Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Arcturians - kanalizirane poruke - dio


BITI PETODIMENZIONALAN MEDITACIJA –Click

ARKTURIJANSKI KORIDOR

PONOVO PISANJE NAŠEG HOLOGRAMA

Dobrodošli natrag na ulaz u šestu dimenziju našeg Arkturijanskog Koridora. Iz ove frekvencije/izraza našeg Koridora, vi možete ponovu ući u šestu dimenziju da biste prepravili holografsku projekciju vaše sadašnje trodimenzionane realnosti. Čuli ste za «teoriju» da je vaš trodimenzionani svijet u stvari holografska projekcija.

Istina je mnogo više od toga, Ali je «holografska projekcija» stvarno dobra metafora za tro/četverodimenzionani život. Sa naše perspektive od osme do desete dimenzije, koje teku i miješaju se kao JEDNO, mi percipiramo četvrtu dimenziju kao «auru» vaše trodimenzionane realnosti. Zbog toga kad govorimo o trećoj dimenziji, mi uključujemo četvrtu kao eteričnu emanaciju fizičkog svijeta. Ova četverodimenzionana eterična realnost povezuje vas sa višim svjetovima pete dimenzije i iznad.

OTVARANJE ZVJEZDANOG PROLAZA PINEALNE ŽLIJEZDE

Proces rasta Kundalinija i otvaranja Trećeg oka aktivira vašu pinealnu žlijezdu, koja je hiper-dimenzionani zvjezdani ulaz izgrađen u vašoj ljudskoj psihologiji. Aktivacija Kundalinija je rezultat balansiranja svih vaših čakri i povećanja ženske snage Božice Shakti iz vaše Korjenske čakre u Božansko Jedinstvo sa muškom snagom Boga Shive u Krunskoj čakri. Ovo sjedinjenje i uravnoteženje muških i ženskih energija, poznato kao Mistično vjenčanje, otvara vaše Treće oko i potpuno aktivira vaš «pinealni zvjezdani prolaz». Sa otvaranjem vašeg pinealnog prolaza, vi možete prihvatiti multidimenzionane, vrtložne valove direktno u vašu dnevnu svjesnost i zemaljsko vozilo.
Nadalje, različiti DNA sa uključuje i isključuje sa različitim frekvencijama svjetla.Trodimenzionani spektar svjetla pali 2-3% vašeg ljudskog genoma DNA, koji pokreće vaš Trodimenzionanlni operativni sustav. Ovaj Operativni sustav se bazira na iluziji odvojenosti i ograničenja koji proizlaci iz jako polarizirane realnosti. Ovaj sustav može prihvatiti, integrirati i koristiti samo svjetlo koje je ograničeno na mali spektar fizičke realnosti. Od pada Atlantide, posebno u zadnjih dvije tisuće godina Ere riba, višedimenzionano svjetlo je bilo izgubljeno za većinu čovječanstva. Međutim, sada vi ulazite u Zlatno doba vodenjaka i Gaja ulazi u vrtložne valove koji se emitiraju iz Galaktičkog centra. Ovi vrtložni valovi isključuju vaših 3% ljudskog genoma DNA i uključuju 97% «Junk DNA» jer oni ulaze kroz male vrtložne valove vaše Junk DNA. Zatim, multidimenzionano svjetlo polako preuzima prednost nad fizičkim spektrom svjetla i Trodimenzionani operativni sustav vaše 3% DNA se počinje gasiti. Ovo je razlog što mnogi od vas imaju stano smanjenje interesa za trodimenzionanu realnost i snažno povećanje interesa za multidimenzionanost pete dimenzije i iznad. Srećom, za vrijeme vaše tranzicije, Oba operativna sustava će biti u funkciji, omogućavajući vam da istovremeno živite u obje realnosti.

MISTIČNI BRAK

Prije vašeg Mistčnog braka vaših unutrašnjih ženskih i muških energija i otvaranja vašeg Trećeg oka, vaše zemaljsko vozilo može percipirati, integrirati i koristiti ograničeni spektar svjetla treće dimenzije. Vaša Prva Korjenska čakra prihvaća i reflektira spektar crvenog svjetla koje vas povezuje sa Zemljom. Kako vaš Kundalini raste, ovo crveno svjetlo se spaja sa narančastim svjetlom Druge Pupčane čakre, integrirajući frekvencije crvenog i narančastog svjetla. Zatim kako naš Kundalini napreduje u Treću Plexus solaris čakru da spoji crvenu i narančastu sa žutom frekvencijom svjetla. Pomoću vaše Srčane čakre, vi vaše Niže čakre povezujete sa vašim «Višim čakrama». Svjetlo prve četiri čakre zatim ulazi u Petu Grlenu čakru da se izmješa sa plavom frekvencijom trodimenzionanog svjetlosnog spektra. Vaš Kundalini zatim ulazi u Šestu, Čeonu čakru da bi sjedinio crvenu kroz plavu ekpresiju svjetla sa indigo frekvencijom ove čakre. Sedma, Krunska čakra rezonira sa ljubičastim svjetlom, koje je najviša frekvencija trodimenzionanog svjetlosnog spektra. Ovo ljubičasto svjetlo služi kao most za povezivanje sa bijelim svjetlom, jedinstvom svih boja svjetla, u vašem zemaljskom vozilu. Sa Božicom Shakti koja čeka svog mladoženju u Šestoj, Čeonoj čakri, Bog Shiva u Sedmoj, Krunskoj čakri poziva na otvaranje Zvjezdanog prolaza Pinealne žljezde da prihvati multidimenzionano svjetlo sa višeg plana kroz kvantnu frekvenciju realnosti. Multidimenzionano svjetlo ulazi u vašu Krunu kao mladoženja (muški, Bog Shiva), ulazi u Kapelu da sačeka svoju mladu (žensku, Božicu Shakti).

Mladoženja zatim silazi dolje (kroz pinealnu žlijezdu Krunske čakre) da se spoji s mladom pred oltarom (treća ventrikula mozga) da uđu u svoj Mistični brak. Sa ovim vjenčanjem, sedam oktava fizičkog spektra svjetla (mladenki Božice Shakti) se ujedinjuje sa multidimenzionanim svjetlom JEDNOG da spoji Duh JEDNOG sa Maerijom vašeg zemaljskog vozila, kao i sa zemaljskim vozilom Gaje. Ovaj Mistični brak vaših unutarnjih muških i ženskih energija otvara vaše Treće oko i Više srce, koji su latentno postojali unutar vašeg zemaljskog vozila od vašeg rođenja. Ovo otvaranje vam omogućuje da počnete postepeno razotkrivati iluzije trodimenzionane realnosti. Sa otvaranjem vašeg trećeg oka i Višeg srca, novi moždani valovi se uključuju u vašem mozgu/kompjuteru koji mogu pristupiti i koristiti vaš Multidimenzionani operativni sustav. Nadalje, zbog vašeg Mističnog braka, sada možete prihvatiti i integrirati multidimenzionano svjetlo, koje počinje uključivati vašu Junk DNA u koju je Operativni sustav bio spremljen.

MOŽDANI VALOVI I OPERATIVNI SUSTAVI

Kako vaš Operativni sustav dolazi na površinu vašeg kompjutera mozga, novi moždani valovi su ti koji vam omogućuju svjesno razumijevanje i korištenje multidimenzionanog svjetla koje se nevidljivo vrtloži u i kroz treću dimenziju. Jedni od ovih prihvatljivih moždanih valova, Gama valovi (40 cps), su povezani sa moždanom funkcijom koja stvara holografsku sintezu od podataka pohranjenim u raznim dijelovima mozga, da ih spoji zajedno u višu perspektivu. Ova viša perspektiva vam omogućava svjesno percipiranje pete dimenzije i iznad, dok još nosite zemaljsko vozilo. Ektremno visoki Hiper gama (100 cps) i Lambda (200 cps) valovi i ekstemno niski Epsilon valovi (0,5 cps) su povezani sa višim stanjima SEBE-svjesnosti. Ova svjesnost obuhvaća pristup višim nivoima informacija kroz uvid, psihičke sposobnosti i izvan-tjelesna iskustva da pomognu mozgu u holografskom pakiranju informacija u odgovarajuće slike, misli i sjećanja.

Hiper gama, Lambda i epsilon frekvencije su povezane zajedno u kružnom odnosu. Hiper gama i Lambda moždani valovi su tako brzi da izgledaju kao da su smješteni u jako sporim Epsilon moždanim valovima. Istovremeno, jako spori Epsilon valovi su tako spori da izgledaju kao da jašu na vrhu jako brzih Hiper gama i Lambda valova. Na isti način, vaša multidimenzionana osjetila su ugnježđena i slojevito smještena na vaša trodimenzionalna (pet) osjetila. Ovi moždani valovi vam omogućavaju da koristite vašu proširenu percepciju dok ste još u svjetovnoj svjesnosti.

