Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Montalk - Rubno znanje za po?etnike

Fringe Knowledge for Beginners

www.montalk.net
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Montalk, 2008.
 


Download knjige u PDF-u: http://www.multiupload.nl/0DT8RHSPWY
 


Preveo: be--v, 2011.

Ova knjiga je posve?ena mojoj dvojici bra?e i mojoj sestri.
PREDGOVOR

Posljednju polovicu svoga ivota proveo sam u aktivnoj potrazi za istinom. Na stranicama koje slijede skicirao sam najiru sliku onoga to sam nau?io. Izme?u korica ove knjige ne?e prona?i dokaze, nego ideje i principe koji ?e ti dati razumijevanje i uvid u dokaze koji su posvuda oko tebe, ali i u tebi. to vie istrai te ideje, inteligentnije ?e mo?i prosuditi to?nost moje skicirane slike.

Ako je neznanje blagoslov, zato traiti istinu? Zato to je trajna sloboda puno vrijednija nego privremena ugoda. Istina te osloba?a manipulacija, loih procjena i razo?aranja, a koja neznanje neizbjeno donosi. eli znati i nema tog vanjskog zadovoljstva koje moe ispuniti taj unutranji vakuum koji udi da bude ispunjem zna?enjem, svrhom i razumjevanjem.

Drutvo je nekada patilo zbog neukog praznovjerja, a danas pati zbog neukog skepticizma. Kada su ljudi suo?eni s nekim izazovnim stajalitima, ve?ina njih vidi samo ono to se razlikuje od njihovog stajalita te tako proputaju vie istine koje su izvan njihovog dometa spoznaje, isto kao to proputaju o?ite obmane koje se nalaze ispod praga njihove lakovjernosti. Vie znanje se nalazi na rubu, zato su oni koji su u potrazi za njim otu?eni od drutva, odnosno nalaze se na njegovom rubu. Ti tragaoci za rubnim znanjem slijede svoja srca i otvaraju svoje umove, vie vode?i ra?una o oslobo?enju svojih dua nego o drutvenim konvencijama.

Koristi ovu knjigu kao radnu pretpostavku, kao test svojih iskustava, istraivanja i uvida. Prihvati ono to ti ima smisla, a ostalo ostavi za neki drugi put.


OSNOVE

Po?nimo s jednostavnim i o?itim. O?ima vidi, uima ?uje, tijelom osjeti, mozgom razmilja. Ali ti nisi oko, uho, tijelo. To su samo sredstva pomo?u kojih doivljava svijet. Pa to si onda? Zapamti, ono to ti se moe oduzeti - to nisi ti. Bez svoje odje?e ili kose, bio bi gol ili ?elav, ali to bi svejedno bio ti.

Sada oduzmi tijelo ili mozak. to je ostalo? Zna li da su se ljudi vratili iz mrtvih, nakon to su bili mrtvi po nekoliko minuta, da su popamtili sve to se doga?alo dok su bili mrtvi? Da, ponekad se ljudi sje?aju lebdenja iznad svojih beivotnih tijela te doktora i medicinskih sestara koji su radili oko njih. Lebdjeli su unaokolo te su istraivali kakav je to osje?aj prije no to su se vratili u ivot. Iako bez tijela i mozga, nekako su bili ivi, svjesni i imali su osjetila. To nam ukazuje da oni nisu bili samo tijela, pa tako nisi ni ti.

Misli o svome tijelu kao o liku u video igri. Da bi sudjelovao u igri, mora biti lik u njoj. Ali ti nisi taj lik, ti ga samo kontrolira. Ista je stvar i s tvojim tijelom. Kako bi bio u interakciji s fizi?kim svijetom, potrebno ti je fizi?ko tijelo. Putem tijela, tvoj um koji se nalazi izvan ovoga svijeta moe sudjelovati u igri zvanoj ivot. Kada igra video igru u prvom licu, gleda o?ima lika, moglo bi ti se u?initi da se nalazi u glavi tog lika, ali ti zapravo sjedi ispred ra?unala. Isto tako, iako osje?a da se nalazi unutar svoje fizi?ke glave, zapravo si lociran negdje daleko u drugoj dimenziji.

Kada tvoje fizi?ko tijelo umre, to je isto kao i smrt lika u video igri. Nita se ne doga?a tvom stvarnom Ja, jer ako se sje?a, tvoje tijelo - to nisi ti. Tvoje pravo Ja, koje je zapravo tvoj um i tvoj duh, sudjeluje u svemu ovome, moe prekinuti ovu igru ili moda zapo?eti neku novu s nekim novim likom. Ali u ovom ivotu ima samo jedan pokuaj zato je bitno da ostane iv koliko god je to potrebno kako bi odrao zdravlje i energiju na dobroj razini dok se zabavlja u igri.

Pravo Ja je ro?eno u ovome tijelu, u ovome svijetu, a sve je to zaboravilo s obzirom da je ono samo lik u igri. Ne sje?a se odakle dolazi, gdje ide, zato uop?e igra ovu igru i koja je njena svrha. Sve je to dobiveno upakirano unutar dnevnih ivotnih iskustava. Ali sada u?i tko si zapravo: duh kojemu se ne moe nauditi pa ?ak i ako se naudi tijelu. Isto kao i u igri, neke stvari koje se dogode zapisane su ranije odnosno trebale su se dogoditi od samog po?etka.


ETERI?NA I ASTRALNA TIJELA

Za razliku od tijela, tvoj um nije uop?e fizi?ki. Ne moe ga dodirnuti ili izvagati. Potrebno je nekoliko slojeva koji ?e povezati taj metafizi?ki um i fizi?ko tijelo (kroz koje taj um radi). Ti slojevi su poznati kao eteri?no i astralno tijelo. Oni imaju oblik kao fizi?ko tijelo, ali su fizi?ki tek toliko, koliko je potrebno da bi utjecali na fizi?ko tijelo dok su istovremeno pod utjecajem uma. Ina?e, eteri?na i astralna tijela se ne mogu vidjeti, ali se mogu otkriti posebnim vidom ili posebnim instrumentima.

Eteri?no tijelo izgleda kao duholika sjajna kopija fizi?kog tijela. To je uzorak energije koji usmjerava tvoje bioloke stanice na rast, ali i na organizirano ponaanje odravaju?i te ivim i zdravim. Razmiljaj o eteri?nom tijelu kao o magnetskom polju koje privla?i hrpu metalnih komadi?a usmjeravaju?i ih u odre?eni uzorak. Istu stvar ?ini stanicama u fizi?kom tijelu.
Bez eteri?nog tijela, tvoje fizi?ko tijelo bi se najzad raspalo. Ljudima koji su u nesre?ama izgubili udove ?esto se javljaju nekakvi osje?aji iako su ostali bez fizi?kog uda* - oni zapravo osje?aju eteri?ni dio koji je ostao netaknut. Iako eteri?no tijelo prekriva fizi?ko, ono se tijekom sna moe proiriti i lebdjeti neto iznad fizi?kog tijela. Eteri?no tijelo je sa?injeno od ivotne energije. Ba zato to je ivo, svjee vo?e i povr?e puno je ivotne energije. Svi znaju da je svjee zdravije od kuhanog, ali ne znaju svi da uzrok lei u tome to se upravo tijekom kuhanja uklanja eteri?na ivotna energija hrane.

?ak manje fizi?ko nego to je to eteri?no tijelo, ali opet titravije i sloenije je astralno tijelo. Ono djeluje na eteri?no tijelo, isto kao to eteri?no djeluje na fizi?ko tijelo. Ukratko ono utje?e na oblik i ponaanje eteri?nog tijela. Razlika izme?u eteri?nog i astralnog tijela je u tome to se eteri?no bavi sa ivotnom, a astralno s emocionalnom i kreativnom energijom. Umjesto da mi?e stanice u tvom tijelu, ono mi?e tvoje osje?aje. Dominanta vrsta osje?aja odre?uje oblik i boju tvog astralnog tijela.

Budu?i da se astralno tijelo nalazi u neposrednoj blizini uma, na?in na koji izgleda izrazito je simboli?an. Tako ?e ljuta ili zla osoba imati iskrivljeno i runo astralno tijelo iako ?e fizi?ki izgledati sasvim normalno.

Da skratimo, um djeluje na astralno, astralno djeluje na eteri?no, a eteri?no djeluje na fizi?ko tijelo. Na taj na?in um kontrolira tijelo. Ako cijelo vrijeme razmiljate negativno, to ?e utjecati na vae astralno tijelo, napuniti ?e ga negativnim emocijama koje zatim utje?u na eteri?no tijelo, ?ine?i ga tamnijim i slabijim te kao posljedica se moe pojaviti bolest u fizi?kom tijelu. Da bi ostali zdravi, ne smijemo stalno ivjeti pod stresom, beskorisnim negativnim mislima te negativnim emocijama.

Tako?er, djeca se lake razbole nego odrasli ljudi. Razlog djelomi?no lei u njihovom nedovoljno razvijenom imunosnom sustavu, a djelomi?no u njihovom mekom i slabom eteri?nom tijelu. Ako jede ivu hranu kao npr. vo?e i povr?e, usredoto?i se na vesele stvari u ivotu koje ?e te ispuniti zahvalno?u i prestani se brinuti o stvarima koje ne moe promijeniti pa ?e tako smanjiti u?estalost kojom te poga?aju razne bolesti, bez obzira koliko ima godina.


SVJESNOST

PRIRODA SNOVA

Tre?inu dana provedemo spavaju?i. Tre?inu ivota provedemo spavaju?i. Mnogi ignoriraju to se doga?a za vrijeme sna. Najbitnije im je da se probude odmorni. To zna?i da ?ovjek od ezdeset godina, dvadeset godina provede spavaju?i. To protra?eno vrijeme se moe iskoristiti ako se obrati pozornost na snove koji su vani iz nekoliko razloga.

Fizi?kom tijelu je potreban san kako bi moglo rasti i regenerirati se. Da nema sna, tijelo bi ostalo bez kemikalija koje su mu potrebne kako bi ostalo aktivno. Kroz snove, mozak razvrstava i pohranjuje misli i slike koje je prikupio tijekom dana, a koje se nisu pravilno pohranile u memoriju. Ba kao to se defragmentira tvrdi disk kako bi ra?unalo moglo bolje raditi.

San tako?er nadokna?uje energiju koja je potrebna eteri?nom i astralnom tijelu. Kada eteri?nom tijelu nedostaje energije moe se osje?ati slabo i dekoncentrirano. Kada astralnom tijelu nedostaje energije moe se osje?ati nekreativno, ometeno i beskorisno. Kako bi se napunila, eteri?na i astralna tijela mogu se proiriti ili ?ak premjestiti iz fizi?kog tijela kako bi upila to vie energije. Ba kao to biljke okre?u svoje listove u smjeru sunca kako bi upile to vie njegovih zraka.

Za um, san ?ini neto sjajno. Putem sna, um se podeava kako bi primio vane poruke koje ina?e ne bi mogao primiti dok je budan. Postoje tri glavna razloga zato je san koristan za um.

Prvo i najosnovnije, snovi ti mogu re?i neto vie o stvarima koje te mu?e - o onome to si nedavno radio, razmiljao ili osje?ao. Npr. ako si nesvjesno radio neto tetno, ako si se predugo ljutio, razmiljao o nekom projektu koji bi bio ?isti gubitak vremena. Takve bi ti se poruke mogle pojaviti u snovima.

Drugo, snovi mogu predvidjeti budu?nost. Neka bitna iskustva koja bi mogao iskusiti u sljede?ih nekoliko dana ili tjedana mogla bi ti se prvo pojaviti u snovima. Kakva iskustva? Pozitivna kao npr. nekakvo priznanje ili moda neo?ekivano iznena?enje. Negativna kao npr. ona koja bi te mogla uzrujati, razljutiti ili rastuiti. Ako u?i o svojoj budu?nosti putem snova, moe se pripremiti na loe stvari, a ponekad ih ?ak i izbje?i. Na taj na?in, snovi ti mogu posluiti kao radar koji pokazuje to slijedi.

I tre?e, snovi mogu biti edukativne video igre ako nau?i kako se osvijestiti u snu. Takvi snovi se nazivaju lucidni snovi gdje lucidan" ozna?ava budnost ili svjesnost. U lucidnom snu zna da sanja i moe ?initi to god ho?e. Moe letjeti okolo istrauju?i okolinu, hodati kroz zidove ili lebdjeti, oblikovati objekte, razgovarati sa ?udnim likovima ili moda sluati glazbu snova, to god poeli - a sve je to stvoreno jednim dijelom tvoga uma. Lucidni snovi mogu ti omogu?iti da razgovara s mrtvim ro?acima ili s bi?ima iz druge dimenzije koja ti usko?e u san ako ih pozove.

Prvi korak u koritenju sna bio bi da ga upamti. Da bi ga upamtio treba se dovoljno naspavati. Kada se probudi, nemoj odmah razmiljati to ?e raditi taj dan, nego se pokuaj prisjetiti to si sanjao maloprije. Najkorisniji na?in bio bi drati kemijsku olovku i malu biljenicu kraj kreveta, a kada se probudi jednostavno pribiljei ono ?ega se sje?a. To pomae tvom umu da upamti ono to je bitno, a ne samo da se jednostavnije prisjeti snova. Nakon nekoliko dana ili tjedana automatski ?e po?eti pamtiti snove.

Drugi korak je interpretirati njihovo zna?enje. To nije jednostavno zato to su snovi uglavnom simboli?ki. To podrazumjeva da je poruka koju nose zamotana u zagonetke koje su sa?injene od slika, rije?i i tematike koja nije doslovna. Npr., ako sanja da te napao medvjed, to ne zna?i da ?e te doista napasti medvjed, nego moe zna?iti da ?e te izvrije?ati neka loa osoba. Ili sanjati tornado moe zna?iti da ?e uskoro imati emocionalno nabijeno iskustvo. Ako zapie snove, moe ih usporediti s onime to ti se stvarno doga?a u ivotu ili s ne?im bitnim to se moe manifestirati tijekom sljede?ih nekoliko dana. S vremenom ?e ih interpretirati sve to?nije. Za po?etak moe koristiti rje?nik snova (sanjaricu) koja ti moe sugerirati to odre?i simbol ?esto predstavlja.

Tako?er treba znati da se negativna astralna bi?a (ivotni oblici bez fizi?kog tijela) koja se hrane tvojom emocionalnom energijom kao npr. strahom ili ljutnjom ponekad mogu uklju?iti u tvoje snove te ih pretvoriti u no?ne more. Naj?e?i izbor su im djeca jer mladi ljudi imaju slabija eteri?na tijela te ih je lake zaplaiti. Te snove moe identificirati po tome koliko te plae te po besmislenosti. Ako ?esto ima no?ne more, prije spavanja pokuaj upamtiti neto veselo. Zatim vizualiziraj svoju sobu i svoje tijelo osvjetljene zlatnim svijetlom, pomoli se ili namjeravaj biti zati?en dok mirno spava. To pomae da se negativne astralne ivotinjice dre podalje. Ili ako si nau?io tehnike lucidnog sanjanja, a suo?i se sa ?udovitem u no?noj mori, reci mu da se ne boji i pitaj ga to eli. To ?e ga pretvoriti u neto bespomo?no.

Kako bi imali lucidne snove trebamo vjebati. Postoje razne tehnike. Jedna od popularnijih je ona u kojoj izabere neto to ina?e radi ili vidi dok si budan kao npr. neka vrsta ivotinje, boja, osoba ili mjesto. Kad god to vidi ili napravi dok si budan, osvrni se unaokolo te se zapitaj sanja li. Napravi test. Npr. stisni prekida? za svijetlo, pokuaj se prisjetiti to si radio proteklih sat vremena, pogledaj na sat ili neka pisana slova, prebroj si prste. Ako sanja, neto ?e biti neobi?no. Ako nastavi s time kroz tjedan dana, to ?e ti postati navika s kojom ?e nastaviti i u snovima. To ?e ti pomo?i da se osvjesti u snu. Druga metoda uklju?uje gledanje mutnih uzoraka svjetla iza vje?a dok pokuava zaspati. Ako ostane oputen, ali i mentalno budan, mutni uzorci ?e se pretvoriti u ive slike, a one u lucidan san.

Snovi nam mogu dati lekcije o nama samima, ali i o svijetu oko nas. Na njih se moe gledati kao na ivopisne dokumentarce koji nam saeto prikazuju jednu iru sliku svega ovoga."

Sve u svemu, snovi ti daju prednost pred situacijama koje ina?e ne bi o?ekivao. ivot ti moe pro?i jednostavnije ako obrati panju na postoje?e ili budu?e probleme na koje te san upozorava. Umjesto da stoji ispred zastora, moe naslutiti to se doga?a iza scene. Ali mora znati raspoznati snove koji imaju nekakvo stvarno zna?enje, besmislene snove koji su rezultat preslagivanja sje?anja ili snove na koje utje?u astralne ivotinjice koje se pokuavaju nahraniti. Besmislice ?e s vremenom mo?i prosijati samo ako redovito po?ne pratiti svoje snove i da sve od sebe da shvati njihovo zna?enje.


INKARNACIJA I REINKARNACIJA

Ako um moe postojati bez tijela, gdje je bio prije ro?enja? to se dogodi s umom nakon to tijelo umre? Vidi, ivot je kao san gdje je ro?enje poput utonu?a u isti, a umiranje poput bu?enja. U me?uvremenu tvoj um misli, osje?a i ivi kao privremeni lik, ba kao to bi to radio u snu. Ro?enje je sli?no kao i prihva?anje uloge glumca u filmu. Isti glumac igra razli?ite uloge u razli?itim filmovima. Tako se i um ra?a u razli?itim tijelima, u razli?itim ivotima.

Kada osoba umre, njen duh se s vremenom vrati u nefizi?ku dimenziju iz koje je i doao. Duh ide tamo kako bi promislio o prethodnom ivotu. Zatim si zacrta odgovaraju?e ciljeve za idu?i ivot. Nakon toga pronalazi odgovaraju?e tijelo u odgovaraju?em vremenu kako bi se ponovno rodio. To se zove reinkarnacija. To je kao odlazak na arkadu (vrsta igre). Ide okolo, pronalazi pravu igru, poigra se malo, a kada igra zavri potrai novu.

Ali ?ak i dok se igra, ti si jo uvijek izvan te igre, a samo djeli? tvog uma kontrolira lika u igri. Isto tako, iako je dio nas u ovoj fizi?koj dimenziji, u vioj dimenziji je drugi, ve?i dio nas. Taj ve?i dio nas je samo umo?io" jedan manji dio sebe u ovo fizi?ko tijelo. Taj manji dio je onaj s kojim razmilja i osje?a upravo sada. Nazovimo taj ve?i dio sebe vie ja, a manji dio sebe nie ja. Vie ja je onaj dio koji se potpuno probudi nakon ovog sna koji se zove ivot. Nie ja predstavlja tebe u ovom snu. Bilo bi to?nije za re?i da je reinkarnacija jednostavno pruanje dijelova vieg ja u razli?ita tijela, u razli?itim vremenima kroz ro?enje te povla?enje tih dijelova kroz smrt. Mi smo kao lutke na prstima - lutke su ono to smo mi za druge u ovom ivotu, prst u lutki je nae nie ja, a ruka je nae vie ja.

Zato bi se netko odlu?io roditi na ovome svijetu? Odgovora ima koliko i ljudi. Neki ljudi do?u ovdje da u?ine neto, da iskuse neto, da nau?e neto to ina?e ne bi mogli izvan ovoga svijeta. Razlog je isti kao i kod igranja igrica ili gledanja filmova - iskusiti stvari koje ina?e ne bi mogli.

Biti iv na Zemlji u fizi?kom tijelu moe biti teko. ivot je kao utrka s preponama, dizanje utega ili vjebanje udaraca o tvrdu podlogu. Osim zabave i uitka u ivotu je prisutna ljutnja, strah i patnja. Ali negativne stvari ?ine igru izazovnom i jedinstvenom pojavom. ivot je bodybuilding za duu, a ivotni izazovi su poput utega koji izgra?uju nae duhovne mii?e" (ako imamo dovoljno snage da ih podignemo).

Drugi razlog zbog kojeg bi netko doao ovdje moe biti elja da se pomogne drugima u bu?enju. Zamisli kako se student vra?a u srednju kolu kako bi pomogao u?enicima nau?iti stvari koje je on ve? nau?io. Problem je to se ro?enjem briu sje?anja o tome odakle dolazi i tko si zapravo kao kada bi student koji se vratio u srednju kolu zaboravio da je ve? maturirao. Predmeti bi mu se mogli u?initi neobi?no poznati i jednostavni pa bi na svoj na?in mogao pomo?i i drugima. Ali kada bi ga omela svakodnevna rutina te sitaucije koje donosi ivot srednjokolskog u?enika, mogao bi zaboraviti to je nau?io na fakultetu pa ?ak i pasti na ispitu.

To je rizik s kojim se susre?u pomaga?ke due kada se inkarniraju na Zemlji. Mogu postati toliko zbunjeni ivotom na Zemlji da nikada ne otkriju vie znanje unutar sebe. Tako bi se moglo dogoditi da ne ispune ono zbog ?ega su doli, a to je koristiti to znanje kako bi pomagali drugima. Moda si i ti pomaga?ka dua. Ako uiva pokuavaju?i shvatiti kako funkcioniraju stvari, ako uiva u prou?avanju tajni svemira te se osje?a sretno kada ljudi prona?u na?in kako bi poboljali svoj ivot i sebe, tada si vjerojatno pomaga?ka dua. Ako je tako, vrlo je bitno provesti neko vrijeme razmiljaju?i, ?itaju?i i u?e?i o viim istinama kako bi bolje shvatio tko si zapravo i to zna.

Zapravo, ti ve? zna te istine, ali si ih zaboravio. Prisje?anje je teko jer za razliku od vieg ja, nie ja je u dubokom snu. Tako da je prisje?anje onoga to zna duboko u sebi sli?no u?enju toga po prvi put. Kada je neto unutar tebe, ponovno u?enje ?e i?i bre te ?e imati uzbu?uju?i osje?aj prepoznavanja. Osjetiti ?e neto posebno kada kona?no shvati ono to ve? zna duboko u sebi. To donosi krug istine. Umjesto ... dobro, uhuh ..." kao kad u?i neto svjetovno, rekao bi Pa da! To stvarno ima smisla! Nevjerojatno!" ili Daaaa! Sad kuim!"Tako ?e prepoznati istinu - ne samo da ?e imati smisla, ve? ?e i osje?ati kako je to ispravno. Kada se glava i srce sloe s idejom, obrati panju.


BU?ENJE

Moj cilj je da ti dam op?i pregled onoga to sam nau?io u vezi s istinom te da ti ukaem kako moe u?initi isto ili ?ak i bolje. U tom pogledu, dopusti da ti predstavim tri najmo?nije tehnike za ubrzanje tvoga napretka. One su: prikupljanje, promiljanje i meditacija.


PRIKUPLJANJE

Prikupljati zna?i ?itati, gledati i sluati informacije koje imaju veze s temama koje su pokrivene u ovoj knjizi i drugdje. To tako?er zna?i prikupljati ?injenice iz svog vlastitiog, ali i iz iskustva drugih ljudi. Zato ?itaj knjige, web stranice, ?asopise koji imaju veze s ovom tematikom, sluaj audio materijale, radijske emisije, gledaj filmove, dokumentarce, raspravljaj s drugim pomaga?kim duama koje su zainteresirane za istinu. Prikupi ideje od kojih ?e izdvojiti ono za to smatra da bi mogla biti istina.


PROMILJANJE

Kod promiljanja se doga?a ?arolija. Hrana je beskorisna ako se ne probavi, isto je i s idejama o kojima ne promisli nakon to si se upoznao s njima. Promiljanje podrazumjeva prou?avanje, sastavljanje dijelova slagalice, postavljanje pitanja i davanje mogu?ih odgovora, premetanje ideja koje ti padnu napamet, nastavak istraivanja onoga to ti ima smisla, sjedenje i razmiljanje. To je putovanje tvojim umom na safariju razmiljanja na kojem lovi nove uvide. Najlake je krenuti s olovkom i papirom. Po?ni sa zapisivanjem onoga to ti padne napamet, glavne stavke onoga to si prikupio, neka pitanja ili probleme koji te jo mu?e. Promozgaj o nekim idejama, razmisli o mogu?nostima te razradi stvari. Kako bude napredovao, otkriti ?e da ti klju?ne ideje same padaju napamet. Kada se po prvi put pojave, dolaze u obliku klupka misli" to je zapravo splet zamrenih ideja koje moe osjetiti, ali ne zna kako bi ih ispravno izrazio. Skiciraj si ta klupka misli u fraze i slike prije nego ih zaboravi pa ?e ih kasnije jednostavnije preobraziti u jasno napisana objanjenja.

to se zapravo doga?a za vrijeme promiljanja? Otvara se za poruke s dubljih nivoa svoga uma, ponekad ?ak i od vieg ja. Tvoj je zadatak da odmrsi ta misaona klupka u razumljiva objanjenja na na?in da imaju smisla, ali i da osje?a kako su ispravna.


