Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi kolumna - Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi 3. dioPROVJERA LJUBAVI

Svatko se ?esto pita da li je dovoljno voljen od drage osobe, prijatelja, bra?nog druga.

Ljubav je duhovna kategorija, dolazi od svijesti, svjetlosti istine i Božanstva. Predstavlja osobnu razinu do koje mjere je pojedinac spoznao svoju prirodu, istinu i svijet u kome živi. Koliko je probudio duhovne znanje kroz svijest.

Pokazatelj ljubavi je radost, volja i mir u srcu. Ljubav je lako vidljiva u drugome.

Izme?u roditelja i djece postoji bezuvjetna ljubav, dok je u drugim odnosima ljubav manje izražena, ili uop?e nije probu?ena.

Preko ljubavi, u svakom trenutku možete znati koliko je vaš život istinit, koliko ste prisutni u sebi, koliko ste pažljivi i ljubazni prema drugim ljudima i svijetu.

Kroz evoluciju ljubav je usavršena do Božanstva, i jedino za nju znamo.

Život se može odvijati bez ljubavi, i to je sve ?eš?i slu?aj kod ljudi, ali na taj na?in život je nejasan, neistinit, bez volje, radosti i zadovoljstva.

Partneri u braku ?esto puta razmišljaju koliko je partner ljubavno orijentiran prema njima. Neki idu provjeravati ljubav partnera kroz sex. Sve to nije potrebno, jer je ljubav isklju?ivo osobna razina svijesti ?ovjeka o Božanstvu. ?ovjek bez ljubavi živi na nižim razinama postojanja, na fizi?kom i mentalnom planu, zaboravljaju?i ono najvažnije, duhovni život.

Našu svijest, vjerodostojnost, naklonost Božanstvu, jedino možemo izraziti preko ljubavi, zbog toga je ona najzna?ajnija ?ovjeku za ure?ivanje odnosa. Ne možemo u drugoj osobi prepoznat vibraciju energije, ali ljubav, svakako, možemo. Ljubav nam pokazuje stanje bi?a u cjelini.

Svi oni koji ne žive u ljubavi sami su sebi uskratili najve?e zadovoljstvo na svijetu, jer se ljubav ne kupuje, niti se prima od drugih. Ljubav se pokre?e u sebi, kroz svijest, dobrotu i poštivanje istine i Božanstva.

Moramo shvatiti suštinu ljubavi, na primjeru kada as svi vole a vi to ne osje?ate niti prepoznajete. Zna?i, nije u pitanju njihova ljubav, nego vaša, koju još niste probudili.

Velika je greška svakog pojedinca ako ne živi u ljubavi, jer se postavlja pitanje u ?emu može živjeti izvan ljubavi. Ljubav je primjerena ?ovjeku, ona spaja ljude, ne vodi ka podjelama, ve? usmjerava svako bi?e ka istini, svijesti, svjetlosti i Božanstvu.

Život bez ljubavi je promašen.


SUŠTINA DUHA JE U SVIJESTI

Svijest se pokre?e izme?u dvije krajnosti, ne?istog tijela - fizi?ki aspekt, i Duha, Apsoluta - duhovni aspekt. Izme?u ove dvije krajnosti vibrira energija, najrazli?itijim gustinama, sa tendencijom pro?iš?enja do razine vibracije svjetlosti. Trenutak kada energija dobije najsuptilniju vibraciju, i najve?e gustinu, pojavi se bljesak svjetlosti. U ljudskom bi?u se taj efekat manifestira u vidu apsolutne istine.

Preko prizme svemo?i Duha, u suštini sami sebi dajemo sve mo?i ovoga svijeta u probu?enoj svijesti, na savršen na?in preko mira i ljubavi, prema sebi i svijetu (prema Duhu). Svijest nije stvar površinskih osje?anja, nego najdubljih proživljavanja do razine tjelesnih stanica. Prihva?aju?i Božanstvo, otvaramo sebi put svijesti i prosperiteta. Ali, istinu svakako moramo znati. Ništa ne?ete dobiti od Božanstva, ako ne shvatite suštinu toga. Ljudi ne osje?aju ljubav, jer je o?ekuju od drugih, a ne znaju da je ljubav stvar svijesti, istine i Duha.

