Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi kolumna - Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi 10. dio


UM JE LOGIKA I NESVIJEST

Pod pretpostavkom da smo ro?eni na pustom otoku i nastavili živjeti u tom ambijentu, naše odrastanje, razvoj i sazrijevanje bilo bi pra?eno i uskla?eno sa životnom sredinom.

U urbanim sredinama živi se krajnje kaoti?no, gdje ponajprije dolazi do podvojenosti ?ovjeka od samog sebe, jer su izazovi prejaki, osjetila su prenadražena, a za posljedicu imamo formiranje usiljenog uma.

Nakon ro?enja prorade prva osje?anja za disanjem, a onda za hranom i tako redom. Ujedno se javlja ego kao jedini mogu?i zaštitnik i vodi? kroz život, jer još nije razvijena svijest. To je prirodni fenomen, ali nije originalan (iz nutrine života), nego je izazvan iz vanjskog svijeta. Kako se osjetila sve više bude, dolazi do formiranja prvih misli. Udruženi, ego i misli, stvaraju u glavi buku, koja polako prelazi u govor, koji je, tako?er, došao iz vanjskog svijeta. Taj govor u glavi nije ništa drugo, nego UM, kao preslika svega onoga što nije naše, originalno, nego je kopirano iz vana.

Ono što je bilo božansko, pod utjecajima sredine, ega, misli i formiranog uma, lagano se gubi, topi se veza sa životom, a sve više se vezujemo za vanjski svijet. Um koji vodi energiju kroz bi?e, sve više postaje logi?an u vremenu. Sama logika nije stvarnost, ve? prava linija od to?ke A do to?ke B, po kojoj nas vodi. Takvih linija je onoliko koliko je vanjskih izazova, ste?enih znanja, misli, osje?anja i sje?anja. I tako promi?e život uz kaoti?an um, a mi imamo dojam kako se ponašamo ispravno. Um nas stalno drži u stanju odvojenosti od vlastitog života, jer ni sam ne stigne probati sve ono što je nau?io.

Sva ponašanja ljudi upravo proizilaze od uma.

Od 24 godine života po?inje faza promišljanja o mogu?oj starosti. Sve ono gdje smo glavom išli kroz zid, lagano se usporava, osje?amo nesigurnost, možda i strah, a to je po?etak nekakvog dubljeg promišljanja o životu i potrebe za osvješ?ivanjem tijela. Svijest se budi kao posljedica i spoznaja da nas um stalno vodi krivim putem. Dolazimo do uvida da ste?eno znanje, navike, osje?anja, misli i logika, nemaju nikakve veze s unutarnjim bi?em i životom.

Svijest je suprotnost umu, možda je još bolje re?i usmjereni um na izvor života. Sve ono što poduzimamo na planu smirivanja tijela, misli, ega, uma, vodi kao osvješ?ivanju, a to je po?etak duhovnosti.

Koji je cilj duhovnosti?

Cilj duhovnosti je pronalaženje jedinog osvjetljenog puta po kome promi?e faza prolaznog života kroz fizi?ko tijelo. Obzirom da smo ro?enjem izgubili vezu sa Izvorom, a time i put života, potrebno je mnogo truda i neke nove duhovne prakse, radi ostvarivanja mogu?eg uvida, kroz vlastitu samospoznaju i vra?anje na Izvor života.

Za osvješ?ivanje tijela je potrebna jaka odluka, pro?iš?enje tijela i duga praksa kroz dublje promišljanje (kontemplaciju) i meditativni prilaz umu, kao najbolji na?in za spoznaju nevidljivih dubina tijela, sve do samog izvora života - Boga, utjelovljenog u svakoj tjelesnoj stanici. Za duhovno putovanje je potrebna jaka snaga i frekfencija usmjerenog uma, da bi se uop?e moglo sti?i do Izvora. Na tom putu nestaje podvojenosti, fizi?kog tijela, misli, ega, uma i poslije zida istine, javlja se ono Nevi?eno, Neuvjetovano i još Nero?eno u nama. Naravno, to je svijest, sa punim osje?ajem života, božanskom milinom, prosvjetljenim duhom i svega što se obi?nim rije?ima ne može opisati.

Samospoznaja kroz svijest je brisanje podvojenosti u ?ovjeku i vra?anje u okvir JEDNO, s kreacijom svijeta.

Sa takvim iskustvom, obi?an život dobija novu dimenziju, novo ponašanje, mir, snažnu ljubav prema životu op?enito i iznad svega dobija se smisao samog života.

Definitivno ljudi nisu glupi, ali zavedeni umom, ne stignu se u jednom životu osvijestiti.


IMATI MIR

Duhovna stvarnost je suprotnost svemu što smo navikli u materijalnoj prirodi.

Znanje i volja nam trebaju kada želimo nešto raditi. No, tada se budi i ego.

Na drugoj strani, kada idemo u susret istini, ljubavi, svijesti, meditaciji, prosvjetljenju, tada nam ne treba nikakva aktivnost, nego suprotno, treba nam mir i dopuštanje da se stvari same dešavaju.

Duhovna ostvarenja nisu pitanje kako ?emo to napraviti, nego da li dopuštamo da se to dogodi. U tome je cjela suština.

Kada shvatimo zna?aj suprotnosti duhovnih vrijednosti, u odnosu na logiku, ego, um i vrijeme, približit ?emo se svome životu i s lako?om rješavati probleme, upravo na na?in dopuštanja, a ne suprotstavljanja. Nikakvom voljom, znanjem ili aktivnoš?u, ne možete probuditi ljubav ili meditirati. To se mora samo dogoditi u miru.

Navikli smo da nas osje?anja i misli ?ine uzbu?enim, napetim, možda i agresivnim. To dolazi samo zato jer dublje ne promišljamo. Ishitrena reakcija na svaku emociju je prili?no nesvjesno ponašanje. Mi ljudi, kao duhovna stvorenja, uvijek imamo pregršt mehanizama i biti mirni. Naravno, duboko promišljanje (kontemplacija) je u tome jako djelotvorna, jer time direktno prizivamo u pomo? mir, istinu i Boga. To je pravi na?in za upravljanje životom.

Budan ?ovjek uvijek ima nekakvu svijest, koja ga tjera na aktivnost ili mir. Ako je aktivan svjesni um, onda imamo stanje uznemirenosti, jer se na površini bi?a nakupilo mnogo stvari koje moramo riješiti. Dovoljno je samo malo zastati, povesti misli u dubinu, tamo gdje postoji svaki odgovor i najbolje rješenje za svaku mogu?u negativnost.

Predlažem, stalno i uvijek prizivajte mir, jer kako prolazi vrijeme, s njim um postaje sve izraženiji, vaša logi?ka razmišljanja i iskustva po tom osnovu, biti ?e prava no?na mora, i najefikasnije rješenje se nalazi u mirnom ritmu srca..

Dijalog preko pisane forme komuniciranja je veoma ograni?en, jer je sugovornik uvijek za dlaku ispred vas. Ono što se vama ?ini jasnim, netko ?e demantirati, i eto novog uzbu?enja. Takmi?arski duh koji se obavezno javlja kod iznošenja svojih razmišljanja o životu, dodatno unosi nemir.

Teško je biti shva?en ako se duhovnim principima prilazi na konvencionalan na?in. Zato neka svatko odlu?i da li ?e trenirati svoj um putem jedne vrste foruma, ili ?e se povu?i u mirnu spilju i ostvariti najpotrebniji unutarnji dijalog sa samim sobom.

Ipak sve spada u razna tumaranja u pronalaženju pravog puta.

Ljubav kako je mnogi shva?aju, samo je golo iskoriš?avanje. Samo je ljubav prema jedinoj stvarnosti uvijek milostiva.


SLOBODAN UM

Ljudi su površni u svemu.

Njihov um i ego orijentirani su prema vanjskim utjecajima i ispunjavanju želja svojim osjetilima, ste?enom znanju, navikama i iskustvima.

Unutarnji doživljaj života kao da ne postoji.

Ako ?emo u jednom danu pratiti ponašanje produhovljenog ?ovjeka i obi?nog pojedinca, uo?it ?emo jasnu razliku da duhovno bi?e tijekom dana ne radi mnogo toga u odnosu na obi?nog smrtnika. Nigdje ne žuri, ima vremena za sebe i druge, pažljiv je, ljubazan i odgovoran u svemu, jede, pije, radi, govori samo ono što mu daje mir.

Na drugoj strani, obi?an ?ovjek u jednom danu radi sve i svašta: stalno je u nekoj aktivnosti, nema vremena završiti sve postavljene obveze, pretjeruje u svemu; hrani, pi?u, poslu, stalno nešto govori, bez ikakvog smisla i nema nikakvu jasnu predstavu o životu. Sva znanja koja posjeduje su jednostrana, ti?u se moralne podobnosti i društvenog položaja, što zaista nema nikakve veze s ponašanjem u duhu prirodnog zakona.

U nama caruje um, a energija, preko duše, stalno ga prati. Ono što je u tome najbitnije, uop?e nije važno kakva ?e biti posljedica takvog ponašanja, jer tako usmjeren um ne li?i svjesnom vo?enju života.