MEDITACIJA

Meditirati zna?i umiriti i fokusirati svoj um kako bi bio svjestan sebe u sadanjem trenutku. Kroz tvoju glavu tijekom dana prolaze nasumi?ne misli, razgovori, sje?anja i pjesme. Poput nekakvog ludog cirkusa. To naravno nije dobro jer na taj na?in tvoj um nema nikakvog odmora od tog kaosa. To je isto kao da vozi auto dok ljudi u njemu ska?u po sjedalima i deru se. Ometen si i nisi u potpunosti tamo.

Meditirati moe tako da uzme nekoliko minuta kako bi umirio svoj um. ?ine?i to svakodnevno postaje svjesniji, smireniji, poja?ava svoju energiju, poboljava svoju sposobnost koncentracije te postaje bolji u razmiljanju.

Evo kako meditirati: na?i si mirno mjesto, opusti se, zatvori o?i i usmjeri panju samo na jednu stvar. Kada ti um zaluta, vrati ga na tu jednu stvar. ?ini to izme?u pet i trideset minuta dnevno.

Ako zaspe, izaberi manje ugodan poloaj kao npr. sjedenje s uspravljenim le?ima.

Na to se fokusirati? Evo nekih prijedloga:

1) Po?ni s nonim prstima, obrati panju na svaki djeli? svoga tijela, idi prema vrhu glave zatim ponovi.
2) Mentalno osjeti prisutnost sobe oko sebe, zatim svoje ku?e, susjedstva, planeta, vanjskog svijeta te osjeti kako si okruen cijelim svemirom.
3) Tiho promatraj svoje misli kao da promatra neki drugi um.
4) Dri um usredoto?en na ovdje" i sada" s punim oprezom i spremno?u.
5) ivopisno vizualiziraj biljku koja cvjeta te osjeti njenu ivost.
6) Fokusiraj se na pozitivne emocije kao to su mir, dobro raspoloenje, ugoda, ljubav, samilost te polako zadri taj osje?aj.

Vrlo je vano ostati svjestan tijekom meditacije kako bi se izbjeglo besmisleno sanjarenje, nesvjestan san ili hipnoti?ki trans. Cilj je preuzeti kontrolu nad umom, pove?ati svjesnost te poja?ati sposobnost koncentracije. Na duge staze meditacija pomae da se oja?a veza izme?u nieg i vieg ja. Tako?er pomae u aktivaciji psihi?kih mo?i. To se moe dogoditi samo kada se najmanje o?ekuje te kada postane spreman odgovorno koristiti te mo?i.


IGRA ZVANA IVOT

ivot je tako?er kao ra?unalna igra koju ti (kao vie ja) pomae dizajnirati, a zatim je treba isprobati. Glavni zaplet igre je unaprijed odre?en, ali kako ?e na kraju sve ispasti ovisi o tome koliko dobro igra odnosno o odlukama koje donosi. Koji je cilj igre? Iskusiti i bolje razumjeti sebe, druge i stvarnost. Sve to prolazi u ivotu, dobro ili loe, ima svoju svrhu. Ta iskustva ti pomau da bude pametniji i mudriji. Ona sadre lekcije koje se trebaju nau?iti, a pripremljenje su za tebe od dizajnera ove igre; vieg ja koji je ve? dizajnirao ovu igru, ali jo uvijek moe na?initi promjene u njoj.

Kako bi ti pojasnio o kakvim lekcijama govorim, evo nekoliko primjera: u?i o stvarima za koje si doista sposoban i to prevladavanjem vlastitih strahova; u?i o mudrosti; u?i kako se nositi sa sloenim situacijama i to vode?i ra?una o dobrobiti svih uklju?enih; u?i kako se drugi osje?aju kada ih povrijedi zbog sebi?nih odluka koje si donosio; u?i razlikovati to je dobro i istinito od onoga to je mra?no i lano; u?i kako dranje mra?ne strane donosi bol i nesre?u, a kako zalaganje za pozitivne stvari donosi mir i sre?u; u?i o tome to doista ima zna?aj i vrijednost, a to je iluzija koja ?ini tvoju duu nesretnom; u?i to je zapravo ljubav; u?i kako stvarnost zaista funkcionira te kako postoji toliko mnogo ograni?enja kojih se moe osloboditi, ako ih razumije i da sve od sebe.

Ti, odnosno tvoje nie ja, ne odlu?uje o tome koje lekcije treba, ali odlu?uje o tajmingu i obliku iskustva potrebnom kako bi nau?io odre?ene lekcije. Npr. ako si otvorena uma i voli u?iti, doivljeno iskustvo moglo bi biti lagano i uzbudljivo jer to je sve to ti je potrebno kako bi shvatio u ?emu je tos. Ali ako si tvrdoglav i zabrazdi u svom razmiljanju, mogao bi doivjeti grublje iskustvo kako bi shvatio lekciju. Ako iz tih iskustava ne nau?i pouku, ponovit ?e se pod sli?nim, ali opet razli?itim okolnostima kako bi dobio drugu priliku. Ali to vie ignorira prethodno iskustvo, sljede?e postaje sve bolnije. Za laki i uzbudljiviji ivot klju?no je obratiti pozornost to nas iskustva (posebno ona koja se ponavljaju) mogu nau?iti te zatim primjeniti nau?eno kako bi donosili bolje odluke u budu?nosti. Te ti lekcije omogu?avaju da jednostavnije nau?i ono to ranije nisi te na taj na?in promijeni pristup ivotu u pozitivnijem smjeru. Ako ti se uvijek ponavlja neka loa epizoda, tada si neto propustio shvatiti. Ako si shvatio, onda si to vjerojatno propustio primjenjiti u praksi. Ne shva?a uvijek to bi to moglo biti, ali upitaj svoje vie ja, moda ti odgovor do?e unutar nekoliko dana u obliku realizacije, ili na koncu, pitaj nekoga mudrijeg od sebe.


SLOBODNA VOLJA I SUDBINA

to se ti?e slobodne volje i sudbine, obje su stvarne i postoje zajedno. Slobodna volja je mogu?nost da izabere i djeluje sukladno svojim izborima. Sudbina je nacrt ili ablona koja odre?uje smjer tvojega ivota. Neki se ljudi pitaju, kako moe postojati slobodna volja kada sudbina zna?i da su nai izbori ve? predodre?eni. Odgovor na to glasi: sudbina odre?uje samo ono to treba nau?iti i zato, a ne kako ?e to nau?iti i kada. Potonje ovisi o tebi i o tvom stavu, ovisi o tome koliko si tvrdoglav, a koliko si spreman na izazove koje ti donose nova iskustva i lekcije. Sudbina ira je da postane hrast, ali kako ?e to drvo zavriti jo nije odre?eno. Tvoja sudbina je da postane sve ono, to ti zapravo i jesi, ali kako ?e to posti?i, ovisi o tebi.

Kada ivimo u skladu sa svojom sudbinom odnosno kada koristimo svoje umove i svoja srca kako bi donosili pametne odluke te kako bi pravodobno u?ili iz svojih iskustava, tada stvari idu glatko. Ali ljudi su ?esto tvrdoglavi i ne ba pametni. Zato rijetko kada postignu sve to su si zacrtali, a njihov ivot zavri prije nego to dobiju priliku ispraviti svoje pogreke. To je jedan od razloga zato se inkarniraju - kako bi dovrili ono to su zapo?eli. Da su imali priliku razmisliti o idejama koje ti sada ?ita, mogli su se potedjeti muke odnosno izbje?i ponavljanje jednih te istih lekcija vie puta.

Jedine prave greke u ivotu su one koje idu izravno protiv tvoje sudbine kao npr. kada ambiciozno krene u neto, a za to duboko u sebi zna da je pogreno. Ali ?ak i ako slijedi svoju sudbinu, jo uvijek ima mnotvo izbora. Sudbina je tvoje odredite; istinske greke dolaze od izbora krivog odredita; imati slobodnu volju zna?i odabrati pravo odredite, ali biti slobodan odabrati izme?u razli?itih puteva.


UM NAD MATERIJOM

VANJSKI EFEKTI MISLI I OSJE?AJA

Moe izgledati nevjerojatno, ali tvoje svakodnevne misli i osje?aji oblikuju tvoju stvarnost. Svijet koji doivljava reflektira ono u tvojoj glavi i srcu.

Ljudi koji se stalno ale zbog ne?ega, stalno privla?e nove stvari zbog kojih ?e se jo vie aliti. Ljudi koji su uvijek pod stresom, uvijek privla?e stresne situacije. Ljudi koji su uvijek ljuti privla?e situacije zbog kojih ?e se jo vie ljutiti. Ako zapo?ne dan negativnim stavom, vjerojatno ?e ga tako i zavriti. Ali ako zapo?ne dan pozitivnim stavom, ?e?e ?e imati dobar dan. Ljudi koji imaju pozitivan stav prema ivotu - moda zato to vide dobro u drugima, zato to cijene ljepotu oko sebe, vjeruju u bolju budu?nost te nastoje izvu?i ono najbolje iz svake situacije - privla?iti ?e vie iskustava zbog kojih ?e se osje?ati dobro.

Moda se pita zato bi misli i osje?aji unutar nas utjecali na ono to se doga?a izvan nas. Kratak odgovor bi bio da je stvarnost jedan veliki san koji svi dijelimo, san stvoren od naih umova. Kada sanja, tvoj um stvara sve doga?aje pa ono to utje?e nas tvoj um, utje?e i na san. Isto tako, misli i osje?aji koji su prisutni dok si budan utje?u na dio stvarnosti koji tvoj um neprestano stvara. Svijet se okre?e oko tebe, ali se okre?e i oko svakog drugog ivog bi?a.

Zamisli da si radio, a svoje misli i osje?aje kao ure?aj za podeavanje. Frekvencija je koliko brzo neto vibrira, a energija koja dolazi iz radio odailja?a vibrira na odre?enoj frekvenciji. Svaka radio stanica odailje na svojoj vlastitoj frekvenciji. Kada pomakne broj?anik, radio postane osjetljiv na drugu frekvenciju i zato se utima na drugu stanicu. Tvoj um, eteri?no i astralno tijelo utimavaju te na razli?ite stanice" iskustva. Kada si uvaljan u negativne misli i osje?aje, osjetljiv si na niske frekvencije te se utimava na stanice koje putaju takva iskustva. Ali kada prebaci frekvenciju na neto pozitivnije i svjesnije, stanica se mijenja prema iskustvima koja su pozitivna.

Kada postane svjestan neke mogu?nosti, obasja je svojom svije?u. To je izdvoji, smrzne i stavi je u tvoje ruke. Vjerojatno si primjetio da se nevolja dogodi kada je najmanje o?ekuje, a kada je idu?i put o?ekuje, ne dogodi se. To samo pokazuje da o?ekivanje negativnih mogu?nosti sprje?ava njihovu manifestaciju, a nedostatak svijesti o njima omogu?ava im da se lake manifestiraju. Isto je i sa pozitivnim mogu?nostima - moda si bio siguran da si sve znao na ispitu da bi zatim saznao kako si jedva proao; moda si osvojio neto u nagradnoj igri, a za koju si i zaboravio. O?ekivanje ne?ega smanjuje mogu?nost da se dogodi. Zato budi svjestan potencijalnih problema kako bi ih smrznuo te izbjegavaj o?ekivanje pozitivnih stvari.

Ispred tebe u vremenu, neprestano se izmjenjuju mogu?e budu?nosti. To su mogu?a iskustva koja bi mogao iskusiti. Najvjerojatnije budu?nosti nisu zacementirane zato to tvoje misli, osje?aji i izbori stalno utje?u na njihovu vjerojatnost. Promjena koju napravi sada moe utjecati na to koja ?e se od njih sljede?a manifestirati. Dokle god je budu?nost otvorena na ovaj na?in, moe koristiti misli i osje?aje kako bi je oblikovao. Ali jednom kada budu?nost postane apsolutno sigurna, tada se mora suo?iti s njom kroz pripremu i djelovanje. Zna?i postoje dva na?ina kako se nositi s iskustvima: oblikovati ih prije nego postane kasno ili nositi se s njima jednom kada postanu neizbjena.

Npr. moda si se namjeravao voziti biciklom kada si bio loe volje pa si potpuno previdio mogu?nost buenja gume... Ne samo da negativne emocije privla?e budu?nosti gdje ?e ti se guma probuiti, ve? ?e i nedostatk svijesti sprije?iti smrzavanje doga?aja. Tada je buenje guma vrlo vjerojatno. Ali ako je tvoj stav pozitivniji pa jo ponese pumpu i alat za krpanje guma, tada se smanjuje i vjerojatnost buenja guma. U tom slu?aju budu?nost je otvorena pa se mislima i osje?ajima prebacuje iz vjerojatne negativne budu?nosti u pozitivnu.

Sada razmisli to se doga?a kada tvoja guma na biciklu ima malu pukotinu prije nego si uop?e krenuo. Apsolutno je sigurno da ?e se do tvog povratka guma ispustiti. Nema te svjesnosti ili pozitivnog stava koji ?e sprije?iti gumu da ispusti zrak. Budu?nost u kojoj koristi pumpu i alat za krpanje guma postaje zaklju?ana pa ako si ih uzeo sa sobom suo?it ?e se sa budu?no?u kroz prevenciju i djelovanje. Pozitivan stav moda ne?e sprije?iti ovakvu situaciju, ali moe privu?i neo?ekivanu pomo?. Moda si zaboravio alat za krpanje guma, ali zato to privla?i pozitivna iskustva moda netko nai?e pa ti pomogne.

Kada postane svjestan opasnosti, postoji mogu?nost da postane strahovito opsjednut s njom te tako jo vie privu?e negativne doga?aje. Dva su rjeenja za taj problem. Prvi je da ne misli o opasnostima: daleko od o?iju, daleko od srca; neznanje je blagoslov, itd. Da, to sprje?ava privla?enje opasnosti, ali je ne blokira pa ?e se ona prije ili poslije pojaviti, a zbog nedostatka svjesnosti i pripreme pretrpjeti ?e tetu. Drugo je rjeenje da se prestane bojati, da prestane biti depresivan, opsjednut ili paranoi?an. Lake re?i, nego u?initi, ali u tom se pravcu treba kretati. Ako moe biti svjestan opasnosti, zna kako se nositi s njom, a opet ne bojati se nekontrolirano, tada ima svu zatitu koja ti je potrebna i to bez privla?enja negativnosti.

Svjesnost, misli, o?ekivanje, ne samo da selektiraju ili filtriraju vjerojatne budu?nosti, ve? ti pomau da se nosi s njima kada se pojave. Jo jednom da ponovimo, budi svjestan mogu?ih problema i znaj kako im se suprotstaviti bez gubljenja pozitivnog stava. Svjesnost je kao ma? - samim njegovim pokazivanjem moe prestraiti napada?a te dobiti bitku bez borbe, ali kad se napad svejedno nastavi, ma? ti moe pomo?i da preivi. Svjesnost je najve?a zatita koju moe imati; uvijek trai na?in da proiri svoje razumjevanje i realizaciju. Dvije su zamke koje treba izbje?i: doivjeti neto negativno zbog neznanja ili privu?i negativnost na na?in da smo je svjesni, ali i da smo opsjednuti s njom.


NAMJERAVANJE I ZAMOLBA

Evo jedan zgodan trik kako ?e privu?i ono to ti srce eli. Prvo se oraspoloi, misli na drage ljude, uspomene i stvari na kojima si zahvalan. Razmiljaj o ne?emu prekrasnom oko sebe ili o tome kako si vje?ni duh koji igra ovu uzbudljivu igru zvanu ivot. Onda kada po?ne zra?iti, intenzivno zamisli ono to si htio doivjeti pa reci: Iskreno namjeravam da se ovo ili neto bolje ostvari za vie dobro svih nas." Na kraju, osje?aj se sigurno i zahvalno to je tvoj zahtjev bio posluan, a nakon toga otpusti to iz svoga uma. ?im to dopuste uvjeti, neo?ekivano ?e primiti ono to si traio. Moe pro?i nekoliko dana ili tjedana kako bi se vjerojatne budu?nosti dovoljno izmijeale kako bi se manifestiralo ono to si traio.

To funkcionira zato to se energija poja?ava kroz pozitivne osje?aje te na taj na?in privla?i odre?enu budu?nost koju si odabrao ivopisnim razmiljanjem. Tada se po?inje kretati prema tebi. Otputanje toga iz uma omogu?ava da se manifestira bez smrzavanja u mjestu, a koje bi se moglo dogoditi kada bi se nastavilo nestrpljivo o?ekivati i sumnjati kako ?e se i kada manifestirati. Ne brini se o tome kako ?e se dogoditi, samo znaj da ?e se dogoditi na jedan ili drugi na?in.

Ali mora znati, to je tvoj zahtjev smjeniji, sebi?niji, manipulativniji ili tetniji, manja je vjerojatnost da ?e se ostvariti. Ako se i ostvari, moe ti donijeti vie patnje i aljenja nego to moe zamisliti. Zato nemoj traiti milijune koji ?e ti pasti s neba, zaljubljivanje neke osobe u tebe (protiv njene trenutne volje) ili da se dogodi neto loe nekome koga ne voli. Ali jo uvijek moe traiti da nikada ne ostane bez novca, da na?e nekoga tko je savreno kompatibilan s tobom, nekoga tko te voli te da te osoba koju ne voli ostavi na miru. Velika je razlika izme?u njih, uglavnom je pravi na?in traiti neto u skladu sa slobodnom voljom drugih ljudi. Zahtjevaj iz srca i ne moe pogrijeiti.


POVRATNA VEZA STVARNOSTI

SINKRONICITETI, ZNAKOVI I BROJEVI

Sinkroniciteti su slu?ajnosti tako ?udne i znakovite da si ne moe pomo?i, a da ne pomisli: Vauu, ovo je ba ?udno!" Daleko od slu?ajnosti, sinkroniciteti su na?injeni kako bi ih primjetio. Oni prenose poruku isto kao i simboli u snu. Na kraju krajeva, budna stvarnost je samo jedan veliki kolektivni san od kojeg jedan mali dio pripada tebi, a kroz taj mali dio dolaze sinkroniciteti. Mogu biti poslani od vieg ja ili bilo kojeg bi?a izvan nae fizi?ke realnosti. Ponekad ih tvoje vlastite misli i osje?aji privuku.

Zna?enja sinkroniciteta ovise o tome kako i kada se dogode. Mogu se po?eti pojavljivati kada po?ne dobivati nove i dublje uvide. Tako?er se mogu pojaviti u satima ili danima prije emocionalno nabijene osobne situacije. I jednom, i drugom je zajedni?ko da su oni odgovor na tvoje duboke i iznenadne promjene. Kada ti sine nova ideja, to te zauvijek promjeni, isto je i s bolnim i stresnim iskustvima. Ta brza promjena u tvojoj dui stvara udarni val koji protrese stvarnost oko tebe (u budu?nost i prolost). Kao to drmanje drveta jabuke uzrokuje padanje jabuka sa stabla, tako i drmanje stvarnosti uzrokuje padanje" sinkroniciteta na mjesto. Sinkroniciteti s povratnom vezom su naju?estalije vrste sinkoniciteta, oni ti daju povratnu vezu o onome to radi ili o onome to je ispred tebe.

Drugi sinkroniciteti ti daju vie od samog znaka, oni ti zapravo pruaju zanimljive anse i sugestije. One su sinkronisti?ke zbog toga to dolaze sa ?udnim tajmingom, moda kroz razli?ite izvore odjednom. Npr. ujutro pomisli kako ti treba posao preko ljeta. Isti dan te nazove prijatelj potpuno neo?ekivano i spomene ti odli?nu priliku za posao. Ili moe naletjeti na neku web stranicu s nekom tematikom o kojoj nikada prije nisi ?uo, a ve? idu?i dan ?uje neki razgovor o tome. Zbog tih oportunisti?kih sinkroniciteta" zastane te se zapita pokuava li te neka via sila pogurati.

Ve?ina sinkroniciteta je poslana od pozitivnih sila kako bi ti se pomoglo. Oni nastoje biti suptilni i elegantni, taman toliko vidljivi koliko je potrebno kako bi privukli tvoju pozornosti i zanimanje. Umjesto da te primoraju na odre?eni izbor, oni jedva reagiraju na tvoje ve? donesene ili odluke koje tek trebaju uslijediti; oni dolaze u pravi trenutak tebi u pomo?, a tvoja se intuicija i logika slau da je to prava prilika.

Ali nisu svi sinkroniciteti pozitivni; neki su umjetno stvoreni od strane negativnih sila kako bi te namamile u neto opasno. Umjetni sinkroniciteti su poprili?no bizarni. ele stvoriti pritisak kako bi te primorali da u?ini neto to ne eli. Znak za uzbunu je kada pomisli: Nisam ba siguran u ovo, ali cijela situacija je toliko ?udna da je to vjerojatno su?eno..." - ne, ako ti intuicija i logika govore da neto ne tima, nemoj zagristi mamac bez obzira koliko prilika izgledala zgodno. Kad sumnja, ne ?ini to.

Postoje i negativni sinkroniciteti koji umjesto da te pokuaju navabiti, jednostavno rade na tome da te izbace iz takta kako bi zabrljao. To mogu biti nesre?e, ometanja, ozljede, nesporazumi i svi drugi problemi koji se doga?aju protiv svih ansi i zato izgledaju orkestrirano. Ne moe se uvijek kriviti negativne sile za negativne sinkronicitete zato to postoje i drugi faktori koji ih tako?er mogu privu?i kao npr. negativan stav, karma te spoticanje o krivi ivotni put. Nose?i se s njima na jedan dostojanstven na?in te u?e?i kako sprije?iti te negativne doga?aje idu?i put, moe smanjiti njihovu u?estalost.

Da skratimo, sinkroniciteti su znakovite slu?ajnosti ili nevjerojatni doga?aji koji se pojavljuju sa svrhom. Ovisno o vrsti, mogu ti dati povratnu informaciju o promjeni kroz koju prolazi, bilo na gore ili bolje; mogu ti skrenuti panju na neku kvalitetnu priliku; mogu manipulirati s tobom kako bi te usmjerili prema loem izboru ili mogu napasti tvoju mentalnu i emocionalnu ravnoteu. Pomo?u njih moe vidjeti hiperdimenzionalnu prirodu stvarnosti u akciji, odnosno reakciju stvarnosti na tvoju svijest te jek borbe izme?u pozitivnih i negativnih sila. to vie promatra tu skrivenu stranu stvarnosti u akciji, bolje razumije zato se stvari doga?aju na na?in na koji se doga?aju. Najvie od svega, moe donositi bolje odluke - odluke temeljene na informiranom izboru.


KARMA

to da, dobije natrag. to uzme, bit ?e ti uzeto. To je zakon karme. Karma je tip spiritualnog duga ili zasluge koji se akumulira te nakon toga privla?i iskustvo vra?anja ili otplate duga. Karma je kompenzacija za izbore koje smo donijeli u prolosti. Ako odlu?i pomo?i ljudima kojima je tvoja pomo? potrebna, to ti donosi pozitivnu karmu pa moda i tebi netko pomogne u budu?nosti. Ako odlu?i povrijediti nekog nevinog, to ti donosi negativnu karmu te ?e prije ili poslije i sam iskusiti neko bolno iskustvo.

Zakon karme se vrlo lako moe pogreno protuma?iti ili zloupotrijebiti. Neki ga ljudi odbacuju zato to ga pogreno shva?aju. Svrha negativne karme je da nam pomogne shvatiti ono to smo previdjeli kada smo donijeli negativan izbor. To iskustvo slui isklju?ivo kako bismo zapamtili lekciju na najdublji mogu?i na?in. Oni koji ne razumiju karmu mogli bi zaklju?iti da suo?avanje s bolnim iskustvom (kao npr. sa zlostavljanjem) treba dopustiti jer smo to o?ito zasluili uzrokuju?i istu bol nekome drugome. Ba suprotno, iako je ta situacija oblik otplate negativne karme, lekcijaje ono to se ra?una. Jednom kada shvati sr lekcije odnosno da je zlostavljanje pogreno, ti se moe i mora zauzeti za sebe i prekinuti to iskustvo zlostavljanja.