Realnosti viših dimenzija su oduvijek postojale, ali su bile iznad percepcije vašeg Trodimenzionanog operativnog sustava, jer proširena stanja svijesti vašeg Multidimenzionanaog operativnog sustava nisu još bile «online». Zbog toga su ove realnosti bile zaboravljene. Srećom, vaš potencijal da percipirate ove dimenzije je ostao latentan unutar vašeg biološkog kompjutera mozga, čekajući aktivaciju vašeg Multidimenzionanog operativnog sustava.

U počrtku, oboje, i Trodimenzionani operativni sustav i Multidimenzionani operativni sustav će biti «online». Konačno, Multidimenzionani operativni sustav će biti glavni sustav, što znači da će vaša primarna realnost/svjesnost biti petodimenzionana i iznad. Ipak, vi ćete još biti svjesni treće i četvrte dimenzije. Ovaj proces je već počeo za one od vas koji ste u našem Koridoru, iako ne morate toga biti potpuno svjesni u vašim svjetovnim stanjima svjesnosti. Iz šeste dimenzije, vi ćete moći čitati holografsku projekciju vaše sadašnje realnosti kako biste pomogli u ažuriranju vašeg kompjutera/mozga na Multidimenzionani operativni sustav.

KREIRANJE HOLOGRAMA

Porast vašeg Kundalinija, Mistični brak, aktiviranje vašeg Pinealnog zvjezdanog ulaza, proširena svjesnost, prepoznavanje i integracija vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA, širi vašu svjesnost dovoljno da obuhvati šestu dimenziju. To je forma šeste dimenzije da možete napisati, ili urediti vaš holografski program za vaše trodimenzionano uzemljeno sebstvo ili sebstva. Da biste bolje razumjeli to što govorimo, dozvolite da skrenemo s našeg putovanja da vam objasnimo kako je holografska projekcija kreirana.
Prvo se jedan laserski mlaz podijeli u dva odvojena laserska mlaza
Prvi mlaz se odbija od objekta čija slika treba biti zabilježena
Drugi mlaz je zabilježen na ogledalu i omogućuje sudar sa reflektiranim svjetlom prvog mlaza.
ZATIM je međusobno djelovanje dvaju mlazeva zabilježeno na film pod nazivom holografska ploča ili matrica.
OBRAZAC koji je zabilježen na ploči izgleda poput kaotičnih vrtloga i koncentričnih krugova dok se drugi laserski mlaz koristi za osvjetljavanje filma. Tada se hologram originalnog objekta pojavljuje.

Drugim riječima:
Svjetlo vaše Duše/SEBSTVA kopira jedan dio svog svjetla iz jedinstva JEDNOGA da postanu dva šestodimenzionana mlaza svjetla.
Ovaj PRVI dio šestodimenzionanog svjetlećeg mlaza se odbija od objekta, misaone forme vašeg Multidimenzionane Duše/SEBSTVA, čija slika treba biti zabilježena.
DRUGI mlaz šestodimenzionanog svjetla je zabilježen na ogledalo i omogućava sudar sa odrazom svjetla koje se odbilo od «objekta» ( vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA)
Zatim međudjelovanje dvaju mlazeva (interferencija svjetlosnih valova) se bilježi na film pod nazivom holografska ploča (matrica trodimenzionane Zemlje).
Obrazac koji je zabilježen na ploču Izgleda poput kaotičnih vrtloga i koncentričnih krugova dok se drugi laserski mlaz koristi da osvjetli film.
Ovaj «drugi» mlaz je namjera vašg petodimenzionanog SEBSTVA da promatra vaš fizički ego/sebstvo.
Zatim se holografska projekcija vašeg originalnog šestodimenzionalnog SEBSTVA pojavljuje na Holografskoj filmskoj ploči kao fizička realnost.

Da napravimo kratak pregled, da bi vaše multidimenzionano SEBSTVO rezoniralo s JEDNIM da promatra svoj odraz u trodimenzionanom obliku, ono je moralo podijeliti svoje svjetlo na «promatrača» i «onoga koji promatra». Zbog toga je vaše Multidimenzionalno SEBSTVO trebalo kreirati Božanski Ideal za formo koju je željelo promatrati u njezinoj holografskoj projekciji života u nižim dimenzijama. Zato je vaše SEBSTVO kreiralo misao-formu ljudskog tijela, objekt od kojeg se prvi mlaz svjetla reflektira. Zatim je, drugi mlaz svjetla prožet bezuvjetnom ljubavlju i multidimenzionanom svjesnošću tako da jednom kad se odrazi od ogledala i spoji sa prvim mlazom (ljudskim tijelom) na holografskoj ploči, čistoća multidimenzionalnog svjetla i bezuvjetne ljubavi bi bila zadržana.

Zatim projekcije svjetla su trebale biti sjedinjene na holografskoj ploči (planeti Zemlji) da se manifestiraju kao članovi te fizičke realnosti. Na ovoj točki, vaša Multidimenzionana Duša/SEBSTVO treba biti treba promatrati vas tako da bi vrtložni krugovi energije mogli postati forma. Na ovaj način, vaša forma je održana, a iluzija vaše fizičke realnosti je očuvana.

KIDANJE LANCA ILUZIJE

Kad ste bili mala djeca, većina vas je još mogla vidjeti svijet iz stanja svjesnosti, uvjerenja, očekivanja i perspektive vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA. Drgim riječima, vi ste vjerovali da imate potpunu kontrolu kreacije vaše realnosti. Vi ste imali ovo uvjerenje, očekivanje i percepciju jer je vaš Multidimenzionani operativni sustav još bio potpuno aktiviran. Na nesreću, bilo je jako teško održatiprošireno stanje svjesnosti koja je aktivirala ovaj Operativni sustav dok ste inkarnirani u trodimenzionanoj formi.

S vremenom se vaša svjesnost suzila, vaš Multidimenzionani operativni sustav je isključen, a vaš Tro-dimenzionani operativni sustav je preuzeo vodstvo nad vašim uvjerenjima, očekivanjima i percepcijom realnosti.Zatim ste prihvatili kolektivno uvjerenje da ste odvojeno biće koje živi u gustom, fizičkom svijetu i očekivali poteškoće i ograničenja. Zbog toga ste to i percipirali. Vaš djetinji svijet magije i mašte vas još okružuje ali je on izvan ograničenja trodimenzionane percepcije.

Ovo ograničenje je stvorilo snašan unutarnji zov «ići Kući», ali ste uskoro zaboravili gdje je Dom. Vi ste samo znali da nešto nedostaje, i da ćete jednog dana to naći. Taj dan je SADA. Međutim, da biste se vratili Kući vašem istinskom Multidimenzionanom SEBSTVU, morali ste naći način da se povežete sa vašim SEBSTVOM dok ste još u trodimenzionanoj formi. Srećom, naučili ste da ako proširite svoju svjesnost izvan granica fizičke realnosti, mogli biste percipirati vaše Multidimenzionano SEBSTVO iz perspektive vašeg trodimenzionanog sebstva. Da biste izvršili ovaj zadatak morali ste slomiti lanac iluzije.

Kroz vaše opažanje vašeg Multidimenzionanog Duše/SEBSTVA u JEDNOM, iz perspektive vašeg ega/sebstva u trećoj dimenziji da ste slomili lanac iluzije da vidite svoje sebstvo (projicirano svjetlo) kao vaše SEBSTVO (svjetlo sjedinjeno s JEDNIM). Kad VI (holografska projekcija) može opaziti vašu Božansku matricu u šestoj dimenziji (vaše SEBSTVO u JEDNOME) dok još zadržavate vašu holografsku formu, trodimenzionani veo iluzije je otpušten. Vi tada možete vječno komunicirati i vratiti se vašem SEBSTVU koje živi vječno u jedinstvu s JEDNIM:

Na ovoj točki kad se potpuno sjetite zašto ste izabrali da se «ulogirate» (projicirate SEBSTVO) u trodimenzionani hologram. JEDNO ne želi ugasiti svoje mnogobrojne izraze svjetla. Naprotiv, ono želi da se u punoj svjesnosti vrate svom Multidimenzionanom BIĆU dok još održavaju osjećaj individualnosti.Na ovaj način je stvorena «Individualnost unutar Jedinstva».

Ovaj proces održavanja vaše Osobne svjesnosti unutar JEDNOGA počinje sa održavanjem vašeg osobnog zemaljskog vozila dok još potpuno uzemljujete vaše Multidimenzionalno SEBSTVO u vaše trodimenzionalno holografsko sebstvo. Zbog toga, vaše sjedinjenje s JEDNIM počinje vašim sjedinjenjem s fizičkom realnošću. Kroz ujedinjenje sa vašom trodimenzionalnom realnošću, dok promatrate i komunicirate s JEDNIM, vi učite moć manifestacije u svojoj fizičkoj realnosti.

