Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Svjedo?anstva

Moraš stupiti u tamu u cilju donošenja vlastite svjetlosti
Debbie Ford, Tamna strana goni?a svjetlosti

Mnogi ljudi koji su prisustvovali ve?eri i manifestaciji koju sam organizovao doživjeli su prodorna iskustva. U ovom poglavlju ?ete mo?i da pro?itate njihove istinite pri?e, tako da ?ete mo?i da osjetite snagu ho’oponopono procesa.

Ovo je jedno koje je napisala Louis Green:

Dragi Joe,
želim da ti se ponovo zahvalim na organizovanju ve?eri sa Dr. Hew Len-om. Zahvaljujem se tako?e i Suzzane koja se pobrinula za detalje, jer je za mene naru?ila vegetarijansku hranu iz Hyatta. Uživala sam da sjedim s tobom, i Nerris-om i da vas oboje upoznam, kao i sve ostale divne ljude za našim stolom.

Osje?am se privilegovanom što sam sjedili tako da sam mogla da dobro ?ujem Dr. Hew Len-a i zbog njegove milosti i velikodušnosti kada me posavjetovao na osnovu mojih pitanja.

Dvije sedmice koje su uslijedile poslije te ve?eri donijele su mi mnogo zadivljuju?ih iskustava, koje ?u rado da podijelim sa vama. Jedna stvar na koju moram da se podsjetim je ta da je Dr. Hew Len potražio pro?iš?enje od Božanstva kako bi mi pomogao, tako da dok sam ja pokušavala da primjenjujem ho’oponopono što sam ?eš?e mogla, što je bilo povremeno, još uvijek imam koristi od njegovih molitvi.

Dobila sam narudžbenicu za pri?e Dr. Hew len-a

Odmah poslije preslušavanja zapisa

Prvo iskustvo koju ?u pomenuti je e-mejl od Suzzan-inih pozivaju?ih pri?a i odgovore poslije ve?eri sa Dr. Hew Len-om. Kupila sam Uputstvo za Instrukcije Nedostaju?eg Života i preuzela sa interneta MP3 zapise od tebe i Dr. Hew Len-a. Bukvalno sam upravo završila preslušavanje drugog zapisa kada sam dobila Suzzan-in meil.

Drugo iskustvo je vrlo neobi?no. Trebala sam da arhiviram novi sudski proces prije nego što sam krenula za Austin februara 23. Nijesam mogla na vrijeme sve da skupim i pošaljem poštom prije nego krenem, pa sam ga uputila poštom iz Austina slede?eg jutra (februara 24). Neobjašnjivo, moji materijali su se izgubili u pošti, i nisu stigli tamo gdje su upu?eni radi ispunjavanja, do ponedjeljka 6 marta.

Prošlog petka poslije podne, jedan advokat iz Connecticut-a je poslao izvode slu?aja u kapsuli koji su bili popunjeni u Canadian County-u, Oklahoma, i zamolila sam da ih popune moje kolege u Tulsi. Zamalo sam pala. To je bio moj slu?aj. Poslala sam joj e-mejl i nazvala njenu kancelariju da se raspitam kako su ga pronašli. Zatim, utrošila sam slede?ih sat vremena pokušavaju?i da nešto saznam preko interneta. Bez uspjeha.

Uzvratila mi je e-mejl i rekla da se pretplatila na internet servis koji se zove Courthouse News Services (www.courthousenews.com), koji ima veze (i vjerovatno krtice) koji nadgledaju legalna dokumenta i mišljenja u zemlji i izvještavaju o važnim , zna?ajnim ili jednostavno intrigantnim projektima.....
 

Stranica 9 od 19 Sve stranice