Slobodan um je hodanje kroz tunel bez svijetla, gdje se osje?amo kao guske u magli.

Sloboda dolazi poslije istine. Ljudi slobodnog uma suštinski nemaju nikakvu slobodu, jer je ona nemogu?a bez svijesti.

Naravno, još od malih nogu, od prvih izgovorenih rije?i, um se formira i preko ega, stalno nas drži u akciji.

Suprotnost takvom umu je na višoj duhovnoj razini, gdje pokušavamo popraviti sve ono neizgra?eno, propušteno i neosvješteno. To je zaista teško, jer su navike i stje?ena iskustva jake.

Neosvješten ?ovjek je stalno napet, u stresu, strahu, bolesti, ništa mu nije jasno, mnoge stvari odra?uje potpuno na slijepo, ne osje?a ljubav, ne vidi smisao života. Za njega je život obi?na sudbina i on tu ne može ništa popraviti.

Imaju?i u vidu društveno nametnute norme ponašanja, s kojima je uskla?eno obrazovanje, vaspitanje, pojedinac skoro nema nikakvog prostora za sebe, ve? sve mora raditi kako name?e ve?ina.

Mnogi ljudi osje?aju da tu ništa nije postavljeno kako treba, ali nemaju ideju kojim putem krenuti dalje. Jedino ša?ica buntovnika u stanju je nešto poduzeti za sebe, na planu samospoznaje života.

Neosvješteni umovi svijeta, od svjetske vlade, mo?nici, vlast, nove tehnologije, najblaže re?eno, spremaju ?ovje?anstvu om?u oko vrata. Život obi?nih ljudi ?e u svemu biti programiran po svi pitanjima. Ne?emo mo?i individualno uzgajati žitarice, povr?e, vo?e, životinje, ništa.

Sve je to neshvatljivo, ali iz duhovnog kuta promatrano, sasvim jednostavno. Evolucija je stvar pro?iš?enja u linearnom vremenu. Ako se nešto u jednom ciklusu pojavnog života ne uzdigne do razine kada može osloboditi duh, mora nastupiti samouništenje, u smislu mogu?nosti za novo ra?anje, pokušaj otrežnjenja u novoj fazi pojavnog života.

Ova pri?a ne bi imala nikakvog smisla da nije ljudske patnje, koja je posljedica neusmjerenog uma.

U kona?nici ?ovjek može biti svjestan života ili obi?an smrtnik u stalnoj patnji.


ZAŠTO NISMO DUHOVNI

Duša je božanski kanal koja povezuje apsolutnu istinu i Boga, s jedne strane, tijelo i ljudski um s druge strane.

Ono što je svijest veza s Bogom, to je za dušu um. Bog je utjelovljen preko duše u tijelo, a refleksiju dobija od usmjerenog uma i probu?ene svijesti.

Um vodi energiju, a duša je najsuptilnija energija u našem bi?u. Za vrijeme sna duša miruje, jer um nije aktivan.

Naš govor ne služi preciznom tuma?enju duhovnih sadržaja, tako imamo osobnih tuma?enja, logi?kog razmišljanja, i to nije ni blizu duhovnoj stvarnosti, jer naše rije?i ne služe opisivanju nirvane u kojoj ni?ega nema.

Faza života kroz fizi?ko tijelo je u svemu vo?ena umom, gdje se ego pojavljuje kao vodi? kroz aktivnosti.

Netko ?e komentirati: „A gdje je tu svijest“?

Ostavimo svijest po strani, jer do nje nije lako do?i. Svijest je veoma širok pojam, može biti elementarna (disanje), a opseg uma u suštini je neka razina svijesti, pa sve do ?iste svijesti. U ovisnosti od mira tijela i sabranosti pažnje, um se usmjerava ka svijesti i životu. U stanju pune svijesti, duh i duša su slobodni od tijela.

U našem bi?u postoje fizi?ki, mentalni i duhovni aspekt.

Fizi?ki doživljaj je vezan za slijepu reakciju tijela putem osjetila i misli koje se formiraju od osje?anja.

Mentalni sadržaj uklju?uje logi?ko promišljanje i usmjerene misli, koje nas vode u koncentraciju.

Duhovna razina je usmjereni um na putu ka svijesti.

Obzirom da se sve dešava pod okriljem energije, moramo shvatiti da je ona prisutna sa svojim valovima, kroz više vibracijskih opsega. Naravno, naš original života nije tijelo, ali zbog dimenzije vremena (4D), na život gledamo iz perspektive sentimentalnosti, jer smo u svemu zavedeni šarenom prirodom koja nas okružuje i o?arava.

Prosvetljena bi?a nisu ograni?ena faktorom vremena, ve? sve doživljavaju u sadašnjem trenutku, izvan materijalnih utjecaja sa strane. Njima je sve jednostavnije i lakše, jer imaju pun uvid, jasnu predstavu o životu i svijest.

Zašto nismo duhovni?

Zato jer je naš um godinama pripreman, programiran i vo?en društvenim, ideološkim, religijskim, moralnim, logi?kim i znanstvenim znanjima o životu, gdje je došlo do stvaranja jakih navika i iskustava vezanih za materijalizam. Tako?er, prva u?enja o duhovbnosti dolaze od religija, koje su cjelu stvar upropastile i od duhovnosti nije ostalo ništa.Obi?ni ljudi su strastveni u svemu. Oni zaista mogu usmjereno voljeti, ali to nije prava ljubav. Njihovo znanje, kolikogod bilo impresivno (imamo mnogo umnih ljudi), nema nikakve veze sa duhovnom stvarnoš?u.

Znanje i um nas vode u aktivnost i ego, a duhovnost je na suprotnoj strani, gdje je mir tijela, fokus na život, suptilnost i sveprisutnost, pra?enje daha i najširi uvid.

Um se izgra?uje i usmjerava stalnim ponavljanjem radnji i aktivnosti, primjenom ste?enih znanja. Ono što smo do sada propustili po pitanju vo?enja uma, sada moramo krenuti od samog po?etka. Me?utim, kada nam je jasna namjera i odluka, tada je lakše umiriti um.

Meditacija služi da bi um usmjerili ka dubljem promišljanju, disanju i miru tijela bez aktivnosti. Mnogi misle da su preko knjiga nau?ili praksu meditacije, što ne zna?i da su time nešto više usmjerili um, jer um mora biti ne?im zauzet. Praksa mirnog sjedenja predstavlja zamor umu i on se vrlo brzo predaje i može nastaviti u stanju mirovanja kolika je naša koncentracija.

Posebno je važno pra?enje daha, jer se time direktno uklju?ujemo u sam život. Dovoljno je da od svake minute odvojimo po pet sekundi na pra?enju uma.

Duhovna bi?a ne mogu biti ljubavnici, niti nešto posebno vole. Njihova ljubav je prerasla u svijest, koja se manifestira širom božanskom miloš?u.

Objektivna ljubav doseže samo do linije srca i astralnog polja, a iznad toga ulazi u novu duhovnu dimenziju bez materijalne ovisnosti. Prevo?enjem uma u višu dimenziju stvarnosti, ostavljamo sve što je materijalno, fizi?ko i mentalno.

Naravno, u duhovnosti postoji više slojeva ?isto?e prema apsolutnoj istini i Bogu.

Povratak iz nirvanskog je mogu? upravo zbog svijesti, duha, duše i uma, kao novo ra?anje.

Iznad zida apsolutne istine, najja?e svjetlosti, u prostoru Apsoluta, više nema ni?ega, niti bilo kakve uzvišene svijesti. Prostor Boga je savršenstvo svijeta kao najja?a snaga vakuuma, bez manifestacije i identifikacije. Bog se jedino manifestira kao refleksija stvorenog izvan apsolutne istine, u opsegu metafizike i fizike. Kod primitivnijih oblika i života odsjaj Boga je primjeren i ograni?en gustinom vibracije i objektivnom stvanoš?u. Kod ljudi se veza s Bogom javlja kroz svijest.

Boga ne možemo uporediti ni sa ?im, zato ga ne možemo ni prepoznati. Ne možemo znati šta Bog jest, ali zato možemo postati Bog, na na?in kada budemo toga svjesni.

Posebno moramo shvatiti da je život uvijek jedan, kao JEDNO, gdje ne može biti nikakve podvojenosti. Mnogi autori pišu o „niže JA“ i „više JA“, me?utim „JA“ sam uvijek JEDNO, sa imenom, prezimenom, nadimkom, tijelom, umom, egom, na osbnoj iskaznici, na bira?kom spisku, ali i u meditaciji. Samo je razlika gdje se „JA“ nalazim u svijesti SADA; da li duboko spavam, da li ronim u vodi, da li sam pod stresom, u ljubavi, ili sam u nirvani.

Opažamo, cjela stvar oko života ti?e se Boga, istine, slobode, energije (duše), tijela, navika, misli, osje?anja, sje?anja, ljubavi, logike, zdravlja, volje, radosti. Ako ?emo sva opisana stanja prikazati u vidu svjetlosti, onda ?e život biti u svim bojama, u opsegu od bijele, preko svih nijansi spektra, crne i opet bijele. Svakoj boji odgovara sklad duše i tijela, usmjerenost uma, a sve to promatrano kroz prizmu probu?ene svijesti.