Karma po?inje i zavrava s izborom. U slu?aju negativne karme, po?inje s negativnim izborom da se zloupotrebljava sebe ili druge, a zavrava izborom da se poniti te da se sprije?i daljnja teta i to na na?in da se razumije problem koji je to prouzrokovao. Ako nema izbora, nema ni karme. Ako je netko prisiljen protiv svoje volje nauditi drugome, on dobiva malo karme ili je ne dobiva uop?e (osim aljenja kojeg osje?a zbog u?injenog). Jedan od primjera su vojnici u ratu - ako ubiju neprijateljskog vojnika u situaciji na ivot ili smrt", ubili su ljudsko bi?e i to se ?ini pogreno, ali to ipak izaziva manje karme, nego da su kod ku?e ubili susjeda koji im nije bio prijetnja. Pa ipak, ako su se dobrovoljno prijavili u vojsku, to donosi malo karme koja bi ih ubudu?e mogla nau?iti (moda u idu?em ivotu) da donesu mudriju odluku. Drugi primjer bi mogli biti egzekutori (izvravaju smrtne kazne) u zatvoru - oni ?e ubiti zatvorenika, ponekad krivo osu?enog, ali izbor da ga se osudi bio je na pravnom sustavu, a ne njih osobno, zato oni ne dobivaju mnogo negativne karme osim za izbor takvoga posla.

Karma akumulirana u jednom ivotu moe se prenijeti u idu?i ivot. Neka bolna iskustva koja imamo u ovom ivotu mogu biti posljedica izbora donesenih u prolom ivotu. To ivcira ljude koji misle da nije poteno biti kanjen zbog izbora kojih se ?ak i ne sje?amo. Misle da je to kao odlazak u zatvor zbog zlo?ina za koje ni ne znamo.

U jednu ruku, istina je da zaboravljanje naih prethodnih ivota moe uzrokovati nae tvrdoglavo ponavljanje istih pogreaka. U drugu ruku, lekcije negativnih karmi?kih iskustava su dovoljno samoodrive stoga nije potrebno razumjeti to ih je pokrenulo. U?enje na taj na?in osigurava da u?i i tvoja dua, a ne samo mehani?ki aspekti tvoga mozga. Kada mozak upamti bolne posljedice prolih djela, tada nastoji izbje?i sli?na djela kako bi izbjegao sli?ne posljedice, ali taj na?in u?enja ne dolazi iz unutranjosti due. ?ak i nie ivotinje u?e na taj na?in. Kada te ivotinje zaborave svoje pogreke, one ih ponavljaju beskrajno i mehani?ki. Pa ipak, dua moe u?initi puno bolje, nego se pouzdati samo na pam?enje ili programirani instinkt. Ona moe izravno i trenutno razumjeti dublju prirdu problema te djelovati pravodobno. Tako da prisje?anje onog to ti je donijelo negativnu karmu nije potrebno, ve? je dovoljno razumjevanje.

Poznavati zakon karme je bitno iz nekoliko razloga. Prvo, upozorava te da bude paljiviji u svojim izborima, rije?ima i djelima zato to oni povla?e posljedice koje ?e se s vremenom manifestirati. Kako ti utje?e na svijet sada, odre?uje kako ?e svijet utjecati na tebe kasnije. Drugo, navodi te da razmisli o dubljem zna?aju stanja u kojem se moda trenuta?no nalazi te ti omogu?ava da prihvati ono to ne moe promijeniti. I tre?e, moe privesti kraju bolne situacije koje se ina?e mogu izbje?i, trae?i i ispravljaju?i proputene lekcije koje ih nastavljaju privla?iti.


KOZMOLOGIJA

POSTANAK I EVOLUCIJA

Kako su ivot i stvarnost doli u postojanje? Sumnjam da itko moe odgovoriti na to pitanje na to?an i kompletan na?in. Ali ako po?nemo razmatrati sve ?injenice i opaanja te nai?emo na neto to ih objanjava logi?no i dosljedno, imati ?emo prili?no dobru teoriju za po?etak. Znanost ima neke odgovore, ali je orijentirana samo na fizi?ke stvari. Sve to ima veze s umom i duom ostavlja se po strani. Bolje teorije kao ova to slijedi trebale bi uzeti u obzir i fizi?ke i spiritualne ?injenice.

Ako je fizi?ka stvarnost tvorevina ne?ega u pozadini, onda to neto mora postojati iza fizi?kog. To mora biti um ili svjesnost. Primjeti kako tvoji snovi ne kreiraju tvoj um, ve? tvoj um kreira tvoje snove. Ponekad u snovima moe pratiti slijed doga?aja dok ne do?e do to?ke kada je sve po?elo, a to je bio trenutak kada si zaspao. Znanost moe pratiti prolost svemira sve do Velikog Praska (Big Banga), ali ne dalje. Razlog lei u tome to ispred te to?ke materija, energija, prostor i vrijeme nisu postojali, bar ne u ovome obliku koji je nama poznat. Ono to je postojalo prije i nastavlja postojati iza fizi?ke stvarnosti je um, tako beskona?an da unutar sebe sadri svu mo? koja je potrebna kako bi se stvorilo sve to ikada moe biti stvoreno te potencijal da iskusi svaki komadi? te tvorevine. Taj um moemo zvati Bog ili Stvoritelj.

Kada utone u san, tvoj um se povla?i u sebe te po?ne projicirati sanja?a, okolinu te razne likove. Ti likovi izgledaju kao da imaju svoj vlastiti um bez obzira to su projekcije tvog uma. Sanjanje je na?in na koji um moe iskusiti sebe kao razli?ita bi?a. U po?etku, Stvoritelj je bio jedan um, beskona?an, ali sam.

Stvoritelj je usnuo nau stvarnost u postojanje kako bi mogao istraiti svoje beskona?no sebstvo kroz beskona?an broj kona?nih (ograni?enih) umova. Jedan od takvih ograni?enih umova si postao i ti nakon dugog procesa razvoja. Tvoj um ?e nastaviti razvoj prema beskona?nosti dok se ne ujedini s beskona?nim umom Stvoritelja. Tada ?e tvoje putovanje kroz stvarnost zavriti, ali to bi bio samo jedan od beskona?nog broja razli?itih puteva kojega je Stvoritelj preao kako bi iskusio sebe.

Fizi?ki svemir osigurava prostor i vrijeme kako bi razli?iti umovi imali tijela u kojima ?e iskusiti sebe, svijet te jedni druge. Ali tamo je vie nego jedan svemir... Zapravo tamo je neograni?en broj njih, po jedan za svaki mogu?i raspored materije, svaki trenutak u vremenu. Ono to vidimo kao svemir koji se mijenja tijekom vremena je zapravo niz nepokretnih svemira koji su zapravo neto malo druga?iji od prethodnog. Sli?no kao to se film projiciran na filmskom ekranu ?ini u pokretu, a zapravo se radi o nizu nepomi?nih slika prikazanih brzim slijedom.

Ne samo da postoji svemir za svaki trenutak u vremenu, ve? i za svaku zamislivu mogu?nost. Ako se u idu?em trenutku neto dogodi, a moe se dogoditi na milijun razli?itih na?ina, tada postoji i milijun i jedan razli?iti svemir za svaki trenutak posebno. Sad zamisli, svaki trenutak u rasponu od po?etka do kraja vremena i imat ?e ideju koliko mnogo svemira postoji.
I sve ih je Stvoritelj smislio tijekom ro?enja stvarnosti. Drugim rije?ima, sve to je ikada bilo, sve to je ikada moglo biti, sve to ?e ikada fizi?ki postojati, ve? postoji. Ti svemiri formiraju nepromjenjivu, ali beskona?nu cjelinu - matricu mogu?nosti. Moemo je zvati fraktalna stvarnost matrice" zato to su fraktali uzorci koji ostaju detaljni bez obzira koliko ih pove?avali.
Oni su neograni?ena cjelina dok je matrica ure?eni razmjetaj elemenata ili medij u kojem neto moe rasti.

Da svjesnost ne igra svoju ulogu, fraktalna stvarnost matrice ostala bi neaktivna kolekcija mogu?nosti, tek puka misao Stvoritelja. Ono to unosi ivost je svjesnost koja stalno odre?uje koji ?e se svemir sljede?i manifestirati. Taj proces stvara vrijeme. Moe primjetiti kako vrijeme ide i bez tvog stalnog odabiranja sljede?eg trenutka. To je tako zato to univerzalna svjesnost odabire sljede?i trenutak te na taj na?in stvara vrijeme. Ona je sveprisutna, primitivna, svjesna energija koja proima stvarnost. Ako uzmemo video igru kao metaforu, tada je univerzalna svijest ra?unalo koje pokre?e igru, fraktalna stvarnost matrice je kod igre, a mi smo likovi u igri.

ivot nije evoluirao iz materije, ve? kroz materiju. Ona jedino prua tijela za svjesnu energiju koja su zauzeta i koritena kao instrument za nova iskustva. to je svjesnost naprednija, naprednije mora biti i tijelo kako bi se svjesnost mogla izraziti. Biljka ima jednostavnu svijest koja moe postojati u jednostavnom tijelu biljke. Nae due i umovi su napredniji. Zato trebaju sloenije ljudsko tijelo koje nam daje vie slobode za nova iskustva, nego to bi nam omogu?ila tijela odnosno stabljike biljaka.

S vremenom due prerastu svoja tijela te napreduju prema novim i poboljanim tijelima. Svjesna energija u biljnim vrstama s vremenom se moe razviti u oblik koji se moe kretati umjesto da je ukorijenjen na jednom mjestu. To postie inkarniranjem u nie ivotinjske oblike. Naprednijoj ivotinji kao ku?noj ma?ki ili psu mogla bi porasti svijest te bi im mogla omogu?iti da se idu?i put inkarniraju kao ljudi.

Ljudska vrsta kao cjelina ?e s vremenom napredovati u neto to bi mogli nazvati super?ovjek, vanzemaljac (alien) ili an?eoski oblik, ali ?ak i sada je taj napredak mogu? za osobe koje dostignu dovoljnu razinu duhovnog napretka u ovom ivotu. Isus je bio primjer toga, a njegova mudrost i supermo?i su bile primjer onoga to bi svi mogli posti?i ukoliko bi se posvetili odre?enom cilju. ?ak i iznad razine super?ovjeka, um se moe nastaviti razvijati bez fizi?kog tijela, egzistiraju?i u trajnom energetskom tijelu, potpuno oslobo?en od prostornih i vremenskih ograni?enja. Na toj razini um moe posegnuti u vrijeme kako bi sluio, titio ili asistirao svojim razli?itim inkarnacijama u prolosti; primjer toga bi bio vie ja.

Ukratko, fraktalna stvarnost matrice prua mogu?nosti koje su odabrane i oivljene od univerzalne svjesnosti kako bi stvorile fizi?ku stvarnost. Fizi?ka stvarnost prua medij za razvoj i saimanje u individualne umove koji prelaze dug put napretka svijesti prema ujedinjenju sa Stvoriteljem. Smatraj da se to sve odigrava u umu Stvoritelja, da su i fizi?ko i nefizi?ko stvoreni od svjesnosti, ali da je matrica smrznuta" svjesnost dok je um aktivna" svjesnost.


RAST PREMA POLARIZACIJI

Ljudi se nalaze na razli?itim stupnjevima razvoja. Svi imaju potencijal da postanu savreni, ali nekima ?e trebati due, pogotovo ako se radi o mladim duama, koje imaju jo mnogo toga za nau?iti. Neki od njih, oni s najmla?im duama, tek su nedavno maturirali iz ivotinjskog carstva te su njihovi prvi ivoti izrazito kratki i okrutni. Starije due su nadljudski gospodari znanja i mudrosti koji su nadrasli ograni?enja i neukost, a koja jo uvijek mu?e druge ljude. Ve?ina ljudskog roda se nalazi negdje izme?u ta dva ekstrema odnosno izme?u ivotinjskog i nadljudskog postojanja.

Mlade due nisu dovoljno samosvjesne pa ne shva?aju razliku i vezu izme?u njih i drugih. Oni vide druge ljude kao stvari koje su im potrebne za preivljavanje, a ne kao nezavisna bi?a koja imaju svoje potrebe. Kako se dua razvija iz jednog ivota u drugi, njena se svjesnost pove?ava te s vremenom razvija sposobnost izbora odnosa prema drugima odnosno prema svijetu. Taj se izbor moe izvriti na ra?un drugih ljudi tako da se manipulira s njima ili na na?in da im se pomae. Zapravo to je pitanje sebi?nosti nasuprot samilosti, neravnotee nasuprot ravnotee, kra?e nasuprot dijeljenja, mraka nasuprot svjetlosti. Stav sluenja samom sebi moemo nazvati negativni", a stav sluenja svima moemo nazvati pozitivni."

Ono to nekoga ?ini negativnim ili pozitivnim je sveukupan zbroj malih izbora. Kada uiva u tu?oj patnji, kada mrzi nekoga zato to je druga?iji od tebe, kada odre?uje drugima to je najbolje za njih kako bi ti to bolje sluili, to te poravnava s negativnim. Kada si sretan zbog tu?eg uspjeha, kada se sjeti da je unato? razlikama sve izraz istog Stvoritelja, kada donosi izbore koji su dugoro?no gledano dobri za sve, to te poravnava s pozitivnim. Ljudi u sebi imaju dvije suprotne sile, jednu koja nas zove vie prema pozitivnom te drugu koja nas vu?e nie prema negativnom. Pojedine dane, jedna sila je ja?a od druge. to se vie pokoravamo jednoj od tih sila, ona postaje ja?a. Kako vrijeme prolazi, dua se sve vie poravnava s jednom silom dok druga po?inje slabjeti.

Na vrhuncu ljudskog razvoja su ljudi koji su ili vrlo pozitivni ili vrlo negativni. Vrlo pozitivni imaju zlatna srca" i mudrost da u?inkovito slue ?ovje?anstvu dok negativni imaju mra?na srca" te inteligenciju s kojom manipuliraju ?ovje?anstvom. Nakon to dosegnu odre?enu ?isto?u pozitivnosti ili negativnosti, prerastu ljudsko postojanje te postanu poput an?eoskog ili demonskog bi?a. Svatko od nas ima potencijal da postigne isto, ovisno o tome s kojom se silom unutar sebe ?e?e poravnava.


VIE NEGATIVNE SILE

to motivira negativna bi?a? Ve?ina njih je vo?ena gla?u koja moe biti zadovoljena samo na ra?un drugih. Oni vjeruju da je ovo svijet preivljavanja i natjecanja u kojem vlada na?elo: Jedi ili budi pojeden", svijet u kojemu se jaki imaju pravo hraniti sa slabima. Njihova primarna motivacija je to vie oja?ati te se popeti to je vie mogu?e u hranidbenom lancu. to vie dobiju, to vie ele. Ali postoje i druge stvari osim hrane za kojima netko moe gladovati. Ljudski predatori mogu gladovati za novcem, seksom, drogama ili mo?i.

ivot u ovom svemiru postoji ve? milijardama godina, dovoljno vremena da ekstremno negativna bi?a evoluiraju. Ti drevni nadljudski predatori su ono to bi mogli nazvati demonima ili negativnim vanzemaljcima. Oni trae potpunu kontrolu nad cjelokupnim ivotom u svim svemirima kako bi postali bogovi stvarnosti. Oni su dijelovi Stvoritelja koji su ga odbacili. Oni trae jedinstvo, ali ne na na?in da se spoje sa Stvoriteljem kao pozitivna bi?a, nego da upiju sav drugi ivot u sebe. Ta se apsororpcija doga?a kroz proces koji je u tijeku, a radi se o manipulaciji umovima i crpljenju tu?e duevne energije.

Kada vie negativno bi?e uspjeno manipulira tvojim umom i troi tvoju duevnu energiju, gubi svoju slobodnu volju i postaje oruje tog bi?a. Moe biti koriten kako bi manipulirao drugima kako bi i oni odustali od svoje slobodne volje, a i ti drugi to onda tako?er mogu ?initi drugim ljudima; sjeti se kako vampiri pretvaraju svoje rtve u vamire. Na taj na?in, negativna bi?a uspostavljaju iroku hijerarhiju (tiranski sustav kontrole) gdje se svaki nivo hrani onima ispod dok istovremeno hrane one iznad sebe.

Negativne hijerarhije bi preplavile stvarnost da nema viih pozitivnih sila koje bi pomagale dovoljnom broju pojedinaca kako bi postali svjesni manipulacije te kako bi joj se oduprli. Ali ne sluaju svi pozitivne sile, tako da oni koji izaberu negativne sile bivaju apsorbirani u negativnu hijerarhiju. U svim vjerojatnostima, polovica cijelog naprednog ivota u ovom svemiru je pozitivna, a druga polovica je negativna tako da postoji balans izme?u njih, ali omjer se mijenja tijekom vremena i varira s lokacijom. Neki planeti ili sektori galaksija su visoko negativni dok su drugi visoko pozitivni. Zemlja se nalazi u mjeovitom podru?ju gdje se ravnotea mo?i ?esto mijenja u ciklusima.


ENERGETSKA FARMA

Kao to mi uzgajamo usjeve i stoku za hranu i odijevanje, tako i negativne sile uzgajaju" ljude i druga osje?ajna bi?a za duevnu energiju te za bioloke materijale. Za njih smo mi samo stoka koja treba biti iskoritena za njihove potrebe. Oni se strpljivo kre?u kroz galaksiju, stvaraju?i ili porobljavaju?i civilizacije kako bi im sluile kao prirodni resurs. Na mnogo na?ina, Zemlja je takva farma na kojoj vanzemaljci i demonske sile ubiru nau duevnu energiju.

Iako zvu?i grozno, treba znati da se moe osloboditi te da je ivot na Zemlji kao kola ili igra koja slui u pozitivne svrhe. Zna?i postoji nada, samo moramo postati svjesniji i mudriji odnosno moramo znati na koji na?in rade negativne sile kako bi mogli odabrati pozitivniju alternativu od one koju nam oni nude, a svakako bi trebali postati vjetiji u izbjegavanju njihovih pokuaja prevare i kontrole.

Kako bi razumjeli energetsku farmu, moramo razumjeti duevnu energiju. To je ono to nam daje ivot i kretivnost. To je gorivo s kojim se tvoja dua izraava kroz tijelo, gorivo koje te pogoni prema viim idealima, gorivo koje ti omogu?ava da pomae na koristan na?in svijetu oko sebe. Kada ti je razina duevne energije niska osje?a se beskorisno, isprazno, lako ti je odvratiti panju ili te nagovoriti na neto. Dobar san preko no?i, duboko disanje, meditiranje, nekakva inspiracija ili zdrava prehrana moe ponovno podi?i razinu tvoje duevne energije. U svakom slu?aju, ivot u kojem se svakodnevno intenzivno crpi duevna energija uzima svoj danak. Ljudi koji malo spavaju, koji imaju negativne stavove te su razo?arani ivotom mogu se duhovno snuditi do svojih ?etrdesetih godina, mogu postati prazne ljuture svojih bivih sebstava, mogu izgubiti onu iskru u o?ima, mogu prestati mariti za novim iskustvima te provesti ostatak ivota na autopilotu".

Ro?eni smo s osnovnim spremnikom duevne energije pa se ona moe pove?ati ili smanjiti, ovisno o situacijama kroz koje prolazimo tijekom ivota. Ve?ina nae energije se nadopunjava tijekom no?i kada nae eteri?no tijelo otvori svoje pore" te poput spuve po?ne upijati energiju izravno od Stvoritelja koji je slobodno alje u svaki kutak svemira. Kada dospije do nas, ona postaje sirova energija koja nas dri budnima tokom dana dok se ne istroi, a mi ne postanemo umorni. Emocije su rezultat pretvorbe sirove energije u jedno rafiniranije stanje. Pozitivne emocije pretvaraju je u energiju visoke frekvencije, a negativne emocije u energiju niske frekvencije.

Nadljudska negativna bi?a rade na niskim frekvencijama pa im je potrebna energija niskih frekvencija. U biti, njihova niska frekvencija presjeca dotok energije od Stvoritelja pa je oni pokuavaju dobiti od nas. Zato oni zahtjevaju da ljudi i druga osje?ajna bi?a iskuse negativne emocije odnosno da se naa sirova energija pretvori u negativnu energiju kojom se oni hrane. Kada podlegnemo osje?ajima o?aja, mrnje, patnje ili straha, naa frekvencija se privremeno sniava. To nas ostavlja posebno iscrpljenima zato to naa privremeno sniena vibracija smanjuje dotok energije koju primamo od Stvoritelja pa umjesto da se nadopunjavamo energijom mi je gubimo.

Energiju gubimo i kada smo pod utjecajem pozitivnih emocija, ali to nas ne iscrpljuje toliko zato to pozitivnost podie nau frekvenciju. To nas snanije povezuje sa Stvoriteljem pa se pove?ava dotok sirove energije - ?ak i kada smo budni. Zato se smijeimo kada smo dobre volje, poskakujemo od sre?e te elimo pjevati; jednostavno smo ispunjeni ivotom. Tako?er, negativna bi?a ne mogu jednostavno konzumirati nau energiju visoke frekvencije. Zato je potrebno ostati pozitivan kako bi se izbjeglo gubljenje energije. Pozitivne emocije nas iscrpljuju samo kada postanemo preokupirani nekim sebi?nim o?ekivanjima ili sebi?nim ispunjenjima. Tada vrlo brzo sagorimo nau dnevnu zalihu sirove energije dok niska namjera koja stoji iza tih emocija prekida nau vezu sa Stvoriteljem.

Osim etve nae energije kroz negativne emocije, negativna bi?a tako?er mogu izravno crpiti nau energiju dok god su zadovoljena dva uvjeta. Prvi je uvjet da eteri?no tijelo ima otvorene pore", tako da je unutranja energija dostupna izvana; to se doga?a kada smo budni, ali u stanju transa kao npr. za vrijeme sanjarenja (matanja, fantaziranja).

Drugi uvjet bi bio da je negativno bi?e ili netko kroz koga mogu raditi dovoljno blizu kako bi se mogao povezati. Pritom koriste eteri?ne hvataljke (pipke) kako bi se crpila sirova energija.

Ljudi kroz koje negativna bi?a crpe energiju drugih ljudi nisu svjesni da slue kao slamke kroz koje se pije." Ostati u blizini takvih ljudi moe ostaviti ?ovjeka iscrpljenim. Nakon to si bio u drutvu takvih ljudi moe osjetiti snanu elju da odspava. Ako mora biti u prisustvu takvog energetskog crpitelja ostani mentalno budan te nastoj da svaki pokuaj crpljenja enrgije propadne. To dri tvoj eteri?no tijelo opasano i sigurno. Biti svjestan te imati namjeru zatite je u?inkovito, ?ak i vie ako ostane dobre volje.

Nisu svi koji crpe tvoju energiju pod kontrolom negativnih bi?a. Neki je jednostavno crpe kako bi je zadrali za sebe. Vjerojatno su pokupili tu naviku, a da toga nisu ni svjesni; moda su tijekom ivota bili zlostavljani ili zanemarivani pa se bolje osje?aju kada privla?e tu?u pozornost, a to je zapravo metoda kra?e energije. Kako? Uvijek trae tvoje vrijeme i energiju, pomo? i savjet, a nikad nita ne nau?e iz te interakcije. Ili to mogu biti najokuraenije i najglasnije osobe u drutvenoj grupi, uvijek pri?aju?i i efuju?i kako bi privukli sveukupnu pozornost i energiju drugih. U svakom slu?aju, oni su psihi?ki vampiri, znali to oni ili ne; dok ne nau?e kako prona?i sre?u bez privla?enja tu?e pozornosti, nastaviti ?e raditi po starome. Ostati na oprezu i imati namjeru da ti energija ostane zati?ena djeluje i ovdje, ali u najgorem slu?aju ?e morati ostati snaan ili ?ak oti?i, ako postanu prezahtjevni ili po?nu previe efovati. Vie o tome kasnije.

Moda se pita imaju li negativne emocije ikakve svrhe. Je li u redu biti alostan kada ti umre ku?ni ljubimac, je li u redu biti ljut kada ti netko nanese tetu, je li se u redu bojati kada si u nekakvoj opasnosti. Osje?aj tuge te moe podsjetiti na lijepe uspomene i na to da cijeni stvari koje si prije uzimao zdravo za gotovo ili te tuga moe voditi prema tome da odustane i naudi sam sebi. Ljutnja te moe motivirati da ispravi nepravdu na mudriji na?in ili te moe zaslijepiti pa te navesti da u?ini neto zbog ?ega ?e zavriti u zatvoru. Strah te moe upozoriti na opasnost i poboljati tvoje sposobnosti da je izbjegne ili te moe navesti da vidi opasnost tamo gdje je nema. Sve dok te emocije vode prema konstruktivnom razmiljanju i djelovanju dotle su te emocije prikladne, ali ako te vode do destruktivnih posljedica na duge staze, tada su one neprikladne.

