Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kozmički zakoni stvaranja i razaranja - Poglavlje 11 - 14


11. Otkriće Univerzalnog Zakona Riješava Temeljnu Krizu Matematike

Ostaje i dalje misterija zbog čega tako jednostavan uvjet za dokazivanje valjanosti matematike nije bio riješen u posljednjih 70-80 godina, otkad je ideja Temeljne krize čvrsto uspostavljena u znanstvenom svijetu. Iako ova razrada može izgledati prilično teorijska i prenapregnuta s obzirom na naše namjere i očekivanja da objasnimo zašto i kako će svjetski ekonomski poredak propasti ove godine, pokazati ćemo da upravo ovaj neriješen teoretski problem matematike leži u jezgri nadolazeće krize, koja je ljudska tvorevina i zrcalna slika svih krivih pojmova čovječanstva o prirodi Svega-Što-Jest i ljudi kao utjelovljenih entiteta, koji su U-skupovi Svega-Što-Jest. Današnja znanost ne daje nam nikakav valjani odgovor na pitanje: "Tko smo mi zapravo?"

Temeljna kriza matematike konačno je riješena od strane autora 1995.g. kada je otkrio Univerzalni Zakon Svega-Što-Jest i pokazao da svi poznati fizički zakoni i njihova primjena, uključujući sve poznate fizičke dimenzije, veličine, količine i konstante, mogu biti izvedeni kao U-podskupovi iz primarnog izraza naše svijesti, definirani u fizičkom smislu kao Prostor-Vrijeme. To je bio nedostajući "dokaz postojanja" kojeg su brojni matematičari uzalud tražili tijekom prošlog 20. stoljeća.

Kako je autor posvetio mnoge sveobuhvatne knjige o tom otkriću i njegove implikacije za ljudsko razmišljanje i percepciju, tu ogromnu temu neće razrađivati u ovom eseju. Autor bi samo želio ponoviti na ovome mjestu uvjerenje da je kompetencija u Općoj Teoriji Univerzalnog Zakona neophodna za pravilno razumijevanje argumentacije prezentirane u ovoj knjizi.

Kako je otkriće univerzalnog zakona, kao prirodnog zakona energetske razmjene, povezan s matematikom i njenom Temeljnom Krizom? Pokazali smo iznad da se primarni izraz naše svijesti može izraziti kroz bilo koju riječ ili simbol prema načelu posljednje usklađenosti. Dakle, možemo to također napisati na sljedeći način:

Primarni termin = bilo koji broj ili matematički simbol = Kontinuum = Temelj matematike

Primarni termin je izvor ne samo svih verbalnih ideja izraženih u jezičnom smislu, već također i izvor matematike kao sustava apstraktnih simbola i znakova. On zapravo dokazuje da ne postoji razlika između verbalnih i matematičkih izraza.

Matematika je od Euklida, Platona, i Aristotela bila smatrana kao produžena ruka ljudske logike. Obrnuto, bilo koji verbalni kategorički sustav znanja, kao što je politika, može biti logično organiziran i naknadno matematički izražen. Baš kao što nitko ne osporava točnost jednadžbe 2 + 2 = 4, moguće je organizirati trivijalno ljudsko razmišljanje na logičan način kako bi se uklonile sve vrste uzaludnih rasprava u politici i na bilo kojem drugom području od zajedničkog interesa koji ometaju socijalni napredak i stvaraju političke i gospodarske krize.

Američki politički sustav u Washingtonu je najvažniji primjer za zastoj koji se uvijek javlja kad ljudska bića napuste čvrsto tlo zajedničke ljudske logike i preferiraju doživjeti svoje odvajanja na ratoboran način, kao što je nedavno pokazalo odvratano ubojstvo kongresnice ( Gabrielle Gifford ) na žalostan i vrlo depresivan način.

Usmjerenje ljudske svijesti i razmišljanja, kako bi se uskladili s prirodom Svega-Što-Jest rješava, po prvi put u povijesti modernog čovječanstva, otkriće univerzalnog zakona i njegove primjene u znanosti i svakodnevnim poslovima.

Univerzalni zakon je matematička prezentacija primarnog pojma Svega-Što-Jest kao jednostavno pravilo trojstva a = b / c, jer se primarni pojam također može definirati kao kontinuum svih brojeva. Još od Cantora i Fregea, kontinuum svih brojeva općenito je priznat kao "raj matematike".

Na temelju načela posljednje usklađenosti, sada se može po prvi put dokazati da se sve riječi ljudskog jezika mogu matematički izraziti i obratno - svi matematički simboli mogu se zamijeniti s preciznim uvjetima verbalnog izraza bez promjene valjanosti matematike. To se postiže primjenom aksiomatskih načela unutarnje konzistentnosti i nedostatka kontradikcije kroz cijeli sustav ljudskog znanja.

Jezik je energetski sustav ili razina Svega-Što-Jest i sadrži cjelinu kao element. Budući da se svi U-skupovi cjeline pridržavaju univerzalnog zakona, oni ne proturječe jedni drugima u beskrajnom skladu Svega-Što-Jest. Isti se također moraju primjenjivati na ljudski jezik i svim kategoričnim sustavima znanja koji grade tkivo jezika. Stoga, oni ne trebaju proturječnosti, kao što to čine sada, jer mogu biti uređeni prema istom principu univerzalne harmonije kako su i uređeni dijelovi Svega-Što-Jest.

Ovaj princip je navodna aksiomatizacija ljudskog jezika. To pretpostavlja da bi ljudska bića treba odmaknuti od primarnog pojma Svega-Što-Jest, koji je ujedno i primarni pojam ljudske svijesti i može se izjednačiti s njom, a iz njega proizlaze sve riječi i pojmovi koji se koriste usmeno ili u pisanom obliku u svakodnevnom životu, znanosti, religiji i ezoteriji.

Ovaj princip je prvi put primijenjen od strane autora u fizici da bi izveo sve poznate fizičke veličine i zakone do sada iz Univerzalnog zakona, odnosno, iz primarnog termina bez promjene bilo kojih matematičkih rezultata dobivenih u ovoj empirijskoj disciplini. Međutim, većina verbalno objašnjenih matematičkih rezultata koji su eksperimentalno bili generirani u fizici morali su biti odbačeni u procesu njegove aksiomatizacije, jer sadrže brojne kontradiktorne konotacije i značenja koja mogu imati utjecaj na cijelo zdanje ove prirodne znanosti.

Univerzalna ideja koja podvlači sva semantička, logična, i činjenična proturječja u fizici ( i znanosti ) je ideja odvajanja dijelova jedni od drugih i od cjeline. To je glavna tema ovog eseja. Upravo ta pogrešna verbalna tumačenja su onemogućavala ujedinjenja ovih disciplina prije nego je autor otkrilo univerzalni zakon i ujedinio fiziku na temelju njega. Ilustrirajmo to primjerom iz današnje fizike.

Dobro je poznata činjenica da se gravitacija ne može integrirati u ostale tri temeljne sile u standardnom modelu, koji se smatra najvišim ujedinjenjem, koji je konvencionalna fizika bila u mogućnosti postići do sada. Međutim, priroda je jedinstvo - na primjer, gravitacija se širi brzinom svjetlosti c, koja je u isto vrijeme brzina elektromagnetizma. Na primjer, sve temeljne konstante elektromagnetizma, kao što su električna i magnetska permitivnost, mogu biti izvedeni iz brzine svjetlosti. U isto vrijeme ove konstante su sastavni dio svih zakona magnetizma, struje i elektromagnetizma kao što je sažeto u četiri Maxwellove jednadžbe. Ove informacije se dane fizičarima. Autor ne očekuje da će prosječni čitatelj razumjeti fiziku, kao što je saznao da i većina fizičara uopće ne razumiju vlastitu disciplinu.

Ako gravitacija i elektromagnetizam, dvije temeljne sile prirode u skladu s standardnim modelom, koriste istu univerzalnu brzinu svjetlosti, kako to da oni ne mogu biti integrirani trenutnim fizičkim teorijama? Očito je da je fizika bitno promašila smisao stvarnog djelovanja prirode. U isto vrijeme protagonisti ove discipline nisu dovoljno iskreni da prepoznaju taj osnovni kognitivni nedostatak fizičke teorije, a tvrde istodobno da posjeduju Sveti Gral znanosti.

Razlog zašto fizičari nisu uspjeli integrirati gravitaciju s elektromagnetizmom je jer su pretpostavili na a priori krivi način da je vakuum u Svemu-Što-Jest i da su fotoni, nositelji elektromagnetske sile čestice bez mase. I koncept vakuuma i postojanje "beztežinskih" čestica kao N-skupovi Svega-Što-Jest je konkretna primjena početne ideje odvajanja. N-skupovi su skupovi koji ne sadrže sebe kao element, na primjer, vakuum je N-skup, jer sadrži čestice koje su nešto, dok je po definiciji vakuum ništa - on je praznina.

Integracija gravitacije s elektromagnetizmom, i tako s druge dvije temeljne sile, postignut je prvi put od strane autora 1995.g. On je bio u stanju izvesti sve osnovne prirodne konstante, kao što je gravitacijska konstanta G, pa do onih iz elektromagnetizma i dokazati na neopoziv način da su obje snage matematički aspekti Svega-Što-Jest. ( Kasiopejci su spomenuli da je gravitacija svijest Kreatora, Svega-Što-Jest, 7. denziteta, te da su gravitacija i elektromagnetizam međusobno nerazdvojno isprepleteni... )

Da bi to učinio, on je u prvom redu dokazao da je pojam "mase" definiran u fizici na duboko pogrešan način. Masa se smatra bitnim svojstvom tvari, a čestice svjetlosti, fotoni, ne bi trebale imati masu. Teško je uočiti kada, zašto, i kako je ta iracionalna ideja ušla u ovu disciplinu, ali činjenica je da je evoluirala u međuvremenu u nepogrešivu dogmu. Sam ovaj koncept je spriječio fizičare da obuhvate prirodu Svega-Što-Jest.

Masa je fizička količina, a sve fizikalne veličine u fizici definirane su u matematici na a priori način. To bi trebalo značiti da su fizikalne veličine apstraktne matematičke, hermeneutičke ideje ljudskog uma, s kojima fizički svijet može biti adekvatno opisan iz druge ruke. Dakle, fizika je primijenjena matematika na fizičkoj materiji i stoga nije zaseban znanstveni sustav znanja.