Da li ?e naš životni put biti osvjetljen samo sa jednom žaruljicom iz jedne tjelesne stanice, ili ?e cjelo tijelo biti istinska živa vatra koja osvjetljava cjeli krug, ovisi o nama, našoj namjeri i odluci kako ?emo izgraditi vlastiti um, jer definitivno od njega ovisi sve.

Mi smo SADA puni nekog znanja, imamo mnogo navika i iskustva, stalno nešto osje?amo i mislimo, naš um je stalno aktivan, jedino nemamo MIR. Upravo je mir odgovor na sve nejasno?e o životu, ljubavi, radosti i kako i?i dalje.

Nastavak dolazi u meditaciji.


HRANA I DUHOVNOST

Najprije, ?ovjek ne može biti gladan, jer je to neprijatno osje?anje.

Prilaz hrani trebao bi biti ?im više svjesniji.

Dobra je prirodna hrana, lako probavljiva, da je možemo jesti koliko ho?emo, i da na kraju ne ostavlja štetne posljedice po tijelo, u pogledu pretilosti, kisele krvi, slabe limfe i zapušenih kanala životne sile.

U tu hranu spadaju zrna integralnih žitarica: je?ma, riže, zobi, pšenice, prosa, heljde, kukuruza, itd. Ugljikohidrati (še?eri), kao polisaridi, iz žitarica, najprimjereniji su probavi tijela. Lako se metaboliziraju, a otpadne tvari (celuloza), najbolje ?iste probavni sustav.

Nutricionisti prilaze hrani preko omjera kalija i natrija (7:1), gdje integralna riža prirodno sadrži omjer 5:1.

Preko prehrane integralnim žitaricama možemo besprijekorno urediti tijelo, rad unutarnjih organa i njihovih funkcija, krv, limfu, mokra?u, defekaciju i detoksikaciju tijela. Na taj na?in tijelo dobija savršenu formu za usvajanje svih duhovnih principa.

Od hrane, preko metabolizma, tijelo ?e samo regulirati vodu, tako dodatne koli?ine teku?ina nisu potrebne, jer stvaraju yin stanje. Naravno, ovo se ne odnosi na ljude koji rade teže fizi?ke aktivnosti od onih što je prirodno i u granicama mogu?nosti tijela.

Sve više se piše o konzumiranju sirovih namirnica. To ne može biti dobro iz prostog razloga što je vatra davno uvedena u život ?ovjeka, evolutivno usvojena i nije mogu?e vra?ati kota? evolucije unazad. Jednostavno smo naviknuti na termi?ki pripremljenu hranu, ?ime u mnogo ?emu pomažemo metabolizam.

Vjerojatno ?e ova pri?a kod mnogih ostaviti dojam nekakve strogo?e prema tijelu, slu?ivanje onih sli?nih meni, ali je to ipak najprirodniji i najjednostavniji na?in prehrane. Duhovnost Istoka je iznjedrena od ljudi koji su tisu?ama godina za prehranu koristili 200 grama je?ma na dan i ban?a ?aj. I moje iskustvo se u potpunosti uklapa u ovu pri?u. Ako to poredimo s duhovnoš?u, mnogi za nju nisu ?uli, a drugima je jedini životni put. Sve je stvar usmjerenosti pažnje uma.

U svakom slu?aju nije bitno kakve su nam želje, navike, strasti i tradicija prema hrani, ve? ?emo sagledavati kakve posljedice ostavlja na tijelo. Tako?er je poznato da mnogi prilaze hrani preko svojih o?iju ili žu?ne vre?ice.

Drugo je pitanje suvremene medicine (koja isklju?uje dušu), znanstvenog i kemijskog odnosa prema hrani, jer je u pitanju život duhovnog bi?a sa najsloženijom evolutivnom alkemijom, gdje je sve podre?eno suptilnoj energiji preko metaboliziranja duše.

Mnogi prilaze problemu prehrane logi?ki, gdje kvantitet isklju?uje kvalitet.

Postoje u?enja da sve što postoji u materijalnoj prirodi, stvoreno je od vode. Tu se svakako misli na vodik i kisik. Vodik je gorivo i izvor elementa vatre, a kisik svaku vatru prevodi u duh (figurativno - pepeo, kao mineralizaciju planeta Zemlje i mogu?nost novog ra?anja). Uz to, vodik i kisik ispunjavaju prostor atmosfere, odakle dobijamo zrak za disanje i održanje života. Sunce, što nam život zna?i, u suštini je vodik.

U potrazi za novim izvorima energije, znanost je najviše okrenuta vodi i vodiku. Na pitanje: „Zašto voda ne gori?“, odgovor je zbog omjera s kisikom. U tijelu lako do?e do povišene temperature kada se naruši koli?ina vode, koju samo tijelo ne producira.

Vratimo se ponovo hrani. Biokemija tijela, preko OH grupe namirnica i metabolizma, prirodno i jednostavno rješava sve potrebe alkemije, životne sile i suptilne energije.

Suvremen ?ovjek ima velike potrebe za hranom jer ne živi mirno i prirodno. U tom slu?aju hrana je njegova slabost i otrov, a nikako lijek. Niti jedna hrana ne može biti dobra za tijelo, ako ga ujedno ne lije?i. Svjedoci smo da su svi ljudi podložni bolestima, i oni siromašni i oni koji mogu dati za hranu mnogo novaca. To je siguran znak da se problemu prehrane prilazi na više na?ina, samo ne duhovno i svjesno.

Pravilnom prehranom život dobija pun smisao, radost i ljubav. Pravilno je u prehrani samo ono što ?e kroz metabolizam dati finu životnu silu i imunitet, s najmanje otpadnih tvari. Ovdje isklju?ujemo sve aspekte prehrane, jer su na strani slobodnog izbora pojedinaca.

Najsmješnija je izreka kada nekome kažete „Dobar tek“, a sami vidite da jede hranu koja nema nikakve veze sa životom.

Ne smijemo hrani prilaziti temeljem osobnih uvjerenja, jer je ona ipak po?etak duhovnosti ?ovjeka, koja isklju?uje osobnost u svakom pogledu.


MISLI SU SLIKE UMA

?esto ?itamo i slušamo kako život treba biti jednostavan u svemu, ali nam je teško posti?i takvo stanje.

Bez obzira na sve naše okolnosti, život je mogu?e u?initi jednostavnim SADA.

Na duhovnom planu život se odvija SADA i jednostavno se odmah možemo prema njemu uskladiti.

Me?utim, trebamo u?i u duhovni prostor, a to nije mogu?e bez ?istog i mirnog tijela. Zato nam treba malo više vremena i prakse da bi uop?e tijelo doveli u red, a ritam srca uskladili sa metaboliziranjem duše. U našem bi?u je sve pomješano, ništa nam nije jasno i ponašamo se prili?no nesre?eno, jer ne dajemo priliku fizi?kom, mentalnom i duhovnom aspektu da se povežu u miran i harmoni?an odnos.

Ponašamo se onako kako nas um vodi i kakva je njegova projekcija slika u mislima. Naravno, sve to dolazi od usmjerenosti pažnje uma. Dok spavamo nema aktivnosti uma, ega i tijela. Može do?i do pojave sna kao nastavak nemirnih misli, koje traže odgvor u dubljim slojevima nesvjesnog uma.

Za duhovne traga?e po?etnike važno je kako po?eti upravljati svojim životom, temeljem tu?ih iskustava. Svatko može na platnu kina vlastitih misli postaviti se na put prema fokusu života. Život je ono što SADA mislimo, jer od tih misli lako može do?i do usmjerenja pažnje uma, koji ?e probuditi ego, a on ?e nas povesti u zamišljenu aktivnost. ?ovjek može biti i dobar i loš, u ovisnosti od sadržaja svojih misli. Kada zabrazdimo u dubokim mislima, djelovanje uma postaje izraženo, a time duša (energija) pokre?e metabolizam od koga se dobija neka kvaliteta krvi, limfe i životne sile. U mislima se stvara ideja da li ?emo biti umiljato jagnje ili umišljeni kriminalac.

Kod djece i mladeži postoji snažan utjecaj iz vanjske sredine i oni stvaraju želje za posjedovanjem svega onoga što im budi osjetila, emocije, misli i um. Oni nemaju vremena dublje promišljati, jer je velika aktivnost njihovih umova i zato lako ?ine pogreške. Njihova znanja i iskustva su mala, zato sebi dozvoljavaju razmišljanja najširih sadržaja što uop?e netko može zamisliti.

Odgoj je najbitnija stvar u formiranju, sazrijevanju i osvješ?ivanju svakog ?ovjeka. Upravo od odgoja ovisi stvaranje prakti?nih iskustava o životu i sredini u kojoj se živi, temljem kontroliranih osje?anja, emocija, finih misli i usmjerene pažnje uma prema duhovnim vrijednostima, a ne prema materijalnim izazovima.

Ovoga trenutka se možete osje?ati onako kako ste u stanju to zamisliti, ali morate u tome imati jasnu namjeru i odluku, koja ?e dati zeleno svjetlo umu i kamo ?e vas on povesti.

