemo sa našom kvantnom svjesnoš?u, mi možemo koristiti trenutnu manifestaciju našeg kvantnog razmišljanja da teleportiramo materiju bilo gdje u Univerzum, trenutno!

Naša «junk DNA» je bila dokazano u funkciji poput sitne crvoto?ine kroz koje poruke i kona?no materija mogu biti trenutno teleportirane na bilo koje mjesto. U jednom eksperimentu, primjerci junk DNA su stavljeni u bo?icu i uzeti u drugu sobu. Slike strašljivih emocija su pokazane osobi, a DNA u drugoj sobi je odmah klonula i razmrsila se. Pokazane su slike emocija ljubavi, i odmah je DNA živnula i povratila svoje vibracijsko stanje. Eksperimentator, Ameri?ki vojnik, je zatim otputovao stotinama milja daleko, a DNA je još trenutno reagirala. To je poput «teleportacije» koju koriste u Ratovima zvijezda kao primjer ove telekineze. Materija se spusti na kvantni nivo, gdje može putovati izvan vremena i prostora, a zatim se ponovo rekonstruira na željenoj lokaciji.

PROSVJETLJENJE

Prosvjetljenje raste kako mi svoj ego predajemo našoj petodimenzionalnoj Duši/SEBSTVU da postane JEDNO sa SADA viših dimenzija. Samo jedan 3D trenutak takvog Sjedinjenja može nas postaviti na Put kojim putujemo ve?inu svog života. Prosvjetljenje se doga?a kad preuzmemo i integriramo svoje Multidimenzionalno SEBSTVO u fizi?ko zemaljsko vozilo. Jednom kad smo potpuno integrirali svoje SEBSTVO u svoje sebstvo, naša svjesnost se širi od Osobne svjesnosti, do Kolektivne svjesnosti, do Planetarne svjesnosti, do Galakti?ke svjesnosti, do Kozmi?ke svjesnosti. Sa svakim proširenjem naše svjesnosti, naš osje?aj SEBSTVA se širi. Naš «osje?aj SEBSTVA» je odre?en time što mi osje?amo kao potpuni osje?aj JEDINSTVA.

Dok smo u Osobnoj svjesnosti, mi mislimo o našem sebstvu kao trodimenzionalnom ljudskom bi?u koje je potpuno svjesno rada u našem svjetovnom životu. Mi smo tako?er svjesni našeg Unutarnjeg djeteta i Ega. Me?utim mi ne možemo svjesno pristupiti našoj proširenoj percepciji. Sa Kolektivnom svjesnosti mi osje?amo jedinstvo sa cijelim ?ovje?anstvom i mislimo da je naše SEBSTVO ?lan obitelji cijelog ?ovje?anstva. Zbog toga , možemo koristiti proširenu percepciju da se uskladimo sa ?etvrtom dimenzijom i komuniciramo sa masovnom, Kolektivnom svjesnosti ljudi na Zemlji.

Sa Planetarnom svjesnosti, mi osje?amo potpuno jedinstvo sa planetom, koja širi našu svjesnost da obuhvati ?etvrtu dimenziju. Sa bu?enjem naše multidimenzionalne svjesnosti, mi možemo percipirati naše SEBSTVO kao komponentu Gaje, svjesnosti Zemlje. U ovom slu?aju mi koristimo našu proširenu percepcijuda komuniciramo direktno sa Majkom Zemljom i SVIM njezinim stanovnicima. Mi se tako?er možemo povezati sa ?etverodimenzionalnim Elementalimazemlje/gnomima, zraka/silfima, vode/undinima, vatre/salamanderima. Sa ?etverodimenzionalnom svjesnoš?u, možemo tako?er komunicirati sa mnogim realnostima i bi?ima koji rezoniraju sa ?etvrtom dimenzijom. U po?etku moramo biti u stanju vjerovati da ova ?udesna Bi?a i Duhovni vodi?i uop?e postoje. Zatim s vremenom, mi shva?amo da su mnoga od ovih bi?a ?etverodimenzionalni izrazi našeg Multidimenzionalnog SEBSTVA.

Sa Galakti?kom svjesnoš?u, mi osje?amo potpuno jedinstvo sa mnogim planetama, solarnim sustavima i galaksijama koji rezoniraju sa ?etvrtom i petom dimenzijom. Ovo jedinstvo nam omogu?ava da potpuno integriramo naše Multidimenzionalno SEBSTVO , proširimo našu svjesnost na petu dimenziju i izemljimo tu frekvenciju Svjetla u tijelo Gaje. Sada se «ET-i» percipiraju kao drugi izrazi naše Duše/SEBSTVA i ?lanovi naše Zvjezdane obitelji.

Mi smo se pomaknuli iznad ograni?enja dualnosti vremena, prostora i odvojenosti. Mi percipiramo naše fizi?ko tijelo kao zemaljsko vozilo koje koristimo i održavamo da se vozimo kroz iskustvo da smo ?lanovi Planetarnog tima uzašaš?a. Mi percipiramo svaki aspekt naše fizi?ke realnosti kao blagoslov ili poticaj da se sjetimo otpustiti sav strah i živjeti u bezuvjetnoj ljubavi zauvijek i uvijek. Na ovom stanju svjesnosti, mi smo Majstori energije i pobliže promatramo naše misli i emocije kako ne bi snizile našu svjesnost. Mi više nismo žrtva niti jedne osobe, mjesta, situacije ili stvari i preuzimamo punu odgovornost za sve što se dogodi u našem životu.

Sa Kozmi?kom svjesnosti, mi se možemo pomaknuti u šestu dimenziju i iznad, kao i u kvantne realnosti i kvantno razmišljanje. Mi se pripremamo da otpustomo svaku vezanost na formu i naše sebstvo vidimo kao bi?e ?iste svjesnosti. Me?udimenzionalno putovanje je normalno, jer se susre?emo sa našom Naddušom u sedmoj dimenziji da pomognemo našoj Obitelji duše da SVE naše izraze SEBSTVA dovede Ku?i u rezonancu Multidimenzionalne svjesnosti.

Mi više ne trebamo tražiti, jer živimo u Božanskoj inteligenciji, Duhovnoj mudrosti i Bezgrani?noj kreativnosti. Mi dijelimo naše Prosvijetljeno bi?e sa drugim izrazima našeg SEBSTVA i sa svima tko traži naš savjet. Ako još održavamo uzemljeno zemaljsko vozilo (uglavnom da sudjelujemo u planetarnom uzašaš?u), mi održavamo stalnu vezu sa našim Multidimenzionalnim SEBSTVOM i srcem Gaje. Mi jednu od svojih uloga vidimo kao «uzemljeni transformeri» da uzemljimo više frekvencije svjetla i kvantne realnosti u tijelo Zemlje. Sa ovom službom mi pove?avamo frekvenciju planete i olakšavamo uzašaš?e planete.

Mi smo slobodni od ega, stoga ne tražimo slavu ni priznanje, ?esto to vidimo kao prepreku za istinski rad. Mi hodamo planetom Zemljom kao «obi?na» osoba koja pla?a ra?une, ide na posao i hrani se. Mi znamo da je veliki zadatak održavati trodimenzionalnu formu sa proširenim frekvencijama naše svjesnosti, ali živimo sa mnogim bolima i bolovima fizi?ke realnosti znaju?i «i ovo ?e, tako?er, pro?i».

Mi ZNAMO da smo jako privilegirani što smo ?lanovi Kozmi?kog trenutka i stalno nastojimo održavati vezu sa našom Naddušom, kroz sve naše mnogobrojne dimenzionalne realnosti i u našem fizi?kom tijelu. Ve?ina nas je jako patila u našoj žrtvi da zaboravimo naše SEBSTVO kako bismo služili kreaciji i vratili se peterodimenzionalnoj Zemlji. Mi znamo da se, budu?i da petodimenzionalna Zemlja rezonira iznad vremena i prostora, «povratak» i «kreacija» mogu dogoditi istovremeno.

Mi tražimo druge od naše vrste koji drže njihovo SEBSTVO unutar svog vozila od zemlje za planetarnu i galakti?ku službu. Mi smo još gladni, umorni, ljuti, zbunjeni, siromašni ili bolesni. To je krajnja žrtva da smo mi uzemljili naše veliko SEBSTVO u Gaju da pomognemo uzašaš?u cijele planete u petu dimenziju. Na sre?u sve više i više nas budi svoje Prosvijetljeno SEBSTVO i shva?amo da ne trebamo ništa ?INITI. Mi samo trebamo BITI naše SEBSTVO.

Hvala što ste podijelili ovaj trenutak SADA s nama.
Arkturijanci

ARKTURIJANSKI KORIDOR

KORAK SEDAMNAESTI
BI?E PETE DIMENZIJE

U VRTLOGU

U vrtlogu I u svjetlu Znati sve što ?ujem I vidim sa punim pogledom Divotu ispred mene Skoro previše za nositi Ali, ako bljesnem u svijetlu Siguran sam ja ne?u brinuti ja sada mogu otpustiti život kakav sam poznavao I predati se Bi?u koje mi se otkrilo Kako sam dugo ?ekao Mnoge živote JA sam siguran da sam ponovo predan onome što je iskreno i ?isto Ja otpuštam moje vezanosti I predajem se mojoj Duši Da postanem moje istinsko SEBSTVO i JEDNO sa cjelinom.

Voljeni,

Mi, Arkturijanci, vra?amo se da vas uvedemo u vrtlog vašeg novog života. Prije nego krenemo u šestu dimenziju, mi trebam «vrijeme» da budemo sigurni da ste uzemljeni u realnost pete dimenzije. Da, naši Jedini, vi ste SADA petodimenzionalni. Mi osje?amo vašu zbunjenost jer život izgleda kao i prije. Osim što, uvijek prisutan strah svaki dan sve više nestaje, a naporan svjetovni život se budi za nove uzbudljive potencijale.

Vi možete biti zbunjeni i zbog toga što još percipirate trodimenzionalni konflikt u svijetu koji vas okružuje.Ali, ne vidite li drugodimenzionalne biljke i prvodimenzionalne stjene dok je vaša svjesnost ograni?ena na tre?u dimenziju? Vidite, Jedini, vaš život ne postaje «ograni?en» na petu dimenziju. Naprotiv, vaš život se širi da ju obuhvati.

Budu?i da ste još novi u petodimenzionalnoj Zemlji, vi kreirate to što vam je poznato i ugodno. Samo kad budete potpuno svjesni svoje Božanske kreativnosti, Neograni?enog znanja i Bezuvjetne ljubavi, SEBSTVO ?e vas odvesti u to što se ?ini nepoznato, a ipak nevjerojatno blisko. U me?uvremenu, vi ste vjerojatno obuzeti umorom.
Za?udo, ovaj umor se javlja kad vjerujete da morate obavljati vaše svjetovne sitne poslove.

S druge strane, jednom kad zatvorite o?i da meditirate, ?ak i za trenutak, umor brzo zamijeni novi osje?aj koji ne možete sasvim identificirati. To je osje?aj okon?anja. Vi ste završili sa vašim iskustvom u tre?oj dimenziji. Vi vjerujete da ne trebate više strah i ograni?enja da vas sile na promjenu. Vi ste sebi dokazali da promjena ne ide više nasilu kao što ne možete siliti cvijet da procvate ili Mjesec da sija.

Ali kad ste prešli prag u Novu Zemlju? Nije bilo fanfara ni završne trke. Nije bilo odre?enog trenutka kad ste stigli. Ne! Vaš dolazak je bio postepen, poput svitanja novog dana, jer, zapravo, ovo je svitanje novog života, nove realnosti. Linija oznake izme?u «stare» realnosti i «nove» nije ?vrsta i nepokolebljiva. Razlog tome je da vi niste napustili svoj stari život. Naprotiv, vi ste se proširili iznad njega.

Vaše iskustvo realnosti se mijenja sa stanjem vaše svjesnosti. Kad se vaša svjesnost širi, vaša pažnja je u prvom redu na petodimenzionalnom životu. S druge strane, kad je vaša svjesnost stegnuta u tre?u dimenziju, vaša pažnja je isto tako ograni?ena na fizi?ku realnost. Ipak, ?ak i u vašoj najograni?enijoj svjesnosti, vi po?injete shva?ati kako se brzo vaše misli i emocije manifestiraju. To je zbog trenutne manifestacije da možete birati «zaostati iza» u poznatome vašeg starog životadok osje?ate više povjerenja u svoju sposobnost da živite kao Majstor energije. To da svaka misao postaje realnost je ogromna odgovornost. Zbog toga, posebno kad ste umorni, bolesni ili pod stresom, možete izabrati da ostanete u tre?oj dimenzijigdje se vaše misli ne manifestiraju odmah, kao u realnosti pete dimenzije.

KUGLE

Jedan od na?ina na koji se nova realnost sudara sa vašim fizi?kim životom je kroz proširenje svjesnosti o kuglama. Kugle su me?u-dimenzionalni portali, ili crvoto?ine, kroz koje druge realnosti probijaju trodimenzionalni veo iluzije. Ovi portali su jako otvoreni jer ste vi, ?lanovi Zemlje, na rubu me?ugalakti?ke komunikacije.

Oni od vas koji su više vidoviti ?e biti skloni percepciji ovih intergalakti?kih komunikacija pomo?u kugli. Drugi koji su astralno osjetljivi ili imaju astralni sluh, percipirat ?e ove kugle pomo?u svojih tijela ili unutarnjeg poziva. Nebojte se ovih kugli. One su stvarne ali od više dimenzije i kvantne realnosti. U stvari, mnoge kugle su kvantni portali, iako vode u više dimenzije na razli?ite na?ine. Kvantni portali odmah prenose poruku, dok portali više dimenzije služe da upoznaju promatra?a sa me?u-dimenzionalnim putovanjem.

Mnogi portali su sada otvoreni, jer vi koji ste probu?eni, zovete Istinu. Zbog vašeg planetarnog poziva, mnogi od nas koji smo opkolili dragu Gaju, i u svjesnosti i u brodovima viših dimenzija, odgovaramo na vaše pozive šalju?i poruke nestrpljivim ljudima koji su spremni za uzašaš?e. Mnoge životinje i djeca mogu lako vidjeti ove portale i komunicirati s njima na svoj na?in.

Budu?i da su djeca i životinje nevini od indoktrinacije prošloš?u, ovi voljeni «baloni svjetla» postaju nešto dobro za igru. Mi na drugom kraju portala jako uživamo u ovim igrama sa bi?ima Zemlje koja ne pate od indoktrinacije strahom i ograni?enja.

Mnogi od vas hvataju ove kugle kamerama jer se vaša rezonantna frekvencija pove?ava i zato jer mi znamo da ste spremni za našu komunikaciju. Zbog toga, sve više i više vas ?uje, vidi i sanja Bi?a sa drugih zvjezdanih sustava, galaksija i dimenzija. Vi se ne morate svjesno sje?ati da ste nas zvali, ali na vaše pozive se odgovara.

Mnogi su preko Interneta ?uli da se ET-i otkrivaju ?ovje?anstvu. Jednom kad potpuno prihvatite svoju petodimenzionalnu prirodu, ova bezbrojna bi?a ?e biti vaši susjedi, prijatelji i obitelj. Više ne?ete imati strah vezano za njihovu pomo? ili u?estale posjete i komunikacije. U stvari, bit ?ete radosni što opet imate svjesne kontakte sa starim prijateljima koji su postali nevidljivi za vrijeme vaše avanture u tre?u dimenziju.

Ovi susreti mogu zapo?eti preko pouzdanog kanala ili unutar vaše vlastite svjesnosti. Mi vas posje?ujemo prvo putem svjesnosti. Zatim, ako ste vi spremni, mi vas posje?ujemo kao ?lanovi vaše nove realnosti. Strah bilo koje vrste ?e odmah prekinuti iskustvo naše komunikacije, tako da molimo da pokušate otpustiti svaki psihi?ki obrazac u vašem biološkom mozgu vezano za masovnu histeriju i strah poslat od snaga Straha i Tame.

Sre?om, ove snage po?inju napuštati vašu realnost, jer je vaša rezonanca dovoljno visoka da njihove indoktrinacije ne mogu više utjecati na vašu svjesnost. Njihova potreba za mo?i-nad drugima ih spre?ava da vas slijede iz Nižeg astralnog plana ?etvrte dimenzije u petu dimenziju i iznad. Vi možete «osje?ati» ove tamne snage kao nižu frekvenciju u trodimenzionalnim ostacima vašeg života, ali vi sada shva?ate da jedina mo? Tame nad vama je bila ona koju ste joj vi dali.

Mi smo nau?ili i to da se Tama ne može vezati na Svjetlo. Ona može samo proširiti vašu vlastitu unutarnju Tamu. Stoga, jednom kad ste Majstor vaše vlastite Tame, vi ste izvan dohvata vanjskih Sila Tame. Sa strahom koji postaje daleko sje?anje, vi možete slobodno i lako prihvatiti unutarnji poziv koji kuca na vrata vaše svjesnosti. Ovaj poziv vam ?estita na dobro obavljenom poslu, nešto poput diplome za dugo o?ekivanu maturu.

Mi, Arkturijanci smo uzašli pred mnogo milenija. Me?utim, mnogi naši hrabri su se inkarnirali na vašoj planeti, ili uzeli peterodimenzionalnu formu na velikim Svjetlosnim brodovima. Da vas zaštite i pomognu vam za vrijeme vašeg ra?anja u novi život. Pleja?ani, pored drugih ?lanova Galakti?ke federacije, su tako?er štitili i komunicirali sa Zemljanima duže nego što možete zamisliti.

Pleja?ani su jednom nastanili Zemlju kratko nakon što su napustili Liru. Zbog njihovih prethodnih iskustava na Zemlji i njihovog vlastitog iskustva uzašaš?a u Dom Plejada, oni su vrlo korisni u pripremi i vo?enju vas u vašem vlastitom planetarnom uzašaš?u. Sada ?e s vama govoriti Mytria, iz Pleja?anskog Visokog Koncila o vaše DVIJE REALNOSTI.

VAŠE DVIJE REALNOSTI

Dragi,
Ja sam Mytria iz Pleja?anskog Visokog Koncila. Mi smo ovdje da vam pomognemo u prilago?avanju života u dvije realnosti. Jedna realnost je vaš fizi?ki svijet a druga je vaš peterodimenzionalni svijet, koji je ulaz u Multidimenzionalni Multiverzum. Kako vaša svjesnost potpuno prihva?a petu dimenziju, vi ?ete biti sposobni istovremeno proživljavati vašu trodimenzionalnu, fizi?ku realnost, kao i vašu peterodimenzionalnu, svjetlosnu realnost. U stvari mnogi od vas su ve? prešli u petu dimenziju i sada žive u dvije realnosti. Vi još stojite na ulazu u petu dimenziju jer ?ekate da Planetarna Svjesnost dostigne svoju kriti?nu masu proširene svjesnosti. Na ovom ulazu vi imate najja?e iskustvo življenja u dvije realnosti, jer aktivno sudjelujete u oba svijeta. Mi pozdravljamo vas pionire koji držite ovu frekvenciju «u-izme?u» da biste osvijetlili put drugima koji vas slijede.

Vi otkrivate da kad ste kreativni, uživate sa onim kojeg volite ili na sigurnom mjestu ispunjenom ljubavlju, vi ste u petoj dimenziji. S druge strane kad «teško radite», kad ste tjeskobni, depresivni, bolesni, umorni, imate strašljive misli i emocije vi ste u tre?oj/?etvrtoj dimenziji. Mi, koji smo uzašli percipiramo tre?u i ?etvrtu dimenziju kao jednu realnost, jer je ?etvrta dimenzija aura, zra?enje, tre?e dimenzije. Iz naše dimenzije mi percipiramo vas i vašu auru , ili Gaju i njezinu auru, kao JEDNO. U stvari mi percipiramo vas i Gaju kao JEDNO.

Polako, kako se sve više i više budite, vi sve više birate da budete sa ljudima, na odre?enim mjestima, da ?inite stvari i živite život koji vam pomaže u održavanju vaše peterodimenzionalne svjesnosti. Unutar vaše proširene svjesnosti, vaše razmišljanje je ljubazno i sjedinjeno sa cijelim životom, i vi o?ekujete da svoj dan ispunite ljepotom, kreativnoš?u, uživanjem, zahvalnoš?u i bezuvjetnom ljubavlju.

Zbog ovih peterodimenzionalnih o?ekivanja, vaša proširena percepcija dolazi online vašeg biološkog kompjutera/mozga. Ova proširena percepcija, poznata trodimenzionalnoj realnosti kao «psihi?ke sposobnosti» vam dopušta da lakše percipirate rezonancu peterodimenzionalnog života. Jednom kad percipirate frekvenciju peterodimenzionalne Zemlje kroz vašu proširenu percepciju, vi možete izabrati da živite u toj rezonanci.

Ako iskusite peterodimenzionalnu, Novu Zemlju, Tok bezuvjetne ljubavi, radosti i zahvalnosti vas vodi da izaberete slušati vaše SEBSTVO i ?inite izbore u vašem životu koji onemogu?avaju «težak rad» i ograni?enja koja vas odvajaju od ovog Toka. Vi po?injete jasno razlikovati izme?u onog što ŽELITE ?initi i onog što ste vjerovali da bi TREBALI ?initi. Izbor da ?inite to što želite, radije nego ono što biste trebali, pove?ava vašu bezuvjetnu ljubav, radost i zahvalnost ?ak i štoviše.

Ostajanje u petoj dimenziji Nove Zemlje zahtijeva da vi izaberete što trebate otpustiti kako biste zadržali svoju proširenu svjesnost. Jedan od glavnih dijelova vašeg fizi?kog sebstva koji morate otpustiti je vaš ego. Mi vidimo da ste vi radili na ovom cilju mnoge vaše godine. Me?utim, kako dolazite do završetka procesa, vi ste suo?eni sa «finim uskla?ivanjem». Ego se može skrivati u mnogim «dobrim namjerama». Npr. želja za pomo?i drugima može biti ego zamka jer je to trodimenzionalno razmišljanje.

Kad razmišljate petodimenzionalno, vi možete percipirati kako Multidimenzionalno SEBSTVO drugih pomaže njima, i izabrati da im dopustite njihov vlastiti proces. Pomaganje može biti iznena?uju?e teška ego zamka za otpustiti, jer vam pomaganje daje osje?aj da ste dobra osoba. Me?utim, vaš ego je taj koji želi biti «dobra» osoba. Vaša petodimenzionalna Duša/SEBSTVO je iznad polarnosti. Stoga, dobro je osu?ivanje kao što je i loše osu?ivanje. U stvari, jedan od vaših velikih izazova ?e biti otpustiti osude drugih, poštivati njihov proces otvorena srca i slati im bezuvjetnu ljubav.