Svijest izvire iz najdubljih osje?anja, i pripada vibraciji energije. Ta vibracija se želi osloboditi tijela i preko istine prosvijetliti. Tko ne promišlja o energiji, ne može probuditi najdublja osje?anja, istinu i ljubav.

?ovjek mora, kroz svijest, probuditi svo znanje svijeta, sadržano u vibraciji energije. Na taj na?in, kroz svijest, postaje najbogatiji na svijetu, jer bogatstvo nije posjedovanje, nego svijest i sloboda.

Ako je ?ovjek, preko svijesti, uspio približiti se vibraciji energije, svjetlosti i istini, te na kraju puta izmislio Duh, ne vidim razlog zašto ne bi imao miran život u radosti, ljubavi i slobodi.

U vje?nost je jedino mogu?e u?i u SADAŠNJEM TRENUTKU. Nali?je života - smrt, vodi u inkarnaciju, na popravni ispit osvješ?ivanja, kroz ponovno ra?anje i sve patnje.

Um bi?a, je slijepo vezan za ego, i preko njega ne možemo pratiti duhovnu senzaciju, iz prostog razloga što prati osje?anja i misli, površinski, bez mo?i prodiranja u suštinu. Zbog toga nam treba savršen mir, kako bi uplovili u suptilne razine vlastitog tijela.

Kroz vlastitu evoluciju, ?ovjek je morao izmisliti protokol za osloba?anje od tijela, u vidu zacrtanog Puta koji vodi od površine bi?a, prema najdubljim slojevima, sve do stanica tijela. Na tom putu su prosvjetljeni ljudi otkrili duhovne senzacije, koje su kasnije usavršili i preto?ili u Božanstvo.

Mi, kao ljudi, znamo za prosvjetljene ljude, Buddhu i Isusa, znamo za njihove živote, patnje, stadanja i dobro?instva, ali znamo i za njihova prosvjetljenja. Umjesto da njihova iskustva i u?enja prihvatimo kao najljepši poklon, mi i dalje ne razumijemo suštinu njihovog prosvjetljenja, jer ne živimo u duhu Božanstva, od koga nam ovisi izlazak iz mraka, osloba?anje od fizi?ke ovisnosti, straha od smrti i neizvjesnosti, život u istini, slobodi, ljubavi, radosti i prosperitetu.

Apsolut - Duh je ?ovjek izmislio, ali to je jedini na?in za osvješ?ivanje. Nije mogu?e duhovno putovanje u vlastitu dubinu bi?a, ako nemate viziju puta, jer su to dešavanja izvan materije. Prihva?anjem Duha, mi otvaramo sebi put za vlastitu spoznaju i suštinu svijeta. Bez tog puta ne postoji na?in za svijest o istini, svjetlosti, vibraciji energije, slobodi i ljubavi. Svijest su naše duhovne o?i preko kojih vidimo vibraciju svjetlosti, osje?amo najdublja osje?anja, upravljamo svjesno životom, ne plašimo se, imamo uvid i širinu pogleda na svijet, živimo u slobodi, i živimo koliko ho?emo. I ne samo to, preko Božanstva, svijesti, istine i ljubavi, naš život ima smisla u svemu, radosni smo i prosperitetna bi?a.

Nije normalno pripadati ljudskoj vrsti, a biti slijep, nesvjestan, agresivan, nepažljiv, neljubazan, nepodnošljiv sebi i okolišu.

Kada govorimo o Duhu, Apsolutu, Bogu, Božanstvu, svijesti, istini, slobodi i ljubavi, ne možemo to promatrati iz našeg kuta. To su suptilne stvari koje jedino imaju smisla kao cjelina, kao kreacija svijeta, kao univerzalna svijest, kao JEDNO. Na duhovnom planu ništa nije naše, jedino koristimo spiritualne sposobnosti, koje smo kroz evoluciju usavršili do svijesti.