U duhovnosti se kaže: „Um caruje, chi (energija - duša) ga prati“. To zna?i da u prostoru Boga, gdje je svima nama prebivalište, ovoga trenutka možemo biti pažljivi, ljubazni i odgovorni prema životu op?enito, a jednako tako možemo biti na strani svih mogu?ih devijantnih ponašanja. Energija i Bog ispunjavanju svaku želju jasno usmjerenog uma. Da li ?e vaša aktivnost biti stvaranje neke glazbene numere ili plja?ka banke, za energiju i Boga je svejedno. To je dovoljan znak da se malo bolje zamislimo i shvatimo suštinu života, kako je on zaista u našim mislima i nigdje više.

Naravno, netko ?e ovu pri?u shvatiti i pri hvatiti kao najbolji na?in za osvjetljavanje životnog puta, a kod ve?ine ?e misli i um i dalje tapkati u mjestu, u konfuziji svih nejasno?a koje dolaze iz vanjskog svijeta, a projektirane su na umu.

Za sve one koji žele raditi na sebi, važno je od ne?ega po?eti. To se najprije odnosi na poboljšanje op?eg feng shui života i ?iš?enje tijela i životnog prostora od svega onoga što nam nije potrebno. To ?e ?iš?enje najprije biti logi?ki osmišljeno, a iz dana u dan ?e poprimati sve jasniju mo? prosu?ivanja i približavanje sebi i životu. Kona?ni cilj treba biti samospoznaja i ljubav prema životu (vlastitom i tu?em, je su svi individualizirani životi duše - JEDNO).

Kako možemo utjecti na sadržaj misli?

Ono što osjetila uzro?e pojavu emocija i misli, ne možemo sprije?iti. Dozvolimo da se taj tok neometano odvija i propustimo svaku misao jer ona svakako ima svoju svrhu, stvorena je od nekakve stvarnosti.

Uklju?enje duhovnog aspekta po?inje kada iznad toka ve? postoje?ih misli krenemo promišljati nešto lijepo i prakti?no za život. Pokazalo se u praksi da je razmišljanje o duhovnim vrijednostima naju?inkovitije. Jednostavno mislite o istini, slobodi, ljubavi, radosti, Bogu, svijesti. Svaka misao na pomenute pojmove dovodi do usmjerenosti pažnje uma iznad opsega materijalnog, i to ?e biti dovoljno za smirivanje ritma srca i uskla?ivanja duše i tijela. Naravno, meni je to lako napisati, ali u praksi to ne ide tako glatko. Zato postoji rad na sebi i trening uma.

Da ne pomislite kako je sve to teško uraditi, imate jednostavniji pristup duhovnim vrijednostima, a to je pra?enje vlastitog disanja, udaha (faza umiranja) i izdaha (novo ra?anje). Svi meditativni sadržaji upravo vode ka duhovnim vrijednostima, usmjerenog uma prema kona?noj svijesti.

U vezi s tim jasno se vidi kako su materijalne vrijednosti u drugom planu iza duhovnih. Jednostavnije re?eno, to zna?i ?istite svoj prostor od svega, tijelo i okoliš, jer duhovna suština svijeta, života i Boga je sadržana u prostoru JEDNO, kao cjeline beskrajne snage kozmi?kog vakuuma, apsolutnog stanja i neizbježne vibracije kroz metafizi?ku realnost energije, oblike i živote u materijalnoj prirodi, koje po?inje i završava samo u svijesti ?ovjeka.

Život je ra?anje (izdah), umiranje (udah), svjetlost i tama, ljeto i zima, mir i strah, kao beskrajna mijena svijesti koja isklju?ivo dolazi od usmjerene pažnje uma, vi?ene u našim mislima u vidu dvodimenzionalnih pokretnih slika.

Jednostavnost života je u probu?enoj svijesti. Drugim rije?ima, svjestan si, miran i zadovoljan ako si svojim mislima i umom na razini ljubavi prema životu, a nemiran, zbunjen, nasilan, bolestan ili lud kada u tvojim mislima i umu samo postoje slike iz relativne, prolazne i materijalne prirode.

U kontekstu ove pri?e moram naglasiti pitanje hrane, novca, posla, obitelji, društvenog položaja, strasti, sexa, materijalnog bogatstva, gdje se sve to pokazuje u vidu slabosti ?ovjeka, kada nema jasan uvid i kada mu nije osvjetljen put prema životu. Nije prava ljubav kad izgubite kontrolu zato jer bez ne?ega ili nekoga ne možete. Zamislite kada netko kaže da ne može bez cigareta, jutarnje kavice, mesa, djevojke koja mu se svi?a, itd. To su zaista prave besmislice. Život je sasvim nešto drugo, originalno, jenostavno, božanstveno. U ?istoj ljubavi nemate potrebu nikoga voljeti, ?ak možete i mrzeti. Mudraci i duhovni ljudi ne vole nikoga specijalno, ali je njihova ljubav u svemu milostiva.

Pri?a kao svaka druga, bude i pro?e, a na vama predstoji dublje promišljanje, jasna odluka i praksa samospoznaje, stvaranje novih duhovnih navika kroz ljubav, istinu i slobodu, koje ?e privoliti um i njegovu pažnju usmjeriti prema životu. a ne prema vanjskom svijetu kako mnogi umišljaju život.

Moram vam re?i život nije ono što vi mislite, jer se on odvija od Boga i kreacije svijeta, ali ono što vi mislite odrazi?e se na vašu svijest, radost, ljubav i ukupno raspoloženje. Zato budite mirni, spokojni i ne pani?ite po pitanju života, jer je on vje?it, prolazno je samo ono zbog ?ega najviše strahujete - vaše fizi?ko tijelo. Usmjerite svoj um na višu razinu stvarnosti i postojanja života, gdje je sve kao u bajci. Izgradite i osvjetlite put koji vodi iz blata tijela u ?ist prostor duha i života.

Kroz meditaciju se može posti?i da svaki pojedinac bude duhovno ?ist i radostan, me?utim kuda bi nas to odvelo, jer svi imamo u nama pravog Boga, samo to trebamo probuditi i biti svjesni.


?EMU DUHVNOST SLUŽI

Vjerojatno se svatko zamisli koja je svrha duhovnosti, kada prati ?ovjeka od pamtivijeka. Za svaku spoznaju je potrebno neko vrijeme i individualna je stvar pojedinca.

Ova pri?a samo je moje traganje za istinom života, temeljem višegodišnjih iskustava, duhovnog rasta i mala pomo? onima koji pokušavaju spoznati jedinu istinu o životu.

Sve što postoji na svijetu djelo je energije u prostoru Boga, od primitivnih oblika, preko složenijih formi i života ?ovjeka, koji je evolutivno najviše napredovao.

Možemo re?i da je svaki oblik i život individualizirana duša-energija, stvorena od sjemena jednog života - Boga.

Svaka duša-energija koristi sve mogu?nosti, promjene i odnose u kozmosu, kako bi kreaciju vratila na po?etak. U tom slu?aju duša prelazi u oblik ili život, uvjetovana 4D linearnim vremenom, i uz pomo? ?iste vibracije energije pronalazi mogu?nost osloba?anja.

Duša je u tijelu bukvalno zarobljena, a osloboditi se jedino može kada tijelo prekopira od svoje slike, daju?i mu dah i duh prirodne inteligencije. Duša je ?ista energija i ona ne može misliti. Zato se dijelom prerušava u misao, ego, um, duh i svijest, kako bi mogla napustiti materijalno tijelo i ponovo se vratiti Izvoru.

Oblikovanje tijela po?inje preko DNK nositelja kodova na sve stanice.

Ro?eno tijelo uspostavlja vezu s dušom preko stvorenog nesvjesnog uma. Obzirom da je um nesvjesan, ulogu preuzima ego.

Pojavom govora zapo?inje faza intenzivne aktivnosti uma, jer prima nova znanja i iskustva iz vanjskog svijeta.

Um je veoma nesigurna veza izme?u duše i tijela, jer se najviše bavi vanjskim svijetom. Tako dušu ne podržava ni um niti tijelo, i mora pro?i vremena za mogu?e osvješ?ivanje.

Duši je potrebna ?ista energija kojom ?e izgraditi duh za osloba?anje iz tijela.

U bi?u i tijelu dolazi do najsloženijih promjena s ciljem osvješ?ivanja uma.

Kod beba duša je mlada sa potpuno otvorenim kanalima i zato su bebe božanska bi?a. Kod ?ovjeka je duša najviše izražena u predjelu grudi, u neposrednoj blizini srca, na mjestu velike žlijezde Timus koja štiti imunitet i aktivna je do poslije puberteta. Kako slabi veza uma i duše, tako slabi Timus i imunitet, da bi na kraju, oko 24 godine to stalo i od tada ra?unamo starost ?ovjeka. Veza s Božanstvom je dovedena u pianje i jedino preko uma možemo povratiti vezu s Izvorom.