Ova moć manifestacije se bazira na Znanju da ste VI vaše Multidimenzionalno SEBSTVO. Zatim vi, Multidimenzionalno SEBSTVO, se sjeti da vi, ego/sebstvo imate urođenu sposobnost da promatrate mnoge vrtloge svjetla na vašoj holografskoj ploči da stvorite svoju realnost forme. Zbog toga, kad je vaše Multidimenzionano SEBSTVO potpuno uzemljeno u vaš ego/sebstvo, vi kreirate svoju realnost jednostavnim aktom promatranja.

http://www.youtube.com/watch?v=oePY_MH3mqk&feature=player_embedded#

Gornji youtube su kreirali neki današnji probuđeni umovi. Neke od najvažnijih točaka su naglašene dolje:

Ocean svjesnosti je izvor cjelokupne materije.

Ne postoji materija. Sve fizičko oko nas je rezultat frekvencije rezonance. Ako vi utječete na frekvenciju, struktura materije će se mijenjati. Ovaj samo-održavajući sustav je «super hologram» i sve u njemu je izraz tog holograma. Budući da je realnost hologram, svaka čestica je vizija cjeline. Drugim riječima, cjelina je sadržana u svakoj čestici. Mi ne možemo pronaći jednu česticu, jer je ona odraz SVIH čestica. Ako promijenimo i jednu malu komponentu holograma to se odražava na cjelinu.

Suština Univerzuma je Svjesnost. Svjesnost bazirana na strahu sadrži uvjerenje da je suština Univerzuma materija. Ako je Univerzum materija, tada onaj koji u to vjeruje treba posjede i bogatstvo. Zapamtite da je sve fizičko frekvencija. Strah je polagano, gusto stanje vibracije. Ako zadržavamo strah, naša svjesnost se snižava i frekvencija naše realnosti je gusta i spora.

Unutar holografske realnosti, ono što vjerujete to kreirate. Realnost se stvara mišlju. Svaka misao je poput pauka, stvara mrežu unutar holografske matrice.

Matrica holograma je informacija. Kad stavite informaciju u vaš hologram, vi kreirate fraktale, beskrajne i uvijek ponavljajuće obrasce u vašoj matrici.

Ovi fraktali mijenjaju vašu matricu. Kad sustav postaje jako destabiliziran, nasta će značajni pomaci koji će se odjednom samo-organizirati na višim stanjima kompleksnosti. Na sub-atomskom, kvantnom nivou, realnost se organizira prema očekivanjima promatrača.

Sve u Univerzumu je sastavljeno od sub-atomskih čestica, koje se brzinom svjetlosti vrte oko praznog prostora.

Ove čestice nisu materijalne prirode, one su fluktuacija energije i informacije u kozmičkoj praznini energije i informacije. Kad promijenite polje u kojem su atomi, vi mijenjate atome. Mi smo sastavljeni od atoma. Naši osjećaji mijenjaju polje naših atoma i doslovno mijenjaju našu fizičku realnost. Naše TIJELO je biološki kompjuter.
MI smo Svjesnost.

Naš SVIJET je malo područje frekvencije unutar neograničenih područja frekvencije.
ŽIVOT je holografska televizijaska postaja.
Naša svjesnost stvara kanal, frekvenciju REALNOSTI koju proživljavamo.

Mi ne možemo zamisliti da realnost postoji bez nas jer…
Akt našeg promatranja nam omogućuje da kreiramo-dok-sudjelujemo.
Mi nikad ne možemo pronaći kraj Univerzuma ili najmanju česticu jer…
Gdje se god naša svjesnost proširi sa očekivanjem da nešto percipira, to će biti jer smo mi to stvorili. Mi gradimo Univerzum dok idemo!

Svjesnost je programski jezik našeghologrfskog Univerzuma. Mi smo vodiči svjesnosti. Svjesnost dolazi kroz nas i zrači kroz nas. Zbog toga čovječanstvo ima sposobnost kreirati novu realnost. Ako isključimo naše mozgove i zakačimo našu svjesnost za struju medija iluzije, mi smo na neki način izmanipulirani tako da kreacija naše realnosti nije naša – nego realnost nekog drugog.
Zato moramo preuzeti kontrolu naše realnosti na kvantnom nivou.
Svijet je samo cesta, ali smo zaboravili činjenicu i počeli vjerovati da je cesta realna.

ČESTITAMO DRAGI UZEMLJENI

Voljeni, sada kad ste probuđeni, vi shvaćate da je treća dimenzija putovanje, pozornica za vašu igru, virtualna realiti igra, a VI ste dirigent, direktor i programer. Jednom kad ponovo zadobijete multidimenzionalno znanje, vi ste slobodni da upravljate, usmjeravate i programirate vaš Put Kući SEBSTVU.Sada je kreacija, vi, spremna da se sjedini sa Kreatorom, vama, da postane «ruka koja slika sebe». Na vašem Putu Kući, SEBSTVU, vi putujete vertikalnim «dizalom» gore u više frekvencije realnosti na horizontalnim planovima postojanja.

Na svakom od ovih planova vi nalazite formu vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA. Ove forme su stvorene na vašoj prvoj projekciji dolje iz JEDNOG u planovima iluzije i odvojenosti. Svaka forma/ spremnik je konstrukcija rezonance čestica svjetla te dimenzije/plana. U slučaju vašeg zemaljskog vozila svjetlo je tako sporo da postaje materija. U realnostima na višim nivoima vertikalne skale, vaše spremište je više rezonance.

Da li sada shvaćate koje ste veliko dostignuće ostvarili? Da li shvaćatekoliko ste stvarno veličanstveni kad promatrate vaše SEBSTVO iz oblika vašeg sebstva koji SEBSTVO promatra? To je poput čuvene Echerove slike ruke koja slika samu sebe.

POVRATAK U ŠESTODIMENZIONALNI KORIDOR

Sada ćemo rezimirati naše međudimenzionatno putovanje kroz Arkturijanski Koridor.Kad stupite na ulaz u šestu dimenziju sjetite se da je Svjesnost jezik koji programira vaš hologram. Kroz prepoznavanje i integraciju vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA, kao i vašeg iskustva u našem Koridoru, vaša svjesnost se proširila od Osobne do Planetarne do Galaktičke Svjesnosti. Kad ste sudjelovali u otvaranju šestodimenzionane frekvencije našeg Koridora, vaša svjesnost se proširila na Kozmičku Svjesnost.

Sada, prije nego što sudjelujete u širenju Koridora u šestu dimenziju, sjetite se, ako možete, da ste ZNALI da su Vile i Anđeli bili realni kad ste bili malo dijete. U stvari, vi ste znali da ste Vila a možda i Zmaj ili mlaz svjetla koji lebdi nebom. Vi ste znali da su ove stvari istinite, realne. Na nesreću s vremenom, vi ste željeli biti poput «drugih»tako da ste se pravili da ste «regularni». Zatim, malo po malo vi ste počeli zaboravljati to što ste znali kao dijete, i sjećanja na vaše Multidimenzionano SEBSTVO su se počela gubiti iz vašeg uma i ostavljati prazan prostor u vašem srcu.

Jednog dana, vaše velika Multidimenzionana Svjesnost je pala tako nisko da ste otkrili da ste žrtva. Vi ste bili žrtva zahtjeva drugih, pravila i zakona svijeta koji su ograničili vašu kreativnost i i učinili da teško radite da dobijete puno novaca da kupite stvari. Vi ste trebali novac i stvari jer je bol u vašem srcu postala bolna čežnja za mjestom koje ste jednom poznavali i osobom koja ste jednom bili. Bez obzira na to što ste spustili svoju glavu i pokušali činiti to što drugi žele. Međutim, svaka pobjeda koju ste postigli je bila prazna i samo je hranila vašu čežnju.

Vi ste počeli odbacivati uvjerenja i očekivanja drugih i tražili da ponovo zadobijete mir i radost koje ste poznavali kad ste bili slobodni da živite u mašti.Zatim, postepeno, ili odjednom, vi ste se počeli sjećati svog SEBSTVA – onoga koje je dotjecalo i borilo se za ljubav i svjetlo.Ovo znanje vam je omogućilo da se osjećate nezavisni i dalo vam je jaki osjećaj vaše Osobne Svjesnosti koji vam je omogućio da otpustite osjećaj da ste žrtva.

U početku je ova nova osoba, ovo SEBSTVO, bila tajna, Zatim, žudnja se vratila, i vi ste znali da morate biti vaše SEBSTVO u svakodnevnom životu – bez obzira na posljedice. Na vaše iznenađenje, posljedice su bile čudovišne. Kad ste prestali sa skrivanjem, otkrili ste druge koji su isto prestali sa skrivanjem. Viste ovim ljudima otvorili svoje srce, i vaše svjesnost se proširila sa Osobne na Kolektivnu Svjesnost.