Možemo re?i, do sada smo živjeli u mraku, do razine ega i uma, u nesvjesnoj evoluciji.

Pojavom svijesti i prosvjetljenja, ?ovjek ?e zasigurno nastaviti vlastiti prosperitet i uploviti, preko svijesti, u novu svjesnu evoluciju. To su dugi procesi, koji se ti?u ?ovje?anstva, a ne samo sporadi?nih slu?ajeva. Nikakva korist nije od Buddhe i Isusa, ako svi ne prosvjetlimo, kad-tad. Bili mi toga svjesni ili ne, ?ekaju nas poro?ajne muke, umiranja i inkarnacije, sve dok se ne prizovemo svijesti, i dok ne oslobodimo Duh (u biti to je osloba?anje duše i energije).

Osvješ?ivanje ljudi i ?ovje?anstva je blokirano društvenim utjecajima, ideologijama, moralnim religijama, vladavinom mo?i, gdje su ljudi ovisni o društvu, nisu slobodni, bez ?ega ne mogu duhovno napredovati i probuditi svijest. Naravno, ako netko želi manipulirati vama, onda vješto koristi vaše slabosti koje proizilaze iz vaše nesvijesti. Kada je netko pri ?istoj svijesti, ne možete mu re?i da je crno-bijelo.

Danas živimo nekvalitetno, u strahu, u neznanju, u neizvjesnosti, ovisni u svemu kao mala djeca. Nikako da sazrimo kao ljudi, da se osvjestimo, da se oslonimo na vlastite mogu?nosti, da možemo kontrolirati strasti i nagone, i da možemo upravljati životom. Zbog neprobu?ene svijesti ne vidimo istinu, ne ponašamo se u duhu slobode, ljubavi i svjetlosti. Malo je danas pažljivih i ljubaznih. Sve više se plašimo pojedinaca koji pripadaju našoj vrsti, samo zato što imaju oblik ?ovjeka. Moramo biti svjesni, da ljudsko bi?e ?ine tri aspekta, fizi?ki, mentalni i duhovni, ukomponirani u skladnu cjelinu. Bez toga ?ovjek je nejasan, kao strašilo. Divlje zvijeri nisu opasne jer ništa ne rade s predumišljajem. ?ovjek manipulira u svemu.

Imamo stanje onih koji jedva spajaju kraj s krajem i onih koji svijest kupuju snagom mo?i i materijalnim bogatstvom. Sve više se osje?a nemo? filozofije, religija, obrazovanja, jer nisu na liniji Božanstva, bez ?ega nema ni svijesti pojedinca.

Nama upravljaju bogati ljudi, doživljavaju nas kao ovce, i smišljaju svakojake gadosti kako bi nas pod?inili do kraja. Vjerojatno su spremni, jednog dana, ugušiti nas nekakvim sredstvom, da im ne bi proturije?ili lu?a?ke projekte za budu?nost.

Na kozmi?kom planu nema gubitaka, nema nesre?e, nema sentimentalnosti. Jedino može patiti ?ovjek koji ima nedovoljno probu?enu svijest, niti je više na razini niže vrste, niti je prosvjetlio. Tako se i osje?amo - u prolazu.

Duhovni rast i osvješ?ivanje nije mogu?e ako sebe ne stavimo u kontekst idola, ako se ne posvetimo sebi, vlastitoj naravi i životu. Naši su idoli razni bjelosvjetski zabavlja?i, koje fanati?no podržavamo. Sve ono što u nama ja?a emociju i nemir, sve nas više udaljava od mira i svijesti. Društveni prosperitet nije mogu? dok se pojedinac ne izgradi, probudi i osvijesti, jer mir srca je mogu? samo u pojedincu, a grupno, društveno srce ne postoji. Postoji društveni kaos, gdje se red održava nasiljem.