Svaka duša je ogroman energetski potencijal samo kada je slobodna. Preko metaboliziranja duše, u tijelu se osloba?a velika koli?ina topline i životne sile, najviše spremljene u poznatom Kundalini rezervoaru (kod muškarca u testisima, a kod žene u jajnicima). Problem životne sile je u tome što je ona više fluidnog karaktera i trebamo je prevesti u ?istiji oblik energije, kako bi je spojili s dušom. Drugim rije?ima, radi se o problemu velikih ne?isto?a tijela, kojih se moramo osloboditi kako bi kanali energije postali prohodni. Proces pokretanja životne sile i njene pretvorbe u ?istu energiju obavlja metabolizam, kojim upravlja um. Za vrijeme spavanja metabolizam je skoro neaktivan, baš kao i um. U budnom stanju um ima mnogih izazova iz vanjskog svijeta, tako duša ostaje uskra?ena za ?istom energijom.

Jedino rješenje je nekako privoliti um, koji ?e taj proces ubrzati i ukloniti sve blokade. Time dolazi do usmjeravanje pažnje umu prema unutra, prema duši i životu, ?ime um prelazi iz nesvjesnog stanja u višu razinu probu?ene svijesti.

Rezervoar životne sile je u regiji spolovila, gdje je najve?a toplina tijela i mogu?nost stvaranja sjemena za novo ra?anje duše. Naše bi?e suštinski prati kreaciju svijeta, koja pulzira energiju preko neprekidnog lanca ra?anja i umiranja. Duša se ra?a u tijelu do same smrti tijela, kada ga kona?no napušta. Moramo shvatiti da se u kozmosu sve ra?a i umire, kroz vibraciju i valove ponavljanja. Sve je u duhu svih mijena, jedino je prostor Boga konstanta.

Osvješ?ivanje tijela ima za cilj podmla?ivanje duše, daju?i joj jasno?u i snagu duha, ?ime on postaje slobodan i lako se povezuje, preko svijesti, sa Izvorom.

Duhovnost nije izmišljotina, ve? prirodna potreba ?ovjeka, primjerena spiritualnim mo?ima i evolutivnom toku.

Kota? života je najsloženiji alkemijski proces, u kome u?estvuju fizi?ki, mentalni i duhovni aspekt, duša, ego, um, duh i svijest, s jednim ciljem, vra?anje ciklusa na po?etak, preko istine o Bogu. Kako ?e izgledati taj tok, ovisi od svih ?imbenika alkemije života. Naravno, tijelo je objektivna stvarnost sa slabijom energijom, a duhovna stvarnost je ?ista energija, pred samom istinom i izvjesnim prevo?enjem preko svijesti u stanje Boga.

Problem duhovnosti je ponajviše u tome što pojedinac mora osvjestiti svoj um do razine kada ?e potpuno shvatiti suštinu svijeta, života i Boga. Pripremiti um da se oslobodi tijela je veoma težak posao, jer u tijelu vidi „sve“, a u duhu samo „ništa“. Jedino preko duhovne prakse (meditacije), najlakše je mogu?e prevo?enje uma iz podsvijesti prema usmjerenoj svijesti.

Drže?i se duhovnih principa stajemo na stranu života, složenih biokemijskih procesa u tijelu i komplicirane alkemije bi?a, koja je u svemu sli?na svim kozmi?kim dešavanjima.

Kroz duhovnost ure?ujemo tri najvažnije stvari: vodimo ra?una šta unosimo u tijelo (disanje, pranu, osje?anja, hranu, itd.), uredno ?istimo tijelo od viškova i otpadnih tvari i kanaliziramo životnu silu (Kundalini).

Naš život ure?ujemo sami, i on ?e se odvijati onako kako smo ga osmislili. Ako usmjerenost pažnje uma, u mislima, stalno držimo u zoni tijela i materijalnog, za posljedicu ?emo imati ja?anje nesvjesnog uma ili podsvijest.

Biti budan je prava filozofija i umije?e življenja. Budnost se odnosi na sveprisutnost u životu, u smislu uvida i istine u prostoru Boga.

Kada nemamo duhovnog znanja, život postaje kamen spoticanja, jer nismo u stanju upravljati vlastitim umom, koji se uvijek ponaša kao malo dijete. Koliko je vremena potrebno za odrastanje tog djeteta, toliko je potrebno usmjeriti pažnju uma prema svijesti.

U životu ništa nije slu?ajno i sve ima svoju svrhu. Kako bi mladi ljudi, adolescenti i znanjem siromašni pojedinci postali svjesniji života, postoje prirodne forme preko kojih se osvješ?ivanje može završiti. Najvažnija forma je formiranje obitelji i ra?anje djece. Preko tog instituta, u svakom ?ovjeku se budi, na prirodan na?in, pažnja, ljubaznost i potpuna odgovornost. Ni prema ?emu ne?emo toliko biti odgovorni kao prema svome sjemenu i ro?enoj djeci. Preko djece najprijemo možemo probuditi bezuvjetnu ljubav, kao ?istu svjetlost na putu prema istini, slobodi i Bogu.

Ne?isto?e koje unosimo u tijelo su me?u glavnim preprekama, koje blokiraju prolaz prane kroz kanale. Ne?isto?e se gomilaju u podru?ju donjeg dijela trbuha. Stres blokira protok vitalne energije. Yoga pro?iš?ava i ja?a živ?ani sustav te uklanja prepreke slobodnom toku prane u organizmu. Najve?a prepreka koja blokira ulazak prane u sve kanale bi?a naziva se kundalini.

Kundalini je posljedica neznanja, pogreška intelekta Ona blokira i srž je svih neravnoteža u tijelu. Smještena je blizu osnove kralježnice izme?u dvije najniže ?akre. Kundalini slikovito prikazuju kao sklup?anu zmiju. Kada ubijemo zmiju, ona se ispruži jer ju miši?i više ne mogu držati sklup?anom. Sli?no tome, kada uništimo kundalini, tada spiralna blokada nestaje. Zmiju (kundalini) ubijamo vatrom. Vježbom yoge, kundalini se osloba?a, kako bi se omogu?io slobodan protok prane u tijelu. Da bi je uklonili, dio po dio, nastojimo usmjeriti vatru ili toplinu tijela prema ne?isto?ama. Iako uklanjamo spiralu dio po dio, ona i dalje ostaje spirala i blokira prolaz prane. Kada potpuno uklonimo kundalini, tada prana slobodno te?e i doživljavamo prosvjetljenje. Kundalini je neznanje. Kada nestane neznanja, tada nestaje i kundalini. Meditacija uklanja neznanje i time razrješava blokadu (kundalini) te prana ulazi u kanale. Kanali su poput provodnika kroz koji vitalna energija (prana) te?e. Disanjem unosimo ?istu pranu, ?ime poja?avamo toplinu tijela, a oksidacijom poja?avamo detoksikaciju, ?ime izbacujemo ne?isto?e.

Rezultat toga je ubrzano pove?avanje unutarnje prane pa tako i razvoj mentalne mirno?e i jasno?e, ujedinjenje duha i Izvora.

Sve što radimo, jedemo, uživamo i kao živimo iz neznanja, vratit ?e se kao bumerang i op?e nezadovoljstvo. Duhovnost nam daje prava znanja za ure?enje jednostavnog života, ljubav i radost.


ŠTO JE UM

Ako dublje sagledamo sve naše probleme, onda ?emo do?i do zaklju?ka da je njihov uzrok naš UM. Stalno slušamo i ?itamo o umu, umnim ljudima, me?utim, skoro ništa ne znamo o njemu. Da li je to nekakva tvar, proces ili nešto nalik snu. Kada spoznate prirodu vlastitog uma, mo?i ?ete s lako?om rješavati životne probleme.

Svjedoci smo kako nije jednostavno riješiti neki problem, zato što je on posljedica ne?ega, a kvalitetno rješenje problema jedino je mogu?e kada se sasje?e njegov uzrok i korijen. Ispada da moramo sasje?i vlastiti um da bi se riješili problema.

Ono što moramo znati, ne postoji smiren um, jer je u njegovoj prirodi biti stalno u akciji, u napetosti. Jedino možemo odahnuti kada um nije prisutan.

Što je um?

Sadržaj svih naših misli u nizu formiraju um. Sada možete zamisliti kako je to konfuzno, nepovezano i nejasno. Upravo nas um ?ini takvim. Um je kao film sastavljen od pokretnih slika koje prolaze 24 u sekundi. Jedino kada usporimo film, možemo vidjeti pojedina?ne slike, a to se odnosi i na naše misli. Eto zbog ?ega je um kaoti?an i neuhvatljiv, jer je sastavljen od nebiranih misli.

U prirodi ?ovjeka je da se hvali onim što je njegova slabost ili neznanje. Tako je i sa umnim ljudima. Odajemo im svaku po?ast za „zasluge“ koje daju društvu, me?utim isti ti umovi su od društva, prirode i života, u?inili pustoš koju jedino može Bog popraviti.

Ako ?emo u nekoliko rije?i opisati naš život, onda je on sve ono u šta nas upli?e um.

I kada spavamo um ne miruje, ali to ne osje?amo zato što nam u snu osjetila nisu aktivna, izuzev osjetila sluha.

Što nam je ?initi s vlastitim umom?

