Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Zora novog kozmičkog danaIzvod iz Montalk-ovog teksta "Dawn of a New Cosmic Day" ( Zora novog kozmičkog dana ) na temu Vala.

Preveo: Galaksija


(…)

Zašto je važna ova paralela između alkemije i čovjekove evolucije?

Prvo, zato što nam govori nešto o tome s čim će se ova planeta suočiti u bliskoj budućnosti. Kao što je već spomenuto, naša civilizacija stoji na ivici još jedne kataklizme. Za razliku od onih prošlih, ova može biti naša posljednja. I kao kod posljednje destilacije u alkemiji, i ovdje neki dodatni katalizatori mogu biti uključeni kako bi pospješili transformaciju. Na primjer, postoje dobre šanse da će naš sunčev sistem biti ozračen prethodno spomenutim plimnim valom eterične energije. Psihičke i duhovne promjene, kao i one u vezi s našom percepcijom, koje će biti inducirane od strane povećanog nivoa eterične energije, zajedno sa heliofizičkim i geofizičkim posljedicama koje će biti time uzrokovane, odražavaju se u jednom širokom spektru znakova koji su predskazani u mnogim proročanstvima na temu kraja svijeta.

Drugo, alkemijski princip kaže, “Solve Et Coagula” ili “otapanje i zgušnjavanje”. Ovo je prethodno spomenuti proces u kome se red rastapa u kaos i kaos se onda pretvara u jedan novi red. To je simbolično izraženo u mitu o ptici Feniks, koja se pretvorila u pepeo nakon što je izgorila. Iz pepela se onda pojavio jedan crv koji se ponovno razvio u pticu. A to je izraženo i u onom sloganu Illuminata “Ordo ab chaos,” red iz kaosa. Kako ćemo vidjeti u ovom članku, posljednji korak naše alkemijske evolucije podrazumijeva razlaganje ove realnosti, onakve kakvu je mi poznajemo i njenu rekonfiguraciju, u jedan novi poredak. Jedino ostaje pitanje - tko će iskovati taj novi poredak? To je suština ovog Demijurškog rata.

Djelovanje Eteričnog Vala

Sada ćemo malo dublje razmotriti efekte kad u nekom okruženju dođe do povećanog nivoa eterične energije.

Prvo, uslijed toga što su eterična energija i životna sila u suštini isto, zdravlje i dugovječnost će se poboljšati kod onih koji se ‘aklimatiziraju’ na povećanu količinu i kvalitetu te energije.

Međutim, ukoliko je brzina dotoka te energije prevelika, postoji i rizik oštećenja slabih električnih krugova tijela. I zato, ukoliko kvaliteta te energije bude neodgovarajuća, naše tijelo neće je uspjeti primiti ili će primiti pogrešnu vrstu te energije na svoju vlastitu štetu. Ukoliko eterični plimni val bude dovoljno postepen, tako da se ova generacija može polako privikavati na njega, to bi bilo idealno. Neki istraživači Biblije vjeruju da su naši preci iz vremena prije velikog potopa živjeli više stotina godina; nordijski vanzemaljci također žive nekoliko stoljeća, slično kao i oni alkemičari koji uspiju doći do ‘eliksira mladosti’. To će biti sasvim prirodno u slučaju ako dođe do zasićenja eteričnom energijom područja u kojem živi jedno društvo koje se aklimatiziralo na nju. Takve uvjete bi zahtijevalo i ono prošlo Zlatno doba, davno doba mira i izobilja, bez prijevremenog umiranja i bolesti.

Drugo, doći će do aktivacije latentnih psi (vidovnjačkih) organa u eteričnom tijelu čovjeka. Po pravilu, ljudska bića se sada rađaju sa vrlo ograničenim vidovnjačkim sposobnostima, zato što naša poremećena genetika i nizak nivo eterične energije ne mogu osiguravati njihov razvoj. Za takve ljude, potreban je jedan discipliniran trening da bi aktivirali i razvili te sposobnosti. Kao što su obojica, Fore i kontaktirani iz Gulf Breeze to predstavili, vanzemaljci prirodno emitiraju visok nivo eteričke energije i sama njihova blizina može izazvati aktiviranje vidovnjačkih sposobnosti kod čovjeka. U slučaju eteričnog plimnog vala, taj prirodni fenomen će slično učiniti kod onog dijela ljudske populacije koji bude spreman za prijem. Rezultat će biti povećana intuicija, vidovnjaštvo i druge natprirodne sposobnosti. Nivo eterične energije u određenom ambijentu pruža hranljivi medij za razvoj vidovnjačkih organa, što na kraju vodi do razvoja onih sposobnosti koje sada možemo vidjeti samo kod vanzemaljaca i majstora okultizma.