Ne smijem re?i muka mi je od svega, jer je kozmoz vje?ita borba, vrtnja i poro?ajne muke svega na svijetu što nije na Putu prema svijesti, slobodi, svjetlosti od istine i Božanstvu. Sve to dolazi od vibracije energije, koja se u svemu skriva jer je nevjerojatno suptilna.

Za samospoznaju je potreban mir, bez emocija, bez utjecaja misli, ?isto tijelo i uvid u vlastiti dah.

Društveno moralna religioznost i religioznost pojedinca u srcu, nemaju nikakvih dodirnih to?aka. Kod moralne religioznosti javlja se strah da nikada ne?emo pro?istiti sebe do razine Duha, i to je dovoljan razlog za tapkanje u mjestu. Društvena religioznost je nametnuta i površinska. Mnogi se time služe zbog pomodarstva i društvene afirmacije.

Kod osobne religioznosti u bi?u i srcu, iskazujemo potpuni mir, predaju sebe, iza ?ega se javlja svijest, kao radost, ljubav, blagostanje. Osvješ?ivanje je vlastita volja i uvid.

?emu sve, ako nismo svjesni prepoznati istinu života i svijeta? Uvijek previdimo glavnu stvar.

Još se moramo mu?iti.


SLOBODA JE U ISTINI

Zbog istine ne?ete nikada zažaliti u životu. Ne postoji mogu?nost gubitka zbog istine. Istina je jedino primjerena ?ovjeku i moramo pogledati gdje je ona u nama? Upravo je prostorno postavljena upravo tamo gdje vam je najpotrebnija. Kako se sve ti?e vibracije ?iste energije, naše tijelo ne bi bilo živo, bez najfinije životne sile (stvorena enerija od metabolizma hrane), jer stanice tijela ne mogu dobiti hranu u ne?istom obliku, zbog toga što su i same veoma suptilne. Njihova veli?ina je reda suptilnosti vibracije energije svjetlosti.

Na taj na?in "obi?na" istina najviše doprinosi našoj vitalnosti, na najsuptilniji na?in. Svaki stres zbog laži u stanju je paralizirati cjelo tijelo i bi?e. ?ovjek zbog laži može doživjeti šok. Naravno, sve što je ?istije i jasnije, životno je u?inkovitije. Tako je i sa istinom. I nju smo u?inili relativnom, ali je najbolja kada je ?ista kao iskrica svjetlosti.

Mjerilo vašeg života biti ?e mirno srce, i kada zbog duše, volje, radosti, ljubavi, svijesti, slobode, i istine, ostavite lijepu sliku u ogledalu. Upravo ?e vaša slika u ogledalu biti trenutak vaše vje?nosti, koju znalci sa lako?om ?itaju.

Budite danas svjesni, pažljivi i ljubazni, jer je svuda oko vas i u svemu energija sa njenom suptilnom vibracijom. Biti ?e najve?i doprinos kozmi?kom redu, ako od ovoga trenutka ostanete mirni, neka sve ide svojim tokom, samo promatrajte i ništa ne mijenjajte, jer sve ima svoju svrhu. Univerzalno znanje vas ?ini svjesnim preko volje, radosti i ljubavi. To znanje nisu knjige, nego svijest o dobroti, milosti i ?arobnim iskricama svjetlosti, koje se jedino pojave od naj?istije vibracije energije, pri prolazu kroz zid istine. Zauzmite mirno mjesto i uživajte u ?aroliji. Duga se pojavi poslije kiše kada se pro?isti zrak, a ?ovjek zra?i svjetlom kada od istine, dobije jasno?u u sebi. Tijelo vam je ro?enjem povjereno, u nadi da ?ete biti svjesni i u?initi ga toplim, zdravim i prozra?nim. Nemojte ostati vje?iti dužnik vlastitom tijelu, zbog malo pažnje i ljubaznosti prema njemu. No, tijelo je prirodno ograni?eno i slijepo, zato poštivajte svoju dušu i sve duše svijeta.