Vi, i sva bića u buđenju ste voljeli Gaju, jer vam je vaša Duša rekla da je ona vaša Majka Zemlja, kao i viši kolektivni izraz vašeg Kolektivnog SEBSTVA. Ova ljubav za cjelokupni život proširila je vašu svjesnost na Planetarnu svjesnost. Gaja je šaptala vašoj Duši o njezinim portalima u više svjetove i mnogi od vas su otkrili put do našeg Koridora. Vi ste se spojili sa drugim probuđenima, i samom Gajom, na putu kroz Niži astralni plan četvrte dimenzije da očistite vaš tunel svjetla i uđete u realnost četvrte dimenzije.

Zatim ste ušli u realnost pete dimenzije da se povežete, komunicirate i integrirate sa vašim Multidimenzionanim SEBSTVOM. Sa ovim povratkom SEBSTVU vi ste mogli prepoznati i započeti odnos sa vašom Veliko galaktičkom obitelju, koja je proširila vašu Planetarnu svjesnost na Galaktičku svjesnost. Sa vašim prvim posjetom šestoj dimenziji vaša svjesnost se proširila na Kozmičku svjesnost.

Kozmička svjesnost je stanje svjesnostikoja vam omogućava da potpuno percipirate, prihvatite i integrirate vrtložne valove koji dolaze iz Galaktičkog centra. Nadalje, iz perspektive vaše kozmičke svjesnosti vi možete lako gledati kroz trodimenzionalne iluzije odvojenosti i ograničenja. Vi ZNATE da ste VI kreator svoje realnosti jer ste vi odraz svog Multidimenzionalnog SEBSTVA u JEDNOM koje baca odraze Svog svjetla na holografsku matricu vaše sadašnje inkarnacije.

Vi također ZNATE da je ova inkarnacija – uključenje u 3D Igru odvojenosti- posebna jer je to život u kojem doživljavate radost i pobjedu rasta vaše planetarne realnosti u petu dimenziju. Vi ćete živjeti unutar kolektivnog JEDNOG i doživjeti Biće planetu, ponovno sjedinjenje sa vašom Galaktičkom obitelji i dati doprinos vašoj realnosti na kvantnom, sub-atomskom nivou.

KROZ MATRICU

Pogledajte sebe na ulazu u holografsku matricu koja vas usmjerava u i kroz trake Svjetlosnog jezika, koji ulazi i izlazi iz vaše potencijane forme. Uzmite si vremena da nađete jednu od traka i zakačite svoju svjesnost na nju sa namjerom da uđete u vrtlog.Ako se predate osjećaju, boji i tonu multidimenzionalnog svjetla, njegova rezonanca bezuvjetne ljubavi vas vuče u i kroz vrtloge svjetla. Sve brže i brže vi putujete u i kroz bezbroj mogućih, možda čak i «nemogućih» realnosti.

Brzinom većom od svjetlosti, vi sada prolazite prošle planete, solarne sustave, galaksije, maglice, crne rupe, bijele rupe, praznine i univerzume. Sve što percipirate je realno jer jer ste izabrali to opaziti. Čin vašeg promatranja je taj koji je stvorio ove realnosti, iako su one uvijek ovdje kao potencijal. Logička misao i ljudske emocije ne mogu odgovarati vašoj svjesnosti. Oni su preopsežni i premali.

Vi ste vaše manifestirane misli, dok vaše emocije bruse vaš pravac prema sadašnjem životu, onaj koji ste bili prije postaje čisto svjetlo. Ako uđete u tu matricu, snaga bezuvjetne ljubavi upliće se u šestodimenzionanu holografsku projekciju vašeg sadašnjeg života. Sa perspektive šeste dimenzije, vi vidite vaše uzemljeno sebstvo na trodimenzionanoj Zemlji.

Koristeći svoju Kozmičku svjesnost vašega programera SEBSTVA, vi šaljete mlaz bezuvjetne ljubavi i multidimenzionalne svjesnosti iz vašeg šestodimenzionalnog SEBSTVA u usrce uzemljenog. Dopustite ovom mlazu svjetla i ljubavi da stvori stalnu komunikaciju između vašeg programera SEBSTVA koji vas je projicirao u vašu realnost, i vašeg uzemljenog sebstva, koje je vraćanje forme sa dugog putovanja u polarnost.

Sada, na trenutak pregledajte fajlove tog života. Tada, svaki virus baziran na strahu može biti pobrisan bezuvjetnom ljubavlju, dok će svjetlo vaše velike Kozmičke svjesnosti povisiti vašu rezonanacu iznad polariteta straha. Pogledajte «file» vašeg «djeteta znanja» PROŠIRITE ovaj file svojom bezuvjetnom ljubavlju i SPREMITE goa svojom Kozmičkom svjesnošću. Ako tako činite, vi počinjete «skidati» vaš Operativni multidimenzionani sustav.

Gdje se to znamje izgubilo? Koje su to emocije bazirane na strahu bile koje su uzrokovale da zaboravite svoje SEBSTVO? Suprotnost mislima baziranim na strahu i emocijama je bezuvjetna ljubav. OSVJETLITE taj strah i PONIŠTITE ga bezuvjetnom ljubavlju. Zatim SPREMITE izmjene svojom Kozmičkom svjesnošću. Ako tako činite, Multidimenzionani operativni sustav se uključuje.

Kad ste shvatili da ste postali žrtva? Iskoristite vašu bezuvjetnu ljubav da PROŠIRITE taj trenutak buđenja. Sjetite se straha koji je uzrokovao to da ste postali žrtva i POBRIŠITE taj file svojom bezuvjetnom ljubavlju. Jezikom Kozmičke svjesnosti, promjenite programsku formu, «Ja ne mogu kontrolirati moj život.» u «Ja sam kreator moje realnosti.» SPREMITE ove izmjene i osjetite trenutak radosti što ste dobili uvid u realnost kroz vaš Multidimenzionani operativni sustav.

Kad se je vaša svjesnost proširila na Osobnu svjesnost? Pregledajte ovaj povratak SEBSTVU i PROŠIRITE ga bezuvjetnom ljubavlju, isto tako iskoristite vašu Kozmičku svjesnost da SPREMITE ove promjene. Ako tako činite, Trodimenzionani operativni sustav se postepeno počinje GASITI, dok se vaš Multidimenzionani operativni sustav postepeno PALI.

Kad se vaša svjesnost proširla na Kolektivnu svjesnost? OSJETITE Kolektivnu svjesnost čovječanstva o vama. Sa snagom vaše bezuvjetne ljubavi, POBRIŠITE sav strah koji proizlazi iz ovog kolektiva i SPREMITE ove svojom Kozmičkom svjesnošću. Uzmite trenutak da pošaljete valić bezuvjetne ljubavi u kolektivnu realnost da pomognete drugima da POBRIŠU svoj strah. Sada, spojite vašu Kozmičku svjesnost sa Kolektivnom svjesnošću da pomognete u povećanju rezonantne frekvencije cijelog čovječanstva.

Kad ste prihvatili Planetarnu svjesnost? POJAČAJTE ovaj proces i podijelite ga sa Gajom. Zatim iskoristite svoju bezuvjetnu ljubav da POBRIŠETE strah i iscijelite štetu koja je učinjena Njezinoj planeti kao i vašem osobnom zemaljskom vozilu. Iskoristite vašu Kozmičku svjesnost da povećate rezonancu osobnog i planetarnog tijela. I isto tako SAČUVAJTE ove promjene u vašem zemaljskom vozilu i u tom području Zemlje gdje vi živite.

Kad ste prihvatili Galaktičku svjesnost? Iskoristite svoju bezuvjetnu ljubav da postanete bliži članovi svoje Galaktičke obitelji u dnevnom životu. Koristeći svoju Kozmičku svjesnost, SPREMITE tu povezanost na «Desktop» vašeg Trećeg oka i Višeg srca. Napravite «back up» (sigurnosnu kopiju) na hard-disk vaše Junk DNA da poduprete vaš proces povratka Svjetlosnom tijelu.

OSJETITE svoju Kozmičku svjesnost kako počinje otpuštati vaš Trodimenzionani operativni sustav i potpuno aktivirati vaš Multidimenzionani operativni sustav. SPREMITE ovaj pomak svojom bezuvjetnom ljubavlju. Svaki dan odredite «vrijeme» da priznate veliku promjenu koja koja se događa u vašoj svjesnosti, stoga i u vašoj realnosti. Vau, ponovo i ponovo JA SAM moje SEBSTVO.

Sa programiranjem jezika vaše Kozmičke svjesnosti, vi ste programirali da se vaš Trodimenzionani operativni sustav ugasi, a da se vaš Multidimenzionani operativni sustav upali. Budući da je vaš novi operativni sustav multidimenzionani, on radi iz treću kao i za više dimenzije. Zbog toga ćete iskusiti treću dimenziju, ali više nećete na nju biti ograničeni.