Treće, s obzirom da je, uz pomoć astralnih projekcija, hipnotiziranih stanja i uvježbanog vidovnjaštva, već sada moguće vidjeti vanzemaljske brodove na našem nebu i vanzemaljska bića oko nas koja su normalno skrivena izvan naše percepcije, eterični val će omogućiti njihovu vidljivost u jednom daleko većem stupnju. Vanzemaljci onda neće više biti u stanju skrivati svoje prisustvo, tako da je sada već uveliko u toku jedna vanzemljska dezinformativna kampanja koja treba aklimatizirati javnost na njihov otvoreni “dolazak”.

Četvrto, pomak u svijesti prouzokovan eteričnom aktivacijom otključati će ona naša sjećanja koja su nam do sada bila nedostupna i tako omogućiti neke nove perspektive. To će uključivati i sjećanja na vanzemaljske otmice i kontakte, kao i sjećanja na prošle živote. Kod nastupa vanzemaljskih otmica ili kontakta, ljudsko biće obično pada u jedno promijenjeno stanje svijesti radi indukcijskog efekta kojeg izaziva sama blizina tih entiteta. To stanje svijesti se naziva Svjesnost lijeve strane ili Druga pažnja (pojam korišten u Castanedinim knjigama). Sjećanja koja su zapisana u tom stanju postaju nedostupna kad se žrtva otmice vrati u ‘normalno’ ili budno stanje jer to slično kao kad se neka antena uvuče i izgubi signal. Jedan eterični plimni val bi produžio antenu i izazvao kod čovjeka prijelaz iz njegove svakodnevne mentalne perspektive u jednu drugačiju i višu. U slučajevima individua koje posjeduju skrivena znanja i uputstva (npr. u smislu neke ‘misije’, kako je to navedeno u knjizi Donosioci Svitanja i drugdje;  prim. prev.) to će se aktivirati u tim vremenima. Slično tome, aktivacija vanzemaljsko-implantiranog znanja ne mora toliko ovisiti od nekih hipnotičkih “ključeva”, koliko od eterične aktivacije. U skladu s tim, eterični plimni val će potaknuti i provođenje nekoliko vanzemaljskih agendi preko njihovih "ljudskih zastupnika". Smatra se da će pristup skrivenom znanju i uputstvima biti omogućen za vrijeme velikog kaosa, koji odgovara karakterističnim efektima koje prouzrokuje eterični plimni val.

Peto, kad percepcija eterične energije i paranormalnih fenomena postane uobičajena, demijurška tehnologija će se razvijati prirodno i brzo. Bez vidovnjačke percepcije, gradnja uređaja koji koriste eterične energije podrazumijeva dosta “pipanja u mraku” (npr. kao u slučaju našeg trenutnog eksperimentiranja s “orgonskim uređajima”; prim. prev.) međutim, proširena percepcija će omogućiti i jasnije zapažanje i korištenje nauke. Iz ‘alijenologije’ nam je također poznato to da električni uređaji često zakazuju kod prisustva vanzemaljskih brodova; također postoje i ljudi koji ne mogu nositi ručne satove jer oni prestanu raditi kad ih oni stave na ruku. To su isti oni ljudi u čijem prisustvu često pregore i električni uređaji ili se gase ulična svjetla. To su primjeri eteričkih polja ili specifičnih fluktuacija koje izazivaju električne anomalije. Fizičkim pojmovima rečeno, to fluktuira fizičke konstante i vjerojatno utječe na lokalnu gustoću elektrona, i tako ukazuje na vezu između eterične energije i divergencije potencijala magnetskog vektora. Taj eterični plimni val može se uplesti u naše električne sisteme, što će nas natjerati na to da razvijamo demijuršku tehnologiju kao jednu alternativu. Povećana percepcija i dostupnost eterične energije učiniti će to neminovnim.