Stvar je potpuno jasna i jednostavna. Um ?e biti onakav kakve su naše misli. Misli su brze kao munje, jer prate osjetila, sje?anja, emocije i intuiciju, ?ime formiraju nesvjesni um. Me?utim, postoji nešto kao prekida? kojim možemo uklju?iti neke nove misli na platnu kina uma. Možemo misliti nešto iznad razine tijela, ?ime usmjeravamo pažnju uma na sadržaj koji nam je u mislima prijatan.

Iz ove pri?e proizilazi da je naše ponašanje u svemu vo?eno umom, ?iji sadržaj izvire iz misli. To je upravo najve?i problem suvremenog ?ovjeka, jer smo u svemu postali ovisni o društvenom bi?u, zaboravljaju?i na vlastito bi?e.

Prave su poro?ajne muke imati misli vezane samo za svoj život, kada smo pogrešno izgra?eni. Za nas je sve važnije od našeg života i zato ne vidimo njegov smisao, ne osje?amo ljubav, napeti smo, nasilni i nezadovoljni. Jednostavno, više ne znamo što mislimo i ništa nam u životu nije jasno. Tako sebe isklju?ujemo iz prirodnog toka.

Zaista se moramo duboko pozabaviti mislima. Moramo smisliti kako imati samo one misli koje se ti?u duhovnih vrijednosti, istine, slobode, duše, duha, ljubavi, radosti, života i Boga. Upravo je to pravi put i uvod u vlastitu duhovnost. Po?eti misliti duhovno. Um i unutarnji sadržaj bi?a trebaju biti cjelina, jedino tako nema podvojenosti pažnje.

Kada u prostoru i vremenu osje?amo uskla?enost svog bi?a sa cjelinom, onda imamo potpun uvid, to je svijest.

Opustite ramena, neka vam pažnja bude usmjerena na ništa, osjetite tijelo, kosti, meso. Tada se kralježnica ispravlja, a dijafragma snažno povla?i prema gore, ?ime po?inje pravilno disanje. Sve to dolazi samo od sebe, jer ste prisutni u životu.

Zlatno pravilo života je: ili ?ete misliti, ili ?ete živjeti.

Život nije misao koja vas može dovesti do ludila. Život je kada sve osje?ate, a ništa vam nije potrebno. Tek tada misaoni proces stane, a osjetila predahnu, jer ne moraju dežurati u pra?enju svih dešavanja iz vana.

Preko uvida i svijesti, lopticu života prebacujemo na Boga, ?ime postajemo JEDNO.

Nemojte misliti da je sve komplicirano, upravo je vrlo jednostavno, samo usmjerite pažnju na suštinu života. Svaka mala sitnica iz vana, odvu?i ?e vam pažnju, misao i um.

Da ponovimo, pravilno disanje, kontemplacija, meditacija, osje?aj istine, slobode, uvida i svijesti dolazi spontano, samo kada ste prisutni u sebi i neprekidno budni. Kada se umorite od tolike budnosti, lako ?ete zaspati. Prirodno je kada ?ovjek tri minute ništa ne radi, može zaspati. To nije bježanje, ve? mir. Mir je uvijek kada ništa ne mislite, jer je to stanje kao da um ne postoji. I vi ste samo zato mirni.


BU?ENJE LJUBAVI

Kada voljenoj osobi želite iskazati ljubav, dolazi do snažnog usmjerenja vaše aure prema njenoj. Ako je to istina, u tom trenutku ta osoba osjeti da joj pristiže neki novi val ?iste energije. Naravno, to se osje?a kroz srce, a ne kroz dušu.

Probu?ena misao o ljubavi pokre?e um koji odmah ide u akciju, što za posljedicu ima širu razradu cjele situacije kroz nove misli.

Tako ljubav postaje prihva?ena i proširena, a to je cilj njene prirode.

Ljubav ne mora biti uzvra?ena, jer je to osobna stvar svakog pojedinca, da li ?e buditi ljubav u sebi, ili ?e biti mislima i umom usmjeren prema nebitnim stvarima.

Me?utim, u slu?aju da nije ?ista ljubav u pitanju, ve? samo želja za seksualnim privla?enjem, ili nešto drugo, onda ?e to biti registrirano preko aure, u ?akri na koju se poruka odnosi.

Svi mi možemo biti neoptere?eni životom, tim prije imaju?i u vidu ?injenicu da je on najprije duhovan. Tako možemo imati jasan uvid i snažnu intuiciju, kao dokaz mira i skladnog odnosa duše i tijela. Upravo životinje predosje?aju sve, iako su na mnogo nižem stupnju evolutivnog razvoja. To je zato jer nisu ni?im optere?ene. One samo podržavaju svoj život.

U materijalnoj prirodi ne postoji nešto što bi ?ovjeku ispunilo sve želje. Mnogi pokušavaju to u?initi u poslu, obitelji, društvenom položaju, u sexu, hrani, novcu, op?enito preko strasti, ali je to zaista nemogu?e.

Na duhovnom planu nema mjesta niti za jednu želju, iz prostog razloga što je tamo svega u izobilju.

Moramo malo preciznije objasniti mehanizme uma.

Ljubav se lako prepoznaje, ali ona može biti iskazana. Potenciraju?i ljubav u odnosu prema nekoj osobi, dajemo joj do znanja jasnu namjeru, koja se aurom prenosi do njene duše, u vidu ?istog ljubavnog sjemena. Od tog trenutka po?inje biokemija i alkemija cjelog bi?a, jer mora do?i do nekakvog odgovora na ponudu. Jednako tako kad vas netko pozove na šalicu kave, vi se izjašnjavate da li ste za ili protiv.

Sjeme ljubavi (?ista energija), može klijati na dva na?ina: prvo, preko Božanstva i prane, I drugo, preko životne sile tijela. Obzirom da Božanstvo još ne shva?amo, jer nismo duhovno probu?eni, jedino nam ostaje druga mogu?nost, preko fizi?kog tijela.

Postoji više na?ina za opuštanje tijela i odmotavanja sklup?ane zmije blokirane Kundalini energije; RAZNIM DISCIPLINAMA TIJELA Istoka, Yoge, meditacije ili preko fizi?ke aktivnosti, glazbe, drugih umjetnosti, hrane, novca, posla, sexa itd. Kroz praksu se pokazalo da sex najbolje pomaže duhovno neprobu?enima, jer dovodi do ekstremne aktivnosti uma, do pojave orgazma (umiranje), ?ime se zmija Kundalini najlakše ispravlja, otvore se svi kanali za protok energije. Tako treba biti i svaki sex je dobar ako ?e probuditi sjeme ljubavi. Tantra, kao nastavak Yoge, davno je na Istoku otkrivena, ali je dugo skrivana od javnosti, jer su se moralno religiozni ljudi i ideopoklonici plašili ljubavi i zaljubljenih ljudi koji time postaju društveno neposlušni. Me?utim, jednako je poznato da Tantra vodi pojedinca u prosvjetljenje.

U dijalogu i odnosu partnera na daljinu, za vo?enje misli i uma u sexu, koristimo pisane ili izgovorene rije?i.

Svrha svega toga je prevo?enje fizi?ke napetosti tijela (zbog misli i uma), u mentalnu i duhovnu razinu, gdje se misli smiruju, a um nestaje, ?ime se dobija mir sa osje?anjem ispunjenosti, radosti i ljubavi.

Ljudi u svemu pretjeruju, zato ne dolazi do pravih rezultata osvješ?ivanja, nego uvijek tapkaju u mjestu, napeti, blokirani i nezadovoljni životom, koji je božanski. To je dokaz da ne znaju što ho?e ili se bave pogrešnim stvarima.

Iz svega proizilazi da ljubav nema cijenu, niti je i?im ograni?ena, kao što ni duša ne može biti stara.

Bez ljubavi život nije ispunjen i nema punog smisla. Moramo duboko promisliti što nam je ?initi na planu bu?enja ljubavi. Vjerojatno nemaju svi jednake životne predispozicije za uspjeh, po pitanju duštvenog položaja, posla, materijalnog bogatstva, športa, umjetnosti, godine starosti, ali svi imamo bar nekakvo seksualno iskustvo, koje ništa ne košta, može dovesti cjelu stvar do cilja, ali moramo znati kako se to radi, da bi u kona?nici zaista postigli ljubav i mir.

Ništa ne smije biti želja ili korist, jer se time pokre?e um. Umjesto toga neka sve bude najobi?nije posmatranje svega, o?ima nevinog djeteta. Ne vezano za godine, mi smo uvijek božanska djeca. Ljubav je uvijek mogu?a ako se držimo života i duhovnih vrijednosti.


JA BOG

O Bože, beskrajan si, jednostavan i milostiv.

Opio si i uspavao sve što se stvorilo u tvom beskrajnom prostoru. Mi smo tvoja djeca i ?ekaš nas da se naspavamo , u snu odrastemo i da se kona?no probudimo, kako bi se zagrlili kao roditelj i djeca.

Ja ?esto sanjam, na trenutak se probudim, ali mi još ništa nije jasno, imam osje?aj da još nisam sazreo, da bih te kona?no mogao osjetiti. Dugo mi to traje ili mi se samo pri?injava u bunilu sna.