Sa svojom Kozmičkom svjesnošću, koja je prirođena Multidimenzionanom operativnom sustavu, vi imate pristup svim fajlovima trodimenzionane iluzije, kao i svim fajlovima multidimenzionane svjesnosti i percepcije. Na nesreću, virus straha koji je ušao u vaš kompjuterski mozak vašeg uzemljenog dijela mora se stalno čistiti. Ipak, vaš Multidimenzionani operativni sustav može koristiti vašu šestodimenzionanu komponentu da čisti ove strašljive iluzije, što će omogućiti objavljivanje Istine o vašoj proširenoj percepciji. Ovaj Sustav će zatim SPREMITI ove promjene u vaše Treće oko i Više srce.

Vaša Kozmička svjesnost i bezuvjetna ljubav mogu imati potrebu da uđu duboko u ove fajlove da očiste mnoge živote i paralelne realnosti u kojima je vaš uzemljeni dio patio pod iluzijama teškog života, ograničenja, strašljivih misli i emocija, kao i odvojenosti od vašeg istinskog Multidimenzionanog SEBSTVA. Srećom, sa uključemim vašim Multidimenzionanim operativnim sustavom, sve što «trebate» činiti je:

Biti mirni u svom umu i otvoriti vaše srce.
Staza JEDNOGA može se činiti usamljenom, ali samo na početku.

Svaki dan idete ovom Stazom i ZNATE da je ispunjena ljubavlju.
Ova ljubav odzvanja iz dubine ali i iznad.

Dosegnite duboko unutra ali i zvan, da vidite što želite.
Da pronađete život koji ćete stvoriti, i BITI onaj kojem se divite.

Prihvatite ovaj život i zahvalite mu, svaki dan, svaki sat.
Zatim, samo se opustite i gledajte predstavu, kako vaš novi život cvjeta.

Trbat će neko trodimenzionano «vrijeme» za vaš uzemljeni dio da bude svjestan ovog pomaka. Zbog toga, sa bezuvjetnom ljubavlju vaše Kozmičke svjesnosti, vi šapćete u srce vašeg uzemljenog dijela.

«SADA, ti si budan, Ti si SEBSTVO!
Odvojenost je iluzija. Ograničenje je stanje uma.
TI si kreator svog života.
Svjesnost je programski jezik tvoje realnosti i TI si tvoja Svjesnost!».

Mi smo Arkturijanci

YOU ARE CONSCIOUSNESS You Tube

http://www.youtube.com/user/suzannelie#p/u/4/9KIAO8QdjA4

KORAK DVADESTEPRVI

Dobrodošli natrag u Arkturijanski Koridor. Želimo pregledati proces dvadesetog koraka. Zatim ćemo vam pomoći u upotrebi novog Multidimenzionanog operativnopg sustava koji ste preuzeli u tom koraku.

Kako bi svjetlo vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA opažalo svoje veliko svjetlo u fizičkoj formi, ono je moralo to svjetlo podijeliti na «promatrača» i «onoga koji se promatra». Vaše svjesno, inteligentno, bezuvjetno voleće SEBSTVO koje rezonira sa JEDNIM, je zatim trebalo kreirati Božanski ideal za formu koju je željelo promatrati u njezinoj holografskoj projekciji života u nižim dimenzijama. Zbog toga je vaše SEBSTVO kreiralo misao. formu ljudskog tijela, koja je postala objekt od kojek će se prvi mlaz svjetla odbijati.

Drugi mlaz svjetla se zatim sjedinio sa bezuvjetnom ljubavlju i multidimenzionanom svjesnošću, tako da jednom kad se odrazi od ogledala i izmješa sa prvim mlazom (ljudskom formom) na holografskoj ploči, čistoća originanog svjetla (Multidimenzionanog SEBSTVA će biti sačuvana.

Svjetlo je projicirano na holografsku ploču planete Zemlje. Na ovoj točki, vaše SEBSTVO je trebalo vas opažati kao vrtložne krugove energije vašeg svjesnog svjetla kako može postati forma. Na ovaj način, vaša forma je održana i fizička realnost sačuvana.

Ovaj proces se je ponavljao ponovo i ponovo za svaku tro i četverodimenzionanu realnost koji je vaša Duša/SEBSTVO izabrala iskušati da bi bila u trodimenzionanoj formi. Kad postignete Majstorstvo u formi i čak u jednoj od ovih realnosti, vi se možete svjesno vratiti u petodimenzionano Svjetlosno tijelo i putovati među-dimenzionano snagom vaše multidimenzionalne svjesnosti i bezuvjetne ljubavi.

BITI MAJSTOR

Vaš Multidimenzionani operativni sustav, kojeg ste preuzeli u dvadesetom koraku, ima primarni cilj da vas vodi u Majstorstvo vaše sadašnje realnosti. Kao Majstor energije vi možete potpuno prihvatiti svoje Multidimenzionalno SEBSTVO koje će vas vratiti vašoj istinskoj multidimenzionanoj realnosti. Donji youtube će vam dati uvid u to.

http://www.youtube.com/watch?v=g79UaJ8s8K4&feature=player_embedded#

Kratak sažetak youtube:

Vaše mnoge multidimenzionalne realnosti su prošireni dijelovi i subjektivni osnovni obrasci koji izražavaju vaše holografske zrake. Budući da već postojite u mnogim dimenzijama, vaše biće je bezvremensko. Svaki element na koji ste se ikada fokusirali još postoji.

Iluzija vremena ne rasipa energiji, ona ju samo usmjerava. Sve što ste doživjeli u svim svojim boravcima u formi još posoji u SADA JEDNOME. Jednom kad pogledate realnost iz ove perspektive, vaš ideal vremena se mijenja od nečega što je bila prošlost, sadašnjost i budućnost u arenu doživljaja. Kao Multidimenzionano biće vi se krećete u svjesnost promatračak koji ide iz jednog iskustva u drugo, radije nego iz jednog vremena u drugo.Vrijeme za Majstora živi unutar svih trenutaka između. Kad ponovo zadobijete ovo urođeno Majstorstvo vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA, nema ničega što ne možete proživjeti ponovo i ponovo, jer djelujete unutar ne-vremena Multidimenzionanog univerzuma.

INTEGRATIVNA SVJESNOST

Vaš Multidimenzionani operativni sustav vam omogućava pristup novom obliku svjesnosti, koja je toliko delikatna poput anđeoskih krila i jaka poput planine. Ovo stanje svjesnosti se miješa s tim tko vi jeste na vašoj planeti koja se mijenja sa vašim istinskim SEBSTVOM kome se vraćate. Vaša multidimenzionalna svjesnost otpušta sve emocionalne «kvake» za treću dimenziju koje mogu utjecati na vaš proces koji omogućava da ono što odlazi bude nadomješteno onim što dolazi. Ovo novo stanje svjesnosti proizlazi iz vaše Junk DNA, koja se stalno aktivira vašim Multidimenzionanim operativnim sustavom. Vaša nova svjesnost vam pomaže u širenju u petu dimenziju dok ste još uzemljeni na planeti Zemlji.

Zbog konverzacije mi ćemo ovu svjesnost nazvati «Integrativna svjesnost» jer vam ona omogućava da integrirate u svoju budnost sve što želite da ostane u vašem životu dok ulazite u veličanstvenu avanturu Nove Zemlje. Drugim riječima vaša Integrativna svjesnost vam omogućuje da lako otpustite sve što je sada dovršeno i potpuno prihvatite ono što je izvan vaše percepcije. Ovo otpuštanje vam pomaže da integrirate «prošlost» i «budućnost» u vezanu realnost SADA.

Vaša Integrativna svjesnost vam pomaže također i da se sjetite svake informacije/iskustva iz vaših mnogobrojnih prošlih života i paralelnih realnosti, tako da ih možete izmiješati u novu realnost. Na ovaj način, ništa što je potrebno za vaš povratak SEBSTVU neće biti zaboravljeno niti izgubljeno.U stvari, Integrativna svjesnost vam omogućuje da ne doživite osjećaj gubitka za vrijeme pomaka u u vaše istinsko, Multidimenzionalno SEBSTVO, jer ona osigurava da zadržite sve vaše primarne lekcije, iskustva, ljubavi i kreacije kako postajete Nova Zemlja.

Upravo kao što informacija može biti spremljena u aparat koji držite u ruci, ona je jednom pohranjena u kompjutere tako velike da mogu zauzeti cijelu sobu, vaša Integrativna svjesnost može prikupiti i spremiti sve podatke/doživljaje iz svih realnosti u kojima ste se manifestirali u svim vašim tro i četverodimenzionalnim realnostima.

Vi ne istražujete stalno informacije koje su spremljene u vašem priručnom računalu, ali vi znate da u raspoložive ako ih zatrebate. Na isti način, vi nećete stalno biti u svjsnom kontaktu sa sa informacijama u vašoj Integrativnoj svjesnosti, ali im možete pristupiti kad god trebate.Energija Plutona u Jarcu, koji će biti u tranzitu do 2024, će olakšati vašu sposobnost da otpustite to što je prošlo i da zadržite ono što vam omogućuje ponovno rođenje.