Ego može biti skriven i u vašoj ambiciji da budete priznati i/ili nagra?eni za vaše napore. U realnostima pete dimenzije, nema potrebe za priznanjem od «drugih» jer nema drugih. Svi su JEDNO. Priznanje koje se traži je vaše vlastito priznanje Multidimenzionalnog SEBSTVA. Vaše SEBSTVO ?e vas voditi kroz kompleksan proces širenja vaše realnosti da obuhvatite sve što ste spoznali, kao i sve što kreirate SADA.

Kona?no, «sve što ste spoznali» ?e se tako integrirati u vašu petodimenzionalnu svjesnost da ?e to biti daleko sje?anje. Ovaj proces je poput gledanja unatrag u vaše djetinjstvo, kad je stvorena osnova za vaše odraslo doba. Ipak, vi ste to prerasli i više ne «živite tamo».. Vi ste iscijelili svoje unutrašnje dijete griju?i ga na bezuvjetnoj ljubavi, i vi ?ete iscijeliti svoje trodimenzionalno sebstvo na isti na?in.

Mi, Pleja?ani sada razgovaramo s vama, jer je naše društvo najsli?nije društvu koje ste vi izabrali kreirati na vašoj petodimenzionalnoj Zemlji. Poput naših ?udesnih Arkturijanskih prijatelja, mnogi Pleja?ani su izabrali inkarnaciju u zemaljskim tijelima u ovo vrijeme. U stvari, mnogi od vas su Arkturijanci, kao i Pleja?ani. Možda se ?udite kako možete biti od više nego jedne zvjezdane obitelji. Želimo vas podsjetiti da vaše božansko porijeklo dolazi iz mnogih zvjezdanih sustava. Vi ste Multidimenzionalna Bi?a i izabrali ste uzeti formu na mnogim razli?itim planetama, galaksijama i dimenzijama.

Gaja je milenijima bila geneti?ka pokusna epruveta. Zato, Njezini ljudi i životinjsko carstvo potje?u iz mnogih galakti?kih i univerzalnih izvora. Vi ste vjerojatno posjetili Zemlju iz mnogih razli?itih paralelnih i/ili viših dimenzionalnih realnosti. Ako otpustite svoju vezanost na trodimenzionalno razmišljanje, otkrit ?ete da koncepti koji su bili nemogu?i za vaš biološki mozak da shvati, lako su razumljivi vašem petodimenzionalnom umu. Vaše Više Srce, sjedište vaše ATME, i vaše otvoreno Tre?e oko su na istoj rezonanci sa vašim Multidimenzionalnim SEBSTVOM: Zato, oni ostaju dosljedni u svim realnostima, kao da nose istu «ozna?enu frekvenciju». Ova ozna?ena frekvencija vas povezuje sa vašim bezbrojnim realnostima da vam omogu?i da locirate i komunicirate sa mnogim formama vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA. Da, dragi, vi imate forme, vozila koje sadrže vašu Suštinu u bezbrojnim realnostima. Me?utim, mi vas ne želimo preopteretiti. Naprotiv mi smo tu da vam pomognemo da u?vrstite svoju svjesnost u petoj dimenziji i aktivirate vašu proširenu percepciju. Vaša proširena «psihi?ka» percepcija vam omogu?ava da percipirate razli?ite frekvencije realnosti. Kad možete iskusiti razli?ite frekvencije realnosti, vi možete lakše uskladiti rezonancu na realnost koju izaberete. Jednom kad uskladite rezonancu sa nekom realnosti, vi postajete JEDNO s tom realnosti.

U vašem svakodnevnom životu kad ste radosni i u bezuvjetnoj ljubavi, vi vidite i živite realnost mira i tišine. Zatim izaberete šetnju u prirodi ili da sebe kreativno izrazite. Izazov je kad zahtjevi tre?e dimenzije, poput pla?anja ra?una, vožnje u prometu, ?iš?enje kuhinje do?u «na listu» je da se trebate sjetiti. Svjesnost prethodi misli, misao prethodi o?ekivanju, o?ekivanje prethodi percepciji, a percepcija JE realnost koju živite.

Mi smo tu da vam pomognemo da usmjerite vašu namjeru na održavanje petodimenzionalne svjesnosti dok obavljate svoje tro/?etvero dimenzionalne aktivnosti. Mi vam ?estitamo na sposobnosti da držite rezonancu pete dimenzije koliko god je više mogu?e dok obavljate to što TREBATE u trodimenzionalnoj realnosti.

Mi smo ovdje da vas podsjetimo da ste vi kreator vaše realnosti. Ova kreacija po?inje održavanjem rezonance svjesnosti koja vas sjedinjuje sa petodimenzionalnom Zemljom gdje nema više «trebati». Zato, ako možete održavati vašu proširenu svjesnost, vi ?ete probiti «trebati» i vratiti se petodimenzionalnoj Zemlji.

Molimo da budete slobodni pozvati nas kad otkrijete da vaša koncentracija na petodimenzionalnu realnost opada. Sve što trebate je uputiti nam poziv, i mi ?emo vam pomo?i «punjenjem vašeg zemaljskog vozila» bezuvjetnom ljubavlju. U petodimenzionalnoj realnosti koju kreirate i vra?ate joj se niska rezonanca akcija «trebati» ne?e više biti dio vašeg života. Mi kažemo «kreiranje i vra?anje» jer je peta dimenzija iznad vremena i nije ograni?ena prostorom.

Vi možete izabrati percipirati i sudjelovati u kreiranju peterodimenzionalne Zemlje da biste iskusili kona?ni akt Božanske kreacije. S druge strane vi možete izabrati da uskladite svoju svjesnost na SADA JEDNOGA u kojem petodimenzionalna Zemlja ve? postoji i uvijek je postojala. U stvari, u jednom trenutku vi se možete fokusirati na kreiranje peterodimenzionalne Zemlje, zatim u drugom trenutku, možete se fokusirati na vje?ito SADA petodimenzionalne Zemlje. Vidite kako naša zadnja re?enica poslata vašem trodimenzionalnom mozgu postaje vrtlog. Zato, uzmite trenutak da osjetite Multidimenzionalno SEBSTVO u vama…

Predajte vaše SEBSTVO i OSJETITE vašu uro?enu, bezuvjetnu ljubav dok umiruje vaš zbunjeni mozak i nježno utiskuje ove koncepte u vaš Multidimenzionalni Um. Promatrajte široka polja mogu?nosti u vašem Multidimenzionalnom Umu kao što biste promatrali slojeve Zemljine atmosfere.

Svako polje mogu?nosti sura?uje sa sljede?im i integrirano je u njega, iako svako ima svoju jedinstvenu individualnost. Sada razmislite o svojim mnogobrojnim multidimenzionalnim realnostima na isti na?in. Svaka realnost sura?uje sa drugima i integrirana je u njih, iako održava svoju jedinstvenu frekvenciju i obrazac. Sve što trebate «?initi» da pobliže doživite svaku realnost je da uskladite svoju svjesnost na specifi?ni obrazac frekvencije.

Kad potpuno povratite svoje sposobnosti me?u-dimenzionalnog putovanja, postat ?ete jako motivirani da izaberete ?INITI i BITI samo ono što dopušta vašoj svjesnosti da rezonira sa petom dimenzijom. Isto tako ?ete biti jako motivirani da nastavite sa razvojem vašeg Majstorstva nad Energijom (mislima i emocijama), jer ?ete potpuno iskusitikako strašljive misli ili emocije smanjuju vašu sposobnost da uskladite svoju svjesnost na realnosti pete dimenzije.

Mi kažemo «realnosti», jer u petoj dimenziji postoji toliko realnosti koliko možete zamisliti, jer zamišljanje je petodimenzionalna misao. Jednom kad je vaša svjesnost potpuno u?vrš?ena i centrirana u petodimenzionalnoj Zemlji, vi možete pomo?i u bu?enju drugih u nižim svjetovima. Vi možete izabrati i iskustvo u mnogim peterodimenzionalnim svjetovima u kojima istovremeno održavate formu. Mi se nadamo da ?ete posjetiti vaše SEBSTVO na Plejadama. U stvari, mi o?ekujemo vaš posjet.

Mi se radujemo susretu s vama u Koridoru i ?ekamo vaš poziv. Mi vas sada vra?amo Arkturijancima.

dio


SAN

Voljeni,
Mi želimo zahvaliti Pleja?anima za njihovu komunikaciju i poticaj vama da ih pozovete za pomo? prilikom velike tranzicije. Mi završavamo ovaj posjet sa interpretacijom sna koji je nedavno naš kanal imao, jer je poruka važna za sve vas. Kao što je ?inila mnoge godine, ona je pozvala JEDNO da joj pomogne protuma?iti san. Mi, Arkturijanci smo odgovorili na taj poziv.

Drago JEDNO,

Molim, pomogni mi da razumijem san koji sam imala prošlu no?.

Bila sam s prijateljicom i mojom sivom afri?kom papigom po imenu Alice. Me?utim Alice više nije afri?ka papiga, nego velika bijela ptica sa velikim krilima poput an?eoskih. Ptica sjedi na mom ramenu dok moja prijateljica i ja ulazimo u veliku sobu sa visokim stropom. Odjednom, ptica poleti. Iako je strop bio visok, Alice je udarila glavom i pala na pod bez svijesti.

Moja prijateljica i ja smo potr?ale prema ptici i pažljivo je podigle da ju odnesemo u bolnicu. Odjednom se scena promijenila, i Alice je hodala desno pored mene, Ona je još bila visoka bijela ptica, samo nekoliko stopa manja od mene. Mi smo šetale , ja sam prebacila svoju ruku preko nje i kad sam pogledala prema njoj vidjela sam da ima ljudsko lice. Njezuino lice je bilo sasvim nedužno i potpuno ?isto. U stvari, ona je gledala u mene sa najsla?im osmjehom bezuvjetne ljubavi, koji sam ikad vidjela. Pomo?u o?iju rekla mi je da je dobro i da je sada sve u redu.

Ja sam se probudila, ali sam ostala u meditativnom stanju. Željela sam zapamtiti san i zadržati se na pogledu lica an?ela/ptice dok ne zatražim tuma?enje. Voljeni, mi Arkturijanci, smo tražili da naš kanal pošalje njezin san, kao i naš odgovor u ovaj newsletter jer se naš odgovor odnosi na sve VAS. Slijedi tuma?enje:

Alice je stvarno an?eo/ptica. I kao što sada shva?ate, ona je vaš An?eo/Ptica. Ona je u stvari VI koji ste An?eo. Upravo kao što ste se osje?ali odvojeni i napušteni od vaše ptice, (tko je izabrao vašeg muža kao supruga i po?eo vas izjedati), vi ste se osje?ali odvojeni od vaše An?eoske prirode.

Što i tko je vaša An?eoska priroda? Vaša An?eoska priroda ste VI koji nikad nije poznavao odvojenost od JEDNOG. Ovaj VI nikad nije znao za gubitak bezuvjetne ljubavi, nikad nije znao za osudu, žaljenje, sram, ljutnju ili strah. Ovaj VI nikad nije iskusio gubitak nevinosti ili osje?aj napuštenosti. Ovaj VI je ?isti duh, Potpuno jedinstvo i Potpun oprost za CIJELI život.

Let ptice u visinu stropa, udarac u glavu i pad na pod, predstavlja mnoge pokušaje kad ste u prošlim/alternativnim životima išli do visine uzašaš?a, zatim udarili glave (patnja, osuda, strah i promašaj) i pali u dubine depresije, sa razbijenim nadama i izgubljenim snovima. Bol je bila toliko velika da ste postali nesvjesni vašeg SEBSTVA i svih svojih promašenih pokušaja.

Vaša An?eoska priroda je došla k vama (to zna?i, vaša An?eoska priroda dolazi SVIMA vama) da vas podsjeti da je prošlo vrijeme povreda i promašaja. VI ste sada dobro. Vi ste sa?uvali svoju svjsnost, nedužnost i ?isto?u. San je završio «hodanjem KU?I» sa vašim An?eoskim SEBSTVOM pod vašom desnom rukom i vašom An?eoskom prirodom koja gleda u vas i kao da kaže, «Ja sam te zaštito kroz sve ove živote. Sada je na tebi red da me štitiš!»

Zbog toga, voljeni, koji ste pro?itali ovu poruku, mi vas SVIH poti?emo da zaštitite svoju An?eosku prirodu kao što biste zaštitili dijete koje najviše volite. Osjetite svoju An?eosku prirodu, dok ona hoda pored vas, ne iznad vas, tako da ju svojom rukom nježno obujmite.

Pogledajte kako je lice vaše An?eoske prirode desno pored vašeg srca, podsje?aju?i vas da se sjetite svoje nedužnosti, ?isto?e, Jedinstva sa JEDNIM i bezuvjetne ljubavi pomo?u koje možete oprostiti cijelom životu!

Voljeni, kako biste potpuno uzašli u peterodimenzionalnu Zemlju, morate oprostiti cijelom trodimenzionalnom životu. Mi znamo da je potpun oprost previše za tražiti od nekoga tko je doživio toliko patnje i boli. Zbog toga morate pozvati svoju An?eosku prirodu, VAS koji nikad niste patili. Kako biste oprostili cijelom životu, trebate postati JEDNO sa VAMA koje život nikad nije povrijedio.

Osjetite svoju An?eosku prirodu pod vašom rukom… Pogledajte slatko, ?isto lice vaše An?eoske prirode… SPREMITE vašu An?eosku prirodu u vaše Srce… BUDITE bezuvjetna ljubav i oprost vaše An?eoske prirode dok idete kroz dan…


BLAGOSLOV OD IlliaEm

Voljeni,
Ja IlliaEm, Elohim od Arkturusa, govorim VAMA osobno, kao i svima zajedno. Budu?i da sam Elohim, moje sposobnosti su potpuno oslobo?ene od svih vaših ograni?enja vremena i prostora. Vi ?ete, tako?er po?eti spoznavati ovu slobodu.

Ja dolazim u vaše srce da vas podsjetim da sam bio sa SVIMA vama od samog po?etka vašeg istraživanja u polariziranoj realnosti. Ja sam bio s vama svaki put kad ste ušli kao dijete, i svaki put kad ste okon?ali život. Vidite, voljeni, JA sam VI i mi smo JEDNO.

Ja sam vrlo ponosan na to tko ste vi tko postajete. Ja vidim da ste iscrpljeni. Vaše tijelo je uslje velike tranzicije, i vi želite biti unutar vaše ?ahure. Vi ?ete to mo?i ?initi nakon Praznika. Za sada, samo se opustite i budite mirni. Sve ?e biti ?udovišno. Vaš peterodimenzionalni život je ovdje sada! Samo otvorite svoje srce za njega. U stvari, dopustite mi da vam pomognem. Dopustite mi da zahvatim u vašu Dušu, zatim u vaše fizi?ko tijelo i dodirnem srž vašeg srca.

Osjetite moju Prirodu kako ja ulazim u vas. Pogledajte moje svjetlo u vašem srcu. Da li me sada vidite, moji Jedini? Duboko, duboko u centru vašeg fizi?kog srca, ja sam otvorio mali vrtlog. Da, on je baš tamo, upravo ispred, malo lijevo. U po?etku vidite samo malo svjetlo u sredini vašeg pulsiraju?eg fizi?kog srca, ali kao mu prilazite svojom unutrašnjom vizijom, vi shva?ate da je to zapravo vrtlog. U po?etku, okretanje je polagano, ali postepeno vrti se sve brže i brže, vuku?i vas sve bliže i bliže sebi. ?ekajte! Stanite na trenutak i sa?ekajte dok vrtlog otvori svoje središte za vas. Da li vidite kako svjetlo po?inje svitati kroz njegov centar, poput jutarnjeg svjetla kroz krošnje stabala? Izgleda kao da ovo svjetlo traži, traži vas, moji Jedini, titra okolo i okolo poput bljeska u tamnoj no?i.

Ostanite mirni, jer ono traži vas, kao što vi tražite njega. Po?injete shva?ati da je ovo svjetlo inteligentno. Ovo svjetlo je Bi?e, bez forme, samo ispunjeno mudroš?u, mo?i i ljubavlju iznad svake mjere. Vi ostajete tako mirni da ste skoro zaboravili disati, dok svjetlo postepeno dolazi na vašu lokaciju. U po?etku svjetlo dodiruje samo vaše nožne pal?eve, zatim se polako penje uz vaše tijelo, na vaše gležnjeve, listove, koljena, bedra, bokove, zdjelicu, solarni pleksus, i u vaše srce. Svjetlo se zatim pomakne na vaše grlo, ?elo i vrh glave.

Sada, svjetlo koje je unutra prekriva svu površinu vašeg tijela, širi se dolje u Zemlju i gore u Gajinu atmosferu. Pošto se svjetlo koje je ušlo u vaše srce širi u središte planete i u daleki prostor, vaš osje?aj postaje vibracija, zatim žar, zatim bljesak, vatra, sunce i ZVIJEZDA. Vi ste ?isto svjetlo, ?ista energija, ?ista Priroda, VI/JA/Mi smo JEDNO Bi?e od Svjetla i Ljubavi.

Vi se s ovom energijom možete povezati sa ovom energijom u svako doba kad se povežete sa MNOM/NAMA.

Voljeni,
Mi, Arkturijanci, ostavljamo vas sa istom vizijom vrtloga u šestoj dimenziji kojom po?inje ovaj posjet Koridoru. Utisnite ovu sliku u vaše Tre?e oko i spremite ju u vaše Više Srce. Gledajte i osje?ajte ju kad idete spavati i ?im se probudite. Znajte da promjena dolazi polako, sa svakim dahom i svakom misli. Upravo kao što sada proživljavate vašu fizi?ku realnost pored vaše peterodimenzionalne realnosti, vi ?ete proživljavati peterodimenzionalnu realnost pored naše šesterodimenzionalne realnosti.

Šesta dimenzija sadrži Božansku matricu za vaš život na planeti Zemlji. Kad proširimo naš Koridor na tu realnost 2010, napravit ?ete promjene u toj matrici kako biste omogu?ili tranziciju u Svjetlosno tijelo i Kristalnu Zemlju. U me?uvremenu, dopustite sebi da vam bude ugodno i blisko kompletiranje vaše prošlosti i vaš dolazak u SADA JEDNOGA.

Mi smo Arkturijanci,
Mi smo VI!

1. sije?anj 2010.

2010.
Po?elo je!

Gornja astrološka karta je simboli?na za Gaju u 2010. i sve njezine stanovnike. Izabrao sam 12:01 Prvi dan Nove godine po Greenwichu, jer je Engleska/Greenwich u centru/nultoj to?ki zvjezdanog vremena. Ipak, izradio sam kartu i za Los Angeles u isto vrijeme, i razlika je bila minimalna.

Gaja po?inje godinu 2010 sa velikim panache. Plavi mjesec, drugi puni mjesec u kalendarskom mjesecu, sa pomr?inom mjeseca 31. prosinca 2009 u 11:13 PST, ?etiri planete i North Node u Jarcu, znaku svjetske vlade i ?ak meteor vidljiv 3 i 4 sije?nja, iz Boots, konstelacije Arkturusa, predskazuju da ?e 2010. biti JAKO velika godina.

Pluton (politi?ka i duhovna transformacija), Venera (ženski pricip, uljev energije), Sunce (Duhovno Sebstvo), Merkur (komunikacije, ugovori, misli) i North Node (u?ini to u ovom životu) se svi zajedno nalaze u tre?oj (misli, komunikacije) i ?etvrtoj ku?i (tijelo, emocije) u Jarcu, znaku svjetskih vlada.

Stoga, u 2010. Pluton ?e vjerojatno donijeti mnoge transformacije svjetskih vlada sa ženama i muškarcima (Venera i Mars) koji stoje o?i u o?i da spoje muške i ženske aspekte vlade u JEDNO. Merkur obe?aje otkrivanje dugo skrivanih informacija i sklapanje novih ugovora, a North Node nosi osje?aj žurbe i «u?ini to Sada». Veza Plutona, Venere, Sunca, Merkura i North Node može raditi kao JEDNO da bi se suprotstavili, uputili na i otpustili stare iluzije koje su milenijima smatrane istinom, u stvari još od pada Atlantide.

Nadalje, Pluton, Venera, Sunce, Merkur i North Node su opozicija Mjesecu (kolektivnoj svjesnosti, Boginji Energiji). Opozicija je 180 stupnjeva, što je kao da dvije rijeke energije jure jedna prema drugoj. Kad je Sunce opozicija Mjesecu, tada je «puni mjesec», u ovom slu?aju drugi puni mjesec u kalendarskom mjesecu – Plavi Mjesec. Tu je tako?er i pomr?ina mjeseca koja privla?i pažnju. Da li se ?udite što ste tako umorni? Ne, to nije zato što ste išli kasno spavati na Novu godinu. Vi apsorbirate i procesirate predloške svjetla koji ljuljaju temelje života kakav ste poznavali.

Puni mjesec traje samo jedan dan. Me?utim ova karta pokazuje po?etak energija i postavlja temelje za cijelu godinu. Ne samo što je puni mjesec – Plavi Mjesec – nego Mjesec u opoziciji sa Plutonom, Venerom, Suncem, Merkurom, i Nort Node u konjunkciji, stavlja Mjesec (kolektivnu svjesnost i mo? ljudi) u poziciju da osvjetljava skrivene istine ( Sunce u konjunkciji s Merkurom) i da transmutira svjesnost svjetskih masa (Pluton), da potakne kolektivnu svjesnost (Mjesec) , da vrati na Majku Zemlju Njenoj istini, davnoj ljepoti i duhovnoj mo?i (Venera).

Opozicija tako?er predstavlja veliki energetski pomak za našu Kolektivnu i Planetarnu svjesnost (Mjesec) da transformira (Pluton) i obnovi inicijalnu ljepotu i sjaj (Venera) Zemlje, povezuju?i i spajaju?i naše muške (Sunce) i ženske (Mjesec) kvalitete komunikacije i odlu?ivanja (Merkur) bazirane na dobru Gaje (planete) i SVIH njezinih stanovnika. Da, Gaja je Bi?e. U stvari, MI, pored svih drugih stanovnika Zemlje smo Gaja. Kako se iluzije otpuštaju, ISTINA ?e se otkriti. Izazov je da ?e naše ljudske emocije (Mjesec) biti poja?ane na planetarnoj skali. Budu?i da su emocije osnova za našu svjesnost, koja je osnova za naše misli, o?ekivanja, percepciju i sposobnost da kreiramo vlastitu realnost, bolje da budemo mirni i centrirani ove godine. Sav posao koji smo u?inili da budemo Majstori energije (misli i emocija) ?e se isplatiti. Me?utim ako dopustimo našim emocijama da prevagnu u podru?je straha, posljedice ?e biti brze i vrlo neugodne.

