Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Nulte granice - Joe Vitale - Ho’oponopono - Dodatak C Tko je glavni?


Dodatak C

Tko je glavni?


Dr Ileakala Hew Len

Hvala vam što čitate ovaj dodatak. Zahvalan sam vam.

Ja volim Samo I-Dentiti Ho’oponopono i dragu Morrnah Nalamaka Simeona, Kahuna Lapa’u, koja ga je tako milosrdno podijelila sa mnom novembra 1992.

Ovaj članak je baziran na mislima koja sam zabilježio u svoj laptop 2005.

9 Januar 2005

Problemi mogu da se riješe a da se ni ne zna šta se dešava! Shvatanje i prihvatanje ovoga bilo je pravo olakšanje i radost za mene.

Rešavanje problema, dio vezan za svrhu postojanja, je bilo to čime sa bavio Samo I-Dentitet Ho’oponopono. Da bi se problem riješio moraju se odgovoriti na dva pitanja: Tko sam ja? Tko je glavni?

Da bi se spoznala priroda kosmosa počinje se sa Sokratovskim uvidom: „Spoznaj sebe sama.“

21 januar 2005

Tko je glavni?

Većina ljudi, uključujući i naučnike, bave se svijetom kao fizičkim entitetom. Tekuća istraživanja DNK da bi identifikovali uzroci i ljekovi za srčana oboljenja, i šećernu bolest su pravi primjeri za to.

Zakon uzroka i posljedice: fizički model

Uzrok Posljedica

Oštećenje DNA - Bolest srca
Oštećenje DNA - Rak
Oštećenje DNA - Diabetes
Fizički - Fizički problemi
Fizički - Problemi okoline

Intelekt, Svjesni um,vjeruje da on rešava probleme, odnodno da on kontroliše to što se dešava i što se doživljava.

U svojoj knjizi Iluzija korisnika, novinar Tor Norrentranders ističe drugačiju slliku Svijesti. On citira naučne studije, posebno one Profesora Benjamin Libet-a sa Califrnia Univerziteta u San francicscu, koji pokazuju da se odluke donose prije nego ih Svijest donese, i da intelekt nije ni svjestan toga, vjerujući da ih on donosi.

Norrentranders takođe citira istraživanja koja pokazuju da je intelekt svjestan svega 10 do 15 djelića informacija u sekundi od miliona koja se odvijaju van njegove svijesti!

Ako nisu intelekt ili svijest, tko je onda glavni?

8 februar 2005

Sjećanja koja se ponavljaju upravljaju tome šta će doživjeti Podsvjesni Um.

Podsvjesni Um doživljava kao zastupnik, imitatorski i kao odjek sjećanja koja se ponavljaju. On se ponaša, vidi, osjeća i odlučuje upravo onako kako sjećanja diktiraju. Svjesni um takođe funkcioniše, bez svoje svijesti o tome, onako kako sjećanja diktiraju.
Sjećanja diktiraju što oni doživlajvaju, kao što studije pokazuju.

Zakon uzroka i posljedice: Sami I-Dentite Ho’oponopono

Uzrok - Posljedica

Sjećanja koja se ponavljaju - Fizički – Bolest Srca
u Podsvjesnom umu

Sjećanja koja se ponavljaju - Fizički – Rak
u Podsvjesnom umu

Sjećanja koja se ponavljaju - Fizički – Dijabetes
u Podsvjesnom umu

Sjećanja koja se ponavljaju - Fizički problemi – Tijelo
u Podsvjesnom umu

Sjećanja koja se ponavljaju - Fizički problemi – Svijet
u Podsvjesnom umu

Tijelo i svijet postoje u Podsvjesnom umu kao kreacije ponavljajućih sjećanja, rijetko kao inspiracija.

23 februar

Podsvjesni i Svjesni um, koji čine Dušu, ne stvaraju vlastite ideje, misli, osjećanja i akcije. Kako je ranije pokazano oni doživljavaju kao zastupnici, kroz sjećanja koja se ponavljaju i inspiraciju.

Dočim čovjek može napraviti stvari po svom nahođenju bez znanja o svrsi stvari samih po sebi.
Viljem Šekspir

Bitno je shvatiti da Duša ne stvara vlastita iskustva, već ona vidi onako kako sjećanja vide, osjeća to što sjećanja osjećaju, ponaša se onako kako se sjećanja ponašaju, i odlučuje kako sjećanja odlučuju. Ili, rjeđe, vidi, osjeća, ponaša se i odlučuje onako kao inspiracija vidi, osjeća, ponaša se i odlučuje.

Ključno pri rešavanju problema je znati da tijelo i svijet nisu problemi sami od sebe već efekti, posljedice, sjećanja koja se odvijaju u Podsvjesnom umu! Tko je glavni?

12 mart 2005

Praznina je osnova samo I-Dentiteta, Uma , Kosmosa. To je preteča inspitacija od Božanske Inteligencije ka Podsvjesnom Umu (vidi sliku).

Sve što naučnici znaju je da je Kosmos nastao iz ničega, i da će se vratiti u ništa kada za to dođe vrijeme. Univerzum počinje i završava se sa nulom.

Charles Seffe, Nula: Biografija opasnih ideja

Samo I-Dentitet

Slika: Stanje praznine


Sjećanja koja se ponavljaju izmještaju Prazninu Sami I-Dentiteta, onemogućavajući pojavu Inspiracije. Da bi se popravio taj poremećaj, da bi se ponovo uspostavi Samo I-Dentitet, sjećanja treba da se vrate u prazninu kroz transformaciju pomoću Božanske Inteligencije.

Čisti, briši i nađi vlastitu Šangri-la. Gdje? U sebi!

Morrnah Nalamaku Simeona, Kahuna Lapa’au

 

Stranica 19 od 19 Sve stranice

»