Ova temeljna epistemološka činjenica nije prihvaćena u teorijskoj znanosti do sada. Iz ovoga možemo zaključiti da sve fizičke količine pripadaju kontinuumu, koji je primarni pojam Svega-Što-Jest. To znači da on sadrži svojstva cjeline kao elementa. Praktično, ta činjenica govori nam da svi dijelovi Cjeline imaju energiju - oni su energetski sustavi, jer je Cjelina energija.

Svaki sustav pokazuje određeni konstantan iznos energije. Kada se dva sustava uspoređuju, dobivamo odnos njihovih energija, koja je bezdimenzionalan broj koji pripada kontinuumu. To je upravo ono što su fizičari učinili u prošlosti na nesvjestan, iracionalan način s definicijom mase bez analize iz metodoloških i epistemoloških točaka gledišta: masa je energetski odnos. Za one koji vole fiziku, autor bi im preporučio da razmotre trenutne definicije mase u bilo kojem udžbeniku dostupnom iz fizike i neka saznaju za sebe da li je masa ništa drugo nego odnos energije.

Što proizlazi iz ovog jednostavnog zaključka? Ako svi sustavi i dijelovi Svega-Što-Jest imaju energije, onda oni također moraju imati masu, kao što se može usporediti s bilo kojim drugim sustavom. U ovom slučaju, temeljna je pogreška vjerovati da su fotoni čestice koje nemaju masu. Oni moraju imati masu, jer postoje energetski sustavi u skladu s Planckovom jednadžbom za fotonsku energiju E = h * f.

Ako su svi sustavi i razine Svega-Što-Jest energija, što znači nešto, onda ne postoji takva stvar kao što je ništa. U tom su slučaju ideja vakuuma kao praznine ili čestica koje su bez mase apsolutno pogrešni koncepti (N-skup) koji bi trebali biti očigledni za bilo koga tko raspolaže sa minimumom logičnog razmišljanja. Oni proizlaze iz iskonskog pojma odvajanja ljudskih bića od cjeline, te bi trebali biti eliminirani iz fizike i znanosti jednom zauvijek.

To je upravo ono što je autor učinio, kada je počeo s aksiomatizacijom konvencionalne fizike. Uklanjanjem ove pogrešne ideje razdvajanja, on u konačnici eliminira većinu konfuzije u ovoj "egzaktnoj" prirodnoj znanosti. Na kraju on bi mogao ujediniti ovu disciplinu primjenom univerzalnog zakona za svaki energetski sustav i energetske interakcije koje se eksperimentalno promatra i opisuje u ovoj prirodnoj znanosti do sada - bez iznimke! U praksi, on je potvrdio sve matematičke rezultate u fizici do danas, i eliminirao većinu verbalne interpretacije tih matematičkih rezultata kao manjkavih i pogrešnih.

Osobito, on je izveo masu elementarnog fotona, poznatu kao Planckovu konstantu h ( vidi gore ), iz osnovne fizičke jednadžbe i pokazao da makro-masa svih materijalnih objekata može biti izračunata iz osnovne mase elementarnih fotona. On je zapravo dokazao da je materija zgusnuta svjetlost ( fotonska energija ). Antropocentrična jedinica "kilogram" je, na primjer, derivat ( surogat ) iz primarne mase elementarnih fotona h dobivenih unutar matematike.

Saznanjem da fotoni imaju masu, autor je lako mogao objasniti mehanizam gravitacije propagiran fotonima koji imaju brzinu svjetlosti i eliminirao nejasnu potragu za hipotetskim gravitonom.

Nadalje, on je dokazao da se temeljna gravitacijska konstanta G, koja je osnova za sve gravitacijske zakone Newtona, može lako izvesti na aksiomatski način iz brzine svjetlosti. Na taj način on je integrirao po prvi put gravitaciju s elektromagnetizmom na temelju matematičkog formalizma i uspostavio novu koherentnu teoriju kozmologije koja uklanja gotovo sve osnovne ideje ove discipline - počevši s takvim debilanama kao što je Veliki prasak i vruće širenje svemira.

Međutim, ovaj esej ne namjerava biti uvod u fizičku teoriju Univerzalnog Zakona, ali ima za svrhu pokazati kako su se sve krive ideje u fizici pojavile od primarnog koncepta odvajanja od cjeline. Ova razrada, iako je Konačna Presuda svim zabludama moderne fizike i znanosti, nastoji u prvom redu objasniti zašto će se trenutna struktura ljudske civilizacije, koja ovisi u velikoj mjeri o teorijskoj i eksperimentalnoj znanosti, neizbježno srušiti ove godine. Današnja empirijska znanosti i tehnologija će biti veliki dio ovog kolapsa.

Iz ove diskusije zaključujemo da matematika može biti izražena u verbalnom smislu i obrnuto, bilo koji verbalni sustav znanja može se prikazati u smislu matematike, kada se aksiomatska načela unutarnje konzistencije i nedostatka kontradikcije temeljito promatraju. Taj novi uvid će transformirati trenutne empirijske znanosti, koje svjesno zanemaruju ovo intelektualno naslijeđe zapadne civilizacije još od antike, u preostalo vrijeme prije uzašašća na pravi, nepogrešiv sustav znanja.

Nova znanost Univerzalnog Zakona će zadržati svoju valjanost u 5. dimenziji ( 4. denzitetu ) aksiomatskom ugradnjom novog transcendentalnog znanja koje će se tada biti na raspolaganju uzašlom entitetu. Bez potpunog razumijevanja novih teorija univerzalnog zakona neće biti u mogućnosti istinski razumjeti zakone stvaranja Svega-Što-Jest, te će imati poteškoća u napredovanju na putu duhovne evolucije.

Osnovni zaključak od otkrića univerzalnog zakona je da ne postoji razlika između Svjesnosti i vanjskog fizičkog svijeta, trenutno percipiranog kao Priroda. Vanjski svijet je oblikovan sviješću svih bića koja sudjeluju u zajedničkom životu na određenom nivou postojanja. Ovo je krajnji dokaz postojanja matematike, ali također i postojanja čiste kozmičke svijesti koja stvara ovaj ili bilo koji drugi svijet u 3D-prostor-vremenu svemira. Ali nam također govori da postoje razine Kreacije izvan 3D-prostor-vremena, od kojih je evoluirao 3D svemir na sekundaran način.


12. Osnovna Teorija Univerzalnog Zakona

Ključno novo znanje iz otkrića univerzalnog zakona je da Sve-Što-Jest ima samo dvije dimenzije, kada se doživljava uskim ljudskim osjetilima - prostor i vrijeme, pri čemu se vrijeme u novoj teoriji zapravo definira kao frekvencija f = 1 / t. U tom slučaju, vrijeme, kao i što ljudi to znaju, se definira kao "konvencionalne vrijeme" t. Obe veličine su uključene u pojam "Prostor-vrijeme" = s f = s/1 = brzina, koja je ujedno i izvor matematike i bilo koje druge znanosti.

Svi znanstveni pojmovi, uključujući i sve brojeve iz matematike koji grade tkivo naših znanstvenih znanja, mogu biti aksiomatski izvedeni iz pojma "prostor-vrijeme", koji je fizička percepcija ljudskog uma i primarni pojam u trenutnom nivou postojanja na Zemlji:

Prostor-vrijeme = Svega-Što-Jest = Energy = Primarni Pojam svijesti = 3D-stvarnost (opisni pojmovi) = Kontinuum (matematičke prezentacije) = [prostor] [vrijeme] = s f = s / t = brzina = [1D-prostor-vrijeme] = [nD-prostor-vrijeme] = bilo koji broj, kao što je = 1 = 1 x 1 = 1 x 0 = 0 = ∞ x 1 = ∞

Navedene jednadžbe su razni ekvivalenti prezentacije načela posljednjeg usklađenja ljudske svijesti. Oni dokazuju da i ljudski jezik i matematika imaju epistemološko porijeklo u primarnom terminu percipiranog kao prostor-vrijeme. Taj uvid je najrevolucionarnija ideja u povijesti modernog čovječanstva. Međutim, to je bilo poznato svima prethodnim prosvijetljenim civilizacijama na Zemlji.

Važno je uočiti da su gore navedene prezentacije načela posljednje usklađenosti izvan bilo koje matematičke argumentacije, jer ovo načelo gradi spoznajne osnove za postojanje matematike kao znanosti apstraktnih simbola. Ova temeljna činjenica je redovito previđena od svih protagonista konvencionalnog matematičkog mišljenja kada podnese prigovor u pogledu prikladnosti ove prezentacije. Ovi prigovori proizlaze iz ograničenog razmišljanja, koji je otrovan iskonskom idejom odvajanja iz Cjeline. Zašto?

To je vrlo važno psihološko opažanje koje ide do korijena moderne matematike. Prvo i najvažnije, takvi prigovori proizlaze iz neznanja većine matematičara respektirajući činjenicu da njihova disciplina još uvijek pati od Temeljne Krize, jer otkriće Univerzalnog Zakona i rješenje te krize se ignorira momentalno.

Drugo, nijedan matematičar do sada nije uspio prepoznati da nijedan od matematičkih simbola kojim se služe u disciplini nisu U-skupovi, to jest, oni ne sadrže sami sebe i cjelinu kao element: oni su N-skupovi. Stoga, ne odnose se na Sve-Što-Jest. Oni su krive zrcalne slike prirode Svega-Što-Jest.

To je spoznajni "izgon iz raja" ( pad ) empirijske znanosti na Zemlji. Povratak "izgubljenog sina Ocu "će se postići zamjenom današnje empirijske znanosti s novom Općom Teorijom Znanosti Univerzalnog Zakona u kratkom vremenskom razdoblju prije Uzašašća i u beskonačnosti Svega-Što-Jest nakon Uzašašća.

Kako se Cjelina zapravo doživljava u matematici? Vrlo jednostavno - to je kontinuum svih brojeva. Brojevi koji se trenutno koriste u matematici su zatvoreni brojevi koji isključuju sve ostale susjedne brojeve i stoga također isključuju kontinuum kojem pripadaju. Na primjer, broj 2 isključuje sve približne brojeve kao što je npr. 2,00001. Ti brojevi se nazivaju racionalnim brojevima. Racionalni brojevi su zatvoreni. Moderna matematika djeluje samo s takvim brojevima. Izuzetno je važno naglasiti da matematičari gotovo nemaju pojma o tome kako se radi s otvorenim brojevima, koji su U-skupovi i sadrže Cjelinu, kontinuum, kao element.