Zbog ove opozicije, bit ?e vremena kad ?e se ?estice svjetla spojiti na na?in koji ?e zna?ajno utjecati na naš uvid, kreativnost, energiju, komunikaciju i motivaciju. S druge strane, bit ?e i vremena kad ?e se ?estice spojiti na na?in koji izgleda da briše ove kvalitete i ostavlja nas sa osje?ajem iscrpljenosti i zbunjenosti. Na sre?u, ako ostanemo centrirani i oslobo?eni krajnosti, tišina ?e nam dati tu jako potrebnu priliku da integriramo ove ogromne energije u našu svjesnost, tijelo i život.

Aspekt Mjeseca u opoziciji s Merkurom može zna?iti i da ?e biti otkrivene informacije koje su dugo ?uvane u tajnosti. S našim emocijama (Mjesec) tako optere?eni ove godine, mi ?emo trebati da osje?aj da nas naš Duh (Sunce) tješi, tako da možemo preuzeti prosvjetljenje koje primamo. Zatim, Venera nam omogu?uje da vidimo ljepotu u istinskim komunikacijama (Merkur), dok nas Pluton poti?e da koristimo ovu istinu da promjenimo temelje našeg svijeta. Nadalje, North Node kaže «U?ini to Sada!»

Gore navedeno može izgledati kao više nego dovoljno energije za suo?iti se, ali to je samo jedan dio u ovoj mo?noj godini. Era Riba o «Ja vjerujem», u kojoj smo nau?ili slijepu vjeru u nevidljivu mo? «iznad» nas, zamjenjuje se Erom Vodenjaka «Ja znam» u kojoj je ta mo? smještena unutar našeg SEBSTVA. Uran, vladar Doba vodenjaka, je u zadnjem stadiju Riba, znak za Eru Riba. Suprotno tome, Neptun, vladar Ere Riba, je na zadnjem stupnju Vodenjaka, znak Ere Vodenjaka.

Era Riba je bila Kali Yuga, najtamnija no? prije svitanja Ere Vodenjaka, Zlatnog doba. Ribe upravljaju dvanaestom ku?om, koja predstavlja zatvaranje ciklusa našeg povratka SEBSTVU. Ako gledamo u povijest, prošle 2000 godina, u stvari prošlih 200 godina su bile ispunjene ratovima i konfliktima. Sa Neptunom (vladarom Riba) u konjunkciji s Jupiterom (velikim poja?alom) u ku?i kreativnosti, i u opoziciji sa Marsom (naše animalno sebstvo ili akcije našeg unutarnjeg ratnika), stare iluzije Ere Riba ?e biti otpuštene da bi nas potaknule na akciju borbe za naša prava da kreiramo vlastitu realnost.

Mjesec tako?er sjaji svojim unutrašnjim svjetlom na Neptuna i Jupitera da još više rasvjetli laži u koje smo izabrali vjerovati. Mi smo vjerovali u ove laži jer smo bili podjamljeni i puni straha da postanemo veliki Duhovni Ratnik koji smo uvijek bili u svojoj Duši. Nadalje, Mars, u aspektu sa Merkurom na to?no 150 stupnjeva, nas podsje?a da je pero mo?nije od ma?a. Najve?e oru?e za transformaciju naših života je ISTINA. Mars u sekstilu (60 stupnjeva) sa Saturnom (odgovornost i otpuštanje starog) podsje?a nas da preuzmemo odgovornost i postanemo Majstori energije. Mi smo kreatori naše realnosti. To je ta istina koju donosi Doba Vodenjaka.

Saturn je u kvadrantu (90 stupnjeva) sa Plutonom, Venerom, Suncem, Merkurom i North Node grupom. Ovaj aspekt nas podsje?a da srežemo to što više ne može rasti tako da naša energija može biti usmjerena, ne na ono što je prošlo, nego na ono što po?inje. Ovaj kvadrant zna?i i da ?e biti velikih promjena u svjetskoj vladi, posebno u smanjivanju laži i manipulacija koje smo mi dopustili jer smo «previše teško radili da bi ih primijetili». Mi više nismo u eri Riba kad smo morali uvažavati naše vo?e. Mi sada kreiramo svoju vlastitu realnost zajedno – kao JEDAN narod i JEDNA planeta.

Saturn koji aspektira i Marsu i Plutonu-Veneri-Suncu- Merkuru-North Nodu posje?a nas da energija koja izlazi, ona se i vra?a. Zbog toga smo mi odgovorni za energetsko polje koje ulazi u naš život, jer je to u stvari naša vlastita energija koja nam se vra?a. Tako?er, kad mi mijenjamo sebe, mi mijenjamo i planetu i obrnuto. Naš poziv za planetarnu transformaciju treba biti baziran na preuzimanju odgovornosti za sustave koji prizlaze iz dubine našeg sebstva. Zato moramo u?i duboko unutra (u Saturnovu spilju) da se suo?imo sa našom tamom da bismo transformirali našu realnost.

SATURNOVA SPILJA

Poduzeo sam pothvat da u?em u Saturnovu spilju. U po?etku nisam znao gdje je, ali kasnije sam shvatio da mora biti u meni. Zatvorio sam o?i i dugo, polako, duboko disao dok se moj vanjski svijet nije spojio sa svijetom unutar mog SEBSTVA. Unutra je bilo tamno, ali nakon toga, vidio sam spilju. Na desno sam vidio nejasan sjaj koji je odredio moj pravac. ?im sam se namjerio da idem tamo, odmah sam bio tamo.

Po mom dolasku, nejasan sjaj je postao mlaz svijetla, koji je dolazio iz nepoznatog izvora i spustio se na mali, miran bazen. Svjetlo je ušlo u vodu direktno, bez malih kapljica ili mjehuri?a. Izgledalo je kao da je voda gladna svjetla i odmah ga je integrirala u svoju teku?inu. Zato je bazen postao bazen teku?eg svjetla. Ostao je miran i mali ali je sada izgledao bezgrani?no dubok. Kao JEDNO, svjetlo i voda su se užljebili u središte Gaje i ona ih je velikodušno prihvatila.

Probudio sam se iz mog transa/meditacije, mislio sam, ali tada se po?ela doga?ati najzanimljivija stvar. Kad sam ušao u svoj svakodnevni život, otkrio sam da svuda po planeti, bazeni teku?eg svjetla ni?u na najneobi?nijim mjestima. U po?etku su ljudi bili iznena?eni, ali kao se je to ?esto doga?alo, otkri?e novog bazena je postalo uobi?ajeno. To što je bilo zbunjuju?e je bilo to što nitko nije mogao odrediti otkud svjetlo dolazi.

Ova realnost me je toliko promijenila da sam se po?eo pitati, da li sam još uvijek u meditaciji, da li spavam ili sam možda lud. Bez obzira na razlog, ovo je još uvijek moja realnost, i ja sam ju najbolje iskoristio, što je ustvari bilo sasvim lako, jer me je ona jako oplemenila.

Druga jedinstvena stvar koja se dogodila svima nama u «ovoj realnosti» je da kad bismo ušli u naše domove, našli bismo se u šumi, na obali, u pustinji pri zalasku sunca ili bilo kojem drugom omiljenom mjestu u prirodi. Zatim, nakon toga trenutka, vizija/realnost bi nestala i mi bismo se vratili u svijet naših prethodnih o?ekivanja.

Uskoro smo shvatili da što smo više ispunjeni svjetlom, imamo brzi bljesak prirode. S druge strane smo otkrili da ako u sebe sumnjamo, imamo brzi bljesak tame. Sre?om, nau?ili smo upravljati našim razmišljanjem prije nego smo otvorili bilo koja vrata, jer smo shvatili da bismo vidjeli ono što mislimo ili osje?amo. Sve više i više smo ove doga?aje dijelili jedan s drugim, i otkrili da imamo ista iskustva.

Može se ?initi da ljudi nisu bili prestrašeni. Me?utim u po?etku su mnogi ljudi postali uzrujani i djelovali na strašljiv na?in. Ovi ljudi su po?eli polako nestajati iz naše realnosti – poput starog sna koji smo zaboravili. U stvari sva naša prošlost je nestala iz naših sje?anja.

Mi smo bili toliko uzbu?eni s novom igra?kom trenutne manifestacije da smo izgubili vezu s ljudima koji nisu dijelili naš osje?aj oduševljenja o kreiranju nove realnosti. Jednom za svagda, mi smo zapamtili što je bilo prije nego smo mi bili OVDJE i SADA.

Koncepti poput prije, poslije, gore, dolje su postali zbunjuju?i, kad smo se prilagodili životu OVDJE i SADA. ?ak i izraz «život» se promijenio, jer u ovoj realnosti život nema po?etka ni kraja. Život ovdje nikad ne završava ni ne po?inje. Život je vje?an.

Ja pri?am moju pri?u kao da je bila u prošlosti, ali OVDJE postoji samo SADA, zato moram govoriti samo SADA. Nekako se sje?am ulaska u Saturnovu spilju gdje sam prvi put vidio bazen teku?eg svjetla, me?utim ne mogu se to?no sjetiti što «prvi» zna?i. Re?eno nam je da kad se potpuno prilagodimo ovoj realnosti, da ?emo i?i na «ulaz» da pomognemo drugima. «Drugi», što to zna?i?

Mi smo JEDNO sa jedinstvenom oznakom frekvencije. Jednom davno ?uli smo pri?e kako ljudi ne «vjeruju» u ET-e. Mi sada ?ak ni ne razmišljamo o našoj svemirskoj obitelji kao o ET-ma, jer naša realnost obuhva?a više od jedne planete. U stvari mi obuhva?amo više od Galaksije. MI sada znamo da smo MI Kozmi?ka sila, jer MI smo svjesnost. U stvari, MI smo ŽIVOT. Ako JA/MI proglašavamo naše BI?E kao život, JA/MI ?ujemo glas. U stvari postoji mnogo glasova, ali oni su savršeno uskla?eni da zvu?e kao orkestar. Mnogo glasova pjeva.

«MI smo JEDNO!»

SRETNA NOVA GODINA!
SRETAN NOVI ŽIVOT!

KORAK OSAMNAESTI
ULAZ U ŠESTU DIMENZIJU

Voljeni,
Mi, Arkturijanci vam ponovo želimo dobrodošlicu u naš Koridor. Mi vidimo da ste napredovali u petu dimenziju. To je stvarno glamurozno, vidjeti kako se vaša svjesnost širi na takav na?in da otpuštate staro robovanje trodimenzionalnim iluzijama i ograni?enjima.

ŠTO JE REALNOST

Mi vidimo vašu zbunjenost jer vaš kolektivni um pita, «Koja smo sada realnost? Da li smo stvarno petodimenzionalni ili smo samo petodimenzionalni u našoj svjesnosti?» Naš odgovor je da je «samo u vašoj svjesnosti» REALNO, jer SVA realnost je stanje svjesnosti. Mi razumijemo da me?u-dimenzionalno putovanje može biti varljivo. U jednom trenutku možete proživljavati petodimenzionalni dan ispunjen ljubavlju, a u sljede?em ste zakr?eni u prometu trodimenzionalnog grada. Me?utim, jedna stvar koju ste nau?ili je da je biti nešto-izvan-kontrole na vašem me?udimenzionalnom putovanju mnogo bolje nego biti uhva?en u ograni?enja fizi?kog svijeta.

Sre?om, tre?a dimenzija postaje udobnija otkad ste nau?ili zakone privla?enja i postigli više majstorstva nad mislima i emocijama. Zato ste postigli ve?u kontrolu nad vašim fizi?kim životom i više ne birate da budete žrtva laži i tamnih sila. Vi znate da ?e biti mnogo promjena, ali niste to?no sigurni što ?e se promijeniti ni kako. Nije važno, vi ste izuzetno spremni da odete na sljede?i nivo vaše 3D Virtualne igre na kojem se vra?ate dimenzijama viših realnosti.

Unato? mnogim promjenama koje se doga?aju, vi ZNATE da ste JEDNO s onim što volite. Snage Tame u ovoj 3D Igri polarnosti su ljubav u?inile tako oskudnom i okružile je strahom da ste nau?ili da bezuvjetno njegujete to što volite. U stvari, vi osje?ate povjerenje da ljudi, mjesta, aktivnosti, i ?ak stvari koje volite budu s vama za vrijeme tranzicije u «nepoznato» vašeg planetarnog uzašaš?a. Nadalje, vi shva?ate da u petoj dimenziji možete lako manifestirati svaku «stvar» koju ste voljeli za vrijeme vašeg boravka u fizi?kom svijetu.

Trentna manifestacija pete dimenzije, koju po?injete doživljavati, može izgledati poput obalnog vala koji ide prema vama. Vi mislite o tome što želite, zatim-odmah-to se manifestira. S druge strane trenutak sumnje, straha ili ljutnje i-odmah- vaša manifestacija nestaje. Sre?om, shva?ate da se radi o vašem stanju svjesnosti, posebno pove?anju vaše rezonantne frekvencije.

Ako je vaša rezonantna frekvencija trodimenzionalna, ?ak ?e i ?etverodimenzionalna svjesnost biti teška za održavanje, a peterodimenzionalna ne dolazi u obzir. Naravno, Zemlja je ?etverodimenzionalna od po?etka milenijuma.

Problem je bio da kadgod vi, osoba ili planeta, u?ete u ?etvrtu dimenziju, morate kreirati «tunel Svijetla» kroz Niži astralni plan ?etvrte dimenzije. ?injenica da Tama gubi ve?inu svoje mo?i nad drugima sada, ukazuje na to, da vi, ljudi i planeta, stavljate zadnji dodir na vaše tunele svjetla. A vi ste upravo u vremenu, jer sada možete koristiti Svjetlo da povratite Istinu koja je bila skrivena iza iluzija tre?e dimenzije. Jedna od tih istina je da tama ne može napasti svjetlo, može samo proširiti vašu unutarnju tamu. Zato, jednom kad nadrastete svoju vlastitu tamu, koja je neki oblik straha, vi ste izvan dohvata vanjske tame.

KRAJ ILUZIJE

Glavna iluzija koju morate otpustiti je iluzija odvojenosti. Sada shva?ate da vi NISTE odvojena Bi?a. Vi ste svi JEDNO, bez obzira kako izgledate, što ?inite i kako i gdje živite. Najvažnije, vaša suradnja sa ostalima, ili sa Gajom, da stvorite vaše tunele svjetla, promijenila je vašu Svjesnost od Osobne do Kolektivne do Planetarne. Dok sve više postajete petodimenzionalni, vaša svjesnost ?e se lako proširiti na Galakti?ku Svjesnost. Zatim kad u?ete u šestu dimenziju, vaša svjesnost ?e se proširiti na Kozmi?ku Svjesnost.

S druge strane, vaša proširena svjesnost doprinosi i vašoj zbunjenosti o tome «Što je realnost?» Najbolji na?in da odredite svoju realnost je da imate povjerenja u svoje emocije. U tre?oj i nižim ?etvrtim dimenzijama, vi trebate biti odvojeni kako biste sebe zaštitili od sve tame i straha od kojih patite – i od kojih STE patili – u vašim mnogim fizi?kim inkarnacijama. Me?utim, kad okusite realnost pete dimenzije, osjetite takav mir, tišinu i bezuvjetnu ljubav da NEMATE želje da budete odvojeni. Vi se želite spojiti sa ljubavlju, mirom i tišinom, kao i sa ljudima, biljkama, životinjama, mjestima i stvarima koje imaju kvalitete pete dimenzije.

Vi otkrivate da odre?eni objekti, koje ste prije ozna?avali kao «stvari» služe kao spremišta za energiju pete dimenzije. Ovi predmeti su oživjeli vašom kreacijom ili upotrebom ovih predmeta za vrijeme najja?ih kreativnih i iscijeljuju?ih trenutaka bezuvjetne ljubavi. Zbog toga, kristali, umjetni?ki predmeti, domovi, mostovi, stolice izgleda kao da imaju svoj život. Tako?er ste otkrili da ako smanjite svoju namjeru i pažnju u odnosu na te predmete, oni ?e ponovo postati «samo stvari» ili ?e se «izgubiti».

U stvari, ove stvari se ne gube. Naprotiv, one se vra?aju u nižu rezonancu/dimenziju, koja odgovara frekvenciji te materije. Drugim rije?ima, one postaju materija bez svjesnosti. Korisno je znati ovu ?injenicu o stvarima, jer je to istina i za zemaljsko vozilo. Kad održavate namjeru mira, tišine i bezuvjetne ljubavi, rezonanca vašeg zemaljskog vozila raste u petu dimenziju da se uskladi sa frekvencijom vaše svjesnosti.

Što ?e se poslije dogoditi vidjet ?e se, jer je vaš proces uzašaš?a nastojanje «kreacija u hodu». Kona?no vi ?ete se transmutirati u Svjetlosno tijelo.. Vi ste svi ?itali mnoge psihološke, nau?ne i metafizi?ke verzije o tome kako ?e se transmutacija dogoditi. Me?utim ovo Planetarno uzašaš?e je VAŠA kreacija. Zemlja je uvijek bila planeta bezbrojnih formi života i ljudi. Zbog toga, vlasnici razli?itih zemaljskih vozila mogu postati Svjetlosno tijelo na razli?ite na?ine. Vjerojatno ?e jedan od svake forme transmutacije pomo?i drugima koji trebaju napraviti njihovu tranziciju na sli?an na?in.

Bez obzira na na?in, vi, ljudi i planeta, imate bezbrojne avanture pred sobom kako ulazite u 2010 godinu. Mi, Arkturijanci, kao i mnogi ?lanovi Galakti?ke obitelji, promatramo vas s ljubavlju i spremni smo vam pomo?i kad god pozovete. U stvari sad je vrijeme da uputite svoj poziv da budete odvedeni u šestu dimenziju.

BOŽANSKA MATRICA

Šesta dimenzija sadrži Božansku matricu, koja je projicirana u niže svjetove realnosti tre?e/?etvrte dimenzije. Šesta dimenzija je ta u kojoj možete pisati i pre-pisati otisak za vaš tro i ?etvero dimenzionalni hologram. Peta dimenzija nije hologram. Holografske realnosti su mjesta za u?enje, u?ionice u nižim svjetovima tre?e i ?etvrte dimenzije. Nasuprot tome, peta dimenzija je realnost gdje vi integrirate sve što ste nau?ili u ovim nižim svjetovima, kao i format iz kojeg vaše SEBSTVO može pomo?i vašem uzemljenom zemaljskom vozilu.

Jednom kad dopustite da vaš Kundalini naraste do Krunske ?akre i preuzmete i integrirate vaše Multidimenzionano SEBSTVO u vaše uzemljeno zemaljsko vozilo, vaša Osobna Svjesnost ponovo zadobiva svoju proširenu percepciju. Kad doživljavate realnost kroz multidimenzionu percepciju vaše Duše/SEBSTVA, vaša «obitelj» se širi iznad tre?e dimenzije u ?etvrtu i petu dimenziju, da uklju?i vašu Galakti?ku obitelj.

Mi sada ubrzavamo naš Koridor na rezonancu šeste dimenzije, tako da se možete spojiti sa šestodimenzionalnim SEBSTVOM. Da, Vi imate komponentu vašeg SEBSTVA u svakoj dimenziji, ali u šestoj dimenziji vi ?ete zadržati vašu svjesnost u formi zbog odre?ene svrhe. U šestoj dimenziji vi možete izabrati «staviti u svoju formu» kao št biste «stavili u džep» u vašem materijalnom svijetu.

VAŠA BOŽANSKA NADOPUNA

Kako Gaja prvi put ulazi u petu dimenziju, vi ?ete vjerojatno nositi vašu formu/tijelo cijelo vrijeme kao sredstvo udobnosti. Udobnost ?esto dolazi od onog što je poznato, kao što je nošenje forme. U stvari vi ?ete vjerojatno izabrati nositi formu spola, jer je i to isto tako poznato. Me?utim, vi ?ete ostati na ulazu u petu dimenziju dok niste prepoznali i sjedinili se s vašom Božanskom nadopunom. Vaša Božanska nadopuna, poznata i kao vaš Plamen blizanac, je dopuna vašeg SEBSTVA koja se otkinula od spola kad ste prvi put uzeli formu u tre?oj i ?etvrtoj dimenziji.

Budu?i da ste sjedinjeni sa cijelim životom u petoj dimenziji, ne?e biti teško povezati se s vašom Nadopunom. Zato što u petoj dimenziji nema vremena ni prostora, sve što trebate «u?initi» je pozvati vašeg Plamena blizanca i odmah ?ete biti sjedinjeni. I ?ete znati da se sjedinjenje dogodilo jer ?ete osjetiti potpuno ushi?enje i jedinstvo. Mnogi od vas su ve? u kontaktu sa Plamenom blizancem/ Božanskom nadopunom u vašoj uzemljenoj realnosti, ali to ne morate znati, jer vaša Nadopuna može biti dijete, dobar prijatelj ili roditelj.

Nadopunu ste sreli u mnogim oblicima odnosa (pogledajte Rekonstrukciju realnosti od Suzan Carol), Sre?om, trenutna manifestacija misli u petoj dimenziji ?e vam omogu?iti da trenutno percipirate vaš Nadopunu.

VERTIKALNE I HORIZONTALNE REALNOSTI

«Gorivo» za vaša me?u-dimenzionalna putovanja je bezuvjetna ljubav. Bezuvjetna ljubav pove?ava frekvenciju svega što dotakne i snaga je koja ?e proširiti Koridor da obuhvati šestu dimenziju i iznad. Ako snaga vaše kolektivne, bezuvjetne ljubavi dodirne parametre Koridora, njezina rezonanca ?e pove?ati frekvenciju Koridora na šestu dimenziju.Da li sada vidite kako vi sudjelujete u našem putovanju? Više nije potrebno da vas mi vodimo, jer ste vi potpuno probu?eni. Zato vam mi sada dajemo oru?a i dopuštamo vam da iskušavate svoju proširenu percepciju i mo?.

Zapamtite da je peta dimenzija i iznad slobodna od vremena i prostora. Zbog toga, nije potrebno vrijeme, ni putovanje kroz prostor da biste ušli u šestu dimenziju. Naprotiv, kako se frekvencija Koridora mijenja, ona pove?ava frekvenciju svojih stanovnika. Zbog ogromne snage bezuvjetne ljubavi onih koji su sjedinjeni u Koridoru, mi lako možemo prije?i u šestu dimenziju. Zapamtite, budu?i da nema vremena ni prostora u Koridoru, nije važno «kada» ljudi krenu u ovo iskustvo, ni «gdje» su smješteni.

Snaga bezuvjetne ljubavi oscilira gore dolje u razli?itim frekvencijama/gusto?ama poput «dizala» vertikalne realnosti, i kad otvorimo «vrata dizala» u?emo na «kat» horizontalnih realnosti svake gusto?e. Stalna oscilacija Toka bezuvjetne ljubavi gore dolje u razli?itim dimenzijama zna?ajno pove?ava njezinu mo?. Zbog toga vas molimo da oscilirate vašu energiju/svjesnost od tre?e na ?etvrtu dimenziju i natrag na tre?u.