?ak i kada je negativna emocija prikladna, osloba?a se energija koja hrani negativna bi?a. Ali to je u redu pod normalnim okolnostima kao to je uredu da mravi pojedu mrvice iz kuhinje. Svaka ivotna lekcija dolazi s izraavanjem emocija zato to je potrebna energija kako bi se lekcije utisnule doboko u nau duu. Negativne emocije pomau nam da u?imo, ali te iste lekcije mogu biti nau?ene (?ak i bolje) s pozitivnim emocijama. Zato treba teiti u?enju lekcija mirnim i brzim putem umjesto na najbolniji na?in. U interesu negativnih bi?a je da ostanemo to gluplji i zasljepljeniji svojim ivotnim lekcijama kako bi imali to vie bolnih iskustava prije no to kona?no nau?imo. to su ta iskustva brojnija i intezivnija, to vie energije troimo na u?enje tih lekcija te vie energije ostaje negativnim bi?ima za etvu. Oni su kao blagajnici na naplatnim ku?icama autoceste koji napla?uju prolazak njihovom cestom. Samo to nas oni ometaju i zbunjuju kako bi se vrtili u krug te kako bi pla?ali cestarinu svaki put.

Da skratimo, negativna bi?a mogu crpiti nau duevnu energiju povezuju?i se izravno na naa eteri?na tijela kako bi prikupili sirovu energiju, pruaju?i nam lekcije putem negativnih emocija, guraju?i nas prema izraavanju negativnih emocija na destruktivan na?in kako bi nam posljedice svega toga donijele to vie patnje. Na taj na?in osiguravaju odga?anje okon?anja ivotnih lekcija pa se prirodno pojavljuje jedno bolno iskustvo koje nam pomae da zapamtimo i razumijemo lekciju.

Postoji i dodatna metoda koja trai da izraavamo negativne emocije bez nekog korisnog razloga kao npr. kada gledamo vijesti pa se naivciramo zbog stvari na koje ne moemo utjecati. Kada gledamo filmove i postanemo bojaljivi, ljuti ili tuni gubimo energiju bez ikakvog razloga zato to je to samo film. Isto se doga?a kada se uivimo u neki sportski doga?aj ili video igru. Kada se posva?amo oko ne?ega zbog nerazumijevanja, energija koju potroimo je potpuno protra?ena. Kada se dogode nasumi?ne nezgode, to nas dovodi do velikog stresa. Kada na kraju sve ispadne dobro, sva je ta briga bila uzaludna. Kada si umislimo neto ili smo stalno ometeni mentalnom bukom i amorom, gubimo energiju zbog stvari koje nisu ni stvarne. Pa ipak, negativna bi?a svejedno dobiju to ele. To je vjerojatno glavni na?in na koji se crpi energija iz ljudi i to kroz ometanja i iluzije koje uzrokuju da zabunom odajemo svoju energiju iako ne dobivamo nita korisno zauzvrat, ?ak ni lekcije.

to je tako loe u gubljenju energije kada jednostavno moe oti?i spavati i probuditi se odmoran? Pa ako ti je ivotni cilj provu?i se kroz ivot, prolaziti kroz dan odlaze?i na posao ili u kolu te biti koristan ?lan drutva, tada ti je dovoljno oti?i spavati i nadoknaditi energiju koju si izgubio ivljenjem. Ali vie je potrebno kako bi se istinski duhovno osnailo; da bi se oslobodili energetske farme trebamo akumulirati pozitivnu energiju dan za danom. Ljudi nemaju super mo?i kao to su ?itanje uma, mogu?nost vi?enja eteri?nih energetskih polja, ne mogu levitirati, ne mogu postati nevidljivi ili hodati kroz zidove zato to im nedostaje potrebna energija i dovoljna razina svijesti. Biti na oprezu i svjestan, to te moe u?initi ?ovjekom koji korektno funkcionira, ali da bi se oslobodio kontrole negativnih bi?a mora postati vie nego ?ovjek te ?e zato trebati vie energije nego to je trebaju normalni ljudi. Sve se svodi na to da se titi od svih spomenutih oblika crpljenja energije te da podigne svoju frekvenciju (podie svoje raspoloenje i svijest) kako bi poja?ao dotok energije od Stvoritelja.


VANZEMALJCI (TU?INCI, ALIENI)

Prema modernoj znanosti, ljudi su pririodno evoluirali na Zemlji od majmunolikog pretka kako bi postali najinteligentnija vrsta na ovom planetu, a vjerojatno i u cijelom svemiru. Tako?er se tvrdi da nema dokaza o inteligentnom ivotu izvan Zemlje. Ali istina je potpuno suprotna: ljudi nisu sami u svemiru, nisu najinteligentnija vrsta i nisu prirodno evoluirali na Zemlji.

Bezbroj vanzemaljskih civilizacija naseljava ovu galaksiju, a mnoge su milijunima godina starije od nae. Napredni vanzemaljci posje?uju Zemlju ve? dugo vremena; neki su odgovorni za sijanje ljudskog ivota na Zemlji, ali i na drugim pogodnim planetima. To zna?i da ?ovje?anstvo ?ak i ne potje?e sa Zemlje pa smo tehni?ki govore?i i mi vanzemaljci tako?er, ali ovdje ivimo toliko dugo da mislimo druga?ije. Vanzemaljci jo uvijek okupiraju ovaj planet, ive duboko u planinama i podvodnim bazama ili unutar planina te putuju skrivenim brodovima, podzemnim tunelima ili teleportacijskim vratima.

Iako je na Zemlji najmanje pedeset razli?itih vanzemaljskih vrsta, samo ih je nekoliko izrazito negativnih ili izrazito pozitivnih. Negativni vanzemaljci spomenuti ranije koriste ?ovje?anstvo kao prirodni resurs. Neutralni vanzemaljci su ovdje uglavnom kako bi ivjeli, promatrali i u?ili. Pozitivni vanzemaljci imaju namjeru pomo?i pojedincima da se oslobode energetske farme te postanu nadljudi. U stvarnosti stvari su neto kompliciranije zato to svaka pojedina vanzemaljska frakcija ima vie ciljeva, ali u biti negativni nas ele iskoristiti dok nam pozitivni ele pomo?i. Naju?estalije vanzemaljske vrste su sivi, reptili, mantidi te nordijci. Sivi su visoka robotska bi?a sa velikim glavama, blijedom koom i tamnim o?ima. Reptili su visoka, inteligentna bi?a s uskim zjenicama i ljuskavom koom. Mantidi izgledaju kao bogomoljke ljudske veli?ine. Nema velike razlike u izgledu nordijaca i ljudi. Nordijci su neto mii?aviji, imaju isklju?ivo plavu kosu i o?i svijetle boje.

Ne moe se re?i da je jedna vanzemaljska rasa potpuno pozitivna, a druga potpuno negativna zato to unutar svake rase moe biti primjera i jednih i drugih, ali za neke se to moe lake utvrditi nego za druge. Npr., sivi nisu jedinstvena rasa bi?a sa slobodnom voljom, ve? su genetski stvoreni roboti programirani za mentalni rad svojih reptilskih stvoritelja. Budu?i da jedino negativni vanzemaljci koriste umjetne robove, postojanje pozitivnih sivih je ravno nuli. Reptili popunjavaju redove drevnih carstava koja su osvojila te porazila mnoge drevne civilizacije. S vremenom su te aktivnosti unitile mnogo od njihove nekadanje individualnosti te je ve?ina reptila danas dio negativnih frakcija. Pozitivni reptili su u manjini. Odvojili su se od negativnih grupa kako bi iskoristili svoje lukavstvo i mo?i za oslobo?enje, umjesto za manipulaciju. Nordijci imaju vie slobodne volje te su raznolikiji od reptila. Mnogo su starija te usavrenija rasa. Polovica svih nordijaca je negativna, a druga polovica je pozitivna. Negativni nordijci su nadre?eni reptilima te funkcioniraju kao njihovi mra?ni gospodari. Pozitivni nordijci su jednako mo?ni, ali djeluju u slubi Stvoritelja kao boanski ratnici.


VANZEMALJCI (TU?INCI, ALIENI)

VIEDIMENZIONALNO PODRIJETLO

Ti tu?inci nisu fizi?ki na isti na?in kao i ljudi. Oni se mogu dematerijalizirati, hodati kroz zidove, putovati unatrag kroz vrijeme, levitirati, pomicati objekte svojim umom, mogu se ukazati u eteri?nom stanju (bez fizi?kog tijela), mogu komunicirati telepatski, mogu nam u?i u snove ili mogu postati nevidljivi. To su mo?i koje idu uz nadljudskost i doista oni su puno napredniji jer ive u vioj dimenziji koja ispresijeca nau. Da bi ula u na svijet, viedimenzionalna bi?a se moraju fokusirati na uski spektar vibracija kako bi presreli nau dimenziju. Mi smo kao ribe koje nisu svjesne da ih promatra netko izvan akvarija, netko tko nam moe dati do znanja da je prisutan tako da pokuca na staklo akvarija ili umo?i prste u vodu.

Tehni?ki govore?i, iako dolaze iz vie dimenzije, ta negativna bi?a postoje ispod nas u toj dimenziji. Kako bi ti bilo jasnije, zamisli kako povrina stola ima samo dvije dimenzije (duinu, irinu) dok prostor ispod stola ima tri dimenzije (duinu, irinu, visinu). Naa trodimenzionalna stvarnost je jednostavno povrina okruena negativnim i pozitivnim ?etverodimenzionalnim (4D) prostorom. Ispod se nalaze negativna bi?a s niskom vibracijom due, a iznad se nalaze pozitivna bi?a s visokom vibracijom due. Negativna bi?a trebaju zna?ajnu koli?inu duevne energije kako bi se projicirali iznad" u nau trodimenzionalnu stvarnost dok se pozitivna bi?a mogu jednostavno spustiti" u posjet.

U svom prirodnom stanju reptili postoje u negativnom 4D prostoru, eteri?nom nivou gdje su vrijeme i stvarnost fluidniji te prijem?ljiviji za njihove misli. Pove?anom potronjom energije mogu promijenti svoju vibracijsku brzinu kako bi privremeno dobili fizi?ki oblik poput naeg, ali kako bi o?uvali svoju energiju preferiraju ostanak u svom prirodnom okruenju. Sivi su dizajnirani kako bi djelovali u naoj stvarnosti dok su istovremeno telepatski kontrolirani iz vie dimenzije. Bez obzira to su to radnici" s umjetnom inteligencijom, oni tako?er mogu funkcionirati kao daljinski kontrolirane sonde putem kojih reptilski um moe djelovati. Na taj na?in reptili mogu ostati u svojoj dimenziji, a odravati daljinsku vezu s naom. Nordijci, koji su mo?niji od reptila mogu ostati u naoj dimenziji jednostavnije.

Biti viedimenzionalan ima mnogo prednosti, ali i nedostataka. Kao prednost, njihova je tehnologija ?etverodimenzionalna pa moe funkcionirati izvan naeg koncepta vremena. Na taj na?in reptili mogu vidjeti i manipulirati naim prolim, sadanjim i budu?im stvarnostima istovremeno. To je kao da si iznad grada u helikopteru pa moe vidjeti sve ceste istodobno dok netko na zemlji vidi samo ceste ispred sebe. Tako?er su sposobni stvoriti vrlo komplicirane i dugoro?ne manipulacije kao npr. sitne promjene prolosti kako bi utjecali na izbore koji su vjerojatni u sadanjosti. Negativni vanzemaljci ne znaju koje ?emo izbore donijeti i ne mogu promijentiti izbore koje smo ve? donijeli, ali mogu vidjeti i promijeniti sve ostalo.

Kao nedostatak, njihovo eteri?no stanje im onemogu?ava jednostavno krenje tvoje slobodne volje te ih sprje?ava u koritenju silu kako bi promijenili tvoje izbore zato to sila dolazi samo s fizi?kim postojanjem. Ali oni svejedno mogu natimati okolnosti koje okruuju tvoje potencijalne izbore kako bi te prisilili da izabere loe za sebe, a dobro za njih. To se radi na sljede?e na?ine: natimavanje prolosti kako bi se stvorile poteko?e u sadanjosti, gledanje unaprijed kako bi vidjeli to bi mogao u?initi, telepatske manipulacije najslabijih umova u tvojoj blizini kako bi stvorili negativne i umjetne sinkronicitete. Na te na?ine oni manipuliraju umovima, ?ine sve kako bi due patile, a sve kako bi imali to uspjeniju etvu na energetskoj farmi koju vode.


PODRIJETLO ?OVJE?ANSTVA

Ljudi nisu prirodno evoluirali na Zemlji. Ono to je milijunima godina prirodno evoluiralo na Zemlji bile su razli?ite vrste majmuna koje znanost smatra naim pretcima. Ali prije nekoliko stotina tisu?a godina napredna vanzemaljska grupa po?ela je modificirati te primitivne majmune kako bi postali inteligentniji i spretniji te kako bi bili koriteni za robovski rad.
Od tada, ta unapre?ena vrsta bila je unapre?ivana mnogo puta, postaju?i sve manje majmunska, a sve sli?nija vanzemaljcima. Druge vanzemaljske grupe ?inile su modifikacije prema svojim potrebama, stvaraju?i nove jedinstvene vrste ljudi, ubacuju?i genetski materijal nekoliko razli?itih vanzemaljskih vrsta. To je dovelo do velike raznolikosti ljudske vrste, razlika u boji koe, tipu kose te drugim manje o?itim razlikama.

To to su vanzemaljci genetski projektirali" ?ovje?anstvo zna?i da su kreirali naa tijela, ali ne i nae due. Dua je tijelu kao voza? njegovom autu. Kada proizvo?a? auta proizvede novi model, voza? moe uzeti noviji model. Ljudi danas voze modele koji su puno razli?itiji od onoga to se vozilo prije sto godina. Isto je s tijelima u kojima su nae due danas za razliku od tijela u kojima su bile na po?etku razvoja ?ovje?anstva. Razli?iti ljudi koje danas moemo vidjeti potje?u od razli?itih vanzemaljskih grupa koje su ih stvorile. Razli?ite vrste ljudi su stvorene kako bi to bolje odgovarale odre?enom okoliu, ali i svrsi. Zapravo, bijeli ljudi sa svijetlom kosom i o?ima nisu ni trebali ivjeti na Zemlji, nego su bili stvoreni za ivot na udaljenim planetima gdje je svijetlo dana priguenije. Jedna teorija sugerira da je postojao planet izme?u
Marsa i Jupitera koji je nekada davno bio uniten. Njegovi stanovnici svijetle puti bili su se prisiljeni evakuiraju na sljede?i najpogodniji planet - Zemlju. Pojava bijelih ljudi u ljudskoj povijesti se dogodila tako brzo da prirodna evolucija nije stigla djelovati. Budu?i da to nije njihov prirodni planet, imaju ve?e zdravstvene probleme kao npr. preosjetljivost na svjetlo, akne te opekline od sunca. Ti su problemi izraeniji nego kod rasa koje su prilago?enije uvjetima na Zemlji. Vano je za naglasititi da ljudi postoje u cijeloj galaksiji, razlikuju?i se uglavnom svojim vanjskim izgledom te svojim unutranjim sposobnostima, ovisno o tome koje su ih vanzemaljske grupe stvorile.

Dok su neke due dole u ljudska tijela relativno nedavno iz ivotinjskog svijeta, druge su pak starije i od ljudske vrste. Te drevne due su postojale u viem i manje fizi?kom stanju, ali su se odlu?ile spustiti u zgusnutija ljudska tijela kako bi napredovale kroz izazovna iskustva. Cijena je bila da zaborave tko su doista, ive?i u primitivnim i nasilnim uvjetima tisu?ama ivota, bivaju?i iskoritavani kao robovska snaga te kao izvor duevne energije vanzemaljskim grupama koje su kreirale ova fizi?ka tijela. Ali danas se nalazimo na prekretnici, na kojoj te starije due imaju priliku vratiti svoj nekadanji identitet i mo?, samo ovaj put sa svim dodatnim znanjem i snagom koju su dobile iz ljudskih iskustava u dugom vremenskom periodu. Uglavnom su dobili mudrost i pronicljivost - sposobnost razmiljanja te razlikovanja istine od lai, neto to nisu bili u mogu?nosti prije ulaska u ljudski oblik zato to su bili izolirani i naivni ba kao nevina i prezati?ena djeca.

To je jedna interpretacija pri?e o Adamu i Evi: dvoje naivnih ljudi (drevne, ali naivne due) koje je zmija" (vanzemaljci - reptili) namamila da jedu s Drveta Znanja (prilika da se nau?e pronicljivosti) te koji su posljedi?no izba?eni iz raja (vieg eteri?nog postojanja) u divljinu (fizi?ko postojanje).


KADA JE CIVILIZACIJA PONOVNO POKRENUTA

Ono to je danas prihva?eno kao povijest ljudske civilizacije ne ide vie od deset tisu?a godina po?inju?i s natpisima ostavljenima na glinenim sumerskim plo?icama drevne kulture Bliskog istoka poznatije kao sumerska, a kasnije kao babilonska kultura. Nema ve?eg broja pisanih zapisa prije tog vremena pa se pretpostavlja da su prije deset tisu?a godina ljudi bili primitivni lovci i sakuplja?i dok se nisu naselili u sela i gradove u?e?i kako uzgajati te pripitomljavati ivotinje. Ta verzija povijesti koja se u?i u kolama je tragi?no i opasno nepotpuna.

Tisu?ama godina prije pojave Sumerana pojavila se napredna civilizacija zvana Atlantida. Prostirala se na nekoliko kontinenata i posjedovala je sofisticiraniju tehnologiju nego to je ova dananja. Pa kako je onda tako napredna civilizacija postala nita drugo nego grupa primitivnih lovaca i sakuplja?a koja se kasnije razvila u drevne kulture za koje danas znamo? Atlantida je sruena u razornoj globalnoj katastrofi. Legenda kae da je Atlantida izbrisana poplavom, potopljena pod oceanom kako bi bila kanjena zato to su njeni stanovnici bili pokvareni i zli. Vrhovi planina su postali otoci okrueni vodom prema kojima su preivjeli plovili na brodovima. Preivjeli su tada koristili snage i tehnologiju koju su spasili kako bi sagradili naselja i obnovili ljudsku rasu, ali to su znanje i tehnologiju postepeno izgubili generacijama turbulentnog razvoja i migracije. Razli?ite su regije postale dom za razli?ite grupe preivjelih koje su postale izolirane jedne od drugih, neke propadaju?i vrlo brzo dok su druge brzo napredovale prije nego to su podlegle gladovanju, bolestima ili ratu.

Razdor se dogodio izme?u vjete manjine preivjelih koji su zadrali svoje tajno znanje i tehnologoju te ve?ine koja je degradirana u primitivne kulture. Vjetiji su se sakrili u podzemne baze, pilje, udaljene planine te masivne utvrde uglavnom kako bi dobili na vremenu koje je bilo potrebno kako bi u suradnji s bilo kojom voljnom vanzemaljskom grupom na?inili te sproveli dugoro?ni plan izgradnje ljudske civilizacije. Kada su bili spremni, ponovno su izali te su nau?ili primitivnu ve?inu kako obra?ivati zemlju i pripitomljavati ivotinje pa su ih primitivni ljudi ?esto doivljavali kao dobronamjerne bogove. Ostalo je povijest.

Nakon pada Atlantide, preivjeli koji su bili ekstremno napredni te koji su postali arhitekti nove civilizacije sloili su se kako je potrebno izgraditi sve nanovo, izbrisati sje?anje na prethodnu kataklizmu te na bilo koju sljede?u kako bi s vremenom ?ovje?anstvo ponovno napredovalo, ali i bilo pod kontrolom. Od tog vremena, Zemlja je pretrpjela nekoliko katastrofa po?evi od drevnog nuklearnog rata do bombardiranja objektima iz svemira. Pa ipak, sve je to zatakano osim nekoliko fragmenata istine sa?uvane u mitovima i religioznim tekstovima. Npr. Zemlja je bila zasuta oko 535. godine kiom kometa koja je gurnula Europu u mra?ni Srednji vijek pa je i to zatakano. Danas se u?i da je Srednji vijek po?eo padom Rimskog Carstva kada su prodrle barbarske horde, a namjerno se zaboravlja spomenuti kako su barbari uspjeli zato to je Rimsko carstvo bilo oslabljeno goru?im kaosom.

Poanta je u tome, da je ono o ?emu u?imo iz povijesti namjerno nepotpuno i djelomi?no lano kako bi se manipulacijom nae percepcije povijesti postigla kontrola nae budu?nosti te kako bi oni koji nas kontroliraju o?uvali, ali i pove?ali svoju mo?.

Naravno, moderna znanost ne priznaje tu jednu iru perspektivu povijesti zato to po njoj ne postoji dovoljno dokaza. Ili jo bolje, njihova prihva?ena verzija povijesti je izgra?ena na lanim pretpostavkakma koje su tako duboko ukorijenjene u umovima arheologa da ?im prona?u neto to se ne uklapa u njihovu verziju povijesti, zadre u tajnosti, unite dokaze ili izmisle neku izliku. ?ine to kako bi izbjegli otkaz ili situacije u kojima bi ih se proglaavalo lu?acima ili prevarantima ukoliko bi predloili neku novu zamisao koju drugi uskoumni arheolozi smatraju nemogu?om.

Takvo neznanje nije slu?ajnost; prije je namjeran rezultat vieg" edukacijskog sistema koji poti?e guenje istine. Sveu?ilita i znanstvene organizacije primaju sredstva isklju?ivo za istraivanja koja slue negativnom kontrolnom sistemu (Kontrolnom sistemu") koji proima ovaj svijet.

Dokle god ljudi budu vjerovali da je ?ovje?anstvo polagano napredovalo od primitivnog piljskog ?ovjeka do moderne tehnoloke civilizacije bez ikakvih kataklizmi?kih prepreka, nastavit ?e se osje?ati sigurno u pogledu budu?nosti te ?e nastaviti dosadanjim na?inom ivota jer budu?nost je tamo kako bi ih nagradila. Ali kada bi otkrili da je prije 12000 godina napredna civilizacija bila jednostavno izbrisana, da se isto moe dogoditi i naoj civilizaciji u bilo kojem trenutku, tada njihova vjera u budu?nost vie ne bi bila toliko jaka. Umjesto da se rtvuju za ekonomska obe?anja energetske farme kako bi jednog dana mogli uivati u svojim mirovinama, mogli bi promijeniti prioritete te bi mogli po?eti raditi ono to ih ?ini sretnima sada, a ne kasnije. To bi tako?er vodilo mnotvu drugih pitanja kao npr.: koju su tehnologiju koristili nai preci te kako je funkcionirala, zato je istina toliko dugo skrivana, koliko vremena ima do nove kataklizme. Samo poznavanje tehnologije izgradnje piramida ili poznavanje na?ina na koji su bile pogonjene njihove letjelice dovelo bi do jezivih posljedica. Zamislite to bi se dogodilo kada bi se primjenile te tehnologije umjesto da nastavimo pla?ati struju i gorivo energetskim kompanijama kao i npr. zrakoplovnim kompanijama za putovanja. To bi zna?ilo globalno slabljenje Kontrolnog sistema. Istina je bila toliko dugo skrivana kako bi se odralo stabilno i predvidljivo stanje.


KONTROLNI SISTEM

Ono to danas imamo je Kontrolni sistem dizajniran tako da regulira svaki aspekt ljudskog postojanja kako bi nadzirao i sprije?io bilo koga da otkrije istinu ili radi bilo koju stvar koja bi ga destabilizirala. Na meti su mu ljudi koji prenose znanje drugima, a koje je potrebno kako bi se vidjelo kroz obmanu te kako bi se ponovno zadobila davno izgubljena mo?. Na koncu to nas vodi do energetske farme koja njeguje" neznanje i patnju me?u ljudima kako bi se prikupljala energija za via negativna bi?a; bez u?inkovitog Kontrolnog sitema ne bi bilo u?inkovite etve. Kao i kod mljekara, to mu je farma u?inkovitija, a aparati za munju automatiziraniji, to mu je ve?a zarada. Ono to slijedi je kratki i pojednostavljeni pregled glavnih podru?ja Kontrolnog sistema, te kako on oblikuje na ivot.