Zatvoreni racionalni brojevi ispunjavaju definiciju N-skupova: skupova koji isključuju sebe i Cjelinu kao element. Budući da su zatvoreni, nemaju kontakt s drugim susjednim brojevima, i iz ovog jednostavnog razloga, oni ne mogu graditi kontinuum. Ideja zatvorenih brojeva isključuje postojanje kontinuuma. Međutim, bez kontinuuma nema uopće matematike ( vidi dolje ).

Već smo rekli da je dovoljno uvesti samo jednu izjavu koja je N-skup u kategoričan sustav da bi se odrazilo na cijeli sustav. To je ono što se dogodilo s matematikom prije otkrića Univerzalnog Zakona - odatle i njezino nastavljanje Temeljne Krize.

Naučili smo do sada da su svi sustavi i razine Svega-Što-Jest otvoreni sustavi i razmjene energije jedne s drugom - dakle, one moraju imati kontakt jedna s drugom. Čisto iz tog razloga, kažemo da je priroda Svega-Što-Jest kontinuirana - nema praznina između sustava koji se trenutno doživljava kao vakuum ili praznina u fizici. Svi sustavi i razine Svega-Što-Jest su otvoreni, susjedni, granični, jer su U-skupovi. Oni sadrže Cjelinu = Energiju kao element.

Prema načelu posljednje usklađenosti, možemo definirati Sve-Što-Jest kao kontinuum. Dijelovi matematičkog kontinuuma stoga moraju biti otvoreni da bi odražavali otvorenost energetskih sustava i razina Svega-Što-Jest. Međutim, racionalni brojevi koji se koriste u matematici su zatvoreni. Dakle, oni su N-skupovi, a time i neadekvatna prezentacija vanjskog svijeta. Oni moraju biti zamijenjeni otvorenim brojevima.

Koji brojevi se otvoreni? Svi tzv. transcendentalni brojevi su otvoreni brojevi. Takvi brojevi sadrže bezbrojne aproksimacije, koje su zatvoreni racionalni brojevi. Najistaknutiji primjer je broj pi ( ¶, 3.14...).

Matematičari su postali po prvi put svjesni temeljnih razlika između zatvorenih racionalnih brojeva i otvorenih transcendentalnih brojeva kada je Cantor ustanovio svoju Teoriju skupova u kasnom 19. stoljeću. Od tada se ova teorija smatra temeljem moderne matematike - "raj matematike", kako ga je definirao Hilbert.

Cantorov problem je bio utvrditi kontinuitet na a priori način. Ako je netko morao koristiti samo uspostavljene zatvorene brojeve, kontinuum ne bi bio ono što se zapravo kaže - kontinuum, već diskretna, diskontinuirana montaža zatvorenih racionalnih brojeva koji su podijeljeni prazninama ( šupljinama ), uz kontinuum. Da bi izbjegao neugodnosti Cantor je uveo pojam transcendentalnih brojeva koji su otvoreni za svoje okruženje - oni su neprekinuti i dodiruju se. U tu svrhu on pravi razliku između dva seta beskonačnosti koja je, usput, druga riječ za kontinuum - beskonačnosti racionalnih brojeva i beskonačnosti transcendentalnih brojeva.

Prije te beskonačnosti već je postojala beskonačnost i nije ih bilo moguće razlikovati s obzirom na njihovu moć. Ili, kao što je Cantor rekao: "U noći sve mačke su sive". Uvođenjem transcendentalnih brojeva, kojima se prema Cantorovoj percepciji ispunjavaju praznine između zatvorenih racionalnih brojeva duž kontinuuma, on je po prvi put predstavio vrijednu definiciju kontinuiteta i uspostavio teorijski i epistemološki temelj matematike.

To je osnovna teorijska stvar koja bi trebala biti stvarno uvjerljiva za bilo kojeg teoretičara i znanstvenika sa skromnim razumijevanjem matematike nakon što je proveo četiri, pet ili više godina na sveučilištu. Nažalost, danas je vrlo teško naći teoretičara koji je svjestan ove osnovne epistemološke problematike matematike i znanosti. Većina znanstvenika je degradirana u tolikoj mjeri trenutnim nelogičnim obrazovnim sustavom koji su namjerno uvele Mračne Snage kao kamuflažu stvarnog stanja na Zemlji, tako da je autor članka potpuno svjestan činjenice, da će biti vrlo teško osloboditi ih ovog zamršenog labirinta samo-nanesenih znanstvenih zabluda.

Ovo žalosno stanje totalne znanstvene zbunjenosti će se održati samo do prave kozmičke objave tijekom ove i iduće godine, koja će spasiti duše većine znanstvenika iz njihove totalne propasti i omogućiti im da se uspnu jasnim umom u 5. dimenziju ( 4. denzitet ).

Respektirajući teorijsku matematiku, važno je primijetiti da, dok je Cantor polagao kamen temeljac za transcendentalne brojeve, ti brojevi nisu bili poznati matematičarima, već nekoliko desetljeća kasnije, kada je još jedan njemački matematičar saznao da je broj pi transcendentalni broj. Ovaj broj je otvorio potpuno novu perspektivu približavajući matematiku i njenu primjenu na vanjski svijet, iako je nemjerljivost stvarnog prostora i veličine bila poznata svim drevnim grčkim matematičarima.

Broj pi je po definiciji odnos između dvije geometrijske udaljenosti - opseg kruga i promjera. Krugovi su apstraktne geometrijske prezentacije valova. Oni su apstraktne platonske ideje izgrađene unutar hermeneutičke matematičke svijesti ljudi. U stvarnom svemiru, sve zatvoreno kružnim pokretima je eliptično, kako je Keplerov zakon o kretanju nebeskih objekata jasno dokazao. Ta činjenica nije u potpunosti prihvaćena od svih teoretičara, iako se broj ¶ (pi) koristi u mnogim ključnim fizičkim zakonima i formulama klasične i kvantne mehanike.

S druge strane, opće je poznato u fizici da su svi valovi proizvod rotacije. Rotacije su zatvorena kretanja - ona mogu biti kružna, eliptična ili mnogo složenijeg oblika zatvorenog gibanja. To su osnovna fizička znanja o teoriji vala.

To vrijedi ne samo unutar elektromagnetskog spektra, također definiranog kao foton prostor-vrijeme od strane autora, već i za materiju koja je također valnog karaktera. To je dobro utvrđena ideja u kvantnoj mehanici od kada je de Broglie uveo pojam val-čestica dualizam u fizici u 1924.

Ovo je još jedna temeljna fizička stvar, vrlo važna spoznaja koja nije u potpunosti prihvaćena u fizici. Činjenica da su svi sustavi Svega-Što-Jest otvoreni u smislu energetske razmjene, ali u isto vrijeme preklapajuća zatvorena gibanja predstavljauju oboje, zatvoreni karakter Svega-Što-Jest i otvorenost svih susjednih dijelova kao U-skupova Cjeline.

Kao što je čitatelj već možda uočio, koristimo ovu raspravu na prvom mjestu da predstavimo osnovne nedosljednosti i nedostatke koji su znanstvenici ugradili u zdanje moderne empirijske znanosti bez ikakvog razumijevanja o tome koliko su duboke ove zablude, koje proizlaze bez iznimke iz iskonske ideje razdvajanja, otrovane dominantnim znanstvenim razmišljanjem suvremenog doba što ih je sprečavalo da obuhvate prirodu Svega-Što-Jest. Stoga nadolazeći kraj vremena će biti u prvom redu rekvijem za tekuće empirijske znanosti, gdje će autor prvi svirati violinu.

Što treba zaključiti iz ove temeljne znanstvene spoznaje? Sigurno je da su sve razine i sustavi Svega-Što-Jest ili valovi ili rotacijski sustavi. Budući da su to sve otvoreni sustavi, oni su nadređeni valni sustavi, i oni poštuju zakone konstruktivnog i destruktivnog međudjelovanja. Ovdje ćemo zatvoriti krug naše početne argumentacije s obzirom na univerzalni karakter Kozmičkog zakona konstruktivnog i destruktivnog međudjelovanja, koji čini Kozmičke Zakone Stvaranja i Uništenja. Ovi zakoni su konkretna primjena Univerzalnog zakona.

Kad smo usporedili dva proizvoljna realna rotacijska valna sustava, uvijek bi dobili transcendentalne brojeve. Svi prostor-vrijeme odnosi između dva stvarna sustava su transcendentalne veličine i mogu se adekvatno procijeniti otvorenim transcendentalnim brojevima. Sada ćemo napraviti vrlo važnu izjavu:

Uvjeti konstruktivnog i destruktivnog međudjelovanja koji su Kozmički Zakoni Stvaranja i Uništenja svih sustava i razina Svega-Što-Jest, mogu se samo adekvatno procijeniti primjenom transcendentalnih brojeva.

No, matematika nema gotovo nikakvu ideju o tome kako koristiti takve brojeve u svojim praktičnim izračunima. Svi brojevi koji znanstvenici dobiju iz prirode, na primjer, kao prirodne konstante ili različite statističke podatke, npr. u gospodarskom područjima, izraženi su kao zatvoreni, pravi, racionalni brojevi, koji su zatvorena aproksimacija stvarne otvorene transcendentalne veličine.

Čisto zbog toga razloga čovječanstvo nije u poziciji dati odgovarajuća predviđanja o budućnosti ili ocijeniti točno kada se pojavi stanje destruktivnog međudjelovanja, pod kojima će sustav neizbježno propasti. Mi ćemo razraditi ovaj zaključak u nastavku na striktan način, primjenjujući nova znanja Opće Teorije Univerzalnog Zakona.


13. Teorija Univerzalnog Zakona kao Kozmički Prikaz

Vratimo se sada još jednom do prirode Svega-Što-Jest i njezinih dijelova ( razina i sustava ). Rekli smo izričito da je Cjelina zatvorena, dok su svi njegovi dijelovi U-podskupovi Svega-Što-Jest i sadrže ga kao element. Ovu izjavu čitatelj mora ponavljati kao mantru onoliko puta koliko je potrebno, dok je u potpunosti ne shvati.