Nekada te na trenutak osjetim, zaista si stvaran, ali mi to osje?anje brzo pre?e u misao koja me vodi u iluziju. Te misli me slu?uju, ne daju mi mir, uvijek izviru neke nove. Nekada imam osje?aj kao da sam lud i uplašim se toga, pa opet zaspim, jer tada ništa ne mislim. No, i tada nisam skroz miran, jer mi se nešto vrti u snovima.

U tebi sam stvoren i ne bih želio biti nešto drugo izvan tebe. Ja i sada osje?am tvoju milost i sigurnost, ali mi ništa nije jasno. Ti si beskrajan, a ja sitan kao najsitnije zrno pijeska, i ne mogu ti vidjeti o?i, ruke, noge. Vjerojatno mi zbog toga nije jasno i nemam pravi uvid koliko si veliki.

Stalno razmišljam o tebi, ti si moj otac, želim te upoznati, zagrliti i više ne misliti ništa. Zaista me te misli ubijaju. Vjerujem kada mi budeš stavio tvoju toplu ruku na glavu da ?u se kona?no smiriti.

Oko sebe gledam sve drugo stvoreno u tebi; to su valjda moja bra?a i sestre; neznaju ni oni za tebe, a neki se nikako ne bude, spavaju tako duboko kao da su od betona, ?elika ili najtvr?eg kamena stvoreni. Kad vidim njih, malo se utješim, sve mi se ?ini da sam ti mnogo bliži od njih, valjda sam stariji.

Pokušavam u sebi sjediniti sva moja osjetila, tako da mi dodir, vid, sluh, okus i miris, budu kao jedno najdublje osje?anje. Jedino tako ništa ne mislim, samo osje?am i tada mi sve bude jasnije. Onako se zbunim, o?i vide jedno, uši ?uju drugo, nos osje?a ili ne i tako moj doživljaj sredine nije istinit.

A znaš kako sam došao do ideje ne misliti ništa?

To sam primjetio u snu, nekada kada sam prazan kao veliki balon, onda letim visoko, nije me strah visine, jednostavno se osje?am kao duh. E baš takav duh želim ponoviti u sebi. Možda bih i mogao to iskustvo iz sna oživjeti, me?utim stalno me uznemiravaju nove misli, jer se oko mene uvijek nešto mijenja, ništa nije mirno, stati?no, realno. Još nisam otpratio jednu misao, a ono dolaze mnoge druge. Stvarno se ponekad bojim da ne poludim od tolikih misli.

Nekad volim biti zreo i odrastao, a nekada bih se rado vratio biti mala beba koja ne misli ništa, samo spava i ponekad sisa mlijeko. Ona ne mora ništa raditi, a živa je kao i ja.

Prije spavanja puno razmišljam ?emu služi moj život, kako biti miran i da ti ništa ne treba. Može li sve biti kao u snu? Valjda može, samo kada zatvorim o?i da ništa ne gledam, ali opet ?ujem raznu buku iz vana. P ne mogu živjeti u staklenom zvonu, izoliran od svijeta. Valjda postoji metod ili tehnika da sve osje?am, vidim, ?ujem, ali da ne reagiram na ništa.

Vjerojatno je tebi moja pri?a smiješna, jednostavan si i mo?an; valjda ?e mi jednog dana proraditi kliker, kako ljudi kažu. Nisam valjda takve sre?e da mi život pro?e, a da nisam upoznao svog oca stvoritelja. Ne?u se valjda ponovo morati roditi da nastavim istraživati tamo gdje sam stao.

?uo sam da ?ovjek ima više života, valjda to ima veze da li si se osvijestio i ne moraš se više ra?ati.

Nema veze, radi?u na sebi, znam da sam u tebi, smislit ?u ve? na?in kako da te doživim, osjetim, dodirnem. Nisam biljka, životinja ili kamen koji samo nešto ?ekaju i tako im vrijeme prolazi.

Ja ne?u ništa ?ekati, moj san i iskustvo te inspiracije mora jednom biti jedina moja stvarnost.


DUHOVNI PRINCIPI

Duhovni principi služe da vas prirodno, prakti?no i jednostavno spoje SADA, u cjelinu bi?a, SUBJEKT (onaj tko misli) i OBJEKT (tijelo). Ta cjelina mora biti JEDNO, bez podvojenost LI?NOSTI i TIJELA, jer jedino tako možete osje?ati volju, radost, ljubav i najširi uvid (svijest).

Kada po?nete misliti, kre?e proces uma i ega, koji su odvojeni od tijela, što za posljedicu daje osje?aj nesigurnosti, tjeskobe, možda strah, nemate volju, ne radujete se, ljubav u vama ne postoji, ništa vam nije jasno.

Um vodi dušu i usmjerava je na kanal kojim ona dobija energiju (pranu).

Kada ništa ne mislite, kada ste radosni i s osje?anjem volje i ljubavi, UM ne postoji (kao da spava), a u vašem bi?u su otvoreni svi kanali za prijem novih valova prane koji osvježavaju dušu, a ona ?e preko metabolizma to prenijeti na tijelo.

Kada puno mislite, vaš um dobiva usmjerenost pažnje na objekt razmišljanja. Ako je taj objekt neki problem, onda duša ostaje uskra?ena za dotok energije. To zna?i, vaše misli su protiv vas, protiv života. Jedino kada razmišljate o duhovnim vrijednostima: istini, slobodi, kozmosu, svjetlosti, Bogu, takve misli smiruju UM jer se on ne može vezati za objekt, nego dobijate osje?aj istinske slobode, koja je za život najbitnija. Svaka meditacija je upravo duhovno putovanje.

Zato je potreban mir, gdje nema nikakvih misli, jer je to jedini na?in za otvaranje astralnog polja, uvida i svijesti, kojim se duša „hrani“.

Promislite duboko, smirite se, neka sve bude kako jest, ništa ne mijenjajte, jer morate SADA dati priliku vlastitoj duši (koja vam život zna?i), da se poveže na stalnu vibraciju energije – Izvor postojanja svijeta. Neka taj mir bude iskustvo kako ?ete raditi ubudu?e. Nagrada od mira je trenuta?na, odmah se budi volja, radost, ljubav i jasno?a uvida.

Možda navedena procedura nije dovoljno jasna i umjesto toga pratite svoje disanje, jer je ono kompletna procedura za puni doživljaj života.

Sve dolazi u meditaciji...


DUHOVNOST I DUHOVNI PRINCIPI

Duhovnost je kompleksna procedura i najšira lepeza duhovnih principa za svaku životnu situaciju.

Mnogi vjeruju da je duhovnost nedostižna ili je namjenjena odabranima.

Samo jedna rije? može do?arati cjelu duhovnost, a to je MIR, u smislu Boga (apsolutnog stanja, vje?nosti i beskrajne milosti) i svijest (najširi uvid i duhovno znanje koje je opet samo MIR).

Kozmi?ka pravda je zadovoljena kroz formu jedinstvenog prostora Boga, u kome energija, svojom vibracijom i gustinom, stvara sve oblike i živote, preko individualizirane duše koja je poveznica izme?u nematerije i materije.

Sukladno kozmi?kom redu, ništa na ovom svijetu ne može biti svojina. Sve se stvara i oblikuje od energije, ali se sve raspada pod utjecajem vremena, tako na kraju spoznajemo, samo je Bog istina i stvarnost, dok je sve ostalo privid.

Doživljaj svijeta u kome se odvija život, jedino je mogu? preko jedne od razina svijesti, koja se formira osloba?anjem duha i njegovim sjedinjenjem sa univerzalnom kozmi?kom svijesti (duhovnom suštinom svijeta – Bogom).

Suština našeg života je bezuvjetno širenje ljubavi. To zna?i ništa na ovom svijetu nije naše, ?ak ni vlastito tijelo, zato nemamo nikakvo pravo nešto zadržavati ili posjedovati. Naše bi?e je samo entitet u prostoru Boga, stvoreno od energije i mora tu energiju propuštati. Svako zadržavanje energije u tijelu spada u vlastitu odgovornost, jer ?e to biti kažnjeno. Sa energijom se nitko nema pravo igrati, jer vam ona može oduzeti pravo na život, ako se do te mjere bahato ponašate prema njoj. Na Istoku su davno spoznali Kundalini (energija i životna sila u tijelu kao sklup?ane zmije, koje ne ujedaju ako su im glave ispružene van tijela). ?isto tijelo (od hrane, misli, želja i dr.), ne blokira suptilne valove energije i zato može uvijek biti zdravo.

Svaki put kada nemate pažnju, ljubaznost i potpunu odgovornost, može vam se dogoditi neka neprijatnost od blokirane energije, u vidu nezadovoljstva, preko neke bolesti, sve do arogancije kada više ne osje?ate smisao života.

Biti duhovan je više nego prirodna potreba ?ovjeka, jer jedino na taj na?in možemo stati na osvjetljeni put. Tijelo i život nisu na istoj strani, jer se tijelo formira i raspada horizontalno po liniji prolaznog vremena, a život je vezan za duhovne vrijednosti (istinu, slobodu i Boga), po vertikali, prema svjetlosti, u sadašnjem trenutku.