RELIGIJA

Religija daje ljudima osje?aj sigurnosti u zamjenu za neupitnu poslunost. Pozitivna strana religije bila bi poticanje odanosti idealima koji su vii od materijalnog uspjeha kao to su pomaganje drugima ili sluenje uzvienom boanskom planu. Na negativnoj strani imamo stranu zloupotrebu religije kako bi se programiralo ljude kao robote te ih se usmjerava da ?ine glupe stvari poput mrnje drugih ili ?ak ubijanja ljudi druge vjere.

Glavna uloga religije kroz povijest bila je drati drutvo u modu" lijepog ponaanja. To se radilo utiskuju?i djeci moralne kodove te ulijevanjem straha od autoriteta. To ih je oblikovalo u gra?ane koji teko rade te se pokoravaju zakonima. Za razliku od duhovnosti, religija pokuava provesti poeljno ponaanje kroz programiranje i zastraivanje, a ne kroz istinsko razumijevanje, tako da je napredak drutva temeljen na neznanju.

Danas, oni koji su duhovno pametni mogu razlu?iti i kombinirati istine bilo koje religije kako bi pove?ali svoju mudrost; oni koji su duhovno slabi pridruuju se relgiji samo kako bi bili dio ne?ega, a takvi obi?no zavravaju gutaju?i i ponavljaju?i mantre rigidnog sustava vjerovanja kojega ?ak i ne razumiju. Naalost, zlo?este osobe tako?er koriste religiju kako bi se pokazale boljima nego to to uistinu jesu. Kao vukovi u janje?oj koi. Neki od njih ?ak postanu slavni sve?enici ili propovjednici koji varaju tisu?e naivnih sljedbenika.

Ali najgora svrha religije je iscrpljivanje i porobljavanje ?ovje?anstva. Kad god se netko slijepo pokorava upitnom izvoru autoriteta umjesto da slua svoje vlastito srce, dio njegove due se smeura zbog zanemarivanja. Kad god netko moli vanjski autoritet za snagu ili pomo? umjesto da shvati da se mo? nalazi unutar njega, energija due se predaje tom vanjskom autoritetu pa na unutranji boanski dio postaje tee dostupan. Kad god netko vjeruje u neto bez da je shvatio o ?emu se radi pa jo ide okolo i uvjerava druge u to, njegova sposobnost da smisli neto novo se smanjuje te postaje jo robotiziraniji. Organizirane religije poti?u sve to.

Ono to vie negativne sile ele od ljudi je da budu poput robota koji se ponaaju dobro i predvidljivo kako bi dobrovoljno predali svoju duevnu energiju. Religija im pomae u tome. Kada se ljudi u crkvi mole nekom kipu ili slici, njihova energija pobjegne u zrak gdje je negativne sile pokupe za svoje vlastite opake namjere. Zato crkve ?esto slue kao eteri?ni ekvivalenti muznih farmi. Svatko sa zdravim duhovnim razumom biti ?e usredoto?en na ljubav i mudrost kroz privatno u?enje i osobno iskustvo umjesto da iz neznanja predaje svoju energiju kroz organiziranu religiju.


KOLA

kole su potrebne, ali su daleko od savrenstva. Utjecajni ljudi koji su utemeljili na moderni kolski sustav bili su poslovni ljudi koji su eljeli da djeca postanu vjeti i posluni radnici kako bi popunili njihove tvornice i urede. Zato su utemeljili kole kako bi napravili maloumne radnike, a ne slobodne i nezavisne mislioce. U?enici koji zadre svoju kreativnost i neovisan um sposobni su zara?ivati za ivot bez rada za velike kompanije koje ?ine ekonomski dio Kontrolnog sistema te moda ?ak i sami zapo?eti neki posao koji oduzima novac i mo? Kontrolnom sistemu.

Pa iako kole pou?avaju ?ake vanim vjetinama kao to su ra?unanje, ?itanje, pisanje, one vie slue za stvaranje u?inkovitih radnika koji ?e biti ovisni o Kontrolnom sistemu, nego za stvaranje neovisnih mislioca koji ?e traiti svoj vlastiti put u ivotu. kole to ?ine kroz nekoliko manipulativnih taktika.

Prva metoda je da se provede vie vremena i energije na uvjetovanje ponaanja nego na u?enje. Uvjetovanje ponaanja zna?i koritenje pravila, nagra?ivanja i kanjavanja kako bi se namjerno ukalupilo ne?ije osje?aje, misli i ponaanje. Previe kolskih pravila je nepotrebno, a koriste se kako bi se ?aci osje?ali nemo?no i isfrustrirano umjesto da se koriste za poboljanje uvjeta za u?enje.

Druga metoda je utupljivanje jednog ivotnog pravca u glave u?enika i to onoga koji uklju?uje zadovoljavanje autoriteta kako bi se dobile ocjene i preporuke koje su potrebne kako bi se upisao dobar fakultet, kako bi se zadobilo potovanje koje je potrebno kako bi se osje?ali ugodno te kako bi se osigurala ranija mirovina. Taj prizor dolazi s upozorenjam: ako zastrani s tog puta, zavriti ?e kao gladna propalica; to nije istina jer neki od najbogatijih ljudi na svijetu nisu uop?e zavrili fakultet. Ne mora rtvovati svoju slobodu i snove kako bi se Kontrolni sistem brinuo o tebi. Umjesto toga moe iskoristiti svoju domiljatost i snalaljivost kako bi raskr?io svoj ivotni put.

Tre?a metoda uklju?uje strukturiranje udbenika i predavanja na to fragmentiraniji na?in kako bi nau?eno ostalo nepovezano. Na taj na?in u?enici pamte samo ?injenice te mogu rijeiti svoje doma?e zada?e, ali u njihovim umovima se ti fragmentirani dijelovi nikada ne stope u jednu ve?u cjelinu koja im daje istinsko razumjevanje stvari potrebno kako bi se iskoristile originalne ideje. U?enici zato postaju vjeti samo u stvarima za koje su uvjebani, gube?i sposobnost domiljatosti. Na taj na?in postaju poput robota koji se mogu isprogramirati kako bi radili posao bez ikakvog zapitkivanja.

?etvrta metoda uklju?uje izvrtanje ?injenica u udbenicima kako bi se kreirala lana slika svijeta. Povijesne i znanstvene knjige su najgore. Pisane su od strane onih koji imaju politi?ke ambicije tako da se u?enicima rijetko kada ukazuje na pravo stanje stvari. Njihovo razmiljanje se upu?uje samo u smjeru koji podupire Kontrolni sistem. Neto to?nije povijesne i znanstvene knjige mogu se prona?i u javnim knjinicama, ali one najopasnije za Kontrolni sistem mogu se prona?i samo na internetu ili u katalozima knjiga koji su specijalizirani za rubne teme kao npr. teorije zavjere, paranormalno, ezoteri?no, alternativna povijest, vanzemaljci, itd. To ne zna?i da su sve takve knjige i katalozi u knjinicama istiniti, nego da se kvalitetne knjige ne spominju u kolama te da ?esto nisu dostupne ?ak ni u javnim knjinicama.

Koji je klju? za pobjedu kolskog sistema? Uzmi od njega samo ono to ti treba kako bi postigao ciljeve koji prkose Kontrolnom sistemu. Najvie u?i izvan kole kroz ivotno iskustvo, razgovor, promiljanje, eksperimentiranje, kreativne hobije, itd. Biti istinski slobodan zna?i stvoriti dovoljno novaca za ono to te zaista veseli, a istovremeno imati dovoljno vremena i energije kako bi ga potroio. Bolje imati jednostavan posao na kojemu zara?uje dovoljno, nego stresan posao na kojemu zara?uje vie. Ako ono to dobije za vrijeme provedeno unutar Kontrolnog sistema (bilo to lekcije iz kole ili novac sa posla), usmjeri prema pozitivnim i potrebnima aktivnostima koje idu protiv Kontrolnog sistema (kao npr. samoedukaciji, prou?avanju viih istina...), tada oduzima mo? ne?emu negativnom te koristi to kako bi osnaio neto pozitivno. Ako si svjestan krupnijeg plana, tada moe pro?i kroz kolski sustav bez ispranog mozga i prihva?anja ciljeva koji su usmjereni na tvoje strahove, a idu protiv onoga to ?ini tvoju duu sretnom.


MEDIJI

Dok kolsko programiranje dri ljude do odre?enih godina, medijsko programiranje ih dri cijeli ivot. Vijesti, televizija, filmovi - sve su to metode kojima se moe manipulirati ljudskim razmiljanjem. Netko bi mogao pomisliti da vijesti postoje kako bi se gra?ane obavijestilo o doga?ajima u svijetu, ali istina je relativna u biznisu stvaranja novca te primanja naredbi od vlade. Pri?e u izvjetajima su pomno odabrane kako bi se iznio plan te kako bi se akcije vlade pokazale u pozitivnom svjetlu ili kako bi se zabavljalo gledatelje sa pri?ama koje nemaju stvarno prakti?no zna?enje.

Od milijuna stvari koje se dogode svaki dan, samo nekoliko dospije na vijesti. Ako se odabere jedan set doga?aja, gledatelji vide samo tu stranu pri?e dnevnih doga?anja. Ako se odabere drugi set doga?aja, gledatelji vide neku potpuno drugu sliku. Npr. ameri?ki mediji stvaraju odre?eno ozra?je kako bi Amerikanci postali to paranoi?niji te kako bi se to vie bojali terorista i kriminalaca. Zbog toga ?e Amerikanci podrati vladu u bombardiranju to ve?eg broja zemalja te u to ve?em oduzimanju gra?anskih prava i privatnosti. Na taj se na?in manipulira percepcijom ljudi, jednostavno im se prikazuje ono to medijske kompanije i vlada ele. Sve to ne bi smjeli znati, to im se ne prikazuje. Vane pri?e koje bi mogle ugroziti Kontrolni sistem - odnosno one koje bi podizale svijest ljudi su jednostavno izostavljene dok se neke nevane vijesti poput tra?eva o slavnima ili spaavanju nekog ku?nog ljubimca prikazuju.

Sre?om, postoje i alternativni izvori informiranja koji se bave sa stvarnim problemima kao npr. ?injenicom da je ameri?ka vlada odgovorna za teroristi?ke napade 11.9. te da Amerika postaje policijska drava gdje su gra?ani pod konstantnim nadzorom ili da ?e globalno zatopljenje rezultirati eskaliraju?im katastrofama i gubicima ivota. Sre?om, alternativni mediji postoje kako bi ?injenice izale na svjetlo dana, ali su prisiljeni raditi preko radija, interneta, DVD-a i ?asopisa umjesto preko televizije zato to su oni pod manjim nadzorom. Ali dok alternativni mediji iznose skrivene istine na svjetlo dana, neki medijski izvori su estoko fokusirani na posljednja zvjerstva i nepravde u svijetu, a na koje nitko od nas ne moe utjecati, a sve se to doga?a kako bi se nenamjerno sluilo viim negativnim bi?ima koja se hrane frustracijom i strahom koji su generirani takvim pri?ama. Sve u svemu, vano je zapamtiti jednu iru sliku, odrati pozitivan stav te imati vjere i samilosti kada se u?i o goru?im problemima.


HRANA I MEDICINSKA INDUSTRIJA

Zdravi ljudi imaju vie novaca, vremena i energije da u?ine neto, nego oni koji su bolesni, siromani i depresivni. Prehrambena industrija kojom upravlja Kontrolni sistem stvara nezdrave, zarazne dijete koje sniavaju otpornost ljudskog imunosnog sustava te pove?avaju rizik od raka. Medicinska industrija je korumpirana te prua precijenjena lije?enja i lijekove koji jedva prikrivaju simptome bolesti, umjesto da su usmjereni na uzrok bolesti. Kao rezultat toga, ljudi su ?e?e bolesni te se zaduuju zbog nepotrebnih ra?una medicinskih usluga.

Doktori bi trebali dijagnosticirati i lije?iti ono to pacijenti ne mogu. Zato je vano da pacijenti budu educirani o simptomima uobi?ajenih bolesti kako bi izbjegli skupe posjete doktorima samo da bi ?uli uobi?ajene stvari: pijte puno teku?ine i uzmite antipiretik (lijek koji sniava tjelesnu temperaturu). Mnoge uobi?ajene bolesti moemo sami dijagnosticirati te ih lije?iti prirodnim pripravcima. Npr. ?umbirov korijen pomae u otklanjanju mu?nine, ali medicinska industrija vie voli da im se plati za neki pomodni lijek koji ima isto djelovanje, ali s vie nuspojava i deset puta ve?om cijenom. Suplementi poput melatonina pomau kako bi lake zaspali, a prah spiruline smanjuje umor. Ljudi tvrde da su uspjeno izlije?ili rak sun?evom svjetlo?u, svjeim zrakom, pozitivnim stavom te s prehranom koja se sastojala od svjee hrane i sokova povr?a. U?e?i o zdravom, prirodnom na?inu ivota te o prirodnim lijekovima i pripravcima postaje jo neovisniji od Kontrolnog sistema.

Uobi?ajena prehrana ?ini ljude slabima, debelima, glupima i bolesnima. Flour u zubnoj pasti i vodi vie se mijea s modanim funkcijama, nego to titi zube od karijesa. Bijelo brano u kruhu i kola?ima slabi imunosni sustav, ubrzava proizvodnju masnih stanica u tijelu te je vode?i uzrok dijabetesa. Margarin nije ba probavljiv pa zavrava u krvotoku gdje za?epljuje arterije te pridonosi sr?anom udaru. Nefermentirani proizvodi soje sadre neprobavljive sastojke te kemikalije koje oponaaju hormone, utje?u na rast mladih, a kod odraslih remete hormonalnu ravnoteu. Pa ipak, sve su to stvari za koje vlada, medicinska i prehrambena industrija tvrde da su dobre.

Prirodna i uravnoteena prehrana (kao npr. zob i sme?a ria, bijelo meso, maslinovo ulje i maslac, svjee vo?e i povr?e) puno je zdravija, jednostavnija i povoljnija od prehrane koju ?ine: kruh, itarice s aditivima, konzervirano meso te sme?e od hrane (junk, fast food). Junk food industrija ostvaruje dio svojih prihoda prihva?aju?i i uklju?uju?i dio industrijskog otpada u svoju prehranu. Zbog toga hrana iz mikrovalne pe?nice, pakirani kola?i i ?ips sadre listu neizgovorljivih sastojaka - jo jedan razlog da ih se zamijeni sa zdravijim, prirodnim alternativama i to kada je god mogu?e.


ELITA

Tisu?ama godina pojedinci koji su sami sebe smatrali druga?ijima i boljima od svih ostalih udruili su se u razli?ite grupe objedinjavaju?i svoje vjetine i resurse kako bi ostvarili premo?. Akumulirali su svoje bogatstvo i tajno znanje kroz stolje?a kako bi ga predali svojim potomcima. S vremenom su utemeljena utjecajna tajna drutva i bogate obitelji koje su danas toliko mo?ne da mogu kreirati velike svjetske doga?aje kao npr. ratove, ekonomske krize te uspone i padove naroda. Ta mo?na elita vodi dananji svijet te se ponaaju kao ljudski ?uvari Kontrolnog sistema. Te krvne linije i grupe postoje me?u svim rasama na zemlji, ali neke su starije i mo?nije od drugih. Sami sebe vide kao vukove koji imaju prirodno pravo na nas, a nas vide kao masu glupih ovaca, to je krivo. Puno vie ljudi bi pokazalo svoj potencijal kao duhovna i osnaena bi?a kada bi imali priliku umjesto da su nadmo?no potla?eni u ivotu i to raznim orujima Kontrolnog sistema.

Usprkos svemu tome, te elitne grupe su i same pod kontrolom viih negativnih bi?a. Oni koji ih nadziru sastoje se od onih koji su preivjeli protekle kataklizmi?ke promjene na Zemlji (trenutno ive u mrei podzemnih gradova) ili od onih vanzemaljskih i demonskih grupa koje upravljaju ili programiraju tu elitu kako bi radila u njihovu korist u zamjenu za informacije i okultnu mo?. Umjesto da sami porobe svijet, via negativna bi?a uvijek manipuliraju elitnim dijelom ciljane populacije kako bi porobili ostale.


VANZEMALJSKA PREVARA

Iako postoje pozitivni vanzemaljci, koncentrirajmo se na one negativne kao i na razloge zbog kojih su ovdje. Kao i druga negativna bi?a i oni vide ?ovje?anstvo kao prirodni resurs pogodan za iskoritavanje. Na genetski materijal, skriveno znanje i mo?i koje posjedujemo kao i nae sposobnosti da proizvedemo ogromne koli?ine duevne energije, sve im je to vrlo privla?no. Zemlja im je tako?er jackpot zbog minerala, riznica je tehnologije pohranjene od strane drugih vanzemaljskih vrsta tijekom vremena te slui kao strateka predstraa za njihovu vojnu i politi?ku mo? u galaksiji.

Potencijal ljudske vrste da igra aktivnu ulogu u sudbini drugih svijetova je neizmjeran. Oni koji nas uspiju porobiti naim vlastitim izborom, imati ?e u?inkovitu kontrolu nad tim svijetovima, a neki od njih nisu ?ak ni u naoj fizi?koj dimenziji. To je glavna nagrada koju negativni vanzemaljci ele: kontrolu nad svim duama u svim dimenzijama za sva vremena.

Po duhovnom i galakti?kom zakonu, tim je vanzemaljcima potrebno da im mi svojevoljno predamo planetu i sebe. Ako ih odbijemo, a oni upotrijebe silu, tada se druge vanzemaljske rase imaju pravo umijeati te provesti zakone. Ali ako izaberemo ropstvo, tada se druge vanzemaljske rase nemaju pravo mijeati. Zato su negativni vanzemaljci manipulirali s nama od drevnih vremena kako bi se odrekli svoje slobodne volje. Razlog zbog kojeg prije nisu preuzeli kontrolu lei u tome to su nas trebali samostalne, ujedinjene, voljne te dovoljno napredne kako bi nas porobili te kako bi se pridruili njihovom carstvu. Prije je naa populacija bila premala, preratrkana i preprimitivna. Tehnologija koja danas postoji slui kako bi nas se nadgledalo i kontroliralo, vojska moe napasti bilo gdje na svijetu, a narodi koji se odbijaju pridruiti ve?ini bombardiraju se ili ih se stavlja pod sankcije dok ne kapituliraju. Zato je sazrelo vrijeme za posljednju fazu vanzemaljskog preuzimanja ovog planeta. Ako uspiju, ?ovje?anstvo ?e postati njihov posljednji i moda najvaniji posjed. Dobili bi puno ve?u mo? i resurse za uspostavljanje negativnih kontrolnih sistema na drugim svijetovima te za irenje energetske farme.

Posljednja faza se sastoji od toga da nas prevare kako bi ih do?ekali kao napredne spasitelje koji ?e nas povesti u novo razdoblje mira i prosvjetljenja. Dok je ovo potonje plemeniti cilj, metode koje su vanzemaljci pripremili su prevarantske te ?e s vremenom donijeti upravo suprotno. Te iste sile koje su potajno usmjeravale ?ovje?anstvo na zaga?iva?ku tehnologiju; koje su naloile negativnoj ljudskoj eliti da zapo?ne svjetske ratove; koje su korumpirale nae vlade; koje su kreirale religije s predrasudama, a koje su odgovorne za progone milijune ljudi te iste sile ?e nam ponuditi rjeenja za iste probleme koje su same uzrokovale, ali pod uvjetom da se ujedinimo kao planet pod njihovim vodstvom. Naa ljudska elita je sposobna izazvati posebno dizajniranu seriju okova na svijetu u sljede?ih nekoliko godina koji bi se sastojali od iroko rasprostranjenih bolesti, nestaica, ekonomskih slomova, eskaliraju?ih ratova te nestaica energije. Sve ?e to opravdati vanzemaljske tvrdnje kako su ljudske vlade neu?inkovite i korumpirane te kako bi se trebale pokoriti mudrijem vodstvu vanzemaljaca. Oni ?e re?i kako je ?ovje?anstvo unitilo okoli te jedino ako prihvatimo vanzemaljsku tehnologiju, mo?i ?emo spasiti ovaj planet. Zasut ?e nas medicinskim i tehnolokim ?udesima. Vanzemaljci bi mogli tvrditi kako su oni dobri momci koji trebaju nau suradnju kako bi izbacili zle" vanzemaljce s ovog planeta te ukoliko odbijemo suradnju, zli vanzemaljci ?e preuzeti Zemlju. Naravno, ti isti negativni vanzemaljci bi glumili i dobre i loe momke.

Sa svim ratovima, zaga?enjima, korupcijom i mizerijom na ovom svijetu tko bi odbio da nas spase vanzemaljci? Samo oni koji budu prepoznali da je sve to predobro kako bi bilo istinito, odnosno da tu neto ne tima. Ostali ?e biti prezastraeni vanzemaljskim kontaktom kako bi trezveno promislili i prezaneseni obe?anjima o epskim promjenama kako bi uvidjeli prevaru. Ljudi ?e o?ajni?ki htjeti prestanak patnje, ali taj o?aj ih moe usmjeriti da u?ine neto, to nije ni u kojem slu?aju u njihovom interesu kao oni to preive brodolom, oednu, napiju se morske vode pa umru od dehidracije.

Kakva bi nam bila budu?nost kada bi vanzemaljski plan uspio? U po?etku bi se ljudi radovali miru i sre?i koja je nastupila usprkos bezna?ajnim poteko?ama te bi radili za zajedni?ko dobro pod vodstvom vie inteligencije. Oni koji bi se borili protiv toga - kao npr. oni koji bi prepoznali obmanu - bili bi proglaeni neprijateljima ?ovje?anstva, teroristima koji se ponaaju rasisti?ki prema vanzemaljcima te onima koji rade protiv obe?anog mira i jedinstva za potomstvo. Takva opozicija bila bi gonjena u nekom novom ratu protiv terora" u kojem bi se upotrebljavale visokotehnoloke metode nadzora te gra?anski douni?ki odredi i to kako bi se pratilo takve disidente te kako bi ih se preobratilo" ispiranjem mozga.

Kako bi to pripremila, vlada je ve? upumpala dosta sredstava u istraivanje oruja koja nisu smrtonosna, odnosno koja ?e omogu?iti vlastima da obuzdaju bijesnu rulju te onesposobe velik broj ljudi, a da ih ne ubiju, tako da milijuni ljudi mogu biti zadrani u izolaciji zbog ispitivanja, ispiranja mozga, ili ?ak i gorih stvari.

S vremenom ?e drutvo biti transformirano vanzemaljskom tehnologijom uklju?uju?i antigravitacijski pogon, generatore koji proizvode besplatnu energiju, istrebljenje svih bolesti (uklju?uju?i rak), tehnologiju vi?enja na daljinu kako bi se osujetili zlo?ini, ra?unalno poboljane funkcije mozga te genetsko spajanje ljudske i vanzemaljske DNK kako bi se stvorile nove generacije koje su manje emocionalne, a vie intelektualne. Religija bi trebala biti zamjenjena vanzemaljskom duhovno?u koja bi propovijedala jedinstvo i odanost nekom boanskom planu koji su ti vanzemaljci doli provesti.

Ali tehnologija ?e stvoriti ovisnost. Zbog nje ?e atrofirati ljudske duhovne mo?i te mogu?nost neovisnog razmiljanja. Zamijenit ?e ih vanjska tehnoloka sredstva koja se dobavljaju i kontroliraju od strane neljudskih manipulatora.
Vanzemaljska duhovnost cilja na daljnje smanjivanje i uklanjanje slobodne volje. Daljnjim programiranjem ljudi bi postali slijepo posluni kako bi se onemogu?ila ljudska sposobnost razlikovanja istine od obmane. ?ak i genetske promjene koje bi trebale pove?ati intelektualne i psihi?ke mo?i naprosto ?e pretvoriti ljude u u?inkovitu robovsku rasu. Istinski vane sposobnosti kao svjesnost, slobodna volja, emocije, pronicljivost te unutarnja duhovna svijest biti ?e sabotirane prije nego poboljane i to ljudsko-vanzemaljskim DNK zdruivanjem.

Na kraju ?e ?ovje?anstvo postati mentalno porobljena, duhovno deformirana, genetski okljatrena, robovska rasa koja je spremna biti kriarska sila u negativnim planovima pokoravanja drugih svijetova. To se ve? doga?alo drugdje, a neki od takvih robovskih kriara su sada ovdje te isto to ?ine nama.