I ovdje dolazimo do temeljnog saznanja o Svemu-Što-Jest ali to nije bilo realizirano u potpunosti u znanosti do sada. Ako su svi dijelovi U-skupovi i sadrže cjelinu kao element, ne mogu biti zatvoreni, već moraju biti otvoreni za razmjenu energije jedni sa drugima. Sve-Što-Jest je neprekidna razmjena energije. To je unutarnji aspekt prirode Svega-Što-Jest kako je i navedeno u primarnom aksiomu koji bi trebao biti razumljiv svima. Na primjer, bez unosa hrane, i staničnog metabolizama, što nije ništa drugo nego kompleksna razmjena biokemijskih energija, ljudska bića ne bi mogla postojati ili preživjeti. U tom smislu, energija je sinonim za Sve-Što-Jest.

S druge strane, svi otvoreni sustavi i razine Svega-Što-Jest izražavaju svoju prirodu za vrijeme svoje energetske razmjene. Posebno, oni izražavaju zatvoren karakter Cjeline. Ovaj aspekt se može konkretno promatrati kao zakon očuvanja energije. Budući da su svi sustavi zatvoreni preklapajućim pokretima, oni su i otvoreni i manifestiraju se kao zatvoreni pokreti ili rotacije. To je Nebeska Dihotomija Svega-Što-Jest koja nije shvaćena od nijednog znanstvenika do sada. Isto to vrijedi i za sve religije.

Drugim riječima, ne postoji ništa drugo nego Energija: Sve-Što-Jest je Energija - to je Organizirana Energija - to je Informacija - to je Svijest - to je Svjesnost - to je Prostor-Vrijeme, kada se percipira uskim osjetilima ljudskih bića. I sve ove riječi kao primarni izraz mogu matematički izraziti Univerzalnim Zakonom - to je matematički omotač prirode Svega-Što-Jest. To također vrijedi i za sve trenutne znanstvene discipline koje su izabrale različite izraze Svega-Što-Jest kao predmete svog istraživanja - npr. kontinuuma = matematike, biološke tvari = bio-znanosti, materije = fizike, itd...

Univerzalni zakon je zakon interakcije energije. Ne postoji ništa drugo u Svemu-Što-Jest, a da nije energetska interakcija i da se ne pridržava Univerzalnog Zakona. Stoga, sve odvojene znanosti koje trenutno postoje mogu biti ujedinjene u novu univerzalnu znanost koja se zove Energologija Univerzalnog Zakona.

Sve ljudske percepcije, osjećaji, i mentalne ideje su energetski događaji i slijede Univerzalni Zakon neovisno o svijesti subjekta. Iz tog razloga psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija, i sve ostale povezane discipline neizbježno moraju postati dio od Energologije. Kako je vrijeme do konačnog Uzdizanja, u prosincu 2012,. vrlo kratko, to ujedinjenje znanosti u potpunosti će se ostvariti u 5. dimenziji ( 4. denzitetu ) u mnogo povoljnijim uvjetima i uz pomoć proširene ljudske svijesti.

No, već možemo početi s modifikacijom naših pogrešnih sustava vjerovanja, koji su proizvodi uskog raspona percepcije ljudskih osjetila. Svi ljudski osjećaji su energetska interakcija. Na primjer, naša optička percepcija je evocirana procesima i transformacijama fotona od strane mrežničnih konusa i štapova u elektromagnetske signale u optičkoj neuronskoj sinapsi u mozgu, prije nego što se vizualiziraju kao objekti koje promatramo. Međutim, izvorni nositelji optičkih informacija / energija, fotoni, nemaju ni oblik, niti su čvrste čestice.

Kako to da naše oči primaju nevidljive fotone od okolnih materijala, kada prema današnjoj fizici nemaju ni masu, ali mogu, u isto vrijeme, evocirati slike trodimenzionalnih objekata s volumenom i masom u ljudskom mozgu? Ovo je jedan od mnogih paradoksa i neodgovorenih pitanja, koja se mogu pronaći u današnjim empirijskim znanostima, koji nam daje do znanja zbog čega se nije potpuno razumjelo prirodu Svega-Što-Jest i zamijenilo ove znanosti novom teorijom Univerzalnog Zakona.

Temeljna lažna ideje o odvojenosti od Izvora, odnosno Cjeline, dok je bila dio drame ljudske iluzije na Zemlji, očito je generirala brojne ideje koje nose ovaj začarani koncept. Baš kao što software program može sadržavati virus, bug ( grešku ), i zaraziti bilo koji drugi softverski program, tako čini i ideja odvajanja od Cjeline: ona se infiltrira u sve naknadne ideje čovječanstva na tako dubok način da cijela civilizacija može stvoriti lažne ideje i držati ih dugo vremena radi iluzije.

To je ono što se zapravo događa na Zemlji eonima vremena. Takva civilizacija koja se temelji na lažnoj ideji o odvojenosti može postojati samo uz aktivnu potporu kohezivnih energija Svega-Što-Jest, jer je nemoguće za bilo koji sustav doista biti odvojen od Svega-Što-Jest. To je poznato kao Zakon Jedinstva u ezoteričnim krugovima. Ovaj uvid će biti u središtu nadolazećih otkrića koje će se razvijati ove godine u kolektivnoj ljudskoj svijesti i na kraju će dovesti do Uzdizanje velike većine ljudskih bića sa Zemlje do kraja 2012.g. ili nešto kasnije.

Trenutno ljudska bića nisu u stanju razlikovati brojne pogrešne ideje odvajanja koje grade tkivo društva, jer su odgajana s njima, i one su oblikovale njihove sustave vjerovanja na dubok način. Vrlo često takve pogrešne ideje nose aureolu nepogrešive znanstvene istine kojoj se skromni čovjek teško može suprotstaviti, kao što je slučaj s većinom svjetlosnih radnika koji su, s jedne strane, u neznanju o tekućoj krivoj znanosti iz dobrih razloga, ali, s druge strane, vrlo osjetljivi na krive znanstvene argumentacije.

Jedan središnji manjkav koncept znanosti je isključiva primjena zatvorenih racionalnih brojeva u matematici, a od tamo, u svim egzaktnim prirodnim znanostima, kao što smo već gore naveli. Druga osnovna ideja koja je manjkava je uvođenje zatvorenih fizičkih sustava u modernu fiziku, kao što je "idealan elastični sudar", "zračenja crnog tijela", "Carnot stroj". Ti zatvoreni sustavi se koriste za opisivanje različitih energetskih interakcija ili za izvođenje pojedinih fizikalnih zakona istih.

Uvođenje pojma zatvorenih sustava ima, međutim, čvrsto tlo. Kao što je već rečeno, fizički svijet se može opisati na ispravan način samo, ako je shvaćena bit Svega-Što-Jest - prije svega, njegovog zatvorenog karaktera.

Točno tu je empirijska znanost potpuno podbacila. Cjelina je zatvorena. Da bi opisali njene dijelove, ova ideja se mora uvesti na neki način u fizičkom pogledu na svijet. To je postignuto izmišljanjem apstraktnih zatvorenih sustava kao npr. idealni elastični sudar, crnog zračenja, itd., koji hipotetički ne bi trebali razmjenjivati energiju s okolinom.

Međutim, svi sustavi su otvoreni. Ovdje imamo antinomiju, temeljni paradoks fizike i znanosti, koje smo također opisali kao nebeska dihotomija. Baš kao i matematika, fizika se u suštini temelji na paradoksu i antinomiji. Važno je primijetiti da je konvencionalna fizika u potpunosti svjesna ovih temeljnih nedosljednosti.

Iako se takvi zatvoreni sustavi mogu naći u bilo kojem udžbeniku fizike, ovoj disciplini nije uspjelo potvrditi činjenicu da takav sustav kao npr. Carnot stroj, s kojim su objašnjeni termodinamički adijabetski procesi, ne postoji. Inače, imali bismo već stvoren Perpetuum Mobile, vječni izvor energije, i svi naši energetski problemi bi bili riješeni zauvijek.

Postoje mnogi drugi temeljni teorijski nedostatci današnje fizike. Na primjer, sve trenutne fizičke konstante, veličina, količina, varijable, dimenzije i odgovarajuće Sl-jedinice su definirane na kružni način, na primjer, prostor ( dužina ) definiran je uvođenjem vremena i uz prešutnu pretpostavku da je ta količina već čvrsto uspostavljena. Definicija vremena, sama, treba a priori uvođenje duljine ( prostora ); struja i odgovarajuće Sl-jedinice definirane su kroz napon i obrnuto - napon kroz struju. Ovaj popis može se proširiti u beskonačnost. Autor predlaže čitatelju da razmotri ove definicije u bilo kojem udžbeniku fizike sa novim pogledom nakon što je pročitao ovaj esej.

Sve definicije fizikalnih veličina i njihove dimenzije pridržavaju se, bez iznimki principa pokvarenog kruga ( circulus vitiosus ): jedan dio se definira kroz drugi, dok je Cijelo zanemareno. Ova okolnost sprečava pravo razumijevanje Svega-Što-Jest u trenutnim empirijskim znanostima. Ova jednostavna epistemološka činjenica je tako očita u teoriji fizike čak i za početnike, da je autor doista zbunjen i nije pronašao bilo koje drugo objašnjenje zašto ta činjenica nije priznata do sada, već pretpostavlja da su svi znanstvenici slaboumnici potpuno nesposobni za bilo koje osnovno logično razmišljanje.

Svi krive trivijalne i znanstveno prikriveno ideje proizlaze iz iskonske subjektivne percepcije ljudi kao zasebnog biološkog entiteta odvojenog od Svega-Što-Jest. Za većinu ljudi njihov identitet završava s granicom njihove kože. Ovo je središnja iluzija čovječanstva koja će biti eliminirana s Uzašašćem ( Uzdizanjem ).

Kako je moguće da su takve pogrešne ideje postale duhovni temelj našeg društva, a da nisu dovele do golemog pada mnogo ranije? Odgovor je prilično jednostavan, te se naslućuje iz naših prethodnih rasprava. Čak i kad je cijelo društvo osnovano na potpuno krivoj ideji i vjerovanju, ono može i dalje postojati dugo vremena, jer ona nikada nije prestala biti dio energija koje troše i podržavaju život Svega-Što-Jest.