Tko shvati ovo, biti ?e mu jasno da je život vje?nost, bez ikakvih potreba. ?ak ni disanje nije potrebno kod prosvjetljenih bi?a, koji imaju najširi uvid i svijest, u smislu potpunog stapanja s duhovnim prostorom Boga. Mi dišemo i jedemo hranu jer nismo ?isti (zbog balasta tijela). No, morate shvatiti, vijek trajanja našeg tijela nije naša stvar. To moramo prepustiti samoj kreaciji. Na vibracijskom planu, negdje na po?etku ideje za oblikovanje našeg bi?a, na samom izvoru života, sve se ve? završilo. Ovo što danas proživljavamo samo je eho i zadnji val pred izvjesno smirivanje (smrt). Zato ne moramo žuriti, niti nasilno uništavati tijelo, preko raznih strasti, neznanja i one?iš?enja koji ?e ga prije planiranog vremena ubiti i osloboditi dušu kroz duh. Za slu?aj da se potpuno osvijestimo i prosvjetlimo, naš život poprima drugu dimenziju, jer se tada iskulju?ujemo iz vremena trajanja, nego postojimo onoliko koliko smo toga svjesni. Mi smo uvijek u prostoru Boga, a energija ?e nas uvijek podržavati dok imamo ?iste i otvorene kanale za prolaz njene suptilne vibracije. Kada zapušimo i blokiramo svaki kanal, život tijela više nije mogu?, nastupa smrt, a božanski život nastavlja dalje preko one iste duše i duha.

Suštinu Boga moramo shvatiti preko forme praznog prostora. Kad god prostor nije prazan, zna?i postoji neki vid one?iš?enja, što ne može biti apsolutno ?isto stanje. Život kroz fazi fizi?kog tijela ne može biti apsolutno stanje, ali naša svijest to može. Zato se kaže život je Bog otjelovljen u svijesti ?ovjeka.

Svaki trenutak koji posvetite Bogu, u suštini vodite sebe na ?istinu i prazan prostor, gdje je mir uvijek mogu?. Ako krenete putem želja, onda ste promašili smjer života, jer vas želje upravo ?ine nemirnim.

Trebate posti?i potpuni mir u budnom stanju, nalik onom miru dok spavate dubokim snom. Kažem, život je zaista jednostavan i zaista se odvija SADA, sami smo svjedoci, jedino što moramo uraditi, dati mir tom životu, ne gurati ga u nekakve glupe misli, želje i strasti, kada obavezno gubimo vezu sa sobom.

Moramo nau?iti gajiti duh božanskog djeteta, ljubavi i milosti. Neka sva ponašanja budu u duhu bezuvjetnog prihva?anja svega i potpune predaje prostoru Boga, jer je zaista suludo i?i izvan tog prostora.

U našem bi?u ne postoji ništa što bi bilo svjesno, zato pomo? moramo potražiti od same energije. Duša preko oslobo?enog duha, može nas spojiti sa univerzalnom svijesti kozmosa. Zato služe svi duhovni principi, ljubav i sav napor da se o?istimo kako bi bili ?isti provodnici energije.

U svakom trenutku jedino je bitan život, a njega smo svjesni na liniji srca, preko ljubavi, gdje su u ritmu duša (energija) i tijelo. Ništa ne smije biti napor, jer svaki napor ne daje mir.

Ovo je realtivna priroda, sve je mogu?e, živimo u vremenu, starimo i raspadamo se.

Ono što jedino živi je svijest, koja nikada nije naša nego smo je posudili preko duha od univerzalnog.

Sve pogreške nisu zbog tebe, nego je to slu?aj htio, ne zamjeraj sebi, nemaš što oprostiti, ovo je samo privid u odnosu na stvarnost Boga, koga nismo svjesni, a živimo u njegovom naru?ju.

Pusti misli neka odmaraju, jer kada njih nema i ti si miran.

Svuda oko nas su entiteti individualnih duša, od najsitnijeg zrna pijeska, preko svih stvari, biljaka, životinja, ljudi, do sunca i zvijezda na nebu, prema kojima trebamo iskazati ljubav. Kada shvatimo da ljubav nije potrošna roba, nego beskrajni izvor valova ?iste energije, onda nemamo potrebu biti pohlepni, sebi?ni, ve? možemo dati sve od sebe, uklju?uju?i i tijelo. To ne?e biti gubitak, nego dokaz naše svijesti, kako je život beskrajan, u svemu kao Bog.

Najvažnije je što se sve može srušiti ili obnoviti u jednom trenutku. To je princip disanja, udaha (umiranje) i izdaha (ra?anje). Udah je varka, kao pohlepa za materijalnim, a izdah je istina. Pred vratima istine i nirvane, samo smo božanska djeca, naivna i nevina, koja trebaju spoznati život.


SUŠTINA DUŠE

?esto se ne osje?amo dobro, iako nema razloga za to. Me?utim, u nama postoji duša koja može biti blokirana na mnogo na?ina. Ako ste nekome nešto dužni, povrijedili ga, ako vas netko mrzi ili bilo koji negativitet od strane druge duše, može blokirati vašu dušu, u smislu dotoka ?iste energije (prane), što vas može dovesti u bolest.

Svako bahato ponašanje, nepažnja, neljubaznost i neodgovornost, za posljedicu ima blokiranje svoje i duše na koju se negativitet odnosi. U narodu se to zove grijeh, koji negativno djeluje sve dok nije oprošten.

Na drugoj strani, kada nekome mislite dobro, kada izražavate ljubav, to ?e dodatno otvoriti kanale njegovoj duši. Zamislite od koliko duša dopire ljubav prema duši Madone. Najprije je ona iskazala ljubav prema svima, a onda se sjeme njene ljubavi umnogostru?ilo i vratilo se njenoj duši.

Duša je kozmi?ko sjeme, negdje u prostoru Boga, za nas nevidljiva, trodimenzionalnog oblika, ?ija ?e forma biti vidljiva inkarnacijom u fizi?ki oblik ili tijelo. Prostorno može biti kao najsuptilnija to?kica ili najve?i planet na svijetu. Po?etak duše je predodre?en time što je taj komadi? ?iste energije ve? ušao u polje smanjene gustine,. Što za posljedicu ima stvaranje oblika ili tijela. Duša se ne može oslobosditi stvorenog oblika ili tijela, sve dok joj taj oblik ili tijelo dopremaju ?istu energiju (pranu), direktno od neba i svjetlosti, ili indirektno preko drugih izvora, hranom i sli?no.

Osloba?anje duše iz tijela jedino je mogu?e preko duha.

Svaki oblik ili tijelo ima auru kao dokaz da se u njemu skriva duša, original i ?ista energija, u svemu bliža Bogu, neo što je tijelo. Duša je metafizi?ka realnost, a tijelo objektivna i fizi?ka, prolazna stvarnost, koje se u vremenu raspada i nestaje.

Aura može imati razli?ite nijanse boja, u ovisnosti koliko je osvjetljena ?istom pranom. Jednako tako, zra?enje svjetlosti ?ovjeka ovisi od aure duše. Aura je trodimenzionalna u prostoru i može biti najnepravilnijih oblika. Njen oblik ovisi prema ?emu je usmjerena pažnja uma. Kod usmjerenog uma prema izvoru ljubavi i duhovnih vrijednosti: istini, slobodi i svijesti, aura je svjetlijih nijansi, do zlatne boje. Takva aura je duga?ka onoliko gdje se nalaze izvori koji je hrane (Bog-život, istina, sloboda i ljubav prijatelja i prirode). U slu?aju usmjerenog uma prema materijalnim vrijednostima, aura je boje magle, nejasna i slabo vidljiva. Ovakva aura se povla?i i zatvara u samom tijelu, ?ime ugrožava prolazni život tijela. Ako su vam misli i um usmjereni na fizi?ko zadovoljenje tijela, onda um ne izlazi dalje od same površine tijela, ?ime isklju?uje auru i napajanje duše novom energijom. Zato kažemo da je to površinski doživljaj života. Kod ljubavi i astralnog putovanja, um sve više poprima odlike svijesti, koja slobodno putuje do istine, kada se osje?ate životno i mirno.

Duša sa aurom je kao Mjesec na nebu; nikada nije jednako osvjetljen od Sunca. Tako se i duša mijenja kao slajdovi na filmu, promjenljivog svijetla, a to jedino ovisi prema ?emu je usmjeren vaš um, naravno on je formiran od vaših misli, a vaše misli su povezane sa željama u vezi osje?anja.

Dušu i auru jedino osje?aju i vide mala djeca, možda do tri godine starosti. Poslije toga i djeca se kvare, po?inju govoriti, misliti, izmišljati stvari, imati mnogo želja i tako njihov um postaje prepreka životu, podvojenosti tijela i duše, straha i svih nezadovoljstava. Zato je evolucija veoma usporen proces i ništa se ne?e dogoditi preko no?i, ve? se sve mora dobro osvjetliti i postati jasno nemirnom umu. Na sre?u, evolucija je induvidualna stvar svakog pojedinca, netko ?e prosvjetliti, a netko se mora mnogo puta reinkarnirati da bi shvatio suštinu života.

 

Stranica 10 od 15 Sve stranice