VRIJEME ZA PROMJENU

Budu?nost je neizvjesna. Njie se izme?u istinskog zlatnog doba duhovne slobode i doba duhovnog ropstva. to god da se dogodi, naa perspektiva i na?in ivota nezamislivo ?e se promijeniti ve? za nekih petnaestak godina. Po svemu sude?i, kako se stvari za sada kre?u, lako je zaklju?iti da ?e se u nadolaze?im desetlje?ima drutvo preobraziti pod utjecajem vanjskih faktora kao npr. eskaliraju?im prirodnim katastrofama i ekonomskim prevratima, namjetenim sukobima izme?u korumpiranih vlada i pobunjenih gra?ana, javnim priznanjem postojanja vanzemaljaca i aktivacijom prethodno potiskivanih tehnologija kao antigravitacije i besplatne energije.

Ali neto drugo, neto puno krupnije se doga?a od pukih drutvenih promjena zahvaljuju?i vanjskim faktorima. Sve vie ljudi se mijenja u sebi, ljudi postaju svjesniji i duhovno osnaeniji. Ali i sve vie njih postaje jo zaglupljenije i duhovno zamra?enije. Doga?a se fenomen polarizacije odnosno mra?ni postaju jo mra?niji, a dobri postaju jo bolji. Pozitivni ljudi postaju jo pozitivniji dok negativni postaju jo negativniji. Takva polarizacija stvara napetosti i sukobe koji ?e s vremenom rezultirati razdvajanjem puteva. Polarizacija se tako?er odigrava na globalnoj razini, a to nam samo pokazuje to nam donosi budu?nost: veliku napetost i sukob koji ?e biti rezultat razdvajanja puteva.

Svi oni koji postanu dovoljno pozitivni, duhovno svjesni i ispunjeni energijom dobivaju pristup mo?ima koje im omogu?avaju da napuste fizi?ki realitet te nastane viu dimenziju.

To je sljede?i korak u evoluciji spomenut ranije, gdje obi?an ?ovjek postaje bi?e s nadljudskim sposobnnostima (nad?ovjek/super?ovjek). To je vrlo teko posti?i zato to je ?ovjek okruen i zadravan niom svije?u te energijama svih ostalih na ovome svijetu. Ali to vie ljudi uspije, lake ?e biti drugima pre?i iz ove fizi?ke stvarnosti/realiteta. To se ve? po?elo doga?ati.

Doli smo do to?ke u svojim sudbinama gdje se vrata viih egzistencija otvaraju. Ne?e svi iskoristiti ovu priliku, samo oni koji odlu?e istraiti i prakticirati nadmo?niju alternativu od ovog ograni?enog na?ina ivota kojeg nam nudi Kontrolni sistem. To zna?i da ?e sektori populacije pozitivne orijentacije ili uspjeti izmjestiti mra?ne sile i pretvoriti ovaj svijet u mjesto svijesti i duhovne slobode ili ?e kolektivno pre?i iz fizi?kog svijeta te u?i zajedno u vie pozitivne dimenzije. Alternativno, oni negativnog polariteta mogli bi dovoljno osnaiti te opustoiti ovaj svijet ili postati toliko negativni pa propasti kroz pod" te postati negativni nadljudi koji ?e se pridruiti negativnim vanzemaljcima u njihovoj vioj negativnoj dimenziji.

Ako bi fizi?ki svijet postao nepogodan za ivot, recimo zbog eskaliraju?ih klimatskih promjena ili udara kometa, tada bi ulazak u vie dimenzije bio najodriviji na?in preivljavanja. U idealnim bi uvjetima i pozitivne i negativne due prele na svoj nivo unutar viih dimenzija tako da ne bi bilo borbe za isti fizi?ki planet. Ali Zemlja nije jedina stvar koju negativne sile ele. Oni tako?er ele kontrolirati sve due u svim vremenima i u svim dimenzijama. to vie dua kontroliraju, to vie energije i resursa imaju kako bi kontrolirali jo vie dua. Zato povla?enje s njihovim robovima u vie negativne dimenzije za njih ne bi bilo dovoljno, oni bi traili da iskoriste ono to su osvojili kako bi nastavili s daljnjim osvajanjima.

To zna?i da ?e se i nakon Pomaka bitka nastaviti, samo na jednoj novoj razini. Pozitivni ljudi koji su se za vrijeme ivota borili za ravnoteu, nakon to postanu nadljudi boriti ?e se za ravnotou u svim vremenima i u svim dimenzijama.


VREMENSKI RATOVI

Da bi stvari bile jo i ?udnije ta se budu?nost ve? dogodila. Ono to sada proivljavamo su pozadinski efekti rata viih dimenzionalnih sila nae budu?nosti. Njihova tehnologija te njihovo stanje bi?a omogu?ava im ograni?eno vremensko putovnje te modifikaciju stvarnosti.

Npr. grupa negativnih bi?a mogla bi se vratiti u prolost te pokuati sabotirati doga?aj koji bi dao pozitivnim silama prednost. Zauzvrat, oslabljene pozitivne sile mogle bi ponovno vratiti svoju premo? putuju?i unatrag kako bi umetnuli neki novi doga?aj koji bi nadoknadio izgubljeno u sabotai. Malo nazad, malo naprijed. U me?uvremenu idemo kroz ivot te osjetimo jek borbe izme?u te dvije strane, pokuaje jedne strane da manipulira nama, uniti nas te pokuaje druge strane da nam ponudi klju?nu inspiraciju te da poduzme presudne intervencije kako bi se osujetili pokuaji sabotae.

Zbog zakonitosti vremenskog putovanja te sile su ograni?ene na?inom djelovanja na ciljanu osobu. Uglavnom moraju ostati nevidljive te izvriti samo emocionalni pritisak (negativne sile) ili dati emocionalnu potporu i mentalnu inspiraciju (pozitivne sile). Ali to su pokuaji negativnih sila nasilniji, to je ozbiljnija i opipljivija protuakcija pozitivnih sila. Npr. ako je voza? nadolaze?eg vozila telepatski izmanipuliran kako bi zalutao u tvoju prometnu traku te se sudario s tobom, a tvoje vrijeme jo nije dolo, pozitivne sile tada mogu fizi?ki pomaknuti tvoj auto s puta uzrokuju?i mimoilaenje auta ili te ranije mentalno primorati kako bi usporio te izbjegao sudar. Takve stvari su rijetke, ali se doga?aju.

Vremenski ratovi se ?e?e doga?aju manipulacijom naih misli i emocija, nego pokuajima izravnih fizi?kih ubojstava; ako te se telepatski moe prisiliti kako bi skrenuo s pozitivnog puta ili ako te se mentalnim putem uspije namamiti na donoenje odluka koje su temeljene na lanim pretpostavkama, tada to itekako moe utjecati na budu?nost.

Ve?ina nas nikada ne shvati koliko budu?nost ovisi o naim odlukama. Mi moda ne znamo koje su odluke klju?ne, ali to vie slijedimo svoje srce te to smo pronicljiviji, to vie poja?avamo pozitivnu budu?nost, a vie sile iz budu?nosti jednostavnije mogu podrati put na kojemu trebamo postati nadljudi, na kojemu trebamo postati oni sami.


PLAN

Prosje?ni ljudi su relativno nepolarizirani odnosno oni niti manipuliraju, niti pomau drugima. Oni jednostavno ele uivati u udobnostima ivota te nisu zainteresirani u?iti o viim istinama ako to ne ide u prilog njihovoj razonodi. Oni su uobi?ajeni naseljenici energetske farme, nisu prijetnja negativnim silama, niti imaju klju?nu ulogu za pozitivne sile.

Onda imamo ljude koji su ro?eni s potencijalom da promijene neto. Oni pokazuju prirodnu znatielju za vie istine, imaju razvijenu elju za pomaganjem te su obdareni zrelo?u i mogu?nostima koje se ?ine naprednijima nego to to genetika i drutveno programiranje mogu objasniti. To su pomaga?ke due o kojima je ranije bilo govora. To?nije to su nadljudske due koje su se dobrovoljno odlu?ile inkarnirati u prolost, u obi?na fizi?ka tijela kako bi pomogli prijem?ljivim ljudima da napuste Kontrolni sistem. Oni su napredna bi?a ro?ena u Kontrolnom sistemu kako bi pridonjeli njegovom ruenju iznutra.

Pomaga?ke due imaju vanu ulogu u boanskom planu koji se suprotstavlja negativnim planovima vanzemaljaca. Za vie pozitivne sile oni su kao hrabri diverzanti koji se pristaju spustiti padobranima duboko u neprijateljski teritorij u opasnoj misiji oslobo?enja. Kao to je spomenuto, jedan od rizika s kojima se susre?u je da zaborave tko su kada pristignu. Biti ro?en kao ljudsko dijete iznimno je traumati?no, a godine drutvenog uvjetovanja potiskuju njihove napredne sposobnosti i sje?anja. Ako uspiju preivjeti sve uase, a da pritom ostanu dovoljno vitalni, tada imaju ansu napraviti ono zbog ?ega su doli.

Ako nisi siguran jesi li pomaga?ka dua, to nije toliko ni bitno zato to svejedno moe izabrati da ivi poput nje. Sve to treba raditi je misliti, osje?ati, govoriti i djelovati iz najvieg djela unutar sebe, identificirati i slijediti ono to potje?e od tebe (vieg ja) kako bi skinuo masku straha i niskih elja koje su se nakalemile u tebi od ro?enja u Kontrolnom sistemu.
Ponaaju?i se na taj na?in milijuni ljudi stvaraju pritisak na zidove ovoga zatvora dok se ne pojave pukotine koje ?e prerasti u prolaze, a koji ?e omogu?iti bijeg. To zvu?i dramati?no, ali u biti to zna?i da naprednije due koje ostanu vjerne sebi inspiriraju samopouzdanje kod drugih te im pokazuju kako napraviti prelaz iz ovog fizi?kog svijeta. To se svodi na odravanje optimisti?nog stava koji doputa i upadanje u usputne zamke, doputa donoenje odluka temeljenih na intuiciji i mudrosti umjesto na drutvenim o?ekivanjima te sluenje duhovnom osnaenju drugih sukladno mogu?nostima i okolnostima.


HIPERDIMENZIONALNI KONTROLNI SISTEM

Negativne sile vide pomaga?ke due kao nepredvidive prijetnje za svoj plan zbog toga to Kontrolni sistem ovisi o tome da to vie ljudi odustane od svoje slobodne volje kroz programirana uvjerenja u lana ograni?enja i sli?ne neistine. Ako se dovoljno individualaca duhovno probudi te stavi u funkciju svoje vie sposobnosti i znanja, Kontrolni sistem ?e se raspasti kao kula od karata. Osim to se hrane i manipuliraju ?ovje?anstvom, negativna bi?a koriste Kontrolni sistem kako bi potisnuli ili unitili pomaga?ke due prije no to dovoljno oja?aju kako bi ispunile svoju misiju.

Nia polovica Kontrolnog sistema (mediji, kolstvo, vojska, religija, itd...) manipulira masama te se s njom upravlja uglavnom iz tre?e dimenzije putem ljudi koji profitiraju na ra?un drugih. Gornjom polovicom upravljaju izravno negativna astralna, vanzemaljska i demonska bi?a koja koriste sofisticirane viedimenzionalne tehnike kako bi naciljali pomaga?ke due ili regrutirali specifi?ne pojedince za svoje ciljeve. U nastavku ?u opisati naju?estlije tehnike i dati vam neke metode obrane.


IZMANIPULIRANI AGENTI

Hiperdimenzonalni Kontrolni sistem ima est milijardi ljudi od kojih moe izabrati slabe umove kojima se moe manipulirati, a koji se nalaze u okruenju pomaga?ke due koja se budi kako bi je duhovno guili.

to je duh manje prisutan u osobi, to je ona pogodnija za kontrolu od strane negativnih sila. U trenutku kada je um odsutan bilo tko moe biti telepatski ponukan da u?ini neto zbog ?ega ?e kasnije poaliti. Kada nismo potpuno svjesni sami sebe, nae emocije mogu biti umjetno sniene tehnolokim ili psihi?kim manipulacijama kako bi bili neuobi?ajeno iziritirani te to reaktivniji; tada nae misli mogu biti usmjerene prema lanim sumnjama i nesporazumima. Takve stvari mogu biti koritene kako bi se kreirali sukobi i nepovjerenje izme?u pomaga?kih dua i njihovih najbliih, a sve kako bi se unitila obe?avaju?a i korisna veza.

Me?u nama su i oni kojima uasno nedostaje zrelosti due, toliko su pogo?eni odsustvom duha da su trajni agenti Kontrolnog sistema. Tim ljudima nedostaje samosvijesti i individualnosti, nedostaje im istinske empatije i suosje?anja.
Funkcioniraju kao tirani ili kao pijavice u tu?im ivotima. Njima neto vie nedostaje pa zato izgledaju bezduno kada otkrivaju svoje pravo lice. Pomaga?ke due su ?esto ro?ene u obiteljima u kojima se najmanje jedan roditelj ili ro?ak uklapa u taj opis; ako dua preivi odrastanje s konstantnim mu?enjima, oja?ati ?e zbog tih iskustava. Ako dua podlegne, postati ?e onemo?ala i istraumatizirana te ne?e uspjeti ispuniti ono zbog ?ega je dola. To je glavni na?in na koji se Kontrolni sistem obra?unava s pomaga?kim duama - slamanjem ili odvra?anjem pozornosti pomo?u svojih trajnih agenata. Ako se pomaga?ke due ukalupe u ponaanja koja uklju?uju nepovjerenje, nedostatak samopouzdanja, emocionalnu ovisnost, mrnju prema drugima, stavove koji uklju?uju predrasude ili nekakve druge disfunkcionalnosti, tada bi to ozbiljnije ugrozilo njihovu sposobnost pomaganja drugim ljudima u ivotu.

Ako do?e u situaciju iz koje ne moe pobje?i kao npr. kada te non-stop spopada tiranski agent, imaj vjere da to ne?e potrajati zauvijek. Uzmi si malo vremena kako bi se uklju?io u aktivnosti koje poti?u i njeguju tvoje interese i kreativnost kako bi odrao plamen svoje due za vrijeme tog mraka. Ne prihva?aj kritike koje te zapljusnu i kojima je cilj da zamrzi sam sebe, izgubi vjeru u svoje sposobnosti ili kojima je cilj da odustane. Ne dopusti osje?ajima nedostatnosti da te povedu u lov na isprazne ciljeve koji zapravo nisu tvoji (kao npr. da bude macho ili emocionalno hladan samo kako ne bi ispao slab). Odbij prihvatiti neuki sistem standarda koji vrednuje negativne stvari, a ismijava pozitivne. Kona?ni cilj negativnih bi?a je da te pretvore u jednoga od njih zato bori se protiv toga i zapamti to predstavlja tvoje pravo ja.

Stalni agenti su ponekad koriteni kako bi se sprijateljili s pomaga?kim duama u aktivnim fazama bu?enja kako bi ih naveli da zastrane. Npr. ako odlu?i krenuti intenzivnijim putem u?enja o sebi ili o stvarnosti, hiperdimenzionalni Kontrolni sistem dobiva obavijest pa ti s vremenom moe poslati neku prepredenu osobu kako bi te to vie omela. Ta osoba dolazi snano odraavaju?i mnoga tvoja uvjerenja, ali vidi da joj se uri ostvariti kontakt s tobom. U trenutku kada zadobije tvoju potpunu pozornost, brzo skre?e na hrpu dezinformacija pokuavju?i te uvjeriti u stvari u koje ba i nisi siguran. Zatim te pokuava razuvjeriti u mnoge stvari koje si stekao znanjem i mudro?u - i to ne temeljem nekakvih argumenata ve? temeljem manipulativnih taktika. ?esto ?e ti upasti u ivot s hrpom vrlo ?udnih sinkroniciteta, kao npr. spominjanjem stvari koje si istraivao, ali nikome nisi o njima pri?ao ili pri?aju?i o svojoj osobnoj prolosti i djetinjstvu koje vrlo ?udno podsje?a na tvoje. Prvi put kada pokae nekakvo neslaganje ili otpor, pretvore se iz jedne ugodne u jednu pokvarenu osobu i to u djeli?u sekunde. To je crvena zastava, kada se promijene za 180 ?im se odbije pokoriti njihovoj volji. To ti odmah pokazuje koje su im stvarne namjere.

Drugi stalni agenti mogu biti poslani jednostavno kako bi te zavla?ili te kako bi troili tvoju energiju. Takve osobe te gnjave da im bude u?itelj, spasitelj, savjetnik, itd... Dolaze kao emocionalno ugroene i o?ajne. Pa ipak, to god da im kae, one te zapravo ni ne sluaju niti se pokuavaju popraviti. To je zapravo razlika izme?u njih i ljudi koji te zaista trae savijet.
Umjesto da napreduju od interakcije s tobom na na?in da u?e, stje?u mudrost ili snagu, oni jednostavno trae sve vie tvog vremena i energije. Briga njih za savjete koje im daje, jedino im je bitno da te zavla?e. U funkcionalnom smislu oni su kao energetske pijavice. Daj im priliku da neto nau?e, ali ako ti po?nu dodijavati, a vidi da si ne ele pomo?i, jednostavno se okreni i oti?i.

I jedne i druge ?e poprili?no lako prepoznati kada ih sretne. Tu je ta plitka povrinska maska, a ispod nje se krije neto pokvareno to s vremena na vrijeme ispliva na povrinu. Ti ?e ti runi ispadi upasti u o?i. Ali upamti da postoji razlika izme?u normalne osobe koja ima lo dan pa se nenamjerno istrese na tebe i opasne osobe koja se pretvara da je normalna, osim u trenucima kada joj spadne maska.

Moe intuitivno osjetiti to se nalazi ispod ne?ije povrine. ?ini li ti se da je njihova ljubaznost umjetna? ?ini li ti se da je njihov bezobrazluk neprikladan za njih? Lako moe pogrijeiti ako gleda tko je pozitivan, a tko negativan samo na temelju toga to se lijepo ponaa i radi lijepe stvari, za razliku od onoga koji je lo i agresivan u odre?enom trenutku. Vrhunski prevaranti koriste svoj arm non-stop kako bi prevarili stare dame; zato je ponekad potrebno ?itati izme?u redova kako bi se uo?io stalni agent. Na kraju krajeva nije bitno jesu li duhovno neprobu?eni ili im nedostaje duha zato to je svaka osoba koja ne moe kontrolirati samu sebe te se uputa u tetna ponaanja loa vijest" kako god okrene. Ako te netko spopada, potuj sam sebe te se odmakni.

Intuicija je potrebna kako bi se uspjeno nosili s lukavim agentima. Obrati pozornost to osje?a kada si u interakciji s nekim i zapamti taj osje?aj. Nakon nekog vremena kada pokae kakav je zaista, prisjeti se tog osje?aja te ga povei s prvim utiscima koje si imao. Svi oni koji su mi na po?etku bili odbojni s vremenom su se razotkrili odnosno pokazali su svoje pravo lice. Svi oni koji su mi se ?inili kao dobronamjerni, potpuni ljudi tako?er su to s vremenom pokazali te su se pokazali kao kreativne due s iskrom ivota.

Kako bi izbjegao sumnji?enje pogrenih ljudi nemoj traiti upozoravaju?e znakove u ponaanju ljudi koji ti se ?ine tako-tako, ina?e ?e vidjeti stvari onako kako ih eli vidjeti umjesto onako kakve su one doista. Ako bude upozoravaju?ih znakova ve? ?e ih uo?iti. Sve to treba ?initi je izbjegavati racionalizaciju upozoravaju?ih znakova kada te zapljusnu.
Zato ostani miran i neutralan kako bi izbjegao ubacivanje predrasuda u svoja opaanja. Negativna bi?a mogu koristiti kombinaciju implantiranih misaonih petlji te kombinaciju orkestriranih nesporazuma kako bi naveli dva pozitivna bi?a na me?usobno nepovjerenje, zato obrati panju. Za razliku od pravih upozoravaju?ih znakova, umjetno izazvana paranoja dolazi s iracionalnim impulsima iziritiranosti i preosjetljivosti umjesto lucidnog percipiranja opasnosti. Razlika izme?u opreza i paranoje lei u tome to je oprez otar, ali spokojan osje?aj lien iracionalnih nagona dok je paranoja jedan uporniji osje?aj.

Vano je zapamtiti da ti agenti ?esto nisu svjesni onoga to rade. Ne treba ih kriviti za postupke koje ?ine zato to nemaju kontrolu sami nad sobom. Zato budi milostiv prema njima. Shvati da su oni samo bespomo?ni pijuni koji su iskoriteni u igri koja je izvan njihova razumijevanja. Imati milosti ne zna?i dopustiti nekome da te pregazi, nego s jedne strane treba imati razumijevanja, a s druge strane pronicljivost i ?vrsto?u. Tako?er treba znati kada spustiti loptu na zemlju i to bez prezira ili mrnje. I najvanije od svega nemoj izgubiti nadu u ljude zbog iskustva s negativcima. Tamo su i drugi pozitivni ljudi kao to si i sam s kojima ?e se susresti kada do?e pravi trenutak, a stvaranje prijateljstava s ljudima s kojima si na istoj valnoj duljini moe biti izvor velikog olakanja, snage i uitka.


OTMICE I PROGRAMIRANJE UMA

Najizravnija i najpodmuklija metoda koju koriste negativna bi?a kako bi onemogu?ila potencijalne prijetnje je otmica. Potencijalne prijetnje se moe oteti, isprogramirati im umove te ih vratiti ku?i bez sje?anja na to to se dogodilo. Moe oti?i spavati jednu ve?er, biti otet pa se probuditi ujutro imaju?i samo mutan osje?aj nelagode i umora. Ali tijekom no?i si moda bio unutar vanzemaljskog broda ili u podzemnoj bazi na nekoliko sati te si moda bio podvrgnut programiranju uma hipnoti?kim naredbama koje ostaju u tvojoj podsvijesti kako bombe koje otkucavaju. Zatim u danima koji slijede te su naredbe potiho aktivirane te se odjednom na?e u preplavljuju?em depresivnom raspoloenju, osje?a mrnju, gubi vjeru u sebe i druge, ima iracionalne ili moda nemoralne nagone ili izgovara neto to kreira sukob izme?u tebe i nekog drugog koji je moda tako?er programiran.

Otmice izvode, ili negativni vanzemaljci, ili negativni ljudi s vanzemaljskom tehnologijom. Potonji se sastoje od tajnih grupa unutar vojnih obavjetajnih slubi Amerike, Velike Britanije i Izraela. Te su grupe potpuno pod kontrolom negativnih vanzemaljaca. Tako?er su umijeani ?lanovi podzemne civilizacije spomenute ranije. Svo troje je ?esto vi?eno kako rade rame uz rame i to od strane otetih koji su se slu?ajno prisjetili tih iskustava.

Otmi?ari posjeduju izrazito sofisticiranu tehnologiju. Kao to je ve? spomenuto, otmi?ari imaju mogu?nost da smrznu vrijeme, paraliziraju, levitiraju te prebace ljude kroz ?vrste zidove ili prozore u svoje brodove ili da samo izvade (ekstrahiraju) duu iz osobe dok tijelo ostaje u krevetu. Njihovi brodovi se mogu povu?i u drugu dimenziju, odletjeti brzo u vanjski svemir, promijeniti veli?inu te biti mnogo ve?i iznutra, nego to se to ?ini izvana. Napredni vojni ogranci imaju tehnologiju portala koji mogu stvoriti crvoto?inu izme?u njihove podzemne baze i tvoje spava?e sobe preko koje te mogu transportirati. Njihove baze mogu biti proete ubrzanim vremenskim poljem, tako da tamo moe ostati osam sati dok su kod tebe doma prola samo dva sata. Mogu ?ak staviti implantat u tvoj mozak kako bi te daljinski programirali dok spava.

Sve to zvu?i vrlo neobi?no i ludo, ali postoji dovoljno ljudi koji se mogu prisjetiti svojih iskustava te pruiti odre?ene dokaze koji ukazuju da se gore navedeno zaista dogodilo. Postoji mnogo stvari o otmicama koje ovdje nisu pokrivene kao ?injenica da vanzemaljci mogu otimati ljude kako bi prikupili genetski materijal od kojega ?e kreirati rasu vanzemaljsko-ljudskih hibrida koji ?e sluiti kao veza izme?u ljudi i vanzemaljaca. Vano je za upamtiti da sve tvoje misli i nagoni nisu nuno tvoji vlastiti.