Možemo alternativno razgovarati o ovom aspektu u znanstvenim, fizičkim terminima. Uvijek je moguće višim realitetima stvaranja uspostaviti lokalne uvjete destruktivne interferencije na jednoj planeti koristeći goleme energije viših frekvencija koje okružuju sustav destruktivne interferencije i održavaju ga stvaranjem uvjeta konstruktivne interferencije na mnogo višoj energetskoj razini. To je slično sa ( uzaludnim ) nastojanjem znanstvenika za održe plazma reakciju obuhvaćajući je sa snažnim elektromagnetskim poljem.

U kanaliziranoj alternativnoj literaturi često se navodi da je Zemlja planet negativne, otrovne, tamne energije koja je "zapečaćena" višim realitetima od ostatka galaksije kroz eone vremena. Ta ideja je inicijalno promovirana u Ivanovu Otkrivenju, iako je ta knjiga očito napisana mnogo kasnije od drugih kanaliziranih duhovnih bića.

Aktualni proces uzašašća ( uzdizanja ) utjelovljuje postupno ukidanje velikih energetskih slojeva koji uspostavljaju stanje destruktivne interferencije i djeluju kao učinkovita barijera koja koči ulazak energije visoke frekvencije Svega-Što-Jest u astralnu atmosferu našeg planeta. Postoji dosta diskusija o zvjezdanim portalima ili izlazima na određene numerološke datume, kao što su 01.01.01, 02.02.02 ... 11.11.11 i 12.12.12, koji predstavljaju ukidanje uvjeta destruktivne interferencije na Zemlji konstruktivnom interferencijom.

Praktički, niskofrekvencijski slojevi koji štite Zemlju iz 4. i 5. dimenzije ( 4. i 5. denziteta ) i održavaju svoju trenutnu trodimenzionalnu gustoću, eliminirani su, korak po korak, tako da se veo zaborava može podići sa cijelog čovječanstva tijekom ove i iduće godine. Kada se ove niske frekvencije slojeva, stvorene destruktivnom interferencijom, počnu rastapati, Zemlja više neće moći ostati u svojoj sadašnjoj 3D gustoći ( 3. denzitetu ), te će se početi uspinjati na 4. i 5. dimenziju. To je ono što se zapravo događa od kada se prvi harmonik približio u ljeto 1987. U posljednjih nekoliko godina brisanje lokalnih uvjeta destruktivne interferencije na Zemlji je eksponencijalno ubrzano.

Ovo objašnjenje također prevodi znanstveno rješenje u središte teološkog spora od Antike kao što je prikazao Leibniz u slavnoj Theodizee. Kako to da su Bog i svijet, koji je on stvorio, savršeni, a ljudska bića i njihovi sitni objekti stvaranja tako nesavršeni?

Kako ovaj esej ne namjerava biti filozofsko naučna rasprava teoloških tema, nećemo se upuštati u to dalje, ali autor želi izraziti želju da suvremeno čovječanstvo bude puno bolje informirano o intelektualnim postignućima brojnih mislilaca iz prošlosti, tako da današnji svjetlosni radnici ne moraju opet otkrivati kotač na mnogo primitivnijoj intelektualnoj razini.
Intelektualni ponor i duhovno neznanje koje susrećemo na ovoj planeti prije Uzdignuća doista su zapanjujući, što autor mora priznati s velikim žaljenjem.


14. Ideja Odvajanja od Svega-Što-Jest objašnjava Eshatologiju Ljudskog Postojanja

Sve-Što-Jest je zatvoren, diskretan, tj. sastoji se od beskonačnih otvorenih sustava i razina razmjena energije, kontinuiran, odnosno, ne postoji vakuum između sustava i razina, i beskonačan. Svi ovi atributi Svega-Što-Jest se mogu koristiti kao imenice, sinonimi, tautologija za Sve-Što-Jest, na primjer, možemo koristiti dosljedno riječi kontinuum, beskonačnost, zatvoreni entitet, izoliranost, itd. za Sve-Što-Jest u skladu s načelom posljednje usklađenosti bez ikakve promjene u ovoj raspravi ili u našem znanju o svijetu i o tome tko smo.

Dijelovi sadrže Cjelinu kao element i mogu se matematički definirati kao U-skupovi. Tu je, međutim, jedna temeljna razlika između cjeline i njezinih dijelova koja je bila shvaćena po prvi put u svojoj punoj mjeri u povijesti čovječanstva, nakon što je univerzalni zakon otkrio, a nova Energologija razradila:

Dok je Cjelina zatvorena, sve razine i sustavi su otvoreni.

S obzirom da ova osnovna eshatološka činjenica nije bila prihvaćena od znanosti i religiji do sada, to je dovelo do duboke, dugotrajne i vrlo bolne zbunjenosti među svim vjernicima i znanstvenicima kroz povijest čovječanstva. Većina mentalnog nereda koji će se iskusiti ove godine se može pripisati tom ljudskom neznanju. Svi ratovi, zločini i zvjerstva koja u napravljena na Zemlji do sada proizlaze iz ove mentalne konfuzije. Stoga, ovaj aspekt je postao glavna tema u ovom eseju, i posebno će biti razrađen u ovom poglavlju.

Razlika između Cjeline, kao zatvorene, i njegovih dijelova, kao otvorenih, stvara jedini istinski eshatološki razlog za postojanje 3D-prostor-vremena svemira. Cjelina je nešto. Suprotno od toga bilo bi ništa. Kao što smo mi ljudska bića, nešto, nemamo pojma o "ništa". To će ostati tako zauvijek. To vrijedi za bilo koju svijest ili svjesnost unutar Svega-Što-Jest. Ništa ne može biti nazvano Praznina ili Vakuum. Ništa takvo ne postoji. Cjelina je Sve-Što-Jest.

Međutim, ideja o ništa ne može se u potpunosti isključiti iz ljudskog uma, odnosno, od bilo koje druge svijesti ili kozmičke svijesti. Oba termina - nešto i ništa - grade temeljnu Antinomije Postojanja Svega-Što-Jest. Kako je Sve-Što-Jest i kreativnost, mora istražiti Stanje Ništavila. Međutim, kako ništa ne postoji, Sve-Što-Jest, stvara lokalne uvjete destruktivne interferencije koje oponašaju postojanje ništavila. Mi smo namjerno stvorili antinomiju radi doživljavanja ekstremnog razdvajanja.

Kako je Sve-Što-Jest ostvarilo taj zadatak? Vrlo jednostavno, ono imitira sebe samo u dijelovima. To stvara sustave i razine koje su naizgled zatvorene ( odvojene ) iz Svega-Što-Jest, iako je to gotovo nemoguće. Totalna Amnezija u utjelovljenim ljudskim subjektima stvara, na primjer, iluziju da su biološka vrsta, koja je zatvorena i odvojena od Svega-Što-Jest . Isto vrijedi i za ljudsku civilizaciju na kolektivnoj razini.

Čovječanstvo, u velikoj većini, trenutno smatra da je jedinstveno u cijeloj galaksiji koja sadrži trilijune solarnih sustava i planeta. Trenutno agnostičko čovječanstvo smatra sebe krunom biološke evolucije koja je počela iz primitivnih jednostaničnih organizama i polako evoluirao eonima vremena. Dakle, čovječanstvo službeno još uvijek vjeruje da je potpuno odvojeno od izvora i drugih utjelovljenih civilizacija, od kojih su neki naseljeni u astralnom prostoru našeg planeta kroz eone vremena.

Bez obzira na to uvjerenje, stvarne Mračne Sile ( Snaga Koja Jest ), "vanzemaljci" iz Orionsko - Reptilskog Carstva, su zapravo endemi na ovoj planeti već više od 500000 godina i smatraju sebe vlasnicima ove planete. S ove točke gledišta, oni smatraju moderne ljude, koje su stvorili kroz genetski inžinjering, kao svoje robove koji su dovedeni na Zemlju u svrhu ispunjenja njihovih osnovnih životnih potreba. Oni se odnose prema ljudima, baš kao i mi ljudi prema životinjama. To objašnjava njihova zla djela protiv čovječnosti, čija jedina svrha je, kako se čini, istrebljenje ljudskih bića ( možda više kao "ishrana", baš kako i stočar nikad ne zakolje baš svu svoju stoku, nešto ostaje za razmnožavanje ).

Ovo je stvarna spoznajna i egzistencijalna dilema u kojoj je čovječanstvo trenutno namjerno zarobljeno od Mračnih Sila. Njihova taktika je držati ljude u neznanju o stvarnom stanju na Zemlji i uljuljati ih u krivom uvjerenju da su izvrsna krajnja manifestacija dugotrajne biološke evolucije, temeljena na načelu kaosa, ili pokušaja i pogrešaka, dok su, oni u stvari, koncepcijski stvoreni kao sluge za ove mračne sile prije nekih 13000 godina ( možda i malo više ), prvo od Reptila Anunnakija, a kasnije su genetski poboljšani od Sirijanca, koji su predstavnici Snaga Svjetlosti.

U tu svrhu Mračne Sile su uvele brojne ideje i koncepte u upravljanju ljudskim društvom koji betoniraju krivu ideju odvajanja. Najpodmukliji sustav prijevare sve je Orionski monetarni sustav koji stvara dojam da ljudska bića moraju teško raditi da bi zaraditi novac kako bi preživjeli. Darwinova manjkava evolucijska ideja o "opstanku najjačih" dodatno je preuveličana kako bi postala osnovni socijalni nauk i za opravdanje grabežljive prakse gospodarske i financijske Elite.

Tokom društvenih aktivnosti, ljudska bića su bila prisiljena natjecati se cijelo vrijeme sa drugim ljudskim bićima i smatrati ih potencijalnim suparnicima, pa čak i neprijateljima. Radno mjesto je postala džungla. Eshatološka svrha ljudskog života je svedena na stjecanje papirnog novca i materijalnih dobara koji stvaraju iluziju sigurnosti. Novac se smatra jedinom održivom sigurnosti za opstanak u neprijateljskom okolišu. Stvaranje iz bezuvjetne ljubavi, suosjećanja i razumijevanja, nema mjesta u Orionskom monetarnom sustavu. Ovi uvjeti su produbili pogrešan dojam odvojenosti među svim ljudskim subjektima koje kulminira u sveprisutnoj tjeskobi smrti u današnjem društvu.

Ljudi vjeruju da se moraju okružiti s onoliko materijalnih dobara koliko smatraju dovoljnim u svrhu preživljavanja, ali znaju duboko u svom srcu da oni nemaju moć nad smrću. To je kardinalna dilema trenutne Elite. Njihovi strahovi su silno narasli do te mjere da žele kontrolirati sve, prije svega, sav novac na raspolaganju, a preko njih sve ljudske živote. Čini se da je to, po njihovom mišljenju, samo alternativa kako bi smirili svoju tjeskobu pred smrt.