Da, za nekoga ?e biti napor razmišljati o suptilnim vibracijama energije, zato pri?ite toj stvari na zabavniji na?in. Svima je poznata pri?a o zlatnoj ribici. No, morate je najprije imati u malo vode na dlanu. Ispunit ?e vam svaku želju, jedino morate biti mirni, pažljivi, ljubazni prema njoj, i naravno, da znate što ho?ete od života.


MUŠKA I ŽENSKA PRIRODA

Muškarac je bliži Duhu, a žena duši. Djeca od oca naslje?uju duhovni aspekt, a od majke fizi?ki izgled.

Oboje skupa ?ine lice i nali?je, muško i žensko, cjelinu, i na duhovnoj razini su jedno.

Muškarci se prema tijelu i duši odnose površno, i duhovno se lakše uzdižu. Muškarac nije previše ovisan o ženskom tijelu, i može prihvatiti celibat.

Žena je jako vezana za dušu i tijelo.

Ženska radost je ravna svjetlosti, a to se uvijek dogodi kada joj muškarac, pažnjom, ljubaznoš?u, suptilno preko tijela, svojom prirodom, uvede svjetlost u njenu dubinu. Bez muškarca žena ne želi i?i sama u dubinu.

Ponašanja muškarca i žene nisu slu?ajna, i njihove prirode su u direktnoj vezi unapre?enjem ljudske vrste.

Prevelika želja za slobodom, ponekad kod muškarca, stvara privla?nost ka istom spolu. Ako žena nije zadovoljena od strane muškarca, kako zahtjeva njena priroda, postaje ljubomorna, razdražljiva, napeta, depresivna, bolesna, ?ak i agresivna. Slobodnija žena ?e rješenje potražiti u privla?nosti prema istom spolu. Muškarac tako?er ima previše buba u glavi kada nije zadovoljen od strane žene, i od njega možemo o?ekivati svašta, samo ne svjesno ponašanje.

Takvo ponašanje muškarca i žene ne nailazi na odobravanje, što sve ukazuje na potrebu usmjeravanja ljudi ka univerzalnom znanju i svijesti.

Evolucija ima savršena rješenja za sve, i odnos muškarca i žene ne može biti na temelju društvene potrebe i moralne religioznosti, nego na temelju istine i svijesti.

Brak kao društvena institucija, u svemu je blokirao slobodno ure?enje odnosa muškarca i žene. Zbog braka postoje najve?i nesporazumi, koji za posljedicu imaju bolesne pojedince u društvu, i to od ovisnosti, ljubomore, i drugih bolesti, primjerene neslaganju bra?nih partnera.

Vjerojatno je najve?i problem bra?ne zajednice zbog neprihva?anja slobodne seksualnosti od strane partnera. Malo ljudi zna da je seksualnost osobna stvar svakog ?ovjeka, oslobo?ena bra?nih veza. Društvo nikada nije ure?eno na temelju svijesti, jer ga ne bi ni bilo, i zbog toga svi imamo puno problema, na svim razinama života.

Ljubav, svijest i istina, kao preduvjeti prosperitetnog života, i sve ono što ?ovjeka ?ini radosnim, nikada ne smiju biti dovedeni u pitanje.

Odnos muškarca i žene ure?en brakom, više ni vodu ne drži. Nikakav moral, niti religioznost ne pomažu, ako nema privla?nosti izme?u muškara i žene.

Sve što vodi ka ljubavi, nikada ne može biti grijeh.

Preko svijesti je najlakše do?i do istine, ?ime ?e muškarac i žena zaista biti radosni.


KRATKI DUHOVNI VODI?

Kada OBJEKTIVNU SVIJEST (površinska osje?anja od osjetila i misli), usmjerimo ka dubljem promišljanju, u smislu što zna?i vanjski svijet na naš ukupni život, i kada krenemo umiriti sebe radi finog ritma srca i sklada sa dušom, zakora?ili smo u duhovnost.