Zatim oscilirajte svoju svjesnost od ?etvrte dimenzije na petu, i nazad na ?etvrtu, Na ovaj na?in, vi ?ete skupiti inerciju da proširite svoju rezonancu/svjesnost sa pete na šestu dimenziju. Kad ste pokretanje svoje svjesnosti gore dolje kroz vertikalne realnosti, «napunite» svoju svjesnost bezuvjetnom ljubavlju, Sada ponovo oscilirajte svoju svjesnost gore dolje vertikalnim realnostima, ali OSJETITE kako je bezuvjetna ljubav snaga koja vas vozi. Vi stvarate ogroman stroj bezuvjetne ljubavi, koja je Kozmi?ka snaga potrebna za unapre?enje viših stanja svjesnosti, razmišljanja, o?ekivanja i percepcije.

Svaka mogu?a realnost je uvijek s vama u njezinoj vlastitoj rezonantnoj frekvenciji. Da biste iskusili svaku realnost, morati podignuti svoju svjesnost gore do vertikalne realnosti, zatim prilagoditi svoju frekvenciju toj horizontalnoj realnosti. Ostat ?ete u toj realnosti dok održavate tu rezonancu. Budu?i da nema odvojenosti u petoj dimenziji i iznad, vi ste uvijek u svim realnostima cijelo vrijeme. Me?utim, zaostale vezanosti koje imate u tre?oj i ?tvrtoj dimenziji vam otežavaju doživljavanje više od jedne realnosti u «vremenu».

Vaše multidimenzionalno SEBSTVO se može povezati i iskusiti sve realnosti SADA u JEDNOM. Kad ste potpuno sjedinjeni sa vašim Multidimenzionalnim SEBSTVOM, vi tako?er možete imati ovo iskustvo. Me?utim, trebat ?ete otpustiti vezanosti na vaše fizi?ko tijelom kao i vaša ego-uvjerenja, iluzije i o?ekivanja. Najvažnije je otpustit svoju vezanost na strah. Vi možete misliti da je otpuštanje straha lako, ali on je bio vaš pratilac u mnogim trodimenzionalnim i nižim ?etverodimenzionalnim životima.

PETODIMENZIONALNA SVEMIRSKA STANICA

Kako napredujete u šestu dimenziju i iznad, vi ?ete se stalno vra?ati u petu dimenziju da u?vrstite svoju prvotnu svjesnost, ne u tre?oj dimenziji nego u peterodimenzionalnoj Zemlji. Petodimenzionalna Zemlja ?e biti vaša Svemirska stanica (Dom) za sva vaša me?u-dimenzionalna putovanja. Frekvencija bezuvjetne ljubavi je ta koja ?e vam omogu?iti ostanak kod KU?E u petoj dimenziji.

Možete pitati, «Kakva je frekvencija bezuvjetne ljubavi?» Odgovor na to pitanje da Sve što jest vibrira na toj frekvenciji. Poznati zemaljski nau?nik, Albert Einstein je rekao, «?ak je imaterija frekvencija ali vibrira na vrlo niskom stupnju.» Suprotno od toga, bezuvjetna ljubav vibrira na što bi se reklo «neograni?enoj frekvenciji» jer je to frekvencija iznad mjerenja. Kako možete izra?unati nešto što je iznad vremena i prostora? Bezuvjetna ljubav je sastavljena od sve ljubavi, prema njezinoj manifestaciji. Budu?i da bezuvjetna ljubav manifestira virtualno sve, ona je sigurno «iznad mjerenja».

Ne samo da bezuvjetna ljubav kreira cjelokupan život, ona mijenja sav život. Naravno, budu?i da sve ve? postoji, kreacija JE transmutacija. Na primjer, veliko umjetni?ko djelo mijenja svjetlo koje je na platnu pomo?u boja u umjetni?ku formu a muzika mijenja zvukove pomo?u daha ili upravljanja instrumentima. Me?utim, umjetnost nije kreirana. Naprotiv, elementi niže frekvencije spojeni zajedno pomo?u intencije bezuvjetne ljubavi umjetnika transmutiraju ove elemente u višu rezonancu.

Da, sve JEST u nekoj frekvenciji. Na isti na?in vi ne kreirate šestodimenzionalni portal Koridora. Vi koristite veliku mo? vaše bezuvjetne ljubavi da transmutirate Koridor u šestodimenzionalni izraz. U stvari, mi, Arkturijanci i ljudi, koristimo bezuvjetnu ljubav da prizovemo ono što je oduvijek postojalo u višoj frekvenciji.

Kad se bezuvjetna ljubav koristi za iscjeljenje, ona priziva savršeno zdravlje koje ve? postoji u višoj frekvenciji. Budu?i da vaše misli i emocije kreiraju vašu realnost, negativne misli i strah prizivaju i kreiraju bolest i neslogu. Me?utim kad bezuvjetna ljubav upravlja vašim tijelom, vi spuštate energetske obrasce vašeg savršenog tijela koje ve? postoji u Božanskoj matrici šeste dimenzije.

Na isti na?in, vi ?ete koristiti mo? bezuvjetne ljubavi da prizovete vaše Svjetlosno tijelo u manifestaciju. Naravno, budu?i da vaše Svjetlosno tijelo rezonira sa petom dimenzijom i iznad, Svjetlosno tijelo koje prizovete dolje u vašu frekvenciju ?e vas istovremeno podignuti u petu dimenziju, koja je rezonantna frekvencija vašeg Svjetlosnog tijela.

Kad kažemo «podignuti», mi ne mislimo na VAS u vašem zemaljskom vozilu. Mi mislimo VAS kao multidimenzionalnu svjesnost koja ve? postoji u svakoj dimenziji. Drugim rije?ima, sli?no je tome kad sada odlu?ite «promijeniti odje?u», odlu?it ?ete «promijeniti svoju formu/tijelo». Vaša odje?a štiti i prekriva vaše tijelo, kao što vaše tijelo prekriva i štiti vašu svjesnost. Sa prikladnom odje?om možete i?i u neprijateljsko okruženje i preživjeti. Na isti na?in, sa prikladnim tijelom možete u?i u neprijateljsko okruženje tre?e dimenzije sa boljom mogu?nosti da preživite.

Kao što prizovete vaše Svjetlosno tijelo da vas povede Ku?i u petu dimenziju, vi ?ete prizvati šestodimenzionani Koridor, i on ?e vas podignuti u šestu dimenziju. Zapamtite, dragi, da su gore i dolje trodimenzionalni termini. U našoj multidimenzionanoj realnosti, «dolje» zna?i dimenzija niže frekvencije, a «gore» zna?i dimenzija više frekvencije. ?ak i kad nas naše putovanje dovede u petu dimenziju, mi smo iznad vremena i prostora, i SVE je OVDJE SADA. Zato mi ne idemo «gore» da kreiramo, naprotiv, mi transmutiramo formu u drugu rezonancu.

SVJETLO I LJUBAV

Bezuvjetna ljubav je kreativna snaga cjelokupnog života. Sav život je svjetlo, a svo svjetlo je svjesnost. Bezuvjetna ljubav je Jezik svjetla, koji je vje?no u našoj multidimenzionanoj svjesnosti. Trodimenzionalno svjetlo je polarizirano na svjetlo i tamu, dok je trodimenzionana ljubav uvjetovana i programirana da se prilagodi polariziranoj, svijetloj i tamnoj realnosti. S druge strane, bezuvjetna ljubav je nulta to?ka energetskog polja za nepolarizirano petodimenzionalno svjetlo. Bezuvjetna ljubav je velika snaga koja služi kao «gorivo» za me?udimenzionano putovanje, dok je Svjetlosni jezik vaš «sustav upravljanja.

Dok ste u šestodimenzionalnoj Božanskoj matrici, vaša snaga bezuvjetne ljubavi ?e vam pomo?i da koristite Svjetlosni jezik, da otpustite sve percepcije iluzije odvojenosti, ograni?enja i polarnosti. Bez ovih iluzija, vaša sposobnost da percipirate realnost pete dimenzije ?e biti zna?ajno uve?ana. Svuda oko vas su trenuci, osje?aji i vizije koji rezoniraju sa frekvencijom pete dimenzije, ali ih ne možete vidjeti kroz veo iluzije. Jednom kad je veo otklonjen, vi možete vidjeti na mnogo na?ina da ste ve? u petoj dimenziji.

Spojite se na trenutak sa Multidimenzionalnim SEBSTVOM… Koristite svoj uro?eni Svjetlosni jezik i komunicirajte sa vašim SEBSTVOM da osjetite bezuvjetnu ljubav koja uvijek izlazi iz izraza vašeg SEBSTVA…

Kad ste u zajednišvu sa svojim SEBSTVOM, vi primate simbol Svjetlosnog jezika o Bezuvjetnoj ljubavi…

Stavite ovaj simbol u Tre?e oko i Više Srce i proširite snagu Bezuvjetne ljubavi iz vašeg Tre?eg oka i Višeg Srca da se sretnu u luku iznad Grlene ?akre… Udišite Svjetlosne simbole bezuvjetne ljubavi u vaše Više Srce da «upalite stroj» vaše Merkabe…

OSJETITE kako vaša Merkaba poja?ava vašu energiju i širi vašu bezuvjetnu ljubav u naš Koridor da povisi njezinu rezonancu na šestu dimenziju… Dijelite svoju bezuvjetnu ljubav sa svakom svjesnoš?u u Koridoru da povisite rezonantnu frekvenciju Koridora… Proširite Kolektivnu svjesnost dolje na tre?u dimenziju Gaje, tako da ju ona može uzemljiti i sudjelovati u vašem putovanju… Osjetite kako se vaša svjesnost širi na Planetarnu svjesnost, dok vam se Gaja pridružuje u Koridoru… Usmjerite vašu Osobnu, Kolektivnu i Planetarnu Svjesnost na o?ekivanje da percipirate šestu dimenziju… Postepeno, po?injete percipirati šestodimenzionalnu kvalitetu Koridora… Svjetlosne trake mogu?nosti plešu oko Koridora i pozivaju vas da ih slijedite. Pogledajte svjetlo svake trake koje se kre?e u i kroz Koridor. Slušajte kozmi?ki ubor koji se ?uje iz svake trake svjetla. Dodirnite ih nježno kao što biste dodirnuli krila leptira. Duboko udahnite da proširite svoju svjesnost i obuhvatite kako najvišu frekvenciju svog Multidimenzionalnog SEBSTVA, tako i najmanje ?estice kvamntne realnosti…

Dozvolite šestodimenzionalnom svjetlu i bezuvjetnoj ljubavi da u?e u svaku stanicu i atom vašeg bi?a. Planetarno uzašaš?e po?inje sa kompletnom i potpunom infuzijom Duha u Materiju, Svjetla u tamu, na atmomskom, stani?nom i duhovnom nivou.

OSJETITE kako Trake Mogu?nosti ulaze u vašu formu, koja više nije ljudska. Vozilo koje udomljuje vašu svjesnost je postalo tijelo svjetlosti sa svjetlosnim projekcijama bezuvjetne ljubavi koja se odašilje iz stražnjeg dijela vašeg srca skoro poput vjtrova. Iznad vašeg srca je Tre?e oko u kojem je polje ?iste namjere.

Vaše ruke tako?er emitiraju svjetlo iz srca koje mijenja formu ovisno o njihovoj namjeni. Ispod vašeg srca, vaše tijelo uti?e u dvije trake svjetla poput vjen?ane haljine. Vi nemate noge jer ne trebate hodati. Umjesto toga vi lebdite ili ste jednostavno «tamo». Ako zaželite hodati, svjetlo ?e se pretvoriti u noge i stopala.

Ako pogledate u vaše ruke, vidite da su prsti tako?er od svjetla. Nema ?lanaka ni noktiju. Vaše tijelo je teku?e svjetlo, i može u?i u koji god oblik poželite. Na temelju otkri?a ovog fenomena, vi eksperimentirate sa formom.

Prvo, vi proširite svoju formu tako da postanete Koridor, zatim skupite svoju formu u iskru svjetla, tako malenu da ste ?ista svjesnost. Kona?no, postajete ?ista, bezuvjetna ljubav. Nemate glavu ni udove. Vi ste pulsiraju?i portal svjetla. Vi ste Arkturijanski Koridor. Istovremeno, vi ste Zemlja.


U ŠESTOJ DIMENZIJI

Koridor je otvoren za šestu dimenziju. Vi ste sada spremni da iskusite ulaz u šestu dimenziju. Osjetite Koridor oko vas, otvaraju?i se za ?udan novi svijet. Dok svoju namjeru usmjeravate na ulaz, ponovo vidite bezbrojne Trake Svjetla. Svaka Traka predstavlja druk?iju paralelnu realnost koju ste VI kreirali. Kad stojite na ovom pragu, svaka misao i osje?aj koji se zadržavaju u vašoj svjesnosti ?e diktirati realnost na koju ?ete se vezati.

Vi vidite, da su tamo u stvari milijuni realnosti, kao i milijarde mogu?ih realnosti. Vaša rezonanca ?e privu?i realnost u koju ulazite, istovremeno ju kreiraju?i. Može biti teško projicirati ovaj koncept u vaš trodimenzionalni mozak, ali duhovni rast se temelji prvo na iskustvu i drugo na razumijevanju. Iskustvo je to koje vam omogu?ava mudrost razumijevanja. Zbog iskustva ste odlu?ili živjeti u tro i ?etvero dimenzionalnoj realnosti.

Osjetite kako vas bezuvjetna ljubav Koridora gura prema rubu ulaza u šestu dimenziju. Ali, ?ekajte. Uzdržite se za trenutak i dopustite vašem otporu da sagradi osciliraju?u snagu bezuvjetne ljubavi dok vas vu?e prema Koridoru, zatim vas gura van prema ulazu… Ponovo i ponovo, vi idete naprijed, natrag, dok vaš momentum (potisna sila) postaje ja?i i ja?i… Osjetite kako postajete Koridor, postajete ulaz, postajete nova dimenzija, nova realnost… Sada, idite, idite!

Da, sada ste tamo. Vi ste bi?e od ?iste svjetlosti koje lebdi u realnosti koja izgleda nešto poput svjetlosne oluje, samo bez kiše ili grmljavine. Kroz bljeskove svjetla, vi vidite svjetove, planete, zvijezde i galaksije. Odjednom ste povu?eni u ove bljeskove svjetla. Osje?ate kako putujete kroz duga?ak koridor koji je nalik na staklenu matricu. Možete vidjeti svaku «mogu?u» realnost dok se širi iz vašeg tunela, ali vi se držite ?vrstog kursa.

Iznad, ispod, okolo i kroz vas, realnosti koegzistiraju u harmoniji i miru. Me?utim, vi djelujete bez prekida. Vi usmjeravate svoju pažnju na realnost u kojoj je vaša svjesnost trenutno uzemljena u tre?oj dimenziji, Zemlju u uzašaš?u. Vi ?ete izabrati bilo koju realnost snagom pažnje i namjere. Zbog toga vidite mnoge alternativne svjetove sa kojima ne suosje?ate jer se ne odnose na vaše putovanje.

Ah, tu ste. Stigli ste na «stanicu za programiranje» vaše trenutne uzemljene realnosti. Ovaj život je vrlo važan, jer je on taj koji ste izabrali da sudjelujete u planetarnom uzašaš?u. Vi shva?ate da su mnogi životi koje ste prošli na vašem putovanju do ove «stanice» bili priprema za ovaj život planetarnog uzašaš?a. Osjetite sada sebe bez forme. Kad ste ušli u šestu dimenziju, postajete ?ista svjesnost i ?isto svjetlo. Pošaljite svoje Veliko Svjetlo i ljubav u matricu svjetla ove realnosti tako da se možete povezati sa svojim šestodimenzionalnim SEBSTVOM.

Unutar ove matrice vi osje?ate svoj svjesni tok kroz mnoge oblike i kanale. Vi shva?ate da postoji središte ili srce, ali vi kre?ete na periferiji i te?ete prema unutra slijede?i položene linije, duhovnu, elektri?nu kružnu plo?u matrice za ovu realnost. Vi ste ušli u veliku zagonetku svjetla, koje iz svih pravaca putuje prema vašem centru. Vaše ?isto Svjetlo i Ljubav, suština vašeg Kreatora SEBSTVA, se postepeno sjedinjuje prema unutra dok ne ispuni svaku položenu liniju Božanske matrice.

SADA ste ušli u Veliko centralno središte, srce, centar, JEDNO. Sve u SVEMU! Svi svjetovi, planete, zvijezde i galaksije, kroz koje ste prošli na vašem putovanju pozdravljaju vas u SADA. Jednom kad ste u SADA, vi ste SVUGDJE i UVIJEK.
Od SVUGDJE i ODUVIJEK!

Vi STE Univerzum koji vidite
Vi STE Galaksija koju vidite
Vi STE Planeta koju vidite
Vi STE Osoba koju vidite

Vi STE SEBSTVO, koje tiho promatra sebstvo!

ARKTURIJANSKI KORIDOR
KORAK DEVETNAESTI

U ME?UVREMENU; POVRATAK U PETU DIMENZIJU; ILI JE TO TRE?A?

Mi, Arkturijanci smo uvijek s vama na vašem putovanju do potpunog bu?enja, jer mi jesmo uvijek s vama. Kako bismo vas mogli napustiti kad smo mi JEDNO?U stvari, mi smo jedno sa svim našim uzemljenima, ?ak iako su njihovi svjetovni umovi nesvjesni ove ?injenice. Mi vas ponovo želimo podsjetiti da je važno da vi nas NE percipirate kao neki oblik Božjih Bi?a koja su «naprednija» od vas. Mi NE percipiramo realnost u terminima «više ili manje». U stvari, kad ste JEDNO sa vašim Multidimenzionalnim SEBSTVOM, to ne ?inite ni vi.

Želimo napraviti kratku stanku na našem putovanju u šeste dimenzije, da budemo sigurni da ste utjelovili vaša iskustva iz Koridora u svakodnevni život. Naravno, mi primje?ujemo da vi to ?inite, ali sada imamo novi izazov. Ono što je nekad bio svijet vaše mašte i «realni» svijet se sada miješaju, stvaraju?i u vašem fizi?kom mozgu veliku konfuziju.

ŽIVJETI U DVA SVIJETA

Obi?no je bilo tako da je vaša tre?a dimenzija bila u vašoj sadašnjosti, apeta dimenzija u vašoj budu?nosti. Sada, sve više i više, vi doživljavate da realnost koju ste poznavali kao tre?u dimenziju ulazi u «prošlost», dok realnost koju doživljavate kao petu dimenziju, postaje vaša «sadašnjost». Nema «budu?nosti», jer kad vaša svjesnost u?e u petu dimenziju, postoji samo SADA.

Nadalje, vaša energija izlazi iz svjetovnih akcija fizi?kog svijeta, i osje?ate se energizirani kad ste uklju?eni u akcije s ljudima ili mjestima koji rezoniraju sa svjesnoš?u pete dimenzije. To što se stvarno doga?a je da osje?ate, želite, namjeravate integrirati to u svakodnevni život. U stvari integracija se doga?a svakome tko može prihvatiti ovu frekvenciju svjetla.

Zaista, to što proživljavate je frekvencija svjetla koja je uvijek bila iznad vaše percepcije. Me?utim, sada Gaja otpušta okove stare tame, Njezini ljudi zajedno sa biljkama, insektima, životinjama, elementima i Elementalima sudjeluju u putovanju u petu dimenziju. Vi koji ste otvorili vaše umove procesu bu?enja, po?injete apsorbirati višu frekvenciju svjetla. U stvari, svjetlo nije «više frekvencije» jer je ono multidimenzionano. Zbog toga, ono sadrži sve frekvencije uklju?uju?i i kvantnu, nultu frekvenciju.

?ovje?anstvo je suo?eno sa petom dimenzijom i iznad, kao i sa nultom. Vi ste suo?eni jer su ove energije nove vašim fizi?kim osjetilima. Proširena percepcija vaše Multidimenzionane Duše/SEBSTVA može lako opaziti kozmi?ke vrtložne valove koji dolaze iz Crne Rupe u centru Mlije?ne staze i iz sada otvorenog portala Galakti?kog centra. Drugim rije?ima, ovi valovi su jedinstven doživljaj za vaš ego/sebstvo koji se bori da primi, prevede i integrira ove frekvencije svjetla/informacije, ?ak i kad mu vaša Duša/SEBSTVO da zeleno svjetlo.

Razlog ove borbe izme?u vašeg sebstva i vašeg SEBSTVA je to što je vašem egu namijenjena uloga da štiti vaše zemaljsko vozilo. Ovi valovi vrtložne energije, uklju?uju stare kodove vaše Junk DNA, koji su bili isklju?eni još od pada Atlantide, i isklju?uju odre?ene kodove u ljudskom genomu DNA. Preko 12000 godina, vaše zemaljsko vozilo je bilo ograni?eno na 3% vaše DNA i nije imalo pristup ovim «novim» genetskim informacijama. Zbog toga ih vaše zemaljsko vozilo ne može prepoznati, percipira ih kao uljeza i pokušava napasti.

Zbog ove borbe, vi imate rat protiv tijela u vašem zemaljskom vozilu, koji stvara veliku iscrpljenost. Sre?om kad se vašpa svjesnost proširi na petu dimenziju, vi ste toliko smeteni osje?ajem bezuvjetne ljubavi, zahvalnosti, mira i tišine, da lako možete zanemariti konflikt u vašem zemaljskom vozilu. Normalno, netko bi u ovo vrijeme mogao zapo?eti svoj proces uzašaš?a. U stvari, mnogi ?lanovi Planetarnog tima uzašaš?a, imali su iskustvo uzašaš?a u jednoj ili više svojih paralelnih realnosti.

Me?utim, u ovim drugim realnostima, vi ste «umrli» i napustili svoje fizi?ko tijelo kako biste se vinuli u vaš pravi Dom u više dimenzije. U vašoj sadašnjoj realnosti, vi ste pristali ostati na zemlji u vašem zemaljskom vozilu da prisustvujete planetarnom uzašaš?u. Zbog toga, vaša svjesnost je jedno, a vaše tijelo je drugo. Svjesnim zatvaranjem ovog procjepa vi pomažete planetarno uzašaš?e. Vaša svjesnost formira most svjetla koji povezuje ova dva svijeta. Sada vas ovaj most poziva da prije?ete.

PROMJENA PRIMARNE SVJESNOSTI

U po?etku, proces prelaska mosta vas ?ini praznim i iscrpljenim, me?utim, kako po?injete postavljati svoju primarnu svjesnost, vaš osje?aj sebstva i glavnog kontrolnog centra, u petu dimenziju radije nego u tre?u, po?injete dobivati pregled. Budu?i da se trodimenzionanla realnost kre?e u vašu prošlost, a vaša peterodimenzionanla realnost u vašu sadašnjost, vaša «primarna svjesnost» postaje petodimenzionalna.