To, međutim, ne isključuje mogućnost da jedni uklanjaju druge, u njihovoj igri moći, kako se to može vidjeti između mafijaških obitelji. Kada bi ove osobe imale više suosjećanja za svoje bližnje, oni bi lako uočili da se bez novca ili moći na Zemlji mogu zaštititi od zlih misli i djela njihovih srodnika. Ovaj uvid će biti dovoljan kako bi ih uvjerio da završe svoje podmukle planove za kontrolu svijeta. Autor je optimističan da će se to dogoditi ove godine.

Bezbrojno mentalno i emocionalno grananje Orionskog monetarnog sustava na ljudska razmišljanja, osjećaje i ponašanja su toliko duboke i sveprisutane da gotovo nema prostora u trenutnom ljudskom društvu koje nije temeljito otrovano ovim zlobnim sustavom. To je trenutni problem svih svjetlosnih radnika koji moraju uroniti u atmosferu otrovne Zemlje, a ne mogu pronaći odgovarajuće mjesto koje će im poslužiti kao duhovno utočište.

Važno je uočiti da niti jedna prosvijetljena civilizacija u svemiru ne koristi novac, jer ne treba ovaj primitivni način za organizaciju svojeg društva. Oni su shvatili prirodu novca.

Novac imitira prirodu Svega-Što-Jest, a to je energija ( novac i jest energija 3. denziteta ). Orionskogi monetarni sustav je energija koja uhvati entitete u klopku i krade njihovu energiju, dok je realna energija uvijek besplatna - ona pluta od jednog sustava u drugi bez ikakvih predrasuda. Novac, na način na koji se koristi danas, potiče sve pogrešne emocionalne i mentalne koncepte podjele, kao što su pohlepa, moć, manipulacija, agresija, itd., koje su osnovni strah svih ljudskih predložaka i jako tipično za sve subjekte koji žive u totalnoj amneziji, što dovodi do njihovog porobljavanja.

Te negativne osobine su tipične za mentalitet mladih duša koje žive u najvećoj odvojenosti od Izvora. Američko društvo, koje je određeno kolektivnom pohlepom, korupcijom, neograničenom agresijom, samodostatnošću, bahatošću i ignoriranjem ostatka svijeta, je paradigma za kolektivno ponašanje svih subjekata koji su odvojeni od Svega-Što-Jest. Kako mlade duše čine većinu sadašnjeg stanovništva na Zemlji, njihove negativne značajke su svojstvene cijelom čovječanstvu.

Zbog toga ćemo ove godine svjedočiti, u prvom redu, radikalnom pomaku javnog mišljenja, počevši od tih negativnih svojstava kolektivnog, prema transparentnosti, suosjećanju, jednakosti, i poštivanju slobodne volje pojedinca. Sve revolucije i nemiri, koji će se dogoditi ove godine će tražiti takve promjene u ljudskoj percepciji. Ova promjena je nužan preduvjet za mentalnu i emocionalnu pripremu čovječanstva za nadolazeće Uzdizanje krajem iduće godine.

Religija je sljedeći veliki sustav prijevare Mračnih Sila, koji produbljuje krivi koncept razdvajanja. Većina svetih knjiga aktualnih svjetskih religija su diktirane ili prepisivane od Mračnih Sila kroz kanaliziranje ili pomoću ljudskih opunomoćenika, koji su bili reptilske inkarnacije i od uvijek su pripadali Eliti ( iluminatske, vladajuće obitelji, itd. ). Vjerske prakse institucionalizirane su tu ideju u svakodnevnom životu.

U kršćanstvu npr. reinkarnacija duše i višedimenzionalna priroda, kako je izvorno propovijedao Isus, eliminirani su u službenom naučavanju i izravni kontakt utjelovljenog subjekta sa "višim ja" je bio negiran. Umjesto toga, svećenici su postali jedini nadležni posrednici između Svega-Što-Jest i pojedinca. To je dovelo do dubokog duhovnog porobljavanja zapadnog čovječanstva.

Samo postojanje Isusa Krista je potpuno proizvedeno po nalogu Konstantina Velikog, u 4. stoljeću. Mit o ovom entitetu je ustanovljen kao mješavina dviju duhovno visoko razvijenih osobnosti, koji su živjeli približno u isto vrijeme kako je i opisano u Novom zavjetu - subjekt Joshua iz skupine Esena u Palestini i Apolonija od Tyana, čiji je život opisao Philostratos ( Flavius Philostratos ). Sinoptička Evanđelja napisali su Piso braća u ime Konstantina za Nicejsko vijeće koje osniva kršćanstvo kao službenu religiju u Rimu. Evanđelje po Ivanu je napisala sestra Piso braće, koji su pripadali Reptilskoj Eliti u to vrijeme.

Nostradamus je, na primjer, također predstavnik Elite i napravio je namjerno predviđanja za kraj vremena koji odgovaraju planovima Mračnih Sila. Oni su znali da su obavezni izgubiti moć u ovom ključnom razdoblju i htjeli su mijenjati okolnosti unaprijed tako da odgovaraju njihovim planovima.

Nema praktički niti jedne velike svete knjige čovječanstva koja nije krivotvorena ili napisana po diktatu Mračnih Sila, da bi služila njihovim ciljevima zarobljavanja ljudskih bića kovanjem ideja o odvojenosti od Svega-Što-Jest. To također vrijedi i za većinu socijalne i ekonomske doktrine u prošlosti koja je dodatno produbila odvajanje čovječanstva, kao što ćemo o tome razgovarati u nastavku, o trenutno glavnoj makroekonomskoj teoriji.

Situacija sa znanošću i njenim teorijama je vrlo slična onoj sa religijama i financijama. Znanost je oduvijek imala sklonost razlučiti istinu iza vela zaborava ljudske iluzije. To je prije svega bio zadatak filozofije još od Antike, tokom cijelih Mračnih Vremena ( Srednji vijek ), renesanse i prosvjetiteljstve. S početkom industrijalizacije i moderne empirijske znanosti, to filozofska potraga i potraga za znanjem je preusmjerena iz unutarnje duhovne dimenzije pojedinca prema vanjskom svijetu, a duhovni slobodni pad utjelovljenih ljudskih entiteta dosegao je svoj vrhunac, bez presedana.

19. i 20. stoljeće je obilježeno kao najmračnije razdoblje ljudske povijesti s obzirom na njihovo otuđenje od Cjeline. Ovaj trend je preokrenut u posljednjih 50-60 godina kada se veliki broj visoko-evoluiranih duša, poznatih kao svjetlosni radnici, putokazi, zvjezdano sjeme, utjelovile ( inkarnirale ) na Zemlji za pripremu ove planete, i velike većine njezine ljudske populacije za Uzdignuće.

Kroz manipulaciju religijom, znanošću i ekonomskim aktivnosti ljudskih bića, tajne mračne sile na Zemlji učinkovito potiskuju netaknuta znanja, da su ljudi besmrtne duše i neovisni kreatori svoje sudbine, do točke da se povratak u Jedinstvo čini sada nemoguć za mnoga bića. Ova gnusna strategija se koristi tisućama godina, i postala je zamršena realnost za većinu utjelovljenih ljudska bića. Čisto zbog toga trenutni financijski sustav mora propasti ove godine kako bi se ljudi oslobodili iz okova nadmoćnog novčarstva i materijalizma koji kraljuju nad modernim društvom. Obje su manifestacije iskonske ideje odvajanja od Cjeline.

Osim ovih mjera potiskivanja koja su imale osnovi utjecaj na ljudski um, utjelovljeni entiteti su genetski projektirani kao uzgajalište velikog broja astralnih predložaka na staničnoj i genetskoj razini koje promiču različite osjećaje straha i strahom temeljenih uvjerenja. Ovi obrasci straha su lokalne destruktivne interferencije unutar fizičkog, emocionalnog, i mentalnog tijela i uključuju sustav čakri.

To je ogromna tema koja je izvan opsega ovog eseja i na široko se raspravljala po brojnim kanalima u posljednjih nekoliko godina. Čisto zbog toga, mnogi inkarnirani subjekti prolaze trenutno kroz proces stvaranja svjetlosnog tijela (PSST), koji je u suštini uklanjanje tih blokada kroz uspostavu uvjeta konstruktivne interferencije u ljudskim tijelima kako bi povećali svoju frekvenciju.

Trenutno Uzdignuće je oslobođenje ljudskog bića kao utjelovljenog subjekata iz nevidljivog porobljavanja od mračnih subjekata iz 4. denziteta, Mračnih Sila, koji su odabrali put potpune odvojenosti od Cjeline. Budući da su ove osobe vođene ovom iskonskom idejom u svojoj egzistenciji, oni su ga uveli na svim razinama ljudskog društva - od svakodnevnog života do znanosti i religije, iako je religija izvorno namijenjena da eliminira ideju odvajanja i otvori oči vjernika za istinu da su "Iskre Božje".

Nije pretjerano zaključiti da su ljudska bića bila eonima vremena pijuni u rukama mračnih sila, koje vuku svoje konce iz 4. denziteta ukupne odvojenosti od Svega-Što-Jest. Oni su koristili različite podmukle taktike za postizanje tog cilja. Na primjer, na svaku prosvijetljenu dušu/zvjezdano sjeme koje se utjelovljuje na Zemlji, tri Orionska entiteta iz 4. denziteta se zakače prilikom rođenja. Njihova funkcija je da učinkovito blokira niži, srednji i viši ja u utjelovljenom entitetu i tjera na bojkot njegove kreativnosti. Mnogo svjetlosnih radnika, koji bi pod normalnim uvjetima imali snagu i mentalitet za stvaranje obilja na Zemlji, je spriječeno od takvih destruktivnih 4D OPS osoba tokom svog života.

Nebrojeno takvih bezbožnih trojki se smjestilo tako savršeno u emocionalne i mentalne strukture utjelovljenog svjetlosnog radnika - oni tako žive u savršenoj mimikriji sa strahom vođenim predlošcima tih subjekata, bez kojeg ne može postojati osoba na Zemlji - da većina svjetlosnih radnika nije u stanju razlikovati te zle energetske parazite i učinkovito ih eliminirati iz svojeg energetskog polja.