Cilj duhovnosti je sklad tijela i duše, preko mira, volje, radosti, zdravlja, ljubavi, istine, svijesti, svjetlosti i duha. ?ovjek sa spiritualnim mo?ima ima neograni?ene mogu?nosti kreiranja ideja, stvaranja i djelovanja, a sve to dobija putem u?enja, obrazovanja, novih znanja i vlastitih uvjerenja. Na taj na?in njegov um postaje sam sebi nepodnošljiv, jer um tjera ?ovjeka na akciju, stvaranje „ljepše“ budu?nosti, bogatstva, ispoljavanje mo?i kroz razna posjedovanja i društvenu afirmaciju. Na razini osje?anja, misli, ega i uma, ?ovjek još nije duhovno bi?e. Preko duhovnosti, jedino je mogu?e smiriti um i misli, a osje?anja kontrolirati sa lako?om.

Na tjelesnoj razini ?ovjek osje?a misli, odlu?uje i radi krajnje površinski, u ovisnosti od izazova iz vanjskog svijeta. Na taj na?in su mogu?e velike pogreške, jer nije bilo dubljeg promišljanja o postupcima i djelima.

Preko instituta dubljeg promišljanja (duhovnosti), slijepa osje?anja, munjevite misli i po?etna reakcija uma na dato stanje, postaje u svemu kontrolirana i mirna.

Kroz duhovnost u?ite živjeti i biti prisutni u sebi. Cjela kreacija svijeta služi samo vama, i niste optere?eni žurbom, brzopletoš?u, niskom razinom svijesti, bijesom.

Lijepa trodimenzionalna priroda ?ini objektivnu stvarnost, koja pobu?uje mnoga osje?anja, misli i strasti. Na duhovnoj razini ulazimo u višu dvodimenzionalnu stvarnost duše (energije), gdje je sve fascinantno i nikad vi?eno u prirodi. O?aravaju?e slike na ovoj razini duhovne stvarnosti, daje ?ovjeku jaku volju, snagu i svijest za dublja duhovna putovnja.

U najvišoj dimenziji stvarnosti, sve se pretvara u blistavu svjetlost istine i vje?nosti.

Prvim korakom ka spoznaji sebe kroz najdublja osje?anja, postali ste duhovni traga?. Po?etni koraci duhovnog putovanja su nespretni, nesigurni, nejasni i po?etni?ki. Kako budete napredovali, pro?iš?avali sebe i oslobodili se vanjskih i tjelesnih utjecaja, cjela stvar ?e biti sve jasnija. Jasno?u vi?enja suštine nazivamo UVID ili SVIJEST.

SVIJEST je beskrajna budnost i prisutnost u svakoj stanici tijela, u sadašnjem trenutku, da nas osje?anja, misli i um ne bi poveli u krivi smjer. Ono što reagiraju vaša osjetila i postupci u vezi unosa hrane, pi?a, i svega onoga što ?ini vašu strast, jedino vas mogu zadovoljiti površinski, a vašim stanicama takva zadovoljstva nisu potrebna, i od toga stanice ne dobivaju ono što im je potrebno - ?ISTU ENERGIJU, sa najfinijom vibracijom svjetlosti.

?ovjek se najviše plaši zuba vremena, gubitka vitalnosti, mladosti, zdravlja, snage i života.

Upravo preko duhovnosti imate mogu?nost napustiti vrijeme, prošlost (ego) i budu?nost (um).

To ?ete ostvariti preko prisutnosti u sebi, kontrole daha (dizanja i spuštanja stomaka), ?ime postajete sve više svjesni sebe. Od te svjesnosti ovisi kona?na radost života.

U SADAŠNJEM TRENUTKU nemate linearno vrijeme, misli, ego i um su neaktivni, a u vašoj perceptivnoj stvarnosti imate najširi UVID u vidu beskona?ne SVIJESTI. Na taj na?in munjevito prevodite objektivnu stvarnost tijela, na dvodimenzionalnu sliku duše i svjetlost istine i duha. Zna?i, obi?nim prisustvom u sebi i svjesnim promatranjem disanja, uzdižete sebe do najviših razina svijesti, mira i postojanja.