Vaša primarna svjesnost je i to što percipirate kao vašu «sadašnjost». Zbog toga, Gaja i njezini zemljani postepeno mijenjaju svoju primarnu svjesnost sa trodimenzionane Zemlje na petodimenzionanu Zemlju. Ovaj proces je sli?an onome kad dobijete novu ku?u, ali još živite u staroj neko vrijeme. Na ovaj na?in. Vi ?ete polako i sigurno personalizirati svoj novi dom – Svjetlosno tijelo – dok još živite u starom domu – zemaljskom vozilu.

Dok imate dva doma, tijela, realnosti, možete postepeno premjestiti svoju primarnu svjesnost iz vašeg starog doma/tijela u novi. Me?utim, ova dva doma/realnosti su sasvim razli?iti i tebat ?e vam «vrijeme» da napravite ovaj pomak. S druge strane , kad se preselite u novi dom, vrijeme više ne?e postojati. Zbog toga, vaša trodimenzionalna svjesnost postaje vrlo zbunjena. Ona se vezala na koncepte vremena i prostora. Zbog ovog ograni?enja, kad se vaša primarna svjesnost «vrati» iz NE-vremena i Ne-prostora, vaš biološki kompjuter/mozak ne može preraditi ova iskustva.

Vaš ego/sebstvo percipira ovu vje?no neispitanu realnost kao mogu?u povredu ili ?ak «smrt» i pokušava vas zaustaviti na vašem povratku u realnost pete dimenzije. Zbog toga možete osje?ati pove?ani strah kojeg treba otpuštati ponovo i ponovo. Vi ne razumijete zašto imate ovaj strah, kad ste ve? toliko toga otpustili, Zbog toga shvatite da je vaš ego/sebstvo jako prestrašen stalnim dotokom vrtložnih valova koji su mu strani i boji se gubitka svog zemaljskog vozila.

Najbolji na?in da se nosite sa ovom situacijom je da pri?ate vašem egu/sebstvu o predostima vaše Duše/SEBSTVA. Recite svome egu/sebstvu da ne?e biti gubitka, samo velika transformacija tijela baziranog na ugljiku u tijelo bazirano na svjetlu. Pokažite svom egu/sebstvu da vaše svjetlosno tijelo ve? postoji unutar vašeg zemaljskog vozila, i proširite vaše ego-obaveze da briga i održavanje vašeg zemaljskog vozila uklju?e brigu i održavanje vašeg unutarnjeg svjetlosnog tijela. Okružite svoj ego i zemaljsko vozilo ?udotvornom bezuvjetnom ljubavlju, zahvalnoš?u, mirom i tišinom koju vi –Duša/SEBSTVO- doživite svaki put kad prigrlite petodimenzionanu realnost.

OTVARANJE PORTALA

Rast vašeg Kundalinija i otvaranje vašeg Tre?eg oka je aktiviralo vašu pinealnu žljezdu. Vaša pinealna žlijezda je hiper- dimenzionanlni zvjezdani ulaz ugra?en u ljudsku psihologiju. Postoje si?ušne molekule unutar teku?ine pinealne žlijezde nazvane mikroklasteri. Ovi mikroklasteri formiraju geometrijske oblike koji stvaraju rezonantni pristupnik ili zvjezdana vrata. Kad «se zapale» aktiviranjem Kundalinija, zvjezdani ulaz pinealne žlijezde je dostupan. Aktivacija Kundalinija je ?iš?enje, balansiranje i sjedinjenje svih vaših ?akri, tako da se latentna snaga Kundalinija može popeti iz Korjenske ?akre, do Krunske ?akre, do otvorenog Tre?eg oka.Ovo otvaranje se ?esto doživljava kao žmarci, zujanje ili pritisak u glavi ili ?elu. Aktiviranje Kundalinija i otvaranje Tre?eg oka donosi na površinu nove moždane valove i omogu?uje da se napredna stanja svijesti integriraju u vašu dnevnu svjesnost. Jedan od ovih Gama moždanih valova (40 cps), koji služi kao harmoniziraju?a frekvencija kroz koju promatranje veli?ine, boje, teksture, funkcije itd bilo kojeg objekta, i koja je spremljena, percipirana i procesirana od razli?itih dijelova Gama moždanih valova, smatrana je da potpomaže moždanu funkciju koja stvara holografsku sintezu od podataka spremljenih u razli?ite dijelove mozga i spaja ih zajedno u višu perspektivu. Ta viša perspektiva olakšava aktivaciju proširene percepcije peto dimenzionalne svjesnosti.

Postoje još jako visoke frekvencije iznad Game, koje se nazivaju Hiper Gama moždani valovi (100 cps) i Lambda moždani valovi (200 cps). Obrnuto, postoje i izuzetno niski Epsilon moždani valovi (0,5 cps), za koje se smatra da ih postižu jogiji kad postignu potpunu kontrolu nad svojim biološkim funkcijama.

Sve ove tri vrste novo otkrivenih moždanih valova (Hiper Gama, Lambda i Epsilon) pripadaju višim stanjima SEBSTVA – budnosti koja omogu?ava svjesni pristup višim nivoima informacija i uvida, psihi?kih sposobnosti i izvan-tjelesnih iskustava. Theta ( moždani valov Šamana) i Gama moždani valovi djeluju zajedno sa ovim novim obrascima moždanih valova da pomognu mozgu u kombiniranju informacija u uskla?ene slike, misli i sje?anja.

Hiper Gama, Lambda i Epsilon frekvencije su povezane zajedno u krug. Hiper Gama i Lambda moždani valovi su tako brzi da izgledaju kao da su usa?eni u izuzetno spore Epsilon moždane valove. Istovremeno, izuzetno spori Epsilon moždani valovi su tako spori da izgleda kao da jašu na vrhu jako brzih Hiper Gama i Lambda valova. Na isti na?in, naša proširena , psihi?ka osjetila su ugnježdena, i slojevito ugra?ena u naša trodimenzionana fizi?ka osjetila. Kako ovi novi moždani valovi izlaze na vidjelo, naša unutrašnja persepcija može biti svjesno opažena dok smo u našoj svjetovnoj svjesnosti.

Važno je zapamtiti da su realnosti viših dimenzija oduvijek postojale, ali u trenutku kad ste ih zaboravili, vi ste ih prestali percipirati i isklju?ili ste ih iz vaše mogu?e realnosti. Me?utim, ovaj potencijal ostaje latentan unutar vašeg kompjutera/mozga.

Sre?om, što više vaša primarna svjesnost postaje petero dimenzionana, to više aktivirate ove izuzetno visoke i niske moždane valove, i ponovo dobivate pristup vašim uro?enim višim moždanim funkcijama. Ovi viši moždani valovi ?e vam omogu?iti da lakše zatvorite «percipirani» procjep izme?u «dviju realnosti».

ZATVARANJE PROCJEPA

Mi vas potpuno podržavamo u zatvaranju «percipiranog» procjepa izme?u vaše uzemljene realnosti i vaše multidimenzionane realnosti, jer je to suština uzašaš?a i postajanja Uzašlog Majstora. Naravno, sa naše perspektive nema procjepa. Kako može postojati procjep kad nema ni vremena ni prostora da ga izmjere? Zbog toga, otpuštanje iluzije procjepa izme?u jedne i druge dimenzije, jedne i druge osobe, jednog i drugog vremena.. itd je izazov koji tjera vaš polarizirani kompjuter/mozak u pravo stanje jedinstva.

Mi znamo da možete osjetiti više dimenzije iznad vašeg praga percepcije, kao što možete osjetiti kišu prije nego što padne ili svjetlo prije nego svane. Tajna zatvaranja procjepa je u stvari unutar zemaljskog vozila koje ste optužili za odvajanje od viših realnosti. Sada usmjerite svoju svjesnost duboko unutar vašeg zemaljskog vozila i unutar vašeg srca.

Vidite svoju krv kako kola i slušajte srce kako ju pumpa kroz tijelo. Osjetite kako dah donosi novi kisik u vaša plu?a i dijeli ga sa vašom krvlju. Vizualizirajtee kako je taj kisik nošen na valovima multidimenzionanog svjetla i bezuvjetne ljubavi.

Sada u?ite u Više Srce i pogledajte svoju ATMU, vaš Trostruki plamen života kako gori ispred vas. U?ite u centar tog plamena i gledajte ga ispred, iza i oko vas. Kao što dim izlazi iz fizi?kog plamena, vaša svjesnost izlazi iz Trostrukog plamena i u vaše Tre?e oko.

Iz unutrašpnjosti Tre?eg oka, pogledajte kao su tro/?etvero i petero dimenzionane realnosti u stvari JEDNO, me?usobno utje?u jedna na drugu i miješaju se.

Pogledajte desno i vidite veli?anstveno Svjetle?e Bi?e koje se smije kao odgovor na vašu spoznaju. Sada pogledajte iznad sebe kroz portal izme?u vašeg Tre?eg oka i Krune.

Ovaj portal je u centru vašeg prednjeg dijela glave, na rubu kose, izme?u Tre?eg oka i Krune. U po?etku portal izgleda poput ogledala sa vodom koja se na njemu mreška, prolaz, koji on stvarno jest. Ovaj Portal je jedan od mnogih dijelova na vašem zemaljskom vozilu koji vam pruža mogu?nost da zatvorite procjep izme?u svijeta iluzije i multidimenzionalnih svjetova s druge strane zastora.

Sada, sa snagom bezuvjetne ljubavi koja se emitira iz ATME, nježno orpušite veo sa Portala da vidite kako je prolaz otvoren i dobrodošlicom do?ekuje vaš ulaz. Vi ne?ete napustiti svoje tijelo, jer nema odlaska ni dolaska kad rezonirate iznad vremena i prostora. Da biste ušli u ovaj portal morate otpustiti svoje vezanosti na fizi?ka ograni?enja i znati da ste vi uvijek i svagdje.

Struje vašeg daha potpuno mi?e veo odvojenosti sa strane, Portal je otkriven u svoj svojoj veli?anstvenosti. Kružni oblik morfema vas podsje?a da je ovaj Portal živo Bi?e. U stvari, on je element naše životnosti, ipak nezavisan od nas jer nije ograni?en samo na nas. Ovaj Portal je za svaku osobu, životinju, biljku i bi?e tijela Gaje. To što doživljavate je VAŠ ulazak u ovaj neograni?eni Kozmi?ki portal.

Veo iluzije ja sada potpuno maknut, jer ste vi u stanju vjerovati da zaslužujete ulaz kroz ovaj prolaz. To što je izgledalo kao voda koja se mreška na ogledalu, sad se pokazalo kao velika kugla ispunjena teku?im svjetlom.

Teku?e svjetlo po?inje polako izlazizti iz Portala u vaše zemaljsko vozilo. Kako teku?e svjetlo prožima vašu fizi?ku formu, vi postajete Portal, vi postajete teku?e svjetlo, a vaša svjesnost i osje?aj sebstva se širi kroz Portal dok vaše zemaljsko vozilo ostaje u svjetovnoj realnosti.

Iluzija odvojenopsti izme?u fizi?kog i svjesnosti je otpuštena, vi ste oslobo?eni granica vaše prethodne egzistencije. Vi znate da ?ete se kona?no vratiti osje?aju sebstva vašeg svjetovnog života – iako ga nikada niste napustili.
Vi znate da kad se «vratite» izgledat ?e kao da ste zaboravili ovo iskustvo, i postati, još jednom ponovo, zapetljani u izazove trodimenzionanog života.

Ali da li je to još «samo» trodimenzionalno? Što je s vašim tijelom od teku?eg svjetla koje beskona?no te?e, pleše, miješa se i spaja sa Svim što jest? Ho?ete li zaboraviti ovo iskustvo? Ho?ete li biti samo fizi?ki? Ne, ne možete se vratiti u iluziju jednom kad je istina otkrivena. Vi možete privremeno zaboraviti istinu, ali iluzija je razotkrivena. Tajna je otkrivena i istina je zauvijek živa u vašem Bi?u šap?u?i vašoj pospanoj budnosti, «Ja sam jedno. Ja sam Bi?e od teku?eg svjetla.»

Zatim, kad vi ?ujete taj šapat, vi ?ete vidjeti svjetlo, osjetiti bezuvjetnu ljubav koja se upija u svaku stanicu i atom i vi ?ete se sjetiti! Vi ?ete se sjetiti vašeg SEBSTVA, sjetit ?ete se Portala. Vi ne idete kroz Portal jer «kroz» zna?i da dio vas napušta mjesto gdje ste bili da bude tamo kamo idete. Ali ako slušate šapat svjetla koji kaže, «Vi ne odlazite, niti dolazite, jer vi ste svuda. Nema vremena, nema prostora, postoji samo OVDJE i SADA.

Vi ste OVDJE SADA jer je udaljenost izme?u Svjetla i Svjetla nula. Vi ste fizi?ko/materija u me?udjelovanju i miješanju sa duhom/svjetlom. Teku?e stanje svjetla ukazuje na to da je Tok Svjetla na nultoj udaljenosti od cijelokupnog svjetla. Zbog toga se vaša trodimnzionalna materija/svjetlo miješa sa vašim Svjetlom/SEBSTVOM koje je na nultoj to?ki CJELOKUPNOG svjetla. Ovo svjetlo te?e kao teku?ina kroz ulaz Portala da se spoji sa svjetlom vašeg trodimenzionanog sebstva.

Vaše trodimenzionano sebstvo se miješa i te?e sa vašim svjetlom, vaše svjetlo se miješa i te?e sa CJELOKUPNIM svjetlom, Tako se, Svjetlo vašeg petodimenzionanog SEBSTVA miješa i te?e sa trodimenzionanim sebstvom.

Vi ne odlazite da biste postali petodimenzionani, niti odlazite da biste postali/vratili se vašem trodimenzionanom sebstvu. Vaše svjetlo sadrži tre?u i petu dimenziju kao JEDNO. Jednom kad spojite vašu svjesnost sa Svjetlom, vi ste nulta to?ka forme svjetla vašeg petodimenzionanog SEBSTVA koje se miješa i JEDNO je sa vašim trodimenzionanim sebstvom. Samo iluzija vas odvaja od vašeg SEBSTVA, jer je tro i petero dimenzionano svjetlo neprekidno.

Dok održavate vezu s vašim zemaljskim vozilom koje je namjenjeno da se podudara sa sporo rastu?om rezonancom Gajine Zemlje, vi možete proširiti svoju svjesnost kroz Portal da se spojite sa petodimenzionanom realnoš?u. Osjetite povezanost u vašem Višem Srcu, koje služi kao uzemljiju?a to?ka, u vašem otvorenom Tre?em oku, koje služi kao kontrolni toranj, za sva vaša multidimenzionana putovanja.

Pomo?u spajanja sa petodimenzionanom realnoš?u, možete lakše otpustiti stare vezanosti na dramu i ograni?enja trodimenzionanog života i proširiti vaše uvjerenje da možete živjeti u miru i tišini. Kroz mir i tišinu istine i ljubavi, «procjep» se po?inje ispunjavati Znanjem o Jedinstvu sa cijelim životom.

Bivanjem vašeg SEBSTVA sa primarnom svjesnoš?u u vašem Multidimenzionanom SEBSTVU, vi možete svjesno doživjert vaše obje realnosti koje se stapaju. Budu?i da vaše uro?eno Božansko Dijete nikad nije izgubilo svjesnost o svom Multidimenzionanom SEBSTVU, ono je ulaz u spajanje vaše mašte i logike. Ad probudite ovo Dijete i dopustite mu da se igra sa ovom ?udovišnom petodimenzionanom percepcijom, nema kraja realnosti koju možete kreirati.
Vi možete šetati šumama i vidjeti Duhove prirode iznad vas. Vi možete imati ?ajanku usred struje i plivati kroz vodeni kavez sa nježnim vodenim kravama. Vi možete ugasiti Svjetlo i vidjeti Portal izme?u vode i neba. Boje vaše proširene realnosti ?e otvoriti vaše srce i iscjeliti stare rane usamljenosti i tuge. Vi možete lebdjeti kroz ove boje u vašem tijelu od svjetla i potpuno se spojiti sa svakim trenutkom svog iskustva. Sjetite se nevinosti vašeg djetinjstva, bez obzira kako je brzo prošlo, kako biste ponovo zadobili sposobnost da ZNATE da JE ono što zamislite stvarno. Mašta je petodimenzionana misao, Kako biste potpuno prihvatili petu dimenziju u kojoj ve? postojite, vjerojte vašoj mašti. Vjerujte svome SEBSTVU. Imajte povjerenja u vašu proširenu percepciju i dopustite svom unutrašnjem glasu da bude glasniji od straha i sumnje.

U stvari, mi, Arkturijanci vas molimo da sada za trenutak stavite sboje «nao?ale od mašte» i pogledate okolo po sobi u kojoj sjedite. Upravo kao što biste stavili 3D nao?ale da gledate film kad u?ete u kino, stavite vaš zamišljeni filter da omogu?ite petoj dimenziji da u?e u vašu sobu. Pogledajte na desno… Koji vid petodimenzionane realnosti vaša mašta opaža? OSJETITE slobodu i radost ove percepcije. Dopustite svom unutarnjem djetetu da potpuno istraži ovu avanturu. Pogledajte na lijevo… Dopustite petodimenzionanoj misli koja je prvobitno bila izvan vaše koncepcije da u?e u vašu svjesnost. Prihvatite ovu misao u srce i stavite ju ispred vašeg uma. Okrenite se i pogledajte sve aspekte trodimenzionane realnosti koje ste spremni otpustiti. Zahvalite se za lekcije koje ste nau?ili i blagoslovite ove aspekte sa zbogom. Sada, usmjerite vašuprimarnu pažnju na petodimenzionanu realnost koju SADA po?injete živjeti. Pogledajte Put ispred vas…Kako izgleda Put? Kamo vodi? Pogledajte sebe kako hrabro idete tim Putem ispunjeni mirom, tišinom, povjerenjem i bezuvjetnom ljubavlju.

Sada dopustite vašoj sobi da postepeno prije?e u rezonancu pete dimenzije. Pogledajte okolo, što se je promijenilo, a što je ostalo isto? Kako ste se vi promijenili i kako ste ostali isti? Dok idete kroz dan, usmjerite vašu pažnju na one djelove vašeg sebstva i vašeg života koji su ve? petodimenzionani. Toloko dugo, koliko se možete sjetiti, pogledajte svoj život kroz percepciju Multidimenzionanog SEBSTVA. Na taj na?in ?ete svjesno doživjeti miješanje tro i petero dimenzionanih realnosti. Da biste BILI peterodimenzionani, sjetite se prvo pove?ati svoju svjesnost – da biste se otvorili novim uvjerenjima – da biste prilagodili o?ekivanja – i zapovijedili svojoj percepciji. Zatim je ona realnost koju opažate, realnost koju živite. Vi morate «opaziti promjenu» da biste «BILI promjena koju želite kreirati».

Mi, Arkturijanci vas blagoslivljamo za vaš izvanredni doprinos uzašaš?u Zemlje, Solarnog sustava i cijele Mlije?ne staze. VI ste Svjetlo svijeta. Vi ste Multidimenzionano svjetlo cjelokupne realnosti.
Arkturijanci

dio


BITI PETODIMENZIONALAN MEDITACIJA –Click

ARKTURIJANSKI KORIDOR

PONOVO PISANJE NAŠEG HOLOGRAMA

Dobrodošli natrag na ulaz u šestu dimenziju našeg Arkturijanskog Koridora. Iz ove frekvencije/izraza našeg Koridora, vi možete ponovu u?i u šestu dimenziju da biste prepravili holografsku projekciju vaše sadašnje trodimenzionane realnosti. ?uli ste za «teoriju» da je vaš trodimenzionani svijet u stvari holografska projekcija.

Istina je mnogo više od toga, Ali je «holografska projekcija» stvarno dobra metafora za tro/?etverodimenzionani život. Sa naše perspektive od osme do desete dimenzije, koje teku i miješaju se kao JEDNO, mi percipiramo ?etvrtu dimenziju kao «auru» vaše trodimenzionane realnosti. Zbog toga kad govorimo o tre?oj dimenziji, mi uklju?ujemo ?etvrtu kao eteri?nu emanaciju fizi?kog svijeta. Ova ?etverodimenzionana eteri?na realnost povezuje vas sa višim svjetovima pete dimenzije i iznad.

OTVARANJE ZVJEZDANOG PROLAZA PINEALNE ŽLIJEZDE

Proces rasta Kundalinija i otvaranja Tre?eg oka aktivira vašu pinealnu žlijezdu, koja je hiper-dimenzionani zvjezdani ulaz izgra?en u vašoj ljudskoj psihologiji. Aktivacija Kundalinija je rezultat balansiranja svih vaših ?akri i pove?anja ženske snage Božice Shakti iz vaše Korjenske ?akre u Božansko Jedinstvo sa muškom snagom Boga Shive u Krunskoj ?akri. Ovo sjedinjenje i uravnoteženje muških i ženskih energija, poznato kao Misti?no vjen?anje, otvara vaše Tre?e oko i potpuno aktivira vaš «pinealni zvjezdani prolaz». Sa otvaranjem vašeg pinealnog prolaza, vi možete prihvatiti multidimenzionane, vrtložne valove direktno u vašu dnevnu svjesnost i zemaljsko vozilo.
Nadalje, razli?iti DNA sa uklju?uje i isklju?uje sa razli?itim frekvencijama svjetla.Trodimenzionani spektar svjetla pali 2-3% vašeg ljudskog genoma DNA, koji pokre?e vaš Trodimenzionanlni operativni sustav. Ovaj Operativni sustav se bazira na iluziji odvojenosti i ograni?enja koji proizlaci iz jako polarizirane realnosti. Ovaj sustav može prihvatiti, integrirati i koristiti samo svjetlo koje je ograni?eno na mali spektar fizi?ke realnosti. Od pada Atlantide, posebno u zadnjih dvije tisu?e godina Ere riba, višedimenzionano svjetlo je bilo izgubljeno za ve?inu ?ovje?anstva. Me?utim, sada vi ulazite u Zlatno doba vodenjaka i Gaja ulazi u vrtložne valove koji se emitiraju iz Galakti?kog centra. Ovi vrtložni valovi isklju?uju vaših 3% ljudskog genoma DNA i uklju?uju 97% «Junk DNA» jer oni ulaze kroz male vrtložne valove vaše Junk DNA. Zatim, multidimenzionano svjetlo polako preuzima prednost nad fizi?kim spektrom svjetla i Trodimenzionani operativni sustav vaše 3% DNA se po?inje gasiti. Ovo je razlog što mnogi od vas imaju stano smanjenje interesa za trodimenzionanu realnost i snažno pove?anje interesa za multidimenzionanost pete dimenzije i iznad. Sre?om, za vrijeme vaše tranzicije, Oba operativna sustava ?e biti u funkciji, omogu?avaju?i vam da istovremeno živite u obje realnosti.