Eliminacija tih energetskih parazita prati Univerzalni Zakon Slobodne Volje. Čim subjekt uoči postojanje takve kočnice u obliku 4D OPS astralne trojke u energetskoj auri, ima pravo izbaciti ih iz svog područja navodeći ovu želju čvrsto i s namjerom. U tom slučaju, on može pitati za pomoć iz viših područja. Ovaj proces će se ubrzati u ovoj godini kada će se "odvajanje žita od kukolja" na kraju i dogoditi ( vidi dolje ).

Ta praksa odbacivanja tamnih snaga na individualnoj razini se preklapa sa skrivenim negativnim utjecajem na kolektivnu intelektualnu ( znanost ), emocionalnu ( zabava, financijski problemi ) i društvenu razinu ( diktature, političke represije, itd. ). Ove metode tamnih moraju biti poznate javnosti, tako da svi ljudi mogu poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se zaštitili utvrđenim duhovnim tehnikama, ali i shvatiti zašto ljudsko društvo nije postiglo istinski duhovni napredak tokom svoje duge povijesti ugnjetavanja.

Autor posvećuje veliku pozornost na ovaj aspekt psiho-mentalne represije inkarniranog ljudskog subjekata od strane mračnih Orionskih snaga, jer je prošao kroz to osobno iskustvo i zna kako to može biti neugodno. U tom slučaju znanje je moć.

Odluka duše Zemlje da se inkarnira na ovoj otrovnoj planeti - nazvanoj Geja, koja se može smatrati azilom, gdje su zatvorenici preuzeli kontrolu i svaki normalan koji ulazi u ovaj azil odmah ga se proglašava ludim od strane onih koji su zapravo ludi - je da iskusi najveće odvajanje od Svega-Što-Jest pod svaku cijenu. Kako bi se stvorio ovaj uvjet razdvajanja, inkarnirane duše na Zemlji koriste tamne agente Mračnih Sila, Luciferiane, Ahrimane i demonske sile iz 4. denziteta, kako bi uspostavile stanje destruktivne interferencije i da ga predstave na najrealniji način poticanjem brojnih ljudskih drama.

Unutarnje poveznice utjelovljenog subjekta sa Svime-Što-Jest ne mogu u potpunosti biti prekinute, budući da je osobnost uvijek unutarnji dio Izvora. Međutim, stvarno energetsko odvajanje kroz destruktivne interferencije na mnogim energetskim razinama koje čine utjelovljeni entitet i njegovo fizičko tijelo, može biti toliko izražen da duboko oblikuje njegov mentalitet, kao i kolektivno vjerovanje i obrasce ponašanja ljudskog društva.

Ovo stanje totalnog odvajanja planirano je za planetu B, koji će ostati u 3D-gustoći, nakon promjene i uznesenja zemlje ( Planet A ) na 5. dimenziji ( 4. denzitetu ). Planeta B će napredovati na putu čak i većeg odvajanja od trenutno promatranog. Život na ovoj planeti će ostati pod potpunom kontrolom tamnih sila, te će biti živi pakao.

Samo oni utjelovljeni subjekti koji se ne mogu uzdići nastaviti će sa svojim utjelovljenjem na ovoj katastrofalnoj planeti koja je već ušla u liniju ( vremenskog ) toka na početku ove godine. To će biti mali dio trenutne populacije koja će također uključivati dio Elite koja će preživjeti preokret u podzemnim bazama, koje se grade već dugi niz godina uz pomoć tamnih vanzemaljaca, i oni već očekuju ovaj događaj.

Oni entiteti koji prežive veliki energetski tsunami u vrijeme Rascjepa biti će u budućnost robovi Elite na planeti B, te će se suočiti sa strašnim životnim uvjetima. Kozmička energija koja će pokrenuti razdvajanje dvije Zemlje će uništiti najnovije tehnologije. Električna mreža, komunikacijski sustavi, internet, i svi motori na unutarnje izgaranje više neće funkcionirati jer će se svojstva novih fotona prostor-vremena ( elektromagnetsko polje ) na Zemlji nakon pomaka dramatično promijeniti.

Važno je uočiti da je trenutno oko 1/3 svih duša bebe i djeca duše. Ove utjelovljene osobe su proizvodi nedavnog genetskog inženjeringa od Mračnih Sila i imaju vrlo rudimentarnu dušu. Dok će oni nastaviti sa svojim ciklusom utjelovljenja na planeti B, njihov DNK će se smanjiti na jednu aktivnost ( spiralu ), a potpuno će zaboraviti svoju povezanosti sa Svime-Što-Jest. Oni će uroniti u novu, gušću tjelesnost planeta B i živjet će u vrlo primitivnom tiranskom društvu, gdje čak i koncept religije više neće postojati.

Oko trećine ljudske populacije će napustiti Zemlju na kraju vremena prirodnim uzrokom ili putem dematerijalizacije ljudskog tijela. Procjenjuje se da će se oko polovice stanovništva uzdići u vrijeme Rascjepa 21. prosinca 2012., da će biti jedan ili više valova Uzdignuća visoko razvijenih subjekata prije ovog događaja. To je sažeta informacija o budućnosti planete A i planete B. Čitatelj može saznati više o tim planetama iz kanaliziranih poruka kozmičke svijesti na Internetu.

Situacija utjelovljenih subjekata na Zemlji je otprilike ovakva. Zemaljske duše dolaze iz 5. dimenzije ( 5. denziteta, kontemplacijska zona ) kada se utjelovljuju na ovoj planeti. Neka zvjezdana sjemenja dolaze iz viših dimenzija kako bi pomogla u procesu uzdignuća u ovom trenutku. Na 5. denzitetu, koji je također poznat kao Celestria, duša može iskusiti jedinstvo sa Svime-Što-Jest i ima neograničenu moć da stvara odmah kroz maštu.

Nakon ulaska u fizičko vozilo organskog tijela, utjelovljena duša stvara veo zaborava, stanje totalne amnezije u odnosu na svoje podrijetlo. Ključna posljedica te amnezije je da utjelovljeni subjekt zaboravlja da je on moćno biće i ima neograničen potencijal za stvaranje svoje sudbine i svoje okoline. Umjesto toga, on se smatra slabim biološkim entitetom koji je naizgled bespomoćan i ranjiv na sve vrste prirodnih opasnosti i astralnih utjecaja.

Polazeći od ovog krajnjeg "izgona iz raja", duša počinje s postupnim uzdizanjem i ponovnim povezivanjem sa Svime-Što-Jest u svom dugom ciklusu utjelovljenja. Razdor koji inkarnirani subjekt iskušava u unutarnjem carstvu tokom svoga zemaljskog života, a koji se neprestano projicira na vanjski svijet, jest borba između tamnih Ahriman snaga, Kabale, tamne sile Orionskih entiteta iz 4. OPS denziteta, koje imaju funkciju unazaditi entitet na veću odvojenost i kontrolu, i unutarnjeg glasa duše iz 5. denziteta koji se percipira kao iskonski osjećaj, intuicija i pred-stečeno znanje i pokušava ju dovesti na put do Uzdignuća.

To je alegorijska bitka između Goga i Magoga o kojima se može pročitati u Ivanovu Otkrivenju. Ova knjiga je kanalizirana od prosvijetljenih subjekata mnogo kasnije od ostalih Evanđelja, te je uključen samo slučajnošću u Novi Zavjet, kako bi se obavjestilo ljude što će se dogoditi na ovoj planeti na kraju vremena.

Ova unutarnja borba između Tame i Svjetlosti koja se odvija u svakom utjelovljenom subjektu ključni je pojam mnogih religija na Istoku i Zapadu. Ovaj unutarnji razdor može se riješiti samo u okviru mentalnih i emocionalnih granica pojedinca, budući da je svaki utjelovljeni subjekt neovisan i snažan kreator svoje sudbine i razina iskustva. Međutim, bit utjelovljenih entiteta, koji žive u totalnoj odvojenosti od Svega-Što-Jest, jest da rješavaju ovaj unutarnji sudar u vanjskom svijetu poticanjem ratova, invazija, i svih vrsta zločina. To je ključ za eshatološko razumijevanje ljudskog postojanja na Zemlji.

Ta negativna tendencija traje tako dugo dok inkarnirana osoba ne shvati da svi zločini i zvjerstva koje počini prema drugim subjektima, jesu zločini počinjeni protiv sebe. Čisto za tu svrhu, uveden je zakon karme. Karma ima funkciju učiniti subjekt svjesnim činjenice da se on ne odvaja od Izvora i da sve što treba učiniti je da prepozna ove vječne istine, sjeti se ( ponovo ) tko je, i preda se duši koja je dio Cijelog. Nakon što je taj duhovni uvid postignut, nema više potrebe za dušu da se inkarnira u 3D prostor-vrijeme raznih svemira, a ciklus utjelovljenja se završava.

To je ono što će većina ljudi doživjeti krajem 2012., kada se uzdignu na 5. dimenziju ( 4. denzitet ). To je apoteoza ( obožavanje ) svih ljudskih iskustava - događaj uistinu kozmičkih, nebeskih dimenzija, i čovječanstvo treba biti uzvišeno u narednim danima ovom zasljepljujućom perspektivom. Nebo je obećano čovječanstvu od eona vremena, Isus, koji je bio posljednji prorok u tijelu, kako bi ih učinio svjesnim tog obećanja, i sada nebo je unutar dosega. Braćo, ovo je najuzbudljivije vrijeme za živjeti na Zemlji. Uživajte!

Najveća pritužba čovječanstva je uvijek bila da ne razumije kako se to manifestira stvarnost, iako viša ja to radi na neprestani način za utjelovljeni subjekt u sinkronizaciji s drugim dušama iz 5. dimenzije ( denziteta ). To se postiže stvaranjem bezbroj alternativnih svjetova, stvarnosti, astralne vjerojatnosti pojedinačne sudbine dok se optimalno rješenje ne pronađe.

Viša područja stvaranja djeluju kao veliki interaktivni internet ili matematički algoritam koji se neprestano hrani beskonačnom količinom ulaznih podataka. Podaci se obrađuju u Sada i uspostavom bezbrojnih povratnih mehanizama s paralelnim stvarnostima. Konačni rezultat je stvaranje ljudskog života na Zemlji s poštivanjem ove planete. Međutim, postoje bezbrojne planete i Sunčevi sustavi, kao što postoji bezbroj duša u višim područjima.