Mnogi povezuju duhovno sa beskrajnim putovanjima po galaksijama i svemiru. To nije to?no, i duhovnost se jedino ti?e putovanja u vašu dubinu do tjelesnih stanica. Preko UVIDA (apsolutne svijesti), automatski ste povezani sa cjelinom kreacije svijeta.

Drugo je pitanje što vam znanje o svemiru puno pomaže u sagledavanju vlastite stvarnosti. Koncept holograma je univerzalno znanje o svijetu, jer je u njega uklju?ena svaka to?kica svijeta (Duh).

Tako?er, kruto se povla?i granica izme?u iluzije i istine, a u principu sve je neka razina stvarnosti, samo može biti nejasna, maglovita i materijalna, kao i najfinija stvarnost svjetlosti.

U duhovnosti sve mora biti najjednostavnije, najmirnije, najclovitije, najstvarnije i najsvjesnije. Duhovnost nikada ne smije biti napor i nejasno?a. Ona mora dati odgovor na svako stanje prosu?ivanja, jer se jedino na taj na?in mogu kontrolirati osje?anja, misli i um.

Sva znanja visoko umnih ljudi ?ine potencijalnu opasnost za svaki vid vladavine mo?i, izbijanje ratnih sukoba i dovo?enja civilizacije do uništenja.

Zato ve?ina ne razumije štetne utjecaje društva, morala, religioznosti i obrazovanja.

Duhovnost je jedino mogu?a u sebi, u najdubljim osje?anjima, promišljanjima, miru i svijesti. Ne smije biti shva?ena kao nikakva nadmo?, nego najjednostavniji princip života, preko svijesti, istine i osvjetljenog puta.

Kada je u pitanju razina duše, onda se tu radi o ritmu srca, kopiranju duše u tijelo preko DNK. Svoju i tu?e duše jedino možemo poštivati preko ljubavi.

Zbog stvarnih potreba za mirom, slobodom svijesti, ljubavi, istinom i prosperitetom, duhovna bi?a su uvijek u misiji dobro?instva i ljubavi prema drugima. Pažljivi su i ljubazni u svemu. Kada njihova dobra namjera nije prihva?ena od drugih, vole biti sami.

Objektivna stvarnost, društvena orijentacija i dominacija, ti?u se materijalne prirode, a duhovnost je put u samospoznaju, u vlastitu istinu (kao najdublju osvjetljenu stvarnost koja je spiritualno mogu?a, do najsuptilnijih tjelesnih stanica). To zna?i ne?ete postati duhovni, i ne?ete spoznati istinu, ako nastavite slijepo slijediti društvenu projekciju budu?nosti. Takva budu?nost je na niskim granama, jer se ti?e iskoriš?avanja svih izvora energije u materijalnoj prirodi, a jedino energije ima u izobilju na najvišoj razini stvarnosti ?iste vibracije svjetlosti.

Da li ?e duhovnost biti shva?ena ili ne, to je stvar pojedinca, ali suština duhovnosti je krajnje jednostavna, koju polako nazireš, a spozna?eš je na kraju puta, kada u srcu doživiš najdublje osje?anje ne?ega, kada osjetiš mir, kada nemaš nikakvo životno pitanje, kada je sve jasno, kada osje?aš slobodu, kada si na ?istini i svjetlosti, bez straha, zašti?en od svega, u trenutku najve?e vlastite stvarnosti i vje?nosti.

Rad na sebi traži od svakog pojedinca da svoja osje?anja, misli, ego, um, emocije, nade, želje, strasti, dovede u fokus SADAŠNJEG TRENUTKA, da isklju?i linearno vrijeme, da osjeti što zna?i UVID (svijest), da vidi tre?im okom (cjelim bi?em), višu duhovnu suštinu stvarnosti preko metafizi?ke realnosti energije, i da kona?no postigne stanje radosti i bezbrižnosti.

 

Stranica 3 od 15 Sve stranice