MISTI?NI BRAK

Prije vašeg Mist?nog braka vaših unutrašnjih ženskih i muških energija i otvaranja vašeg Tre?eg oka, vaše zemaljsko vozilo može percipirati, integrirati i koristiti ograni?eni spektar svjetla tre?e dimenzije. Vaša Prva Korjenska ?akra prihva?a i reflektira spektar crvenog svjetla koje vas povezuje sa Zemljom. Kako vaš Kundalini raste, ovo crveno svjetlo se spaja sa naran?astim svjetlom Druge Pup?ane ?akre, integriraju?i frekvencije crvenog i naran?astog svjetla. Zatim kako naš Kundalini napreduje u Tre?u Plexus solaris ?akru da spoji crvenu i naran?astu sa žutom frekvencijom svjetla. Pomo?u vaše Sr?ane ?akre, vi vaše Niže ?akre povezujete sa vašim «Višim ?akrama». Svjetlo prve ?etiri ?akre zatim ulazi u Petu Grlenu ?akru da se izmješa sa plavom frekvencijom trodimenzionanog svjetlosnog spektra. Vaš Kundalini zatim ulazi u Šestu, ?eonu ?akru da bi sjedinio crvenu kroz plavu ekpresiju svjetla sa indigo frekvencijom ove ?akre. Sedma, Krunska ?akra rezonira sa ljubi?astim svjetlom, koje je najviša frekvencija trodimenzionanog svjetlosnog spektra. Ovo ljubi?asto svjetlo služi kao most za povezivanje sa bijelim svjetlom, jedinstvom svih boja svjetla, u vašem zemaljskom vozilu. Sa Božicom Shakti koja ?eka svog mladoženju u Šestoj, ?eonoj ?akri, Bog Shiva u Sedmoj, Krunskoj ?akri poziva na otvaranje Zvjezdanog prolaza Pinealne žljezde da prihvati multidimenzionano svjetlo sa višeg plana kroz kvantnu frekvenciju realnosti. Multidimenzionano svjetlo ulazi u vašu Krunu kao mladoženja (muški, Bog Shiva), ulazi u Kapelu da sa?eka svoju mladu (žensku, Božicu Shakti).

Mladoženja zatim silazi dolje (kroz pinealnu žlijezdu Krunske ?akre) da se spoji s mladom pred oltarom (tre?a ventrikula mozga) da u?u u svoj Misti?ni brak. Sa ovim vjen?anjem, sedam oktava fizi?kog spektra svjetla (mladenki Božice Shakti) se ujedinjuje sa multidimenzionanim svjetlom JEDNOG da spoji Duh JEDNOG sa Maerijom vašeg zemaljskog vozila, kao i sa zemaljskim vozilom Gaje. Ovaj Misti?ni brak vaših unutarnjih muških i ženskih energija otvara vaše Tre?e oko i Više srce, koji su latentno postojali unutar vašeg zemaljskog vozila od vašeg ro?enja. Ovo otvaranje vam omogu?uje da po?nete postepeno razotkrivati iluzije trodimenzionane realnosti. Sa otvaranjem vašeg tre?eg oka i Višeg srca, novi moždani valovi se uklju?uju u vašem mozgu/kompjuteru koji mogu pristupiti i koristiti vaš Multidimenzionani operativni sustav. Nadalje, zbog vašeg Misti?nog braka, sada možete prihvatiti i integrirati multidimenzionano svjetlo, koje po?inje uklju?ivati vašu Junk DNA u koju je Operativni sustav bio spremljen.

MOŽDANI VALOVI I OPERATIVNI SUSTAVI

Kako vaš Operativni sustav dolazi na površinu vašeg kompjutera mozga, novi moždani valovi su ti koji vam omogu?uju svjesno razumijevanje i korištenje multidimenzionanog svjetla koje se nevidljivo vrtloži u i kroz tre?u dimenziju. Jedni od ovih prihvatljivih moždanih valova, Gama valovi (40 cps), su povezani sa moždanom funkcijom koja stvara holografsku sintezu od podataka pohranjenim u raznim dijelovima mozga, da ih spoji zajedno u višu perspektivu. Ova viša perspektiva vam omogu?ava svjesno percipiranje pete dimenzije i iznad, dok još nosite zemaljsko vozilo. Ektremno visoki Hiper gama (100 cps) i Lambda (200 cps) valovi i ekstemno niski Epsilon valovi (0,5 cps) su povezani sa višim stanjima SEBE-svjesnosti. Ova svjesnost obuhva?a pristup višim nivoima informacija kroz uvid, psihi?ke sposobnosti i izvan-tjelesna iskustva da pomognu mozgu u holografskom pakiranju informacija u odgovaraju?e slike, misli i sje?anja.

Hiper gama, Lambda i epsilon frekvencije su povezane zajedno u kružnom odnosu. Hiper gama i Lambda moždani valovi su tako brzi da izgledaju kao da su smješteni u jako sporim Epsilon moždanim valovima. Istovremeno, jako spori Epsilon valovi su tako spori da izgledaju kao da jašu na vrhu jako brzih Hiper gama i Lambda valova. Na isti na?in, vaša multidimenzionana osjetila su ugnjež?ena i slojevito smještena na vaša trodimenzionalna (pet) osjetila. Ovi moždani valovi vam omogu?avaju da koristite vašu proširenu percepciju dok ste još u svjetovnoj svjesnosti.

Realnosti viših dimenzija su oduvijek postojale, ali su bile iznad percepcije vašeg Trodimenzionanog operativnog sustava, jer proširena stanja svijesti vašeg Multidimenzionanaog operativnog sustava nisu još bile «online». Zbog toga su ove realnosti bile zaboravljene. Sre?om, vaš potencijal da percipirate ove dimenzije je ostao latentan unutar vašeg biološkog kompjutera mozga, ?ekaju?i aktivaciju vašeg Multidimenzionanog operativnog sustava.

U po?rtku, oboje, i Trodimenzionani operativni sustav i Multidimenzionani operativni sustav ?e biti «online». Kona?no, Multidimenzionani operativni sustav ?e biti glavni sustav, što zna?i da ?e vaša primarna realnost/svjesnost biti petodimenzionana i iznad. Ipak, vi ?ete još biti svjesni tre?e i ?etvrte dimenzije. Ovaj proces je ve? po?eo za one od vas koji ste u našem Koridoru, iako ne morate toga biti potpuno svjesni u vašim svjetovnim stanjima svjesnosti. Iz šeste dimenzije, vi ?ete mo?i ?itati holografsku projekciju vaše sadašnje realnosti kako biste pomogli u ažuriranju vašeg kompjutera/mozga na Multidimenzionani operativni sustav.

KREIRANJE HOLOGRAMA

Porast vašeg Kundalinija, Misti?ni brak, aktiviranje vašeg Pinealnog zvjezdanog ulaza, proširena svjesnost, prepoznavanje i integracija vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA, širi vašu svjesnost dovoljno da obuhvati šestu dimenziju. To je forma šeste dimenzije da možete napisati, ili urediti vaš holografski program za vaše trodimenzionano uzemljeno sebstvo ili sebstva. Da biste bolje razumjeli to što govorimo, dozvolite da skrenemo s našeg putovanja da vam objasnimo kako je holografska projekcija kreirana.
Prvo se jedan laserski mlaz podijeli u dva odvojena laserska mlaza
Prvi mlaz se odbija od objekta ?ija slika treba biti zabilježena
Drugi mlaz je zabilježen na ogledalu i omogu?uje sudar sa reflektiranim svjetlom prvog mlaza.
ZATIM je me?usobno djelovanje dvaju mlazeva zabilježeno na film pod nazivom holografska plo?a ili matrica.
OBRAZAC koji je zabilježen na plo?i izgleda poput kaoti?nih vrtloga i koncentri?nih krugova dok se drugi laserski mlaz koristi za osvjetljavanje filma. Tada se hologram originalnog objekta pojavljuje.

Drugim rije?ima:
Svjetlo vaše Duše/SEBSTVA kopira jedan dio svog svjetla iz jedinstva JEDNOGA da postanu dva šestodimenzionana mlaza svjetla.
Ovaj PRVI dio šestodimenzionanog svjetle?eg mlaza se odbija od objekta, misaone forme vašeg Multidimenzionane Duše/SEBSTVA, ?ija slika treba biti zabilježena.
DRUGI mlaz šestodimenzionanog svjetla je zabilježen na ogledalo i omogu?ava sudar sa odrazom svjetla koje se odbilo od «objekta» ( vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA)
Zatim me?udjelovanje dvaju mlazeva (interferencija svjetlosnih valova) se bilježi na film pod nazivom holografska plo?a (matrica trodimenzionane Zemlje).
Obrazac koji je zabilježen na plo?u Izgleda poput kaoti?nih vrtloga i koncentri?nih krugova dok se drugi laserski mlaz koristi da osvjetli film.
Ovaj «drugi» mlaz je namjera vašg petodimenzionanog SEBSTVA da promatra vaš fizi?ki ego/sebstvo.
Zatim se holografska projekcija vašeg originalnog šestodimenzionalnog SEBSTVA pojavljuje na Holografskoj filmskoj plo?i kao fizi?ka realnost.

Da napravimo kratak pregled, da bi vaše multidimenzionano SEBSTVO rezoniralo s JEDNIM da promatra svoj odraz u trodimenzionanom obliku, ono je moralo podijeliti svoje svjetlo na «promatra?a» i «onoga koji promatra». Zbog toga je vaše Multidimenzionalno SEBSTVO trebalo kreirati Božanski Ideal za formo koju je željelo promatrati u njezinoj holografskoj projekciji života u nižim dimenzijama. Zato je vaše SEBSTVO kreiralo misao-formu ljudskog tijela, objekt od kojeg se prvi mlaz svjetla reflektira. Zatim je, drugi mlaz svjetla prožet bezuvjetnom ljubavlju i multidimenzionanom svjesnoš?u tako da jednom kad se odrazi od ogledala i spoji sa prvim mlazom (ljudskim tijelom) na holografskoj plo?i, ?isto?a multidimenzionalnog svjetla i bezuvjetne ljubavi bi bila zadržana.

Zatim projekcije svjetla su trebale biti sjedinjene na holografskoj plo?i (planeti Zemlji) da se manifestiraju kao ?lanovi te fizi?ke realnosti. Na ovoj to?ki, vaša Multidimenzionana Duša/SEBSTVO treba biti treba promatrati vas tako da bi vrtložni krugovi energije mogli postati forma. Na ovaj na?in, vaša forma je održana, a iluzija vaše fizi?ke realnosti je o?uvana.

KIDANJE LANCA ILUZIJE

Kad ste bili mala djeca, ve?ina vas je još mogla vidjeti svijet iz stanja svjesnosti, uvjerenja, o?ekivanja i perspektive vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA. Drgim rije?ima, vi ste vjerovali da imate potpunu kontrolu kreacije vaše realnosti. Vi ste imali ovo uvjerenje, o?ekivanje i percepciju jer je vaš Multidimenzionani operativni sustav još bio potpuno aktiviran. Na nesre?u, bilo je jako teško održatiprošireno stanje svjesnosti koja je aktivirala ovaj Operativni sustav dok ste inkarnirani u trodimenzionanoj formi.

S vremenom se vaša svjesnost suzila, vaš Multidimenzionani operativni sustav je isklju?en, a vaš Tro-dimenzionani operativni sustav je preuzeo vodstvo nad vašim uvjerenjima, o?ekivanjima i percepcijom realnosti.Zatim ste prihvatili kolektivno uvjerenje da ste odvojeno bi?e koje živi u gustom, fizi?kom svijetu i o?ekivali poteško?e i ograni?enja. Zbog toga ste to i percipirali. Vaš djetinji svijet magije i mašte vas još okružuje ali je on izvan ograni?enja trodimenzionane percepcije.

Ovo ograni?enje je stvorilo snašan unutarnji zov «i?i Ku?i», ali ste uskoro zaboravili gdje je Dom. Vi ste samo znali da nešto nedostaje, i da ?ete jednog dana to na?i. Taj dan je SADA. Me?utim, da biste se vratili Ku?i vašem istinskom Multidimenzionanom SEBSTVU, morali ste na?i na?in da se povežete sa vašim SEBSTVOM dok ste još u trodimenzionanoj formi. Sre?om, nau?ili ste da ako proširite svoju svjesnost izvan granica fizi?ke realnosti, mogli biste percipirati vaše Multidimenzionano SEBSTVO iz perspektive vašeg trodimenzionanog sebstva. Da biste izvršili ovaj zadatak morali ste slomiti lanac iluzije.

Kroz vaše opažanje vašeg Multidimenzionanog Duše/SEBSTVA u JEDNOM, iz perspektive vašeg ega/sebstva u tre?oj dimenziji da ste slomili lanac iluzije da vidite svoje sebstvo (projicirano svjetlo) kao vaše SEBSTVO (svjetlo sjedinjeno s JEDNIM). Kad VI (holografska projekcija) može opaziti vašu Božansku matricu u šestoj dimenziji (vaše SEBSTVO u JEDNOME) dok još zadržavate vašu holografsku formu, trodimenzionani veo iluzije je otpušten. Vi tada možete vje?no komunicirati i vratiti se vašem SEBSTVU koje živi vje?no u jedinstvu s JEDNIM:

Na ovoj to?ki kad se potpuno sjetite zašto ste izabrali da se «ulogirate» (projicirate SEBSTVO) u trodimenzionani hologram. JEDNO ne želi ugasiti svoje mnogobrojne izraze svjetla. Naprotiv, ono želi da se u punoj svjesnosti vrate svom Multidimenzionanom BI?U dok još održavaju osje?aj individualnosti.Na ovaj na?in je stvorena «Individualnost unutar Jedinstva».

Ovaj proces održavanja vaše Osobne svjesnosti unutar JEDNOGA po?inje sa održavanjem vašeg osobnog zemaljskog vozila dok još potpuno uzemljujete vaše Multidimenzionalno SEBSTVO u vaše trodimenzionalno holografsko sebstvo. Zbog toga, vaše sjedinjenje s JEDNIM po?inje vašim sjedinjenjem s fizi?kom realnoš?u. Kroz ujedinjenje sa vašom trodimenzionalnom realnoš?u, dok promatrate i komunicirate s JEDNIM, vi u?ite mo? manifestacije u svojoj fizi?koj realnosti.

Ova mo? manifestacije se bazira na Znanju da ste VI vaše Multidimenzionalno SEBSTVO. Zatim vi, Multidimenzionalno SEBSTVO, se sjeti da vi, ego/sebstvo imate uro?enu sposobnost da promatrate mnoge vrtloge svjetla na vašoj holografskoj plo?i da stvorite svoju realnost forme. Zbog toga, kad je vaše Multidimenzionano SEBSTVO potpuno uzemljeno u vaš ego/sebstvo, vi kreirate svoju realnost jednostavnim aktom promatranja.

http://www.youtube.com/watch?v=oePY_MH3mqk&feature=player_embedded#

Gornji youtube su kreirali neki današnji probu?eni umovi. Neke od najvažnijih to?aka su naglašene dolje:

Ocean svjesnosti je izvor cjelokupne materije.

Ne postoji materija. Sve fizi?ko oko nas je rezultat frekvencije rezonance. Ako vi utje?ete na frekvenciju, struktura materije ?e se mijenjati. Ovaj samo-održavaju?i sustav je «super hologram» i sve u njemu je izraz tog holograma. Budu?i da je realnost hologram, svaka ?estica je vizija cjeline. Drugim rije?ima, cjelina je sadržana u svakoj ?estici. Mi ne možemo prona?i jednu ?esticu, jer je ona odraz SVIH ?estica. Ako promijenimo i jednu malu komponentu holograma to se odražava na cjelinu.

Suština Univerzuma je Svjesnost. Svjesnost bazirana na strahu sadrži uvjerenje da je suština Univerzuma materija. Ako je Univerzum materija, tada onaj koji u to vjeruje treba posjede i bogatstvo. Zapamtite da je sve fizi?ko frekvencija. Strah je polagano, gusto stanje vibracije. Ako zadržavamo strah, naša svjesnost se snižava i frekvencija naše realnosti je gusta i spora.

Unutar holografske realnosti, ono što vjerujete to kreirate. Realnost se stvara mišlju. Svaka misao je poput pauka, stvara mrežu unutar holografske matrice.

Matrica holograma je informacija. Kad stavite informaciju u vaš hologram, vi kreirate fraktale, beskrajne i uvijek ponavljaju?e obrasce u vašoj matrici.

Ovi fraktali mijenjaju vašu matricu. Kad sustav postaje jako destabiliziran, nasta ?e zna?ajni pomaci koji ?e se odjednom samo-organizirati na višim stanjima kompleksnosti. Na sub-atomskom, kvantnom nivou, realnost se organizira prema o?ekivanjima promatra?a.

Sve u Univerzumu je sastavljeno od sub-atomskih ?estica, koje se brzinom svjetlosti vrte oko praznog prostora.

Ove ?estice nisu materijalne prirode, one su fluktuacija energije i informacije u kozmi?koj praznini energije i informacije. Kad promijenite polje u kojem su atomi, vi mijenjate atome. Mi smo sastavljeni od atoma. Naši osje?aji mijenjaju polje naših atoma i doslovno mijenjaju našu fizi?ku realnost. Naše TIJELO je biološki kompjuter.
MI smo Svjesnost.

Naš SVIJET je malo podru?je frekvencije unutar neograni?enih podru?ja frekvencije.
ŽIVOT je holografska televizijaska postaja.
Naša svjesnost stvara kanal, frekvenciju REALNOSTI koju proživljavamo.

Mi ne možemo zamisliti da realnost postoji bez nas jer…
Akt našeg promatranja nam omogu?uje da kreiramo-dok-sudjelujemo.
Mi nikad ne možemo prona?i kraj Univerzuma ili najmanju ?esticu jer…
Gdje se god naša svjesnost proširi sa o?ekivanjem da nešto percipira, to ?e biti jer smo mi to stvorili. Mi gradimo Univerzum dok idemo!

Svjesnost je programski jezik našeghologrfskog Univerzuma. Mi smo vodi?i svjesnosti. Svjesnost dolazi kroz nas i zra?i kroz nas. Zbog toga ?ovje?anstvo ima sposobnost kreirati novu realnost. Ako isklju?imo naše mozgove i zaka?imo našu svjesnost za struju medija iluzije, mi smo na neki na?in izmanipulirani tako da kreacija naše realnosti nije naša – nego realnost nekog drugog.
Zato moramo preuzeti kontrolu naše realnosti na kvantnom nivou.
Svijet je samo cesta, ali smo zaboravili ?injenicu i po?eli vjerovati da je cesta realna.

?ESTITAMO DRAGI UZEMLJENI

Voljeni, sada kad ste probu?eni, vi shva?ate da je tre?a dimenzija putovanje, pozornica za vašu igru, virtualna realiti igra, a VI ste dirigent, direktor i programer. Jednom kad ponovo zadobijete multidimenzionalno znanje, vi ste slobodni da upravljate, usmjeravate i programirate vaš Put Ku?i SEBSTVU.Sada je kreacija, vi, spremna da se sjedini sa Kreatorom, vama, da postane «ruka koja slika sebe». Na vašem Putu Ku?i, SEBSTVU, vi putujete vertikalnim «dizalom» gore u više frekvencije realnosti na horizontalnim planovima postojanja.

Na svakom od ovih planova vi nalazite formu vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA. Ove forme su stvorene na vašoj prvoj projekciji dolje iz JEDNOG u planovima iluzije i odvojenosti. Svaka forma/ spremnik je konstrukcija rezonance ?estica svjetla te dimenzije/plana. U slu?aju vašeg zemaljskog vozila svjetlo je tako sporo da postaje materija. U realnostima na višim nivoima vertikalne skale, vaše spremište je više rezonance.

Da li sada shva?ate koje ste veliko dostignu?e ostvarili? Da li shva?atekoliko ste stvarno veli?anstveni kad promatrate vaše SEBSTVO iz oblika vašeg sebstva koji SEBSTVO promatra? To je poput ?uvene Echerove slike ruke koja slika samu sebe.

POVRATAK U ŠESTODIMENZIONALNI KORIDOR

Sada ?emo rezimirati naše me?udimenzionatno putovanje kroz Arkturijanski Koridor.Kad stupite na ulaz u šestu dimenziju sjetite se da je Svjesnost jezik koji programira vaš hologram. Kroz prepoznavanje i integraciju vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA, kao i vašeg iskustva u našem Koridoru, vaša svjesnost se proširila od Osobne do Planetarne do Galakti?ke Svjesnosti. Kad ste sudjelovali u otvaranju šestodimenzionane frekvencije našeg Koridora, vaša svjesnost se proširila na Kozmi?ku Svjesnost.

Sada, prije nego što sudjelujete u širenju Koridora u šestu dimenziju, sjetite se, ako možete, da ste ZNALI da su Vile i An?eli bili realni kad ste bili malo dijete. U stvari, vi ste znali da ste Vila a možda i Zmaj ili mlaz svjetla koji lebdi nebom. Vi ste znali da su ove stvari istinite, realne. Na nesre?u s vremenom, vi ste željeli biti poput «drugih»tako da ste se pravili da ste «regularni». Zatim, malo po malo vi ste po?eli zaboravljati to što ste znali kao dijete, i sje?anja na vaše Multidimenzionano SEBSTVO su se po?ela gubiti iz vašeg uma i ostavljati prazan prostor u vašem srcu.

Jednog dana, vaše velika Multidimenzionana Svjesnost je pala tako nisko da ste otkrili da ste žrtva. Vi ste bili žrtva zahtjeva drugih, pravila i zakona svijeta koji su ograni?ili vašu kreativnost i i u?inili da teško radite da dobijete puno novaca da kupite stvari. Vi ste trebali novac i stvari jer je bol u vašem srcu postala bolna ?ežnja za mjestom koje ste jednom poznavali i osobom koja ste jednom bili. Bez obzira na to što ste spustili svoju glavu i pokušali ?initi to što drugi žele. Me?utim, svaka pobjeda koju ste postigli je bila prazna i samo je hranila vašu ?ežnju.

Vi ste po?eli odbacivati uvjerenja i o?ekivanja drugih i tražili da ponovo zadobijete mir i radost koje ste poznavali kad ste bili slobodni da živite u mašti.Zatim, postepeno, ili odjednom, vi ste se po?eli sje?ati svog SEBSTVA – onoga koje je dotjecalo i borilo se za ljubav i svjetlo.Ovo znanje vam je omogu?ilo da se osje?ate nezavisni i dalo vam je jaki osje?aj vaše Osobne Svjesnosti koji vam je omogu?io da otpustite osje?aj da ste žrtva.