Zemlja je vrlo mala planeta u odnosu na većinu ostalih planeta u svemiru. Osim toga, postoje beskonačne verzije Zemlje, koja se može definirati iz čovječje, linearne točke gledišta kao prošlost, sadašnjost i budućnost, u stvarnosti one postoje istovremeno u Svemu-Što-Jest i komuniciraju sa svima ostalima.

Za kratko vrijeme, Uzašla Zemlja A i katastrofična planeta B će se presresti nakon što su razdvoje u 2012. Ovo razdvajanje je već započelo. Nakon što se konačno razdvajanje ostvari, uzašli subjekti iz 4. denziteta Zemlje mogu uspostaviti kontakt s onim ljudima koji žive na planeti B, ali ta osoba ih neće više prepoznati jer će njihova percepcija biti isključivo usmjerena prema većoj gustoći i tjelesnosti planete B. Dakle, uskoro neće biti potrebe za komunikaciju s tim osobama i dva svijeta definitivno će se odvojiti.

Trenutno imamo istu situaciju između inkarniranih entiteta na Zemlji i bestjelesnih subjekata u višim područjima. Dok nam se entiteti iz viših svjetova mogu uvijek obratiti putem telepatije i drugih sredstava komunikacije, većina ljudskih bića na Zemlji, definirana kao "spavanje većine"od autora, nemaju pojma da se oni također mogu obratiti "višem ja" i drugim srodnim dušama. Ovo stanje duhovnog poricanja će završiti naglo ove godine, kada se neki veliki događaji dogode na ovoj planeti i oni će eliminirati zauvijek veo zaborava pod kojima je čovječanstvo stajalo eonima vremena.

Uloga tamnih sila na trenutnoj Zemlji može se razumjeti samo u tom kontekstu. Postoje, na primjer, beskonačno mnogo verzija Zemlje koje su važeće kao i ova, a koje nemaju tamnih sila, jer one vibriraju na mnogo višoj frekvenciji, pri kojima mračne sile više ne mogu postojati. Već postojeći nacrt uzlazne Zemlje u 4. denzitet je takva verzija.

Čak i kada tamne sile stvaraju kroz genetski inženjering nove ljudske klonove, oni mogu ostvariti taj zadatak samo s skrivenom potporom iz viših područja stvaranja, koja su odgovorna za mnoštvo zemaljskih verzija poznatih kao Omni-Zemlje. Međutim, utjecaj mračnih sila iz 4. denziteta OPS opredjeljenja na ljudsku svijest u pojedincu i društvenoj razini naše trenutne ravnine postojanja je ogroman i odlučivali su u velikoj mjeri o uvjetima života na Zemlji. Ovi uvjeti su djelomično ispravile duše iz 5. denziteta do te mjere, da su inkarnirane osobe postale prosvjetljenije i svjesnije svojih poveznica s Bogom.

Ove godine ravnoteža sila na Zemlji dramatično se pomiče. Zbog porasta frekvencije Zemlje i većine ljudskih bića, tamne sile, koje već vibriraju nižim frekvencijama od onih Zemljinih i onih od svjetlosnih radnika, izgubit će svoje uporište na planeti i u čovječanstvu. Oni će se morati vratiti u 4. OPS denzitet i čekati konačno Uzdignuće krajem 2012. Tokom tog Kraja Vremena koje uključuju godine 2010 - 2012, energetski uvjeti za destruktivnu interferenciju svih društvenih struktura koje se temelje na primarnoj ideji odvajanja će biti čvrsto uspostavljeni i svjetski poredak će neizbježno propasti.

To se postiže ulivanjem ogromnog vala energije visoke frekvencije na Zemlju, koji mijenja redovne, dugotrajne uvjete niske frekvencije konstruktivne interferencije koje kreiraju ideju razdvajanja s onim novim destruktivnim interferencijama. To bi trebalo značiti da će svi niskofrekventni materijali i društveni sustavi, obrasci ponašanja, kao i njihova osnovna uvjerenja sada biti izvan ravnoteže, s obzirom na novu proširenu osnovnu frekvenciju Zemlje i čovječanstva. Kada se dosegne najviša točka ukupnih destruktivnih smetnji, stara struktura će se raspasti u vrlo kratkom vremenu. To će se vjerojatno dogoditi ove godine.

Razdoblje pripreme čovječanstva za Uzdignuće uključuje radikalni pomak u ideologiji većine ljudskih bića. Iako je oduvijek bilo lako u prošlosti kriviti druge za svoje probleme ili tražiti sućut od viših autoriteta, u Kršćanskom Bogu, Jevrejskom Bogu, Allahu, ili bilo kojem drugom proizvoljnom vrhovnom božanstvu, ljudska bića će se početi mijenjati i shvatiti da imaju apsolutnu autarkiju ( suverenost ) da kreiraju vlastitu sudbinu i stvarnost.

Izronit će Istina da su sva ljudska bića kreatori. Neprekidno - u svakom trenutku u sadašnjosti! Ta istina će postati sve više i više očita ove godine, kako budemo pristupali Uzdignuću veo zaborava će se tanjiti. Prava višedimenzionalna priroda ljudskih bića će se pojaviti iza tog vela, a ljudi će se početi razumjeti Prirodu Svega-Što-Jest - jedinstvo svih svijesti.

Kada se egipatski narod napokon probudio i pobunio protiv dugogodišnje diktature reptila Mubaraka i njegovih likova, oni su izričito izrazili svoju volju da budu legitimni vladari svoje drevne zemlje, te da namjeravaju uzeti svoju sudbinu, po prvi put u svojoj dugoj povijesti, u svoje ruke. Oni više ne trebaju navodnu podršku ili tajno ugnjetavanje vanjskih stranih sila i mračnih sila koje se skrivaju iza njih.

Ova kolektivna odluka egipatskog naroda o svojim prirodnim pravima na slobodu, izražavanja, i samoodređenja je omogućena od strane ogromne promjene u astralnom energetskom polju Zemlje i čovječanstva. U isto vrijeme, emocionalni potok ljudi ove drevne Zemlje je toliko moćan da će ne samo izbaciti sile na vlasti, već će izazvati brišući val revolucija i oslobodilačkih pokreta širom svijeta, što će označiti kraj vladavine svih mračnih sila na Zemlji prije Uzdignuća.

Ovo su dobro shvatile Mračne Sile i njihovi punomoćnici - skrivena vlada, Elite, trinaest obitelji, Kabale, super-tajne službe, političke grupe koje su upletene u tolikoj mjeri s Orionskim reptilskim carstvom, da sada imaju samo dva izbora: ili pobuna protiv svojih bivših gospodara i na kraju riskirati svoj život ili držati ih se i izabrati živjeti u paklu, nazvan planeta B. Ako se odluče poduprijeti buđenje populacije i olakšati prijelaz čovječanstva prosvijetljenog društva, oni se mogu na kraju kvalificirati za Uzdignuće ( kandidat za 4. denzitet ). To je njihov izbor. Tu je vrlo malo vremena ostalo.

Većina kanala danas prenose informacije da ljudska bića mogu početi stvarati svoje vlastite sudbine kroz svoje misli i osjećaje. Oni mogu stvoriti iskričavu budućnost na Nebu ( Celestria ) nakon Uzdignuća ili odabrati katastrofalnu vremensku liniju koji će ih vezati za preostalu planetu B, gdje će Mračne Sile vratiti neograničenu moć koju su uživali u posljednjih 13000 godina. Ovo stvaranje budućih vremenskih linija mora započeti odmah. Uzdignuće nije događaj, već dulji mentalni, emocionalni i energetski proces. Odvajanje žita od kukolja već je počelo.

Jedinstvenost aktualnog Uzdignuća čovječanstva i Zemlje je da robovi sada postaju suvereni majstori i kreatori svoje sudbine. Dano im je božansko pravo na nadmaše svoje bivše gospodare iz 4. OPS denziteta i da se uspnu izravno 4. OPD denzitet. Međutim, većina čovječanstva će se naći u donjem području 4. denziteta, gdje će novouzdignuti planet A i dalje zadržati svoju tjelesnost i gdje će se neposrednost stvaranja kroz maštu morati naučiti korak po korak.

No, tu će biti i onih - svjetlosnih radnika i zvjezdanih sjemenja - koji će ići izravno na Celestriu i gdje će postati novo-rođene vođe njihovih uzdignutih ljudskih bližnjih, oni će ih naučiti kako stvoriti mnogo puta spominjano Zlatno Doba. To je izbor koji će svaki pojedinac morati učiniti tokom ove i iduće godine, kada će se trenutna ljudska civilizacija nepovratno srušiti.

I ne činite pogrešku, ima vrlo malo vremena za stvaranje novih društvenih struktura, budući da 4D OPS kanali dezinformacija od mračnih sila trenutno govore s ciljem poticanja zbunjenosti među ljudima. Sadašnji koncept NESARA koji je iznimno popularan među mnogo svjetlosnih radnika treba ponovno vrednovati u tom kontekstu. Ljudi će se morati prilagoditi onom malom što će ostati nakon financijskog pada i što će pogoditi gospodarstvo u ovoj godini tako teško da će eliminirati većinu mogućnosti da zaradite za pošten život.

S druge strane, nije planirano da će se ljudska bića i dalje hraniti starim Orionskim sustavom ekonomije na kraju vremena. Stoga, novi ekonomski sustav nije planiran za ovu Zemlju u preostalom razdoblje prije Uzdignuća. Tamni mogu imati svoje planove zlog za Planeti B, ali to više neće biti od interesa za budnu većinu ljudskih bića. Oni će se probuditi nakon Uzdignuća na uzašlu planetu A, gdje je obilje prirode Svega-Što-Jest. Ništa od trenutne ekonomske i socijalne strukture neće postojati u 4. denzitetu.

Oni, koji se neće uzdići, mogu čak i ne shvatiti da se takav proces odvija, jer se to neće uklopiti u njihov zatucan pogled na svijet. Oni će nastaviti sa svojim životom u živom paklu na planeti B, stalno zaboravljajući prednosti prošlosti industrijske epohe koja neopozivo prestaje s Odvajanjem dviju Zemalja. To je suština eshatologije ljudskog postojanja na Zemlji tokom Kraja Vremena prije Uzdignuća.


 

Stranica 2 od 5 Sve stranice