Vaša integrativna svjesnostvam također pomaže i u integriranju vaše Osobne, Kolektivne, Planetarne, Galaktičke i Kozmičke svjesnosti u JEDNU budnost mnogih verzija vašeg SEBSTVA. Drugim riječima:
Vaša Integrativna svjesnost vas percipira kao individuu
unutar kolektiva čovječanstva.
Unutar kolektiva Zemlje
Unutar kolektiva Solarnog sustava
Unutar kolektiva Galaksije
Unutar kolektiva Univerzuma.
Svi ovi kolektivi postoje unutar Velikog kolektiva kozmičke svjesnosti.

Zbog toga je vaša Individualna svjesnost
Okružena vašom Kolektivnom svjesnošću
Koja je okružena vašom Planetarnom svjesnošću
Koja je okružena vašom Solarnom svjesnošću
Koja je okružena vašom Galaktičkom svjesnošću
Koja je okružena vašom Kozmičkom svjesnošću.

Najvažnije je da vaša Integrativna svjesnost spaja vašu iskru individualne ljubavi sa bezuvjetnom ljubavlju JEDNOG. Ovim spajanjem ljudske uvjetovane ljubavi u duhovnu, bezuvjetna ljubav vam omogućuje da držite sve vaše mnogobrojne realnosti unutar vaše budnosti pomoću velike magnetske sile bezuvjetne ljubavi. Bezuvjetna ljubav je ljepilo koje drži svu realnost u JEDNOME. U stvari, bezuvjetna ljubav je ta koja drži mnogobrojne izraze SEBSTVA unutar Integrativne svjesnosti.
GLEDANJE UNUTRA

Dopustite svojoj mašti da usmjeri svoju viziju unutar vašeg zemaljskog vozila. Razmišljajte osvom zemaljskom vozilu kao što biste razmišljali o bilo kojem vozilu, objektu u koje VI ulazite tako da biste se vi, svjesnost/svjetlo, mogli kretati po okolini. Na primjer, vaš dom/vozilo sadrži vaše tijelo/vozilo koje sadrži vašu svjesnost/svjetlo. Vi niste vaša kuća ni vaše zemaljsko vozilo, nego se ovi objekti koriste da drže VAS koji ste svjesnost i svjetlo.

Uzmite trenutak da pogledate unutar vozila vašeg tijela da vidite VASm svjesnost/svjetlo, kao što biste pogledali unutar svoje kuće. Vi poznajete kuća koja vam omogućava zaštitu za vaše zemaljsko vozilo vrlo intimno. Međutim, koliko poznajete zemaljsko vozilo koje omogućuje trodimenzionalnu formu za vašu svjesnost/svjetlo. Da biste bolje upoznali unutrašnjost vašeg tijela:
Zamislite da stojite na vratima vašeg srca…
Pobliže ispitajte unutrašnju vizju vašeg srca…
Pobliže ispitajte ulaz u vaše srce…
Upravo kao što biste kroz vrata vaše kuće, uđite kroz vrata vašeg srca…
Kad uđete kroz ova vrata, pogledajte dugačke stepenice koje vode do vašeg Višeg Srca…
Dok se penjete ovim stepenicama, Trostruki plamen vas vodi…
Pogledajte svoju ATMU, vaš Trostruki plamen i uđite…
OSJETITE i spojite se sa urođenom Mudrošću, Moći i Ljubavi…
Dok to činite, vi ste trenutno prevezeni u vaše Treće oko…
Unutar vašeg Trećeg oka, ukrenite se prema unutra da vidite električno kruženje sinapsa vašeg mozga koje se žare svakom percepcijom i mišlju…
Pogledajte gore prema Kruni i da vidite otvoreni Zvjezdani ulaz Pinealne žlijezde kako privlači multidimenzionano svjetlo i bezuvjetnu ljubav….
Pomaknite se u centar vašeg Kompjutera mozga gdje je Kundalini energija Zemlje porasla do vašeg trećeg oka i miješa se sa Tokom JEDNOGA kroz vaš Pinealni Zvjezdani ulaz…
Vi ste sada programer vašeg kompjutera/mozga…
Pomoću velike snage vaše svjesnosti /svjetla UKLJUČITE SVE sustave Multidimenzionanog operativnog sistema…

POROĐAJNI KANAL

Uključivanje vašeg Multidimenzionanog operativnog sustava stvalja vas u porođajni kanal vašeg novog života. Zbog porođajnog procesa vašeg novog života možete doživjeti velike poteškoće. Možete se osjećati jako blizu i opet tako daleko. Vaše nove sinapse vam govore da ste drugačiji, ali vaše zaostale iluzije vam govore da život izgleda isto, i da se «kao obično vratite poslu». Ovaj konflikt između dviju poruka gradi sumnju, koja povećava vaš zamor.

Vi ste tako umorni, tako jako, jako umorni. Ali od čega ste umorni? Prvo umorni ste od 3D Igre. Prošli ste kroz mnoge životne periode i činili, ponovo činili i ponovo činili iste drame. Drugo, umorni ste od čekanja da se dogodi pomak. Vi želite da se on dogodi SADA. Novi operativni sustav je taj koji vas udara da vas podsjeti da je samo vaše uvjerenje to koje vas drži u trećoj dimenziji. Vaš Multidimenzionani sustav vas podsjeća da sve što trebate promijeniti je vaša svjesnost.

Kad povećate svoju svjesnost, vi se pokrenete na vertikalnom spektrumogućih realnosti prema rezonanci pete dimenzije. Svaki put kad se multidimenzionani sklop UKLJUČI, a trodimenzionana sinapsa ISKLJUČI, vaša proširena percepcija je aktivirana i vi možete percipirati izraze viših dimenzija vaše realnosti, koje su vas prije zaobilazile. Kad možete svjesno percipirati više frekvencije realnosti, možeteusmjeriti na njih svoju pažnju i namjeru. Tada će biti puno lakše otpustiti ograničenja i težak rad trodimenziionalnog života. Sada kada znate istinu vaše veličanstvene multidimenzionalne prirode, vi više nećete prihvatiti restrikcije koje su stavljene od strane zastarjelog sustava uvjerenja koji je usmjeren na borbu i strah. Vi se bunite protiv ograničenja i i pronalazite hrabrost da kreirate realnost vaših snova. Vi još osjećate navalu straha koja proizlazi iz Kolektivne svjesnosti onih koji žele kontrolirati druge.

Međutim vi možete također osjetiti bezuvjetnu ljubav vašeg SEBSTVA, kao i proširenu struju bezuvjetne ljubavi koja Teče iz JEDNOGA. To je ovaj Tok bezuvjetne ljubavi koji vam pomaže u proširenju vaše svjesnosti, uvjerenja, očekivanja i percepcije u realnost petodimenzionalne Zemlje. Sa ovim znakom nade i ljubavi koji zrači iz vaše aure, vi počinjete pronalaziti vrijeme da budete sa onima koji su blizu vašeg srca i činite to što volite.

Kako se iluzije raspadaju i lažni proroci razotkrivaju, vi vidite polaganu propast trodimenzionalnog sustava. Vi zadovivate tako duboko povjerenje u sebe da izlazite s onim «što je bili skriveno» prije nego ste se probudili. Vi se više ne bojite što drugi misle niti trebate njihovo priznanje ili pohvalu. Vi ste «Otok u svom SEBSTVU» i sve vaše potrebe se zadovoljvaju iz vertikalnih realnostikoje vas ispunjavaju sa bezuvjetnom ljubavlju.

U međuvremenu, horizontalna realnost treće dimenzije ostaje mjesto kojem vi služite da pomognete drugima da se probude i postanu svoje SEBSTVO, kao što ste i vi to učinili. Noću su vaši snovi ispunjeni životom u petoj dimenziji, i vi se budite sa porukama koje vam pomažu u dnevnom životu. S druge strane, vi možete vrijeme za spavanje koristiti i za čišćenje događaja iz djetinjstva, prošlih života ili alternativnih realnosti koje mole da budu očišćene iz vaše aure. U ovom slučaju, možete se probuditi umorni, tjeskobni ili depresivni.

Tada meditirajte, idite u šetnju, razgovarajte s nekim koga volite da povratite svoj Centar. VI ste Centar, ne samo svog fizičkog tijela, nego i Centar fizičke realnosti. Vi stvarate ovu realnost sa svakom vašom mišlju i emocijom. Vi ste Gospodar svoje sudbine, kao i sudbine koju dijelite sa svakim ljudskim i ne-ljudskim članom Gajine Zemlje.U stvari, VI ste Zemlja, jer vi ste Gaja, Svjesnost vaše planete.