U po?etku je ova nova osoba, ovo SEBSTVO, bila tajna, Zatim, žudnja se vratila, i vi ste znali da morate biti vaše SEBSTVO u svakodnevnom životu – bez obzira na posljedice. Na vaše iznena?enje, posljedice su bile ?udovišne. Kad ste prestali sa skrivanjem, otkrili ste druge koji su isto prestali sa skrivanjem. Viste ovim ljudima otvorili svoje srce, i vaše svjesnost se proširila sa Osobne na Kolektivnu Svjesnost.

Vi, i sva bi?a u bu?enju ste voljeli Gaju, jer vam je vaša Duša rekla da je ona vaša Majka Zemlja, kao i viši kolektivni izraz vašeg Kolektivnog SEBSTVA. Ova ljubav za cjelokupni život proširila je vašu svjesnost na Planetarnu svjesnost. Gaja je šaptala vašoj Duši o njezinim portalima u više svjetove i mnogi od vas su otkrili put do našeg Koridora. Vi ste se spojili sa drugim probu?enima, i samom Gajom, na putu kroz Niži astralni plan ?etvrte dimenzije da o?istite vaš tunel svjetla i u?ete u realnost ?etvrte dimenzije.

Zatim ste ušli u realnost pete dimenzije da se povežete, komunicirate i integrirate sa vašim Multidimenzionanim SEBSTVOM. Sa ovim povratkom SEBSTVU vi ste mogli prepoznati i zapo?eti odnos sa vašom Veliko galakti?kom obitelju, koja je proširila vašu Planetarnu svjesnost na Galakti?ku svjesnost. Sa vašim prvim posjetom šestoj dimenziji vaša svjesnost se proširila na Kozmi?ku svjesnost.

Kozmi?ka svjesnost je stanje svjesnostikoja vam omogu?ava da potpuno percipirate, prihvatite i integrirate vrtložne valove koji dolaze iz Galakti?kog centra. Nadalje, iz perspektive vaše kozmi?ke svjesnosti vi možete lako gledati kroz trodimenzionalne iluzije odvojenosti i ograni?enja. Vi ZNATE da ste VI kreator svoje realnosti jer ste vi odraz svog Multidimenzionalnog SEBSTVA u JEDNOM koje baca odraze Svog svjetla na holografsku matricu vaše sadašnje inkarnacije.

Vi tako?er ZNATE da je ova inkarnacija – uklju?enje u 3D Igru odvojenosti- posebna jer je to život u kojem doživljavate radost i pobjedu rasta vaše planetarne realnosti u petu dimenziju. Vi ?ete živjeti unutar kolektivnog JEDNOG i doživjeti Bi?e planetu, ponovno sjedinjenje sa vašom Galakti?kom obitelji i dati doprinos vašoj realnosti na kvantnom, sub-atomskom nivou.

KROZ MATRICU

Pogledajte sebe na ulazu u holografsku matricu koja vas usmjerava u i kroz trake Svjetlosnog jezika, koji ulazi i izlazi iz vaše potencijane forme. Uzmite si vremena da na?ete jednu od traka i zaka?ite svoju svjesnost na nju sa namjerom da u?ete u vrtlog.Ako se predate osje?aju, boji i tonu multidimenzionalnog svjetla, njegova rezonanca bezuvjetne ljubavi vas vu?e u i kroz vrtloge svjetla. Sve brže i brže vi putujete u i kroz bezbroj mogu?ih, možda ?ak i «nemogu?ih» realnosti.

Brzinom ve?om od svjetlosti, vi sada prolazite prošle planete, solarne sustave, galaksije, maglice, crne rupe, bijele rupe, praznine i univerzume. Sve što percipirate je realno jer jer ste izabrali to opaziti. ?in vašeg promatranja je taj koji je stvorio ove realnosti, iako su one uvijek ovdje kao potencijal. Logi?ka misao i ljudske emocije ne mogu odgovarati vašoj svjesnosti. Oni su preopsežni i premali.

Vi ste vaše manifestirane misli, dok vaše emocije bruse vaš pravac prema sadašnjem životu, onaj koji ste bili prije postaje ?isto svjetlo. Ako u?ete u tu matricu, snaga bezuvjetne ljubavi upli?e se u šestodimenzionanu holografsku projekciju vašeg sadašnjeg života. Sa perspektive šeste dimenzije, vi vidite vaše uzemljeno sebstvo na trodimenzionanoj Zemlji.

Koriste?i svoju Kozmi?ku svjesnost vašega programera SEBSTVA, vi šaljete mlaz bezuvjetne ljubavi i multidimenzionalne svjesnosti iz vašeg šestodimenzionalnog SEBSTVA u usrce uzemljenog. Dopustite ovom mlazu svjetla i ljubavi da stvori stalnu komunikaciju izme?u vašeg programera SEBSTVA koji vas je projicirao u vašu realnost, i vašeg uzemljenog sebstva, koje je vra?anje forme sa dugog putovanja u polarnost.

Sada, na trenutak pregledajte fajlove tog života. Tada, svaki virus baziran na strahu može biti pobrisan bezuvjetnom ljubavlju, dok ?e svjetlo vaše velike Kozmi?ke svjesnosti povisiti vašu rezonanacu iznad polariteta straha. Pogledajte «file» vašeg «djeteta znanja» PROŠIRITE ovaj file svojom bezuvjetnom ljubavlju i SPREMITE goa svojom Kozmi?kom svjesnoš?u. Ako tako ?inite, vi po?injete «skidati» vaš Operativni multidimenzionani sustav.

Gdje se to znamje izgubilo? Koje su to emocije bazirane na strahu bile koje su uzrokovale da zaboravite svoje SEBSTVO? Suprotnost mislima baziranim na strahu i emocijama je bezuvjetna ljubav. OSVJETLITE taj strah i PONIŠTITE ga bezuvjetnom ljubavlju. Zatim SPREMITE izmjene svojom Kozmi?kom svjesnoš?u. Ako tako ?inite, Multidimenzionani operativni sustav se uklju?uje.

Kad ste shvatili da ste postali žrtva? Iskoristite vašu bezuvjetnu ljubav da PROŠIRITE taj trenutak bu?enja. Sjetite se straha koji je uzrokovao to da ste postali žrtva i POBRIŠITE taj file svojom bezuvjetnom ljubavlju. Jezikom Kozmi?ke svjesnosti, promjenite programsku formu, «Ja ne mogu kontrolirati moj život.» u «Ja sam kreator moje realnosti.» SPREMITE ove izmjene i osjetite trenutak radosti što ste dobili uvid u realnost kroz vaš Multidimenzionani operativni sustav.

Kad se je vaša svjesnost proširila na Osobnu svjesnost? Pregledajte ovaj povratak SEBSTVU i PROŠIRITE ga bezuvjetnom ljubavlju, isto tako iskoristite vašu Kozmi?ku svjesnost da SPREMITE ove promjene. Ako tako ?inite, Trodimenzionani operativni sustav se postepeno po?inje GASITI, dok se vaš Multidimenzionani operativni sustav postepeno PALI.

Kad se vaša svjesnost proširla na Kolektivnu svjesnost? OSJETITE Kolektivnu svjesnost ?ovje?anstva o vama. Sa snagom vaše bezuvjetne ljubavi, POBRIŠITE sav strah koji proizlazi iz ovog kolektiva i SPREMITE ove svojom Kozmi?kom svjesnoš?u. Uzmite trenutak da pošaljete vali? bezuvjetne ljubavi u kolektivnu realnost da pomognete drugima da POBRIŠU svoj strah. Sada, spojite vašu Kozmi?ku svjesnost sa Kolektivnom svjesnoš?u da pomognete u pove?anju rezonantne frekvencije cijelog ?ovje?anstva.

Kad ste prihvatili Planetarnu svjesnost? POJA?AJTE ovaj proces i podijelite ga sa Gajom. Zatim iskoristite svoju bezuvjetnu ljubav da POBRIŠETE strah i iscijelite štetu koja je u?injena Njezinoj planeti kao i vašem osobnom zemaljskom vozilu. Iskoristite vašu Kozmi?ku svjesnost da pove?ate rezonancu osobnog i planetarnog tijela. I isto tako SA?UVAJTE ove promjene u vašem zemaljskom vozilu i u tom podru?ju Zemlje gdje vi živite.

Kad ste prihvatili Galakti?ku svjesnost? Iskoristite svoju bezuvjetnu ljubav da postanete bliži ?lanovi svoje Galakti?ke obitelji u dnevnom životu. Koriste?i svoju Kozmi?ku svjesnost, SPREMITE tu povezanost na «Desktop» vašeg Tre?eg oka i Višeg srca. Napravite «back up» (sigurnosnu kopiju) na hard-disk vaše Junk DNA da poduprete vaš proces povratka Svjetlosnom tijelu.

OSJETITE svoju Kozmi?ku svjesnost kako po?inje otpuštati vaš Trodimenzionani operativni sustav i potpuno aktivirati vaš Multidimenzionani operativni sustav. SPREMITE ovaj pomak svojom bezuvjetnom ljubavlju. Svaki dan odredite «vrijeme» da priznate veliku promjenu koja koja se doga?a u vašoj svjesnosti, stoga i u vašoj realnosti. Vau, ponovo i ponovo JA SAM moje SEBSTVO.

Sa programiranjem jezika vaše Kozmi?ke svjesnosti, vi ste programirali da se vaš Trodimenzionani operativni sustav ugasi, a da se vaš Multidimenzionani operativni sustav upali. Budu?i da je vaš novi operativni sustav multidimenzionani, on radi iz tre?u kao i za više dimenzije. Zbog toga ?ete iskusiti tre?u dimenziju, ali više ne?ete na nju biti ograni?eni.

Sa svojom Kozmi?kom svjesnoš?u, koja je priro?ena Multidimenzionanom operativnom sustavu, vi imate pristup svim fajlovima trodimenzionane iluzije, kao i svim fajlovima multidimenzionane svjesnosti i percepcije. Na nesre?u, virus straha koji je ušao u vaš kompjuterski mozak vašeg uzemljenog dijela mora se stalno ?istiti. Ipak, vaš Multidimenzionani operativni sustav može koristiti vašu šestodimenzionanu komponentu da ?isti ove strašljive iluzije, što ?e omogu?iti objavljivanje Istine o vašoj proširenoj percepciji. Ovaj Sustav ?e zatim SPREMITI ove promjene u vaše Tre?e oko i Više srce.

Vaša Kozmi?ka svjesnost i bezuvjetna ljubav mogu imati potrebu da u?u duboko u ove fajlove da o?iste mnoge živote i paralelne realnosti u kojima je vaš uzemljeni dio patio pod iluzijama teškog života, ograni?enja, strašljivih misli i emocija, kao i odvojenosti od vašeg istinskog Multidimenzionanog SEBSTVA. Sre?om, sa uklju?emim vašim Multidimenzionanim operativnim sustavom, sve što «trebate» ?initi je:

Biti mirni u svom umu i otvoriti vaše srce.
Staza JEDNOGA može se ?initi usamljenom, ali samo na po?etku.

Svaki dan idete ovom Stazom i ZNATE da je ispunjena ljubavlju.
Ova ljubav odzvanja iz dubine ali i iznad.

Dosegnite duboko unutra ali i zvan, da vidite što želite.
Da prona?ete život koji ?ete stvoriti, i BITI onaj kojem se divite.

Prihvatite ovaj život i zahvalite mu, svaki dan, svaki sat.
Zatim, samo se opustite i gledajte predstavu, kako vaš novi život cvjeta.

Trbat ?e neko trodimenzionano «vrijeme» za vaš uzemljeni dio da bude svjestan ovog pomaka. Zbog toga, sa bezuvjetnom ljubavlju vaše Kozmi?ke svjesnosti, vi šap?ete u srce vašeg uzemljenog dijela.

«SADA, ti si budan, Ti si SEBSTVO!
Odvojenost je iluzija. Ograni?enje je stanje uma.
TI si kreator svog života.
Svjesnost je programski jezik tvoje realnosti i TI si tvoja Svjesnost!».

Mi smo Arkturijanci

YOU ARE CONSCIOUSNESS You Tube

http://www.youtube.com/user/suzannelie#p/u/4/9KIAO8QdjA4

KORAK DVADESTEPRVI

Dobrodošli natrag u Arkturijanski Koridor. Želimo pregledati proces dvadesetog koraka. Zatim ?emo vam pomo?i u upotrebi novog Multidimenzionanog operativnopg sustava koji ste preuzeli u tom koraku.

Kako bi svjetlo vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA opažalo svoje veliko svjetlo u fizi?koj formi, ono je moralo to svjetlo podijeliti na «promatra?a» i «onoga koji se promatra». Vaše svjesno, inteligentno, bezuvjetno vole?e SEBSTVO koje rezonira sa JEDNIM, je zatim trebalo kreirati Božanski ideal za formu koju je željelo promatrati u njezinoj holografskoj projekciji života u nižim dimenzijama. Zbog toga je vaše SEBSTVO kreiralo misao. formu ljudskog tijela, koja je postala objekt od kojek ?e se prvi mlaz svjetla odbijati.

Drugi mlaz svjetla se zatim sjedinio sa bezuvjetnom ljubavlju i multidimenzionanom svjesnoš?u, tako da jednom kad se odrazi od ogledala i izmješa sa prvim mlazom (ljudskom formom) na holografskoj plo?i, ?isto?a originanog svjetla (Multidimenzionanog SEBSTVA ?e biti sa?uvana.

Svjetlo je projicirano na holografsku plo?u planete Zemlje. Na ovoj to?ki, vaše SEBSTVO je trebalo vas opažati kao vrtložne krugove energije vašeg svjesnog svjetla kako može postati forma. Na ovaj na?in, vaša forma je održana i fizi?ka realnost sa?uvana.

Ovaj proces se je ponavljao ponovo i ponovo za svaku tro i ?etverodimenzionanu realnost koji je vaša Duša/SEBSTVO izabrala iskušati da bi bila u trodimenzionanoj formi. Kad postignete Majstorstvo u formi i ?ak u jednoj od ovih realnosti, vi se možete svjesno vratiti u petodimenzionano Svjetlosno tijelo i putovati me?u-dimenzionano snagom vaše multidimenzionalne svjesnosti i bezuvjetne ljubavi.

BITI MAJSTOR

Vaš Multidimenzionani operativni sustav, kojeg ste preuzeli u dvadesetom koraku, ima primarni cilj da vas vodi u Majstorstvo vaše sadašnje realnosti. Kao Majstor energije vi možete potpuno prihvatiti svoje Multidimenzionalno SEBSTVO koje ?e vas vratiti vašoj istinskoj multidimenzionanoj realnosti. Donji youtube ?e vam dati uvid u to.

http://www.youtube.com/watch?v=g79UaJ8s8K4&feature=player_embedded#

Kratak sažetak youtube:

Vaše mnoge multidimenzionalne realnosti su prošireni dijelovi i subjektivni osnovni obrasci koji izražavaju vaše holografske zrake. Budu?i da ve? postojite u mnogim dimenzijama, vaše bi?e je bezvremensko. Svaki element na koji ste se ikada fokusirali još postoji.

Iluzija vremena ne rasipa energiji, ona ju samo usmjerava. Sve što ste doživjeli u svim svojim boravcima u formi još posoji u SADA JEDNOME. Jednom kad pogledate realnost iz ove perspektive, vaš ideal vremena se mijenja od ne?ega što je bila prošlost, sadašnjost i budu?nost u arenu doživljaja. Kao Multidimenzionano bi?e vi se kre?ete u svjesnost promatra?ak koji ide iz jednog iskustva u drugo, radije nego iz jednog vremena u drugo.Vrijeme za Majstora živi unutar svih trenutaka izme?u. Kad ponovo zadobijete ovo uro?eno Majstorstvo vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA, nema ni?ega što ne možete proživjeti ponovo i ponovo, jer djelujete unutar ne-vremena Multidimenzionanog univerzuma.

INTEGRATIVNA SVJESNOST

Vaš Multidimenzionani operativni sustav vam omogu?ava pristup novom obliku svjesnosti, koja je toliko delikatna poput an?eoskih krila i jaka poput planine. Ovo stanje svjesnosti se miješa s tim tko vi jeste na vašoj planeti koja se mijenja sa vašim istinskim SEBSTVOM kome se vra?ate. Vaša multidimenzionalna svjesnost otpušta sve emocionalne «kvake» za tre?u dimenziju koje mogu utjecati na vaš proces koji omogu?ava da ono što odlazi bude nadomješteno onim što dolazi. Ovo novo stanje svjesnosti proizlazi iz vaše Junk DNA, koja se stalno aktivira vašim Multidimenzionanim operativnim sustavom. Vaša nova svjesnost vam pomaže u širenju u petu dimenziju dok ste još uzemljeni na planeti Zemlji.

Zbog konverzacije mi ?emo ovu svjesnost nazvati «Integrativna svjesnost» jer vam ona omogu?ava da integrirate u svoju budnost sve što želite da ostane u vašem životu dok ulazite u veli?anstvenu avanturu Nove Zemlje. Drugim rije?ima vaša Integrativna svjesnost vam omogu?uje da lako otpustite sve što je sada dovršeno i potpuno prihvatite ono što je izvan vaše percepcije. Ovo otpuštanje vam pomaže da integrirate «prošlost» i «budu?nost» u vezanu realnost SADA.

Vaša Integrativna svjesnost vam pomaže tako?er i da se sjetite svake informacije/iskustva iz vaših mnogobrojnih prošlih života i paralelnih realnosti, tako da ih možete izmiješati u novu realnost. Na ovaj na?in, ništa što je potrebno za vaš povratak SEBSTVU ne?e biti zaboravljeno niti izgubljeno.U stvari, Integrativna svjesnost vam omogu?uje da ne doživite osje?aj gubitka za vrijeme pomaka u u vaše istinsko, Multidimenzionalno SEBSTVO, jer ona osigurava da zadržite sve vaše primarne lekcije, iskustva, ljubavi i kreacije kako postajete Nova Zemlja.

Upravo kao što informacija može biti spremljena u aparat koji držite u ruci, ona je jednom pohranjena u kompjutere tako velike da mogu zauzeti cijelu sobu, vaša Integrativna svjesnost može prikupiti i spremiti sve podatke/doživljaje iz svih realnosti u kojima ste se manifestirali u svim vašim tro i ?etverodimenzionalnim realnostima.

Vi ne istražujete stalno informacije koje su spremljene u vašem priru?nom ra?unalu, ali vi znate da u raspoložive ako ih zatrebate. Na isti na?in, vi ne?ete stalno biti u svjsnom kontaktu sa sa informacijama u vašoj Integrativnoj svjesnosti, ali im možete pristupiti kad god trebate.Energija Plutona u Jarcu, koji ?e biti u tranzitu do 2024, ?e olakšati vašu sposobnost da otpustite to što je prošlo i da zadržite ono što vam omogu?uje ponovno ro?enje.

Vaša integrativna svjesnostvam tako?er pomaže i u integriranju vaše Osobne, Kolektivne, Planetarne, Galakti?ke i Kozmi?ke svjesnosti u JEDNU budnost mnogih verzija vašeg SEBSTVA. Drugim rije?ima:
Vaša Integrativna svjesnost vas percipira kao individuu
unutar kolektiva ?ovje?anstva.
Unutar kolektiva Zemlje
Unutar kolektiva Solarnog sustava
Unutar kolektiva Galaksije
Unutar kolektiva Univerzuma.
Svi ovi kolektivi postoje unutar Velikog kolektiva kozmi?ke svjesnosti.

Zbog toga je vaša Individualna svjesnost
Okružena vašom Kolektivnom svjesnoš?u
Koja je okružena vašom Planetarnom svjesnoš?u
Koja je okružena vašom Solarnom svjesnoš?u
Koja je okružena vašom Galakti?kom svjesnoš?u
Koja je okružena vašom Kozmi?kom svjesnoš?u.

Najvažnije je da vaša Integrativna svjesnost spaja vašu iskru individualne ljubavi sa bezuvjetnom ljubavlju JEDNOG. Ovim spajanjem ljudske uvjetovane ljubavi u duhovnu, bezuvjetna ljubav vam omogu?uje da držite sve vaše mnogobrojne realnosti unutar vaše budnosti pomo?u velike magnetske sile bezuvjetne ljubavi. Bezuvjetna ljubav je ljepilo koje drži svu realnost u JEDNOME. U stvari, bezuvjetna ljubav je ta koja drži mnogobrojne izraze SEBSTVA unutar Integrativne svjesnosti.
GLEDANJE UNUTRA

Dopustite svojoj mašti da usmjeri svoju viziju unutar vašeg zemaljskog vozila. Razmišljajte osvom zemaljskom vozilu kao što biste razmišljali o bilo kojem vozilu, objektu u koje VI ulazite tako da biste se vi, svjesnost/svjetlo, mogli kretati po okolini. Na primjer, vaš dom/vozilo sadrži vaše tijelo/vozilo koje sadrži vašu svjesnost/svjetlo. Vi niste vaša ku?a ni vaše zemaljsko vozilo, nego se ovi objekti koriste da drže VAS koji ste svjesnost i svjetlo.

Uzmite trenutak da pogledate unutar vozila vašeg tijela da vidite VASm svjesnost/svjetlo, kao što biste pogledali unutar svoje ku?e. Vi poznajete ku?a koja vam omogu?ava zaštitu za vaše zemaljsko vozilo vrlo intimno. Me?utim, koliko poznajete zemaljsko vozilo koje omogu?uje trodimenzionalnu formu za vašu svjesnost/svjetlo. Da biste bolje upoznali unutrašnjost vašeg tijela:
Zamislite da stojite na vratima vašeg srca…
Pobliže ispitajte unutrašnju vizju vašeg srca…
Pobliže ispitajte ulaz u vaše srce…
Upravo kao što biste kroz vrata vaše ku?e, u?ite kroz vrata vašeg srca…
Kad u?ete kroz ova vrata, pogledajte duga?ke stepenice koje vode do vašeg Višeg Srca…
Dok se penjete ovim stepenicama, Trostruki plamen vas vodi…
Pogledajte svoju ATMU, vaš Trostruki plamen i u?ite…
OSJETITE i spojite se sa uro?enom Mudroš?u, Mo?i i Ljubavi…
Dok to ?inite, vi ste trenutno prevezeni u vaše Tre?e oko…
Unutar vašeg Tre?eg oka, ukrenite se prema unutra da vidite elektri?no kruženje sinapsa vašeg mozga koje se žare svakom percepcijom i mišlju…
Pogledajte gore prema Kruni i da vidite otvoreni Zvjezdani ulaz Pinealne žlijezde kako privla?i multidimenzionano svjetlo i bezuvjetnu ljubav….
Pomaknite se u centar vašeg Kompjutera mozga gdje je Kundalini energija Zemlje porasla do vašeg tre?eg oka i miješa se sa Tokom JEDNOGA kroz vaš Pinealni Zvjezdani ulaz…
Vi ste sada programer vašeg kompjutera/mozga…
Pomo?u velike snage vaše svjesnosti /svjetla UKLJU?ITE SVE sustave Multidimenzionanog operativnog sistema…

PORO?AJNI KANAL

Uklju?ivanje vašeg Multidimenzionanog operativnog sustava stvalja vas u poro?ajni kanal vašeg novog života. Zbog poro?ajnog procesa vašeg novog života možete doživjeti velike poteško?e. Možete se osje?ati jako blizu i opet tako daleko. Vaše nove sinapse vam govore da ste druga?iji, ali vaše zaostale iluzije vam govore da život izgleda isto, i da se «kao obi?no vratite poslu». Ovaj konflikt izme?u dviju poruka gradi sumnju, koja pove?ava vaš zamor.