Šesto, proizvodnja misaonih formi postat će lakša i jača jer će biti više ambijentalnog sirovog materijala za njihovo stvaranje, a u skladu s tim, povećat će se i odziv realnosti na naše misli i osjećaje. Stvarnost će onda biti mnogo plastičnija jer će biti omekšana uz pomoć jednog “univerzalnog razređivača”, da se tako izrazim. Eterična energija je jedan medij koji prevodi impulse između materije i svijesti. Više eterične energije podrazumijevat će i više sposobnosti utjecanja na materiju. Dalje, takvi uvjeti natjerat će ljude na jednu veću mentalnu i emocionalnu disciplinu jer oni neće više imati luksuz da s unutrašnje strane budu nalik septičkoj jami, a da istovremeno s vanjske strane održavaju fasadu neke uravnotežene osobe; kad između unutrašnjeg i vanjskog dođe do jedne veće podudarnosti, vanjske posljedice štetnih misli i osjećaja nastupat će mnogo brže.

U najgorem slučaju, oni koji ne budu u stanju ovladati sobom, postat će žrtve deluzija koje budu sami proizvodili, pa će poludjeti i propasti. To se već dešava kod nekih ljudi čija nekontrolirana paranoja stvara misaone forme i fizičke manifestacije koje onda vrednuju njihovu paranoju, i tako stvaraju jednu petlju povratne sprege čiji rezultat mogu biti šizofrenija i smrt. Drugi problem će predstavljati to što će paranormalni entiteti, kao što su demoni, duhovi i druga astralna stvorenja, postati dosta opipljiviji, ali to će ovisti od toga u kojem će stupnju oni biti u stanju prihvatiti određenu kvalitetu te energije kojom će nas snabdjeti eterični plimni val. U svakom slučaju, vidovnjačka percepcija će ih učiniti mnogo vidljivijim, što će nadalje uveliko utjecati i na razum ljudi. Uvjeti koji su nekada omogućili jedno široko prihvaćanje postojanja patuljaka, vila, duhova, demona itd…, opet će se vratiti.

Sve ovo pretpostavlja da ljudi ne pate od nekih bolesti, kao što je rak, jer će onda teško biti u stanju asimilirati energije eteričkog plimnog vala. Već sada imamo slučaj gdje emocionalne blokade koje ometaju slobodan protok životne energije kroz tijelo, mogu uzrokovati bolesti; sličan otpor se javlja i kod onih koji nisu u stanju nositi se sa strujama eteričnog plimnog vala, i koji se tvrdoglavo drže starih svjetonazora koji potiču od “kontrolnog sistema matrice”.

Zbog toga postoji mogućnost pojave jedne masovne psihoze i bolesti kod tvrdoglavog dijela ljudske populacije. To će rezultirati jednim filtrirajućim efektom slično kao kod filtriranja onih nečistoća koje se nisu uspjele rastvoriti u alkemijskom destilatu. Taj filter je još više pojačan činjenicom da misli i osjećaji imaju sposobnost modificirati realnost, pa se u vremenima kaosa čovjek mora oslanjati na dobru sreću i božansku milost, kako bi prošao kroz sve to, što se jedino može ostvariti preko uzvišenog srca i discipline uma. Pored same dovitljivosti, zaštita sinhronicitetima će ići zajedno sa povećanim vidovnjaštvom i intuicijom, a to je i način na koji će avangarda čovječanstva proći kroz sve ovo.

Uz to, da li će uz pomoć tehnologije ili dovoljnog stupnja aktivacije nadljudskih sposobnosti, napredni oblici tih stvari omogućavati čovjeku da izlazi iz normalnog prostora-vremena kad mu se za to ukaže potreba i tako postane nevidljiv za one koje su duboko uronjeni u tom prostoru-vremenu? Možda će takvi imati jedan prirodan pristup paralelnim meta-civilizacijama koje čine ona bića koja su prethodno ostvarila ovako nešto.

(…)