Kad započinjete svoj dan, pronađite Centar i slijedite njegov Tok u više izraze vašeg Bića. Budući da vjerujete SEBSTVU, mirno se opustite u pokretima vašeg disanja i zakoračite u Tok JEDNOGA da primite vodstvo koje vam ono daje.

Osjetite vodstvo sada…

Apsorbirajte ga u svaku stanicu i atom vašeg bića, u vašu auru i vaš svakodnevni život. Dijelite ovo vodstvo zračenjem vaše prisutnosti dok polako idete kroz javnost sa darovima vaše proširene realnosti. Sjetite se ponovo i ponovo u toku dana da pozovete bezuvjetnu ljubav JEDNOGA da otpusti sav strah i privuče ljubav, mir i radost. Dopustite svojim poteškoćama da vas podsjete da ste umorni od toga što činite i i od toga tko ste. Uvažite poruku i slijedite Tok ljubavi koji na njoj putuje da pronađete Put Života koji volite živjeti.

Duga, trodimenzionalna zima odvojenosti i ograničenja pada u sjećanje, a proljeće počinje cvjetati. To što je dovršeno napušta vaš život da napravi prostor za ponovno rođenje onoga tko vi stvarno JESTE. Otpustite ono što je nepotrebno u vašem životu i dozvolite Plutonu da to izvuče iz strukture Jarca da podreže cvijeće koje je završilo svoj životni ciklus. Na ovaj način, vi stvarate prostor za rođenje novog života. VI sa sada Budite, duga noć se okončava. Ispred vas se budi veličanstvena avantura.

ROĐENJE

Postepeno, javljaju se prve dvije klice puzavice iz vlažnog, nagnojenog blata. Sunčeva svjetlost ih s ljubavlju njeguje požurujući ih da se širom otvore za novu realnost. Suviše dugo je mlada biljka bila skrivena ispod površine zemlje, bojala se suočiti sa nepoznatim svijetom svjetla. Tama njezine zemaljske realnosti je bila poznata i udobna.

Ipak su se dvije malene ruke probile iz sigurnosti jedinog svijeta kojeg su poznavale u avanturu svjetla. «Što će od njih postai?» šapće korjenje koje se drži poznatog. «Mi nikad ne možemo znati.» slažu se svi. «Ipak, zajedno, držat ćemo se čvrsto da stvorimo bazu za taj dio nas koji je krenuo u avanturu u nepoznatu zemlju.»

Na njihovo iznenađenje, korjenje je znalo jer je osjećalo tok svjetla koje je poslao dolje njihov hrabri pionir. Postepeno, ovo dodatno svjetlo je hranilo korjenje i učinilo ga većim, jačim i dubljim. Neobjašnjivo, ono je moglo osjetiti pokret svojih listova kao su oni svaki dan rasli i postajali izdašniji.

Zajedno, oni su se veslili rođenju svog prvog cvijeta. Kako su oni znali za ovo rođenje? Listovi su im rekli. Da, zemlja gore više nije bila nepoznata korjenju jer je stalno komuniciralo sa ostatkom SEBSTVA.

Polako, korjenje se proširilo na novi nepoznati teritorij i pomiješalo se sa drugim korjenjem. Oni su također stvorili centralni korijen koji je ušao duboko u središte Majke Zemlje. Kao što se pomoćno korjenje ispreplelo sa drugim korjenjem da stvore mrežu ispod površine, centralno korjenje se sjedinilo pomoću plodne zemlje koja ih je povezala.

Jednog dana, korjenje je otkrilo da više nisu samo biljka. «Mi smo postali JEDNO. Mi smo sada vrt.» radosno su mu priopćile biljke. Kako se korjenje povezalo sa drugim korjenjem u mrežu, oni su nadalje naučili da svaki sustav korjenja podržava drugačiju bilku, koja cvate različitim cvjetovima u različito vrijeme. Ali blaženo, svaki korijen, svaki list, svaka biljka i svaki cvijet su bili JEDNO u vrtu koji su postali.

Korjenje je bilo ponosno na svoje biljke, ali je tako željelo da vidi vrt čiji je bilo dio. «Uđi u sebe.» šaptalo je Sunce. Idi uz korjenje u biljku, zatim u ilstove, sve do vašeg cvijeta.»

«Našeg cvijeta?» reklo je. «Mi nismo cvijeće, mi smo korjenje.»

«Ahh.» gugutalo je Sunce. «Ja dolazim dolje, do vas korjenja, tako da cvijeće može cvasti. Zato molim, dođite gore do mene da vam mogu zahvaliti za vašu službu.»

«Našu službu?» pitalo je korjenje jednoglasno.

«Da, drago korjenje, vi ste roditelji naše biljke. Vi ste ju prvi zamislili dok je još bila sjeme. Vi ste inkubirali sjeme za vrijeme duge, hladne zime i u proljeće vi ste bili ti koji stvorili sustav podrške dok je cvijet još bio sjeme.»

«Vi ste povukli vodu i minerale iz tla da hranite vašu biljku, i vi ste ju ojačali svojim jakim temeljem. Vi ste zaslužni što postoji vrt, jer ste mogli otpustiti dio vas, vašu mladicu tako da može izaći u nepoznatu zemlju. Vi ju niste ni sudili, ni korili. U stvari, vi ste podržali ono što niste razumijeli.»

«Vidite, drago korjenje, vi ste unutrašnji život koji omogućuje vašem cvijetu da cvate u slavi mog Sunca. Bez vas ne bi bilo biljke, ni cvijeta, ni vrta. Zato što ste vi bili dovoljno hrabri da iskusite to što niste razumjeli, primit ćeete viziju mojeg svjetla!»

ŽIVJETI MNOGOBROJNE REALNOSTI

Sve više i više, sa ili bez vašeg svjesnog znanja, vi padate u vaše alternativne, multidimenzionane realnosti. Budući da ste novi u vašem Multidimenzionanom operativnom sustavu. Vi mislite da ste «zaboravili» neku STVAR ili «ispraznili».U stvari vi ste u procesu sjećanja na NEKOGA, svoje SEBSTVO. Ovo sjećanje koje se sve više širi vam jako otežava vašu ograničenu realnost u zemaljskom vozilu.

Vi ste poput djeteta s novom igračkom. Vi se želite igrati s ovom igračkom i zaboravljate na posao koji vam je majka rekla da napravite. Srećom, jednom kad se prilagodite i postanete stručni sa Multidimenzionanim operativnim sustavom, moći ćete lako izvršavati 3D zadatke, dok istovremeno jedrite kroz nove realnosti. Zatim ćete promatrati vaše fizičko sebstvo kroz Multidimenzionano SEBSTVO. Sa ove više perspektive, vi ćete shvatiti da još ne napuštate vašu trodimenzionanu realnost. Naprotiv, vi širite svoju realnost da obuhvatite više dimenzije dok istovremeno zadržavate fizičku formu.

Konačno, vaša svjesnost će rezonirati sa takvom frekvencijom, da ćete «pustiti» vaše zemljano tijelo i potpuno prihvatiti vašu istinsku formu svjetla. Na toj točki, vi ćete se više koncentrirati na novu, multidimenzionanu realnost, a manje na ograničenja vaše stare fizičke realnosti. Ovaj prijelaz će biti jednostavan kao da postepeno tonete u san i polako se budite. Međutim kad se probudite u novom životu, to će biti stvarna realnost a iluzije fizičkog života će izgledati kao dugačak san.

Vi se nećete probuditi sami, jer Gaja, kao i svi Njezini stanovnici koji su podržali kreaciju Njezine nove forme će biti s vama. Vi ćete se također sjediniti sa vašom Galaktičkom obitelji, jer je sada cijela Galaksija spremna za svoj povratak u viši izraz. Zapamtite, Jedini, sa perspektive vašeg peterodimenzionanog SEBSTVA, vi ste sposobni održavati kontakt i vezu sa svim realnostima bez da ste ograničeni samo na jednu. Vi se sada pokušavate povezati sa svojim petodimenzionanlnim SEBSTVOM, ali vaše petodimenzionano SEBSTVO je uvijek bilo povezano s vama.

Kad uzmete trodimenzionalnu formu, čestica vašeg Bića koja bira ući u formu još postoji u jedinstvu sa Multidimenzionalnim SEBSTVOM. Zatm, jednom kad se Vi u trodimenzionanoj formi probudite, možete istovremeno proživljavati i tro i petero dimenzionanu realnost. Ipak, percepcija multidimenzionanih svjetova dok ste još u zemaljskom vozilu, zahtijeva da preuzmete i integrirate multidimenzionanu svjesnost vašeg Multidimenzionanog operativnog sustava prije nego iskusite brojne realnosti.

Način na koji živite brojne realnosti je poput čitanja dobre knjige. Kad čitate knjigu koja vas duboko raduje, ona putuje s vama kroz vaš um poput druge realnosti. Vi možete biti na poslu ili prati suđe i trenutno pomaknuti svoju osnovnu pažnju na priču iz knjige. U isto vrijeme vi obavljate svoj fizički zadatak.