Vi ste tako umorni, tako jako, jako umorni. Ali od ?ega ste umorni? Prvo umorni ste od 3D Igre. Prošli ste kroz mnoge životne periode i ?inili, ponovo ?inili i ponovo ?inili iste drame. Drugo, umorni ste od ?ekanja da se dogodi pomak. Vi želite da se on dogodi SADA. Novi operativni sustav je taj koji vas udara da vas podsjeti da je samo vaše uvjerenje to koje vas drži u tre?oj dimenziji. Vaš Multidimenzionani sustav vas podsje?a da sve što trebate promijeniti je vaša svjesnost.

Kad pove?ate svoju svjesnost, vi se pokrenete na vertikalnom spektrumogu?ih realnosti prema rezonanci pete dimenzije. Svaki put kad se multidimenzionani sklop UKLJU?I, a trodimenzionana sinapsa ISKLJU?I, vaša proširena percepcija je aktivirana i vi možete percipirati izraze viših dimenzija vaše realnosti, koje su vas prije zaobilazile. Kad možete svjesno percipirati više frekvencije realnosti, možeteusmjeriti na njih svoju pažnju i namjeru. Tada ?e biti puno lakše otpustiti ograni?enja i težak rad trodimenziionalnog života. Sada kada znate istinu vaše veli?anstvene multidimenzionalne prirode, vi više ne?ete prihvatiti restrikcije koje su stavljene od strane zastarjelog sustava uvjerenja koji je usmjeren na borbu i strah. Vi se bunite protiv ograni?enja i i pronalazite hrabrost da kreirate realnost vaših snova. Vi još osje?ate navalu straha koja proizlazi iz Kolektivne svjesnosti onih koji žele kontrolirati druge.

Me?utim vi možete tako?er osjetiti bezuvjetnu ljubav vašeg SEBSTVA, kao i proširenu struju bezuvjetne ljubavi koja Te?e iz JEDNOGA. To je ovaj Tok bezuvjetne ljubavi koji vam pomaže u proširenju vaše svjesnosti, uvjerenja, o?ekivanja i percepcije u realnost petodimenzionalne Zemlje. Sa ovim znakom nade i ljubavi koji zra?i iz vaše aure, vi po?injete pronalaziti vrijeme da budete sa onima koji su blizu vašeg srca i ?inite to što volite.

Kako se iluzije raspadaju i lažni proroci razotkrivaju, vi vidite polaganu propast trodimenzionalnog sustava. Vi zadovivate tako duboko povjerenje u sebe da izlazite s onim «što je bili skriveno» prije nego ste se probudili. Vi se više ne bojite što drugi misle niti trebate njihovo priznanje ili pohvalu. Vi ste «Otok u svom SEBSTVU» i sve vaše potrebe se zadovoljvaju iz vertikalnih realnostikoje vas ispunjavaju sa bezuvjetnom ljubavlju.

U me?uvremenu, horizontalna realnost tre?e dimenzije ostaje mjesto kojem vi služite da pomognete drugima da se probude i postanu svoje SEBSTVO, kao što ste i vi to u?inili. No?u su vaši snovi ispunjeni životom u petoj dimenziji, i vi se budite sa porukama koje vam pomažu u dnevnom životu. S druge strane, vi možete vrijeme za spavanje koristiti i za ?iš?enje doga?aja iz djetinjstva, prošlih života ili alternativnih realnosti koje mole da budu o?iš?ene iz vaše aure. U ovom slu?aju, možete se probuditi umorni, tjeskobni ili depresivni.

Tada meditirajte, idite u šetnju, razgovarajte s nekim koga volite da povratite svoj Centar. VI ste Centar, ne samo svog fizi?kog tijela, nego i Centar fizi?ke realnosti. Vi stvarate ovu realnost sa svakom vašom mišlju i emocijom. Vi ste Gospodar svoje sudbine, kao i sudbine koju dijelite sa svakim ljudskim i ne-ljudskim ?lanom Gajine Zemlje.U stvari, VI ste Zemlja, jer vi ste Gaja, Svjesnost vaše planete.

Kad zapo?injete svoj dan, prona?ite Centar i slijedite njegov Tok u više izraze vašeg Bi?a. Budu?i da vjerujete SEBSTVU, mirno se opustite u pokretima vašeg disanja i zakora?ite u Tok JEDNOGA da primite vodstvo koje vam ono daje.

Osjetite vodstvo sada…

Apsorbirajte ga u svaku stanicu i atom vašeg bi?a, u vašu auru i vaš svakodnevni život. Dijelite ovo vodstvo zra?enjem vaše prisutnosti dok polako idete kroz javnost sa darovima vaše proširene realnosti. Sjetite se ponovo i ponovo u toku dana da pozovete bezuvjetnu ljubav JEDNOGA da otpusti sav strah i privu?e ljubav, mir i radost. Dopustite svojim poteško?ama da vas podsjete da ste umorni od toga što ?inite i i od toga tko ste. Uvažite poruku i slijedite Tok ljubavi koji na njoj putuje da prona?ete Put Života koji volite živjeti.

Duga, trodimenzionalna zima odvojenosti i ograni?enja pada u sje?anje, a prolje?e po?inje cvjetati. To što je dovršeno napušta vaš život da napravi prostor za ponovno ro?enje onoga tko vi stvarno JESTE. Otpustite ono što je nepotrebno u vašem životu i dozvolite Plutonu da to izvu?e iz strukture Jarca da podreže cvije?e koje je završilo svoj životni ciklus. Na ovaj na?in, vi stvarate prostor za ro?enje novog života. VI sa sada Budite, duga no? se okon?ava. Ispred vas se budi veli?anstvena avantura.

RO?ENJE

Postepeno, javljaju se prve dvije klice puzavice iz vlažnog, nagnojenog blata. Sun?eva svjetlost ih s ljubavlju njeguje požuruju?i ih da se širom otvore za novu realnost. Suviše dugo je mlada biljka bila skrivena ispod površine zemlje, bojala se suo?iti sa nepoznatim svijetom svjetla. Tama njezine zemaljske realnosti je bila poznata i udobna.

Ipak su se dvije malene ruke probile iz sigurnosti jedinog svijeta kojeg su poznavale u avanturu svjetla. «Što ?e od njih postai?» šap?e korjenje koje se drži poznatog. «Mi nikad ne možemo znati.» slažu se svi. «Ipak, zajedno, držat ?emo se ?vrsto da stvorimo bazu za taj dio nas koji je krenuo u avanturu u nepoznatu zemlju.»

Na njihovo iznena?enje, korjenje je znalo jer je osje?alo tok svjetla koje je poslao dolje njihov hrabri pionir. Postepeno, ovo dodatno svjetlo je hranilo korjenje i u?inilo ga ve?im, ja?im i dubljim. Neobjašnjivo, ono je moglo osjetiti pokret svojih listova kao su oni svaki dan rasli i postajali izdašniji.

Zajedno, oni su se veslili ro?enju svog prvog cvijeta. Kako su oni znali za ovo ro?enje? Listovi su im rekli. Da, zemlja gore više nije bila nepoznata korjenju jer je stalno komuniciralo sa ostatkom SEBSTVA.

Polako, korjenje se proširilo na novi nepoznati teritorij i pomiješalo se sa drugim korjenjem. Oni su tako?er stvorili centralni korijen koji je ušao duboko u središte Majke Zemlje. Kao što se pomo?no korjenje ispreplelo sa drugim korjenjem da stvore mrežu ispod površine, centralno korjenje se sjedinilo pomo?u plodne zemlje koja ih je povezala.

Jednog dana, korjenje je otkrilo da više nisu samo biljka. «Mi smo postali JEDNO. Mi smo sada vrt.» radosno su mu priop?ile biljke. Kako se korjenje povezalo sa drugim korjenjem u mrežu, oni su nadalje nau?ili da svaki sustav korjenja podržava druga?iju bilku, koja cvate razli?itim cvjetovima u razli?ito vrijeme. Ali blaženo, svaki korijen, svaki list, svaka biljka i svaki cvijet su bili JEDNO u vrtu koji su postali.

Korjenje je bilo ponosno na svoje biljke, ali je tako željelo da vidi vrt ?iji je bilo dio. «U?i u sebe.» šaptalo je Sunce. Idi uz korjenje u biljku, zatim u ilstove, sve do vašeg cvijeta.»

«Našeg cvijeta?» reklo je. «Mi nismo cvije?e, mi smo korjenje.»

«Ahh.» gugutalo je Sunce. «Ja dolazim dolje, do vas korjenja, tako da cvije?e može cvasti. Zato molim, do?ite gore do mene da vam mogu zahvaliti za vašu službu.»

«Našu službu?» pitalo je korjenje jednoglasno.

«Da, drago korjenje, vi ste roditelji naše biljke. Vi ste ju prvi zamislili dok je još bila sjeme. Vi ste inkubirali sjeme za vrijeme duge, hladne zime i u prolje?e vi ste bili ti koji stvorili sustav podrške dok je cvijet još bio sjeme.»

«Vi ste povukli vodu i minerale iz tla da hranite vašu biljku, i vi ste ju oja?ali svojim jakim temeljem. Vi ste zaslužni što postoji vrt, jer ste mogli otpustiti dio vas, vašu mladicu tako da može iza?i u nepoznatu zemlju. Vi ju niste ni sudili, ni korili. U stvari, vi ste podržali ono što niste razumijeli.»

«Vidite, drago korjenje, vi ste unutrašnji život koji omogu?uje vašem cvijetu da cvate u slavi mog Sunca. Bez vas ne bi bilo biljke, ni cvijeta, ni vrta. Zato što ste vi bili dovoljno hrabri da iskusite to što niste razumjeli, primit ?eete viziju mojeg svjetla!»

ŽIVJETI MNOGOBROJNE REALNOSTI

Sve više i više, sa ili bez vašeg svjesnog znanja, vi padate u vaše alternativne, multidimenzionane realnosti. Budu?i da ste novi u vašem Multidimenzionanom operativnom sustavu. Vi mislite da ste «zaboravili» neku STVAR ili «ispraznili».U stvari vi ste u procesu sje?anja na NEKOGA, svoje SEBSTVO. Ovo sje?anje koje se sve više širi vam jako otežava vašu ograni?enu realnost u zemaljskom vozilu.

Vi ste poput djeteta s novom igra?kom. Vi se želite igrati s ovom igra?kom i zaboravljate na posao koji vam je majka rekla da napravite. Sre?om, jednom kad se prilagodite i postanete stru?ni sa Multidimenzionanim operativnim sustavom, mo?i ?ete lako izvršavati 3D zadatke, dok istovremeno jedrite kroz nove realnosti. Zatim ?ete promatrati vaše fizi?ko sebstvo kroz Multidimenzionano SEBSTVO. Sa ove više perspektive, vi ?ete shvatiti da još ne napuštate vašu trodimenzionanu realnost. Naprotiv, vi širite svoju realnost da obuhvatite više dimenzije dok istovremeno zadržavate fizi?ku formu.

Kona?no, vaša svjesnost ?e rezonirati sa takvom frekvencijom, da ?ete «pustiti» vaše zemljano tijelo i potpuno prihvatiti vašu istinsku formu svjetla. Na toj to?ki, vi ?ete se više koncentrirati na novu, multidimenzionanu realnost, a manje na ograni?enja vaše stare fizi?ke realnosti. Ovaj prijelaz ?e biti jednostavan kao da postepeno tonete u san i polako se budite. Me?utim kad se probudite u novom životu, to ?e biti stvarna realnost a iluzije fizi?kog života ?e izgledati kao duga?ak san.

Vi se ne?ete probuditi sami, jer Gaja, kao i svi Njezini stanovnici koji su podržali kreaciju Njezine nove forme ?e biti s vama. Vi ?ete se tako?er sjediniti sa vašom Galakti?kom obitelji, jer je sada cijela Galaksija spremna za svoj povratak u viši izraz. Zapamtite, Jedini, sa perspektive vašeg peterodimenzionanog SEBSTVA, vi ste sposobni održavati kontakt i vezu sa svim realnostima bez da ste ograni?eni samo na jednu. Vi se sada pokušavate povezati sa svojim petodimenzionanlnim SEBSTVOM, ali vaše petodimenzionano SEBSTVO je uvijek bilo povezano s vama.

Kad uzmete trodimenzionalnu formu, ?estica vašeg Bi?a koja bira u?i u formu još postoji u jedinstvu sa Multidimenzionalnim SEBSTVOM. Zatm, jednom kad se Vi u trodimenzionanoj formi probudite, možete istovremeno proživljavati i tro i petero dimenzionanu realnost. Ipak, percepcija multidimenzionanih svjetova dok ste još u zemaljskom vozilu, zahtijeva da preuzmete i integrirate multidimenzionanu svjesnost vašeg Multidimenzionanog operativnog sustava prije nego iskusite brojne realnosti.

Na?in na koji živite brojne realnosti je poput ?itanja dobre knjige. Kad ?itate knjigu koja vas duboko raduje, ona putuje s vama kroz vaš um poput druge realnosti. Vi možete biti na poslu ili prati su?e i trenutno pomaknuti svoju osnovnu pažnju na pri?u iz knjige. U isto vrijeme vi obavljate svoj fizi?ki zadatak.

Umjesto da šproživite dio vaše knjige, vi možete odigrati video igru u svom umu. U stvarnosti, vaše trodimenzionano iskustvo je «video igra» na koju je vaše Multidimenzionano SEBSTVO uklju?eno. Na nesre?u, kad ste zaboravili da ste «u igri» po?eli ste misliti da je video igra realna, a mutno sje?anje na SEBSTVO je bila samo vaša mašta. Naravno, vaša mašta JE realna, jer je mašta peterodimenzionana misao.

Sli?no kao što se možete isklju?iti iz video igre, dok se igra još nastavlja bez vaše primarne pažnje, vi se možete isklju?iti i iz 3D igre i uklju?iti u peterodimenzionanu igru dok 3D igra još traje. U stvari, to se doga?a dok spavate, meditirate ili maštate. Vi ve? živite mnogobrojne realnosti. Vi to samo nazivate «koristiti maštu» umjesto «slijediti peterodimenzionanu misao u druge realnosti».

Kao što televizijski kanali cijelo vrijeme emitiraju, ali možete gledati samo jedan, sve vaše realnosti se cijelo vrijeme odigravaju, ali možete gledati samo jednu. U stvari možete se prebacivati s jednog kanala na drugi. Ili možda imate takav ekran da istovremeno možete vidjeti više kanala. Takvi ekrani su poput Multidimenzionalnog operativnog sustava. Unutar ovog operativnog sustava, vi možete gledati i sudjelovati u brojnim Postajama/realnostima u isto vrijeme.

BITI MULTIDIMENZIONALNI

Kao što vaše fizi?ko sebstvo može razgovarati sa prijateljem, voziti auto, slušati radio i piti vodu u isto vrijeme bez poteško?a, vaše peterodimenzionalno SEBSTVOmože svjesno sudjelovati u brojnim realnostima u okviru JEDNOG trenutka SADA. Sposobnost oslobo?enja od iluzije vremena i prostora je ta koja vam omogu?ava sudjelovanje u brojnim realnostima. Kao što možete voziti, jesti, piti, razgovarti i slušati u jednom trodimenzionanom trenutku, vi možete i postojati u mnogobrojnim realnostima unutar petodimenzionanog SADA. Da biste iskusili to što vam sada govorimo:
Stvorite sliku sebe kako ?itate ovu poruku u sadašnjoj realnosti, zatim..
DODAJTE sliku hodanja po peterodimenzionalnoj šumi u drugoj realnosti…
Sada DODAJTE sliku kako vozite Svemirski brod u drugoj realnosti…
Dopustite svojo mašti da sve tri slike drži istovremeno…
?itanje ove poruke…
Šetnja u peterodimenzionanoj šumi…
Vožnja Svemirkog broda…

Da utvrdite da još koristite vaš Trodimenzionani operativni sustav, ove tri slike su u razli?itim djelovima vašeg uma. To je dobro za ovaj dio vježbe.

Sada, pritisnite «play» i dopustite da ove slike ožive u pokretu, iskustvu, mislima i emocijama…

Možda proživljavate neku vrstu tjeskobe, sumnje, ili uzbu?enja dok istovremeno držite tri razli?ita «videa» u vašem umu. Vi koristite svoj um sli?no kao jednu od onih televizija koja ima tri stanice na istom ekranu. Zato prvo pogledajte svaku u svoje vrijeme.

Uskladite se na iskustvo, emocije i misli ?itanja ove poruke…
Uskladite se na iskustvo, emocije, misli i percepciju šetnje peterodimenzionalnom šumom…
Uskladite se na iskustvo, emocije, misli i percepciju vožnje vašeg svemirskog broda….

Sada molimo da aktivirate svoj Multidimenzionani operativni sustav, kao što ste u?inili u prethodnoj vježbi…

Osjetite kako se sve ove slike kre?u neovisno jedna od druge, iako sve žive kao JEDNO u vašoj svjesnosti…

Sada uzmite svoju primarnu svjesnost sa «?itanja ovog ?lanka» i smjestite ju na «šetnju peterodimenzionanom šumom»…

Zamislite da šetate 5D šumom – dok vozite svoj Svemirski brod u drugu dimenziju – dok ?itate poruku u drugoj dimenziji…

Sada, stavite svoju primarnu svjesnost na «upravljanje Svemirskim brodom» - dok šetate petodimenzionanom šumom – dok ?itate ovu poruku i tre?oj dimenziji…

U po?etku, ova vježba može «ozljediti vaš mozak» dok se ne priviknete na percipranje više od jedne realnosti u isto vrijeme. Sre?om, unutar vašeg Multidimenzionalnog operativnog sustava, vaša pro?irena percepcija postepeno dolazi na površinu. Vaša proširena percepcija olakšava vašu sposobnost da intimno doživite me?u.dimenzionalne realnosti koje struje kroz vašu uvijek-ekspandiraju?u realnost.

U stvari, VI ste kreator vaših multidimenzionanih realnosti. Na nesre?u, mnogi od vas su zaboravili tu ?injenicu. Zbog toga, prvo uskla?ivanje koje ?ete u?initi sa mo?i vašeg Multidimenzionalnog operativnog sustava je isklju?ivanje DNA koj avas ograni?ava na trodimenzionalnu percepciju i uklju?ivanje DNA koja aktivira multidimenzionalnu percepciju.

Sa vaše «Programerske pozicije» u centru vašeg kompjutera/mozga osigurajte da se uklju?i multidimenzionanlna Junk DNA koja sadrži proširenu percepciju, i da se isklju?i #% vaše ograni?avaju?e DNA. Vi možete zapo?eti ovu vježbu sa unutarnjom vizzijom u vašem srcu, kao što ste u?inili prije. Na ovaj na?in možete biti sigurni da ulazite u svoju svjesnost, kao i u vaš kompjuter/mozak, gdje ste VI programer svoje realnosti.

Vi možete izabrati da je ovo iskustvo «intersantna vježba» ili možete izabrati da imate sposobnost kontrole vlastite DNA. Svi vi na Gaji u ovo «vrijeme» ste unaprije?eni na viši nivo 3D Igre odvojenosti i ograni?enja. Me?utim, vi znate da se samo vi možete sjetiti da ste holografska projekcija vašegMultidimenzionalnog SEBSTVA. To ste bili VI koji ste izabrali poslati ?esticu vašeg cjelokupnog svjetla da se sjedini sa holografskom plo?om planete Zemlje zbog iskustva pomaganja Gaji u njezinom planetarnom uzašaš?u.

POSTATI KANAL

Poslušajte poruku Blagoslivljanja vašeg Bu?enja
http://www.multidimensions.com/players/BlessingsAwakening.mp3

Zbog toga što ste preuzeli i uklju?ili vaš Multidimenzionanlni operativni sustav, možete se po?eti sje?ati i održavati stanje svjesnosti u kojoj «ste vi programer» vaše 3D avanture. Pogledajte svoje zemaljsko vozilo sa gledišta vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA, tako da možete vidjeti dva glavna programska Centra vašeg zemaljskog vozila, vaše Više srce i Otvoreno Tre?e oko.

Vaše Otvoreno Tre?e oko koristi multidimenzionano svjetlo da programira i pokre?e vaš kompjuter/mozak; dok vaše Više Srce koristi veliku snagu bezuvjetne ljubavi da pokre?e, održava i lije?i vaše zemaljsko vozilo. Ovi kontrolni centri funkcioniraju kao JEDAN da prime multidimenzionalno svjetlo i bezuvjetnu ljubav koja vas vra?a natrag svome Multidimenzionalnom SEBSTVU.

Povežite se sa Višim srcem da primite bezuvjetnu ljubav od svog Multidimenzionalnog SEBSTVA…
Dopustite ljubavi da vas štiti i daje vam hrabrost da otvorite Zvjezdani portal vaše pinealne žljezde…

Otvorite vaš inter-dimenzionalni portal vaše Krune da primite poruku Multidimenzionalnog svjetla iz DOMA…
Postavite ovu poruku na ekran unutrašnjeg uma vašeg Tre?eg oka…

Integrirajte rije?i/slike ove poruke s vašom bezuvjetnom ljubavlju i integrativnom svjesnoš?u, tako da možete primiti i razumjeti najviše frekvencije poruke koju primate. Na ovaj na?in možete nau?itui BITI vaše Multidimenzionalno svjetlosno SEBSTVO u dnevnom životu.

?ak ako je poruka i jednostavna kao «Imaj prekrasan dan» dopustite svojoj bezuvjetnoj ljubavi da ju potpuno obuhvati na mnogo na?ina na koje biste mogli imati prekrasan dan. Iz ove jednostavne poruke, možete po?eti otvarati kanal komunikaciji izme?u vašeg uzemljenog ljudskog sebstva i vašeg božanskog Multidimenzionanlnog SEBSTVA.

BLESSINGS ON YOUR AWAKENING – YOUTUBE VIDEO

http://www.youtube.com/user/suzannelie#p/u/4/frfUOZQ0ADU