Vanzemaljci mogu isprogramirati svoje rtve kako bi se zaljubile jedna u drugu. Nakon toga mogu jednu jednostavno isklju?iti" kako bi ostavili drugu u mukama zbog neuzvra?ene ljubavi. Mogu isprogramirati osje?aje propasti, osje?aje unutranjeg o?aja i besmisla. Mogu naciljati nekoga dok je jo dijete te koristiti programiranje nekoliko godina kako bi unakazili pomaga?ku duu te je pretvorili u jednu antisocijalnu, moralno izopa?enu te emocionalno disfunkcionalnu osobu.
Vojne grupe pokuavaju uprogramirati u svoje mete militantne stavove kao npr. stvaranje opsesije s orujem te rjeavanje problema nasiljem; neki od njih po?nu pucati po koli ili postanu ludi bombai o kojima sluamo u vijestima. Zato je vrlo vano obratiti panju na vlastite misli i osje?aje te izbjegavati pretjerane neprijateljske, depresivne, opsesivne ili autodestruktivne reakcije.

Znakovi koji ukazuju da je netko bio otet uklju?uju iznenadno bu?enje uz pani?ni osje?aj da neto zlo baulja po sobi, bu?enje u rano jutro uz osje?aj uplaenosti i neispavanosti ili bu?enje u uobi?ajeno vrijeme, ali s osje?ajima ekstremnog umora i boli, a koji nisu proporcionalni aktivnostima u kojima je netko sudjelovao dan ranije. Ako ima ku?ne ljubimce, oni tako?er mogu biti preplaeni ili neprijateljski raspoloeni nakon to su svjedo?ili otmici. Um ti moe biti izrazito zbr?kan i zbunjen tijekom dana zbog intenzivnog programiranja koje se dogodilo. Moe imati neobi?ne modrice, ogrebotine ili oiljke na svom tijelu koje prije nisi imao; neki od njih su rezultat implantiranja kako bi se motrila tvoja pozicija, vitalni znakovi, misli i osje?aji. Otmici mogu prethoditi vi?enja vanzemaljaca nakon to se zaklope o?i (prije spavnja), vi?enje upozoravaju?ih brojeva, zvonjava u uima sat ili dva prije spavanja te neuobi?ajena uznemirenost ku?nih ljubimaca ili njihovo reagiranje na nevidljive stvari koje se kre?u po sobi.

Sprije?iti otmice nije uvijek mogu?e zato je bitna naknadna kontrola tete. Prva i najvanija linija obrane je srezati programirane misli u korijenu. Otmice mogu biti srezane u njihovoj teini te pojavnosti kroz sljede?e metode.
Prvo, bitno je zadrati duhovitost i samopouzdanje, odagnati strah i opsesivnu paranoju. Potonje sniava vibracije tvoje due te olakava vanzemaljcima iz druge dimenzije ili vojnoj teleportacijskoj tehnologiji da se lake utimaju na tvoju frekvenciju kako bi te mogli oteti.

Drugo, poznata je ?injenica da se ve?ina otmica doga?a dok netko spava te da su ljudi koje se najlake moe ?epati (kao npr. za vrijeme vonje niz mra?nu, seosku cestu) oni koji imaju dovoljno slabe due te nisku razinu svijesti. To pokazuje da su slobodna volja, ja?ina due te svijest vrlo mo?ne prepreke otmicama - ako netko ostane budan u no?ima kada se pojavljuju upozoravaju?i znakovi, moe preduhitriti otmi?are. Ali ako to nije mogu?e, tada bi bilo dobro korisititi snima?e koji se aktiviraju glasom kako bi se zabiljeila bilo kakva neobi?na aktivnost tijekom no?i; ako ujutro pregleda snimke te ako si svjestan cijele pri?e, otmi?arima ?e znatno oteati zadatak odnosno tee ?e se pojaviti, a da ne budu uhva?eni. Prije nekoliko godina tijekom perida u?estalih otmica, podesio sam web kameru koja se aktivira pokretom da me snima dok spavam - jedne no?i je est puta nestalo struje, svaki put restartiraju?i ra?unalo te zaustavljaju?i snimanje. Otmi?ari ba i nisu bili oduevljeni. Taj incident pokazuje da im takve stvari oteavaju naum.

Tre?e, prije spavanja moe izraziti snanu namjeru da ostane zati?en od svih negativnih smetnji dok ne do?e vrijeme ustajanja. Moe poslati ozbiljan zahtjev pozitivnim silama, viem ja, da te zatiti. Moe pokuati podi?i frekvenciju svoje due misle?i na neto ili prisje?aju?i se ne?ega to te uveseljava, zatim vizualiziraj svoju sobu ili stan okruen ?vrstim sferi?nim titom bljete?eg svjetla. Sve to pomae da se u?vrsti tvoja namjera te se poja?aju izbori protiv otimanja.

Tehnologija koja je koritena u otmicama je toliko napredna da se moraju uzeti u obzir i metafizi?ki zakoni, a ne samo fizi?ki. Ti zakoni zapravo kau: Moe u?initi to god eli svojoj meti osim ako to apsolutno kri njenu slobodnu volju."
Tako da postoje odre?ene manipulacije koje se ne mogu izvriti. Jedna takva prepreka je izravno ubijanje mete pa je to rijetko doputeno osim ako je meta slaba ili dovoljno voljna (kao ljudi koji imaju oslabljene due uslijed dugogodinje zloupotrebe droga; oni koji su prizvali negativne sile tijekom okultnih rituala misle?i da su svi vanzemaljci dobri...) Zbog tih ograni?enja otmi?ari mogu pribje?i mekanijim" i doputenijim metodama kao to je umno programiranje (to s vremenom otetog moe dovesti do samounitenja ako se odlu?i pokoritit iracionalnim nagonima i mislima). ?injenica da je netko imao mogu?nost izbora u takvoj situaciji je ono to je o?uvalo slobodnu volju prema metafizi?kom zakonu. Zato, to si svjesniji onoga to ti rade te to ima snaniju namjeru da te se ne otima, to te manje mogu otimati, a da ne kre tvoju slobodnu volju.


DIMENZIONALNO VRIJEME I CIKLI?KI UTJECAJI

Nema sumnje da su neki dani bolji i mirniji nego to su to drugi. Neki su dani kao pakao na zemlji te se ?ini kao da su ljudi poludjeli. Kada vie pojedinaca na razli?itim lokacijama ima sli?na negativna iskustva u isto vrijeme, neki je ve?i utjecaj na djelu od ustajanja na lijevu nogu.

Najja?i od tih utjecaja ima Mjesec. Prema folkloru, vukodlak se transformira iz normalne osobe u gladnu zvijer na puni mjesec. Pojam lu?ak (lunatik) dolazi od starog vjerovanja da mjese?evi (lunarni) utjecaji utje?u na mentalno bolesne ljude. To je prili?no blizu istini; mladi i puni mjesec, te dva ili tri dana prije ili poslije su dani u kojima je potencijal za negativnost uasno pove?an. U tom periodu se tama" unutar nas pove?ava te postajemo agresivniji, reaktivniji ili depresivniji. Pun mjesec iznosi napolje ekstrovertiranu tamu koja nekoga moe nagnati da se bezosje?ajno istresa na druge dok mladi mjesec pogorava introvertiranu tamu koja moe uzrokovati preosjetljivost i demoraliziranost.

Ono to se doga?a tijekom tih lunarnih prozora je analogno vremenu koje postaje sve turbulentnije te kreiranju uvjeta za iznenadnu pojavu oluja. Ponekad ?uje samo grom, ponekad tornado protutnji gradom. Stvoreni su uvijeti za iznenadno podizanje tenzija izme?u ljudi. U?estalija je pojava negativnih sinkroniciteta, slu?ajnosti" koje te stvarno iznerviraju, a za koje su anse da se uop?e dogode zaista minimalne. Mehanizmi u pozadini lunarnih utjecaja imaju veze s poravnanjem Zemlje, Sunca i Mjeseca koje stvara polje potencijalnih poreme?aja. Ta privremeno muljevita granica izme?u nae i viih negativnih dimenzija omogu?ava negativnim silama i energijama da lake manipuliraju s nama. Drugi utjecaji koji ometaju granicu izme?u dimenzija uklju?uju solarnu aktivnost kao npr. sun?eve pjege, solarni vjetar i geomagnetske oluje; vremenske fronte koje se nalaze direktno iznad odre?enog podru?ja; velike katastrofe koje uzrokuju pove?anu smrtnost i patnju te daju Kontrolnom sistemu dodatnu energiju kako bi manipulirali druge mete.

To su vremena kada energetska farma kupi svoju zaradu." Ako se za vrijeme mladog ili punog mjeseca osje?a loe, treba znati da ?e se to ispuhati kao bilo koja druga oluja te da se neki ljudi jednostavno ne ponaaju kao ina?e. Obrati panju na snove koji se pojavljuju nekoliko dana prije mladog ili punog mjeseca; oni ?e ti ?esto simbolizirati ono to je iza ugla. Ako iz njih uspjeno odredi prirodu nadolaze?ih problema, sama tvoja svijest o tome moe sprije?iti njihovu manifestaciju, isto kao to moe pomo?i tvoja odlu?nost da bude pozitivan za vrijeme lunarnih prozora. Budi posebno oprezan za vrijeme tih doga?aja te obrati panju na svoje emocionalne reakcije.


EMOCIONALNI BALANS

Kad si potiten, potiten si. Najve?i je problem kada neopravdane negativne emocije ograni?avaju percepciju to zna?i da ne moe prepoznati, zapamtiti niti vidjeti pozitivnu stranu stvari. Tvoje odluke kao i tijek misli su zahva?ene, a to vodi negativnim posljedicama zbog kojih tone sve dublje. To stvara za?arani krug gdje negativni stav stvara negativna iskustva koja dalje poja?avaju negativan stav.

Ono to ?ini emociju neopravdanom je njena pojava nakon doga?aja koji ju je isprovocirao odnosno kada vie ne slui kao motivacija kako bi se rijeio neki problem; druga stvar koja emociju ?ini neopravdanom je njeno padanje napamet" bez nekog vanjskog okida?a. Jedan od primjera potonjeg bio bi za vrijeme lunarnih utjecaja - u odre?enim danima mogao bi biti vrlo nervozan bez nekog posebnog razloga. Jedino u slu?aju da misaoni tok (koji je u tom trenutku pod tvojom kontrolom) stvara takve osje?aje, tada bi se to moglo opravdati. Moda nakon potitenosti po?ne razmiljati o svim stvarima koje te mu?e u ivotu pa to samo poja?a tvoju melankoliju. Ili si moda iv?an bez ikakvog razloga pa se istrese na nekog ni krivog ni dunog te nakon toga izbije sva?a. Tek tada postane iziritiran. Ali sve to po?inje s neopravdanim negativnim stavom pa ako ga uspije srezati u korijenu, tada ne?e do?i do mentalnih ili fizi?kih posljedica koje ?e ga dalje poja?avati.

Jedini na?in da se rijei tog negativnog stanja je da izabere pozitivnije alternative koje proizlaze iz tvoje slobodne volje.
Slobodna volja implicira odabir onoga to ti preferira za svoju budu?nost, a ne onoga to bi trebao raditi na temelju prolosti. Ako si pun negativnih stavova koji su temeljeni na svim mislima i sje?anjima koji su ih i kreirali, mogao bi pomisliti: Zato bih se osje?ao pozitivno? Pogledaj sav tajjad s kojim sam okruen", ali takav stav samo nastavlja negativnu prolost, a ne zapo?inje novu pozitivniju budu?nost. Ispravan pristup bi bio: Razumijem da trenuta?no nisam ba emocionalno sav svoj pa ?u ba zato promijeniti stvari." Mijenjaju?i svoje emocionalno stanje vidi stvari jasnije te shva?a da je jedini razlog zbog kojeg si imao negativne stavove suenost" svijesti.

Prvi korak je da se osvjesti dok si jo pod utjecajem negativnih emocija. Ako se umjesto slijepog pokoravanja emocijama na trenutak zaustavi te promotri svoje unutarnje osje?aje na minutu (uklju?uju?i puls, pulsiranje lica, knedlu u grlu, pritisak u glavi, teinu na ramenima... ) mogao bi se rijeiti impulzivnosti te bi mogao obuzdati pretjerane i nepotrebne reakcije.

Nakon to postane svjestan situacije, tada moe izabrati na?in na koji ?e se iskobeljati. Brza vanjska pomo? za takve hitne slu?ajeve uklju?uje: napraviti nekoliko dubokih udaha, pojesti neto (naro?ito ?okoladu), proetati, odspavati. Ali sve su to samo privremena rjeenja koja mogu grani?iti sa izbjegavanjem pravog problema ako se ne poduzmu neke dodatne mjere. Drugo rjeenje bi bilo popri?ati s nekim kome moe vjerovati; ?esto kada su negativni stavovi nametnuti iz vanjskog izvora pod utjecajem negativnih sila koje te pokuavaju uvu?i u sukob, spominjanje cijele situacije drugoj osobi (ako je ona otvorena uma) sprje?ava pokuaj te negativni pritisak odjednom nestaje.

Idealna bi bila unutranja tehnika preoblikovanja negativnih emocije u pozitivne, korak po korak. Jedna takva metoda naziva se ue za spaavanje (eng. lifeline). Kada se utapa u negativnostima, potrebno ti je ue za spaavanje kako bi se dokopao obale. Neto te mora voditi iz tog pijanstva u trezvenost kako bi mogao nastaviti dalje. Bez toga nisi dovoljno opremljen kako bi napravio taj prelazak. Tijekom stanja koja se pokau kao krajnje neopravdane negativnosti umjesto da stalno trai izlaz jednostavno povuci ue" koje ?e te odvesti prema jednom uravnoteenijem stanju. To ue moe biti molitva, afirmacija, meditacija, inspirativna knjiga - neto unutranje to ?e te odvesti prema emocionalnom balansu. Kao to je spomenuto ranije, negativnost zamra?uje percepciju te subjektivno zamagljuje, kalja, izvr?e opaene ?injenice. Ali zato molitva, meditacija, slijed duhovnih ?injenica koje dolaze iz trezvenosti te su ukorijenjene u pam?enju pomau da se preivi bilo koji prijelazak u negativnost te slue kao ue za spaavanje koje te vodi prema jasno?i i balansu.

Ako te privla?i ta ideja, pokuaj kreirati svoje vlastito ue za spaavanje koje ?e uhvatiti kada bude potrebeno. To moe biti neka poruka napisana u pozitivnom stanju, a koju ?e pro?itati kada bude pod pritiskom. To moe biti kratka pjesma o kojoj ?e razmisliti, napreduju?i korak po korak od negativnoga prema pozitivnom (tuga, suosje?anje, razumijevanje, prihva?anje, utjeha, nada, zahvalnost, entuzijazam, ugoda te kona?no ljubav). To moe biti knjiga mudrih sitnica koja te podsje?a na duhovne istine, ali i na jednu iru sliku. Ponekad se dovoljno okrenuti unutranjosti te se fokusirati na rije?i mir ili zahvalnost na nekoliko minuta. Zapravo, s dovoljnom snagom volje moe se okrenuti svojoj unutranjosti, moe razmiljati o svom duhovnom sebstvu, moe razmiljati o veli?anstvenosti svemira te tako povisiti svoju frekvenciju do jednog uzvienijeg stanja. Za vrijeme tekih pritisaka ue za spaavanje moe biti bogom dano.


BITKA SUPROTNOSTI

Vaan korak u bu?enju te kretanju putem ve?e svjesnosti bio bi razaznati pozitivno od negativnog odnosno ono to te uzdie od onoga to te sputa. Kao duhovna bi?a koja nastanjuju fizi?ka tijela uhva?eni smo u bitku suprotnosti. Unutar nas to se manifestira kao bitka izme?u nae vie i nie prirode, a izvan nas se manifestira kao bitka izme?u boanskih i ?avoljih sila. Ono to je unutra rezonira s onime to je vani, boansko rezonira i radi s naim viim ja, a ?avolje rezonira i radi s naim niim sebstvom. Svaki trenutak nudi izbor, a svaki izbor dolazi s pitanjem: koga ?e slijediti, nie ili vie?
Suo?en s izborom moe osjetiti sukob utjecaja. Jedan dio eli ovo, a drugi dio eli ono. Za ve?inu nesvjesnih ljudi to su sukobi izme?u njihovih razli?itih podosobnosti koje ?ine mozaik njihovih nedosljednih umova. Nijanse se izmjenjuju sve dok sukob ne postane isklju?ivo izme?u onoga to je zapisano u naim srcima te onoga ?ime smo programirani genetskim, psiholokim te drutvenim putem.

Nije uvijek potrebno znati koji je izbor ispravan, ali je bitno znati da taj izbor donosi iz najtrezvenijeg mjesta u sebi. Dua raste iz tegoba bez obzira koji je njihov izvor zato se ponekad uspije izvu?i iz nevolje, a da i nisi upoznat sa specifi?nim metodama prevare i mamcima koje koriste mra?ne sile. Pa ipak, iako tama ima svoje mjesto kao ogledalo/zrcalo naih vlastitih slabosti te slui kao katalizator za razvoj, njeni agenti imaju slobodnu volju te koriste izuzetno lukave (uklju?uju?i i tehnoloke) trikove kako bi postigli ono to ele. Lako te mogu zavesti, a cijena moe biti vrlo visoka; posljedica nije samo zastoj u razvoju, nego i proputena prilika da se slui drugima. Zato to vie znanja ima to bolje.

Moda te zanima koje su od neobi?nih prilika koje ti se ukazuju prave, a koje su zamke te kako razlikovati pozitivno od negativnog. Nae vrijeme u ovom ivotu je ograni?eno, a kako bi ga iskoristili na najbolji mogu?i na?in moramo biti pronicljivi kako bi izbjegli zamke.

Hrvaju?i se s pojmom pronicljivosti shvatio sam kako bi trebalo podijeliti utjecaje u osam kategorija na temelju sljede?ih kriterija: potje?u li iz pozitivnih ili negativnih izvora, manifestiraju li se unutar ili izvan nas te jesu li oblik poticaja ili otpora. Nevedeni su ispod s identificiraju?im karakteristikama, a prikupljeni su unutranjim i vanjskim promatranjem. Ne mora ih zapamtiti, samo ih budi svjestan.


NEGATIVNI VANJSKI OTPOR

To su pokuaji Kontrolnog sistema da se umijea u pozitivan napredak pojedinaca; ponekad su to poruke stvorene kako bi ulile strah i sumnju. U drugim slu?ajevima manifestiraju se kao odvra?anje i diverzija, a ponekad su to jednostavno izljevi bijesa nekih stranaca. to god da je u pitanju, negativni oblici vanjskog otpora su samo prazne prijetnje i dodatne obveze, iluzije koje imaju teinu samo ako se nasjedne na njih. Oni vie napadaju tvoja uvjerenja nego tvoju snagu; umjesto da se nasilno odupru tvojim postupcima, takvi utjecaji pokuavaju potkopati tvoju smjelost. Ipak, takve poruke mogu biti vrlo manipulativne zato to pristiu kroz bilo koga ili bilo to pod utjecajem Kontrolnog sistema koriste?i se metodama prevare koje su presuptilne da bi ih prosje?na osoba prepoznala.

Primjeri negativnog vanjskog otpora bili bi: iracionalne kritike/ismijavanje tvojih izbora; pokazivanje primjera drugih ljudi koji nisu uspjeli; nekoliko ljudi ti istovremeno daje ista neutemeljena upozorenja; maltretiranje tipa zlokobnog buljenja te tajnovito aputanje nepoznatih ljudi; iskaljivanje na tebi bez ikakvog razloga; elektroni?ki propusti/kvarovi; paranormalne pojave koje slue kao dramati?no znamenje; bilo kakvi ?udnovati sinkroniciteti koji ti izgledaju sumnjivo i neprirodno. Sve se to lijepi na tvoje neznanje, strah, nesigurnost, sram i ego.


POZITIVNI VANJSKI OTPOR

Umjesto da na prevarantski na?in pokua izigrati tvoju slobodnu volju, pozitivni vanjski otpor dolazi u obliku suptilnih upozoravaju?ih znakova te u obliku potpunog blokiranju opasnih poteza. Upozoravaju?i znakovi su tragovi koji te vode prema zadobivanju jedne proirene perspektive odre?ene situacije kako bi uvidio skrivenu opasnost. Za razliku od negativnog otpora, ti znakovi i sinkroniciteti trae ?ist um kako bi ih se prepoznalo. Blokiranje akcija koje nisu mudre dolazi u obliku odga?anja planova. U teim slu?ajevima, manifestira se pove?anjem nezgoda, mehani?kim kvarovima te zdravstvenim problemima. Pozitivni otpor je puno uporniji, djeluje usmjeravaju?e te je kompletniji nego negativni tip. Doima se vie kao cigla u zidu, nego kao znak stop. Pojavom takvog usmjeravanja mogao bi se pove?ati i broj ivotnih neda?a. Pozitivni vanjski otpor poziva se na razum, intuiciju te pronicljivost.


NEGATIVNI VANJSKI POTICAJ

To su prevarantske prilike i poruke koje su usmjerene na tvoje slabosti, neznanje i eljno razmiljanje. To su duhovne udice koje je Kontrolni sistem ubacio u ovaj svijet kako bi upecao slabe. Mamci na tim udicama su prazna obe?anja te umjetni sinkroniciteti koji privla?e tvoj ego (negativni dio nieg sebstva) ili nie emocije, a ponekad su poja?ani potvrdom u obliku kretavih slu?ajnosti koje su kreirane kako bi se stvorio utisak kako je to su?eno."

Primjeri negativnih vanjskih poticaja: prepredeni stranci koji ti nude prilike koje su predobre da bi bile istinite; sustavi vjerovanja koji nude brza rjeenja; stvarnost" koja je rezultat ispunjenih zahtjeva i molitvi" temeljenih na egu; snovi koji su doslovni umjesto simboli?ki, a uklju?uju likove koji te pokuavaju nagovoriti na neke sumnjive stvari; prevarantske ideje koje su naba?ene istovremeno od strane nekoliko nepovezanih osoba; fizi?ki nemogu?e anomalije; izlu?uju?i sinkroniciteti koji se pojavljuju tijekom perioda mentalne nesigurnosti kako bi se utjecalo na tvoje odluke; ?udno tempirani zahtjevi za sudjelovanjem u aktivnostima koje ti odvra?aju panju.


POZITIVNI VANJSKI POTICAJ

Stvarnost se poravnava kada je netko u toku. Potvrda u obliku istinskih sinkroniciteta i znakova nastoji se pojaviti nakon donesenog izbora kako bi se potvrdila ispravna ideja ili djelovanje. Druga vrsta pozitivnog vanjskog poticaja je igrom sretnog slu?aja otkrivena i neo?ekivano ukazana prilika koja odgovara pozivu due ili najiskrenijoj potrebi. Ono to razlikuje pozitivne od negativnih poticaja je to to se pozitivni poticaji pozivaju na razum i intuiciju uzdiu?i duh te donose?i olakanje; kod pozitivnih poticaja nema intuitivne vibracije kako se radi o nekakvoj prevari niti su ograni?eni radom unutar uskog dosega, a koji je prijem?ljiv za negativnu kontrolu. U svom ekstremu, pozitivni vanjski poticaj radi sa sudbinom kako bi klju?ni, neizbjeni doga?aji neo?ekivano sjeli na svoje mjesto, uvijek za neko vie dobro i to na duge staze.


NEGATIVNI UNUTRANJI OTPOR

Kada se prirodno pojavi, negativni unutranji otpor potje?e od uobi?ajenog otpora prema promjenama te emocionalnoj ovisnosti o starim navikama. Drugi prirodni faktori uklju?uju kemijske, astroloke te lunarne faze varijabli. Kada je namjerno izazvan, negativni unutranji otpor potje?e od kombinacije umjetno snienih emocija te destruktivnih post-hipnoti?kih sugestija koje vode slabi um silaznom spiralom racionalizacije koja pak poja?ava te okida?e. Oni se mogu manifestirati kao bezumne misli koje te gurkaju u odre?enom pravcu paljivo oponaaju?i prave misli. Upravo se zbog toga netko povodi za njima. Tako?er se mogu manifestirati kao prisilne misli koje ?vrsto vre pritisak na um kako bi se odustalo od neke pozitivne akcije. Potonji se naj?e?e pojavljuje kao odugovla?anje ili kao neosnovana sumnja u korisne ideje. to god bio slu?aj, takvi se poticaji mogu prepoznati ukoliko shvati kako oni sputavaju prisebnost, ali i emocionalnu ravnoteu.