Umjesto da šproživite dio vaše knjige, vi možete odigrati video igru u svom umu. U stvarnosti, vaše trodimenzionano iskustvo je «video igra» na koju je vaše Multidimenzionano SEBSTVO uključeno. Na nesreću, kad ste zaboravili da ste «u igri» počeli ste misliti da je video igra realna, a mutno sjećanje na SEBSTVO je bila samo vaša mašta. Naravno, vaša mašta JE realna, jer je mašta peterodimenzionana misao.

Slično kao što se možete isključiti iz video igre, dok se igra još nastavlja bez vaše primarne pažnje, vi se možete isključiti i iz 3D igre i uključiti u peterodimenzionanu igru dok 3D igra još traje. U stvari, to se događa dok spavate, meditirate ili maštate. Vi već živite mnogobrojne realnosti. Vi to samo nazivate «koristiti maštu» umjesto «slijediti peterodimenzionanu misao u druge realnosti».

Kao što televizijski kanali cijelo vrijeme emitiraju, ali možete gledati samo jedan, sve vaše realnosti se cijelo vrijeme odigravaju, ali možete gledati samo jednu. U stvari možete se prebacivati s jednog kanala na drugi. Ili možda imate takav ekran da istovremeno možete vidjeti više kanala. Takvi ekrani su poput Multidimenzionalnog operativnog sustava. Unutar ovog operativnog sustava, vi možete gledati i sudjelovati u brojnim Postajama/realnostima u isto vrijeme.

BITI MULTIDIMENZIONALNI

Kao što vaše fizičko sebstvo može razgovarati sa prijateljem, voziti auto, slušati radio i piti vodu u isto vrijeme bez poteškoća, vaše peterodimenzionalno SEBSTVOmože svjesno sudjelovati u brojnim realnostima u okviru JEDNOG trenutka SADA. Sposobnost oslobođenja od iluzije vremena i prostora je ta koja vam omogućava sudjelovanje u brojnim realnostima. Kao što možete voziti, jesti, piti, razgovarti i slušati u jednom trodimenzionanom trenutku, vi možete i postojati u mnogobrojnim realnostima unutar petodimenzionanog SADA. Da biste iskusili to što vam sada govorimo:
Stvorite sliku sebe kako čitate ovu poruku u sadašnjoj realnosti, zatim..
DODAJTE sliku hodanja po peterodimenzionalnoj šumi u drugoj realnosti…
Sada DODAJTE sliku kako vozite Svemirski brod u drugoj realnosti…
Dopustite svojo mašti da sve tri slike drži istovremeno…
Čitanje ove poruke…
Šetnja u peterodimenzionanoj šumi…
Vožnja Svemirkog broda…

Da utvrdite da još koristite vaš Trodimenzionani operativni sustav, ove tri slike su u različitim djelovima vašeg uma. To je dobro za ovaj dio vježbe.

Sada, pritisnite «play» i dopustite da ove slike ožive u pokretu, iskustvu, mislima i emocijama…

Možda proživljavate neku vrstu tjeskobe, sumnje, ili uzbuđenja dok istovremeno držite tri različita «videa» u vašem umu. Vi koristite svoj um slično kao jednu od onih televizija koja ima tri stanice na istom ekranu. Zato prvo pogledajte svaku u svoje vrijeme.

Uskladite se na iskustvo, emocije i misli čitanja ove poruke…
Uskladite se na iskustvo, emocije, misli i percepciju šetnje peterodimenzionalnom šumom…
Uskladite se na iskustvo, emocije, misli i percepciju vožnje vašeg svemirskog broda….

Sada molimo da aktivirate svoj Multidimenzionani operativni sustav, kao što ste učinili u prethodnoj vježbi…

Osjetite kako se sve ove slike kreću neovisno jedna od druge, iako sve žive kao JEDNO u vašoj svjesnosti…

Sada uzmite svoju primarnu svjesnost sa «čitanja ovog članka» i smjestite ju na «šetnju peterodimenzionanom šumom»…

Zamislite da šetate 5D šumom – dok vozite svoj Svemirski brod u drugu dimenziju – dok čitate poruku u drugoj dimenziji…

Sada, stavite svoju primarnu svjesnost na «upravljanje Svemirskim brodom» - dok šetate petodimenzionanom šumom – dok čitate ovu poruku i trećoj dimenziji…

U početku, ova vježba može «ozljediti vaš mozak» dok se ne priviknete na percipranje više od jedne realnosti u isto vrijeme. Srećom, unutar vašeg Multidimenzionalnog operativnog sustava, vaša pročirena percepcija postepeno dolazi na površinu. Vaša proširena percepcija olakšava vašu sposobnost da intimno doživite među.dimenzionalne realnosti koje struje kroz vašu uvijek-ekspandirajuću realnost.

U stvari, VI ste kreator vaših multidimenzionanih realnosti. Na nesreću, mnogi od vas su zaboravili tu činjenicu. Zbog toga, prvo usklađivanje koje ćete učiniti sa moći vašeg Multidimenzionalnog operativnog sustava je isključivanje DNA koj avas ograničava na trodimenzionalnu percepciju i uključivanje DNA koja aktivira multidimenzionalnu percepciju.

Sa vaše «Programerske pozicije» u centru vašeg kompjutera/mozga osigurajte da se uključi multidimenzionanlna Junk DNA koja sadrži proširenu percepciju, i da se isključi #% vaše ograničavajuće DNA. Vi možete započeti ovu vježbu sa unutarnjom vizzijom u vašem srcu, kao što ste učinili prije. Na ovaj način možete biti sigurni da ulazite u svoju svjesnost, kao i u vaš kompjuter/mozak, gdje ste VI programer svoje realnosti.

Vi možete izabrati da je ovo iskustvo «intersantna vježba» ili možete izabrati da imate sposobnost kontrole vlastite DNA. Svi vi na Gaji u ovo «vrijeme» ste unaprijeđeni na viši nivo 3D Igre odvojenosti i ograničenja. Međutim, vi znate da se samo vi možete sjetiti da ste holografska projekcija vašegMultidimenzionalnog SEBSTVA. To ste bili VI koji ste izabrali poslati česticu vašeg cjelokupnog svjetla da se sjedini sa holografskom pločom planete Zemlje zbog iskustva pomaganja Gaji u njezinom planetarnom uzašašću.

POSTATI KANAL

Poslušajte poruku Blagoslivljanja vašeg Buđenja
http://www.multidimensions.com/players/BlessingsAwakening.mp3

Zbog toga što ste preuzeli i uključili vaš Multidimenzionanlni operativni sustav, možete se poćeti sjećati i održavati stanje svjesnosti u kojoj «ste vi programer» vaše 3D avanture. Pogledajte svoje zemaljsko vozilo sa gledišta vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA, tako da možete vidjeti dva glavna programska Centra vašeg zemaljskog vozila, vaše Više srce i Otvoreno Treće oko.

Vaše Otvoreno Treće oko koristi multidimenzionano svjetlo da programira i pokreće vaš kompjuter/mozak; dok vaše Više Srce koristi veliku snagu bezuvjetne ljubavi da pokreće, održava i liječi vaše zemaljsko vozilo. Ovi kontrolni centri funkcioniraju kao JEDAN da prime multidimenzionalno svjetlo i bezuvjetnu ljubav koja vas vraća natrag svome Multidimenzionalnom SEBSTVU.

Povežite se sa Višim srcem da primite bezuvjetnu ljubav od svog Multidimenzionalnog SEBSTVA…
Dopustite ljubavi da vas štiti i daje vam hrabrost da otvorite Zvjezdani portal vaše pinealne žljezde…

Otvorite vaš inter-dimenzionalni portal vaše Krune da primite poruku Multidimenzionalnog svjetla iz DOMA…
Postavite ovu poruku na ekran unutrašnjeg uma vašeg Trećeg oka…

Integrirajte riječi/slike ove poruke s vašom bezuvjetnom ljubavlju i integrativnom svjesnošću, tako da možete primiti i razumjeti najviše frekvencije poruke koju primate. Na ovaj način možete naučitui BITI vaše Multidimenzionalno svjetlosno SEBSTVO u dnevnom životu.

Čak ako je poruka i jednostavna kao «Imaj prekrasan dan» dopustite svojoj bezuvjetnoj ljubavi da ju potpuno obuhvati na mnogo načina na koje biste mogli imati prekrasan dan. Iz ove jednostavne poruke, možete početi otvarati kanal komunikaciji između vašeg uzemljenog ljudskog sebstva i vašeg božanskog Multidimenzionanlnog SEBSTVA.

BLESSINGS ON YOUR AWAKENING – YOUTUBE VIDEO

http://www.youtube.com/user/suzannelie#p/u/4/frfUOZQ0ADU 

Stranica 7 od 7 Sve stranice

»