Primjeri: neprestana samokriti?nost; mentalna blokada u svezi nekakve konstruktivne ideje ili djelovanja; osje?aj da si u nekakvom tupom, hipnoti?kom transu; iznenadni mra?ni emocionalni oblak; osje?aji straha i o?aja racionalizirani sumnjom u samoga sebe; neobjanjivo neprijateljstvo prema bezopasnim idejama ili osobama; ?udan osje?aj u prsima kreiran kako bi se imitirali suptilniji instinkti; simptomi neposlunosti hipnoti?kim komandama te otputanje pritiska u nekim drugim pravcima kao npr. neobjanjivo vrpoljenje, iznenadni osje?aji anksioznosti ili panike koji su se pojavili niotkud; pozitivne misli kojima se najednom suprotstavljaju obeshrabruju?e ili ometaju?e misaone petlje.


POZITIVNI UNUTRANJI OTPOR

Kada se nie sebstvo ponaa u suprotnosti s viom mudro?u, to se manifestira kao unutranji osje?aj nezainteresiranosti ili opreza prema ne?emu. Unato? pokuajima da sve to racionalizira, taj osje?aj je uporan te ga se moe omesti samo niskim nagonima i eljama. ?esto je pra?en slabim unutranjim glasom ili intuitivnim utiskom i to od tihe poruke pa sve do osje?aja iznenadnog opreza, ali se nikada ne manifestira kao zlokobno kritiziranje ili prijete?e komandiranje. Kada dolazi u obliku instinkta, taj osje?aj moe kruiti gornjim dijelom tijela umjesto da jednostavno krui podru?jem trbuha ili prsa; potonji kada je ograni?en samo na prsa moe biti post-hipnoti?ki aktiviran kako bi odaslao lani signal. Za razliku od negativnog unutranjeg otpora, pozitivan otpor zahtjeva prisebnost umjesto histerije te razum koji ?e ignorirati umjesto vjerovati. Kao cjelina, pozitivni unutranji otpor je kada srce i um jednostavno kau ne."


NEGATIVNI UNUTRANJI POTICAJ

On te goni prema uurbanom, impulzivnom, tetnom ili ometaju?em ponaanju temeljenom na lanim pretpostavkama kao npr. potragama za seksualnim i materijalnim fantazijama. Programirane misli mogu biti poja?ane niim emocijama te ivotinjskim instinktima kako bi stvorili opsesije, eljno razmiljanje te predrasude. Oblici negativnog unutranjeg poticaja variraju od potpuno mehani?kih (navike, obi?aji, hipnoti?ko programiranje) do potpuno emocionalnih (hormonalno djelovanje, o?uvanje ega, primitivni instinkti), ali naj?e?e je to kombinacija navedenog. Najsuptilniji tipovi jednostavno zamaskiraju bezvrijedne ideje kao dobre, a u najekstremnijim slu?ajevima zahtijevaju nasilno djelovanje. Bilo koji tip negativnog poticaja moe se prepoznati po svojoj iracionalnoj, uurbanoj te o?ajni?koj prirodi. Fizi?ki simptomi koji prate negativno unutranje programiranje uklju?uju mentalno i emocionalno otupljivanje, plitko disanje, ubrzan rad srca, povien krvni tlak ili crvenilo u licu.


POZITIVNI UNUTRANJI POTICAJ

On osvjetljava srce, um i duu. Prava ideja biti ?e prihvatljiva i razumu i intuiciji produbljuju?i dah te donose?i osje?aj olakanja i unutranje spoznaje koja pobje?uje bilo kakvu potrebu za nestrpljenjem. Dok te negativni tipovi poticaja gone na djelovanje kao gravitacija koja te privla?i dok se sputa niz breuljak, pozitivni poticaji pruaju odskok tvojim koracima.
Uvijek izotrava i puni energijom tvoj um te uklju?uje vie aspekte: iznena?enje, znatielju, kreativni uitak, entuzijazam te duhovnu zadovoljtinu. Ako je aktivan na mentalnom nivou, do?i ?e u obliku iznenadne realizacije. Ako je prisutan samo na intuitivnom nivou, manifestirati ?e se kao duboki i spokojni osje?aj da je neto dobra ideja - za razliku od negativnih poticaja gdje se neto u?ini kao dobra ideja" samo nakon mnogo racionaliziranja utapaju?i pritom naglaeni nedostatak duevnog interesa.


RAZLIKOVANJE SLI?NIH POJAVA

Pozitivno i negativno nikada nisu identi?ni, ali mogu biti sli?ni. Vjebanje pronicljivosti uklju?uje izrazito izazovne vjebe. Kad god nisi siguran u neto, okreni se svojoj unutranjosti te promisli o svojim dosadanjim iskustvima. Istinu bi mogao prona?i ako pomiri primjer s protuprimjerom sagledavaju?i iru perspektivu cijelog paradoksa. Ispod se nalaze neki od primjera pozitivnih pojava i njihovih negativnih suprotnosti.

Kako moe razlikovati izme?u:

1) Gubljenje vjere u neto to je zapravo dobra ideja" nasuprot Intuicija koja se kona?no pojavljuje te ukazuje kako je to neto bilo loa ideja cijelo vrijeme?" Oba primjera po?inju s vjerom da bi se zatim pojavilo obeshrabrenje, tako da se na prvi pogled moe u?initi kako nema neke razlike. Imaju?i u vidu da pozitivno i negativno ne moe biti identi?no, razlika mora postojati, a ona bi bila: prvi primjer zapo?inje s ushi?enjem u svezi onoga to je te nailazi na obeshrabrenje u obliku onoga to ako?", dok drugi primjer po?inje s pitanjem to ako?", da bi s vremenom pobijedilo to je. Drugim rije?ima gubitak vjere u neku dobru ideju dolazi kada su ?injenice nadja?ane spekulativnim scenarijima propasti te mentalnom paralelom kroz nesigurnost i strah dok intuitivno prepoznavanje loe ideje uklju?uje prepoznavanje ideje koja po?inje s preoptimisti?nim fantazijama, a zavrava grubim suo?avanjem sa ?injenicama.

2) Nezainteresiranost zbog nedostatka interesa due" nasuprot Isprogramiranom opiranju kako bi se odustalo?" Kod oba primjera je prisutan nedostatak entuzijazma za odre?ene ideje ili smjer djelovanja. Razlikuju se u sljede?em: prvi ozna?ava totalni nedostatak unutranjeg entuzijazma dok drugi gui entuzijazam kroz ometaju?e scenarije propasti te nesigurnost. U prvom slu?aju nema unutranjeg entuzijazma; u drugom slu?aju se moe prona?i ako se obrati pozornost unato? ometanju.

3) Dobar plan koji nailazi na prepreke" nasuprot Prepreke koje ozna?avaju lou ideju?" Oba primjera uklju?uju cilj ispred kojega se nalaze prepreke. Glavna je razlika u tome to u prvom slu?aju prepreka nema veze sa stvarnom vrijedno?u ideje dok u drugom slu?aju prepreka ukazuje kako ideja ima mane te kako je neprakti?na. Prvi, logi?no, trai obilaenje prepreke dok drugi trai naputanje ili modifikaciju ideje.

4) Otpor koji potje?e od intuitivnog percipiranja opasnosti" nasuprot Isprogramiranom otporu zbog paranoje?" Obje pojave uklju?uju utisak da postoji opasnost, ali razlika je izme?u svjesnosti i reaktivnosti. Prva stvara osje?aj hitnosti koji pove?ava svjesnost te izotrava percepciju dok druga suava percepciju tako to uvodi psihi?ke simptome straha i panike. Obje mogu uklju?ivati strah, ali u prvom slu?aju strah slijedi percepciju dok u drugom slu?aju strah prethodi i oblikuje percepciju.

Ono to je navedeno iznad ne mora biti potpuno univerzalno zato to je test pronicljivosti skrojen za svakog ponaosob. Koliko od navedenoga moe primijeniti na sebe ovisi o tome koliko moe prepoznati navedene situacije u svome ivotu. Poanta je bila u tome da ti se prosto pokae nunost raspoznavanja pozitivnog od negativnog te kako bi ti se pokazalo da je to mogu?e izvesti.

Bilo to moe pasti, ali ne moe sve poletjeti. Malo je potrebno da bi se zapalo u tamu. Potrebni su zna?ajni napori kako bi se odoljelo duhovnoj gravitaciji, ali je jo vie potrebno kako bi se vinulo visoko. Kao to teina odre?uje koliko ?e snano gravitacija privla?iti neto, tako i razina dominacije naih niih aspekata pokazuje koliko smo snano zahva?eni negativnim utjecajima. To nas sputava dok god budemo vezani za njih i to kroz nau opetovanu zadovoljtinu negativnim reakcijama te bezumno mehani?ko ponaanje. Ali ako budemo dosljedno identificirali i odabirali ono to nas podie, a potje?e od viih plemenitih aspekata, lanci koji nas sputavaju ?e zahr?ati od zanemarivanja pa ?e mogu?nost bijega postati stvarnost.


POMAGANJE DRUGIMA

Kada se navu?e na tematiku o kojoj se raspravlja u ovoj knjizi neizbjeno ?e osjetiti potrebu da to podijeli s drugima. Ali ubrzo ?e shvatiti da je ve?ina ljudi zatvorena za alternativne ideje. Mogu se po?eti prepirati s tobom, ponaati se prema tebi kao prema ?udaku ili ti se smijati u lice. Moda ?e jedan od deset njih biti otvorena uma kako bi vodio inteligentan razgovor, ali od ostalih to ne moe o?ekivati. Nisu svi spremni razmiljati izvan ustaljenih okvira. to due netko ostane zatvorena uma, tee ?e se otvoriti prema novim idejama. Tako su stariji ljudi zatvoreniji nego mla?i. Najgori su pojedinci koji su zavrili fakultete pa misle da su popili svu pamet ovoga svijeta te gledaju s visoka one koji imaju druga?ije miljenje. Ali nikad ne moe znati kakav je netko dok ne u?e interakciju s njim; zato suzdri se pretpostavki dok njihova djela ne po?nu govoriti za njih.

Dobra je vijest da se neki pojedinci bude te se nalaze u situaciji koja je sli?na tvojoj. S druge strane, puno njih se duhovno smeurava te postaju sve isprazniji i ogor?eniji. Zato upamti, kako bi spasili svijet" ljudi prvenstveno moraju spasiti sebe, a pomo?i se moe samo onima koji to ele. Nema se smisla ivcirati zbog upornog odbijanja i ismijavanja s kojim bi se mogao suo?iti i to od strane onih koji nisu voljni otvoriti svoje umove.

Najsigurniji na?in rada za dobrobit ?ovje?anstva je unaprijediti se, educirati se, postati vjet u podizanju svijesti onih koji su zainteresirani. Bitnije je pove?ati vlastiti potencijal za sluenje drugima, nego i?i okolo te se nadati da ?e slu?ajno u?initi neto dobro. Prave prilike da se u?ini neto" pojaviti ?e se kada se pojave - biti ?e inspiriran dobrom idejom te ?e se na?i u pravoj situaciji, u pravom trenutku, na pravom mjestu. U me?uvremenu budi spreman.

Unaprijediti samog sebe zna?i: postati mentalno te emocionalno uravnoteeniji; stjecati mudrost kroz promatranje i iskustvo; posvetiti se radu s ljudima vode?i ra?una o njihovim spoznajnim mogu?nostima.

Educirati se zna?i: u?iti to vie o stvarima koje su zaista bitne; u?iti o tome to se zaista doga?a na ovome svijetu, ali i u nama samima; u?iti o skrivenim ?imbencima koji manipuliraju ljudima, a koje bi se moglo zaustaviti samo kada bi ih ljudi bili svjesni; u?iti o pozitivnim na?elima koja bi da su poznata, ali i primjenjena, omogu?ila inteligentniji, mo?niji te suosje?ajniji napredak kroz ivot.

Postati vjet zna?i prona?i svoj na?in komunikacije. Neki su dobri u slanju poruka putem glazbe, neki putem umjetnosti, drugi opet putem pisanja, razgovorom ili pak javnim govorom. Ako uspije postati hodaju?i centar za pomo?" koji ?e inspirirati ljude ili koji ?e im pomo?i kako bi shvatili neto, onda je to dobra stvar.

to god nau?i, budi siguran da to i razumije, a ne samo upamti. Gledaj to je objanjeno, a to nije. S vremenom ?e postati talentiraniji u raspoznavanju istine od lai to je vrlo vana vjetina zato to je put prema viem znanju prepun mamaca i zamki.

Mreni rad s ljudima sli?nih pogleda ?ini ?uda. Ideje same iska?u jedna za drugom, nove ideje se pojavljuju gotovo od nigdje, jedna osoba dobije ideju, a tada se ispostavi kako druga ima potrebne vjetine i mogu?nosti kako bi je realizirala, itd. Bilo na internetu ili u stvarnom ivotu (najvjerojatnije i jedno i drugo) moe se povezivati s drugima, traiti ih, moda se posluiti web stranicom ili blogom kako bi sura?ivao s onima koji ?e biti dobri timski igra?i. Suptilni sinkroniciteti vode ta povezivanja, ali za takva povezivanja mora biti vjerojatnost koja je jednaka nuli - zato dok god ti vodi brigu o tehni?kim stvarima, stvarnost ?e se pobrinuti za ostalo. Tvoja duhovna obitelj postoji upravo sada rasprena unaokolo, samo je pitanje vremena i spremnosti kada ?ete se ponovno ujediniti.


TO SE MOE U?INITI

Kako napreduje kroz svoje istraivanje, nailazi na toliko puno stvari o kojima moe u?iti kao npr. o obijesnoj korupciji, nepravdi te o iskoritavanju na ovome svijetu pa se po?inje pitati to bi ti mogao u?initi u vezi toga. Moda se naivcira kada uvidi da nema mnogo ljudi koji vide pravo stanje stvari, a oni koji i vide, ba i ne poduzimaju neto. Moe ti se u?initi da je to silno ?itanje, mreni rad i razgovaranje neu?inkovito gubljnje vremena zato to ti svijet gori pred o?ima te je akcija potrebna sada.

I upravo taj stav nestrpljenja vodi energiju u propast putem frustracije, urbe i samosabotae. Budi mudar i zapamti da su priprema i tempiranje klju?ni za u?inkovitu akciju te da o tempiranju odlu?uju faktori koji koji nisu uvijek pod tvojom kontrolom. Prijevremeno djelovanje nema nikakvu svrhu ba kao ni odugovla?enje.

Kada energija nije otputena, mora biti akumulirana. Ako nije sazrelo vrijeme za akciju, pripremaj se za u?inkovito djelovanje. ?itanje, u?enje, dijeljenje, raspravljanje, mreni rad, vjebanje - sve su to na?ini akumuliranja potrebne energije za naknadno otputanje, stavljanje na pravo mjesto alata, vjetina te infrastrukture koja je potrebna kako bi se to bolje iskoristile nadolaze?e prilike.

Prilike su poput otvorenih vrata. Pokuaj prolaska kroz zatvorena i zaklju?ana vrata je potpuno nepotreban. Jesi li primjetio kako ?ovjek u ivotu tr?i za najbeskorisnijim stvarima unato? unutranjem i vanjskom otporu, mrskosti, intuiciji, upozoravaju?im znakovima te drugim stvarima koje ukazuju da stvari ne idu kako bi trebale. Ti putevi su prepuni prepreka koje samo poja?avaju jad te ?ine sav trud uzaludnim.

Prava prilika ?e se pojaviti kada stane ispred nje, potrebno je samo pro?i kroz vrata. Jesi li primjetio kako poduhvati koji ?ovjeka najvie ispunjavaju dolaze s unutranjom i vanjskom pomo?i popra?eni istinskim entuzijazmom te stvarima koje na prirodan na?in dolaze na svoje mjesto? Bilo kakvi izazovi na tom putu slue kako bi se dolo do uzbu?enja te kako bi sav trud pretvorili u uspjeh. Kada ti se ukau najbolje prilike, ne?e uop?e sumnjati niti oklijevati.

Kao i uvijek, i ovdje postoje dvije opasnosti koje bi trebalo izbje?i. Prva bi bila dopustiti nestrpljenju, eljnom razmiljanju ili nepotenoj motivaciji da zaobi?u tvoju intuiciju te ispravan sud. To vodi do odabira pogrenih vrata ili prijevremenog prolaska kroz prava vrata. Druga opasnost bi bila pasivno ?ekati dobru priliku koja ?e te katapultirati iz kroni?ne udobnosti. Propitajmo malo bolje ovaj drugi rizik.

Istina je, kada je netko na pravom putu, sve dolazi na svoje mjesto. Ali nekima je udobnost isprika pa misle: Sve mi ide super, samo trebam sjediti i ?ekati." Ali zaboravljaju da je sve to besmisleno ako i jesi na pravom putu, a ne kre?e se. Kao npr. cesta s izlazima, pravi izlaz ?e do?i u pravo vrijeme, ali parkirati i ?ekati taj izlaz bila bi potpuna kontradikcija.
Potrebno je iskoristiti jednu priliku kako bi se ukazala druga, ali ljudi ?esto negdje zapnu te se vie ne mogu pomaknuti. Zato im je potreban skok kako bi po?eli raditi ono u ?emu doista uivaju.

Radi se o promjeni fokusa prema ne?emu interesantnom ili uzbudljivom pa bi trebalo i?i u tom pravcu.

Da skratiomo, priprema i akcija su podjednako vane, svaka ima svoj trenutak ovisno o okolnostima. Vrijeme za akciju je kada se susretnu spremnost i entuzijazam s prilikom. Ako susretne prepreku umjesto izazova, tada jo jednom provjeri iskrenost svoje motivacije, ispitaj ispravnost svojih metoda te provjeri jesu li sazreli uvjeti kako bi iskoristio plodove svoga truda. Nedostatak napretka potje?e od koritenja sile kako bi se premostile prepreke ili od pasivnog sa?ekivanja prilike.
Kada osje?aji nedostatnosti spre?avaju nekoga da djeluje, zapamti da je vrijeme izgubljeno na aljenje moglo biti utroeno na pripremu. Na poslijetku, znaj da sve dolazi na svoje mjesto na najelegantniji mogu?i na?in i to kada je netko zaokupljen nekim pozitivnim nastojanjima, a to ujedno sprje?ava o?ekivanje (anticipaciju) nadolaze?ih stvari.

Mi smo najvie zaokupljeni djelovanjem koje prosvjetljava i osnauje druge prezentiraju?i im istinitije alternative. Da bi pomo? imala nekakvog u?inka, onaj koji prima pomo? prvo mora postati svjestan izbora, zatim donijeti izbor te imati ono to je potrebno kako bi se nastavilo dalje. Jednostavno je za uo?iti da su neznanje i patnja prisutni kod ljudi koji ili nisu svjesni izbora ili su ga svjesni, ali ga ne donose ili ga donose, ali nemaju dovoljno snage i discipline kako bi ga sproveli u djelo.

To onda odre?uje to je naa, a to njihova odgovornost. Naa je odgovornost da ih prosvijetlimo i osnaimo; njihova je odgovornost da izaberu i da to implementiraju. Prosvijetliti zna?i jednostavno predstaviti izbor, a osnaiti zna?i opremiti one koji su izabrali. Iako ih moemo savjetovati, ne moemo ih prisiliti; iako ih moemo podrati, ne moemo nositi njihov teret.

Ignoriranje tih razlika vodi tra?enju energije ili disfunkcionalnoj dinamici. Sjeti se sve?enika, propovjednika ili donkihotovskih aktivista koji pokuavaju nametnuti svoja stajalita drugima koji su ve? odabrali druga?ije ili gurue koji stvaraju nezdravo stanje ovisnosti nose?i teret svojih sljedbenika. Kako bi se izbjeglo takve zablude, mora znati kada obavijestiti, kada pripomo?i, a kada se odmaknuti. Sve to dolazi iz iskustva ako u?i iz rezultata.

Jednostavno re?eno, to je tvoj unutranji entuzijazam ve?i, a tvoja se spremnost susre?e s vanjskim potrebama i prilikama, to je izglednije da se ponaa u skladu sa svojim viim ja. Potpis takvog trenutka:

To mora biti u?injeno, uop?e ne sumnjam da je to ispravna stvar za u?initi i da se nalazim u poziciji da to u?inim. Moja motivacija dolazi iz srca, a ja sam spreman odgovoriti njegovom pozivu."


ZAVRNE RIJE?I

Ispred nas su uzbudljiva vremena. Valovi promjene su iznad. Ho?e li zabiti glavu u pijesak i biti povu?en dolje ili ?e odjedriti valovima tih promjena u slobodu?

Koliko ?e glatko ili grubo pro?i Pomak ovisi o tome koliko ?emo se uspjeno vinuti prema svojoj duhovnoj mudrosti, balansu i razumijevanju. to je tvoja frekvencija due i svijesti via, to si podeeniji na kanal iskustava koja su vesela i harmoni?na; drugi povezani s tobom tako?er dobivaju poticaj. Kada se podigne, podie i svijet na jedan indirektan, ali vrlo zna?ajan na?in.

Ro?en si ovdje s razlogom, a taj razlog ?e ti biti jasniji kako ivot bude odmicao dalje. Ako bude iao za onime to ?e doista napuniti tvoju duu energijom odnosno za onime to ?e ti dati potpuni unutranji osje?aj ispunjenja, tada ?e stvari do?i na svoje mjesto automatski. Tvoji skriveni talenti biti ?e pozvani kada se stvore okolnosti za to; odgovori na izazove s entuzijazmom pa ?e pupaju?i talenti procvjetati.

Budi pametan kada se zalae za svoja uvjerenja. Bolje je stvarati nova, nego samo napadati stara. Zabavljaj se u ivotu, zadri svoj smisao za humor te uvijek trai ljubav, istinu i mudrost iznad svega ostaloga. Neka ti duh bude probu?en i sjajan!


IZVORI

Budu?i da je Rubno znanje za po?etnike op?i pregled tema koje su detaljnije pokrivene u drugim izvorima, preporu?ujem da provjeri navedene knjige. Navedene su po kategorijama te su poredane od jednostavnijih prema sloenijim. Neke moe prona?i u knjinicama ili knjiarama, a druge moe prona?i samo na internetu.

DUHOVNOST / METAFIZIKA

Illusions - Richard Bach
The Four Agreements - Don Miguel Ruiz
The Messiah Seed, I/II- Story Waters
Infinite Self- Stuart Wilde
A New Earth - Eckhart Tolle
Theosophy - Rudolf Steiner
Far Journeys - Robert Monroe
Ultimate Journey- Robert Monroe
The Holographic Universe - Michael Talbot
The Biolog of Belief - Bruce Lipton, Ph.D.

VANZEMALJCI / OTMICE

The Extra-Dimensional Universe - John R. Violette
The Mothman Prophecies - John A. Keel
The Gods of Eden - William Bramley
UFOs and the National Security State - Richard Dolan
Secret Life - David Jacobs, Ph.D.
The Threat - David Jacobs, Ph.D.
Taken - Karla Turner, Ph.D.
The Love Bite - Eve Lorgen
Chasing Phantoms - Carissa Conti
CE-VI - William Baldwin, Ph.D.
Extra-Terrestrial Friends and Foes- George C. Andrews
The Allies of Humanity, I/II - Marshall V. Summers

NEGATIVNE SILE

Rule By Secrecy - Jim Marrs
The Spear of Destiny - Trevor Ravenscroft
Children of the Matrix - David Icke
Practical Psychic Self Defense - Robert Bruce
Psychic Self Defense - Dion Fortune
The Sixth Sense - Stuart Wilde
God's Gladiators - Stuart Wilde
Cracks in the Great Wall - Charles Upton
The Cosmic Pulse of Life - Trevor Constable

KANALIZIRANI PODACI

Seth Speaks - Jane Roberts
Bringers of the Dawn - Barbara Marciniak
The Law of One, I/II/III/IV - Elkins, Rueckert, McCarty
The Cassiopaean Transcripts

EZOTERIKA / OSNAIVANJE

The Way to the Kingdom - Joseph Benner
The Kybalon - Three Initiates
Hypsoconsciusness - John Baines
The Stellar Man - John Baines
The Secret Teachings of All Ages - Manly P. Hall
Lectures on Ancient Philosophy- Manly P. Hall
Integral Spirituality - Ken Wilber
How to Know Higher Worlds - Rudolf Steiner
Outline of Esoteric Science - Rudolf Steiner
In Search of the Miraculous - P. D. Ouspensky
Fire from Within - Carlos Castaneda
The Art of Dreaming - Carlos Castaneda
Return of the Warriors - Theun Mares
Cry of the Eagle - Theun Mares
Gnosis, I/II/III- Boris Mouravieff

Posjeti moju stranicu s linkovima na web stranice sli?ne tematike:

http://montalk.net/links